TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİK TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİK TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI"

Transkript

1 TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİK KAPSAM: MADDE 1-Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü tarih ve 2560 sayılı Kanuna 3305 sayılı Kanunla eklenen EK-4. Madde ve Bakanlar Kurulunun tarih ve 87/11594 sayılı kararının 1.Maddesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı olarak Kurulmuş Müstakil Bütçeli ve Kamu Tüzel Kişiliğine haiz bir Kuruluştur. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ-GÖREV ve YÖNETİMİNE İLİŞKİN TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİNİN 17 ve 39 Maddeleri gereğince hazırlanmış olup, Tesisler Dairesi Başkanlığının Kuruluş ve Yönetimine ilişkin esasları kapsar. BAŞKANLIK TEŞKİLAT ÇİZELGESİ : TESİSLER DAİRESİ BAŞKANI 1-Elektrik İşleri Şube Müdürü 2-Pompa İstasyonları ve Su depoları Şube Müdürü 3-Scada Şube Müdürü MADDE Ünvanı Tesisler Dairesi Başkanı

2 2.2. Temel Görevi Pompa İstasyonları Su Depoları ve Derinkuyu olabilecek elektrikli tesislerin periyoyapılması, çıkışları ile dik pompalarını işletmek buralarda ve mekanik arızaların giderilmesi ile bakımlarının yapılması, su dağıtımının ayrıca Pompa İstasyonları ve Depo giriş mer- ya- Ana iletim hatlarında ölçüm ve kumandanın bir kezden kontrol ve idare edilmesi ile ilgili işlerin pılması Başkanlığın temel görevidir. 2.3.Kuruluş içindeki yeri Genel Müdür Emir alacağı makam: Genel Müdür ve Yardımcıları. Müdürler ve Emir vereceği Makamlar: Başkanlığa bağlı diğer personel Görev ve Yetkileri ASKİ Genel Müdürlüğü Kuruluş görev ve yönetime ilişkin teşkilat yönetmenliğin 39. Maddesinde gösterilen görevlerden ilgili olanlar ile Scada sistemi gibi geleceğe yönelik projelerin gerçekleştirilmesi ve tesislerin modernizasyon projelerini takip etmek ve genel Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapmaktır Sorumluluğu Genel Müdürlüğe bağlı olup, dış tesislerin düzenli bir şekilde çalışması ile ilgili işleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür İş İlişkileri Danışma ve uygulama birimi Başkanlıklar ile iş ilişkisi kurar Ünvanı Muamelat Şefi:

3 2.8. Temel Görevi Başkanlığın tüm evrak yazışmaları ile evrak akışını aksatmadan yürütülmesini sağlamak Kuruluş içindeki yeri Emir alacağı Makam Daire Başkanı. Emir vereceği Makam Servis çalışanları Görev ve yetkileri Başkanlığa ait yazıları daktilo ettirmek Başkanlığa gelen evrakları almak dağılımını sağlamak. Başkanlık birimlerini kırtasiye ve matbu evrak gereksinimi takip etmek Sorumluluğu Başkanlığa bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizliklerden İş İlişkileri Danışma ve uygulama birimlerinin Muamelat Servis Şefleriyle iş ilişkisi kurar koordineli bir şekilde çalışır Ünvanı Muamelat Memuru Temel Görevi Başkanlığa ait her türlü evrak kayıt işlemleri ile evrakları ilgili birimlere zimmetle teslimini yapmak Sorumluluğu 2.16.Ünvanı Muamelat Şefine bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten Daktiloğraf 2.17 Temel Görevi Başkanlığa ait tüm daktilo yazımlarını yapmaktır.

4 2.18.Kuruluş içindeki yeri Emir Alacağı Makam Servis Şefi Görev ve Yetkileri Başkanlıkça yayımlanan resmi yazışma kuralları dahil tüm yazışma kurallarına uymak. Daktilo yazılarını, resmi yazışma kuralları ve Kuruluş yazışma yönergesine göre yapmak. Daktilo makinasının bakımını ve korunmasını sağlamak. Kendisine teslim edilen Demirbaş eşyayı korumak Sorumluluğu Serfis Şefince verilen diğer görevleri yapmak MAADE 3- Servis Şefine bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevleri ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında ve düzenli olarak yapmakla yükümlüdür. Aksine davranış ve ihmalden 3.1. Ünvanı Elektrik İşleri Şube Müdürü 3.2 Temel Görevi Kuruluşun tüm elektrikli araç ve makinaları ile pompaları ile pompaların bakım ve onarımının yapılması ile bunların ilk montajları ve gerekli değiştirme işlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak. 3.3.Kuruluş içindeki yeri 3.4.Emir alacağı makam Tesisler Daire Başkanlığı Tesisler Dairesi Başkanı 3.5. Emir vereceği makam Müdürlüğe bağlı Şefler 3.6. Görev ve Yetkileri Pompa İstasyonlarında çıkan elektrik arızalarını kısa sürede yaptırmak. sağlamak Depo ve pompa istasyonlarının aydınlatmasını Pompa istasyonlarındaki arızalı pompaları kısa sürede tamir edilmesini sağlamak Vinç, Kaynak makinası, breyz vb. elektrikli araçların

5 tamiratlarını yaptırmak. Pompa istasyonlarındaki kesici, motor, pompa şalter vb.periyodik bakımlarını yaptırmak. Elektrik tesisatı olmayan lojman ve depolara tesisat yaptırarak TEK e abone yaptırmak. Pompa İstasyonlarındaki motor ve pompa güçlerinin değişmesi gerektiğinde bunları değiştirmek ve tesisatlarını yapmak Sorumluluğu Daire Başkanına bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranış ihmal ve ilgisizlikten 3.8.İş İlişkiler Danışma ve uygulama birimlerinin Müdürlüğün işlemlerinin Müdürlüğün işlemlerini ilgilendiren bölümleri ve Daire Başkanlığına bağlı Müdürlükleri ile ilişkisi kurar. MADDE Ünvanı Mühendis (Elektrik İşleri Bakım Onarım Şefliğini yürütecek) 4.2. Temel Görevi Kuruluştaki tüm elektrik araç ve makinaların bakım ve onarımının yapılması ile Müdürlükçe verilecek diğer işleri yapmak

6 4.3. Kuruluş içindeki yeri Emir Alacağı Makam: Elektrik İşleri Şube Müdürü 4.4. Görev ve Yetkileri: Pompa İstasyonlarındaki elektrik motorları ile kumandaları ve besleme kaynağında arızalanan elektrikli tüm parçaların değiştirilmesini arızaların giderilmesini sağlamak. Arızalara eleman gönderirken o işin en güvenli şekilde hareket etmek Kuruluşa ait kaynak makinası, Jeneratör elbreyzi jet taşı, elektrik süpürgesi gibi araçların tamiratını yaptırmak. Depo pompa istasyonu lojman atelyelerindeki her türlü tesisat arızalarını yaptırmak. Onarım ve bakımları için gerekli malzemenin alınmasını sağlamak. 4.5 Sorumluluğu Elektrik motoru şalter ve trafoların periyodik bakımlarını yaptırmak İş İlişkileri Elektrik Şube Müdürlüğüne bağlı olup, görevleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten MADDE Ünvanı Ustabaşı Müdürlüğün işlemlerini ilgilendiren servis şefleri ile iş ilişkisi kurar Temel Görevi Kuruluş bünyesindeki Pompa İsyasyonu depo, atelyeler, lojmanlar, bölge binalarındaki meydana gelen arızaları elektrik, güvenlik kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamaktır Emir alacağı Makam Servis şefi 5.4. Emir vereceği Makamlar Atölye çalışanları 5.5. Görev ve Yetkileri Atölyede çalışan usta teknisyen ve usta yardımcılarının ilk amiri olduğu için adı geçenlerin görevlerini gerektiği gibi yapmalarını sağlamak.

7 Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak Atölyeye tahsis edilen araçları ise uygun şekilde kullanılmasını sağlamak 5.6.Sorumluluğu Servis Şefince verilen diğer görevleri yapmaktır. Elektrik işleri Bakım Onarım Şefine bağlı olup, atölyenin, düzenli ve tertipli olarak çalışması elektrik arızalarının zamanında ve emniyet kurallarına uygun olarak yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten MADDE Ünvanı Teknisyen (Elektrik İşleri Bakım Onarım ve Usta Şefliğinde) 6.2. Temel Görevi Usta başının vereceği talimata ve yapılan iş bölümüne uygun olarak elektrik arızalarının bakım ve onarımını yapmaktır. 6.3.Emir Alacağı Makam 6.4.Emir vereceği Makam 6.5.Sorumluluğu Ustabaşı Usta Yardımcısı Yapmakla yükümlü olduğu görevleri ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında ve düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranış, ihmal ve ilgisizlikten MADDE Ünvanı 7.2.Temel Görevi Teknisyen Yardımcısı ve Usta Yardımcısı ustabaşı, Teknisyen ve ustanın verecegi talimata göre elektrik arızalarının yapılması sırasında adı geçenlere yardımcı olmaktadır. 7.3 Emir alacağı Makam Ustabaşı, Teknisyen ve Usta

8 7.4 Ünvanı İşçi 7.5.Temel Görevi Atelye, Ustabaşı, Teknisyen ve Ustanın vereceği talimata uygun olarak atelyenin genel temizliğinin ve demirbaşların temizlik ve bakımını yapmaktadır. 7.6.Emir Alacağı Makam Ustabaşı, Teknisyen ve Ustalar MADDE Ünvanı 8.2.Temel Görevi Mühendis (Pompa Bakım Onarım Şefliğini yürütecek) Kuruluştaki tüm pompaların arızalarının ve bakımlarının yapılması Elektro motopompların ayarlarının yapılması ile Müdürlükçe verilecek diğer işleri yapmak 8.3.Kuruluş içindeki yeri Emir alacağı Makam:Elektrik İşleri Şube Müd. Emir vereceği Makam:Atelye çalışanları 8.4.Görev ve yetkileri Pompa istasyonu ve diğer yerlerdeki arızalı pompaların tamir edilmesi, genel revizyonu ve değiştirilmesini sağlamak Pompaların periyodik bakımlarını yaptırmak Onarım ve bakımları için gerekli malzemenin alınmasını sağlamak 8.5.Sorumluluğu 8.6.İş ilişkileri Elektrik Şube Müdürlüğüne bağlı olup,görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten Müdürlüğün işlemlerini ilgilendiren servis şefleri ile iş ilişkisi kurar MADDE 9

9 9.1.Ünvanı 9.2.Temel görevi Ustabaşı Kuruluş bünyesindeki pompa istasyonu lojman ve benzinliklerdeki pompalarda meydana gelecek arızaların kısa sürede tamir edilmesini sağlamaktadır Emir alacağı Makam Sevis Şefi 9.4. Emir vereceği makamlar Atelye çalışanları 9.5. Görev ve yetkileri Atelyede çalışan Usta ve usta yardımcılarının ilk amiri olduğu için adı geçenlerin görevlerini gerektiği gibi yapmalarını sağlamak. Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak. Atelyeye tahsis edilen işe uygun şekilde kullanmasını sağlamak. Servis Şefince verilen diğer görevleri yapmaktır Sorumluğu Pompa Bakım Onarım Şefine bağlı olup, Atelyelerin düzenli ve tertipli olarak çalışması Pompa arızalarının zamanında yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten MAADE Ünvanı Usta (Pompa Bakım Onarım Şefliğinde) 10.2 Temel Görevi Ustabaşının vereceği talimata ve yapılan iş bölümüne uygun olarak pompa arızalarının bakım ve onarımını yapmaktır Emir alacağı Makam Ustabaşı Emir vereceği makam, Usta Yardımcısı Sorumluğu Yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında ve düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranış ihmal ve ilgisizlikten

10 MADDE Ünvanı Usta Yardımcısı Temel Görevi Ustabaşı ve Ustanın vereceği talimata göre Pompa arızalarının yapılması sırasında adı geçenlere yardımcı olmaktır Emir alacağı Makam Ustabaşı ve Usta 11.4 Ünvanı İşçi 11.5 Temel Görevleri Atelye Ustabaşı ve Ustanın vereceği talimata uygun olarak atelyenin genel temizliğini ve demirbaşların temizliğini ve bakımını yapmaktır Emir Alacağı Makam Ustabaşı ve ustalar. MADDE Ünvanı Pompa İstasyonları ve Su Depoları Şube Müdürlüğü Temel Görevi Şehre su veren pompa istasyonları ve depoları devamlı ve en iyi bir şekilde işlemesini sağlamak Kuruluş içindeki yeri Tesisler Dairesi Başkanlığı Emir Alacağı Makam Tesisler Daire Başkanı Emir Vereceği Makam Müdürlüğe bağlı Şefler

11 12.6. Görev ve Yetkileri Kuruluşun su vermeye zorunlu olduğu yerlere gerekli içme kullanma ve endüstri suyunu sağlamak amacıyla tesis edilmiş ve edilecek yer altı ve yer üstü su kaynaklarındaki suyun dağıtımını yaptırmak. Pompa İstasyonları ve Su Depoları klorlama tesisleri ile ilgili bütün makina elektrik tesislerini devamlı işletmeye hazır halde tutmak. Pompa İstasyonlarında çalışan tüm pompa ve makinaların verimliliğini kontrol ederek bu husustaki kayıtları tutup değerlendirmek. Pompa İstasyonlarına TEK ten gelen faturaların gerçek tüketime göre kontrolünün yapılması. İptal edilen tesislerdeki abonelik sözleşmelerin fesh edilmesi Sorumluluğu Daire Başkanına bağlı olup yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında düzenli olarak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranış ihmal ve ilgisizlikten İş İlişkileri Danışma ve uygulama birimlerinin Müdürlüğünü işlemlerini ilgilendiren bölümleri ve Daire Başkanlığına bağlı Müdürlükleri ile iş ilişkisi kurar. MADDE Ünvanı Mühendis(Teknik İşletme Şefliğini yürütecek) Temel Görevi Suyun dağıtımını sağlamak ve Müdürlükçe verilecek diğer işleri yapmak Kuruluş içindeki yeri Emir Alacağı Makam: Pompa İstasyonları ve Su Depoları Şube Müdürü Emir Vereceği Makam:Şeflik çalışanları Görev Yetkileri Arıtma Tesislerinden ve kuyularından temin edilen suyun bölgeler itibariyle dağıtımını yapmak.

12 Elektrik faturalarının kontrolü ve TEK e ilgili yazışmaları yapmak. Pompa İstasyonları Depolar ve Derin kuyuları çevre düzenlemesi ile korunmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak Sorumluluğu Pompa istasyonları ve Su Depoları Şube Müd. ne bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten İş İlişkileri Müdürlüğün işlemlerini ilgilendiren servis Şefleri ile ilişkisi kurar. MADDE Ünvanı Mühendis Temel Görevi Suyun dağıtımını sağlamak ve Şeflikçe verilecek diğer işleri yapmak Kuruluş içindeki yeri Emir Alacağı Makam servi Şefi: Servis deki teknik; Teknisyen ve diğer çalışanlar Görev ve yetkileri Pompa İstasyonları rehabilitasyonunu takip etmek Mevcut derin kuyu ve motor gruplarının sicili kartlarının düzenlenmesi ve takibi Servis çalışanlarının eğitimi İş güvenliği ile ilgili çalışmalar

13 14.5. Sorumluluğu Pompa İstasyonu ve Su Depoları Şube Müdürlüğüne bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten sorumludur MADDE Ünvanı 15.2.Temel Görevi 15.3.Kuruluş içindeki yeri Tekniker Suyun dağıtımını sağlamak ve şeflikçe verilecek diğer işleri yapmak Emir Alacağı Makam:Servis Şefi Emir vereceği Makam:Servisteki teknisyen, teknisyen yardımcıları, Makinist, Makinist Yrd. Usta, Usta yardımcıları 15.4.Görev ve Yetkileri Vardiya nöbetleri ve değişimlerin takibini yapmak Tesislerde görülen eksiklik ve aksaklıkları tesbit edip gereğini yapmak Vardiya amirliği yapmak 15.5.Sorumluluğu Servis şefine bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten MADDE Ünvanı 16.2.Temel Görevi 16.3.Kuruluş içindeki yeri Teknisyen Suyun dağıtımını sağlamak ve şeflikçe verilecek diğer işleri yapmak Emir Alacağı Makam:Servis Şefi, Mühendisler ve Tekniker Emir vereceği Makam:Teknisyen Yrd.Usta Yrd. Makinist, makinist Yardımcısı, İşçi 16.4.Görev ve yetkileri Vardiya amirliği yapmak Vardiya nöbetleri ve değişimlerinin takibini yapmak

14 16.5. Sorumluluğu Servis şefine bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten 16.6.Ünvanı 16.7.Temel görevi 16.8.Emir Alacağı Makam Teknisyen Yardımcısı Servis Şefi ve Diğer amirlerinin vereceği talimata göre pompa istasyonlarının işletilmesinde adı geçenlere yardımcı olmaktır. Şef, Mühendis, Tekniker ve Teknisyen MADDE Ünvanı Pompa İstasyonları ve Su Depoları Merkez İşletme Şefi Temel Görevi Pompa İstasyonlarının personel düzenlenmesi ve ihtiyaçlarının giderilmesi Kuruluş içindeki Yeri Emir alacağı Makam: Pompa İstasyonları Müdürü Emir vereceği Makam: Servis çalışanları 17.4.Görev ve Yetkileri Pompa İstasyonlarındaki nöbetlerin düzenlenmesi Pompa İstasyonlarının ihtiyacı olan yağ üstübü, arap sabunu gibi malzemelerin dağıtımını yapmak. Çalışan personelin özlük haklarını takip etmek. Pompa İstasyonlarındaki lojmanların takibini yapmak

15 17.5. Sorumluluğu Pompa İstasyonları ve Su Depoları Şube Müdürlüğüne bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten iş İlişkileri Müdürlüğün işlemlerini ilgilendiren servis şefleri ile iş ilişkisi kurar. MADDE Ünvanı Memur (Pompa İst. ve Su Dep. Merkez İşletme Şefliğinde) Temel Görevi Servis işlerini zamanında düzenli olarak yasa ve yönetmeliklere göre noksansız olarak yapmaktır Emir Alacağı Makam Servis Şefi Görev ve Yetkileri Servis işlerini zamanında düzenli yasa ve yönetmeliklere göre noksansız olarak yapmak. Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak. Servis Şefince verilen diğer görevleri yapmaktır Sorumluluğu Servis şefine bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten MADDE Ünvanı 19.2.Temel Görevi 19.3.Kuruluş içindeki yeri Teknisyen: Pompa İstasyolarındaki küçük bakım ve tamiratları yapmaktadır. Emir alacağı Makam:Servis Şefi Emir vereceği Makam: Makinist Yrd. Usta Yrd. ve Teknisyen Yrd.

16 19.4.Görev ve Yetkileri Pompa İstasyonlarında büyük çaplı olmayan haftalık rutin bakımları yapmak. Mekanik elektrik ve İnşaat hususundaki küçük tamiratları yapmak Sorumluluğu Servis şefine bağlı olup, görevlerini kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten Ünvanı Teknisyen Yardımcısı Temel Görevi Pompa istasyonlarındaki bakım ve tamiratta teknisyene yardımcı olmaktır Emir Alacağı Makam Şef ve Teknisyen. MADDE Ünvanı 20.2.Temel Görevi 20.3.Kuruluş içindeki yeri Makinist ve Usta Sorumlu olduğu Pompa İstasyonunu en iyi şekilde işletmesidir. Emir Alacağı Makam: Servis Şefi, Mühendis, Tekniker. Emir Vereceği Makam: Makinist Yrd. Usta Yardımcısı 20.4.Görev ve yetkileri Pompa İstasyonundaki motor ve Pompanın en iyi şekilde işletilmesi ve bakımının yapılması. Pompa İstasyonunun çevre düzeni ile temizliğinin yapılması Sorumluluğu 20.6.Ünvanı Servis Şefine bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten Makinist Yardımcısı ve Usta Yardımcısı.

17 20.7.Temel Görevi Makinist ve Ustanın vereceği talimata göre pompa istasyonunun çalıştırılması ve temizliğinde adı geçenlere yardımcı olmaktır Emir Alacağı Makam Makinist ve Usta 20.9.Ünvanı Temel Görevi Emir Alacağı Makam İşçi Makinist ve Ustaların vereceği talimata uygun olarak bulunduğu pompa istasyonunun çevre düzeni ve temizliğini yapmaktır. Makinist ve Usta MADDE Ünvanı 21.2.Temel Görevi 21.3.Emir Alacağı Makam 21.4.Görev ve Yetkileri Bahçevan Pompa İstasyonlarının bahçevanlık işlerini yapmaktır. Servis Şefi Pompa İstasyonları bahçelerinin temiz düzgün ve bakımlı olmasını sağlayarak bina çevrelerini ve bahçeleri çimlendirmek ve ağaçlandırmak Mevcut ağaç çim ve çiçeklerin bakımını yapmak Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak Servis Şefince verilen diğer görevleri yapmaktır Sorumluluğu Servis Şefince bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmakla yükümlüdür. Aksine

18 davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten MADDE Teknisyen(Bölge Pompa İstasyonları ve Su Depoları İşletme Şefliğinde) 22.2.Temel Görevi Bölgesinde Pompa İstasyonlarının düzenli işletilmesinden 22.3.Kuruluş içindeki yeri Emir Alacağı Makam: Servis Şefi Emir vereceği Makam:Bölgesinde tüm Makinist. Makinist Yardımcısı ve Teknisyen Yardımcıları Görev ve Yetkileri Bölgesindeki pompa İstasyonlarını sık sık denetleyerek eksik ve düzensizlikleri tespit etmek. Daha iyi işletmeyle ilgili önerileri Müdürlüğe iletmek. Müdürlükle çalışanlar arasında her türlü konuda köprü vazifesi yapmak Sorumluluğu Servis Şefine bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekil yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten 22.6.Ünvanı 22.7.Temel Görevi 22.8.Emir Alacağı Makam Teknisyen Yardımcısı Bölgesindeki Pompa İstasyonlarının düzenli bir şekilde işletilmesi için teknisyene yardımcı olmaktır. Şef ve Teknisyen MADDE Ünvanı 23.2.Temel Görevi Jeolog Yer altı sularının bulunabileceği yerlerin tespitini yapmak

19 23.3.Kuruluş içindeki Yeri Emir Alacağı Makam: Pompa İstasyonları Müdürü Emir Vereceği Makam: Teknisyen, Teknisyen Yrd Görev ve Yetkileri DSİ ile derin kuyu konusunda ilişkileri düzenleme Derin kuyu açılacak yerleri tespit etmek Açıların kuyuların verimini ölçmek 23.5.Sorumluluğu Pompa İstasyonu ve Su Depoları Şube Müdürlüğüne bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür Aksine davranışlarda ihmal ve ilgisizlikten 23.6.İş İlişkileri 23.7.Ünvanı Biriminin işlemlerini ilgilendiren servis Şefleri ile iş ilişkisi kurar. Sondör Temel Görevi Belirtilen yerlerde derin kuyu açmak veya sondaj yapmak 23.9.Kuruluş içindeki Yeri Görev ve Yetkileri Emir aldığı Makam: Jeolog Sondaj aletini kullanmak Derin kuyu açılması çöken kuyuların yenilenmesi Zemin etüdü ile ilgili sondaj yapmak Sorumluluğu Jeolog a bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten MADDE Ünvanı Tekniker(Sondaj ve Derin kuyu Şefliğini yürütmek)

20 24.2.Temel Görevi 24.3.Kuruluş içindeki Yeri Açılmış derin kuyuların arızalarını gidermek ve yeni açılan kuyuları işletmeye hazırlamak Emir Alacağı Makam: Birim Müdürü Emir Vereceği Makam: Ustabaşı Yrd. Teknisyenler Görev ve Yetkileri Derinkuyuların arızalı pompalarının tamiri Derinkuyu motorlarının yerine götürülmesi takılıp sökülmesi. Dalgıç pompaların montajı ve demontajının yapılması Sorumluluğu Pompa İstasyonu ve Su Depoları Şube Müdürlüğüne bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen diğer görevleri düzenli bir şekilde ve zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten 24.6.İş İlişkileri Müdürlüğün işlemlerini ilgilendiren birimlerle iş ilişkisi kurar. MADDE Ünvanı 25.2.Temel Görevi 25.3.Emir Alacağı Makam 25.4.Emir vereceği Makam: 25.5.Görev ve Yetkileri Ustabaşı Yardımcısı Kuruluşta bulunan tüm derinkuyu pompalarının arızalarının yapılmasından Tekniker Atelye çalışanları. Atelyede çalışan Usta Sondör ve Teknisyenlerin ilk amiri olduğu için adı geçenlerin görevlerini gerektiği gibi yapmalarını sağlamak. Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak Servis Şefince verilen diğer görevleri yapmak.

21 25.6.Sorumluluğu Sondaj ve Derinkuyu Şefine bağlı olup, Atelyenin düzenli ve tertipli olarak çalışması arızaların zamanında yapılmasını sağlamakla yükümlüdür. Aksine davranış ihmal ve ilgisizlikten MADDE Ünvanı Teknisyen ve Usta Temel Görevi Ustabaşının vereceği talimata ve yapılan iş bölümüne uygun olarak derin kuyu arızalarının bakım ve onarımını yapmaktır Emir Alacağı Makam Ustabaşı Emir Vereceği Makam Teknisyen yardımcısı Sorumluluğu Yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilen diğer görevleri zamanında ve düzenli olarak yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranış ihmal ve ilgisizlikten MADDE Ünvanı Teknisyen yardımcısı Temel Görevi Ustabaşı, Teknisyen ve Ustanın vereceği talimata göre arızaların yapılması sırasında adı geçenlere yardımcı olmalıdır emir Alacağı Makam Ustabaşı, Teknisyen Usta MADDE 28

22 28.1.Ünvanı 28.2.Temel Görevi 28.3.Kuruluş İçindeki yeri Scada Müdürü Scada sisteminin montajını ve işletmesini sağlamak Emir alacağı Makam:Tesisler Daire Başkanı Emir Vereceği Makam:Müdürlüğüne bağlı Şefler 28.4.Görev ve Yetkileri Scada sisteminin bakım ve onarımını yaptırmak Sistemindeki ölçü cihazlarının kalibros yolunu yaptırmak Sistemin gelişme ve yenilenmesi ile ilgili çalışmalar yapmak alınan ölçüm değerlerini kontrol edip ilğili yerlere iletmek 28.5.Sorumluluğu 28.6.İş İlişkileri Daire Başkanına bağlı olup, yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranış ve ihmal ve ilgisizlikten Danışma ve uygulama birimlerinin Müdürlüğün işlemlerini ilgilendiren bölümleri ve Daire Başkanlığına bağlı Müdürlükler ile iş ilişkisi kurar. MADDE Ünvanı 29.2.Temel Görevi 29.3.Kuruluş içindeki yeri Mühendis (Scada Şefliğini yürütecek) Scada sistemi ile ilgili tüm aletlerin bakım onarımı ile Müdürlükçe verilecek diğer işler yapmak Emir Alacağı Makam:Scada Şube Müdürü Emir Vereceği Makam Şeflik çalışanları 29.4.Görev ve Yetkileri Scada sisteminin bakım ve onarımını yaptırmak Sistemideki ölçü cihazlarının kabilrasyonunu yaptırmak Bilgilerin düzenli toplanmasını sağlamak

23 29.5.Sorumluluğu Şube Müdürüne bağlı olup,yapmakla yükümlü olduğu görevler ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranış ihmal ve ilgisizlikten MADDE Ünvanı 30.2.Temel Görevi 30.3.Kuruluş içindeki yeri Mühendis Scada sisteminin montajını ve işletmesini sağlamak Emir Alacağı Makam:Birim Şefi Emir Vereceği Makam:Teknisyenler 30.4.Görev ve yetkileri yaptırmak yapmak etmek 30.5.Sorumluluğu olduğu görevler Scada sisteminin bakım ve onarımını Sistemdeki ölçü cihazlarının kalibrasyonunu Ölçüm değerlerinin yerinde alınmasına nezaret Birim Şefine bağlı olup, yapmakla yükümlü ile kendisine verilecek diğer görevleri zamanında yapmak ve yaptırmakla yükümlüdür. Aksine davranış ihmal ve ilgisizlikten MADDE Ünvanı 31.2.Temel Görevi uygun olarak Teknisyen Birim Şefinin talimata yapılan iş bölümüne Scada sistemiyle ilgili işleri yapmak Emir Alacağı Makam 31.4.Görev ve Yetkileri gibi işlerde Birim Şefi Scada sisteminin montaj ölçüm ve kalibrasyonu birim şefince verilen görevleri yapmaktır.

24 31.5.Sorumluluğu Servis Şefine bağlı olup, görevlerini ve kendisine verilen yükümlüdür. diğer görevleri düzenli bir şekilde yapmakla Aksine davranışlardan ihmal ve ilgisizlikten

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ İÇİNDEKİLER Toplantı Karar Tutanağı... 3 Su ve Kanal işletme Dairesi Başkanlığı iç Yönetmeliği Kapsamı... 4 Başkanlık Teşkilat

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI

TOPLANTI KARAR TUTANAĞI SU VE YAPI İŞLERİ PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ 1997 TOPLANTI KARAR TUTANAĞI YÖNETİM KURULU KARAR NO 454 TARİH 09.07.1997 ----------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ 1.BÖLÜM

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ 1.BÖLÜM AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BARAJLAR VE ANA İSALE HATLARI DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ 1.BÖLÜM AMAÇ: Madde 1- Bu Yönergenin amacı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı,

Detaylı

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI

KANAL PROJE DAİRESİ BAŞKANLIĞI MADDE-1-HUKUKİ YAPI: Bu iç yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 Sayılı Kanuna 3505 sayılı kanuna eklenen ek 4. Madde ve Bakanlar Kurulunun 11.03.1987 tarih 87/11594 sayılı Kanunun 1. Maddesi ile Ankara

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİSLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ GÖREV YETKİ VE SORUMULULUKLARINI BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

Bu İç Yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 sayılı kanuna 3305 sayılı kanunla eklene ek-4madde ve

Bu İç Yönetmelik 21.11.1981 tarih ve 2560 sayılı kanuna 3305 sayılı kanunla eklene ek-4madde ve ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ Temmuz 2000 ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR İÇ YÖNETMELİĞİ Madde 1 AMAÇ : Bu İç Yönetmeliğin amacı Ankara Büyükşehir Belediye

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAKIM ONARIM HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÇANAKKALE BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 : Bu Yönetmeliğin amacı, Park Bahçeler Müdürlüğü nün

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO:SGM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KUYU TAMAMLAMA HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı Ortaklığımız tarafından yurt içinde ve yurt dışında açılan ve/veya açılacak olan

Detaylı

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR

İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR İTFAİYE BAKIM ONARIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ I. KISIM GENEL ESASLAR Amaç Madde 1 Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı her türlü araç, makine ve ekipmanın bakım onarımını planlamak,

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ÜMRANİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, İşletme ve İştirakler

Detaylı

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TUŞBA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ MADDE 1- AMAÇ VE KAPSAM Bu yönetmelik Tuşba Belediye Başkanlığı İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün görevleri ile personelinin

Detaylı

ABONE İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler AMAÇ : Madde 1- Bu İç Yönetmeliğin amacı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 65 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/03/2010 Tarihli

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği

T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği T.C. ÇUBUK BELEDİYESİ Bilgi İşlem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 : Amaç Bu Yönetmelik Çubuk Belediyesi Bilgi işlem Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKÜMAN NO:UHM.ÇY.01 TARİH: 04.05.2011 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 00 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ KAPSAM DAYANAK AMAÇ : MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Araklı Belediyesi

Detaylı

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM PLANLAMA ve RAYLI SİSTEM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. HENDEK BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1 : Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM

T.C. KÖRFEZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ İKİNCİ BÖLÜM DOKÜMAN NO: PBM.ÇY.01 TARİH: 03.02.2012 SAYFA NO: 1 REVİZYON NO: 01 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönetmeliğin amacı, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef

Kerim AKSU Belediye Başkanı. Kazım ELMALI Belediye Başkan Yardımcısı. İsmail DEMİR Temizlik İşleri Müdürü. Hasan ÖZTÜRK Şef GİRESUN BELEDİYESİ TEMIZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜGÜ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ TEŞKİLAT MADDE 5-Temizlik İşleri Müdürlüğü aşağıda yazıldığı şekilde teşkilatlanmıştır.müdürlük;belediye Başkan Yardımcısı

Detaylı

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KEMALPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Bilgi İşlem Müdürlüğünün

Detaylı

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Karar Tarihi : 01/12/2011 Karar Numarası : 145 T.C. IĞDIR BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak AMAÇ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 Bu yönetmeliğin

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SU ARITMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Su İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev,

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SOSYAL PROJELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1)

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KAYNAK GELİŞTİRME VE İŞTİRAKLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE

GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE GENÇLĐK VE SPOR BAKANLIĞI SPOR HĐZMETLERĐ DAĐRESĐ BAŞKANLIĞININ GÖREV, YETKĐ VE SORUMLULUKLARINA DAĐR YÖNERGE BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Spor

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

T.C. ÜSKÜDAR BELEDİYESİ KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Üsküdar Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1. AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ASKİ GENELE MÜDÜRLÜĞÜ ARITMA TESİSLERİ DAİRE BAŞKANLIĞININ ÇALIŞMA ESASLARINI BELİRLEYEN YÖNERGE 1.BÖLÜM AMAÇ Madde 1-Bu Yönergenin amacı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı

Detaylı

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI

TABLDOT SERVİSİ GÖREV TANIMLARI TABLDOT SERVİSİ Kurumumuz merkez teşkilatı ve Ankara İl Müdürlüğü çalışanlarının tabldot ihtiyaçları ile ilgili öğle yemeklerinin hazırlanması, sunumu, gerekli alet, cihaz, makine, mal ve hizmetlerin satın

Detaylı

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi

ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ. Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi ANKARA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRÜLÜĞÜ Özel Kalem Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk ve Çalışma Esasları Yönergesi BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç, Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi

Detaylı

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE YAZI İŞLERİ VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAZI İŞLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Fen İşleri Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Yasal Dayanak Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ. T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KARŞIYAKA BELEDİYESİ. T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. İZMİR KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü nün görev,

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. İZMİR İLİ KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

2017 Yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Görevlendirmeleri

2017 Yılı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Görev Tanımları ve Görevlendirmeleri Devam Eden Projeler: Umut AYDIN-Daire Başkanı 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yüksek Öğretim Kuramlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamesinin 28. Maddesi kapsamında üniversite

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR

SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR SU İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, İLKELER VE TANIMLAR AMAÇ Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Kırşehir Belediyesi nde faaliyet gösteren

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞININ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

DOKÜMAN KODU IP.16.01 TEKNİK BÖLÜM YAYIN TARİHİ 01.05.2006 İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Teknik Bölüm SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Hastanemiz bünyesindeki tüm makine ve teçhizatın arıza, bakım ve işletimleri ile ilgili faaliyetlerini düzenlemek ve yetki ve sorumlulukları belirlemektir. 2. KAPSAM

Detaylı

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç : Madde 1-) Bu yönetmeliğin amacı Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğünün görev ve çalışma

Detaylı

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ KONAK BELEDİYESİ ETÜD PROJE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönetmelik, Konak Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü'nün,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Kuruluş, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Amaç, Kapsam, Dayanak, Kuruluş ve Tanımlar Amaç : BİRİNCİ BÖLÜM Bu yönetmeliğin amacı; Araklı Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜNDE ÇALIŞAN PERSONEL FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2009 YILI FAALİYET RAPORU Müdürlüğümüz her gün artan hizmet taleplerini en ekonomik ve en hızlı şekilde karşılamak amacıyla kentin ihtiyacı olan asfalt yol kaplama, istinat duvarı,

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ MÜHENDİS KADROSU HİZMET ŞEMASI

TELEKOMÜNİKASYON DAİRESİ MÜHENDİS KADROSU HİZMET ŞEMASI MÜHENDİS KADROSU Kadro Adı Mühendis Hizmet Sınıfı : Mühendislik ve Mimarlık Hizmetleri Sınıfı Derecesi : I (Yükselme Yeri) Kadro Sayısı : 5 Maaş : Barem 16 (1) Bölümü ile ilgili işleri yönetir, sorumluluk

Detaylı

İlçe Şube Müdürlükleri aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. a) İlçe Şeflikleri a) Abone İşleri Şefliği, b) İçme Suyu ve Kanal Hizmetleri Şefliği

İlçe Şube Müdürlükleri aşağıdaki birimlerden oluşmaktadır. a) İlçe Şeflikleri a) Abone İşleri Şefliği, b) İçme Suyu ve Kanal Hizmetleri Şefliği T.C ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU MÜDÜRLÜĞÜ EK 3.16 BAKIM - ONARIM HİZMETLERİ BİRİMİ Sorumlusu Dök.No KAİM.İKS.FRM.028 Sayfa No 1 / 2 İŞİN KISA TANIMI: Kayısı Araştırma İstasyonu Müdürlüğü üst yönetimi tarafından

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ. BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ BASIN, YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Basın

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI MUHTARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI MAL ALIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM

T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI. BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM T.C. ODUNPAZARI BELEDĠYE BAġKANLIĞI BĠLGĠ ĠġLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKĠ, SORUMLULUK, ÇALIġMA USUL VE ESASLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Ġlkeler Amaç MADDE 1-

Detaylı

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

: Konya Büyükşehir Belediyesini, Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 12/02/2010 Kabul Sayısı: 61 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 10/03/2010

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KONAK BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ Madde 1 (1) Bu Yönetmelik, kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde hizmet gerekleri

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/Genel Hizmetler Birimi. Yardımcı Hizmetler

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/Genel Hizmetler Birimi. Yardımcı Hizmetler GÖREV/İŞ TANIMI FORMU KADRO VEYA POZİSYONUN BİRİMİ/ALT BİRİMİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı/Genel Hizmetler Birimi STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL UNVANI GÖREVİ SINIFI FOTOKOPİCİ Yardımcı

Detaylı

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı, Fen İşleri Müdürlüğü nün görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili çalışma usul ve esaslarını

Detaylı

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE

T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE T.C KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin

Detaylı

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARINI BELİRLEYEN ÇALIŞMA YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER BÜRO AMİRLİĞİ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE Amaç BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. MERAM BELEDİYESİ İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE

Detaylı

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK)

T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) T.C. SÜLEYMANPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK (GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ: Madde 1: Bu Yönetmeliğin amacı; Süleymanpaşa

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM KURULUŞ VE HUKUKİ DAYANAK T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM Madde 1- Bu yönetmelik Kütahya Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü nün kuruluş, görev,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi hedef ve ilkeleri doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması,

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. TALAS BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik,

Detaylı

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARK ve BAHÇELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar

SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar SĠLĠVRĠ BELEDĠYE BAġKANLIĞI DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Ġlke ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Silivri Belediye Başkanlığı Destek

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV YETKİ SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı,

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK T.C. AVCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SPOR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. İZMİR KONAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI Yapı Kontrol Müdürlüğü ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK ÖRGÜTLENME, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK GENEL HÜKÜMLERİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, nün teşkilat yapısını, hukukî statüsünü, görev,

Detaylı

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL

GÖREV/İŞ TANIMI FORMU. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu STATÜSÜ [ X ] MEMUR [ ] SÖZLEŞMELİ PERSONEL Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı/Satın Alma Bürosu UNVANI BİLGİSAYAR İŞLETMENİ VEYA 1 Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının her türlü satın alma ve ayniyat işlemlerinin yerine getirilmesi. Sağlık

Detaylı

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR

T.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ PARK BAHÇELER VE AĞAÇLANDIRMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1: Yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi Park

Detaylı

T.C KÜTAHYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM

T.C KÜTAHYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM T.C KÜTAHYA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ I. BÖLÜM AMAÇ VE KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR, BAĞLILIK MADDE 1 AMAÇ VE KAPSAM : Bu Yönetmelik Kütahya Belediyesi

Detaylı

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C ÇAYIROVA BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 0 T.C. ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ KONYA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRESĠ BAġKANLIĞI GÖREV, YETKĠ ve ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmelik Konya Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem

Detaylı

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. SULTANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu yönetmenliğin amacı,

Detaylı

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU

GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU GİRESUN BELEDİYESİ SU VE KANALIZASYON İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012-2013 YILLARI PERFORMANS RAPORLARI PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU Stratejik Hedef 9.2.1 Batlama Derin Deniz Deşarj 1 Proje Hazırlanması ( Adet

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017

T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü. Sayı : / /09/2017 T.C. ETİMESGUT KAYMAKAMLIĞI Etimesgut Şehit Salih Helvacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Sayı : 15637725-903/14806965 25/09/2017 Konu: Görevleriniz. Sayın, MAKBULE YILMAZ Müdür Yardımcısı Okulumuzdaki

Detaylı