S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)"

Transkript

1 S.E.Ç HER ŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı, Buna göre; 1. Kampanya ya katılımın 06 Eylül Ağustos 2013 tarihleri arasında olduğunu ve AVEA nın Kampanya ya katılım süresini uzatabileceğini, 2. İşbu Taahhütname de ve Ekleri nde belirtilen şartları taşımam kaydıyla AVEA tarafından şartları aşağıda yer alan Kampanya Paketinin tarafıma verileceğini ve AVEA bayisinden satın almış olduğum EK1 de belirtilen cihazlardan birinin ( Cihaz ) ilgili bedellerinin AVEA faturasında tahsilatına aracılık edilen hizmetler kalemi altında yer verilerek ödenmesine imkan verileceğini, 3. Kampanya kapsamına alınan ve Taahhütname nin 6. Maddesinde numarası yer alan hattımın işbu Taahhütname imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süresince ( Taahhüt Süresi ) faturalı sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini, Kampanya'dan Cihaz bedelinin (Tahsilatına Aracılık edilen hizmet bedeli olarak yansıtılacaktır.) ve Kampanya Paket bedelinin AVEA nın gönderdiği fatura aracılığı ile ödenmesini içeren işbu Taahhütname nin 9. Maddesi ve Ekleri nde detayları yer alan ödeme seçeneğinden işbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 6 (altı) ay geçen ve 6 (altı) aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattımın çift yönlü olarak kapanmamış olması veya Taahhütname konusu hattımın bireysel faturalı hat olması ve aktif otomatik ödeme talimatı vermiş olmam ve işbu Tahhütname nin imza tarihinden geriye dönük olarak son 3 aydır faturalarını otomatik ödeme ile düzenli olarak ödemem veya numara taşıma ile gelmem ve geldiğim operatörde faturalı olup AVEA ile abonelik sözleşmesi imzalamam üzerinden en az 3 ay geçmiş, 3 aydır faturalarımı düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödemem ve her bir fatura tutarımın en az 20 TL olması kaydıyla yararlanabileceğimi, 4. Kampanya dan faydalanmak için tarifemin detayları 10. Madde de yer alan tabloda verilmiş Cihaz tarifesi olması gerektiğini, Kampanya ya başvurduğum tarihte cihaz tarifesinden başka bir tarifeye kayıtlı olmam durumunda, işbu Kampanya ya başvurumun aynı zamanda tarifemin cihaz tarifesi olarak değiştirilmesini talep ettiğim anlamına geldiğini ve tarifemin cihaz tarifesi olarak değiştirilmesini kabul ettiğimi, 5. İşbu Taahhütname nin tarafımca, Taahhütname ve Ekleri nde belirtilen şartlarla Kampanya dan faydalanmak amacıyla Ek 1 de belirtilen ödeme seçeneklerden biri yoluyla Cihaz ı almak için imzalandığını ve işbu Kampanya kapsamındaki cihaz tarifesi ne ve/veya Kampanya ya geçiş yaptığım tarihten itibaren 24 (yirmidört) ay süresince geçerli olacağını, 6. Kampanya ya dahil etmek istediğim... no lu hatta tanımlanmak üzere ayda heryöne 1000 Dk, heryöne 1000 SMS ve 2GB internet Kampanya Paketi ( Kampanya Paketi ya da Paket ) ve Ek 1 de belirtilen... ödeme şeklini seçtiğimi, 7. Hattıma işbu Taahhütname ile tanımlanmış olan Kampanya Paketi aylık taahhüt tutarına AVEA tarafından aksi belirtilmedikçe aşağıda belirtilen miktarda ses, sms ve internet kullanımının dahil olacağını,

2 Heryöne 1000 Dk, heryöne 1000 SMS ve 2GB internet; 8. Kampanya dan yararlandığım süre zarfında 10. Madde de belirtilen cihaz tarifesinin aylık sabit ücretini ödemeyeceğimi, ancak Taahhüt Süresi nden önce Kampanya dan çıkmam ya da Taahhüt Süresi nin sonunda AVEA ya başka bir tarifeye geçmek istediğimi bildirmemem halinde 11. Madde de belirtildiği üzere cihaz tarifesi sabit ücretinin KDV ve ÖİV dahil 7,95 TL olacağını, veri kullanımlarının, WAP APN üzerinden gerçekleştirilen veri kullanımı için KDV ve ÖİV dahil 0.18 TL / 25KB, Internet APN üzerinden gerçekleştirilen veri kullanımı için KDV ve ÖİV dahil 0.05 TL / 25KB'den ücretlendirileceğini, yurtiçi ses kullanımlarının dakikası 43,89 TL ve SMS gönderimlerinin adedinin, KDV ve ÖİV dahil 41,5 Kr'den ücretlendirileceğini, tarifeye tanımlı olan ses, SMS ücretlendirme yapısı ve veri kullanımları sadece yurtiçi ses, SMS ve veri kullanımları için geçerli olduğunu, 9. Hattıma işbu Taahhütname ile tanımlanmış olan Kampanya Paketi ve ödeme seçeneğinin AVEA tarafından ilgili aya ait faturama (Taahhütname ekinde belirtildiği şekilde) ses ve SMS bir paket, data ayrı bir paket olarak servis bedeli şeklinde yansıtılacağını ve Cihaz bedeline ise AVEA tarafından düzenlenecek faturada tahsilatına aracılık edilen hizmetler kapsamında Tahsilatına Aracılık Edilen Tutar olarak ayrı bir kalem olarak yer verileceğini, kredi kartı yolu ile ödeme seçeneğini seçmiş olmam halinde Ek 1 de belirtilen Cihaz bedelinin işbu Taahhütname nin imzalandığı tarihten itibaren ilk 12 (oniki) aylık taksidini AVEA ile anlaşmalı olan banka(lar)dan (AVEA tarafından internet ve benzeri mecralarda duyurulan) alınmış kredi kartıyla 12 (oniki) aylık eşit taksitler halinde ödeyeceğimi, ilk 12 (oniki) aylık Kampanya Paketi nde sunulan servis bedellerini ise AVEA tarafından gönderilecek faturalar uyarınca ödeyeceğimi ve söz konusu ilk 12 (oniki) aylık süreden sonra ise Taahhüt Süresi nce ödemem gereken aylık ücretleri (servis bedeli ve Cihaz taksidi) 12. (onikinci) ayı takip eden ilgili fatura dönemlerinde AVEA tarafından gönderilen aylık faturalarımda yer alacağını ve bu suretle ödeyeceğimi, 10. Taahhüt Süresi nin sona ermesinin ardından servis bedellerinin AVEA ya başka bir tarifeye geçmek istediğimi bildirmemem halinde hattıma tanımlı Cihaz tarifesi üzerinden ve aşağıdaki koşullarla ücretlendirileceğini ancak Taahhüt Süresi bitişini takip eden fatura dönemi itibariyle Cihaz taksit bedelinin tarafımca eksiksiz olarak ödenmiş olması halinde Cihaz taksit bedelinin faturama yansıtılmayacağını, ayrıca Kampanya kapsamında sağlanan ve Madde 6 da detayları verilen toplu ses, SMS, data kullanımı gibi hakların da Taahhüt Süresi sonunda sona ereceğini bildiğimi ve aşağıda belirtilen bedellerin, seçilen Kampanya Paketi ile verilen data limitlerinin aşılması halinde aşılan kısım bakımından da uygulanacağını ve tabloda yer alan fiyatlara KDV ve ÖİV nin dahil olduğunu, Sabit Ücret/taahhüt süresi sonunda Heryöne Konuşma ücreti SMS ücreti Data 7,95 TL 43,89 Kr 41,5 Kr Kampanya kapsamında sunulan veri kullanım hakkının üzerindeki veri kullanımları KDV ve ÖİV dahil KR/KB üzerinden ücretlendirilecektir

3 11. Kampanya kapsamında belirlenen ve Ek 1 de yer alan aylık paket ücretlerinin, Kampanya ya dahil olduğum tarihten itibaren fatura kesim tarihine kalan günden bağımsız olarak- ilgili pakete ait aylık tutarlar üzerinden faturama yansıtılacağını, 12. Kampanya kapsamında seçmiş olduğum ödeme seçeneğinin kredi kartı olması ve kredi kartı limitimin, paket kapsamındaki Cihaz ın 12 (oniki) aylık bedeli için yeterli olmaması halinde Kampanya dan yararlanamayacağımı, işbu Taahhütname nin akdedilmiş olmasına rağmen kredi kartımdan çekim yapılarak limitimin yeterli olmadığının tespit edilmesi durumunda Taahhütname nin kendiliğinden geçersiz hale geleceğini, Taahhütname konusu Kampanya dan derhal çıkarılacağımı, bu madde uyarınca Kampanya dan çıkarılmam halinde, AVEA dan herhangi bir talepte bulunamayacağımı, 13. Kampanya kapsamındaki hattımın Taahhüt Süresi nce faturalı sistemde açık tutmam gerektiğini bildiğimi, 14. Kampanya kapsamında işbu Taahhütname Eki nde yer alan paketin hattıma tanımlanmasını kabul ettiğimi ve işbu Taahhütname kapsamındaki seçimime göre doldurulması gereken alanların doldurulmamış olması veya eksik veya hatalı doldurulmuş olması ve / veya Taahhütname sonunda yer alan ödeme seçeneklerinden herhangi birinin seçilmemiş olması ve/veya birden fazlasının seçilmiş olması halinde Kampanya ya dahil edilmeyeceğimi veya Kampanya dan yararlanmamın sona erdirilebileceğini ve bununla ilgili burada yazılan hususların uygulanabileceğini ve ilgili alanların eksiksiz ve hatasız olarak doldurulmasından sorumlu olduğumu ve ödeme seçeneklerinden sadece birinin seçmekten sorumlu olduğumu, 15. Kampanya kapsamında, seçtiğim ödeme seçeneğini değiştirmem halinde Kampanya dan yararlanamayacağımı, 16. Kampanya dan yararlanacak olan işbu Taahhütname nin 6. maddesinde numarası yer alan hattım ile, işbu Taahhütname yi imzalayarak Kampanya ya dahil olduğum tarih itibariyle işbu Taahhüt Süresi nce başka bir Avea taahhütlü cihaz kampanyasına katılamayacağımı, işbu Taahhütname yi imzaladığım tarihte işbu Taahhütname nin 6. Maddesinde numarası yer alan hattım ile başka bir cihaz kampanyasından halihazırda faydalanıyor olmam halinde ise işbu Taahhütname de düzenlenen Kampanya ya katılamayacağımı, 17. Taahhüt Süresi nden önce Kampanya dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem, AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem ve/veya hattımın tarifesini Cihaz tarifesi dışında başka bir faturalı/faturasız tarifeye geçirmem, hattımı üçüncü bir tarafa devretmem, numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem, işbu Kampanya ile birlikte başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam, işbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere herhangi bir sebeple burada yazılı taahhütlerimden herhangi birini yerine getirmemem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı ve Kampanya dan çıkma/hat iptal etme/hattın iptal edilmesine sebebiyet verme/numara taşıma/faturasız sisteme geçme/hattımı üçüncü şahsa devretme/taahhüdümü iptal etme dahil işbu Taahhütname de yer alan taahhütlerime aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren seçmiş olduğum pakete ilişkin aşağıda düzenlenen tutarın son faturama aşağıdaki tabloda ceza bedeli olarak aşağıda belirtilen şekilde yapılacak hesaplama kapsamında yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,

4 Cihaz S.E.Ç Cihaz Kampanyası kapsamındaki cihaz modelleri Ödeme Tipi Kredi Kartı ile Faturadan ödeme 24 ay Taahhüt Ceza bedeli Aylık Cihaz Taksidi x 12 Aylık Cihaz Taksidi x kalan Ay Yukarıdaki tabloda yer alan kalan ay ifadesi, bu maddede sayılan ihlal hallerinin meydana gelmesinden itibaren taahhüt edilen 24 aylık sürenin bitimine kalan ayları ifade etmektedir. Kredi Kartı ile ödemede eğer müşteri son 12 aylık ödeme periyoduna girmiş ise ceza bedeli olarak Aylık Cihaz Taksidi x Kalan Ay Sayısı şeklinde hesaplama yapılacaktır. 18. Kampanya dan, tarafıma ait olan her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi; AVEA nın Cihaz sayısını 2 (iki) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının ikiden fazla olması halinde dahi, AVEA nın üçüncü hattım için beni bu Kampanya dan faydalandırmayabileceğini ve bu hususu kabul ettiğimi; böyle bir durumda kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçerek ayrı ayrı hatlarım için 2 (iki) adetten fazla Cihaz almak istememe rağmen AVEA nın tarafıma en fazla 2 (iki) adet Cihaz temin edebileceğini, 19. Kampanya kapsamında almış olduğum...marka...model... IMEI numaralı Cihaz ımı, çalışır durumda ve eksiksiz olarak kutusu açılmamış halde teslim aldığımı, 20. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar) ın tümünün, Cihaz(lar) ın üretici firması tarafından düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihaz(lar) ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri doğrudan üretici firma yetkili servislerinden alacağımı, 21. Kampanya kapsamındaki tarife ve Cihaz Kampanya Paketi nin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini bildiğimi ve Kampanya süresi içinde yurt dışına çıkmam halinde standart yurtdışı ses, sms, veri tarifesinden veya dahil olduğum yurtdışı ses, sms, veri seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğimi, 22. TaahhütSüresi nin sonunda, AVEA nın Kampanya haricindeki başka bir faturalı tarifesine geçmek istediğimi AVEA ya bildirmemem halinde Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan ve 11. Madde belirtilen Cihaz tarifesinin geçerli olmaya devam edeceğini ancak yukarıda 6. Maddede ifade edilen Ses, SMS ve data kullanım imkanlarının sona ereceğini, tarifeye ait aylık sabit ücretin faturama yansıtılmaya başlayacağını ve AVEA nın söz konusu tarife şart ve ücretlerinde mevzuata uygun olarak değişiklik yapabileceğini, 23. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili güncel bilgilerin AVEA nın resmi internet sitesi olan de yer alacağını ve söz konusu bilgileri bahsi geçen siteden takip edeceğimi,

5 24. İşbu Taahhütname de yer alan yükümlülüklerimden herhangi birini ihlalim halinde adıma tahsis edilen hattın, ihlal tarihinden itibaren AVEA tarafından görüşmeye/kullanıma kapatılma hakkının bulunduğunu, 25. İşbu Taahhütname den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülükten tarafımın sorumlu olduğunu ve Kampanya kapsamında düzenlenecek faturalara yansıtılmak suretiyle düzenlenecek bu vergilerin tarafımca karşılanacağını, 26. İşbu Taahhütname nin 1 (bir) asıl nüsha olarak hazırlanmış ve Taahhütname ile birlikte Paket, ödeme seçeneği ve tarife bilgilerinin yer aldığı EK 1 in de tarafımca imzalanmış olduğunu, imzalamış olduğum asıl nüshanın AVEA da kalacağını ve imzalamış olduğum asıl nüshadan bir suretin de tarafıma verildiğini, Yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya dan ancak bu şartlar kapsamında yararlanabileceğimi bildiğimi ve tüm bunları kabul ettiğimi, işbu Taahütname nin imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim. EK 1: Kampanya katılım şartları ile ilgili form İşbu Taahhütname ve Ekleri tarafımca.../.../... tarihinde 1 (bir) nüsha olarak imzalanmış ve imzalı bir sureti tarafımca teslim alınmıştır. Ad-Soyad : TC Kimlik No : İmza :

6 KAMPANYAYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER EK-1 1. Windows Phone 8S by HTC cihazı itibariyle,samsung Galaxy Note 2 cihazı tarihi itibariyle, Windows Phone 8x by HTC cihazı tarihi itibariyle, HTC Desire X cihazı tarihi itibariyle, HTC One X Plus cihazı tarihi itibariyle, Samsung Galaxy S III mini cihazı tarihi itibariyle, Nokia Asha tarihi itibariyle, Samsung Galaxy Ace tarihi itibariyle, Nokia Lumia , Sony Xperia E tarihi itibariyle, Nokia Lumia tarihi itibariyle Kampanya kapsamında olacaktır. 2. Tarifelerdeki toplu süre aşımında ve yurtdışı kullanımlarında ses, sms ve veri kullanımı standart limit aşımı ve yurtdışı ses, sms ve veri tarifesinden veya abonenin dahil olduğu yurtdışı veri seçeneklerinden ücretlendirilir. İlgili tariflere ilişkin detaylara adresinden ulaşılabilir. 3. İlgili paketin bedeline abone tarafından satın alınan içerik ücretleri dahil değildir. İçerik hizmetleri (logo, melodi ve benzeri hizmetlere ilişkin internet, SMS vb.) ayrıca ücretlendirilir. 4. İlgili fatura dönemi içinde kullanılmayan ses, sms ve internet miktarları bir sonraki aya devretmez. 5. Belirtilen ücretlere tüm vergiler dahildir. 6. Bir GSM numarası sadece bir kere kampanyadan yararlanabilecektir. 7. Kampanyanın taahhüt süresi abonenin S.E.Ç Her Şey Dahil kampanya paketine geçiş tarihi itibariyle başlar. 8. Kampanya stoklarla sınırlıdır. 9. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) veri, paket kullanım miktarından düşer sayılı Gider Vergileri Kanunu nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturalarda belirtilen KDV matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi tahakkuk ettirilerek Maliye Bakanlığı na ödenir. 11. İlgili kanun maddeleri gereğince; bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ruhsat ücreti aboneden alınır. Hattın kullanımından doğan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kullanım ücreti abone tarafından ödenecektir. Abonenin hattını kullanmaması veya kendi isteği ile tekrar kullanmak üzere kapatması durumlarında bahsi geçen tüm aylık bedeller abonenin faturasına yansıtılır. 12. Aboneler kampanyaya katıldıklarında 3G abonelikleri otomatik olarak açılacak ve seçtikleri tarifeyi 3G şebekesinde kullanacaklardır. Abonelerin 3G hızından yararlanabilmeleri için AVEA 3G kapsaması içerisinde olmaları gerekmektedir; AVEA 3G kapsaması coğrafi koşullara bağlı olarak değişillik gösterebilir. 13. Kampanya TTNet Mobil dahil Gelir Paylaşımı Ortaklığı tarifeleri için geçerli değildir. 14. İşbu Taahhütname nin imza tarihi itibariyle abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 6 ay geçen ve 6 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapanmamış olan veya aktif otomatik ödeme talimatı olan ve son 3 aydır faturalarını otomatik ödeme ile düzenli olarak ödeyen veya numara taşıma ile gelen ve geldiği operatörde faturalı olup şirketimizle abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 3 ay geçen, 3 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödeyen ve herbir faturasının tutarı en az 20 TL olan aboneler, kampanya kapsamında 24 ay süreli taahhütname imzalayıp, Kampanya da cihaz bedelini 24 ay boyunca AVEA faturası aracılığı ile ödeme seçeneğini seçebilecektir. Bu kriterleri sağlayan aboneler Cihaz taksitlerini dilerlerse AVEA faturası aracılığıyla ya da 12

7 boyunca kredi kartı ile ödemeyi de seçebilecektir. Ancak işbu bu ödeme seçeneği işbu Taahhütname ve Ekleri nin imzalanmasından sonra değiştirilemeyecektir. 15. İşbu Taahhütname nin imza tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha az bir süredir AVEA abonesi olan, taahhütlü Cihaz Kampanya kriterlerini sağlamayan faturalı aboneler ise sadece 12 ay boyunca kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçebilecek olup, AVEA faturası aracılığı ile ödeme seçeceğini tercih etmeleri söz konusu olamayacaktır. Seçilen paketin altındaki alan abone tarafından doldurularak bu alanın imzalanması gerekmektedir. Aksi halde abone Kampanyadan faydalanamayacak / Kampanya dan çıkartılacaktır ve işbu Taahhütname geçersiz addedilecektir. Bu Kampanya kapsamındaki cihazlar ve paket içerik ve bilgileri aşağıdaki gibidir: Cihaz S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası Fiyat Bilgileri (TL) Cihaz Bedeli (TAEH) Servis Bedeli Her yöne 1000 dk, her yöne 1000 SMS, 2GB internet Samsung S Nokia C Nokia Asha Toplam GM FOX Nokia Samsung Galaxy Ace Samsung Galaxy W Sony Xperia Sola Samsung Nexus Samsung Galaxy Note Windows Phone 8X by HTC HTC Desire X HTC One X Plus Samsung Galaxy S III mini Windows Phone 8S by HTC Nokia Asha Samsung Galaxy Ace Nokia Lumia Sony Xperia E Nokia Lumia TAEH: Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler ifadesinin kısaltmasıdır ve aylık cihaz taksitlerini ifade eder. Yukarıda yer alan tablodaki fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.

8 S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası Kredi Kartı Kurgusu İşbu Taahhütname nin imza tarihi itibariyle 6 (altı) aydan daha az bir süredir AVEA abonesi olan, faturalı cihaz kampanya kriterlerini sağlamayan ya da faturalı cihaz kampanya kriterlerini sağladığı halde kredi karti ile Kampanya ya dahil olmak isteyen faturalı aboneler Kampanya kapsamında bu tekliften faydalanabilirler. Yukarıdaki tabloda belirtilen cihaz modeli bazında değişen Cihaz bedelinin ilk 12 aylık tutarı AVEA ile anlaşmalı ve AVEA tarafından belirlenecek ve internet sayfasında yayımlanacak bankalardan birine ait ve abonenin kendi adına kayıtlı kredi kartlarından biri ile tahsil edilecektir. Bakiye tutar ise, işbu Taahhütname nin abone tarafından imzalanmasından itibaren 12 aylık süre sonunda (13. Aydan itibaren) abonenin faturasında taksitler halinde Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler kapsamında ayrı bir kalem olarak yer alacak ve AVEA tarafından tahsil edilecektir. Söz konusu bedel, AVEA tarafından, cihazın satın alındığı bayi adına tahsil ediliyor olması nedeniyle abone faturasında Tahsilatına Aracılık Edilen Bedel kalemi altında gösterilecektir. Ad-Soyad: İmza: S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası 24 ay boyunca Fatura dan ödeme Kurgusu işbu Taahhütname nin 9. Maddesi ve Ekleri nde detayları yer alan ödeme seçeneğinden; işbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 6 ay geçen ve 6 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapanmamış olan veya aktif otomatik ödeme talimatı olan ve son 3 aydır faturalarını otomatik ödeme ile düzenli olarak ödeyen veya numara taşıma ile gelen ve geldiği operatörde faturalı olup şirketimizle abonelik sözleşmesi imzalaması üzerinden en az 3 ay geçen, 3 aydır faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde ödeyen ve herbir faturasının tutarı en az 20 TL olan aboneler bu tekliften faydalanabilirler. Yukarıdaki Tabloda belirtilen Cihaz ve Servis (Ses/SMS ve Data) Bedelleri (KDV ve ÖİV dahil) 24 ay boyunca taksitler halinde AVEA tarafından abone faturasında yansıtılacaktır. Ad-Soyad: İmza:

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname )

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de

Detaylı

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)

NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) NOKIA LUMIA 525 İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Nokia Lumia 525 Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç İNTERNET PAKETLİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç İnternet Paketli Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya

Detaylı

İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: İKİNCİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 2. Cihaz Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu Taahhütname de ( Taahhütname

Detaylı

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)

S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) Kampanya İşlem Tarihi: Hat Numarası: S.E.Ç CİHAZ KAMPANYASI TARİFEYE EK ÖDEMELİ CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) S.E.Ç ye Ek Ödemeli Cihaz Kampanyası

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 12 Aylık Sınırsız Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) 24 Aylık 6GB Kademeli Wifi Jet Tarifesi ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna

Detaylı

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2-

TAAHHÜTNAME Tarife Taahhütname 1- Taahhüt Süresi 2- TAAHHÜTNAME AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Korkusuz 21 Mbps Jet Tarife sinden ( Tarife ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı bildiğimi, buna göre;

Detaylı

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ EK HAT İNDİRİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) EK Hat İndirim Kampanyası ndan ( Kampanya ) işbu taahhütnamede ( Taahhütname ) belirtilen şartlar kapsamında yararlanacağımı

Detaylı

VODAFONE 12 AY TAAHHUTLU FATURALI CEPTE Wİ-Fİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE 12 AY TAAHHUTLU FATURALI CEPTE Wİ-Fİ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen Vodafone Cepte Wi- Fi Cihaz Kampanyaları ndan ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [...] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone

Detaylı

ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME )

ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME ) ACIBADEM MOBİL SAĞLIK HİZMET SERVİSİ ve DORO PHONE EASY 332 GSM CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ( TAAHHÜTNAME ) AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin ( AVEA ) Acıbadem Mobil Sağlık Hizmeti Servisinden ( Servis

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ÖZGÜRLÜK BİZDE KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Özgürlük Bizde Kampanyası ndan ( Kampanya ) Şirketimiz adına AVEA ya taşınması için talepte bulunduğumuz ve taşınması gerçekleştirilmiş veya yeni hat alımı suretiyle

Detaylı

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ

A.C.A.İ.P AKILLI TELEFON KAMPANYALARI-12+12 AY TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone ) tarafından yürütülen A.C.A.İ.P. Akıllı Telefon Kampanyaları-12+12 ay nden ( Kampanya ) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı adıma kayıtlı ve faturalı GSM

Detaylı

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ SAMSUNG BİREYSEL AKILLI TELEFON KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ( TURKCELL ) tarafından 01.07.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Samsung

Detaylı

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE HTC EXPLORER CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone HTC Explorer Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, [ ] numaralı GSM hattı için imzaladığım Vodafone Tip Abonelik

Detaylı

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ye, (kısaca Vodafone) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Samsung Galaxy S3 Mini Kampanyasından (Kampanya) yararlanmak istemem sebebiyle.../.../... tarihli, EK2 de belirtilen GSM hatlarım için imzaladığım

Detaylı

KURUMSAL JET MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL JET MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL JET MODEM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA Iletisim Hizmetleri A.S. nin ( AVEA ) Kurumsal Jet Modem Kampanyasi ndan ( Kampanya )... adresinde mukim... ünvanli sirket olarak isbu Taahhütname ve eklerinde

Detaylı

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) YENİ NESİL ARAÇ TAKİP SERVİSİ KAMPANYASI ndan ( Kampanya ) adre

Detaylı

MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ MOBİL İŞYERİM KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ 1- Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ile yeni hat alma, numara taşıma, faturasız hattan faturalı hatta geçiş yaparak yada mevcutta kurumsal Avea abonesi olan ve Mobil

Detaylı

KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ KURUMSAL İNTERNET PAKETLİ iphone KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.12.2011 tarihinden

Detaylı

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ

VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ VODAFONE İŞ ORTAĞIM YENİ ARAÇ TAKİP KAMPANYASI (12&24 AY) TAAHHÜTNAMESİ ye, ( Vodafone ) ile...( Çözüm Ortağı ) tarafından yürütülen Vodafone İş Ortağım Yeni Araç Takip Sistemi Kampanyası (12&24 Ay) dan

Detaylı

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ BİREYSEL 3G MULTİMODEM KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ TURKCELL İLETİŞİM HİZMEERİ A.Ş. ye; Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 08.01.2010 tarihinden itibaren

Detaylı

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ

GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş. nin 30.09.2015 tarihine kadar geçerli olacak ( AVEA ) GÜVENLİ KİŞİ TAKİP KAMPANYASI ndan ( Kampanya ). adresinde mukim olarak işbu

Detaylı

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ ESNAF USULÜ KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ 1. Türk Telekomünikasyon A.Ş. ( Türk Telekom ) ile Abonelik Sözleşmesini/Hizmet Formu nu imzalamış olmamız ve Avea İletişim Hizmetleri A.Ş. ( AVEA ) ile yeni hat alma

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 07.10.2013 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ

CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ CİHAZ TAKSİTLİ ARAÇ TAKİP KAMPANYA TAAHHÜTNAMESİ Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (Bundan böyle TURKCELL olarak anılacaktır) tarafından 28.09.2011 tarihinden itibaren düzenlemekte olan Cihaz Taksitli

Detaylı