YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU GÖREV DÖNEMİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU 24.05.2009-01.05.2010 GÖREV DÖNEMİ"

Transkript

1 YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU Sayın Üyeler; tarihinde genel kurulumuzca seçilen yönetim kurulu üyelerimiz çalıģma dönemi boyunca yaptıkları uygulamalarda ana sözleģmemize, kooperatifler kanununa, genel kurul kararlarına ve genel hukuk kurallarına uygun davranmaya özen göstermiģ ve faaliyet raporunu siz değerli üyelerimizin bilgi ve onayına sunmuģtur.ġģ bu rapor;sanayi ve Ticaret Bakanlığının resmi gazetede yayınlanan tarihli,26903 sayılı tebliğinde belirtilen ve genel kurul a sunulacak faaliyet raporlarında yer almasını istediği bilgiler doğrultusunda hazırlanmıģtır GÖREV DÖNEMİ YÖNETİM KURULU: BAġKAN : Erdal YILDIZ ĠKĠNCĠ BAġKAN : Av.Yelda CENGĠZLĠER MUHASĠP ÜYE : Nejdet TABANLI ÜYE : Av.T.Tonguç ÖZDEMĠR ÜYE : Ramazan ÖNCÜ DENETİM KURULU: DENETÇĠ : Dr. Emre ERGĠN DENETÇĠ : Günseli ÖNAL A. GENEL BİLGİLER: a) KOOPERATĠF ADI : S.S Göksu Evleri Arsa ve Konut Yapı Kooperatifi b) KURULUġ BĠLGĠLERĠ : Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tarihli Onayı c) TĠCARET SĠCĠLĠ TESCĠL TARĠHĠ VE SĠCĠL NUMARASI : d) KOOP.ADRESĠ : Göksu Evleri MenekĢe Sokak B 241 nolu villa A.hisarı-Beykoz/ĠST. e) TELEFON/FAKS NO: : (0216) (0216) (fax) f) WEB ADRES ve E- POSTA: B. YÖNETİM VE DENETİM KURULLARI İLE PERSONEL BİLGİLERİ: 1) Yönetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı (2009) 1. Erdal YILDIZ (12ay) 6.377,17-TL 2. Av.Yelda CENGĠZLĠER ( 8ay) 3.967,42-TL 3. Nejdet TABANLI ( 8ay) 4.037,35-TL 4. Ramazan ÖNCÜ (12ay) 6.635,98-TL 5. Av.T.Tonguç ÖZDEMĠR (12ay) 6.556,09-TL Denetim Kurulu Üyeleri Görev Dönemi Yıllık Ödemeler Toplamı (2009) 1. Dr. Emre ERGĠN (12ay) 4.977,43-TL 2. Günseli ÖNAL ( 8ay)3.243,87-TL 2) Personelin Adı Soyadı Görev Dönemi Unvanı Yıllık Ödeme Top. SSK Pirimi 1. Nihat ERBĠL Koop.Müdürü ,34-TL ,50-TL 2. Levent AKAR Teknik Müdür TL ,39-TL 3. N.Yener UZUNKÖPRÜ Halkla ĠliĢkiler ,80-TL ,93-TL 4. Berna KASAROĞLU Muhasebe ġefi ,90-TL 7.966,75-TL 5. Gökben BĠRGĠ Muhasebe Eleman ,43-TL 6.489,82-TL 1

2 6. Esma ÖZDEMĠR Sekreter 9.844,94-TL 4.750,95-TL 7. Necmi KEBAPÇIOĞLU ġoför TL ,76-TL 8. Gürsel YORULMAZ Hizmet Per TL 9.363,52-TL 9. Erkan YOLCU Elektrikçi ,59-TL 8.092,55-TL 10. Ramazan BALCI Bahçıvan ,60-TL ,65-TL 11. Kemal ġahġn Teknik ĠĢler 9.414,67-TL 4.594,27-TL 12. Nihat KARA Teknik ĠĢler 9.376,98-TL 4.709,74-TL 13. ġaban DOĞAN Teknik ĠĢler 9.110,88-TL 4.420,75-TL 14. Ġbrahim ĠPEK Teknik ĠĢler 9.345,67-TL 4.714,68-TL 15. Ramazan ACUR Teknik ĠĢler 9.414,48-TL 4.594,16-TL 16. Ramazan KAYA Teknik ĠĢler 9.392,26-TL 4.547,27-TL 17. Bayram EL Teknik ĠĢler 9.208,56-TL 3.604,26-TL 18. Celal DEMĠRCĠ Teknik ĠĢler 9.028,10-TL 4.424,87-TL 19. Nedim YENĠTÜRK Teknik ĠĢler 9.569,37-TL 3.766,48-TL 20. Ġsmail TUNCA Temizlik Elemanı 8.999,90-TL 3.429,57-TL 21. Mustafa YALÇIN Temizlik Elemanı 8.952,68-TL 4.330,39-TL 22. Mustafa MARAZ Temizlik Elemanı 9.080,74-TL 4.454,94-TL 23. Taner KARAKOÇ Temizlik Elemanı 9.293,37-TL 4.506,72-TL 24. Çetin SATIK Temizlik Elemanı 9.120,98-TL 4.477,94-TL 25. Hikmet PAR Temizlik Elemanı 8.731,15-TL 4.187,20-TL 26. Celal ÖZMEN Temizlik Elemanı 9.240,10-TL 4.494,56-TL 27. Mustafa GÜR Temizlik Elemanı 9.313,96-TL 4.536,76-TL 28. Arkın ÇAKIR Temizlik Elemanı 1.776,80-TL 858,11-TL 29. Mehmet Sebat TĠTĠZ Çevre Temizlik ġef9.514,96-tl 3.755,52-TL 30. Yusuf ATICI Bahçıvan TL 462,54-TL 31. Volkan KALDIR Temizlik Elemanı 4.328,50-TL 2.072,24-TL 3) Bütçe Kalemlerindeki GerçekleĢmeler: GENEL GĠDERLER ÖNGÖRÜLEN GERÇEKLEġEN % 1. Personel giderleri TL TL Yönetim Kurulu giderleri TL TL Denetim Kurulu giderleri TL TL MüĢavirlik giderleri TL TL Güvenlik giderleri TL TL Aydınlatma giderleri TL TL Telefon giderleri TL TL Isınma giderleri TL TL Yakıt giderleri TL TL Yemek giderleri TL TL DemirbaĢ bakım giderleri TL TL Kırtasiye giderleri TL TL Vergi giderleri TL TL Noter giderleri TL 587-TL Genel Kurul giderleri TL TL Posta giderleri TL TL Ġlan-reklam giderleri TL 728-TL Bilgisayar giderleri TL TL Mahkeme-icra giderleri TL TL Temsil-ağırlama giderleri TL TL Su giderleri TL TL Diğer sair giderler TL TL Web sitesi giderleri TL TL BağıĢ ve yardım giderleri TL 100-TL 3 2

3 25. DemirbaĢ alım giderleri TL - GENEL GĠDER TOPLAMI : TL TL 95 ĠġLETME GĠDERLERĠ 1. Altyapı giderleri TL TL Çevre bakım giderleri TL TL Ortak alan düzenleme giderleri TL TL Ticaret merkezi giderleri TL Arsa Emlak Vergisi giderleri TL TL Makine ve oto giderleri TL TL 56 ĠġLETME GĠDER TOPLAMI: TL TL 86 4) ÇalıĢma Dönemi Faaliyetleri; GÜVENLĠK KONULARI: Site içi yollarımızın kamuya terk edilmiģ olması, ayrıca sitemizde iģyerleri ve bir ilköğretim okulunun bulunması sebebiyle giriģ çıkıģlardaki insan ve taģıt yoğunluğunun durumu, bütün üyelerimizce bilinen bir hakikattir.sitemize günde yaklaģık 3000 aracın giriģ çıkıģ yaptığı yine bizim dıģımızda mevcut bulunan özel mülkiyetlerinde iskan eden insanların da kullandıkları bir giriģin, güvenlik açısından kontrol edilmesindeki zorlukları siz değerli üyelerimizin takdirine bırakıyoruz. Yukarıda anlatılan imar ve yasal konumundan kaynaklanan bütün zorluklara rağmen, sitemizde 2009 yılı içerisinde herhangi bir vukuat yaģanmamıģtır yılı içerisinde ise 1 hırsızlık olayı vuku bulmuģ olup, bunun incelenmesi emniyet tarafından yapılmaktadır. Yine 2009 yılı içerisinde, Tepe Villalarında ( özel mülk ) yaģayan ve Hisarevleri nin giriģini kullanan bir kiģinin, Hisarevleri ile yargıya taģınmasına kadar giden anlaģmazlıkların sonucunda bu kiģi, Beykoz Belediyesi ne yazılı Ģikayette bulunarak, Hisarevleri nin giriģindeki kontrollerin, mevcut yolların kamuya terk edilmiģ olması dolayısıyla, yasal olmadığı gerekçesiyle bariyerlerin kaldırılmasını istemiģtir. Bunun sonucunda bizi kapsamayan bir Ģikayet olmasına rağmen yetkililer aynı müeyyideyi bize de uygulamıģlardır. Bu haksızlığın giderilmesi konusunda Yönetim olarak Valilik, Ġlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye nezdinde gerekli giriģimlerde bulunulmuģtur. ĠDARĠ KONULAR: Kooperatifin bütün mali ve idari iģlemleri, güncel ve düzenli olarak yürütülmesi, muhasebe servisi ve idari servis çalıģmalarının sürekli Ģekilde kontrol edilip periyodik mali yükümlülüklerin aksaksız olarak yerine getirilmesi sağlanmıģtır. Üye aidat ve diğer ödemelerinde uygulanan otomatik ödeme sistemleri daha da yaygın hale getirilmiģtir. Web sitemizin güncellemeleri sürekli yapılarak üyelerin ihtiyaç duyduğu bütün bilgilere yer verilmiģ olup, alan adımızın 5 yıllık alan adı ve hosting yenilemeleri yapılmıģtır. Ayrıca üyelere toplu bilgilendirmelerde acil olanlar toplu sms yollanması Ģeklinde sağlanmıģ, toplu elektronik posta ( ) yollanma sistemi de baģlatılmıģtır. Üyelerimizin e-posta adreslerinin, kayıt altına alınma çalıģmaları da sürdürülmektedir. Muhasebedeki ana-server cihazı ve back-up üniteleri de yenilenerek, sistemin daha hızlı çalıģması ve bilgilerimizin daha güvenli saklanması sağlanmıģtır. 3

4 Üye kayıt defterlerimizin elektronik ortamda taramaları yapılarak üye defter kayıtları DVD haline de getirilmiģtir. Sitemizin genel temizliği için 8 kiģilik deneyimli temizlik ekibi, yapılan planlama ve görev bölümüne uygun Ģekilde çalıģtırılarak sitemizde temiz ve düzenli bir toplu yaģam alanı sağlanmıģtır. Kaldırım ve ortak alan temizlik, budama ve peyzaj çalıģmalarına devam edilmiģtir. Budama ve diğer atıklar hiç bekletilmeden, günlük olarak toplanıp rekreasyon alanında oluģturulan bölümden de düzenli olarak site dıģına gönderilmiģtir. Sitemizde ĠSKĠ Ģebeke arızalarından kaynaklanan ve yaģanan su kesintileri için ekipler oluģturulup ihtiyaç duyan üyelerin depolarına tankerlerle su dağıtımları sağlanmıģtır. Evcil hayvanlarla ilgili bütün sitemizdeki istasyonların malzeme ve diğer kontrolü sürekli yapılmıģ, çevrenin temiz tutulması için yazılı uyarılarımız gerekli yerlere konulmuģtur. Yaz aylarında yaģanan sivrisinek problemleri, yine bir firmayla yapılan anlaģma ile düzenli olarak ULV ve LARVA ilaçlaması yapılarak çözümleme yoluna gidilmiģtir. Üye ve çalıģanlarının ulaģımıyla ilgili olarak sabah saatlerinde 3 kez ve öğleden sonra ve akģam saatlerinde 3 kez olmak üzere günde toplam 6 servis hizmeti, sitemizin aracıyla verilmiģ, ayrıca Beykoz Belediyesi ne ait midibüs sabah 09:00 civarında Sitemize Beykoz-Kavacık yönünden gelerek ulaģım hizmetine katkı sağlanmaktadır. Sitemizin genel güvenlik hizmetlerini aldığımız firmanın 26 personelle verdiği çalıģmalar sürekli kontrol altında tutulmuģ, planlı ve koordineli Ģekilde sitemizin iç ve çevre güvenlik kontrolü yapılmıģtır. Kurulu bulunan devriye tur kontrol sistemi sonuçları güvenlik olarak takip edilmiģ, güvenlik personelinin görev yetki belge ve sertifikaları ile mali mesuliyet ve diğer sigortalarıyla diğer zorunlu yasal iģlemler, firmanın periyodik SGK ve vergi ödemeleri belgeleri alınmak suretiyle düzenli olarak izlenmiģtir. Kooperatifimizin döneminde üyelerimizden 246 adet dilekçe gelmiģ olup, bunlardan 12 tanesi bilgi güncelleme ile ilgilidir. Kalan 234 adet dilekçe üyelerimizin sorun ve taleplerini içermektedir. Bu dilekçelerin hepsi Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından incelenerek Kooperatifimizin sorumluluk ve görev alanı içinde olan konuların gereği yerine getirilmiģ,yerinde incelemeler yapılmıģ ve sonuçları yazılı olarak ilgili dilekçe sahiplerine bildirilmiģtir.yapılan harcamalar düzenli olarak kontrol edilerek bütçeye uygunluk ve bütçe rakamlarının aģılmadan faaliyet gösterilmesine, her türlü mal ve hizmet alanında en az 3 ayrı firmadan teklif alınmak suretiyle çalıģılmasına özen gösterilmiģtir. 4

5 TEKNĠK KONULAR: ÇalıĢma dönemi içerisinde arıza büyüklüklerine göre iģ programı yapılan muhtelif cadde ve sokak güzergahlarındaki pis su alt yapı elemanlarının arızalı aralıklarının kazı revizyon iģlemleri ile yenileme çalıģmaları yapılmıģ olup bazı arızalı çatlaklı aralıklarda ise kazısız teknolojik iç kaplama yöntemleri kullanılarak hatlar kayıpsız Ģekilde çalıģır vaziyete getirilmiģtir.muhtelif bölgelerde ise, nereden geldiği belli olmayan pis suların bazı konut sahiplerinin bahçelerinden çıkması doğrultusunda, arıza tespitleri yapılarak,arka üst kot bina önleri bahçe altı ana kanalizasyon hatlarının çöken aralıkları kazılarak değiģtirilmiģ,bazı yerlerde ise eski hatlar iptal edilerek yeni güzergahlardan farklı ana kanalizasyon hatları oluģturularak bu sorunların imkanlar dahilinde giderilmesi sağlanmıģtır. Yağmur suyu hatları ile ilgili olarak da özellikle alt çamlık bölgesinde yoğun yağmurlarda, bulunduğu düģük kot nedeniyle su baskını sıkıntısı yaģayan bazı lokal alanların bu sorundan kurtarılması için tahliye bacaları ile buna bağlı çıkıģ hatları yapılarak ilgili alanda yaģanan sorun giderilmiģtir. Çevre düzenlemeleri çalıģmalarında ise özellikle yol geniģliği ve otopark sıkıntısı yaģanan bölgelerde, yol geniģletme çalıģmaları yapılmıģ bazı ana yol bağlantılarında tek araç geçiģi sağlayabilen geçiģlerin,kazı ve geniģletme iģlemleri ile iki aracın emniyetli Ģekilde gidiģ geliģ yönlerinde aynı anda hareket edebilmesi sağlanarak trafik akıģ düzeninin sorunlu noktalarda düzeltilmesi sağlanmıģtır.bu doğrultuda belirlenen alanlarda yeni düzenlemeler yapılarak otopark sıkıntısı yaģanan birçok noktada yeni araç park yerleri ortaya çıkartılarak üyelerimizin kullanımına açılmıģtır.bu uygulamalar sırasında ihtiyaçlar doğrultusunda betonarme düzenlemeler ile alan geniģletme çalıģmaları yapılmıģtır.sitemiz içerisinde bulunan parklarda ise ekonomik ömrünü tamamlamıģ bazı kısımlar yenilenmiģ ve imkanlar dahilinde düzenleme çalıģmaları yapılmıģtır.bu parklar içerisinde bulunan çocuk oyun alanlarının kum zeminlerinin sokak hayvanları tarafından devamlı olarak kirletilmesi sebebiyle ortaya çıkan olumsuz durumun giderilmesi için, oyun parkı zeminleri kauçuk esaslı zemin malzemeleri ile kaplanarak sağlıklı bir hale getirilmiģtir.site içerisinde birçok noktada çeģitli düzenlemeler yapılmıģ ve muhtelif noktalarda meydan geniģlemeleri sağlanmıģtır. Bakım onarım çalıģmaları doğrultusunda ise,çamlık Çıkmazı içerisinde bulunan ve tavan kısmından yoğun su alan kapalı otoparkın betonarme sisteminin korunabilmesi için otopark üst döģeme izolasyonu yapılarak sudan korunması sağlanmıģ ve iç kısmındaki 5

6 kara kalıp duvar yüzeyleri sıvanarak kapatılmıģtır.çamlık Caddesinin Karanfil Sokak yaklaģımındaki alanda ise zemin düzenlemeleri yapılarak serbest olarak toprak altından önündeki istinat duvarına doğru yoğun Ģekilde ilerleyen yağmur sularının yapılan kanal hattı içerisine alınması sağlanmıģ ve ilgili bölgede çalıģmalar sırasında temeli çıkmayan bir duvar altına,takviye amaçlı yeni bir duvar imalatı yapılarak tamamlanmıģtır.site içerisinde birçok muhtelif bakım çalıģmaları yapılmıģ ve özellikle su biriken kaldırım yüzeylerinin sökülerek yeniden yapılması iģlemleri gerçekleģtirilmiģtir. Yol cephesi duvar yüzeylerinde genelinde rutubete bağlı ayrılan sıva tabakalarının tamirlerine devam edilmiģtir. Asfalt caddelerde yaz aylarında asfalt yama çalıģmaları yapılmıģ,kıģ aylarında ortaya çıkan yeni asfalt tamiratlarında hava Ģartlarının düzelmesi sonrası yapılması planlanmıģtır.kar yağıģından sonra bozulan çoğu parke taģı yollarında yüzeysel yama düzeltmeleri yapılmıģtır.ortak alanlarda ise muhtelif zamanlarda ortaya çıkan aydınlatma ve elektrik hat arızaları giderilmiģ,devamlı kablo arızası veren bazı aralıklarında elektrik kablo hatları yenilenmiģ olup periyodik olarak trafo dıģ panolarında bakım çalıģmaları yapılmıģtır. Sitemiz içerisinde 1994 senesinde kurulan telefon iletiģim altyapısının birçok noktada bina bahçelerinden geçerek döģenmesi ve o dönemdeki teknolojiye bağlı uygulanan imalatlar nedeniyle telefon hatlarının çoğu, bazı bölgelerde devamlı olarak arızalanmakta ayrıca bahçelerde yapılmıģ çeģitli imalatlara bağlı olarak yaģanan kopmalar nedeniyle de telefon hatları tamir edilemez seviyeye gelmektedir. Alınan yoğun Ģikayetler ve yerinde yapılan birçok inceleme doğrultusunda Türk Telekomünikasyon A.ġ.,Üsküdar Telekom Müdürlüğüne müracaat edilerek iletiģim hatlarının yenilenmesi istenmiģtir.yapılan yoğun çalıģmalar sonucunda sitemiz için bir makro plan hazırlanarak,belirlenen pilot bir bölgede telefon iletiģim altyapımızın yenilenmesi ve bu yenilemede günümüz teknolojisi kullanılarak yüksek data transferi yapabilen fiber optik ve bakır kablo hatlarından oluģan bir sistemin kurulması planlanmıģtır.türk Telekom tarafından yeni yapılacak bu sistem ile bahçe içlerindeki hatlar iptal edilerek,konut bahçeleri dıģından imal edilecek ayrı bir ana hat üzerinden her konuta ayrı telefon hattı verilecektir.verilecek olan bu yeni hat üzerinden,telefon hizmeti, yüksek hızlı internet,ip TV ve diğer teknolojik unsurlarda temin edilebilecektir.yukarıda anlatılan bu sistemin altyapı çalıģmaları Üst Çamlık bölgesinin bir bölümünde tamamlanmıģ olup sistemin iletiģim kısmının çalıģtırılması aģamasına geçilmiģtir.bu denemelerden sonra belli bir iģ programı doğrultusunda tüm site içerisinde yenileme çalıģmalarına ilgili kurum tarafından baģlanması planlanmaktadır. 6

7 ALT YAPI; o Begonya Caddesi-ġakayık KesiĢimi ile Akkavak Caddesi aralığı çatlaklı alt yapı hattının kazısız iç kaplama yöntemiyle rehabilite edilerek hat çökmeye karģı emniyetli hale getirilerek yenilenmiģtir.bu iģlemler sırasında robot frezeler ile hat içerisindeki kırık parçalar traģlanarak devamlı tıkanmaya sebep olan kısımlardaki arızalarda giderilmiģtir. o Oyaçiçeği Sokak alt kotu B149 önü arızalı ana kanalizasyon hattının ön kot villaları bahçelerine kaçırdığı suyun kesilebilmesi için gerekli tespitlerin akabinde arızalı aralık kazılarak hat iptal edilmiģ ve yerine yeni korigatör hat sistemi döģenmiģtir. o Orkide Sokak çıkıģ kısmı B69 önü çökmüģ olan hat aralığı kazılarak sökülmüģ ve toprak altına serbest pis su akıģı bırakan kanalizasyon hat aralığı yeniden korigatör hatlar ile imal edilerek kapatılmıģ ve çalıģır hale getirilmiģtir. Ġlgili noktaya binalardan gelen rabıt bağlantıları içinde müdahele bacaları oluģturulmuģtur. o 910 ada alt kot B79 ile B157 no lu villaların önünden geçerek ana çıkıģ hattına ilerleyen Akkavak Caddesi üst kot villaları kanalizasyon hattının ilgili aralıkta farklı oturmalar nedeniyle çökmesi ve buna bağlı olarak baģlayan tıkanmaların giderilmesi için yapılan arızalı aralığın iptal edilerek yeni kot seviyesinden yeni bir hattın oluģturulması ve bu aralıktaki binaların yapılan yeni hatta bağlanması, o Akkavak Caddesi üst kot villalarının bağlı olduğu ana hattın Susam Sokak yaklaģımında çökmeye bağlı pis su kayıpları vermesiyle ortaya çıkan olumsuz durumların ortadan kaldırılması amacıyla yapılan B83 önü kazı revizyon çalıģmaları ile B83a ile Susam Sokak arası derin tünel uygulaması imalatı ile hattın yeniden düzenlenerek,yeni güzergahından Susam Sokak ana kanalizasyon hattına bağlanması, o 916 ada,1 parsel de Karanfil Sokak,C42 no lu apartman bloğu arasından geçen ana kanalizasyon hattının toprak altında serbest bıraktığı pis suların çoğalarak apartmana inmesi sonucu ortaya çıkan arızanın,ilgili aralıkta boru sürme ve kısmi kazı imalatları ile giderilmesi ile hattın kayıpsız Ģekilde çalıģır hale getirilmesi, o 914 ada ön yol Ihlamur Caddesi B271b yaklaģımı ana kanalizasyon hattının Göksu park içi dönüģ kısmındaki tıkanmadan sonra meydana gelen hat ayrılmasının ilgili aralıkta kazılarak giderilmesi ve hattın çalıģtırılması, 7

8 o Oyaçiçeği Sokak alt kot B150a önü ana kanalizasyon hat bağlantısının bina ile ara birleģiminin bulunamaması nedeniyle söz konusu bağlantının yeniden yapılarak çalıģmayan giderlerin çalıģtırılması iģlemleri, o Nilüfer Sokak apartmanlarının bağlı olduğu göksu lokal altından geçen ana kanalizasyon hattının yol yaklaģımında meydana gelen devamlı tıkanmaların engellenmesi için geniģletme çalıģmalarının yapılması, o Alt Çamlık Caddesi en düģük apartman kotu bahçesine yoğun yağmurlarda inen yüzey sularının tahliye edilebilmesi için yapılan yağmur suyu hattı ile tahliye bacalarının imalatları, o Muhtelif zaman aralıklarında bazı villa ve apartman kanalizasyon bacalarında konutlardan atılan katı atıklara bağlı oluģan ani tıkanıklıkların giderilmesi ile cadde-sokak hatlarına aynı durumlarda müdahale edilmesi iģlemleri, o Çamlık çıkmazı çocuk parkı yağmur suyu hattı kurulumu ve dıģ bahçe suyunun yağmur olukları içine alınması iģlemleri, o 918 ada apartmanları kanalizasyon hatlarını toplayan ana kanalizasyon hattının alt çamlık apartmanları önünden geçen ana kanalizasyon hattına bağlandığı noktada meydana gelen kalıcı tıkanıklığın ve buna bağlı taģmaların bütün çalıģmalara rağmen giderilememesi nedeniyle yapılan ilgili nokta revizyonu, o Çamlık Caddesi C26-27 önü apartman ana kanalizasyon hatları son birleģim ve bölge çıkıģ noktasındaki kayıp ana bacaların tespiti ile düģük seviyelerinin müdahale edilebilir seviyeye çıkartılması iģlemleri, o Nilüfer Sokak C15 no lu apartmanın arızalı sol kanalizasyon iniģ hatlarının revizyonu, ÇEVRE DÜZENLEMESĠ, BAKIM VE ONARIM; o 916 ada,1 parsel,c49 yanı ortak alanın düzenlenmesi,altyapı ve üst dolgu ıslahı sonrası zemin parke taģı iģlemlerinin yapılması alanın otopark olarak kullanımı için giriģ rampasının çamlık caddesi ile irtibatlandırılması, o Çamlık çıkmazı giriģ meydanındaki serbest alan içerisinde bulunan ve çamlık caddesini tutan istinat duvarının kazı çalıģmalarında temel kısmının imal edilmemesinin tespit edilmesinin akabinde düģük kot seviyesinden yeni betonarme istinat duvarı oluģturulması ve arızalı duvarın tutulması iģlemleri, o Palmiye Caddesi, Çamlık Caddesi ile Akkavak Caddesi birleģimindeki yol aralığının trafik akıģ emniyetinin sağlanması ve ilgili noktadaki kazaların önlenmesi amacıyla yapılan kazı ve yol geniģletme çalıģmaları ile kaldırım akslarının kaydırılması ile oluģturulan çift Ģeritli yol aralığının kurulması iģlemleri, 8

9 o 918 ada,1 parsel içerisinde bulunan kapalı otopark iç kısmının kara kalıp duvar yüzeylerinin sıvanması ve betonarme sisteminin sudan korunabilmesi için tavan döģemesi üzerine eğim Ģapı yapılarak üzerinin çift kompenantlı polimer esaslı izolasyonunun yapılması ile çocuk parkı bölümü zeminin kauçuk esaslı malzeme ile kaplanması iģlemleri, o Muhtelif bozuk kaldırım yüzeylerinin su biriken kısımlarının sökülerek kaldırımların tekrardan imal edilerek yeni taģ düzenlemeleri ile yürüyüģ yollarındaki su birikintilerinin giderilmesi ile güvenlik çıkıģından ana cadde trafik ıģıklarına kadar yapılan düzenlemeler, o Begonya Caddesi giriģi Palmiye Caddesi yol geçiģi eksik kaldırım imalatları ile yeni kaldırım geçiģleri oluģturulması,nilüfer Sokak giriģi düzensiz araç park yerlerinin düzenlenmesi ve yaya geçiģlerinin düzeltilmesi iģlemleri, o Muhtelif yol aralıklarında kritik noktalarda trafik akıģ emniyetinin sağlanması için ihtiyaç duyulan hız kesici kasis,trafik aynası ve kauçuk delinatör imalatlarının yapılması, o Manolya Sokak içerisinde bulunan park alanı içerisindeki kullanılmaz hale gelen park elemanlarının yenilenmesi,yeni pergola imalatı ve yeģil alan düzenlemeleri, o Mimoza Sokak çocuk parkı kum zemininin sokak hayvanları tarafından devamlı kirletilmesi nedeniyle,kum zeminin kaldırılması ve taban betonu iģlemlerinin yapılması akabinde çocuk parkı zemininin kauçuk esaslı malzeme ile kaplanması iģlemleri, o Site içerisinde muhtelif asfalt caddelerde kesim ve asfalt yama tamirlerinin yapılması,kıģ aylarında ortaya çıkan asfalt yama tamirlerinin sıcak havalarda yapılması doğrultusunda yaz ayı planlaması yapılması, o Kar yağıģı sırasında yapılan küreme ve tuzlama çalıģmaları, yoğun kıģ Ģartları ile mücadele çalıģmaları, meteorolojik tahminlere göre hazırlık yapılması,yağmur suyu rogarlarının temizlettirilmesi, o Kar yağıģı sonrası lokal noktalarda çöken kilitli parke taģı yolların ilgili yerlerde sökülerek tamirlerinin yapılması iģlemleri, o Yol cephesi istinat duvarların basit sıva ve boya tamiratlarının yapılması,yol kaldırım ve park çizgi boyalarının alt yapı çalıģması biten bölgelerde tamamlanması iģlemleri, 9

10 o Begonya Caddesi B46 önü eksik yol geçiģinin betonarme duvar ve çelik platform uygulamaları ile kurularak geçiģin sağlanması, o Alt Çamlık Caddesi C24-C26 arası park alanının düzenlenerek araçların düzenli Ģekilde park yapmalarının sağlanması ve C37 önü serbest alanın içerisinde yeni düzenlemeler ile araç park yeri sayısının arttırılması iģlemleri, o Ihlamur Caddesi güvenlik mobosu etrafı eksik kaldırımların tamamlanması ve eksik taģ kaplamaların yapılması, o Site çevresi çit ve jiletli tel düzenlemelerinin güvenlik açısından eksik gözüken aralıklarının revize edilmesi ve kaçak giriģ yaģanabilecek yerlerin yeniden düzenlenmesi iģlemleri, o KomĢuları ile sınır anlaģmazlığı yaģayan üyelerimizin bahçe sınırlarının 1/200 ölçekli Ģerefiye paftalarına göre ölçülerek belirlenmesi, o Üye dilekçelerinin değerlendirilerek kooperatifin sorumluluğu doğrultusundaki iģlemlerin yerine getirilmesi ve yazılı olarak cevap verilmesi, o Muhtelif zaman aralıklarında betonarme yüksek istinat duvarlarının deplasman kontrollerinin yapılması, o Site içerisinde adres bulunmasını sağlayan güvenlik yanı geniģ vaziyet planının eskimeye bağlı okunamaz hale gelmesi nedeniyle yerine yaptıran ve görsel imkanları arttırılan yerleģim planı panosu, ELEKTRĠK ĠġLERĠ; o Site içi aydınlatma direklerinin genel lamba ve balast tamirleri, o Genel aydınlatma elektrik hatlarının muhtelif zamanlarda arıza veren elektrik hat aralıklarının tamir edilmesi, büyük arızalarda yeni hatların döģenmesi, o Trafolarda meydana gelen dıģ pano arızalarımızın giderilmesi ve genel bakımlarının yapılması, o YılbaĢı süslemeleri, hat bağlantıları, trafo saat ayarları, o Türk Telekomun çözemediği telefon arızalarının imkanlar dahilinde yapılması, o Elektrik kesintilerinde ve lokal sokak arızalarında AyedaĢ ın siteye acil olarak getirtilmesi ve sistemin onarılması, 10

11 o Kaldırımlarda yaya geçiģlerini engelleyen muhtelif aydınlatma direklerinin yerlerinin değiģtirilmesi iģlemleri, o Depo önü yeni elektrik altyapısı bağlantısı ve pano bağlantı imalatları, o Site genel aydınlatma sisteminin yoğun enerji sarfiyatının düģürülerek artan enerji kullanım bedelinin tasarrufa dönüģtürülmesi için, güneģ enerjisi, power led ve diğer aydınlatma sistem projelerinin geliģtirilmesi ve bazı aydınlatma direklerimizde bu sistemlerin denenerek sitemiz koģullarına uygun imalatların belirlenmesi iģlemleri, C. MALİ DURUM VE MUHASEBE İŞLEMLERİ: KOOPERATĠFĠMĠZĠN MALĠ YAPISI: Kooperatifimizin mali yapısı adımıza kayıtlı arsa ve binalar, nakil vasıtaları, kooperatifte ve lokalimizde bulunan demirbaģlarımız ile bankalardaki nakit mevcutlarımızdan oluģmaktadır. BĠNALAR: B 241 a Kooperatif merkezi olarak kullanılmaktadır. B 241 b Kooperatif merkezi olarak kullanılmaktadır. B 35 a BoĢ olup, henüz üye kaydedilmemiģtir. ARSA: 1. Kavacık ta imar kanunu 18. madde uygulanan 699 m 2 payımız olan ortaklı arsa 2. Site içi 913/2 ada-parsel no lu 5480m 2 payımız olan 6480m 2 lik 2 ortaklı arsa NAKĠL VASITALARI: 2005 Model KIA marka minibüs 2006 Model NISSAN marka kamyonet 2009 Model New Holland Marka TRAKTÖR DĠĞER DEMĠRBAġLAR: Kooperatif merkezi ve lokalimizde bulunan; bilgisayarlar, faks, fotokopi makinesi, televizyon, mobilya, mefruģat vs. detaylı dökümü eklerde gösterilmiģtir. BANKA MEVCUTLARIMIZ: tarihi itibariyle kasa hesabında TL bankalardaki mevduatımızda ise: ,79-TL nakit mevcudumuz bulunmaktadır. Bu mevduatımızın ,52- TL lık kısmı, arsa mevduatına ait olup, adı geçen mevduat bankalarda Genel Kurul Kararı gereği VADELĠ hesapta değerlendirilmektedir. YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ ALTINDA BULUNAN ÖDEMELERĠMĠZ: Kooperatifimizin yasal yükümlülüğü içinde bulunan çalıģanların, tarihi itibariyle kıdem tazminatları tutarı ,84-TL dır. 1) Bilanço kalemleri hakkında genel bilgi : Ekte sunulan tarihli bilançoda görüldüğü gibi TL banka mevcudunun ,52TL lik kısmı 2007 yılında yapılan arsa satıģından gelen mevduatın faizli birikimidir. Genel Kurul tarafından onaylanan dönemsel bütçeye uygun olarak harcamalarda gerekli özen gösterilmiģtir. Geçen yıl TL olan banka mevduatı TL artıģla TL sına 11

12 yükselmiģtir ile dönemine ait bütçe gider kalemlerinin toplamı: ,72-TL olarak gerçekleģmiģtir. Aynı dönemde: Banka mevduat faizi gelirleri, vade farkı gelirleri ve diğer gelirler olmak üzere toplam ,95-TL gelir elde edilmiģtir tarihi itibariyle oluģan GELĠR-GĠDER farkı ,77-TL dır. Kooperatifimizin: Dönem içerisinde gerçekleģen GELĠR ve GĠDER TABLOSU, Genel Kurulda üyelerimize sunulan faaliyet raporu ekindeki yılı bilançosu ve eklerinde görülmektedir yılında yapılan Genel Kurulumuzda; kabul edilen yılı dönemine ait bütçe tutarı TL dır. Kabul edilmiģ bulunulan bütçenin TL lık bölümü üye aidatlarından, TL lık bölümü ise; Yeni dönemde tahakkuk edecek banka mevduat faiz gelirleri,vade farkı gelirleri ( gecikmeli ödenen aidatlar ),GeçmiĢ döneme ait ödenmemiģ Kooperatif aidatlarının tahsili suretiyle finanse edileceği öngörülmüģtü, dönemi itibariyle bütçe kullanımı ,72-TL olarak gerçekleģmiģtir. Genel Kurulumuzda kabul edilmiģ olan TL lık dönemi bütçesinde, mevduat faizlerinden finansmanı öngörülen TL lık bütçe, Yönetim Kurulumuzca kullanılmamıģtır.kooperatifimizin tarihli bilançosunun aktifinde: ÜYELERDEN ALACAKLARbölümünde görülen TL lık alacak, üyelerimizin 2010 yılında ödeyecekleri aidatların tutarıdır. ( Ocak 2010 ġubat 2010 Mart 2010 ) yine ALACAKLAR hesabında görülen ,56-TL ise üyelerimizin ödemedikleri aidatların toplamıdır. Aidatlarını ödemeyen üyelerimizden, Kooperatif alacakları gecikme faizi ile birlikte tahsil edilmektedir tarihli bilançomuzun pasifinde: YABANCI KAYNAKLAR bölümünde görülen ,82-TL lık borçlar: Vadeleri itibariyle 2010 yılında ödenmesi gereken tutarlar, güvenlik firmasının hak ediģi ( ilgili aya ait hak ediģ, bir sonraki ayın ilk haftası içerisinde ödenmektedir.) Yine aralık ayında tahakkukları yapılıp, Ocak ayında ödenmesi gereken vergiler ve sosyal güvenlik sigorta primleri ile üyelerimizin, 1 yıllık peģin ödedikleri Kooperatif aidatlarının 2010 yılına sarkan bölümlerini kapsamaktadır. 2) Dönem içerisinde gerçekleģen toplam gelir gider rakamları; Toplam gelir : ,95-TL ( Banka faiz, vade farkı ve diğer gelirler ) Toplam gider : ,72-TL Kalan para : ,05-TL ( banka ve kasa ) ,77-TL ( banka kredi kartı bloke ) ,52-TL ( banka bloke arsa mevduatı ) 3) Kooperatifin giderlerinin dökümü;. -Arsa ve Proje ödemeleri : ĠnĢaat giderleri : Vergi ve harç giderleri : TL -Arsa ve Ç.TV : TL -Genel giderler : TL -ĠĢletme giderleri : TL Toplam : TL 12

13 4) Kullanılan Banka Kredileri: Kooperatifimizin kullanmıģ olduğu banka kredisi Ģuanda bulunmamaktadır. 5) Kooperatifin Borçları : 1. Belediyeye : TL 2. Vergi Dairesine : TL 3. Sigorta (SSK) : TL 4. Piyasaya : TL 5. Yükleniciye : - 6. Personele : 950-TL 7. Diğer Borçlar : 374-TL 6) DemirbaĢ ve diğer araçlar: Ekte sunulmuģtur. 7) Tutulan Defterler: Noter Tasdiki(AçılıĢ) Noter Tasdiki(KapanıĢ) Defterin Türü Tarih ve Sayısı Noter.Adı Tarih ve Sayısı Noter-Adı 1-Yevmiye Defteri, 24/12/2008/25465 Beykoz II.Noter 28 /01/2010/2616Beykoz I.Noter 2-Envanter ve Bilanço Def. 24/12/2008/25464 Beykoz II.Noter 28/01/2010/2615 Beykoz I.Noter 3-Defteri-Kebir Def. 24/12/2008/25466 Beykoz II.Noter 4-Yönetim Kur. Karar Def. 26/12/2006/50809 Beykoz I.Noter 5-Genel Kurul Karar Defteri 15/01/2004/01471 Beykoz I.Noter 6-Ortak Kayıt Defteri (apt.) 25/10/2007/40470 Beykoz I.Noter 7-Ortak Kayıt Defteri (villa) 02/10/2007/37091 Beykoz I.Noter 8-Denetim Kurulu Defteri 11/06/2008/07796 Beykoz II.Noter Ç.ORTAKLIK İŞLEMLERİ : 1) Mevcut Ortak Sayısı : Dönem içerisinde kaydedilen ortak sayısı : - -Genel kurulca belirlenen ortak ve konut sayısı : Ortakların ana sözleģmede belirtilen Ģartları taģıyıp taģımadığı:kooperatif üyelerimiz, ana sözleģmemizdeki Ģartlara haiz bulunmaktadır. 2) Genel kurulca belirlenen ve tahakkuk eden aidat miktarı : A TĠPĠ VĠLLA : 107-TL B TĠPĠ VĠLLA : 116-TL ÇATI BUBLEKS : 107-TL NORMAL KAT : 98-TL ZEMĠN KAT : 96-TL BODRUM KAT : 94-TL -Ortaklardan yapılan tahsilat : ,28-TL -Ortakların aidat borcu : ,56-TL 3)Genel kurulca belirlenen gecikme faizi oranı ile usul ve esaslar: Aylık %10 (gün bazından hesaplanmaktadır. ) -Gecikme faizi tahakkuk miktarı : ,03-TL -Gecikme cezası tahsilat miktarı :

14 4)Dönem içerisinde gerçekleģen hisse devirleri Ģu Ģekildedir: Devreden Devralan Yönt. Krl.Tarih No 1.A-303 AyĢe Dilek EKMEKÇĠOĞLU Özgür ÖZKAN / V-456 Ġnci ERENKOL Nurgül YILMAZ /34 3. A-188 Tacan KALAY Sema Özlem KALAY /36 4. A-454 Mehmet ÖZDEMĠR Meryem GÜR /36 5. A-455 Mehmet ÖZDEMĠR Meryem GÜR /36 6. V-592 Atamer BERBEROĞLU Hale BERBEROĞLU /37 7. V-183 Yavuz Aykut ÇĠMĠR Oğuz Bozkurt ÇĠMĠR /39 8. V-451 Mehmet KAVAKLI Celalettin BAYOĞLU /39 9. A-300 Mustafa Ruhi ERGUNALP AyĢe TARAKÇIOĞLU / A-302 Mustafa Ruhi ERGUNALP Mert ÖĞÜN / V-040 Bora ERGENE Bilgehan ÖZTÜRE / V-296 Sabiha GÜNGÖR Mustafa Murat KILIÇ / V-534 Mustafa Murat KILIÇ Sabiha GÜNGÖR / V-585 Bora ERGENE Cemal Yücehan ÖZTÜRE / V-591 Fahreddin Cem ÇELĠKOĞLU Gülsen ÇAKIROĞLU / A-248 Rahmi ÇEBĠ Arpak DEMĠRCAN / V-432 Necmi SADIKOĞLU Fatma BAYRAKÇEKEN / V-248 ġule SAKIZLIOĞLU Turgay FAĠZ / A-085 Erdem TATAR Kerim Tuncer AKSOYLU / A-303 Özgür ÖZKAN Tuncdan BALTACIOĞLU / V-407 Ahmet ÜREK Mehmet Yalçın EGEMEN / V-225 Hasan Serhan SANCAKTAR Murat SĠYAHĠ / V-430 Kerim Tuncer AKSOYLU Erdem TATAR / A-534 Hakan ÖZKARAYEL Hüsnü ÖZKARAYEL / V-058 Mustafa YORGANCIOĞLU Halil KÖSE / V-286 Duygu Emre vrs.ġlhami-kerem EMRE Pınar PARLAK / A-114 AyĢe SERBES Seda BAġBUĞ / A-558 Seda BAġBUĞ AyĢe SERBES / A-300 AyĢe TARAKÇIOĞLU Sevilay ER / V-296 Mustafa Murat KILIÇ Eda BALIK / A-470 Sema ALBAYLI Alem KATRĠNLĠ /4 32. A-147 Ali Nahit BOZATLI Mehmet Vahit BOZATLI /5 33. A-148 Ali Nahit BOZATLI Leman TEMELLĠ /5 34. V-382 Ender GÜNEġ Hülya GÜNEġ /7 35. V-529 Fatma Rengin ÜNLÜTÜRK Ali Doğan ÖZTÜRK /7 36. A-535 Nedret KUTLAY Gülay KUTLAY /8 37. A-218 Sami ÖZTAġ Sibel SÜREL /9 38. A-246 Pelin ERBĠL Bekir And SENGEL /9 39. A-277 Güven ALSABEYĠT Hamza Metin YANARALTIN /9 40. A-511 Çiler ÇĠZMECĠ IĢıl Nihan ĠREN HANCI / A-045 Ali Levent ARTUN Güler ERDUR / A-161 Ġlhan Kerem ġenel Beyhan MEHĠN / A-495 Elif Esra TARHAN Beyhan MEHĠN / V-628 Beyhan MEHĠN Ruhi YILMAZ / A-110 Orhan KAYA Ahmet TÜRK / A-345 Burcu KÜTÜK Aysel CEYLAN / V-206 Ġsmail KAFESÇĠOĞLU Osman Fevzi ORAKÇAL / V-603 Cemile Bedriye YENĠGÜN Ġsmail KAFESÇĠOĞLU / V-646 Tunç KERTMEN Serkan BOYNUKALIN / V-701 Ġbrahim CANER Gülten CANER / V-718 Hüseyin KOCABAġ Gülcan ALEMDAROĞLU / V-457 Burcu BÜKEM KARACA Kamil KURU / A-084 Teoman Nejat TARHAN Seda GÜNEġ / A-095 Fahrettin Aldanmaz vrs. Ġnci-Duriye-Cihan-Gülcan- NeĢe BALTACIOĞLU /17 Muhammed Mihrab-Osman ALDANMAZ 55. A-282 Fatma ÖZTÜMER Teoman Nejat TARHAN / A-320 Gülay KARATEPE METCAN Necmeddin TANRIÖVER / V-473 Fahreddin Cem ÇELĠKOĞLU Yalım ÇAKIROĞLU / V-608 Halil ALTUNMARAL ġevki Uğur SEVĠLĠR / V-735 Hilal MOCAN Vedat Ahmet HAMARAT / V-529 Ali Doğan ÖZTÜRK Gönül ÖZTÜRK /18 14

15 61. V-541 Fatma Aslı ARDĠL Emine Asuman ÜNALAN / A-112 Nilüfer AġAR Gökben ERDEM DĠRĠCAN / V-221 Yavuz KAYMAZ Oya KAYMAZ / V-280 Mehmet Behçet PĠKER Cihangir ACAR / A-242 Sinan YILMAZ Selahattin BAHÇECĠK / A-328 Fatma Sevilay ÖCALIR Cenk ACARLAR / A-558 AyĢe SERBES Mustafa CALAYIR / A-523 Funda YAVRU Ġlhan YAVRU / A-199 Elda SEVEVĠ Aykut TANIR / A-458 Yunus Emre ESKĠCĠ Emin Attila SELÇUK / V-735 Vedat Ahmet HAMARAT Ayhan URGANCI / V-530 Arif Ufuk KOYAġ Göksun KÜPELĠ / V-005 Metin TEKĠN Mustafa AYDIN / V-530 Göksun KÜPELĠ Hüseyin KÜPELĠ / A-041 Maide Esra TÜZGER Adem KAYA / A-465 Aynur ÇĠTÇĠ Ayten MENGĠ / A-465 Ayten MENGĠ Nurdan MENGĠ / V-533 Aysun DĠLMEN Ömer Hilmi DĠLMEN /29 5)Çıkarılan ortaklar ve bunlara yapılan ödemeler: Yönetim kurulunun çıkarma kararı verdiği ortağın; Adı ve Soyadı Çıkarılma Sebebi Karar tarih/sayısı Yerine ortak alın-alınmadığı 1. V-373 Selami ÇĠÇEK Ana sözleģme 14/ /11 Alınmadı maddesine aykırılık 2. V-410 Pakize KOCAOĞLU AnasözleĢme 14/ /47 Alınmadı maddesine aykırılık 6) Ortaklığı sona eren üyelere yapılan ödemeler; Yapılan herhangi bir ödeme bulunmamaktadır D.ARSA İNŞAAT VE FERDİLEŞME ÇALIŞMALARI : 1-Gayrimenkul alımı ve satımı ile ilgili Genel Kurul kararı : Gayrimenkul alım ve satım tutarları : Gayrimenkul alımının, kat karģılığı arsa devralınmasının tapu devri veya tapuya Ģerh verdirilecek bir satıģ vaadi sözleģmesiyle yapıldığına iliģkin açıklamalar : ĠnĢaat Yapım Yöntemi : Bayındırlık ve Ġskan Bakanlığı Ġhale ġartnamesi Ġhale Yöntemi.1989 ve 1990 yıllarında alınan ruhsatlar sonucu 744 adet A ve B tipi villa ile 49 bloktan oluģan 584 adet apartman dairesinin kaba inģaatları 1995 yılında bitirilmiģtir. Meskenlerin iç dekorasyonları ise 1992 yılındaki genel kurulda alınmıģ bulunan karar çerçevesinde üyelerin kendilerine bırakılmıģtır. Yine 1994 yılındaki genel kurulda, noter huzurunda yapılan çekiliģle meskenler; üyelere kabadan teslim edilmiģtir. FerdileĢme çalıģmaları ise ilgili kurumlar nezdinde devam etmektedir. -Konut Sayısı : Yapım yöntemi ve konut/iģyeri sayısına iliģkin genel kurul kararları : )Yapılan Ġhalelerin : Yapılan Ġhaleler Ġmzalanan sözleģmelerin tarihi/bedeli Konusu Tarafları 1.Site Güvenliği TL Güvenlik Hizmeti TSG Grup Güvenlik Hiz.San.ve Tic.Ltd. 2. Altyapı ĠnĢaat TL Arızalı aralık altyapı inģ. KANALTEK LTD.ġTĠ 6)Arsa veya arazinin imar durumu -Projeler hakkında bilgi : Konut alanı, : Betonarme karkas inģaat sistemi, 15

16 -ĠnĢaat ruhsatı tarih ve No su : adet villa ve 49 Blok halinde 584 daireli apartmanlar -Altyapı durumu : Toprak altında kurulu olan fakat çoğu bölgede çeģitli sebeplere bağlı olarak çökmüģ altyapı aralıklarının yenilenme iģlemlerine devam edilmektedir. -Çevre düzenleme çalıģmaları : Site yaģayanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yeni düzenlemeler,iģlevsel imalatlar,yeni projeler ve bakım ihtiyacı duyulan muhtelif alanlarda imkanlar doğrultusunda çalıģmalara devam edilmektedir. 7) HakediĢlerin T. No Müteahhid/taĢeron adı Yapılan Ödeme Kalan ) Yılsonu itibariyle ĠnĢaat Seviyesi, inģaatların tahmini tamamlama tarihi ve tahmini maliyeti: ĠnĢaatlar Genel Kurul kararıyla 1994 yılında tamamlanmıģ ve 1995 yılında ortaklara kaba inģaat olarak teslim edilmiģtir. 9)Kesin Maliyet : - -ġerefiye Tespiti : ġerefiye Tespitleri yapılmıģtır. -Kur a Çekimi : Yapı Kullanma Ġzin Belgesi Tarih ve No su: - -Tapu Dağıtım Tarihi : - -Tasfiye BaĢlangıç Tarihi : - E.HUKUKİ FAALİYETLER : 1) Genel Kurul Kararları ve ihraç kararlarına karģı açılan davalar : Genel kurul ve ihraç kararlarına karģı açılan dava bulunmamaktadır. 2) Kooperatif ile ilgili devam eden ve sonuçlanan davaların mahkeme ve dosya numaraları : Davalı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme Dosya No 1) ĠĢyeri Malikleri iģyerlerinin koop. Kadıköy 4.Asliye 2004/762 DOSYA 2006/531 ana sözleģmesine aykırılığı 2) TurtaĢ A.ġ. alacak Ġstanbul 6.Asliye Tic. 1997/998 DOSYA 2006/805 3) Banu AYDIN projeye aykırı inģaat Kadıköy 4.Asliye Tic. 2006/4665 DOSYA 4) Gecekonducular arsa iģgali Beykoz Sulh Ceza 2004/1233 DOSYA 5) Nazlı ÇIPLAK görevi suistimal Beykoz 2.Asliye Ceza 2004/556 DOSYA 6) S.Rennan ÖZMEN icra itirazının iptali Beykoz Sulh Hukuk 2008/1218 DOSYA 7) Vahap ġahġn icra itirazının iptali Beykoz Sulh Hukuk 2008/1217 DOSYA 8) Murat GERÇEKER icra itirazının iptali Beykoz Sulh Hukuk 2006/1165 DOSYA 2008/4 9)A.Rasim KOCAOĞLU icra itirazının ipt. Beykoz Sulh Hukuk 2006/1087 DOSYA 2008/ ) Aynur HASBAKKAL icra itirazının ipt. Beykoz Sulh Hukuk 2006/1162 DOSYA 11) A.Bulin GERÇEKER icra itirazının ipt. Beykoz Sulh Hukuk 2006/1655 DOSYA 12) Özhan CARDA icra itirazının ipt. Beykoz Sulh Hukuk 2008/395 DOSYA 13) Hüseyin KALEALTI 919/2 parselin taksimi Beykoz 1. Asliye Hukuk 2008/324 DOSYA 14) E.Filiz YILMAZCAN icra itiraz iptali Kadıköy 4.Asliye Ticaret 2006/156 DOSYA 15) Ġl Özel Ġdare C-43 D:1 aidat katılım payı Beykoz Sulh Hukuk 2008/1313 DOSYA 16) S.Erhan (Tepe Sitesi) istinat duv. verilen zarar Beykoz 2.Asliye Hukuk 2007/343 DOSYA 17) Sami ERKAN 913/2 parsel ortaklık gid. Beykoz Sulh Hukuk 2007/1482 DOSYA 18) Reha GÜNAY binanın çevreye zararı Beykoz Sulh Hukuk 2009/65 D.Ġġ 19) M. Zahir AKCAN ortak alan iģgali Kadıköy 1.Asliye Tic. 2010/51 DOSYA Davacı Dava Konusu Davanın Gör.Mahkeme Dosya No 1) Nevin-H.Ġ.GÜNDÜZ üyelik hakkı Beykoz Sulh Hukuk 2008/398 DOSYA 2) Yapı Kredi Sigorta A.ġ. tazminatın rücusu Kadıköy 3.Asliye Tic. 2006/656 DOSYA 3) Kooperatif hakkında Cumhuriyet BaĢsavcılıklarına yapılan suç duyuruları, Herhangi bir iģlem bulunmamaktadır. 16

17 Sayın üyeler, yönetim kurulumuz çalıģma dönemi boyunca site menfaatleri doğrultusunda çalıģmalarını sürdürmüģ ve uygulamalarında ana sözleģmemize, kooperatifler kanununa, genel kurul kararları ile genel hukuk kurallarına, uygun davranmaya özen göstermiģtir. ÇalıĢma dönemimiz boyunca özverili çalıģmaları nedeniyle, Kooperatif Müdürü, Teknik Müdür ve diğer tüm çalıģan arkadaģlarımıza teģekkür ediyoruz. Genel Kurul un tüm üyelerimize hayırlı olmasını diler, saygılar sunarız. ERDAL YILDIZ AV. YELDA CENGĠZLĠER NEJDET TABANLI AV. T.TONGUÇ ÖZDEMĠR RAMAZAN ÖNCÜ Yönt.Krl.BĢk. Yön.Krl.Ġkinci BĢk. Muhasip Üye Üye Üye 17

18 BİLANÇOSU GELİR GİDER HESAP TABLOSU DÖNEMİ TAHMİNİ BÜTÇESİ ÜYE AİDAT ÖDEME PLANI DEMİRBAŞ LİSTESİ 18

(2016) raporhazir.com

(2016) raporhazir.com YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU (2016) 1 S.S.ÖZMEN KONUT YAPI KOOPERATİFİ KOOPERATİFİ 2016 YILINA AİT YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU İş bu rapor Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11/Haziran/2008

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :... b) Kuruluş bilgileri :... c)ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası :. d) Adresi :... e) Telefon/Faks Numaraları :

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2013 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2014 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2014 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2014 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı : S.S.Denizli Otomobilciler ve Galericiler Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri : 04.10.2011 c) Ticaret Sicili Tescil

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı : S.S.BOTOSAN BALÇIK TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ b) Kuruluş bilgileri : 27/08/2014 c)ticaret Sicili Tescil Tarihi ve Sicil Numarası

Detaylı

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU

2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem Rapor düzenleme tarihi S.S. BAYINDIRKONUT YAPI KOOPERATİFİ 2010 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 22.05.2011 : 2010 : 15.04.2011

Detaylı

S.S YILI GENEL KURULU NA

S.S YILI GENEL KURULU NA S.S. Denizli Otomobilciler ve Galericiler Toplu ĠĢyeri Yapı Kooperatifi 2013 YILI GENEL KURULU NA ĠLĠġKĠN DENETLEME KURULU RAPORU Genel Kurul Toplantı Tarihi : 03.03.2014 İncelemenin ait olduğu Dönem :

Detaylı

S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU I.

S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU I. S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ 01.01.2014 31.12.2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORU I. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı : S.S. ER-KO ERLER SAHİL ARSA KONUT YAPI KOOPERATİFİ

Detaylı

S.S.BAYINDIR Mebusevleri Ayten Sokak Nu.: 30/6 KONUT YAPI KOOPERATİFİ 06100 Tandoğan - ANKARA Tel : 213 48 88 Fax : 222 18 84

S.S.BAYINDIR Mebusevleri Ayten Sokak Nu.: 30/6 KONUT YAPI KOOPERATİFİ 06100 Tandoğan - ANKARA Tel : 213 48 88 Fax : 222 18 84 S.S.BAYINDIR Mebusevleri Ayten Sokak Nu.: 30/6 KONUT YAPI KOOPERATİFİ 06100 Tandoğan - ANKARA Tel : 213 48 88 Fax : 222 18 84 Sayı : 2015/02 09/03/2015 Konu : 2014 Yılı Faaliyet Raporu Hk. YÖNETİM KURULU

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 01 ŞUBAT ŞUBAT 2017 FAALİYET RAPORU SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 ŞUBAT 2017 28 ŞUBAT 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt Tapu Müdürlüğünde

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2012 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2012 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2012 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MAYIS 2017 31 MAYIS 2017 FAALĠYET 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI MAYIS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI MAYIS AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEġLĠ PARK GARDENYA SĠTESĠ 2017 TEMMUZ AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE SİTE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Bağcılar Ġlçesi, Bağlar Mahallesi Mimar Sinan

Detaylı

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2015 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU

S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2015 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU S.S. MARMARA UYUMKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ YÖNETİM KURULU 2015 YILLIK ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Marmara Uyumkent Site İşletme Kooperatifi b) Kuruluş bilgileri :S.S.

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu yapı

Detaylı

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI

2017 YILI NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 NİSAN 2017 30 NİSAN 2017 1. PROJE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde

Detaylı

S.S. GÖZDE DOĞUġ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ 2013 YILI YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU

S.S. GÖZDE DOĞUġ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ 2013 YILI YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU S.S. GÖZDE DOĞUġ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ 2013 YILI YÖNETĠM KURULU ÇALIġMA RAPORU A. GENEL BĠLGĠLER a) Kooperatifin adı: S.S. GÖZDE DOĞUġ KONUT YAPI KOOPERATĠFĠ b) KuruluĢ bilgileri: 16.02.1999 4369 sayılı

Detaylı

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ

s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ Genel Kurul toplantı tarihi İncelemenin ait olduğu dönem s.s. BAYıNDıR KONUT YAPI KOOPERA TİFİ 2012 YILI GENEL KURULU'NA İLİşKİN DENETLEME KURULU RAPORU : 28.04.2013 : 2012 Rapor düzenleme tarihi : 28.03.2013

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLĠFE CĠTY KONUTLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ 01 NĠSAN 2017-30 NĠSAN 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI AĞUSTOS AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SĠTESĠ 2017 AĞUSTOS AYI FAALĠYET RAPORU 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi

Detaylı

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480

Encümene giren zabıt sayısı...833. Encümende ihtar verilen zabıt sayısı... 353. Encümende ceza çıkan zabıt sayısı...480 Müdürlüğümüz Personeli 1 Zabıta Müdürü 1 Zabıta Amiri 2 Zabıta Komiseri 1 Zabıta Trafik Komiseri 1 Veteriner Hekim 21 Zabıta Memuru 6 Yardımcı Zabıta 2 Köpek Toplama Personeli 2 Kalem Yardımcı personel

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2017 YILI HAZİRAN AYI 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde

Detaylı

REVIZYON: 0 SAYFA : 1

REVIZYON: 0 SAYFA : 1 SAYFA : 1 PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBĠL AVM 01 MART 2017 31 MART 2017 FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 TEMMUZ 2017-31 TEMMUZ 2017 FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 NĠSAN 2017 30 NĠSAN 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/7 ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERĠ-2 01 MAYIS 2017 30 MAYIS 2017 AYLIK FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYKONAKLAR 2016-2017 OCAK-ŞUBAT VE MART AYLARI AYLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Ali Talip Özdemir Caddesi üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24

MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 MARENEGRO (345, 346, 348, 350 Ve 352 Parseller) SİTESİ 01.04.2010-31.03.2012 DÖNEMİ İŞLETME BÜTÇESİ 24 NO AÇIKLAMA AYLIK BÜTÇE YILLIK BÜTÇE EŞİT PAYLI GİDERLER 91.625 2.199.000 1 PERSONEL GİDERLERİ 91.625

Detaylı

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

2017 NİSAN AYI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 NİSAN 2017-30 NİSAN 2017 1. SİTE TANITIMI, VE ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No:2 813

Detaylı

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır.

Isparta Kule Koza Evleri Yönetim Kurulu tarihinde Yönetim ofisinde toplanıp aģağıdaki kararı almıģlardır. SAYFA : 1/7 PROJE ADI KONU ve TARİH ISPARTAKULE KOZA EVLERİ 1 OCAK 2017 01 MART 2017 YILLIK FAALİYET 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Avcılar Ġlçesi, Tahtakale Mahallesi Petunya Sokak üzerinde kurulu tekbir toplu

Detaylı

01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU SAYIN ÜYELER, 01.06.2008 tarihinde genel kurulumuzun seçimi ile bir yıllığına göreve gelen yönetimimizin; TAPU KONULARI, İDARİ KONULAR - MALİ KONULAR - GÜVENLİK

Detaylı

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. ĠZMĠR ĠLĠ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :164 KARAR 164 : Bir sonraki Meclis birleģiminin 08 Mayıs 2015 Cuma günü saat 18.00 da yapılmasına iģaret oylamayla oybirliği ile arar verildi. Karar No :163 KARAR 163 : Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğünün

Detaylı

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU

2. İDARİ FAALİYETLER. Asansörlere blok kat daire planları yazıları yaptırılmıģ ve yerlerine konulmuģtur. MART 2017 AYI FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CİTY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01 MART 2017-31 MART 2017 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM ORGANİZASYONU VE DOLULUK ORANLARI Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/11 BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ KASIM 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 1/11 BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ KASIM 2016 AYLIK FAALİYET RAPORU SAYFA : 1/11 PROJE ADI KONU ve TARİH BEYLİFE CITY KONUTLARI YÖNETİCİLİĞİ 01-30 KASIM 2016 AYLIK 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Beylikdüzü Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi Söğüt Sokak No: 2 813 VE 944 ada 16.parsel

Detaylı

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU

2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU 2013 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ KURUMSAL MALĠ DURUM VE BEKLENTĠLER RAPORU Kamuda stratejik yönetim anlayıģının temelini oluģturan kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde kullanılması ilkesi çerçevesinde,

Detaylı

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR

T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR T.C. SANDIKLI BELEDĠYES Ġ MECLĠS KARAR KAĞIDI MECLĠSTE BULUNANLAR Belediye Başkanı: İsmail ELİBOL, Üye: Mevlüt ÖZÇINAR, Osman AKŞİT(Bulunmadı), Cemal ÖZ, Hakan BOLCAL, İbrahim POYRAZ, Hasan MUTLU, Yunus

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MART AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2017 Senesi MART ayı Meclis

Detaylı

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12

Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : SİRKÜ /12 Muhasebe Müdürlüğü ne Tarih : 07.09.1998 SİRKÜ -1998 /12 Bilindiği üzere 29.07.1998 tarih ve mükerrer 23417 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4369 sayılı kanun ile G.V.K. nun 1, 2 ve 82/2

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No: 248 KARAR 248: Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL ın mazeretlerinin kabulüne iģaret oylamayla oybirliği ile karar verildi. Karar No: 249 KARAR 249 : Cumhuriyet

Detaylı

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar No : Konu : 2014 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI EYLÜL AYI MECLİS TOPLANTISI 15. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine istinaden Eylül Ayı

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 1.Genel Bilgiler Müdürlüğümüzde 3194 sayılı Ġmar Kanunu ve ilgili diğer mevzuat kapsamında, resmi kurumlar, özel ve tüzel kiģilerin görev alanımıza giren taleplerini karģılamaya

Detaylı

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM

2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM Karar Tarihi : 02.12.2014 Karar No : Konu :2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı 2014 YILI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISI 20. BİRLEŞİM 1. OTURUM BAŞKAN: Sayın Meclis Üyeleri; 5393 sayılı kanunun 20. maddesine

Detaylı

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL)

Zorunlu çağrıyı doğuran pay edinimlerinden önceki ortaklık yapısı Adı Soyadı/Ticaret Unvanı. Sermaye Tutarı (TL) INFOTREND B TĠPĠ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. PAYLARININ ZORUNLU ÇAĞRI YOLUYLA VBG HOLDĠNG A.ġ. TARAFINDAN DEVRALINMASINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠ FORMU 1. Çağrıya Konu ġirket e ĠliĢkin Bilgiler: a) Ticaret

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Cimnastik Federasyonu nun 01.01.2008-31.10.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar No :167 KARAR 167 : Kuran Kursu Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Yönetim Kurulu adına, İlçenin Camiatik Mahallesi 310 ada 27 parselin, Belediyemize ait uygun bir arsa ile takas edilmesine İmar Komisyon

Detaylı

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU

Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU Rapor Sayısı : YMM 06100260-990/2014-20 Rapor Ekleri : 1 Ankara,10.12.2014 YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK SENDĠKA MALĠ TABLOLARININ DENETĠM RAPORU TASDĠKĠ YAPAN Adı Soyadı : A.Kemal KASAPOĞLU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRĠN

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GĠRĠġ 1-1. Konu Türkiye Bilardo Federasyonu nun 01.01.2008-30.06.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu nun 01.01.2007-31.12.2007 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

Detaylı

DENETLENEN TOPLU YAPININ

DENETLENEN TOPLU YAPININ DENETLENEN TOPLU YAPININ Adı Yerleşim Yeri Adresi : GÖKSUPARK KONUTLARI : ERYAMAN ANKARA Kat Maliki Sayısı : 844 Denetimin Kapsadığı Dönem : 01 Ocak 2012 31 Aralık 2012 Denetim Raporu Hazırlama Tarihi

Detaylı

S.S. MERKEZKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 26/05/2013 TARİHLİ VI. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

S.S. MERKEZKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 26/05/2013 TARİHLİ VI. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI S.S. MERKEZKENT SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ 26/05/2013 TARİHLİ VI. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI G Ü N D E M : 1 Yoklama ve açılış, 2 Genel Kurul Başkanlık Divanı için bir Başkan ile iki Yazman Üye seçilmesi,

Detaylı

S.S. TEZ OTOBÜSCÜLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ

S.S. TEZ OTOBÜSCÜLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ S.S. TEZ OTOBÜSCÜLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2015 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU A. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı : S.S. TEZ OTOBÜSCÜLER KONUT YAPI KOOPERATİFİ b) Kuruluş Tarihi Bilgileri : 03.11.1993

Detaylı

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CİTY RESİDENCE 2017 TEMMUZ AYI FAALİYET 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, DOLULUK ORANI Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak

Detaylı

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 2/8 YÖNETİM KURULU ORKUN GRUP PROJE MÜDÜRÜ

TARİH: REVIZYON: 0 SAYFA : 2/8 YÖNETİM KURULU ORKUN GRUP PROJE MÜDÜRÜ SAYFA : 1/8 PROJE ADI KONU ve TARİH VETRO CITY RESĠDENCE 01 MART -31 MART 2017 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Esenyurt Ġlçesi, Cumhuriyet Mahallesi 1992 Sokak 1239 ada 16.parsel olarak kayıtlı üzerinde kurulu

Detaylı

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU

TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ. 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU TÜRK PATENT ENSTĠTÜSÜ 2013 YILI SAYIġTAY DENETĠM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU ĠDARESĠNĠN MALĠ YAPISI VE MALĠ TABLOLARI HAKKINDA BĠLGĠ... 1 DENETLENEN KAMU ĠDARESĠ YÖNETĠMĠNĠN SORUMLULUĞU... 2

Detaylı

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ

2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 2015 YILI ARALIK AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 01.12.2015 TARİHLİ 264 NOLU K A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 26, ada 109, parsel 24 de kayıtlı taģınmazın bir kısmı onaylı imar

Detaylı

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR

SMMM FİNANSAL MUHASEBE MADDİ DURAN VARLIKLAR 1. ve 2. SORULARI AġAĞIDAKĠ BĠLGĠLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. ĠĢletme, satıģ mağazasında daha çok mal sergileyebilmek için yeni bir vitrin ile asma kat yaptırmıģtır. 1. Mağazanın iģletmenin aktifine kayıtlı

Detaylı

FAALİYET RAPORU. 22 KASIM ġubat 2017 TARĠHLERĠ ARASI YÖNETĠM FAALĠYET RAPORU

FAALİYET RAPORU. 22 KASIM ġubat 2017 TARĠHLERĠ ARASI YÖNETĠM FAALĠYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH VĠTRĠN KONUTLARI 22 KASIM 2016 14 ġubat 2017 TARĠHLERĠ ARASI YÖNETĠM FAALĠYET RAPORU 1. GİRİŞ Ġstanbul ili, Sultangazi Ġlçesi, Yunus Emre mahallesi 1626.Sokak üzerinde kurulu tekbir

Detaylı

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 YAPI DENETİM BÜROSU SIRA NO 1 Yıkım ruhsatı 2 İskele ruhsatı VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI KADIKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Detaylı

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25

TARİH: 31.12.2015 REVIZYON: 0 SAYFA : 1/25 SAYFA : 1/25 PROJE ADI KONU ve TARİH GÜNEŞLİ PARK EVLERİ SİTESİ 2015 ARALIK AYI 1. GİRİŞ İstanbul İli, Bağcılar ilçesi, 3303 Ada, 10 No lu parsel numaralarında tapuya kayıtlı taşınmazlar üzerine inşa edilen

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 19.01.2014 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 23.02.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Bilardo Federasyonu nun 01.07.2008-30.11.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte olan

Detaylı

2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ 203 NOLU K A R A R Ö Z E T İ

2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ 203 NOLU K A R A R Ö Z E T İ 2015 EKİM AYI ENCÜMEN KARAR ÖZETLERİ 06.10.2015 TARİHLİ ENCÜMEN KARAR ÖZETİ 202 NOLUK A R A R Ö Z E T İ Ġlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde tapunun pafta 25, ada 102, parsel 19 da kayıtlı taģınmazın bir kısmı

Detaylı

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ DENETİM KURULU 2015 YILI ÇALIŞMA RAPORU

S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ DENETİM KURULU 2015 YILI ÇALIŞMA RAPORU S.S. KARGEN SİTE İŞLETME KOOPERATİFİ DENETİM KURULU 2015 YILI ÇALIŞMA RAPORU Genel Kurul Toplantı Tarihi: 13/03/2016 İncelemenin Ait Olduğu Dönem: 01/01/2015-31/12/2015 Rapor Düzenleme Tarihi. 15/02/2016

Detaylı

ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU

ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN. YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU Ġstanbul, 05.01.2012 Rapor Sayısı : YMM 122/ 150-01 ALKENT ĠCRA KOMĠTESĠ'NĠN DÖNEMĠ YÖNETĠM HESAPLARININ ĠNCELENMESĠ SONUCU TANZĠM OLUNAN YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK DENETĠM RAPORU YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠR ġükrü

Detaylı

2 - Kullanılan Çek Karnesi Vakıflar Bankasına ait çek karnesinden kesilen çekler güvenlik ödemesinde kullanılmıştır.

2 - Kullanılan Çek Karnesi Vakıflar Bankasına ait çek karnesinden kesilen çekler güvenlik ödemesinde kullanılmıştır. ATAKENT 2. ETAP TOPLU YAPI DENETİM KURULU DENETİM RAPORU DENETİM DÖNEMİ : 01.05.2014 30.07.2014 DENETİM TARİHİ : 28.08.2014 1 - Gelir Gider tablosu GELİR GİDER KASA DEVRİ 25.828,18 GENEL GİDERLER 396.819,40

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Eylül 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU I. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Sevgi Çiçekleri Konut Yapı Kooperatifi b) Kuruluş Tarihi : 06.05.2005 c)

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESPARK ESKİŞEHİR PARK BAHÇE PEYZAJ, TEMİZLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ekim 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI

Detaylı

DENETLEME KURULU RAPORU

DENETLEME KURULU RAPORU DENETLEME KURULU RAPORU 1- GİRİŞ 1-1. Konu Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu nun 01.01.2008-31.08.2008 dönemi hesap ve faaliyetlerinin, 3289 sayılı Kanuni Ana Statü ve diğer ilgili mevzuat ile yürürlükte

Detaylı

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU 2014 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2015 İÇİNDEKİLER 1. KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 1 2. DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU...

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2007 Yılı Kurumsal Mali Durum. Ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ- NĠĞDE SUNUġ 518 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 uncu maddesi uyarınca,

Detaylı

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI

T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI T.C. KIRŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI TOPLANTI TARİHİ : 14/05/2014 SAATİ : 10:00 OTURUM : 1 BİRLEŞİM : 2 MECLİS BAŞKAN V : Veli ŞAHİN 1-AÇILIŞ :Belediye Meclisi, Belediye Başkan Yardımcısı Veli

Detaylı

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0)

2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) 2014/3 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 02 KASIM 2014 PAZAR (09.0-12.0) SORU 1: MEMLEKET Ticaret A.ġ. nin 30.1.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık ayında

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 4. TOPLANTI YILI 2017 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 4. Toplantı Yılı 2017 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU

SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 31.08.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU SULTANLAR KARAT İSTANBUL SİTESİ YÖNETİMİ 01.06.2013 DÖNEMİNE AİT DENETİM KURULU RAPORU Sultanlar Karat İstanbul Sitesinin tarihi itibariyle oluşan Bilanço, Gelir Tablosu ve Nakit Akış finansal tabloları,

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri.

T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ. Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. T.C. SAKARYA SERDĠVAN BELEDĠYE MECLĠSĠ Karar No : 76 Özü: Ġmar Komisyonuna havale edilen Karar Trh : 04.05.2015 Gündem Maddeleri. 2015 NIN 6. DÖNEM, 1.TOPLANTISININ, 1. BĠRLEġĠMĠNĠN 1. OTURUMUNA AĠT KARAR

Detaylı

II. Organize Sanayi Bölgesi

II. Organize Sanayi Bölgesi 2 II. Organize Sanayi Bölgesi 2.1 İmar Planı 25.08.2008 tarihinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca onaylanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımız 15.09.2008 tarihinde Ankara Valiliği

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU

ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN 01.01.2008-31.12.2008 DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU İstanbul, 07.01.2009 Rapor Sayısı : YMM 122/ 121-03 ALKENT İCRA KOMİTESİ'NİN DÖNEMİ YÖNETİM HESAPLARININ İNCELENMESİ SONUCU TANZİM OLUNAN YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK DENETİM RAPORU YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR ŞÜKRÜ

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 TEMMUZ 2017 31 TEMMUZ 2017 1. AVM TANITIMI, YÖNETİM VE DENETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı

31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı 31.01.2014 Tarihli Detaylı Hesap Mizanı Hesap kodu Hesap adı TL Borç TL Borç 1 DÖNEN VARLIKLAR 1.277.289,34 739.976,56 537.312,78 10 HAZIR DEĞERLER 972.749,04 582.056,81 390.692,23 100 KASA 79,23 79,23

Detaylı

10/Eylül/ Dönem içinde ;

10/Eylül/ Dönem içinde ; TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 23 NCÜ DÖNEM (01 HAZİRAN 2013 31 AĞUSTOS 2013 ) DENETLEME RAPORU 10/Eylül/2013 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05. Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-05 6111 SAYILI KANUN STOK BEYANI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Ġle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

Detaylı

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI HAZİRAN AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH OTOPORT OTOMOBİL AVM 01 HAZİRAN 2017 30 HAZİRAN 2017 1. AVM TANITIMI, YÖNETİM VE DENETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI Ġstanbul Ġli, Esenyurt Ġlçesi,Turgut Özal Mahallesi 68. Sokak

Detaylı

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK

TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK TC. OYAKKENT 1.ETAP KONUTLARI BAŞAKŞEHİR-İSTANBUL TOPLU YAPI DENETLEME KURULU (TYDK) BŞK.LIĞININ 31 NCİ DÖNEM (01 ARALIK 2014 28 ŞUBAT 2015 ) DENETLEME RAPORU 1 04/03/2015 1. Oyakkent 1.Etap Konutları

Detaylı

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU DEFNE BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER 1 Ġmar Durumu(Ġmar Çapı) 2 Su Basman vizesi 3 4 Ġmar Planı DeğiĢikliği

Detaylı

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu

T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ. 2009 Yılı Kurumsal Mali Durum. ve Beklentiler Raporu T.C NİĞDE ÜNİVERSİTESİ 29 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı TEMMUZ 29 NĠĞDE ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 2 I. Ocak - Haziran 29 Dönemi Bütçe Uygulama Sonuçları 3

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ MAYIS AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi MAYIS ayı

Detaylı

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU

2017 YILI TEMMUZ AYI FAALİYET RAPORU PROJE ADI KONU ve TARİH KAVAKLI KONAKLARI SİTESİ 01 31 TEMMUZ 2017 AYLIK 1. SİTE TANITIMI, YÖNETİM KURULU, ORGANİZASYON ŞEMASI İstanbul ili, Beylikdüzü İlçesi, Kavaklı Mahallesi Kavaklı Caddesi No 42 üzerinde

Detaylı

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi.

MECLĠS KARARI SAYFA : (1) Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. Karar Tarihi Karar No Kararın- Büyükçekmece 516 Ada 3 ve 4 Parsellerin 03 / 11 /2014 ( 94 ) Konusu değerlendirilmesi. ERYĠĞĠT (Katılmadı)-Dilek TEKĠN-Cemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz

Detaylı

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI

T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI T.C. MANAVGAT BELEDİYE MECLİS KARARI Kararın Tarihi: 02.06.2017 Konu: 2016 Mali Yılı Kesin Hesabının ve Taşınır Mal Kesin Hesabının görüşülmesi. Manavgat Belediye Meclisi; 02.06.2017 tarihinde Cuma günü

Detaylı

S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2015 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU

S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2015 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU S.S. SEVGİ ÇİÇEKLERİ KONUT YAPI KOOPERATİFİ 2015 YILI YÖNETİM KURULU ÇALIŞMA RAPORU I. GENEL BİLGİLER a) Kooperatifin adı :S.S. Sevgi Çiçekleri Konut Yapı Kooperatifi b) Kuruluş Tarihi : 06.05.2005 c)

Detaylı

OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ FAALİYET RAPORU

OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ FAALİYET RAPORU PROJE ADI : OTOPORT OTOMOBİL ALIŞVERİŞ MERKEZİ KONU VE TARİH : 15 MART 15 KASIM 2014 DÖNEMİ FAALİYET 1. GİRİŞ İstanbul İli, Esenyurt İlçesi, Saadetdere Mahallesi 33. Sokak No: 46 adresinde bulunan ve Esenyurt

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU

ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU ATAMAN KARİNA PENDİK SİTESİ 2016 YILI/1.ALTI AYLIK DENETİM KURULU RAPORU Ataman Karina Site Yönetiminin 01.01.2016-30.06.2016 tarihleri arasındaki Altı aylık döneme ait çalışmaları ve faaliyetleri denetlenmiş

Detaylı