UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ"

Transkript

1 UMKE BÜLTENİ TEMMUZ 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

2 UMKE Bir Marka Haline Geldi Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE'ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden sonra UMKE'nin bir marka haline geldiğini belirten Dr Acar, kuruluģun sadece Türkiye'de değil dünyada teģekkür aldığını söyledi. Van da yaģanan depremin ardından Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ne (UMKE) gönüllü katılımın her geçen gün arttığı belirtildi. Van Sağlık Ġl Müdürü Dr. Bilal Acar, UMKE ye gösterilen ilginin depremden sonra kat kat arttığını söyledi. Van depreminden sonra UMKE nin bir marka haline geldiğini belirten Dr Acar, kuruluģun sadece Türkiye de değil dünyada teģekkür aldığını söyledi. Dr. Acar, Van da bir büyük felaket yaģad ık. UMKE deki arkadaģlar bu depremde büyük bir tecrübe kazandılar. Depremden sonra ülkenin çeģitli yerlerinde ekipler geldi. UMKE Van depreminden sonra bir marka haline geldi. UMKE büyük bir fedakarlık örneği göstererek tüm Türkiye de hatta tüm dünyada teģekkür aldı. En son dünya sağlık örgütü tarafından onura edildik. UMKE gönüllülük esaslarına dayandığı için buradaki insanlar çok fedakarlıkla çalıģıyorlar. Aileleri bırakıp insanlara faydalı olmaya çalıģıyorlar. ĠĢte Van depreminde her kes bunu çok net bir Ģekilde gördü dedi.

3 GÖNÜLLÜ KATILIM HER GEÇEN GÜN ARTIYOR UMKE ye katılımın her geçen gün kat kat artığını belirten Dr. Acar, Sağlık personelleri UMKE ye katılmak için her gün bize geliyorlar. ġu anda 45 kiģilik bir ekiple Van da UMKE hizmet devam ediyor. ĠnĢallah olamaz ama bir afet olursa biz profesyonel ekibimizle hazırız. Her zaman çeģitli eğitimler veriliyor ve içeride de timler oluģturuluyor. Dolayısıyla UMKE tamamen profesyonel bir ekip Ģeklinde konuģtu. BÖLGEYE EĞĠTĠMLER VERĠYORUZ UMKE Bölge Sorumlusu Aydoğan Kaya da, bölgede çok olumlu tepkiler aldıklarını belirterek, UMKE gönüllü esasını dayanır. Ama biz de destek ve lojistik çok önemlidir. Bu konuda biz çok Ģanslıydık. Çünkü Sağlık Müdürlüğümüzün büyük desteğiyle bugün bu seviyeye geldik. Depremden sonra bize çok destek verildi ve eğitimler yapmamıza imkan sağlandı. Öyle olmasaydı bu seviyeye gelemezdik. Lojistik çok önemlidir bizim için. Bölgeye de eğitimler veriyoruz. Depremden sonra bu eğitimleri vermemiz çok önemliydi. Bölgede çok önemli tepkiler var. Zaten afetlerde bölgedeki ekipler çok önemli, çünkü bölgede bir afet olduğunda en yakındaki iller gider ifadelerini kullandı. UMKE ye gönüllü katılarak hizmet eden Ġbrahim Ethem Kubat, Ümit ġanlı ve Tuğba KurĢun da insanlara yararlı olmak amacıyla UMKE de olduklarını, bundan da büyük mutluluk duyduklarını belirttiler. UMKE Personeline Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi Artvin'de Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinde eksikliği hissedilen eğitici ihtiyacını karģılamak amacıyla Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi kursu verildiği bildirildi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) personelinde eksikliği hissedilen Eğitici ihtiyacını karģılamak amacıyla Temmuz 2012 Tarihleri arasında Ġl Sağlık Müdür Vekili Uzm.Dr.Tülay LAĞARLI nın da katılım sağladığı Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi

4 Borçka ilçesine bağlı Camili Köyünde bulunan A.Nihat GÖKYĠĞĠT Tema Eğitim AraĢtırma Merkezi ve Konukevi'nde düzenlendi. Düzenlenen eğitimde, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü nde görevli Dt.Ġlknur KARADUMAN, Dr.Osman TOPAÇ, Dr.Yasemin GÖKÇE, Dyt.Gülay TÜRKMEN ve Eğt. Uzm. Ümit ARSLAN eğitimci olarak yer aldı. Programda eğitimciler yaptıkları sunum ve uygulamalarla katılımcılara ĠletiĢim Teknikleri, Demonstrasyon, Yazı Tahtası Kullanımı, Slayt Hazırlama ve sunmaya iliģkin bilgiler verdi. 4 günlük eğitim programının son gününde ilimiz katılımcılarının yanı sıra Ağrı, Ardahan ve Rize den gelen Umke personelleri de Eğitim Becerileri Eğitici Eğitimi sertifikalarını aldılar. ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ 21 BÖLGEYE ÇIKARTILDI Sağlık Bakanlığının 09 Temmuz 2012 tarih ve 1988 sayılı Makam Oluru Ġle, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü bünyesinde, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekipler (UMKE) ve Eğitim olmak üzere 3 ayrı bölge koordinatörlüğü Ģeklinde hizmet sunmakta iken, Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü görev tanımı kapsamına giren hizmetlerin daha etkin ve kaliteli sunulabilmesi maksadı ile aģağıda gösterildiği üzere 21 bölge koordinatörlüğü olacak Ģekilde yeniden planlanmıģtır.

5 ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ BÖLGELERĠ BÖLGE GRUBU BÖLGE KOORDĠNATÖRÜ ĠL BÖLGE ĠLLERĠ 1. BÖLGE Erzurum 2. BÖLGE Van 3. BÖLGE Trabzon Erzincan Kars Bayburt Ardahan Iğdır Ağrı Bitlis Hakkâri MuĢ Giresun GümüĢhane Rize Artvin

6 4. BÖLGE Malatya 5. BÖLGE Diyarbakır 6. BÖLGE Samsun Elazığ Bingöl Tunceli Batman Mardin Siirt ġırnak Amasya Ordu Sinop 7. BÖLGE Sivas Tokat 8. BÖLGE Gaziantep 9. BÖLGE Ankara 10. BÖLGE Bolu 11. BÖLGE Kayseri 12. BÖLGE Adana 13. BÖLGE Konya 14. BÖLGE Kocaeli 15. BÖLGE EskiĢehir 16. BÖLGE Antalya 17. BÖLGE Bursa 18. BÖLGE Ġzmir 19. BÖLGE Denizli Adıyaman KahramanmaraĢ Kilis ġanlıurfa Çorum Kırıkkale KırĢehir Yozgat Çankırı Kastamonu Karabük Bartın Zonguldak NevĢehir Niğde Hatay Osmaniye Mersin Karaman Aksaray Sakarya Düzce Bilecik Kütahya Afyonkarahisar Burdur Isparta Balıkesir Yalova Çanakkale Manisa UĢak Aydın Muğla

7 20. BÖLGE Edirne Kırklareli Tekirdağ 21. A BÖLGE Ġstanbul Anadolu 22. B BÖLGE Ġstanbul Avrupa Amasya UMKE, Samsun Afet Bölgesinde Amasya UMKE Samsun da meydana gelen Su ve Sel Baskınındaki çalıģmalara 8 KiĢilik bir ekiple katıldı..

8 YağıĢın yaģandığı gecenin, sabahında olay yerine giden ve bölgede 3 gün kalan ekibimiz, ilk etepta Kuzeyyıldızı TOKĠ Konutlarındaki çalıģmalara katıldı.. Meteorolojinin sağanak yağıģ uyarısı göz önüne alınarak BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD) ın Samsun Bölge Tesislerinde nöbete kalan ekip, gece saatlerinde yağıģın tekrar baģlaması ve artmasıyla Samsun-Alaçam ilçesinde yaģanan selde yaralanan ve mahsur kalan vatandaģlara yardımcı oldu.. Yoğun yağıģ nedeni ile yaģanan su ve sel baskını sonucu ekili olan araziler büyük zarara uğrarken, bazı evlerin su altında kaldığı görüldü..ayrıca Arama -Kurtarma çalıģmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığına ait bir helikopterde, havadan destek verdi...

9 Cuma günü öğlen sonu Samsundan ayrılan ekip Amasya ya döndü.. Sinop'ta su ve sel baskını AFAD: ''Genelkurmay BaĢkanlığı'na ait 2 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 olmak üzere toplam 3 adet arama-kurtarma helikopteri görevlendirilmiģtir'' BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı (AFAD), Sinop'ta yaģanan su ve sel baskınları sonucu arama-kurtarma çalıģmaları için 3 helikopter görevlendirildiğini bildirdi. AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, Ģöyle denildi:

10 ''Sinop ili Dikmen ve Durağan ilçelerindeki yoğun yağıģ nedeniyle yaģanan su ve sel baskınları sonucu ilk belirlemelere göre can kaybı bulunmamaktadır. Dikmen ve Durağan ilçelerinde mahsur kalan vatandaģlarımızı arama-kurtarma çalıģmaları yürütülmektedir. Bu çerçevede; AFAD BaĢkanlığı'nca Kastamonu ve Samsun Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinden arama-kurtarma ekipleri ile iģ makineleri gönderildi. Ayrıca bölgeye BaĢbakanlık AFAD tarafından; Genelkurmay BaĢkanlığı'na ait 2 ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait 1 olmak üzere toplam 3 adet arama-kurtarma helikopteri görevlendirilmiģtir.'' T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ACĠL SAĞLIK HĠZMETLERĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠNE DAĠR YÖNERGE Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün TeĢkilat ve Görevlerine Dair Yönerge YayınlanmıĢtır. Bartın'da UMKE Temel Eğitimi Yapıldı Ġl Sağlık Müdürü Dursun Koç, Bartın'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) tarafından Temmuz 2012 tarihlerinde "UMKE Temel Modül Eğitim Programı" gerçekleģtirildi.

11 Acil Sağlık Hizmetleri ġube Müdürlüğü UMKE ( Ulusal Medikal Kurtarma Ekip) Birimi tarafından düzenlenen UMKE Temel Modül Eğitim Programı Temmuz 2012 tarihleri arasında gerçekleģtirildi. Sağlık Müdürümüz Sayın Dr. Dursun KOÇ, Eğitim Programı açılıģ konuģmasında Ulusal Medikal Kurtarma Ekiplerinin( UMKE) temel amacı afetlerde en kısa sürede iyi eğitilmiģ ve ihtiyaca uygun donatılmıģ Ģekilde medikal kurtarma hizmeti sunulmasıdır. UMKE ekibimiz bize güven veren bir ekiptir. Bu ekiplerin ne kadar önemli olduğu, ne kadar güzel iģler yapabileceğini Van depreminde çok açık olarak gördük. "diyerek UMKE ye yeni katılan gönüllülere baģarılar diledi. UMKE Temel Eğitim Programı 5 gün teorik ve 2 gün uygulamalı tatbikat kampı olmak üzere toplam bir hafta boyunca devam etti. Temel Eğitim Programında Sakarya UMKE den Abdülmelik YAVUZ, Çetin AKBOYUN, Bolu UMKE den Onur DURUKAN, A.Zafer PALA, Ebru BURAN, Arzu BABAT ve Müdürlüğümüz UMKE Birim HemĢiresi Nagihan ÖZ KEÇELĠ tarafından eğitimler yapıldı. Temel Eğitim Programının Teorik Bölümünde UMKE gönüllülerine; Afet ve OlağandıĢı Durumlar, Afetle Ġlgili ÇalıĢma Yapan KuruluĢlar, Medikal Ekibin Yapısı Hukuki ve Ġdari Boyutlar, Medikal Ekibin Yapısı Hukuki ve Ġdari Boyutları, HaberleĢme konuları, ĠletiĢim ve ĠletiĢim Teknikleri,

12 Stratejik Ekip Yönetimi ve Liderlik, Crush Sendromu, Triyaj, Lojistik ve UMKE Çantası, Afet Psikolojisi, Stres Yönetimi, ÇatıĢma Yönetimi, Temel YaĢam Desteği- Ġleri YaĢam Desteği, Olay Yeri Yönetimi ve Güvenliği, Temel KBRN, Hasta/Yaralı TaĢıma Teknikleri-Alternatif Ateller, Temel Kampçılık ve Dağcılık konularında bilgilendirme yapıldı. UMKE Temel Eğitim Kampında UMKE gönüllülerine ekip çalıģması, kampçılık, trekking, pusula okuma ve oryantiring (yön bulma) uygulamalı hasta bulma ve çeģitli senaryolar üretilerek ekiplere ilkyardım, atel uygulamaları ile hasta/ yaralının uygun taģıma teknikleri uygulanarak taģınmasını içeren eğitimler gerçekleģtirildi Bartın UMKE Temel Eğitim Kampında, Bartın Belediye Ġtfaiye Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) çalıģanları tarafından da uygulamalı olarak teknik malzemelerin tanıtımı yapıldı. Eğitim programına Bolu, Sakarya illerinden ve Müdürlüğümüze bağlı kurumlardan gelen toplam 20 görevli personel katılarak eğitimlerini tamamladı. Acil Sağlık Hizmetleri ġube Müdürü Muhammet Gök, Bartın UMKE Temel Eğitim Kampına katılan UMKE gönüllülerine teģekkür ederek Bartın UMKE ye yeni katılımların olmasıyla daha da büyüyeceğini ve faaliyetlerine hız kesmeden devam edeceğini belirtti. Eğitim programına destek veren Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ġl Emniyet Müdürlüğü, Ġtfaiye Müdürlüğü ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne de teģekkür etti. Bartın Ġl Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri (UMKE) Temel Modül Eğitim Programı" Katılım Belgesi dağıtım töreni ile sona erdi.

13 Erzurum UMKE trafik kazasında Ġl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, kaza mahalline 1 helikopter ambulans, 15 kara ambulansı, 4 adet sedyeli özel donanımlı ambulans ve 5 kiģilik UMKE ekibi sevk edildiğini söyledi. Erzurum'un Tortum ilçesinde virajı alamayan yolcu otobüsü köprüden dereye uçtu. Köprüden uçtuktan sonra derenin kenarına çarpan otobüs hurdaya döndü. Otobüsün içinde 5 kiģi hayatını kaybetti. Kazada otobüs Ģoförü Bülent Koçak ( 42 ) ile 43 yolcu da yaralandı. Yaralılar Erzurum merkez ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruģturma baģlatıldı. Ardahan dan Erzurum yönüne gelen Özlem Ardahan firmasına ait 75 AT 961 plakalı yolcu otobüsü Tortum ilçesi Aksukapı kavģağında virajı alamayarak köprüden dereye uçtu. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Sağlık Ġl Müdürü Serhat Vançelik üzücü kazanın ardından bütün imkânları seferber ederek en kısa sürede yaralıların hastanelere kaldırıldığını açıkladı. Ġl Sağlık Müdürü Serhat Vançelik, kaza mahalline 1 helikopter ambulans, 15 kara ambulansı, 4 adet sedyeli özel donanımlı ambulans ve 5 kiģilik UMKE ekibi sevk edildiğini söyledi. Yaralılardan bazıları, ambulans helikopterle Erzurum il merkezindeki hastanelere götürüldü. Kazada hayatını kaybeden üç kiģinin isimleri ise Ģöyle : Ramazan Tok, Mehmet Karatepe ve Kırgız asıllı Ahmedi Veliyev. Kazada ölen diğer iki kiģinin kimlik tespit çalıģmaları devam ediyor. Olay yerine gelen bazı vatandaģlar ise yolun yapımında kusur olduğunu savundu. Daha öncede aynı noktada benzer kazaların olduğunu ifade eden vatandaģlar yetkilileri göreve çağırdı.

14 Adıyaman'da UMKE Tatbikatı Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi EK-1 binasında (82. Yıl Devlet Hastanesi) yangın tatbikatı yapıldı. Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve AraĢtırma Hastanesi EK-1 binasında; yangın söndürme, mahsur kalan hastaları kurtarma, yaralıları bir baģka sağlık kuruluģuna sevk etme gibi pratiklerin kazanılması, personel ve donanımların gözden geçirilmesi amacıyla yangın tatbikatı düzenlendi. Tatbikata; Adıyaman Belediyesi Ġtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Adıyaman Sivil Savunma ekipleri, hastane personelleri ve birçok vatandaģ katıldı. Hastane bahçesinde yakılan ateģi, itfaiye ekipleri yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek söndürdü. Hastane katlarında mahsur kalan vatandaģlar itfaiye merdiveniyle aģağıya indirilirken, yaralılar da sedyelerle dıģarıya çıkarıldı. Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan BaĢhekim Yardımcısı Bahattin PektaĢ, "Hastanemizin her türlü yangına ve diğer doğal afetlere hazırlığını test etmek, bu gibi durumlarda gerekli önlemleri alabilmek için yıllık planlı tatbikatlardan birini gerçekleģtirdik. Bu bir yangın tatbikatıydı. Yangın durumunda yukarıdaki hastaların ve personelin tahliyesi gerçekleģtirilerek baģarılı bir çalıģma yapıldı. Emeği geçen arkadaģlara teģekkür ediyorum" diye konuģtu. Hastane bahçesinde düzenlenen yangın tatbikatında 112 Sağlık ekiplerinin yokluğu gözlerden kaçmadı. Kendilerine haber verdiklerini ancak gelmediklerini, sağlık ekiplerinin baģka bir acil vakada olabileceğini söyleyen Bahattin PektaĢ, "112 ekiplerinin tatbikattan haberleri vardı. Muhtemelen acil bir hasta için gitmiģlerdir ve ondan dolayı gelememiģlerdir" dedi. Edirne UMKE Kırkpınar'da Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Sarayiçi'nde kurduğu çadırda verdiği hizmetle 112 ekibinin yükünü hafifletti. Ağalık koç ihalesi için seçilen Koç da bunalınca serin ve gölgeye alınarak suyla kendine gelmesi sağlandı.

15 Bu yıl güneģin yakıcı etkisi ve bunaltan sıcak hava Er Meydanı'na çıkan pehlivanların da zorlu mücadelesini daha da zorlaģtırdı. En sıcak Kırkpınar'da çayıra çıkan pehlivanların bir kısmı güneģ çarpmasına bağlı rahatsızlıklar geçirdi. Su kaybının güçsüz bıraktığı pehlivanların yanı sıra s ahada görev yapan polis, gazeteci, güvenlik görevlileri de zor anlar yaģadı. Bu arada kulede görev yapan bazı hakemlerin de tansiyonu yükseldi. 112 sağlık ekibinin yanı sıra Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Sarayiçi'nde kurduğu çadırda verdiği hizmetle 112 ekibinin yükünü hafifletti. Ağalık koç ihalesi için seçilen Koç da bunalınca serin ve gölgeye alınarak suyla kendine gelmesi sağlandı. 112 ekibi Er Meydanı ve saha dıģında 4 doktor, 4 sağlık memuru, 4 sedyeci, 2 Ģoför 2 hazır 112 ekibi olarak hizmet verdi. Travmatize sıcak, güneģ çarpması ve güreģçilerin birbirine yaptığı travmatize lezyonlar nedeniyle pehlivanlara sağlık hizmeti verildi. Hakemlerin sıcağa bağlı tansiyonu yükseldi. GüreĢ sırasında her gün 8 10 dikiģ atıldığı belirtilirken, tüm pehlivanlar sıcaktan Ģikayetçi oldu. Çok ciddi terlemeye bağlı olarak pehlivanlar su kaybına nedeniyle çok güçsüz düģtü. GüneĢ çarpması Ģikayetinden gelenler ilk sırada yer alırken, 4 sporcudan 3 tanesi travmatize spor sırasında ciddi yaralanmadan dolayı biri de güneģe çarpmasından kaynaklanan Ģikayetle 112 tarafından hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı'na bağlı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) sorumlusu Ġskender Aksu da UMKE ekibinin faaliyetlerine iliģkin Ģunları söyledi: "Hafta içi PerĢembe günü gelip çadırımızı kurduk. 24 saat görevdeydik. 4 kiģi gece nöbete kaldı. 112 istasyonları güreģlerden sonra bu alandan ayrıldığı için buradaki koordinasyonu biz sağladık. Acil yardım sağlık hizmeti sunduk. 1 böcek sokmasıyla karģılaģtık. Parmak çıkığı, tırnak kırıkları ya da ufak tefek yaralanmalarda müdahale edildi. Hatta serum tansiyon gibi Ģeyleri mümkün olduğunca biz alarak 112'yi hafifletmeye çalıģtık. Bu Ģekilde koordinasyonu sağladık. Gece gündüz 24 saat halka hizmet vermeye çalıģtık. 9 kiģilik ekipte doktor, hemģire, anestezi teknisyen, hemģire ebe, ortopedi teknisyeni, sağlık memuru ve 1 diģ hekimi acil tıp teknisyeni yer aldı."

16 Bu arada piknik alanlarında gerek alkol gerekse diğer içeceklerin cam ĢiĢelerinin kırıkları çevrede koģup oynayan çocukların da yaralanmasına neden oldu. Sel baskınına GPRS operatörlü önlem Orman ve Su ĠĢleri Bakanı Veysel Eroğlu, "GPRS operatörü vasıtasıyla, bölgedeki baz istasyonlarına, oradan da vatandaģların cep telefonlarına yönlendirilecek bir sistem kuruyoruz. Bu sistemle, vatandaģ hangi saatte sel baskını var bilecek, ona göre tedbirini alacak" dedi. ÇeĢitli temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya gelen Eroğlu, Vali Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek, çalıģmalar hakkında bilgi aldı. Eroğlu, Valilik salonunda düzenlenen "Ġl Koordinasyon Toplantısı"nda, hükümet olarak Ağrı'ya büyük önem verdiklerini belirterek, yapımı durdurulan Yazıcı Barajı'ndaki problemleri çözerek, kısa sürede yapımını bitirdiklerini söyledi. Sulama tesislerinin yapımına baģladıklarını belirten Eroğlu, "Daha sonra BaĢbakanımız dedi ki 'Ağrı'nın suyu ne olacak Veysel Hoca?' Ben de dedim ki 'bize ait değil' Sayın BaĢbakanım. O da dedi ki 'öyle bir Ģey yok, gerekirse kanun değiģtir.' Yani bir nevi Ağrı için kanunu değiģtirdik. Yani bazı kriterler vardı, büyük Ģehirler için. Biz Ağrı'ya yıldırım hızıyla bir tane içme suyu tesisi kurduk" diye konuģtu. Ağrı'ya ilk defa otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduklarını vurgulayan Eroğlu, "Biz Ağrı'da ilk defa 3 tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurduk. Ama yeterli görmedik. ġimdi EleĢkirt ve Patnos ilçesine de birer tane otomatik meteoroloji ölçüm istasyonu kurulacak. Böylece bir su taģkınında vatandaģların haberi olacak" diye konuģtu. Bakan Eroğlu, Ģöyle devam etti: "ġimdi burada örnek bir çalıģma daha baģlatacağız. Sadece Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ve bölge müdürlüğümüz, büyük bir taģkın, kuvvetli yağıģlı havada, bütün valiliklere, belediyelere ikaz gönderilecek ve kırmızı alarm verilecek. Ama bu konuda valimizin bütün vatandaģa ulaģması mümkün değil. Biz burada GPRS operatörü vasıtasıyla, o bölgedeki baz istasyonlarına yönlendirecek Ģekilde ve oradan vatandaģların cep telefonlarına yönlendirilecek bir sistem kuruyoruz. Bu sistemi ilk defa

17 burada baģlatacağız. Onunla ilgili talimatı verdik. Bu da orijinal bir Ģey olacak. Yani vatandaģ bakacak mesaja, falan saatte sel baskını var, ona göre tedbirini alacak. Bodrumu varsa boģaltacak. Dere kenarında ise akrabasının evine gidecek. Hayvanları varsa onları yukarı kısma çekecek. Bu sistemle dağdaki çobanın dahi bun konulardan haberi olacak." Bakan Akdağ'dan "Acil Servis" Açıklaması Sağlık Bakanı Recep Akdağ'dan acil servis açıklaması geldi. Muğla'da incelemelerde bulunan Akdağ, ''Türkiye'de herhangi bir hastaneye acil bir durum için baģvurduğunuzda sizden para talep edilemez'' dedi. Muğla'da valililiği ziyaret eden Akdağ, vatandaģların acil ihtiyaçları için 365 gün her türlü hizmeti verdiklerini söyledi. Akdağ, "Bir hasta, hastane acil servisine geldi. Bu bir devlet hastanesi, üniversite hastanesi veya özel hastane olabilir, hiç fark etmez. VatandaĢ için bu hizmetlerinden dolayı ilave bir ücret talep edilemez. Bunu bugün Muğla'dan tüm vatandaģlarımıza açıkça ifade etmiģ oluyorum. Türkiye de herhangi bir hastaneye acil bir durum için baģvurduğunuzda sizden para talep edilmez. Burada vatandaģlarımıza düģen görev, acil olmayan durumlarda da acil servisleri meģgul etmemeliyiz" dedi. Çanakkale UMKE Görevde Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalıģması baģlattı. Havadan da yangın söndürme helikopterinin destek verdiği çalıģmalar sonucunda, Avustralyalı turistin cenazesi bulundu. YaklaĢık 4 saat sonra ulaģılabilen cenaze, UMKE ekiplerince Anzak koyuna indirildi ve buradan Eceabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

18 Savaş alanlarını ziyaret için geldiği Tarihi Gelibolu Yarımadası nda kaybolan Avustralyalı bir turist, ölmüş halde bulundu. Avustralyalı Barry Garret (62), oğlu David ile birlikte, atalarının 97 yıl önce çıkartma yaptığı Arıburnu Yarlarında yürüyüģe çıktı. ġarapnel Vadisi'nden yürüyen Barry Garret, Korku Deresi mevkii yakınlarında fenalaģtı. Babasının rahatsızlandığını gören David Garret, yardım getirmek için yanından ayrıldı. Yolda kaybolmamak için tiģörtünü bir ağaca bağlayan ve yol boyunca çeģitli iģaretler bırakan David Garret, Arıburnu Tepesi'ne çıkmayı baģardı. Buradaki ziyaretçilere durumu anlatan Ģahıs, yardım istedi. VatandaĢlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kabatepe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Eceabat Ġlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Barry Garret ı bulabilmek için çalıģma baģlattı. Ancak David Garret, koyduğu iģaretleri bulamayınca, fenalaģan adama ulaģılamadı. Jandarma ekipleri, durumu Çanakkale de konuģlu Ġl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Arama ve Kurtarma Ekipleri'ne bildirdi. Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) bölgede arama çalıģması baģlattı. Havadan da yangın söndürme helikopterinin destek verdiği çalıģmalar sonucunda, Avustralyalı turistin cenazesi bulundu. YaklaĢık 4 saat sonra ulaģılabilen cenaze, UMKE ekiplerince Anzak koyuna indirildi ve buradan Eceabat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Barry Garret ın, fenalaģtıktan sonra bir süre daha yürümeye çalıģtığı, ancak yüz üstü düģüp bir süre yuvarlandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruģturma baģlatıldı. Dağcılar Erciyes'te buluģtu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum ekipleri de dağcılık eğitimleri kapsamında tatbikat yaptı.

19 Kayseri'de, Hacılar Dağcılık ve KıĢ Sporları Merkezi (HADAK) tarafından düzenlenen, 18. Erciyes Zirve TırmanıĢı ve Sütdonduran Kampı, yaklaģık 200 dağcıyı biraraya getirdi. Türkiye'nin çeģitli kentlerinden 200 dağcı, etkinliğin ilk günü olan 13 Temmuz'da Erciyes Dağı'nın 2 bin 700 metre rakımlı Sütdonduran Yaylası'nda kamp kurdu. Kampın ikinci gününde ise 23 dağcı Erciyes'in zirvesine tırmandı, diğer katılımcılar da Sarı Göl ve Buzullar bölgesine yürüyüģ yaptı. Zirve tırmanıģına Antalya'dan katılan dağcılardan Mehmet Aslankan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes'e tırmanmanın zorlu ve yorucu olduğunu belirterek, Erciyes Türkiye'nin en büyük dağlarından biri. Zirveye çıkıģ ve iniģ yaklaģık 13 saat sürdü. Bu yüzden zirveye çıkmak biraz yorucu oluyor. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Faaliyeti düzenleyenlere teģekkür ediyoruz diye konuģtu. Bu arada kampa katılan Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Afet ve Acil Durum ekipleri de dağcılık eğitimleri kapsamında tatbikat yaptı. Bursa UMKE Görevde "Bize saat 19.45'te ihbar yapıldı. Bursa'dan ekip hemen yola çıktı. Ayrıca Keles'te bulunan UMKE ekibi de o bölgeye yönlendirildi. Bursa'dan piknik yapmak üzere Uludağ'a çıkan 47 yaģındaki Bayram Geçal, gezerken kayalıklardan yuvarlanarak yaģamını yitirdi. Geçal'ın yakınları kurtarma ekiplerinin geç kaldığını iddia ederken, Bursa Sağlık Müdürü Özcan Akan, ekiplerin sarp kayalıkların bulunduğu olay yerine çok çabuk ulaģtıklarını, Bandırma'dan askeri helikopterin bile hazırlandığını, ancak Geçal'in yaģamını yitirmesi üzerine bundan vazgeçildiğini söyledi. Olay, dün saat sıralarında Uludağ'ın zirvesindeki Maden bölgesinde meydana geldi. Merkez Osmangazi Ġlçesi Emek Mahallesi'nde oturan Bayram Geçal, ailesi ve Ġstanbul'daki akrabaları ile her sene kamp kurduğu zirve yakınlarındaki Tumba mevkiine gitti. Çatı ustalığı yapan 2 çocuk babası Geçal, ailesi ile birlikte patika yolda gezintiye çıktı. Patika yolun kalabalık olması sebebiyle kestirmeden gitmek isteyen Geçal, profesyonel dağcıların bile gitmeye cesaret edemediği sarp kayalıklardan gitmek istedi. Keskin kayalardan oluģan yolda dengesini kaybeden Geçal, ailesinin gözleri önünde 30 metreden aģağı yuvarlandı. Geçal'ın yakınları durumu hemen jandarmaya bildirdi. Bölge tarifi yapmakta güçlük çeken ailenin yerini cep telefonu sinyali sayesinde bulan 12 kiģilik jandarma arama-kurtarma timi, olay yerine hareket etti. Nilüfer Arama Kurtarma Ekipleri (NAK) de yaralıya ulaģmak için bölgeye hareket etti. Halatlar aracılığıyla uçuruma

20 inen jandarma ekipleri, Bayram Geçal'in cesedine ulaģtı. Geçal'in cesedi, ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Çekirge Devlet Hastanesi önünde bekleyen Geçal'ın yakınları ise sinir krizleri geçirdi. GözyaĢlarını tutamayan aileyi akrabaları sakinleģtirdi. Geçal'ın kardeģi Mehmet Geçal ise, ekiplerin olay yerine geç kaldığını iddia etti. Geçal, "Biz jandarmaya haber verdikten 2 saat sonra ekipler olay yerine geldiler. Sağlık ekipleri ise jandarmadan 1 saat sonra olay yerine ulaģtılar. Bize helikopterin geleceğini de söylemelerine rağmen kimse gelmedi. Ağabeyim aģağıya düģtüğünde yaralıydı, 45 dakika can çekiģti" iddasında bulundu. SAĞLIK MÜDÜRÜ AKAN: GEÇ KALINMADI Bayram Geçal'ın yakınlarının müdahalede geç kalındı iddialarına yanıt veren Bursa Ġl Sağlık Müdürü Özcan Akan ise ekiplerin geç kalmadığını ve insan üstü bir gayretle bölgeye ulaģarak kurtarma çalıģmalarına katıldıklarını söyledi. Akan, "Bize saat 19.45'te ihbar yapıldı. Bursa'dan ekip hemen yola çıktı. Ayrıca Keles'te bulunan UMKE ekibi de o bölgeye yönlendirildi. Geç kalınmaması için BaĢbakanlık aracılığıyla Bandırma Hava Üssü'nden helikopter istendi ve hazırlıklar yapıldı. Ancak bölgeye jandarma ile inen UMKE ekibi Ģahsın yaģamını yitirdiğini belirleyince bundan vazgeçildi. Müdahalede geç kalma kesinlikle söz konusu değildir. Ekiplerimiz zamanında olay yerine insan üstü bir gayretle ulaģarak çalıģma yapmıģlardır" dedi. Rize UMKE yaralanan dağcıyı Kurtardı Bir süre ambulanslarla ilerledikten sonra yol olmadığı için yürümek durumunda kalan 112 Acil ve UMKE görevlilerince bulunduğu yerden sedyeye alınarak ambulansa taģındı. Rize'deki Kaçkarlar'ın eteklerinde yürüyüģ yaparken kayalık bir alana düģen genç, yaralandı. ArdeĢen ilçesinde yapılan ve dün sona eren Off-Road oyunlarını izlemek için ailesiyle Rize'ye geldiği belirtilen Armağan Kar (16), yarıģların tamamlanması sonrası ÇamlıhemĢin ilçesine geçerek yakınlarının da aralarında olduğu bir grup ile Kaçkar dağ silsilesi eteklerindeki Avusor yaylasında yürüyüģe baģladı. YürüyüĢte, dün akģam saatlerinde dengesini kaybederek kayalık bir alana düģen Armağan Kar, yaralandı. Kar'ın yanındaki kiģilerin cep telefonu ile durumu bildirmesinin ardından olay yerine karayolu bulunmadığı için ulaģılamaması nedeniyle Kar'ın hastaneye kaldırılması için

21 Trabzon'dan ambulans helikopter istendi. Bu sırada Ayder Sağlık Ocağı'nda görevli ''112 Acil'' görevlileri ile Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE) de bölgeye hareket etti. Bölgeye daha önce ulaģan ambulans helikopter sis ve havanın kararması yüzünden hastanın tam yerinin koordinatlarını belirleyemediği için iniģ yapamayınca Kar'ı alamayıp geri dönmek zorunda kaldı. Armağan Kar, bir süre ambulanslarla ilerledikten sonra yol olmadığı için yürümek durumunda kalan 112 Acil ve UMKE görevlilerince bulunduğu yerden sedyeye alınarak ambulansa taģındı. Ambulansla gece saatlerinde Rize'deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve AraĢtırma Hastanesine kaldırılan Kar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Mersin'de Deprem Tatbikatı Mersin'in Silifke Ġlçesinde Ulusal Arama Kurtarma Derneği (ULUSAR) tarafından düzenlenen yangın, deprem, denizde boğulma, denizde mahsur kalma ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Mersin'in Silifke Ġlçesinde Ulusal Arama Kurtarma Derneği (ULUSAR) tarafından düzenlenen yangın, deprem, denizde boğulma, denizde mahsur kalma ve yaralı kurtarma tatbikatı gerçeği aratmadı. Birçok ilden gelen Arama Kurtarma Derneklerinin katıldığı tatbikatta 80 personel ve 15 araç görev yaptı. Tatbikata Ulusal Arama Kurtarma Derneği (ULUSAR), Ereğli Ġtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERĠDAK), Marmara Üniversitesi Sivil Savunma Kulübü, Gazi Üniversitesi Dağcılık Arama Kurtarma Ekipleri, Afet ve Acil Durum (AFAD) Adana ekipleri katıldı. Tatbikatın ilk bölümünde, yangına nasıl müdahale edilmesi gerektiği, deprem sonrası bina tahliyesi ve binaların üst katlarında mahsur kalan yaralı vatandaģların kurtarılması çalıģması gerçekleģtirilirken, ikinci bölümünde, deprem sonrası binaların üst katlarında bulunan yaralıların pencereden sedye ve iplerle kurtarılması tatbikatı yapıldı. Tatbikatın üçüncü bölümünde ise denizde mahsur kalan ve boğulma tehlikesi yaģayan vatandaģların kurtarılması ve böyle durumlarda ne yapılması gerektiği, uygulamalı olarak anlatıldı. Tatbikatta senaryoya göre, merkez üssü Mersin-e bağlı olan Silifke ilçesinde meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde çöken binaların enkazında kalan yaralıları kurtarmak için arama-kurtarma ekipleri seferber edildi. Ġlk olarak, patlama sonucu çıkan yangın Atakent Belediyesi Ġtfaiyesi ekipleri tarafından söndürüldü. Daha sonra göçük altında kalan yaralılara

22 ulaģabilmek için arama kurtarma ekipleri gereken çalıģmaları yaparak sağlık ekiplerine çalıģma alanı oluģturdu. Depremde enkaz altında canlı tespiti için özel cihazlarla ortam dinlemesi yapıldı. Enkaz altında canlı bulunduğunu tespit eden ekipler, yaralılara kısa sürede ulaģmayı baģardı. Daha sonra ekipler enkaz altında bulunan cesetleri ve yaralıları çıkardı. Ekipler, bölgede bulunan bir inģaatta yaralı halde mahsur kalan kiģileri binaya gerilen Çelik Halat makara sistemine takılan sedye ile aģağı indirdi. ĠnĢaatta mahsur kalan diğer kiģiler ise açılan hava yastığının üzerine atladı. Profesyonel ve Gönüllülerin katıldığı tatbikatta Van-da daha önce meydana gelen depremde arama kurtarma köpeği olarak görev yapan Aleks isimli köpek, enkaz altında kalanlara ulaģırken, tatbikatın en önemli ismi oldu. Tatbikatın en son bölümünde Deniz ortasında mahsur kalan ve boğulma tehlikesi yaģayan vatandaģlar Zodyak botlarla denizden alınarak sahile getirildi. Ulusal Arama Kurtarma Derneği (ULUSAR) DıĢ ĠĢleri ve Basın Sorumlusu Hüsnü ġen, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 günlük -ULUSAR Festivali- adı altında Türkiye-de ilk defa böyle bir etkinlik düzenlediklerini belirterek, -Düzenlediğimiz bu festivale Ulusal Arama Kurtarma Derneği (ULUSAR), Ereğli Ġtfaiyecileri Doğa Sporları Arama ve Kurtarma Derneği (ERĠDAK), Marmara Üniversitesi Sivil Savunma Kulübü, Gazi Üniversitesi Dağcılık Arama Kurtarma Ekipleri, Afet ve Acil Durum (AFAD) Adana ekipleri katıldı. Hem profesyonel hem de gönüllü ekiplerimiz burada önemli konulara sahip oldular. Amacımız Türkiye-deki arama kurtarma ekiplerini buluģturmak ve bir araya getirmektir. 3 günlük festival sürecinde yaptığımız toplantılarla arama kurtarma konularında fikir alıģveriģi yaptık. Ayrıca Türkiye-de yaģanması muhtemel doğal afet olaylarına karģı nasıl davranılması gerektiği, tatbikatlarla uygulamalı olarak anlatıldı. Ekiplerimiz birbirlerini tanıdı ve kaynaģtı. ÇeĢitli senaryolarla deprem, yangın, arama kurtarma, denizde boğulma ve mahsur kalma konularını iģledik. Tatbikat sonrası değerlendirme yapacağız. Ekiplerimizin eksiklerini ve performanslarını ölçeceğiz- dedi. Suriye'den Gelen Yaralılar Türkiye'de Gaziantep'in KarkamıĢ Sınır Kapısı'na 3 kilometre uzaklıkta bulunan Suriye'nin Carablus Ġlçesi'ne bağlı Keklice Köyü'nde çıkan çatıģmadayaralanan 3 Suriyeli, KarkamıĢ Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'ndeki güvenlik güçlerine sığındı. UMKE Sahra Hastanesinde Görev Yapıyor Sınırda güvenlik güçleri tarafından karģılanan 3 yaralı Suriyeli, ambulansla Nizip Devlet

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ

UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BÜLTENİ MAYIS 2012 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ Burdur'da Bölge Tatbikatı Yapıldı Afyonkarahisar, Konya, Antalya, Kütahya, Uşak, Isparta, Eskişehir ve Burdur'dan Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE)

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ TEMMUZ - AĞUSTOS 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE Ülkemizde ya da dünyanın herhangi bir bölgesinde yaşanabilecek: Deprem,

Detaylı

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ

ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE BÜLTENİ UMKE UMKE BÜLTENİ EKİM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE BİNGÖL'DE MİNİK UMKECİLER CUMHURİYET BAYRAMINDA Bingöl'de 112 ve UMKE Miniklerimizin

Detaylı

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014

UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 UMKE BÜLTENİ ŞUBAT 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ - UMKE UMKE 10. YILINDA DERNEKLEŞİYOR Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri Derneği UMKE-DER kuruluyor. UMKE gönüllüsü dostlar,

Detaylı

UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE

UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE BÜLTENİ KASIM 2014 ULUSAL MEDİKAL KURTARMA EKİPLERİ UMKE UMKE ÇALIŞMA TOPLANTISI 19 ARALIK'TA ANKARA'DA YAPILACAK UMKE yapılanması ve özlük haklarına yönelik, 19 Aralık 2014 tarihinde Ankara il Sağlık

Detaylı

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN

: Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN AFAM İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ AFET EĞİTİM, UYGULAMA ve ARAŞTIRMA MERKEZİ Hazırlayanlar : Prof. Dr. Ahmet Mete IġIKARA Uz. Öğr. Ömer ÇALIġKAN Katkıda Bulunanlar : Sedat GÜNEġ Selcen ÖZCAN Muzaffer Baca

Detaylı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı

MEçHul Alıcının ADı AçıKlAnMADı GÜNCeL 3 HAber 2 GÜNdem 4 T. yaşam 5 PoLİTİKA PoLİTİKA 7 6 bölge 8 KÜrTÇe ekonomi 10 9 dünya 11 ramazan 12 bulmaca 13 SPor 14 HAber reklam 15 16 Kaya GATA'ya sevk edildi Nerede Eski Bayramlar (2) diyarbakır

Detaylı

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU

2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI ĠNSAN HAKLARI ĠHLALLERĠ RAPORU 29.01.2015 1 DEĞERLENDĠRME Ġnsan Hakları Derneği Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi 2014

Detaylı

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT

KISALTMALAR. AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK GZFT Bu rapor, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır. Ankara, 2014 KISALTMALAR AFAD USGS TÜİK THY TÜBİTAK EYY Mw Ms Md STK TSK UMKE TOKİ KOSGEB DASK

Detaylı

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU

11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013. ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 11 NĠSAN 2012 27 NĠSAN 2013 ARA GENEL KURUL ÇALIġMA RAPORU 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No Bir Yıl Böyle Geçti 3 Merkez Büro Faaliyetleri 8 Komisyon Raporları 15 Basın Açıklamaları 52 Güncel Bilgi Notları 134 Etkinlikler

Detaylı

SomAli Yıldırım dan Esnafın sorunu için özel komisyon kurdu

SomAli Yıldırım dan Esnafın sorunu için özel komisyon kurdu SAYFA 01 Okulu bitirmeden patronluğa soyundu İzmir Ekonomi Üniversitesi Endüstri Sistemleri Mühendisliği öğrencisi Emre Demiray, Embronix bünyesinde geliştirdiği www.webacik.com ve Oyun Otomasyon ve Optimizasyon

Detaylı

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU

2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet RAPORU İNSAN HAKLARI DERNEĞİ DİYARBAKIR ŞUBESİ DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ 2014 YILI 10 AYLIK KADIN KATLĠAMLARI VE KADINA YÖNELĠK ġġddet 24 KASIM 2014 1 DEĞERLENDĠRME ĠHD DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESĠ

Detaylı

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi.

Nisan - Mayıs - Haziran 2014. Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu kentin sağlık turizmi potansiyelini değerlendirdi. Nisan - Mayıs - Haziran 2014 Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 2005 dergisi ABANA ADALAR AKÇAY ALTINOVA AMASRA ANTAKYA ANTALYA AVANOS AYDIN BALÇOVA BANDIRMA BUHARKENT BURDUR BURSA ÇANKAYA DENİZLİ DERİNCE

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFET ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ (HAMER)

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFET ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ (HAMER) HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AFET ARAġTIRMA VE UYGULAMA MERKEZĠ (HAMER) VAN DEPREMĠ (23 EKĠM 2011) SONRASI ERCĠġ ĠLÇESĠNDE HAMER EKĠBĠ TARAFINDAN YAPILAN ĠNCELEME VE ÇALIġMALAR HAKKINDA RAPOR 29 EKĠM 2011 ANKARA

Detaylı

KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ TEMMUZ 2010. MYO'da büyük heyecan

KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ TEMMUZ 2010. MYO'da büyük heyecan KAYSERĐ HABER ARŞĐVĐ TEMMUZ 2010 MYO'da büyük heyecan ERÜ'nün en fazla öğrenci kapasitesine sahip okullarından olan Meslek Yüksekokullarının öğrencileri mezun oldu Kategori : Eğitim-Teknoloji Okunma :

Detaylı

TÜM ÜYELERİMİZİN TIP BAYRAMINI KUTLARIZ

TÜM ÜYELERİMİZİN TIP BAYRAMINI KUTLARIZ BALIKESİR TABİP ODASI BÜLTENİ BÜLTEN TARİHİ: MART 2010 TÜM ÜYELERİMİZİN TIP BAYRAMINI KUTLARIZ YIL:2010/SAYI:2 14 MART TIP HAFTASI PROGRAMI TARİH ETKİNLİK YER SAAT 08 Mart Pazartesi Masa Tenisi Gençlik

Detaylı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3561 04 Mayıs 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) 79 milyonluk yatırımı Milas tan açtı

MILAS. Yıl: 12 Sayı: 3561 04 Mayıs 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) 79 milyonluk yatırımı Milas tan açtı Bağımsız Günlük Siyasi Gazete MILAS Yıl: 12 Sayı: 3561 04 Mayıs 2015 Pazartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) gazete 79 milyonluk yatırımı Milas tan açtı Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Detaylı

Yayın Adı Yayın Tarihi Sayfa Tiraj Yayın Türü DOKUZ SÜTUN 22.07.2009 16 5500 Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ'

Yayın Adı Yayın Tarihi Sayfa Tiraj Yayın Türü DOKUZ SÜTUN 22.07.2009 16 5500 Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ' BASIN SERVİSİ HABER ÖZETİ DOKUZ SÜTUN 22.07.2009 16 5500 Yerel TÜRKİYE'NİN TEK KADIN 'YANGIN DEDEKTİFİ' Türkiye'nin tek kadın'yangın dedektifi'yrd. Doç. Dr. Saadet AlkıĢ, Türkiye'de yangınlar konusunda

Detaylı

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN.

Bölgesel kalkınmayı hızlandırmak. 16 kalkınma ajansı daha kuruldu ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3. Abdullah ÇÖRTÜ. Şefik ÇALIŞKAN. ORGANİZE SANAYİ GAZETESİ AĞUSTOS 2009 3 Abdullah ÇÖRTÜ 11 de Şefik ÇALIŞKAN 18 de Arzu AKAY 5 da Atilla ÇINAR 2 da Veli SARITOPRAK 20 de Fettah GÜVENTÜRK 16 da Ostim Medya A.Ş. Adına İmtiyaz Sahibi Orhan

Detaylı

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAL AFET SİGORTALARI KURUMU ZORUNLU DEPREM SİGORTASI 2010 FAALİYET RAPORU Nişantaşı Rumeli Caddesi No: 48 Kat: 7 Şişli - 34365 İstanbul www.dask.gov.tr 0212 368 0 800 İ Ç İ N D E K İ L E R Yönetim Kurulu

Detaylı

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU

2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU İNSAN HAKLARIYLA İNSANDIR EK: 3 EK: 3 EK: 2 2009 YILI CEZAEVLERĠ ĠHLAL RAPORU ĠNSAN HAKLARI DERNEĞĠ 2008 - ANKARA İHD Genel Merkezi İnsan Hakları Derneği Sayfa 1 2009 YILI CEZAEVLERİ İHLAL RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara

5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI. ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU. 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU 17-18 Ocak 2011 Ankara 5. ÇĠLYAD ÇALIġTAYI 17-18 Ocak 2011 Ankara ÇALIġTAY SONUÇ RAPORU Konu Sayfa No GĠRĠġ 3 YASAL DURUM 3 TARĠHSEL GELĠġĠM 4 2004-2010 Dönemi

Detaylı

DENİZ TİCARETİ. Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270. Onu anmak ve anlamak!..

DENİZ TİCARETİ. Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270. Onu anmak ve anlamak!.. DENİZ TİCARETİ Kasım 2014 Yıl 22 Sayı 270 Onu anmak ve anlamak!.. MDTO nın Aylık Yayın Organı Kasım 2014 Yıl: 22 Sayı: 270 MDTD Basın Meslek İlkelerine Uyar. İÇİNDEKİLER 5-6 Ulu Önder Atatürk Mersin de

Detaylı

20 yıllık hayal GERÇEK OLDU

20 yıllık hayal GERÇEK OLDU SAYFA 01 Her gün en az 15 okula çat kapı yapacağım CAZİBE MERKEZİ OLACAK Çanakkale deki hedeflerini gerçekleştirdiğini hatırlatan Müdür Bardakçı, İzmir de de başarılı olacağını söyledi. Bardakçı, İzmir'i,

Detaylı

Bayramı götürdük. 20 Temmuz 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com.tr HABERİ 12. SAYFADA. siyaseti getirdik! İŞKUR masa da iş buluyor

Bayramı götürdük. 20 Temmuz 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com.tr HABERİ 12. SAYFADA. siyaseti getirdik! İŞKUR masa da iş buluyor 20 Temmuz 2015 Pazartesi www.yedigungazetesi.com.tr Fiyatı 25 Kr HABERİ 12. SAYFADA Bayramı götürdük siyaseti getirdik! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dan hükümeti kurma görevini aldıktan sonra CHP

Detaylı

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3249 26 Nisan 2014 Cumartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil)

MILAS. Yıl: 11 Sayı: 3249 26 Nisan 2014 Cumartesi Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) Bağımsız Günlük Siyasi Gazete gazete MILAS Yıl: 11 Sayı: 3249 Fiyatı: 75 Krş. (KDV Dahil) www.gunaydinmilas.com Milas ın gündemini gunaydinmilas.com dan takip edin... farkı hissedin... MANDIRA FİLOZOFU

Detaylı

2010 kitap 2 bolum_layout 1 20.12.2011 08:40 Page 267 SAĞLIK HAKKI OCAK

2010 kitap 2 bolum_layout 1 20.12.2011 08:40 Page 267 SAĞLIK HAKKI OCAK 2010 kitap 2 bolum_layout 1 20.12.2011 08:40 Page 267 SAĞLIK HAKKI OCAK Bugün, sağlıkta taşeron çalıştırmanın durdurulduğu Çukurova Ünv. Tıp Fak. nde, taşeronlaştırma ve güvencesizleştirmeye karşı mücadele

Detaylı

125 METRE DERİNLİKTE ENKAZDAN UZAKLAŞMAMIŞ

125 METRE DERİNLİKTE ENKAZDAN UZAKLAŞMAMIŞ SAYFA 01 Acı bekleyiş bitti! İzmir'in Foça ilçesinde denize düşen, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait T-37C tipi eğitim uçağında bulunan 23 yaşındaki Pilot Teğmen Serkan Sağır'ın cesedi 9 gün sonra bulunabildi

Detaylı

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI

FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI 18. ĠLETĠġĠM FAKÜLTELERĠ DEKANLARI TOPLANTISI KONUġMALAR Hazırlayan: Prof. Dr. Asaf Varol Fırat Üniversitesi 2010 ĠLDEK Yürütme Kurulu Üyeleri (2009-2010) Prof. Dr. Asker KARTARI, Prof. Dr. Asaf VAROL,

Detaylı

www.sondakikagazetesi.com

www.sondakikagazetesi.com Cumhuriyet Mahallesi ndeki heyelan tehlikesini sonlandırmak için harekete geçen Karşıyaka Belediyesi, 23 evi tehdit eden dev kayalar için kalıcı çözüm buldu Mahalle halkının yüreğine su serpen uygulama

Detaylı