KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ)"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ VE İKRAMİYE İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU (1. BÖLÜM BİLGİ GİRİŞİ) HAZİRAN-2009 BİM PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ

2 GİRİŞ: 2006/4 sayılı Başbakanlık Genelgesi uyarınca, maaş ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe birimleri tarafından yapılan kurumların maaş ve ek ders hesaplamaları ile ödeme emri belgelerinin oluşturulması ve ödemesinin gerçekleştirilmesi işlemleri Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmekte olan say2000i (Web Tabanlı Saymanlık Otomasyon Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. say2000i sistemi üzerinden maaş hesaplaması yapılmayan, kadro karşılığı sözleşmeli olarak çalışan personelin maaş ve ikramiye işlemlerinin de say2000i sistemi üzerinden hesaplanması konusunda çalışmalar tamamlanmıştır. Söz konusu personelin maaş ve ikramiye işlemlerinin say2000i siteminden yapılabilmesi için say2000i SİSTEMİ<PERSONEL MODÜLÜ<MEMUR MAAŞLARI<KADRO KARŞILIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞLARI menüsünde yer alan Sözleşmeli Personel Bilgi Girişi Formu açılır. 1- SÖZLEŞMELİ PERSONEL BİLGİ GİRİŞİ FORMUNDAN KİŞİ BİLGİLERİNİN GİRİLMESİ

3 Ekrana gelen sayfada kurum ve birim kodu yazılıp enter tuşuna basıldığında imleç T.C. Kimlik No alanına geçecektir. Bu alanda ilgili kişinin T.C. Kimlik No su yazılacak ve enter tuşuna basılacaktır. Sistem, söz konusu kişiyi MERNİS den sorgulayıp Kişinin adı, soyadı, baba adı, ana adı, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyeti ve medeni halini otomatik olarak ekrana getirecektir. Kullanıcılar, ekrana gelen bu bilgilere hiçbir şekilde müdahale edemeyecektir (Kişilerin medeni halinde meydana gelen değişiklikler MERNİS sistemine geç intikal edebilmekte olup bu nedenle medeni hal bilgilerinde değişiklik yapılabilecektir). ÇOCUK BİLGİ GİRİŞİ: ÜNVAN KODU: Say2000i sisteminde her ünvan için bir kod tanımlanmıştır. Ünvan kodu kısmına 1 yazıp enter tuşuna basıldığında ekrana ünvan bilgilerinin yer aldığı ara yüz gelecektir. Ekrana gelen ara yüzde BUL alanına (%ünvan adı%) şeklinde yazıldığında sorgulanan ünvan kodu daha kolay bulunabilecektir. Seçilen ünvanın üzerine imleç ile çift tıklandığında sistem ilgili unvan adı ve kodunu kaydedecektir.

4 İŞLEM KODU: İşlem kodu, ilk defa açıktan atamalı personel için İşe Başlama diğerleri için BİLGİ GİRİŞİ Kodu seçilecektir. İlk maaş hesaplamasından sonraki güncellemede işlem kodu Diğer Bilgilerdeki Değişiklikler olarak değişecektir. HİZMET SINIFI: Personelin çalıştığı hizmet sınıfı yazılacaktır. MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ: Personelin emeklilik açısından 5434 sayılı Kanuna mı yoksa 5510 sayılı Kanuna mı tabi olduğunun belirlenebilmesi için Memuriyete Başlama Tarihi 15/10/2008 den Önce, Sonra seçeneklerinden durumuna uygun olanının seçilmesi gerekmektedir. MEMURİYETE VE BİRİME BAŞLAMA TARİHİ: Tarih yazılacak kutucuğa çift tıklandığında ekrana takvim gelecektir. (< >) işaretler ay bilgisini (<< >>)işaretler ise yıl bilgisini gösterir. İlgili ay ve yıl seçildikten sonra gün bilgisi de seçilerek tamam tuşuna basılır ise memuriyete başlama tarihi kaydedilmiş olur.

5 ÖĞRENİM DURUMU: Personelin eğitim düzeyine uygun olan öğrenim durumu seçilecektir. EŞ DURUMU: Söz konusu personelin eş durumuna uygun olan şık seçilecektir. Eşi çalışmayan personel için Eş Durumu 1, eşi çalışan ve çocuk yardımını eşi alan personel için 2, eşi çalışan ve çocuk yardımını eşi değil kendisi alan personel için 3, eşi emekli olan personel için 4 seçilecektir. ÇOCUK BİLGİSİ: Çocuklara ait T.C kimlik numaraları yazıldığında sistem, MERNİS den kontrol ederek çocuklara ait adı, soyadı ve doğum tarihini otomatik olarak getirecektir. Daha sonra çocukların durumlarına göre

6 aile yardımından ve asgari geçim indiriminden yararlanıp ve yararlanmadığı şıkkının seçilmesi, ayrıca çocukları sakat olan personel için sakatlık indirimi derecesi seçilerek TAMAM butonuna basılması gerekmektedir. BANKA BİLGİLERİ: Banka bilgileri bölümünde yer alan şube kodu kısmına 1 yazılıpp enter tuşuna basıldığında ekrana tüm banka adı ve şube bilgilerini gösteren ara yüz gelecektir. Gelen ara yüzde BUL alanına (%şube adı%) yazılıp enter tuşuna basıldığında tüm bankaların ilgili şube adı ve kodu gelecektir. Gelen ara yüzden ilgili banka ve şube çift tıklandığında ise şube kodu, banka adı, şube adı otomatik gelecektir. Bilgi girişi formuna dönüldüğünde formda bulunan HESAP NO alanına ilgili personelin hesap numarası yazılacaktır. Banka IBAN alanına ise, IBAN nosu bulunan personel varsa söz konusu personel için Banka İBAN Numarası yazılacaktır.

7 ÜLKE KODU: Ülke Kodu/Adı alanına, yurt dışında çalışan personel için maaş referans bilgileri menüsünde yer alan Ülke Kod Bilgileri formundan sorgulanıp ilgili ülke kodu sorgulanacak ve yazılıp enter tuşuna basıldığında ülke adı ekrana gelecektir. İLGİLİ BÜTÇE TERTİBİ: Bilgi girişi yapılan kurumun bütçe tertibinde, birden fazla fonksiyon kodu kullanılan personel var ise farklı olan personel için gelen ekranda ilgili fonksiyon kodunun karşısında yer alan kutucuk işaretlenecektir. MAAŞ UNSURLARI: Maaş unsurları olarak gelen ekranda; personelin bireysel emekliliği, şahıs sigortası veya sigorta kesintisinin olup olmadığı, sağlık raporlarının başlangıç ve bitiş günleri, kendisinin veya eşinin sakatlık indirimi var ise derecesi, eklenecek vergi matrahı ve kıdem süresi yazılacaktır.

8 SÖZLEŞME ÜCRETİ: Sözleşme ücreti TERFİ formundan girilecektir. Normal derece ve kademe ilerlemesinde yeniden yazılacaktır. (Bazı kurumlarda dereceye göre sözleşme ücreti değişmektedir. ) SİGORTA KESİNTİLERİ: Personelin var ise gelir vergisi hesaplamasında dikkate alınmak üzere sigorta kesinti prim tutarlarından uygun olan yazılacaktır. SAĞLIK RAPORU: Personelin bir yıl boyunca ayakta tedavi sonucu almış olduğu rapor günlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri, her ayın 15 ile takip eden ayın 14 ü arasındaki tarihler seçilerek yazılacaktır. Sistem 7 günü aşan günler için özel hizmet tazminatından kesinti yapacaktır. Örneğin; ilgili personel ayın 5 i ile 20 si günleri arasında sağlık raporu almıştır. Söz konusu personel için öncelikle 5 ile 14 arası günlerin yazılması, kalan 15 ile 20 arası günlerin ise takip eden aya yazılması gerekmektedir. VERGİ MATRAHI: İlgili personelin sisteme ilk defa kaydı yapılırken, hesaplama yapılacak aydan önceki toplam vergi matrahı ne kadar ise eklenecek vergi matrahına yazılacaktır. Daha sonra ki aylarda maaş hesaplaması sistem tarafından otomatik olarak güncelleneceğinden sadece sistem tarafından hesaplanmayan ve vergi matrahına ilave edilmesi gerekenler girilecektir. KIDEM SÜRESİ: Maaş hesaplaması yapılacak aydan önceki ay ve yıl kıdem süresi yazılacaktır (Personel bilgilerinin sisteme ilk girişi aşamasında). Daha sonra ki aylarda sistem otomatik olarak ay ve yıl süresini güncelleyecektir.

9 SAKATLIK VERGİ İNDİRİMİ DERECESİ: Bu alana personelin kendisi ve eşi ile ilgili var ise (gelir vergisi hesaplamasında dikkate alınması için) sakatlık indirimi derecesi seçilecektir. TAZMİNATLAR: Bu formdan maaş hesaplamasında dikkate alınan ve terfi ile ilgisi olmayan tazminatların girişi yapılacaktır. Eğer seçilen tazminatın terfi ile ilgisi var ise sistem tarafından uyarılacaktır. SENDİKA ÖDENEĞİ: İlgili personel sendika üyesi ise bu tazminat kodunun seçilmesi durumunda 10 TL lik tutar otomatik olarak gelecektir. DİL TAZMİNATI:

10 Dil tazminatı alan personel var ise dil tazminat düzeyi ve sınav tarihi yazılacaktır. Dil tazminat tutarı kısmına kurumca faydalanılanlar için A1, A2, B ve C düzeyleri seçilecek, kurumca faydalanılmayanlar için ise DA, DB ve DC düzeyleri seçilecektir. MAKAM TAZİMATI: Bu tazminat sadece Başbakanlık Müsteşarı için kullanılacaktır. KESİNTİLER: Bu bölüme, Başka saymanlık adına yapılan kesintiler, icra, nafaka, taahütlü borç, haciz kararına dayanan vergi borcu, diğer alacaklar, diğer kesintiler, disiplin cezası, kira, diğer kira, kişi borcu, emekli sandığı hizmet borçlanması, sendika aidatı, ilaç kesintisi, muayene katılım payı, karar (sözleşme) pulu kesintileri girilebilecektir. MUAYENE KATILIM PAYI: Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar 31 Aralık 2008 tarihli ve Sayılı 7. Mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, Tedavi Katılım Paylarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında sayılı Tebliğ uyarınca, Harcama birimlerince, sağlık kurumlarından alınan

11 faturalarda yer alan muayene bilgileri esas alınarak Katılım Payının Uygulanması Hakkında Tebliğ eki Muayene Katılım Payı Listesi düzenlenerek ve katılım payı tutarları kamu görevlilerinin takip eden aydaki aylıklarından kesilmek üzere aylıklara ait ödeme belgeleri üzerinde gösterileceğinden, kurumlardan gelen listeye göre kişi bazından kesinti tutarı girilerek (Harcama birimleri KBS den girip elektronik ortamda gönderecek) enter ve kaydet tuşuna basılacaktır. KARAR (SÖZLEŞME) PULU: Kadro karşılığı sözleşmeli personelin sözleşme tutarı üzerinden alınan % 7,5 oranında kesilmesi gereken damga vergisi için, kesilecek ay sayısını yazmak yeterlidir. Bu kısım sadece şahıs bazında kesilmesi için konulmuştur. Kurum düzeyinde her personelden kesilmesi için maaş işlemleri formunda karar pulu kesilecek ay sayısı yazılır ise o kurumda bulunan tüm personel için karar üzerinden alınan damga vergisini sistem otomatik olarak kesecektir. DİĞER KESİNTİLER (ÇEŞİTLİ GELİRLERE ALINACAK): Kesinti kalemlerinde yer almayan, ancak ilgili personelden kesilerek genel bütçeye gelir kaydedilmesi gereken tutarlar için toplam kesinti tutarını ve taksit tutarı yazılarak değişiklikleri kaydet denilmesi yeterli olacaktır. Sistem aylık kesinti tutarını, kaç ay kesilecek ise o kesinti oranında bitene kadar her ay kesecektir.

12 İLAÇ KESİNTİSİ (%20 İLAÇ KATILIM PAYI): Maaşdan yapılacak %20 ilaç kesintileri formuna, kurum kodu yazıldığında SGK sisteminden gelen ilaç ve eczane bilgileri AKTAR butonu ile çalıştırılarak ilgili personellerin kesinti kısmına aktarılır. Bu bölümden daha önceki aylarda kesilmeyen ilaç katılım paylarını eczane adı seçerek girebilmektedir. Eczane T.C. Kimlik No kısmına 1 yazıp enter tuşuna basıldığında ekrana sistemde yer alan eczacı adları gelmektedir. Gelen ekrandan bul bölümüne (%Eczacı adı ve soyadı %) yazılır ise, ilgili eczacının adı gelecektir. Gelen ismin üzerine çift tıklanır ise sisteme kaydedilecektir.

13 DİĞER ALACAKLAR: Personelin kesinti kodlarında yer almayan bir borcu var ise, öncelikle muhasebe modulünde yer alan ön inceleme bölümündeki Başka Birimler Adına Yapılan Tahsilatlar kısmına gerekli bilgilerin girilerek bir dosya numarası alınması gerekmektedir. Form üzerinde, icra dosya numarası yazılarak enter tuşuna basıldığında ekrana gelen sütun seçilerek kesilecek tutar yazılacak ve yapılan işlem kaydedilecektir. Maaş hesaplatıldığında sistem ilgili tutarı keserek 333- Emanetler Hesabının ilgili ekonomik koduna kaydedecektir. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra merkezden güncelleme yapıldığında kesinti tutarı silinecektir. HACİZ KARARINA DAYANAN VERGİ BORCU: Personelin vergi borcu var ise, öncelikle muhasebe modulünde yer alan ön inceleme bölümündeki Başka Birimler Adına Yapılan Tahsilatlar kısmına, gerekli bilgileri girilerek bir dosya numarası alınması akabinde alınan İcra dosya numarası yazılarak enter tuşuna basılması ile gelen ekrandan ilgili sütunun seçilmesi, kesilecek tutarın yazılarak yapılan işlemin kaydedilmesi ile işlem tamamlanır. Sistem ilgili tutarı keserek 333- Emanetler Hesabına alacaktır. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra güncelleme yapıldığında sistem bu kesinti miktarını silecektir.

14 BAŞKA SAYMANLIK ADINA YAPILAN KESİNTİ: Personelden başka saymanlık adına yapılacak bir kesintisi var ise, öncelikle muhasebe modulünde yer alan ön inceleme bölümündeki Başka Birimler Adına Yapılan Tahsilatlar kısmına, gerekli bilgileri girilerek bir dosya numarası alınması, alınan icra dosya numarası yazılarak enter tuşuna basılması ile gelen ekrandan ilgili sütunun seçilmesi ve kesilecek miktarın yazılarak yapılan işlemin kaydedilmesi ile işlem tamamlanacaktır. Maaş hesaplatıldığında sistem ilgili tutarı keserek 333- Emanetler Hesabının ilgili ekonomik koduna kaydedecektir. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra merkezden güncelleme yapıldığında kesinti tutarı silinecektir. SENDİKA AİDATI: Sendika üyesi olan personelin hangi sendikaya üye olduğunu sisteme girmek için Sendika Kodu/Adı alanına 1 yazarak enter tuşuna basılması ve gelen ekrandan ilgili sendika adı üzerine çift tıklanması yeterlidir. Aynı zamanda bul BUL alanına (%ilgili sendika adı%) şeklinde yazılarak hızlı arama yapılabilmektedir. Kesinti oranı kısmına binde kaç ise o rakam yazılacaktır. (Sistem binde olarak algılamaktadır.) Örneğin;Kesinti oranı alanına 5 yazıldığında sistem bunu binde 5 olarak görecektir. Ayrıca yanlış hesaplama olması durumunda aylık kesinti kısmına doğru kesinti tutarının yazılıp kaydedilmesi yeterlidir.

15 İCRA KESİNTİSİ: Personelin icra kesintisi var ise, öncelikle icra dosyasının açılması gerekmektedir. Sonra form üzerinde icra dosya numarası yazılarak enter tuşuna basıldığında ekrana gelen sütun seçilerek kesilecek tutar yazılacak ve yapılan işlem kaydedilecektir. Maaş hesaplatıldığında sistem ilgili tutarı keserek 333- Emanetler Hesabının ilgili ekonomik koduna kaydedecektir. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra merkezden güncelleme yapıldığında kesinti tutarı silinecektir. TAAHHÜTLÜ BORÇ KESİNTİSİ: Personelin taahhütlü borç kesintisi var ise, öncelikle muhasebe modulünde yer alan ön inceleme bölümündeki Başka Birimler Adına Yapılan Tahsilatlar kısmına gerekli bilgileri girilerek bir dosya numarası alınması ve alınan icra dosya numarası yazılarak enter tuşuna basılması ile gelen ekrandan ilgili sütunun seçilerek kesilecek miktarın yazılması ve yapılan işlemin kaydedilmesi ile işlem tamamlanır. Maaş hesaplatıldığında sistem ilgili tutarı keserek 333- Emanetler Hesabının ilgili ekonomik koduna kaydedecektir. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra merkezden güncelleme yapıldığında kesinti tutarı silinecektir.

16 NAFAKA KESİNTİSİ: Personelin nafaka kesintisi var ise, öncelikle muhasebe modulünde yer alan ön inceleme bölümündeki Başka Birimler Adına Yapılan Tahsilatlar kısmına gerekli bilgileri girilerek bir dosya numarası alınacaktır. Alınan icra dosya numarası yazılarak enter tuşuna basılması ile gelen ekrandan ilgili sütunun seçilerek kesilecek miktarın yazılması ve yapılan işlemin kaydedilmesi ile işlem tamamlanır. Maaş hesaplatıldığında sistem ilgili tutarı keserek 333- Emanetler Hesabının ilgili ekonomik koduna kaydedecektir. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra merkezden güncelleme yapıldığında kesinti tutarı silinecektir. EMEKLİ SANDIĞI HİZMET BORÇLANMASI: Personelin Emekli Sandığına hizmet borçlanması var ise, toplam kesinti miktarı ve kaç ayda kesileceğinin belirtilmesi ve işlemin kaydedilmesi yeterlidir. Sistem aylık kesinti tutarını kaç ay kesilecek ise o kesinti oranında bitene kadar her ay kesecek ve 361- Ödenecek Sosyal Kesintiler Hesabının ilgili ekonomik koduna atacaktır. KİŞİ BORCU KESİNTİSİ: Personelin maaşından kişi borcu kesintisi yapılacak ise, öncelikle Kişi Borcu Bilgi Girişi formundan dosya açılması ve borç tahakkuk kaydının yapılması gerekmektedir. Kişi borcu kesintisi yapılırken alınan dosya numarası yazılarak enter tuşuna basıldığında gelen ekrandan ilgili sütunun seçilip kesilecek tutarın yazılarak yapılan işlemin kaydedilmesi gerekmektedir. Maaş hesaplatıldığında sistem

17 ilgili tutarı keserek 140 hesabın ilgili ekonomik koduna kaydedecektir. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra merkezden güncelleme yapıldığında kesinti tutarı silinecektir. DİĞER KİRA: Lojman kirası dışında park kirası veya diğer kira adı altında yapılacak diğer kesintiler için aylık kesinti tutarı kısmına, kesilecek tutar yazılıp kaydedildiğinde ilgili tutar personelin maaşından kesilir ve genel bütçeye gelir kaydedilir. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra güncelleme yapıldığında sistem bu kesinti miktarını silmez. Eğer bu kesinti miktarının silinmesi gerekiyorsa kesintiler kısmına girilerek kayıt sil ve kaydet butonları çalıştırılır. KİRA: Lojman kirası olarak yapılacak kesinti için aylık kesinti tutarı kısmına, kesilecek tutar yazılıp kaydedildiğinde ilgili tutar, personelin maaşından kesilir ve genel bütçeye gelir kaydedilir. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra güncelleme yapıldığında sistem bu kesinti miktarını silmez. Eğer bu kesinti miktarının silinmesi gerekiyorsa kesintiler kısmına girilerek kayıt sil ve kaydet butonları çalıştırılır.

18 DİSİPLİN CEZASI: Disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilen personel için kesilecek ceza miktarı aylık kesinti tutarı kısmına yazılıp kaydedildiğinde ilgili tutar personelin maaşından kesilir ve SGK (Emekli Sandığına) gönderilmek üzere 361- Ödenecek Sosyal Kesintiler Hesabının ilgili ekonomik koduna alınır. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra güncelleme yapıldığında sistem bu kesinti miktarını siler. MEVCUT TERFİ BİLGİLERİ VE YENİ TERFİ GİRME: Veri giriş ekranından TERFİ BİLGİLERİ butonu tıklanır. Daha sonra YENİ TERFİ EKLE butonuna basılır.

19 Ekrana aşağıdaki form gelecektir. Gelen ekranda terfi bilgileri kısmına yeni kayıt yapılırken Normal D/K şıkkı, ilk defa başlayan personel için Memuriyete Başlama şıkkı seçilecektir. Daha sonra personelindurumuna göre diğer şıklar seçilecektir. Bordro tarihi, terfi tarihini takip eden ay başı olarak otomatik olarak gelecektir. Sistemden maaş hesaplamasına başlanacak aydan önce gelmiş olan Normal D/K için terfi tarihi ve ilgili ay bordro tarihi silinerek doğru olan ay bilgisi yazılabilir veya ilgili bölüme çift tıklanarak ekrana gelen takvimden seçilebilir. Örneğin haziran ayı maaşı için sistem tarafında bordro tarihi 15/06/2009 olarak görülmektedir. Eğer ilgili personelin terfi tarihi 06/06/2009 ise bordro tarihi doğru demektir. Eğer personelin terfi tarihi 05/03/2009 ise Bordro tarihi silinerek 15/03/2009 olarak düzeltilir.

20 Bilgi girişi yapılan personelin terfi tarihi sistemde hesaplanacak aydan sonraki bir tarihi kapsıyor ise, (örneğin 07/11/2009) bu durumda personelin bir önceki yılın terfi ve bordro tarihi olan 07/11/2008 ve 15/11/2008 olarak yazılacaktır. SÖZLEŞME ÜCRETİ Bu bölüme en son aldığı sözleşme tutarı yazılacaktır. Genel İtibatiyle sözleşme tutarı derece ilerlemesinde değişmektedir. İstisnai bir durum olarak personelin ünvanı ve derecesi değişmeden sözleşme tutarı değişir ise yeni terfi seçilerek açılan ekrandaki formda yer alan bilgileri aynen yazılarak sadece sözleşme tutarı değiştirilecektir. (6 ayda bir yapılan zam oranındaki değişliklikleri bu bölümden değil o durum için hazılanan formda, 5 düzey kurum kodu ve gelen kişilere verilen zam oranı yazılarak otomatik olarak yansıtılmaktadır.) Kadro Karşılığı Sözleşmeli olarak istihdam edilen Personel ile memur olarak istihdam edilen personel arasında terfiler ve ek gösterge açısından herhangi bir fark bulunmamaktadır. Bu nedenle ilgili personelin ödemeye esas derece ve kademesi, emekliliğe esas derece ve kademesi ile kazanılmış hak aylık derecesinin emeklilik kesenekleri ve ek gösterge açısından bilinmesi gerekmektedir. Ek gösterge bölümüne, ek göstergesi olmayan personel için sıfır (0) yazılarak, ödemeye esas ek gösterge ve emekliliğe esas ek gösterge ayrı ayrı yazılacaktır. Eğer ödemeye esas ek gösterge, emekliliğe esas ek göstergeden büyük ise ödemeye esas ek gösterge, emekliliğe esas ek gösterge ödemeye esas ek göstergeden büyük ise emekliliğe esas ek gösterge dikkate alınmaktadır. Tazminatlardan terfi ile değişenlerin girişi bu kısımdan yapılacaktır. Özel Hizmet Tazminatı girişleri, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin tarihli ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli II sayılı cetvelde yer alan oranlara göre yapılacaktır.

21 Fazla Çalışma Ücreti (nispi) girişlerine, özel kanunlarında yer alan hükümlere göre her ay belli oranlardan, personel için işgal ettiği dereceye karşılık gelen oran yazılacaktır. Hastalık izni veya kanuni izinli olduğundan tam alamayan personel için maktu tutar kısmına o ay alması gereken fazla çalışma ücreti yazılacaktır. Aylık maaş ödemesi yapıldıktan sonra güncelleme yapıldığında sistem maktu tutarı silecek, oran kısmı kalacaktır, eğer takip eden ayda da maktu tutar kesilecek ise yeniden girilmesi gerekmektedir. Denetim Tazminatına, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin tarihli ve sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli III sayılı cetvelde yer alan oranlar girilecektir. Bu bölüme 5510 sayılı Kanundan sonra göreve başlayanlar için giriş yapılacaktır. Ek tazminat, ilgili personelden ek tazminat alanlar için aldıkları oran girişi yapılacaktır.

22 Bütün bilgiler girildikten sonra tamam tuşu ile ilgili formdan çıkılır. Yapılan hataları düzeltmek için Ayrıntıları Göster butonu ile ilgili forma tekrar girilerek gerekli düzeltme yapılabilir. KIST BİLGİ GİRİŞİ: Bu sayfaya personelin maaş alacağı aydan sonra, yani ayın 15 den sonra istifa etmesi, askere gitmesi veya doğum iznine ayrılması halinde, görevden ayrılış tarihini beyan edenler için kıst maaş hesaplaması yapılabilmektir. Ayrıca kıst ikramiye alacak bir personel olması halinde kıst gün sayısı yazılarak kıst ikramiye alabilmektedir. Personelin maaş, ikramiye, teşvik, kıst maaş, kıst ikramiye ve 14 günlük katsayı farkını alıp almadığının takibi maaş kartı bilgileri butonuna basılması sonucu gelen ekrandan yapılabilmektedir.

23 İstifa eden, askere giden veya doğum iznine ayrılan personel için, görevden ayrılış tarihini aşağıda yer alan bitiş tarihi bölümüne yazılarak değişikliğin kaydedilmesi yeterli olacaktır. Kıst ikramiye alması gereken personel için aşağıda yer alan kıst ikramiye gün sayısı bölümüne gün sayısı yazılarak değişikliğin kaydedilmesi yeterli olacaktır. MAAŞ KARTI: Personelin maaş, ikramiye, teşvik, kıst maaş, kıst ikramiye ve 14 günlük katsayı farkını alıp almadığının takibi maaş kartı bilgileri butonuna basılması sonucu gelen ekrandan yapılabilmektedir.

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3

KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 KAMU HARCAMA VE MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ SOSYAL HAK VE YARDIM ÖDEMELERİ UYGULAMA KILAVUZU_VERSİYON3 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA DESTEK ŞUBESİ ANKARA EYLÜL-2011 I-SİSTEME GİRİŞ http://kbs.muhasebat.gov.tr/index.html

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI

İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme Nasıl Girilir? İNSAN KAYNAKLARI BİLGİ SİSTEMİ TAŞRA KULLANICILARI MODÜLÜ KULLANICI EL KİTABI Sisteme girmek için Kurum Portal/Intranet sayfasından Kurumsal Uygulamalar İnsan Kaynakları Bilgi Sistemi

Detaylı

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Yönetim Sistemi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Ocak-2013. Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Ocak-2013 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi Ödeme Emri Belgesi Düzenleme Kılavuzu 1.0 Nisan 2010 Ödeme Emri Belgesi Düzenleme

Detaylı

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

Harcama Birimleri Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu. Nisan-2010. BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Ödeme Emri Belgesi (Manuel) Düzenleme Kılavuzu Nisan-2010 BİM Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi GİRİŞ ÖEB Uygulamasına bağlanılabilmesi için aşağıdaki işlemler sırasıyla gerçekleştirilir. Uygulama internet

Detaylı

Bordro LOGO Kasım 2011

Bordro LOGO Kasım 2011 Bordro LOGO Kasım 2011 içindekiler Bordro... 5 Hesap Şablonları... 6 Şablon Tanımları... 7 Puantaj Öndeğerleri... 11 Öndeğer Tanımları... 12 Öndeğer Tanım ve Fonksiyonları... 13 Geçerli olacak parametre

Detaylı

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU

TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ KULLANIM KILAVUZU T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TAŞINMAZ BİLGİ SİSTEMİ PROGRAMI GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanun un 44, 45 ve 60 ıncı maddelerine

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ TÜHİS TÜRK AĞIR SANAYİİ VE HİZMET SEKTÖRÜ KAMU İŞVERENLERİ SENDİKASI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI UYGULAMA SEMİNERİ 19 Aralık 2008 ANKARA TÜHİS Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri

Detaylı

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının,

DIŞ GENELGE(143) Sandığa tabi göreve girenlerden, ilk tam aylıkları üzerinden alınacak % 25 giriş keseneğinin ve aynı orandaki kurum karşılıklarının, DIŞ GENELGE(143) Emeklilik keseneği ve kurum karşılıklarının hesabı ve Sandığa gönderilme şekil ve süreleri konularında kurumlarca ve tediye merkezlerince yapılan işlemlerde hatalar olduğu gözlendiğinden

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ

T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKOKUL ÖĞRETMENLERİ SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM SANDIĞI İKRAZ İSTEK FORM VE TAAHHÜTNAMESİ Banka Adı Şube Adı Şube Kodu Banka Hesabı İBAN Numarası T R İKRAZ Türü İkraz Evlilik İkrazı

Detaylı

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI

HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI HARCAMA YÖNETİM SİSTEMİ TAŞINIR UYGULAMASI ARALIK 2011 0 GİRİŞ Bilindiği üzere, Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinde yer alan Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin

Detaylı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı

T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı T.C. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı EĞİTİM VE YETKİLENDİRME BİLGİ SİSTEMİ (EYBİS) DENETÇİ YETKİLENDİRME BAŞVURU ALANI KULLANICI KILAVUZU

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GENELGE 2014-28 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : 19662804-866 20 Ekim 2014 Konu : Geçersiz sigortalılık statüsünde yatan primlerin geçerli sigortalılık statüsüne aktarma işlemleri

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER. Şubat-2014 İZMİR DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ YENİ YÜRÜRLÜĞE GİREN TAM GÜN YASASININ UYGULANMASI İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRMELER Şubat-2014 İZMİR 1 6514 SAYILI YASA (TAMGÜN) İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN ÜNİVERSİTE ÖĞRETİM ELEMANLARININ

Detaylı

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU

İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM FORMU KULLANIM KILAVUZU 2012 SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 1. GİRİŞ 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu nün 11. maddesinde iş kazası ve meslek hastalığının tanımı yapılmıştır.

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4435 GENEL YÖNETİM MUHASEBE YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 3/5/2005 No : 2005/8844 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/12/2003 No : 5018 Yayımlandığı R.Gazetenin Tarihi : 8/6/2005 No : 25839

Detaylı

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU

TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU TC MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA KILAVUZU ANKARA- 2012 KBS SİSTEMİNE GİRİŞ KBS ana sayfasına internet adres çubuğuna www.kbs.gov.tr adresi yazılarak

Detaylı

GO Plus Diğer İşlemler

GO Plus Diğer İşlemler GO Plus Diğer İşlemler LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler...2 Diğer İşlemler...5 Birim Setleri...6 Birim Bilgileri...7 Çevrim Bilgileri...8 Kullanıldığı Kartlar...9 Döviz Tablosu...10 Döviz türleri

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler)

6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ. (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 6552 sayılı KANUNUN (TORBA) GETİRDİKLERİ (Belediyeleri İlgilendiren Maddeler) 15/9/2014 İÇİNDEKİLER 1- GİRİŞ... 4 2- VERGİ BORÇLARININ YAPILANDIRILMASI (Madde 73)... 4 A) YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR...

Detaylı

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Mali

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

Program içinden, program eğitim ve anlatım videolarını direkt olarak YouTube üzerinden izleyebilirsiniz. Genel Kayıt Alanlarına (Hesap Plan Kodu, Cari Kart, Demirbaş, Personel, Fatura, Stok Kartı ) ait Word, Excel, PowerPoint, Microsoft ofis dosyalarını ekleyebileceğiniz gibi PDF, JPG, BMP gibi resim dosyalarının

Detaylı

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ

TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 www.gib.gov.tr ÜCRETSİZDİR TÜRKİYE DE YERLEŞMİŞ OLMAYANLAR (DAR MÜKELLEFLER) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ 2015 ÜCRETSİZDİR Bu

Detaylı

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ALT KOMİSYON METNİ Esas No : /06/2014 1/931, 2/2056, 2/1837, 2/1716, 2/1655, 2/1426, 2/1350, 2/368, 2/453, 2/601, 2/1227, 2/1652, 2/1657, 2/1498, 2/1364, 2/1200, 2/1217, 2/1222,

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ

OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ OSGB LERİN İSG-KATİP İŞLEMLERİ Ortak sağlık ve güvenlik birimleri (OSGB) İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yürütecekleri iş ve işlemleri, görevlendirdikleri sorumlu müdürlerinin kimlik bilgileri

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı