MEKANSAL VERİ MODELLERİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MEKANSAL VERİ MODELLERİ"

Transkript

1 MEKANSAL VERİ MODELLERİ

2 içerik 1. Mekansal Veri Nedir 2. Mekansal Veri Elemanları 3. Mekansal Veri Modelleri 4.Vektör Veri Hücresel Veri 5. Hücresel Veri Modeli 6. Vektör Veri Modelleri

3 1. Mekansal Veri Nedir? Geographical Information Systems (GIS), veya Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) günümüzde konuma dayalı her türlü grafik ve tanımayıcı bilgiyi entegre ederek kullanıcıya sunan bir bilgi sistemidir.

4 1. Mekansal Veri Nedir? Coğrafi değişkenliğin objelere dönüştürülmesinde kullanılan kurallar kümesi Veri Modeli olarak adlandırılır. CBS de veri iki şekilde tarif edilmektedir; mekansal veriler ve mekana ait sözel veriler. Mekansal veriler: nehirler, göller, yollar, jeolojik oluşumlar, orman türü, yerleşmeler, meteorolojik oluşumlar.vb gibi coğrafi bilgiler ve Mekana ait sözel veriler : özelliklerden oluşan verilerdir.

5 1. Mekansal Veri Nedir? Harita üzerinde belirli bir lokasyona bağlanmış veridir.

6 2.Mekansal Veri Elemanları Öznitelik verisi Tablolardaki Obje verisi, bilgisi veya tanımı Şekil Konum Objenin dış yüzeyi yada haritadaki görünümü Objenin gerçek dünya koordinatını temsil eden haritadaki konumu Mekansal ilişki Objenin çevresindeki objelerle ilişkisi

7 2.Mekansal Veri Elemanları İlgili Tablolardaki Obje verisi, bilgisi veya tanımı Öznitelik verisi Şekil Konum Mekansal ilişki Harita objelerine bağlantı

8 2.Mekansal Veri Elemanları Öznitelik verisi Şekil Konum Objenin dış yüzeyi yada haritadaki çizimi Nokta Çizgi 2 veya daha fazla Nokta Mekansal ilişki Çokgen 3 veya daha fazla Çizgi

9 2.Mekansal Veri Elemanları Öznitelik verisi Objenin gerçek dünya koordinatını temsil eden haritadaki konumu Şekil Konum Mekansal ilişki Koordinat Projeksyon Datum

10 2.Mekansal Veri Elemanları Öznitelik verisi Objenin çevresindeki objelerle ilişkisi Şekil Hücresel veya Grid GIS Konum Mekansal ilişki Vektör GIS (Nokta, Çizgi ve çokgen)

11 3. Mekansal Veri Modelleri Mekansal veriler bilgisayar ortamında iki farklı şekilde saklanmakta ve kullanılmaktadır. Vektör Veri Modelleri (Obje Tabanlı) Hücresel (Grid) Veri Modelleri (Görüntü Tabanlı)

12 3. Mekansal Veri Modelleri Coğrafi verilerin bilgisayara aktarılması, bilgisayarda işlenmesi ve görüntülenmesi için öncelikle ham verinin bilgisayarca anlaşılır hale dönüştürülmesi gerekir. Bu dönüşüm verilerin dijital forma getirilmesiyle mümkündür. Ayrıca bilgisayarda gerçek modeli yansıtabilmesi için mekansal veri modellerinden biri tercih edilmeli.

13 3.1. Vektör Veri Modelleri Vektör Veri Modelleri : Coğrafik veriler, vektörel veri modelinde tıpkı bir çizgisel harita görünümüne sahiptir. Vektörel veri modelinde, nokta, çizgi ve poligonlar (x,y) koordinat değerleriyle kodlanarak depolanırlar Nokta özelliği gösteren bir elektrik direği tek bir (x,y) koordinatı ile tanımlanırken, çizgi özelliği gösteren bir yol veya akarsu şeklindeki coğrafik varlık birbirini izleyen bir dizi (x,y) koordinat serisi şeklinde saklanır. Poligon özelliğine sahip coğrafik varlıklar, örneğin imar adası, bina, orman alanı, parsel veya göl, kapalı şekiller olarak, başlangıç ve bitişinde aynı koordinat olan (x,y) dizi koordinatlar ile depolanır. Nokta Çokgen Çizgi

14 3.1. Vektör Veri Modelleri Vektörel model coğrafik varlıkların kesin konumlarını tanımlamada son derece yararlı bir modeldir. Süreklilik özelliği gösteren coğrafik varlıkların, örneğin toprak yapısı, bitki örtüsü, jeolojik yapı ve yüzey özelliklerindeki değişimlerin ifadesinde daha az kullanışlı bir model olarak bilinir. Şekil : Vektör veri modeli

15 3.2.Hücresel (Grid) Veri Modelleri Hücresel (Grid) Veri Modelleri: Mekan üzerindeki verilerin düzenli dizilmiş karelere (pixel) aktarılması ile tanımlanır. Hücresel ya da diğer bir deyişle raster veri modeli daha çok süreklilik özelliğine sahip coğrafik varlıkların ifadesinde kullanılmaktadır. Raster görüntü, birbirine komşu grid yapıdaki aynı boyutlu hücrelerin bir araya gelmesiyle oluşur. Hücrelerin her biri piksel (pixel) olarak ta bilinir.

16 3.2.Hücresel (Grid) Veri Modelleri Şekil : Hücre veri modeli Fotoğraf görüntüsü özelliğine sahip raster modeller, genellikle fotoğraf ya da haritaların taranması (scanning) ile elde edilirler Her hücrenin bir değeri vardır

17 4.Vektör Veri Hücresel Veri Modelleri Karşılaştırması Hücresel GIS Vektör GIS Herbirinin kendine ait özellikleri ve kıstasları vardır. Bir sistem diğerinden daha iyi deyildir. Sistemler çeşitli analizler yapma özelliğine sahiptirler. Her iki sistemde uygulamaya uygun olarak seçilmeli

18 4.Vektör Veri Hücresel Veri Modelleri Karşılaştırması Yüksek veri çeşidi Keskin Sınırlar Eksik Veri Mekansal birim hücredir Hücresel Veri modeli daha çok veri çeşidi sağlar. Kenarlar tam doğru deyildir. Eksik veri kolayca anlaşılır. Görüntü_tabanlı(image-based) yaklaşımdır Tek değer Mekansal birim nokta, çizgi ve poligondur Vektör GIS daha keskin sınırlar ve veri değişimi tanımlar Obje_tabanlı (object_based) yaklaşımdır.

19 4.Vektör Veri Hücresel Veri Modelleri Karşılaştırması Temel Kullanım Alanları Hücresel CBS Vektör CBS Kaynak Yönetimi Bitki haritalaması gibi geniş değişim gösteren veri Hava fotoğraflarında ve uydu görüntülerinde kullanılır Taşımacılık, ulaşım, Kamu hizmetleri (elektrik, havagazı hizmetleri, su, kamu kuruluşları ) Şebeke analizleri boru,yol gibi Kesin sınırları olan alan değerlendirmelerinde

20 4.Vektör Veri Hücresel Veri Modelleri Karşılaştırması Hücresel CBS Duyarlılık ve Çözünürlük Vektör CBS Hücre büyüklüğü mekansal çözünürlüğü ifade eder. Kordinat duyarlılığı hücre büyüklüğünün ½ sidir. Doğruluk (accuracy) geometrik düzeltmeye bağlıdır. Her bir obje koordinatı, objenin satır ve sütun konumuyla tanımlanır Vektörel gösterimde çizgi kalınlıklarındaki değişime bağlı olarak görüntü hassasiyeti değişir. Veri girişi prosedürüne ve doğruluğuna bağlıdır. Duyarlılık Kordinat geometrisine bağlıdır. Her bir coğrafi objenin konumu bir koordinat sisteminde tanımlanır.

21 4.Vektör Veri Hücresel Veri Modelleri Karşılaştırması Hücresel CBS Vektör CBS Bilgisayar Veri yapısı kompleks değildir Farklı katmanların çakıştırılması işlemi daha kolaydır. Genellikle daha hızlıdır Her hücrenin bir değeri olduğu için daha çok veri depolama gerekir. Veri yapısı komplekstir. En kısa mesafe işlemleri daha kolaydır. Topolojik veri yapısından dolayı ve kompleks hesaplar gerektirdiği için genellikle daha yavaştır. Daha az veri depolama gerektirir.(vektör poligonlarda daha az veri vardır)

22 4.1. Vektör ve Hücresel Sistemler arası dönüşüm Tersine çevrilemez CBS yazılımı tarafından sağlanır Bazı umulan hatalar Vektör den hücresel veriye Vektör prezisyonu kaybolur Hücresel veriden vektöre Veri çeşitliği kaybolur

23 Vektörel veriden Hücresel veriye dönüşüm: - Vektör çizgisinin geçtiği tüm pixelleri ortaya çıkarılır. -Rastır görüntü çözünürlüğü rastır tarayıcının çözünürlüğünden etkilenir. -problemler: Basamaklı kenarlar yaratılır Obje konumlarında küçük kaymalar olur. Küçük objeler silinebilir.

24 Hücresel veriden Vektörel veriye dönüşüm: - Rastır görüntü verilmişse, sürekli bir çizgi oluşturmak için hangi pixellerin birleşeceğine karar vermek gerekir. - Bu daha zor bir işlemdir -problemler: Çok veri Çizgi genellemede problemler Topolojik düzensizlik??

25 Hücresel veriden Vektörel veriye dönüşüm: Hücresel veriden Vektörel veriye dönüşüm 3 basamağa bölünebilir : - Çizgi inceltme (skeletonization) - Çizgi Çıkarımı (vectorization) - Topoloji kurumu

26 Vektörel veriden Hücresel veriye dönüşüm: Vector Raster Vectors Raster Nokta Çizgi Çokgen

27 Hücresel veriden Vektörel veriye dönüşüm: Vector Raster Vectors Raster Nokta Çizgi Çokgen

28 5. Hücresel Veri Modeli Herbir hücrenin bir değeri vardır. Grid üzerindeki her bir piksel yada hücre, taşıdığı coğrafi özelliğe karşılık gelecek şekilde bir nominal değere sahiptir. Bu nominal değer, arazi sınıflamasında kullanılan kod değeri olabileceği gibi, o hücrenin rengini arasında tanımlayan bir renk ölçütü olabilir. Piksel büyüklükleri sabit olup, tek bir hücrenin tamamı aynı coğrafi detay özelliğini taşımak durumundadır. Bir hücrenin çözünürlüğü vardır, bu çözünürlük yerde görüntülenen en küçük birime denk gelir.

29 5. Hücresel Veri Modeli Değerler Her bir hücreye bir öznitelik bilgisi bağlanmış Şekil Şekli oluşturmak için bir seri hücreye tek değer atanmıştır. Konum - Grid koordinatı ile tanımlanır. Mekansal ilişki - Grid yapısı ile sağlanır.

30 5. Hücresel Veri Modeli Hücre boyutu Zengin veri Belirsiz sınırlar

31 Satır 5. Hücresel Veri Modeli Her bir hücrenin koordinatı Satır (row) ve sütun (column) numarasıyla belirlenirken, koordinat başlangıcı olarak daima, sol-üst köşe başlangıç olarak alınır. Grid alanı Grid hücresi Çözünürlük Sütun

32 5. Hücresel Veri Modeli Karmaşık hücre problemi

33 5. Hücresel Veri Modeli Hücresel yapıdaki gösterimde piksel boyutunun küçük olduğu alanlar, piksel boyutunun büyük olduğu alanlara oranla daha hassas yani ayırma gücü yüksek bir gösterime sahiptir. Piksel boyutunun büyümesi ile görüntü kalitesinde bozulma olmasına karşın, görüntünün bilgisayar ortamında saklanması için gerekli bellek büyüklüğüde azalır. Gridler taranmış veri veya uzaktan algılama veri yapısıdır. CBS de kullanılan hücresel veri sıkıştırma yöntemleri olarak Eş-tarama Uzunluğu Kodları (Runlength Encoding) ve Dörtlü Ağaç Yapısı (Quad-Tree) yöntemleridir.

34 5.1. Klasik Rastır Kodları Yöntemi (Traditional Raster Encoding) Rastır veri setini organize etmede en kolay yöntemlerdendir. Her bir pikselin konumu onun satır ve sütun numarası ile tanımlanır. Her bir pikselin öznitelik değeri satır satır kaydedilmektedir. Çok büyük belleğine ihtiyaç olabilir Eş tarama Uzunluğu Kodları Yöntemi (Runlength Encoding) Aynı değeri taşıyan aynı satırdaki komşu hücreler bir grup olarak ele alınır. Aynı değeri her bir hücre için tekrarlamak yerine; değer, uzunluğu ve konumuyla bir kez tutulur

35 5.1. Eş tarama Uzunluğu Kodları Yöntemi (Runlength Encoding)

36 5.3.Dörtlü Ağaç Yapısı (Quad-Tree) yapısı Bu veri yapısında dizi aşamalı olarak dörtlü karelere ayrılır. Adım adım dörtlü kareye ayırma işlemi, bölünecek bir bütün alanın tamamen dolu veya tamamen boş kalmasına kadar sürdürülür quadrant numarası Dörtlü Ağaç Yapısı.

37 5.3.Dörtlü Ağaç Yapısı (Quad-Tree) yapısı Dörtlü Ağaç yapısı bölümlemesi

38 VEKTÖR Model: Vektör model yüzeyin gösteriminde basit geometrik belirteçler kullanır: noktalar, doğrular, ve alanlar. Bu belirteçler birbiri içine geçmiģ bağımlılık gösterirler: alanlar sınır doğruları ile anlatılır doğruları bir seri noktalardan oluģan doğru parçacıkları gösterilir noktalar koordinat değerleri ile gösterilir.

39 6. Vektör Veri Modellerinin bilgisayarda saklanması Her bir coğrafi varlık diğerlerinden bağımsız olarak tanımlayıcı özel bir kimlik numarası ile adreslendirilir.(id) Birkez tanımlanan kod numarası, coğrafi varlığı tanımlayan koordinat serisiyle ilişkilendirilerek, koordinat değerlerinin hangi coğrafi varlığa ait olduğunu gösterir. Komşu poligonların ortak sınırlarının tekrar tekrar bilgisayarda saklanmasından kaçınmak için; çizgi düğüm (arc-node) adı verilen veri yapısına göre düzenlenip bilgisayar ortamında saklanır.

40 6.1. Çizgi Düğüm Veri Yapısı Çizgi düğüm veri yapısı, düğümlerin çizgileri- çizgilerinde poligonları oluşturma prensibine dayanır. Düğümler bir çizginin başlangıç ve bitiş uçlarıdır. Çizgi ise iki düğüm noktası arasındaki sürekli hat olarak tanımlanır. Çizgiyi oluşturan her bir doğru parçasının kesim noktasına verteks (vertex) adı verilir.

41 6.1. Çizgi Düğüm Veri Yapısı Çizgi-düğüm veri yapısı vektörel verilerin bilgisayar ortamında daha az bellek kullanarak saklanabilmesi için, Kullanıcıların veri sorgulamasında daha esnek olabilmeleri için uygulanır, Bu tür veriler bilgisayarda depolamak için 2 çeşit veri yapısı vardır. Spagetti veri yapısı Topolojik veri yapısı

42 6.1. Spagetti Veri Modeli - Bu en kolay vektör veri modelidir. - Bu modelde kağıt harita çizgiler halinde liste x,y koordinat serilerine transfer edilir. - Coğrafi varlıklar; nokta çizgi ve poligon Ģekillerinden birine benzetilerek, bilgisayarda depolanır. Spagetti veri yapısı

43 6.1. Spagetti Veri Modeli Ortak sınırlar spagetti yapıda bilgisayar belleğinde en az iki kez kaydedilir. Optimum bir veri depolama veya gösterim şekli deyildir. Ancak kayıt coğrafi varlıkların gerçek yapısı aynen korunarak yapılır. Örneğin bir yolun ve akarsuyun kesişmesinde ortaya çıkan kesişim noktası göz ardı edilerek, yolun veya akarsuyun sürekliliği kesintiye uğratılmaksızın devam eder. Tüm mekansal birimler kaydedilmesine rağmen, bu objeler arası mekansal ilişkiler kodlanmamaktadır. Komşuluk, sağda-solda olma gibi yön bilgisi, detayın içte yada dışta olma konumsal ilişkileri içermez. Bu durum spagetti veri yapısını topoljik veri yapısından ayıran en belirgin özelliktir.

44 6.2. Topoloji Veri Modelleri Coğrafi varlıkların birbiriyle olan ilişkilerini yorumlamak ve gözlemlemek topolojik yapının bir ifadesidir. Topoloji (topology), varlıkların metrik özelliklerinden çok birbirleriyle olan ilişkileri ile ilgilenen bir bilim dalıdır. CBS de topoloji: Coğrafi varlıkların birbirleriyle nasıl ve ne şekilde ilişkilendirildiğini geometriden bağımsız şekilde gösterme biçimi olarak tanımlanır. Topoloji, şekillerin büyüklük ve biçim özellikleri ile değil, şekil bozulmaları karşısında değişmeden kalan özellikleri ile ilgilenir.

45 Topolojinin katkıları: Veriye daha hızlı erişebilmek için varlık ilişkilerinin (çakışıklık komşuluk) kolayca tanımlanmasına yardım eder. Çakışıklık (ortak kenar yada düğümün yer alması) bir kez tanımlandığından, veri fazlalığı en aza indirgenir. Geometrik veriler boyunca navigasyona (yönlendirmeye) yardımcı olur. Geometrik verinin kendi içnde tutarlı kalmasını sağlar. CBS de konum analizleri koordinat bilgisine ihtiyaç duyulmada yapılabilir.

46 6.2. Topoloji Veri Modelleri Topolojik ilişkiler şekil değişimiyle değişmezler. Çizgi düğümleri korunur Poligonlar içinde kalır

47 6.2. Topoloji Veri Modelleri Bazı temel topolojik ilişkiler i -Aynı noktayı paylaģan çizgiler (kavģakta buluģan yol adları) ii Bir çizginin sağındaki ve solundaki poligonlar (Bir karayolunu sağında ve solunda bulunan mahalle isimleri) iii-bir poligonu oluģturan çevresindeki çizgiler(tarlayı çevreleyen çitler) iv- Bir poligonun komģu poligonları (bir orman sahasını çevreleyen köyler) v- Bir poligonun içindeki poligon veya poligonlar (bir göldeki adalar)

48 6.2. Topoloji Veri Modelleri Poligon-Poligon iliģkisi - Poligon bir objeyi çevreleyebilir (enclosure) - Poligon içindeki obje (within) - Poligon komģulukları Çizgi-Poligon ĠliĢkisi - Poligunu oluģturan çizgiler - Bir çizginin iki tarafındaki poligonlar Düğüm-Çizgi ĠliĢkisi - Ġki çizginin sonundaki nokta - Noktayı paylaģan çizgiler.

49 Topoloji Sayısallaştırma Yöntemleri Poigonlar tarafından çevrelenen adalar Kesişim yok Tek sayıda kesişim varsa içinde yoksa dışında Bir Kesişim İki Kesişim Üç Kesişim

50 6.2. Topoloji Veri Modelleri Topoloji 3 tamamlayıcı yolla tanımlanır: BAĞLANTI YAPISI (Connectivity)- çizgidüğüm topolojisi. Bir çizgi boyunca kordinat çiftleri onun geometrisini tanımlar ve buna vertices denir. Ġlk ve son çiftler düğümdür Yay Düğümden Düğüme

51 6.2. Topoloji Veri Modelleri Alan Tanımlama :polygon-çizgi topolojisi. Bir poligonu oluģturan tüm çizgileri toplamak. A C 2 Poligon Yay listesi 5 B 7 E F 9 B C D E 1, 6, 8, 5 2, 4, 9, 6 3, 5, 10, 4 7 D 10 4 F 8, 9, 10, 0, 7

52 KOMġULUK YAPISI (Contiguity) Sağ- Sol Topolojisi. Tüm yaylar Düğümden Düğüme (from-nodes and to-nodes) bilgisini tutar. Aynı yayı paylaģan poligonlar komģulardır Yay Sol polygon A A A C D B F B C D B D C E 10 F A Sağ polygon B C D D B C E F F F 6.2. Topoloji Veri Modelleri

53 Topolojik Veri Yapısı Topolojik Veri Yapısının 3 çeşidi vardır. 1. Poligon Yapısı 2. DIME Yapısı 3. PolyVRT yapısı

54 Poligon Yapısı Poligon Yapısının Avantaj ve Dezavantajı Avantaj : - Yapı çok basittir. - Poligon sınırlarını almak için ideal bir yapıdır. Dezavantajı : - Fazla açık topolojik iliģki saglamaz - Kenar noktaları 2 kere yazılabilir.

55 Poligon Yapısı

56 DIME Yapısı DIME Yapısının Avantaj ve Dezavantajı *Avantajları - Nokta tekrarı yapmaya gerek yoktur. - Bir yayın iki tarafındaki Poligonlar hakkında bilgi sağlar. *Dezavantajı - Yaylar düz çizgiler olmalıdır (Segment). - Poligon çevrelemesi hakkında bir bilgi yoktur - Poligon çevresindeki yaylar hakkında bilgi yoktur. - Yayların paylaģtığı aynı düğüm bilgisi yoktur.

57 DIME Yapısı DIME Topolojik Yapısı DIME Topolojik veri Yapısı

58 POLYVRT Yapısı POLYVRT Yapısının Avantaj ve Dezavantajı *Advantages - DIME dan farklı olarak yaylar eğri olabilir. - Poligon ve DIME yapısının birleģimidir. *Disadvantages - Poligon çevrelemesi hakkında bilgi yoktur - Yayların paylaģtığı aynı düğüm bilgisi yoktur.

59 POLYVRT Yapısı POLYVRT Topolojik Veri Yapısı

60 6.3.Topolojik veri modeli Topolojik Veri Modeli:

61 Obje ve Özniteliklerini Birleştirme ĠliĢkisel operatörleri kullanarak 2 tablo birbiriyle birleģtirilebilir (relational join). Bunun için her iki tabloda aynı kolon bilgisi olmalıdır. GIS te farklı katmanları üstütte çakıģtırma (overlay) iģlemi bu Join iģlemiyle gerçekleģtirilir. Burada satır bilgisi öznitelik bilgisi ile değil mekansal konumları ile birleģirler.

62 Obje ve Özniteliklerini Birleştirme Bir CBS mekansal birleģmeler (Join) gerçekleģtirebilir: F-1 F-2 F-ID F-1 Orman Tipi Kereste $ YaĢ Çam ağacı DüĢük 15 F-2 MeĢe Yüksek 78 S-1 S-2 S-ID S-1 S-2 Toprak Tipi ph Doku A 5.7 SL Ch 7.2 C

63 Obje ve Özniteliklerini Birleştirme F-ID Orman Tipi Kereste $ YaĢ F-1 F-2 F-1 F-2 Çam ağacı MeĢe DüĢük Yüksek S-1 S-2 S-ID S-1 S-2 Toprak Tipi ph Doku A 5.7 SL Ch 7.2 C S-1 F F-2 S-2 ID F-ID S-ID O. Tipi Kereste $ YaĢ T. tipi ph Texture 1 F-1 S-1 Çam ağacı Düşük 15 A 5.7 SL F-2 F-2 F-1 S-1 S-2 S-2 MeĢe Çam MeĢe Yüksek Yüksek Düşük A Ch Ch SL C C

64 6.3. TIN Veri Modeli TIN (Triangular Irregular Network) veri modeli,süreklilik gösteren yüzeylerin raster olarak gösterimine alternatif bir veri modeli şeklidir. Arazi veya üçüncü boyut özelliği taşıyan diğer yüzeylerin analizi ve gösterimini etkin bir şekilde sağlar. TIN veri modelinde yüzey birbirine komşu dolayısı ile link edilmiş üçgenler serisi ile ifade edilir.

65 6.3. TIN Veri Modeli Üçgenler herhangi bir konumda düzensiz olarak dağılmış üç noktadan üretilirler Bu açıdan raster veri modelinden farklıdır. Sonuçta TIN modeli topolojik olarak ilişkilendirilmiş üçgenlerin oluşturduğubir ağ yapısına sahip olur. Üçgenler yüzeydeki dayanak nokta kümelerine ve dere şev gibi belirgin arazi sınırlarına göre kurulur. Dolayısı ile gerçeğe en yakın şeklin yüzeyi temsil edecek keskin noktalar tanımlanır.

66 6.3. TIN Veri Modeli TIN Yüzey Analizleri TIN Modeli kurulması ile birçok yüzey analizi söz konusudur: Z yükseklik değerinin enterpolasyonla kestirimi Eşyüyselti eğrilerinin üretimi ve yükseklik değişim bölgelerinin oluşumu Eğim ve bakı hesaplamaları Yüzey alanları ve yüzey uzunluklarının hesabı Hacim, yarma ve dolgu hesapları İki nokta arası görünürlük analizi Bir noktadan görülebilen veya görünmeyen yüzey analizi Yüzey profillerinin üretilmesi Gölgeleme veya ışık etkisine göre değişimlerin izlenmesine yönelik analizler

67 6.3. TIN Veri Modeli

68 6.3. TIN Veri Modeli Delaunay (Triangulation) Metodu İki nokta birleştirilir 3. Herhangi bir nokta ile birleştirilir Bu üçgeni içine alacak minimum büyüklükte bir çember çizilir. Eğer bu çember içine bir nokta düşüyorsa oluşturulabilecek daha iyi bir üçgen vardır yoksa üçgen idealdir.

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş

Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş Coğrafi Bilgi Sistemlerine Giriş İçerik Mekansal veri ve bileşenleri Mekansal verinin CBS ortamında sunumu ve Vektör Model Hücresel Model Modeller arası dönüşüm ve temel karşılaştırmalar Mekansal veri

Detaylı

CBS Veri. CBS Veri Modelleri. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB

CBS Veri. CBS Veri Modelleri. Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT. Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi 2010, EZB Modelleri Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Objelerin temsili Raster -- Grid Piksel Konum ve değeri Uydu görüntüleri ve hava fotoları bu formatta Vector -- Linear

Detaylı

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon «CBS de Veri Modelleri» www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

Vektör veri. Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1

Vektör veri. Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Vektör veri Nokta, çizgi ve alanların temsilinde kullanılır. Bunların hepsi koordinatlar kullanılarak mekansal temsilde kullanılır. Noktalar en küçük boyutsuz gösterimlerdir Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Vektör

Detaylı

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon «CBS de Veri Modelleri» www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

Koordinat Referans Sistemleri

Koordinat Referans Sistemleri Koordinat Referans Sistemleri Harita yapımında geometrik süreç Küre Referans yüzeyin seçimi Elipsoit Ölçek küçültme Dünya/Jeoit Harita düzlemine izdüşüm Harita Fiziksel yer yüzünün belli bir şekli yok,

Detaylı

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü

3.2. Raster Veriler. Satırlar. Sütunlar. Piksel/hücre büyüklüğü 3.2. Raster Veriler Satırlar Piksel/hücre büyüklüğü Sütunlar 1 Görüntü formatlı veriler Her piksel için gri değerleri kaydedilmiştir iki veya üç bant (RGB) çok sayıda bant Fotoğraf, uydu görüntüsü, ortofoto,

Detaylı

Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı CSS119 DERSİ

Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı CSS119 DERSİ Çukurova Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Programı CSS119 CBS'DE VERi/KAYNAK ANALİZİ DERSİ Öğr.Gör.Dr. Mehmet Akif ERDOĞAN Coğrafi

Detaylı

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon «CBS Fonksiyonları, Bileşenleri,

Detaylı

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ

CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ CBS COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ BÜ KRDAE JEODEZİ ANABİLİM DALI KAVRAMLAR Bilgi: Verinin işlenmiş hali Sistem: Ortak bir amaç için etkileşimli faaliyetlerin ve varlıkların oluşturduğu bir gruptur. Bilgi Sistemi:

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta:

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Coğrafik Objelerin Temsili. Nokta: Coğrafik Objelerin Temsili eryuvarı üzerindeki coğrafik objelerin haritaya aktarılması aşamasında, ilk olarak coğrafik objelere ait detaylarının koordinatları ölçüm aletleri kullanılarak elde edilir. Sonrasında

Detaylı

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA

UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA UYDU GÖRÜNTÜLERİ VE SAYISAL UZAKTAN ALGILAMA Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında ucuz ve hızlı sonuç alınabilen uzaktan algılama tekniğinin, yenilenebilir

Detaylı

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi

ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr ArcGIS ile Tarımsal Uygulamalar Eğitimi Genel

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİLER. Prof.Dr. Tolga Elbir

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİLER. Prof.Dr. Tolga Elbir COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNDE VERİLER Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafi Veriler Grafik Olan Coğrafi Bilgiler: Coğrafi varlığın konumu, geometrisi, büyüklüğü ve biçimi hakkında bilgi verir. Belli bir koordinat

Detaylı

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon

TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi 30 Ekim 02 Kasım 2007, KTÜ, Trabzon Lazer Tarama Verilerinden Bina Detaylarının Çıkarılması ve CBS İle Entegrasyonu

Detaylı

Metadata Tanımı. Bilgi hakkında bilgi Bilgisayarların yorumlayabileceği ve kullanabileceği standart, yapısal bilgi BBY 220

Metadata Tanımı. Bilgi hakkında bilgi Bilgisayarların yorumlayabileceği ve kullanabileceği standart, yapısal bilgi BBY 220 Metadata Tanımı Bilgi hakkında bilgi Bilgisayarların yorumlayabileceği ve kullanabileceği standart, yapısal bilgi BBY 220 Metadata Ne Değildir? Standart numaralar (ISBN, ISSN, SICI, DOI, vd.) BBY 220 Metadata

Detaylı

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Jeoloji Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Genel

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Arc/Info 9.3? ArcGIS Desktop o ArcView: çok kapsamlı veri kullanımı, haritalama ve analizler üzerine odaklanır. o o ArcEditor: ArcView

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ. Mehmet Fatih DÖKER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ. Mehmet Fatih DÖKER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ İLE MEKANSAL ANALİZ Mehmet Fatih DÖKER COĞRAFYA & MEKAN Coğrafya, kendine özgü sahası, amacı, ilgi alanları, yöntemleri ve prensipleri ile diğer bilim dallarından ayrılır. Diğer bilimler

Detaylı

CBS Arc/Info Kavramları

CBS Arc/Info Kavramları Arc/Info Kavramları Prof.Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi (ESRI) Environmental Systems Research Institute Dünyadaki 50 büyük yazılım şirketinden birisidir Pazarın 1/3

Detaylı

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI

FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI FOTOGRAMETRİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALIYETLERI Fotg.D.Bşk.lığı, yurt içi ve yurt dışı harita üretimi için uydu görüntüsü ve hava fotoğraflarından fotogrametrik yöntemlerle topoğrafya ve insan yapısı detayları

Detaylı

Universal Ltd. Şti. Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat

Universal Ltd. Şti. Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat Ana Menü Alt Menü - 1 Alt Menü - 2 Alt Menü - 3 Dosya Harita Dosya İşlemleri Dosya Aç Dosya Yeni Dosya Kapat Veri Ekle Mdb, Shape, GeoDB Veritabanı bağlantısı Sde Bağlantısı OleDb Bağlantısı Oracle, MsSQL,

Detaylı

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr

Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon. www.gislab.ktu.edu.tr Planlamada Uygulama Araçları Yrd. Doç. Dr. Volkan YILDIRIM,yvolkan@ktu.edu.tr Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon www.gislab.ktu.edu.tr II. Ders_İçerik 6. Planlamada Veri Yönetimi Coğrafi Bilgi

Detaylı

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0)

INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü INS4801 Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) (3 + 0) Prof.Dr.YALÇIN ARISOY yalcin.arisoy@deu.edu.tr DERSİN KAPSAMI: Coğrafi Bilgi Sistemlerine

Detaylı

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi

ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi ArcGIS ile Su Yönetimi Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Su Yönetimi Genel Bir platform olarak ArcGIS,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA TAŞINMAZ GELİŞTİRME TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ VE UZAKTAN ALGILAMA Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN 1 ÜNITE: 1 CBS DE VERI TEMINI Yrd.Doç.Dr. Aziz ŞiŞMAN İçindekiler 4.1. CBS DE VERİ TEMİNİ...

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1 Cbs nedir ve cbs ile ilgili karşilaşilabilecek temel kavramlar nelerdir? 2 Cbs yazilimlari / quantum cbs yazilimi üzerinden örneklendirme

Detaylı

Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması

Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması Jeolojik Miras Olarak Mersin-Adana Bölgesinin Önemli Karstik Unsurları ve Envanter Amaçlı Bir Veritabanının Coğrafi Bilgi Sistemi ile Oluşturulması Cüneyt Güler 1, Hidayet Tağa 1 ve Tolga Çan 2 cguler@mersin.edu.tr,

Detaylı

Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025

Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025 Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon «CBS Fonksiyonları, Bileşenleri, Veri,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Tezsiz Yüksek Lisans Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA 1 Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama İçindekiler

Detaylı

BÖLÜM-II ERDAS IMAGINE TEMEL KISIM1: IMAGINE VIEWER 1

BÖLÜM-II ERDAS IMAGINE TEMEL KISIM1: IMAGINE VIEWER 1 BÖLÜM-II ERDAS IMAGINE TEMEL KISIM1: IMAGINE VIEWER 1 KISIM 1 ERDAS IMAGINE VIEWER KULLANIMI KISIM1: IMAGINE VIEWER 2 GİRİŞ TERMİNOLOJİ GÖRÜNTÜ NEDİR? UZAKTAN ALGILAMA GÖRÜNTÜLERİN GÖRÜNÜŞÜ GEOMETRİK DÜZELTME

Detaylı

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi

Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twiter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 4 Gün 24 Saat Harita Mühendisleri için ArcGIS Eğitimi Kursu

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİNİN İNŞAAT ALANINDAKİ UYGULAMALARI Ali Baran AKGÜN Egemen ÇAKIR Melike ERSOY Özlem PALABIYIK Danışman: Y. Doç. Dr. Esin ERGEN 1 İçerik CBS nedir? CBS nin inşaatta kullanım alanları

Detaylı

BDH 2014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTACILIK

BDH 2014 BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTACILIK BİLGİSAYAR DESTEKLİ HARİTACILIK Kartoğrafya: Kartoğrafya haritalara ilişkin bilimsel verilerin işlenmesi ve sanat çalışmalarını kapsayan harita yapım sanatı, bilim ve teknolojisidir. Her hangi bir ölçekteki

Detaylı

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi

EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI. Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi EROZYON MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ & HAVZA VERİTABANININ OLUŞTURULMASI Doğu Karadeniz Havzasının Su Çerçeve Direktifi Sınıflandırma Sistemi Havza Veritabanının Oluşturulması (ArcHydro) Baraj ve gölet gibi

Detaylı

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi

ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları Eğitimi http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat ArcGIS ile Elektrik Dağıtımı Uygulamaları

Detaylı

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ UNIVERSAL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ile Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD) Sistemleri Arasındaki Temel Farklar Universal Bilgi Teknolojileri Ltd. Şti. 2010. Tüm hakları saklıdır.

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ASAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VERİ ÜRETİMİ VE TESLİMİ STANDARTLARI 1. KONU Bu standartlar Antalya Büyükşehir Belediyesi, Asat Genel Müdürlüğü sorumluluk sahasına giren her türlü altyapı

Detaylı

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI. 1. coğrafi olarak referanslama (registration): Coğrafi veriyi seçilen bir koordinat sisteminde

QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI. 1. coğrafi olarak referanslama (registration): Coğrafi veriyi seçilen bir koordinat sisteminde QUANTUM CBS YE İLİŞKİN LAB TAKİP NOTLARI LAB DA İŞLENECEK KONULAR: 1. coğrafi olarak referanslama (registration): Coğrafi veriyi seçilen bir koordinat sisteminde gerçek koordinatlarına oturtma 2. raster/hücre

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Doç.Dr.Mehmet MISIR-2013 TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİNİN temellerinin atıldığı Çanakkale zaferinin 100. yılı kutlu olsun. Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte; geniş alanlarda, kısa zaman aralıklarında

Detaylı

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR

HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR HARİTA BİLGİSİ ve TOPOĞRAFİK HARİTALAR Harita nedir? Yeryüzünün veya bir parçasının belli bir orana göre küçültülerek ve belirli işaretler kullanılarak yatay düzlem üzerinde gösterilmesine harita adı verilir.

Detaylı

Coğrafi Bilgi Sistemleri Nasıl Çalışır?

Coğrafi Bilgi Sistemleri Nasıl Çalışır? Arif Çağdaş Aydınoğlu * Selim Serhan Yıldız ** Elif Demir ** Serpil Ateş ** *Yrd. Doç. Dr.,**Arş. Gör., İTÜ, Geomatik Mühendisliği Bölümü Coğrafi Bilgi Sistemleri Nasıl Çalışır? 52 CBS nin Ana Bileşenleri

Detaylı

Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025

Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025 Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı Taşınmaz Geliştirmede CBS Uygulamaları TDGZ 5025 Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon «CBS de Sorgulama ve Analiz» www.gislab.ktu.edu.tr

Detaylı

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING

ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING ORM 7420 USING SATELLITE IMAGES IN FOREST RESOURCE PLANNING Asst. Prof. Dr. Uzay KARAHALİL Week IV NEDEN UYDU GÖRÜNTÜLERİ KULLANIRIZ? Sayısaldır (Dijital), - taramaya gerek yoktur Hızlıdır Uçuş planı,

Detaylı

Dijital (Sayısal) Fotogrametri

Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital (Sayısal) Fotogrametri Dijital fotogrametri, cisimlere ait iki boyutlu görüntü ortamından üç boyutlu bilgi sağlayan, sayısal resim veya görüntü ile çalışan fotogrametri bilimidir. Girdi olarak

Detaylı

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir.

Doğal ve doğal olmayan yapı ve tesisler, özel işaretler, çizgiler, renkler ve şekillerle gösterilmektedir. HARİTA NEDİR? Yeryüzünün tamamının veya bir parçasının kuşbakışı görünümünün, istenilen ölçeğe göre özel işaretler yardımı ile küçültülerek çizilmiş örneğidir. H A R İ T A Yeryüzü şekillerinin, yerleşim

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ 3D-SPATİAL ANALİZ ve MODEL BUİLDER http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 40 Saat

Detaylı

Bilgi Nedir? İnsan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümü. Bilginin Sınıflandırılması

Bilgi Nedir? İnsan aklının erişebileceği olgu, gerçek ve ilkelerin tümü. Bilginin Sınıflandırılması Trakya Üniversitesi Edirne Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü Harita ve Kadastro Programı 2015-2016 / Bahar Dönemi HKP212 Coğrafi Bilgi Sistemleri Dersi Yardımcı Notları

Detaylı

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi

Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Şehir Plancıları için İleri Seviye ArcGIS Eğitimi Eğitim Süresi: 4 gün (28 Saat) /esriturkey /company/esri-turkey /EsriTurkiye egitim@esriturkey.com.tr Genel 3D Analyst, Spatial Analyst ve ModelBuilder

Detaylı

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL)

Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) Mühendislikte Veri Tabanları Dersi Uygulamaları (ArcGIS-SQL) İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, Geomatik Mühendisliği Bölümü 2014 2015 Güz Yarıyılı Uygulama 2 ArcGIS Yazılımı ile Mekânsal

Detaylı

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi

Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Avlanmaya Açık ve Kapalı Alanlara İlişkin Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi Kurum adı : T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HARİTA TABANLI PLANLAMA VE YÖNETİM Prof.Dr. Vahap TECİM Dokuz Eylül Üniversitesi HARİTADAN DA ÖTE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ BİLGİ SİSTEMİ Donanım Yazılım Veriler Personel Yeryüzü

Detaylı

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım

Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Veri toplama- Yersel Yöntemler Donanım Data Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN 1 Veri toplama -Yersel Yöntemler Optik kamera ve lazer tarayıcılı ölçme robotu Kameradan gerçek zamanlı veri Doç. Dr. Saffet ERDOĞAN

Detaylı

MEKÂNSAL VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ VE TOPOLOJİ KAVRAMININ KONYA KENT BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANIMI

MEKÂNSAL VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ VE TOPOLOJİ KAVRAMININ KONYA KENT BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANIMI MEKÂNSAL VERİ TABANI YÖNETİM SİSTEMİ VE TOPOLOJİ KAVRAMININ KONYA KENT BİLGİ SİSTEMİNDE KULLANIMI E. Sert a, S. Tahmisoğlu a, R. Eruç a, Ş. Nalçacıgil a a KBB, Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü, 42060

Detaylı

Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi

Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi Trafik Yoğunluk Harita Görüntülerinin Görüntü İşleme Yöntemleriyle İşlenmesi ISITES 2016 4 TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE Dr. G. Çiğdem Çavdaroğlu ISITES,

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 1 T.C SELÇUK UNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİNDE VEKTÖR VERİ STANDARTLARI VE VMAP2 ÜRETİMİ Gürsu AYTEKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ ANABİLİMDALI Konya, 2007 1

Detaylı

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması,

DSİ kapsamında oluşturulan dağınık durumdaki verilerinin düzenlenmesi, yeniden tasarlanarak tek bir coğrafi veri tabanı ortamında toplanması, Projenin Amacı DSİ Genel Müdürlüğünde, Bölge Vaziyet Planı çalışmaları kapsamında üretilen ve mevcut DSİ faaliyetlerini içeren CBS veri setleri ile CBS Veritabanının incelenerek yine mevcut CBS donanım,

Detaylı

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M

İZDÜŞÜM PRENSİPLERİ 8X M A 0.14 M A C M 0.06 A X 45. M42 X 1.5-6g 0.1 M B M 0.08 M A 8X 7.9-8.1 0.1 M B M M42 X 1.5-6g 0.06 A 6.6 6.1 9.6 9.4 C 8X 45 0.14 M A C M 86 20.00-20.13 İZDÜŞÜM C A 0.14 B PRENSİPLERİ 44.60 44.45 B 31.8 31.6 0.1 9.6 9.4 25.5 25.4 36 Prof. Dr. 34 Selim

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLERİ SEVİYE EĞİTİMLERİ BUILDING GEODATABASE EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 3 Gün 18 Saat COĞRAFİ

Detaylı

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi

ARAZİ ÖLÇMELERİ. Koordinat sistemleri. Kartezyen koordinat sistemi Koordinat sistemleri Coğrafik objelerin haritaya aktarılması, objelerin detaylarına ait koordinatların düzleme aktarılması ile oluşur. Koordinat sistemleri kendi içlerinde kartezyen koordinat sistemi,

Detaylı

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı)

ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) ÇED ve Planlama Genel Müdürlüğü Veri Tabanı (ÇED Veri Tabanı) 1 GÜNDEM 1. Amacı 2. Veri Tabanı Kapsamı 3. Özellikleri 4. Uygulama 2 1-Amacı Mekansal (haritalanabilir) Bilgilerin Yönetimi Sağlamak (CBS)

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama

Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi Sistemi AutoCAD Map İle Gerçekleştirilen Bir Uygulama Arzu Çöltekin Yıldız Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Yük. Müh. Araştırma Görevlisi 1/5 Özet Günümüzde

Detaylı

CBS? Coğrafi Bilgi Sistemleri

CBS? Coğrafi Bilgi Sistemleri ? Coğrafi Bilgi Sistemleri Prof. Dr. Emin Zeki BAŞKENT Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi Geographical Information Systems (GIS) Coğrafi Bilgi Sistemleri () ? Coğrafi bilgileri depolayan ve

Detaylı

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Taşınmaz Değerleme ve Geliştirme Anabilim Dalı Bilimsel Hazırlık Programı COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, GISLab Trabzon «CBS Fonksiyonları Sorgulama Analiz»

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 2. UYGULAMA KLAVUZU

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİ 2. UYGULAMA KLAVUZU ArcCatalog programı kullanılarak koordinatlı haritayı kayıt ettiğimiz cbs_078160 adlı klasörde veri tabanı oluşturulacaktır. Bu amaçla ArcCatalog programında personel geodatabase, fature dataset ve feature

Detaylı

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği

ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği ULAŞIM YOLLARINA İLİŞKİN TANIMLAR 1. GEÇKİ( GÜZERGAH) Karayolu, demiryolu gibi ulaşım yollarının yuvarlanma yüzeylerinin ortasından geçtiği varsayılan eksen çizgilerinin topoğrafik harita ya da arazi üzerindeki

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı. Temel Harita Bilgisi ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Planlaması Dairesi Başkanlığı Temel Harita Bilgisi Harita, yeryüzünün ölçeklendirilmiş ve düzleme aktarılmış bir sunumudur.

Detaylı

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir?

koşullar nelerdir? sağlamaktadır? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 1. Bir çizimin harita özelliği taşıması için gerekli koşullar nelerdir? 2. Harita ile kroki arasındaki fark nedir? 3. Haritalar günlük hayatımızda ne gibi kolaylıklar sağlamaktadır? 4. Haritalar hangi

Detaylı

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü O t r orektifikasyonu

Uzaktan Alg ılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü O t r orektifikasyonu Uzaktan Algılamaya Giriş Ünite 6 - Görüntü Ortorektifikasyonu Ortorektifikasyon Uydu veya uçak platformları ile elde edilen görüntü verisi günümüzde haritacılık ve CBS için temel girdi kaynağını oluşturmaktadır.

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DERSİN ADI ORMAN FAKÜLTESİ PEYZAJ MİMARLIĞI BÖLÜMÜ LİSANS DERS BİLGİ FORMU COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ DERSİN KODU PM 327 DERSİN TÜRÜ Seçmeli (Zorunlu/Seçmeli) ÖN KOŞUL DERSİN DÖNEMİ Sonbahar

Detaylı

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ

MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ MAPINFO PRO TEMEL VE İLERİ SEVİYE EĞİTİM İÇERİĞİ Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: egitim@basarsoft.com.tr Ankara Merkez Adres Ehlibeyt Mah. Ceyhun Atıf

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ HRT 105 HARİTA MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ Yrd.Doç.Dr. H. Ebru ÇOLAK Kamu Ölçmeleri Anabilim Dalı www.gislab.ktu.edu.tr/kadro/ecolak Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Geographical

Detaylı

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi

KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ. Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi KÖY HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ULUSAL BİLGİ MERKEZİ Doç.Dr. D.Murat ÖZDEN Ziraat Yüksek Mühendisi 1.Giriş Ulusal düzeyde belirlenen görev, sorumluluk ve yetki çerçevesinde, kurumlar

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM (TEKNİK RESİM-II) Yrd.Doç.Dr. Muhammed Arslan OMAR Bilgisayar Destekli Tasarım Nedir? CAD (Computer Aided Design) Bütün mühendislik alanlarında olduğu gibi makine mühendislerinin

Detaylı

1: ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA BÜTÜNLEMESİ KAPSAMINDA VERİ DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI

1: ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA BÜTÜNLEMESİ KAPSAMINDA VERİ DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI 1:25.000 ÖLÇEKLİ TOPOĞRAFİK HARİTA BÜTÜNLEMESİ KAPSAMINDA VERİ DÜZENLEMESİ ÇALIŞMALARI İ. Şahin, M. Kurt, A.C.Kiracı, M. Canıberk, M. Kaya, L. Arslanbek, Harita Genel Komutanlığı, Fotogrametri Dairesi,

Detaylı

Prof.Dr. Tolga Elbir

Prof.Dr. Tolga Elbir Prof.Dr. Tolga Elbir Coğrafya + Bilgi Sistemi + Coğrafya, yeryüzünü beşeri (insanoğlu ile ilgili) ve fiziki açılardan araştıran bilim dalıdır. Coğrafya, kartografi, yani harita biliminden daha geniş bir

Detaylı

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI

DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ UYGULAMASI DENİZLİ İL ÖZEL İDARESİ RUHSAT BİLGİ İ İ SİSTEMİİ İ MADEN OCAKLARI UYGULAMASI Coğrafi Bilgi Sistemleri Şubesi Genel Bilgiler Yazılım Geliştirme Ortamı Microsoft Visual Studio 2008 C# MapInfo MapXtreme

Detaylı

Lejant tabanlı harita sunumları

Lejant tabanlı harita sunumları Lejant tabanlı harita sunumları Haritalar genel olarak klasik kitabe bilgileriyle donatılmış olarak, kartoğrafik ilkelerde göz önüne alınarak hazırlanıp kullanıma sunulurken, taşıdıkları özellikleri tam

Detaylı

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU

ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU T.C... VALİLİĞİ İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü..İli, İlçesi, Beldesi.. Mevkii ÇIĞ DUYARLILIK ANALİZİ RAPORU Hazırlayanlar:. Arşiv No:.. Tarih: İÇİNDEKİLER DİZİNİ İÇINDEKILER DIZINI ŞEKILLLER DIZINI ÇIZELGELER

Detaylı

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA

Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü TOPOGRAFYA (HRT3351) Yrd. Doç. Dr. Ercenk ATA Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü Ders Adı Kodu Yerel Kredi ECTS Ders (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Laboratuvar (saat/hafta) Topografya HRT3351 3 4 3 0 0 DERSİN

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNİN MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE KULLANILMASI

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNİN MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE KULLANILMASI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ VE UZAKTAN ALGILAMA TEKNİKLERİNİN MADENCİLİK FAALİYETLERİNDE KULLANILMASI Prof.Dr. Doğan AYDAL www.doganaydal.com aydal@eng.ankara.edu.tr Coğrafi Bilgi Sistemi ( CBS / GIS), grafik

Detaylı

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları

MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 1 UYGULAMA HAKKINDA Uygulama Milli Emlak Genel Müdürlüğü için İstanbul ilinin Fatih, Beykoz ve Çatalca ilçeleri

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) VERİ İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon Nedeni 0.1 15.07.2013 Yazılım

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI

Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ. BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI FOTOGRAMETRİ II FOTOGRAMETRİK ÜRÜNLER BEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF336 FOTOGRAMETRİ II DERSi NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz/ GİRİŞ Giriş Ortofoto Ortofoto Ürün

Detaylı

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme

Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Bilgisayarla Fotogrametrik Görme Dijital Görüntü ve Özellikleri Yrd. Doç. Dr. Mustafa DİHKAN 1 Dijital görüntü ve özellikleri Siyah-beyaz resimler için değer elemanları 0-255 arasındadır. 256 farklı durum

Detaylı

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon

TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon TOPOĞRAFYA Temel Ödevler / Poligonasyon Yrd. Doç. Dr. Aycan M. MARANGOZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ JDF 264/270 TOPOĞRAFYA DERSİ NOTLARI http://geomatik.beun.edu.tr/marangoz http://jeodezi.karaelmas.edu.tr/linkler/akademik/marangoz/marangoz.htm

Detaylı

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti

Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Fethiye ÖÇK Bölgesi Arazi Örtüsü/Arazi Kullanımı Değişim Tespiti Kurum adı: T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Proje durumu: Tamamlandı. Proje

Detaylı

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ

COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ EĞİTİMİ http://facebook.com/esriturkey https://twitter.com/esriturkiye egitim@esriturkey.com.tr Kursun Süresi: 5 Gün 30 Saat COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ARCGIS GİRİŞ

Detaylı

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ

MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ MAPINFO PROFESSIONAL TEMEL VE İLERİ SEVİYE KURS İÇERİĞİ Başar Bilgisayar Sistemleri Ve İletişim Teknolojileri San. Ve Tic. Ltd. Şti. Web site: http://www.basarsoft.com.tr Kontak mail: basar@basarsoft.com.tr

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORMAN YOLU PLANLAMA MODELİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORMAN YOLU PLANLAMA MODELİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ ORMAN YOLU PLANLAMA MODELİ Yrd.Doç.Dr..Dr. Abdullah E. Akay KSÜ Orman Fakültesi Orman MühendisliM hendisliği i BölümüB Orman İnşaatı,, Jeodezi ve Fotogrametri ABD Kahramanmaraş Kasım

Detaylı

Graf Veri Modeli. Düğümler kümesi. Kenarlar kümesi

Graf Veri Modeli. Düğümler kümesi. Kenarlar kümesi Graf Veri Modeli Graf, bir olay veya ifadenin düğüm ve çizgiler kullanılarak gösterilme şeklidir. Fizik, Kimya gibi temel bilimlerde ve mühendislik uygulamalarında ve tıp biliminde pek çok problemin çözümü

Detaylı

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil

Harita Okuma ve Yorumlama. Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita Okuma ve Yorumlama Yrd. Doç. Dr. Müge Kirmikil Harita: Tanım HARİTA: Yer yüzeyinin tümünün ya da bir kısmının, doğal ve yapay özelliklerini bir projeksiyon sistemine göre ve belirli bir ölçekte

Detaylı

Özörgütlemeli Öğrenme (SOM) A. Cumhur KINACI

Özörgütlemeli Öğrenme (SOM) A. Cumhur KINACI Özörgütlemeli Öğrenme (SOM) A. Cumhur KINACI Öğrenme Türleri Eğiticili Öğrenme Eğiticisiz Öğrenme: Ağın verilerin sınıflandırmasını dışarıdan yardım almadan kendi başına yapmasıdır. Bunun olabilmesi için

Detaylı

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ

INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ 4/3/2017 1 INS13204 GENEL JEOFİZİK VE JEOLOJİ Yrd.Doç.Dr. Orhan ARKOÇ e-posta : orhan.arkoc@klu.edu.tr Web : http://personel.klu.edu.tr/orhan.arkoc 4/3/2017 2 BÖLÜM 4 TABAKALI KAYAÇLARIN ÖZELLİKLER, STRATİGRAFİ,

Detaylı

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ

YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ YOĞUN GÖRÜNTÜ EŞLEME ALGORİTMALARI İLE ÜRETİLEN YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ SAYISAL YÜZEY MODELİ ÜRETİMİNDE KALİTE DEĞERLENDİRME VE DOĞRULUK ANALİZİ Naci YASTIKLI a, Hüseyin BAYRAKTAR b a Yıldız Teknik Üniversitesi,

Detaylı

EGO ULAŞTIRMA PORTALI

EGO ULAŞTIRMA PORTALI EGO ULAŞTIRMA PORTALI PROJENİN TEMELİ Ø Bu proje, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Gazi Üniversitesi tarafından ortak hizmet projeleri geliştirmek üzere imzalanan protokol çerçevesinde, EGO Genel Müdürlüğü

Detaylı

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ

AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ AMENAJMAN HARİTALARI ÇİZİM TEKNİĞİ Orman Amenajman Haritalarının oluģturulması sırasında karģılaģılan güçlükler göz önüne alınarak, bu güçlüklerin giderilmesi ve birlikteliğin sağlanması amacı ile haritaların

Detaylı