PERFORMANS PROGRAMI 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "PERFORMANS PROGRAMI 2013"

Transkript

1 PERFORMANS PROGRAMI 0 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK - E-BELEDİYECİLİK

2 PERFORMANS PROGRAMI 0 BAŞKANIN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER I-A- MİSYON ve VİZYON I-B- İDARİ BİLGİLER - Teşkilat Yapısı - Yönetim ve İç Kontrol Sistemi - Bilişim Sistemi 4- Mevzuat I-C-TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER I-D-LERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER I-E- İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR II.PERFORMANS BİLGİLERİ A- STRATEJİK AMAÇ ve E İLİŞKİN BİLGİLER B -BİRİM PERFORMANS TABLOLARI Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Fen İşleri Dairesi Başkanlığı İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Zabıta Dairesi Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 8 C- KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ Bütçe Teklifi İÇİNDEKİLER

3 PERFORMANS PROGRAMI 0 BELEDİYE MECLİS ÜYELERİMİZ Tahir AKYÜREK Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Serdar KALAYCI Meram Belediye Başkanı Abdürrahim BÜYÜKMATÜR Ahmet Şaban OKKA Hüseyin ÇEVİK Kadir KARABACAK Mehmet AKDAŞ Mithat BÜYÜKALİM Zeliha ÜZÜMCÜ Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı Fatih YILMAZ Gürsoy BİLGİN H.Hüseyin ACAR Kasım KÜÇÜKTOSUN Mümin UZMAN Mustafa KULU Sıdıka TURGUT Mehmet Hançerli Karatay Belediye Başkanı Ethem ÖRGE Fahrettin ÇAMURCU Hasan Ali ÜNLÜ Mustafa KOSTAK Ömer GÜL BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ Memiş KÜTÜKÇÜ

4 PERFORMANS PROGRAMI 0 Tahir AKYÜREK Büyükşehir Belediye Başkanı BAŞKANIN SUNUŞU BAŞKANDAN Konya Büyükşehir Belediyesinin ikinci 5 yıllık Stratejik Planını 0-06 yılları için hazırladık. İkinci döneme ait ilk yıl olan 0 yılına ait performans planınımız geçen yıl meclisimizce kabul edildi. 0 yılına ait performans programına ait sonuçlar 0 yılının Faaliyet Raporunda yani Nisan 0 de görülecektir. Yapılacak Anayasa değişikliğiyle belediye seçimleri bir yıl öne alınacak ve 0 yılı seçim yılı olacaktır. Seçimler 7 Eylül 0 olarak yapılacaktır. Konya Büyükşehir Belediyesi seçimlerin 6 ay öne alınması bizim yatırım programımızı etkilemeyecektir. Çünkü büyük yatırımlarımızı 0 yılı sonuna kadar bitirmek veya son aşamasına getirmek üzere planlamar yapmış idik. 0 yılında Konya şehir içi ana arterlerinde bozuk altyapı kademeli ve programlı olarak düzeltilmiştir. Üst yapı yol eğimleri, kaldırım yükseklikleri, bisiklet yolları ile AB standarlarına yükseltilmiştir. Bu çalışmalar 0 yılında da yapılmaya devam edecektir. Bunun yanında Bilim Merkezi inşaatımız 0 yılında tamamlanacaktır. Bu yatırım Türkiye bir ilk olacaktır. Bilim Merkezi Konyanın marka değerini yükseltecek prestij bir yatırımdır. Yine 0 yılında temelini attığımız kişilik stadyum 0 yılı sonunda son aşamalarına yaklaşacaktır. Köprülü kavşak yatırımlarımız Borsa Kavşağı ile Malas caddesinde 0 yılında bitirmeyi planlamaktayız. Trafikte akıllı kavşak uygulamaları 0 yılında hizmete girecektir. Tarihi Bedesten restorasyonu 0 yılında önemli oranda tamamlanacaktır. Konyanın cazibe merkezi haline gelecektir. Sosyal belediyecilik uygulamalarımız, kültürel çalışmalarımız (Konya Ansiklopedisi vb), çöpten enerji eldesi gibi farklı konularda çalışmalarımız da devam etmektedir. Performans programı hazırlanmasıyla ilgili mevzuat şöyledir. 59 sayılı Belediye kanununun Stratejik Plan ve Performans programını düzenleyen 4. maddesinin son paragrafında Stratejik plân ve performans programı bütçenin hazırlanmasına esas teşkil eder ve belediye meclisinde bütçeden önce görüşülerek kabul edilir. denilmektedir. Yine anılan kanunun Faaliyet raporunu düzenleyen 56. maddesinde Belediye başkanı, 508 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 4 inci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plân ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş performans ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. denilmektedir. Yukarıda belirtilen kanun hükümlerine göre Konya Büyükşehir Belediyesi 0 Yılı Performans Programı hazırlanmış bulunmaktadır. İ0 yılına ait performans programımızın Belediyemize ve Konya mıza hayırlı olmasını dilerim.

5 PERFORMANS PROGRAMI 0 I. GENEL BİLGİLER KONYA NIN TARİHÇESİ Konya adının "Kutsal Tasvir" anlamındaki "İkon" sözcüğüne bağlı olduğu iddia edilir. Bu konuda değişik rivayetler bulunmaktadır. Bunlardan biri; kente dadanan ejderhayı öldüren kişiye şükran ifadesi olarak bir anıt yapılır ve üzerine de olayı anlatan bir resim çizilir. Bu anıta verilen isim, "İkonion" dur. İkonion adı, İcconium'a dönüşürken, Roma döneminde İmparator adlarıyla değişen yeni söyleniş biçimlerine rastlanır. Bunlar; "Claudiconium, Colonia Selie, Augusta İconium" dur. Bizans kaynaklarında "Tokonion" olarak geçen şehrimize yakıştırılan diğer isimler şöyledir: "Ycconium, Conium, Stancona, Conia, Cogne, Cogna, Konien, Konia..." Arapların Kuniya dedikleri güzel kentimiz, selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde bir daha değişmeyerek günümüze kadar gelen ismine kavuşmuştur: Konya... Konya İli, M.Ö. 7. bin yılından beri yerleşim yeri olmuş, pek çok medeniyete beşiklik etmiştir. Yazının M.Ö. 500'de kullanılmaya başladığı hatırlanacak olursa, Konya'nın, ülkemizin en eski yerleşim merkezleri arasında yer aldığı söylenebilir. Çumra Çatalhöyük, sadece ülkemizin değil, Dünya ölçüsünde yemek kültürünün ilk defa başladığı, tarımın yapıldığı, ateşin kullanıldığı, yerleşik hayata geçildiği, vahşi hayvan saldırılarına karşı ortak savunmanın yapıldığı merkez olarak tanınır. Çatalhöyük, Neolitik, Erbaba ve Karahöyük Kalkolitik, Alaeddin Tepesi, Eski Tunç Devri merkezleridir. Tarih devirlerinde Hititler ve Lidyalılar, M.Ö. 6. yüzyılda Persler, M.Ö. 4. yüzyılda Büyük İskender, Selevkoslar, Bergama krallığı, M.Ö.. yüzyılda Roma, M.S. 95'te Konya ve çevresine hakim oldular. 7. yüzyıl başlarında Sasaniler, bu yüzyılın ortalarında Muaviye komutasındaki Emeviler, şehri geçici olarak işgal ettiler. 0. yüzyıla kadar bir Bizans eyaleti olan Konya; Müslüman Araplar'ın akınlarına maruz kaldı. Malazgirt Zaferi'nden önce Konya'ya ilk gelen, Türk akıncıları Selçuklular oldu. (069) Büyük Selçuklu Sultanı Alparslan, 07'de Bizans İmparatoru Romen Diyojen'i Malazgirt' te kesin bir yenilgiye uğratarak, Türkler'e Anadolu'nun Kapılarını açtı. Sultan Alparslan, zaferden sonra komutanlarına Anadolu'nun tamamen fethedilmesi görevini verdi. Konya; Anadolu Fatihi, Selçuklu Kutalmışoğlu Sultan Süleymanşah, tarafından fethedildi. Fetih tarihi hakkında değişik eserlerde farklı görüşlere yer verilmektedir. (07, 074, v.b.) Ama şu bir gerçektir ki, Kutalmışoğlu Süleyman Şah I, Konya'yı fethettikten sonra batıya yönelmiş, merkez olarak İznik'i seçerek, Anadolu Selçuklu Devleti'ni 074 yılında kurmuştur. Buna göre Konya'nın fetih tarihi kesinlikle 074'ten daha öncedir. Fetihle Şehrimizde Türk-İslam egemenliği dönemi başlamıştır. 074' te Anadolu Selçuklu devleti, Başkenti İznik olmak üzere kuruldu. 097'de. Haçlı Seferi sırasında İznik kaybedilince Başkent, Konya'ya taşındı. Böylece tarihinde yeni bir sayfa daha açılan Konya, günden güne gelişti, pek çok mimari eserle süslendi ve kısa zamanda Anadolu'nun en mamur şehirlerinden biri oldu. Bu, bizim özelliğimizdir: Atalarımız, fethi, bir yeri "Yaşamaya Açmak" için yapardı. Çünkü kendinden emindir. En adaletli yönetim, Türk ülkesindedir. Öyleyse bu yönetim, neden başka yerlere, başka insan gruplarına taşınmasın! Keyfilikten uzak, herkese eşit muamele uygulayan Türk Devletleri, fethettikleri ülkelere kültürel, ekonomik, sosyal, dini kurumlarıyla gitmişler, yerli kültürler içinde erimemişler, Türk Kültürü'nü hakim kültür yapmışlardır. Kalıcılığın sırrı da işte buradadır. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması da bu siyaset takip 4 GENEL BİLGİLER ( Belediyenin Tarihçesi) edilerek sağlanmıştır. İnanç özgürlüğü verilerek, yerli halkın devlete sadakatle bağlanması temin edilmiş, Anadolu mozayiği daha o yıllarda mükemmel görüntü zenginliğine kavuşturulmuştur.. Haçlı Seferi'nde Almanya İmparatoru Friedrik Barbarossa, Konya'yı kuşattıysa da (8 Mayıs 90),. Kılınç Arslan'ın savunduğu kaleyi alamadı, beş gün sonra çekilmek zorunda kaldı. Selçuklular'ın düşmesine kadar (08) Konya, Başkent olarak kaldı. Sonra Karaman- oğulları Beyliği'nin en büyük şehri olarak, Karamanoğulları'nca yönetildi. 87' de Osmanlı Padişahı. Sultan Murad, şehrin önlerine geldi. 98'de oğlu Yıldırım Beyazıd, şehre girip Karaman Devleti'ne son verdi. Ancak, 40 Ankara Savaşı felaketinden sonra Karamanoğulları Beyliği yeniden kuruldu. Konya, Fatih Sultan Mehmet'in Karamanoğulları Beyliği'ni ortadan kaldırdığı 465 yılına kadar Osmalı-Karaman mücadelelerine sahne oldu. Fatih, 470'te İmparatorluğun Rûmeli (Sofya), Anadolu (Kütahya), Rûm (Tokat) Eyaletlerinden sonra 4. Eyalet olarak Karaman eyaletini, merkezi Konya şehri olmak üzere kurdu. Eyalete ilk zamanlarda, Osmanlı şehzâdeleri vali olarak atandı. Sırasıyla, Fatih'in ortanca oğlu Şehzâde Mustafa, küçük oğlu Şehzâde Cem,. Beyazîd'ın büyük oğlu Veliahd Şehzâde Dâmât Abdullah, bunun kardeşi (annesi Karamanoğlu olan) Şehzâde Şehenşah, onun oğlu Şehzâde Mehmet Şâh, 470'ten 5'e kadar eyaleti yönettiler. Hanedan dışından ilk beylerbeyi ancak 5'te atandı. Kanunî devrinde Veliahd Şehzâde. Selim de bu görevde bulundu. 7.yüzyılda eyalet sancaklı ve km'ye yakın büyüklükteydi. Tanzimat döneminde eyalet için Karaman adı yerine "Konya" dendi. 90'da km büyüklüğündeki Konya eyaletinin nüfûsu 'di. ilçeli Konya Merkez, 7 ilçeli Niğde, ilçeli Burdur, 5 ilçeli Teke (Antalya), 5 ilçeli Hamîd (Isparta) sancaklarına (İl) ayrılıyordu. Şehrin nüfusu 85. Türkiye'nin. ve dünyanın 69. şehriydi. Sonra nüfus geriledi; 875'te oldu. 97'de olarak sayılan nüfus, 960'ta.000, 975'te , 980'de ise 9.000'i buldu. 0 yılında Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Kayıt Sistemi verilerine göre toplam nufus dir. Tarihi eserleri bakımından Türklük'ün sayılı şehirleri arasında yer alan Konya, Selçuklulara iki asırdan fazla başkentlik yapması sebebiyle, Türk mimarisinin gözde eserleri sayılan âbidelerle süslenmiştir. Bu yönden Selçuklu devrinde Konya, Bursa, Edirne ve İstanbul'dan önce "En Muhteşem Türk Şehri" mertebesine yükselmiştir. Konya'da Türk-İslâm döneminden önce yapılan eserlerin günümüze ulaşamadığı söylenir. Yapılan kazılar neticesinde Hitit, Roma ve Bizans kalıntıları bulunmakla beraber, Konya'da ayakta kalan âbidelerin hepsi "Türk Çağı"nda yapılmıştır. Bu eserlerin başında Konya'nın sembolü sayılan Mevlânâ Müzesi gelir. Mimar Bedrettin Tebrizî tarafından yapılan ve Kubbe-î Hadra (En Yeşil Kubbe) denilen 6 dilimli bu muhteşem âbide firuze çinilerle kaplıdır ve bugünkü görüntüsüne Cumhuriyet döneminde kavuşturulmuştur. Alaeddin Camisi, Sahip Ata Külliyesi, Karatay Medresesi, İnce Minareli Medrese, Sırçalı Medrese Selçuklu dönemi eserlerindendir. Selçuklu ve Beylikler dönemine ait pek çok cami, hamam, çeşme, köprü, tekke, kervansaray, hastane, su yolu ve diğer altyapı kuruluşlarına sahip bulunan Konya'da Osmanlı dönemine ait eserlerin en tanınmışı ise Sultan Selim ve Aziziye Camii'leridir. Konya. Yüzyılın ilk yarısında Sultan Alaeddin Keykûbat (9,6) devri ve sonrasında, Dünyanın ilim ve san'at merkezi özelliğini kazanmıştır. Türk-İslam Dünyası'nın her tarafından gelen bilim ve san'at adamları Konya'da toplanmışlardır. Bahaeddin Veled, Muhyiddin Arabî, ve Mevlânâ Celaleddin Rûmî, Sadreddin Konevî, Şemsî Tebrizî, Kadı Burhaneddin, Kadı Siraceddin, Urmemi gibi bilgin, mutasavvıf ve filozoflar kıymetli eserlerini Konya'da hazırlayarak, dünyaya ışık tutmuşlardır. "Konya'nın Altın Çağı" denilebilcek bu özelliği,. yüzyıl ortalarına kadar devam etmiştir. Bu şahsiyetlerin ve Anadolu'nun yeni sahiplerinin engin hoşgörüleri, bilim, san'at ve teknik alanlardaki üstünlükleri, köklü kültürel ve sosyal yapıları, Anadolu'nun "Ana Yurdumuz" olmasında büyük etken olmuştur. Böylece ne Bizans saldırıları, ne Moğol istilâsı, ne Haçlı orduları, ne İtalyan, ne Yunan işgalleri, Türk'ün Anadolu'daki egemenliğini yok edememiştir. Konya ve millî kültürümüzün manevi mimarları, Mevlânâ Celâleddin Rûmî; yaşama sevinci, dünya görüşü ve hayat felsefesi ile dünyaya ışık tutarken; Nasreddin Hocamız, Türk Mileti'nin hazır cevaplılığını nükteleriyle dile getirmiş; Yunus Emre ise insan ve insanlık sevgisiyle adeta Ortaçağ karanlığındaki Avrupa'ya "medeniyet dersleri" vermiştir. Modros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İtalyanlar, Antalya ve çevresinden başka Konya'yı da işgal ettiler. Ekonomik çıkar sağlamak ve sömürge olarak kullanmak amacında olan İtalyan askerleriyle silahlı mücadele yapılmamıştır. Akşehir'e kadar gelerek devriye görevi üstlenen İtalyan askerleri Konya kent merkezinde kayda değer bir faaliyette bulunmamışlardır. Batı Cephesi'nde Yunanlılar'a karşı İnönü Savaşlarını kazandığımız günlerde İtilaf Devletleriyle anlaşmazlığa düşen İtalya, işgalden vazgeçerek Mart 90'de Türkiye'den ayrılmaya başlamıştır. 0 Mart 90'de Konya, işgalden tamamıyla kurtulmuştur. Anadolu Selçukluları Devrinde Konya Konya'nın 07 Malazgirt savaşından sonra Selçuklu Türklerinin eline geçmesiyle ( ) kurulan Anadolu Selçukluları Devletinin Başkentliği (096-77) döneminde Kültür ve Sanatta altın çağını yaşar. Devrin ünlü Bilginleri, Filozofları, Şairleri, Mutasavvıfları, Hoca, Musikişinas ve diğer sanatkarlarını bağrında toplamıştır. Bahaeddin Veled, Mevlâna Celaleddin başta olmak üzere Kadı Burhaneddin, Kadı Sıraceddin, Sadreddin Konevi, Şahabeddin Sühreverdi gibi bilginler, Muhyiddin Arabî gibi mutasavvıflar Konya'da yerleşmişler, verdikleri eserlerle şehri bir kültür merkezi haline getirmişlerdir.bilhassa Hz. Mevlâna fikir ve felsefesi ile insanlığı aydınlatmış Mesnevi, Divan-ı Kebir gibi eserleri ile de bu etki halen devam etmektedir. Yine Nasreddin Hoca da güldüren ve düşündüren fıkraları ile Konya'nın kültür ve sosyal hayatının gelişmesinde asırlardır devam eden bir bilge kişidir. Selçuklular dönemi Konyası'nda Kütüphaneler açılmış, bu dönemde Tarih, Edebiyat, Felsefe, Sanat, Tıp, Kozmoğrafya, Hukuk ve Din alanında büyük tarihi ve kültürel atılımlar yapılmış, buna bağlı olarak Medreseler, Camiiler, Kütüphaneler, türbeler, çeşmeler, kaleler, hanlar, hamamlar, çarşı ve bedestenler, köprüler, saraylar yapılmıştır. Karamanoğulları Devrinde Konya Konya da Karamanoğulları (77) devrinde de bilim ve kültür alanındaki gelişmeler devam etmiş, Ulu Arif Çelebi ve oğulları Adil ve Alim Çelebiler ile

6 PERFORMANS PROGRAMI 0 Karamanoğulları Devri Tarihî ve Kültürel Eserler; Ali Gav Zaviye ve Türbesi, Kadı Mürsel Zaviye ve Türbesi, Ebu İshak Kazeruni Zaviyesi, Hasbey Dar-ül Huffazı, Meram Hasbey Mescidi, Şeyh Osman Rûmi Türbesi, Ali Efendi Muallimhanesi, Nasuh Bey Dar-ül Huffaz, Turgutoğulları Türbesi, Kalenderhane Türbesi, Tursunoğlu Camii ve Türbesi, Burhaneddin Fakih Türbesi, Siyavuş Veli Türbesi, Osmanlılar Devrinde Konya Konya, 467 yılında Osmanlı sınırlarındadır. Doğu seferlerine çıkan Osmanlı Sultanlarından Yavuz Sultan Selim, Kanunî Sultan Süleyman ve II.Murat'ın uğrak yeridir. İlim, kültür ve sanat hareketleri kesintisiz devam eder. Ünlü şairler, bilginler, tarihci ve filozofların toplandığı merkez halindedir. Bu dönemde de mimarî yönden; Camiiler, Çeşmeler, Medreseler v.s eserler meydana getirilir. Osmanlı Devri Tarihî ve Kültürel Eserleri Selimiye Camii, Yusufağa Kitaplığı, Piri Mehmet Paşa Camii, Şerafettin Camii, Kapu Camii, Hacı Fettah Camii, Nakiboğlu ve Aziziye Camiileri, Şeyh Halili Türbesi ile Mevlâna Külliyesi dönemin mimarî eserlerinden bazılarıdır. Osmanlının son döneminde Tanzimat hareketiyle Konya'da da yenileşmeler başlamış Medreselerin yanında İlkokullar (İptidai), Öğretmen Okulu (Darülmualimin) ve Ortaokul (Rüştiye) açılmıştır. İlk Lise (idadi) 889 yılında, yine aynı yıllarda Konya Sanat Okulu da Vali Ferit Paşa tarafından hizmete açılmıştır. 900 yılında Konya'daki medrese sayısı ilçeler dahil 50'a ulaşmıştır. Cumhuriyet Devrinde Konya 9 Ekim 9 yılında Cumhuriyetin ilanı ile eskilere ilave yeni okullar açılarak, yeni gazete ve dergiler yayınlanmaya başlanır. Yurt genelinde olduğu gibi Konya'da da İlk, orta, Lise ve Yüksek Öğretim devlet yönetimine geçer, okul yapma ve okuma seferberliğine başlanılarak öğretmen yetiştiren okullar ile teknik ve sanat okulları, yüksek okullar memleketin ihtiyacına göre yenilenerek çoğaltılmıştır. BELEDİYE NİN TARİHÇESİ Kaynaklarda, Konya'da ilk mahalli teşkilatın 80 yılında Çarşı Ağalığı (İhtisap Ağalığı) adı altında kurulduğu belirtilmektedir. Bu teşkilatın 876 yılında belediye teşkilatı haline dönüştürülmesiyle Konya ilk belediyesine sahip olmuştur. Konya belediyesinin kuruluş tarihiyle ilgili olarak bazı kaynaklarda 868 yılı verilmektedir. Belediye Başkanı olarak Muhasebeci Rahmi Bey'in adı geçmekte olup görevden ayrılış tarihi 869'dur yılları arasında herhangi bir belediye başkanı kaynakta belirtilmediğinden, Belediye'nin kuruluş tarihini 876 olarak kabul etmek daha doğru olacaktır. Seyyahlar 800 ve daha sonraki yıllarda Konya nüfusunu arasında göstermiştir. 85 yılında Konya'ya gelmiş olan Jeolog P.D. Techihatchef şehrin nüfusunun.500, 890 yılında ise Seyyah M.Gine olduğunu yazmaktadır. 868 yılı salnamesi Konya nüfusunu 6.7 Sille ve Hatunsaray ile birlikte olarak göstermektedir. 884 salnamesine göre nüfus kişidir. 894 salnamesine göre ise, 9.65 hanede 4.8 Müslüman, 566 Ermeni, 899 Rum olmak üzere toplam kişidir. Seyyahnamelerin ve salnamelerin verdiği rakamlar Konya nüfusunun uzun yıllar arasında olduğunu, fazla bir değişiklik göstermediğini, şehrin çeşitli nedenlerle gelişemediğini belirtmektedir. Konya'nın demiryolu ile tanışıklığı 9. yüzyılın sonlarına dayanır. Almanlar tarafından inşaa edilen Anadolu Bağdat Demiryolu'nun 895 yılında Konya'ya ulaşması ve 896 yılında trenin hizmete girmesiyle ortaya çıkar. Kent merkezinden İstasyona ulaşım ihtiyacının giderilmesi amacıyla, daha önceleri Konya'da valilikte yapmış olan zamanın sadrazamı Avlonya'lı Ferit Paşa elektrikli tramvay yapılınca Selanik'teki atlı tramvayı söktürerek 906 yılında Konya'ya naklettirmiştir. Atlı tramvay hükümet meydanı ve eski buğday pazarından iki ayrı hat olarak çıkar, şimdi Atatürk anıtının bulunduğu, zamanın Ziraat Abidesi civarındaki makasla hatlar birleşir ve istasyona ulaşırdı. Bir çift atla çekilen tramvayın bilet ücreti 906 yılında sadece para idi. Ayrıca Buğday pazarı ile İstasyon arasında buğday taşıyan yük tramvayı da çalışırdı. 9 yılında Belediye'nin bütçesi, TL'dir. Belediye hizmet sahası 0 km² 'dir. Şehirde elektrik yoktur ve içme suyu, Su Komisyonu tarafından işletilmektedir. Bu yıllarda belediye su dağıtım işleriyle ilgilenmemektedir.içme suyu kaynağı olarak o yıllarda Çayırbağı kaynağı kullanılmaktaydı. 9 yılında Belediye Teşkilatı ve personel durumu Meclis üyesi : Kişi İdari İşler : Muhasebeci, Katip Fen İşleri : Fen Memuru Sağlık İşleri : Doktor, Aşı Memuru, Ebe Temizlik İşleri : Memur, 0 Hademe, Bekçi, Ahırcı Zabıta İşleri: : Müfettiş, Müfettiş Muavini, 9 Kolcu ( Zabıta Memuru ) 94 yılında şehre Mukbil ve Beypınarı kaynaklarından içme suları getirilmiştir. 96 yılında Konya Belediyesi, 8 sayılı kanun gereği şehrin su tesisatını devralmıştır. Yine 96 yılında Atatürk Anıtı dikilmiştir yıllarında Belediye itfaiye teşkilatı kurulmuştur. 99 yılında ise Dere Hidroelektrik Santralı inşa edilmiş ve genel aydınlatma yapılmıştır. Motorlu Ulaşım araçlarının hizmete girmesiyle 90 ' lu yıllarda atlı tramvay hizmetten kaldırılmış, raylar sökülerek bir kısmı elektrik direği olarak kullanılmıştır. Belediye, 9 yılında 600 hektarlık sahada kişiye hizmet vermekteydi. Şehirde mahalle vardı. Belediye Meclisi 0 kişi, hizmet sahası 0 km² idi. 94'de şehrin ilk planı yapıldı. 97'de İtfaiye Teşkilatı motorlu araçlarla kısmen teçhiz edilmiştir. Yine bu devirde Belediye Mezbahası inşa edilmiş, Dutlu içme suyu tarihinde şehir şebekesine bağlanmıştır. Ayrıca büz fabrikası yapılmıştır. 945 yılında mahalle muhtarlıkları ihdas olunarak mahalle mümessillikleri kaldırılmış ve mahalle işleri Belediye'den alınmıştır. 946 yılında 4 otobüs ile İstasyon ve Meram semtlerine şehir içi yolcu nakline başlanmıştır.946'da Konya Elektrik A.Ş. tasfiye edilerek Konya Belediyesi tarafından katma bütçeli Elektrik, Su, Otobüs, (ESO) İşletmeleri kurulmuştur. 96'dan 946'ya kadar Konya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen şehir içme suyu işleri 946 yılında ESO 'ya devredilmiş, 949 yılında Eski Meram Yolu'nda dizel elektrik santralı inşa edilerek işletmeye açılmıştır. 950 yılında asfalt inşaatı başlamış, ilk asfalt yol Meram yolu olmuştur.95 yılında şehirdeki asfalt yol m²'dir. Konya Belediyesi'nin yılları arasındaki on yıllık bütçesinin toplamı yaklaşık 55 Milyon TL. ve 0 yıllık yatırımın bütçeye oranı % 5'dir. Belediye hizmet alanı 6 km² dir. 96 yılı sonunda şehir kanalizasyon şebekesinin uzunluğu 6.08 metreye, asfalt yol miktarı m²'ye ulaşmıştır. Şehir içinde sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine ilave edilmiştir. 95 yılında Göksu Hidroelektrik santralı, ihale edilmiş ve tarihinde birinci kısmı işletmeye açılmıştır. 958 yılında Alaaddin tepesi üzerine inşa edilen Torance gazinosu 70 'li yıllarda tadilat görerek Nikah ve Düğün Salonuna dönüştürüldü.989 yılında Alaaddin Keykubat salonu adıyla Konferans, Toplantı, Düğün ve Nişan programlarına tahsis edildi. İkinci geniş kapsamlı tamir ve tadilatını ise 00 ve 00 yıllarında gören salon hizmete devam etmektedir. Meram Yeni Yol Alt geçidi, Devlet Demir Yolları ile ortaklaşa bir projeyle, 960 yılında trafiğe açılmıştır tarihinde yeni şehir imar planı yaptırılmış, bu devrede şehrin çeşitli yerlerine sondaj kuyuları açılarak içme suyu şebekesine dahil edilmiştir. 965 yılında asfalt şantiye tesisleri kurulmuştur. 96 yılında İmar Müdürlüğü, 967 yılında Armoni Mızıkası, 970 yılında Otogar Müdürlüğü ve Fuar Müdürlüğü, 97 yılında ise Bahçeler Müdürlüğü Belediye bünyesine katılmıştır. 970 yılında Yeni otogar hizmete açılmıştır. 97 yılında Göksu Hidroelektrik Santrali, Türkiye Elektrik Kurumu'na devredilmiştir. 968 yılında bugünkü Konya Milli Fuarı'nın nüvesini teşkil etmek üzere Kültürpark olarak temeli atılıp inşaatına başlanan Fuar alanı, 970 yılında tamamlanarak yeni ilavelerle 0 Ağustos 970 tarihinde. Konya Milli Fuarı olarak hizmete açılmıştır. İlkin m² lik Fuar alanı, gördüğü rağbet ve halkın büyük ilgisinden dolayı m² 'ye çıkarılmıştır. Önceki dönem ile birlikte bu yıllar altyapı yatırımlarına ağırlık verildiği, Gecekondu Önleme Bölgeleri'nin oluşturulmaya başlandığı ve şehrin gelişiminin batıya doğru kayışının hızlandığı yıllardır. 97 yılında Koyunoğlu Müzesi, Belediye'ye devredilmiştir. Adnan Menderes Toptan Sebze Hali ise Yeni Otogar'ın kuzeyinde, 977 yılında bitirilerek eski hal denilen şimdiki matbaacılar ve balıkçıların bulunduğu yerden taşınmıştır.yine aynı yılda Konestaş Ekmek Fabrikası açılmıştır. Konya Kamyon Garajı da (Karatay Sanayi güneyinde) 978'de hizmete girmiştir. Eylül 980 askeri darbesinden sonra 5 Eylül 980 tarihinde kabul edilen 0 sayılı kanunla bütün belediye meclislerinin feshedilmesi ve belediye başkanlarının da görevinden alınması üzerine Konya Valisi, Belediye Başkanlığı görevini de yürütmeye başlamıştır. Milli Güvenlik Konsey'inin 4 numaralı kararı ile ülkemizde hızlı nüfus GENEL BİLGİLER - Belediyenin Tarihçesi 5 Ahmet Eflâkî ve Sarı Yakup gibi bilgin ve Mutasavvıflar yetişmiştir.

7 PERFORMANS PROGRAMI 0 artışı ve köyden kente göçün sonucu olarak büyük kentlerimizin yakınlarda teşekkül etmiş olan belediyelerin; aydınlatma, su, kanalizasyon ve ulaştırma gibi hizmetlerini yeterli bir şekilde halkımıza götürmediği ve kontrolün aksamasına neden olduğu gerekçesiyle bu durumdaki belediyelerin Sıkıyönetim Komutanlıkları'nın emirleri ile belediyelere bağlanmaları öngörülmüştür. Bu şekilde. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı'nın 5 nolu bildirisi ile uygun bulması sonucu Konya Belediyesi çevresinde bulunan Dere, Sille, Hocacihan belediyeleri ile Kayacık, Tatlıcak, Saraçoğlu, Taşrakaraaslan, Elmacı, Yaylapınar, Hasanköy, Karahüyük, Yeni Kozağaç, Beybes, Hatıp, Köyceğiz, Yazır köyleri Konya Belediyesi'ne bağlanmıştır. Bu yerlerden Dere ve Sille Belediyeleri, Konya Belediyesi'nin Şube Müdürlüğü, diğerleri ise mahallesi haline getirilmiştir. Bu ilhaklarla Belediye hizmet alanı 8 bin 700 hektardan 77 bin 600 hektara (mücavir alanla birlikte 8 bin 600 hektar) çıkmış; merkez nüfus 9 bin 9'dan 5.00 'e yükselmiştir. Milli Güvenlik Konseyi'nin 4 numaralı kararı daha sonra gün ve 56 sayılı Büyükşehirlerin Yakın Çevresindeki Yerleşim Ana Belediyelere Bağlanmaları Hakkındaki Kanun ile kesinleşmiştir. Bu dönemde, Eylül 98 tarih ve 705 sayılı yasa gereğince ESO İşletmeleri Müessesesi'nin Elektrik bölümü ile Dere Hidroelektrik santrali Kasım 98 tarihinde güç kaybı bulunmayan ve 000 yılına göre hazırlanan elektrik projesinin %90 gerçekleştirilmiş bir elektrik şebekesi olarak TEK'e devredilmiştir. 97 yılında devralınan Koyunoğlu Müze ve Kütüphanesi 984 yılında yeni binasında hizmete açılmıştır. Mayıs 986'da Siemens Ağ firmasına, Konya Raylı Sistem Proje'sinin yurtdışı malzeme ve mühendislik hizmetleri işi ihale edilmiştir.aynı yıl Belediye Sarayı(hizmet binası) hizmete girmiş, halen burada hizmetini sürdürmektedir. Konya Belediyesi, tarihinde kabul edilen; gün ve 9500 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 99 sayılı kanunla Büyükşehir Belediyesi haline dönüştürülmüştür. Kabataş Caddesi ( Denktaş cd.) alt geçidi ile Meram Eski Yol caddesi üst geçidi de 988 yılında trafiğe açılmıştır. 6 MİSYON- VİZYON - İLKELER Büyükşehir Belediyesine Geçiş 989 yılı Mart ayında yapılan mahalli ( yerel) seçimlere Konya Büyükşehir ve üç merkez ilçe (Meram-Selçuklu-Karatay) olarak girilmiş ve artık Konya biri Büyükşehir olmak üzere dört belediye başkanıyla idare edilmeye başlamıştır. Temmuz 987'de temeli atılan Hafif Raylı Sistem, Eylül 99'de hizmete girmiştir tarihinde Konya Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve BESO son bulmuştur. BESO'nun su ile ilgili görevleri ve Fen Müdürlüğü tarafından yürütülen kanalizasyon işleri, KOSKİ'ye geçmiştir. BESO'ya ait otobüs işletmesi, Otobüs İşletmeleri Genel Müdürlüğü adı altında faaliyetlerine devam ettikten sonra Eylül 99'de Hafif Raylı Sistem'in de devreye girmesiyle Toplu Ulaşım İşletmesi adını almıştır. 99 yılında Konya Büyükşehir Belediyesi, Japonya'da dünyanın en başarılı on belediyesinden birisi olarak adını dünyaya duyurmuştur 'de ihale edilen Konya İçme Suyu Arıtma Tesisi 'te hizmete girmiştir. 9 Temmuz 995'te Selçuklu Belediyesi sınırları dahilinde (İstanbul yoluna) Şehirlerarası Otobüs Terminali'nin temeli atılmış, 000 yılında da hizmete açılmıştır. 5 Aralık 990'da hizmete giren Uygun Satış mağazaları, USAM, alanında yapmış olduğu öncülüğü tamamlaması ve Konya'da marketçiliğin yayılması nedeniyle 8 Kasım 995'te özelleştirilmiştir. Aralık 995'te Raylı Sistem'in.kısmı (Cumhuriyet Mah. Kampus arası) hizmete açılmıştır. Bugünkü Konya da adet köprülü kavşak, Mevlana Kültür Merkezi, Gençlik Merkezleri, Hanımlar Lokalleri, Balık Hali, Türkiyenin ilk Bilim Merkezi modern bulvarları, hiper marketleri ile gelişmiş ülkelerde bulunan tüm enstrümanları bulunan modern bir kent olmuştur. Sivil havaalanı ile dünya bağlantısı olan, hızlı tren ile Ankara ve İstanbula ulaşım imkanları gelişmiş, Türkiyenin Doğusu ile batısı arasında bir kavşak noktasıdır Konya. I.A MİSYON - VİZYON - İLKELER I.A. MİSYONUMUZ Katılımcı ve şeffaf bir yönetim anlayışı ile, adalet ve dürüstlükten ödün vermeme kararlılığı içerisinde, kaynakları planlı, programlı, etkili ve verimli kullanarak,kent ve kent sakinlerinin yerel ortak ihtiyaçlarını gidermek suretiyle, yüksek kalite standartlarında yaşam düzeyi sunarak insanımızı tarihi, kültürel ve ekonomik zenginliklere kavuşturmak. I.A. VİZYONUMUZ Bir dünya kenti olarak gördüğümüz Konya'yı, geçmişi kadar büyük ve görkemli bir geleceğe hazırlayarak yaşanabilir kentler sıralamasında üst sıralara çıkarmaktır. I.A. İLKELER BİLDİRİMİ. Adalet ve dürüstlükten ödün vermemek.. Katılımcı ve çoğulcu yönetim anlayışını, sürdürülebilir kılmak.. Karar ve eylemlerde, şeffaflık ve hesap verilebilirliği sürdürmek. 4. Afet ve kriz yönetmek yerine, risk yönetmeyi tercih etmek. 5. Toplumsal değerlere, tarihi mirasa ve kültürel çevreye bağlılık ve duyarlılık içerisinde olmak. 6. Toplumun her kesimine özgü hizmetler üretmek. 7. İlişkilerimizi, liyakat ve güven esasına dayandırmak. 8. Bilimsel yöntemler ve teknolojik imkanlardan yüksek düzeyde yararlanmak. 9. Çalışanların mesleki ve sosyal gelişimini desteklemek, çalışma koşullarını rehabilite etmek. 0.Kurum kültürüne sahip çıkmak ve geliştirici yöntemler üretmek.kaynakların verimli ve rasyonel kullanımına önem vermek. Karar ve eylemlerde halkın taleplerini dikkate almak. Ekip çalışmasına inanmak. 4. Toplam Kalite Yönetimine uygun yüksek standartlı iş yapmak 5. Yaşanabilirlik kriterlerini en fazla artırmış olmak

8 PERFORMANS PROGRAMI 0 I.B İDARİ BİLGİLER Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir AKYÜREK Teftiş Kurulu Başkanlığı Belediye Meclisi Şube Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Hukuk İşleri Şube Müdürlüğü Özel Kalem Müdürlüğü Belediye Encümeni Başkanlık Danışmanları Koski Genel Müdürlüğü UKOME-AYKOME İç Denetçiler Genel Sekreter (Haşmet OKUR) Afet Yönt. Koord. Merkezi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü Gider Şube Müdürlüğü Bütçe Ve Kes.Hes.Şube Müdürlüğü Strateji Geliş. Plan. Şb. Müd. Genel Sekreter Yardımcısı (S.Şenol AYDIN) Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bilim Merkezi Şube Müdürlüğü Yol-Yapım-Bakım Şube Müdürlüğü Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü Altyapı Koor. Şube Müdürlüğü Yapı İşleri Şb. Müd. Sanat Yapıları Şb. Müd. İhale Şb. Müd. Park ve Bahçeler Şb. Müd. Özel Projeler Şube Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel İyilestirme Şube Müdürlüğü Harita Şube Müdürlüğü Emlak Kamulaştırma Şube Müd. İmar Planlama Şube Müdürlüğü Kent Bilgi Sistemi Şube Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Özlük İşleri Şube Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürlüğü İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü Genel Sekreter Yardımcısı (Abdülmelik ÖTEGEN) Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Komek Şube Müdürlüğü Basın Yayın Şube Müdürlüğü Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sağlık Şube Müdürlüğü Evde Bakım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü Özürlüler Şube Müdürlüğü Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Kaynak Geliştirme Şube Müdürlüğü Hal Şube Müdürlüğü Garajlar Şube Müdürlüğü İştirakler Şube Müdürlüğü Taşınmazlar Şube Müdürlüğü Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Evrak Yönetim Şube Müdürlüğü Kararlar Şube Müdürlüğü Arşiv Şube Müdürlüğü Genel Sekreter Yardımcısı (Ercan USLU) Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü Elkart Şube Müdürlüğü İtfaiye Dairesi Başkanlığı İtfaiye Şube Müdürlüğü İtfaiye Şube Müdürlüğü İtfaiye Şube Müdürlüğü Zabıta Dairesi Başkanlığı Zabıta Şube Müdürlüğü Zabıta Şube Müdürlüğü Zabıta Şube Müdürlüğü Zabıta Şube Müdürlüğü Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Satın Alma Şube Müdürlüğü Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Ulaşım Planl. ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı Raylı Sistem Şube Müdürlüğü Otobüs İşletme Şube Müdürlüğü Toplu Ulaşım Şube Müdürlüğü Şehir Düzeni Şube Müdürlüğü Levazım-Ayniyat Şube Müdürlüğü Tanıtım - Organizasyon Şube Müdürlüğü Ulaşım Trafik Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü Atölye ve Tamirhane Şube Müdürlüğü Müze-Kütüphaneler Şube Müdürlüğü Kültür ve Sanat Faaliyetleri Şube Müdürlüğü Dış İlişkiler - Turizm Şube Müdürlüğü Sosyal Araştırmalar Merkezi Şube Müdürlüğü Kültür Merkezi Şube Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü Mezarlıklar Şube Müdürlüğü Çevre Kontrol Şube Müdürlüğü Çevre Koruma Şube Müdürlüğü Türkiye'nin idari yapılanmasında, birbirini ikame eden iki sistem vardır. Bunlardan birisi; kamu hizmetlerinin yalnız bir merkezden idare edildiği merkezden yönetim sistemidir. Yasama, yürütme ve yargıya ilişkin genel esaslar ve bu esaslara yönelik yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem merkezi idare tarafından işletilir. Diğeri ise; kamu hizmetlerinin yerel yönetim birimleri tarafından görüldüğü yerinden yönetim sistemidir. Yerel hizmetlerin sunumuna ilişkin yetki ve sorumlulukların kullanıldığı bu sistem ise yerel yönetimler tarafından işletilir. Türk kamu yönetimi sistemi, merkeziyetçilik sistemine dayanmaktadır. Ancak, merkezden yönetim ve yerinden yönetim sistemleri ılımlılaştırılarak birleştirilmiş vaziyettedir. Mahalli idarelerin çalışma sistemleri incelendiği zaman, gerek idari ve gerekse icrai faaliyetlerinde hafifleştirilmiş merkezi yönetim etkisi belirgin şekilde hissedilir. Ülkemizde idari yapı, merkezden yönetime ağırlık verilerek örgütlendirilmiştir. Genel yönetimin, mahalli idareler üzerindeki denetimi oldukça ağırdır. Bunun özerklik boyutu hizmetin gerektirdiği ölçüde netleştirilememiştir. Merkezden yönetim ilkesinin yumuşatılmış biçimi Yetki Genişliği ni ortaya çıkarmıştır. Bu ilke sebebiyle ve neticesiyledir ki ; Merkez, taşra kuruluşlarına belli konularda kendiliğinden karar alma yetkisini tanır. Belediyeler, yetki, sorumluluk ve görevleri itibarı ile bir yerel yönetim birimidirler. Kuruluş, yetki, görev ve sorumluluklar kanunla düzenlenir. Örgütlenme de ikili bir yapı gözetlenir. Bunlardan birincisi, Büyükşehir Belediyesi sistemidir ki bu sistemde Büyükşehir Belediyelerinin yanında Merkez İlçe ilk kademe belediyeleri yer alır. Diğeri ise, İl Belediyesi sistemidir ki, bu sistem içerisinde de il belediyesi, ilçe belediyesi ve belde belediyesi yer alır. Ancak bu belediyeler arasında sadece yapısal bağlılık bulunur. Ararlarında hiyerarşik bir bağdan söz etmek mümkün değildir. Belediyeler. görev, yetki ve sorumluluklarını kanun ve bu kanunlara dayalı ikincil mevzuat düzenlemelerinden alırlar. Bu kapsamda belediyelerin temel kanunu 59, sayılı Belediye Kanunu dur. Ayrıca Büyükşehir Belediyeleri için temel kanun olarak, 56 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu vardır. Belediyelerin görevleri, yerel anlamdaki kentsel, fiziki, kültürel ve sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik görevlerdir. Belediyeler, görev, yetki ve sorumluluklarını seçilmiş ve atanmış kamu görevlileri eliyle yürütürler. Belediye Meclisi, Belediye encümeni veya belediye başkanı tarafından alınan kararlar, belediye başkanı ve diğer atanmış kamu hizmetlileri eliyle uygulanır. Alınan kararlar ve yapılan uygulamalar, iç ve dış denetim mekanizmalarının denetimine tabidir. Bu denetim bazı noktalarda ağır bir vesayet uygulaması olarak ortaya çıkar. I.B. İç Kontrol Sistemi Konya Büyükşehir Belediyesinin mali kontrol çalışmaları, muhasebe işlemlerinin kontrolü, gelir ve gider işlemlerinin hukuka uygunluğunun araştırılması, harcamalara ilişkin belgelerin doğruluk ve tutarlılığı, mali yönetimi, kaynakların etkin, verimli ve kaliteli kullanılıp kullanılmadığı konularını içermektedir. Mali kontrol çalışmaları, iç kontrol ve dış kontrol olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünüdür. Üst yönetimin İç kontrol kapsamındaki sorumluluk gerekleri; harcama İDARİ BİLGİLER - Teşkilat Yapısı Yönetim Yapısı - İç Kontrol Sistemi 7 I.B. Teşkilat Yapısı I.B. Yönetim Yapısı

9 PERFORMANS PROGRAMI 0 yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Dış Kontrol:Ülkemizde belediyeler üzerindeki mali denetim, belediyelerin gelir ve giderleri ile malları üzerinde TBMM adına denetim yapma yetkisi bulunan Sayıştay tarafından yapılmaktadır. Bundan başka Belediyeler açısından İçişleri Bakanlığı nın da belli yetkileri ve sorumlulukları bulunmaktadır. Dış denetim, genel kabul görmüş uluslararası denetim standartları dikkate alınarak; Kamu idaresi hesapları ve bunlara ilişkin belgeler esas alınarak, mali tabloların güvenilirliği ve doğruluğuna ilişkin mali denetimi ile kamu idarelerinin gelir, gider ve mallarına ilişkin mali işlemlerinin kanunlara, kurumsal amaç, hedef ve planlara uygun olup olmadığının tespiti, Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli olarak kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi, faaliyet sonuçlarının ölçülmesi ve performans bakımından değerlendirilmesi, suretiyle gerçekleştirilir. I.B.4 Bilişim Sistemi Büyükşehir Belediye binamızdaki ağ sistemi fiber optik altyapıya dönüştürülmüştür. Fiber altyapısına uygun ağ cihazlarıyla donatılan sistemimiz en hızlı veri transfer gücüne sahiptir. Belediye binamızın dışında hizmet veren 4 adet birimimiz GHDSL ile bağlı olup internet hızımız 0Mbit'tir. Belediye ağ sisteminin güvenlik ve optimizasyonu için ağ yönetim sistemi kurulmuştur. Belediye verilerinin güvenliği ile virus problemlerinin giderilmesi için uygulanan antivirüs sistemi sürekli güncel tutulmaktadır. Belediye otomasyon sistemi, kent bilgi sistemi, elkart otomasyon sistemi, canlı yayın, web sunucusu ve mail sunucularını bulunduran ana sistem odamız, fiziki müdahalelere karşı kartlı giriş sistemi ile korunmakla birlikte, olası yangın olayları için gaz absorbeli otomatik yangın sistemi ile donatılmıştır. Belediye otomasyon sistemimiz, Birlikte çalışabilirlilik esaslarına uygun olarak web tabanlı olarak çalışmaktadır. Belediye otomasyon sistemi ve web sayfamızın ilgili bölümündeki e-belediye sistemi bütünleşik hizmet vermektedir. BİLGİSAYAR VE GEREÇ DURUMU Ana Makine (Server) PC Yazıcı Sinevizyon Kamera Araç Telsizi El Telsizi Röle Merkezi Harita Ölçüm Aleti 8 Bilişim Sistemi - Mevzuat B.ŞEHİR KOSKİ I.B.5 Mevzuat Analizi Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Belediyeler bir taraftan kamu hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer taratan özel hukuka ait işlemler yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu hukuku kurallarına, bir taraftan da özel hukuk kurallarına tabidirler. Yani hem bir özel hukuk tüzel kişisi olarak, alım satım yapmak,kiraya vermek,sözleşme yapmak,vergi mükellefi olmak gibi hak ve yükümlülüklere sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak,imar planı yapmak uygulamak, para cezaları vermek,vergi, harç, katılma payı tahsil etmek, gibi kamu hukukunun hak ve yetkilerine sahiptirler. Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları yapabildiği gibi ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesis etmek, işletme kurmak, şirket kurmak, gibi çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii oldukları mevzuat da farklılaşmakta ve artmaktadır. Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir. Kanun Adı Kanun No Sivil Müdafaa Kanunu 76 Harcırah Kanunu 645 Amme Alac. Tah. Us. Hak. K. 68 KMYK'un da Değişik. Yapan K. 546 Türk Ceza Kanunu İl Özel İdare Kanunu Asker Aileleri Yardım Kanunu 409 B. G. Kanununda Değişiklik Yapan K. 94 Mal Bildir. Bul. Rüşvet ve Yols uzlukla.müc. K. Ölçü ve Ayarlar Kanunu Mesleki Eğitim Kanunu Hayvan Sağlığı ve Zabıtası K. 85 Katma Değer vergisi Kanunu 065 Kültür Tabiat Var.Kor.K. Merkezî İdare Vergi Gelirleri Tahs. K Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 59 Su Ürünleri Kanunu 80 Avukatlık Kanunu Devlet Memurları Kanunu Harçlar Kanunu 49 Damga Vergisi Kanunu 488 Taşıt Kanunu 7 Vergi Usul kanunu Genel Kadro Usulü Kanunu 90 Gelir Vergisi Kanunu 9 Sayıştay Kanunu 6085

10 PERFORMANS PROGRAMI 0 Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Bu mevzuat hükümlerinin değil, belki isimlerinin bile sayılması bu çalışmanın sınırlarını aşmaktadır. Zira belediyeler bir taraftan kamu hukukuna dayanan işlemler yaparken diğer taratan özel hukuka ait işlemler yaparlar. Bu yönüyle bir taraftan kamu hukuku kurallarına, bir taraftan da özel hukuku kurallarına tabidirler. Yani hem bir özel hukuku tüzel kişisi olarak, alım satım yapmak,kiraya vermek,sözleşme yapmak,vergi mükellefi olmak gibi hak ve yükümlülüklere sahip oldukları gibi, hem de kamulaştırma yapmak,imar planı yapmak uygulamak, para cezaları vermek,vergi, harç, katılma payı tahsil etmek, gibi kamu hukuku hak ve yetkilerine sahiptirler. Ayrıca belediyeler bu faaliyetleri bizzat kendi personel ve imkanları, ihale ve imtiyaz yöntemi, bağlı kuruluş tesisi, işletme kurmak, şirket kurmak, gibi çeşitli yöntemlerle yerine getirdiklerinden tabii oldukları mevzuat da farklılaşmakta ve artmaktadır. Bu çalışmamızda belediyelerin çoğunlukla karşılaştıkları ve sıklıkla icracısı oldukları kanunlara yer verilmiş, bu kanunlara dayanan yönetmeliklere doğal olarak kapsamda olduğu kabulü ile atıf yapılmakla yetinilmiştir. Büyükşehir Belediyesinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları Belediyelere ve/veya belediye başkanlarına çeşitli kanun ve yönetmelikler ile görev ve yetkiler verilmiştir. Ancak temel olarak Büyükşehir belediyelerinin görev ve yetkileri 56 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7. Maddesine. maddesi ile 59 sayılı belediye Kanunun 4,5. maddelerinde belirlenmiştir. 56 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun 7. maddesi ; Madde 7- Büyükşehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır: a) İlçe ve ilk kademe belediyelerinin görüşlerini alarak büyükşehir belediyesinin stratejik plânını, yıllık hedeflerini, yatırım programlarını ve bunlara uygun olarak bütçesini hazırlamak. b) Çevre düzeni plânına uygun olmak kaydıyla, büyükşehir belediye ve mücavir alan sınırları içinde /5.000 ile /5.000 arasındaki her ölçekte nazım imar plânını yapmak, yaptırmak ve onaylayarak uygulamak; büyükşehir içindeki belediyelerin nazım plâna uygun olarak hazırlayacakları uygulama imar plânlarını, bu plânlarda yapılacak değişiklikleri, parselasyon plânlarını ve imar ıslah plânlarını aynen veya değiştirerek onaylamak ve uygulanmasını denetlemek; nazım imar plânının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmayan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin uygulama imar plânlarını ve parselasyon plânlarını yapmak veya yaptırmak. c) Kanunlarla büyükşehir belediyesine verilmiş görev ve hizmetlerin gerektirdiği proje, yapım, bakım ve onarım işleriyle ilgili her ölçekteki imar plânlarını, parselasyon plânlarını ve her türlü imar uygulamasını yapmak ve ruhsatlandırmak, tarihli ve 775 sayılı Gecekondu Kanununda belediyelere verilen yetkileri kullanmak. d) Büyükşehir belediyesi tarafından yapılan veya işletilen alanlardaki işyerlerine büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan alanlarda işletilecek yerlere ruhsat vermek ve denetlemek. e) Belediye Kanununun 69 ve 7 üncü maddelerindeki yetkileri kullanmak f) Büyükşehir ulaşım ana plânını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak; ulaşım ve toplu taşıma hizmetlerini plânlamak ve koordinasyonu sağlamak; kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. g) Büyükşehir belediyesinin yetki alanındaki meydan, bulvar, cadde ve ana yolları yapmak, yaptırmak, bakım ve onarımını sağlamak, kentsel tasarım projelerine uygun olarak bu yerlere cephesi bulunan yapılara ilişkin yükümlülükler koymak; ilân ve reklam asılacak yerleri ve bunların şekil ve ebadını belirlemek; meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki binalara numara verilmesi işlerini gerçekleştirmek. h) Coğrafî ve kent bilgi sistemlerini kurmak. i) Sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak çevrenin, tarım alanlarının ve su havzalarının korunmasını sağlamak; ağaçlandırma yapmak; gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; inşaat malzemeleri, hurda depolama alanları ve satış yerlerini, hafriyat toprağı, moloz, kum ve çakıl depolama alanlarını, odun ve kömür satış ve depolama sahalarını belirlemek, bunların taşınmasında çevre kirliliğine meydan vermeyecek tedbirler almak; büyükşehir katı atık yönetim plânını yapmak, yaptırmak; katı atıkların kaynakta toplanması ve aktarma istasyonuna kadar taşınması hariç katı atıkların ve hafriyatın yeniden değerlendirilmesi, depolanması ve bertaraf edilmesine ilişkin hizmetleri yerine getirmek, bu amaçla tesisler kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; sanayi ve tıbbî atıklara ilişkin hizmetleri yürütmek, bunun için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; deniz araçlarının atıklarını toplamak, toplatmak, arıtmak ve bununla ilgili gerekli düzenlemeleri yapmak.() j) Gıda ile ilgili olanlar dâhil birinci sınıf gayrisıhhî müesseseleri ruhsatlandırmak ve denetlemek, yiyecek ve içecek maddelerinin tahlillerini yapmak üzere laboratuvarlar kurmak ve işletmek. k) Büyükşehir belediyesinin yetkili olduğu veya işlettiği alanlarda zabıta hizmetlerini yerine getirmek. l) Yolcu ve yük terminalleri, kapalı ve açık otoparklar yapmak, yaptırmak, işletmek, işlettirmek veya ruhsat vermek. m) Büyükşehirin bütünlüğüne hizmet eden sosyal donatılar, bölge parkları, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, kütüphane, müze, spor, dinlence, eğlence ve benzeri yerleri yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek; gerektiğinde amatör spor kulüplerine malzeme vermek ve gerekli desteği sağlamak, amatör takımlar arasında spor müsabakaları düzenlemek, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclis kararıyla ödül vermek. n) Gerektiğinde sağlık, eğitim ve kültür hizmetleri için bina ve tesisler yapmak, kamu kurum ve kuruluşlarına ait bu hizmetlerle ilgili bina ve tesislerin her türlü bakımını, onarımını yapmak ve gerekli malzeme desteğini sağlamak. o) Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlamak, bu amaçla bakım ve onarımını yapmak, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa etmek. p) Büyükşehir içindeki toplu taşıma hizmetlerini yürütmek ve bu amaçla gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek, büyükşehir sınırları içindeki kara ve denizde taksi ve servis araçları dahil toplu taşıma araçlarına ruhsat vermek. r) Su ve kanalizasyon hizmetlerini yürütmek, bunun için gerekli baraj ve diğer tesisleri kurmak, kurdurmak ve işletmek; derelerin ıslahını yapmak; kaynak suyu veya arıtma sonunda üretilen suları pazarlamak. s) Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. t) Her çeşit toptancı hallerini ve mezbahaları yapmak, yaptırmak, işletmek veya işlettirmek, imar plânında gösterilen yerlerde yapılacak olan özel hal ve mezbahaları ruhsatlandırmak ve denetlemek. u) İl düzeyinde yapılan plânlara uygun olarak, doğal afetlerle ilgili plânlamaları ve diğer hazırlıkları büyükşehir ölçeğinde yapmak; gerektiğinde diğer afet bölgelerine araç, gereç ve malzeme desteği vermek; itfaiye ve acil yardım hizmetlerini yürütmek; patlayıcı ve yanıcı madde üretim ve depolama yerlerini tespit etmek, konut, işyeri, eğlence yeri, fabrika ve sanayi kuruluşları ile kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler yönünden denetlemek, bu konuda mevzuatın gerektirdiği izin ve ruhsatları vermek. v) Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak. y) Merkezî ısıtma sistemleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek. z) Afet riski taşıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturan binaları insandan tahliye etmek ve yıkmak. Büyükşehir belediyeleri birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen yetkilerini, imar plânlarına uygun olarak kullanmak ve ilgili belediyeye bildirmek zorundadır. Büyükşehir belediyeleri bu görevlerden uygun gördüklerini belediye meclisi kararı ile ilçe ve ilk kademe belediyelerine devredebilir, birlikte yapabilirler. 56 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunun.maddesine göre ; Madde - Büyükşehir belediyesi, ilçe ve ilk kademe belediyelerinin imar uygulamalarını denetlemeye yetkilidir. Denetim yetkisi, konu ile ilgili her türlü bilgi ve belgeyi istemeyi, incelemeyi ve gerektiğinde bunların örneklerini almayı içerir. Bu amaçla istenecek her türlü bilgi ve belgeler en geç onbeş gün içinde verilir. İmar uygulamalarının denetiminde kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversiteler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından yararlanılabilir. Denetim sonucunda belirlenen eksiklik ve aykırılıkların giderilmesi için ilgili belediyeye üç ayı geçmemek üzere süre verilir. Bu süre içinde eksiklik ve aykırılıklar giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi eksiklik ve aykırılıkları gidermeye yetkilidir. Büyükşehir belediyesi tarafından belirlenen ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapılar, gerekli işlem yapılmak üzere ilgili belediyeye bildirilir. Belirlenen imara aykırı uygulama, ilgili belediye tarafından üç ay içinde giderilmediği takdirde, büyükşehir belediyesi tarihli ve 94 sayılı İmar Kanununun ve 4 nci maddelerinde belirtilen yetkilerini kullanma hakkını haizdir. Ancak 94 sayılı Kanunun 4 nci madde kapsamındaki konulardan dolayı iki kez ceza verilemez. 59 sayılı Belediye Kanununun 4. maddesine göre; Madde 4- Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) ( )() Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve İÇ POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 9 I.C TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

11 PERFORMANS PROGRAMI 0 onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. (İptal İkinci Fıkra: Anayasa Mahkemesi'nin 4//007 tarihli ve E. 005/95, K. 007/5 sayılı Kararı ile ) Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir. 456 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. (Ek fıkra: /7/ /9 md.) Sivil hava ulaşımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dışındadır. işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. a) Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. (l)bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştayın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. 59 sayılı Belediye Kanununun 5. maddesine göre; Belediyenin yetkileri ve imtiyazları; d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, 0 E İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER İl sınırları içinde büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 0.000'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. 886 sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. I.D LERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER Belediyecilik anlayışımız temel ayak üzerine kurulmuştur. Fiziki Belediyecilik, Sosyal Belediyecilik ve Kültürel Belediyecilik. Yeni dönemde 4. Ayak olarak Ekolojik Belediyecilikte önem kazanmaktadır yıllarını kapsayan dönemde fiziki belediyecilikte ulaşımın kesintisiz bir şekilde sağlanmasına yönelik olarak adet köprülü kavşak yatırımı yapılmıştır. Yol standartlarımız yükseltilmiş, kaldırım yükseklikleri AB standardına getirilmiş, işaretlemeler, yön levhaları yoluyla modern bir şehirde olması gereken standartlar yakalanmıştır.00 km üzerinde bisiklet yolları yapılmıştır. Avrupa kentlerinde görülen kartlı bisiklet kullanımına geçilmiştir. Yine standardı yükseltilen yollarımızda özellikle İstanbul Yolu - Beyşehir yolu aksında çok sayıda yaya üst geçidi yapılmıştır. Bu dönemde 7 yaya üst geçidi, 6 Hızlı tren yaya alt geçidi tamamlanarak halkımızın istifadesine sunulmuştur. 0 yıldır raylı sisteme ilave yapılmamışken bu dönemde 4 km ilave edilmiş, modern otobüslerle klimalı ortamda seyyahat imkanı sağlanmıştır. Hanımlar lokali, Gençlik Merkezleri, Hobi Bahçeleri, Mevlana Kültür Merkezi, Balık Hali, Spor Tesisleri gibi pek çok yatırım yapılmıştır. Bu dönemde ağaçlandırmaya önem verilmiş olup 6 milyonun üzerinde fidan toprakla buluşturulmuştur. Yine bu dönemde Konya nın en büyük parkı ( m) olan Hadimi parkı hizmete alınmış, Bosna Hersek, İstanbul Yolu tramvay güzergahı, Birlik parkı gibi pek çok büyük park yapılmıştır. Kentimize orjinal bir yapı olan Japon Parkı kazandırılmış ve halkımızın istifadesine sunulmuştur. Tarihe olan saygımızdan pek çok tarihi eserin restorasyonu yapılmıştır. Sokak iyileştirme çalışmaları, yayalaşma çalışmaları, gibi Konya daki ilkler gerçekleştirilmiştir: Dönemimizde Alo Doğum, Alo Cenaze, Sosyal Kart uygulaması, Hanım lokalleri, KOMEK kursları, Altınbaşak kültür faaliyetleri, 0 Dilde Mesnevi çevirisi, sürekli sema gösterisi gibi pek çok sosyal ve kültürel aktivite yapılmıştır. Türkiye de ilk defa bir bilim merkezi Konya da açılacak olup 0 yılında tamamlanacaktır. Önümüzdeki dönemde Spor Kompleksleri, yeni park alanları, yeni katlı otoparklar, raylı sisteme ilave hatlar ve raylı sistem rehabilitasyonu, bisiklet yolları, yayalaşma bölgeleri, kentsel dönüşümler planlamaktayız.

12 PERFORMANS PROGRAMI 0 I.E İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKALAR I.E. İnsan Kaynakları MEMUR PERSONEL Erkek Kadın TOPLAM İlkokul Ortaokul Lise Meslek Lisesi Meslek Lisesi Üstü 0 Yıllık Yüksek Okul Yıllık Yüksek Okul 4 Yıllık Yüksek Okul Yıllık Yüksek Okul TOPLAM İŞÇİ PERSONEL Erkek Kadın TOPLAM Okur Yazar İlkokul 8 8 Ortaokul Lise 4 4 Meslek Lisesi 6 6 Meslek Lisesi Üstü Yıllık Yüksek Okul 4 Yıllık Yüksek Okul Yıllık Yüksek Okul 4 4 TOPLAM Tatlıcak asfalt, beton elamanları üretim tesisleri 00 m² kapalı m² açık alan, KOSKİ Akyokuş Su Arıtma Tesisleri, Kültürel Tesisler: Mevlana Kültür Merkezi Alaaddin Keykubat Salonu Koyunoğlu Müzesi Şehitlik Kılıçarslan Gençlik Merkezi İşyerleri vb.yerler 558 adet Dükkan Adet Konut 6 Adet Restoran 7 Adet WC 9 Adet Büfe 5 Adet Büro 4 Adet Kafeterya 9 Büfe ve Çay Bahçesi 4 Adet Elkart Dolum Gişesi 7 Adet Zabıta Karakolu Adet Akaryakıt İstasyonu adet Anaokulu ve Kreşi Adet Rekreasyon Alanı Adet Kapalı Yüzme Havuzu Hanımlar Lokalleri Otobüs Hareket Merkezleri Hayvan Pazarı Tesisleri KOMEK Kurs Merkezleri 8 Adet Kurs Merkezi İtfaiye Merkezi 5 Adet Park ve Bahçeler 9 Adet Otoparklar 9 Adet SÖZLEŞMELİ PERSONEL Erkek Kadın TOPLAM Yıllık Yüksek Okul 4 Yıllık Yüksek Okul 4 5 Yıllık Yüksek Okul TOPLAM 7 8 Belediyemizde 407 Memur, 60 İşçi ve 8 adet Sözleşmeli personel olmak üzere toplam 905 personel çalışmaktadır. Ayrıca hizmet alım yöntemiyle Daire Başkanlıklarının talebi çerçevesinde çalışma konuları, çalışma aralığı ve iş yoğunluğuna bağlı olarak muhtelif evsafta personelde istihdam edilmektedir. I.E. Fiziki Kaynaklar Arsalar (0):995 Adet.88.44m² Hizmet Binaları/Tesisler Büyükşehir ve KOSKİ Ana Hizmet Binası: 985 yılından beri hizmet vermektedir m² alan üzerinde 7 katlıdır. Raylı Sistem Hizmet Binası ve Atölyeleri: 685 m² Yeni Otogar Tesisleri, m² alan.000 m² kapalı alan, İNSAN KAYNAKLARI VE FİZİKİ KAYNAKLAR

13 PERFORMANS PROGRAMI 0 II. PERFORMANS BİLGİLERİ II.A Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

14 PERFORMANS PROGRAMI 0 PERFORMANS BİLGİLERİ - Stratejik Amaç ve Hedeflere İlişkin Bilgiler

15 PERFORMANS PROGRAMI 0 STRATEJİK AMAÇ Stratejik Amaç 4 Stratejik Amaç 5 STRATEJİK AMAÇ YILLAR TOPLAM Stratejik Amaç Mali yapının güçlendirilmesi Stratejik Amaç Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak Stratejik Amaç Her yaştan vatandaşımıza bilimi sevdirecek ve bilimsel faaliyetlere teşvik edecek hizmetler sunmak Stratejik Amaç 4 Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı, etkin, koordineli müdahale etmek için merkez oluşturmak Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması Kentimizin yeşil alan varlığını sürekli artırmak, yeşil alan sulamalarında su tasarrufunu artırmak Kentsel altyapı plan, proje ve uygulamalarının mekansal planlama ile bütünleşik yürütülmesi, sosyal belediyecilik kapsamında hizmet seviye ve kapasitesini yükseltmek Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı, düzenli, temiz ve yaşanabilir modern bir kent oluşturmak için fiziki yatırımlar planlamak ve uygulamak Konya yı Kültür ve Turizm açısından cazibe merkezi haline getirmek için yeni fiziki mekanlar oluşturmak Yollarda yapılan kazının minimuma indirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, AYKOME nin etkinliğinin artırılması Kültürel ve tarihsel dokuya uygun, planlı düzenli ve modern bir kent oluşturmak Kent içi ulaşım ve güvenlik için tedbirleri almak, bu amaçla bilgi teknolojilerini kullanmak Modern, konforlu ve ekonomik toplu taşıma hizmetleri sunmak Stratejik Amaç 5 Stratejik Amaç 6 Stratejik Amaç 7 Stratejik Amaç 8 Stratejik Amaç 9 Stratejik Amaç 0 Stratejik Amaç Stratejik Amaç Stratejik Amaç 4 Stratejik Amaçlar - Kaynak Dağılımı YILLAR TOPLAM Temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak İtfaiye teşkilatının güçlendirilmesi, etkinliğinin daha da artırılması Stratejik Amaç 6 Bilişim teknolojilerinin kurum içi ve kurum dışı ilişkiler de kullanımını yaygınlaştırmak Stratejik Amaç 7 Taşınır Mal Yönetimi sisteminin iyileştirilmesi ile araç ve çalışma verimliliğin artırılması Stratejik Amaç 8 Konya nın kültür, sanat ve sosyal alanındaki gelişimine katkıda bulunulması ve cazibe merkezi haline getirilmesini sağlamak için etkinlikler planlamak ve yapmak Stratejik Amaç 9 Konya nın Uluslar arası alanda itibarlı ve saygın bir kent haline gelmesi ve Belediyemizin Uluslar arası Projelerden faydalanması Stratejik Amaç 0 Zabıta Hizmetlerini Kesintisiz, Zamanında, Tatmin Edici, Kaliteli, Hızlı ve Sürdürülebilir Şekilde Sunarak; Kent Sakinlerinin Esenlik, Huzur ve Sükûnunu Temin Etmek, Kent ve Toplum Düzeninin İyileştirilmesine Katkı Sağlamak Stratejik Amaç Kentimizin mesleki eğitim İhtiyaçlarını etkin olarak karşılamak için kurslar açmak, kursiyerlere yönelik sosyal faaliyetler düzenlemek Stratejik Amaç Konya nın Tanıtımın için çalışmalar yapmak Stratejik Amaç Katılımcı Yönetim Anlayışı ile birey ve kurumların yönetime doğrudan katılımını temin etmek Stratejik Amaç 4 Konya da sağlıklı yaşama şartlarının gelişmesine katkı sağlamak Stratejik Amaç 5 Sosyal Hizmet ihtiyaçlarını etkin olarak karşılamak Stratejik Amaç 6 Dezavantajlı Gruplara yönelik hizmetleri etkinleştirmek ve yaygınlaştırmak Stratejik Amaç 7 Personel motivasyonunun ve eğitimini artırıcı faaliyetler yapmak Stratejik Amaç 8 Teftiş ve Denetim sisteminin güçlendirilmesi Stratejik Amaç 9 Belediyenin eylem ve işlemlerinde hukuka uygunluğun sağlanması, uyuşmazlıkların adli ve idari merciilerde etkin bir şekilde çözümlenmesi Stratejik Amaçlar Toplamı Bütçe KAYNAK DAĞILIM TABLOSU Kaynaklar (TL)* Genel Bütçe Özel Bütçe Yerel Yönetimler * Sosyal Güvenlik Kurumları Bütçe Dışı Fonlar Döner Sermaye Vakıf ve Dernekler Dış Kaynak** Diğer (Kaynağı Belirtilecek) - (00 000) - (00 000) - (00 000) - (00 000) TOPLAM*** * Belediye Gelirler Kanunu + Vergi + Harç + İşletme Gelirleri ** Dış Kaynak Raylı Sistem için kullanılacaktır *** Toplam içinde dış kaynak dahildir.

16 PERFORMANS PROGRAMI 0 BİRİMLERA AİT PERFORMANS TABLOLARI 0 Yılı Hedefleri 5 BİRİM PERFORMANS TABLOLARI

17 PERFORMANS PROGRAMI 0 PERFORMANS TABLOSU Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : 0 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*000 TL) DİĞER ve İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*000 TL) Personel Sayısı 6 Toplam Gelir Bütçe Rakamı Toplam Gider Bütçe Rakamı İç Borç Miktarı Dış Borç Miktarı (Avro) Faiz Ödemeleri STRATEJİK AMAÇ. Mali Yapının Güçlendirilmesi. Mali kaynak artırıcı tedbirler almak GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.. Gelirlerin tahsilat oranının yükseltmek (%4 tahsil edilemeyen) 06 yılı sonuna kadar tahsil edilemeyen miktarı % ye oranına düşürmek Mükellef Sayısı DİĞER ve 6 MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI GİDER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.. Kaynakların tasarruflu Kullanılmasını Sağlamak Bütçe İçindeki Cari Gider Oranını Her Yıl % Azaltmak Cari Gider Toplamı Cari Giderin Bütçe İçindeki Oranı 47% Yatırım Gider Toplamı Yatırım Giderin Bütçe İçindeki Oranı 47% Transfer Gider Toplamı Transfer Giderlerinin Bütçe İçindeki Oranı 6% Tasarruf Politikası Uygulamak GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.. Taşınmaz kiralama işlemlerinin emsal değerler üzerinden yürütmek İhalesi bitenlerin güncellenmesi Taşınmaz adedi 80 Kira Gelir Miktarı Bütçe İçinde Kira Gelir Oranı 5% Her Yıl Sonunda Emsal Değerlemesi Yapma Adedi Tamamı Emsal Değerlendirilmesi Projesi TOPLAM (TL) Personel Giderleri (*000 TL).900 Sosyal Güv.Kurumlarına Devlet Payı Giderleri (*000TL) 90 Mal Hizmet Alımı Giderleri (*000 TL).58 Cari Transferler (*000 TL) Sermaye Giderleri (*000 TL) - YILLAR 04-TL TL

18 PERFORMANS PROGRAMI 0 PERFORMANS TABLOSU Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Bütçe Yılı : , , TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*000 TL) STRATEJİK AMAÇLAR İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*000 TL) DİĞER ve İÇİN TOPLAM MALİ KAYNAK İHTİYACI (*000 TL) Personel Sayısı (Genel Personel sayısı) Binek Araç Sayısı Kamyon Sayısı Greyder sayısı Yükleyici Sayısı İş makinesi Sayısı Asfalt makinesi Sayısı Bordür Üretim Tesisi Üretilen Bordür Sayısı (yıllık) Bordür Birim Maliyeti Satın Alınan Bordür Sayısı (yıllık) Üretilen Kilitli Taş Sayısı (yıllık) Kilitli Taş Birim Maliyeti Satın Alınan Kilitli Taş Sayısı (yıllık) Kazı Miktarı (yıllık) Dolgu Miktarı (Yıllık) Personel sayısı ( İhale şube Müdürlüğü) İhale Sayısı 40 Teknik Şartname Sayısı 0 İdari Şartname sayısı 0 Yapılan Sözleşme Sayısı 5 Yatırım Programı Hazırlanması İçin Toplantı Sayısı STRATEJİK AMAÇ.Hemşehrilerimize sürekli eğitim ve yaşam boyu spor imkânları sunmak. Yaşam boyu sporu yaygınlaştırıcı hizmetler sunmak Yapı İşleri Şube Müdürlüğü.. Yeni stadyum yapmak 04 Yılı içinde tamamlamak İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) 7 Konya Büyükşehir Belediyesi Stadyum Yapımı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü.. Yeni yüzme havuzu yapmak 04 yılı sonuna kadar tamamlamak İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) 0 Yüzme Havuzu Yapımı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü.. Veledroom yapmak 04 yılı sonuna kadar tamamlamak , , YILLAR 04-TL FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 7 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

19 PERFORMANS PROGRAMI 0 STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK AMAÇ 8 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI İnşaatın İlerleme yüzdesi (%) 60 Veledrom yapımı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü kişilik kapalı spor salonu yapmak 0 yılı sonuna kadar tamamlamak İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) Kişilik Spor Salonu Yapımı Yapı İşleri Şube Müdürlüğü..5 0 Okula spor salonu yapmak 0 yılı sonuna kadar tamamlamak İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) 00 0 Okula Spor Salonu Yapımı Her yaştan vatandaşımıza bilimi sevdirecek ve bilimsel faaliyetlere teşvik edecek hizmetler. Bilimsel faaliyetlerin yapılacağı mekanlar oluşturmak sunmak Yapı İşleri Şube Müdürlüğü.. Bilim merkezi binası yapmak 0 yılı içinde tamamlamak İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) 60 5 Bilim Merkezi Yapımı Afet ve felaketlere karşı sürekli hazır olmak ve hızlı, etkin, koordineli müdahale etmek için merkez oluşturmak 4. AKOM un kurulması Yapı İşleri Şube Müdürlüğü 4.. AKOM hizmet binası planlanması ve yapılması 0 yılı sonuna kadar tamamlamak İnşaatın ilerleme yüzdesi (%) 0 90 AYKOM İtfaiye İhtisas Merkezi Yapımı Çağdaş, konforlu ve güvenli bir ulaşım sistemi ve buna uygun alt yapının oluşturulması 5. Yeni araç, bisiklet yolları planlamak, yapmak,yol kalitesini yükseltmek,yeni otoparklar planlamak, engelsiz kent projesi üretmek ve yapmak Sanat Yapıları Şube Müdürlüğü, Yol Yapım Şube Müdürlüğü 5.. Hâlihazır yolların kalitesini yükselterek kapasitesini ve kullanılabilirliğini artırmak, uzun süreli ve bakım gerektirmeyen çözümler üretmek 6 cadde/ yıl standardını yükseltmek Aksaray Çevre Yolu %65 Alaaddin-Adliye arası raylı sistem çevre düzenlemesi inşaatı Ali Ulvi Kurucu Caddesi (Kısmî) Düzenlemesi Aliya İzzet Begoviç Caddesi (Kısmî) Düzenlemesi Antalya Çevre Yolu %70 Aslanlıkışla Caddesi %00 Aslım Caddesi.Etap Düzenlemesi Azerbaycan Caddesi %00 Aziz Mahmut Hüdai Caddesi. Etap Düzenlemesi %00 Beyhekim Caddesi.Etap Düzenlemesi Beyşehir Çevre Yolu %70 Burhandede Caddesi Düzenlemesi

20 PERFORMANS PROGRAMI 0 FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 9 Demiryolu Caddesi, ve. Etapları %95 Dr.Ahmet Özcan Caddesi Düzenlemesi Dr.Hulusi Baybal Caddesi Düzenlemesi Dutlu Caddesi. Etap Düzenlemesi Ebu Suud Caddesi Düzenlemesi Ereğli Çevre Yolu %60 Erler Köyü Yolu %00 Eski Meram Caddesi. Etap Düzenlemesi Feritpaşa Caddesi Düzenlemesi Fetih Caddesi Düzenlemesi Furkandede Caddesi Düzenlemesi Gülistan Caddesi Düzenlemesi İstanbul Çevre Yolu %00 İstikamet Caddesi Düzenlemesi Karaman Çevre Yolu %00 Kaş Caddesi Düzenlemesi Kerkük Caddesi. Etap Düzenlemesi Larende Caddesi Düzenlemesi Mevlana Caddesi Düzenlemesi Sulutas Yolu %00 Şehir Caddesi Düzenlemesi Şerafettin Bölgesi. Etap Düzenlemesi Tatköy Yolu %00 Vatan Caddesi (Çarıklar İlk Kademe Belediyesi) Düzenlemesi Veysel Karani Caddesi (. Etap) Düzenlemesi Alaaddin-Adliye arası raylı sistem çevre düzenlemesi yapılması Cadde Düzenleme Projeleri Yol Yapım Şube Müdürlüğü 5.. Yeni ve alternatif yollar planlamak ve açmak 0 sonuna kadar 5 yeni yol açmak, devam eden yıllarda ihtiyaca göre yeni planlamalar yapmak Aksaray Çevre Yolu %5 Alaaddin Kap Caddesi Düzenlemesi Ankara Çevre Yolu 00 Antalya Çevre Yolu %0 Azerbaycan Caddesi.Etap düzenlemesi Beyşehir Çevre Yolu %0 Bosna Hersek Caddesi %00 Bosna Hersek Mahallesi ( adet) Cadde/Sokak Düzenlemesi Büyükşahin Caddesi Düzenlemesi %00 Cemil Çiçek Caddesi Düzenlemesi Demiryolu Caddesi 4. ve 5. Etap Düzenlemesi Ereğli Çevre Yolu %40 Evliya Çelebi Caddesi Düzenlemesi Hendek Caddesi Düzenlemesi %00 İmam-ı Azam Caddesi Düzenlemesi %00 Mücavir alanlar giriş yolları Turgut Özal Caddesi Düzenlemesi %00 Sivaslı Ali Kemal Caddesi. Etap Düzenlemesi %00 Veysel Karani Caddesi. Etap Düzenlemesi Yeni Çevre Yolları Düzenlemesi

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu

Cari: 5393 Sayılı. Belediye Kanunu Cari: 5393 Sayılı Belediye Kanunu a) Belediye: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve

Detaylı

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi

2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Balıkesir Büyük şehir Bel ediyesi 2.2 Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kurumsal Yapı Analizi Kentimizde ise belediye teşkilatı ve belediye hizmetleri 1864 yılında başlamıştır. Bugünkü Ali Hikmet Paşa Meydanında

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2012

PERFORMANS PROGRAMI 2012 PERFORMANS PROGRAMI 2012 -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI 2012 BAŞKANIN SUNUŞU 3 I. GENEL BİLGİLER 4 6 7 I-A- MİSYON ve VİZYON

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayýlý Büyükþehir Belediyesi kanununun 2004 yýlýnda devreye girmesi ile Ýzmir Büyükþehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuþtur. Görev alanlarýnýn

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI AYDIN BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

PERFORMANS PROGRAMI 2014 -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK - E-BELEDİYECİLİK

PERFORMANS PROGRAMI 2014 -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK - E-BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI -FİZİKİ BELEDİYECİLİK -SOSYAL BELEDİYECİLİK -KÜLTÜREL BELEDİYECİLİK -EKOLOJİK BELEDİYECİLİK - E-BELEDİYECİLİK PERFORMANS PROGRAMI BAŞKANIN SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER 6 7 7 7 8 8 9 I-A-

Detaylı

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler

I -GENEL BİLGİLER. Misyon. Vizyon. Değerler I. GENEL BİLGİLER I -GENEL BİLGİLER Misyon Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Ergün DOĞAN Meclis Katibi

Ergün DOĞAN Meclis Katibi Tarihi 03.02.2017 Sayısı 10 Özü İlçemizde Katı Atık Mobil Aktarma İstasyonunun yapılması hususunun görüşülmesi Akçadağ Belediye Meclisi, ın Başkanlığında, Belediye Meclis Üyeleri Aliseydi TURHAN, A. Turan

Detaylı

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini

(21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) : Konya Büyükşehir Belediyesini (21 TEMMUZ 2008 TARİHLİ KONYA POSTASI GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR) Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı Görev Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 18/04/2008 Kabul Sayısı: 183 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi:

Detaylı

Belediyenin gelirleri

Belediyenin gelirleri Belediyenin gelirleri a) Kanunlarla gösterilen belediye vergi, resim, harç ve katılma payları. b) Genel bütçe vergi gelirlerinden ayrılan pay. c) Genel ve özel bütçeli idarelerden yapılacak ödemeler. d)

Detaylı

KONYA TARİHİ KONYA, M.Ö.

KONYA TARİHİ KONYA, M.Ö. KONYA TARİHİ KONYA, M.Ö. 7000'li yıllardan itibaren, insanlık tarihi açısından önemli medeniyetlere sahne olmuş, oldukça zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan, Mevlana gibi yetiştirdiği İslam büyükleri

Detaylı

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 26 Ekim :11 - Son Güncelleme Pazartesi, 07 Kasım :57

Administrator tarafından yazıldı. Çarşamba, 26 Ekim :11 - Son Güncelleme Pazartesi, 07 Kasım :57 DÜNYA KENTİ KONYA TARİHİ HAKKINDA... KONYA, M.Ö. 7000'li yıllardan itibaren, insanlık tarihi açıdan önemli medeniyetlere sahne olmuş, oldukça zengin bir kültürün izlerini bağrında taşıyan, Mevlana gibi

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Konya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi : 12.07.2013 Kabul Sayısı : 382 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi : 31.07.2013

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MANİSA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu

Belediyeler. Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Belediyeler Doç. Dr. Aslı Yağmurlu Tür Sayı Büyükşehir Belediyesi 30 Büyükşehir İlçe Belediyesi 519 İl Belediyesi 51 İlçe Belediyesi 400 Belde (Kasaba) Belediyesi 397 Türkiye nüfusu: 74.724.269 Köy: 12.045.518

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI ANTALYA MURATPAŞA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI KIRŞEHİR BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI DEPREM VE RİSK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 Sayfa: BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI İHTİSAS ZABITA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Denizli

Detaylı

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR

ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI ( ) Prof. Dr. Hülya DEMİR ŞEHİRSEL TEKNİK ALTYAPI (2017-2018) Prof. Dr. Hülya DEMİR Mekânsal kullanım tanımları ve esasları (madde 5) i) Sosyal altyapı alanları (kentsel sosyal altyapı alanları) Birey ve toplumun kültürel, sosyal

Detaylı

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan

Şekil 1. Hava Fotoğrafı Kepez İlçesi, Gaziler Köyü (KSS) yapılmak istenilen alan ANTALYA İLİ, KEPEZ İLÇESİ, GAZİLER MAHALLESİ 28254 ADA 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473 ve 474 PARSELLERE İLİŞKİN 1/25.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

Detaylı

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU

AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU AYVALIK İLÇESİ MURATELİ MAHALLESİ 115 ADA 89 PARSELE İLİŞKİN 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI RAPORU İçerik 1. GEREKÇE ve KAPSAMI... 2 2. KONUM... 3 3. MÜLKİYET DURUMU VE MERİ DURUMU... 4 4. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ...

Detaylı

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma

Kurumsal Sınıflandırma. Fin. Tipi. Fonksiyonel Sınıflandırma 46 BELEDİYE 650.000.000,00 46 BALIKESİR İLİ 650.000.000,00 46 BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 650.000.000,00 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 3.224.503,00 46 10 01 02 01 GENEL KAMU HİZMETLERİ 3.224.503,00 46 10 01

Detaylı

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK

T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK T.C ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YÖNETMELİK 1 ALANYA BELEDİYESİ KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar, Temel

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

ISPARTA MİMARLAR ODASI

ISPARTA MİMARLAR ODASI Ulaşılabilirlik Mevzuatında adı geçen Türk Standardları Enstitüsü standartlarının, özürlülerin ulaşabilirliği ile doğrudan ilgili olan üç tanesi; TS 9111: Özürlüler ve Hareket Kısıtlılığı Bulunan Kişiler

Detaylı

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması )

1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) Yeni Projelerimiz 1. Kanalizasyon Altyapı Çalışmalarından Bozulan yolların Onarım ve yenileme çalışmalarının ikmali ( Yaklaşık 20.000 m2 Kilit Parke çalışması ) 2. Taş duvar ve yol genişleme işlerinin

Detaylı

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00

2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini. Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 Mali Yılı Bütçe Tahmini Gelir Bütçe Tahmini: 161.450.000,00 Gider Bütçe Tahmini: 207.990.000,00 Finansman: 46.540.000,00 2016 GELİR BÜTÇESİ TAHMİNİ 1. DÜZEY GELİR BÜTÇESİ 2016 YILI ÖDENEĞİ 2017 YILI

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ

T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN. 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ T.C. KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09/07/2014 TARİHLİ TOPLANTISININ 1. ve 14/07/2014 TARİHLİ 2.BİRLEŞİMİNDE ALINAN KARARLARA AİT ÖZETLER ALINAN KARAR NUMARASI: 2014/85 ÖZETİ: İl Özel İdare

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA UZMANLIĞI GÖREV, SORUMLULUK VE YETKİ ESASLARINI BELİRLEYEN İÇ YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Bu yönetmelik Kayseri Büyükşehir Belediyesi

Detaylı

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar

B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 2004 yılında devreye girmesi ile İzmir Büyükşehir Belediyesine 19 ilçe ve 38 ilk kademe belediyesi dahil olmuştur. Görev alanlarının

Detaylı

TABLOLAR DİZİNİ İ ŞEKİLLER DİZİNİ İ GRAFİK DİZİNİ İ ALT YAPI HİZMETLERİ (1) 9 II- PERFORMANS BİLGİLERİ 29

TABLOLAR DİZİNİ İ ŞEKİLLER DİZİNİ İ GRAFİK DİZİNİ İ ALT YAPI HİZMETLERİ (1) 9 II- PERFORMANS BİLGİLERİ 29 TABLOLAR DİZİNİ İ ŞEKİLLER DİZİNİ İ GRAFİK DİZİNİ İ I- GENEL BİLGİLER 2 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 2 ALT YAPI HİZMETLERİ (1) 9 B- Teşkilat Yapısı 19 C- Fiziksel Kaynaklar 19 D- İnsan Kaynakları 20

Detaylı

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar

ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Dayanak ve Tanımlar ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Meclis Karar Numarası : 2014/029 Meclis Karar Tarihi : 12.06.2014 Yürürlüğe Girdiği Tarih : 19.06.2014 Amaç ve

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 7 MALİ YILI BÜTÇESİ Bursa Büyükşehir Belediyesi İÇİNDEKİLER ÖRNEK NO SAYFA NO BÜTÇE KARARNAMESİ 1 ÖDENEK CETVELİ - A ÖRNEK - 5 GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRMA B CETVELİ ÖRNEK

Detaylı

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ

ÖDEMİŞ BELEDİYE MECLİSİNİN 6 HAZİRAN 2016 TARİHLİ TOPLANTISININDA ALINAN MECLİS KARAR ÖZETLERİ ===========================ÖDEMİŞ BELEDİYESİ======================= Toplantı Dönemi : 2016 yılı Haziran Ayı Birleşim : 6 Oturum : 1 Tarihi : 06/06/2016 Karar Sayıları : 67, 68, 69, 70, 71 ÖDEMİŞ BELEDİYE

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000.

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİR CETVELİ - B (TASARI) (ÖRNEK: 15) I II III IV V AÇIKLAMASI Tasarı Bütçesi. 1 Vergi Gelirleri 25.000. 1 Vergi Gelirleri 25.000.000,00 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800,00 51 Eğlence Vergisi 900.000,00 1 Biletle Girilmesi Zorunlu

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği

Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Konya Büyükşehir Belediyesi Afet Yönetimi Koordinasyon Merkezi (AYKOM) Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği Kabul Tarihi: 13/11/2009 Kabul Sayısı: 555 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 08/12/2009

Detaylı

1. GENEL BİLGİLER. B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar. A. Misyon ve Vizyon GENEL BİLGİLER. Misyonumuz. Vizyonumuz. İlkelerimiz

1. GENEL BİLGİLER. B. Görev, Yetki ve Sorumluluklar. A. Misyon ve Vizyon GENEL BİLGİLER. Misyonumuz. Vizyonumuz. İlkelerimiz 1. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyonumuz Medeniyetlerin buluşma noktası İstanbul a karşı tarihi sorumluluğumuzun gereğini yerine getirerek şehrin yaşam kalitesini artırma, özgün kimliğini pekiştirme

Detaylı

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir.

Bütçeye ayrıntılı harcama programları ile finansman programları eklenir. Belediye bütçesi 5393 sayılı belediye kanunu; MADDE 61.- Belediyenin stratejik plânına ve performans programına uygun olarak hazırlanan bütçe, belediyenin malî yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI NA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 07.08.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 17 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İBB Şartlı Hibe Yardımı. komisyonumuza havale edilen Fen İşleri Müdürlüğü nün 26/05/2012

Detaylı

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ATIK YÖNETİMİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI HAFRİYAT TOPRAĞI, İNŞAAT VE YIKINTI ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Recep KARAMEHMETOĞLU Çevre Mühendisi

Detaylı

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ALTYAPI KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı;

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU H. İBRAHİM ORAL ILGIN BELEDİYE BAŞKANI

BAŞKAN SUNUŞU H. İBRAHİM ORAL ILGIN BELEDİYE BAŞKANI 1 BAŞKAN SUNUŞU Ilgın değişmeli, Ilgın gelişmeli ilkesi doğrultusunda 2009 yılında devraldığımız hizmet bayrağını hedefe ulaştırmak için kutlu yürüyüşümüz devam ediyor. Şehrimizi fiziki olarak değiştirirken

Detaylı

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ)

2015 ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GELİRLERİN EKONOMİK SINIFLANDIRIMLASI(B CETVELİ) 01 Vergi Gelirleri 25.000.000 3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 12.349.800 9 Dahilde Alınan Diğer Mal ve Hizmet Vergileri

Detaylı

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 T.C. İSTANBUL İLİ SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar AMAÇ MADDE 1 - Bu yönetmeliğin amacı, Silivri

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI YALOVA BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. TALAS BELEDİYESİ PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Yönetmelik in amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. (2) Bu Yönetmelik, ilgili mevzuat

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BURSA YILDIRIM BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KÜTAHYA BELEDİYESİ ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Bağlılık Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik Kütahya

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEMİZLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde-1: Bu Yönetmeliğin amacı; Mersin

Detaylı

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi.

T.C. BEŞİKTAŞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI. : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. KONU : 2017 Mali Yılı Tahmini Bütçenin görüşülmesi. İNCELEME : Belediye Meclisimizin 03.10.2016 günlü birinci Birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonu ile Hukuk Komisyonuna havale edilen Mali Hizmetler Müdürlüğünün

Detaylı

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI T.C. BALÇOVA BELEDİYESİ MECLİS KARARI TARİH : 08/09/2017 BİRLEŞİM NO : 1 OTURUM NO : 1 KARAR NO : 55 Belediye Meclisi, Eylül ayı toplantısının 1 inci birleşim ve 1 inci oturumunda görüşülmesine geçilen

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TEPEBAŞI BELEDİYE MECLİSİNİN 08.10.2014 TARİH VE 159 SAYILI MECLİS KARARI İLE KABUL EDİLMİŞTİR. T.C. ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI BOLU BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK/2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI MERSİN AKDENİZ BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU

Karar No 50 PLAN VE BÜTÇE KOMİSYON RAPORU GÜNDEM-2): 2017 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2017 Yılı Bütçe Tasarısı 23/08/2016 tarih 425 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler

Detaylı

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra;

KOMİSYON ÜYELERİ. (İmza) (İmza) (İmza) Komisyon Raporu üzerinde meclisçe yapılan müzakerelerden sonra; T.C. ANTAKYA BELEDİYE MECLİSİ DÖNEMİ :ŞUBAT 2016 BİRLEŞİM :4 OTURUM :1 TOPLANTI TARİHİ :05.02.2016 GÜNDEM MADDE NO :2 KARAR NO :29 ÖZÜ :ANTAKYA BELEDİYESİ MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ NÜN GÖREV, YETKİ VE

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1)

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) 8901 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KANUNU (1) Kanun Numarası : 5216 Kabul Tarihi : 10/7/2004 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/2004 Sayı :25531 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 43 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. ÇANAKKALE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı; Çanakkale Belediyesi Fen

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MALATYA BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN

BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME. Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Erkan KARAARSLAN BELEDİYELER İÇİN BİLGİLENDİRME Uzun yıllardır kritik konularda kamu yönetimini uyaran, bilgilendiren ve geliştiren çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bu tür

Detaylı

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER T.C. LÜLEBURGAZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Lüleburgaz Belediyesi Tesisler Müdürlüğü nün kuruluş,

Detaylı

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ GİRESUN BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜRLÜĞÜN KURULUŞU : Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 nci maddesi gereği aynı kanunun 49 ncu maddesine istinaden Belediye Meclisinin 03.02.2005

Detaylı

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi

Karar Tarihi : 08.04.2014 Karar No : 41850698.301.05-36. Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi Karar No : 41850698.301.05-36 Konu : Meclis Başkan Vekilliği Seçimi KARAR : 5393 Sayılı Belediye Kanununun 19. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 19. maddesi gereğince, iki yıl süre ile

Detaylı

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KIYI ve DOLGU SAHASI, YOL, MEYDAN ve PARK ALANLARI YETKİ, GÖREV VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TC. ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK ve TANIMLAR: Amaç Madde 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat

Detaylı

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU

T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU T.C.SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI TRABZON BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK / 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00 Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. EYYÜBİYE BELEDİYESİ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 05.03.2013 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2013 / 5 HUKUK KOMİSYONU RAPORU KONU : İptal-İhdas. TEKLİFİN ÖZÜ : Sultanbeyli Belediye Meclisi nin 04/03/2013 tarihli oturumunda

Detaylı

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

2016 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 206 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Halkımızın bu onurlu görevi şahsıma tevdi ettiği ilk günden itibaren model ve modern

Detaylı

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM

BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Sevilay ARMAĞAN Mimar. Şb. Md. Tel:0312 4102355 KAPSAM BAYINDIRLIK VE İSKAN BAKANLIĞI TEKNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MİMARLAR ODASI İZMİR ŞUBESİ PLANLAMA VE YAPILAŞMAYA İLİŞKİN MEVZUAT VE UYGULAMA Sevilay ARMAĞAN Mimar Şb. Md. Tel:0312 4102355

Detaylı

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payına Dair Yönetmelik 13 Nisan 2005 Tarihli Resmî Gazete Sayı: 25785 Birinci Bölüm Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, belediyelerin

Detaylı

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI

ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI ESKİŞEHİR 2013 TÜRK DÜNYASI KÜLTÜR BAŞKENTİ HAKKINDA KANUN TASARISI Ajansın kuruluşu MADDE 1- (1) Eskişehir i 2013 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak hazırlamak, bu amaçla 2013 yılında yapılacak

Detaylı

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA MERAM BELEDİYE BAŞKANLIĞI İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Norm

Detaylı

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KAVAKYOLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI I TARİHİ 02.10.2014 NO 29 KONUSU BELEDİYEMİZE AİT TABANCANIN EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE HİBE EDİLMESİ Belediye Başkanının sözlü teklifi ile Belediyemize ait olan Kırıkkale marka 74126631 seri numaralı 7/65

Detaylı

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat

SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat SU ŞEBEKE VE ARITMA TESİSLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Teşkilat Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı; Su Şebeke ve Arıtma

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Cumhuriyet Halk Partisi Belediyelerin Engelliler Hakkındaki Yükümlülükleri Tarih : 07.09.2011 Birleşmiş Milletler Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme Sözleşme nin 1 inci maddesinde amaç özürlülerin

Detaylı

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI

YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI YENİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ KURULMASINA İLİŞKİN YASA HAZIRLIKLARI Bu yasa hazırlığı ile ilgili tartışmaya açılmış bir taslak bulunmamaktadır. Ancak hükümetin bir çalışma yaptığı ve bu çalışmanın tamamlanma

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII BİİNGÖL İİL ÖZEL İİDARESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER

KAMU YÖNETİMİ. 8.Ders. Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER KAMU YÖNETİMİ 8.Ders Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 TÜRK KAMU YÖNETİMİNİN YAPISI (YEREL YÖNETİMLER) YEREL YÖNETİM KURULUŞLARI Belediye Yönetimi Büyükşehir Belediye Yönetimi Köy Yönetimi HİZMET YÖNÜNDEN YERİNDEN

Detaylı

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI

ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV TANIMLARI Valilik Makamının 04/11/2015 tarih ve 1260 Sayılı Olur ları kapsamında şube müdürlüklerinin görev tanımları yeniden düzenlenmiştir. Buna göre; I- PLANLAMA VE ZARAR AZALTMA

Detaylı

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ T.C. DERĠNCE BAġKANLIĞI YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanımlar, Yasal Dayanaklar Amaç MADDE 1 Bu yönetmelik Derince Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü nün

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ĠDARĠ BĠRĠMLERĠNE AĠT TEġKĠLAT YÖNETMELĠKLERĠNDE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK Madde 1- (1) Büyükşehir Belediye Meclisinin 21/10/2014 tarihli ve 623 sayılı kararı

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İÇİNDEKİLER GİRİŞ.. 3 I-OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI.4-20 Bütçe Giderleri ve Gelirleri.. 4 Gider Gerçekleşme ve Başlangıç Ödeneği Karşılaştırma

Detaylı

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( )

T.C. Belediye Meclisini Teşkil Eden Zevat Karar Tarihi 09/10/2015 Cem KARA ( ) GÜNDEM 1: 2016 yılı ve izleyen 2 yıla ait Çatalca TEKLİF: 2016 Yılı Bütçe Tasarısı 25/08/2015 tarih 353 karar numarası ile Encümenimizde görüşülmüş olup, hazırlanan Bütçe tasarısının Mahalli İdareler Bütçe

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ÇANAKKALE BELEDİİYESSİİ 22001122 YIILII DENETİİM RAPPORU ARALIIK 22001133 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:

Detaylı

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ

BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/ ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BALIKESİR ÇANAKKALE TR - 22 PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PAFTA H19 DEĞİŞİKLİK ÖNERİSİ OCAK-2017 1 İÇİNDEKİLER 1. TALEP... 3 1.1. REKREASYON ALANI

Detaylı

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER DAİRESİ BAŞKANLIĞI YEŞİL ALANLAR PLANLAMA PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve

Detaylı

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2016 MALİ YILI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesi ve ilgili Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğe

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI NIN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı