ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ"

Transkript

1 Hayatta insanı mutlu edecek şey, KENDİSİ İÇİN DEĞİL; KENDİSİNDEN SONRA GELECEK OLANLAR İÇİN ÇALIŞMAK'tır. SAYFA 1

2 SUNUŞ ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ Değerli Meclis Üyesi Arkadaşlarım; Belediyemiz 2011 yılı Faaliyet Raporu, şeffaf ve hesap verilebilirlik ilkelerine bağlı kalarak mevzuat hükümleri çerçevesinde hazırlanmıştır. Göreve geldiğimiz gün; hizmet yarışında çıtayı en üst seviyeye çıkarmak için kollarımızı sıvarken, verimlilik ve etkinlik unsurlarına dayalı, hizmetlerin en kısa sürede yerine getirilmesi, dil, din, ırk, siyasi düşünce ayrımı gözetmeden tarafsızlık içerisinde hizmetlerimizi gerçekleştirme sözüyle yola çıkmıştık. İlçemizi unutulmuşluktan geri kalmışlıktan kurtarıp Antalyamızın Parlayan Yıldızı haline getirme yolunda önemli adımlar attık. Verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğu ile 2011 yılını tamamlamış olmanın gururunu birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Geçen yıllarda olduğu gibi 2011 yılında da bizlere gösterdiğiniz teveccühleriniz en büyük güç kaynağımız olmuştur. Bu güçle çalışmalarımız daha da artarak sürdürülecektir. Bu yıl içerisinde Yeşilbayır Mahallemizdeki Alışveriş ve Kültür Merkezinin %90 tamamlanmış olup, Yeniköy Mahallesindeki İş Merkezi ile Düzlerçamı Piknik Mesire Alanı İnşaatlarına başlanılmıştır. Araç parkımıza yapılan ilave iş makinelerinden Altyapısı tamamlanmış kilometrelerce uzunluktaki yollarımıza, mahalle parklarımızdan eğitime, kültürden spora ve daha bir çok alanda gerçekleştirilen hizmet ve yatırımlarla adeta bir evrim SAYFA 2

3 geçiren ilçemiz yeni Antalya'nın da yapılanmasının önemli merkezlerinden birini oluşturmuştur. Hepimizi hayata bağlayan yegana etken sevgidir. İlçemize duyduğumuz sevgimizi göstermemizin yolu ise sizlere sunduğumuz, sunacağımız hizmetlerin tamamlanmasıdır. Döşemealtında çalışmanın ürünü olan değişimi ve gelişimi gördükçe sizlerle birlikte mutlu oluyor çocuklarımızın geleceği için daha da çok ümitleniyorum. Değişen ve gelişen dünya vizyonu ile kabuğunu kıran ilçemiz bugün göç veren değil, göç alarak her gün nüfusunu arttıran bir ilçe statüsüne kavuşmaya başlamıştır. Döşemealtı nda yaşamanın güzelliğini birlikte hissediyoruz. Alt yapı çalışmalarıyla, sosyal tesisleriyle, modern yerleşim alanlarıyla, park ve bahçeleriyle, okullarıyla, üniversitesiyle, spor tesisleriyle Döşemealtı İlçemiz; Antalya nın arka mahallesi değil her kesimin gözdesi ve ilgi odağı haline gelmiştir. İnsanı merkez alan, sorunlara gerçekçi, etkili çözümler üreten ve geleceğin kentini buluşturmaya çalışan bir belediyecilik anlayışıyla 2011 yılını geride bırakıp önümüzdeki yıllarda Döşemealtı adını daha fazla duyuracak, devasa projeleri ve örnek yatırımları ile Türkiye nin gıpta ile baktığı bir yerleşim ticaret, sağlık ve kültür merkezi olacaktır. Bizim için aslolan hizmettir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Döşemealtı ilçemize aynı azim ve şefkatle hizmet etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz her yönüyle emsal alınan metropol bir ilçe olmaktır. Hizmetlerimizi yaparken bizlere yardımcı olan başta siz değerli Meclis üyesi arkadaşlarım olmak üzere mesai arkadaşlarım ve bizleri hiç yalnız bırakmayan saygıdeğer Döşemealtı halkına şükranlarımı sunarım. Nurettin TURSUN Döşemealtı Belediye Başkanı SAYFA 3

4 DÖŞEMEALTI BELEDİYE MECLİSİ MECLİS BAŞKANI : Nurettin TURSUN MECLİS BAŞKAN VEKİLLLERİ Meclis I.Başkan Vekili : İsmail TOSUN Meclis II.Başkan Vekili : Orhan YALIN DİVAN KATİPLERİ 1- Bayram DEMİR 2- İsa DEMİR Yedek Üyeler 1- Zafer ARICA 2- Muammer KORKMAZ DÖŞEMEALTI BELEDİYE BAŞKANLIĞI BELEDİYE MECLİS TOPLANTISI SAYFA 4

5 KOMİSYONLAR 1-PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU ÜYELERİ 1- Bayram DEMİR 2- Ali COŞANAY 3- Süleyman GÜÇLÜ 2-İMAR KOMİSYONU ÜYELERİ 1- Zafer ARICA 2- Zafer YÖRÜK 3- Emre AFACAN ENCÜMEN ÜYELERİ Encümen Başkanı :Ayhan TUNCER Üye : Mustafa SİDEL Üye : İsa DEMİR Üye :Rabia UYSAL Mali Hizmetler Müdürü Üye :Nadire ÖZDEMİR Yazı İşleri Müdürü SAYFA 5

6 I- GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER A- Misyon, Vizyon ve İlkeler B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1-Bütçe Uygulama Sonuçları 2-Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri 1-Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANLARI SAYFA 6

7 I- GENEL BİLGİLER A. MİSYON, VİZYON VE İLKELER MİSYON Döşemealtı halkına ve İlçemizi ziyaret edenlere en kaliteli yerel hizmeti vermek, onlara çağdaş bir şehirde yaşama imkanı sağlamak ve kentsel gelişim seviyesini ve Döşemealtı halkının yaşam kalitesini sürekli arttırmak. Katılımcı bir yonetim anlayısıyla, adaletten, verimlilikten ve yasam kalitesinden ödün vermeden, insanımızı, cevremizi ve toplumsal değerlerimizi ekonomik zenginlikle bulusturan hizmetleri sunmaktır. VİZYON İlçe halkının belediye hizmetleri konusunda temel ihtiyaçlarının karşılandığı, güvenli, temiz bir ortamda hemşehrilik bilinci ve yardımlaşma anlayışı ile bezenmiş, önder ve örnek bir belediyecilik anlayışının var olduğu, hizmette eşitlik ve kalitenin sunulduğu, yasam kalitesiyle imrenilecek, yaşamaktan mutluluk ve gelecek nesillere devretmekten gurur duyulacak, dunyaca tanınan bir ilçe belediyesi olmaktır. İLKELER İlkeler, kuruluşun temel değerlerinin bir ifadesidir. Karar alma ve uygulamalarda hesap verebilirlik, açıklık, şeffaflık ve tutarlılık Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık, eşitlik Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde Sosyal Belediyecilik Etkin verimli Hizmet anlayışı Hizmetlerde Kalite ve Vatandaş Memnuniyeti Sürdürülebilir Kalkınma Diğer Kurum ve Kuruluşlarla koordinasyon Yenilikleri takip etmek Doğayı, kültürel ve tarihi dokuyu korumak Güleryüzlü, hoşgörülü hizmet Öncü ve Örnek Belediyecilik Personel memnuniyeti Üst düzey koordinasyon Kentlilik bilinci Uluslararasılaşma SAYFA 7

8 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5393 Sayılı Belediye Kanununa göre; Belediyenin Görev ve Sorumlulukları Madde 14 - Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) İmar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. Büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açar. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir, her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karşılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve işletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir, korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inşa edebilir. Gerektiğinde, öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme verir ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenler, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir. Belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. BELEDİYENİN YETKİLERİ VE İMTİYAZLARI Madde 15 - Belediyenin yetkileri ve imtiyazları şunlardır: a) İlçe sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak. b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek. d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel SAYFA 8

9 hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak. e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek. f) Toplu taşıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek. g) Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak. h) Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. i) Borç almak, bağış kabul etmek. j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek. k) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. m) İlçede ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları yoksullara vermek. n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek. o) Gayrisıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak. p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, Büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri Danıştay ın görüşü ve İçişleri Bakanlığının kararıyla süresi kırkdokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taşıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluşturmayacak şekilde SAYFA 9

10 ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taşıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. İl sınırları içinde Büyükşehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir. Belediye, İlçe sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. Belediye mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır sayılı Devlet İhale Kanununun 75 inci maddesi hükümleri belediye taşınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez SAYILI BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE KANUNUNA GÖRE İLÇE VE İLK KADEME BELEDİYELERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ a) Kanunlarla münhasıran Büyükşehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dışında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) Büyükşehir katı atık yönetim planına uygun olarak,katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taşımak. c) Sıhhi işyerlerini ikinci ve üçüncü sınıf GSM müesseselerini,umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden ; otopark,spor,dinlenme ve eğlenme yerleri ile parkları yapmak;yaşlılar,özürlüler,kadınlar,gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak;mesleki eğitim ve beceri kursları açmak;sağlık,eğitim,kültür tesis ve binalarının yapım,bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve tarihi dokuyu korumak ; kent tarihi bakımından önem taşıyan mekanların ve işlevlerinin geliştirilmesine ilişkin hizmetler yapmak SAYFA 10

11 C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1- FİZİKSEL YAPI Döşemealtı Belediyesi yaklaşık hektar alana hizmet veren bir belediyedir. Belediyemiz 8 adet Belediye hizmet binasında Döşemealtı halkına ve gelen misafirlere hizmet verilmektedir. BELEDİYE HİZMET BİNALARI Cinsi Adet ALAN Bina (m2) Belediye ek hizmet binası(yeniköy) Belediye ek hizmet binası(yeniköy) Belediye ek hizmet binası(yeniköy) Belediye ek hizmet binası(yeniköy) Belediye ek hizmet binası(yeşilbayır) Belediye ek hizmet binası(düzlerçamı) Belediye ek hizmet binası(çığlık) Kademe binası(yeşilbayır) Tamirhane binası Araç parkı binası Güvenlik kulubesi Pazar yerindeki wc ler(yeniköy) Pazar yerindeki wc ler(yeşilbayır) Pazar yeri(yeniköy) Pazar yeri(yeşilbayır) Düğün salonu(yeniköy) Düğün salonu(çığlık) Düğün salonu(yeşilbayır) Stadyum(Yeniköy) Stadyum(Yeşilbayır) Stadyum(Çığlık) Stadyum Müştemilatı(Yeniköy) Stadyum Müştemilatı(Yeşilbayır) Stadyum Müştemilatı(Çığlık) Adem Yörük Sanayi Sitesi Sanayi Dükkanları m2 6545m2 5400m2 6471m2 6330m m2 4514m m2 4514m2 2708m2 3075m2 659m m m m m m m2 1155m2 1008m2 600m2 157m2 610m2 710m2 460m2 216m2 198m2 1075m2 9m2 60m2 45m2 9500m2 2044m2 1000m2 502m2 275m kişilik 500kişilik 250kişilik 120m2 149m2 100m m m2 SAYFA 11

12 PARK VE BAHÇELERİN DURUMU YENİKÖY BÖLGESİNDEKİ PARKLAR S.NO PARK ADI ADRESİ m² 1 DİŞ POLİKLİNİĞİ BAHÇEYAKA MAH.657 SOKAK NO: ARSAL SİTESİ PARK BAHÇEYAKA MAH.817 SOKAK NO: ATATÜRK PARKI BAHÇEYAKA MAH.KIRKGÖZ CAD.NO:94 YANI ŞEHİR PARKI BAHÇEYAKA MAH.36 SOKAK NO: YUNUS ENRE PARKI BAHÇEYAKA MAH.738 SOKAK NO: MEVLANA PARKI BAHÇEYAKA MAH.798 SOKAK NO: GÜZİDE BAYRAM PARKI BAH.MAH.HACI KOZAK CAD.H.SAVAŞ SEMT POL.YANI ŞEHİT AHMET KÜÇÜKDALI PARKI YENİKÖY MAH.70 SOKAKA NO: ŞEHİT HAMZA ÜÇGÜÇ PARKI YENİKÖY MAH.511 SOKAK NO: GAZİLER PARKI YENİKÖY NAH. 81 SOKAK NO:16 YANI MENDERES PARKI YENİKÖY NAH. KANAL CAD NO: Ş.AST.MUSTAFA PARTAL PARKI YENİKÖY NAH. 229 SOKAK NO: RECEPLİ PARKI YENİKÖY NAH. BARBAROS CAD. NO: PORTAKAL BAHÇESİ YENİKÖY NAH. 64 SOKAK NO: GAZİ JAND.AST.SEDAT KARAMAN YENİKÖY NAH. 485 SOKAK NO: ALMAN PARKI YENİKÖY NAH. 70 SOKAK NO: PALMİYE PARKI YENİKÖY NAH. 41 SOKAK NO: TOROS PARKI YENİKÖY NAH. 121 SOKAK NO: DEMOKRASİ PARKI YENİKÖY NAH. 105 SOKAK GİRİŞİ NO: SÜMBÜL PARKI YENİKÖY NAH. 16 SOKAK NO: MEŞE PARKI YENİKÖY NAH. 120 SOKAK NO: UMUT PARKI TOMALAR MAH. 927 SOKAK NO: AKDENİZ PARKI TOMALAR MAH. 909 SOKAK NO: ÜÇGEN PARK TOMALAR MAH. HACI KOZAK CAD. NO: ÜÇGEN PARK ÇIPLAKLI MAH. 685 SOKAK NO: MİMAR SİNAN PARKI ÇIPLAKLI MAH. 231 SOKAK NO: TOKİ ÇIPLAKLI MAH. FATİH SULTAN MEHMET CAD. 251/A 7000 YEŞİLBAYIR BÖLGESİNDEKİ PARKLAR 1 ATATÜRK KÜLTÜR PARKI YEŞİLBAYIR MAH.ATATÜRK CAD.NO: HACI SALİH METİN PARKI YEŞİLBAYIR MAH.4737 SOKAK.NO: GAZİ İBRAHİM YÖRÜK PARKI YEŞİLBAYIR MAH.4721 SOKAK.NO: NECATİ YANAR PARKI YEŞİLBAYIR MAH.ERSİN TARANOĞLU CAD.NO: MEHMET ALİ PEHLİVAN PARKI YEŞİLBAYIR MAH.4641 SOKAK.NO: GAZİ RAMAZAN SARIYAR PARKI YEŞİLBAYIR MAH.4641 SOKAK.NO: MİTHAT CEBECİ PARKI YEŞİLBAYIR MAH.4890 SOKAK.NO: İSMAİL KONUKÇU (DALIZ) PARKI YEŞİLBAYIR MAH.4876 SOKAK.NO: OSMAN EKİN PARKI YEŞİLBAYIR MAH.4837 SOKAK.NO: KAPALI SEMT PAZARI ARKASI YEŞİLBAYIR MAH.MEKTEP SOKAK.NO: SALI PAZARI YANI YEŞİLBAYIR MAH.MEKTEP SOKAK.NO: ARAÇ MUAYENE İSTASYON AKDENİZ BULVARITÜV İSTASYONU YANI VELİ MANAV PARKI ALTINKALE MAH.KANAL CAD. NO: OSMAN SERİN PARKI ALTINKALE MAH.4075 SOKAK NO: SAYFA 12

13 ÇIĞLIK BÖLGESİNDEKİ PARKLAR 1 ÇIĞLIK AYANLAR PARKI AYANLAR MAH. ŞEHİT HASAN DAĞHAN CAD.NO: MEYDAN PARKI ORTA MAH. MEYDAN CAD. NO: NEBİLER-KARAMAN BÖLGESİNDEKİ PARKLAR 1 YALINLI PARKI YALINLI MAH. ORHANGAZİ CAD.NO: UZUNKUYU PARKI DÜZLERÇAMI MAH SOKAK NO: KARINCALIK PARKI KARAMAN MAH SOKAK NO: ÖREN PARKI DÜZLERÇAMI MAH SOKAK NO: KARAMAN KARINCALIK KARAMAN MAH.6820 SOKAK NO: NEBİLER PARK NEBİLER MAH 6085 SOKAK NO: DÜZLERÇAMI PİKNİK ALANI DÜZLERÇAMI MAH BELEDİYEMİZ ARAÇ-GEREÇ DURUMU Sıra No CİNSİ MARKASI MODEL PLAKASI 1 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 90 2 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 91 3 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 92 4 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 93 5 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 94 6 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 95 7 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 96 8 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH 97 9 DAMPERLİ KAMYON FORD DCH DAMPERLİ KAMYON FORD DCH DAMPERLİ KAMYON FATİH 07 SC DAMPERLİ KAMYON BMC-FATİH CBL DAMPERLİ KAMYON KÜÇÜK FORD 07 ED DAMPERLİ KAMYON BMC 07 SC DAMPERLİ KAMYON BMC AZ YOL SULAMA KAMYON BMC PROFESSIONAL 07 BCY ARAZÖZ FATİH HY ÇÖP KAMYONU FORD CARGO ZK ÇÖP KAMYONU FORD S ÇÖP KAMYONU FATİH GN 505 SAYFA 13

14 21 ÇÖP KAMYONU FATİH S ÇÖP KAMYONU FIAT 50 NC F ÇÖP KAMYONU FATİH ZR ÇÖP KAMYONU FATİH ZN ÇÖP KAMYONU FATİH CAT ÇÖP KAMYONU FATİH ZS ÇÖP KAMYONU SÜPÜRGE A. FATİH S VİDANJÖR FORD CCB OTOBÜS OTOYOL CBA OTOBÜS OTOYOL CEZ OTOBÜS GÜLERYÜZ DCK MİNİBÜS MAGİRUS CMZ OTOBÜS CENAZ. YIKA.ARACI IVECO SZ KAZICI YÜKLEYİCİ LİEBHERR KAZICI YÜKLEYİCİ HYUNDAI 36 KAZICI YÜKLEYİCİ CASE 821 E KEPÇE CATERPILLAR 428 C KEPÇE JCB KEPÇE CASE 580 T KEPÇE CASE KEPÇE MİNİ CASE SR GREYDER CATERPİLLER 120 M SİLİNDİR YAMA AMMANN SİLİNDİR AMMAN EKSKAVATOR ( PALETLİ ) SUMITOMO SH EKSKAVATOR ( LASTİK CATERPİLLER M TEKERLEKLİ) D 47 LOWBET ( YARI RÖMORK ) OTO ÇİNLER 07 DCU OTOMOBİL RENAULT 07 AOJ OTOMOBİL JETTA DBD OTOMOBİL RENAULT GL OTOMOBİL RENAULT CLIO HH OTOMOBİL KARTAL D 2020 SAYFA 14

15 53 OTOMOBİL HYUNDAİ AAD OTOMOBİL KARTAL VF OTOMOBİL RENAULT LAGUNA GE OTOMOBİL FIAT ALBEA 07 EC OTOMOBİL KARTAL SD OTOMOBİL kombi wan PEOGEOT PARTNER DCL OTOMOBİL kombi wan PEOGEOT PİPIR DCH OTOMOBİL kombi wan PEOGEOT PİPIR DCH OTOMOBİL kombi wan DOBLO DBF KAMYONET LEVEND ZS KAMYONET LEVEND AOK KAMYONET LEVEND AOK KAMYONET-PİCK-UP BMC CMC KAMYONET OTOSAN ST KAMYONET MUTSUBİHİ DCV KAMYONET VOLKSWAGEN CAU ÇİFT SIRALI KOMYONET LEVEND CUB ÇİFT KABİN PİKAP FORD TRANSİT 07 SM ÇİFT KABİN PİKAP BMC LEVENT VK PİCK-UP OTOSAN FORD P CTZ CENAZE ARACI PİKAP FORD TRANSİT DBH TRANSPORTER KOMYONET WOLKSWOGEN CFP KOMYONET MERSEDES FL TRAKTÖR RÖMORKLU STAYER 07 SP MOTORSİKLET HONDA EN TRAKTÖR TÜRK-FIAT S TRAKTÖR TÜRK-FIAT 54 C BJD 72 SAYFA 15

16 2- ÖRGÜT YAPISI SAYFA 16

17 3- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR Belediye Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla hizmetlerin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Belediyemiz tüm birimlerinde Otomasyon sistemi uygulanmaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğüne ait Otomasyon paketi içerisinde yer alan bazı uygulamalar şöyledir: Tahakkuk Esaslı Muhasebe Paketi Analitik Bütçe Paketi Gelir Uygulamaları Paketi ( Tahakkuk,Tahsilat, Emlak) Memur-Sözleşmeli-İşçi Maaş Paketi ve özlük paketi Demirbaş Paketi ( Taşınır,Taşınmaz demirbaşlar) Standart Dosya Planı (Gelen-Giden evrak ) Web sitemizin tasarımı güncellenmesi, Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğüne bağlı Bilgi İşlem Birimi tarafından yapılmaktadır. Aktif hizmetlerin her an güncel tutulması belediyemiz birimleri arasında koordineli olarak yapılmaktadır.bilgi ve teknolojik kaynaklar kapsamında bilgisayar donanımı, haberleşme cihazları,yazılım programlarının cins ve sayıları aşağıda tablolarda gösterilmiştir. DONANIM VE HABERLEŞME CİHAZI CİNSİ ADET BİLGİSAYAR 95 YAZICI 54 TELEFON HAT SAYISI 8 CEP TELEFON HAT SAYISI 8 FAKS 3 ELEKTRONİK DAKTİLO 1 FOTOKOPİ MAKİNASI 3 FOTOĞRAF MAKİNESİ 5 PLOTER 4 SERVER 2 MODEM 6 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI 7 KAMERA SİSTEMİ 2 İNTERNET 6 ADET ADSL HAT GENEL TOPLAM SAYFA 17

18 BİRİMLERE GÖRE BİLGİSAYAR DAĞILIMI BİRİM TOPLAM BAŞKANLIK 8 MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 12 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜD. 3 RUHSAT DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 10 İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ 7 DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 7 BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞ.MÜD. 8 FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 10 PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 8 TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 3 EMLAK İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ 3 ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ 3 HUKUK İŞLERİ 2 SAĞLIK İŞLERİ 4 GENEL TOPLAM 95 Telefon İletişim : Kurumumuz telefonlarda Merkez Santral üzerinden hizmet vermektedir. Birimlerin yapmış olduğu telefon görüşmeleri bu sayede analiz edilmektedir. Merkez Hizmet alanında merkezi santrale bağlı 40 adet dahili telefon bulunmaktadır. Kurumumuza ait 18 adet sabit hat bulunmaktadır. Internet hizmetlerinden faydalanmak için tüm birimlere ADSL bağlanmıştır.. SAYFA 18

19 4- İNSAN KAYNAKLARI Norm Kadro ve İlke ve Standartlarına İlişkin Esasların uygulanması ile birlikte Belediyemiz personelinin mevut kadro durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. PERSONELİN KADRO VE MEVCUT DURUMU Çalışanların Statüsü Kadro Mevcut Erkek Kadın Toplam Memur Sözleşmeli Personel Normal Kadrolu İşçi Özürlü Eski Hükümlü Normal Geçici İşçi Özürlü Eski Hükümlü TOPLAM PERSONELİN KADRO VE MEVCUT DURUMU 50 0 Erkek Kadın Toplam Memur Szlş. Prs K. İşçi G.İşçi Memur Szlş. Prs. K. İşçi G.İşçi SAYFA 19

20 BELEDİYE PERSONELİNİN BİRİMLER BAZINDA STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI Müdürlükler, Amirlikler ve Söz. Kadrolu Geçici Memur Birimler Prs. İşçi İşçi Toplam Başkanlık Yazı İşleri Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Basın Yayın ve Halkla İliş. Mür İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd. 2-2 Fen İşleri Müdürlüğü İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Park ve Bahçeler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü Temizlik İşleri Müdürlüğü Emlak İstimlak Müdürlüğü Zabıta Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Birimi Avukatlık Hizmetleri Birimi TOPLAM PERSONELİN BİRİMLER BAZINDA STATÜLERİNE GÖRE DAĞILIMI Başkanlık Yazı İşl M.H.M B.Y.M İns. Kyn. F. İşlr İmar Ruhsat P.Bahçe D.H T.H E. İstiml. Zabıta Sağlık Hukuk Memur S. Prs. K. İşçi G. İşçi Şirket 2010 Devir Emekli Olan 2011 YILI PERSONEL HAREKETLERİ Giden Hareket Nakil İstifa Giden Eden Diğer Kalan Prs. Gelen Hareketler Nakil Açıktan Toplam Gelen Atama 2011 Mevcudu Memur S. Prs K. İşçi G. İşçi Toplam SAYFA 20

21 5- SUNULAN HİZMETLER 5.1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ Döşemealtı Belediyesi Memur ve İşçi kadroları ile teşkilat şemasını günün şartlarına uygun olarak; 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesi gereğince, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Personel Başkanlığınca müştereken hazırlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlamak ve uygulama için Belediye Meclisine sunmak, Belediyenin hizmet esaslarına göre personel gereksinimlerini stratejik plana uygun olmak kaydı ile kısa ve uzun vadeli olarak tespit etmek, mevcut personelin etkin ve verimli olarak hizmet görmesi için gerekli çalışmaları yapmak, Personel mevzuatı ile ilgili değişiklikleri ve uygulamaları izlemek, belediye haricindekinkuruluşlarla bilgi ve tatbikat konularında birlikte hareket işlerliğini tesis etmek, Atama, Asalet tasdiki, Emekli, İstifa ve nakil giden personel dosyalarının arşiv kaydının yapılması ile ilgili işlemleri yapmak, Personelin izin, istirahat vb. durumları ile ilgili hizmetleri yürütmek Personel hareketleri ile ilgili olarak aylık ve yıllık olmak üzere istatistiki bilgileri düzenlemek,tüm emekli işlemlerini yürütmek ve takip etmek, Personelin sigorta ve askerlikte geçen hizmetlerinin değerlendirilebilmesi bakımından borçlanma işlemlerinin yapılmasını sağlamak, Tazminat ve yan ödemelerle ilgili yenilikleri takip etmek ve yasalara uygun olarak hazırlanıp sağlıklı bir şekilde tatbik edilmesini sağlamak, Özlük sicil dosyalarını düzenlemek ve tanzimini sağlamak, Gizli sicil raporlarının yasalar çerçevesinde, süresi içerisinde ve eksiksiz doldurulup muhafazasını sağlamak, Belediye sicil yönetmeliğinin yasalar ve genel sicil yönetmeliğindeki esaslar çerçevesinde hazırlanarak, sağlıklı olarak uygulanmasını sağlamak, Personel derece ve kademe terfileri ile ilgili işlemleri, mevzuat hükümlerine göre zamanında yerine getirmek, Belediyeden ayrılan personelin nakil işlemlerini yürütmek, disiplin ve diğer cezai işlemlerin takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak ve cezaların ilgilere duyurulmasını temin etmek, İşçi sendika faaliyetlerini yakından izleyip, sözleşme esaslarının sağlıklı olarak tatbikini sağlamak, 657 sayılı Devlet Memurları yasası ve 4857 sayılı İş Yasası ile 5393 sayılı Belediye Yasasına tabi olarak belediyemizde istihdam olunan memur, işçi ve sözleşmeli personelin özlük haklarına ilişkin tahakkuklarının hazırlanması, işleme konulması ve ödemeye esas olmak üzere, Mali Hizmetler Müdürlüğüne bildirmek, Belediye personelinin hizmet içi eğitimti yapılarak gerekli eğitim planlanmakta ve yapılması sağlanılmakta, Belediyemizde mevzuat dahilinde staj yapacak olan orta ve yüksek öğrenim öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek. SAYFA 21

22 5.2 YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Belediye meclis gündemlerini hazırlayıp, Belediye Başkanının onayına sunmak, onaylanan gündemi zamanında meclis üyelerine dağıtmak ve halka duyurulmasını sağlamak, Meclis toplantısı görüşmelerini kayıt ederek tutanak altına almak, Meclis kararlarını yazmak, divan kâtiplerine ve meclis başkanına imzaya sunmak, meclis kararlarını Kaymakamlık Makamına, gereği için ilgili birimlere göndermek, Belediye encümen gündemini hazırlamak, Encümen kararlarını yazarak imzaya sunmak ve imzalanan Encümen kararlarını gereği için ilgili birimlerine göndermek. Belediyemiz adına gelen tüm evraklar gelen evrak defterine kayıt edilerek, Başkanlık Makamı tarafından havale edilmesini sağlamak ve havale edilen yazıların ilgili birimlere zimmet karşılığında dağıtımını sağlamak. Belediyemiz birimlerinin posta yoluyla gönderilmesi gereken evraklarının PTT ye teslimini sağlamak ve Belediyemize posta yoluyla gelen evrakları PTT den teslim alarak evrak kayıtlarının yapılmasını sağlamak. Yapılan bütün yazışmalarla ( encümen, meclis, gelen giden evraklar) ilgili arşivlemeyi yaparak saklamak. Belediye Meclisi ve İhtisas Komisyonlarının çalışmalarına yardımcı olmak, karar ve raporlarını yazmak EVLENDİRME MEMURLUĞU Birbirleri ile evlenmek isteyen kadın ve erkeğin evlenmeye dair müracaatlarını kabul etmek, Mevzuatın öngördüğü şekilde evlenme dosyasını hazırlayarak evlenme akdini yapmak ve Aile Cüzdanını düzenleyerek evlenen çiftlere vermek, Evlenme işlemlerine ilişkin evlendirme bildirimlerini (MERNİS) hazırlayarak Döşemealtı İlçe Nüfus Müdürlüğüne süresi içerisinde göndermek, Dış kurumlardan ve vatandaşlardan gelen müzekkere ve talep yazılarına yasal süre içerisinde cevap vermek. SAYFA 22

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ

ANTALYA DÖŞEMEALTI BELEDİYESİ 1 Hayatta insanı mutlu edecek şey, kendisi için değil kendisinden sonra gelecek olanlar için Çalışmaktır. 2 Değerli Meclis Üyeleri ve Kıymetli Hemşehrilerim, Çağdaş yönetim anlayışının iki önemli adımı

Detaylı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı

Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Abdullah GÜL T.C. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN T.C. Başbakanı M. Cahit KIRAÇ İzmir Valisi Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Kaan PEKER Bayraklı Kaymakamı Hasan KARABAĞ Makina Mühendisi

Detaylı

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ

2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2013 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C KARTEPE BELEDİYESİ 2014 www.kartepe.bel.tr T.C KARTEPE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 17 AĞUSTOS.MH Dicle Cad. No: 12 KARTEPE / KOCAELİ Tel: 0262 3166800 Faks:

Detaylı

2011 YILI FAALİYET RAPORU

2011 YILI FAALİYET RAPORU 2011 YILI FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU...7 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon...8 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...8 C- İdareye İlişkin Bilgiler...11 1- Fiziksel Yapı...11

Detaylı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı

FAALİYET RAPORU BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU. Uğur İbrahim ALTAY Selçuklu Belediye Başkanı SELÇUKLU BELEDİYESİ BELEDİYE BAŞKANI SUNUMU 9 sayılı Belediye Kanunu nun. Maddesi ile 8 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun. Maddeleri gereği Belediyemizin Yılı Raporunu kamuoyunun bilgisine

Detaylı

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu

idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu mamak belediyesi 2 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 3 mamak belediyesi 4 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 5 mamak belediyesi 6 idare faaliyet raporu idare faaliyet raporu 7 mamak

Detaylı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı

SUNUŞ. Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı SUNUŞ Belediyeler, şehirlerin gelişimi ve şehirde yaşayan bütün paydaşların ortak ihtiyaçlarının karşılanması hususunda stratejik öneme sahip kurumlardır. Doğumdan ölüme kadar hayatın her safhasında belediyenin

Detaylı

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER

BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER BAŞKAN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER 1 A- Misyon ve Vizyon 3 B- Yetki,Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye İlişkin Bilgiler 10 1- Fiziksel Yapı 10 2- Örgüt Yapısı 15 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu

Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 1E 1 Mustafa Kemal ATATÜRK Türkiye Cumhuriyeti nin Kurucusu 2 Abdullah GÜL Cumhurbaşkanı 3 Recep Tayyib Erdoğan Başbakan 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli Meclis Üyeleri ve Hemşehrilerim; Gebze halkını mutlu etmek

Detaylı

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C DEVELİ BELEDİYESİ 205 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 DEVELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 205

Detaylı

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2015 2014 MALİ YILI İDARE FALİYET RAPORU Sayfa 1 T.C. ALTINORDU BELEDİYESİ İLETİŞİM BİLGİLERİ Düz Mah. Kültür Cad. No:14 52100 -ORDU Tel: +90 452 225 01 04-225 01 12

Detaylı

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim,

Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, 2 Belediye Meclisimizin Değerli Üyeleri ve Sevgili Hemşerilerim, Bergama Belediyesi olarak amacımız daima halkımızın huzur ve mutluluğunu gözeterek önceliği insana ve çevreye veren yönetim anlayışımızla,

Detaylı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı

Turgut Oğuz Aliağa Belediye Başkanı 2011 yılını Belediyemiz ve Kentimiz için büyük bir heyecan ve çalışma temposu ile tamamladık. 2009 dan beri, Bugünün sorunlarını çözüp, yarınları tasarlayarak hizmet üretiyoruz. Ancak, daha çok işimiz

Detaylı

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI

RİZE BELEDİYESİ 2013 PERFORMANS PROGRAMI 1 2 3 4 BAŞKANIN SUNUŞU Değerli hemşerilerim; kendine has orman dokusu yeşilin maviyle kardeş olduğu, güzel şehir Rize, Karadeniz in gözbebeğidir. Bu güzellikleri ve stratejik konumu itibarıyla özel bir

Detaylı

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU

ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU ARAPGİR BELEDİYESİ 2013 FAALİYET RAPORU İLETİŞİM BİLGİLERİ ARAPGİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI Adres : Köseoğlu Mah. Hükümet Cad. No:2 44800 Arapgir/MALATYA Telefon : +90 422 811 30 03 - +90 422 811 42 17 Fax

Detaylı

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1

Muzaffer KÜLCÜ Belediye Başkanı 1 0 Değerli Hemşehrilerim, 2009 da göreve başlarken insanımız kadar, medeniyetimiz kadar güzel bir şehir imar etmek için, tam kadro Çorum un hizmetinde olacağız demiştik. Hemşehrilerimizin teveccühüyle göreve

Detaylı

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK

Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 2 2009 Yılında göreve başladıktan bu yana Bireye saygılı, yaşam kalitesi yüksek;

Detaylı

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

İZMİR KARABAĞLAR BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI İZMİR 202 YILI PERFORMANS PROGRAMI K. SITKI KÜRÜM KARABAĞLAR BELEDİYE BAŞKANI ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Değerli Karabağlar Halkı! 200 204 yıllarını kapsayan Stratejik Planımızda belirlediğimiz amaç ve hedeflere

Detaylı

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU

DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU DOĞUŞTAN MARKA ŞEHİR 2011 MALİ YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No Üst Yönetici Sunuşu 1 1- GENEL BİLGİLER A- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 9 C- İdareye İlişkin

Detaylı

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI

AHİNBE BELEDİYESİ PERFORMANS PROGRAMI Ş AHİNBE BELEDİYESİ Y 2015 PERFORMANS PROGRAMI 1 Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 2 RECEP TAYYİP ERDOĞAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANI Güler Yüzlü, Hızlı ve Kaliteli Hizmet 3 4 AHMET DAVUTOĞLU

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2010 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 04.04.2011 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU

ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU ERGENE BELEDİYESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU TC ERGENE BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ergene İlçesi Ulaş Mahallesi Atatürk Bulvarı No:1 Tel: 0 282 655 50 08 Fax: 0284 655 55 51 MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KADİR ALBAYRAK

Detaylı

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON

İÇİNDEKİLER. SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON Faaliyet Raporu 2012 1 2 SUNUŞ I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON ve VİZYON İÇİNDEKİLER 1. Misyonumuz (Temel Görev) 2. Vizyonumuz (Temel Hedef) B.YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 1. 5393 Sayılı Belediye Kanununa

Detaylı

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU DüZCE BELEDiYESi Konuralp 1 2007 MALİ YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C DÜZCE BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi / DÜZCE Tel: 0380 524 58 21. Fax: 0380 524 5825 Web:

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ T.C. MERAM BELEDİYESİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU Meram Belediye Meclisi nin 01/04/2013 tarih ve 2013/55 sayılı kararı ile kabul edilmiştir. 1 2 ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Meram Belediyesi olarak; 5018 Sayılı Kamu

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK Aziz KOCAOĞLU İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin SELVİTOPU Harita ve Kadastro Müh. Karabağlar Belediye Başkanı 2014 YILI MECLİS İHTİSAS KOMİSYONLARI

Detaylı

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7

I- Genel Bilgiler 6 III- A- Faaliyetlere Misyon Ve İlişkin Vizyon Bilgi Ve Değerlendirmeler A- B- Mali Yetki, Bilgiler Görev Ve Sorumluluklar 7 İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon Ve Vizyon B- Yetki, Görev Ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi Ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çanakkale Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve

Detaylı

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

TUZLA BELEDİYESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI 05 YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER SUNUŞ... I. GENEL BİLGİLER... 3. YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3. ORGANİZASYON YAPISI... 6 3. İNSAN KAYNAKLARI... 8 4. FİZİKSEL YAPI... 5. BİLGİ VE TEKNOLOJİK

Detaylı

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI

FAALİYET ATAŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI RAPORU MALİ YILI 2013 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hiç durmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar. 3 BAŞKANIN SUNUŞU Merhaba, Ataşehir Belediyesi 5.yılını tamamlarken, Ataşehir Belediyesi nin kendisine ait akıllı çağdaş

Detaylı