TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI"

Transkript

1 Enerji, ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınması için önemli girdilerin başında gelir. Enerji planlamaları ve yatırımları bir ülkenin geleceği, sanayileşmesi ve ilerlemesi için büyük öneme sahiptir, Büyüme hızının her yıl ortalama %6-8 olduğu ülkemizde enerji talebi de buna bağlı TÜRKİYE KÖMÜR ARAMALARI enerji talebinin karşılanmasında fosil yakıtların olarak artmaktadır. Ülkemiz enerji ihtiyacının büyük hala bir kısmını çok önemli dışarıdan bir rol oynadığı sağlamakta, görülmektedir. bu da Ülkemizde Hayrullah sürdürülebilir DAĞISTAN* kalkınma ve arz güvenliğinde risklere yol açmaktadır. Ülkemizde konvansiyonel enerji kaynaklarının olan hemen elektrik hemen enerjisi tamamının tüketimi ekonomik bulunmasına Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin bir göstergesi Enerji, ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınması paralel için önemli olarak girdilerin hızla başında artmakta, gelir. Enerji artan bu karşın tüketilen toplam birincil enerjinin ancak gelişime % enerji i talebinin öz kaynaklardan karşılanmasında karşılanmaktadır. fosil yakıtların planlamaları hala çok ve önemli yatırımları bir rol bir oynadığı ülkenin geleceği, görülmektedir. İthal enerji kaynaklarının başlıcaları petrol, doğal gaz ve taş kömürüdür. sanayileşmesi ve ilerlemesi için büyük öneme sahiptir, Ülkemizde Büyüme konvansiyonel hızının her yıl enerji ortalama kaynaklarının %6-8 hemen hemen tamamının bulunmasına karşın olduğu tüketilen ülkemizde toplam enerji birincil talebi enerjinin de buna ancak bağlı % i Dünyada öz kaynaklardan kömür rezervlerinin karşılanmaktadır. bugünkü tüketim ve taş koşullarında kömürüdür. 230 yıl kullanılabilecek bir olarak artmaktadır. Ülkemiz enerji ihtiyacının İthal enerji kaynaklarının başlıcaları petrol, doğal gaz büyük bir kısmını dışarıdan sağlamakta, bu da potansiyel sunması (Şekil 1), sürdürülebilir bir Ülkemizde Dünyada kömür sürdürülebilir rezervlerinin kalkınma bugünkü ve arz güvenliğinde sunması, risklere sürdürülebilir yol açmaktadır. bir kalkınma ve sından enerji oldukça güvenliği önemlidir. sağlanması Ülkemizin açısından 8,3 milyar tüketim kalkınma koşullarında ve enerji 230 yıl güvenliği kullanılabilecek sağlanması bir açı- potansiyel ton olan linyit rezervine 2005 yılından bu yana oldukça Ülkelerin önemlidir. gelişmişlik Ülkemizin düzeylerinin 8,3 milyar bir ton göstergesi ve olan halen elektrik devam enerjisi eden tüketimi çalışmalarımız ekonomik sonucunda 6 milyar 6,77 milyar ton ilave ton ilave rezerv rezerv katkısı katkısı olan linyit rezervine 2005 yılından bu yana yürütülen ve halen devam eden çalışmalarımız yürütülen gelişime paralel olarak hızla artmakta, artan bu sağlanmıştır. sağlanmıştır. Şekil 1- Dünya fosil kaynaklarının tahmini tükeniş süreleri. Gerçekleştirilecek arama çalışmaları ile kömür potansiyelimizin arttırılması ileriye dönük Gerçekleştirilecek arama çalışmaları ile gat-yerköy, Kütahya-Tunçbilek-Değirimsaz ve enerji kömür talebimizin potansiyelimizin karşılanmasında arttırılması büyük ileriye bir rol dö-oynayacaktırnük enerji talebimizin karşılanmasında büyük başlanmış, 1935 yılında yer altı kaynakları- Aydın-Nazilli-Girenez Genel Müdürlüğümüzce ocakları çalıştırılmaya yoğun bir rol oynayacaktır. Genel Müdürlüğümüzce mızın araştırılmasıyla görevlendirilen M.T.A. yoğun bir kömür arama faaliyeti yürütülmekte Genel Müdürlüğünün kurulmasıyla, programlı 1 ve Türkiye genelinde gerçekleştirilecek geniş ve bilimsel bir şekilde kömür aramalarına geçilmiştir. çaplı projelerle ülkemiz kömür rezervlerinin daha da artırılması hedeflenmektedir. Türkiye de, kömür oluşumuna uygun olabilecek Neojen yaşlı birimlerin yayılım alanı yak- MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÖMÜR ARA- MALARI laşık km² yi bulmaktadır. Ülkemizde linyitin işletme ve aramalarına Cumhuriyetimizin kurulmasıyla gereken önemin verilmeye başlandığı bilinmektedir. Bu bağlamda 1927 yılında, Amasya-Çeltek, Yoz- MTA Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen kömür arama çalışmalarını 3 döneme ayırmak mümkündür. *Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü - Ankara 35

2 1-) yılları arasında gerçekleştirilen prospeksiyon çalışmaları ile söz konusu yüzlek vermiş alanın tamamına yakın bir bölümü araştırılmış linyit içerebilecek özellikle olduğu belirlenen km² lik alanın detay etütleri yapılmıştır. Bu araştırmalar süresince toplam m. linyit sondajı yapılmış ve 117 adet linyit sahası saptanmıştır yılına kadar belirlenen linyit rezervi ise yaklaşık 8,3 milyar tondur. Bu rezervin yaklaşık 7 milyar tonu görünür rezerv kategorisinde belirlenmiştir. 2-) yılları kömür aramacılığı açısından durağan bir dönem olarak geçmiştir. 3-) 2005 yılında Bakanlığımızın enerjide dışa bağımlılığın azaltılması politikası doğrultusunda; yerli kaynak aramalarına bir ivme kazandırıp daha hızlı sonuca ulaşabilmek için Bakanlığımızın bağlı kuruluşları arasında koordinasyon sağlanarak bilgi alışverişi ve işbirliği yapılmıştır. MTA döneminde kömür aramalarına yönelik olarak 2013 yılı sonu itibari ile metre sondaj yapılarak EÜAŞ ve TKİ sahalarında 1,505 milyar ton ve MTA sahalarında ise 5,27 milyar ton olmak üzere ülkemiz linyit rezervleri toplam 6,77 milyar ton artırılmıştır (Şekil 2-3). MTA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YILLAR İTİBARİ İLE KÖMÜR SONDAJLARI ve REZERV ARTIŞI Sondaj (metre) Rezerv Artışı (Ton) Kömür Sondajları Rezerv Artışı Şekil Şekil-2- yılları arası kömür yılları arama arası sondajlar kömür arama ve rezerv sondajlar artış grafiği. ve rezerv artış grafiği. Ülkemiz toplam dünya kömür rezervinin DÖNEMİNDE YATIRIM PROJEyaklaşık % ,7 sini içermektedir DÖNEMİNDE ve YATIRIM linyit açısından önemli bir ÇALIŞMALAR yere sahiptir. Bununla SONUCU birlikte KEŞFEDİLEN LIŞMALAR YENİ KÖMÜR SONUCU SAHALARI KEŞFEDİLEN YENİ PROJELERİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇAlinyitlerimizin %79 unun, 2500 kcal/kg ısıl değerin altında KÖMÜR SAHALARI Konya olması Karapınar daha çok Sahası: termik santrallerde kullanımını ön plana çıkartmıştır. Son yıl- - Konya - Karapınar Sahası: Proje kap- Proje kapsamında yılları arasında 414 adet lokasyonda m. sondaj yapılarak 1,832 milyar ton görünür linyit rezervi tespit larda gerçekleştirilen yaklaşık 105,000,000 ton samında yılları arasında 414 civarındaki edilmiştir. üretimin Sahada % 85 ortalama i termik kömür santrallerde kalınlığı 21 adet m., ortalama lokasyonda kömür derinliği m sondaj 138 m yapılarak olup, tüketilmektedir. ortalama kalori Yerli değeri linyite 1350 dayalı kcal/kg dır. termik santrallerimizin kurulu gücü MW olup bu güç edilmiştir. Sahada ortalama kömür kalınlığı Saha ,832 sayılı milyar Maden ton Kanununun görünür linyit 47. rezervi Maddesi tespit gereği EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Sahadaki kömürün yaklaşık yayılım alanı 90 toplam kurulu gücümüzün % 14 üne karşılık 21 m, ortalama kömür derinliği 138 m olup, gelmektedir. km² olup, sahadaki bu rezerv MW gücündeki ortalama termik santrale kalori 30 değeri yıl yetebilecektir kcal/kg dır. Tekirdağ Çerkezköy Sahası: yıllarında yürütülen çalışmalar 36 sonucunda 8 adet ruhsatta m. sondaj gerçekleştirilerek 495 milyon ton görünür linyit rezervi tespit edilmiştir. Sahada ortalama kömür kalınlığı 6 m., ortalama kömür derinliği 300 m olup, ortalama kalori değeri 2054 kcal/kg dır. Saha 5995 sayılı Maden

3 Saha 5995 sayılı Maden Kanununun 47. Maddesi gereği EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Sahadaki kömürün yaklaşık yayılım alanı 90 km² olup, sahadaki bu rezerv MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir. - Tekirdağ - Çerkezköy Sahası: yıllarında yürütülen çalışmalar sonucunda 8 adet ruhsatta m sondaj gerçekleştirilerek 495 milyon ton görünür linyit rezervi tespit edilmiştir. Sahada ortalama kömür kalınlığı 6 m, ortalama kömür derinliği 300 m olup, ortalama kalori değeri 2054 kcal/kg dır. Saha 5995 sayılı Maden Kanununun 47. Maddesi gereği EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Sahadaki kömürün yaklaşık yayılım alanı 50 km² olup, sahadaki bu rezerv MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir. - Elbistan Sahası (MTA): Elbistan Havzasında MTA Genel Müdürlüğüne ait 3 adet ruhsatta yıllarında yürütülen çalışmalar sonucunda m sondaj çalışması yapılarak, 515 milyon ton görünür linyit rezerv tespit edilmiştir. Ortalama kömür kalınlığı 20 m, ortalama kömür derinliği 100 m olup, 1050 kcal/kg ısıl değere sahiptir. Saha 5995 sayılı Maden Kanununun 47. Maddesi gereği EÜAŞ Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. Sahadaki bu rezerv MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir. - Malatya - Yazıhan Sahası: yılları arasında kömür tespit edilen 1 adet ruhsatta ortalama kalorisi 1934 kcal/kg, görünür rezervi 17 milyon ton olan linyit sahası tespit edilmiştir. Ortalama 2,55 m, ortalama kömür derinliği 270 m olup, 1934 kcal/kg ısıl değere sahiptir. Ruhsatın buluculuğa esas rezerv raporu yazılmış olup, MİGEM e devredilmiştir. Sahadaki bu rezerv 65 MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir. - Kırklareli Pınarhisar Vize Sahası: Kırklareli ili Pınarhisar, Vize ve Lüleburgaz ilçeleri arasında yer alan sahada, 2007 yılında başlayan sondajlı arama ve rezerv belirleme çalışmaları 2012 yılında tamamlanmış olup, sahada 116 adet lokasyonda toplam ,50 m sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonucunda 6 adet ruhsat sahasında ortalama derinliği 250 m, ortalama kalınlığı 3,5 m, ortalama 1875 Kcal/kg ısıl değere sahip olan 140 milyon ton görünür linyit rezervi tespit edilmiştir. Sahadaki bu rezerv 550 MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir. Şekil 3- MTA kömür arama sondajı faaliyetinden bir görüntü (Konya-Ilgın 2012 yılı). 37

4 - Konya - Ilgın Sahası: Konya ili Ilgın ilçesinde yer alan sahada 2011 yılında başlayan sondajlı arama ve rezerv belirleme çalışmaları 2013 yılında tamamlanmış olup, sahada 42 adet lokasyonda toplam 5.785,55 m sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir (Şekil 3). Bu çalışmalar sonucunda 2 adet ruhsat sahasında ortalama derinliği 112 m, ortalama kalınlığı 16,5 m, ortalama 2300 Kcal/kg ısıl değere sahip olan 30,5 milyon ton görünür linyit rezervi tespit edilmiştir. Sahadaki bu rezerv 125 MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir. - Eskişehir - Alpu Sahası: Eskişehir - Alpu arasında MTA Genel Müdürlüğüne ait 7 adet ruhsatta 2008 yılından bugüne kadar devam eden proje kapsamında m Sondaj çalışması gerçekleştirilmiş olup, bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucunda 1,29 milyar ton görünür rezerv hesaplanmıştır. Sahada ortalama kömür kalınlığı 14 m, ortalama kömür derinliği 300 m olup, ortalama kalori değeri 2050 kcal/kg dır. Rezerv belirlemeye yönelik sondajlar 2014 yılında da devam etmektedir. Sahadaki şimdilik belirlenen bu rezerv yaklaşık MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir. - Afyon - Dinar Sahası: Genel Müdürlüğümüz tarafından 2008 yılından bu yana yürütülmekte olan Batı Anadolu Kömür Aramaları Projesi kapsamında Afyonkarahisar - Dinar - Dombayova da 5 adet ruhsatta 1700 adet lokasyonda m sondaj çalışması gerçekleştirilmiş ve, 941 milyon ton görünür linyit rezervi tespit edilmiştir (Şekil 4). Sahada ortalama kömür kalınlığı 32,16 m, ortalama kömür derinliği 272,41 m olup, ortalama kalori değeri 1706 kcal/kg dır. Sahadaki bu rezerv MW gücündeki termik santrale 30 yıl yetebilecektir. TÜRKİYE LİNYİT-TAŞKÖMÜRÜ SAHALARI VE REZERVLER BİLİNEN LİNYİT REZERVİ (2005 Yılı) 8.3 Milyar Ton YENİ SAHALAR VE EK REZERVLER (2005 Yılı Sonrası) : 6.79 Milyar Ton Şekil yılları arası kömür arama sondajlar ve rezerv artış grafiği. Şekil yılları arası kömür arama sondajlar ve rezerv artış grafiği DÖNEMİNDE İŞ BİRLİĞİ KAP- adet lokasyonda m. sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında SAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR DÖNEMİNDE İŞBİRLİĞİ KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR adet örnekte kimyasal analiz yapılmış, EÜAŞ Genel Müdürlüğü adına Afşin sahanın rezervinde 1,3 milyar ton artış sağlanmıştır (Şekil 5). - EÜAŞ Genel Müdürlüğü adına Afşin Elbistan Sahasında yılları arasında Elbistan Sahasında yılları arasında rezerv rezerv geliştirmeye geliştirmeye yönelik yönelik olarak olarak adet lokasyonda m. sondaj çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar kapsamında adet örnekte kimyasal analiz yapılmış, 38 sahanın rezervinde 1,3 milyar ton artış sağlanmıştır (Şekil 5). - TKİ Genel Müdürlüğü adına Soma Eynez Sahasında 2005 yılından bugüne kadar devam eden çalışmalar sonucunda 78 adet lokasyonda m. sondaj çalışması

5 - TKİ Genel gerçekleştirilmiştir. Müdürlüğü adına Soma Çalışmalar - Eynez Sahasında 2005 yılından bugüne kadar örnekte kimyasal analiz gerçekleştirilmiş olup, leştirilmiştir. neticesinde Çalışmalar 700 adet neticesinde örnekte 700 adet kimyasal anal gerçekleştirilmiş olup, görünür 205 milyon ton ilave rezerv tespit edilmiştir. devam eden çalışmalar sonucunda 78 adet lokasyonda m sondaj çalışması gerçek- görünür 205 milyon ton ilave rezerv tespit edilmiştir. Açık Ocak kömür işletmesinden bir görünüm. - gerçekleştirilmiştir. Çalışmalar neticesinde 700 adet örnekte kimyasal analiz gerçekleştirilmiş olup, görünür 205 milyon ton ilave rezerv tespit edilmiştir. Açık Ocak kömür işletmesinden bir görünüm. Şekil 5- Açık ocak kömür işletmesinden bir görünüm yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeni tespit edilen bu rezervler ile 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit rezervimiz % 80 arttırılmıştır ve Ülkemiz Linyit rezervi 15 milyar ton a ulaşmıştır. Bu kömürlerin kalorileri kcal/kg arasındadır. Ülkemiz linyit rezervlerinin büyük bir bölümü Pliyosen ve Miyosen yaşta olup, kömürlerin yaşlara göre dağılımı şekil 6 da verilmiştir. Bu rezervin yaklaşık 1 milyar tonunun tüketilmiş olduğu düşünüldüğünde, bugün için 14 milyar ton Linyit rezervimiz bulunmaktadır. Şekil-3: Ülkemiz linyit kömürlerinin oluşum yaşlara göre dağılımı yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeni tespit edilen b rezervler ile 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit rezervimiz % 70 arttırılmıştır ve Ülkem Linyit rezervi 14.3 milyar ton a ulaşmıştır. Bu kömürlerin kalorileri kcal/k Şekil 6- Ülkemiz linyit kömürlerinin oluşum yaşlara göre dağılımı. Şekil-3: Ülkemiz linyit kömürlerinin oluşum yaşlara göre dağılımı yılları arasında gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda yeni tespit edilen bu rezervler ile 8,3 milyar ton olarak bilinen linyit rezervimiz % 70 arttırılmıştır ve Ülkemiz Linyit rezervi 14.3 milyar ton a ulaşmıştır. Bu kömürlerin kalorileri kcal/kg 39 7

6 Kurumumuzca yürütülmekte olan kömür arama ve rezerv belirleme çalışmaları 2014 yılında da yoğun bir şekilde devam edecek olup, bu kapsamda Eskişehir-Alpu sahasında yürütülen çalışmaların tamamlanarak rezervlerinin kesin olarak ortaya çıkartılması, 2013 yılı çalışmalarında kömür varlığı tespit edilen Denizli-Çardak, Afyon-Evciler, Isparta-Şarkikaraağaç ve İstanbul-Silivri, Tekirdağ-Malkara sahalarında rezerv belirleme, Aydın-Muğla Neojen havzaları, Kastamonu, Amasya, Ankara-Yenikent bölgelerinde kömür arama ve iş birliği kapsamında EÜAŞ Genel Müdürlüğüne ait Beypazarı II. Sahada fileksür güneyinde ise kömür arama çalışmaları gerçekleştirilecek olup, bu amaçla 2014 yılında m sondaj yapılması programlanmıştır. Çalışmalar devam etmektedir. LİNYİT KÖMÜRLERİMİZİN ÖZELLİKLERİ Linyit kömürlerimizin kalorifik değerlerine göre rezerv payları Bilinen linyit ve alt-bitümlü kömürlerimizin düşük kalorifik değerleri, yüksek kül içerikleri, uçucu madde, nem ve kükürt değerleri vardır. Kömürlerimizin % 75 e yakını 2500 kcal/kg dan daha az, % 17 si 2500 ve 3000 kcal/kg arasında kalorifik değerleri vardır (Şekil 7). Sadece kömürlerimizin % 8 i 3000 kcal/kg üstünde ısısal değeri mevcuttur. < < % < % % % % 11% % % 13% 5% 4501> % > kcal/kg dan daha az, % 17 si 2500 ve 3000 kcal/kg arasında kalorifik değerleri vardır (Şekil kcal/kg dan 7). Sadece daha kömürlerimizin az, % 17 si % 8 i ve kcal/kg 3000 üstünde kcal/kg ısısal arasında değeri mevcuttur. kalorifik değerleri vardır (Şekil 7). Sadece kömürlerimizin % 8 i 3000 kcal/kg üstünde ısısal değeri mevcuttur. kcal/kg dan daha az, % 17 si 2500 ve 3000 kcal/kg arasında kalorifik değerleri vardır (Şekil 7). Sadece kömürlerimizin % 8 i 3000 kcal/kg üstünde ısısal değeri mevcuttur. 55% 55% 55% 3% 5% 1% 0% 3% 3% 5% 1% 0% 1% 0% Şekil 7- Kömürlerimizin kalorifik değerlerine 0% göre dağılımı. 4501> Şekil Ülkemiz 7- Kömürlerimizin Linyit Şekil ve 7- Alt kalorifik Kömürlerimizin Bitümlü değerlerine Kömürlerinin kalorifik göre değerlerine dağılımı. Kimyasal göre dağılımı. Özellikleri Ülkemiz Ülkemizdeki Şekil linyit ve alt kömürlerin 7- Kömürlerimizin bitümlü kömürlerinin ortalama kalorifik kimyasal değerlerine özellikleri göre aşağıda dağılımı. verilmiş olup, Ülkemiz Linyit ve Alt Bitümlü Kömürlerinin Kimyasal Özellikleri kömürlerimizin kimyasal özellikleri Ülkemizdeki alt ısıl değerleri kömürlerin 1185 kcal/kg ortalama ile 5574 kimyasal kcal/kg özellikleri arasında aşağıda değişmektedir verilmiş (Çizelge olup, Ülkemiz Linyit ve Alt Bitümlü Kömürlerinin Kimyasal Özellikleri 1, şekil 8) kömürlerimizin alt ısıl değerleri 1185 kcal/kg ile 5574 kcal/kg arasında değişmektedir (Çizelge Ülkemizdeki kömürlerin ortalama kimyasal zin alt ısıl değerleri 1185 kcal/kg ile 5574 kcal/ özellikleri Ülkemizdeki 1, aşağıda şekil 8) verilmiş kömürlerin olup, kömürlerimi- ortalama kimyasal kg arasında değişmektedir özellikleri aşağıda (Çizelge 1, Şekil verilmiş 8). olup, kömürlerimizin Çizelge 1- Kömürlerimizin alt ısıl değerleri kimyasal 1185 özelliklerini kcal/kg ile gösterir 5574 tablo. kcal/kg arasında değişmektedir (Çizelge Çizelge 1- Kömürlerimizin kimyasal özelliklerini gösterir tablo. Çizelge 1- Kömürlerimizin kimyasal özelliklerini gösterir tablo. 1, şekil 8) Çizelge 1- Kömürlerimizin kimyasal özelliklerini gösterir tablo. 40

7 Şekil 8- Kömür laboratuvarından bir görünüm. ÜLKEMİZDE VE DÜNYADA KÖMÜRDEN lecekte, elektrik üretiminde kömürün payının YARARLANMA DURUMU azalacağı, doğal gaz payında ise önemli artışların olacağı tahmin edilmektedir. Buna karşın, sokulması enerji arz güvenliği açısından önemlidir. Nitekim bu durum Ülkemiz 2023 Hükümet Dünya Enerji Ajansı nın yayınladığı raporunda, Stratejik Kaynaklara Eylem bakıldığında, Planında tüm 3 yerli fosil kaynaklarımızın kay- kullanılan bu yakıt dönemde olma niteliğinin harekete 2030 geçirileceği yılına ka- yer kömürün, elektrik üretiminde en yüksek oranda nağın, almıştır.. bugün olduğu gibi, birincil enerji tüketiminde, önümüzdeki on yıllarda da toplamda dar değişmeyeceği öngörülmektedir (Şekil 9). % 80 a yakın bir ağırlıkla belirleyici olacağı Türkiye ve dünya kömür rezervleri, kullanımı Kömür, elektrik üretimi amacıyla kullanılan yakıtlar arasında en yaygın olanıdır. Uzak anlaşılmaktadır. Kömür ve doğalgaza olan ihtiyaç gelecekte, artmakta iken, elektrik petrolün, üretiminde tükenme kömürün riskinden payının azalacağı, doğal gaz payında ise önemli dolayı artışların tahmini olacağı senaryoda tahmin öneminin edilmektedir. azaldığı Buna karşın, Dünya kömürün, toplam elektrik görünür üretiminde kömür en rezervleri yüksek görülmektedir. yaklaşık 1 trilyon (930 milyar) ton civarındadır. oranda kullanılan yakıt olma niteliğinin 2030 yılına kadar değişmeyeceği öngörülmektedir. Bu rezervlerin dağılımına bakılacak olunursa Ülkemiz de enerji kaynağı olarak kısa vadede Türkiye kendi öz ve kaynağımız Dünya Kömür olan Rezervleri, kömürlerimizin Kullanımı dünyanın en önemli kömür rezervlerine sahip Şekil 9 da ülkelerin durumu, çizelge 2 de ise gelişmiş teknolojiler kullanılarak çevre kriterleri ülkeler ve yüzde olarak payları gösterilmektedir. yaklaşık En 1 önemli trilyon rezervler (930 milyar) ABD, ton Rusya, civarındadır. Çin, de dikkate Dünya alınarak toplam devreye görünür sokulması kömür enerji rezervleri arz Bu güvenliği rezervlerin açısından dağılımına önemlidir. bakılacak Nitekim olunursa bu Avustralya, Şekil-6 de Hindistan, ülkelerin Ukrayna, durumu, Kazakistan Şekil-7 de ve ise durum Ülkemiz 2023 Hükümet Stratejik Eylem Güney Afrika dadır. Türkiye kömür rezervleri dünyanın en önemli kömür rezervlerine sahip ülkeler ve yüzde olarak payları Planında tüm yerli kaynaklarımızın bu dönemde harekete gösterilmektedir. geçirileceği En yer önemli almıştır. rezervler ABD, Rusya, ğerine sahiptir. Çin, Avustralya, Hindistan, Ukrayna, açısından dünyanın yaklaşık % 1,7 gibi bir de- Kazakistan ve Güney Afrika dadır. Türkiye kömür rezervleri açısından dünyanın yaklaşık % Kömür, elektrik üretimi amacıyla kullanılan yakıtlar 1,7 gibi arasında bir değerine en yaygın sahiptir. olanıdır. Uzak ge- Şekil 9- Dünya kömür rezervleri Şekil 6. Dünya Kömür Rezervleri 41 ÜLKE DÜNYA REZERV PAYI DÜNYA YILLIK ÜRETİM PAYI DÜNYA YILLIK TÜKETİM PAYI ÜLKE ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYI

8 11 Çizelge yılı önemli kömür rezervleri bulunan ülkelerin kömür rezerv değerleri. ÜLKE DÜNYA REZERV PAYI DÜNYA YILLIK ÜRETİM PAYI DÜNYA YILLIK TÜKETİM PAYI ÜLKE ELEKTRİK ÜRETİMİNDEKİ PAYI ABD 27,6 14,1 13,5 45 ALMANYA 4,7 1,1 2,1 43 POLONYA 0,7 1,4 1,6 88 RUSYA FEDERASYONU 18,2 4,0 2,4 17 YUNANİSTAN 0,4 0,2 0,2 57 GÜNEY AFRİKA 3,5 3,6 2,5 93 ÇİN 13,3 49,5 49,7 79 AVUSTURALYA 8,9 5,8 1,3 78 KAZAKİSTAN 3,9 1,5 0,8 75 ÇEK CUMHURİYETİ 0,1 0,5 0,5 60 TÜRKİYE 1,7 0,5 0,9 28 (Yerli Kömür + İthal Kömür) DÜNYA 40 Şekil yılı Önemli Kömür Rezervleri Bulunan Ülkelerin Kömür Rezerv Değerleri, Dünya kömür üretim ve tüketimleri nin % 47 sini, ABD % 15, Hindistan % 7,5 ini tüketirken, Türkiye nin tüketim oranı % 1 den Dünya da 1999 yılından itibaren geçen on düşüktür. Elektrik ya da ısı üretimi amacıyla yılda, Dünya yıllık Kömür kömür üretimi Üretim % ve 53 Tüketimleri artmıştır. Kömür üretimindeki artış, çok büyük kısmı Çin eden ülkeler arasında Türkiye de bulunmak- yeterli kömür rezervi olduğu halde kömür ithal olmak üzere Dünya Asya da kıtasındaki 1999 yılından elektrik enerjisi itibaren geçen tadır. Türkiye nin on yılda, yıllık üretim kömür ve tüketim üretimi oranları % 53 artmıştır. talebinden kaynaklanmaktadır. karşılaştırıldığında kömür rezervleri açısından Kömür üretimindeki artış, çok büyük kısmı zengin Çin olmak olduğu üzere halde ürettiğinin Asya kıtasındaki yarısından fazlası kadar da ithalat yapmaktadır. elektrik enerjisi talebinden 2009 yılı dünya kaynaklanmaktadır. kömür üretimi ve tüketimi (Şekil 10 ve 11) değerleri incelendiğinde üretimde olduğu gibi Çin Dünya kömür tüketimi- 42

9 Dünya da 1999 yılından itibaren geçen on yılda, yıllık kömür üretimi % 53 artmıştır. Kömür üretimindeki artış, çok büyük kısmı Çin olmak üzere Asya kıtasındaki elektrik enerjisi talebinden kaynaklanmaktadır. Şekil yılı dünya kömür üretimi. Şekil Yılı Dünya Kömür Üretimi 11 Şekil yılı dünya kömür tüketimi. Şekil Yılı Dünya Kömür Tüketimi 2007 yılı itibariyle 8205,0 TWh olan Dünya elektrik enerjisi üretiminde kömür % 41,5 timindeki paylarının çok yüksek olduğu, Türki- ülkelere bakıldığında da, kömürün elektrik üre yılı dünya kömür üretimi ve tüketimi (Şekil 8 ve 9) değerleri incelendiğinde oranında kullanılmıştır (Kaynak: IEA 2009). ye ise sahip olduğu kömür rezervleri yanında Değerlendirmelere üretimde olduğu göre dünya gibi Çin elektrik Dünya üretimi 2030 kömür tüketiminin diğer fosil kaynaklarının % 47 sini, ABD olmayışı % 15, da Hindistan dikkate % 7,5 ini tüketirken, yılında ,0 Türkiye nin TWh e tüketim yükselecek oranı % alındığında; 1 den düşüktür. kömürün Elektrik elektrik ya üretimindeki da ısı üretimi payının düşük kaldığı görülmektedir. amacıyla ve kömürün elektrik içerisindeki payı % 43,9 olacaktır yeterli (IEA 2009). kömür Petrol rezervi ve doğal olduğu gaz rezervlerinin bulunmaktadır. belirli bölgelerde Türkiye nin toplanmış üretim olması ve tüketim Dünyada oranları üretilebilir karşılaştırıldığında kömür rezervleri kömür 70 ül- rezervleri halde kömür ithal eden ülkeler arasında Türkiye de ve fiyatlarındaki yüksek değişkenlik derecesi, kede ve her kıtada yeterli miktarda bulunmaktadır. yarısından Petrol rezervinin fazlası kadar % 67 si da ithalat ve doğal yapmaktadır. gaz nükleer açısından kaynakların zengin atık sorunu olduğu ve halde kamuoyu ürettiğinin tepkisi, yeni-yenilenebilir kaynakların yüksek rezervinin ise % 66 sı Orta Doğu da bulunmaktadır. Dünya Dünya nın elektrik siyasi enerjisi olarak üretiminde en istikrarsız kömür ve % 41,5 maliyetleri, kömürü, 2007 yılı günümüz itibariyle dünyasında 8205,0 TWh olan elektrik oranında üretiminde kullanılmıştır en avantajlı ve (Kaynak: yaygın kullanılan yakıt konumuna getirmiştir. Bu nedenle gaz arz güvenirliğinin önemli ölçüde tehdit et- IEA 2009). çatışmalara Değerlendirmelere müsait bu bölgesi göre petrol dünya ve doğal elektrik üretimi bir ülkede 2030 zengin yılında kömür ,0 rezervlerinin TWh e bulunması, o olacaktır ülke için enerji (IEA arz 2009). güvenliğinin Petrol ve sağlan- doğal gaz dan rezervlerinin herhangi bir belirli olumsuzluk bölgelerde görülmemektedir. toplanmış olması ve yükselecek mektedir. ve kömürün Kömürün ise elektrik arz güvenilirliği içerisindeki açısın- payı % 43,9 ması bakımından büyük bir avantaj anlamına Mevcut tüketim trendi ile mevcut üretilebilir fiyatlarındaki yüksek değişkenlik derecesi, nükleer kaynakların atık sorunu ve kamuoyu gelmektedir. rezerv yaklaşık 200 yıldan fazla bir sürede tüketilecektir. yüksek maliyetleri, Buna karşın kömürü, doğal gaz günümüz ve petrol dünyasında tepkisi, yeni-yenilenebilir kaynakların 2007 yılı itibariyle kömür rezervleri fazla rezervlerinin muhtemelen 65 ve 42 yıl içinde elektrik üretiminde en avantajlı ve yaygın kullanılan yakıt konumuna getirmiştir. Bu nedenle olan ve dünyada en çok elektrik üreten büyük tüketileceği sanılmaktadır (Şekil 12). bir ülkede zengin kömür rezervlerinin bulunması, o ülke için enerji arz güvenliğinin 43 sağlanması bakımından büyük bir avantaj anlamına gelmektedir yılı itibariyle kömür rezervleri fazla olan ve dünyada en çok elektrik üreten büyük

10 açısından herhangi bir olumsuzluk görülmemektedir. Mevcut tüketim trendi ile mevcut üretilebilir rezerv yaklaşık 200 yıldan fazla bir sürede tüketilecektir. Buna karşın doğal gaz ve petrol rezervlerinin muhtemelen 65 ve 42 yıl içinde tüketileceği sanılmaktadır (Şekil 10). DOĞAL GAZ; 65 YIL PETROL; 42 YIL KÖMÜR; 230 YIL Şekil 12- Fosil kaynakların muhtemel tükenme süreleri Şekil 10. Fosil Kaynakların Muhtemel Tükenme süreleri (Kaynak: IEA 2010 ve EIA yayınları) (Kaynak: IEA 2010 ve EIA yayınları). Tüketim Değerleri ve Elektrik Üretimindeki Payları. Tüketim değerleri ve elektrik üretimindeki payları. üretimidir (Şekil 13). Kömürü en fazla kullanan li kömür kullanım alanı elektrik ve ısı enerjisi Dünya kömür kullanımlarına bakılacak olunduğunda Çin, ABD, Hindistan, Japonya ve Güney Afrika tüm dünya kömür kullanımının % 82 sini kullanmaktadır. Dünyada en önemli ülkelerin kullanım oranlarından da anlaşılacağı gibi Kömürü elektrik en fazla üretiminde kullanan (termik ülkelerin santrallerde) Dünya kömür kömür kullanım alanı kullanımlarına elektrik ve ısı bakılacak enerjisi üretimidir. olunduğunda kullanım Çin, oranlarından ABD, Hindistan, da anlaşılacağı Japonya gibi ve elektrik kullanmaktadırlar. üretiminde (termik Bunun santrallerde) yanında az miktarda Güney kullanmaktadırlar. Afrika tüm dünya Bunun kömür yanında kullanımının az miktarda da demir da çelikte, demir çimento çelikte, üretiminde, çimento üretiminde, sıvı yakıt sıvı yakıt % 82 sini üretiminde kullanmaktadır. ve zirai alanda Dünyada kullanılmaktadır. en önem- üretiminde ve zirai alanda kullanılmaktadır. 13 Şekil yılı ülkelerin elektrik üretiminde kömürün payı. Şekil Yılı Ülkelerin Elektrik Üretiminde Kömürün Payı Türkiye de elektrik üretimi Ülkemizde yaklaşık olarak yıllık 105 milyon ton kömür tüketilmekte olup, bunun yaklaşık Türkiye, zengin kömür kaynaklarını da yeterince devreye koyamamıştır. Birincil enerji cil enerji arzında kömür % 29 luk bir orana sa- 25 milyon tonu ithal kömürdür. Ülkemizin birin- Türkiye de Elektrik Üretimi tüketiminde son dönemde gaz ve petrol başı hiptir. Bu oranın yaklaşık %19 unu yerli kömür çekmektedir. 14 milyar tonun üzerindeki kömür teşkil etmektedir (Şekil 14). Yerli kömür potansiyelimiz göz önüne alındığında yerli kömürün Türkiye, zengin kömür kaynaklarını da yeterince devreye koyamamıştır. Birincil enerji rezervlerimizin, akışkan yatak teknolojilerine dayalı tüketiminde olarak inşa son edilecek dönemde santrallerde gaz ve kullanımı ile, hem santral veriminde artış sağlanması, çıkarılması mümkün olabilecektir. petrol başı birincil çekmektedir. enerji arzı 14 içerisindeki milyar tonun payının üzerindeki % 30 lara kömür rezervlerimizin, akışkan yatak teknolojilerine dayalı olarak inşa edilecek santrallerde kullanımı hem de çevre etkisinin kabul edilebilir sınırlara inmesi ile, hem mümkün santral olacaktır. veriminde artış sağlanması, hem de çevre etkisinin kabul edilebilir sınırlara inmesi mümkün olacaktır. 44 Ülkemizde yaklaşık olarak yıllık 105 milyon ton kömür tüketilmekte olup, bunun yaklaşık 25 milyon tonu ithal kömürdür. Ülkemizin birincil enerji arzında kömür %29 luk bir orana sahiptir. Bu oranın yaklaşık %19 unu yerli kömür teşkil etmektedir. Yerli kömür

11 Şekil-12: Şekil Türkiye de 14- Türkiye de Kaynak Türlerine kaynak Göre 2011 türlerine Yılı Elektrik göre Üretim 2011 Oranları yılı (EPDK elektrik Faaliyet Raporu 2011) üretim oranları (EPDK Faaliyet Raporu 2011). SONUÇ VE ÖNERİLER SONUÇ VE ÖNERİLER 1- Dünyada elektrik üretiminin % enerjiyi 41 i hala devreye kömüre sokmak, dayalı santrallerden enerji kaynaklarımızı çeşitlendirmek dayalı) sadece % 22,6 ve arz düzeyindedir. güvenliğini Yine sağlamak sağlanırken ülkemizde bu değer(yerli kömüre 1- Dünyada elektrik üretiminin % 41 i hala açısından önemli görülmektedir. çevre dostu yenilenebilir kaynaklardan yararlanma oranına da baktığımızda; birincil enerji kömüre dayalı santrallerden sağlanırken ülkemizde bu değer (yerli kömüre dayalı) sadece 3- Ülkemiz linyit rezervleri MTA Genel arzında Dünyada yenilenebilir + hidrolik toplamı % 2,8 iken, ülkemizde yenilenebilir % 22,6 düzeyindedir. + hidroliklerden Yine çevre yararlanma dostu yenilenebilir kaynaklardan hidrolik yararlanma + diğer yenilenebilirlerin oranına da payı 2013 % 18,3 yılı iken sonu bu değer itibariyle Türkiye de görünür % 19,1 rezerv olarak % 9 civarındadır. Müdürlüğünün Elektrik üretiminde yaptığı çalışmalar ise Dünyada sonucunda baktığımızda; birincil civarındadır. enerji Bu arzında verilerden Dünyada de görülmektedir 6,77 ki ülkemiz milyar yenilenebilir ton arttırılmıştır. enerji kullanımında da yenilenebilir + hidrolik Dünya ortalamalarının toplamı üzerinde % 2,8 olup iken, temiz enerji kullanımında iyi durumdadır. ülkemizde yenilenebilir + hidroliklerden yararlanma % 9 civarındadır. Elektrik üretiminde kıldığında % 66 lık bir kısmı kcal/ 4- Ülkemiz linyitlerinin kalori durumuna ba- 2- Ülkemizde doğalgazdan yararlanma oranını Dünya ortalamaları olan % 20 lere çekmek, birinci sırada potansiyel enerji kaynağımız olan kömür kullanımını % 22 lerden ise Dünyada hidrolik + diğer yenilenebilirlerin kg alt ısıl değerine sahip olup termik santrallerde ve değerlendirilebilecek nükleer enerjiyi devreye sokmak, niteliktedir. enerji payı % 18,3 iken Dünya bu değer ortalaması Türkiye de olan % 40 lara % 19,1 çıkarmak civarındadır. Bu kaynaklarımızı verilerden çeşitlendirmek de görülmektedir ve arz güvenliğini sağlamak açısından önemli görülmektedir. ki ülkemiz yenilenebilir 3- Ülkemiz enerji linyit kullanımında rezervleri MTA da Genel Müdürlüğünün 5- Ülkemizde yaptığı yerli çalışmalar linyite sonucunda dayalı sadece Dünya ortalamalarının üzerinde olup temiz Mw lık Kurulu güç bulunmaktadır. Ancak 2012 yılı sonu itibariyle görünür rezerv olarak 6 milyar ton arttırılmıştır. enerji kullanımında iyi durumdadır. kullanıma hazır hale getirilmiş linyit rezervleri 4- Ülkemiz linyitlerinin kalori durumuna dikkate bakıldığında alındığında % 66 lık bir kısmı Mw lık daha sant- 2- Ülkemizde kcal/kg doğalgazdan alt ısıl değerine sahip yararlanma olup termik santrallerde kurulabilecek değerlendirilebilecek ( niteliktedir. Mw ı kamuya ait ve oranını Dünya ortalamaları olan % 20 lere çekmek, birinci sırada potansiyel enerji kaynağı- varlığı bilinmektedir Mw ı özel sektöre ait) linyit rezervlerinin mız olan kömür kullanımını % 22 lerden Dünya 15 ortalaması olan % 40 lara çıkarmak ve nükleer 45

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ

KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ KÖMÜRÜN ENERJİDEKİ YERİ Prof. Dr. Güven ÖNAL Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı 1 Sunumun Ana Konuları Dünya da Kömür ve Enerji Türkiye nin Kömür Rezervleri ve Üretimi Türkiye nin Enerji Durumu Yerli

Detaylı

TMMOB Maden Mühendisleri Odası

TMMOB Maden Mühendisleri Odası TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN K ÖNEMİ TMMOB Maden Mühendisleri Odası ENERJİNİN ÖNEMİ Sanayinin temel girdilerinden olan enerji, ulusların kalkınmalarında ve refaha ulaşmalarında büyük

Detaylı

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası

MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası MTA Genel Müdürlüğü nün Ortaya Çıkardığı Yeni Bir Kara Elmas Yöresi KONYA KARAPINAR Kömür Sahası Şekil 1. Konya Karapınar Kömür Sahası nın coğrafik ve yer bulduru haritası. KONYA KARAPINAR Lokasyon: İç

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER TÜRKİYE BİRİNCİL ENERJİ TALEBİ Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 61% Son 13 yılda: Politik istikrar 77 124 İsikrarlı ekonomik büyüme İyileşen

Detaylı

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI

ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE DİYARBAKIR TİCARET VE SANAYİ ODASI ENERJİ KAYNAKLARI ve TÜRKİYE Türkiye önümüzdeki yıllarda artan oranda enerji ihtiyacı daha da hissedecektir. Çünkü,ekonomik kriz dönemleri

Detaylı

KÖMÜRÜN GÖRÜNÜMÜ, Mehmet GÜLER Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi

KÖMÜRÜN GÖRÜNÜMÜ, Mehmet GÜLER Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi DÜNYADA VE TÜRK YEDE ENERJ VE KÖMÜRÜN GÖRÜNÜMÜ, PROJEKS YONLAR VE EM SYONLAR Mehmet GÜLER Maden Mühendisleri Odas Yönetim Kurulu Üyesi Dünya Dünya Kömür Rezervi Bölge Görünür Ç kar labilir Rezervler (Milyon

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 22 Ocak 2015 Dünyada Enerji Görünümü Gelir ve nüfus artışına paralel olarak dünyada birincil enerji talebi hız kazanmaktadır. Özellikle OECD dışı ülkelerdeki artan nüfusun yanı sıra, bu ülkelerde kentleşme

Detaylı

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı.

2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı. Türkiye Madencilik Zirvesi Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı. 2012 ve Sonrası için Türkiye nin Kömür Performansı Alp Gürkan, Yönetim Kurulu Başkanı Türkiye Madencilik Zirvesi 2012 5 Haziran 2012 Sunum İçeriği - Kömürle ilgili genel bilgiler, dünya kömür rezervleri

Detaylı

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V)

Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Cumali Taştekin EÜAŞ Maden Sahaları Daire Başkanı (V) Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ); 1970 yılında Kurulan Türkiye Elektrik Kurumu nun (TEK), 1994 yılında TEAŞ ve TEDAŞ olarak ikiye ayrılmasından

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir.

AR& GE BÜLTEN. Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Türkiye nin Doğal Kaynağı Kömür Hande UZUNOĞLU Ülkemiz önemli maden yataklarına sahip olup belirli madenlerde kendine yetebilen ender ülkelerden birisidir. Özellikle madenciliğin gelişiminde hız kazanılmasıyla

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr

ENERJİ. KÜTAHYA www.zafer.org.tr ENERJİ 2011 yılı sonu itibarıyla dünyadaki toplam enerji kaynak tüketimi 12.274,6 milyon ton eşdeğeri olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılı itibarıyla dünyada enerji tüketiminde en yüksek pay %33,1 ile petrol,

Detaylı

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANDIRMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Sayın Başkan, değerli katılımcılar,

ENERJİ SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANDIRMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Sayın Başkan, değerli katılımcılar, ENERJİ SEKTÖRÜNDE YENİDEN YAPILANDIRMA UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Sayın Başkan, değerli katılımcılar, Konuşmama başlamadan önce, 10. Enerji Kongresi ni başarıyla düzenlemekte olan Dünya Enerji Konseyi

Detaylı

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER

ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER ÜLKEMİZDE ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ VE ALINAN TEDBİRLER DÜNYA & TÜRKİYE ENERJİ TALEBİ Dünya Enerji Talebi Değişimi (02-14) Türkiye Birincil Enerji Talebi (Milyon TEP) 76% 33% 1% -8% 77 61% 124 OECD Dışı Dünya

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU

TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU TÜRKIYE NİN MEVCUT ENERJİ DURUMU Zinnur YILMAZ* *Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, SİVAS E-mail: zinnuryilmaz@cumhuriyet.edu.tr, Tel: 0346 219 1010/2476 Özet Yüzyıllardan

Detaylı

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor

Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Afşin-Elbistan Termik Santralleri Elektrik Üretiminden Çok İklimi Değiştiriyor Kasım 2015 Hazırlayan Önder Algedik 2 İçindekiler Özet... 3 Afşin Elbistan Linyit Rezervi... 4 Elektrik Üretimi... 5 Afşin

Detaylı

TÜRKĠYE NĠN YENĠ LĠNYĠT KAYNAKLARI VE ENERJĠ POTANSĠYELĠ

TÜRKĠYE NĠN YENĠ LĠNYĠT KAYNAKLARI VE ENERJĠ POTANSĠYELĠ TÜRKĠYE NĠN YENĠ LĠNYĠT KAYNAKLARI VE ENERJĠ POTANSĠYELĠ Dr. Ġlker ġengüler MTA Genel Müdürlüğü Enerji Hammadde Etüt ve Arama Dairesi, 06800 Ankara ÖZET Türkiye de kömür aramaları 2005 yılında MTA Genel

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAZARLAMA SATIŞ DAİRE BAŞKANLIĞI 2006; EYLÜL ANKARA. Mustafa AKTAŞ TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2006; EYLÜL ANKARA Mustafa AKTAŞ DÜNYA BİLİNEN FOSİL REZERVLERİN ÖMRÜ (R/Ü,YIL) 2005 SONU 250 227 Y I L 200 150 100 50 0 136 65,1 40,6 14 16 PETROL DOĞALGAZ

Detaylı

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman)

TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) TR52 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Konya-Karaman) 2023 VİZYON RAPORU (Enerji Sektörü) -TASLAK- İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 TABLOLAR LİSTESİ... 2 GRAFİKLER LİSTESİ... 3 ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 ENERJİ... 4 ARKA PLAN...

Detaylı

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu

Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu 26. Toplantısı Türkiye nin Enerji Teknolojileri Vizyonu Prof. Dr. Yücel ALTUNBAŞAK Başkanı Enerji İhtiyacımız Katlanarak Artıyor Enerji ihtiyacımız ABD, Çin ve Hindistan

Detaylı

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) :

Yenilenebilir olmayan enerji kaynakları (Birincil yahut Fosil) : Günümüzde küresel olarak tüm ülkelerin ihtiyaç duyduğu enerji, tam anlamıyla geçerlilik kazanmış bir ölçüt olmamakla beraber, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini gösteren önemli bir kriterdir. İktisadi olarak

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN ÖNEMİ

TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN ÖNEMİ TÜRKİYE ENERJİ POLİTİKALARI İÇERİSİNDE KÖMÜRÜN ÖNEMİ The Importance of Coal in the Energy Policies of Turkey Mehmet TORUN TMMOB Maden Mühendisleri Odası-Yönetim Kurulu Başkanı Nejat TAMZOK TMMOB Maden

Detaylı

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE LİNYİT KAYNAKLARIMIZ

Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE LİNYİT KAYNAKLARIMIZ Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi TÜRKİYE 10. ENERJİ KONGRESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE LİNYİT KAYNAKLARIMIZ Dr. İlker ŞENGÜLER MTA Genel Müdürlüğü Enerji Dairesi 06520 Ankara ÖZET Dünyanın ileri

Detaylı

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org

Azerbaycan Enerji Görünümü GÖRÜNÜMÜ. Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi. www.hazar.org Azerbaycan Enerji GÖRÜNÜMÜ Hazar Strateji Enstitüsü Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi EKİM 214 www.hazar.org 1 HASEN Enerji ve Ekonomi Araştırmaları Merkezi, Geniş Hazar Bölgesi ne yönelik enerji,

Detaylı

ÖZET.2 1. KÖMÜR VE KULLANILAN ALANLAR...3. 1.1. Kömür Nedir.3 1.2. Kömürün Kullanım Alanları..4-6 2. DÜNYA KÖMÜR SEKTÖRÜ...7

ÖZET.2 1. KÖMÜR VE KULLANILAN ALANLAR...3. 1.1. Kömür Nedir.3 1.2. Kömürün Kullanım Alanları..4-6 2. DÜNYA KÖMÜR SEKTÖRÜ...7 KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2009 ÖZET.2 1. KÖMÜR VE KULLANILAN ALANLAR...3 1.1. Kömür Nedir.3 1.2. Kömürün Kullanım Alanları..4-6 2. DÜNYA KÖMÜR SEKTÖRÜ...7 2.1. Kömürün Dünya Ekonomisindeki Yeri... 7-8

Detaylı

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış

Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Türkiye nin Enerji Politikalarına ve Planlamasına Genel Bakış Yrd. Doç. Dr. Vedat GÜN Enerji Piyasası İzleme ve Arz Güvenliği Daire Başkanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 28-29-30 Haziran 2007, EMO-İÇEF,

Detaylı

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir.

Kömür, karbon, hidrojen, oksijen ve azottan oluşan, kükürt ve mineral maddeler içeren, fiziksel ve kimyasal olarak farklı yapıya sahip bir maddedir. KÖMÜR NEDİR? Kömür, bitki kökenli bir maddedir. Bu nedenle ana elemanı karbondur. Bitkilerin, zamanla ve sıcaklık-basınç altında, değişim geçirmesi sonunda oluşmuştur. Kömür, karbon, hidrojen, oksijen

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... ii. Tablolar Dizini... vi. Şekiller Dizini... vii. Grafikler Dizini... viii I - GENEL BİLGİLER...1

İÇİNDEKİLER. İçindekiler... ii. Tablolar Dizini... vi. Şekiller Dizini... vii. Grafikler Dizini... viii I - GENEL BİLGİLER...1 İÇİNDEKİLER İçindekiler... ii Tablolar Dizini... vi Şekiller Dizini... vii Grafikler Dizini... viii I - GENEL BİLGİLER...1 A - Misyon ve Vizyon...1 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...1 C- İdareye İlişkin

Detaylı

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...

İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER... İÇİNDEKİLER TABLO VE ŞEKİLLER...4 1.Yönetici Özeti... 11 2.Giriş... 12 3.Sektörel Analiz... 13 3.1 Birincil Enerji Kaynaklarına Bakış...13 3.1.1 Kömür... 13 3.1.1.1 Dünya da Kömür... 14 3.1.1.1.1 Dünya

Detaylı

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ

ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ ENERJİ ÜRETİMİ VE ÇEVRESEL ETKİLERİ Prof. Dr. Ferruh Ertürk Doç. Dr. Atilla Akkoyunlu Çevre Yük. Müh. Kamil B. Varınca 31 Mart 2006 İstanbul İçindekiler İÇİNDEKİLER...İ ÇİZELGELER LİSTESİ...İİİ ŞEKİLLER

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 18 Haziran 2014 İTÜDER SOMA dan Sonra: Türkiye de

Detaylı

LİNYİT SEKTÖR RAPORU 2010

LİNYİT SEKTÖR RAPORU 2010 LİNYİT SEKTÖR RAPORU 2010 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU LİNYİT SEKTÖR RAPORU 2010 Hazırlayan: Stratejik Planlama Koordinasyon

Detaylı

Dünyada Enerji Görünümü

Dünyada Enerji Görünümü 09 Nisan 2014 Çarşamba Dünyada Enerji Görünümü Dünyada, artan gelir ve nüfus artışına paralel olarak birincil enerji talebindeki yükseliş hız kazanmaktadır. Nüfus artışının özellikle OECD Dışı ülkelerden

Detaylı

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT)

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2012 Mayıs 2013 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2012 Mayıs 2013 2012

Detaylı

KÖMÜR REZERVLERİNE SAHİP ÜLKELERDE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLARIN SEÇİMİ VE TÜRKİYE NİN KONUMU

KÖMÜR REZERVLERİNE SAHİP ÜLKELERDE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLARIN SEÇİMİ VE TÜRKİYE NİN KONUMU KÖMÜR REZERVLERİNE SAHİP ÜLKELERDE ELEKTRİK ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLARIN SEÇİMİ VE TÜRKİYE NİN KONUMU The Choice of Sources for Electricity Generation in the Coal Reserve-Rich Countries and Turkey

Detaylı

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012

Dünya Enerji Görünümü 2012. Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Dünya Enerji Görünümü 2012 Dr. Fatih BİROL Uluslararası Enerji Ajansı Baş Ekonomisti Ankara, 25 Aralık 2012 Genel Durum Küresel enerji sisteminin temelleri değişiyor Bazı ülkelerde petrol ve doğalgaz üretimi

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN ENERJİ VERİMLİLİĞİ MÜCAHİT COŞKUN 16360019 1 İÇİNDEKİLER Enerji Yoğunluğu 1. Mal Üretiminde Enerji Yoğunluğu 2. Ülkelerin Enerji Yoğunluğu Enerji Verimliliği Türkiye de Enerji Verimliliği Çalışmaları 2

Detaylı

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011

ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 ELEKTRİK ve PLANLAMA 21. YÜZYILDA PLANLAMAYI DÜŞÜNMEK Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Cengiz GÖLTAŞ 14 Mayıs 2011 TÜRKİYE DE ELEKTRİK ENERJİSİ KURULU GÜCÜ (Nisan 2011) TERMİK - İTHAL KÖMÜR

Detaylı

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi

Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi Yenilebilir Enerji Kaynağı Olarak Rüzgar Enerjisi İbrahim M. Yağlı* Enerji üretiminde Rüzgar Enerjisinin Üstünlükleri Rüzgar enerjisinin, diğer enerji üretim alanlarına göre, önemli üstünlükleri bulunmaktadır:

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1

İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... XIII 1. GENEL ENERJİ...1 1.1. Dünya da Enerji...1 1.1.1. Dünya Birincil Enerji Arzındaki Gelişmeler ve Senaryolar...1 1.2. Türkiye de Enerji...4 1.2.1. Türkiye Toplam Birincil Enerji

Detaylı

Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA. Yenilenebilir Enerji Kaynakları

Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA. Yenilenebilir Enerji Kaynakları Doç. Dr. Mehmet Azmi AKTACİR HARRAN ÜNİVERSİTESİ GAP-YENEV MERKEZİ OSMANBEY KAMPÜSÜ ŞANLIURFA 2018 Yenilenebilir Enerji Kaynakları SUNU İÇERİĞİ 1-DÜNYADA ENERJİ KAYNAK KULLANIMI 2-TÜRKİYEDE ENERJİ KAYNAK

Detaylı

Yakın n Gelecekte Enerji

Yakın n Gelecekte Enerji Yakın n Gelecekte Enerji Doç.Dr.Mustafa TIRIS Enerji Enstitüsü Müdürü Akademik Forum 15 Ocak 2005 Kalyon Otel, İstanbul 1 Doç.Dr.Mustafa TIRIS 1965 Yılı nda İzmir de doğdu. 1987 Yılı nda İTÜ den Petrol

Detaylı

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM)

TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) TÜRKİYE ELEKTRİK SİSTEMİ (ENTERKONNEKTE SİSTEM) 8. İLETİM TESİS VE İŞLETME GRUP MÜDÜRLÜĞÜ (İŞLETME VE BAKIM MÜDÜRLÜĞÜ) HAZIRLAYAN TEMMUZ 2008 Ankara 1 Gönderen: Recep BAKIR recepbakir38@mynet.com ENTERKONNEKTE

Detaylı

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal )

(Korkmaz S., 1994, Coal Occurence in Ancient Sedimentary Environment, Coal ) kömür Kömür farklı kimyasal ve fiziksel özelliklere sahip heterojen içeriklerden oluşmuş, kahverengiden siyah renge kadar değişen sedimenter, yanabilir bir kayaçtır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen

Detaylı

LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI?

LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI? LİNYİTLERİMİZ ENERJİ İHTİYACIMIZI KARŞILAR MI? Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel bir televizyonda katıldığı programda gündeme dair konularda açıklamalarda bulundu. Türkiye nin

Detaylı

Türkiye nin. Enerji Profili 1/70

Türkiye nin. Enerji Profili 1/70 Türkiye nin ve DünyaD nya nın Enerji Profili 1/70 Sunumdaki grafik ve tabloların n büyük b k kısmk smı TMMOB Makine Mühendisleri M Odası Enerji Çalışma Grubu Başkan kanı Sn. Oğuz O TÜRKYILMAZ T tarafından

Detaylı

TÜRKİYE DE İTHAL KÖMÜRE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ

TÜRKİYE DE İTHAL KÖMÜRE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ Mühendislik ve Mimarlık Haftası, Samsun, 21 Ekim 214 TÜRKİYE DE İTHAL KÖMÜRE DAYALI ELEKTRİK ÜRETİMİ Dr. Nejat Tamzok TMMOB Maden Mühendisleri Odası Mühendislik ve Mimarlık Haftası, Samsun, 21 Ekim 214

Detaylı

İTALYA İSPANYA PORTEKİZ YUNANİSTAN TÜRKİYE

İTALYA İSPANYA PORTEKİZ YUNANİSTAN TÜRKİYE Jeotermal Enerji ülkemiz için önemli bir yenilenebilir kaynaktır. Türkiye jeotermal enerji potansiyeli açısından dünyanın yedinci ülkesidir. Muhtemel jeotermal enerji potansiyelinin kullanımının getirebileceği

Detaylı

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU

TÜRKİYE 2013 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU TÜRKİYE 213 YILLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler Özet... 1. DENGE... 2 1. ELEKTRİK... 4 2. DOĞAL GAZ... 9 3. LİNYİT VE TAŞ KÖMÜRÜ... 1 4.

Detaylı

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT)

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2014 Mayıs 2015 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2014 Mayıs 2015 2014

Detaylı

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2011

TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2011 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2011 Mayıs 2012 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2011 Mayıs 2012 HAZIRLAYAN

Detaylı

DÜNYA VE ÜLKEMİZ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR GÖRÜNÜMÜ

DÜNYA VE ÜLKEMİZ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR GÖRÜNÜMÜ DÜNYA VE ÜLKEMİZ ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR GÖRÜNÜMÜ 01 Ekim 2016 İtibarıyla STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇERİK ÖNSÖZ... 1 1. DÜNYA ENERJİ GÖRÜNÜMÜ... 3 1.1 Fosil Enerji Kaynakları... 5 1.2 Enerji Yatırımları...

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR-ALPU LİNYİTLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ESKİŞEHİR-ALPU LİNYİTLERİNİN FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik Cilt: 15 Sayı: 1 214 Sayfa: 51-67 ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE Korhan USTA 1, Hatice KUTLUK 2 ESKİŞEHİR-ALPU

Detaylı

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS

RÜZGAR ENERJĐSĐ. Erdinç TEZCAN FNSS RÜZGAR ENERJĐSĐ Erdinç TEZCAN FNSS Günümüzün ve geleceğimizin ekmek kadar su kadar önemli bir gereği; enerji. Son yıllarda artan dünya nüfusu, modern hayatın getirdiği yenilikler, teknolojinin gelişimi

Detaylı

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( )

Grafik 14 - Yıllara Göre Madencilik ve Taş Ocakçılığı Faaliyetlerinin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla İçerisindeki Payı ( ) MADEN Madencilik sektörünün ülke üretimindeki payı giderek artmaktadır. TÜİK Ulusal Hesaplar İstatistiklerine göre 1998 fiyatlarıyla iktisadi faaliyet kollarına göre incelendiğinde; Grafik 14 te de görüldüğü

Detaylı

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI

TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI TÜRKĐYE NĐN ENERJĐ ARZ POLĐTĐKALARI Selahattin HAKMAN TÜSĐAD Enerji Çalışma Grubu Üyesi Sabancı Holding Enerji Grup Başkanı Enerji Arz ve Talebi 6000 (Mtoe) 5000 4000 3000 2000 1000 0 1980 2000 2006 2015

Detaylı

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER

KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER KÜRESELLEŞEN DÜNYA GERÇEKLERİ TÜRKİYE NİN ENERJİ GÖRÜNÜMÜ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER Prof.Dr. Hasancan OKUTAN İTÜ Kimya Mühendisliği Bölümü okutan@itu.edu.tr 24 Ekim 2014 29. Mühendislik Dekanları Konseyi Toplantısı

Detaylı

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015

Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Dünya Birincil Enerji Tüketimi Kaynaklar Bazında (%), 2015 Nükleer %4,4 Hidroelektrik 6,8 % Yenilenebilir %2,8 Petrol %32,9 Dünya Birincil Enerji Tüketimi: 13.147 Milyon TEP Kömür %29,2 Doğal Gaz %23,9

Detaylı

KÖMÜR (LİNYİT) SEKTÖR RAPORU-2009

KÖMÜR (LİNYİT) SEKTÖR RAPORU-2009 2010 KÖMÜR (LİNYİT) SEKTÖR RAPORU-2009 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ankara, 2010 1. KÖMÜRÜN TANIMI VE SI NIFLANDIRILMASI Kömür homojen olmayan, kompakt, çoğunlukla lignoselülozik bitki

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ

ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ ELEKTRİK ENERJİSİ TALEP TAHMİNLERİ, PLANLAMASI ve ELEKTRİK SİSTEMİNİN DETAYLI İNCELENMESİ YUSUF BAYRAK TEİAȘ APK Daire Bașkanlığı 1. GİRİȘ 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve sektörün yeniden yapılanmasından

Detaylı

ENERJĠDE DIġA BAĞIMLILIK 2 Nisan 2010 MMO Adana ġube. Koray TUNCER MMO Enerji Birimi Teknik Görevli Mak. Yük. Müh.

ENERJĠDE DIġA BAĞIMLILIK 2 Nisan 2010 MMO Adana ġube. Koray TUNCER MMO Enerji Birimi Teknik Görevli Mak. Yük. Müh. ENERJĠDE DIġA BAĞIMLILIK 2 Nisan 2010 MMO Adana ġube Koray TUNCER MMO Enerji Birimi Teknik Görevli Mak. Yük. Müh. ÜLKELER KİŞİ BAŞINA TÜKETİM (kwh) Dünya ortalaması 2.500 Gelişmiş Ülkeler 8.900 Ortalaması

Detaylı

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT)

KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2013 Haziran 2014 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU (LİNYİT) 2013 Haziran 2014

Detaylı

ÜLKEMİZİN KÖMÜR GERÇEĞİ

ÜLKEMİZİN KÖMÜR GERÇEĞİ ÜLKEMİZİN KÖMÜR GERÇEĞİ Kasım aylarının son günlerinde Kömür Üreticileri Derneği tarafından organize edilen 2. Yerli Kömür Çalıştayı gerçekleştirildi. Birçok enerji ve madencilik şirketinin en üst düzeyde

Detaylı

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty

qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçq wertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqw 1 ertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwer tyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwerty Petrolden Başka Enerjı Kaynakları Var mıdır? uiopgüasdfghjklsizxcvbnmöçqwertyui

Detaylı

AFŞİN- ELBİSTAN LİNYİT REZERVLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ BAKIMINDAN DEĞERİ VE İZLENMESİ GEREKEN POLİTİKALAR

AFŞİN- ELBİSTAN LİNYİT REZERVLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ BAKIMINDAN DEĞERİ VE İZLENMESİ GEREKEN POLİTİKALAR AFŞİN- ELBİSTAN LİNYİT REZERVLERİNİN ELEKTRİK ÜRETİMİ BAKIMINDAN DEĞERİ VE İZLENMESİ GEREKEN POLİTİKALAR Çetin KOÇAK(Jeofizik Y.Müh.) Dr.Nejat TAMZOK(Maden Y.Müh.) Selçuk YILMAZ(Jeoloji Müh.) Türkiye 11.Enerji

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/tr-tr/eigm-raporlari Temmuz 2016 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-7 Latife DEMİRTAŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ve GELECEK VİZYONU

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ve GELECEK VİZYONU TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ve GELECEK VİZYONU BAHTİYAR DURSUN KIRKLARELİ-2013 Kırklareli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ MEVCUT DURUM ve GELECEK

Detaylı

SANAYİDE ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI

SANAYİDE ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI SANAYİDE ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI Abdulkadir ÖZDABAK kadir.ozdabak@evd.com.tr -1- EVD ENERJİ YÖNETİMİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ Adres: Göksu Evleri Şakayık Sok. B71-B Kavacık

Detaylı

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5

AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 EİGM İstatistik & Analiz Enerji İşleri Genel Müdürlüğü http://www.enerji.gov.tr/yayinlar_raporlar/ Mayıs 2014 AYLIK ENERJİ İSTATİSTİKLERİ RAPORU-5 Esra KARAKIŞ, Enerji İstatistikleri Daire Başkanlığı İçindekiler

Detaylı

MADENCİLİK 2014-01-28 14:09:33

MADENCİLİK 2014-01-28 14:09:33 MADENCİLİK 2014-01-28 14:09:33 2 Madencilik Sanayi Polonya, toplam 10.3 milyar ton kömür eşdeğerinde (tce) kömür rezervine sahiptir. Başlıca taş kömürü yatakları Yukarı Silesia ve Lublin havzasında bulunmaktadır.

Detaylı

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü GENEL GÖRÜNÜM. Selami İNCEDALCI Genel Müdür

T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü GENEL GÖRÜNÜM. Selami İNCEDALCI Genel Müdür T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI Petrol İşleri Genel Müdürlüğü PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ GENEL GÖRÜNÜM PETROL ARAMA - ÜRETİM SEKTÖRÜ I. İSTİŞARE TOPLANTISI 10 Mart 2012 Selami İNCEDALCI Genel

Detaylı

Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz

Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz EWEA-TWEA Policy Workshop Türkiye nin Enerji Geleceği İklim bileşenini arıyoruz Mustafa Özgür Berke, WWF-Türkiye 27.03.2013, Ankara 27-Mar-13 / 1 Photo: Michel Roggo / WWF-Canon KISACA WWF +100 5 kıtada,

Detaylı

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU. Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa KISA ÖZGEÇMİŞ Doç. Dr. Hüsamettin BULUT EĞİTİM

Detaylı

TÜRKİYENİN ENERJİ GÜVENİLİRLİĞİ VE ÜRETİLEBİLİR KÖMÜR REZERVLERİNE DAYALI SANTRALLARIN AVANTAJLARI

TÜRKİYENİN ENERJİ GÜVENİLİRLİĞİ VE ÜRETİLEBİLİR KÖMÜR REZERVLERİNE DAYALI SANTRALLARIN AVANTAJLARI TÜRKİYENİN ENERJİ GÜVENİLİRLİĞİ VE ÜRETİLEBİLİR KÖMÜR REZERVLERİNE DAYALI SANTRALLARIN AVANTAJLARI ÖZET Çetin Koçak* Türkiye nin enerjideki artan dışa bağımlılığı, 2011 yılında, birincil enerjide %72,4

Detaylı

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul

KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI. Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul KÜRESEL ISINMA ve ENERJİ POLİTİKALARI Özgür Gürbüz Yeşiller Enerji Çalışma Grubu 8 Ekim 2006 - İstanbul Sera gazları ve kaynakları Kyoto Protokolü tarafından belirtilen 6 sera gazı: Karbon dioksit (CO

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi

Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi Türkiye nin Elektrik Üretimi ve Tüketimi -Çimento Sanayinde Enerji Geri Kazanımı Prof. Dr. İsmail Hakkı TAVMAN Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Kaynakları Kullanışlarına Göre

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık

YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık YENİLENEBİLİR ENERJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türkiye Güneş Enerjisi Geleceği Solar TR2016, 06 Aralık 1 YE ve EV Politika,Mevzuat İzin süreçleri Enerji Verimliliği Yenilenebilir Enerji YEGM Teknik Etki Analizleri

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU KURSU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU KURSU ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE TASARRUFU KURSU Prof. Dr. Hüsamettin BULUT Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa E-mail: hbulut@harran.edu.tr KISA ÖZGEÇMİŞ

Detaylı

KÖMÜR [Linyit] SEKTÖR RAPORU >>> 2014 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU

KÖMÜR [Linyit] SEKTÖR RAPORU >>> 2014 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR [Linyit] SEKTÖR RAPORU >>> 2014 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU KÖMÜR SEKTÖR RAPORU 2014 [Linyit] Ankara, Mayıs 2015 2014 Yılı Kömür (Linyit) Sektör Raporu; 30 Eylül

Detaylı

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu

TÜİK ENERJİ SEKTÖRÜ. Dr. Ali CAN. T.C.BAŞBAKANLIK Türkiye İstatistik Kurumu ENERJİ SEKTÖRÜ Dr. Ali CAN 10.03.2010 24 3.ENERJİ - 3.1. Yakıt Yanması IPCC ye göre, enerji sektöründen kaynaklanan emisyon büyük ölçüde yakıt yanmasını içermektedir. Hemen hemen bütün ülkelerde görülebildiği

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI KONULAR 1-Güneş Enerjisi i 2-Rüzgar Enerjisi 4-Jeotermal Enerji 3-Hidrolik Enerji 4-Biyokütle Enerjisi 5-Biyogaz Enerjisi 6-Biyodizel Enerjisi 7-Deniz Kökenli Enerji 8-Hidrojen

Detaylı

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB ENERJİ RAPORU 2006

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB ENERJİ RAPORU 2006 Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği TMMOB ENERJİ RAPORU 2006 Ekim 2006 1.Baskı: Ankara, Ekim 2006 ISBN:9944-89-172-X Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Atatürk Bulvarı 131/9 Bakanlıklar / Ankara

Detaylı

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI

MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MADEN TETKİK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİNİN TURİZM AMAÇLI DEĞERLENDİRİLMESİ ve YATIRIM OLANAKLARI MAYIS-2012 İÇİNDEKİLER KONYA İLİ JEOTERMAL ENERJİ ARAMALARI... 3 1.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Artan nüfus ile birlikte insanların rahat ve konforlu şartlarda yaşama arzuları enerji talebini sürekli olarak artırmaktadır. Artan enerji talebini, rezervleri sınırlı

Detaylı

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI

YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI YAKITLAR JEOLOJİSİ DERS PROGRAMI Türkiye Enerji İstatistikleri ve Yorumlanması 1. KÖMÜR JEOLOJİSİ 1.1. Kömürü önemli kılan etmenler nelerdır? Tarihsel arkaplan, günümüz için taşıdığı önem 1.2. Kömürün

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE KÖMÜR

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE KÖMÜR DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE KÖMÜR Dr. Nejat TAMZOK Nisan 2016 İÇİNDEKİLER Bu çalışma, TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından Nisan 2016 tarihinde yayınlanan İÇİNDEKİLER... i TABLOLAR...ii ŞEKİLLER...ii

Detaylı

Ülkemizde Elektrik Enerjisi:

Ülkemizde Elektrik Enerjisi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik-Bilgisayar Bilim Kolu Eğitim Seminerleri Dizisi 6 Mart 8 Mayıs 22 Destekleyen Kuruluşlar: Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Enerji ve İklim Haritası

Enerji ve İklim Haritası 2013/2 ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Enerji ve Çevre Yönetimi Dairesi Başkanlığı Enerji ve İklim Haritası Uzm. Yrd. Çağrı SAĞLAM 22.07.2013 Redrawing The Energy Climate Map isimli kitabın çeviri özetidir.

Detaylı

TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ

TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ TÜRKİYE NİN DOĞALGAZ POTANSİYELİ Murat Sungur BURSA Enerji Grubu Başkanı Zorlu Holding (CEO Zorlu Holding Energy Group) 11 Ocak 2010 ANKARA SUNUM İÇERİĞİ 1. Türkiye nin doğalgaz üretim ve tüketim durumu

Detaylı

KÖMÜRDE SONUN BAŞLANGICI

KÖMÜRDE SONUN BAŞLANGICI KÖMÜRDE SONUN BAŞLANGICI Bu çalışmada, en son söyleyeceğimiz şeyi en başta söyleyelim. Temiz Kömür diye bir şey yoktur, maalesef kömür kirlidir. Günümüzde dünyadaki toplam enerjinin yaklaşık % 38 i kömürden

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

2002 ENERJİ İSTATİSTİKLERİ

2002 ENERJİ İSTATİSTİKLERİ World Energy Council CONSEIL MONDIAL DE L'ENERGIE Turkish National Committee COMITE NATIONAL TURC Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi 22 ENERJİ İSTATİSTİKLERİ TÜRKİYE 9. ENERJİ KONGRESİ ENERJİ İSTATİSTİKLERİ

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

YERLİ KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRAL POTANSİYELİ, DARBOĞAZLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

YERLİ KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRAL POTANSİYELİ, DARBOĞAZLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ YERLİ KÖMÜRE DAYALI TERMİK SANTRAL POTANSİYELİ, DARBOĞAZLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Dr. Nejat Tamzok nejattamzok@yahoo.com 1. GİRİŞ Günümüzde, kömür, elektrik üretimi amacıyla kullanılan yakıtlar arasında en

Detaylı

AFŞİN-ELBİSTAN HAVZASI REZERV BELİRLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ. Dr. Berk BESBELLİ

AFŞİN-ELBİSTAN HAVZASI REZERV BELİRLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ. Dr. Berk BESBELLİ AFŞİN-ELBİSTAN HAVZASI REZERV BELİRLEME VE GELİŞTİRME PROJESİ Dr. Berk BESBELLİ ÖNÜLKE HAVZALARI Çankırı-Çorum Çorum Havzası Yozgat-Sorgun Havzası Sivas Havzası Trakya Havzası DOĞRULTU ATIMLI FAYLA İLİŞKİŞLİ

Detaylı

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK

Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması. Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Türkiye nin Elektrik Enerjisi Üretimi Kaynaklı Sera Gazı Emisyonunda Beklenen Değişimler ve Karbon Vergisi Uygulaması Mustafa ÖZCAN, Semra ÖZTÜRK Çalışmanın amacı Türkiye nin 2013-2017 dönemi elektrik

Detaylı