Derneğin Primer immün yetersizlikler Alt Grubu Başkanı olarak sizlere tarih ve içerikleri sunuyorum.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derneğin Primer immün yetersizlikler Alt Grubu Başkanı olarak sizlere tarih ve içerikleri sunuyorum."

Transkript

1 25 Kasım, 2014 Derneğin Primer immün yetersizlikler Alt Grubu Başkanı olarak sizlere tarih ve içerikleri sunuyorum. yaptığımız etkinlikleri 1- T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu Sayın Genel Müdürlüğüne, 6 Aralık, 2012 tarihinde immün yetersizliklerin sorunlarını dile getiren yazı hazırlanıp yollandı. Yanıt alınamadığı için sorumlu kurum arandı. 2- T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, Kronik Hastalıklar, Yaşlı Sağlığı ve Özürlülük Daire Başkanlığına, 15 Temmuz, 2013 tarihinde Primer immün yetersizlikleri tanımlayan, hastalıklar için önemli göstergeleri sıralayan, sınıflandırılmasını içeren 7 sayfalık bilgilendirme yazısı hazırlandı ve sunuldu, ayrıca hastaların aşağıda sıralanan sorunlarını anlatan dilekçe yollandı. Dilekçede primer immün yetersizlik hastalarının sorunlar aşağıda gibi sıralanmıştır: 1- Primer immün yetersizlik tanısı için polikliniğe müracaat eden hastanın tanı algoritmi hızla tamamlanmalı, maliyet sınırlanmamalıdır. Hematatolojo-onkoloji hastaları örneklerindeki gibi maliyet sınırı kalkmalıdır. Çünkü Ağır kombine immün yetersizlik hastalıkları (SCID) pediatrik acil kabul edilmektedir. 2- Ağır kombine immün yetersizlik hastalıklarının (SCID) erken tanısı TREC testi ile yenidoğan taraması yapılarak konulabilmektedir. Yenidoğan taraması ile erken tanı konulup kemik iliği transplantasyonu yapılan hastaların hayatı kurtulmaktadır. Kaynaklar: Verbsky J, Thakar M, Routes J. The Wisconsin approach to newborn screening for severe combined immunodeficiency. J Allergy Clin Immunol Mar;129(3): Puck JM. The case for newborn screening for severe combined immunodeficiency and related disorders. Ann N Y Acad Sci Dec;1246: Borte S, von Döbeln U, Fasth A, Wang N, Janzi M, Winiarski J, Sack U, Pan-Hammarström Q, Borte M, Hammarström L. Neonatal screening for severe primary immunodeficiency diseases using highthroughput triplex real-time PCR. Blood Mar 15;119(11): Bu hastaları enfeksiyondan korumak için hasta bekleme yerleri ve izlemleri çocuk polikliniklerinden ayrı olmalı, hasta izolasyonu sağlanmalıdır. 4- Sağlık uygulama Tebliği numaralı maddesi gereği İ.Ü. CTF Tıp Fakültesi yatarak tedavi gören hastalardan ek ücret alınması koşulu getirilmiş ancak bazı istisnai 9 hastalık durumda ek ücret alınmamaktadır. İmünoloji hastalarıda bu istisnai durum içine alınarak ek ücret alınmamalıdır. 5- IVIG tedavisi, anaflaksi geliştiğinde erken müdahele yapılabilecek hekim ve yoğun bakım bulunan merkezlerde uygulanmalıdır.

2 6- Birçok hastaya evde cilt altına (Subkutan) immünoglobulin tedavisi uygulaması önerilmesine rağmen, Türkiye de bu tedavi seçeneği kullanılamamaktadır. Subkutan immünoglobulin tedavisi, hastane yatışı gerekmediği için tedavi masraflarını azaltacaktır. Bu tedavi seçeneği hastalara en kısa sürede sunulmalıdır. 7- Bu hastalıkların Özürlülük kapsamında olmaması, hastaların özürlü olmadığı varsayımına yol açmakta, bu durum çalışma hayatlarını olumsuz etkilemektedir. Primer immün yetersizlik hastaları özürlü kapsamına alındığı takdirde, çalışma hayatında yer bulmaları 'Engelli Personel' kapsamında olacağından kolaylaşacaktır. En kısa sürede primer immün yetersizliklerde bu listelere alınmalıdır. Örnek vermek gerekir ise Nötropeni özürlülük kapsamında olduğu halde nötrofillerin işlev yapmadığı hastalıklar veya lenfopeni özür kabul edilmemektedir. 8- Primer immün yetersizliği olan çocukların eğitimi aksaklıklar ile sürmekte, kalabalık sınıflar enfeksiyon sıklığını artırmakta, hastane yatışlarıda eğitimi zorlamaktadır. Bu hastalar öğrenci sayısı az olan sınıflar da eğitim almalılar. 9- Hastalar, okula raporlu olarak dahi 40 günden fazla gitmese sınıfta kalmaktadırlar. Bu durumda çocuğun hastalığını tedavi ettirmesi veya, eğitimi sürdürmek uğruna okula hasta olarak devam kararını almasını gerektiriyor. Bu hasta için oldukça olumsuz bir tutumdur. 10- Primer immin yetersizliklerin %65-70 ini antikor eksiklikleri oluşturmaktadır. İmmün sistem incelemesi kan sayımında salt lenfosit sayısı, salt nötrofil sayısı, trombosit sayısı ve her dört serum immünglobulin (IgG, IgA, IgM, IgE) değerlerinin normal olup olmadığı ilk basamakta araştırılarak tarama başlanır. Bunların normal bulunmasına rağmen kompleman proteinleri, sitokin, reseptör düzeyinde gibi immün yetersizliklere Türkiye de tanı konulamamaktadır. Bu nedenle acilen Primer immün yetersizlik tanı merkezleri oluşturulması gerekmektedir. 11- Bu hastalıkların tanı konulup izlenir iken enfeksiyonlara ilaveten astım, gastroenterolojik, endokrinolojik, romatolojik, dermatolojik, nefrolojik, onkolojik, nörolojik ve diğer sistemleri tutan hastalıklara yakalanma riski son derece yüksektir ve hastaların yakından izlemi gerekmektedir. İzlem immünoloji bölümü olan tam teşekküllü hastanelerde yapılmalı ve hasta her yeni bulguya göre değerlendirilmelidir. Hastalığın her aşamasında farklı özürlülük oranları olabilir 12- İmmün yetersizliği olan erkek çocukların askerlik sorunları vardır. Hastalıkları çok iyi bilinmediği için, askerlikleri sorun olmaktadır. Primer immün yetersizlik hastalıkları askerlikten muaf olmalı. Bu hastaların enfeksiyonlara eğilimli olması nedeni ile kendisi askerlik yapmak istese bile asker olmasına izin verilmemelidir. Yinede hastalıkların listesi askerlik merkezlerine ulaştırılmalıdır. Bu sorun aşağıdaki yönetmelik bulunarak aşılmıştır. TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Hastalık ve Arızalar Listesi ENFEKSİYON HASTALIKLARI Madde 52 - (Değişik: 11/1/ /34 K; Değişik madde: 06/12/ /8202 S.Yön/49. mad) D) 5. Tedavisi mümkün olmayan veya tedaviye yanıt vermeyen, lâboratuvar bulguları ile saptanmış enfeksiyonlarla karışık diğer her türlü konjenital veya edinsel immün yetmezlik sendromları ve hastalıkları.

3 13- Primer immün yetersizlik toplumda ve hekimler tarafından pek az bilinen hastalıklardır. Bu konuda uzmanların denetimi altında kurulacak Aile Destek merkezleri, hastalıklı çocuğu olan ailelere destek olup, yol göstermelidir. 14- Primer immün yetersizlikler, doğuştan var olan genetik bozukluklara bağlıdır ve hayat boyu devam eden hastalıklardır. İlerleyen teknolojiye bağlı olarak artan tanı yöntemleri ve kaliteli bakım sonucu genç yaşta kaybedilen primer immün yetersizlikli hastaların yaşam süresi son yıllarda uzamış ve erişkin yaşa varabilen hasta sayısı artış göstermiştir. 15- İç Hastalıkları Ana Bilim dalında bu hastalıkları takip edecek bir ihtisas dalı bulunmamaktadır. Dolayısı ile 18 yaşı geçen primer immün yetersizlikli hastalarımız sahipsiz kalmaktadırlar. 16- Doğumlarından itibaren tanılarını koyan çocuk doktorları tarafından izlenen bu hastalar, ileri uzmanlık gerektiren bu hizmeti yine çocuk immünoloji ihtisası olan kendi doktorları tarafından almaları şimdilik en doğru çözümdür. 17- Bir başka sorunda 21 gün ara ile IVIG tedavisi için bir günün hastanede geçirilme koşulları. Hastalar, enfeksiyonlardan korunmak için kalabalık toplu taşıt araçlarını kullanmamaları ve kalabalık ortamlarda bulunmamaları gereklidir. Ayrıca hastane yatışlarından ve sık enfeksiyon geçirmelerinden (yineleyen bronşektazi atakları gibi) dolayı bu hastaların eğitimlerinin aksaması, meslek sahibi olamamaları ve iş bulma sorunlarını doğurmaktadır. 18- Bu hastaların iş bulması da çok zor, eğitimleri yetersiz, işe girebilen hastalar ise sık hastalanmaları, sürekli öksürükleri nedeni ile işten atılmaktadır. 18 yaşın üzerinde üniversiteye giremeyen, eğitimini tamamlayamayan gencin bakımını kim üstlenecekdir? Dilekçeye yanıt daire başkanından geldi, insanımızın daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için bir nebze de olsa katkıda bulunmak en önemli hedefimiz. İlerleyen çalışmalarda desteğinizi almak üzere tekrar sizi rahatsız etmek isteriz mesajını yolladı. 3- Sağlık Bakanlığının daveti üzerine Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER) Yönetmeliği oluşturulması amacıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile UNİCEF işbirliğinde Aralık 2013 tarihlerinde, Ankara PLAZA Otelinde gerçekleştirilen çalıştaya katıldım. Bu toplantıda amaç özel gereksinimleri olan çocukların sağlık, eğitim, rehabilitasyon ve diğer sosyal ve ekonomik haklara erişimlerinin sağlanması, ilgili alanlarda ortak bir uygulama geliştirmek ve bu bağlamda uluslararası sınıflandırma ve ölçütlerin kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak ve söz konusu yönetmeliğin çatısını oluşturmak idi. Alerji- İmmünoloji alanındaki çalıştaya, Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı; Prof. Dr. Figen Doğu, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı; Doç. Dr. Caner Aytekin, Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Prof. Dr. Aydan İkincioğulları, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı; Doç. Dr. Deniz Ayvaz, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı, Doç. Dr. Ersoy Civelek;

4 Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Allerji İmmünoloji Ünitesi katılmışlardır. Katılımcılar, öncelikle ÇÖZGER Allerji-İmmünoloji alanı 30 Mart 2013 Tarihli Resmi Gazete de yayımlanan, sayılı, Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik te (ÖSKRY) yer almadığını bildirmişlerdir. ÇÖZGER Allerji-İmmünoloji alanında yer alan hastalıkların pek çoğu, bağışıklık sistemini etkilemeleri ve yoğun tedavi gereksinimleri nedeniyle, çocuk-gencin gelişimini, bedensel yapılarını, işlevlerini, etkinlik ve yaşama katılımını belirgin olarak etkileyebilen, karaciğer yetmezliği, böbrek yetmezliği, işitme, görme işlev kaybı, kronik interstisyel akciğer hastalığı ve diğer organ disfonksiyonlarına neden olabilen hastalıklardır. Bu alandaki hastalıkların çocuk ve gençte yarattığı bedensel yapı, işlev, etkinlik ve yaşama katılım kısıtlılıkları ve hizmet gereksinimi İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması (ICF) ve İşlevsellik, Yetiyitimi ve Sağlığın Uluslararası Sınıflandırılması Çocuk ve Genç Uyarlaması (ICF-CY) ve ilgili uluslar arası alan yazın temel alınarak belirlenmiştir Aralık 2013 tarihinde Ankara da yapılan toplantıda Allerji-İmmünoloji Alanında özellikle immün yetersizlik hastalarının özürlülük sorunları tartışılmış, bu konuda Primer immün yetersizlik hastalıkların sınıflaması gözönünde tutularak bazı niteliklere dikkat çekilmiş ve toplumda yaşamalarına yardımcı olabilecek ve sakıncalı durumlar gözönüne alınarak öneriler rapor halinde sunulmuştur. Bu konuda resmi bir açıklama henüz olmamıştır. 4- Primer Türkiye Milli Pediatri Derneğinin (TMPD) 2013 kongresi sırasında yandal derneklerinin başkan ve temsilcileri ile yapılan toplantılara derneğin yönetim kurulunda olmam nedeniyle katıldım. Türk İmmünoloji Derneği temsilcisi olarak da toplantıda yer aldım. Bu toplantıda her dernekten kendi konularında Pediatri hekimlerine ortalama 5-6 sayfa aydınlatıcı bilgiler içeren bir konu seçilerek 4-5 sayfalık klavuzlar hazırlanması talep edildi. Prof. Dr. Işıl Barlan ile birlikte Sık Hastalanan Çocuk: İmmün Yetersizlik mi? başlıklı bir klavuz hazırlayarak Mayıs 2014 tarihinde TMPD e teslim edildi. 25 Ekim 2014 tarihinde Türkiye Milli Pediatri Kongresi sırasında yapılan ikinci TMPD- Yandal Dernekler toplantısında derneklerin önerdiği kılavuzlarla ilgili karşılıklı bilimsel görüş ve fikir paylaşımı yapıldı. Toplantıda kılavuz metinlerinin uzunluğu ve konu sayısı gözetmeksizin derneğin eklemek istediği farklı konularda bir başka klavuz önerisi varsa ekleme yapılabileceği karara bağlandı. Türkiye Milli Pediatri Derneği ve Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Derneği ortak kılavuzu basımı yapılarak kongre sırasında katılımcılara ulaştırılmıştır. Bu kılavuz örnek alınarak, bundan sonra yayımlanacak olan kılavuzların daha küçük boyutta, elde rahatlıkla taşınabilecek şekilde olabileceği veya kılavuzların web sitesine de konularak hekimlerin buradan rahatlıkla ulaşabilmesi, ortak görüş olarak sunuldu. Durumu Türk İmmünoloji Derneği Başkan ve Yönetim kurulu üyelerine ve tüm dernek üyelerimizin bilgilerine sunuyorum.

5 PİY Alt Grubu U yeleri Prof. Dr. Işıl Barlan Prof. Dr. Aydan İkincioğulları Prof. Dr. Şebnem Kılıç Prof. Dr. İlhan Tezcan Prof. Dr. Figen Doğu Prof. Dr. İsmail Reisli Doç. Dr. Caner Aytekin Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu Türk İmmünoloji Derneği Primer İmmün Yetersizlik Alt Grubu Başkanı İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalığı Ana Bilim Dalı Enfeksiyon Hastalıkları, Klinik İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı Başkanı

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ

SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU BAŞKANLIĞI SAĞLIK KURUMLARINDA ÖZÜRLÜ BİREYLER İÇİN ULAŞILABİLİRLİK TEMEL BİLGİLER REHBERİ Haziran 2012 ANKARA 0 Sağlık Kurumlarında Özürlü Bireyler İçin

Detaylı

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler

Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri. Mevcut Durum ve Öneriler Türkiye de Çocuk Yoğun Bakım Hizmetleri Mevcut Durum ve Öneriler 2006 Çocuk Acil Tıp ve Yoğun Bakım Derneği adına hazırlayan: Yrd. Doç. Dr. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk

Detaylı

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER:

Program ve süreç: 13 Eylül 2012 Perşembe Günü Yanıtları aranan sorular BEKLENTİLER: Sağlık Çalışanlarının Sağlığı Çalıştayı: Çalışan Sağlığı Birimlerinin Organizasyonu, İşlevleri ve Finansmanı (13-15 Eylül Adrasan /Antalya) Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi HASUDER İSÇG Katılımcılar:

Detaylı

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020

TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 TÜRKİYE SAĞLIKLI YAŞLANMA EYLEM PLANI ve UYGULAMA PROGRAMI 2015-2020 ANKARA 2015 ISBN : 978-975-590-520-4 T.C. Sağlık Bakanlığı Yayın No : 960 Baskı : Anıl Reklam Matbaa Ltd. Şti. Özveren Sokak No:13/A

Detaylı

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ

başkan dan Başkan dan Dr. Rıdvan YILMAZ Başkan dan Yılardır sağlık sistemimizin her yerinde her koşulda hizmet sunan, kendine verilen her işi tüm ciddiyetiyle yapan, hasta olan olmayan herkesle dost, özverili, sağlık sisteminin temel taşları

Detaylı

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU

T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. CUMHURBAŞKANLIĞI Devlet Denetleme Kurulu DENETLEME RAPORU RAPORUN KONUSU T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Faaliyetlerinin Denetimi ile Özürlü Bireyler, Yakınları ve Toplumun Bütün Kesimlerinde

Detaylı

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014

İstanbul. Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Akılcı İlaç Kullanımı ve Farkındalık Sempozyumu Kitapçığı 19 Kasım 2014 İstanbul Sağlık Müdürlüğü Bu kitapçık İstanbul Eczacı Odası nın katkılarıyla basılmıştır. Renk Matbaası Basım ve Amb. San.

Detaylı

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU

DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU DİYARBAKIR SAĞLIK TURİZMİ ÇALIŞTAYI RAPORU Selman DELİL, Uzman Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi Ekim 2013, Diyarbakır İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ... II GRAFİKLER LİSTESİ... II RESİMLER LİSTESİ...

Detaylı

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu-

Türkiye Hepatit B Yol Haritası. -Hepatit B Çalısma Grubu- Türkiye Hepatit B Yol Haritası -Hepatit B Çalısma Grubu- ` . Içindekiler BİLİMSEL KURUL Prof. Dr. Nurdan TÖZÜN, Türk Karaciğer Araştırmaları Derneği Başkanı ve Acıbadem Ü. Gastroenteroloji Bölümü Prof.

Detaylı

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM

SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU. Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM SAĞLIK VE SOSYAL HİZMET ÇALIŞANLARI SENDİKASI TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ: SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM PROGRAMI DEĞERLENDİRME RAPORU Doç. Dr. Hasan Hüseyin YILDIRIM Kasım 2013 SAĞLIK-SEN YAYINLARI - 21 Sağlık-Sen Adına

Detaylı

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ

TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ KAYNAŞTIRMA / BÜTÜNLEŞT RMEN N ETK L L Ğ N ARTIRMAK Ç N POL T KA VE UYGULAMA ÖNER LER PROJESİ TÜRKİYE DE KAYNAŞTIRMA/BÜTÜNLEŞTİRME YOLUYLA EĞİTİM: POLİTİKA VE UYGULAMA ÖNERİLERİ TOHUM OTİZM VAKFI Cumhuriyet

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL

damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL damla Kan Merkezleri ve Transfüzyon Derneği Bülteni ARALIK 1997 / SAYI: 15 İNTERNET VE KMTD Dr. Serdar HEPGÜL Merhaba! İletişimin başlangıcı merhaba ise, günümüzdeki son noktası da İNTERNET tir. 1960 lı

Detaylı

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI

XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU XIV. TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ KURULTAYI DÜZENLEYENLER TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ-UZMANLIK DERNEKLERİ EŞGÜDÜM KURULU ve ANKARA TABİP ODASI YAYINA HAZIRLAYANLAR

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MEZUNİYET ÖNCESİ TIP EĞİTİMİ AKREDİTASYON SÜRECİ ARA DEĞERLENDİRME RAPORU EKİM 2014 İÇİNDEKİLER A. FAKÜLTENİN TANITIMI VE ARA DEĞERLENDİRME SÜRECİ 2 B. SON ÜÇ YILDAKİ

Detaylı

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ

Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ Performans Denetimi Raporu SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI HASTANELERDE İLAÇ, TIBBİ SARF MALZEMESİ VE TIBBİ CİHAZ YÖNETİMİ MART - 2005 Sağlık Bakanlığına Bağlı Hastanelerde İlaç, Tıbbi Sarf Malzemesi ve Tıbbi

Detaylı

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele,

AÇIKLAMA. a) Arama, kurtarma ve tahliye, b) Yangınla mücadele, İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (İSGGM) SIK SORULAN ALO 170 SORULARI 1. SORU İşyerlerinde destek elemanı görevlendirilmesi nasıl gerçekleştirilir? 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 18.06.2013

Detaylı

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri

Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Bütçe Uygulama Talimatına Göre Hizmet Fiyatlandırma, Faturalama, İlaç ve Malzeme Yazılma İlkeleri Mutlu ARAT Ankara ÜTF Hematoloji BD. Ankara ÜTF Hastaneleri Bilgi İşlem Koordinatörü İçerik: 1. Giriş 2.

Detaylı

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR

Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR Editör Doç. Dr. Nurullah Okumuş HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR 1 HAYATA PREMATÜRE BAŞLAYANLAR ISBN 978-605-61802-2-4 1. Baskı, 1.000 Adet Kasım 2012, Ankara Yayın Hakları: Aysun

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI VEREM SAVAŞI DAİRE BAŞKANLIĞI TÜRKİYE DE TÜBERKÜLOZUN KONTROLÜ İÇİN BAŞVURU KİTABI ANKARA, 2003 BAŞVURU KİTABINI HAZIRLAYANLAR: Doç. Dr. Şeref ÖZKARA*, Uzm. Dr. Zafer AKTAŞ*, Dr.

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZMİ DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2012 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI ISBN: 978-975-590-440-5

Detaylı

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7

TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 TTB - UDEK BÜLTEN yıl: 2012 sayı: 7 2012 de Neredeyiz? 2013 de Neler Yapmalıyız? Dr. İskender Sayek Yeniden Belgelendirme (Resertifikasyon) Dr. Mehmet Demirhan TTB-UDEK 2011-2012 Dönemi Çalışma Raporu

Detaylı

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1

Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 Türkiye Beyin Aksiyon Grubu Bülten Sayı: 1 TÜRKİYE BEYİN AKSİYON GRUBU European Brain Council, Avrupa Parlamentosu ve Konseyi onayı ile, 2014 yılını Avrupa Beyin Yılı olarak ilan etmiştir. Avrupa beyin

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ

KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI KAMU HASTANELERİNDE TEDARİK ZİNCİRİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BİTİRME PROJESİ Taner SEMERCİ Proje Danışmanı Yrd. Doç.Dr. A.

Detaylı

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 21.Ders Notu KORUNMA POLITIKALARI. Ali KOCAER

İstanbul Aydın Üniversitesi C Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Ders Notu. 21.Ders Notu KORUNMA POLITIKALARI. Ali KOCAER 21.Ders Notu KORUNMA POLITIKALARI Ali KOCAER 1 Sıra No / Konu 21 / Korunma Politikaları Konunun genel amacı Öğrenme hedefleri Konunun alt başlıkları Yüz yüze / toplam ders saati Katılımcıların, iş sağlığı

Detaylı

A dan Z ye Aile Hekimliği

A dan Z ye Aile Hekimliği cilt:7 sayı:26 2010 A dan Z ye Aile Hekimliği - Aile Hekimliğine Global Bakış - Aile Hekimliğine Eleştirel Bakış - Türkiye de Aile Hekimliği Uygulaması - Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi - Aile Hekimliğinde

Detaylı

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013)

TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) TÜRKİYE MEDİKAL TURİZM DEĞERLENDİRME RAPORU 2013 (EVALUATION REPORT ON MEDICAL TOURISM IN TURKEY 2013) 1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK TURİZMİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI (2013-2017) ANKARA 1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU TÜRKİYE SAĞLIKLI BESLENME VE HAREKETLİ HAYAT PROGRAMI () ANKARA, 2013 2 1. Basım : Şubat 2010, Ankara, 3500 adet 2. Basım: Mart 2011, Ankara, 1000 adet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİNDE OKUL SAĞLIĞI KİTABI

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİNDE OKUL SAĞLIĞI KİTABI T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİNDE OKUL SAĞLIĞI KİTABI ISBN : 978-975-590-236-4 Sağlık Bakanlığı Yayın Numarası : 719 HM Yayın No : SB-HM-2007-17 Bu yayının tüm hakları T.C. Sağlık Bakanlığı Refik

Detaylı

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr.

TTB-UDKK BÜLTEN 5-9 10-12 13-16 17-20 21-22 24-29 30-31 32-33 34-39 40-50 51-52. TTB-UDKK Yürütme Kurulu Başkan Dr.Cem Terzi. 2. Başkan Dr. TTB-UDKK Doç. Dr. Cem Terzi 3 ÖNSÖZ Dr. Füsun Sayek 2 TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ- UZMANLIK DERNEKLERİ KOORDİNASYON KURULU (TTB-UDKK) VE TARİHİ Prof. Dr. Oya Bayındır 5-9 DÜNÜ BÜGÜNÜ VE YARINIYLA TIPTA UZMANLIK

Detaylı