T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/44

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü.... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/44"

Transkript

1 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.SEG.0.İhtisas İşleri/ Konu : Başasistanlık atama ve nakilleri ile ilgili iş ve işlemler... VALİLİĞİNE (İl Sağlık Müdürlüğü) GENELGE 2005/44 Eğitim araştırma hastaneleri kuruldukları günden itibaren uzmanlık eğitimi ve sağlık hizmeti sunumunda vazgeçilmez bir yere sahip olmuştur. Eğitim ve araştırma hastanelerinde verilmekte olan eğitimin standart ve kalitesinin arttırılması, özlenen şartların oluşturulması, bu kurumlara hak ettikleri statülerin kazandırılması, nitelikli uzman hekim yetiştirilmesi ve yeni programların uygulanmaya konulması da bir zorunluluktur. Bu saikten hareketle 14 Eylül 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yönetmelik değişiklikleri ile başasistan atamaları yeniden düzenlenmiş ve Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastanelerinde eğitim veren kliniklerin uzman tabip kadroları kaldırılmıştır. Bu nedenle eğitim ve araştırma hastaneleri eğitim kliniklerinde görev yapan uzmanlar (Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Yatak ve Kadro Standartları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile eğitim hastanelerinde her ameliyat masası için 1 Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzman kadrosu verildiğinden bu sayı içindeki Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanları hariç) (Ek Liste 1), 9 yılını tamamlamış başasistanların tamamı (Ek Liste 2) ve başasistan olarak görevlendirilmiş bulunan uzman tabipler (Ek Liste 3) hakkında, Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinin tarihli Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik ile eklenen Ek Madde 1 ve Geçici Madde 3 e göre işlem yapılacaktır. Bu Genelge ile başasistan olarak yapılmış olan görevlendirmelerin tamamının iptal edildiği duyurulur ve talepte bulunduklarında, haklarında diğer uzman tabipler gibi işlem yapılacaktır. Bu itibarla; 1. Yukarıdaki paragrafta ifade edilen uzman tabiplerden başasistan kadrolarına atanmak isteyenler başasistan olarak çalışmak istedikleri hastanenin başhekimliklerine tarihine kadar dilekçe ile müracaat edeceklerdir. Kişi müracaat ederken, Ek: 4 deki tabloya göre, 6 ve 5 inci hizmet bölgelerinde tabip olarak 2 yıl hizmet yapanlar ile tabip ve diğer unvanlarda toplam 4 yıl hizmet yapanlar Ek: 5 de açılan kadrolardan, diğer uzman tabipler ise Ek: 6 da açılan kadrolardan azami 5 tercihte bulunacaktır. Başhekimlikler bu müracaatları, gerekçeleri göstermek kaydı ile 2 dönem halinde bir plana bağlayarak Bakanlığa göndereceklerdir. Planlama yapılırken müracaat eden uzman tabiplerin en fazla yarısı 2. döneme bırakılacaktır. Bu kişiler tercihlerine göre 1 yıl fiilen uzman tabip olarak çalıştıktan sonra... Eğitim ve Araştırma Hastanesi... Kliniği başasistanlığına atanmak üzere kaydı düşülerek kura ile uzman tabip kadrolarına 1 yıllığına atanacaklardır.

2 2. Başasistan olarak atanmak istemeyen uzman tabipler ile kanuni mazeretleri olan uzman tabipler için listeler, Eylül 2005 tarihine kadar her ay ayrı ayrı düzenlenecektir. Atanmak isteyen uzman tabipler her ayın 15 ine kadar azami 5 er tercih belirtmek ve Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği ne uygun kanuni mazereti bulunanlar buna ilişkin belgeleri eklemek suretiyle İl Müdürlüğü kanalı ile Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne müracaat edeceklerdir. Mazereti uygun görülen uzman tabiplere öncelik verilmesi suretiyle müteakip hafta içinde hizmet puanına göre atama yapılacaktır. 3. Başasistan olarak görevlendirilmek üzere eğitim ve araştırma hastaneleri eğitim kliniklerine uzman tabip olarak atanan personel yukarıda izah edilen personel kapsamında değerlendirilecektir. 4. Başasistan olarak atanmak üzere talepte bulunmasına rağmen kadro sayısının yeterli olmaması nedeniyle atanamayan, süresi içinde göreve başlamayan veya vazgeçen personel hakkında 2 nci maddedeki hükümler uygulanacaktır Eylül 2004 tarihi itibarıyla başasistanlıkta 9 yılını dolduran personel 1 inci maddedeki hükümlere göre tarihine kadar müracaat etmeleri kaydıyla, 1 yıl uzman tabip olarak görev yaptıktan sonra, bir defaya mahsus olmak üzere sınavsız 3 yıllığına başasistan olarak atanabilecektir. Bu personel Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Ek 2 nci maddesinin son cümlesi hükümlerine göre tekrar başasistanlık sınavlarına da katılabilecektir Eylül 2004 tarihi itibariyle başasistanlıkta 9 yılını doldurmasına rağmen yukarıdaki bent hükümlerine göre süresinde müracaat etmeyen, 14 Eylül 2004 tarihinden sonra 9 yılını dolduran, 3 yıllık süre sonunda süre uzatımı uygun görülmeyen ve başasistanlıktan ayrılmak isteyen personel, Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre atanacaktır. Bilginizi ve gereğinin buna göre ifasının teminini rica ederim. Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR Bakan a. Müsteşar EKLER Ek Liste 1 (Uzman Tabip Branş Listesi) 37 sayfa Ek Liste 2 ( 9 Yılını Dolduran Başasistan Listesi) 4 sayfa Ek Liste 3 (Başasistan olarak görevlendirilen Uzm.Tabip Listesi) 4 sayfa Ek Tablo 4 ( /25486 R.G de yayımlanan tablo) Ek Liste 5 (Kadro Dökümü) Ek Liste 6 (Kadro Dökümü)

3 1 DR80296 ADANA NUMUNE HASTANESİ DERİ-ZÜH. BİTA KAVUNCU 2 DR30861 ADANA NUMUNE HASTANESİ DERİ-ZÜH. HASAN KAVUKCU 3 DR32684 ADANA NUMUNE HASTANESİ DERİ-ZÜH. NEŞE ÖLÇÜCÜ 4 DR39549 ADANA NUMUNE HASTANESİ DERİ-ZÜH. SELİM BANAK 5 DR20249 ADANA NUMUNE HASTANESİ DERİ-ZÜH. VİLDAN VEZİROĞLU 6 DR29802 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. ABDULLAH ŞAHİN UĞURLU 7 DR22895 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. AHMET İHSAN MUTLU 8 DR35216 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. ATİLLA AKOVA 9 DR24052 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. CİVAN KOCA 10 DR25082 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. İSMAİL BÜLENT YAYCIOĞLU 11 DR31623 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. KADİR KARA 12 DR30386 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. MUSTAFA GÜLKAYA 13 DR48984 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. SALİH ÇAVLAK 14 DR16436 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. ŞİNASİ BAŞARAN 15 DR31643 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. TANER BAYRAMOĞLU 16 DR13723 ADANA NUMUNE HASTANESİ GENEL CER. UĞUR SAYMAN 17 DR52978 ADANA NUMUNE HASTANESİ GÖZ HAST. ADNAN TAŞKIN 18 DR17511 ADANA NUMUNE HASTANESİ GÖZ HAST. AYDIN CANDAŞ 19 DR60879 ADANA NUMUNE HASTANESİ GÖZ HAST. AYŞE ALTIN 20 DR22454 ADANA NUMUNE HASTANESİ GÖZ HAST. AYŞE ÇOBAN 21 DR31966 ADANA NUMUNE HASTANESİ GÖZ HAST. D MURAT BOZKIR 22 DR49062 ADANA NUMUNE HASTANESİ GÖZ HAST. GÖKHAN ÖĞRETMENOĞLU 23 DR68939 ADANA NUMUNE HASTANESİ GÖZ HAST. HÜLYA ÇEKİN 24 DR27947 ADANA NUMUNE HASTANESİ GÖZ HAST. MEHMET REMZİ COŞKUN 25 DR75913 ADANA NUMUNE HASTANESİ GÖZ HAST. MUHAMMED EHSANİ 26 DR62857 ADANA NUMUNE HASTANESİ GÖZ HAST. ZEHRA BETÜL GÜMÜŞ 27 DR16771 ADANA NUMUNE HASTANESİ İÇ HAST. ARİF TULUK 28 DR64127 ADANA NUMUNE HASTANESİ İÇ HAST. İLKNUR ELBEK 29 DR21813 ADANA NUMUNE HASTANESİ İÇ HAST. LÜTFİ KARS 30 DR64866 ADANA NUMUNE HASTANESİ İÇ HAST. MEHMET AŞLAMACI 31 DR14020 ADANA NUMUNE HASTANESİ İÇ HAST. MUSTAFA UÇAR 32 DR18107 ADANA NUMUNE HASTANESİ İÇ HAST. TAHİR KÖKKIZ 33 DR38049 ADANA NUMUNE HASTANESİ İÇ HAST. VEDAT AKPINAR 34 DR44354 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. ALİ YAMAN 35 DR57536 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. HAKAN İPLİK 36 DR26576 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. İBRAHİM CANBOLAT 37 DR28375 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. İLKER CENGİZLER 38 DR26353 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. LEMİ ÖZER 39 DR29344 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. MEHMET YALÇIN ÇÖKTÜ 1

4 40 DR19092 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. MUSTAFA BOZDAĞ 41 DR13685 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. SELAHATTİN TÜRKOĞLU 42 DR41428 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. SÜLEYMAN MESUT ERSALAN 43 DR47293 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. ŞAHİN BİNGÜLLÜ 44 DR41787 ADANA NUMUNE HASTANESİ K.B.B. ZEKİYE SERDAR 45 DR23032 ADANA NUMUNE HASTANESİ KADINDOĞUM SUAT ÇERÇİ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 46 DR55095 ADANA NUMUNE HASTANESİ KARDİYOLOİ HASAN BOĞA Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 47 DR12996 ADANA NUMUNE HASTANESİ KARDİYOLOİ MEHMET ŞÜKRÜ GÜÇEL Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 48 DR19859 ADANA NUMUNE HASTANESİ KARDİYOLOİ SEBAHATTİN TOKTAŞ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 49 DR23641 ADANA NUMUNE HASTANESİ KARDİYOLOİ TALAT YİĞİT Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 50 DR53572 ADANA NUMUNE HASTANESİ ORTOPEDİ CENGİZ GÖNLÜŞEN 51 DR22492 ADANA NUMUNE HASTANESİ ORTOPEDİ CİHAN KOCA 52 DR28838 ADANA NUMUNE HASTANESİ ORTOPEDİ ÖZCAN YILMAZ 53 DR45133 ADANA NUMUNE HASTANESİ ORTOPEDİ UFUK KAYASELÇUK 54 DR18771 ADANA NUMUNE HASTANESİ RADYODİAG. MEHMET YAĞCI 55 DR18238 ADANA NUMUNE HASTANESİ RADYODİAG. NACİ ÖZER 56 DR34301 ADANA NUMUNE HASTANESİ RADYODİAG. SEMA YARDIMÇI 57 DR29508 ADANA NUMUNE HASTANESİ RADYODİAG. YAVUZ SELİM AKSOY 58 DR26327 ADANA NUMUNE HASTANESİ ÜROLOJİ AHMET TUĞANALP 59 DR52304 ADANA NUMUNE HASTANESİ ÜROLOJİ EDİZ VURUŞKAN 60 DR12894 ADANA NUMUNE HASTANESİ ÜROLOJİ FEVZİ YANARATEŞ 61 DR13798 ADANA NUMUNE HASTANESİ ÜROLOJİ MUZAFFER AYHAN KUTSAL 62 DR17492 ADANA NUMUNE HASTANESİ ÜROLOJİ NAZİF ARCAN 63 DR39407 ADANA NUMUNE HASTANESİ ÜROLOJİ NUH DEMİRPAS 64 DR40211 ADANA NUMUNE HASTANESİ ÜROLOJİ TARDU ÇINAR 65 DR20169 ADANA NUMUNE HASTANESİ ÜROLOJİ YAKUP ZİYA GENÇ 66 DR25133 ADANA NUMUNE HASTANESİ ÜROLOJİ YALÇIN EVLİYAOĞLU 67 DR30283 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ AYŞE ZORLUTUNA 68 DR78627 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ DÖNDÜ İYİCAN 69 DR57318 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ FATMA ÖNER 70 DR44942 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ HALİDE CEYHAN 71 DR69582 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ LEVENT ÖZTÜRK 72 DR50227 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MENEKŞE OKŞAR 73 DR36529 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MERYEM DEMİRTOLA 74 DR45368 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MÜNEVVER NİSA ASTARCIOĞLU 75 DR41117 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ÖZLEM BARAN 76 DR33143 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ SERPİL TAŞTAN 77 ECZ4329 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA NURHAN ERYILMAZ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 78 MM17554 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA PERVİN BARAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 2

5 79 DR41130 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA SEMRA BAYKAL Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 80 DR30855 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. HAKAN TOSUN 81 DR22832 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. ZEKAİ SEÇKİN 82 DR53283 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. FİLİZ EKİCİ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 83 DR43285 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. MEHPARE KAFALI Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 84 DR48928 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. MELTEM TAYFUN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 85 DR53054 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. NURAY ODUNCU Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 86 DR30827 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. FATMA BANU TAŞER 87 DR29511 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. GÜZİN EKERCİ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 88 DR55966 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. MEDİNE HASÇUHADAR Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 89 DR42159 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. METİN ÖZSOY Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 90 DR65674 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. NEVRESTE ÇELİKBİLEK Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 91 DR27259 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. SERPİL ALTINKAYA Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 92 DR74059 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. ALİ ERKAN UÇAR 93 DR72786 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. GÜLTEN KIYAK 94 DR72969 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. HALUK TÜMER 95 DR43985 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. NURAYDIN ÖZLEM 96 DR22653 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. SAİM DUMAN 97 DR78794 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. ALİ NİHAT TOKGÖNÜL 98 DR24798 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. DENİZ SOLAK 99 DR78559 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. EMİNE AKÇAY 100 DR34769 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. PİRAYE ZEYNEP KÜRKÇÜOĞLU 101 DR41128 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. SERAP GÖKMEN 102 DR34226 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. AHMET DİRİKOÇ 103 DR57016 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. CEVDET AYDIN 104 DR17238 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. GÜLÜMSER ÖZDEMİR 105 DR17030 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. HÜLYA YAZGAN 106 DR32910 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. METİN ÖZCAN UĞURLU 107 DR40284 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. K.B.B. ALİ SAMİ BERÇİN 108 DR29398 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. K.B.B. KAZIM BOZDEMİR 109 DR55283 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. K.B.B. MEHMET ALİ BABADEMEZ 110 DR44929 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. K.B.B. ŞEFİK SİNAN KÜRKÇÜOĞLU 111 DR58677 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM DOĞAN SAYGIN MİCOZKADIOĞLU 112 DR53859 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM MİNE GÜL HATİBOĞLU 113 DR54604 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM SERPİL AYDOĞMUŞ 114 DR98380 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ EKREM YETER 115 DR43351 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. MUSTAFA EMİR 116 DR22695 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. MİKROBİYOL AYFER DAİ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 117 DR54013 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. MİKROBİYOL BİRSEN ÖZDEM Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 3

6 118 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. MİKROBİYOL DOĞAN AKDOĞAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 119 DR94498 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. NÖROLOJİ HATİCE YÜKSEL Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 120 DR37665 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. NÖROLOJİ HATİCE FERHAN KÖMÜRCÜ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 121 DR24764 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. NÖROLOJİ NESRİN ÖZTÜRK Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 122 DR67630 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. NÖROLOJİ OYA KARAALIN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 123 DR66900 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ KASIM KILIÇARSLAN 124 DR31790 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ AYKUT ONURSEVER Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 125 DR64106 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ AYLİN YAZGAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 126 DR47142 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ ÇAĞLAR ACIKARA Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 127 DR41261 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ H SİBEL ORHUN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 128 DR33011 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. HAMİT DOĞAN 129 DR40487 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. KARABEKİR ERCAN 130 DR59831 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. MELİKE RUŞEN METİN 131 DR97931 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. RUH SAĞ. ENİZE ARZU YİĞİT Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 132 DR27449 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. RUH SAĞ. ÖMER AKİL ÖZER Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 133 DR29844 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. RUH SAĞ. RAHMİ CİHAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 134 DR21920, ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. RUH SAĞ. SADIK AYHAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 135 DR40104 ANK. ATATÜRK EĞT.VE AR.HST. ÜROLOJİ ZİYA AKBULUT 136 DR73836 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ALİ ALAGÖZ 137 DR67680 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ GÜLDEN ÖZTÜRK 138 DR29331 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ HASAN ÖZDOĞAN 139 DR35862 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. AHMET ŞENGÜN 140 DR80620 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. AYDIN YILMAZ 141 DR25326 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. AYŞEGÜL KARALEZLİ 142 DR82160 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. BERNA ÖZKAN 143 DR74103 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. EBRU PÜTÜN 144 DR77169 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. EBRU ÜNSAL 145 DR42003 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. ENGİN ZABZUN 146 DR62117 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. FİLİZ ÇİMEN 147 DR18435 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. FUAT YILMAZ 148 DR82159 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. LEYLA AYDIN 149 DR46592 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. MERAL DİNÇ 150 DR77241 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. NEVİN TACİ 151 DR27357 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. NİHAL BAŞAY 152 DR39336 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. RUHSAR OFLUOĞLU 153 DR29788 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. TAHİR ÇAKIR 154 DR45460 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ.HAST. ZAFER AKTAŞ 155 DR57618 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ. CER. ERTAN AYDIN 156 DR66491 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. GÖĞ. CER. ÜLKÜ YAZICI 4

7 157 DR44915 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ FUNDA DEMİRAĞ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 158 DR43968 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ HATİCE ESRA KORKMAZ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 159 DR70270 ANK. ATATÜRK GÖĞ. HST. VE GÖĞ. CER. EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ YETKİN AĞAÇKIRAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 160 DR36529 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. ANESTEZİ MERYEM GOĞAN 161 DR33271 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. B-SİNİR C. HÜSEYİN TAYFUN BALIM 162 DR33727 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. B-SİNİR C. MURAT ÇOBANOĞLU 163 DR24720 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. GENEL CER. BÜLENT DEMİRTÜRK 164 DR41384 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. GENEL CER. M.SERDAR ERDOĞAN 165 DR25713 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. GÖZ HAST. FERDA ÇAKICI 166 DR25010 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. GÖZ HAST. MERAL SEVÜK 167 DR93027 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. GÖZ HAST. YASİN TOKLU 168 DR51003 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. K.B.B. BABÜR AKKUZU 169 DR20829 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. K.B.B. HASAN HÜSEYİN TURAN 170 DR30104 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. K.B.B. İHSAN BÜRKE 171 DR78668 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. K.B.B. YASEMİN YAZICI 172 DR44064 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. KARDİYOLOİ FATİH YALÇIN 173 DR22579 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. KARDİYOLOİ LEVENT MEHMET ALKAN 174 DR31224 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. K-DAMAR C. EMİN GÖKSEL ERGÜL 175 DR75941 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. K-DAMAR C. GÜRSEL LEVENT OKTAR 176 DR25083 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. K-DAMAR C. KAMİL AYRANCIOĞLU 177 DR50440 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. K-DAMAR C. UĞURSAY KIZILTEPE 178 DR25155 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. NÖROLOJİ CANAN ORKUN 179 DR45213 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. RADYODİAG. GÜLBİN MEMİŞ 180 DR9320 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. RADYODİAG. NAİFE ERDOĞAN 181 DR22386 ANK. DR.M.ÜLKER ACİL YAR.VE TR. EĞT.VE ARŞ.HST. ÜROLOJİ MEHMET MÜFİT GÜNEL 182 DR27319 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOC.KARDİY BURHAN ÖCAL 183 DR79449 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOC.ONKOLO DİLEK BİRGEN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 184 DR34074 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOC.ONKOLO GÜRSES ŞAHİN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 185 DR69827 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK CER. AHMET GÖL 186 DR17838 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. ABDURRAHMAN KARA 187 DR60907 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. AVNİ SARAÇ 188 DR64092 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. CEMŞİT KARAKURT 189 DR54578 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. CENGİZ KARA 190 DR34204 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. DAVUT ALBAYRAK 191 DR40722 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. HACER FULYA DEMİRÇEKEN 192 DR34868 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. HÜSEYİN EFESOY 193 DR34092 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. HÜSNİYE NEŞE YARALI 194 DR18369 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. İSFENDİYAR TÜRKELİ 195 DR57214 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. METİN SUNGUR 5

8 196 DR41715 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. MUTLU YÜKSEK 197 DR31940 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. ÖZKAN KARAMAN 198 DR55161 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. SONER KARAKOÇ 199 DR71566 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. AYŞE SEÇİL EKŞİOĞLU Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 200 DR59464 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ÇİĞDEM ÜNER Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 201 DR91641 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. HASİBE GÖKÇE ÇINAR Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 202 DR23413 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. NURHAYAT ECİN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 203 DR50316 ANK. DR.SAMİ ULUS ÇOC.SAĞ. VE HST. EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. YASEMİN YILDIZ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 204 DR61320 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ AHMET GEDİKLİ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 205 DR67632 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ AYNUR AYDEMİR Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 206 DR78621 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ DERYA UÇAR Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 207 DR74550 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ MEHMET KENAN ERK Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 208 DR51544 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ MELTEM TİPİCİ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 209 DR80564 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ NİHAN GÜZEY Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 210 DR56246 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ NİLÜFER ÖZLEM TORUN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 211 DR73629 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ NURAY KEÇE Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 212 DR58785 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ OĞUZ SARIYILDIZ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 213 DR29001 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ PAKİZE TUNCA Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 214 DR31020 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ PAMİR EVİNSOY Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 215 DR58289 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ TALAT ERCAN ŞERİFSOY Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 216 DR45491 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ UĞUR ÖZKAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 217 DR75681 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. ANESTEZİ ÜMMÜHAN HÜLYA BARUT Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 218 DR28708 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM AMBER ŞAFAK TELEK 219 DR37367 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM AYHAN SUCAK 220 DR50112 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM AYŞE FİGEN TÜRKÇAPAR 221 DR54254 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM BELGİN POLAT 222 DR45629 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM BÜLENT ÖZDAL 223 DR20747 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM EMİNE ULUSOY 224 DR18558 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM ERDAL KAYA 225 3~25066 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM FETHİYE ERSAN 226 DR56331 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM HASAN SARP ÖZCAN 227 DR28775 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM HÜSEYİN REYHAN 228 DR58159 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM İRFAN TARHAN 229 DR19897 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM KUTLUGÜL YÜKSEL 230 DR62909 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM OKAN YENİCESU 231 DR45799 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM ÖZKAN ÖZTÜRK 232 DR58748 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM ÖZLEM KAZANCIOĞLU 233 DR22649 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM PERRAN MÖRÖY 234 DR75429 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM REYHAN NESLİHANOĞLU 6

9 235 DR75429 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM REYHAN NESLİHANOĞLU 236 DR40518 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM SAMİ ERBAY 237 DR58745 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM SEVTAP KILIÇ 238 DR50037 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM SİNAN EKEN 239 DR20171 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM SÜLEYMAN BAL 240 DR57863 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM SÜLEYMAN ESERDAĞ 241 DR70053 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM ŞEVKİ ÇELEN 242 DR36958 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM TAYFUN GÜNGÖR 243 DR50309 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM TURGUT VAR 244 DR45175 ANK. DR.ZEKAİ TAHİR BURAK EĞT.VE ARŞT.KADIN HAST. KADINDOĞUM TÜLİN ÖZDENER 245 DR39377 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ AYŞE GÜNAY KAYA 246 DR72584 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ÇETİN KAYMAK 247 DR89116 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ HALE UYSAL 248 DR37734 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ HATİCE ZEYNEP ÇAPAN 249 DR27592 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MEHMET GİRAY ÖZÇAM 250 DR46574 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MELTEM BEKTAŞ 251 DR29962 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MUZAFFER ARSLAN 252 DR77192 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ NAMIK NEBİ ÖZCAN 253 DR25432 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ NERGİS KIR 254 DR75948 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ÖZLEM COŞKUN 255 DR68262 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ SUNA AKIN 256 DR55174 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ÜMİT MURAT PARPUCU 257 DR40332 ANK. EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ YUSUF GÜLHAN 258 MM17108 ANK. EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA BİRSEN ÇİĞDEM TOPKAYA 259 DR83994 ANK. EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA GÜLSEN YILMAZ 260 ECZ4246 ANK. EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA SEMA ÖZDAMAR 261 DR43899 ANK. EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. AYHAN TEKİNER 262 DR26657 ANK. EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. NURULLAH EDEBALİ 263 DR52637 ANK. EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. UĞUR YAŞITLI 264 DR48458 ANK. EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. YAVUZ ERDEM 265 DR14229 ANK. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. ALİME BAŞAR 266 DR44079 ANK. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. FAHRETTİN ERDOĞAN 267 DR80623 ANK. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. ÖMER ERDEVE 268 DR80561 ANK. EĞT.VE AR.HST. ÇOCUK HAS. ŞENAY SAVAŞ 269 DR18302 ANK. EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. FARUK ULVİ ŞAHİN 270 DR35056 ANK. EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. MUZAFFER ŞAHİN 271 DR50434 ANK. EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. ÖZLEM AKOĞUZ 272 DR25456 ANK. EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. PERVİN SEZGİN 273 DR79481 ANK. EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. ALİ KUTTA ÇELİK 7

10 274 DR33266 ANK. EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. GİRAY GÜL 275 DR29772 ANK. EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. IŞIK GÖK 276 DR17720 ANK. EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. TUNCAY KERMAN 277 DR53876 ANK. EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. ÖZNUR AYHAN 278 DR64321 ANK. EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. SİBEL DEVİREN 279 DR45840 ANK. EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. ZUHAL ÖZERİ 280 DR65695 ANK. EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. BÜLENT KILIÇOĞLU 281 DR75695 ANK. EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. HİLAL ÖZER 282 DR56315 ANK. EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. SERDAR KURU 283 DR79690 ANK. EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. SEZGİN KARASU 284 DR31443 ANK. EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. DENİZ CAN 285 DR44322 ANK. EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. DİLEK YÜKSEL 286 DR37612 ANK. EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. FATMA KOCAOĞLU 287 DR58157 ANK. EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. İNCİ MİDİLLİOĞLU 288 DR22610 ANK. EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. MÜGE SARGIN 289 DR82205 ANK. EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. NURAN ERDEN 290 DR49497 ANK. EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. ÜMİT EKŞİOĞLU 291 DR22830 ANK. EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. YASEMİN KATIRCIOĞLU 292 DR35765 ANK. EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. AYTEN ERSOY 293 DR73513 ANK. EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. EBRU DEMİR 294 DR74074 ANK. EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. MESUT ÖZKAYA 295 DR46841 ANK. EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. NERGİZ SAĞLAM 296 DR75647 ANK. EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. NEŞE ERSÖZ 297 DR41124 ANK. EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. SAADET TOKOĞLU 298 DR68893 ANK. EĞT.VE AR.HST. K.B.B. AHMET İSLAM 299 DR24784 ANK. EĞT.VE AR.HST. K.B.B. AHMET YAVANOĞLU 300 DR67153 ANK. EĞT.VE AR.HST. K.B.B. ALİ ÖZDEK 301 DR37862 ANK. EĞT.VE AR.HST. K.B.B. DENİZ KUYUCU 302 DR60919 ANK. EĞT.VE AR.HST. K.B.B. EMİNE AYDIN 303 DR81753 ANK. EĞT.VE AR.HST. K.B.B. EREN TAŞTAN 304 DR52600 ANK. EĞT.VE AR.HST. K.B.B. HAKKI UZUNKULAOĞLU 305 DR68985 ANK. EĞT.VE AR.HST. K.B.B. HATİCE EMİR 306 DR58150 ANK. EĞT.VE AR.HST. K.B.B. İLKNUR CAN 307 DR67325 ANK. EĞT.VE AR.HST. K.B.B. ZEYNEP KAPTAN 308 DR34673 ANK. EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM BETÜL YILDIZ 309 DR37722 ANK. EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM DENİZ SEVİM YAZAR 310 DR51713 ANK. EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM DERYA AYŞE KORMAZ 311 DR28439 ANK. EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM EMİNE ZEHRA YORGANCIOĞLU 312 DR25727 ANK. EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM HÜSEYİN ŞENYURT 8

11 313 DR34115 ANK. EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM MUSTAFA ZİYA GÜVENÇ 314 DR73948 ANK. EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ AYŞEGÜL IRMAK Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 315 DR76975 ANK. EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ ERTUĞRUL ŞENSOY Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 316 DR74201 ANK. EĞT.VE AR.HST. MİKROBİYOL EDA BAKTIR 317 DR63670 ANK. EĞT.VE AR.HST. MİKROBİYOL MİHRİBAN YÜCEL 318 HIZ378 ANK. EĞT.VE AR.HST. MİKROBİYOL ÖZLEM KURT 319 DR46857 ANK. EĞT.VE AR.HST. NÖROLOJİ SERAP ÜÇLER 320 DR25503 ANK. EĞT.VE AR.HST. NÖROLOJİ ÜMİT AKIN 321 DR94489 ANK. EĞT.VE AR.HST. NÖROLOJİ YASEMİN GÖMCELİ 322 DR61042 ANK. EĞT.VE AR.HST. NÜK.TIP GÖKHAN KOCA Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 323 DR59186 ANK. EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ ABDURRAHMAN SAKAOĞULLARI 324 DR68157 ANK. EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ SERKAN İLTAR 325 DR36968 ANK. EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ TALİP KARA 326 DR35112 ANK. EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ YAMAN KARAKOÇ 327 DR63648 ANK. EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ ELİF ÖZER 328 DR38417 ANK. EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ HESNA MÜZEYYEN ASTARCI 329 DR19696 ANK. EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ İBRAHİM İNCE 330 DR33120 ANK. EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ MEHMET ALPASLAN GÖNÜLTAŞ 331 DR54696 ANK. EĞT.VE AR.HST. PLASTİK C. HASAN METE AKSOY 332 DR74112 ANK. EĞT.VE AR.HST. PLASTİK C. RAGIP ÖZDEMİR 333 DR75447 ANK. EĞT.VE AR.HST. PLASTİK C. SERDAR GÖKREM 334 DR44022 ANK. EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ENVER NECİP KÖSEOĞLU 335 DR37424 ANK. EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. FATMA DİLEK GÖKARMAN 336 DR34284 ANK. EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. MİNE EZER 337 DR41184 ANK. EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. RECAİ BOYNUEĞRİ 338 DR67686 ANK. EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. SUNA ÖREN 339 DR40234 ANK. EĞT.VE AR.HST. ÜROLOJİ BARIŞ NUHOĞLU 340 DR61521 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. ASUMAN DOĞAN 341 DR53556 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. AYŞE ZELİHA KAYA 342 DR50363 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. ERDEMİR ÖZER 343 DR45708 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. FÜGEN OKTAY 344 DR60877 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. FÜSUN GÜLER UYSAL 345 DR49778 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. GÖKHAN TAŞ 346 DR67179 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. GÖKNUR KARAHAN 347 DR53597 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. HAKAN TUNÇ 348 DR83674 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. KURTULUŞ KAYA 349 DR63744 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. MEHMET CEM KOCA 350 DR44420 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. SİBEL DEMİRKOM 351 DR37268 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. SÜHAN TAŞKIN 9

12 352 DR71793 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. YASEMİN ÇOLAK 353 DR58765 ANK. FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. ZEYNEP AYDAN KURTARAN 354 DR77258 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ADEM KARABIYIK 355 DR41455 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ AFİFE AYLA ULUKENT 356 DR69725 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ALTUĞ NARLI 357 DR53831 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ANIL MARŞAN 358 DR46146 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ AYFER NAZMİYE YILMAZ 359 DR34460 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ BELGİN AKAN 360 DR61417 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ BETÜL YİĞİTBAŞI 361 DR76982 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ BÜNYAMİN MUSLU 362 DR68134 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ CANAN ÜN 363 DR27724 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ DENİZ ERDEM 364 DR64389 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ DİLŞEN ÖRNEK 365 DR61853 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ERDAL DEMİREL 366 DR57063 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ESRA CANBAY 367 DR37075 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ FİGEN LEBLEBİCİ 368 DR35286 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ GAYE AKSU 369 DR30460 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ GÜLTEN DİKMER 370 DR44688 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ HATİCE PEKMEZCİ 371 DR45727 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ IŞIL KARABEYOĞLU 372 DR57107 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ LEYLA ŞAHAN 373 DR29343 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MAHİNUR DEMET ALBAYRAK 374 DR43250 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MEHMET GAMLI 375 DR45319 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MİYASE SERAP DİKER 376 DR80584 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MURAT AKÇAY 377 DR43343 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ NADİDE AYSUN POSTACI 378 DR78471 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ NEZİHE FERAH DÖNMEZ 379 DR38799 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ NURSEN KARAKELLE 380 DR76936 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ OYA KILCI 381 DR53797 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ÖZLEM CUVAŞ 382 DR69818 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ÖZLEM FINDIK 383 DR78667 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ÖZLEM SOYAL 384 DR49572 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ SERDAR AKANSEL 385 DR58292 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ SERPİL DEREN 386 DR26484 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ŞEREF CERAN 387 DR49324 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ŞERİFE NURSEL MURATLI 388 DR63363 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ VİLDAN TAŞPINAR 389 DR37661 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ZEYNEP IŞIL BİRKAN 390 DR22456 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA AYŞEGÜL VURAL 10

13 391 DR75722 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA DİLARA UNCU 392 DR61362 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA GÜLER BUĞDAYCI 393 DR34098 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA LÜTFİ CAN ÇIĞIRGAN 394 DR64901 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA MESUDE YILMAZ 395 DR65372 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. ALİ DALGIÇ 396 DR46965 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. ALİ RIZA GEZİCİ 397 DR38092 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. CENGİZ KARA 398 DR63565 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. ERGÜN DAĞLIOĞLU 399 DR63288 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. MUTLU KAĞAN TUN 400 DR78016 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. ÖMER POLAT 401 DR49737 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. B-SİNİR C. SERHAT FUAT ERTEN 402 DR98136 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. BERNA AKSOY 403 DR68444 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. EMİNE TAMER 404 DR41047 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. FİLİZ KARAARSLAN 405 DR95928 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. PINAR ÖZTAŞ 406 DR81752 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. ŞALE YILMAZ 407 DR22762 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. FATMA HARİKA ESENER 408 DR45578 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. SELİM SIRRI EREN 409 DR59914 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. AHMET İNANIR 410 DR36812 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. AYNUR ESKİÇIRAK 411 DR66803 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. BEDRİYE MERMERCİ 412 DR85030 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. FİLİZ ESER 413 DR39972 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. GÜLSEREN AK 414 DR12121 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. HAMZA UĞUR 415 DR23887 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. FİZİK TED. Ş.BEHİCE ÖĞÜT 416 DR80591 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. AYLİN BOLAT 417 DR15806 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. ENVER ÜNER 418 DR62596 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. OSMAN YÜKSEL 419 DR83991 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. BARIŞ SAYLAM 420 DR73409 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. BÜLENT CAVİT YÜKSEL 421 DR64266 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. DÜZGÜN İRET 422 DR45033 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. MEHMET TAHİR ORUÇ 423 DR58200 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. MESUT YAŞAR ATLI 424 DR43643 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. MUHİTTİN SONIŞIK 425 DR11893 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. MUSA ALBAYRAK 426 DR33056 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. MUSTAFA BİRCAN 427 DR53727 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. NECDET ÖZALP 428 DR68074 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. YUNUS NADİ YÜKSEK 429 DR71503 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖĞ. CER. HAMİDİYE SAYGIN 11

14 430 DR21009 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖĞ. CER. KADİR KOÇ 431 DR68682 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖĞ. CER. NESLİHAN GÜLAY PERİ 432 DR46210 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. AHMET ŞENGÜN 433 DR59489 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. AHMET ALPER YARANGÜMELİ 434 DR53579 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. EMİNE SEYHAN BAYDEMİR 435 DR22518 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. FERHAN URAL 436 DR22246 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. HESNA KELEŞOĞLU 437 DR94387 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. MEHMET ÖNEN 438 DR59484 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. MEHMET NUMAN ALP 439 DR26918 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. MEHMET SERDAR SAYGI 440 DR47906 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. GÖZ HAST. MURAT SİNAN SARICAOĞLU 441 DR18914 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. HEMATOLOJİ SALİM YAPRAKÇI 442 DR63362 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. HEMATOLOJİ ŞAHİKA ZEYNEP AKI 443 DR65403 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. AŞKIN ATAŞ 444 DR43908 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. BAŞAK GÖREN 445 DR82173 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. DURDU MEHMET KÖŞ 446 DR19931 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. FARUK ÇETİN 447 DR81130 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. HASAN TUNCA 448 DR ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. MELDA DURSUN 449 DR16825 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. NİHAL TURAN 450 DR51241 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. OMAÇ TÜFEKÇİOĞLU 451 DR40877 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. SİMTEN AKALIN 452 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. ŞAHİKA ZEYNEP AKI 453 DR57043 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. ŞENAY ARIKAN 454 DR63973 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. İÇ HAST. TAYFUN AKALIN 455 DR64338 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K.B.B. ALİ TİTİZ 456 DR62127 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K.B.B. AYŞE ERDEM 457 DR68468 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K.B.B. ELVAN EVRİM UYSAL 458 DR98548 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K.B.B. HAYRİYE KARABULUT 459 DR70559 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K.B.B. MEHMET ALİ ÇETİN 460 DR95843 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K.B.B. MESUT SABRİ TEZER 461 DR61892 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K.B.B. MUSTAFA KAYMAKÇI 462 DR58215 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K.B.B. MUSTAFA CEM ÖZBEK 463 DR14871 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K.B.B. MUSTAFA KEMAL ERDOĞAN 464 DR82170 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K.B.B. YAVUZ FUAT YILMAZ 465 DR40252 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM İZZET ŞAHİN 466 DR55219 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM MURAT TALİP KALEMLİ 467 DR65404 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. KADINDOĞUM NAFİYE KARAKAŞ 468 DR54995 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ CANDAN ÖZEN 12

15 469 DR64545 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ DENİZ ŞAHİN 470 DR75732 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ MURAT SAKALLI 471 DR35149 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. HASAN OKAN OKÇU 472 DR48616 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. KANAT ÖZIŞIK 473 DR58113 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. MİKROBİYOL FATMA NURHAYAT BEYAZIT 474 MM23226 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. MİKROBİYOL İPEK MUMCUOĞLU 475 MM14976 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. MİKROBİYOL SERPİL COŞKUN 476 DR35062 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. NÖROLOJİ AYNUR UYGUN 477 DR51042 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. NÖROLOJİ SELİM SELÇUK ÇOMOĞLU 478 DR62310 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. NÜK.TIP PELİN ARICAN 479 DR96095 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. NÜK.TIP RIZA ŞEFİZADE 480 DR17965 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. NÜK.TIP SENİHA NALDÖKEN 481 DR77187 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ AHMET ÖZGÜR YILDIRIM 482 DR78620 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ BİROL TUNÇ 483 DR61041 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ GÜRAY ÖZKAN 484 DR23978 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ MEHMET ÖZAL 485 DR70792 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ AYNUR ALBAYRAK 486 DR63282 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ DEVRİM TUBA ünal 487 DR67284 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ ÖZGE HAN 488 DR68628 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. BERNA YILDIRIM 489 DR67519 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. FERİT ÇETİNYOKUŞ 490 DR48292 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. LEYLA KAYAASLAN 491 DR45028 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. MÜGE MİNE ÖZGÜN 492 DR84017 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. RAHŞAN GÜNDOĞAN 493 DR34299 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. SALİH ZEKİ ÇAKAR 494 DR45445 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ADALET BERKSUN 495 DR90908 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ARZU ÖZSOY 496 DR59342 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ATİLLA UÇAR 497 DR45425 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. DİDEM SANCAK 498 DR44359 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. DİLBER ALMILA ALP 499 DR42189 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ERCAN AYDIN KARAHALİLOĞLU 500 DR45685 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ERDOĞAN AKTAŞ 501 DR35327 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. FÜRÜZAN ESEN 502 DR26410 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. KAMİL KOÇYİĞİT 503 DR26740 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. LEVENT BİLGİN 504 DR85010 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. MELİKE GÖRÜR 505 DR64141 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ÖZGÜN ÖZÇELİK 506 DR45269 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ÖZLEN ÖZKARAOĞLU 507 DR81187 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. SEÇİL SAKIZLIOĞLU 13

16 508 DR44419 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. SELİM ARDIÇ 509 DR53412 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. SERAP YÜCEL 510 DR40872 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. SÜREYYA BOYACIGİL 511 DR35361 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. TANER MİRAL 512 DR87052 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ULAŞ CAN 513 DR58767 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. ZAHİDE FİLİZ FİTOZ 514 DR63148 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ROMATOLOJİ ZEYNEP AŞLAR 515 DR23741 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RUH SAĞ. BÜLENT ÇELİKEL 516 DR75643 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RUH SAĞ. ÇAĞLAR AÇIKGÖZ 517 DR29096 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RUH SAĞ. GÖKSEL BAYAM 518 DR29387 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RUH SAĞ. HÜSEYİN HÜSNÜ ÇALIŞAL 519 DR75935 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. RUH SAĞ. IŞIL ERDİNÇ 520 DR61809 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ÜROLOJİ İBRAHİM KELEŞ 521 DR80611 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ÜROLOJİ ÖZGÜR UĞURLU 522 DR88717 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ÜROLOJİ SÜLEYMAN BULUT 523 DR57683 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ÜROLOJİ TEVFİK MURAT KOŞAN 524 DR45299 ANK. NUMUNE EĞT.VE AR.HST. ÜROLOJİ ÜMİT YENER TEKDOĞAN 525 DR33103 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ BASRİ ALİ AKALTAN 526 DR63492 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ FATMA BERÇİN 527 DR53588 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ GÜLDENİZ ARGUN 528 DR58732 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ MÜGE CEYLAN 529 DR50025 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ RUKİYE NESLİHAN KURU 530 DR58959 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ SAADET DİKMEN 531 DR80243 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ TAYFUN ACAR 532 DR56510 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ VEYİS TURAN 533 DR20969 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ÇOC.ONKOLO SEMHA BERBEROĞLU Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 534 DR79455 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. ÖZLEM AKMAZ 535 DR18773 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. DERİ-ZÜH. REMZİ TANDOĞDU 536 DR90941 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. GÜLŞEN İSKENDER 537 DR25755 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ENF.HAST. MUSTAFA CİHAT OĞAN 538 DR21637 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. AHMET MİTHAT ÇAMLIBEL 539 DR41009 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. ALİ HALUK ULUCANLAR 540 DR18620 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. BEKİR KURU 541 DR63142 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. EMEL BAŞKAN 542 DR78128 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. HÜSNÜ HAKAN MERSİN 543 DR50399 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. M.CAN ATALAY 544 DR22203 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. MUSTAFA BOZGÜL 545 DR50265 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. ORHAN ÇELEN 546 DR17889 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. SAİT TURANLI 14

17 547 DR53799 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. SEVİM TURANLI 548 DR26449 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. HEMATOLOJİ TURGAY FEN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 549 DR17966 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. K.B.B. AHMET ONUR ÇETİN 550 DR27913 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. K.B.B. GÜLDEREN UGAN 551 DR13375 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. K.B.B. MEHMET TAŞEL 552 DR72882 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. K.B.B. SELÇUK ÖZKAN 553 DR31859 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. NÜK.TIP A. NUR ERÇAKMAK Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 554 DR78204 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. NÜK.TIP CELALETTİN SASANİ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 555 DR41984 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. NÜK.TIP SAİT ASLAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 556 DR15239 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ ERDAL METİN 557 DR24949 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ SALİM SAFA EKE 558 DR45270 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ ATİLLA DEMİRKASIMOĞLU 559 DR73416 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ EMİNE BENZER 560 DR67533 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ FATMA MARKOÇ 561 DR37912 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ MEHMET MURAT BECER 562 DR54059 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ NAZAN BOZDOĞAN 563 DR91673 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. PATOLOJİ ZARİFE MELDA BULUT 564 DR56314 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. PLASTİK C. ABDULMUTTALİP KESER Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 565 DR41988 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. ALİ ERDOĞDU 566 DR48767 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. AYŞEN DİZMAN 567 DR50117 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. AYTÜL ÖZGEN 568 DR39848 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. BÜLENT KÜÇÜKPLAKÇI 569 DR44503 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. FATMA ALİOĞLU 570 DR64383 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. GÖKÇE KAAN OLCAY 571 DR65657 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. GÜLÇİN ERTAŞ 572 DR29656 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. HANDAN ERKAL 573 DR25178 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. HASAN CEMSULTAN MISIRLIOĞLU 574 DR29553 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. MEHMET FAİK ÇETİNDAĞ 575 DR66472 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. MUZAFFER BEDRİ ALTINDAĞ 576 DR33963 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. OSMAN NURİ SÜNTER 577 DR53964 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. SEMA DÜZGÜN 578 DR68516 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. ŞAKİRE PINAR KARAKULLUKÇU 579 DR53491 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. TACİSER DEMİRKASIMOĞLU 580 DR47166 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. TAMER ÇALIKOĞLU 581 DR44374 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. YEŞİM ELGİN 582 DR38371 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. RAD.ONKOL. ZAFER ÖZDOĞAN 583 DR45311 ANK. ONKOLOJİ EĞT.VE AR.HST. TIBBİ ONK. GÖKHAN ÇELENKOĞLU 584 DR77163 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ A.İHSAN AYIK 585 DR80582 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ASIM BÜLENT YAMAK 15

18 586 DR80630 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ DİLEK ÖZTÜRK 587 DR58703 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ HİJA YAZICIOĞLU 588 DR75712 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ SEMA KULTUFAN 589 DR57995 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ SEVİL TOKAT 590 DR63479 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ SEYHAN YAĞAR 591 DR83570 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ZELİHA ASLI DEMİR 592 DR40619 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA MUSTAFA BALCI 593 MM19265 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. BİYOKİMYA SELİME AYAZ 594 DR40653 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTRO.CER ALİ EBA DEMİRBAĞ 595 DR15782 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTRO.CER ORHAN HAYRİ ELBİR 596 DR40097 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTRO.CER YUSUF BAYRAM ÖZOĞLU 597 DR23346 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. BİLGE TUNÇ 598 DR42940 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. BÜLENT ÖDEMİŞ 599 DR33108 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. DİLEK OĞUZ 600 DR43805 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. ERKAN PARLAK 601 DR19993 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. İLKER GÖKÇE 602 DR40851 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. SABİTE KAÇAR 603 DR39098 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. SELÇUK DİŞİBEYAZ 604 DR62994 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GASTROENT. ZEKİ MESUT YALIN KILIÇ 605 DR50594 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ ASİYE AYCA BOYACI 606 DR50594 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ ASİYE AYÇA BOYACI 607 DR50651 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ EMİN KUBİLAY ŞENEN 608 DR77186 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ HATİCE KARAKAŞ 609 DR51229 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ İSMET HİSAR 610 DR78669 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. KARDİYOLOİ YEŞİM GÜRAY 611 DR58039 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. AHMET TULGA ULUS 612 DR37851 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. AYŞEN AKSÜYEK 613 DR66967 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. FERİT ÇİÇEKÇİOĞLU 614 DR57078 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. GARİP ALTINTAŞ 615 DR77155 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. İLKNUR BAHAR 616 DR19210 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. MURAT BEYAZIT 617 DR60822 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. SADİ KAPLAN 618 DR28332 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. UFUK TÜTÜN 619 DR28682 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. ZEKİ ÇATAV 620 DR85072 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. RADYODİAG. FAHRETTİN KÜÇÜKAY 622 DR13345 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ÜROLOJİ HASAN DİŞÇEKİCİ 623 DR40972 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ÜROLOJİ LEVENT IŞIKAY 624 DR58722 ANK. YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ÜROLOJİ MEHMET GÖKHAN ÖZER 625 DR54268 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ ALİEKBER YÜREKLİ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 16

19 626 DR44223 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ HALİL ALPER AKIN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 627 DR62524 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ HASAN ÖZAL Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 628 DR47501 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ANESTEZİ İHSAN MAĞUNACI Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 629 DR69087 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. DAVUT BAYKAN 630 DR62419 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. GENEL CER. NEJAT GÜLGÖR 631 DR57077 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. AHMET HAKAN VURAL 632 DR56604 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. FARUK TOKTAŞ 633 DR39089 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. MEHMET TUĞRUL GÖNCÜ 634 DR59425 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. MUSTAFA SELÇUK ATASOY 635 DR62519 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. OSMAN TİRYAKİOĞLU 636 DR56997 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. K-DAMAR C. YUSUF ATA 637 DR52598 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ HAYATİ ÖZTÜRK 638 DR22085 BURSA YÜKSEK İHTİSAS EĞT.VE AR.HST. ORTOPEDİ MEHMET RECAİ ÖZDEMİR 639 DR79319 İST. BAHÇELİEVLER 70.YIL FİZİK TEDAVİ VE REH.MRK. FİZİK TED. AYNUR YILDIZ 640 DR35025 İST. BAHÇELİEVLER 70.YIL FİZİK TEDAVİ VE REH.MRK. FİZİK TED. MUSTAFA YELKOVAN 641 DR21476 İST. BAHÇELİEVLER 70.YIL FİZİK TEDAVİ VE REH.MRK. FİZİK TED. MUZAFFER SEÇİM TOKLU 642 DR45049 İST. BAHÇELİEVLER 70.YIL FİZİK TEDAVİ VE REH.MRK. FİZİK TED. NEYİR PAPATYA CAN 643 DR31204 İST. BAHÇELİEVLER 70.YIL FİZİK TEDAVİ VE REH.MRK. FİZİK TED. NURGÜL ELBAŞI 644 DR41347 İST. BAHÇELİEVLER 70.YIL FİZİK TEDAVİ VE REH.MRK. FİZİK TED. NURİ KAHRAMAN 645 DR32103 İST. BAHÇELİEVLER 70.YIL FİZİK TEDAVİ VE REH.MRK. FİZİK TED. YILDIZ ÖZTÜRK 646 DR18682 İST. BAHÇELİEVLER 70.YIL FİZİK TEDAVİ VE REH.MRK. FİZİK TED. ZEYNEP OTLU 647 DR37321 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ANESTEZİ EMİNE ERTÜRKOĞLU 648 DR27630 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ANESTEZİ İBRAHİM EKREM MORGÜL 649 DR23841 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ANESTEZİ METİN ERİCEK 650 DR96097 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ANESTEZİ NALAN EMİR 651 DR54485 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ANESTEZİ NALAN YALÇIN 652 DR87320 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. BİYOKİMYA ASUMAN GEDİKBAŞI Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 653 MM22657 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. BİYOKİMYA HASAN ÜMİTFER Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 654 MM23212 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. BİYOKİMYA NİLGÜN IŞIKSAÇAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 655 DR31418 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. BİYOKİMYA VAHAP SEVER Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 656 DR65996 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. B-SİNİR C. CENGİZ ÇAVUMİRZA Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 657 DR75266 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. B-SİNİR C. DOĞAN GÜÇLÜHAN GÜÇLÜ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 658 DR90862 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. B-SİNİR C. HAMİYET ÇAMUŞCU Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 659 DR59905 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. B-SİNİR C. MELİH EROL Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 660 DR66699 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. B-SİNİR C. MURAT DAĞ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 661 DR75382 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. B-SİNİR C. MUSA ÇIRAK Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 662 DR15073 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. B-SİNİR C. NİLGÜN ALP Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 663 DR74168 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. B-SİNİR C. ÖZLEM HACER KIRAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 664 DR37200 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. B-SİNİR C. SEMİH NACİ BALAK Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 17

20 665 DR37838 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. B-SİNİR C. SONGÜL MELTEM CAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 666 DR24088 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ÇOCUK HAS. ABDULLAH BİLGİN 667 DR33769 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ÇOCUK HAS. ADNAN DEVELİOĞLU 668 DR67125 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ÇOCUK HAS. CANAN OKUYUCU 669 DR27202 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ÇOCUK HAS. DENİZ ÖZGÜR 670 DR52481 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ÇOCUK HAS. MUSTAFA ŞAHİN 671 DR22998 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ÇOCUK HAS. MUSTAFA METİN DONMA 672 DR18233 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ÇOCUK HAS. TEHMİNE GÜNEŞ 673 DR69117 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. DERİ-ZÜH. ESRA TOKLUOĞLU Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 674 DR92090 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. DERİ-ZÜH. FERHAN CEMŞİTOĞLU Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 675 DR32532 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. DERİ-ZÜH. FİGEN HİTAY DEMİRGİL Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 676 DR43287 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. DERİ-ZÜH. MÜFİDE KAHRAMAN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 677 DR20490 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ENF.HAST. BİRSEN ERSÖZ Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 678 DR29690 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. ENF.HAST. VESİLE ŞAHİN Klinik var. Eğt.Kadrosu yok. 679 DR84999 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. AYDAN ŞAHİNYAR 680 DR19605 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. AYHAN ŞAHİN 681 DR70014 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. CEMİL SÜLÜŞOĞLU 682 DR42019 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. HÜSEYİN İMAM AVAROĞLU 683 DR13304 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. İSMET SALİHOĞLU 684 DR24322 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. MUSTAFA FİKRET FİKRETLER 685 DR36566 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. NİZAM KURTDERE 686 DR94500 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. OSMAN ZEKİ ÖNER 687 DR16849 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. ŞAKİR BİLGEL 688 DR19259 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. ZEYNEL ABİDİN AŞAN 689 DR15109 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GENEL CER. ZÜHTÜ SUSANLI 690 DR97469 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GÖZ HAST. AHMET AĞAÇHAN 691 DR26175 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GÖZ HAST. CEMAL YÜKSEL ERŞAHİN 692 DR24756 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GÖZ HAST. HATİCE SEMRİN EROL 693 DR48922 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GÖZ HAST. MEHMET AKİF SEYLAN 694 DR38807 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. GÖZ HAST. RAHİM MALİK 695 DR26793 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. İÇ HAST. AYDIN KAYIR 696 DR17679 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. İÇ HAST. BEHÇET GÜNEŞ 697 DR26949 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. İÇ HAST. EROL AKIN 698 DR53209 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. İÇ HAST. FATMA SİBEL KOÇAK 699 DR41870 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. İÇ HAST. FUAT DÖVER 700 DR19547 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. İÇ HAST. İHSAN ÇİFTÇİ 701 DR38592 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. İÇ HAST. İSMAİL ÖZTIRAK 702 DR78513 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. İÇ HAST. MEHMET KUTLU 703 DR69691 İST. BAKIRKÖY Dr.SADİ KONUK EĞT.ARŞ.HST. İÇ HAST. NAZIM ZAFER 18

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ

SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ SİGORTA ACENTELERİ TEKNİK PERSONEL ZORUNLU EĞİTİMİ EĞİTİM YERİ İSTANBUL ANADOLU TARİHİ 10 11 TEMMUZ 2009 GRUBU 1 OTURUMU SIRA NO ADI SOYADI İMZA 1 ABDULLAH MEŞECİ 2 AKIN KIŞLA 3 ALİYE ELİF ÖZDEMİR 4 ARİF ÖMER 5 AŞKIM FİLİZ KARSLI 6 ATİLLA AKAT 7 AYFER

Detaylı

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.

18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1. 18 OCAK 2015 TARİHİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN PUD SINAVI SONUÇ LİSTESİ ADI SOYADI GRUP_KOD GRUP PUAN SONUC SELAHATTİN YABACI 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI FATMA ÖZDAŞ 1 MÜHENDİS (1.GRUP) 100 BAŞARILI CEVDET

Detaylı

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!!

İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! İLAN YAYINLANMA TARİHİ: 14.04.2014 Dikkat!! Hediyeler, NOBEL PAZARLAMA LTD. ŞTİ. - DİMES tarafından, adres bilgisi yeterli görülen katılımcıların kampanyaya katılırken verdikleri adrese kargo ile gönderilecektir.

Detaylı

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80

Sıra No Aday No Adı Soyadı Baba Adı Bina Kat Salon No Salon Sıra No 79 1079 İSMAİL SEZER HAKKI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ZEMİN Z-02 27 80 1 NOLU LİSTE 8/3/2015 TARİHİNDE ANKARA'DA YAPILACAK OLAN DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI BÖLÜMÜNE KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARIN SINAV YERLERİNİ GÖSTERİR LİSTE Aday Bilgileri Sınav

Detaylı

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans

BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans BÖLÜM MEZUN ÖĞRENCİ ADI ÖĞRENCİ SOYADI TURU HUKUK 2010 ASLI AYGÜN Lisans HUKUK 2010 ABDULLAH SAMET YILMAZ Lisans HUKUK 2010 AHMET HARMANCI Lisans HUKUK 2010 AHMET KOÇ Lisans HUKUK 2010 ALİ KUTAY KOCAKERİM

Detaylı

1 A.SİNEM DİNÇER (2616)

1 A.SİNEM DİNÇER (2616) Sıra Durumu 1 A.SİNEM DİNÇER (2616) 2 ABBAS ERDOĞAN (5926) 3 ABBAS KARAKUŞ (8948) 4 ABBAS ÖZDEN (3134) 5 ABDULLAH GANİ YALINALP (7395) 6 ABDULLAH GÜRBÜZ (8344) 7 ABDULLAH ŞAMİL DOĞAN (7566) 8 ABDÜLHADİ

Detaylı

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ

III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ III. DÖNEM TUKMOS KOMİSYON ÜYELERİ (Renkli satırlar Komisyon Başkanını Belirtmektedir.) UZMANLIK DALI KOMİSYON ÜYESİ KURUM Acil Tıp Cuma Yıldırım Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Ahmet Demircan

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 2014 Yılı Görevde Yükselme Sınavı Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürlüğü başarı

Detaylı

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ

İSTANBUL KAYAŞEHİR 23. BÖLGE PROJESİ KURALI SATIŞ ENGELLİ KATEGORİSİ - BAŞVURU LİSTESİ 1 B1 ABDİNUR ÖZTEMUR 2489034**** 2 B1 ABDULBAKİ BOZKURT 6907021**** 3 B1 ABDULBAKİ ŞAHİN 2028415**** 4 B1 ABDULCABBAR ENSARİ 1052386**** 5 B1 ABDULCEBBAR PACAL 1048816**** 6 B1 ABDULGAFUR AKYÜZ 2998420****

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ

ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ KESİN ADAY LİSTESİ DOĞRU YOL PARTİSİ ADANA İLİ SEÇİM ÇEVRESİ DOĞRU YOL PARTİSİ 1 MUSTAFA GÜLER ORTA SERBEST 2 ŞEREF ULUÇ ORTA SERBEST 3 VELİ ERDEM YÜKSEK SERBEST 4 ELİF BÜYÜKDOĞAN ORTA SERBEST 5 MANSUR GÖKTAŞ ORTA SERBEST 6 BURAK ERDEM ORTA

Detaylı

10.01.2014 Saat: 10:00 2013-2014 Ortak Dersler Güz Dönemi Final Sınavı

10.01.2014 Saat: 10:00 2013-2014 Ortak Dersler Güz Dönemi Final Sınavı Alaca Meslek Yüksekokulu 201 Nolu Derslik 201 1 135010001 HASAN TOPUZ 2 135010002 ONURCAN DOĞAN 3 135010003 BURAK YÖNET 4 135010004 YUSUF GÜMÜŞ 5 135010005 ALİ CİHAN ŞAHİN 6 135010007 MELİH KEKEÇ 7 135010008

Detaylı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı

İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı İL GÖÇ UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVININ YAZILI KISMINA GİRMEYE HAK KAZANANLARIN LİSTESİ SIRA TC KİMLİK NO AD SOYAD KPSS_Puanı 1 50******986 AYKUT KÖK 98,74854 2 16******330 SERAP ŞAHİN 98,29895 3 30******044

Detaylı

36th VODAFONE ISTANBUL MARATHON 16 November 2014, Sunday 15 KM Race Overall Results -- Turkish Nationality

36th VODAFONE ISTANBUL MARATHON 16 November 2014, Sunday 15 KM Race Overall Results -- Turkish Nationality Female 1 15059 ESMA AYDEMIR 1992 TUR 0:16:43 0:33:21 0:41:50 0:50:32 2 15060 SEYRAN ADANIR 1993 TUR 0:16:42 0:33:23 0:41:56 0:50:45 3 9770 ÖZLEM KAYA 1990 TUR 0:16:55 0:34:12 0:42:56 0:51:47 4 15061 YASEMİN

Detaylı

ARAÇ LİSESİ / ARAÇ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ YILLARA GÖRE MEZUNLAR LİSTESİ

ARAÇ LİSESİ / ARAÇ ÇOK PROGRAMLI LİSESİ YILLARA GÖRE MEZUNLAR LİSTESİ 1 NURAN ACAR ARAÇ LİSESİ 315 EDEBİYAT 1975 2 AYNUR KEBELİOĞLU ARAÇ LİSESİ 501 EDEBİYAT 1975 3 SEBAHAT KARAKAŞ ARAÇ LİSESİ 519 EDEBİYAT 1975 4 RAMAZAN GÜRKAN SARIŞEN ARAÇ LİSESİ 594 EDEBİYAT 1975 5 FATMA

Detaylı

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II

S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler. Seçmeli-II S.No Adı Soyadı Bölüm Grubu Muaf Olduğu Dersler 1 Abdulsamet Serin Antrenörlük Beden Eğitimi-1 I 2 Ali Saruhan Antrenörlüük Eğitimi Beden Eğitimi-1 3 Ali Can Yılmazer Antrenörlük Eğitimi Beden Eğitimi-1

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ

2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI - BAHAR YARI YILI PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI ÖĞRETMENLİK UYUGUALAMASI DERSİ - GRUP LİSTELERİ ŞUBAT GİRİŞLİLER AD-SOYAD ALAN GRUP DERSİN SORUMLUSU UYGULAMA

Detaylı

Sertifika Adı Soyadı Meslek Ünvanı No

Sertifika Adı Soyadı Meslek Ünvanı No 1 Mehmet AYDIN MAKİNA MÜH. 0 531 599 34 17 2 Turgut ACAR İNŞAAT Y. MÜH. 0 532 688 43 82 3 İbrahim Ümit ERDEM JEOLOJİ Y. MÜH. 0 533 442 52 72 4 Sadık AYDEMİR İNŞAAT MÜH. 0 312 448 08 23 5 Erdoğan DEMİRCİGİL

Detaylı

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ

ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ ANKARA ADALET SARAYI TELEFON REHBERİ BİRİM ADI SAYFASI ADALET BAKANLIĞI 5 HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU 6 ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 7 ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ ADALET KOMİSYONU 26 ANKARA

Detaylı

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT

S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT S.N. AD SOYAD UNVAN ÜNİTE MERKEZ PUAN SONUÇ 1 TÜLİN ÇETİNER MEMUR ANKARA BAŞMÜD. KEÇİÖREN POSTA DAĞITIM MERKEZİ 92,50 ASİL VE TERCİH ALINACAK 2 MURAT FAİK MEMUR ADANA BAŞMÜD. MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜ 91,25 ASİL

Detaylı

SIRA NO HESAP SAHİBİNİN ÜNVANI 1 (DURSUN)İŞSEVEN ŞEHNAZ 2 (ÖNCÜ)GÜRKAN DOĞANAY-ÖNCÜ ZERİF 3 (ŞAHYAR) MAGHSOUDI MOHAMMAD ALI 4 (TEKİN)YILMAZ ARZU 5

SIRA NO HESAP SAHİBİNİN ÜNVANI 1 (DURSUN)İŞSEVEN ŞEHNAZ 2 (ÖNCÜ)GÜRKAN DOĞANAY-ÖNCÜ ZERİF 3 (ŞAHYAR) MAGHSOUDI MOHAMMAD ALI 4 (TEKİN)YILMAZ ARZU 5 SIRA NO HESAP SAHİBİNİN ÜNVANI 1 (DURSUN)İŞSEVEN ŞEHNAZ 2 (ÖNCÜ)GÜRKAN DOĞANAY-ÖNCÜ ZERİF 3 (ŞAHYAR) MAGHSOUDI MOHAMMAD ALI 4 (TEKİN)YILMAZ ARZU 5 A.CEM BODUR 6 A.ŞÜKRÜ UYAR 7 ABABEY YAVUZ 8 ABACI FİGEN

Detaylı

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ

12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ 12-20 OCAK 2015 TARİHLERİ ARASINDA YAPILAN MALİ HİZMETLER UZMAN YARDIMCILIĞI ÖZEL YARIŞMA SÖZLÜ SINAVINDA BAŞARILI OLAN ADAYLARIN LİSTESİ Ad Soyad Sözlü Sınav Puanı 1 HASAN MERCİMEK 100,00000 2 YAKUP KAZAN

Detaylı

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ

Amagram. Başarıya odaklanın. Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ Amagram YENİ BAŞARI SEVİYELERİNE ULAŞAN AMWAY SERBEST GİRİŞİMCİLERİ TÜRKİYE No. 04/2012 Başarıya odaklanın Bir sonraki başarı seviyesi için hedeflerinizi belirleyin Hem Çekici, Hem Sevimli beautycycle

Detaylı

Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF38140128 Devamlı Öğrenci 2341*******

Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü. PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF38140128 Devamlı Öğrenci 2341******* Ad - Soyad Diploma Programı Öğrenci No Statü FATMA DENİZ DUR PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF0 Devamlı Öğrenci ******* IŞIL CAMGÖZ PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMI (ADALET) PF00

Detaylı

34. VODAFONE ISTANBUL EURASIA MARATHON 8,4 km Race Overall Results -- Turkish Nationality

34. VODAFONE ISTANBUL EURASIA MARATHON 8,4 km Race Overall Results -- Turkish Nationality 1 14665 FURKAN AKSUOGLU 1995 TUR 0:20:15 0:31:06 0:32:27 2 13232 KADIR GÜRBÜZ 1996 TUR 0:21:01 0:33:05 0:34:25 3 14203 SEZER ALTUNTAŞ 1983 TUR 0:22:07 0:34:15 0:35:33 4 13231 TALHA ÜNSAL 1996 TUR 0:22:07

Detaylı

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015

2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 2014-2015 Sezonu Üst Klasman Hakem Kadrosu Sıra No Ad Soyad İli 2014-2015 1 BÜLENT YILDIRIM ANKARA ÜKH 2 MUSTAFA İLKER COŞKUN ANKARA ÜKH 3 ALİ PALABIYIK ANKARA ÜKH 4 ÖZGÜÇ TÜRKALP ANKARA ÜKH 5 SERKAN TOKAT

Detaylı

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ

İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ İLK %10'A GİREN ÖĞRENCİ LİSTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BESYO 122301044 FATMA ŞEYDA YILDIZ 1 Sınıfında 1. sıra %10 a girdi 2012-2013 Güz 3,73 3,73 BESYO 122301041 TUĞBA SÖNMEZ 1 Sınıfında 2.

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 11/06/2014 TARİHLİ VE 1357 SAYILI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 21807 Yalçın KARTOPU Erzurum C.Savcısı Kahramanmaraş

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 12/06/2015 TARİHLİ VE 943 SAYILI ADLÎ YARGI KARARNAMESİ S.No Sic.No Adı ve Soyadı Bulunduğu Görev Atandığı Görev 1 20745 Ömer KESKİN Gaziosmanpaşa

Detaylı

13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ

13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ 13. BAŞVURU ÇAĞRI DÖNEMİ İKİNCİ GRUP SÖZLEŞME İMZALAMAYA HAK KAZANANLAR LİSTESİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNİN İŞLENMESİ VE PAZARLANMASI (103-1) SIRA YATIRIMIN NO YAPILACAĞI İL BAŞVURU SAHİBİ ADI 1 DİYARBAKIR

Detaylı