Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Bölümü Akdeniz Üniversitesi- Türkiye 1993

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Bölümü Akdeniz Üniversitesi- Türkiye 1993"

Transkript

1 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Özer ÇALIŞ Doğum Tarihi: Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Bitki Koruma Bölümü Akdeniz Üniversitesi- Türkiye 1993 Y. Lisans School of Biological Sciences University of East Anglia-İngiltere 1997 Doktora/S.Yeterlik/ School of Biological Tıpta Uzmanlık Sciences University of East Anglia-İngiltere 2002 Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı : Mapping of resistance to the Ascochyta complex pathogens of Pisum sativum. Tez Danışmanı: Dr. Brian G. LEWIS Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve Danışman(lar)ı : Characterisation of RPW8-mediated reistance to powdery mildews of Arabidopsis thaliana. Tez Danışmanı: Prof. Dr. John G. TURNER. Görevler: Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Ar.Gör. Ar.Gör. Dr. Arş. Gör. Yard. Doç. Dr. Yard. Doç. Dr. Entomoloji A.B.D., Bitki Koruma Bölümü, Ziraat Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Fitopatoloji A.B.D., Bitki Koruma Bölümü, Ziraat Fakültesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fitopatoloji A.B.D., Bitki Koruma Bölümü, Ziraat Fakültesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fitopatoloji A.B.D., Bitki Koruma Bölümü, Ziraat Fakültesi Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fitopatoloji A.B.D., Bitki Koruma Bölümü, Ziraat Fakültesi Akdeniz Üniversitesi Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri : Çiğdem (DİNÇ) YAZAR: Arabidopsis thaliana (Fare Kulağı Teresi)'da Konukçu Dışı Dayanıklılık Lokuslarının Erken Yanıklık (Alternaria solani) Hastalık Etmeni İçin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. 2. Şerife TOPKAYA: Domateste Erken Yanıklık Hastalığına Dayanıklılık Sağlayan Genlerin Moleküler Markörler Yardımıyla Genetik Haritalaması Ön Çalışmaları. Yüksek Lisans Tezi.

2 3. Sevilay SAYĞI: Tokat Domates Üretim Alanlarında Bakteriyel Kanser (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Hastalığının Yaygınlığı Ve Bu Hastalığa Karşı Domates Genotiplerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. 4. Demet ÇELİK: Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)'na Karşı Dayanıklı Domates Bitkilerinde Genetik Kalıtımın Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi. 5. Yusuf BAYAN: Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)'na Dayanıklı Ve Hassas Bitkilerde Fenolik Maddelerin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi. 6. Deniz KARABULUT: Bakteriyel kanser ve solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis: Cmm) hastalığına dayanıklı ümitvar domates mutantlarında dayanıklılığın moleküler karakterizasyonu. Yüksek lisans tezi. Devam ediyor. Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: 1. Demet ÇELİK: Orta Karadeniz Bölgesinde Hale Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) ile Adi Yaprak Yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv.phaseoli) Etmenlerinin Belirlenmesi ve Fasulye Hatlarının Bu Hastalıklara Karşı Reaksiyonları. Devam Ediyor. Projelerde Yaptığı Görevler : 1. Domateste Erken Yanıklık (Alternaria solani) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Genlerinin Bulunması. TÜBİTAK Projesi, Proje Yürütücüsü ( ). 2. Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Doğal Florasındaki Ahududu ve Böğürtlen Genotipleri Arasındaki Biyoçeşitliliğin Morfolojik, Fitokimyasal, Moleküler Belirteçlerle Saptanması ve Gen Kaynaklarının Korunmaya Alınması. TÜBİTAK Projesi, Projede Araştırmacı ( ). 3. Moleküler Biyoteknoloji Ve Gen Mühendisliği Araştırma Merkezi Altyapısının Oluşturulması. DPT Projesi, Projede Araştırmacı ( ). 4. 'Gen-Pro: Bitkisel Genomik Ve Proteomik Ulusal Mükemmeliyet Ağı- Ulusal Gen Kaynaklarımızın Karakterizasyonu Ve Modern Biyoteknoloji Yöntemleri Kullanılarak Değerlendirilmesi Ana Projesi İçerisinde Yeşilırmak Havzasına Uygun Buğday Ve Arpa Çeşitlerinin Moleküler Destekli Seçim Yoluyla Islahı' Konulu Alt Araştırma Projesi. DPT Projesi, Projede Araştırmacı ( ). 5. Tahıllarda mikotoksin üreten Fusarium türlerinin tanımlanması, farklı tahıl türlerinde mikotoksin zearalenone (ZON) miktarının saptanması ve iklim koşullarının ZON oluşumuna etkisinin araştırılması. DPT Projesi, Projede Araştırmacı ( ). 6. Arabidopsis thaliana (Fare Kulağı Teresi)'da Konukçu Dışı Dayanıklılık Lokuslarının Erken Yanıklık (Alternaria solani) Hastalık Etmenin Kontrolü İçin Araştırılması. Kurumsal Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje Yürütücüsü ( ).

3 7. Moleküler Markörleri Kullanarak Domateste Erken Yanıklık Hastalığına Karşı Polimorfizmin Belirlenmesi. Kurumsal Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje Yürütücüsü ( ). 8. Tokat Domates Üretim Alanlarında Bakteriyel Kanser (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Hastalığının Yaygınlığı Ve Bu Hastalığa Karşı Domates Genotiplerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Kurumsal Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje Yürütücüsü ( ). 9. Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)'na Karşı Dayanıklı Domates Bitkilerinde Genetik Kalıtımın Belirlenmesi. Kurumsal Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje Yürütücüsü ( ). 10. Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis subp. michiganensis)'na Dayanıklı Ve Hassas Bitkilerde Fenolik Maddelerin Araştırılması. Kurumsal Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje Yürütücüsü ( ). 11. Karadeniz Bölgesinde Önemli Fasulye Üretim Alanlarında Hale Yanıklığı (Pseudomonas syringae pv. phaseolicola) ve Adi Yaprak Yanıklığı (Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli) Etmenlerinin Belirlenmesi ve Bazı Fasulye Islah Hatlarının Bu Etmenlere Karşı Dayanıklılık Durumlarının Araştırılması. TAGEM Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Proje Danışmanı ( ). 12. Kiraz, Vişne Gibi Sert Çekirdekli Meyve Ağaçlarında Görülen Hastalıkların Tanılanması. Kurumsal Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje Yürütücüsü ( ). 13. Bakteriyel Kanser ve Solgunluk (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis: Cmm) Hastalığına Dayanıklı Ümitvar Domates Mutantlarında Dayanıklılığın Moleküler Karakterizasyonu. Kurumsal Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje Yürütücüsü ( ). 14. Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına karşı dayanıklı M3-9 ve M3-15 mutant domates bitkisinlerinde haritalama çalışmaları. Kurumsal Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), Proje Yürütücüsü ( ). İdari Görevler : Bitki Koruma Bölümü Başkan Yardımcılığı ( ) Bölüm ERASMUS Koordinatörlüğü ( ) Ziraat Fakültesi ERASMUS Koordinatörlüğü ( ) Bologna Eşgüdüm Komisyonu Üyeliği (2011- Devam Ediyor) Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Komisyonu Üyeliği ( ) Bitki Koruma Bölümü Başkan Yardımcılığı (2012- Devam Ediyor)

4 Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler : The European Plant Science Organisation (EPSO) ( Devam Ediyor) Türkiye Fitopatoloji Derneği (2013 Devam Ediyor) International Fund for Animal Welfare (IFAW) ( Devam Ediyor) Ödüller : Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Bursu ile Institute For Health and Consumer Protection (IHCP), Joint Research Centre (JIC), İtalya'da 'Development and Testing of Analytical Methods for the Molecular Characterisation and Traceability' konusunda 1 (bir) yıl desteklenmiştir. Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir): Akademik Yıl Dönem Güz İlkbahar Güz Dersin Adı Haftalık Saati Teorik Uygulama Öğrenci Sayısı Bitki Hastalıkları Savaş Yöntem ve İlaçlar Bakteriyoloji ve Bitki Bakteri Hastalıkları Bilimsel Çalışma Yazım Sunuş I Moleküler Bitki Hastalıkları Dayanıklılık Genleri ve Protein Mühendisliği Viroloji ve Bitki Virus Hastalıkları Biyoteknolojiye Giriş Bilimsel Çalışma Yazım Sunuş II Moleküler Bitki- Mikroorganizma İlişkileri Moleküler Dayanıklılık Mekanizmaları Bakteriyoloji ve Bitki Bakteri Hastalıkları Mesleki İngilizce I Depo Ürün Hastalık ve Zararlıları Bilimsel Çalışma Yazım Sunuş I Moleküler Bitki Hastalıkları Bitki Dayanıklılık Mekanizmaları 3 0 4

5 İlkbahar Viroloji ve Bitki Virus Hastalıkları Fitopatoloji Mesleki İngilizce II Biyoteknolojiye Giriş Bilimsel Çalışma Yazım Sunuş II Moleküler Bitki- Mikrooorganizma İlişikileri Bitkilerin Viruslerden Kazanılmış Dayanıklılık Mekanizmaları ESERLER A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A1. Calis, O., Saygı, S., Celik, D. (2012). Molecular identification of bacterial canker and bacterial wilt diseases in tomatoes. Bulgarian Journal of Agricultural Science 18: A2. Çalış, Ö., Bayan, Y., Çelik, D. (2012). Characterization of resistant tomato mutants to bacterial canker disease. African Journal of Biotechnology 11: A3. Çalış, Ö., Topkaya, Ş. (2011). Genetics analysis of resistance to early blight disease in tomato. African Journal of Biotechnology 10: A4. Xiao, S. Y., Calis O, Elaine Patrick, E., Zhang, Z., Charoenwattana, P., Muskett, P., Parker, J., Turner, J.G. (2005). The atypical Resistance gene, RPW8, recruits components of basal defence for powdery mildew resistance in Arabidopsis. Plant Journal 42: A5. Xiao, S. Y., Calis, O., Brown, S., Charoenwattana, P., Ratanasut, K., Patrick, E., Holcombe, L., Coleman, M., Jaggard, D. and Turner, J. G. (2002). Characterization of RPW8-Mediated Mildew Resistance in Arabidopsis and Tobacco. In Biology of Plant- Microbe Interactions (eds. Leong, S.A., Allen, C. and. Triplett, E. W.). Volume 3. pp International Society for Molecular Plant Microbe Interactions Press. A6. Xiao, S. Y., Ellwood, S., Calis, O., Patrick, E., Li, T., Coleman, M., and Turner, J. G. (2001). Broad-Spectrum Mildew Resistance in Arabidopsis thaliana Mediated by RPW8. Science 291: A7. Tunç, İ., Erler, F., Dağlı, F. and Çalış, Ö. (1997). Insecticidal Activity of Acetone Vapours Journal of Stored Product Research 33: B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : B1. Xiao, S. Y., Calis, O., Patrick, E., Brown, S., Charoenwattana, P., Ranasut, K., Jaggard, D., Coleman, M. and Turner, J. G. (2001). RPW8, Functional characterisation of RPW8: a broad spectrum resistance gene from Arabidopsis. 10th International Congress on Molecular Plant Interaction, Wisconsin 2, USA, July. B2. Xiao, S.Y., Calis, O., Patick, E., Brown, S. B., Charoenwattana, P., Ratanasut, K., Jaggard, D., Coleman, M., Turner,, J. G. (2001). RPW8, a novel resistance gene locus of

6 Arabidopsis: Its evolution, signalling, and potential inter-generic utilization. 10th International Congress on Molecular Plant Interaction, Wisconsin 2, USA, July. B3. Calis, O., Xiao, S. Y. and Turner, J. G. (2000). Characterisation of RPW8-mediated resistance in Arabidopsis thaliana 6 th International Congress of Plant Molecular Biology, Quebec, Canada, June B4. Xiao, S. Y., Ellwood, S., Calis, O., Patrick, E. Li, T., Jaggard, D., Beckett, P., Oliver, R. P, Coleman, M. and Turner, J. G. (2000). Arabidopsis mildew resistance BSPP Presidential Meeting 2000 Plant-pathogen interactions: understanding mechanisms of resistance and pathogenicity for disease control. Wye College, London, England December B5 Xiao, S.Y., Ellwood, S., Calis, O., Coleman, M. J., Oliver, R. P., Turner, J. G. (1999). Characterisation of RPW8: A major gene conferring resistance in Arabidopsis to four species of Erysiphe. Molecular Plant-Microbe Interactions 9th International Congress. Amsterdam July D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D1. Çalış, Ö., Sayğı, S., Çelik, D., Bayan, Y. (2013). Domates bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına dayanıklılık ve ters genetik. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 26:5-10. D2. Çalış, Ö., Çekiç, Ç., (2013).Yabani Çilek Genotiplerinde Külleme Hastalık Etmenine Dayanıklılığın Karakterizasyonu. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 6: D3. Çalış, Ö., Yazar, Ç. (2011) Fare Kulağı Teresi, Arabidopsis thaliana'da Konukçu Dışı Dayanıklılığın Erken Yanıklık Hastalık Etmeni Alterneria solani'nin Kontrolü İçin Araştırılması. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 28: D4. Çalış, Ö. (2011). Bitki Dayanıklılık Genleri ve Proteinleri. Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 4:1-9. D5. Çalış, Ö. ve Çelik, D. (2011). Bakteriyel Benek Hastalık Etmenine (Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000) Karşı Kültür Domateslerinde Hassas ve Dayanıklı Hatların Belirlenmesi. Biyoloji Bilimleri Araştırma Dergisi 4:7-11. D6. Calis, O. (2010). Molecular analysis of GMOs using real-time PCR and importance of these analyses for Turkish Biosafety Regulations. Turkish Journal of Scientific Reviews. 3: D7. Çalış. Ö. (2004). A novel broad spectrum resistance gene (RPW8) controls powdery mildews. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 17: E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

7 E1. Çalış,Ö., Karakaş, H., Özdemir, F., Karabulut, D. (2014). Bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına dayanıklı domates genotiplerinde haritalama çalışmaları. 10. Sebze Tarımı Sempozyumu, 2-4 Eylül, Tekirdağ. E2. Çalış, Ö., Karabulut, D. (2014). Bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) dayanıklı domateslerde dayanıklılığın karakterizasyonu. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 212, 3-5 Şubat, Antalya. E3. Çalış, Ö., Atalay, E., Çam, H., Kasap, A. (2014). Bakteriyel kanser ve solgunluk hastalığına (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) hassas ve dayanıklı domateslerde ürün kaybının dijital teknolojiyle belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 214, 3-5 Şubat, Antalya. E4. Çalış, Ö., Soylu, S., Çekiç, Ç., Karabulut, D. (2014). Yabani ve kültür çileklerinde hastalık yapan külleme etmeninin (Podosphaera aphanis var. aphanis) klasik ve moleküler yöntemlerle tanılanması. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 232, 3-5 Şubat, Antalya. E5. Çalış, Ö., Yanar, Y., Kara, M., Kara, S., Karabulut, D.(2014). Kiraz ve vişne gibi sert çekirdekli meyve ağaçlarında kurumalara neden olan hastalıkların belirlenmesi. Türkiye V. Bitki Koruma Kongresi, 234, 3-5 Şubat, Antalya. E6. Çalış, Ö., Yanar, Y., Kara, S., Kara, M., Karabulut, D., Belgüzar, S. (2013). Kiraz ve vişne ağaçlarında kurumalara neden olan hastalıkların belirlenmesi. Ulusal Tarım Kongresi, Ekim, Antalya. E7. Çalış, Ö., Sayğı, S., Çelik, D., Karabulut, D., Kara, M. Karakaş, H. (2013). Bakteriyel kanser hastalığına genetik olarak farklı mutasyonlara sahip dayanıklı domatesler. Türkiye V. Organik Tarım Sempozyumu, Eylül, Samsun. E8. Özgen, M., Çekiç, Ç., Saraçoğlu, O., Gündüz, K., Çalış, Ö., Yıldız, K., İslam, A., Kalkışım, Ö., Macit, İ. (2012). Yabani ve kültür böğürtlenlerinin (Rubus fructicosus L.) fitokimyasal içeriklerinin karşılaştırılması. 3-5 Ekim, Antalya, 52. E9. Kara, S., Çalış, Ö., Çekiç, Ç. (2012). Orta Ve Doğu Karadeniz Bölgelerinden Toplanan Ahududu Ve Böğürtlen Genotiplerinin Armut Ateş Yanıklığı (Erwinia amylovora) Hastalığına Olan Reaksiyonlarının Belirlenmesi. IV. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, 3-5 Ekim, Antalya, E10. Çalış, Ö., Çekiç, Ç. (2012). Yabani Çilek Genotiplerinde Külleme Hastalık Etmenine Dayanıklılığın Karakterizasyonu. Tarım Sempozyumu, Nisan, Çankırı. E11. Çalış, Ö., Bayan Y. (2011). Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis Subsp. michiganensis)'na Dayanıklı Ve Hassas Bitkilerdeki Fenolik Maddelerin Belirlenmesi Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran, Kahramanmaraş. E12. Çalış,Ö., Çelik, D. (2011). Domates Bakteriyel Kanser Hastalığı (Clavibacter michiganensis Subp. michiganensis)'na Karşı Dayanıklı Domates Bitkilerinde Genetik Kalıtımın Belirlenmesi. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran, Kahramanmaraş. E13. Çalış, Ö., Çam, H., Gökçe, A. (2011). Badem İçkurdu ve Beyaz Sineğin Moleküler Tanısı Üzerine Çalışmalar. Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi, Haziran, Kahramanmaraş.

8 E14. Çalış, Ö., Çelik, D., Sayğı, S. (2011). Tokat Domates Üretim Alanlarında Tohum ve Fide Kaynaklı Bakteriyel Kanser Hastalığının Durumu. Türkiye IV Tohumculuk Kongresi Haziran, Samsun. E15. Çalış, Ö., Sayğı, S. (2010). Domates Bakteriyel Kanser Hastalığına (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Dayanıklılığın Moleküler Temeli. I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Ekim, Antalya. E16. Çalış, Ö., Çelik, D.(2010). Bakteriyel Benek Hastalık Etmenine (Pseudomonas syringae pv. tomato DC3000) Karşı Kültür Domateslerinde Dayanıklılığın Belirlenmesi I. Ulusal Moleküler Biyoloji ve Biyoteknoloji Kongresi, Ekim, Antalya. E17. Çekiç, Ç., Özgen, M., Çalış, Ö., Yıldız, K., İslam, A., Kalkışım, Ö., Macit, İ. (2009). Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesinden Toplanan Yabani Böğürtlen Genotiplerinin Bazı Pomolojik ve Kimyasal Özelliklerinin Belirlenmesi. III. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu, Haziran, Kahramanmaraş. E18. Çalış, Ö., Topkaya, Ş. (2008). Domateste Erken Yanıklık Hastalığına Karşı Dayanıklılık Genlerinin Belirlenmesi. VII. Sebze Tarımı Sempozyumu, Ağustos, Yalova. E19. Çalış, Ö., Çekiç, Ç., Topkaya, Ş. (2006). Hastalıklara Dayanıklılık Kaynağı Olarak Yabani Çilek. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu s , Eylül, Tokat. E20. Çekiç, Ç., Çalış, Ö. (2006). Tokat Florasında Doğal Olarak Yetişen Yabani Çilek Tipleri Arasındaki Varyasyonun Moleküler Belirteçlerle Belirlenmesi. II. Ulusal Üzümsü Meyveler Sempozyumu s , Eylül, Tokat. E21. Çalış, Ö. (2005). Domateste Erken Yanıklık (Alternaria solani) Hastalığına Karşı Dayanıklılık Genlerinin Bulunması ve Dayanıklı Tohum Üretimi. Türkiye II. Tohumculuk Kongresi, 9-11 Kasım, Adana. E22. Çalış, Ö, Çekiç, Ç., Güneş, M. (2003) Bazı Yabancı Çilek Çeşitlerinin Botrytis cinerea (Kurşuni Küf) Hastalığına Karşı Dayanıklılıklarının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, s , Ekim, Ordu. E23. Çekiç, Ç. Çalış, Ö., Güneş, M., Gerçekçioğlu, R. (2003) Bazı Malç Materyallerinin Çilekte Hasat Sonrası Görülen Mantari Hastalıkların Önlenmesi Üzerine Etkisi. Ulusal Kivi ve Üzümsü Meyveler Sempozyumu, s , Ekim, Ordu. F. Diğer yayınlar : Yüksek Lisans Tez Özeti (İngilizce): Mapping of resistance to the Ascochyta complex pathogens of Pisum sativum L. Three fungal pathogens Phoma medicaginis var. pinodella Jones, Mycosphaerella pinodes Berk & Blox and Ascochyta pisi Lib. cause the Ascochyta complex disease of pea (Pisum sativum). When leaves or stems of four different lines of P. sativum were inoculated with the fungal pathogens, reactions could be distinguished as resistance or susceptibility. Resistant parents produced limited lesions resembling a hypersensitive reaction, but susceptible lines produced brown-black spreading lesions. A fairly clear distinction was observed between JI 15 (resistant) and JI 399 (susceptible) parents. Recombinant inbred

9 lines (RILs) were created by single seed descent from these lines. The RILs were used to identify resistance gene(s) with two point multiple linkage analysis program. Linkage analysis of stem assays showed that resistance to P. medicaginis var. pinodella was determined by a single resistance gene. This, the Rpm17 gene was linked with an AFLP marker 7B/2- on the VII. chromosome linkage group. When the RILs were tested with two isolates (Mp-1, Mp-3) of M. pinodes, genetic analysis showed that resistance to Mp-1 was identified as monogenic. However, when analyzed with the linkage program, the gene did not give any linkage with available molecular markers. Genetic analysis also showed that more than one gene controls the resistance mechanism to the Mp-3 isolate, pathogenicity test results on the RILs were analyzed with a linkage program and the Rmp3 gene was found to be linked with the AFLP marker 7A/5- on the chromosome III. Linkage group. Finally, pathogenicty tests of RILs were used for three isolates (Bp-1, Bp-2, and Bp-3) of A. pisi. According to the pathogenicity test results of Bp-1, the ratio differed from 1 resistant : 1 susceptible. Genetical analysis showed that more than one resistance gene controls the resistance mechanism. The characterized gene cannot be analyzed with the two point multiple linkage program. Pathogenicity test results of Bp-2 indicated that only one resistance gene controls the resistance mechanism, but linkage analysis did not show linkage with molecular markers. Results of the Bp-3 leaf assays showed that there is only single resistance gene controlling resistance to the pathogen, the results were analyzed with the linkage program and the nominated BP3 gene was linked with the terminal AFLP marker Tps1/11- at the chromosome III linkage group. Yüksek Lisans Tez Özeti (Türkçe): Bezelye'de (Pisum sativum) 'Ascochyta kompleks' patojenlerine dayanıklılığın haritalanması Bezelye'de (Pisum sativum) üç fungal patojen Phoma medicaginis var. pinodella Jones, Mycosphaerella pinodes Berk & Blox and Ascochyta pisi Lib. 'Ascochyta kompleks' adı verilen hastalıkları oluşturmaktadır. Dört farklı Pisum sativum bitkisinin yaprakları ve gövdeleri bu fungal hastalık patojenleri ile inokule edildiğinde dayanıklı ve hassas reaksiyon gösteren bitkiler ayırt edilebilir. Dayanıklı ebeveynler hipersensitif reaksiyona benzeyen sınırlı lezyonlar oluştururken hassas hatlar kahverengi-siyah renkte giderek yayılan lezyonlar oluşturmaktadırlar. Dayanıklı (JI 15) ve hassas (JI 399) ebeveynler arasında fenotipik ayrım kolayca yapılabilmektedir. Bu iki ebeveynden oluşturulan Rekombinant Inbred hatlar (RILs) tek bir tohumun her bir jenerasyonda seçilmesiyle oluşturulmuştur. Oluşturulan RILs bitkileri dayanıklılık gen(ler)ini bulabilmek için iki noktalı multiple linkage analysis programında analiz edilmiştir. Gövde üzerinde yapılan patojenisite testlerinin linkage analiz programındaki sonuçlarına göre bir genin P. medicaginis var. pinodella hastalık etmenine karşı dayanıklılığı sağladığı bulunmuştur. Bu Rpm17 adı verilen dayanıklılık geni VII. kromozom üzerinde bulunan 7B/2 AFLP markörü ile eşleşmiştir. RILs bitkilerinin M. pinodes fungal etmenin iki izolatı (Mp-1, Mp-3) ile testlenmesi sonucunda genetik analizler Mp-1 izolatına karşı monogenik bir geni göstermiştir. Fakat, linkage analiz programı bu genin eşleştiği uygun bir moleküler markörü bulamamıştır. Genetik analizler Mp-3 izolatına karşı birden fazla genin dayanıklılığı kontrol ettiğini ortaya koymuştur. RILs bitkileri ile yapılan patojenisite test sonuçlarının linkage programında analizleri, Rmp3 genin III. kromozom üzerinde bulunan 7A/5- AFLP markörü ile eşleştiğini ortaya koymuştur. Son olarak, RILs bitkileri üç A. pisi izolatı (Bp-1, Bp-2 ve Bp-3) ile patojenisite testlerine tabi tutulmuşlardır. Patojenisite testlerinde Bp-1 izolatına karşı RILs bitkileri 1 dayanıklı: 1 hassas oranından farklı bir oran göstermiş olup genetik analizler birden fazla genin dayanıklılığı kontrol ettiğini ortaya koymuştur. Burada karakterize edilen dayanıklılık geni mevcut iki noktalı multiple linkage analysis programında analiz

10 edilememektedir. Bp-2 izolatı ile yapılan patojenisite test sonuçları bir dayanıklılık genin dayanıklılık mekanizmasını kontrol ettiğini göstermektedir. Fakat linkage programı bu dayanıklılık geninin moleküler markörler ile eşleştirememiştir. Bp-3 izolatı ile yapılan yaprak testleri sonucunda bu hastalık patojenine karşı bir genin dayanıklılığı kontrol ettiği bulunmuştur. Linkage programı ile yapılan analizler sonucunda BP3 adı verilen genin III. kromozomun uç kısmı üzerinde Tps1/11- AFLP markörü ile eşleştiği bulunmuştur. Doktora Tez Özeti (İngilizce): Characterisation of RPW8-mediated resistance to powdery mildews of Arabidopsis thaliana The RESISTANCE TO POWDERY MILDEW 8 gene (RPW8) is a novel type of R-gene from Arabidopsis thaliana ecotype Ms-0, which encodes a small, probable membrane associated protein with a possible coiled-coil domain (Xiao et al., 2001). The predicted RPW8 protein is therefore completely different from the products of other R-genes. This raises the question whether RPW8-mediated resistance is different from that regulated by other R-genes. The research described here contributes addresses this question by characterisation of the RPW8 phenotype. Plant disease resistance (R) genes govern the recognition of specific pathogens and activate subsequent defense responses. The recently cloned RPW8 gene controls resistance to powdery mildew pathogens. To characterise RPW8 specificity, a range of pathogens was examined for virulence on A. thaliana Col-0 containing the RPW8 transgene. All the tested Erysiphe pathogens were avirulent on the RPW8 resistant plants showing the RPW8 gene was a broad-spectrum powdery mildew resistance gene. The RPW8 transgenic plants were susceptible to other pathogens tested, including downy mildew fungus Peronospora paratica Noco2, bacterial pathogen Pseudomonas syringae pv. tomato, and viral pathogen Cauliflower mosaic virus. To establish the genetic variation in virulence toward A. thaliana of the powdery mildew isolates/species tested, they were also screened for virulence on a range of ecotypes of this plant. These tests revealed that there was a possible gene-for-gene interaction between Arabidopsis accessions and powdery mildew races. The resistance conferred by RPW8 gene was associated with a hypersensitive response (HR). This was characterised by timing of hydrogen peroxide (H 2 O 2 ) accumulation in plant epidermal cells penetrated by the pathogen. The powdery mildew attacked cells accumulated H 2 O 2 producing rapid cell death. The RPW8 resistance mechanism was also associated with accumulation of transcript for pathogenesis-related proteins PR-1, PR-2 and PR-5. The induction of PR genes was significantly increased from 2 day post inoculation (DPI) to 5 DPI. The accumulation of the PR proteins was an important step to characterise the RPW8-mediated resistance. To test whether RPW8 uses similar defence signal cascade to that used by other R-genes, previously isolated mutations were introduced by crossing into RPW8 plants. The plants, homozygous for both RPW8 transgene and mutation, were inoculated in pathogenicity tests showing that the RPW8 gene required absolutely EDS1, PAD4, EDS5 genes through a salicylic acid dependent signalling pathway and partial NPR1 gene function for powdery mildew resistance. Absence of these components in RPW8-mediated mechanism resulted in susceptibility. RPW8 did not require NDR1 or PBS3 genes or the jasmonic acid signalling pathway for resistance. The results revealed that the RPW8 induced resistance through a signal pathway similar to that used by TIR-NBS-LRR R genes. To identify other required genes for RPW8 resistance, RPW8 seeds were mutagenised with EMS and screened for mutants susceptible to E. cichoracearum UCSC1. The screening identified 14 candidate mutants in 5 complementation groups. One of the mutants, P8-1 was mapped on chromosome 3 with nga6 SSLP marker. Further complementation tests revealed that the mapped mutant was an allele of PAD4.

11 Doktora Tez Özeti (Türkçe): Arabidopsis thaliana bitkisinde külleme hastalığına dayanıklılığı sağlayan RPW8 genin karakterizasyonu KÜLLEME 8 DAYANIKLILIK geni (RPW8) yeni bir tip dayanıklılık (R) geni olup Arabidopsis thaliana Ms-0 ekotipinde bulunmuştur. Bu RPW8 geni küçük, membrana bağlı bir coiled-coil bölgesi içeren protein yapısı kodlamaktadır (Xiao ve ark., 2001). Tahmin edilen RPW8 proteini diğer R genlerinin kodladıkları protein ürünlerinden tamamen farklı oluğu anlaşılmaktadır. Bu ise RPW8 genin sağladığı dayanıklılığın diğer R genlerinin oluşturduğu dayanıklılıktan farkını ortaya koyma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu araştırma RPW8 fenotipinin karakterizasyonunu ve yukarıda çıkan soruları cevaplamak için gerçekleştirilmiştir. Bitki hastalıklarına dayanıklılık (R) genleri spesifik olarak patojenleri tanımlamakta olup bunlara karşı uygun savunma cevapları oluşturmaktadırlar. Yeni klonlanan RPW8 geni külleme hastalığı etmenlerine karşı dayanıklılığı kontrol etmektedir. RPW8 genini karakterize etmek için virulent külleme etmenleri RPW8 transgeni içeren Col-0 ekotipleri üzerinde test edilmişlerdir. Test edilen tüm avirulent Erysiphe patojenleri RPW8 geni içeren bitkiler üzerinde hastalık oluşturmamakta ve RPW8 dayanıklılık geni genişspektrumlu olarak külleme hastalıklarına dayanıklılık sağlamaktadır. RPW8 transgenik bitkiler diğer patojenlere karşı hassaslık göstermektedir. RPW8 transgenik bitkilerin hassas olduğu patojenlere mildiyö hastalık etmeni fungal Peronospora paratica Noco2, bakteriyel etmen Pseudomonas syringae pv. tomato ve viral etmen cauliflower mosaic virus sayılabilir. Genetik olarak varyasyonu ortaya koyabilmek için A. thaliana bitkileri ile külleme hastalık etmeni tür/izolatları test edilmiş olup ecotipler üzerinde virulent olan küllemeler araştırılmıştır. Bu testler Arabidopsis bitkileri ile külleme hastalık ırkları arasındaki mümkün olan gen-için-gen ilişkilerini ortaya koymuştur. RPW8 geninin kontrol ettiği dayanıklılık hipersensitif response (HR) ile birlikte bulunmuştur. Bu durum patojenin epidermal hücrelere penetrasyonu ile aynı zamanda bu hücrelerde hidrojen peroksit (H 2 O 2 ) oluşumunun gerçekleşmesiyle karakterize edilmiştir. Külleme etmenin saldırdığı hücrelerde oluşan H 2 O 2 hücrelerin aniden ölmesinen neden olmuştur. RPW8 dayanıklılık mekanizması aynı zamanda patojene özelleşmiş proteinlerin (pathogenesis-related (PR) proteins), PR-1, PR-2 ve PR-5 miktarlarının artmasına neden olmaktadır. Nitekim PR genlerinin oluşturdukları protein miktarlarında inokulasyondan 2 gün sonra (DPI) ile 5 DPI sonrasında çok büyük miktarda artış bulunmuştur. Bu PR proteinlerinin miktarındaki artış, RPW8 geni tarafından kontrol edilen dayanıklılık mekanizmasının aydınlatılmasında önemli bir basamaktır. RPW8 genin diğer R genleri tarafından kontrol edilen benzer savunma mekanizmalarının izlemiş olduğu sinyal yolunu ortaya çıkarabilmek için daha önce izole edilen mutantlar RPW8 geni içeren bitkilerle melezlenmiştir. Oluşturulan bu bitkiler, hem RPW8 trasgenini içermekte hem de mutasyonu homozigot olarak taşımaktadırlar. Bu bitkilerde yapılan patojenisite testleri, RPW8 genin EDS1, PAD4, EDS5 genleri ve salisilik aside bağlı bir sinyal yolunu izlediği ve NPR1 genini kısmen ihtiyaç duyarak külleme hastalığına karşı dayanıklılığı sağladığı ortaya konmuştur. Bu genlerin RPW8 geni içerisinde bulunmadığı durumlarda bitkilerde hastalık görülmüştür. RPW8 geni NDR1 yada PBS3 genlerini yada jasmonik asidi dayanıklılık mekanizmasının oluşturulmasında ihtiyaç duymamaktadır. Bu sonuçlar RPW8 genin TIR-NBS-LRR dayanıklılık genlerinin izlemiş olduğu bir sinyal yolunu takip ettiğini göstermektedir. RPW8 genin dayanıklılık mekanizmasında ihtiyaç duyduğu diğer genleri ortaya çıkarabilmek için RPW8 geni içeren tohumlar EMS ile mutasyona uğratılarak E. cichoracearum UCSC1 patojenine hassas olan mutantlar taranmıştır. Taramalar sonucunda 14 hassas bitki adayı 5 farklı grup içinde toplanmıştır. Bu mutantlar içinden seçilen P8-1 mutantı 3. kromozom üzerinde olan nga6 SSLP markörü ile yeri haritalanmıştır. Yapılan detaylı araştırmalar bu mutantın PAD4 genin bir alleli olduğunu ortaya koymuştur.

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014. : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop HÜLYA SİPAHİ ÖZGEÇMİŞ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU YARDIMCI DOÇENT 01.12.2014 Adres : Sinop Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Sinop Telefon : 3682715516-4206 E-posta Doğum Tarihi : Faks : Kadro

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı Doğum Yeri : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT : ParwanAfganistan Doğum Tarihi : 29.01.1971 Telefon : (456) 511 86 69/126

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: FEYYAT GÖKÇE Doğum Tarihi: 25 Haziran 1957 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Eğitim Yönetimi Teftişi Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000-

ÖZGEÇMİŞ. Yıl Unvanı Görev Yeri Arş. Gör. Fen Edebiyat Fakültesi Giresun Üniversitesi 2000- ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Hüseyin YILMAZ 2. Doğum Tarihi: 03 Temmuz 1979 3. Unvanı: Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Öğretmenliği Bölümü 19 Mayıs

Detaylı

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ

Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Öğr. Gör. Tuğba GÜLEÇ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Organik Tarım Programı Yunus Emre Yerleşkesi, 70100 /KARAMAN Telefon: (338) 226 2088- Dahili: 2591 Belgegeçer:

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT

Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT Yrd. Doç. Dr. Abdulveli SİRAT ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı Soyadı : Yrd. Doç. Dr. : Abdulveli SİRAT Telefon : (456) 233 10 32/3602 Fax : (456) 511 86 79 e-posta : awsirat@gumushane.edu.tr

Detaylı

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010

atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı / 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Dr. Arif ATAK Unvan Dr.Mühendis Telefon 0226 814 25 20 (1220) E-mail atak@yalovabahce.gov.tr /atakarif@gmail.com Doğum Tarihi - Yeri 15.11.1972 Aksaray Fotoğraf Doktora Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor.

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl. Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi Devam ediyor. ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Dilara YAYA 2. Doğum Tarihi : 26 Temmuz 1986 3. Unvanı : Araştırma Görevlisi 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Doktora Okul Öncesi Eğitimi Hacettepe Üniversitesi 2012

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MEHMET SAİT ŞAHİNALP Doğum Tarihi: 21. 04. 1973 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Coğrafya Öğretmenliği Marmara Üniversitesi 1992-1996

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Beden Eğitimi Öğretmenliği. Eğitim Yönetimi, Denetimi, Ekonomisi ve Planlaması ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Deniz Erdağ Doğum Tarihi: 07.06.1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Yakın Doğu Üniversitesi 2002 Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Öğr. Gör. Uzm. Berin Bayraklı Doğum Tarihi: 01.01.1967 Öğrenim Durumu: Yüksek Lİsans Yabancı Dil: İngilizce Medeni Durum: Evli-2 çocuk sahibi Derece Bölüm/Program

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tarla Bitkileri Çukurova Üniversitesi Y. Lisans Tarla Bitkileri Çukurova Üniversitesi 1998

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Tarla Bitkileri Çukurova Üniversitesi Y. Lisans Tarla Bitkileri Çukurova Üniversitesi 1998 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Kağan KÖKTEN Doğum Tarihi: 01 Ekim 1974 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarla Bitkileri Çukurova Üniversitesi 1995 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa Cem KIRANKABEŞ Doğum Tarihi: 19 Aralık 1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Marmara

Detaylı

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Haziran 2013 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MBGB) Güçlü ve çok yönlü bir eğitim programı sunarak, gelişen teknoloji çağında, çok hızlı gelişen alanımızda ileri

Detaylı

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi

GÖREV YERLERİ(Tarih/Unvan/Kurum) 1996-2000 Araştırma Görevlisi Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Unvan Arzu KÖSE Doktor Telefon 222-32403-00 E-mail Doğum Tarihi - Yeri arzu.kose @gthb.gov.tr Ankara-1972 EĞİTİM BİLGİLERİ Yüksek Lisans Akademik Birim/ Mezuniyet Yılı Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002

ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ. Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 ÖZGEÇMİŞ ve ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aysel VEYİSOĞLU Doğum Tarihi: 1981 Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Önlisans Tıbbi Laboratuvar İstanbul Üniversitesi 2001-2002 Lisans Biyoloji

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite.

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK. İngilizce. Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan kapasite. 1. KİŞİSEL BİLGİLER ÖZGEÇMİŞ Ünvanı Adı ve Soyadı Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Yabancı Dil İngilizce İlgi Alanları Fermentasyon teknolojisi, Fenolik bileşikler, Antioksidan

Detaylı

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ

Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ Doç. Dr. Zekeriya GÖKTAŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Zekeriya GÖKTAŞ Doğum Tarihi: 1967 Öğrenim Durumu: Doçent ( 2013 ) Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Beden Eğitimi ve Spor Gazi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Naim Demirel Doğum Tarihi: 10.10.1963 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Fakültesi İstanbul Üniversitesi 1984 Y. Lisans Hukuk

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Araş. Gör. Gökşen GÜLGÖR Doğum Tarihi: 02.01.1987 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Y. Lisans Ziraat Fakültesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes

ÖZGEÇMİŞ. Expression Pattern Comparison of Two Ubiquitin Specific Proteases. Functional Characterization of Two Potential Breast Cancer Related Genes ÖZGEÇMİŞ 1. Adı ve Soyadı: Shiva Akhavantabasi 2. Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. 3. Email adresi: shiva.akhavan@yeniyuzyil.com 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Mikrobiyoloji Jahrom Azad Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012

ÖZGEÇMİŞ. Yardımcı Doçentlik Tarihi: 1999 Doçentlik Tarihi: 2012 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Arzu Araz 2. Doğum Tarihi: 17/ 04/ 1967 3. Ünvanı: Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Psikoloji Ege Üniversitesi 1988 Y. Lisans Sosyal Psikoloji

Detaylı

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation

A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ. A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk Investigation A. SCI, SCI-Expanded KAPSAMINDA ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER: A1. Beyhan M.A., A. Tekgüler, T. Yıldız and H. Sauk. 2009. Investigation of the performance of a hazelnut husker design

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : İsmet Galip Yolcuoğlu Doğum Tarihi : 27 Haziran 1967 Öğrenim Durumu : Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sosyal Hizmetler Y.O. Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil. İngilizce ÖZGEÇMİŞ 1. KİŞİSEL BİLGİLER Ünvanı Adı ve Soyadı Yrd. Doç. Dr. Özge ALGAN CAVULDAK Doğum Yeri, Yılı Zonguldak, 1979 Yabancı Dil İş Adresi İngilizce Telefon (372) 2574010 E-Posta Bülent Ecevit Üniversitesi

Detaylı

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295

KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 KAHRAMANMARAŞ SEMPOZYUMU 1295 AFŞİN VE ELBİSTAN OVASI'NDA (KAHRAMANMARAŞ) BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİNDE KARŞILAŞILABİLECEK FİTOPATOLOJİK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Cafer EKEN* Erkol DEMİRCİ"

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ

ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ VE ESERLER LĠSTESĠ ÖZGEÇMĠġ Adı Soyadı: Hilal CAN Doğum Tarihi: 05.02.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Doktora FBE Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi 1999-2004 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Halil Seyidoğlu Doğum Tarihi: 28 Ağustos 1943 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Uluslararası İlişkiler Ankara Siyasal Bilgiler

Detaylı

Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi

Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek. Anadolu Üniversitesi Ege Üniversitesi. İstanbul Üniversitesi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Fulya ÖZSOY 2. Doğum Tarihi: 24.08.1983 3. Unvanı: Öğr. Gör. Uzm. 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Lise/ Üniversite Yıl Sağlık Hizmetleri Meslek Önlisans Yüksek Yüksekokulu

Detaylı

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012

Nesrin AKTEPE TANGU. ntangu@yalovabahce.gov.tr. Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı 2012 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nesrin AKTEPE TANGU Unvan Mühendis (Dr.) Telefon 02268142520/1210 E-mail ntangu@yalovabahce.gov.tr Doğum Tarihi - Yeri 22.08.1970/Kalecik Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans

Detaylı

BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI

BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI BİTKİ HASTALIKLARI ARAŞTIRMALARI 31 OCAK 2014 Ahmet Yasin GÖKÇE Koordinatör TARIMSAL ARAŞTIRMALAR VE POLİTİKALAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bitki Sağlığı Araştırmaları Daire Başkanlığı Sunu Planı Türkiye de Bitki

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Cihan ERDÖNMEZ Doğum Tarihi: 20 Mart 1970 Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Orman Mühendisliği İstanbul Üniversitesi 1990

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: HALİL ÖZDEMİR Doğum Tarihi:17.03.1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tekstil Mühendisliği Çukurova Üniversitesi

Detaylı

KİŞİSEL BİLGİLER. YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi YDS (KPDS) ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 53 GÖREV YERLERİ

KİŞİSEL BİLGİLER. YABANCI DİL BİLGİSİ Yabancı Dil / Derecesi YDS (KPDS) ÜDS TOEFL IELTS İngilizce 53 GÖREV YERLERİ KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı Nejla ÇELİK Ünvanı Ziraat Mühendisi Telefon 0 538 7109084 E-mail nejla.celik@tarim.gov.tr Doğum Yeri - Tarihi Eskişehir-05.02.1971 EĞİTİM BİLGİLERİ Doktora Üniversite Adı Akademik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı.

ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. ÖZGEÇMİŞ Ordu nun KabataĢ ilçesinde 1 Ocak 1974 tarihinde doğdu. Ailesi ile birlikte 1975 yılında Samsun un Bafra ilçesine taģındı. Ġlköğrenimini Bafra Uluağaç Köyü Ġlkokulunda, ortaöğrenimini Sürmeli

Detaylı

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7

Biyolojik Mücadele. Öğretim Elemanları Entomoloji Fitopatoloji Toplam Prof. Dr. - 1 1 Doç. Dr. 2 2 Yrd. Doç. Dr. 3 1 4 Araş. Gör - - - Toplam 5 2 7 D. Ü. ZİRAAT FAKÜLTESİ BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ Tarihçesi D. Ü. Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü 1995 yılında açılmıştır. 2002-2003 eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlanmıştır. Bölümden şimdiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü

ÖZGEÇMİŞ. Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Halil İLKİMEN Doğum Tarihi : 13 Ekim 1982 Doğum Yeri : Tavas/DENİZLİ Adresi : Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü Unvan : Araştırma Görevlisi Doktor Öğrenim

Detaylı

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977

Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Kütahya 1977 Adı Soyadı Ünvanı Birimi Doğum Yeri Doğum Tarihi BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ İsmail POYRAZ Yrd.Doç.Dr. AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ FORMU KİŞİSEL BİLGİLER Fen Edebiyat Fak. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

Detaylı

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32

İÇİNDEKİLER VII. SULAMA GİRİŞ SULAMANIN GENEL PRENSİPLERİ Sulamanın Amacı ve Önemi... 32 İÇİNDEKİLER TOPRAK VE GÜBRELEME GİRİŞ... 1 1. BAHÇE TOPRAĞI NASIL OLMALIDIR... 2 1.1. Toprak Reaksiyonu... 2 1.2. Toprak Tuzluluğu... 3 1.3. Kireç... 4 1.4. Organik Madde... 4 1.5. Bünye... 5 1.6. Bitki

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Fen Bilimleri Enstitüsü İstatistik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Adil Korkmaz Doğum Tarihi: 01 Temmuz 1956 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Elektrik Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Bölümü

Detaylı

ÖZET. Y. Lisans Tezi

ÖZET. Y. Lisans Tezi ÖZET Y. Lisans Tezi ARABİDOPSİS THALİANA (FARE KULAĞI TERESİ) DA KONUKÇU DIŞI DAYANIKLILIK LOKUSLARININ ERKEN YANIKLIK (ALTERNARİA SOLANİ) HASTALIK ETMENİN KONTROLÜ İÇİN ARAŞTIRILMASI (*) Çiğdem YAZAR

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1 Unvanı - Adı Soyadı: Prof. Dr. Ali İhsan EROL Doğum Tarihi: 26.01951 Telefon: 0 372 265 67 66 (128) Öğrenim Durumu: ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Mimarlık Fakültesi

Detaylı

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE

Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Arş. Gör. Dr. Mücahit KÖSE Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi (3100) KÜTAHYA Doğum Yeri ve Yılı: Isparta/Yalvaç Cep Telefonu: Telefon:765031-58 E-posta:

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans Programı ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Tülay AYYILDIZ Doğum Tarihi: 16-12-1975 Öğrenim Durumu: Yüksek Lisans Öğrenim Dönemi Devam ediyor 2005 2001 1996 1994 Diploma Türü Doktora Yüksek Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Umut YENİOCAK Doğum Tarihi: 1979 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Hukuk Marmara Üniversitesi 2002 Y. Lisans Ekonomi Hukuku İstanbul

Detaylı

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1

Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 BİTKİ KORUMA BÜLTENİ 2009, 49(4): 183-187 Bazı aspir genotiplerinin pas hastalığına karşı reaksiyonları hakkında ön çalışma 1 Selin KALAFAT 2 Aziz KARAKAYA 2 Mehmet Demir KAYA 3 Suay BAYRAMİN 3 SUMMARY

Detaylı

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans

ÖZGEÇMĐŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans ÖZGEÇMĐŞ Adı Soyadı: Yeşim Özek Kaloti Doğum Tarihi: 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Đngilizce DĐCLE ÜNĐVERSĐTESĐ 1988-1992 Öğretmenliği Y. Lisans TESOL University of Stirling

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sanatları-SİNEMA Bölümü Adı Soyadı: Günseli Pişkin Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans (1) Sahne ve Görüntü DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ 1986 Sanatları-SİNEMA Bölümü Lisans () Buca Eğitim Fakültesi DOKUZ EYLÜL

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Tokat

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü, Tokat GOÜ, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2011, 28(2), 179-186 Fare Kulağı Teresi, Arabidopsis thaliana da Konukçu Dışı Dayanıklılığın Erken Yanıklık Hastalık Etmeni Alternaria solani'nin Kontrolü İçin Araştırılması*

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri DoğumTarihi Yabancı Dili İletişim Tel Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Y.

ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Doğum Yeri DoğumTarihi Yabancı Dili  İletişim Tel Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/ Program Üniversite Yıl Y. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı :Ali TURAN Doğum Yeri :Maçka DoğumTarihi :04.05.1972 Yabancı Dili :İngilizce (YDS 2016 İlkbahar Dönemi, 72.500) E-mail :ali.turan@giresun.edu.tr İletişim :Giresun Üniversitesi TBMYO

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bige Zeynep OKTUĞ Doğum Tarihi: 12.02.1972 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Boğaziçi Üniversitesi 1996 Y. Lisans İletişim

Detaylı

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

Fen-Edebiyat Fakültesi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 1. KİŞİSEL BİLGİLER 1.1. Adı Soyadı: Gökhan ALPASLAN 1.2. Doğum Tarihi ve Yeri: 29.06.1982 / ANKARA 1.3. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr 1.4. Öğrenim Durumu: Doktora 2. AKADEMİK DERECELER 2.1. Eğitim (dereceler, alan,

Detaylı

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü

Prof. Dr. Yıldız Tümerdem. Mesleksel Yaşam Öyküsü Prof. Dr. Yıldız Tümerdem Mesleksel Yaşam Öyküsü 1. Adı Soyadı: Yıldız Tümerdem 2. Doğum Tarihi: 01.01.1937 3. Unvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tıp Ankara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Hacettepe Üniversitesi 2007 Rehabilitasyon Y. Lisans Protez Ortez Biyomekanik ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Başar ÖZTÜRK Doğum Tarihi: 26.10.1983 Öğrenim Durumu: Doktora Ünvanı: Doktor Fizyoterapist Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Fizyoterapi ve Hacettepe

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Yasin ASLAN Doğum Tarihi: 12 Mayıs 1975 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ġngilizce Öğretmenliği ABD Selçuk Üniversitesi 1996-97

Detaylı

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007

Görev Yeri Unvanı Sınıf. Biyoloji Manisa Merkez Bilim ve Sanat Merkezi 2005-2007 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Mustafa AKYOL Doğum Tarihi: 05.05.1977 Ünvanı: Yrd Doç Dr Öğrenim Durumu: Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Biyoloji Akdeniz Üniversitesi,

Detaylı

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010

seciley@hotmail.com EĞİTİM BİLGİLERİ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi 2010 KİŞİSEL BİLGİLER Adı Soyadı S.Seçil Erdoğan Unvan Mühendis Telefon 226-8142520-1287 E-mail seciley@hotmail.com Doğum Tarihi - Yeri 04.01.1970 Fotoğraf Doktora Yüksek Lisans Lisans EĞİTİM BİLGİLERİ Namık

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ayten Koç Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi 1988-1992 Y. Lisans Matematik Yıldız Teknik Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Çalışma Alanları: Cebir ve sayılar teorisi, cebirsel sayı teorisi, cebirsel geometri, cebirsel kodlama teorisi.

ÖZGEÇMİŞ. Çalışma Alanları: Cebir ve sayılar teorisi, cebirsel sayı teorisi, cebirsel geometri, cebirsel kodlama teorisi. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih Koyuncu Doğum Tarihi: 10 Haziran 1971 Ünvanı : Doç. Dr. Çalışma Alanları: Cebir ve sayılar teorisi, cebirsel sayı teorisi, cebirsel geometri, cebirsel kodlama teorisi. 1. Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi

ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL 2. EĞİTİM. Adı Soyadı: Emre TURGAY. Doğum Tarihi/Yeri: İstanbul. Yazışma Adresi: İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ÖZGEÇMİŞ 1. GENEL Adı Soyadı: Emre TURGAY Doğum Tarihi/Yeri: Yazışma Adresi: Su Ürünleri Fakültesi Yetiştiricilik Bölümü Hastalıklar Anabilim Dalı Ordu Cad. No:200 34470 Laleli / Telefon: +90 212 455 57

Detaylı

TÜBİTAK MAM GEN MÜHENDM HENDİSLİĞİ VE BİYOTEKNOLOJB YOTEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (GMBE) TANITIMI IKEV Türkiye için Biyoteknoloji Toplantısı 8 Kasım m 2007 1 GMBE Personeli Araştırmacı 50 Toplam Personel 65 Teknisyen

Detaylı

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü

İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 İletişim Bilgileri: Tel. 0216 4002222 / 2976 E-mail : nejla.polat@uskudar.edu.tr 4. Öğrenim Durumu: Derece Lisans

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Bahar GÜDEK Doğum Tarihi: 30 Ekim 1977 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Güzel Sanatlar Fakültesi Erciyes Üniversitesi 1996-2000 Müzik

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: ÖNER ÇELİK Doğum Tarihi: 20/06/1974 Ünvan: Uzman Tıp Doktoru Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Ortaokul-lise Anadolu Lisesi 1992 Y. Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans İSTATİSTİK ANADOLU Yüksek Lisans İŞLETME / SAYISAL YÖNTEMLER ANADOLU 1999 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı E-posta : Metin BAŞ : metin.bas@dpu.edu.tr Telefon : 2207 Doğum Tarihi : 30 Eylül 1971 Ünvanı : Yardımcı Doçent Doktor Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İSTATİSTİK

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Fatih Koyuncu Doğum Tarihi: 10 Haziran 1971 Akademik Ünvanı : Y. Doç. Dr. Çalışma Alanları: Cebir, Cebirsel Sayı Teorisi, Cebirsel Geometri, Kodlama Teorisi, Kriptoloji, Cebirsel Topoloji.

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Orkide MİNARECİ Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Biyoloji Bölümü (Temel ve Ege Üniversitesi Fen Fakültesi 1992

Detaylı

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji

Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans. Hacettepe Psikoloji Bölümü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Psikoloji ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Umut ŞAH Doğum Tarihi: 1984 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Bitirme Yılı Lisans Edebiyat Fakültesi Hacettepe Psikoloji Bölümü Üniversitesi 2002-2006

Detaylı

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

7.3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler ÖZGEÇMiş 1. Adı Soyadı: Işık Gülcan 2. Doğum Tarihi/Doğum Yeri: 14.04.1980/ istanbul 3. Unvanı: Uzman Doktor 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Universite Yıl Lisans Tıp Fakültesi istanbul Üniversitesi Cerrahpaşa

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl DR. ALI S. NAZLIPINAR Dumlupınar Üniversitesi, Fen Ed. Fakültesi Matematik Bölümü, Kütahya, TÜRKİYE ali.nazlipinar@dpu.edu.tr Tel: +90 274 2652031 /3065 (Dahili) Öğrenim Durumu Derece Bölüm/Program Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Seyfettin ASLAN Doğum Tarihi: 16.03.1968 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İİBF, Kamu Yönetimi Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1992

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Hasan Karakul Doğum Tarihi : 04.05.1980 Unvanı : Yrd.Doç.Dr Öğrenim Durumu : Doktora (Üniversite) Çalıştığı Kurum :İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. :

ÖZGEÇMİŞ. : 1. Adı Soyadı : Onur Zahal İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi :16.09.1985 ÖZGEÇMİŞ : Paşaköşkü Mahallesi, Kalamış Sokak, Garip Dayı Apartmanı, Kat:2, No:5, Battalgazi/Malatya :0555 513

Detaylı

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ

DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ DOÇ. DR. OĞUZ KARADENİZ ADRES: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ İİBF KINIKLI KAMPÜSÜ, 20020 DENİZLİ TELEFON: 0 258 296 2678 e-mail: oguzk@pau.edu.tr Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Maliye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ DOÇ.DR. AYŞE FUNDA YALINIZ Adres : Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Evliya Çelebi Yerleşkesi Tavşanlı Yolu 10.km. KÜTAHYA Telefon : 2742652031-3058

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ. : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Hafize Sevinç AYDAR İletişim Bilgileri Mail : hafizesevinc.aydar@mef.edu.tr 2. Doğum Tarihi : 11.08.1972 3. Unvanı : Yardımcı Doçent Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Metin ZEYVELİ 2. DoğumTarihi : 30 Haziran 1971 3. Unvanı : Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Makine Eğitimi Gazi Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : BİLGİN ORHAN ÖRGÜN Doğum Tarihi : 13 AĞUSTOS 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İŞLETME Kara Harp Okulu 1989 Y. Lisans 1 İKTİSADİ

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ ADI SOYADI: Latife Utaş Akhan DOĞUM TARİHİ: 28 Aralık 1979 YABANCI DİL: İngilizce ( Aralık 2007 ÜDS: 71.250) Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl lisans

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI

YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BAHÇE BİTKİLERİ BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI YYÜ. ZİRAAT FAKÜLTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1. YARIYIL I (GÜZ DÖNEMİ) BÖLÜMÜ 1. SINIF HAFTALIK DERS PROGRAMI PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 () PRENSİPLERİ D5 BOTANİK I BOTANİK

Detaylı

A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler A.1. Tunalı, B., Kansu, B., Berner, D., 2009. Biological control studies on Convolvulus arvensis L. with fungal pathogens collected from the central Black

Detaylı

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı :

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı : ÖZGEÇMİŞ Adı ve Soyadı: Erol ÖZDEN Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Tarih Lisans Resim_İş Bl. Resim-İş Öğr. Marmara Üniversitesi 1984 Yüksek Lisans (2809 Sayılı Kanunun Geçici Marmara Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : İsmail METİN 2. Doğum Tarihi : 1982 3. Unvanı : Yard. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu : Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Ön Lisans Dış Ticaret Uludağ Üniversitesi 2002 Lisans İktisat

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent

ÖZGEÇMİŞ. Ünvan Kurum Alan Yıl. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi. Biyoloji 2005-2010 Yarı zamanlı Öğretim Elemanı Yardımcı Doçent ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Sibel YILMAZ İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail 2. Doğum Tarihi : 08.03.1980 3. Unvanı : Yardımcı Doçent : Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Fen/Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji

Detaylı

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB )

1. Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü ( ) 2. Öğretmen (MEB ) ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Aybala ÇAYIR Doğum Tarihi: 05.11.1984 İletişim: Tel: e-posta: aybalacayir@gmail.com Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Sınıf Öğretmenliği

Detaylı

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ

Özgeçmiş ve Eserler Listesi. Mehmet KARAKAŞ Özgeçmiş ve Eserler Listesi Mehmet KARAKAŞ Doğum Tarihi: 28.11.1970 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans Maliye İstanbul Üniversitesi 1994 Y. Lisans Bütçe ve Mali Planlama İstanbul Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZ GEÇMİŞ FORMUÖDoç. Dr. Mustafa KAHYAOĞLU 1. Adı Soyadı: Aynur AKER 2. Doğum Tarihi: 06.0.1980 3. Unvan: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Doktora Lisans Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Fen Edebiyat

Detaylı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İvesi Koyunlarında mikrosatellite lokuslarında polimorfizmin tespiti Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştı

I. Projenin Türkçe ve İngilizce Adı ve Özetleri İvesi Koyunlarında mikrosatellite lokuslarında polimorfizmin tespiti Güneydoğu Anadolu Tarımsal Araştı T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPORU İvesi Koyunlarında Mikrosatellite Lokuslarında Polimorfizmin Tespiti Proje Yürütücüsü: Profesör Doktor Ayhan ELİÇİN Proje Numarası: 20050711087

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Edebiyat Fakültesi Kütüphanecilik İstanbul Üniversitesi 1987 1. Adı Soyadı: NEJLA POLAT 2. Ünvanı: Yrd.Doç.Dr. 3. Doğum Tarihi: 01.03.1954 ÖZGEÇMİŞ İletişim Bilgileri: Tel.: 0212 4445001/1547 4. Öğrenim Durumu: E mail: nejla.polat@yeniyuzyil.edu.tr Derece Bölüm/Program

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sağlık Memurluğu Kafkas Üniversitesi 2002 Y. Lisans Mikrobiyoloji Kafkas Üniversitesi 2014 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı : Özgür ASLAN 2. Doğum Tarihi : 01 Ekim 1979 3. Unvanı : Öğretim Görevlisi. 4. Öğrenim Durumu : Yüksek Lisans 5. Çalıştığı Kurum :Artvin Çoruh Üniversitesi Derece Alan Üniversite

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Levent KOŞAN Doğum Tarihi: 13.05.1976 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Y. Lisans Doktora Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ Adı Soyadı: Hikmet MARAġLI Doğum Tarihi: 02 Nisan 1960 Görevi: Yrd. Doç. Dr. KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ĠĢletme Bölümü Öğretim Üyesi Öğrenim

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

ÖZGEÇMİŞ. 7. Yayınlar 7.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Gonca ATICI 2. Doğum Tarihi: 07.05.1975 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans İngilizce İktisat İstanbul Üniversitesi 1997 Y. Lisans Para-Banka

Detaylı

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr

Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr Ad Soyad Umut KEDİKLİ İş Telefonu 0 370 4333198/2793 E-mail(ler) kedikliumut@hotmail.com umutkedikli@karabuk.edu.tr İş Adresi Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler

Detaylı