Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir."

Transkript

1 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne uygun olarak düzenlenmistir. 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürün ismi : Eşanlamlıları : B : DPX-X Madde/Müstahzarın kullanımı : Böcek ilacı Şirket : DuPont Türkiye Kimyasal Ürünler San. ve Tic. A.S. Büyükdere Caddesi, Özsezen İş Merkezi, A Blok, Kat:1 Esentepe, Şişli - İstanbul Türkiye Telefon : Faks : Acil durum telefonu : Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) : Elektronik posta adresi : 2. TEHLİKELERİN TANITIMI Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R25: Yutulması halinde toksiktir. Zararlı Xn: Zararlı R20: Solunması halinde zararlıdır. Tahriş edici Xi: Tahriş edici R41: Gözde ciddi hasar riski. Çevre için tehlikeli N: Çevre için tehlikeli R50/53: Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Gözler tarafından emilirse öldürücü olabilir. 3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ Kimyasal İsmi CAS-No. EC-No. Sınıflandırması Konsantrasyon [%] 1/12

2 Methomyl T+; R28 N; R50/53 Ethanol F; R11 Xi; R36 20 >= 20 - < 25 Bu bölümdeki R-ibarelerinin tam metni için 16. Bölüme bakınız. 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ Genel öneri : Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Solunum düzensiz veya durmuş ise suni solunum yapınız. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Kolinesterazi inhibe eden N-metil karbamat içerir. Bu ürün antikolinesteras bileşiği içerir. Tıbbi yönden sakıncalı ise kullanmayınız. Solunması halinde : Tedavi için öneriler almak üzere bir zehir merkezine veya doktora başvurunuz. Temiz havaya çıkartınız. Suni solunum ve/veya oksijen gerekli olabilir. Cilt ile temas : Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Derinin tahriş olması durumunda veya alerjik reaksiyonlar görüldüğü takdirde doktora başvurunuz. Deriyle teması sonrası zehirlenme belirtileri ortaya çıkarsa, derhal bir doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Göz ile temas : Kontakt lens varsa ve çıkartılması kolaysa çıkartınız. Gözleri açık tutarak dakika kadar yavaş ve dikkatlice suyla yıkayınız. Tıbbi yardım alınız. Yutulması halinde : Doktora veya zehir kontrol merkezine başvurunuz. Yutulmasi halinde, 1-2 bardak su içiniz ve girtlaga parmak sokarak kusmayi bir iki defa deneyiniz Kusmasını sağlayınız ( sadece kazazedenin bilinçli olduğu durumda). Ağzı suyla çalkalayınız. Doktor icin uyarılar Riskler : Tamamen iyileştiğinden emin olana kadar kolinesteraz inhibitörüne maruz kalınmamalıdır. Semptomlar : Solunum güçlükleri, Solunum darlığı, Baş dönmesi, Mide bulantısı, Zayıflık, güçsüzlük, Baş ağrısı, Bulanık görme, göz bebeklerinin konstriksiyonu, yavaş nabız atışı, terleme, kas seğirmesi Tedavi : Tam atropinizasyon gerçekleşene kadar antidot olarak atropin sülfat veriniz. Belirtilere göre tedavi ediniz Tamamen iyileştiğinden emin olana kadar kolinesteraz inhibitörüne maruz kalınmamalıdır. Kontrendikasyon: Oksimler (pralidoksim), süksinilkolin ve diğer kolinerjik maddeler, solunum uyarıcılar ve fizostigmin. Morfin tedavisi kontrendikedir. 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ Uygun yangın söndürücüler : Kuru kimyasal, Su spreyi, Köpük, Karbon dioksit (CO2), 2/12

3 Güvenlik nedenleriyle kullanılmaması gereken yangın söndürücüler ve yangın söndürme yöntemleri Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Yüksek hacimli su jeti, (kirlenme riski), : Yangın ortamında, tehlikeli bozunma ürünleri oluşur. Karbon dioksit (CO2) Azot oksitler (NOx) : Tam koruma kıyafetleri giyiniz ve kendinden hava sağlayan solunum aleti takınız. Ek bilgi : Yangın söndürme sularının yeryüzü veya yeraltı sularına karışmasını önleyiniz. Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular lağıma atılmamalıdır. Yangın artıkları ve kirlenmiş yangın söndürme suları, yerel kurallara uygun olarak bertaraf edilmelidir. (küçük çapta yangınlarda) Bölge tamamen yangına maruz kalmışsa ve durum elverişli ise, yangının kendi kendine yanıp sönmesine izin veriniz. Çünkü su bölgenin kirlenmesini artırabilir. Tankları/kapları su spreyi ile soğutunuz. 6. KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ Kişisel önlemler : Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Bölgeye girilmesini kontrol altina alınız. İnsanları, dökülen malzemeden/sızıntıdan gelen dumandan uzak tutunuz. Dökülen bölgeyi havalandırınız. Statik elektrik boşalımlarına karşı önlem alın. Deri, göz ve giysilere dokunmayınız. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. 7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz. Çevresel önlemler : Eğer güvenlik tehlikesi yok ise, daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Malzemenin yeraltı sularını kirletmesine izin vemeyiniz. Çok önemli miktarda dökülme olup olmadığı yerel otoritelere haber verilmelidir. Ilacin nehire, göle veya kanalizasyona karışması halinde gerekli mercilere basvurunuz. Döküntü Temizleme Yöntemleri : Temizleme yöntemleri- az dökülme Etkisiz emici bir malzeme ile emilmesini sağlayınız. Dökülenleri silip, elektrikli süpürgeyle alıp, atmak üzere uygun bir kaba koyunuz. Temizleme yöntemleri- çok dökülme Daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz. Dökülenleri kontrol altına alınız, yanıcı olmayan malzemeye emdiriniz (örn. kum, toprak, diyatomit toprağı, vermikülit) ve yerel/ulusal yönetmeliklere uygun atmak üzere bir kaba aktarınız (bkz bölüm 13). Büyük miktarlardaki akıntılar atılmak üzere mekanik olarak toplanmalıdır (pompalayarak alınız). Sızan sıvıları iyice kapatılabilir kaplarda (metal/plastik) toplayınız. Kontamine olmuş emici maddeyi atmak üzere toplayıp çukura doldurunuz. Ek öneri : Kazara dökülen sıvıyı asla tekrar kullanım için orjinal kabına geri koymayınız. Yerel kurallara uygun olarak yerleştiriniz. 3/12

4 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA Elleçleme Güvenli elleçleme önerileri : Yalnızca bizim önerilerimize uyarak kullanınız. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız. Yalnızca temiz ekipmanlar kullanınız. Uygun havalandırma sağlayınız. Sprey dumanını veya buharını solumayınız. Kapları açarken, yayılan buharları solumaktan kaçınınız. Çözeltiyi etikette(lerde) ve/veya kullanım klavuzunda belirtildiği şekilde hazırlayınız. Hazırlanmış olan çözeltiyi mümkün olduğu kadar çabuk kullanınız - Depolamayınız. Taşırken yere dökülmesini engellemek için altına metal bir levha tutunuz. Ürünü elleçlemeden hemen sonra ve çalışmaya ara vermeden önce ellerinizi yıkayınız. Tekrar kullanmadan önce kirlenmiş olan giysilerinizi yıkayınız. Kullanılmamış malzemeyi asla depolama haznesine koymayınız. Belirtilen maruz kalma risk üst sınırını geçmemeye dikkat ediniz ( bakınız bölüm 8). Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri : Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(statik elektrik deşarjı organik buharların tutusmasına neden olabilir). Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamlar topraklanmalıdır. Isıdan ve tutuşmaya yol açabilecek herşeyden uzak tutunuz. Statik elektrik deşarjına engel olmak için gerekli önlemleri alınız.(statik elektrik deşarjı organik buharların tutusmasına neden olabilir). Statik elektriğin boşalması nedeniyle oluşabilecek gaz tutuşmasını önlemek için tüm metal aksamlar topraklanmalıdır. Depolama Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler Genel depolama için öneriler : Kilit altında ya da yalnızca vasıflı veya yetkili kişilerin girebileceği yerlerde saklayınız. Orjinal kabı içerisinde saklayınız. Düzgün etiketlenmiş kaplarda saklayınız. Kapları sıkıca kapalı olarak kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde tutunuz. Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. : Diğer ürünlerle birlikte depolanması sırasında özel sınırlamalar yoktur. Diğer veriler : Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. Özel kullanım(lar) (EC) No 1107/2009 Tüzüğüne tabi bitki koruma ürünleri. 8. MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA Çalışma alanı kontrol parametreleri ile bileşenler Bileşenleri CAS-No. Tip Maruz kalma şekli Kontrol parametreleri Ethanol mg/m ppm Düzeltme Esaslar 1973 TR MAK 4/12

5 Methanol TWA 260 mg/m3 200 ppm EU ELV Belirleyici SKIN_DES EU ELV Deri tarafından emilebilir. 260 mg/m3 200 ppm 1973 TR MAK 260 mg/m3 200 ppm TR OEL Mühendislik önlemleri İyi ve uygun bir havalandırma oldugundan emin olunuz (özellikle kapalı yerlerde). Preparat organik solvent içerdiği için, elektrikli aletler patlamaya dayanıklı ve statik elektrik ve kıvılcım gibi tüm tutuşma kaynaklarından uzak olmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlar Solunum sisteminin korunması : Üretim ve işlemede: A2 (EN 141) buhar filtreli yarym maske Karışıtırıcı ve Yükleyiciler şunları giymelidir: A2/P3 (EN 141) kombinasyon filtreli yarım maske Sprey uygulaması - dışarıda: Davlumbazlı traktör/püskürtücü: Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. Traktör / bacasız püskürtücü: A2/P3 (EN 141) kombinasyon filtreli yarım maske Sırtçantası/sırt pulverizatörü: A2/P3 (EN 141) kombinasyon filtreli yarım maske Kapalı tünelde mekanik otomatik sprey uygulaması: Normal durumlarda maske kullanımını gerektirmez. Ellerin korunması : Malzeme: Nitril kauçuk Eldiven kalınlığı: 0,4-0,7 mm Eldiven uzunluğu : 35 cm veya daha uzun konçlu eldiven. Koruma derecesi: Sınıf 6 Eldivenin kullanım süresi: > 480 min Seçilen koruma eldivenleri, AB 89/686/EEC Direktifine ve bu direktiften yola çıkılarak hazırlanan EN 374 standartlarına uygun olmalıdır., Eldiven üreticisi tarafından verilen geçirgenlik özellikleri ve delinme süresiyle ilgili talimatlara uyunuz. Kesik tehlikesi, aşınma ve temas süresi gibi özel kullanım şartlarını da göze alınız., Belli bir iş ortamı için uygunluğu, koruma eldiveni üreticisine danışılmalıdır., Eldivenler kullanım öncesi kontrol edilmelidir., Bozunma veya kimyasal olarak delinme belirtileri varsa eldivenler atılmalı değiştirilmelidir., Tulumun kollarının içine 35 cm veya daha uzun konçlu eldiven giyilecektir., Eldivenleri çıkarmadan önce sabunlu su ile yıkayınız. Gözlerin korunması : Yan siperleri olan güvenlik gözlükleri 5/12

6 Deri ve vücudun korunması : Üretim ve işlemede: Tüm korunma kıyafeti Tip 4 (EN 14605) Karışıtırıcı ve Yükleyiciler şunları giymelidir: Tüm korunma kıyafeti Tip 4 (EN 14605) Lastik önlük Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345). Sprey uygulaması - dışarıda: Davlumbazlı traktör/püskürtücü: Normalde kişisel vücut koruması gerekmemektedir. Traktör / bacasız püskürtücü: Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345). Alçak uygulamalar (bahçecilik, tarla mahsülü): Tüm korunma kıyafeti Tip 4 (EN 14605) Orta-yüksek uygulamalar: Tüm korunma kıyafeti Tip 3 (EN 14605) Sırtçantası/sırt pulverizatörü: Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345). Alçak uygulamalar (bahçecilik, tarla mahsülü): Tüm korunma kıyafeti Tip 4 (EN 14605) Orta-yüksek uygulamalar: Tüm korunma kıyafeti Tip 3 (EN 14605) Yüksek uygulamalar (meyve bahçesi, meyve ağaçları): Tüm korunma kıyafeti Tip 3 (EN 14605) Nitrilli kauçuk bot (EN / EN ISO 20345). Kapalı tünelde mekanik otomatik sprey uygulaması: Normalde kişisel vücut koruması gerekmemektedir. İşlem görmüş alana tekrar girilebilecek süreden önce girmeyi gerektiren olağandışı durumlarda, Tip 6 (EN 13034) tam koruma kıyafeti, sınıf 2 (EN 374) nitril kauçuk eldivenler ve nitril kauçuk botlar ((EN / EN ISO 20345) giyiniz. Bazı kumaşları giyerken ergonomiyi optimize etmek için pamuklu iç çamaşırı giyilmesi önerilir. Satıcıdan tavsiye alınız. Hem su buharına hem de havaya dayanıklı giysi malzemeleri giyim konforunu maksimize edecektir. Malzemeler kullanım sırasında bütün ve dayanıklı kalmak için sağlam olmalıdır. Önerilen korunma tipinden bağımsız olarak, malzemenin ilgili madde ve maruziyet tipine göre uygun performans seviyesinden emin olmak için kumaşın geçirgenlik dayanıklılığı kontrol edilmelidir. Hijyen önlemleri : Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız. Çalışma bölgesi, giysi ve ekipmanlar düzenli olarak temizlenmelidir. Çalışma giysilerinizi ayrı bir yerde tutunuz. Kirli çalışma giysileri çalışma alanının dışına çıkarılmamalıdır. Ellerinizi ve yüzünüzü çalışmaya ara vermeden önce ve ürünü elleçlemeden hemen sonra yıkayınız. Malzeme içine kaçarsa kıyafet/ppeleri derhal çıkarınız. Çevreyi korumak için tekrar kullanmadan önce tüm kişisel koruyucu ekipmanlarınızı yıkayınız ve ortada bırakmayınız. Yerel ve ulusal kurallar gereğince durulama suyunu imha ediniz. Koruyucu tedbirler : Korunma malzemelerinin türü, her iş yerine göre, tehlikeli maddenin miktarı ve konsantrasyonuna bağlı olarak belirlenmelidir. Kullanımdan önce tüm kimyasal korunma kıyafetleri gözden geçirilmelidir. Kimyasal veya fiziksel hasar veya kirlenme halinde kıyafetler ve eldivenler değiştirilmelidir. Uygulama sırasında yalnızca koruması olan kullanıcılar uygulama alanına girebilir. 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER Fiziksel hali : sıvı, 6/12

7 Renk : mavi, Koku : alkolümsü, ph : 4,9 Erime noktası/erime aralığı : Uygulanmaz Kaynama noktası/kaynama : Bu karışım için mevcut değildir. aralığı Parlama noktası : 34,5 C Termik bozunma (dekompozisyon) Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı Oksitleyici özellikler Patlayıcılık özellikleri Alt patlama limiti / alev alabilirlik alt sınırı Üst patlama limiti / alev alabilirlik üst sınırı Buhar basıncı : Bu karışım için mevcut değildir., : 420 C : Madde yükseltgen değildir. : Patlayıcı değildir : 3,3 vol% :, Bu karışım için mevcut değildir. :, Bu karışım için mevcut değildir. Yoğunluk : 1,036 g/cm3 ( 20 C) Çözünürlük/niteliksel Su içinde çözünürlüğü Dağılım katsayısı ( n- oktanol/su) Akışkanlık (viskozite, kinematik) Nispi buhar yoğunluğu : tamamen çözünebilir :, çözünür :, Uygulanmaz :, Uygulanmaz :, Bu karışım için mevcut değildir. Buharlaşma oranı : Bu karışım için mevcut değildir. Fiziko-kimyasal/diğer bilgiler : Özellikle belirtilmesi gereken başka veri yoktur. 10. KARARLILIK VE TEPKİME Kaçınılması gereken durumlar : Isı, alevler ve kıvılcımlar. 7/12

8 Kaçınılması gereken malzemeler Tehlikeli bozunma/ayrışma ürünleri Tehlikeli reaksiyonlar : Özellikle belirtilmesi gereken malzemeler yoktur. : Hidrojen siyanür, Metil izo siyanat, Sülfür oksitler : Buharlar havada patlayıcı bir karışım oluşturabilir. Çok ısınma halinde buhar/hava karışımları patlayıcıdır. Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz. 11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ Akut oral toksisite : LD50/ Sıçan: 132 mg/kgmetod: OECD Test Talimatı 401 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: Şirket içi çalışma raporu. Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : LC50/ 4 h / Sıçan : 1,28 mg/l Metod: OECD Test Talimatı 403 Ürünün zehirlilik derecesine ait veriler aynı yapıya sahip diğer ürünlerden alınmıştır. Bilgi Kaynağı: Şirket içi çalışma raporu. Akut dermal toksisite : LD50/ Sıçan > mg/kg Metod: OECD Test Talimatı 402 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: Şirket içi çalışma raporu. Cilt tahrişi : Tavşan Sonuç: Deri tahrişi gözlenmez Metod: OECD Test Talimatı 404 Maruziyet zamanı 72 h (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: Şirket içi çalışma raporu. Göz tahrişi : Tavşan Sonuç: Ciddi göz tahrişi Metod: OECD Test Talimatı 405 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: Şirket içi çalışma raporu. Duyarlılık : Buehler Testi Kobay Sonuç: Hayvanlar üzerinde yapılan testlerde, temas yoluya deride hassasiyete neden olmamıştır. Metod: OECD Test Talimatı 406 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: Şirket içi çalışma raporu. Mütajenlik değerlendirmesi Methomyl : Bakteriyel ve memeli hücre kültürlerinde yapılan testlerde mutajenik etkiler görülmedi. Hayvanlar üzerinde yapılan testler herhangi bir mutagen etki göstermemiştir. Kanserojenlik değerlendirmesi Methomyl : Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanserojen etkiler göstermedi. İnsanlarda kansere yol açan olarak sınıflandırılamaz. 8/12

9 Üremeye olan toksisite değerlendirmesi Methomyl : Hayvansal deneyler üremeye zehirli olmadığını göstermiştir. Üremeye toksik değildir Teratojenlik değerlendirmesi Methomyl : Hayvansal deneyler gelişimsel zehirlilik göstermemiştir. Ek bilgi : Gözler tarafindan absorbe edildigi takdirde öldürücü olabilir: oküler maruziyet sonucunda bir tavşan ölmüştür. Bu maruziyet, oral yoldan alindiginda ölümcül olan seviyeye denkti. 12. EKOLOJİ BİLGİSİ Eliminasyon bilgisi (Kalıcılık ve bozunabilirlik) Biyolojik bozunma : Kendiliginden doğada kolaylıkla çözünmez. Aktif maddeden elde edilen verilere dayanılarak yapılmış tahmin. Biyoakümülasyon : Biyoakümülasyon yapmaz. Aktif maddeden elde edilen verilere dayanılarak yapılmış tahmin. Ekotoksisite Balıklar üzerinde toksisite : statik test LC50/ 96 h/ Lepomis macrochirus (Bluegill güneş balığı) :: 5,1 mg/l Metod: OECD Test Talimatı 203 Ürünün zehirlilik derecesine ait veriler aynı yapıya sahip diğer ürünlerden alınmıştır. Bilgi Kaynağı: Şirket içi çalışma raporu. Su yosunları (algler) üzerinde toksisite Methomyl : / ErC50/ 72 h/ Pseudokirchneriella subcapitata (yeşil yosun): > 100 mg/l Su piresi (daphnia) üzerinde toksisite : / EC50/ 48 h/ Daphnia (Su piresi): 0,096 mg/l Metod: OECD Test Klavuzu 202 (Veriler ürünün kendisi üzerindedir) Bilgi Kaynağı: Şirket içi çalışma raporu. Balıklar için kronik zehirlilik Methomyl : Erken Yaşam Dönemi (ELS)/ NOEC/ 35 d/ Pimephales promelas (Sazan yavrusu): 0,073 mg/l Metod: Suda yaşayan omugasızlar için kronik zehirlilik Methomyl : / NOEC/ 21 d/ Daphnia magna (Supiresi):: 0,0016 mg/l Ekolojiyle ilgili ayrıntılı bilgiler 9/12

10 Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Özellikle belirtilmesi gereken başka ekolojik etki yoktur. Çevre hakkındaki önlemlerle ilgili ek uygulama talimatları için ürün etiketine bakınız. 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ Ürün : Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca. Gerekli yetki alındıktan sonra uygun bir tesiste yakılmalıdır. Suyu ürünle veya ürünün kabıyla kirletmeyiniz (İşlem malzemelerini yerüstü su kaynakları yakınlarında temizlemeyiniz/tarla ve yollardan gelen pis su boruları tarafından kirlenmeyi önleyiniz). Kontamine ambalaj : Boşalan kapları tekrar kullanmayınız. Tekrar kazanım işlemi elverişli değil ise yerel kanunlara uygun olarak imha ediniz. 14. TAŞIMACILIK BİLGİSİ ADR Sınıfı: 6.1 Ambalaj grubu: III Sınflandırma kodu: TF2 HI-No.:: 63 UN numarası: 2991 Tünel kısıtlama kodu: (D/E) Etiket No.: 6.1, 3 Uygun yükleme ismi: CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE (Methomyl, Ethanol) IATA_C Sınıfı: 6.1 Ambalaj grubu: III UN numarası: 2991 Etiket No.: 6.1, 3 Uygun yükleme ismi: Carbamate pesticide, liquid, toxic, flammable (Methomyl, Ethanol) IMDG Sınıfı: 6.1 Ambalaj grubu: III UN numarası: 2991 Etiket No.: 6.1, 3 Uygun yükleme ismi: CARBAMATE PESTICIDE, LIQUID, TOXIC, FLAMMABLE (Methomyl, Ethanol) Deniz kirletici: Deniz kirletici Ek bilgi : DuPont dahili öneriler ve nakliyat kılavuz bilgileri:, ICAO / IATA yalnızca kargo uçağı 15. MEVZUAT BİLGİSİ EC yönergelerine göre etiketleme 10/12

11 Sembol(ler) : T+ Çok Toksik N Çevre için tehlikeli Zararlı bileşenler : Methomyl R-İbaresi/R-İbareleri : R10 Alevlenir. R25 Yutulması halinde toksiktir. R20 Solunması halinde zararlıdır. R41 Gözde ciddi hasar riski. R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. S-İbaresi/S-İbareleri : S 2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. S20/21 Kullanımı sırasında yemek yemeyin, içecek ve sigara içmeyin. S26 Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun. S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir. S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın. S45 Kaza halinde veya kendinizi iyi hissetmiyorsanız hemen bir doktor başvurun (mümkünse etiketi gösterin). S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın. SP 1 Suyu ürünle veya ürünün kabıyla kirletmeyiniz (İşlem malzemelerini yerüstü su kaynakları yakınlarında temizlemeyiniz/tarla ve yollardan gelen pis su boruları tarafından kirlenmeyi önleyiniz). SPo 2 Kullanımdan sonra, korunma kıyaftlerinin hepsini yıkayınız. Özel preparatlar için özel etiketlendirme : İnsanlara ve çevreye zarar vermemek için kullanım kılavuzuna uyunuz. Ek bilgi : Profesyonel kullanıcılar tarafından kullanılabilir. Ulusal yönetmelik bilgileri : T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı, 26 Aralık 2008 tarihli, Sayılı, Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik. 16. DİĞER BİLGİLER 11/12

12 3. Bölümde belirtilen R-ibarelerinin tam metni R11 Kolay alevlenir. R28 Yutulması halinde çok toksiktir. R36 Gözleri tahriş eder. R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir. Düzenleyen Bu güvenlik bilgileri formu, türk kanunlarına göre uyumludur. Mihrican Çakir (GBF-1315) Ek bilgi Etiket üzerinde yazılı direktifleri dikkate alınız., Kullanmadan önce DuPont güvenlik bilgilerini okuyunuz. E.I. du Pont de Nemours ve Şirketi'nin kayıtlı tescilli markaları Bir önceki versiyona göre kayda değer değişiklikler çift çubukla belirtilmiştir. Bu Güvenlik Bilgi Formunda sunulan bilgiler, yayınladığı tarih itibariyle sahip olduğumuz en geçerli bilgilerdir. Verilen bilgiler sadece güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye için yardımcı olması amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Yukarıdaki bilgiler, bu metinde belirtilen özel malzeme(ler) ile ilgilidir ve aksi metinde belirtilmediği sürece, başka malzemelerle birlikte veya herhangi bir işlemde kullanılan malzemeler veya değişime ya da işleme tabii tutulmuş malzemeler için geçerli olmayabilir. 12/12

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir.

: Böcek ilacı, Toprak kurdu zehiri (nematisit) Sınıflandırma (27092 T.C.) Toksik T: Toksik R23/25: Solunduğunda ve yutulduğunda toksiktir. 26 Aralik 2008 tarihli,27092 mükerrer sayili," T.C. Çevre ve Orman Bakanligi Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara Ðliskin Güvenlik Bilgi Formlarinin Hazirlanmasi ve Dagitilmasi Hakkinda Yönetmeligi " ne

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol

GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1907/2006 No'lu Yönetmeliğe (AB) göre Fenol 1. Madde / müstahzar ve şirket / iş sahibinin tanıtımı 1.1 Ürün adı Ticari ismi Kayıt numarası Madde adı : Phenol : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenol Madde no. : 203-632-7 1.2 Madde

Detaylı

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010

DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 Versiyon 2 / TR Revize Edildiği Tarih: 11.09.2010 102000001746 Basım Tarihi: 28.12.2010 DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU 1/8 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Ürün hakkında bilgi Ticari ismi DFF+GIP SC 40+337,5 G U-EU Ürün Kodu (UVP) 05923883, 06424104 Kullanım amacı Yabani

Detaylı

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013

Düzenleme Sayısı: 1 Form No: 193168 Hazırlama Tarihi: 13.03.2013 Yeniden Düzenlenme ve Yayın Tarihi: 13.03.2013 Sayfa No: 1/13 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı Ürün Kodu/No 193168 1.2 Kullanımı/Uygulama Alanı Petro-Kimya, sabun, dokuma sanayi, kâğıt ve pek çok kimyasal işlemde ve

Detaylı

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları:

2. BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ. 2.1. Bileşimdeki Maddelerin Genel Tanımı ve Konsantrasyonları: FORM NO : HERB.042 Sayfa 1 /5 1. MADDE / MÜSTAHZAR VE ŞİRKET / İŞ SAHİBİNİN TANITIMI 1.1. Madde / Müstahzarın Tanıtılması: PESTİSİT 1.2. Madde / Müstahzarat Kullanımı: HERBİSİT (YABANCI OT İLACI ) 1.3.

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa No: 1/15 1. MADDE VE FİRMA TANITIMI 1.1 Madde Hakkında Bilgiler Ticari Adı CAS No 14808-60-7 EINECS No 238-878-4 EINECS Adı Kuvars Moleküler Formülü O2Si Eş Anlamlılar SiO2, "crystalline silica",

Detaylı

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TEHLİKELİ MADDELER VE MÜSTAHZARLARA İLİŞKİN GÜVENLİK BİLGİ FORMLARININ HAZIRLANMASI VE DAĞITILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Sayfa: 1/7 1-MADDE/ MÜSTAHZAR ve ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI Madde ve Müstahzarın tanıtımı: Ticari adı: Firmanın tanıtımı: MAITURK KIMYA SAN.TIC.LTD.STI. DOSAB M.KARAER CAD. SARMASIK Sok. No: 4 16369

Detaylı

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi

1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi Sayfa: 1/8 1: Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanitimi 1.1 Ürün tanılayıcı 1.2 Madde veya karışımın tanılanan ilgili kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanım biçimleri Daha başka önemli bilgi

Detaylı

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi)

MSDS Güvenlik Bilgi Formu LPS THERMAPLEX ( HI-LOAD) Bearing Grease (Ağır Yük Gresi) Bölüm 1 Ürünün ve Firmanın Tanıtımı Ürün Adı: ( Ağır Yük Gresi) Kimyasal Grubu: Petrol Hidrokarbon Ürün Kod No.ları: Üretici Firma: LPS Laboratories Adres: 4647 Hugh Howell Road Tucker, GA 30085-5052 ABD

Detaylı

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59

Ürün Kodu (UVP): 05718819. 16, rue Jean-Marie Leclair 69009 Lyon FRANSA Tel: +33(0)4 72 85 27 99 Fax: +33(0)1 45 42 59 59 Yayın Tarihi: 11.08.2006 Sayfa 1/6 1. Madde / Müstahzar ve Şirket / İş Sahibinin Tanıtımı : Kullanım amacı : İnsektisit Ürün Kodu (UVP): 05718819 Üretici Firma: Bayer Environmental Science 16, rue Jean-Marie

Detaylı

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003

Güvenlik Bilgi Formu EC Direktifi 91/155/EEC ye uygun Basım tarihi: 02.09.2003 Güvenlik Bilgi Formu Basım tarihi: 02.09.2003 1. Madde/preparat ve şirket/tedarikçi bilgileri Ürün bilgileri Şirket/tedarikçi bilgileri Şirket: Merck Schuchardt OHG * 85662 Hohenbrunn * Almanya * Tel.

Detaylı

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU

91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU 91/155/EEC ye uygun olarak ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU Ürün Güvenli k Bilgi Formu 8/3/2002 versiyon 0.0 1.ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANIMI Ticari adı : MICROSET SUPER Ticari kodu : 17430 Firma : SYNTHRON 6, rue

Detaylı

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU

BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI BOYA ÜRETİMİ YAPILAN İŞYERLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ PROJE DENETİMİ DEĞERLENDİRME RAPORU AĞUSTOS 2005 ÖNSÖZ Çalışma ve Sosyal

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU Sayfa 1 nin 5 BÖLÜM 1: Madde/Müstahzar Ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması Ürünün ticari ismi Takibi malzeme numaraları için de geçerlidir: 1006326; 1024977 Ürün grubu: 1.2.

Detaylı

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU

MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU MALZEME GÜVENLĠK BĠLGĠ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARĠKÇĠ TANIMLAMA Ürün Adı : İzocam Camyünü Şilte, Levha ve Prefabrik Borular Üretici : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. Altayçeşme Mah. Öz Sok. No:19 Kat:6, 34843

Detaylı

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI

KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI KONSANTRE SÜLFÜRİK ASİT MALZEMESİ EMNİYET BİLGİ FORMLARI 1.FİRMANIN VE MALZEMENİN TANITIM BİLGİLERİ 1.1. ÜRÜNÜN TANIMI ÜRÜNÜN ADI : SÜLFÜRİK ASİT % 97-98 MOLEKÜLER FORMÜLÜ : H2SO4 1.2 FİRMA TANITIM BİLGİLERİ

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: ENGINE WATER TREATMENT 9111 AL Ürün Parça Numarası: 777704(25Ltr plastic) Bilgi Formu Numarası:

Detaylı

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU

ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME RAPORU Yayın No.56 ÇERKEZKÖY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ RİSK ESASLI PROJELENDİRİLMİŞ DENETİM SONUÇ DEĞERLENDİRME

Detaylı

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA

BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İş Teftiş Kurulu Başkanlığı BASINÇLI GAZ TÜPLERİ İLE GÜVENLİ ÇALIŞMA İş Müfettişi Yardımcılığı Etüdü Duygu KENDİR İş Müfettişi Yardımcısı Ankara-2013 İÇİNDEKİLER

Detaylı

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ SAKARYA SU VE KANALİZASYON İDARESİ (SASKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, SASKİ Genel Müdürlüğü

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

GÜVENLİK BİLGİ FORMU GÜVENLİK BİLGİ FORMU SECTION 1 Maddenin ya da preparatın özdeşliği ve tedarikçi 1.1 Ürün tanımlayıcı Ürün Adı: AQUATUFF Ürün Parça Numarası: 607826 (25 liter), 607827 (210 liter) 1.2 Madde veya karışımın

Detaylı

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS

AL 422 T AL 423 T AL 423 TS AL 422 T AL 423 T AL 423 TS Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Modern tesislerde üretilen ve titiz kalite kontrol işlemlerinden geçirilen üründen en iyi verimi almanızı istiyoruz. Bu nedenle,

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü Sayı : 14511534./12/2013 Konu : Tehlikeli Madde Taşımacılığında Yol Kenarı Denetimleri GENELGE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNERGESİ 1 İÇİNDEKİLER KONULAR SAYFA NO: BİRİNCİ BÖLÜM v Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İKİNCİ BÖLÜM v İstatistikler, Formlar ve Bildirimler ÜÇÜNCÜ BÖLÜM v İşverenin Yükümlülükleri

Detaylı