T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu"

Transkript

1

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1

3 TUK Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Üyeleri Ad Soyad Kurum İl Adres Prof. Dr. Akın İşcan Yüksek Öğretim Kurumu Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Can Demir Karacan Sağlık Bakanlığı Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Etlik Prof. Dr. Gülsev Kale Yüksek Öğretim Kurumu Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Hasan Koç Yüksek Öğretim Kurumu Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nihat Sapan Yüksek Öğretim Kurumu Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Dursun Odabaş Sağlık Bakanlığı Konya Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Murat Elevli Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Emin Ünüvar Yüksek Öğretim Kurumu İstanbul İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Sevgi Mir Yüksek Öğretim Kurumu İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2

4 İçindekiler A- Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Genel Yapısı B- Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Genel Yapısı C- Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Görevleri (Görev Analizi). D- Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Öğrenim Hedefleri 3

5 A- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Genel Yapısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitim programı 4 yıl sürmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminde uzmanlık öğrencileri Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi alanlarında rotasyona gitmektedirler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminden sonra devam edebilecekleri yan dal alanları aşağıdaki gibidir. Yan Dallar Eğitim Süreleri Çocuk Acil Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Çocuk Nefrolojisi Çocuk Nörolojisi Çocuk Romatolojisi Çocuk Yoğun Bakımı Neonatoloji 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl Çocuk Nörolojisi 4

6 Görev Görev Analizi 1 Görev Analizi 2 Öğrenim Hedefi KONVÜLZİYON Uyarılmış konvülziyon Tanım, etyoloji, klinik semptom ve işaretler Tanımlar ve etyolojiyi sıralar Konvülziyonu tanır, klinik yaklaşımı yönetir, gerekli tetkik endikasyonlarını sayar Tedavi Akut tedavisini yapar Uzun dönem önleyici tedavi endikasyonlarını sıralar Altta yatan etyolojiye göre hastayı yönetir, gereken vakaları çocuk nörolojisi uzmanına sevk eder Ayırıcı tanı Uyarılmış konvülziyonların ayırıcı tanısını yapar Uyarılmamış konvülziyon Tanım, etyoloji, klinik semptom ve işaretler Fokal uyarılmamış konvülziyon Konvülziyonu tanır, klinik yaklaşımı yönetir, gerekli tetkik endikasyonlarını sıralar Tanı, klinik tablo, etyoloji ve klinik yaklaşımı yönetir Tetkikleri planlar, değerlendirir ve yönetir Tedavi yaklaşımını sıralar, basit epilepsileri tedavi eder ve yönetir Aniepileptik ilaçları ismen sayar, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ilaç başlama ve kesme yaklaşımını açıklar, uygular ve yönetir 5

7 Dirençli nöbet tanısını koyar, uzmana sevk eder Jeneralize uyarılmamış konvülziyon Tanı, klinik tablo, etyoloji ve klinik Tanı, klinik tablo, etyoloji ve klinik yaklaşımı tanımlar ve yönetir yaklaşım * Tedavi * Tedavi yaklaşımı, epilepsi tedavisi** Basit epilepsileri tedavi eder ve yönetir Tedaviye dirençli epilepsi* Dirençli nöbet tanısını koyar, uzmanına sevk eder Epileptik sendromlar* İnfantil spazm* Absans epilepsi* Sık görülen epileptik sendromlar* Tanı, tedavi ve yönetimi bilir ve uygular Tanı, tedavi ve yönetimi bilir ve uygular Klinik tabloları bilir, tanı koyar, uzmana sevk eder Nöbeti taklit eden durumlar İsmen sayar, klinik bulguları bilir, uzmana sevki gereken vakalrı ayırt eder ve yönlendirir Status epileptikus Tanı, etyoloji ve klinik bulgular* * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 Tanı koyar, etyolojisini aydınlatmak üzere tetkikleri planlar 6

8 Nonkonvulzif status epileptikus* Klnik tabloyu bilir ve tanı koyar Tedavi Akut ve uzun dönem tedavi yaklaşımını bilir, planlar ve yönetir HAREKET BOZUKLUKLARI Ataksiler Tanım ve klinik bulgular, muayene yöntemleri Ataksi tanımını yapar, ataksi varlığını araştıran muayene yöntemlerini sıralar ve uygular Ataksinin önde gelen bulgu olduğu patolojiler ve anatomik tutulum Ataksi ile seyreden hastalıkları sıralar Ataksi-telanjiektazi Ataksi-telanjiektazi tanısını koyar, uzmanına sevkeder Akut serebellar ataksi Akut serebellar ataksi tanısını koyar, hastayı yönetir Kore Tanım ve klinik bulgular, muayene yöntemleri Kore tanımını yapar, klinik bulgular ve muayene yöntemlerini sıralar ve uygular Korenin önde gelen bulgu olduğu patolojiler ve anatomik tutulum Kore ile seyreden hastalıkları sıralar Sydenham koresi tanımını yapar, etyolojisini sıralar ve tedaviyi yönetir Kore ile seyreden doğumsal ve edinsel hastalıkları sayar, tanı koyar ve uzmana sevk eder Tardif diskinezi Tanım, etyoloji, klinik özellikler ve Tanım, etyoloji ve klinik özelliklerini sayar, tanı 7

9 tedavi koyar, tedavisini üstlenir gerektiğinde uzmana sevk eder. Distoni Tanım, etyoloji ve klinik özelliklerini açıklar, tanı koyar, uzmana sevk eder Akut distoniyi tanır, etyolojiyi ve acil tedavisini uygular Tik bozukluğu Tanım ve klinik bulgular Tanımlar ve klinik bulguları söyler, ayırıcı tanısını yapar, gerektiğinde uzmana sevkeder Geçici tik bozukluğu, kronik motor tik, Tourette sendromu Geçici tik bozukluğu, kronik motor tik ve Tourette sendromunun klinik özelliklerini sayar, tanı veya ön tanı koyarak gereken vakaları gerektiğinde uzmana sevkeder NÖROPATİ VE MİYOPATİLER Miyopati Tanım Miyopati tanımını yapar Etyoloji Miyopati ile seyreden doğumsal ve edinsel hastalıklar* Miyopati ile seyreden doğumsal ve edinsel hastalıkları sayar Klinik semptom ve işaretler, * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 Miyopatilerin klinik, laboratuar özelliklerini sıralar, tanısını koyar 8

10 laboratuvar bulguları ve tanı* Komplikasyonlar ve tedavi Komplikasyonlar ve acil tedavi yaklaşımlarını uygular Duchenne ve Becker müsküler distrofi Etyoloji, Klinik ve laboratuar özellikleri, tanı ve tedavi* Etyoloji, klinik ve laboratuar özelliklerini sayar, tanı koyar, uzmana sevk eder Komplikasyonlar* Komplikasyonları tanır ve tedavi eder İyon kanalı hastalıkları Periyodik paralizi* Thomsen hastalığı ve Becker hastalığı* Etyoloji, Klinik ve laboratuar özelliklerini açıklar, tanı koyar, acil tedavisini üstlenir Ön tanı koyar, uzmana sevk eder Endokrin miyopatiler Etyoloji, klinik ve laboratuar bulgularını açıklar, tanı koyar, uzmana sevk eder, acil tedavi yaklaşımını uygular Glikojen depo hastalığı Etyoloji klinik ve laboratuvar bulguları* Ön tanı koyar Mitokondriyal miyopati Etyoloji, klinik ve laboratuar * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 Etyoloji, klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir 9

11 bulguları* Tanı ve tedavi* Tanı ve tedavi yaklaşımını açıklar, acil tedaviyi uygular Nöromüsküler kavşak hastalıkları Etyoloji Klinik ve laboratuar bulguları Nöromüsküler kavşak hastalıklarını presinaptik, sinaptik ve postsinaptik tutuluma göre sınıflandırır, fizyopatolojilerini açıklar Klinik ve laboratuar bulgularını tanımlar Myasthenia Gravis ve Neonatal myasteni Etyoloji, fizyopatoloji, klinik ve laboratuar bulgularını* Etyoloji, fizyopatolojiyi bilir, klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir Komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımı* Acil tedaviyi uygular Nöropati Tanım Etyoloji Anatomik tutulum temelinde nöropati tanımını yapar Nöropati yapan hastalık ve patolojileri lokalizasyona göre ismen sayar Klinik ve laboratuar bulguları Guillain-Barre Sendromu Klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 10

12 Etyoloji, fizyopatoloji ve tanı Komplikasyonlar ve tedavi* Etyoloji ve tutulum temeline göre sınıflandırır ve tanısını koyar Komplikasyonları açıklar ve acil tedaviyi yapar Bell felci Etyoloji, fizyopatoloji ve tanı* Etyoloji ve tutulum temeline göre sınıflandırır ve tanısını koyar Komplikasyonlar ve tedavi* Komplikasyonları açıklar ve acil tedaviyi yapar Toksik Nöropati* Tanı ve acil tedavisini uygular Kene felci* Tanı ve acil tedavisini uygular SEREBRO- VASKÜLER HASTALIKLAR Merkezi sinir sisteminin vasküler malformasyonları Etyoloji, klinik semptom ve işaretler Tanı koyar, acil tedaviyi yönlendirir ve uzmana sevk eder Subaraknoid kanama Etyoloji, klinik semptom ve işaretler Etyolojiyi bilir, klinik semptom ve işaretleri değerlendirir ve acil tedaviyi yapar Arteriyel tıkayıcı hastalık Etyoloji, klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri Etyolojiyi sayar, klinik bulguları ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirir. Tedavi Tanı ve tedaviyi,acil tedaviyi yönetir * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 Perinatal inme 11

13 Etyoloji, klinik semptom ve işaretler, tanı ve tedavi Etyoloji, klinik semptom ve işaretler, tanı ve tedaviyi açıklar Tıkayıcı venöz hastalık Etyoloji, klinik semptom ve işaretler Etyoloji, klinik semptom ve işaretleri açıklar Tanı ve tedavi Tanı ve tedaviyi açıklar, acil tedaviyi uygular HİPOTONİK İNFANT Kas tonusu Tanım ve muayene yöntemleri Süt çocuğunda kas tonusunu değerlendirir, muayene yöntemlerini açıklar ve yapar Hipertoni ve hipotoni Etyolojiyi anatomik tutuluma göre açıklar Etyoloji* Hipotoni ile seyreden patolojileri sayar Eşlik eden klinik bulgular* Hipotoniye eşlik eden klinik bulguları değerlendirir Laboratuar tetkikleri ve tanı* Hipotonik süt çocuğunda laboratuar tetkiklerini planlar, sonuçlarını değerlendirir ve tanı koyar Tedavi yaklaşımı* Tedaviyi planlar, gerekirse uzmana sevk eder Spinal müsküler atrofiler* Klinik ve laboratuar bulgularını açıklar ve tanı koyar Tedavi yaklaşımını açıklar Genetik danışmanlık için uzmana sevkeder Miyopatiler* Klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir, tanı * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 koyar ya da ön tanı koyarak uzmana sevk eder 12

14 DİKKAT EKSİKLİĞİ, HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Tanım ve etyoloji Tanım Etyoloji Tanımını yapar Etyolojiyi sıralar İlişkili klinik tablolar İlişkili klinik tabloları sayar Epidemiyoloji Epidemiyolojik özellikleri açıklar Klinik belirti ve bulgular Klinik belirti ve bulguları değerlendirir Tanı ve tanı ölçütleri Tanı ve tanı ölçütlerini açıklar ve tanı koyar Ayırıcı tanı Ayırıcı tanıyı sıralar Tedavi Tedavi yaklaşımlarını açıklar, tedavi amacıyla uzmana sevkeder İlaçlar ve yan etkileri * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 Tedavide kullanılan ilaçların belli başlı yan etkilerini değerlendirir 13

15 BAŞ AĞRISI Etyoloji Etyolojiyi sıralar Kafa içi basınç artışı Etyoloji Klinik ve laboratuvar bulguları Tanı, tedavi ve komplikasyonlar Etyolojiyi sayar Kafa içi basınç artışının klinik semptom, işaretler ve laboratuvar bulgularını değerlendirir Tanı koyar, tedavisini yönetir ve acil tedaviyi uygular Migren Auralı ve aurasız migren Klinik bulgular, tanı ve tedavi* Prognoz ve komplikasyonlar Migren varyantları Klinik bulguları açıklar, tanı koyar, acil ve önleyici tedaviyi uygular Prognoz ve komplikasyonları tanımlar, tedaviyi yapar Migren varyantlarının klinik özelliklerini açıklar Gerilim başağrısı Klinik semptom ve işaretler, laboratuvar bulguları, tanı ve tedavi Tanı ve ayırcı tanıyı açıklar, tedaviyi üstlenir, uzmana sevk gereken vakaları ayırt eder ve sevk eder Diğer baş ağrısı nedenleri: Otit, mastoidit, menenjit, ensefalit, sinüzit, kan basıncı yüksekliği, beynin demiyelinizan hastalıkları, vasküler hastalıklar ve diğer * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 14

16 durumlar Klinik ve laboratuvar özelliklerini açıklar, tanı koyar, acil tedavilerini yapar Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Görev Görev Analizi1 Görev Analizi2 Öğrenim Hedefi NÖROLOJİK ACİLLER Nörolojik acilleri yönetir Akut bilinç değişikliğinin tanı, ayırıcı tanı ve tedavi ilkelerini açıklar. Kafa içi basınç artışı bulgularını, nedenlerini akut yönetimini açıklar. Sık görülen nöropati ve miyopatilerin tanısı ve yönlendirmesini anlatır. Akut flask paralizi yapan nedenleri ve tedavilerini açıklar. Hareket bozukluklarının tanı ve yönlendirmesini yapar. Hipotonik bebeğin tanı ve yönlendirmesini yapar. Beyin ölümü kriterlerini sayar. Başağrısı olan çocukları değerlendirir ve tedavi eder 15

17 Ataksisi olan çocukları değerlendirir ve tedavi eder SIK GÖRÜLEN ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM Sık görülen zehirlenmeleri yönetir Tanı koyar Sık görülen zehirlenmelerin (parasetamol, salisilat, antidepresanlar, kalsiyum kanal blokerleri, kolinerjikler, kolinesteraz inhibitörleri, kostikler, hidrokarbonlar, metanol, karbon monoksit, mantar ve diğer) akut bulgu belirtilerini tanımlar Zehir danışma merkezlerinin görevlerini ve nasıl danışmanlık alınacağını açıklar Tedavisini yönetir Toksik madde emilim önleme yollarını (mide yıkama, kusturma, aktif karbon, katartikler, diürez, diyaliz, tam bağırsak irigasyonu) açıklar Sık görülen zehirlenmelerin (parasetamol, salisilat, antidepresanlar, kalsiyum kanal blokerleri, kolinerjikler, kolinesteraz inhibitörleri, kostikler, hidrokarbonlar, metanol, karbon monoksit, mantar ve diğer) tedavisini tanımlar Sık karşılaşılan böcek sokması ve hayvan ısırıklarına yaklaşım ve tedaviyi açıklar Kazayla alımı önleyebilecek ev güvenliği önlemlerini açıklar ve ailelere anlatır Akut travmalı hastaları değerlendirir ve yönetir 16

18 Akut travma hastalarının resüsitasyon ve postoperatif tedavisini yapar Travmalı çocukları değerlendirir Travmalı hasta yönlendirme ve taşıma ilkelerini açıklar SOLUNUM YETMEZLİĞİ Solunum yetmezliğini yönetir Solunum yetmezliğini tanır Solunum yetmezliğinin nedenlerini yaşa uygun ayırıcı tanısını açıklar Solunum yetmezliği patofizyolojisini açıklar Solunum yetmezliği veya durmasının ilk belirtilerini tanımlar Alt ve üst solunum yolu hastalıklarının bulgu ve belirtilerinin ayrımını tanımlar Pulse oksimetre, end tidal CO2 takibi ve kan gazı analizini değerlendirir Hipoksi ve hiperkarbi bulgu ve belirtilerini tanımlar Solunum yetmezliğinde monitorizasyon, laboratuvar ve radyolojik yöntemleri açıklar Solunum yetmezliğini tedavi eder Noninvaziv solunum desteği yollarını tanımlar İnvaziv solunum desteği yollarını tanımlar Mekanik ventilasyon endikasyonlarını açıklar 17

19 MEKANİK VENTİLASYON Mekanik ventilasyonu yönetir Akciğer hacimleri ve kapasitelerini tanımlar Mekanik ve yardımcı solunum yöntemlerini açıklar Entübasyon endikasyonlarını ve mekanik ventilasyonun temel ilkelerini anlatır Trakeal entübasyon yapar Santral venöz kateter kullanır ve bakımını yapar Ventilatör parametrelerini sayar ve açıklar Ventilatör solunumunun bileşenlerini açıklar Mekanik ventilasyon endikasyonlarını tanımlar Mekanik ventilasyonun komplikasyonlarını tanımlar Mekanik ventilasyondan ayırma ilkelerini tanımlar Uzun süreli mekanik ventilasyon ilkelerini ve yönetimini açıklar SEDASYON VE ANALJEZİ Sedasyon ve analjezi yönetimi yapar 18

20 Sedasyon, analjezi ve nöromüsküler blokaj ilkelerini açıklar Ağrı yönetiminde nonfarmakolojik yaklaşımları anlatır Ağrı yönetiminde farmakolojik yaklaşımları (parasetamol ve nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar, opiatlar, psikotrop ilaçlar) açıklar Bilinçli sedasyonda kullanılan ilaçları açıklar ve uygular DEHİDRASYON VE AĞIZDAN SIVI TEDAVİSİ Dehidrasyon ve ağızdan sıvı tedavisini yönetir Vücut kompartmanlarında su ve elektrolit dağılımını açıklar Akut dehidrasyonu ve tiplerini tanımlar Dehidrasyonun klinik bulgularını sayar Dehidrasyona yol açan sıvı dengesizliği ve elektrolit bozukluklarının nedenlerini ve sonuçlarını açıklar Sıvı kısıtlanması veya artırılması gerektiren durumları tanımlar Akut dehidrasyonun parenteral tedavi endikasyonlarını sayar Öykü ve fizik muayene ile bir çocuğun hidrasyon durumunu saptar Dehidrasyon ve asidoz derecesini değerlendirerek kurtarma, intravenöz ve oral rehidrasyon kararı verir ve uygular Ağızdan sıvı tedavisini (replasman ve idame) açıklar Ağızdan sıvı tedavisinin nasıl yapılacağını aileye açıklar 19

21 ŞOK Şoku yönetir Tanı koyar Şokun en sık nedenleri, tipleri ve patofizyolojisini (hipovolemik, septik, kardiyojenik, distributif, diğer) açıklar Kompanse ve kompanse olmayan şokun bulgu ve belirtilerini sayar Organ disfonksiyonu kriterlerini açıklar Tedavisini yönetir Şokun ilk tedavisini tanımlar Şokta kardiyovasküler destek tedavisini açıklar Şokta diğer organ sistem disfonksiyonlarını ve tedavilerini açıklar Çocuk Hematoloji/Onkoloji Görev Görev Analizi1 Görev Analizi2 Öğrenim Hedefi LENFADENOPATİLER Tanım, etyoloji, 20

22 klinik ve laboratuva r testleri ve tedavi Normal ve patolojik büyümeleri tanır, etyolojisini sayar Laboratuvar testleri ister ve yorumlar Tedavisini yapar, malign lenfadenopatileri ayırt eder ve uzmana sevk eder ANEMİYE YAKLAŞIM Anemi tanım, etyoloji, klinik bulgular ve laboratuva r testleri ve tedavi Demir eksikliği anemisi tanımı, etyolojisi, klinik bulguları ve laboratuvar testleri, tedavisi Demir eksiliği anemisi tanısı koyar, etyolojisini sayar, klinik bulguları sıralar, laboratuvar testlerini ister ve değerlendirir, tedavisini düzenler Periferik yaymada eritrositlerde oluşan morfolojik değişiklikleri tanır Diğer anemiler Eritrosit volüm ve morfolojisine göre anemileri tanır ve sınıflandırır, klinik bulgularını sayar, laboratuvar testlerini ister ve yorumlar, tedavisini yönetir 21

23 KANAMA BOZUKLUK- LARINA YAKLAŞIM Tanım, etyoloji, klinik bulgular, laboratuva r testler ve tedavi Peteşi, purpura, ekimoz, hematom tanımlarını doğru olarak yapar Kanama kontrolünde rol alan primer ve sekonder hemostaz mekanizmalarını anlatır Hemostazda görev alan hücreler ve koagülasyon faktörlerini sayar ve normal değerlerini açıklar Konjenital ve edinsel kanama bozukluklarının klinik ve laboratuar bulgularına göre ayırıcı tanısını yapar Kanama bozukluğu düşünülen bir çocukta yapılması gereken birinci basamak testlerini ister ve yorumlar Kanama bozukluklarının akut tedavilerini planlar İleri inceleme gerektiren olguları gerekli tedbirler alarak uygun bir şekilde sevkini yapar KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZ-YONLARI Transfüzyo n ilkeleri Transfüzyon ilkelerini açıklar, uygulama özelliklerini tanımlar, komplikasyonlarını tanır ve tedavi 22

24 eder HEMOGLOBİNO- PATİLER Tanım, patofizyol oji, klinik bulgular, laboratuva r testler ve tedavi Hemoglobinopatilerin patofizyolojisi, prevalansı ve klinik bulgularını anlatır Orak hücre hastalığı, talasemi taşıyıcılığı ve hastalığı olan olguların uygun yöntemler ile tanısını koyar Orak hücre hastalığı ve talasemilerin izleminde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar Orak hücre hastalığında görülen krizlerin çeşitlerini sayar, tanısını koyar ve tedavisini düzenler Demir eksikliği anemisi ve talasemi taşıyıcılığı arasındaki klinik ve laboratuar farkları açıklar Hemoglobin elektroforezinin sonuçlarını yorumlar SOLİD TÜMÖRLER Solid tümörlere yaklaşım Solid tömörleri görülme sıklığına göre sınıflandırır Solid tömörlerinin klinik bulgularını ve tanı amacıyla yapılması gereken incelemeleri açıklar Tedavi yaklaşımlarını ve izlemini açıklar Wilms tümörünün klinik ve laboratuar bulgularını açıklar 23

25 Nöroblastomun yerleşim yerlerini, klinik ve laboratuar bulgularını sayar ONKOLOJİK ACİLLER Onkolojik acil durumlar Kanserli hastalarda acil müdahale gerektirecek durumların neler olduğunu, klinik bulguları ve tanıya götürecek inceleme yöntemlerini açıklar Acil müdahale gerektiren onkolojik durumların tedavisini yapar Nörolojik, kardiyovasküler, metabolik, enfeksiyöz onkolojik acillerin nedenlerini, klinik ve laboratuar bulgularını açıklar, tedavisini düzenler Febril nötropeninin tanımını yapar, tanı ve tedavi ilkelerini sayar Tümör lizis sendromunun nedenlerini ve oluş mekanizmalarını açıklar, tedavisini yapar ve koruyucu tedbirleri alır Çocuk Gastroenterolojisi Görev Görev Analizi1 Görev Analizi2 Öğrenim Hedefi KARIN AĞRISI Fizyopatoloji, klinik bulgular, laboratuvar testler ve tedavi 24

26 Fizyopatolojisini, klinik değerlendirmesini yapar, tanıya nasıl gidileceğini planlar, laboratuvar testlerini ister ve yorumlar Tedavisi planını yapar ve yönetir Cerrahi müdahale gerektirebilecek akut karın nedenlerini ayırt eder KABIZLIK Tanı, klinik bulgular ve tedavi Tanısını koyar, laboratuvar testleri ister ve tedavisini düzenler Fonksiyonel kabızlık ile organik nedenlere bağlı kabızlığı ayırt eder Organik nedenlere bağlı kabızlıkta nedene yönelik tedaviyi planlar KARACİĞER YETERSİZLİĞİ Tanım, etyoloji, patofizyoloji, klinik bulgular, laboratuvar testler ve tedavi Karaciğer yetersizliği nedenlerini sıralar, fizyopatolojisini açıklar Çocuklarda yaş gruplarına göre karaciğer fonksiyon testlerinin normal değerlerini yorumlar Akut karaciğer yetersizliğinin klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir Akut karaciğer yetersizliğinde tedaviyi planlar MALABSORP- SİYON SENDROMLARI Tanım, etyoloji, patofizyoloji, klinik bulgular, laboratuvar testler ve tedavi Gastrointestinal sistemin anatomik yapısını ve normal işleyiş mekanizmalarını açıklar, etyolojiyi sıralar, fizyopatolojiyi açıklar 25

27 Ana patogenetik mekanizmalarını anlatır Tanı koydurucu testleri planlar ve sonuçlarını yorumlar Kistik fibrozis, Çölyak hastalığı gibi malabsorbsiyon sendromlarının tanı ve izlemini yapar MALNUTRİSYON Tanımı, etyolojisi, patogenezi, klinik bulguları, tanısı ve laboratuvar testleri Tanımını yapar, beslenme indekslerini kullanır ve yorumlar, temel özelliklerini açıklar, Klinik özeliklerini açıklar, derecelendirir ve sınıflandırır, laboratuvar testlerini ister, yorumlar, akut ve kronik tedavisini düzenler GASTROOZO- FAGEAL REFLÜ (GÖR) Tanım, etyoloji, fizyopatoloji, klinik bulgular, laboratuvar testler ve tedavi GÖR ün tanımını yapar, fizyopatolojisini açıklar, ayırıcı tanısını yapar, klinik semptomlarını ve komplikasyonlarını açıklar ve tedavisini yönetir Yenidoğan Görev Görev Analizi1 Görev Analizi2 Öğrenim Hedefi YENİDOĞANDA SOLUNUM Yenidoğanda solunum sıkıntısı ve siyanozun tanımı 26

28 SIKINTISI VE SİYANOZ Yenidoğanda solunum sıkıntısı ve siyanozu tanır, ayırıcı tanısını yapar, solunuma destek ilkerini sayar(serbest akış oksijen, pozitif basınçlı ventilasyon, mekanık ventilasyon,c.p.a.p) Yenidoğan resussitasyonu ilkelerini sayar ve uygular Yenidoğan transport ilkelerini sayar Mekanik ventilasyon desteği YENİDOĞAN SARILIKLARI Yenidoğan sarılıkları Mekanik ventilasyon desteği verilen hastanın bakımını ve takibini yapar,hastanın ventilatörden ayrılıp ayrılmamasına karar verir,daha sonraki solunum desteğini yönetir(cpap,hood,vs). Bilirubin metabolizmasını açıklar ve etyolojiyi sıralar Sarılıklı yenidoğanı değerlendirir, tanı, takip ve tedavisini yapar Fizyolojik ve patolojik sarılık ayrımını yapar Anne sütüne bağlı sarılığın nedenlerini sayar. Yenidoğanda görülen patolojik sarılık bulgularını sayar. Bilirubin yapımının arttığı diğer durumları sıralar Direkt hiperbilirubinemi nedenlerini sıralar Sarılığın komplikasyonlarını sayar Erken dönem kernikterus klinik bulgularını tanır, takip eder Tedavi Fototerapi ve kan değişimi endikasyon ve yan etkilerini sayar ve tedavi 27

29 eder Hidrops fetalisi tanır, tedaviyi yönetir YENİDOĞANIN BAKIMI Doğum odasında yenidoğanın bakımı Yenidoğanın ilk bakımını, aşısı ve K vitaminini yapar. Anne sütü, aşılar ve tarama testleri hakkında aileyi bilgilendirir Hipotermi, aspirasyon,hipoksi ve enfeksiyondan korumak için gereken önlemleri sayar ve uygular Yenidoğan Resussitasyon ilkelerini açıklar ve uygular APGAR skorlamasını yapar ve kaydeder. Sağlıklı yenidoğanın izlemi Rooming-inin önemini açıklar ve uygular PREMATÜRE BEBEĞİN BAKIMI VE İZLEMİ Prematüre bebek bakımı Anne sütünün önemini tanımlar ve destekler Eve gönderme kriterlerini sayar ve uygular Aileye ev ortamında, araçta, seyahatte, bebeğin güvenliği konusunda bilgi verir Prematüre ve çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde sık görülen problemleri sayar, tanı koyar ve tedavilerini uygular Prematüre bebeklerdeki mortalite ve morbidite risklerini sayar. Aileyi 28

30 bilgilendirir. Perinatal asfiksi Tanı koyar, gerekli solunum ve dolaşım desteği yapar. Hipotermi, metabolik değişiklikler, beslenme, sarılık, enfeksiyonlar, Patent duktus arteriousus (PDA), bronko pulmoner displazi, nekrotizan enterokolit, prematürelik retinopatisi gelişebileceğini öngörür ve tetkik ve tedaviyi planlar Eve gönderme kriterlerini sayar ve uygular PREMATÜRE BEBEKLERİN NÖROLOJİK GELİŞİMİ VE İZLEMİ Prematürlerde sık rastlanan nörogelişimsel bozuklukları tanımlar, risk faktörlerini açıklar, tedavisini planlar YENİDOĞAN ENFEKSİYONLARI Yenidoğan enfeksiyonları Yenidoğanda enfeksiyon tarama testlerini yapar, yorumlar ve tedaviyi planlar Yenidoğanın erken ve geç başlangıçlı enfeksiyonlarını tanır ve tedavisini planlar Kültür sonuçlarına göre tedaviyi düzenler. Yardımcı ve destekleyici tedavileri sayar, gerekli olanları uygular (İVİG,taze donmuş plazma,pentoksifilin vb.). Diğer fokal enfeksiyonları sayar, tanı koyar, tedavi eder (Pnömoni,kardiyak enfeksiyonlar, kemik ve eklem enfeksiyonları, gastroenterit, 29

31 PERİNATAL ASFİKSİ Perinatal asfiksi peritonit,idrar yolu enfeksiyonu, yüzeysel enfeksiyonlar, göz enfeksiyonları, otitis media) Sistemik ve fokal enfeksiyonların komplikasyonları tanımlar, tedavi eder. Enfeksiyon önlemlerini sayar ve uygular Konjenital enfeksiyonları sayar, klinik bulgularını tanır, tanı koyar ve tedavi yapar Perinatal asfiksinin fizyopatolojisini açıklar Etyoloji ve klinik bulguları açıklar Tanı koyar, tedavisini planlar ve yapar Komplikasyonlarını sıralar ve tanır Hipoksik-iskemik ensefalopatiyi tanır, klinik sınıflamasını yapar, tedavisini uygular Perinatal asfiksiden koruma ilkelerini sayar ve uygular DOĞUM TRAVMALARI Doğum travmaları tanımı, sıklığı, önemi Doğum travmalarını sayar, tanı koyar ve tedavisini yönetir Doğuma bağlı periferik sinir hasarını tanır ve tedavisini yönetir 30

32 KONJENİTAL ANOMALİLER Konjenital anomaliler Doğum travmasından korunma ilkelerini sayar Etiyolojik sınıflamasını yapar, klinik bulgularını değerlendirir ve tanı koyar Genetik danışma ve Prenatal tanı için yönlendirir Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Görev Görev Analizi1 Görev Analizi2 Öğrenim Hedefi HIŞILTILI ÇOCUK Hışıltılı çocuğun tanı ve tedavi yönetimi Hışıltılı çocukların tanısını koyar ve ayırıcı tanı yapar Hışıltılı bebek kavramını açıklar Hışıltılı bebeklerde allerjik bulguların prognoza etkilerini yorumlar Hışıltılı bebeklerde bulguları ortaya çıkaran nedenleri ve bunlardan korunma yöntemlerini sayar Hışıltılı çocukların tedavisinde uygulanan yöntemleri sayar Hışıltılı çocukların takibini yapar, atakları ortaya çıkaran faktörleri sayar ve önlem alır İlişkili acil durumları tanır ve tedavi eder Tedaviye cevap alınamayan olguları uzmana yönlendirir 31

33 PRİMER İMMUN YETERSİZLİKLER Etyoloji, klinik sınıflandırma ve tedavi Öykü alır ve fizik muayene ile klinik immün yetmezlik bulgularını araştırır Tanı ve ayırıcı tanı için gerekli olan laboratuvar tetkiklerini ister ve yorumlar Klinik bulgularını sayar, laboratuvar bulgularını değerlendirir, tanı koyar ve tedavisini planlar Başlangıç tedavisini planlar Kesin tanı konulması için olguları uzmana yönlendirir ASTIM Etyoloji, patogenez, tanı, klinik bulgular, sınıflandırma ve tedavi Astımın patogenezini ve doğal seyrini açıklar Klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirir, solunum fonksiyon testlerini yorumlar, alerji deri testlerini planlar Astım ile birlikte bulunabilen diğer alerjik hastalıkları tanır Ayırıcı tanıyı yapar Astım ataklarının ortaya çıkmasında etkili olan alerjik ve irritan faktörleri ve bunlardan korunmadaki etkili yöntemleri sayar Astım hastalığının ve atağının şiddet tanımlamasını yapar Akut astım ataklarının tedavisini planlar ve uygular 32

34 Astım tedavisinde uzun dönemde kullanılan kontrol edici ilaçları ve verilme yöntemlerini, ilaçların yan etkilerini sayar Hasta takibinde astım kontrol düzeylerini belirleyebilir İmmünoterapi için uygun olabilecek hastaları uzmana yönlendirir Zor astımlı ya da tedaviye yeterince yanıt vermeyen olguları uzmana yönlendirir ÜST SOLUNUM YOLU ALERJİLERİ Etyoloji, klinik sınıflandırma ve tedavi Alerjik rinitin doğal seyrini ve klinik tablolarını tanır Alerjik, fiziksel ve çevresel uyaranları sayar Çevresel alerjenlerin ve hastalık bulgularını ortaya çıkardığını açıklar. Eşlik eden hastalıkları değerlendirir Mevsimsel ve yıl boyu alerjik rinit tedavisinde kullanılacak olan ilaçları sayar Hastalığın prognozunu ve astım gelişme riskini tanır ve açıklar Tanı ve ayırıcı tanı için gerekli olan laboratuar tetkiklerini ister ve yorumlar Uygun olguları immünoterapi için uzmana gönderir Küçük yaşlarda tedaviye dirençli olgularda adenoid hipertrofisi yönünden görüş almak için uzmana yönlendirir Tedaviye dirençli olguları uzmana yönlendirir 33

35 Spesifik muayeneler (Rinomanometre, nazal biyopsi, endoskopi, vs gibi) ya da cerrahi girişim gereğinin araştırılması gibi durumlar için uzmana yönlendirir. ANAFİLAKSİ Etyoloji, tanı ve tedavi Anafilaksi mekanizmalarını, nedenlerini, klinik bulgularını sayar ve ayırıcı tanıyı yapar Anafilaksi yönünden risk altında buluna kişileri tanır ve bunlara önerilerde bulunur Hastalara ve hasta yakınlarına anafilaksi durumunda neler yapmaları gerektiğini anlatır Tanı ve ayırıcı tanı için gerekli olan laboratuar tetkiklerini ister ve değerlendirir Akut anafilaksiyi değerlendirir ve tedavisini yapar Anafilaksinin sık görülen nedenlerini tanır Tetikleyici faktörlerden korunmayı açıklar Tek kullanımlık adrenalin tedavisi hakkında aileye bilgi verir İlaçlara ya da arı sokmasına bağlı olgularda desensitizasyon ya da immünoterapi için olguyu uzmana yönlendirir ATOPİK Etyoloji, tanı ve tedavi 34

36 DERMATİT Atopik dermatitin ayırıcı tanısını yapar ve tanısını koyar Atopik dermatitin doğal seyrini açıklar, komplikasyonlarını tanır Bulguları ortaya çıkaran faktörleri ve bu faktörlerden korunma yöntemlerini sayar Olguların önemli bir kısmında sonraki yıllarda astım ortaya çıkabileceği hakkında hastanın ailesine bilgi verir Uzun dönem takip ve tedavisini yapar Komplikasyon gelişen olguları uzmana gönderir Tedavide kullanılan ilaçların etkilerini ve yan etkilerini değerlendirir. ÜRTİKER Etyoloji, tanı ve tedavi Ürtiker angioödem sendromlarının klinik tablolarının tarifini yapar Fiziksel ve diğer uyaran faktörleri tanır Ürtikerin anafilaksi bulgusu olarak ortaya çıkmış olabileceğini değerlendirir Vaskülitle ilişkili olanlarını tanır ve yönetir Laboratuvar tetkiklerini değerlendirir (Kompleman komponentleri, tiroid tetkikleri, otoantikorlar, viral tetkikler, buz küp testi, akciğer grafisi gibi) Temel tedavi uygulamalarını yapar Herediter angioödemin tanı, profilaksi ve yönetimini açıklar Tetikleyici faktörlerden korunmayı ve stresin yönetimini başarır 35

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres R. ÖRS 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi R. ÖRS ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme R. ÖRS 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama H.YAVUZ 10.15-11.00 Hikaye alma H.YAVUZ 11.15-12.00 Fizik muayene H.TOKGÖZ

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2011 2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 4. SINIF DERS PROGRAMI TARİHLER 05/09/2011 24/10/2011 01/11/2011 14/11/2011 02/01/2012 09/01/2012 16/01/2012 30/01/2012 19/03/2012

Detaylı

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL

12:30 15:30 16:30 17:30. 2.9.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 12:30. 3.9.2015 08:30 Üst solunum yolu enfeksiyonları TT K ÇOCUK SAĞLIĞI Özden TÜREL SINIF 4 2.grup (Çocuk Hastalıkları) 31.8.2015 08:30 Bilimsellik komitesi 09:30 Bilimsellik komitesi 10:30 Bilimsellik komitesi 11:30 Bilimsellik komitesi Bilimsellik komitesi 13:30 Bilimsellik komitesi

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP 3 PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 17.02.2014-18.04.2014 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 20-204 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 7.02.204-8.04.204 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM Prof.

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem V Kardiyoloji Staj Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Baran GENCER Yrd. Doç. Dr. Oğuz GÜÇLÜ Yrd. Doç. Dr.

Detaylı

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015

SDÜ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.2015-26.06.2015 SDÜ TIP FAKÜLTESİ 204-205 Eğitim-Öğretim Yılı DÖNEM-IV, GRUP B PEDİATRİ STAJ PROGRAMI 27.04.205-26.06.205 GÖREVLİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Dr. Ahmet Rıfat ÖRMECİ Prof. Dr. Ali AYATA Prof. Dr. Mustafa AKÇAM

Detaylı

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013

NEFRİTİK SENDROMLAR. Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROMLAR Dr.LATİFE ERDOĞAN Ekim 2013 NEFRİTİK SENDROM NEDİR? Akut böbrek yetmezliği bulguları ile gelen bir hastada gross hematüri, varsa tanı nefritik sendromdur. Proteinürü

Detaylı

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres H. ALTUNHAN 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi H. ALTUNHAN 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi H.

13.15-14.00 Yenidoğanda respiratuvar distres H. ALTUNHAN 14.15-15.00 Yenidoğan muayenesi H. ALTUNHAN 15.15-16.00 Yenidoğan muayenesi H. ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI 1. GÜN 08.15-09.00 Pediatri stajı hakkında bilgilendirme D. ODABAŞ 09.15-10.00 Hasta dosyası hazırlama F. AKIN 10.15-11.00 Hikaye alma F. AKIN 11.15-12.00 Fizik muayene F.

Detaylı

13/11/2015 Cuma 14/11/2015 Cumartesi 15/11/2015 Pazar 16/11/2015 Pazartesi

13/11/2015 Cuma 14/11/2015 Cumartesi 15/11/2015 Pazar 16/11/2015 Pazartesi Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2015-2016 Eğitim Programı Tarih Gün Konu Konuşmacı 19/10/2015 Pazartesi 20/10/2015 Salı AÇILIŞ 21/10/2015 Çarşamba

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ

Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi. Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Dönemi Komplikasyonlarda Hemşirelik İzlemi Nevin ÇETİN Hacettepe Üniversitesi Pediatrik KİTÜ Engraftman Sendromu Veno- Oklüzif Hastalık Engraftman Sendromu Hemşirelik İzlemi Vakamızda: KİT (+14)-

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım

Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım Birinci Basamakta Hasta Çocuğa Yaklaşım 1 Çocuk Sağlığında Eşitsizlikler (DSÖ verileri 1999) Yılda 10 milyon çocuk 5. yaşlarını kutlayamadan ölmektedir 2020 e kadar aynı Geri kalmış-gelişmekte olan ülkelerde

Detaylı

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Eğitim Programı Tarih Gün Konu Konuşmacı

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Eğitim Programı Tarih Gün Konu Konuşmacı Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi 2014-2015 Eğitim Programı Tarih Gün Konu Konuşmacı 30/09/2014 Salı AÇILIŞ 01/10/2014 Çarşamba Hasta Hakları Alaaddin

Detaylı

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI

UÜ-SK AİLE HEKİMLİĞİ ANABİLİM DALI HİZMET KAPSAMI Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1 HİZMET KAPSAMI: Aile Hekimliği Anabilim Dalı yaş, cinsiyet, yakınma, hastalık ayrımı yapmaksızın, yaşamın bütün evrelerinde ve süreklilik içinde, sağlığın

Detaylı

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NÖROMUSKÜLER HASTALIKLAR TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Kodu ve Adı NMH 501 Musküler Distrofiler Dersin ECTS Kredisi 5 Prof.Dr.Haluk Topaloğlu Musküler distrofilerin sınıflaması, çocukluk çağında

Detaylı

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ

TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TIPTA UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI ve UZMANLIK ÖĞRENCİSİ ÇALIŞMA KARNESİ Tıpta Uzmanlık Öğrencisinin: Adı ve Soyadı: Tıpta Uzmanlık

Detaylı

4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü

4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü 4. SINIF 4.KURUL 2.Döngü GRUP 1 DERS PROGRAMI Çocuk Hastalıkları ve Çocuğun Cerrahi Hastalıkları 1 Dekan Yardımcısı (Eğitimden Sorumlu) : Prof. Dr. İrfan DEĞİRMENCİ Başkoordinatör : Prof. Dr. Fatma Sultan

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD

Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş. Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD Postoperatif Noninfeksiyoz Ateş Dr.Dilek ARMAN GÜTF Enfeksiyon Hastalıkları AD GT, 62 y, kadın Nüks tiroid papiller CA Kitle eksizyonu (özefagus ve trake den sıyırılarak) + Sağ fonksiyonel; sol radikal

Detaylı

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No

REVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 15.07.2014 Madde 5.5 teki Konsültasyon Formu yerine CureMed te 01 ilgili haneye kayıt edilmesi gerektiği, madde 5.16 daki Hasta Tedavi Takip ve İzlem

Detaylı

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Prof.Dr.Abdurrahman Oğuzhan. Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ Kardiyoloji Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 607 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi: Yıl ve Dönemi 011-01 6. SINIF AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Abdurrahman

Detaylı

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER

T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER T.C. ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL ZORUNLU DERSLER PSH 501 - Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Temelleri

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK

İÇ HASTALIKLARI. 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.Y. SELÇUK 2.GÜN 08.15-09.00 Üriner sistem semiyolojisi N.Y. SELÇUK 09.15-10.00 Üriner sistem semiyolojisi

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2015-2016 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Doç.Dr.

Detaylı

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA

Doç.Dr. Mehmet Güngör KAYA ERCIYES ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ KARDİYOLOJİ Anabilim Dalı I. GENEL BĠLGĠLER Dersin Adı MED 402 KARDİYOLOJİ STAJI Yerel Kredi:2 Yıl ve Dönemi 4. sınıf & 7. ya da 8. sömestr AKTS Kredi:3 Öğretim Üyeleri

Detaylı

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI

T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ. ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ENFEKSİYON HASTALIKLARI ve KLİNİK MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI 2014-2015 YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI Prof.Dr. Füsun Zeynep AKÇAM Doç.Dr. Onur KAYA Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet

Sunum planı. Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet Sunum planı Epidemiyoloji Tanım Sınıflama Değerlendirme Tedavi Özet En sık hekime başvuru nedeni Okul çağındaki çocuklarda %35-40 viral enfeksiyonlar sonrası 10 gün %10 çocukta 25 günü geçer. Neye öksürük

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015

AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 AKUT SOLUNUM SIKINTISI SENDROMU YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ SHMYO İLK VE ACİL YARDIM BÖLÜMÜ YRD DOÇ DR SEMRA ASLAY 2015 Nonkardiyojenik Akciğer Ödemi Şok Akciğeri Travmatik Yaş Akciğer Beyaz Akciğer Sendromu

Detaylı

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN

İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN İÇ HASTALIKLARI 1.GÜN 08.15-09.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 09.15-10.00 Genel muayene semiyolojisi N.YILMAZ SELÇUK 10.15-11.00 Kardiyovasküler sistem semiyolojisi M.YEKSAN 11.15-12.00

Detaylı

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ

Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi. Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Acil Serviste Tanı Yaralanmalarda Profilaksi Uzm.Dr.İlhan UZ Tetanoz Latince gerilme anlamına gelir. İstemli kasların tonik spazmıyla karakterize akut bir toksemidir. Etken: Clostridium tetani

Detaylı

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III

T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III T. C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI DÖNEM III SİNDİRİM VE HEMOPOETİK SİSTEMLERİ III. DERS KURULU ( 15 ARALIK 2014 16 OCAK 2015 ) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR DÖNEM

Detaylı

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR Sayfa 1 / 13 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Kurulumuzca, Tıpta dallarının

Detaylı

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri

Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler. Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri. Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Hastalıkların Oluşmasında Rol Oynayan Faktörler Enfeksiyon Hastalıklarının Genel Belirtileri Enfeksiyon Hastalıklarında Görülen Ateş Tipleri Dolaşım Sistemi Belirtileri Solunum Sistemi Belirtileri Sindirim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Müfredat Oluşturma ve Standart Belirleme Komisyonu Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2011

Detaylı

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U

4. S I N I F - 2. G R U P 1. D E R S K U R U L U (Hematoloji, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Algoloji,, Kalp ve Damar Cerrahisi, Göğüs Hastalıkları, Göğüs Cerrahisi, Nükleer Tıp) H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U

Detaylı

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI NA GİRİŞ KOŞULLARI : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokullarının veya Yüksekokul ve Fakültelerin Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz?

Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? Türkiye de Toplum Kökenli Enfeksiyon Hastalıklarında Neredeyiz? İzmir İl Sağlık Müdürü Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Uz. Dr. Bediha TÜRKYILMAZ Toplum Kökenli Enfeksiyonlar Toplum kökenli enfeksiyon; önemli

Detaylı

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür.

Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. SİROZ Çeşitli nedenlerle oluşabilen karaciğer fibrozisi hemen daima geri dönüşümsüzdür. İlerleyici ilerleyici karaciğer hastalıkları sonuçta siroz ile sonuçlanan progresif fibrozise neden olur. Safra kanalikülü

Detaylı

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU

SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı SEÇMELİ DERS ÖNERİ FORMU Dersin adı Üreme Sağlığı Anabilim dalı Sorumlu öğretim üyesi E-posta adresi Halk Sağlığı Prof.Dr.Haldun SÜMER

Detaylı

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta yatan nedenlerin izlem, tanı ve

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ Yoğun Bakım Bir ya da daha fazla organ veya organ sistemlerinde oluşan, ciddi işlev bozuklukları veya yetmezliklerinin ve altta

Detaylı

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016

Göğüs Ağrısı Olan Hasta. Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı Olan Hasta Dr. Ö.Faruk AYDIN / 06.04.2016 Göğüs Ağrısı??? Yan ağrısı? Sırt ağrısı? Mide ağrısı? Karın ağrısı? Boğaz ağrısı? Omuz ağrısı? Meme ağrısı? Akut Göğüs Ağrısı Aniden başlar-tipik

Detaylı

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER:

3. SIKLIKLA TEDAVİ EDİLEN HASTALIKLAR, UYGULANAN PROSEDÜRLER VE HİZMETLER: Rev. No : 03 Rev.Tarihi : 28 Şubat 2012 1 / 5 1. HİZMET KAPSAMI: Çocuk Alerji Bilim Dalı, 0-18 yaş grubu ayaktan ve yatan hastalara tanı ve tedavi hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmet haftada 7 gün ve 24

Detaylı

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr

Akut Karın Ağrısı. Emin Ünüvar. İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı. eminu@istanbul.edu.tr Akut Karın Ağrısı Emin Ünüvar İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eminu@istanbul.edu.tr 28.07. Acil ve Yoğun Bakım Kongresi 1 AKUT Karın ağrısı Çocuklarda karın ağrısı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi...

İÇİNDEKİLER. Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... HEMOFİLİ TANI VE TEDAVİ KILAVUZU İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Ulusal Tanı ve Tedavi Kılavuzu Çalışma Grupları... iv Kısaltmalar... vii Tablolar Listesi... xiii Şekiller Listesi... xiii I. BÖLÜM HEMOFİLİ TANI

Detaylı

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015

D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI DERS KURULU 02.02.2015-16.02.2015 D.Ü TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI DÖNEM III KAS -İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI 02.02.2015-16.02.2015 Dersler Teorik Pratik Toplam Ortopedi 14 --- 14 Fizik-Tedavi 11 --- 11 Radyoloji 6 --- 6 Patoloji

Detaylı

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013

NEFROTİK SENDROM. INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM INTERN DR. H.RUMEYSA DAĞ Eylül 2013 NEFROTİK SENDROM NEDİR? Nefrotik sendrom ; proteinüri (günde 3.5gr/gün/1.73 m2), hipoalbüminemi (

Detaylı

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur.

Bakteriler, virüsler, parazitler, mantarlar gibi pek çok patojen hastalığın oluşmasına neden olur. Dr.Armağan HAZAR ZATÜRRE (PNÖMONİ) Zatürre yada tıbbi tanımla pnömoni nedir? Halk arasında zatürre olarak bilinmekte olan hastalık akciğer dokusunun iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmediği takdirde ölümcül

Detaylı

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ MENENJİTLİ OLGULARIN KLİNİK VE LABORATUAR ÖZELLİKLERİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mine SERİN 1, Ali CANSU 1, Serpil ÇELEBİ 2, Nezir ÖZGÜN 1, Sibel KUL 3, F.Müjgan SÖNMEZ 1, Ayşe AKSOY 4, Ayşegül

Detaylı

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır.

1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk hastalara detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 1 / 5 1. Amaç: Bu talimat, UÜ-SK ya başvuran çocuk a detaylı tıbbi değerlendirme yapılmasına yönelik bir sistem oluşturmayı amaçlamaktadır. 2. Kapsam: Bu talimat çocuk ın değerlendirilmesine ilişkin faaliyetleri

Detaylı

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182

HEPATİTLER (SARILIK HASTALIĞI) VE 0212 5294400 2182 KRONİK BÖBREK HASTALIKLARI VE 0212 5294400 2182 İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI HASTA OKULU PLANI HASTANE ADI TARİH SAAT KONU EĞİTİM YERİ HASTA OKULU PROGRAMI İÇİN HASTA VE YAKINLARININ İLETİŞİM KURABİLECEKLERİ TELEFON NUMARASI HASEKİ 28/01/2013

Detaylı

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI

BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI BÖBREK YETMEZLİĞİ TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ DR MÜMTAZ YILMAZ EÜTF İÇ HASTALIKLARI NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik böbrek hastalığı-tanım Glomerül filtrasyon hızında (GFH=GFR) azalma olsun veya olmasın, böbrekte

Detaylı

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay

ANEMİYE YAKLAŞIM. Dr Sim Kutlay ANEMİYE YAKLAŞIM Dr Sim Kutlay KBH da Demir Eksikliği Nedenleri Gıda ile yetersiz demir alımı Üremiye bağlı anoreksi,düşük proteinli (özellikle hayvansal) diyetler Artmış demir kullanımı Eritropoez stimule

Detaylı

4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü

4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü 4. SINIF 1.KURUL 3.Döngü GRUP 3 DERS PROGRAMI Hematoloji-Onkoloji,Dolaşım ve Solunum Sistemi Hastalıkları 1 H E M A T O L O J İ - O N K O L O J İ, D O L A Ş I M V E S O L U N U M S İ S T E M İ H A S T

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 215 216 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KURULU 2 DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM III KOORDİNATÖRÜ:

Detaylı

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI AMAÇ VE HEDEFLERĠ

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI AMAÇ VE HEDEFLERĠ Tıp eğitimi ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABĠLĠM DALI AMAÇ VE HEDEFLERĠ Türkiye deki çocuk sağlığı sorunlarını bilen ve özellikle birinci basamakta bu sorunları çözebilecek bilgi, beceri ve tutumlarla

Detaylı

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ YOĞUN BAKIM EKİBİNDE HEMŞİRE VE HASTA BAKIMI BURCU AYDINOĞLU HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2007 Yoğun Bakım Üniteleri Hasta bakımının en karmaşık Masraflı Teknoloji ile içiçe Birden fazla organı ilgilendiren

Detaylı

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI)

KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) KLİNİK İNCİLER (ÜST SOLUNUM YOLU ACİLLERİ VE ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONLARI) Dr.Gülbin Bingöl Karakoç Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi K.İnci 1: Bebek K, 2 günlük kız hasta Meme emememe, morarma yakınması

Detaylı

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR

SPONDİLODİSKİTLER. Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR SPONDİLODİSKİTLER Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Vertebra Bir dizi omurdan oluşur Vücudun eksenini oluşturur Spinal kordu korur Kaslar, bağlar ve iç organların yapışacağı sabit bir yapı sağlar. SPONDİLODİSKİT

Detaylı

KAWASAKİ HASTALIĞI. Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı

KAWASAKİ HASTALIĞI. Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı KAWASAKİ HASTALIĞI Özgür KASAPÇOPUR Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Çocuk Romatoloji Bilim Dalı Kadir, 18 aylık erkek çocuğu Hastaneye başvurusunun dört gün öncesine

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL (ZORUNLU) SAĞLIK TANILAMASI (HEM 601 TEORİK 2, 2

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 3 TIP 331-SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR SİSTEM Başlama Tarihi: 30.11.15 Bitiş Tarihi:

Detaylı

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI D.P.Ü. KÜTAHYA EVLİYA ÇELEBİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ DAMAR HASTALIKLARINDA GÜNCEL YAKLAŞIMLAR PROF. DR. AHMET HAKAN VURAL OP. DR. GÜLEN SEZER ALPTEKİN ERKUL OP. DR. SİNAN ERKUL

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Dönem VI Ön Hekimlik Acil Tıp Hekimliği Uygulama Dilimi (Zorunlu) Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Ahmet UYSAL

Detaylı

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi

Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi Nebile ÖZDEMİR Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi TÜRKİYEDE BÖBREK NAKLİ 1975 yılında canlı 1978 yılında kadavra E.Ü.T.F Hastanesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi 1988

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI

ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI ÇOCUKLUK ÇAĞINDA KRONİK KARIN AĞRISI Prof. Dr. Aydan Kansu Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Bilim Dalı 7 y, ~ 1 yıldır karın ağrısı Göbek çevresinde Haftada

Detaylı

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği

NEONATOLOJİDE YENİLİKLER. Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği NEONATOLOJİDE YENİLİKLER Doç. Dr. Esra Arun ÖZER Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği Preterm bebeklerde NEK in önlenmesinde probiyotikler Meta-analiz Probiyotiklerin etkileri GIS in

Detaylı

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık

FEBRİL NÖBETLER. Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER Doç Dr. Sema Saltık FEBRİL NÖBETLER (FN)- TANIM FEBRİL NÖBET (FN): 6 ay- 5 yaş arası çocuklarda, santral sinir sistemi enfeksiyonu veya başka bir etken bulunmaması koşuluyla ateşle birlikte

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.10.0.THG.012.00.03-216/99/ Konu : Yoğun Bakım Hemşireliği 13.05.2008/ 17438 Eğitim Programı Uygulama Yönergesi BAKANLIK MAKAMINA

Detaylı

2012 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI

2012 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI 0 YILI SÖKE FEHİME FAİK KOCAGÖZ DEVLET HASTANESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI KONULAR AMAÇLAR YÖNTEM VE TEKNİKLER KNAK, ARAÇ VE GEREÇLER 0.0.05.0. 0.0 TÜBERKÜLOZ VE SOLUNUM İZOLASYONU Tüberküloz tanı, belirti

Detaylı

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu

Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Membranoproliferatif Glomerülonefriti Taklit Eden Trombotik Mikroanjiopatili Bir Olgu Sevcan A. Bakkaloğlu, Yeşim Özdemir, İpek Işık Gönül, Figen Doğu, Fatih Özaltın, Sevgi Mir OLGU 9 yaş erkek İshal,

Detaylı

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI

SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK MESLEK LİSELERİ HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ XII. SINIF BULAŞICI HASTALIKLAR VE BAKIMI DERSİ İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ PROGRAMI ANKARA 2007 GİRİŞ

Detaylı

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası

Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Bu sigorta, serbest ya da kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tabipler, diş tabipleri ve tıpta uzmanlık mevzuatına göre

Detaylı

H 2 Uzmanlık öğrencisinin tez çalışmalarının izlenmesi Yer: A.D. Başkan Odası Gün/saat: Cuma; 12:00-14:00 PED 7006 POLİKLİNİK VAKA SAATİ

H 2 Uzmanlık öğrencisinin tez çalışmalarının izlenmesi Yer: A.D. Başkan Odası Gün/saat: Cuma; 12:00-14:00 PED 7006 POLİKLİNİK VAKA SAATİ PED 18 ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI Dr. Didem ALİEFENDİOĞLU /1 Dr. Selda BÜLBÜL /2 Dr. Cüneyt ENSARİ /3 Dr. Yavuz GÜRER /4 Dr. H. Fulya GÜLERMAN /5 Dr. Cihat ŞANLI/6 Dr. Meryem ALBAYRAK / 7 KOD DERS ADI

Detaylı

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan

Öğretim Süresi Genel. Kontenjan ı (1) (2) (3) (4) (5) (6) Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerine Alınacak Yan Dal Asistan Sayıları Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 700111019 Gastroenteroloji 3 1 - - 700111046 Tıbbi

Detaylı

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten

Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Dekan: Prof. Dr. Demir Budak Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS KURULU 5 (TIP 322) SİNİR SİSTEMİ VE LOKOMOTOR

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 14. Karar Sayfa 1 / 14 Karar (1) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29. Maddesinin (2). fıkrasında tarif edilen uzmanlık eğitimi bitirme sınavı jüri üyelerinin, eğitim sorumluları havuzundan

Detaylı

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ

Prof. Dr. Demir Budak Dekan. Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU 1 KLİNİK BİLİMLERE GİRİŞ Yeni Yüzyıl Üniversitesi TIP FAKÜLTESİ Prof. Dr. Demir Budak Dekan Eğitim Koordinatörü: Prof. Dr. Asiye Nurten DERS KURULU YÜRÜTME KURULU DÖNEM I KOORDİNATÖRÜ: KURUL I KOORDİNATÖRÜ: 214 215 EĞİTİM ÖĞRETİM

Detaylı

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas

MYOLOGIA CRUSH SENDROMU. Dr. Nüket Göçmen Mas MYOLOGIA CRUSH SENDROMU Dr. Nüket Göçmen Mas Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi AD Kas hücresi ve kas dokusu Kısalma özelliğini taşıyan hücreye kas hücresi denir. Bunların oluşturduğu dokuya

Detaylı

DÖNEM III T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI

DÖNEM III T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DERS YILI IV. DERS KURULU (5 HAFTA) (HALK SAĞLIĞI, HEMATOLOJİ, ACİL) (29 ARALIK 2014-30 OCAK 2015) DEKAN BAŞKOORDİNATÖR BAŞKOORDİNATÖR

Detaylı

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI

YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI YENİDOĞANLARDA EVDE SAĞLIK UYGULAMALARI Doç. Dr. Nurullah OKUMUŞ Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağ. Ve Hast. Eğitim Araştırma Hastanesi Yenidoğan Kliniği ANKARA HASTANEMİZDE EVDE SAĞLIK HİZMETİ Hastanemizde,

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN

HEKİM DIŞI PERSONELİN HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği

HEKİM DIŞI PERSONELİN BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER. Acil Servis-Acil. Acil Servis-Acil Cerrahi Kliniği. Acil Servis-Acil Dahiliye Kliniği HEKİM DIŞI PERSONELİN UNVANI (BRANŞI) HEMŞİRE(YOK) SAĞLIK MEMURU(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİKERİ(TOPLUM SAĞLIĞI) SAĞLIK TEKNİSYENİ(TOPLUM SAĞLIĞI) BAKIM HİZMETLERİ ALANINA GİREN BİRİMLER Acil Servis-Acil

Detaylı

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi

Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi. Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi Çocuklarda Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS) ve Tedavisi Tolga F. Köroğlu Dokuz Eylül Üniversitesi 1967: 18.07.2013 2 Tarihçe 1967 Acute Respiratory Distress in Adults 1971 Adult Respiratory Distress

Detaylı

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sağlıklı Toplumda Metabolik Risk Yönetimi I SEC128 1 2 0 3. Ön Koşul Dersleri -

Uygulama (Saat/Hafta) Ders (Saat/Hafta) AKTS. Yarıyılı. Dersin Amacı. Sağlıklı Toplumda Metabolik Risk Yönetimi I SEC128 1 2 0 3. Ön Koşul Dersleri - Dersin Adı Sağlıklı Toplumda Metabolik Risk Yönetimi I Kodu Yarıyılı Ders (Saat/Hafta) (Saat/Hafta) AKTS SEC128 1 2 0 3 Ön Koşul Dersleri - Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Seçmeli Dersin Seviyesi Lisans

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM IV Entegre Cerrahi Bilimler Stajı Eğitim Programı Eğitim Başkoordinatörü: Dönem 4 Koordinatörü: Koordinatör Yardımcısı: Doç. Dr. Erkan Melih ŞAHİN Yrd. Doç. Dr. Fatih Köksal BİNNETOĞLU Yrd. Doç.

Detaylı

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur

H 1 FTR ve Romatoloji alanında temel konularda ve güncel gelişmeleri içeren bir seminer programı tıpta uzmanlık öğrencileri tarafından sunulur FTR 28 FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON Dr. Sevim ORKUN / 1 Dr. Işık KELEŞ /2 Dr. Gülümser AYDIN /3 Dr. Elem İNAL /4 KOD DERS ADI ÖÜ T P KREDİ AKTS FTR 7001 MAKALE SAATİ Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon ve

Detaylı

I. Ders Kurulu. II. Ders Kurulu

I. Ders Kurulu. II. Ders Kurulu I. Ders Kurulu II. Ders Kurulu Dönem III Öğrenim Çıktıları Radyasyonu, radyasyon çeşitlerini, radyasyonun biyolojik sistemler üzerine etkilerini, radyasyondan korunma yöntemlerini ve nükleer tıp da sıklıkla

Detaylı

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR

13.30-14.15 İltihabi barsak hastalıkları M. ÇAKIR GENEL CERRAHİ 1. GÜN 08.00-10.00 Pratik Uygulama Anamnez Alma Cerrahi Anamnez Y. TATKAN Karın travmaları A. TEKİN Karın travmaları A. TEKİN ileus Ş. TEKİN intern semineri intern semineri 2. GÜN 08.00-10.00

Detaylı

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek

KİMLİK BİLGİLERİ. ÇOCUK SAĞLIĞI ve HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HASTA DEĞERLENDİRME FORMU. Doktorun Adı, Soyadı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Tarih:../ /.. Adı Soyadı: KİMLİK BİLGİLERİ Doktorun Adı, Soyadı: Hasta ID No: Doğum Tarihi (gün/ay/yıl):.../.../... Yaşı:. Anne Adı: Cinsiyeti: Kadın Erkek Baba Adı: Sosyal Güvence: GSS Ücretli Özel Sağlık

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ ÇOCUK ENFEKSİYON YOĞUN BAKIM İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ Sayfa No 1 / 5 1.AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Enfeksiyon yoğun bakım ünitesinde yatmakta olan her hastanın vital organ fonksiyonlarının desteklenmesi; organ

Detaylı

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu

Çocukluk Çağı Aşılamaları. Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Çocukluk Çağı Aşılamaları Doç. Dr. Güldane Koturoğlu Rutin Aşı Takvimi-2012 ÖNERİLEN RUTİN AŞI PROGRAMI-2012 Ulusal aşı programı DOĞUM 1. AYIN SONU 2. AYIN SONU 4. AYIN SONU 6. AYIN SONU HEPATİT B 1. Doz

Detaylı