T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu"

Transkript

1

2 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı 2010 Ankara 1

3 TUK Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Komisyonu Üyeleri Ad Soyad Kurum İl Adres Prof. Dr. Akın İşcan Yüksek Öğretim Kurumu Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Doç. Dr. Can Demir Karacan Sağlık Bakanlığı Ankara Dr.Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Komutanlığı, Etlik Prof. Dr. Gülsev Kale Yüksek Öğretim Kurumu Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Hasan Koç Yüksek Öğretim Kurumu Konya Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Prof. Dr. Nihat Sapan Yüksek Öğretim Kurumu Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Prof. Dr. Dursun Odabaş Sağlık Bakanlığı Konya Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Murat Elevli Sağlık Bakanlığı İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Prof. Dr. Emin Ünüvar Yüksek Öğretim Kurumu İstanbul İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Prof. Dr. Sevgi Mir Yüksek Öğretim Kurumu İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi 2

4 İçindekiler A- Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Genel Yapısı B- Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Genel Yapısı C- Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Görevleri (Görev Analizi). D- Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Öğrenim Hedefleri 3

5 A- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Eğitim Müfredatı Genel Yapısı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitim programı 4 yıl sürmektedir. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminde uzmanlık öğrencileri Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Deri ve Zührevi Hastalıkları ve Çocuk Cerrahisi alanlarında rotasyona gitmektedirler. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitiminden sonra devam edebilecekleri yan dal alanları aşağıdaki gibidir. Yan Dallar Eğitim Süreleri Çocuk Acil Çocuk Endokrinolojisi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Çocuk Gastroenterolojisi Çocuk Genetik Hastalıkları Çocuk Göğüs Hastalıkları Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Çocuk Kardiyolojisi Çocuk Metabolizma Hastalıkları Çocuk Nefrolojisi Çocuk Nörolojisi Çocuk Romatolojisi Çocuk Yoğun Bakımı Neonatoloji 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl 3 yıl Çocuk Nörolojisi 4

6 Görev Görev Analizi 1 Görev Analizi 2 Öğrenim Hedefi KONVÜLZİYON Uyarılmış konvülziyon Tanım, etyoloji, klinik semptom ve işaretler Tanımlar ve etyolojiyi sıralar Konvülziyonu tanır, klinik yaklaşımı yönetir, gerekli tetkik endikasyonlarını sayar Tedavi Akut tedavisini yapar Uzun dönem önleyici tedavi endikasyonlarını sıralar Altta yatan etyolojiye göre hastayı yönetir, gereken vakaları çocuk nörolojisi uzmanına sevk eder Ayırıcı tanı Uyarılmış konvülziyonların ayırıcı tanısını yapar Uyarılmamış konvülziyon Tanım, etyoloji, klinik semptom ve işaretler Fokal uyarılmamış konvülziyon Konvülziyonu tanır, klinik yaklaşımı yönetir, gerekli tetkik endikasyonlarını sıralar Tanı, klinik tablo, etyoloji ve klinik yaklaşımı yönetir Tetkikleri planlar, değerlendirir ve yönetir Tedavi yaklaşımını sıralar, basit epilepsileri tedavi eder ve yönetir Aniepileptik ilaçları ismen sayar, yan etkilerini, ilaç etkileşimlerini ilaç başlama ve kesme yaklaşımını açıklar, uygular ve yönetir 5

7 Dirençli nöbet tanısını koyar, uzmana sevk eder Jeneralize uyarılmamış konvülziyon Tanı, klinik tablo, etyoloji ve klinik Tanı, klinik tablo, etyoloji ve klinik yaklaşımı tanımlar ve yönetir yaklaşım * Tedavi * Tedavi yaklaşımı, epilepsi tedavisi** Basit epilepsileri tedavi eder ve yönetir Tedaviye dirençli epilepsi* Dirençli nöbet tanısını koyar, uzmanına sevk eder Epileptik sendromlar* İnfantil spazm* Absans epilepsi* Sık görülen epileptik sendromlar* Tanı, tedavi ve yönetimi bilir ve uygular Tanı, tedavi ve yönetimi bilir ve uygular Klinik tabloları bilir, tanı koyar, uzmana sevk eder Nöbeti taklit eden durumlar İsmen sayar, klinik bulguları bilir, uzmana sevki gereken vakalrı ayırt eder ve yönlendirir Status epileptikus Tanı, etyoloji ve klinik bulgular* * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 Tanı koyar, etyolojisini aydınlatmak üzere tetkikleri planlar 6

8 Nonkonvulzif status epileptikus* Klnik tabloyu bilir ve tanı koyar Tedavi Akut ve uzun dönem tedavi yaklaşımını bilir, planlar ve yönetir HAREKET BOZUKLUKLARI Ataksiler Tanım ve klinik bulgular, muayene yöntemleri Ataksi tanımını yapar, ataksi varlığını araştıran muayene yöntemlerini sıralar ve uygular Ataksinin önde gelen bulgu olduğu patolojiler ve anatomik tutulum Ataksi ile seyreden hastalıkları sıralar Ataksi-telanjiektazi Ataksi-telanjiektazi tanısını koyar, uzmanına sevkeder Akut serebellar ataksi Akut serebellar ataksi tanısını koyar, hastayı yönetir Kore Tanım ve klinik bulgular, muayene yöntemleri Kore tanımını yapar, klinik bulgular ve muayene yöntemlerini sıralar ve uygular Korenin önde gelen bulgu olduğu patolojiler ve anatomik tutulum Kore ile seyreden hastalıkları sıralar Sydenham koresi tanımını yapar, etyolojisini sıralar ve tedaviyi yönetir Kore ile seyreden doğumsal ve edinsel hastalıkları sayar, tanı koyar ve uzmana sevk eder Tardif diskinezi Tanım, etyoloji, klinik özellikler ve Tanım, etyoloji ve klinik özelliklerini sayar, tanı 7

9 tedavi koyar, tedavisini üstlenir gerektiğinde uzmana sevk eder. Distoni Tanım, etyoloji ve klinik özelliklerini açıklar, tanı koyar, uzmana sevk eder Akut distoniyi tanır, etyolojiyi ve acil tedavisini uygular Tik bozukluğu Tanım ve klinik bulgular Tanımlar ve klinik bulguları söyler, ayırıcı tanısını yapar, gerektiğinde uzmana sevkeder Geçici tik bozukluğu, kronik motor tik, Tourette sendromu Geçici tik bozukluğu, kronik motor tik ve Tourette sendromunun klinik özelliklerini sayar, tanı veya ön tanı koyarak gereken vakaları gerektiğinde uzmana sevkeder NÖROPATİ VE MİYOPATİLER Miyopati Tanım Miyopati tanımını yapar Etyoloji Miyopati ile seyreden doğumsal ve edinsel hastalıklar* Miyopati ile seyreden doğumsal ve edinsel hastalıkları sayar Klinik semptom ve işaretler, * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 Miyopatilerin klinik, laboratuar özelliklerini sıralar, tanısını koyar 8

10 laboratuvar bulguları ve tanı* Komplikasyonlar ve tedavi Komplikasyonlar ve acil tedavi yaklaşımlarını uygular Duchenne ve Becker müsküler distrofi Etyoloji, Klinik ve laboratuar özellikleri, tanı ve tedavi* Etyoloji, klinik ve laboratuar özelliklerini sayar, tanı koyar, uzmana sevk eder Komplikasyonlar* Komplikasyonları tanır ve tedavi eder İyon kanalı hastalıkları Periyodik paralizi* Thomsen hastalığı ve Becker hastalığı* Etyoloji, Klinik ve laboratuar özelliklerini açıklar, tanı koyar, acil tedavisini üstlenir Ön tanı koyar, uzmana sevk eder Endokrin miyopatiler Etyoloji, klinik ve laboratuar bulgularını açıklar, tanı koyar, uzmana sevk eder, acil tedavi yaklaşımını uygular Glikojen depo hastalığı Etyoloji klinik ve laboratuvar bulguları* Ön tanı koyar Mitokondriyal miyopati Etyoloji, klinik ve laboratuar * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 Etyoloji, klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir 9

11 bulguları* Tanı ve tedavi* Tanı ve tedavi yaklaşımını açıklar, acil tedaviyi uygular Nöromüsküler kavşak hastalıkları Etyoloji Klinik ve laboratuar bulguları Nöromüsküler kavşak hastalıklarını presinaptik, sinaptik ve postsinaptik tutuluma göre sınıflandırır, fizyopatolojilerini açıklar Klinik ve laboratuar bulgularını tanımlar Myasthenia Gravis ve Neonatal myasteni Etyoloji, fizyopatoloji, klinik ve laboratuar bulgularını* Etyoloji, fizyopatolojiyi bilir, klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir Komplikasyonlar ve tedavi yaklaşımı* Acil tedaviyi uygular Nöropati Tanım Etyoloji Anatomik tutulum temelinde nöropati tanımını yapar Nöropati yapan hastalık ve patolojileri lokalizasyona göre ismen sayar Klinik ve laboratuar bulguları Guillain-Barre Sendromu Klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 10

12 Etyoloji, fizyopatoloji ve tanı Komplikasyonlar ve tedavi* Etyoloji ve tutulum temeline göre sınıflandırır ve tanısını koyar Komplikasyonları açıklar ve acil tedaviyi yapar Bell felci Etyoloji, fizyopatoloji ve tanı* Etyoloji ve tutulum temeline göre sınıflandırır ve tanısını koyar Komplikasyonlar ve tedavi* Komplikasyonları açıklar ve acil tedaviyi yapar Toksik Nöropati* Tanı ve acil tedavisini uygular Kene felci* Tanı ve acil tedavisini uygular SEREBRO- VASKÜLER HASTALIKLAR Merkezi sinir sisteminin vasküler malformasyonları Etyoloji, klinik semptom ve işaretler Tanı koyar, acil tedaviyi yönlendirir ve uzmana sevk eder Subaraknoid kanama Etyoloji, klinik semptom ve işaretler Etyolojiyi bilir, klinik semptom ve işaretleri değerlendirir ve acil tedaviyi yapar Arteriyel tıkayıcı hastalık Etyoloji, klinik bulgular ve görüntüleme yöntemleri Etyolojiyi sayar, klinik bulguları ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarını değerlendirir. Tedavi Tanı ve tedaviyi,acil tedaviyi yönetir * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 Perinatal inme 11

13 Etyoloji, klinik semptom ve işaretler, tanı ve tedavi Etyoloji, klinik semptom ve işaretler, tanı ve tedaviyi açıklar Tıkayıcı venöz hastalık Etyoloji, klinik semptom ve işaretler Etyoloji, klinik semptom ve işaretleri açıklar Tanı ve tedavi Tanı ve tedaviyi açıklar, acil tedaviyi uygular HİPOTONİK İNFANT Kas tonusu Tanım ve muayene yöntemleri Süt çocuğunda kas tonusunu değerlendirir, muayene yöntemlerini açıklar ve yapar Hipertoni ve hipotoni Etyolojiyi anatomik tutuluma göre açıklar Etyoloji* Hipotoni ile seyreden patolojileri sayar Eşlik eden klinik bulgular* Hipotoniye eşlik eden klinik bulguları değerlendirir Laboratuar tetkikleri ve tanı* Hipotonik süt çocuğunda laboratuar tetkiklerini planlar, sonuçlarını değerlendirir ve tanı koyar Tedavi yaklaşımı* Tedaviyi planlar, gerekirse uzmana sevk eder Spinal müsküler atrofiler* Klinik ve laboratuar bulgularını açıklar ve tanı koyar Tedavi yaklaşımını açıklar Genetik danışmanlık için uzmana sevkeder Miyopatiler* Klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir, tanı * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 koyar ya da ön tanı koyarak uzmana sevk eder 12

14 DİKKAT EKSİKLİĞİ, HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU Tanım ve etyoloji Tanım Etyoloji Tanımını yapar Etyolojiyi sıralar İlişkili klinik tablolar İlişkili klinik tabloları sayar Epidemiyoloji Epidemiyolojik özellikleri açıklar Klinik belirti ve bulgular Klinik belirti ve bulguları değerlendirir Tanı ve tanı ölçütleri Tanı ve tanı ölçütlerini açıklar ve tanı koyar Ayırıcı tanı Ayırıcı tanıyı sıralar Tedavi Tedavi yaklaşımlarını açıklar, tedavi amacıyla uzmana sevkeder İlaçlar ve yan etkileri * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 Tedavide kullanılan ilaçların belli başlı yan etkilerini değerlendirir 13

15 BAŞ AĞRISI Etyoloji Etyolojiyi sıralar Kafa içi basınç artışı Etyoloji Klinik ve laboratuvar bulguları Tanı, tedavi ve komplikasyonlar Etyolojiyi sayar Kafa içi basınç artışının klinik semptom, işaretler ve laboratuvar bulgularını değerlendirir Tanı koyar, tedavisini yönetir ve acil tedaviyi uygular Migren Auralı ve aurasız migren Klinik bulgular, tanı ve tedavi* Prognoz ve komplikasyonlar Migren varyantları Klinik bulguları açıklar, tanı koyar, acil ve önleyici tedaviyi uygular Prognoz ve komplikasyonları tanımlar, tedaviyi yapar Migren varyantlarının klinik özelliklerini açıklar Gerilim başağrısı Klinik semptom ve işaretler, laboratuvar bulguları, tanı ve tedavi Tanı ve ayırcı tanıyı açıklar, tedaviyi üstlenir, uzmana sevk gereken vakaları ayırt eder ve sevk eder Diğer baş ağrısı nedenleri: Otit, mastoidit, menenjit, ensefalit, sinüzit, kan basıncı yüksekliği, beynin demiyelinizan hastalıkları, vasküler hastalıklar ve diğer * Görev analizi 3 ** Görev analizi4 14

16 durumlar Klinik ve laboratuvar özelliklerini açıklar, tanı koyar, acil tedavilerini yapar Çocuk Acil ve Yoğun Bakım Görev Görev Analizi1 Görev Analizi2 Öğrenim Hedefi NÖROLOJİK ACİLLER Nörolojik acilleri yönetir Akut bilinç değişikliğinin tanı, ayırıcı tanı ve tedavi ilkelerini açıklar. Kafa içi basınç artışı bulgularını, nedenlerini akut yönetimini açıklar. Sık görülen nöropati ve miyopatilerin tanısı ve yönlendirmesini anlatır. Akut flask paralizi yapan nedenleri ve tedavilerini açıklar. Hareket bozukluklarının tanı ve yönlendirmesini yapar. Hipotonik bebeğin tanı ve yönlendirmesini yapar. Beyin ölümü kriterlerini sayar. Başağrısı olan çocukları değerlendirir ve tedavi eder 15

17 Ataksisi olan çocukları değerlendirir ve tedavi eder SIK GÖRÜLEN ZEHİRLENMELERE YAKLAŞIM Sık görülen zehirlenmeleri yönetir Tanı koyar Sık görülen zehirlenmelerin (parasetamol, salisilat, antidepresanlar, kalsiyum kanal blokerleri, kolinerjikler, kolinesteraz inhibitörleri, kostikler, hidrokarbonlar, metanol, karbon monoksit, mantar ve diğer) akut bulgu belirtilerini tanımlar Zehir danışma merkezlerinin görevlerini ve nasıl danışmanlık alınacağını açıklar Tedavisini yönetir Toksik madde emilim önleme yollarını (mide yıkama, kusturma, aktif karbon, katartikler, diürez, diyaliz, tam bağırsak irigasyonu) açıklar Sık görülen zehirlenmelerin (parasetamol, salisilat, antidepresanlar, kalsiyum kanal blokerleri, kolinerjikler, kolinesteraz inhibitörleri, kostikler, hidrokarbonlar, metanol, karbon monoksit, mantar ve diğer) tedavisini tanımlar Sık karşılaşılan böcek sokması ve hayvan ısırıklarına yaklaşım ve tedaviyi açıklar Kazayla alımı önleyebilecek ev güvenliği önlemlerini açıklar ve ailelere anlatır Akut travmalı hastaları değerlendirir ve yönetir 16

18 Akut travma hastalarının resüsitasyon ve postoperatif tedavisini yapar Travmalı çocukları değerlendirir Travmalı hasta yönlendirme ve taşıma ilkelerini açıklar SOLUNUM YETMEZLİĞİ Solunum yetmezliğini yönetir Solunum yetmezliğini tanır Solunum yetmezliğinin nedenlerini yaşa uygun ayırıcı tanısını açıklar Solunum yetmezliği patofizyolojisini açıklar Solunum yetmezliği veya durmasının ilk belirtilerini tanımlar Alt ve üst solunum yolu hastalıklarının bulgu ve belirtilerinin ayrımını tanımlar Pulse oksimetre, end tidal CO2 takibi ve kan gazı analizini değerlendirir Hipoksi ve hiperkarbi bulgu ve belirtilerini tanımlar Solunum yetmezliğinde monitorizasyon, laboratuvar ve radyolojik yöntemleri açıklar Solunum yetmezliğini tedavi eder Noninvaziv solunum desteği yollarını tanımlar İnvaziv solunum desteği yollarını tanımlar Mekanik ventilasyon endikasyonlarını açıklar 17

19 MEKANİK VENTİLASYON Mekanik ventilasyonu yönetir Akciğer hacimleri ve kapasitelerini tanımlar Mekanik ve yardımcı solunum yöntemlerini açıklar Entübasyon endikasyonlarını ve mekanik ventilasyonun temel ilkelerini anlatır Trakeal entübasyon yapar Santral venöz kateter kullanır ve bakımını yapar Ventilatör parametrelerini sayar ve açıklar Ventilatör solunumunun bileşenlerini açıklar Mekanik ventilasyon endikasyonlarını tanımlar Mekanik ventilasyonun komplikasyonlarını tanımlar Mekanik ventilasyondan ayırma ilkelerini tanımlar Uzun süreli mekanik ventilasyon ilkelerini ve yönetimini açıklar SEDASYON VE ANALJEZİ Sedasyon ve analjezi yönetimi yapar 18

20 Sedasyon, analjezi ve nöromüsküler blokaj ilkelerini açıklar Ağrı yönetiminde nonfarmakolojik yaklaşımları anlatır Ağrı yönetiminde farmakolojik yaklaşımları (parasetamol ve nonsteroid antiinflamatuvar ajanlar, opiatlar, psikotrop ilaçlar) açıklar Bilinçli sedasyonda kullanılan ilaçları açıklar ve uygular DEHİDRASYON VE AĞIZDAN SIVI TEDAVİSİ Dehidrasyon ve ağızdan sıvı tedavisini yönetir Vücut kompartmanlarında su ve elektrolit dağılımını açıklar Akut dehidrasyonu ve tiplerini tanımlar Dehidrasyonun klinik bulgularını sayar Dehidrasyona yol açan sıvı dengesizliği ve elektrolit bozukluklarının nedenlerini ve sonuçlarını açıklar Sıvı kısıtlanması veya artırılması gerektiren durumları tanımlar Akut dehidrasyonun parenteral tedavi endikasyonlarını sayar Öykü ve fizik muayene ile bir çocuğun hidrasyon durumunu saptar Dehidrasyon ve asidoz derecesini değerlendirerek kurtarma, intravenöz ve oral rehidrasyon kararı verir ve uygular Ağızdan sıvı tedavisini (replasman ve idame) açıklar Ağızdan sıvı tedavisinin nasıl yapılacağını aileye açıklar 19

21 ŞOK Şoku yönetir Tanı koyar Şokun en sık nedenleri, tipleri ve patofizyolojisini (hipovolemik, septik, kardiyojenik, distributif, diğer) açıklar Kompanse ve kompanse olmayan şokun bulgu ve belirtilerini sayar Organ disfonksiyonu kriterlerini açıklar Tedavisini yönetir Şokun ilk tedavisini tanımlar Şokta kardiyovasküler destek tedavisini açıklar Şokta diğer organ sistem disfonksiyonlarını ve tedavilerini açıklar Çocuk Hematoloji/Onkoloji Görev Görev Analizi1 Görev Analizi2 Öğrenim Hedefi LENFADENOPATİLER Tanım, etyoloji, 20

22 klinik ve laboratuva r testleri ve tedavi Normal ve patolojik büyümeleri tanır, etyolojisini sayar Laboratuvar testleri ister ve yorumlar Tedavisini yapar, malign lenfadenopatileri ayırt eder ve uzmana sevk eder ANEMİYE YAKLAŞIM Anemi tanım, etyoloji, klinik bulgular ve laboratuva r testleri ve tedavi Demir eksikliği anemisi tanımı, etyolojisi, klinik bulguları ve laboratuvar testleri, tedavisi Demir eksiliği anemisi tanısı koyar, etyolojisini sayar, klinik bulguları sıralar, laboratuvar testlerini ister ve değerlendirir, tedavisini düzenler Periferik yaymada eritrositlerde oluşan morfolojik değişiklikleri tanır Diğer anemiler Eritrosit volüm ve morfolojisine göre anemileri tanır ve sınıflandırır, klinik bulgularını sayar, laboratuvar testlerini ister ve yorumlar, tedavisini yönetir 21

23 KANAMA BOZUKLUK- LARINA YAKLAŞIM Tanım, etyoloji, klinik bulgular, laboratuva r testler ve tedavi Peteşi, purpura, ekimoz, hematom tanımlarını doğru olarak yapar Kanama kontrolünde rol alan primer ve sekonder hemostaz mekanizmalarını anlatır Hemostazda görev alan hücreler ve koagülasyon faktörlerini sayar ve normal değerlerini açıklar Konjenital ve edinsel kanama bozukluklarının klinik ve laboratuar bulgularına göre ayırıcı tanısını yapar Kanama bozukluğu düşünülen bir çocukta yapılması gereken birinci basamak testlerini ister ve yorumlar Kanama bozukluklarının akut tedavilerini planlar İleri inceleme gerektiren olguları gerekli tedbirler alarak uygun bir şekilde sevkini yapar KAN VE KAN ÜRÜNÜ TRANSFÜZ-YONLARI Transfüzyo n ilkeleri Transfüzyon ilkelerini açıklar, uygulama özelliklerini tanımlar, komplikasyonlarını tanır ve tedavi 22

24 eder HEMOGLOBİNO- PATİLER Tanım, patofizyol oji, klinik bulgular, laboratuva r testler ve tedavi Hemoglobinopatilerin patofizyolojisi, prevalansı ve klinik bulgularını anlatır Orak hücre hastalığı, talasemi taşıyıcılığı ve hastalığı olan olguların uygun yöntemler ile tanısını koyar Orak hücre hastalığı ve talasemilerin izleminde dikkat edilmesi gereken noktaları açıklar Orak hücre hastalığında görülen krizlerin çeşitlerini sayar, tanısını koyar ve tedavisini düzenler Demir eksikliği anemisi ve talasemi taşıyıcılığı arasındaki klinik ve laboratuar farkları açıklar Hemoglobin elektroforezinin sonuçlarını yorumlar SOLİD TÜMÖRLER Solid tümörlere yaklaşım Solid tömörleri görülme sıklığına göre sınıflandırır Solid tömörlerinin klinik bulgularını ve tanı amacıyla yapılması gereken incelemeleri açıklar Tedavi yaklaşımlarını ve izlemini açıklar Wilms tümörünün klinik ve laboratuar bulgularını açıklar 23

25 Nöroblastomun yerleşim yerlerini, klinik ve laboratuar bulgularını sayar ONKOLOJİK ACİLLER Onkolojik acil durumlar Kanserli hastalarda acil müdahale gerektirecek durumların neler olduğunu, klinik bulguları ve tanıya götürecek inceleme yöntemlerini açıklar Acil müdahale gerektiren onkolojik durumların tedavisini yapar Nörolojik, kardiyovasküler, metabolik, enfeksiyöz onkolojik acillerin nedenlerini, klinik ve laboratuar bulgularını açıklar, tedavisini düzenler Febril nötropeninin tanımını yapar, tanı ve tedavi ilkelerini sayar Tümör lizis sendromunun nedenlerini ve oluş mekanizmalarını açıklar, tedavisini yapar ve koruyucu tedbirleri alır Çocuk Gastroenterolojisi Görev Görev Analizi1 Görev Analizi2 Öğrenim Hedefi KARIN AĞRISI Fizyopatoloji, klinik bulgular, laboratuvar testler ve tedavi 24

26 Fizyopatolojisini, klinik değerlendirmesini yapar, tanıya nasıl gidileceğini planlar, laboratuvar testlerini ister ve yorumlar Tedavisi planını yapar ve yönetir Cerrahi müdahale gerektirebilecek akut karın nedenlerini ayırt eder KABIZLIK Tanı, klinik bulgular ve tedavi Tanısını koyar, laboratuvar testleri ister ve tedavisini düzenler Fonksiyonel kabızlık ile organik nedenlere bağlı kabızlığı ayırt eder Organik nedenlere bağlı kabızlıkta nedene yönelik tedaviyi planlar KARACİĞER YETERSİZLİĞİ Tanım, etyoloji, patofizyoloji, klinik bulgular, laboratuvar testler ve tedavi Karaciğer yetersizliği nedenlerini sıralar, fizyopatolojisini açıklar Çocuklarda yaş gruplarına göre karaciğer fonksiyon testlerinin normal değerlerini yorumlar Akut karaciğer yetersizliğinin klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirir Akut karaciğer yetersizliğinde tedaviyi planlar MALABSORP- SİYON SENDROMLARI Tanım, etyoloji, patofizyoloji, klinik bulgular, laboratuvar testler ve tedavi Gastrointestinal sistemin anatomik yapısını ve normal işleyiş mekanizmalarını açıklar, etyolojiyi sıralar, fizyopatolojiyi açıklar 25

27 Ana patogenetik mekanizmalarını anlatır Tanı koydurucu testleri planlar ve sonuçlarını yorumlar Kistik fibrozis, Çölyak hastalığı gibi malabsorbsiyon sendromlarının tanı ve izlemini yapar MALNUTRİSYON Tanımı, etyolojisi, patogenezi, klinik bulguları, tanısı ve laboratuvar testleri Tanımını yapar, beslenme indekslerini kullanır ve yorumlar, temel özelliklerini açıklar, Klinik özeliklerini açıklar, derecelendirir ve sınıflandırır, laboratuvar testlerini ister, yorumlar, akut ve kronik tedavisini düzenler GASTROOZO- FAGEAL REFLÜ (GÖR) Tanım, etyoloji, fizyopatoloji, klinik bulgular, laboratuvar testler ve tedavi GÖR ün tanımını yapar, fizyopatolojisini açıklar, ayırıcı tanısını yapar, klinik semptomlarını ve komplikasyonlarını açıklar ve tedavisini yönetir Yenidoğan Görev Görev Analizi1 Görev Analizi2 Öğrenim Hedefi YENİDOĞANDA SOLUNUM Yenidoğanda solunum sıkıntısı ve siyanozun tanımı 26

28 SIKINTISI VE SİYANOZ Yenidoğanda solunum sıkıntısı ve siyanozu tanır, ayırıcı tanısını yapar, solunuma destek ilkerini sayar(serbest akış oksijen, pozitif basınçlı ventilasyon, mekanık ventilasyon,c.p.a.p) Yenidoğan resussitasyonu ilkelerini sayar ve uygular Yenidoğan transport ilkelerini sayar Mekanik ventilasyon desteği YENİDOĞAN SARILIKLARI Yenidoğan sarılıkları Mekanik ventilasyon desteği verilen hastanın bakımını ve takibini yapar,hastanın ventilatörden ayrılıp ayrılmamasına karar verir,daha sonraki solunum desteğini yönetir(cpap,hood,vs). Bilirubin metabolizmasını açıklar ve etyolojiyi sıralar Sarılıklı yenidoğanı değerlendirir, tanı, takip ve tedavisini yapar Fizyolojik ve patolojik sarılık ayrımını yapar Anne sütüne bağlı sarılığın nedenlerini sayar. Yenidoğanda görülen patolojik sarılık bulgularını sayar. Bilirubin yapımının arttığı diğer durumları sıralar Direkt hiperbilirubinemi nedenlerini sıralar Sarılığın komplikasyonlarını sayar Erken dönem kernikterus klinik bulgularını tanır, takip eder Tedavi Fototerapi ve kan değişimi endikasyon ve yan etkilerini sayar ve tedavi 27

29 eder Hidrops fetalisi tanır, tedaviyi yönetir YENİDOĞANIN BAKIMI Doğum odasında yenidoğanın bakımı Yenidoğanın ilk bakımını, aşısı ve K vitaminini yapar. Anne sütü, aşılar ve tarama testleri hakkında aileyi bilgilendirir Hipotermi, aspirasyon,hipoksi ve enfeksiyondan korumak için gereken önlemleri sayar ve uygular Yenidoğan Resussitasyon ilkelerini açıklar ve uygular APGAR skorlamasını yapar ve kaydeder. Sağlıklı yenidoğanın izlemi Rooming-inin önemini açıklar ve uygular PREMATÜRE BEBEĞİN BAKIMI VE İZLEMİ Prematüre bebek bakımı Anne sütünün önemini tanımlar ve destekler Eve gönderme kriterlerini sayar ve uygular Aileye ev ortamında, araçta, seyahatte, bebeğin güvenliği konusunda bilgi verir Prematüre ve çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde sık görülen problemleri sayar, tanı koyar ve tedavilerini uygular Prematüre bebeklerdeki mortalite ve morbidite risklerini sayar. Aileyi 28

30 bilgilendirir. Perinatal asfiksi Tanı koyar, gerekli solunum ve dolaşım desteği yapar. Hipotermi, metabolik değişiklikler, beslenme, sarılık, enfeksiyonlar, Patent duktus arteriousus (PDA), bronko pulmoner displazi, nekrotizan enterokolit, prematürelik retinopatisi gelişebileceğini öngörür ve tetkik ve tedaviyi planlar Eve gönderme kriterlerini sayar ve uygular PREMATÜRE BEBEKLERİN NÖROLOJİK GELİŞİMİ VE İZLEMİ Prematürlerde sık rastlanan nörogelişimsel bozuklukları tanımlar, risk faktörlerini açıklar, tedavisini planlar YENİDOĞAN ENFEKSİYONLARI Yenidoğan enfeksiyonları Yenidoğanda enfeksiyon tarama testlerini yapar, yorumlar ve tedaviyi planlar Yenidoğanın erken ve geç başlangıçlı enfeksiyonlarını tanır ve tedavisini planlar Kültür sonuçlarına göre tedaviyi düzenler. Yardımcı ve destekleyici tedavileri sayar, gerekli olanları uygular (İVİG,taze donmuş plazma,pentoksifilin vb.). Diğer fokal enfeksiyonları sayar, tanı koyar, tedavi eder (Pnömoni,kardiyak enfeksiyonlar, kemik ve eklem enfeksiyonları, gastroenterit, 29

31 PERİNATAL ASFİKSİ Perinatal asfiksi peritonit,idrar yolu enfeksiyonu, yüzeysel enfeksiyonlar, göz enfeksiyonları, otitis media) Sistemik ve fokal enfeksiyonların komplikasyonları tanımlar, tedavi eder. Enfeksiyon önlemlerini sayar ve uygular Konjenital enfeksiyonları sayar, klinik bulgularını tanır, tanı koyar ve tedavi yapar Perinatal asfiksinin fizyopatolojisini açıklar Etyoloji ve klinik bulguları açıklar Tanı koyar, tedavisini planlar ve yapar Komplikasyonlarını sıralar ve tanır Hipoksik-iskemik ensefalopatiyi tanır, klinik sınıflamasını yapar, tedavisini uygular Perinatal asfiksiden koruma ilkelerini sayar ve uygular DOĞUM TRAVMALARI Doğum travmaları tanımı, sıklığı, önemi Doğum travmalarını sayar, tanı koyar ve tedavisini yönetir Doğuma bağlı periferik sinir hasarını tanır ve tedavisini yönetir 30

32 KONJENİTAL ANOMALİLER Konjenital anomaliler Doğum travmasından korunma ilkelerini sayar Etiyolojik sınıflamasını yapar, klinik bulgularını değerlendirir ve tanı koyar Genetik danışma ve Prenatal tanı için yönlendirir Çocuk İmmunolojisi ve Alerji Hastalıkları Görev Görev Analizi1 Görev Analizi2 Öğrenim Hedefi HIŞILTILI ÇOCUK Hışıltılı çocuğun tanı ve tedavi yönetimi Hışıltılı çocukların tanısını koyar ve ayırıcı tanı yapar Hışıltılı bebek kavramını açıklar Hışıltılı bebeklerde allerjik bulguların prognoza etkilerini yorumlar Hışıltılı bebeklerde bulguları ortaya çıkaran nedenleri ve bunlardan korunma yöntemlerini sayar Hışıltılı çocukların tedavisinde uygulanan yöntemleri sayar Hışıltılı çocukların takibini yapar, atakları ortaya çıkaran faktörleri sayar ve önlem alır İlişkili acil durumları tanır ve tedavi eder Tedaviye cevap alınamayan olguları uzmana yönlendirir 31

33 PRİMER İMMUN YETERSİZLİKLER Etyoloji, klinik sınıflandırma ve tedavi Öykü alır ve fizik muayene ile klinik immün yetmezlik bulgularını araştırır Tanı ve ayırıcı tanı için gerekli olan laboratuvar tetkiklerini ister ve yorumlar Klinik bulgularını sayar, laboratuvar bulgularını değerlendirir, tanı koyar ve tedavisini planlar Başlangıç tedavisini planlar Kesin tanı konulması için olguları uzmana yönlendirir ASTIM Etyoloji, patogenez, tanı, klinik bulgular, sınıflandırma ve tedavi Astımın patogenezini ve doğal seyrini açıklar Klinik ve laboratuvar bulgularını değerlendirir, solunum fonksiyon testlerini yorumlar, alerji deri testlerini planlar Astım ile birlikte bulunabilen diğer alerjik hastalıkları tanır Ayırıcı tanıyı yapar Astım ataklarının ortaya çıkmasında etkili olan alerjik ve irritan faktörleri ve bunlardan korunmadaki etkili yöntemleri sayar Astım hastalığının ve atağının şiddet tanımlamasını yapar Akut astım ataklarının tedavisini planlar ve uygular 32

34 Astım tedavisinde uzun dönemde kullanılan kontrol edici ilaçları ve verilme yöntemlerini, ilaçların yan etkilerini sayar Hasta takibinde astım kontrol düzeylerini belirleyebilir İmmünoterapi için uygun olabilecek hastaları uzmana yönlendirir Zor astımlı ya da tedaviye yeterince yanıt vermeyen olguları uzmana yönlendirir ÜST SOLUNUM YOLU ALERJİLERİ Etyoloji, klinik sınıflandırma ve tedavi Alerjik rinitin doğal seyrini ve klinik tablolarını tanır Alerjik, fiziksel ve çevresel uyaranları sayar Çevresel alerjenlerin ve hastalık bulgularını ortaya çıkardığını açıklar. Eşlik eden hastalıkları değerlendirir Mevsimsel ve yıl boyu alerjik rinit tedavisinde kullanılacak olan ilaçları sayar Hastalığın prognozunu ve astım gelişme riskini tanır ve açıklar Tanı ve ayırıcı tanı için gerekli olan laboratuar tetkiklerini ister ve yorumlar Uygun olguları immünoterapi için uzmana gönderir Küçük yaşlarda tedaviye dirençli olgularda adenoid hipertrofisi yönünden görüş almak için uzmana yönlendirir Tedaviye dirençli olguları uzmana yönlendirir 33

35 Spesifik muayeneler (Rinomanometre, nazal biyopsi, endoskopi, vs gibi) ya da cerrahi girişim gereğinin araştırılması gibi durumlar için uzmana yönlendirir. ANAFİLAKSİ Etyoloji, tanı ve tedavi Anafilaksi mekanizmalarını, nedenlerini, klinik bulgularını sayar ve ayırıcı tanıyı yapar Anafilaksi yönünden risk altında buluna kişileri tanır ve bunlara önerilerde bulunur Hastalara ve hasta yakınlarına anafilaksi durumunda neler yapmaları gerektiğini anlatır Tanı ve ayırıcı tanı için gerekli olan laboratuar tetkiklerini ister ve değerlendirir Akut anafilaksiyi değerlendirir ve tedavisini yapar Anafilaksinin sık görülen nedenlerini tanır Tetikleyici faktörlerden korunmayı açıklar Tek kullanımlık adrenalin tedavisi hakkında aileye bilgi verir İlaçlara ya da arı sokmasına bağlı olgularda desensitizasyon ya da immünoterapi için olguyu uzmana yönlendirir ATOPİK Etyoloji, tanı ve tedavi 34

36 DERMATİT Atopik dermatitin ayırıcı tanısını yapar ve tanısını koyar Atopik dermatitin doğal seyrini açıklar, komplikasyonlarını tanır Bulguları ortaya çıkaran faktörleri ve bu faktörlerden korunma yöntemlerini sayar Olguların önemli bir kısmında sonraki yıllarda astım ortaya çıkabileceği hakkında hastanın ailesine bilgi verir Uzun dönem takip ve tedavisini yapar Komplikasyon gelişen olguları uzmana gönderir Tedavide kullanılan ilaçların etkilerini ve yan etkilerini değerlendirir. ÜRTİKER Etyoloji, tanı ve tedavi Ürtiker angioödem sendromlarının klinik tablolarının tarifini yapar Fiziksel ve diğer uyaran faktörleri tanır Ürtikerin anafilaksi bulgusu olarak ortaya çıkmış olabileceğini değerlendirir Vaskülitle ilişkili olanlarını tanır ve yönetir Laboratuvar tetkiklerini değerlendirir (Kompleman komponentleri, tiroid tetkikleri, otoantikorlar, viral tetkikler, buz küp testi, akciğer grafisi gibi) Temel tedavi uygulamalarını yapar Herediter angioödemin tanı, profilaksi ve yönetimini açıklar Tetikleyici faktörlerden korunmayı ve stresin yönetimini başarır 35

SINAV UYGULAMA DUYURUSU

SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAV UYGULAMA DUYURUSU SINAVIN ADI - Sağlık Bakanlığı Yan Dal Sınavı SINAV ÜCRETİ ve SINAV BAŞVURUSU - Aday, sınav ücreti olarak 960 TL yi ( Dokuzyüzaltmış Türk Lirası KDV dâhil), MEB Destek Hizmetleri

Detaylı

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS

POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS POSTER BİLDİRİLER POSTER PRESENTATIONS 50. Türk Pediatri Kongresi P-00 Saçlı deride lokalize şişlik ile acil polikliniğine başvuran kız hasta: Olgu sunumu Çisem Aksu Limon, Ayşe Deniz Yücelten, Burak Tekin,

Detaylı

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI

TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 DÖNEM V DERS PROGRAMI YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014-2015 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI DÖNEM V DERS PROGRAMI 265 2014-2015 ÖĞRETİM YILI DÖNEM -V STAJ PROGRAMI TARİHLER ANABİLİM DALI 11/08-29/08 01/09-19/09 22/09-10/10

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI. 2010 - Ankara T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TIPTA UZMANLIK KURULU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ KOMİSYONU KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANLIK EĞİTİMİ ÇEKİRDEK EĞİTİM MÜFREDATI 2010 - Ankara 1 TUK Kadın Hastalıkları

Detaylı

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ

HEKİM EL KİTABI MEZUNİYET SONRASI. ve MECBURİ HİZMET. İLK ve TEK. 3 ü 1 arada. Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu REÇETE REHBERİ ACİL TIP REHBERİ ACİL TIP REHBERİ REÇETE REHBERİ LAB. DEĞERLERİ MEZUNİYET SONRASI ve MECBURİ HİZMET HEKİM EL KİTABI Yrd. Doç. Dr. Yavuz Furuncuoğlu 3 Güncel Reçete Rehberi 3 Tüm Branşlarda Reçete Örnekleri 3 Acil Tanı

Detaylı

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60

2 1 Hafta EPİDEMİYOLOJİ TOPLAM 40 Hafta 60 DÖNEM V Dönem V 255 Dönem V 256 DERS KODU STAJLAR 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM V STAJ PROGRAMI SÜRE AKTS TIP 5101 ADLİ TIP 3 Hafta 4 TIP 5102 ANESTEZİYOLOJİ ve REANİMASYON 2 Hafta 3 TIP 5103 ÇOCUK

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DÖNEM III DERS PROGRAMI Dünyada her şey için, maddiyat için, maneviyat için, muvaffakiyet için en hakiki yol gösterici

Detaylı

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE LABORATUVAR YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şef: Uzm. Dr. Feyza Yıldız AKUT ROMATİZMAL ATEŞ TANISI ALAN HASTALARIN

Detaylı

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI

NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI NİSAN 2014 DÖNEMİ 2. DENEME SINAVI KLİNİK BİLİMLER TESTİ SORU VE AÇIKLAMALARI Bu metinde sırasıyla Dahili Bilimler, Pediatri, Cerrahi Bilimler, Kadın Doğum soruları ve açıklamaları bulunmaktadır. 121.

Detaylı

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL

SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. REMEDY HOSPİTAL SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. CHECK UP Pendik Sapağı Pendik Sahil Işıklar Pendik İlçe REMEDY HOSPİTAL Check up nedir? SAĞLIĞINIZDA OLAN BİTENİ ÖĞRENİN. SİZİ AVANTAJLI CHECK UP PAKETLERİNDEN YARARLANMANIZ

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ANKARA HASTANESİ Sağlık hizmetlerinde, bundan tam 30 yıl önce, yola çıkışımız iki katlı bir binada diyaliz çalışmalarıyla başladı. Dönemin koşulları göz önüne alındığında, bitmek

Detaylı

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi

Sağlık Akademi Derneği - Avrupa ve Türkiye genelinde en çok görülen 50 hastalık ve hasta yakınlarına yönelik hastalık yönetme rehberi AVRUPA VE TÜRKİYE GENELİNDE EN SIK GÖRÜLEN 50 HASTALIK VE HASTA YAKINLARINA YÖNELİK HASTALIK YÖNETME REHBERİ Bu çalışma bir AB Hayat Boyu Öğrenme Programı LdV Ortaklık Projeleri türünde çok ortaklı bir

Detaylı

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z

ALT L S OL O U L N U U N M U M YOL O L L A L RI R I İN İ F N E F K E S K İYON O L N A L RI R Uzm z. m. D r D.. PA P M A İR İ R GÜ G LE L Z ALT SOLUNUM YOLLARI İNFEKSİYONLARI Uzm. Dr. PAMİR GÜLEZ Tanım Larinks, Trakea, Bronşlar, Bronşioller, Terminal bronşioller, Respiratuvar bronşioller, Alveolar duktuslar ve Alveoller alt solunum yollarını

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Yüksek ventrikül hızlı atrial fibrilasyonu olan bir hastada, fizik muayenede nabzın aşağıdakilerden hangisi gibi olması beklenir? A) Pulsus bisferiens

Detaylı

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER

ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI BAKIRKÖY DOĞUMEVİ KADIN VE ÇOCUK HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ. ÇOK DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI RİSKLİ PREMATÜRELERİN SOMATİK GELİŞİMLERİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER (UZMANLIK TEZİ)

Detaylı

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ

YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ ALMIŞ OLAN BEBEKLERİN UZUN SÜRELİ İZLEMİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Klinik Şef V.: Uzm. Dr. Yasemin Akın YENİDOĞAN DÖNEMİNDE MEKANİK VENTİLASYON DESTEĞİ

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI HEMŞİRELİK AMELİYAT ÖNCESİ HAZIRLIK Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU UZMANLIK TEZİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI OKMEYDANI EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI KLİNİĞİ KLİNİK ŞEFİ: Prof. Dr. Asiye NUHOĞLU KLİNİK OLARAK ALT SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONU TANISI KONULAN 0 1 YAŞ

Detaylı

Poster Bildiriler Poster Presentations

Poster Bildiriler Poster Presentations 21 P-001 Tipi: Poster Kategori: Kardiyoloji SUPRAVENTRİKÜLER TAŞİKARDİLİ YENİDOĞAN BİR OLGU Şenol Bozdağ, Şirin Güven, Nesrin Kılıçaslan, Taner Yavuz*, Hasan Tekkuş, Mustafa Özgür Toklucu Ümraniye Eğitim

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI

ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE ANTİBİYOTİK DUYARLILIKLARININ ARAŞTIRILMASI T. C. Sağlık Bakanlığı Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi ŞEF: DOÇ.DR.ABDÜLKADİR BOZAYKUT ÇOCUKLUK ÇAĞI ÜRİNER SİSTEM İNFEKSİYONLARINA YOL AÇAN ETKENLERİN DAĞILIMI VE

Detaylı

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR

KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR KLİNİK TIP BİLİMLERİ TESTİ AÇIKLAMALI CEVAPLAR 1. Aşağıdakilerden hangisi aort yetmezliği ile ilgili olarak yanlıştır? A) ARA en sık nedenidir B) Erken diyastolik üfürüm duyulur C) En sık rastlanan semptomu

Detaylı

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ

ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI ÜZERİNE ETKİSİ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI ÜST EKSTREMİTE SPASTİSİTESİ OLAN HEMİPLEJİK HASTALARDA BOTULİNUM TOKSİN ENJEKSİYONUNUN ÜST EKSTREMİTE FONKSİYONLARI

Detaylı

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER

SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER T.C. Sağlık Bakanlığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uz. Dr. Sami Hatipoğlu Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Şefi ve Aile Hekimliği Koordinatörü SAĞLAM ÇOCUKLARIN DÜZENLİ TAKİPLERİNİ

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl

TND EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU. Hazırlayanlar. Editör: Canan Aykut Bingöl EPİLEPSİ REHBERİ TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ EPİLEPSİ ÇALIŞMA GRUBU Hazırlayanlar Editör: Canan Aykut Bingöl Berrin Aktekin Kadriye Ağan Fehim Arman Kezban Aslan Ebru Aykutlu Barış Baklan Betül Baykan Nerses

Detaylı

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25

Đlk yayın tarihi: 01.05.2007 Rev No : 00 Rev Tarihi : Hazırlayan AD/BD/Birim(ler): ÇSH Anabilim Dalı, Çocuk Đmmünoloji Bilim Dalı Sayfa 1 / 25 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI FR-HYE-04-424-01 ĐMMÜN YETMEZLĐK HASTALIKLARI Bağışıklık sistemi hücrelerinin kökeni, kemik iliğinin kök hücre adı verilen ve farklı yönde gelişme yeteneği olan hücrelerdir.

Detaylı

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ

PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE KAYGI DÜZEYLERİNE ETKİSİ T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EBELİK ANABİLİM DALI EBE-YL 2014 003 PREMATÜRE YENİDOĞANLARIN EBEVEYNLERİNE UYGULANAN WEB TABANLI EĞİTİMİN BEBEĞİN BAKIMINA YÖNELİK ÖZGÜVEN VE

Detaylı

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet

sa lık 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet 2014 - Kış Sayısı - Sayı: 4 sa lık Yaşamın Mucizesi: DOĞUM Gebelikte Hipertansif Bozukluklar Gebelik ve Diyabet Kış Aylarında KOAH Yenidoğan Sarılığı Bademcik ve Geniz Eti İçindekiler 2 içindekiler 05

Detaylı