KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar"

Transkript

1 (20/11/2012 tarihli ve 1156 sayılı Makam Onayı ile 02/11/2012 tarihinden itibaren yürürlüğe giren) KAMU HASTANELERİ BİRLİKLERİNDE SÖZLEŞMELİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Kamu Hastane Birliklerinde 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname nin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personele döner sermayeden yapılacak ek ödemenin oran, usul ve esaslarını belirlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen genel sekreter, mali hizmetler başkanı, tıbbi hizmetler başkanı, idari hizmetler başkanı, hastane yöneticisi, başhekim, başhekim yardımcısı, müdür, müdür yardımcısı, uzman ve büro görevlisine yapılacak ek ödemeyi kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönergede geçen; a) Aktif : O dönem içindeki toplam gün sayısından çalışılmayan günlerin çıkarılması sonucu bulunan çalışılan gün sayısının, o dönem içindeki toplam gün sayısına bölünmesi sonucu bulunan katsayıyı, b) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını, c) Birlik: İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerini işleten Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı taşra teşkilatını, ç) Birlik katsayısı: Birlik bölge gelişmişlik katsayısı ile birlik rol katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı, d) Birlik rol katsayısı: Birliğin hizmet verdiği ilin Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre toplam il nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan Ek-2 sayılı tabloda yer alan katsayıyı, e) Bölge gelişmişlik katsayısı: Birlikler için Ek-3, birliğe bağlı sağlık tesisleri için Ek-4 sayılı tabloda yer alan katsayıyı, f) Çalışılmayan günler: Resmî tatil günleri haricindeki tüm çalışılmayan günleri, g) Hizmet rolü: Nüfus, ulaşım imkânları, sağlık insan gücü mevcudu, sağlık tesislerinin şartları, hizmet sunum kapasitesi ve sahip olduğu benzeri sağlık kaynakları itibariyle hizmet alanları dikkate alınarak Bakanlıkça belirlenen A, B, C, D ve E1 grubunu ğ) Hizmet sınıfı katsayısı: Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan ve Ek-5 sayılı tabloda yer alan katsayıyı, h) Kurum: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunu, ı) Ödeme dönemi: Bir yıl içerisinde döner sermaye ek ödemesinin yapılacağı aylık dönemleri, i) Sağlık tesisi: Üniversiteler ile birlikte kullanılan hastaneler de dâhil olmak üzere Birliğe bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti veren hastaneleri, j) Sağlık tesisi katsayısı: Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının aritmetik ortalamasından oluşan katsayıyı, k) Sözleşmeli personel: 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesi uyarınca sözleşmeli statüde istihdam edilen personeli, 1

2 l) Tavan ek ödeme tutarı: Ek-1 sayılı tabloda yer alan tavan ek ödeme oranlarının 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre belirlenen tavan ücret ile çarpımı sonucu bulunan tutarı, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Birliklerde Sözleşmeli Olarak Görev Yapan Personele Yapılacak Ek Ödemenin Tespitine İlişkin Usul ve Esaslar Temel esaslar MADDE 5- (1) Sözleşmeli personele yapılacak ek ödemeler birlik döner sermaye bütçesinden yapılır. (2) Sözleşmeli olarak istihdam edilen tabip, diş tabibi ve eczacılardan Genel Sekreter ve Başkan olarak görev yapanlar dışındaki sözleşmeli personel Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı kuruluşlarının merkez teşkilatının daire başkanı ve daha üstü boş yönetici kadrolarına (aylıksız izin sebebiyle boşalanlar da dâhil olmak üzere) görevlendirilebilir. Bunun dışındaki personel sözleşme imzaladığı birlik veya sağlık tesisi dışında görevlendirilemez. Bu şekilde görevlendirilen personele sözleşme imzaladıkları birlikten bu Yönergenin 8 inci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ek ödeme yapılır. Ancak bu personelin ek ödemesinin hesaplanmasında Sağlık Tesisi dikkate alınmaz. (3) 4/1/1961 tarihli ve 209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesi uyarınca yapılan ek ödeme brüt tutarı bu Yönerge uyarınca aynı aya ilişkin olarak yapılacak ek ödeme brüt tutarından mahsup edilir. Birlik katsayısının hesaplanması MADDE 6- (1) Birliğin hizmet verdiği ilin nüfusu ile birliği oluşturan sağlık tesislerinin özellikleri dikkate alınarak belirlenmiş olan birlik rol katsayısı ile birlik bölge gelişmişlik katsayısı toplamının ikiye bölünmesi sureti ile birlik katsayısı tespit edilir. Birlik rol katsayısı + Birlik bölge gelişmişlik katsayısı Birlik katsayısı= 2 Sağlık tesisi katsayısının hesaplanması MADDE 7- (1) Birliğe bağlı sağlık tesisleri için belirlenmiş olan sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı ile hizmet sınıfı katsayısının toplamının ikiye bölünmesi sureti ile sağlık tesisi katsayısı tespit edilir. Sağlık tesisi katsayısı= Sağlık tesisi bölge gelişmişlik katsayısı + Hizmet sınıfı katsayısı 2 Ek ödeme tutarının hesaplanması MADDE 8- (1) Genel Sekreterlikte sözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır. 2

3 a) Genel Sekreter: 1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,70)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,20)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 4) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 5) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 6) Diğer (Hekim): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,42)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 7) Diğer (Uzman Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,39)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 8) Diğer (Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 9) Diğer (Hekim olmayan): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,22)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan b) Başkan: 1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,67)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 3) Hekim olmayan (Profesör ve Doçent): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [Tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 3

4 4) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 5) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 6) Diğer (Hekim): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,59)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 7) Diğer (Uzman Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 8) Diğer (Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,51)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 9) Diğer (Hekim olmayan): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan c) Uzman 1) Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,93)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 2) Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,75)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 3) Eczacı, Hukukçu, Programcı ve Çözümleyici: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X ( 0,52)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan 4) Diğer: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,18)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan ç) Büro Görevlisi Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,54)] X birlik katsayısı X aktif çalışılan (2) Sağlık tesislerinde sözleşmeli olarak görev yapan personelin ek ödemesi aşağıdaki şekilde hesaplanır. 4

5 a) Hastane Yöneticisi 1) Hekim (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,66)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,34)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 3) Hekim olmayan (Profesör, Doçent): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,25)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 4) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,49)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6) Diğer (Hekim): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,58)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 7) Diğer (Uzman Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 8) Diğer (Diş Hekimi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 9) Diğer (Hekim olmayan): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,19)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif b) Başhekim: 1) Hekim (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 2) Diş Hekimi (Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi): Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,33)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 3) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,57)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5

6 4) Hekim*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,46)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5) Uzman Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,35)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6) Diş Hekimi*: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,32)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 7) Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,74)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 8) Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,55)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif c) Başhekim Yardımcısı: 1) Uzman Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,64)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 2) Uzman Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,40)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 3) Hekim: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 4) Diş Hekimi: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,44)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 5) Eczacı: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,10)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri: Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,50)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif ç) Müdür Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,41)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif 6

7 d) Müdür Yardımcısı Brüt Ek Ödeme Tutarı = [tavan ek ödeme tutarı X (0,63)] X sağlık tesisi katsayısı X aktif (3) Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında yılda toplam otuz günü geçmemek üzere sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, izlenmesi ile eğitim ve proje çalışmaları kapsamında görevlendirilenlere yapılacak ek ödemelerin belirlenmesinde, görevlendirildikleri ve fiilen görev yaptıkları günler için aktif dikkate alınmaz. (4) (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip Yürürlük MADDE 9- (1) Bu Yönerge, 2 Kasım 2012 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 10- (1) Bu Yönerge hükümlerini Kurum Başkanı yürütür. EK 1 Kamu Hastane Birlikleri Sözleşmeli Personel Tavan Ek Ödeme Oranları Unvanı Ek Ödeme Tavan Oranı % Genel Sekreter a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 550 b) Uzman Hekim, Hekim* 400 c) Diğer 300 Başkan a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 600 b) Uzman Hekim, Hekim* 450 c) Diğer 300 Hastane Yöneticisi a) Profesör, Doçent, Eğitim Görevlisi 600 b) Uzman Hekim, Hekim* 450 c) Diğer 300 Başhekim a) Profesör, Doçent ve Eğitim Görevlisi Hekim 600 b) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi, Hekim ve Diş Hekimi* 450 c) Hekim, Diş Hekimi 200 Başhekim Yardımcısı a) Uzman Hekim, Uzman Diş Hekimi 270 b) Hekim, Diş Hekimi, Eczacı 180 c) Lisansüstü eğitim yapmış sağlık bilimleri lisansiyerleri 125 Müdür 125 Müdür Yardımcısı 75 Uzman 125 Büro Görevlisi 50 (*) Tıp alanında doktora yapmış tabip veyahut hukuk, kamu yönetimi, işletme ve sağlık yönetimi alanında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış tabip 7

8 EK 2 Birlik Rol 1 2 ( < İl Nüfusu) olan illerde hizmet veren birlikler ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan birlikler 1,00 0,96 3 ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan 3. Basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,92 4 ( İl Nüfusu ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunan birlikler ( İl Nüfusu > ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve 3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,88 5 ( İl Nüfusu > ) olan illerde, sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler (İl Nüfusu ) olan illerde, bünyesinde eğitim ve araştırma hastanesi bulunmayan ve 3. basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,84 6 (İl Nüfusu ) olan illerde, sadece 2. basamak sağlık hizmeti veren birlikler 0,80 8

9 EK 3 Birlik Bölge Gelişmişlik İL Katsayı ADANA 0,94 ADIYAMAN 0,97 AFYONKARAHİSAR 0,96 AĞRI 1,00 AKSARAY 0,97 AMASYA 0,95 ANKARA 0,92 ANTALYA 0,92 ARDAHAN 0,99 ARTVİN 0,94 AYDIN 0,94 BALIKESİR 0,94 BARTIN 0,96 BATMAN 0,99 BAYBURT 0,96 BİLECİK 0,94 BİNGÖL 0,98 BİTLİS 0,98 BOLU 0,95 BURDUR 0,95 BURSA 0,92 ÇANAKKALE 0,93 ÇANKIRI 0,96 ÇORUM 0,97 DENİZLİ 0,95 DİYARBAKIR 0,99 DÜZCE 0,94 EDİRNE 0,94 ELAZIĞ 0,96 ERZİNCAN 0,96 ERZURUM 0,98 ESKİŞEHİR 0,95 GAZİANTEP 0,96 GİRESUN 0,96 GÜMÜŞHANE 0,96 HAKKÂRİ 0,97 HATAY 0,94 IĞDIR 0,98 ISPARTA 0,97 İSTANBUL 0,85 İZMİR 0,90 KAHRAMANMARAŞ 0,97 KARABÜK 0,95 KARAMAN 0,96 9

10 İL Katsayı KARS 0,98 KASTAMONU 0,96 KAYSERİ 0,95 KIRIKKALE 0,95 KIRKLARELİ 0,93 KIRŞEHİR 0,96 KİLİS 0,97 KOCAELİ 0,86 KONYA 0,96 KÜTAHYA 0,96 MALATYA 0,97 MANİSA 0,94 MARDİN 0,98 MERSİN 0,93 MUĞLA 0,91 MUŞ 1,00 NEVŞEHİR 0,96 NİĞDE 0,97 ORDU 0,97 OSMANİYE 0,95 RİZE 0,95 SAKARYA 0,94 SAMSUN 0,96 SİİRT 0,99 SİNOP 0,97 SİVAS 0,97 ŞANLIURFA 0,98 ŞIRNAK 0,98 TEKİRDAĞ 0,90 TOKAT 0,96 TRABZON 0,95 TUNCELİ 0,96 UŞAK 0,96 VAN 1,00 YALOVA 0,91 YOZGAT 0,97 ZONGULDAK 0,93 10

11 EK 4 Sağlık Tesisi Bölge Gelişmişlik İl Bölge Gelişmişlik ADANA Aladağ 0,98 ADANA Merkez 0,88 ADANA Ceyhan 0,97 ADANA Feke 0,99 ADANA İmamoğlu 0,97 ADANA Karaisali 0,98 ADANA Karataş 0,97 ADANA Kozan 0,97 ADANA Pozantı 0,97 ADANA Saimbeyli 0,98 ADANA Tufanbeyli 0,98 ADANA Yumurtalık 0,98 ADIYAMAN Besni 0,98 ADIYAMAN Çelikhan 0,98 ADIYAMAN Gerger 1,00 ADIYAMAN Gölbaşı 0,98 ADIYAMAN Kahta 0,98 ADIYAMAN Merkez 0,96 ADIYAMAN Samsat 0,98 ADIYAMAN Sincik 0,99 ADIYAMAN Tut 0,98 AFYONKARAHİSAR Başmakçı 0,97 AFYONKARAHİSAR Bayat 0,98 AFYONKARAHİSAR Bolvadin 0,97 AFYONKARAHİSAR Çay 0,97 AFYONKARAHİSAR Çobanlar 0,98 AFYONKARAHİSAR Dazkırı 0,97 AFYONKARAHİSAR Dinar 0,97 AFYONKARAHİSAR Emirdağ 0,98 AFYONKARAHİSAR Evciler 0,98 AFYONKARAHİSAR Hocalar 0,99 AFYONKARAHİSAR İhsaniye 0,98 AFYONKARAHİSAR İscehisar 0,98 AFYONKARAHİSAR Kızılören 0,98 AFYONKARAHİSAR Merkez 0,95 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 0,97 AFYONKARAHİSAR Sinanpaşa 0,98 AFYONKARAHİSAR Sultandağı 0,98 AFYONKARAHİSAR Şuhut 0,98 AĞRI Diyadin 1,00 AĞRI Doğubeyazıt 0,99 AĞRI Eleşkirt 0,99 11

12 İl Bölge Gelişmişlik AĞRI Hamur 1,00 AĞRI Merkez 0,97 AĞRI Patnos 0,99 AĞRI Taşlıçay 0,99 AĞRI Tutak 0,99 AKSARAY Ağaçören 0,99 AKSARAY Eskil 0,98 AKSARAY Gülağaç 0,98 AKSARAY Güzelyurt 0,98 AKSARAY Merkez 0,96 AKSARAY Ortaköy 0,98 AKSARAY Sarıyahşi 0,98 AMASYA Göynücek 0,99 AMASYA Gümüşhacıköy 0,98 AMASYA Hamamözü 0,98 AMASYA Merkez 0,96 AMASYA Merzifon 0,96 AMASYA Suluova 0,96 AMASYA Taşova 0,98 ANKARA Akyurt 0,96 ANKARA Ayaş 0,97 ANKARA Bala 0,98 ANKARA Beypazarı 0,96 ANKARA Merkez 0,85 ANKARA Çamlıdere 0,97 ANKARA Çubuk 0,96 ANKARA Elmadağ 0,96 ANKARA Evren 0,97 ANKARA Güdül 0,97 ANKARA Haymana 0,98 ANKARA Kalecik 0,98 ANKARA Kazan 0,95 ANKARA Kızılcahamam 0,97 ANKARA Nallıhan 0,97 ANKARA Polatlı 0,96 ANKARA Şereflikoçhisar 0,97 ANTALYA Akseki 0,98 ANTALYA Alanya 0,94 ANTALYA Elmalı 0,97 ANTALYA Finike 0,97 ANTALYA Gazipaşa 0,97 ANTALYA Gündoğmuş 0,98 ANTALYA İbradi 0,97 ANTALYA Kale 0,97 ANTALYA Kaş 0,97 ANTALYA Kemer 0,93 12

13 İl Bölge Gelişmişlik ANTALYA Korkuteli 0,97 ANTALYA Kumluca 0,97 ANTALYA Manavgat 0,95 ANTALYA Merkez 0,91 ANTALYA Serik 0,96 ARDAHAN Çıldır 0,99 ARDAHAN Damal 0,99 ARDAHAN Göle 0,99 ARDAHAN Hanak 0,99 ARDAHAN Merkez 0,98 ARDAHAN Posof 0,98 ARTVİN Ardanuç 0,98 ARTVİN Arhavi 0,96 ARTVİN Borçka 0,97 ARTVİN Hopa 0,96 ARTVİN Merkez 0,96 ARTVİN Murgul 0,96 ARTVİN Şavşat 0,98 ARTVİN Yusufeli 0,98 AYDIN Bozdoğan 0,98 AYDIN Buharkent 0,97 AYDIN Çine 0,97 AYDIN Didim 0,95 AYDIN Germencik 0,97 AYDIN İncirliova 0,97 AYDIN Karacasu 0,98 AYDIN Karpuzlu 0,98 AYDIN Koçarlı 0,98 AYDIN Köşk 0,98 AYDIN Kuşadası 0,93 AYDIN Kuyucak 0,97 AYDIN Merkez 0,95 AYDIN Nazilli 0,95 AYDIN Söke 0,96 AYDIN Sultanhisar 0,97 AYDIN Yenipazar 0,97 BALIKESİR Ayvalık 0,95 BALIKESİR Balya 0,98 BALIKESİR Bandırma 0,93 BALIKESİR Bigadiç 0,98 BALIKESİR Burhaniye 0,96 BALIKESİR Dursunbey 0,98 BALIKESİR Edremit 0,95 BALIKESİR Erdek 0,96 BALIKESİR Gömeç 0,97 BALIKESİR Gönen 0,96 13

14 İl Bölge Gelişmişlik BALIKESİR Havran 0,98 BALIKESİR İvrindi 0,98 BALIKESİR Kepsut 0,98 BALIKESİR Manyas 0,98 BALIKESİR Marmara 0,96 BALIKESİR Merkez 0,94 BALIKESİR Savaştepe 0,98 BALIKESİR Sındırgı 0,98 BALIKESİR Susurluk 0,96 BARTIN Amasra 0,97 BARTIN Kurucaşile 0,98 BARTIN Merkez 0,97 BARTIN Ulus 0,98 BATMAN Beşiri 0,99 BATMAN Gercüş 0,99 BATMAN Hasankeyf 0,99 BATMAN Kozluk 0,99 BATMAN Merkez 0,96 BATMAN Sason 1,00 BAYBURT Aydıntepe 0,98 BAYBURT Demirözü 0,98 BAYBURT Merkez 0,97 BİLECİK Bozüyük 0,95 BİLECİK Gölpazarı 0,98 BİLECİK İnhisar 0,98 BİLECİK Merkez 0,95 BİLECİK Osmaneli 0,97 BİLECİK Pazaryeri 0,97 BİLECİK Söğüt 0,96 BİLECİK Yenipazar 0,98 BİNGÖL Adaklı 0,99 BİNGÖL Genç 0,99 BİNGÖL Karlıova 0,99 BİNGÖL Kiğı 0,97 BİNGÖL Merkez 0,97 BİNGÖL Solhan 0,99 BİNGÖL Yayladere 0,98 BİNGÖL Yedisu 0,99 BİTLİS Adilcevaz 0,98 BİTLİS Ahlat 0,98 BİTLİS Güroymak 0,99 BİTLİS Hizan 1,00 BİTLİS Merkez 0,97 BİTLİS Mutki 1,00 BİTLİS Tatvan 0,97 BOLU Dörtdivan 0,98 14

15 İl Bölge Gelişmişlik BOLU Gerede 0,97 BOLU Göynük 0,98 BOLU Kıbrıscık 0,98 BOLU Mengen 0,97 BOLU Merkez 0,95 BOLU Mudurnu 0,98 BOLU Seben 0,98 BOLU Yeniçağa 0,96 BURDUR Ağlasun 0,98 BURDUR Altınyayla 0,97 BURDUR Bucak 0,97 BURDUR Çavdır 0,98 BURDUR Çeltikçi 0,98 BURDUR Gölhisar 0,97 BURDUR Karamanlı 0,97 BURDUR Kemer 0,98 BURDUR Merkez 0,95 BURDUR Tefenni 0,98 BURDUR Yeşilova 0,98 BURSA Büyükorhan 0,98 BURSA Merkez 0,85 BURSA Gemlik 0,95 BURSA Gürsu 0,96 BURSA Harmancık 0,98 BURSA İnegöl 0,95 BURSA İznik 0,97 BURSA Karacabey 0,96 BURSA Keles 0,98 BURSA Kestel 0,96 BURSA M.Kemalpaşa 0,97 BURSA Mudanya 0,95 BURSA Orhaneli 0,98 BURSA Orhangazi 0,96 BURSA Yenişehir 0,97 ÇANAKKALE Ayvacık 0,97 ÇANAKKALE Bayramiç 0,97 ÇANAKKALE Biga 0,97 ÇANAKKALE Bozcaada 0,94 ÇANAKKALE Çan 0,96 ÇANAKKALE Eceabat 0,96 ÇANAKKALE Ezine 0,97 ÇANAKKALE Gelibolu 0,96 ÇANAKKALE Gökçeada 0,96 ÇANAKKALE Lapseki 0,97 ÇANAKKALE Merkez 0,94 ÇANAKKALE Yenice 0,98 15

16 İl Bölge Gelişmişlik ÇANKIRI Atkaracalar 0,97 ÇANKIRI Bayramören 0,98 ÇANKIRI Çerkeş 0,97 ÇANKIRI Eldivan 0,98 ÇANKIRI Ilgaz 0,97 ÇANKIRI Kızılırmak 0,99 ÇANKIRI Korgun 0,97 ÇANKIRI Kurşunlu 0,98 ÇANKIRI Merkez 0,96 ÇANKIRI Orta 0,98 ÇANKIRI Şabanözü 0,97 ÇANKIRI Yapraklı 0,98 ÇORUM Alaca 0,98 ÇORUM Bayat 0,99 ÇORUM Boğazkale 0,99 ÇORUM Dodurga 0,98 ÇORUM İskilip 0,98 ÇORUM Kargı 0,98 ÇORUM Laçin 0,98 ÇORUM Mecitözü 0,98 ÇORUM Merkez 0,95 ÇORUM Oğuzlar 0,98 ÇORUM Ortaköy 0,98 ÇORUM Osmancık 0,97 ÇORUM Sungurlu 0,98 ÇORUM Uğurludağ 0,99 DENİZLİ Acıpayam 0,98 DENİZLİ Akköy 0,97 DENİZLİ Babadağ 0,96 DENİZLİ Baklan 0,98 DENİZLİ Bekilli 0,98 DENİZLİ Beyağaç 0,98 DENİZLİ Bozkurt 0,97 DENİZLİ Buldan 0,97 DENİZLİ Çal 0,98 DENİZLİ Çameli 0,98 DENİZLİ Çardak 0,97 DENİZLİ Çivril 0,97 DENİZLİ Güney 0,98 DENİZLİ Honaz 0,96 DENİZLİ Kale 0,98 DENİZLİ Merkez 0,92 DENİZLİ Sarayköy 0,96 DENİZLİ Serinhisar 0,97 DENİZLİ Tavas 0,98 DİYARBAKIR Bismil 0,99 16

17 İl Bölge Gelişmişlik DİYARBAKIR Çermik 0,99 DİYARBAKIR Çınar 0,99 DİYARBAKIR Çüngüş 0,99 DİYARBAKIR Dicle 1,00 DİYARBAKIR Eğil 1,00 DİYARBAKIR Ergani 0,98 DİYARBAKIR Hani 0,99 DİYARBAKIR Hazro 1,00 DİYARBAKIR Kocaköy 0,99 DİYARBAKIR Kulp 0,99 DİYARBAKIR Lice 0,99 DİYARBAKIR Merkez 0,95 DİYARBAKIR Silvan 0,99 DÜZCE Akçakoca 0,96 DÜZCE Cumayeri 0,97 DÜZCE Çilimli 0,97 DÜZCE Gölyaka 0,97 DÜZCE Gümüşova 0,96 DÜZCE Kaynaşlı 0,97 DÜZCE Merkez 0,96 DÜZCE Yığılca 0,99 EDİRNE Enez 0,97 EDİRNE Havsa 0,97 EDİRNE İpsala 0,98 EDİRNE Keşan 0,96 EDİRNE Lalapaşa 0,98 EDİRNE Meriç 0,98 EDİRNE Merkez 0,94 EDİRNE Süleoğlu 0,97 EDİRNE Uzunköprü 0,97 ELAZIĞ Ağın 0,97 ELAZIĞ Alacakaya 0,98 ELAZIĞ Arıcak 0,99 ELAZIĞ Baskil 0,98 ELAZIĞ Karakoçan 0,98 ELAZIĞ Keban 0,97 ELAZIĞ Kovancılar 0,98 ELAZIĞ Maden 0,98 ELAZIĞ Merkez 0,95 ELAZIĞ Palu 0,99 ELAZIĞ Sivrice 0,98 ERZİNCAN Çayırlı 0,98 ERZİNCAN İliç 0,98 ERZİNCAN Kemah 0,98 ERZİNCAN Kemaliye 0,97 ERZİNCAN Merkez 0,96 17

18 İl Bölge Gelişmişlik ERZİNCAN Otlukbeli 0,98 ERZİNCAN Refahiye 0,98 ERZİNCAN Tercan 0,98 ERZİNCAN Üzümlü 0,98 ERZURUM Aşkale 0,97 ERZURUM Çat 0,99 ERZURUM Hınıs 0,99 ERZURUM Horasan 0,99 ERZURUM Ilıca 0,98 ERZURUM İspir 0,98 ERZURUM Karaçoban 1,00 ERZURUM Karayazı 1,00 ERZURUM Köprüköy 0,99 ERZURUM Merkez 0,94 ERZURUM Narman 0,98 ERZURUM Oltu 0,98 ERZURUM Olur 0,98 ERZURUM Pasinler 0,98 ERZURUM Pazaryolu 0,98 ERZURUM Şenkaya 0,99 ERZURUM Tekman 1,00 ERZURUM Tortum 0,98 ERZURUM Uzundere 0,98 ESKİŞEHİR Alpu 0,98 ESKİŞEHİR Beylikova 0,97 ESKİŞEHİR Çifteler 0,97 ESKİŞEHİR Günyüzü 0,98 ESKİŞEHİR Han 0,98 ESKİŞEHİR İnönü 0,97 ESKİŞEHİR Mahmudiye 0,97 ESKİŞEHİR Merkez 0,91 ESKİŞEHİR Mihalgazi 0,97 ESKİŞEHİR Mihalıçcık 0,98 ESKİŞEHİR Sarıcakaya 0,97 ESKİŞEHİR Seyitgazi 0,98 ESKİŞEHİR Sivrihisar 0,98 GAZİANTEP Araban 0,98 GAZİANTEP Merkez 0,92 GAZİANTEP İslahiye 0,98 GAZİANTEP Karkamış 0,99 GAZİANTEP Nizip 0,97 GAZİANTEP Nurdağı 0,98 GAZİANTEP Oğuzeli 0,98 GAZİANTEP Yavuzeli 0,99 GİRESUN Alucra 0,98 GİRESUN Bulancak 0,97 18

19 İl Bölge Gelişmişlik GİRESUN Çamoluk 0,98 GİRESUN Çanakçı 0,98 GİRESUN Dereli 0,98 GİRESUN Doğankent 0,98 GİRESUN Espiye 0,98 GİRESUN Eynesil 0,97 GİRESUN Görele 0,97 GİRESUN Güce 0,99 GİRESUN Keşap 0,98 GİRESUN Merkez 0,95 GİRESUN Piraziz 0,97 GİRESUN Şebinkarahisar 0,97 GİRESUN Tirebolu 0,98 GİRESUN Yağlıdere 0,99 GÜMÜŞHANE Kelkit 0,98 GÜMÜŞHANE Köse 0,98 GÜMÜŞHANE Kürtün 0,98 GÜMÜŞHANE Merkez 0,96 GÜMÜŞHANE Şiran 0,98 GÜMÜŞHANE Torul 0,98 HAKKARİ Çukurca 0,98 HAKKARİ Merkez 0,97 HAKKARİ Şemdinli 0,99 HAKKARİ Yüksekova 0,98 HATAY Altınözü 0,99 HATAY Belen 0,96 HATAY Dörtyol 0,97 HATAY Erzin 0,97 HATAY Hassa 0,98 HATAY İskenderun 0,93 HATAY Kırıkhan 0,97 HATAY Kumlu 0,98 HATAY Merkez 0,96 HATAY Reyhanlı 0,97 HATAY Samandağ 0,97 HATAY Yayladağı 0,98 IĞDIR Aralık 0,98 IĞDIR Karakoyunlu 0,99 IĞDIR Merkez 0,97 IĞDIR Tuzluca 0,99 ISPARTA Aksu 0,98 ISPARTA Atabey 0,96 ISPARTA Eğirdir 0,97 ISPARTA Gelendost 0,98 ISPARTA Gönen 0,96 ISPARTA Keçiborlu 0,97 19

20 İl Bölge Gelişmişlik ISPARTA Merkez 0,94 ISPARTA Senirkent 0,97 ISPARTA Sütçüler 0,98 ISPARTA Şarkikaraağaç 0,97 ISPARTA Uluborlu 0,95 ISPARTA Yalvaç 0,98 ISPARTA Yenişarbademli 0,97 İSTANBUL Büyükçekmece 0,92 İSTANBUL Merkez 0,85 İSTANBUL Çatalca 0,96 İSTANBUL Silivri 0,95 İSTANBUL Sultanbeyli 0,95 İSTANBUL Şile 0,96 İZMİR Aliağa 0,90 İZMİR Bayındır 0,98 İZMİR Bergama 0,97 İZMİR Beydağ 0,98 İZMİR Merkez 0,85 İZMİR Çeşme 0,93 İZMİR Dikili 0,96 İZMİR Foça 0,95 İZMİR Karaburun 0,95 İZMİR Kemalpaşa 0,95 İZMİR Kınık 0,98 İZMİR Kiraz 0,98 İZMİR Menderes 0,96 İZMİR Menemen 0,96 İZMİR Ödemiş 0,97 İZMİR Seferihisar 0,95 İZMİR Selçuk 0,95 İZMİR Tire 0,96 İZMİR Torbalı 0,95 İZMİR Urla 0,94 KAHRAMANMARAŞ Afşin 0,98 KAHRAMANMARAŞ Andırın 0,98 KAHRAMANMARAŞ Çağlayancerit 0,99 KAHRAMANMARAŞ Ekinözü 0,99 KAHRAMANMARAŞ Elbistan 0,97 KAHRAMANMARAŞ Göksun 0,98 KAHRAMANMARAŞ Merkez 0,95 KAHRAMANMARAŞ Nurhak 0,98 KAHRAMANMARAŞ Pazarcık 0,98 KAHRAMANMARAŞ Türkoğlu 0,98 KARABÜK Eflani 0,99 KARABÜK Eskipazar 0,97 KARABÜK Merkez 0,94 20

21 İl Bölge Gelişmişlik KARABÜK Ovacık 0,99 KARABÜK Safranbolu 0,96 KARABÜK Yenice 0,98 KARAMAN Ayrancı 0,98 KARAMAN Başyayla 0,98 KARAMAN Ermenek 0,98 KARAMAN Kazımkarabekir 0,97 KARAMAN Merkez 0,96 KARAMAN Sarıveliler 0,98 KARS Akyaka 0,99 KARS Arpaçay 0,99 KARS Digor 0,99 KARS Kağızman 0,98 KARS Merkez 0,97 KARS Sarıkamış 0,98 KARS Selim 0,99 KARS Susuz 0,99 KASTAMONU Abana 0,95 KASTAMONU Ağlı 0,98 KASTAMONU Araç 0,98 KASTAMONU Azdavay 0,98 KASTAMONU Bozkurt 0,97 KASTAMONU Cide 0,98 KASTAMONU Çatalzeytin 0,98 KASTAMONU Daday 0,98 KASTAMONU Devrekani 0,98 KASTAMONU Doğanyurt 0,99 KASTAMONU Hanönü 0,98 KASTAMONU İhsangazi 0,98 KASTAMONU İnebolu 0,98 KASTAMONU Küre 0,98 KASTAMONU Merkez 0,96 KASTAMONU Pınarbaşı 0,99 KASTAMONU Seydiler 0,98 KASTAMONU Şenpazar 0,98 KASTAMONU Taşköprü 0,98 KASTAMONU Tosya 0,97 KAYSERİ Akkışla 0,98 KAYSERİ Bünyan 0,98 KAYSERİ Merkez 0,92 KAYSERİ Develi 0,97 KAYSERİ Felahiye 0,98 KAYSERİ Hacılar 0,95 KAYSERİ İncesu 0,98 KAYSERİ Özvatan 0,97 KAYSERİ Pınarbaşı 0,98 21

22 İl Bölge Gelişmişlik KAYSERİ Sarıoğlan 0,98 KAYSERİ Sarız 0,98 KAYSERİ Talas 0,96 KAYSERİ Tomarza 0,98 KAYSERİ Yahyalı 0,98 KAYSERİ Yeşilhisar 0,97 KIRIKKALE Bahşılı 0,97 KIRIKKALE Balışeyh 0,98 KIRIKKALE Çelebi 0,98 KIRIKKALE Delice 0,98 KIRIKKALE Karakeçili 0,97 KIRIKKALE Keskin 0,98 KIRIKKALE Merkez 0,94 KIRIKKALE Sulakyurt 0,98 KIRIKKALE Yahşihan 0,97 KIRKLARELİ Babaeski 0,96 KIRKLARELİ Demirköy 0,97 KIRKLARELİ Kofçaz 0,98 KIRKLARELİ Lüleburgaz 0,94 KIRKLARELİ Merkez 0,96 KIRKLARELİ Pehlivanköy 0,97 KIRKLARELİ Pınarhisar 0,97 KIRKLARELİ Vize 0,97 KIRŞEHİR Akçakent 0,99 KIRŞEHİR Akpınar 0,98 KIRŞEHİR Boztepe 0,98 KIRŞEHİR Çiçekdağı 0,98 KIRŞEHİR Kaman 0,97 KIRŞEHİR Merkez 0,96 KIRŞEHİR Mucur 0,97 KİLİS Elbeyli 0,98 KİLİS Merkez 0,96 KİLİS Musabeyli 0,99 KİLİS Polateli 0,99 KOCAELİ Derince 0,94 KOCAELİ Gebze 0,90 KOCAELİ Gölcük 0,95 KOCAELİ Kandıra 0,98 KOCAELİ Karamürsel 0,96 KOCAELİ Körfez 0,89 KOCAELİ Merkez 0,92 KONYA Ahırlı 0,98 KONYA Akören 0,98 KONYA Akşehir 0,97 KONYA Altınekin 0,98 KONYA Beyşehir 0,97 22

23 İl Bölge Gelişmişlik KONYA Bozkır 0,98 KONYA Merkez 0,92 KONYA Cihanbeyli 0,98 KONYA Çeltik 0,98 KONYA Çumra 0,98 KONYA Derbent 0,98 KONYA Derebucak 0,98 KONYA Doğanhisar 0,98 KONYA Emirgazi 0,98 KONYA Ereğli 0,96 KONYA Güneysınır 0,98 KONYA Hadim 0,98 KONYA Halkapınar 0,98 KONYA Hüyük 0,98 KONYA Ilgın 0,98 KONYA Kadınhanı 0,98 KONYA Karapınar 0,98 KONYA Kulu 0,98 KONYA Sarayönü 0,97 KONYA Seydişehir 0,96 KONYA Taşkent 0,98 KONYA Tuzlukçu 0,98 KONYA Yalıhüyük 0,96 KONYA Yunak 0,98 KÜTAHYA Altıntaş 0,98 KÜTAHYA Aslanapa 0,98 KÜTAHYA Çavdarhisar 0,98 KÜTAHYA Domaniç 0,98 KÜTAHYA Dumlupınar 0,98 KÜTAHYA Emet 0,98 KÜTAHYA Gediz 0,97 KÜTAHYA Hisarcık 0,98 KÜTAHYA Merkez 0,95 KÜTAHYA Pazarlar 0,98 KÜTAHYA Simav 0,98 KÜTAHYA Şaphane 0,98 KÜTAHYA Tavşanlı 0,97 MALATYA Akçadağ 0,98 MALATYA Arapkir 0,98 MALATYA Arguvan 0,99 MALATYA Battalgazi 0,98 MALATYA Darende 0,98 MALATYA Doğanşehir 0,98 MALATYA Doğanyol 0,99 MALATYA Hekimhan 0,98 MALATYA Kale 0,99 23

24 İl Bölge Gelişmişlik MALATYA Kuluncak 0,98 MALATYA Merkez 0,94 MALATYA Pötürge 0,99 MALATYA Yazıhan 0,98 MALATYA Yeşilyurt 0,97 MANİSA Ahmetli 0,97 MANİSA Akhisar 0,96 MANİSA Alaşehir 0,97 MANİSA Demirci 0,98 MANİSA Gölmarmara 0,97 MANİSA Gördes 0,98 MANİSA Kırkağaç 0,98 MANİSA Köprübaşı 0,98 MANİSA Kula 0,97 MANİSA Merkez 0,94 MANİSA Salihli 0,96 MANİSA Sarıgöl 0,98 MANİSA Saruhanlı 0,97 MANİSA Selendi 0,98 MANİSA Soma 0,96 MANİSA Turgutlu 0,95 MARDİN Dargeçit 0,99 MARDİN Derik 0,99 MARDİN Kızıltepe 0,98 MARDİN Mazıdağı 0,99 MARDİN Merkez 0,97 MARDİN Midyat 0,98 MARDİN Nusaybin 0,98 MARDİN Ömerli 0,99 MARDİN Savur 0,99 MARDİN Yeşilli 0,97 MERSİN Anamur 0,97 MERSİN Aydıncık 0,98 MERSİN Bozyazı 0,97 MERSİN Çamlıyayla 0,97 MERSİN Erdemli 0,97 MERSİN Gülnar 0,98 MERSİN Merkez 0,92 MERSİN Mut 0,97 MERSİN Silifke 0,97 MERSİN Tarsus 0,95 MUĞLA Bodrum 0,94 MUĞLA Dalaman 0,96 MUĞLA Datça 0,95 MUĞLA Fethiye 0,96 MUĞLA Kavaklıdere 0,97 24

25 İl Bölge Gelişmişlik MUĞLA Köyceğiz 0,97 MUĞLA Marmaris 0,93 MUĞLA Merkez 0,95 MUĞLA Milas 0,96 MUĞLA Ortaca 0,96 MUĞLA Ula 0,97 MUĞLA Yatağan 0,97 MUŞ Bulanık 1,00 MUŞ Hasköy 0,99 MUŞ Korkut 1,00 MUŞ Malazgirt 0,99 MUŞ Merkez 0,98 MUŞ Varto 0,99 NEVŞEHİR Acıgöl 0,99 NEVŞEHİR Avanos 0,97 NEVŞEHİR Derinkuyu 0,98 NEVŞEHİR Gülşehir 0,98 NEVŞEHİR Hacıbektaş 0,98 NEVŞEHİR Kozaklı 0,98 NEVŞEHİR Merkez 0,96 NEVŞEHİR Ürgüp 0,97 NİĞDE Altunhisar 0,99 NİĞDE Bor 0,97 NİĞDE Çamardı 0,98 NİĞDE Çiftlik 0,99 NİĞDE Merkez 0,96 NİĞDE Ulukışla 0,98 ORDU Akkuş 0,99 ORDU Aybastı 0,98 ORDU Çamaş 0,98 ORDU Çatalpınar 0,98 ORDU Çaybaşı 0,99 ORDU Fatsa 0,97 ORDU Gölköy 0,98 ORDU Gülyalı 0,97 ORDU Gürgentepe 0,98 ORDU İkizce 0,99 ORDU Kabadüz 0,98 ORDU Kabataş 0,98 ORDU Korgan 0,99 ORDU Kumru 0,98 ORDU Merkez 0,95 ORDU Mesudiye 0,98 ORDU Perşembe 0,98 ORDU Ulubey 0,98 ORDU Ünye 0,97 25

26 İl Bölge Gelişmişlik OSMANİYE Bahçe 0,97 OSMANİYE Düziçi 0,98 OSMANİYE Hasanbeyli 0,97 OSMANİYE Kadirli 0,97 OSMANİYE Merkez 0,96 OSMANİYE Sumbas 0,99 OSMANİYE Toprakkale 0,97 RİZE Ardeşen 0,96 RİZE Çamlıhemşin 0,98 RİZE Çayeli 0,97 RİZE Derepazarı 0,97 RİZE Fındıklı 0,97 RİZE Güneysu 0,98 RİZE Hemşin 0,97 RİZE İkizdere 0,98 RİZE İyidere 0,97 RİZE Kalkandere 0,98 RİZE Merkez 0,95 RİZE Pazar 0,97 SAKARYA Akyazı 0,97 SAKARYA Ferizli 0,97 SAKARYA Geyve 0,97 SAKARYA Hendek 0,97 SAKARYA Karapürçek 0,97 SAKARYA Karasu 0,97 SAKARYA Kaynarca 0,98 SAKARYA Kocaali 0,97 SAKARYA Merkez 0,93 SAKARYA Pamukova 0,97 SAKARYA Sapanca 0,95 SAKARYA Söğütlü 0,97 SAKARYA Taraklı 0,98 SAMSUN Alaçam 0,98 SAMSUN Asarcık 0,99 SAMSUN Ayvacık 0,99 SAMSUN Bafra 0,97 SAMSUN Çarşamba 0,97 SAMSUN Havza 0,98 SAMSUN Kavak 0,98 SAMSUN Ladik 0,98 SAMSUN Merkez 0,94 SAMSUN Ondokuzmayıs 0,96 SAMSUN Salıpazarı 0,99 SAMSUN Tekkeköy 0,97 SAMSUN Terme 0,98 SAMSUN Vezirköprü 0,98 26

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN ERKEK ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR EMİRDAĞ ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL İLÇE CİNSİYET ADANA MERKEZ ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA KOZAN ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ AFYONKARAHİSAR ŞUHUT KIZ AFYONKARAHİSAR

Detaylı

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER

YURT BAŞVURUSU YAPILABİLECEK İL/İLÇELER İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA KOZAN ERKEK ADANA KOZAN KIZ ADANA MERKEZ ERKEK ADIYAMAN BESNİ ERKEK ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ

İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ İL ADI İLÇE ADI CİNSİYET ADANA CEYHAN KIZ ADANA MERKEZ KIZ ADIYAMAN BESNİ KIZ ADIYAMAN KAHTA ERKEK ADIYAMAN MERKEZ ERKEK ADIYAMAN MERKEZ KIZ AFYONKARAHİSAR BAYAT KIZ AFYONKARAHİSAR DİNAR ERKEK AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU AFYONKARAHİSAR AĞRI AKHİSAR AKSARAY AKŞEHİR ALANYA ANKARA ANKARA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN AYDIN MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ZABIT KATİBİ (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Afyonkarahisar

Detaylı

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10

6.Hafta Alınan Öğr.Sayısı. 6.Hafta Gelinen Yedek Sayısı Kız Erkek Kız Erkek 50 10 ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ADANA ADANA CEYHAN HATAY İSKENDERUN ERDEMLİ MERSİN - ÖĞRETİM DÖNEMİNDE BİR YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMINA GİRMEYE HAK KAZANAN VE TA BARINMAK İSTEYEN(Hazırlık ve.sınıf Öğrencileri-) ADANA

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü

Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Afyonkarahisar İl Müdürlüğü

Detaylı

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10102 ADANA Ceyhan 1 10111 ADANA Tufanbeyli 1 10202 ADIYAMAN Çelikhan 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10207 ADIYAMAN Sincik 1 10401 AĞRI Diyadin 1 10402 AĞRI Doğubeyazit 2 10405 AĞRI Patnos 1 10406 AĞRI Taşlıçay

Detaylı

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN

KOD İLİ MÜDÜRLÜK ADI İLAN 10101 ADANA Aladağ 1 10108 ADANA Pozantı 1 10201 ADIYAMAN Besni 1 10203 ADIYAMAN Gerger 1 10205 ADIYAMAN Kahta 1 10208 ADIYAMAN Tut 1 10310 AFYONKARAHİSAR Hocalar 1 10314 AFYONKARAHİSAR Sandıklı 1 10317

Detaylı

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY

SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADANA AĞRI AKHİSAR AKSARAY ALANYA ALAŞEHİR ANKARA ANKATA BATI ANTALYA ARDAHAN ARTVİN BAKIRKÖY BALIKESİR BANDIRMA MERKEZ/MÜLHAKAT MAHAL MÜBAŞİR (4/B) SINAV İZNİ MERKEZ Adana

Detaylı

İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ

İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ İLÇE BELEDİYESİ No Ad Tip İlçe İL 1 BESNİ- MERKEZİ BESNİ ADIYAMAN 2 GÖLBAŞI- MERKEZİ GÖLBAŞI ADIYAMAN 3 KAHTA- MERKEZİ KAHTA ADIYAMAN 4 BAŞMAKÇI- MERKEZİ BAŞMAKÇI AFYONKARAHİSAR 5 BOLVADİN- MERKEZİ BOLVADİN AFYONKARAHİSAR

Detaylı

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ

İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ İL İLÇE(PTT PTT MERKEZİ) UNVANI POZİSYONU UNVANI SINAVIN ŞEKLİ 1 ADANA ADANA BAŞMÜDÜRLÜK EMRİNE DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ 15 2 ADANA KOZAN PTT MERKEZİ. AFYONKARAHİSAR DAĞITICI İDARİ HİZMET SÖZLEŞMELİ

Detaylı

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007

1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 KKODU KURUM ADI KADRO UNVANI SAYISI NIT1 1241091 adana 10 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 2 2007 1241093 adana 23 nolu acil sağlık hizmetleri istasyonu (adana-sb-taşra) 3 2007 1241095

Detaylı

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR

YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 2002-2016 YILLARI ARASINDA AKREDİTE OLAN ODA/BORSALAR 1 ADANA SANAYİ ODASI 2 ADANA TİCARET BORSASI 3 ADANA TİCARET ODASI 4 ADIYAMAN TİCARET VE SANAYİ ODASI 5 AFYONKARAHİSAR TİCARET BORSASI 6 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013)

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI SÖZLEŞMELİ DİŞ TABİBİ VE ECZACI ALIMINA İLİŞKİN POZİSYON LİSTESİ (KURA TARİHİ:16 MAYIS 2013) TEŞKİLATI İL ADI BİRİM SIRA NO BİRİM ADI UNVANI SAYISI TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ

Detaylı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı

Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı On5yirmi5.com Yedeği biten il ve ilçeler için yurt başvuruları başladı Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilere kapılarını açan KYK, bir yandan yedek sırası bekleyen öğrencileri

Detaylı

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN

ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI IL_ADI PLAN IL_ADI ILCE_ADI_BUL BİRİM-ADI UNVAN-KODU UNVAN_ADI BRANŞ-KODU BRANŞ-ADI PLAN ADIYAMAN SAMSAT ADIYAMAN)SAMSAT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ 8410 SAĞLIK)MEMURU 6950 İLK)VE)ACİL)YARDIM 1 ADIYAMAN TUT ADIYAMAN)TUT)İLÇE)DEVLET)HASTANESİ

Detaylı

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN

2017 YILI (YÖNETMELİK 14-/1a) DÖNEM ATAMALARI İÇİN İLAN EDİLEN VETERİNER SAĞLIK TEKNİKERİ KADROLARI İL KOD İL MÜDÜRLÜK ADI İLAN ADANA 10101 Adana İl Müdürlüğü Aladağ İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10103 Adana İl Müdürlüğü Feke İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10109 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 ADANA 10111 Adana İl Müdürlüğü Tufanbeyli

Detaylı

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11

DERECELERE GÖRE MÜNHAL KADROLAR THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 1 1 2 10 13 1 28 THS ÇÖZÜMLEYİCİ 6540 5 6 11 MERKEZ TEŞKİLATI BOŞ LARINI GÖSTERİR TABLO İLİ İLÇESİ KURUM KURUMU SINIFI UNVAN DERECELERE GÖRE MÜNHAL LAR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI 214816 HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ AHM AVUKAT 5935 1 3 3 2 5

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 3826805 ADANA ÇUKUROVA KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESİ EBE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4603 1103 3826807 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1 4587

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MERKEZ OTOGAR ŞUBE. MÜDÜRLÜĞÜ 2017 TARİHİNDEN İTİBAREN BİR KİŞİ İÇİN OTOBÜS GİDİŞ BİLET ÜCRETİ 1 ADANA ALADAĞ 106 13.00 TL 2 ADANA CEYHAN 47 6.00 TL 3 ADANA FEKE 122 17.00 TL

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 1 ADANA CEYHAN DEVLET 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET 3 ADANA İMAMOĞLU DEVLET 4 ADANA KARAİSALI DEVLET 5 ADANA KOZAN DEVLET 6 ADANA TUFANBEYLİ DEVLET 7 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI 8 9 10 11 ADIYAMAN KADIN DOĞUM

Detaylı

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 10-13 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 134 183 62 44 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 10 21 6 9 ADANA CEYHAN CEYHAN YURDU GENEL YURT 15 127

Detaylı

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ

BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ BİRİNCİ BÖLGE HAKİM LİSTESİ Mahalli Ağır Ceza Merkezi Sayı Adana Adana 1 (Ceza Hâkimi) Afyonkarahisar Afyonkarahisar 1 Antalya Antalya 4 (Ceza Hâkimi) Bakırköy Bakırköy 14 Büyükçekmece Bakırköy 4 Gaziosmanpaşa

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29

MALİYE BAKANLIĞI TAŞINIR HATA RAPORU Say2000i DEVREDEN (a) 2015 Yılından 2016 Yılına Devreden Tutar 150 1.065,29 0,00 1.065,29 Aşağıda yer alan birimlere ilişkin bilgiler 22/01/2016 tarihi itibarıyla derlenmiştir. Listede yer alan birimlerin taşınır hesapları, say2000i ve SGB.net sistemi arasındaki tutarlar uyuşmamaktadır. Aşağıda

Detaylı

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ

İL ADI BİRİM ADI UNVAN BRANŞ ADANA ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA FEKE TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ EBE 1 ADANA ADANA İMAMOĞLU 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ 2 ADANA ADANA

Detaylı

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET

POZİSYON KODU KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN 3814545 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH 1 4587 6003 3814547 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ PSİKOLOG(ADANA-DÖNER SERMAYE) SH

Detaylı

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR.

HAKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİNİN 16/07/2014 TARİH VE 1642 SAYILI KARARININ EKİDİR. ARŞİV HÂKİMLİK HÂKİMLİK Adıyaman 1. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3. AC Adıyaman 3. AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Adıyaman 2. Sulh Ceza Mahkemesi Adıyaman 3.AC Adıyaman 3.AC Adıyaman SCH Adıyaman SCH Akhisar

Detaylı

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2015/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) Kadro Kodu Kurum Adı Kadro Adı Yerl. 190050003 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARAİSALI) 1 1 0 80.16137 80.16137 190050005 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ (ADANA KARATAŞ) 1 1 0 79.76717 79.76717 190050001

Detaylı

BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ

BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ BURSA İLİ 2012/2013 SEZONU ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞI REKOLTE TAHMİNİ Danesi Yağlığa MERKEZ 1.319.735 136.720 13,5 17.775,8 17.775,5 0 yağı 1 Kg. yağı İçin Danesi GEMLİK 2.254.000 0 5,0 11.270,0 10.500,0 MUDANYA

Detaylı

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1

MERKEZ/ MÜLHAKAT. Mülhakat Kâhta 1 ADIYAMAN TOPLAM 1 SINAV YAPILACAK ADALET KOMİSYONU ADIYAMAN AFYONKARAHİSAR AĞRI ALANYA ANKARA ANKARA BATI ARTVİN AYDIN BAKIRKÖY BANDIRMA BATMAN BERGAMA BİNGÖL BODRUM CİZRE ÇANAKKALE ÇORLU ÇORUM DİNAR DİYARBAKIR DOĞUBAYAZIT

Detaylı

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERFORMANS YÖNETİMİ ve KALİTE GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 YILI PERFORMANS YÖNETİMİ BİLGİ SİSTEMİ KURUM VERİSİ HATALI BULUNAN KURUMLAR LİSTESİ 1 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ 2 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 4

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (09.06.2016) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 14 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ

Detaylı

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ

TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ TÜRKİYE ASSİST LASTİK MONTAJ VE BALANS HİZMETİ HİZMET BİRİMLERİMİZ Hizmet Birim Sayısı 517 İl Sayısı 81 İlçe Sayısı 276 03.11.2014 İL VE İLÇELER HİZMET BİRİM SAYILARI ADANA 9 ADANA TÜM İLÇELER 1 ÇUKUROVA

Detaylı

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans)

KPSS-2012/4 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Lisans) KURUM ADI KADRO ADI 3241011 ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ FİZYOTERAPİST (ADANA-TKHK-TAŞRA) 1 0 54,674 54,674 3241013 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE (ADANA-TKHK-TAŞRA) 5 0 77,329 86,769

Detaylı

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON

GAZİANTEP (735) ATAMA YAPILACAK CEZA İNFAZ KURUMLARI ATAMA YAPILACAK KOMİSYON SINAVI YAPACAK KOMİSYON GAZİANTEP (735) EK - 2 SÖZLEŞMELİ YERLEŞTİRİLMESİ İÇİN SINAV İZNİ VERİLEN POZİSYONLAR 2 DİYARBAKIR Diyarbakır 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu 230 15 10 1 1 1 1 4 263 3 DİYARBAKIR Diyarbakır 2 Nolu

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI TERCİHİNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI İNDE YÜKSELME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - LARI 7 ADANA CEYHAN 23283 İmam Hatip Lisesi ve Anadolu İ.H.L. İngilizce 82 11 165,257 306,446 7 ADANA KOZAN 5482 Kozan İmam Hatip Lisesi ve And. İmam Hatip

Detaylı

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ

KURUM ADI İL TEŞKİLAT SINIFI UNVAN/BRANŞ ADET ARANAN NİTELİKLER SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ ADANA DÖNER SERMAYE SH HASTANESİ 5624131 ADANA CEYHAN DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624133 ADANA ÇUKUROVA DEVLET ADANA DÖNER SERMAYE SH SAĞLIK ODYOMETRİ 5624135 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA SAĞLIK ODYOMETRİ ADANA

Detaylı

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir.

Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. 1 PİRİNÇ DEĞİRMENCİLERİ DERNEĞİ ÇELTİK SEKTÖRÜ RAPORU İLÇELERE GÖRE DAĞILIM DEĞERLENDİRME (2009-2010) Rapor TUİK-Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre değerlendirilmiştir. Ekili Alan 2009 yılına kıyasla

Detaylı

BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA

BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA BOÇLU KURUM LİSTESİ BORÇLU KURUM TUTAR ALACAKLI KURUM AÇIKLAMA Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) 17.000,00 Adana Çukurova Devlet Hastanesi (s) Adana Ceyhan Devlet Hastanesi (l) 91.862,80 Adana Devlet Hastanesi

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans)

EKPSS-2016/1 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Önlisans) 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 79,46687 79,46687 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SEKRETER (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 74,89333 74,89333 290940017

Detaylı

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI

TEŞVİK BÖLGESİ BEDELSİZ ARSA İNDİRİMİ SIRA NO İL OSB ADI ADANA ADANA HACI SABANCI 2 50% 1 2 ADANA ADANA KOZAN OSB 2 60% 3 ADIYAMAN ADIYAMAN 3 70% 4 ADIYAMAN ADIYAMAN BESNİ 3 90% 5 ADIYAMAN ADIYAMAN GÖLBAŞI 3 90% 6 ADIYAMAN ADIYAMAN KAHTA 3 90% 7 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KPSS-2016/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans)

KPSS-2016/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Önlisans) 290160001 ADANA DEVLET HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ-PATOLOJİK ANATOMİ (ADANA / TKHK-TAŞRA) 1 0 80,61895 80,61895 290160003 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ-PATOLOJİK ANATOMİ (ADANA

Detaylı

KPSS-2015/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Ortaöğretim)

KPSS-2015/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarına Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Ortaöğretim) KURUM ADI ADI 190160001 ADANA ÇUKUROVA DRAŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ (DÖNER SERMAYE) HEMŞİRE (ADANA / - TKHK-TAŞRA) 1 0 84,12721 84,12721 190160003 ADANA ÇUKUROVA DRAŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ (MERKEZİ

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. 310020001 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 86,13395 86,13395 310020003 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Memur (ADIYAMAN MERKEZ Merkez) 1 0 87,43649 87,43649 310020005 ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ

2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ 2013 YILI ÖNEMLİ SOFRALIK DOMATES ÜRETİM BÖLGELERİ Antalya Aksu Domates (Sofralık) 2013 31.191 402.050 Serik Domates (Sofralık) 2013 30.945 341.609 Kumluca Domates (Sofralık) 2013 30.657 336.191 Kaş Domates

Detaylı

39. DÖNEM DHY MAZERET KURASI UZMAN TABİP MÜNHAL YERLER LİSTESİ S.N. İL BİRİM BRANŞ ADET 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE

39. DÖNEM DHY MAZERET KURASI UZMAN TABİP MÜNHAL YERLER LİSTESİ S.N. İL BİRİM BRANŞ ADET 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE 1 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 2 ADANA ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ DEVLET HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI 1 3 ADANA ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

Detaylı

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1

POZİSYON KODU 2/20 KPSS 2009/1 2915371 ADANA 11 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ (ADANA-TAŞRA MYB ) SH 5 3005 6003 2915373 ADANA 12 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ek-2: TİG&BBaG&İBaG Sistemine dahil Olan 256 Hastane Listesi

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEDAVİ HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ek-2: TİG&BBaG&İBaG Sistemine dahil Olan 256 Hastane Listesi Ek-2: TİG&BBaG&İBaG Sistemine dahil Olan 256 Hastane Listesi 1 Adana Çukurova Devlet Hastanesi 2 Adana Devlet Hastanesi 3 Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesi 4 Adana Kadın Doğum Ve

Detaylı

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461

ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 MESLEK 2006 YILI TABAN PUANLARI OKULUN ADI KONT TABAN PUAN KAZ % TEAS ADANA CEYHAN MESLEK Karma 40 290.488 22.72 1461 ADANA MESLEK Karma 20 280.336 26.43 577 ADANA KOZAN MESLEK Karma 40 284.874 24.73 1423

Detaylı

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim)

EKPSS-2014/2 Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar (Ortaöğretim) 110050001 AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ HİZMETLİ (AĞRI / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 87,81939 87,81939 110110001 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (ANKARA / MERKEZ - Merkez) 1 1 0 86,22335 86,22335 110140001

Detaylı

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VI- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 173 174 Elektrik, Elektronik-Biyomedikal-Kontrol Mühendisliği Hizmetleri EK-1 BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI (BK) EMO Yönetim Kurulunun 06.11.2015 tarih ve 44/51 sayılı

Detaylı

Hastane Listesi. Elektronik ortamda yapılmayan talepler dikkate alınmayacaktır. 1 Adana Çukurova Devlet Hastanesi. 2 Adana Devlet Hastanesi

Hastane Listesi. Elektronik ortamda yapılmayan talepler dikkate alınmayacaktır. 1 Adana Çukurova Devlet Hastanesi. 2 Adana Devlet Hastanesi İlanımız ekinde bulunan İl merkezlerindeki Bakanlığımıza bağlı hastaneler için klinik kodlamacı kapasitelerindeki eksikliklerin giderilmesine yönelik olarak eğitim programları düzenlenerek ek kontenjan

Detaylı

TKHK-TAŞRA ADIYAMAN ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1

TKHK-TAŞRA ADIYAMAN ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 1 SB-TAŞRA ADANA 750277 ADANA SEYHAN İLÇE SAĞLIK ECZACILIK VE TIBBİ CİHAZ ŞUBE TKHK-TAŞRA ADIYAMAN 12789 ADIYAMAN ÇELİKHAN İLÇE DEVLET DİŞ TABİBİ 1 THSK-TAŞRA ADIYAMAN 188162 ADIYAMAN GERGER TOPLUM SAĞLIĞI

Detaylı

Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Sarıçam İlçe Müdürlüğü 1 Adıyaman İl

Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Sarıçam İlçe Müdürlüğü 1 Adıyaman İl Adana İl Müdürlüğü İmamoğlu İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Saimbeyli İlçe Müdürlüğü 1 Adana İl Müdürlüğü Sarıçam İlçe Müdürlüğü 1 Adıyaman İl Müdürlüğü Besni İlçe Müdürlüğü 2 Adıyaman İl Müdürlüğü

Detaylı

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ

GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI TAHSİS LİSTESİ 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 181 - Adana Numune Hastanesi 6.373,00 15.75.00.62-07.3.1.00-1-03.3 01150 - Adana Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 182 - Ruh Sağlığı

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI ( ARALIK 2012) ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Adana Adana Adana Adana Adana Adana Ceyhan Devlet Hastanesi

Detaylı

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN

2008 ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖĞRENCİ SEÇME VE YERLEŞTİRME SINAVI I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN TABAN - TAVAN PUANLARI TAVAN PUAN I. VE II. YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE OKULLARIN - LARI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE KAZANAN SON IN EDEN KAZANAN SON IN EDEN KONTENJAN ADI BÖLÜM ADI TİPİ BOŞ EDEN BOŞ EDEN 8 ADANA CEYHAN 1030 Sağlık Meslek

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI. ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Sağlık Bakanlığı TKHK

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI. ADANA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ Sağlık Bakanlığı TKHK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ÖZÜRLÜ SAĞLIK KURULU RAPORU VERMEYE YETKİLİ SAĞLIK KURULUŞLARI Adana Adana Adana Adana Adana Adıyaman Adıyaman Adıyaman Afyonkarahisar Afyonkarahisar Ağrı Ağrı Ağrı Amasya

Detaylı

NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5

NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 ADANA ÇUKUROVA DR.AŞKIM TÜFEKÇİ 190160001 177004 DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE YOK ADANA TKHK-TAŞRA SH 1 2125 190160007 6284 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ HEMŞİRE YOK ADANA TKHK-TAŞRA SH 1 2125

Detaylı

1 Adana Karaisalı Devlet Hastanesi 2 Adana Pozantı 80.Yıl Devlet Hastanesi 3 Adana Tufanbeyli Devlet Hastanesi 4 Adıyaman Çelikhan Devlet Hastanesi 5 Adıyaman Tut Đlçe Hastanesi 6 Afyon Başmakçı Devlet

Detaylı

KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans)

KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KPSS-2017/3 Yerleştirme Sonuçlarına Göre En Büyük ve En Küçük Puanlar (Lisans) KURUM ADI KADRO UNVANIONT. BO EN KÜÇÜK EN BÜYÜK Ş PUAN PUAN AĞRI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE / AĞRI / T 9 0 74,58013 79,00568

Detaylı

ADIYAMAN BESNİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH

ADIYAMAN BESNİ DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH 190160009 6155 ADIYAMAN BESNİ DEVLET HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH 1 2125 190160023 727977 ADIYAMAN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM VE HEMŞİRE ORTAÖĞRETİM ADIYAMAN TKHK-TAŞRA

Detaylı

ÖNEMLİ DUYURU GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İÇİN 2013 YILI İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEN ANCAK KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİN 15.11.

ÖNEMLİ DUYURU GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARI İÇİN 2013 YILI İÇERİSİNDE TAHSİS EDİLEN ANCAK KULLANILMAYAN ÖDENEKLERİN 15.11. 01105 - Karaisalı Malmüdürlüğü 101 - Devlet Hastanesi-Karaisalı 2.833,00 20130031664 01107 - Kozan Malmüdürlüğü 101 - Devlet Hastanesi -Kozan 17.551,00 20130031664 01111 - Tufanbeyli Malmüdürlüğü 101 -

Detaylı

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI

DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA HATTI VE GÜZERGAHI DÜZENLİ YOLCU TAŞIMA TI VE GÜZERGAHI 10/11/2017 14:48:29 FİRMA ÜNVANI : METRO TURİZM SEYAORGANİZASYON VETİCARET A.Ş. BELGE ADRES GEÇERLİLİK TARİHİ : İST.U-NET.D1.34.540 : : BÜYÜK OTOGARI B2 GEÇİŞ BLĞ.

Detaylı

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR

TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR TÜVTURK ARAÇ MUAYENE RANDEVU ALINABİLEN İSTASYONLAR Tüvturk Araç Muayene işleminin araç sahiplerine en az zaman kaybettirerek gerçkeleştirilmesi amaçlanarak kurulan araç muayene randevu sistemi yoğunluğu

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü T.C. KURUMU BAŞKANLIĞI Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü Sayı : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/ 397 /620 15/10/2010 Konu: Yeni kurulan sosyal güvenlik merkezlerinde işveren işlemlerine başlanılması GENELGE

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı DUYURU 204 yılı Görevde Yükselme Sınavı Şef kadroları için tercih ve atama işlemlerine ilişkin duyuru 02/0/205 tarihinde Kurumumuz

Detaylı

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN

BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. KODU KONT. PUAN PUAN 210010003 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Memur (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 87,93240 87,93240 210010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Sekreter (BOLU / MERKEZ - Merkez) 1 0 84,06045 84,06045 210020001

Detaylı

SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER AFYONKARAHİSAR TKHK-TAŞRA SH

SAĞLIK TEKNİKERİ PROTEZ/ORTEZ ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH ARAŞTIRMA HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER AFYONKARAHİSAR TKHK-TAŞRA SH 290160011 214513 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI ADIYAMAN TKHK-TAŞRA SH 2 3011 290160013 214513 ADIYAMAN AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN ADIYAMAN TKHK-TAŞRA

Detaylı

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Önlisans)

KPSS-2012/5 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Önlisans) KURUM ADI KADRO ADI 290160001 ADANA ALADAĞ TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TEKNİKERİ TIBBİ SEKRETER (ADANA-THSK-TAŞRA) 1 0 82,77866 82,77866 290160005 ADANA KARAİSALI TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ SAĞLIK TEKNİKERİ

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR

HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR HÜRRİYET GAZETESİ PROMOSYON KAMPANYALARINA SMS KATILIMI İÇİN YAYSAT BAYİ KODLAR İL İLÇE BAYİ ADI TEL SMS KODU ADANA CEYHAN CEYHAN BAYİSİ (322) 613-1903 456 ADANA KADİRLİ KADİRLİ BAYİSİ (328) 718-0790 466

Detaylı

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO

ŞEHİR ŞUBE / BİRİM POZİSYON KADRO ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (İÇ KONTROL) 2 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PAZARLAMA) 3 ADANA ADANA BÖLGE KOORDİNATÖRLÜĞÜ UZMAN YRD. (PROJE DEĞ. VE MALİ TAHLİL 2 ADANA ADANA

Detaylı

KPSS-2013/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim)

KPSS-2013/3 Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme (Ortaöğretim) KURUM ADI KADRO ADI 190160001 ADANA 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK MEMURU ACİL TIP TEKNİSYENİ (ADANA-SB-TAŞRA) 1 0 78,66783 78,66783 190160019 ADANA 3 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO

1 - ADANA. Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 AKREDİTE ODA VE BORSALAR ADANA SO ADANA TB ADANA TO CEYHAN TB CEYHAN TO 1 - ADANA Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik: 16. Teşvik Bölgesi: 2 Nüfus (TÜİK - 2014) 2.165.595 Türkiye de 6. Açılan Şirket Sayısı (TOBB - 2014) 2.037 11. İşyeri Sayısı (SGK - 2014) 38.378 8. İstihdam (SGK -

Detaylı

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU

OSB'LERİN FİZİKİ DURUMU 1 ADANA ADANA HACI SABANCI X 1.590,00 2 ADANA KOZAN X 164,00 3 ADIYAMAN X 210,00 4 ADIYAMAN BESNİ X 115,00 5 ADIYAMAN GÖLBAŞI X 110,00 6 ADIYAMAN KAHTA X 161,17 7 AFYONKARAHİSAR X 465,00 8 AFYONKARAHİSAR

Detaylı

KURUM ADI KADRO ADI KONT.

KURUM ADI KADRO ADI KONT. KURUM ADI KADRO ADI 210010893 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ HEMŞİRE (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 72,84770 72,84770 210011557 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ MEMUR (BOLU MERKEZ Merkez) 4 0 84,35911 84,61694

Detaylı

EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI KONT.

EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN BOŞ KONT. KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI KONT. KADRO KODU KURUM ADI KADRO UNVANI 390160001 AĞRI DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE / AĞRI / TKHK-TAŞRA 9 0 74,58013 79,00568 390160037 AĞRI DİYADİN DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE / AĞRI / TKHK-TAŞRA 2 0 73,70239 75,50031

Detaylı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI DUYURU PALYATİF BAKIM MERKEZLERİ İLE İLGİLİ GÜNCEL Sağlık Uygulama Tebliği nin 2.4.4.K Palyatif Bakım Tedavisi başlıklı bölümünün 1. fıkrasında Palyatif bakım tedavisi, Sağlık Bakanlığınca palyatif bakım verme

Detaylı

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri)

II Yerleştirme Taban Tavan Puanlar (Sağlık Meslek Liseleri) II Yerleştirme lar (Sağlık Meslek Liseleri) ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10826 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı Anestezi Dalı İng.Karma 0 0 0 ADANA SEYHAN (MERKEZ) 10827 Seyhan Sağlık Mes.Lis. Sağlık Alanı

Detaylı

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI

16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI 16-20 EYLÜL 2013 TARİHLERİNDE KAYIT YAPTIRABİLECEK YEDEK ÖĞRENCİ SAYILARI İL İLÇE YURDUN ADI STANDART ADANA MERKEZ GENEL YURT TOPLAMI 135-178 184-294 63-101 45-81 ÜCRETİ FARKLI YURT TOPLAMI 11-20 22-42

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015)

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (05.10.2015) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZİ DİŞ TABİBİ 96 ADANA ADANA AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI

Detaylı

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (SB KPSS-2011/8)

TABLO-2. ÖN LİSANS MEZUNLARININ TERCİHLERİ ARASINDA GÖSTEREBİLECEĞİ SÖZLEŞMELİ POZİSYONLAR (SB KPSS-2011/8) 2184511 ADANA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ (ADANA-TAŞRA MYB SH 4 3005 2184513 ADANA 22 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ

Detaylı

Kadro Adet NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 290160001 6870 ADANA KARAİSALI DEVLET HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE TEKNİKERİ ADANA TKHK-TAŞRA SH 1 3008

Kadro Adet NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 290160001 6870 ADANA KARAİSALI DEVLET HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE TEKNİKERİ ADANA TKHK-TAŞRA SH 1 3008 290160001 6870 ADANA KARAİSALI DEVLET HASTANESİ SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE TEKNİKERİ ADANA TKHK-TAŞRA SH 1 3008 290160003 101361 ADIYAMAN ÇELİKHAN 1 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ

Detaylı

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 21 Yılı İklim Verilerinin Değerlendirmesi Zirai Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Başkanlığı Ocak 211, ANKARA Özet 21 yılı sıcaklıkları normallerinin 2,39

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ ( )

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ ( ) TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİŞ TABİBİ VE ECZACILAR İÇİN PERSONEL DAĞILIM CETVELİ (01.11.2016) İL KURUM ADI UNVANI ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ DİŞ TABİBİ 14 ADANA ADANA CEYHAN DEVLET HASTANESİ

Detaylı

1/45 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KONT.

1/45 EN KÜÇÜK PUAN EN BÜYÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KONT. T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARI İÇİN MERKEZİ YERLEŞTİRMEDEKİ VE LAR ( ÖNLİSANS ) 2184511 4 0 61,149 66,976 ADANA 2 NOLU ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İSTASYONU SAĞLIK TEKNİKERİ ACİL TIP TEKNİKERİ

Detaylı

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER

KURUM ADI UNVAN/BRANŞ SINIFI ADET ARANAN NİTELİKLER POZİSYON 1822789 ADANA ÇUKUROVA DEVLET HASTANESİ HEMŞİRE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 3 2021 2027 6003 1822791 ADANA PROF.DR.NUSRET KARASU GÖĞÜS HASTALIKLARI HASTANESİ HEMŞİRE(ADANA - DÖNER SERMAYE) SH 1

Detaylı

ARANAN NİTELİKLER Kadro Kurum Adı Ünvanı Branşı İl Teşkilat Sınıfı. NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 Kodu

ARANAN NİTELİKLER Kadro Kurum Adı Ünvanı Branşı İl Teşkilat Sınıfı. NİT1 NİT2 NİT3 NİT4 NİT5 Kodu SBKod S Ogrenim K NIT1 NIT2 NIT3 NIT4 NIT5 Kurum Adı Ünvanı Branşı İl Teskilat 390160001 6289 KPSS 2016/3 TABLO 3 ÜCRETLERİ KURUMLARIN MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN KARŞILANMAK ADANA DR.EKREM TOK RUH SAĞLIĞI

Detaylı

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR

ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR ZAŁĄCZNIK TRASY DLA TRANSPORTÓW TIR A. DROGI TRANZYTOWE (do i z Turcji) (1) Dereköy, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli Sınır Kapıları - Sarp, Türkgözü, Dilucu, Gürbulak, Aktaş Sınır Kapısı E.80;

Detaylı

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI

2007 OKS - ÖĞRETMEN YETİŞTİRME VE EĞİTİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE BOŞ KONTENJAN LİSTESİ KONTENJAN ADI I. YERLEŞTİRME SONUCUNA GÖRE LİSTESİ ADI ADAY 1 ADANA SEYHAN 9360 Adana İMKB Anadolu Öğretmen Lisesi KIZ/ERKEK İngilizce 90 78 12 407.505 2 ADANA CEYHAN 2868 Ceyhan Ticaret Borsası Anadolu Öğretmen Lisesi

Detaylı

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT.

1 / 21 KADRO KODU BOŞ EN KÜÇÜK EN BÜYÜK KURUM ADI KADRO ADI KONT. 110010001 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ TEKNİSYEN (BOLU MERKEZ Merkez) 1 0 84,54093 84,54093 110140001 ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ (ERZURUM MERKEZ Merkez) 7 0 78,00955 78,32632 110180001 BAYBURT

Detaylı

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 )

TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ KADROLAR ( ÖMSS 2013 ) TABLO-1. İLKÖĞRETİM/ORTAOKUL/İLKOKUL MEZUNLARININ TERCİH EDEBİLECEĞİ LAR ( ÖMSS 2013 ) 4897 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ ADANA MERKEZ Taşra YH 13 2 999 1000 1001 7225 4904 ADALET BAKANLIĞI HİZMETLİ AĞRI MERKEZ

Detaylı

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT.

1 of 10 EN KÜÇÜK PUAN POZİSYON KODU BOŞ KONT. KURUM ADI KADRO ADI 1241011 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 2 0 88,10220 88,56604 1241013 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK TEKNİSYENİ BOLU MERKEZ Merkez 1 0 85,43244

Detaylı

ÖN LİSANS PROGRAMLARI

ÖN LİSANS PROGRAMLARI 100150538 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı YGS-1 1 100150486 ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU) Bolu Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi YGS-6

Detaylı

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI

BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI BÖLÜM -VII- BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası 136 Elektrik, Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Hizmetleri BÖLGESEL AZALTMA KATSAYILARI 2007 yılı içinde uygulanacak olan

Detaylı