9123 H. 9 KG ÇAMAfiIR KAPAS TEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "9123 H. 9 KG ÇAMAfiIR KAPAS TEL"

Transkript

1

2 9 KG ÇMfiIR KPS TEL 9123 H RÇEL K 9123 H çamafl r makinesi tam tam na 9 kg çamafl r ayn anda y kayabilme ve bu özelli ini standart boyutlara s d rabilme becerisi ile hem yerden hem zamandan tasarruf ediyor. Elde Y kama Program ile, yaln zca elde y kanabilir uyar s bulunan hassas çamafl rlar gönül rahatl ile makinede y kanabilir. Yavafl ve dengeli hareketler ile çamafl rlar n z zarar vermeden y kar, elde y kama hassasiyeti sa lar, çamafl rlar n z n ömrünü uzat r. Siz de elde y kama zahmetine katlanmak ve ekstra zaman harcamak zorunda kalmazs n z. Çamafl rlar n daha uzun süreli y kand, y kama suyunun daha uzun süre s t ld ve dört durulman n yap ld Hijyen Program alerjisi olan kifliler ve bebek çamafl rlar için son derece hijyenik temizlik sa lar. Y kama s ras nda tambur içindeki su s cakl 1 saatten fazla süre boyunca ayn derecede tutularak çamafl rlar n zda derinlemesine temizlik ve hijyen sa lan r. Büyük tek parça çamafl rlar için özel gelifltirilmifl Yorgan Program Gömlek 40, Hijyen, Elde Y kama ve Perde Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar k ll kontrol sistemi üzerinde s cakl k, s kma h z ve zaman programlama seçimi, program ak fl ve kalan süre takibi 34 cm lik büyük yükleme a z Krom kapak çerçevesi Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarrufu göstergesi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 12 S kma Devri : 1200 d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 9 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : S kma Performans : B Boyutlar (YxGxD) : xx59 cm 9 10

3 8 KG ÇMfiIR KPS TEL 8 KG ÇMfiIR KPS TEL 8124 HS Ekonomist 8144 BJ RÇEL K 8124 HS Ekonomist çamafl r makinesi, özel gelifltirilmifl motor teknolojisi sayesinde Enerji S n f ndan %30 daha az enerji harcayarak hem bütçenize hem de çevreye özen gösterir. Hemen y kanmas gereken birkaç parça az kirli çamafl r H zl 14 dakika Program ile çabucak y kar. Zaman verimli kullanmak art k elinizde. H zl ve Günlük Program ile çamafl rlar, 090 s cakl k aral nda, 28 ila 88 dakika sürede y kanabilir. htiyac n za göre farkl y kama s cakl k ve süresinden oluflan bu program, k sa sürede tam yükte y kama yapabilmek için son derece idealdir HS Ekonomist çamafl r makinesini benzerlerinden ay ran y kama programlar ndan birkaç : Moda 40 Program ile, art k hepimizin gard robunda bulunan kadife, viskon, rayon içerikli y kamaya hassas giysilerinizi, bask l tiflört ve bluzlar n z güvenle y kayabilirsiniz. Moda Program, hassas y kama ve s kma mekani i sayesinde tiflörtlerinizin yap s n bozmadan ilk günkü gibi kalmalar n sa lar. Spor 40 Program ile, spor k yafetleri her daim kullan ma haz r bulma konforunu yaflat r. Spor 40 Program n n düflük s ayar, hassas y kama mekani i ve düflük devirli s kma profili sayesinde mikrofiber, likra içeren modern spor giysileri, rüzgâr ve su geçirmeyen outdoor giysileri ve spor ayakkab lar makinenizde güvenle y kayabilirsiniz. Gümüfl Özel motor teknolojisi sayesinde sessiz y kama Büyük tek parça çamafl rlar için özel gelifltirilmifl Yorgan Program Gömlek 40, Moda 40, Spor 40, ktif 40, Hijyen, Elde Y kama, Ekonomi ve Narin Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar k ll kontrol sistemi üzerinde s cakl k, s kma h z ve zaman programlama seçimi, program ak fl ve kalan süre takibi 34 cm lik büyük yükleme a z Krom kapak çerçevesi Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarruf göstergesi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 16 S kma Devri : 1200 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 8 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %30 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : S kma Performans : B Boyutlar (YxGxD) : xx59 cm 8 30 Lekeye buhar püskürterek kabart yor. Leke buhar olup uçuyor. RÇEL K 8144 BJ çamafl r makinesi Buhar Jeti özelli i sayesinde; Y kama aflamalar nda çamafl rlar üzerine verilen buhar, lekelere etkin bir flekilde nüfuz ederek, mükemmel temizleme ve y kama performans sa lar, yr ca hijyen sa layan buhar, alerjisi olan kifliler ve bebek çamafl rlar için idealdir, Tazeleme program nda, s k y kanmas istenmeyen, ancak üzerine kötü koku sinmifl giysilerin bu kokulardan ar nd r lmas n sa lamak için de kullan labilir, Ütü öncesi, çamafl rlar nemlendirmek, k r fl kl klar n azaltmak ve bu sayede kolay ütü yapabilme imkân ile hayat kolaylaflt rmak da yine Buhar Jetinin marifeti. Buhar Jeti teknolojisine sahip RÇEL K 8144 BJ çamafl r makinesinin üstün özellikleri bu kadarla s n rl de il. flte bu özelliklerden sadece birkaç : Yorgan, yast k, yatak örtüsü ve battaniye gibi hacimli çamafl rlar y kamak art k sorun de il. 8 kg çamafl r kapasitesi ve y kama s ras nda tambur içindeki su s cakl n 45 dk boyunca ayn derecede tutan özel gelifltirilmifl Yorgan Program sayesinde, büyük parça çamafl rlar n z n derinlemesine ve özenle y kanmalar çamafl r makinenize, konforunu yaflamak da size kal r. Makinenizin program bitifl saatini Zaman Programlama özelli i sayesinde ayarlayabilirsiniz. Böylelikle makineniz, belirledi iniz saatte programa bafllayarak çamafl rlar n z y kar. Örne in gece siz uyurken, makineniz de Direct Drive motor teknolojisi sayesinde Süper Sessiz bir flekilde y kama yapar. Size de sabah uyand n zda, tertemiz y kanm fl çamafl rlar bulmak kal r. Dijital ekran Hijyen sa layan, kötü kokular yok eden, k r fl kl klar açan, lekelerin etkin bir flekilde temizlenmesini sa layan Buhar Jeti Direct Drive motor teknolojisi sayesinde sessiz y kama Büyük tek parça çamafl rlar için özel gelifltirilmifl Yorgan Program Narin, Mini 30 ve Elde Y kama Program Ön y kama, k r fl k azaltma, ilave durulama ve suda b rakma fonksiyonlar Y kama etkinli ini art ran Su Jeti k ll kontrol sistemi Dijital ekran üzerinde zaman programlama seçimi, program ak fl ve kalan süre takibi 30 cm lik büyük yükleme a z Krom kapak çerçevesi Kademeli s cakl k ve devir seçimi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 9 S kma Devri : 1400 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 8 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %20 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : S kma Performans : Boyutlar (YxGxD) : 85xx64 cm 8 20

4 8 KG ÇMfiIR KPS TEL 7 KG ÇMfiIR KPS TEL RÇEL K 8104 H çamafl r makinesi, yüksek y kama kapasitesinin yan s ra, daha birçok özelli i ile hayat n z kolaylaflt r yor. Gömlek 40 Program, hassas y kama özelli i ve program s ras nda otomatik devreye giren k r fl k azaltma fonksiyonu sayesinde gömlekleri y pratmadan, özenle y kar. Program, narin kumafltan yap lm fl gömlekler için s cakl 0 ye kadar azaltma ve s kmay iptal etme seçene i sunar. Perde Program ile, hassas tül perdeler gönül rahatl içinde y kanabilir. Tül program na özel son s kma ile perdeler y pranmadan temizlenir. Tek seferde çok daha fazla perdeyi y kama imkân sunar. Karma 40 Program, renkli ve beyaz ayr m yap lm fl, pamuklu, sentetik gibi farkl cinsteki çamafl rlar n bir arada problemsiz bir flekilde y kanmas n sa lar. Böylece y kama yapabilmek için makinenin tam dolmas n beklemek ve çamafl rlar cinsine göre ay rmak zorunlulu unu ortadan kald r r H Büyük tek parça çamafl rlar için özel gelifltirilmifl Yorgan Program Gömlek 40, Hijyen, Elde Y kama ve Perde Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Y kama etkinli ini art ran Su Jeti k ll kontrol sistemi üzerinde s cakl k, s kma h z ve zaman programlama seçimi, program ak fl ve kalan süre takibi 34 cm lik büyük yükleme a z Krom kapak çerçevesi Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarrufu göstergesi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 12 S kma Devri : 1000 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 8 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : S kma Performans : Boyutlar (YxGxD) : xx59 cm H Gömlek 40, Karma 40, Hijyen, Elde Y kama ve Perde Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Y kama etkinli ini art ran Su Jeti k ll kontrol sistemi 34 cm lik büyük yükleme a z Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarrufu göstergesi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 12 S kma Devri : 1200 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : B Boyutlar (YxGxD) : xx cm 7 10

5 7 KG ÇMfiIR KPS TEL 7 KG ÇMfiIR KPS TEL 7104 HS Gümüfl Gömlek 40, Karma 40, Hijyen, Elde Y kama ve Perde Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Y kama etkinli ini art ran Su Jeti k ll kontrol sistemi 34 cm lik büyük yükleme a z Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarrufu göstergesi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 12 S kma Devri : 1000 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : Boyutlar (YxGxD) : xx cm H Gümüfl Gömlek 40, Karma 40, Hijyen, Elde Y kama ve Perde Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Y kama etkinli ini art ran Su Jeti k ll kontrol sistemi 34 cm lik büyük yükleme a z Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarrufu göstergesi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 12 S kma Devri : 1000 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : Boyutlar (YxGxD) : xx cm 7 10

6 7 KG ÇMfiIR KPS TEL 7 KG ÇMfiIR KPS TEL 7103 H Gömlek 40, Karma 40, Hijyen, Elde Y kama ve Perde Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Y kama etkinli ini art ran Su Jeti k ll kontrol sistemi 34 cm lik büyük yükleme a z Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarrufu göstergesi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 12 S kma Devri : 1000 d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : Boyutlar (YxGxD) : xx cm H Gömlek 40, Karma 40, Hijyen, Elde Y kama ve Perde Programlar Ön y kama, ilave su ile y kama, h zl y kama, k r fl k azaltma ve suda b rakma fonksiyonlar Y kama etkinli ini art ran Su Jeti k ll kontrol sistemi 34 cm lik büyük yükleme a z Dinamik rezistans Kademeli s cakl k ve devir seçimi Enerji tasarrufu göstergesi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 12 S kma Devri : 800 d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : D Boyutlar (YxGxD) : xx cm 7 10

7 6 KG ÇMfiIR KPS TEL 6 KG ÇMfiIR KPS TEL 6104 HS Dijital ekran Gümüfl Karma 40, Gömlek 40, Elde Y kama ve Ekonomi Programlar Ön y kama, h zl y kama, ilave su ile y kama ve suda b rakma fonksiyonlar k ll kontrol sistemi 30 cm lik büyük yükleme a z Kademeli devir seçimi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 11 S kma Devri : 1000 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 6 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : Boyutlar (YxGxD) : xx50 cm H Dijital ekran Karma 40, Gömlek 40, Elde Y kama ve Ekonomi Programlar Ön y kama, h zl y kama, ilave su ile y kama ve suda b rakma fonksiyonlar k ll kontrol sistemi 30 cm lik büyük yükleme a z Kademeli devir seçimi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 11 S kma Devri : 1000 d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 6 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : Boyutlar (YxGxD) : xx50 cm 10

8 6 KG ÇMfiIR KPS TEL 6 KG ÇMfiIR KPS TEL H Dijital ekran Karma 40, Gömlek 40, Elde Y kama ve Ekonomi Programlar Ön y kama, h zl y kama, ilave su ile y kama ve suda b rakma fonksiyonlar k ll kontrol sistemi 30 cm lik büyük yükleme a z Kademeli devir seçimi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 11 S kma Devri : 800 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 6 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : D Boyutlar (YxGxD) : xx50 cm H Dijital ekran Karma 40, Gömlek 40, Elde Y kama ve Ekonomi Programlar Ön y kama, h zl y kama, ilave su ile y kama ve suda b rakma fonksiyonlar k ll kontrol sistemi 30 cm lik büyük yükleme a z Kademeli devir seçimi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 11 S kma Devri : 800 d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 6 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : D Boyutlar (YxGxD) : xx50 cm 10

9 5 KG ÇMfiIR KPS TEL 5 KG ÇMfiIR KPS TEL 5104 F 5083 ktif 40, Narin, Mini 30 ve Elde Y kama Programlar Ön y kama, suda b rakma ve ilave durulama fonksiyonlar k ll kontrol sistemi 30 cm lik büyük yükleme a z Kademeli devir seçimi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 16 S kma Devri : 1000 d/d Çift Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 5 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : Boyutlar (YxGxD) : 85xx45 cm ktif 40, Narin, Mini 30 ve Elde Y kama Programlar Ön y kama, suda b rakma ve ilave durulama fonksiyonlar k ll kontrol sistemi 30 cm lik büyük yükleme a z Kademeli devir seçimi Program Say s : 16 S kma Devri : 800 d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 5 kg Enerji Performans : Y kama Performans : Kurutma Performans : D Boyutlar (YxGxD) : 85xx cm F 5063 F ktif 40, Narin, Mini 30 ve Elde Y kama Programlar Ön y kama, suda b rakma ve ilave durulama fonksiyonlar k ll kontrol sistemi 30 cm lik büyük yükleme a z Kademeli devir seçimi cil su boflaltma hortumu Program Say s : 16 S kma Devri : 800 d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 5 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %10 daha fazla tasarruflu Y kama Performans : Kurutma Performans : D Boyutlar (YxGxD) : 85xx45 cm ktif 40, Narin, Mini 30 ve Elde Y kama Programlar Ön y kama, suda b rakma ve ilave durulama fonksiyonlar k ll kontrol sistemi 30 cm lik büyük yükleme a z cil su boflaltma hortumu Program Say s : 16 S kma Devri : 0 d/d Tek Su Girifl Çamafl r Kapasitesi : 5 kg Enerji Performans : Y kama Performans : Kurutma Performans : E Boyutlar (YxGxD) : 85xx cm 10

10 Enerji etiketi ne diyor? Niye bütün beyaz eflyalar n üstünde var? ÇMfiIR MK NELER ENERJ PERFORMNSI Birbirinden farkl çamafl r makinelerinin enerji performanslar n karfl laflt rabilmek ve enerji s n flar n belirlemek için tüm dünyada ortak bir standart kullan l r. Bu standart, her makinede bulunan pamuklu 6O program d r ve performans testi uygulan rken makine, alabilece i maksimum yük kapasitesiyle doldurulur. ENERJ TÜKET M Çamafl r makinesinin pamuklu 6O program nda maksimum y kama yüküyle, y kama bafl na kaç kilovat elektrik harcad burada yazar. Enerji Üretici Model Çok verimli z verimli Enerji Tüketimi kwh/program ( pamuklu program için yap lan standart test sonuçlar na göre.) Gerçek tüketim cihaz n nas l kullan ld na ba l d r. Y kama performans : yüksek G : düflük Çamafl r Makinesi 7104 H 1.19 BDEFG ENERJ PERFORMNSI Burada yazan harf, ürünün ait oldu u enerji s n f n gösterir. Daha çok çamafl r daha az elektrikle y kayabildi i oranda, çamafl r makinesinin enerji s n f ya do ru yükselir. Bu oran ters yönde de ifltikçe enerji s n f da afla do ru iner. YIKM PERFORMNSI Çamafl r makinesinin pamuklu 6O program nda, maksimum çamafl r yüküyle ulaflt temizlik ve beyazl k düzeyi ne kadar yüksekse, y kama performans o derece ya do ru yükselir. SIKM PERFORMNSI Makinenin alabildi i maksimum çamafl r yükü, maksimum devirde s k ld nda, geriye ne kadar az nem kal yorsa, s kma performans o derece ya do ru yükselir. GÖSTERGELER KONTROL S STEMLER UZMN PROGRMLR : Seçilen program, program n süresini, program n n hangi aflamada oldu unu ve kalan zaman size sürekli olarak bildirirken, program n bafllama zaman n istedi iniz kadar erteleme seçene i de sunuyor. 24 saat, istedi iniz herhangi bir zamanda program bafllayarak çamafl rlar y k yor ve tekrar müdahalenize gerek olmadan haz r hale getiriyor. Dijital Ekran: Seçilen program n süresini ve kalan zaman takip ederek vaktinizi daha etkin kullanman za yard mc olurken, çal flmaya bafllama zaman n birer saatlik dilimler halinde erteleme imkân da sunuyor. Led Gösterge: Y kama program n n hangi aflamada oldu unu bilmenize imkân tan yor. k ll Kontrol Sistemi: Seçti iniz programa göre s kma devri ve s cakl k seçeneklerini otomatik olarak s n rland r r. Böylece sentetik, yünlü gibi çamafl rlar n z, yüksek s cakl kta y kama ya da yüksek devirlerde s kma gibi hatalara karfl güvenceye al r. Elektronik Su Kontrol Sistemi: Y kama için gerekli su miktar n çamafl r n cinsine ve miktar na göre en hassas flekilde hesaplar ve otomatik olarak ayarlar. Gereksiz bir damla suyu bile bofla harcamaz. Böylece, makinenizin tam dolmas n beklemeden az miktarda çamafl r bile ekonomik bir flekilde y kayabilirsiniz. H zl 14 dakika: Hemen y kanmas gereken birkaç parça az kirli çamafl r 14 dakikada çabucak y kar. H zl ve Günlük: Çamafl rlar, 090 s cakl k aral nda, 28 ila 88 dakika gibi çok k sa sürelerde y kanabilir. htiyac n za göre, farkl y kama s cakl k ve süresinden oluflan bu program, k sa sürede tam yükte y kama yapabilmek için son derece idealdir. Hijyen: Çamafl rlar n daha uzun süreli y kand, y kama suyunun daha uzun süre s t ld ve dört durulman n yap ld bu program alerjisi olan kifliler, bebek çamafl rlar için son derece hijyenik temizlik sa lar. Y kama s ras nda tambur içindeki su s cakl 1 saatten fazla süre boyunca ayn derecede tutularak çamafl rlar n zda derinlemesine temizlik ve hijyen sa lan r. Üstün temizlik için 90 ye ayarlanm fl program s cakl n, dilerseniz düflürerek 40 veya ye getirebilirsiniz. Gömlek 40: Gömlek program, hassas y kama özelli i ve program s ras nda otomatik devreye giren k r fl k azaltma fonksiyonu sayesinde gömleklerinizi y pratmadan, minimum k r flma düzeyinde özenle y kar. Program, narin kumafltan yap lm fl gömlekleriniz için de s cakl 0 ye kadar azaltma ve s kmay iptal etme seçene i sunar. SIKM DEVRI Bu say, makinenin s kma h z n yani dakikada kaç kez döndü ünü gösterir. S kma performans : yüksek G : düflük S kma devri (dev/dak.) Kapasite (pamuklu) kg Su tüketimi lt Gürültü (Ses gücü düzeyi) Y kama (db () re 1 pw) S kma BDEFG SU TÜKET M Makinenin bir y kamada kaç litre su harcayaca n buradan ö renebilirsiniz. Moda 40: rt k hepimizin gard robunda bulunan kadife, viskon, rayon içerikli y kamaya hassas giysilerinizi, bask l tiflört ve bluzlar n z güvenle y kayabilirsiniz. Moda program, hassas y kama ve s kma mekani i sayesinde tiflörtlerinizin yap s n bozmadan ilk günkü gibi kalmalar n sa lar. Karma 40: Renkli ve beyaz ayr m yap lm fl, az kirli, pamuklu, sentetik gibi farkl cinsteki çamafl rlar n bir arada problemsiz bir flekilde y kanmas n sa lar. Bu sayede, makinenin tam dolmas n beklemek zorunda kalmazs n z. yr nt l bilgi ürün broflüründedir. Standart TS 290 EN 456 Sanayi Bakanl n n karar yla bir süredir her marka beyaz eflyan n ön yüzünde bu enerji etiketlerinden bulunmak zorunda... htiyac n za en uygun çamafl r makinesini seçebilmek için, bu etiketleri iyice inceleyin. + Plus etiketiyle ilgili standart henüz resmileflmedi i için, bu enerji perfomans na sahip modellerimizdeki etiket de eri olarak belirtilmifltir. rçelik in fark n fark edin, sizin için en do ru modeli seçin. Yukar da, enerji etiketlerindeki bilgileri daha iyi de erlendirebilmeniz için faydal bilgiler var. MKS MUM YIKM KPS TES Burada makinenin bir seferde y kayabilece i maksimum çamafl r yükünün miktar kilogram cinsinden yazar. Performans de erleri bu kapasiteye göre ölçülür. Spor 40: Sporu günlük yaflam tarz haline getirerek, spor k yafetleri her daim kullan ma haz r bulma konforunu yaflamak isteyenler için ideal bir programd r. Spor 40 program n n düflük s ayar, hassas y kama mekani i ve düflük devirli s kma profili sayesinde mikrofiber, likra içeren modern spor giysileri, rüzgâr ve su geçirmeyen outdoor giysileri ve spor ayakkab lar makinenizde güvenle y kayabilirsiniz. ktif 40: 40 gibi çok düflük s cakl kta dahi performans y kama sa larken, performans ndan yaklafl k %30 daha düflük enerji tüketir. Bu sayede, hem mükemmel y kama elde edersiniz, hem de enerjiden tasarruf edersiniz. Yüksek s larda y kanmaya uygun olmayan pamuklu kumafllar n z için ideal bir programd r. Elde Y kama: Yaln zca elde y kanabilir uyar s bulunan, ipekli gibi hassas çamafl rlar n z gönül rahatl ile makinenizde y kayabilirsiniz. Yavafl ve dengeli hareketler ile çamafl rlar n z zarar vermeden y kar, elde y kama hassasiyeti sa lar, çamafl rlar n z n ömrünü uzat r. Siz de elde y kama zahmetine katlanmak ve ekstra zaman harcamak zorunda kalmazs n z. Perde: Özel gelifltirilmifl bu program ile, hassas tül perdeleriniz y pranmadan temizlenir. Yorgan: Yorgan, yast k, yatak örtüsü ve battaniye gibi hacimli, büyük parça çamafl rlar n z n derinlemesine ve özenle temizlenmelerini sa lar. Y kama s ras nda tambur içindeki su s cakl 45 dk boyunca ayn derecede tutularak yorgan ve nevresim tak mlar n z bakterilerden ar n r, derinlemesine temizlik ve hijyen sa lan r.

11 ÇMfiIR MK NELER ÇMfiIR MK NELER UZMN PROGRMLR Mini 30 / H zl 30 : Hemen y kanmas gereken bir ya da birkaç parça çamafl r 30 de 30 dakikada y kay p ütülemeye haz r hale getirebilirsiniz. Pamuklu Eko: Çamafl rlar n düflük enerji tüketimi ile, en ekonomik flekilde, s n f y kama performans ile y kanmalar n sa lar. D ER ÖZELL KLER Enerji S n f : Çamafl r makinelerinin enerji s n f, dan G ye kadar s n fland r lm flt r. En çok ifli daha az elektrikle yapabildi i oranda enerji s n f yükselir. rçelik çamafl r makineleri, en yüksek enerji verimlili ini ifade eden enerji s n f ndan bile daha verimlidir. %30, %20 gibi enerji s n f ifadeleri, çamafl r makinelerinin enerji s n f ndan yüzdesel olarak ne kadar daha verimli oldu unu gösterir. YRDIMI FONKS YONLR Narin: Makineniz bu programda, hassas çamafl rlar n z y pratmadan, yumuflak y kama hareketleri ve düflük y kama s cakl ile en iyi flekilde y kar. Yo un: Yo un Y kama program, yo un y kama mekani i ile çok kirli veya lekeli çamafl rlar n z etkin bir flekilde temizler. Programla birlikte otomatik devreye giren ek durulama fonksiyonu sayesinde çamafl rlar n z n üzerinde deterjan art kalmaz. H zl Y kama: z kirli çamafl rlar n z için, y kama sürelerini k saltarak hem zamandan hem de enerjiden tasarruf edebilirsiniz. GÜVENL K VE ÖNLEMLER Kademeli Devir Seçimi: 0 (s kma iptal) maksimum s kma devri aras nda s kma devri ayarlanabilir. yr ca, istenirse seçilen programda yumuflat c n n al nd son durulama suyunda çamafl rlar bekletilebilir. Bu sayede çamafl rlar n k r flmas engellenir. Çocuk Kilidi: Makineniz çal fl rken, seçilen programda de ifliklik yap lamaz; böylece, özellikle küçük parmaklar iflinizi aksatmaz. Su Taflma Emniyet Sistemi: Makinenin alm fl oldu u su miktar n sürekli kontrol eder ve bu sayede fazla su al nmas durumunda ortaya ç kabilecek su taflmas n önler. lave Durulama: lerjisi olan kifliler, bebek çamafl rlar gibi deterjana afl r hassasiyet oluflmas durumunda, makinenizin standart durulama adedini art rabilirsiniz. cil Su Boflaltma Hortumu: Makine içindeki suyu, elektrik kesintisi gibi durumlarda rahatl kla bir kaba boflaltabilmenizi sa lar. K r fl k zaltma: Çamafl rlar n z n buruflmas n en aza indirerek, daha kolay ütülenmelerini sa layabilirsiniz. Böylece ütüye harcayaca n z zaman ve zahmet azal r. Yo un Y kama: Özel y kama mekani i ile çok kirli veya lekeli çamafl rlar n z etkin bir flekilde temizler. lave Su ile Y kama: Çamafl rlar n z n daha bol su ile y kanmalar n ve durulanmalar n ve bu sayede daha fazla hijyen sa layabilirsiniz. Suda B rakma: Durulama sonras çamafl rlar n uzun süre boflalt lmayaca durumlarda, çamafl rlar s kmadan su içinde tutarak k r flmalar n engelleyebilirsiniz. Ön Y kama: Çok kirli çamafl rlar n za ana y kama öncesi ilave bir y kama yapt rabilirsiniz. D ER ÖZELL KLER Buhar Jeti: Y kama aflamalar nda çamafl rlar n üzerine buhar vererek, lekelerin etkin bir flekilde temizlenmesini sa lar. Hijyene önem verenler için ideal bir özellik olan buhar jetini ayn zamanda, s k y kamak istemedi iniz, ancak üzerine kötü koku sinmifl de erli giysilerinizin bu kokudan ar nmas n sa lamak amac ile de kullanabilirisiniz. yr ca, ütü öncesi, çamafl rlar n z n k r fl kl klar n azaltman za ve daha kolay ütüleme yapabilmenize de olanak sa layan buhar jeti, çok amaçl kullan m ile hayat n z kolaylaflt r r. Su Jeti: Doldurma penceresinin üst taraf ndan çamafl rlar n ortas na ilave su vererek, çamafl rlar n h zla slat lmas n sa lar. Deterjanl suyu çamafl rlar n üzerine püskürterek y kama performans n en ileri seviyeye ç kart r. 34 cm lik XL Büyük Yükleme z : Genifl yükleme a z sayesinde bornoz, çarflaf gibi büyük parça çamafl rlar makineye kolayl kla, zorlanmadan yüklenir. Krom Kapak: Krom kapak çerçevesi fl k bir görünüme sahiptir. Dinamik Rezistans: Özel yap s ile çok daha uzun ömürlüdür ve ayn zamanda enerji tasarrufu sa lar. Enerji Tasarrufu Göstergesi: Makineniz yapt n z program seçiminin ekonomik olup olmad konusunda sizi uyar r. Böylece daha ekonomik kullan m imkân yarat r.

12 HT YINIZ GÖRE KRfiILfiTIRIN MODEL Y kama Kapasitesi (kg) S kma Devri Renk Gösterge Tipi PERFORMNSLR Enerji Performans Y kama Performans S kma Performans Elektrik Tüketimi (kwh) Su Tüketimi (lt) KPK Kapak Tipi Kapak çma Tipi Krom Kapak UZMN PROGRMLR Elde Y kama Mini 30 / H zl 30 H zl 14 H zl ve Günlük (090 ) Narin Y kama Ekonomi Spor 40 Karma 40 Moda 40 Gömlek 40 ktif 40 Hijyen Yorgan Perde YRDIMI FONKS YONLR Ön Y kama H zl Y kama Suda B rakma lave Durulama lave Su ile Y kama K r fl k zaltma EK ÖZELL KLER Buhar Jeti Su Jeti Elektronik Su Kontrol Sistemi Kalan Zaman Özelli i Elektronik Program Takip Göstergesi Zaman Programlama Özelli i k ll Kontrol Sistemi Su Taflma Emniyet Sistemi Kademeli Devir Seçimi Çocuk Kilidi Dinamik Rezistans TEKN K ÖZELL KLER Su Girifli cil Su Boflaltma Hortumu Tezgâh lt Kullanabilme Program Say s UYRI Çocuk Kilidi Uyar s Enerji Tasarrufu Göstergesi BOYUTLR Yükseklik (cm) Genifllik (cm) Derinlik (cm) 5063 F 5 0 Led E 0, cm Tek Led D 0, cm Tek F Led %10 D 0, cm Tek F Led %10 0, cm Çift H Dijital Ekran %10 D 1, cm 119 saat Tek H Dijital Ekran %10 D 1, cm 119 saat Çift H Dijital Ekran %10 1, cm 119 saat Tek HS Gümüfl Dijital Ekran %10 1, cm 119 saat Çift H %10 D 1, cm 124 saat Tek H %10 1, cm 124 saat Tek H %10 1, cm 124 saat Çift HS Gümüfl %10 1, cm 124 saat Çift H %10 B 1, cm 124 saat Çift H %10 1, cm 124 saat Çift HS Ekonomist Gümüfl %30 B 1, cm 124 saat Çift BJ Dijital Ekran %20 1, cm 119 saat Çift H %10 B 1, cm 124 saat Tek 12 59

13 ÇMfiIR KURUTM MK NES

14 8 KG KURUTM KPS TEL 7 KG KURUTM KPS TEL 2781 KT 3771 KT 8 kg kapasitesi ile da gibi çamafl r tek seferde kurutabilen, Yo unlaflt rmal RÇEL K 2781 KT kurutma makinesinin üstün özelliklerinden birkaç : Gömlek 15 Program ile, 2 adet gömlek sadece 15 dakikada en iyi flekilde ütüye haz r hale getirilir. rçelik çamafl r makinelerinin H zl 14 Program ile 14 dakikada y kar, 15 dakikada kurutur, sadece 29 dakikada gömle inizi ütüye haz r hale getirebilirsiniz. Kot Program, kot / kanvas gibi pantolonlar n zor kuruyan bel, cep içleri gibi k s mlar n en iyi flekilde kurutur. Spor Program, sentetik ve pamuklu kumafltan üretilmifl forma ve eflofmanlar, yap lar n koruyarak bozmadan kurutur. Karma Program, pamuklu, sentetik gibi farkl cinsteki çamafl rlar bir arada problemsiz bir flekilde kurutur. Böylece zaman ve enerjiden tasarruf eder. ile, program aflamalar, program süresi ve program n bitifline kalan zaman rahatça izlenebilir; ekran üzerinden kuruluk seviyesi, k r fl k önleme ve zaman programlama seçimi yapabilirsiniz. yr ca, filtre temizleme, su tank doldu, kondenser temizleme uyar lar n bu ekran üzerinden izleyebilirsiniz. Yo unlaflt rmal kurutma sistemi k ll nem sensörlü kurutma Yünlü Haz rlama, Kot, Havaland rma, Gömlek, Gömlek 15, Spor, Karma, Viskon, Hassas ve Mini 35 Programlar Zaman ayarl programlar K r fl k önleme fonksiyonu Baflla / Beklet fonksiyonu Direkt su tahliyesi Su tank dolu, fitre temizleme, kondenser temizleme ve kap aç k uyar s Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi, Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi, Tambur içi ayd nlatma Temizlenebilir filtre Program Say s : 16 Kurutma Kapasitesi : 8 kg Enerji Performans : B Enerji Tüketimi : 1000 d/d de s k lm fl pamuklu çamafl rlar için 4,49 kwh Boyutlar (YxGxD) : 85xx59,5 cm Standart bir kurutma makinesinin çok ötesinde... Geliflmifl teknolojinin ürünü olan, enerji seviyesinden %30 daha tasarruflu Yo unlaflt rmal RÇEL K 3771 KT kurutma makinesi: Is Pompas Teknolojisi ve özgün tambur hareketleri sayesinde yünlü ve ipekli programlar nda, sensör kontrolü ile kurutan dünyan n ilk kurutma makinesidir. Yünlü ve ipekli çamafl rlarda tambur içi sepet uygulamas na gerek kalmadan istenen kuruluk düzeyini sa layana dek kurutmaya devam ederek, ikinci bir kurutma ifllemi yap lmas na gerek b rakm yor. Üstelik ikiz motor teknolojisi sayesinde, 1,5 kg yünlü çamafl r tek seferde kurutabilme özelli ine sahiptir. Yünlü çamafl r kurutmak için özel sepete ihtiyaç duymuyor ve bu sayede çok daha fazla yünlü çamafl r ayn anda kurutma imkân veriyor. Çamafl rdan al nan nemi su olarak tahliye hortumundan direkt olarak atabilme imkân sunuyor. Bu sayede, her seferinde su tank nda toplanan suyu boflaltma zahmetinden kurtar yor. Birçok tekstil tipi için özel gelifltirilmifl program çeflitlili i ile çamafl rlar n kurutma makinesinde y pranmadan ve zarar görmeden kurutulmas n sa layarak, hayat kolaylaflt r yor. Yo unlaflt rmal (Is Pompal ) kurutma sistemi k ll nem sensörlü kurutma Yünlü, ipekli çamafl r programlar Kot, Havaland rma, Gömlek, Gömlek 30, Spor, Karma, Viskon, Hassas Programlar Zaman ayarl programlar K r fl k önleme fonksiyonu Baflla / Beklet fonksiyonu Direkt su tahliyesi Su tank dolu, fitre temizleme, kondenser temizleme ve kap aç k uyar s Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi, Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi, Tambur içi ayd nlatma Temizlenebilir filtre Yönü de ifltirilebilir kapak Program Say s : 16 Kurutma Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : enerji seviyesinden %30 daha fazla tasarruflu Enerji Tüketimi : 1000 d/d de s k lm fl pamuklu çamafl rlar için 2,25 kwh Boyutlar (YxGxD) : 85xx59,5 cm

15 7 KG KURUTM KPS TEL 6 KG KURUTM KPS TEL 2770 KT Yo unlaflt rmal kurutma sistemi k ll nem sensörlü kurutma Gömlek, Kot, Mini, Havaland rma ve Narin Program Zaman ayarl programlar Baflla / Beklet ve k r fl k önleme fonksiyonu Fitre temizleme ve su tank dolu uyar s Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi Tambur içi ayd nlatma Temizlenebilir filtre Yönü de ifltirilebilir kapak Program Say s : 15 Kurutma Kapasitesi : 7 kg Enerji Performans : Boyutlar (YxGxD) : 85xx cm 27 KT Yo unlaflt rmal kurutma sistemi k ll nem sensörlü kurutma Havaland rma ve Narin Programlar Zaman ayarl programlar Baflla / Beklet ve k r fl k önleme fonksiyonu Fitre temizleme ve su tank dolu uyar s Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi Tambur içi ayd nlatma Temizlenebilir filtre Yönü de ifltirilebilir kapak Program Say s : 11 Kurutma Kapasitesi : 6 kg Enerji Performans : Boyutlar (YxGxD) : 85xx cm 17 KT Bacal kurutma sistemi k ll nem sensörlü kurutma Havaland rma ve Narin Programlar Zaman ayarl programlar Baflla / Beklet ve k r fl k önleme fonksiyonlar Fitre temizleme uyar s Program sonu sesli uyar (iptal edilebilir) Pamuklu çamafl rlar için 3 farkl düzeyde kuruluk seçimi Sentetik çamafl rlar için 2 farkl düzeyde kuruluk seçimi Temizlenebilir filtre Yönü de ifltirilebilir kapak Program Say s : 11 Kurutma Kapasitesi : 6 kg Enerji Performans : Boyutlar (YxGxD) : 85xx cm

16 ÇMfiIR KURUTM MK NELER ÇMfiIR KURUTM MK NELER GÖSTERGELER KURUTM MK NELER : Program aflamalar, program süresi ve program n bitifline kalan zaman rahatça izlenebilir ekran üzerinden kuruluk seviyesi, k r fl k önleme ve zaman programlama seçimi yapabilirsiniz. yr ca, filtre temizleme, su tank doldu, kondenser temizleme, kap aç k uyar lar n bu ekran üzerinden izleyebilirsiniz. Program Takip Göstergesi: Kurutma program n n hangi aflamada oldu unu bilmenize imkân tan r. Kuruluk Seviyesi Fonksiyonu: Kullan c seçti i kurulu u art rarak ya da azaltarak kendi istedi i kuruluk seviyesini belirleyebilir. Is Pompal Kurutma: Geleneksel yo unlaflt rmal kurutma sisteminden fark, Is Pompas sayesinde kurutma ifllemini s t c olmadan yapmas d r. Is tma ifllemi yap lmad için enerji tüketimi, enerji seviyesinden bile %30 daha tasarrufludur. Yo unlaflt rmal Kurutma: Kurutma ifllemi s ras nda çamafl rdan al nan nem, su olarak makinenin su tank nda toplan r ya da su tahliye hortumuyla direkt olarak at l r. Bu sebeple, nemli havan n d flar at lmas için hava ç k fl ba lant s na ihtiyaç yoktur. Bacal Kurutma: Kurutma ifllemi s ras nda, çamafl rdan nemi alan s cak hava, d flar ya ba lant ile at l r. YRDIMI FONKS YONLR UYRI VE ÖNLEMLER ÜSTÜN ÖZELL KLER K r fl k Önleme: Kurutma ifllemi bittikten sonra, çamafl rlar n makineden boflalt lmamas durumunda, k r fl k azaltma hareketi yaparak, çamafl rlar n z n k r flmas n engeller. Baflla / Beklet: Bu fonksiyon sayesinde, kurutma ifllemi esnas nda makinenin içinden çamafl r ç karmak veya çamafl r ilave etmek mümkündür. Program Sonu Sesli Uyar : Program n bitti ini belirli aral klarla haber vererek, makinenizi boflaltabilece inizi hat rlatan uyar sistemidir. stenirse bu uyar iptal edilebilir. Uyar Ledleri: Filtre temizleme, su tank dolu ve kondenser temizleme ledlerinden oluflan uyar ledleri, sizi makinenizin temizlenmesi gereken noktalar konusunda uyar r. Kap aç k ledi kap n n aç k oldu unu belirtir. Çocuk uyar ledi ise, çocuk kilidinin aktif olarak devrede olup olmad n gösterir. Çocuk Kilidi: Makineniz çal fl rken, baflka birisinin program ak fl n de ifltirmesine engel olur. Tambur çi yd nlatma: Makinenin kapa aç ld nda içindeki çamafl rlar n rahatl kla görünmesine, yüklenmesine ve boflalt lmas na imkân tan yarak kullan m kolayl yarat r. KURUTM T P k ll Nem Sensörlü: Makineniz kurutma süresini arzu edilen kuruluk derecesine göre en hassas flekilde hesaplar ve otomatik olarak ayarlar. Size sadece istedi iniz kuruluk derecesini seçmek kal r. Böylece sentetik, yünlü gibi çamafl rlar n z, gerekti inden fazla kurutulmas durumunda ortaya ç kabilecek zararlara karfl güvenceye al r. yd nlatma; kurutma ifllemi bittikten sonra, çorap, mendil gibi küçük parça çamafl rlar n tambur içinde unutulmas n engeller. Direkt Su Tahliyesi: Suyun direkt olarak su giderine ba lanarak tahliye edilmesine imkân tan r. stenirse direkt su giderine ba lanmadan da kullan labilir. UZMN PROGRMLR Yünlü: Bu programla, slak olarak makinenize koyaca n z yünlü giysilerinizin çekme, sarkma gibi zararlara maruz kalmadan kurumalar n sa layabilirsiniz. pekli: Bu programla, slak olarak makinenize koyaca n z ipekli giysilerinizin deforme olmadan kurumalar n sa layabilirsiniz. Gömlek: Gömleklerinizi, k r flt rmadan ve yap lar na zarar vermeden kurutur. Kot: Kot / kanvas gibi pantolonlar n zor kuruyan bel, cep içleri gibi k s mlar n n dahi en iyi flekilde kurumalar n sa lar. Su Tank Konumu: Çamafl r ve çamafl r kurutma makinesinin üst üste yerlefltirilerek kullan laca durumlarda, altta bulunan su tank, kullan m ergonomisi yarat r. Su tank üstte bulunan kurutucularda ise kullan m ergonomisi, suyun direkt olarak su giderine ba lanarak tahliye edilmesi ile sa lanmaktad r. Yönü De ifltirilebilir Kapak: htiyaca göre kapak yönünün de ifltirilebilmesine olanak tan r. Temizlenebilir Filtre: Kurutma sonras çamafl rlar üzerindeki tüyleri, havlar toplayarak, bir sonraki kurutma iflleminde çamafl rlar n z n olumsuz etkilenmesine engel olur. Spor: Sentetik ve pamuklu kumafltan üretilmifl forma ve eflofmanlar, yap lar n koruyarak bozmadan ütüye haz r hale getirir. Karma: Pamuklu, sentetik gibi farkl cinsteki çamafl rlar bir arada problemsiz bir flekilde kurutur. Böylece zaman ve enerjiden tasarruf eder. Viskon: Viskon, modal içerikli y kamaya hassas giysiler, tiflört ve bluzlar güvenle kurutulabili; giysilerin yap s n bozmadan ilk günkü gibi kalmalar n sa lar. Havaland rma: Yünlü, ipekli ve pamuklu / sentetik giysilerinizden sigara gibi kötü kokular yok etmenizi sa lar. Hassas / Narin: Hassas çamafl rlar düflük s cakl kla kurutan k sa bir programd r. Mini: Yaklafl k 1 kg çamafl r n z çok k sa sürede en iyi flekilde kurutur.

17 Çamafl r kurutma makinesi kullanmak için geçerli nedenleriniz var. Bu enerji etiketi ne diyor? Niye bütün beyaz eflyalar n üstünde var? z elektrik, çok verim... rçelik kurutma makinesi az enerjiyle da gibi çamafl r kurutur, elektrik bütçenize özen gösterir. Yazın kolaylık, kıflın kolaylık... rçelik kurutma makinesi sayesinde özellikle kıfl aylarında, çamaflır kurutmak sorun olmaktan çıkar. Hızlı kurutur. rçelik kurutma makinesi, gün içinde çamaflır yıkayıp kurutmanız gereken durumlarda iflinizi kolaylafltırır. Çamaflırların kurumas için saatlerce beklemek zorunda kalmazsınız. Kokulardan ar nd rma... Bir kez giyilmifl ancak kirlenmedi i için y kamak istemedi iniz giysilerinizi, havaland r p kokudan ar nd rarak ikinci kez kullan ma haz r hale getirebilirsiniz. Ütüyü kolaylafltırır. rçelik kurutma makinesi sayesinde çamaflırlarınız sadece kurumakla kalmaz, daha yumuflak olur. Böylece ütülemek de son derece kolaylaflır. ENERJ PERFORMNSI Birbirinden farkl çamafl r kurutma makinelerinin enerji performanslar n karfl laflt rabilmek ve enerji s n flar n belirlemek için tüm dünyada ortak bir standart kullan l r. Enerji Üretici Model Çok Verimli Çamafl r Kurutma Makinesi 3771 KT ENERJ PERFORMNSI Burada yazan harf, ürünün enerji s n f n gösterir. En çok ifli daha az enerjiyle yapabildi i oranda makinenizin enerji s n f yükselir. Bu oran ters yönde de ifltikçe enerji s n f da afla do ru iner. en yüksek, G en düflük de erdir. z yer tutar. rçelik kurutma makinesini isterseniz özel aparatı ile çamaflır makinenizin üzerine yerlefltirebilirsiniz. Böylece hem yerden tasarruf eder, hem de çamaflırları asma toplama derdinden kurtulursunuz. z Verimli Da ınıklık yok, düzen var. rçelik kurutma makinesi sayesinde çamaflırların z asmadan, sermeden kurutabilirsiniz. Böylece eviniz daha düzenli bir hal alır. Ortalık derli toplu olur. Hijyenik kurutma... Çamafl rlar n z kururken, ev içi kurutma iflleminde oldu u gibi ortama nem verilmeyece i için, sa l k aç s ndan da idealdir. yr ca çamafl rlar n z, d fl ortam n is ve tozuna maruz kalmadan hijyenik olarak kurur. KPS TE Burada makinenin bir seferde kurutabilece i maksimum çamafl r yükünün (kuru) miktar kilogram cinsinden yazar. Performans de eri bu kapasiteye göre ölçülür. Enerji Tüketimi kwh/program ( Kuru Pamuklu kurutma program için standart test sonuçlar na göre) Gerçek tüketim, cihaz n nas l kullan ld na ba l d r. Kapasite (Pamuklu) kg Hava dolafl ml Yo uflturuculu Gürültü (db () re 1 pw) ENERJ TÜKET M Çamafl r kurutma makinesinin maksimum pamuklu çamafl r yükünün dolap kurulu u seviyesine ulaflana kadar kaç kilovat elektrik harcad n belirtir. KURUTM S STEM Çamafl r kurutma makinesinin tipini belirtir. yr nt l bilgi ürün broflüründedir. Standart EN Sanayi Bakanl n n karar yla bir süredir her marka beyaz eflyan n ön yüzünde bu enerji etiketlerinden bulunmak zorunda... htiyac n za en uygun çamafl r kurutma makinesini seçebilmek için, bu etiketleri iyice inceleyin. rçelik in fark n fark edin, sizin için en do ru modeli seçin. Yukar da, enerji etiketlerindeki bilgileri daha iyi de erlendirebilmeniz için faydal bilgiler var.

18 HT YINIZ GÖRE KRfiILfiTIRIN MODEL Kurutma Kapasitesi (kg) Kurutma Sistemi Kurutma Tipi Renk Ekran Tipi PERFORMNSLR Enerji Performans Elektrik Tüketimi (kwh) KPK Kapak Tipi Kapak çma Tipi Kapak ç lma ç s Çift Yönlü Kapak UZMN PROGRMLR Yünlü pekli Narin Hassas Havaland rma Yünlü Haz rlama Gömlek Gömlek 30' Gömlek 15' Mini Kot Spor Karma Viskon YRDIMI FONKS YONLR K r fl k Önleme Baflla / Beklet EK ÖZELL KLER Kalan Zaman Özelli i Elektronik Program Takip Göstergesi Zaman Programlama Özelli i Çocuk Kilidi Tambur çi yd nlatma TEKN K ÖZELL KLER Temizlenebilir Filtre Direkt Su Tahliyesi Su Tank Konumu Tezgâh lt Kullanabilme Program Say s UYRI Filtre Temizleme Uyar s Program Sonu Sesli Uyar ( ptal edilebilir) Su Tank Dolu Uyar s Kondenser Temizleme Uyar s Çocuk Kilidi Uyar s BOYUTLR Yükseklik (cm) Genifllik (cm) Derinlik (cm) 17 KT 6 Bacalı kıllı Nem Sensörlü 3,39 Dikdörtgen38 cm saat KT 6 Yo unlafltırmalı kıllı Nem Sensörlü 3, Dikdörtgen38 cm saat (ÇM üzeri kullanımda) ltta KT 7 Yo unlafltırmalı kıllı Nem Sensörlü 4,8 Dikdörtgen38 cm saat (ÇM üzeri kullanımda) ltta KT 7 Yo unlafltırmalı (Isı Pompalı) kıllı Nem Sensörlü 2,25 Dikdörtgen38 cm saat 1 24 saat Üstte , KT 8 Yo unlafltırmalı kıllı Nem Sensörlü B 4,49 Yuvarlak 39,5 cm saat 1 24 saat Üstte ,5 rçelik, katalogdaki ürünlerde renk, görünüm, kullan m ve benzeri konularda de ifliklik yapma hakk n sakl tutar. Olas de iflikliklerle ilgili rçelik Tüketici Dan flma Hatt ndan bilgi alabilirsiniz. Bu katalogdaki bilgilerin her hakk sakl d r. Herhangi bir bölümü rçelik in izni olmadan ço alt lamaz veya kullan lamaz. ÇM1001

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR

9631 YS 9641 Y Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLR 9631 YS Gümüfl Çift Bölmeli F r n (Üst Bölme Statik / lt Bölme Turbo F r n) 3 Gözü Gazl, 1 Gözü Elektrikli Ocak Programlanabilir Dijital Saat Teleskopik Raf (lt Bölmede) Katalitik rka

Detaylı

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ

ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ ÇAMAŞIR VE KURUTMA MAKİNELERİ 2012 ÇAMAŞIR MAKİNELERİ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 9127 N 9123 HE 9 kg Yıkama Kapasitesi 1200 Sıkma Devri (d/d) A+++ Enerji Sınıfı (A+++ Enerji sınıfından %20 daha tasarruflu) B Sıkma

Detaylı

Ýlave Program Paketleri:

Ýlave Program Paketleri: Ýlave Program Paketleri: Bebek Eco Ev EvXL Hijyen & Çocuklar Medic Spor & Saðlýk tr-tr M.-Nr. 09 495 120 Ýçindekiler Program-Paketleri...3 Program Seçimi...4 Sýkma....5 Program Tablosu...6 Program Akýþý....10

Detaylı

ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR

ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR SOLO FIRINLAR ARÇEL K'TEN SOFRANIZIN LEZZET NE LEZZET KATACAK FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR Ç FT BÖLMEL FIRINLAR 9631 HS Çift Bölmeli Gümüfl Gri Turbo Özellikli Ana Bölme Statik Üst Bölme 3 Gaz+1 Elektrikli

Detaylı

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz.

Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Alt n Öneriler Basit baz önerileri dikkate alarak can ve mal güvenli inizi etkin bir flekilde artt rabilirsiniz. Gazl cihazlar n za ba lad n z gaz hortumu boyunun maksimum 150cm. olmas na ve hortum ba

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde

KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR. Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde Japon dizayn ve teknolojisi ile üretilmiş çevre dostu klimalar artık Türkiye de KALİTE HER ZAMAN PAHALI DEĞİLDİR Dünyanın 4. Büyük fabrikası teknolojinin önünde 30.000 kişinin çalıştığı ve Sektöründe ilk

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

Çamaşır ve Kurutma Makinesi Kataloğu 2012

Çamaşır ve Kurutma Makinesi Kataloğu 2012 Çamaşır ve Kurutma Makinesi Kataloğu 2012 2 Hayatı kolaylaştıran akıllı çözümler... 3 4 İyi bir çamaşır makinesi ileri teknoloji ürünü olmalıdır. Temizlik ve hijyen konusunda hassas olmalı, üretilirken

Detaylı

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler.

Akıllı Çözümler. Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Akıllı Çözümler Beko dan günlük hayatınızı kolaylaştıracak akıllı çözümler. Beko Solo Fırın Serisi estetik tasarımları ve teknolojileriyle yaşam kalitenizi yükseltiyor. Akıllı çözümleri ve fonksiyonellikleriyle

Detaylı

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU

PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU PRC 100 BOYAMA ROBOTU C.000 KULLANIM KLAVUZU NOT PRC 100 KULLANIM KLAVUZU 12 2 11 NOT PROGRAM AYARLARI Ç NDEK LER POWER BUTON 1- Ç NDEK LER... 3 GÖSTERGE Power buton ON konumuna getirildi inde ekranda

Detaylı

BULAfiIK MAK NES 39 DES BEL SES SEV YES YLE DÜNYANIN EN SESS Z. SADECE 7 L TRE LE DÜNYANIN

BULAfiIK MAK NES 39 DES BEL SES SEV YES YLE DÜNYANIN EN SESS Z. SADECE 7 L TRE LE DÜNYANIN BULAfiIK MAK NES BULAfiIK MAK NES 39 DES BEL SES SEV YES YLE DÜNYANIN EN SESS Z. SADECE 7 L TRE LE DÜNYANIN BULAfiIK MAK NES EN AZ SU HARCAYANI. 12 K fi L K BULAfiI I SADECE 58 DAK KADA A SINIFI YIKAMA

Detaylı

ALANA HED YE. ÇAMAfiIR MAK NES NO-FROST BUZDOLABI TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED. ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD. Mart 2011

ALANA HED YE. ÇAMAfiIR MAK NES NO-FROST BUZDOLABI TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED. ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD. Mart 2011 TÜRK YE NO-FROST BUZDOLABI STED ÇAMAfiIR MAK NES HED YE OLARAK GELD Mart 2011 NO-FROST BUZDOLABI ALANA ÇAMAfiIR MAK NES HED YE Hediye edilecek olan 5063 FY kodlu Çamafl r Makinesinin perakende sat fl fiyat

Detaylı

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD.

MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. MÜNİR HÜSEYİN ŞTİ. LTD. # 1.# Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Mod. BO 0289B Deterjan Kompartmanı# Program Düğmesi Elektronik # Gösterge# 2 1 7 A. Ön Yıkama Bölümü B. Ana Yıkama Bölümü C. Yumuşatıcı

Detaylı

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk

P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük. P-2 Anatomik Boyun Yast Küçük. Anatomik Yast klar. P-3 Anatomik Boyun Yast Çocuk P-1 Anatomik Boyun Yast Büyük Sürekli elastik ve fleklini koruyabilen poliüretan köpükten üretilen yast k özel tasarlanan ergonomik flekliyle omuz ve boyun bölgesinin gevflemesini sa lar. Fermuarl, kolayl

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

Ýlave Program-Paketleri:

Ýlave Program-Paketleri: Ýlave Program-Paketleri: Spor & Saðlýk Ev Hijyen & Çocuklar Bebek tr-tr M.-Nr. 07 742 240 Ýçindekiler Program Seçimi...3 Yeni Program Seçimi...3 Sýkma....4 Program Tablosu...5 Ekstralar...9 Program Akýþý....10

Detaylı

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri

Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri Uzaktan Kumanda Kullanım Kılavuzu Model Bilgileri RG36F3/BGEF İÇİNDEKİLER Uzaktan kumanda... 1 Uzaktan Kumandanın Özellikleri... 2 Fonksiyon düğmeleri... 3 LCD göstergeleri... 4 Düğmelerin kullanımı...

Detaylı

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z!

elero SoloTel Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! SoloTel elero Kullan m talimat Lütfen kullan m k lavuzunu saklay n z! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309400 Nr. 18 101.5401/0305 çerik Güvenlik

Detaylı

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi

Victrix Superior 32 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (32 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (32 kw X) Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw Duvar tipi yo uflmal kombi (2 kw) Duvar tipi yo uflmal kat kaloriferi (2 kw X) Yo uflmal Kombi Yo uflmal Kombi Victrix Superior 2 kw mmergas Victrix Superior kw çevre dostu yo uflmal

Detaylı

Bulaşık Makinesi Kataloğu 2012. Solo Bulaşık Makineleri

Bulaşık Makinesi Kataloğu 2012. Solo Bulaşık Makineleri Bulaşık Makinesi Kataloğu 2012 Solo Bulaşık Makineleri 2 Hayatı kolaylaştıran akıllı çözümler... 3 4 İyi bir bulaşık makinesi en yeni teknolojilerle donanmış olmalıdır. Temizlik ve hijyen konusunda hassas

Detaylı

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar;

Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; Magic Steam VAC, buhar n gücüyle hijyenik ortamlar sunar; MagicSteamVac Buhar n sihirli gücü! H. Wilhelm Kicherer'in 1933 y l nda Almanya Stuttgart da ilk ad mlar m z att günden bu yana; tüm dünyada ev

Detaylı

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw

DD25B. VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw DD25B VOLVO ÇİFT TAMBURLU SİLİNDİRLER 2.6 t 18.5 kw 360 görüş alanı En uygun şekilde yerleştirilmiş kızaklı koltuk, açılı silindir yatakları ve eğimli motor kaputu tasarımına sahip DD25B sektörde öncü,

Detaylı

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ

NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ NEW HOLLAND İLAÇLAMA MAKİNELERİ SA Serisi ATOMİZÖRLER Yüksek hava debisi Üstün manevra kabiliyeti Mükemmel ilaçlama performansı New Holland SA Serisi bağ bahçe atomizörleri asılır tip olarak SA400 ve SA600

Detaylı

444 0 888 www.arcelik.com.tr

444 0 888 www.arcelik.com.tr 444 0 888 www.arcelik.com.tr 2012 ARÇEL K BUZDOLABINDA SEBZELER, SANK TAB ATTAYMIfi G B IfiIK ALMAYA DEVAM EDER. DO AL OLARAK TAZEL N UZUN SÜRE KORUR. YAfiASIN MAV IfiIK TEKNOLOJ S. YAfiASIN BÜTÜN SEBZELER.

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum?

Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? Dermokozmetik nedir? Acaba doğru kullanıyor muyum? DERMOKOZMETİK NEDİR? NE DEĞİLDİR? Kozmetik kelimesi hepimizin bildiği bir kavramdır. Dermokozmetik de öyle midir? Peki dermokozmetik kavramı ve dermokozmetik

Detaylı

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK

BQ360 Modbus Dijital Giriş 24 Kanal. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK Modbus Dijital Giriş 24 Kanal Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.2 01.02.2016 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.3 Cihaz Boyutları...

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor

Yoga. Beden Ruh ile Bulufluyor Beden Ruh ile Bulufluyor Düzenli bir flekilde Yoga Hareketleri (Asanalar) yapan bir insan sadece her bir kas n esnetip güçlendirmekle kalmaz ayn zamanda daha iyi uyur metabolizmas n gelifltirir ve ideal

Detaylı

Hotpoint. hotpoint.com.tr

Hotpoint. hotpoint.com.tr Hotpoint hotpoint.com.tr HOTPOİNT YENİ NESİL BUZDOLABI HIGH DEFINITION SOĞUTMA FONKSİYONEL DİZAYN STİL HIGH DEFINITION SOĞUTMA Maksimum besin tazeliğini sağlama Bakteri ve kötü kokuları önleme ve dolap

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

KURU. Evine toz kondurmayanlara, kolay kullan ml ve

KURU. Evine toz kondurmayanlara, kolay kullan ml ve ELEKTR KL SÜPÜRGE Evine toz kondurmayanlara, kolay kullan ml ve KURU ELEKTR KL SÜPÜRGELER eflsiz tasar ml, yüksek emifl gücüyle çal fl rken bile ses kirlili i yaratmayan elektrikli süpürgeler. Arçelik

Detaylı

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com

otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com otyoo Akıllı Ev ve Otomasyon Sistemleri www.otyoo.com Hayatımıza hergün başka bir elektrikli cihaz girmekte. Ses sistemlerinden güvenlik sistemlerine, sinema sistemleri, akıllı televizyonlardan media oynatıcılara

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması

GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Ekstrüzyonda granül hammadde elde edilmesi. c. Plastik malzemelerin özelliklerine göre ayrılması GERİ DÖNÜŞÜM TEKNOLOJİSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Sanayi kuruluşlarından ve evsel atıklardan çıkan plastik esaslı malzemelerin toplanıp ayrılarak ve öğütülerek sanayi sektörüne hammadde ve yarı mamul olarak

Detaylı

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU

ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ELITE A.G. KS100/HEFM SICAK-SOĞUK ETĐKET BOY KESME VE ĐŞARETLEME MAKĐNASI KULLANIM KILAVUZU ANA EKRAN Makinenin şalteri açıldığında 5 sn boyunca açılış ekranı gelir. Daha sonra ana ekrana geçilir. Bu ekranda

Detaylı

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm)

Tablo 3.3. TAKV YES Z KANAL SAC KALINLIKLARI (mm) 3. KANAL KONSTRÜKS YONU Türk Standart ve fiartnamelerinde kanal konstrüksiyonu üzerinde fazla durulmam flt r. Bay nd rl k Bakanl fiartnamesine göre, bas nç s - n fland rmas na ve takviye durumuna bak lmaks

Detaylı

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu

HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu HP Color LaserJet CM2320 MFP Serisi Kağıt ve Yazdırma Ortamı Kılavuzu Telif Hakkı ve Lisans 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Telif hakkı yasalarının izin verdiği durumlar dışında,

Detaylı

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde!

Koru1000. Koru1000. beklentilerinizin ötesinde! Koru1000 Koru1000 beklentilerinizin ötesinde! 2016 5 10 15 bar 16 Koru1000 Ölçemezsen, Yönetemezsin! 2 Koru1000 bir ENVEST ürünüdür. envest ba k y y! Envest, enerji ve su verimliliğini ön planda tutan,

Detaylı

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal

S-1 Silikon Tabanl k 3/4. S-2 Silikon Tabanl k 4/4 nce. Silikon Ürünler. S-3 Silikon Tabanl k 4/4 Mavi Noktal S-1 Silikon Tabanl k 3/4 Yüksek kaliteli silikondan üretilen 3/4 tabanl k ark takviyesi destekli olup fazla ayakta kalan kifliler ve a r l ayaklar için ayakkab içine kolayl kla tak lmas için yar m tabanl

Detaylı

Seramik nedir? alfabesi 6

Seramik nedir? alfabesi 6 Seramik in alfabesi 6 Seramik nedir? Seramik, en basit tarifiyle, çok yüksek s cakl kta piflirilmifl toprak demektir. Serami in tarihi, uygarl k tarihi kadar eskidir. lk serami in Milattan Önce 6000 y

Detaylı

Ultrason Teknoloji %99 ANTi BAKTERiYEL %99 STERiL ENERJi SU ZAMAN DETERJAN ÇEVRE DOSTU in TE R S O N ik ÜRÜN www.evyesonik.com Sebze, Meyve, Bulafl k Y kama ve Dezenfeksiyon Cihaz Evyesonik Nedir? Evyesonik,

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN

Döküm. Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Prof. Dr. Akgün ALSARAN Döküm Döküm, sıvı haldeki akıcı olan malzemelerin, üretilmek istenen parçanın biçiminde bir boşluğa sahip olan kalıplara dökülerek katılaştırıldığı bir üretim yöntemidir.

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu Kis3 max Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu 23 YASAL BİLGİLER Telif Hakkı 2014 ZTE CORPORATION. Tüm hakları saklıdır. Bu yayının hiçbir bölümü ZTE Corporation'ın önceden yazılı izni olmadan fotokopi

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

if design ödüllü AEG de 125. yıla özel fırsatlar!

if design ödüllü AEG de 125. yıla özel fırsatlar! if design ödüllü AEG de 125. yıla özel fırsatlar! 2012-2013 Çamaşır makinesi alana kurutma makinesinde %25 indirim*! * * Inverter motorlu çamaşır, kurutma ve bulaşık makinelerinde geçerlidir. * T76280AC

Detaylı

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği

Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Tasarruflu yüzme havuzu tekniği Ospa enerji yaklaşımı, CO2 salınımı ve Đklim değişikliği Akıllı Havuz Kontrolü Enerji verimli ekipmanlar Doğaya Zarasız minimum atık Mühendislik ve optimum planlama ile

Detaylı

Planya Z mparalar Frezeler

Planya Z mparalar Frezeler Planya Z mparalar Frezeler PLANYA P 20SA2 82 mm / 720 W h zl kesim için güçlü motor 720 W pürüzsüz yüzey için alüminyum alafl m taban lamba ölçüsü 25 mm kolay kullan m için D-Tip sap Kesme geniflli i Kesme

Detaylı

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18

Su Perisi WF 5500 KULLANMA KILAVUZU SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 Su Perisi WF 5500 SU F LTREL ELEKTR KL SÜPÜRGE T P WFDC 18 KULLANMA KILAVUZU Say n dostu; Modern tesislerde üretilmifl ve son derece titiz kalite kontrolünden geçmifl olan SU PER S WF 5500 Su Filtreli

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU

HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU HT-02 HP KABLOLU ODA TERMOSTATI KULLANMA KILAVUZU TEKNİK VERİLER 1. Çalışma voltajı: 3V ±0,2V (DC) 2. Yük Akımı: 5 A 3. Hassasiyet: ± 0,5 ºC 4. Sıcaklık ayar aralığı: 10ºC - 30ºC 5. Zamanlama Hatası: 1%

Detaylı

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI

GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI GETINGE FD1600 ÖNDEN YÜKLEMELİ ÖRDEK SÜRGÜ YIKAYICI DEZENFEK- TÖR CİHAZI 2 Getinge FD1600 Getinge FD1600 3 HASTANE ENFEKSİYONUYLA MÜCADELE BASİT VE ETKİLİ Çekici modern tasarımı, kolay çalıştırılması ve

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7. 7. GELĠġMĠġ ÖZELLĠKLER ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ 7 Bu faaliyette verilen bilgiler ile hazırlamıģ olduğunuz belgeye uygun baģvuruları (Ġçindekiler Tablosu, Dipnot/sonnot, Ģekil tablosu, resim yazısı vb.) hatasız

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. 62

Detaylı

Karıştırcılar ve Tikinerler

Karıştırcılar ve Tikinerler Karıştırcılar ve Tikinerler Giriş Begg Cousland ve Jiangsu New Hongda Group 2002 yılından beri beraber çalışmaktadır. Bu zamandan beri Begg Cousland mist gidericileri Jiangsu New Hongda tarafından Çin

Detaylı

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU

GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU GARANTİ 2 YIL VESTEL WAKE UP DESIGNER ÇALAR SAATLİ RADYO KULLANIM KILAVUZU SAATL RADYO KULLANIM KILAVUZU Ayd nlatmal Gösterge Alarm veya Radyo AM/FM Radyo Al c s Erteleme fonksiyonu (5 dakika daha uyumak

Detaylı

Inverterli Ticari Klimalar

Inverterli Ticari Klimalar Inverterli Ticari Klimalar Tasarruf Konfor 02 Estetik S Super Digital Inverter En Verimli Enerji Tüketimi flletme maliyetlerinizi minimuma indirir. -20ºC d fl ortam s cakl na kadar yüksek performansl s

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D4 9101 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523451/ 16-03-13.(13:55) www.beko.com Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

KULLANMA KILAVUZU K 9190

KULLANMA KILAVUZU K 9190 KULLANMA KILAVUZU K 9190 M sekil 1 20 B A 235 A sekil 2 sekil 3 C G B C D E A A B sekil 4 sekil 5 TW314-3 - sekil 6 sekil 7-4 - TW314 GENEL Kurulum güvenli i ve bak m ile ilgili afla daki önemli bilgileri

Detaylı

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR

DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR DKEY TP SGORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Aksesuarlar Teknik Tablo Teknik Resimler Dikey

Detaylı

Portatif Benzinli Jeneratörler

Portatif Benzinli Jeneratörler Portatif Jeneratörler HT YACA UYGUN JENERATÖR SEÇ M Jeneratörünüzü sat n almadan önce mutlaka besleyece iniz cihazlara göre güç tespiti yap lmal d r. Jeneratörden beslenecek cihazlar n tüm girifl güçleri

Detaylı

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI

II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI II. Bölüm HİDROLİK SİSTEMLERİN TANITIMI 1 Güç Kaynağı AC Motor DC Motor Diesel Motor Otto Motor GÜÇ AKIŞI M i, ω i Güç transmisyon sistemi M 0, ω 0 F 0, v 0 Makina (doğrusal veya dairesel hareket) Mekanik

Detaylı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ LABORATUARI YÜZEY DOLDURMA TEKNİKLERİ Deneyde dolu alan tarama dönüşümünün nasıl yapıldığı anlatılacaktır. Dolu alan tarama

Detaylı

mediven mediven Mastektomi sonrası oluşan ödem tedavisinde seçilebilecek en doğru ürün. CCL 1 (15 21 mmhg) CCL 2 (23 32 mmhg) Endikasyonlar Koldaki birincil ve ikincil lenf ödemlerin bilekten ba layarak

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

İlkadım Birey Tanıma Envanteri

İlkadım Birey Tanıma Envanteri İlkadım Birey Tanıma Envanteri İLKADIM Birey Tanıma Envanteri; Birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmıştır. İlkokul 3. ve 4. sınıf ve Ortaokul 5.6.7.8.sınıf, ile Lise Haz.9.10.11. ve 12.sınıf aralığındaki

Detaylı

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r.

Bu teminat poliçe üzerinde yer almas kayd ile geçerli olacakt r. Say n Sigortal m z, Anadolu Konut Mini Onar m Hizmeti, konutunuzda poliçenizin geçerli oldu u süre boyunca oluflabilecek, afla da tan mlar ve limitleri verilen küçük ölçekli hasarlar n, yerinde know-how

Detaylı

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1

Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Deomed Medikal Yay nc l k Okumufl / Mete (Ed.) Anne Babalar için Do uma Haz rl k / Sa l k Profesyonelleri için Rehber 16.5 x 24 cm, XIV + 210 Sayfa ISBN 978-975-8882-31-1 Birinci bask Deomed, 2009. çindekiler

Detaylı

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu

Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu D6 7121 E Çamaşır Makinesi Kullanma Kılavuzu Döküman Numarası 2820523687/ 31-10-13.(10:21) Lütfen önce bu kılavuzu okuyun! Değerli Müşterimiz, Beko ürününü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yüksek

Detaylı

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz

Kendimiz Yapal m. Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Kendimiz Yapal m Yavuz Erol* 16 Sütunlu Kayan Yaz Bu yaz da 8 sat r, 16 sütundan oluflan LED li kayan yaz projesi anlat l yor. Projenin en önemli özelli i gerek donan m gerekse yaz l m olarak basit olmas.

Detaylı

HAVUZ TEMİZLEYİCİLER, ROBOTLAR 2013-1

HAVUZ TEMİZLEYİCİLER, ROBOTLAR 2013-1 HAVUZ TEMİZLEYİCİLER, ROBOTLAR 2013-1 AVANTAJLARLA Cenap Şahabettin cd. No:69 Koşuyolu 34718 İSTANBUL - TÜRKİYE Tel: 0216. 326 95 15-326 87 60 Fax: 0216. 428 80 16 E-posta: info@erkoc.net OSPA DİP TEMİZLEYİCİ

Detaylı

DryPlus Yeni Kurutma Makineleri PT 8000

DryPlus Yeni Kurutma Makineleri PT 8000 DryPlus Yeni Kurutma Makineleri PT 8000 DryPlus Yeni Kurutma Makineleri PT 8000 Daima Daha İyi Miele kalite demektir. Daima Daha İyi sloganı 110 yıldan uzun bir süredir Miele nin felsefesidir. Bu mükemmel

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8

Kullanım Kılavuzu. İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3. Kireçlenme hakkında önemli hatırlatmalar 8 Kullanım Kılavuzu İçindekiler İçindekiler 1 o Cihaz Tanımı ve Aksesuarlar 2 o Cihaz Tanımı 3 o Güvenlik notları 3 MONTAJ o Koşullar 4 o Musluğa su bağlantısının yapılması 4 Kullanım o Kuru buhar ile temizleme

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet

B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet B02.8 Bölüm Değerlendirmeleri ve Özet 57 Yrd. Doç. Dr. Yakup EMÜL, Bilgisayar Programlama Ders Notları (B02) Şimdiye kadar C programlama dilinin, verileri ekrana yazdırma, kullanıcıdan verileri alma, işlemler

Detaylı

STANDART EBATTA MAKSİMUM KAPASİTE 10kg ÇAMAŞIR MAKİNASI

STANDART EBATTA MAKSİMUM KAPASİTE 10kg ÇAMAŞIR MAKİNASI BUHARLI STANDART EBATTA MAKSİMUM KAPASİTE 10kg ÇAMAŞIR MAKİNASI HOOVER DYNAMIC BUHARLI Buhar teknolojisi ve daha fazla yükleme kapasitesi özellikleri İle, temizlikte yeni bir dönem başlıyor. Beyaz eşya

Detaylı

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU

KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU KIRICI ve DELİCİ MATKAP MODEL RTM276 KULLANIM KLAVUZU TEKNİK ÖZELLİKLER VOLTAJ GİRİŞ GÜCÜ DEVİR HIZI MAX. BETON DELME ÇAPI UÇ TİPİ 230V-50HZ 1700W 900-1900d/dk 50mm SDS MAX CİHAZIN ÜNİTELERİ 1. SDS UÇ

Detaylı

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim

Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim 3.2 Zihinden fllem Yapal m, Yuvarlayal m, Tahmin Edelim Zihinden Toplayal m ve Ç karal m 1. Afla da verilen ifllemleri zihinden yaparak ifllem sonuçlar n yaz n z. 50 YKr + 900 YKr = 300 + 300 = 998 100

Detaylı

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir.

Fridgebox ; soft start, P.I.D kontrol algoritmaları, soft stop gibi gelişmiş yönetim yazılım algoritmalarına sahiptir. Buzdolapları için elektrik tasarruf cihazı %20 - %40 arasında enerji tasarrufu 2-fazlı asenkron alternatif akımla çalışan motorlu cihazlarda kullanılır Kolay montaj Cihazları korur, ömrünü uzatır En son

Detaylı

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA

A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA A Product of Hard Work JCB FASTRAC 3230 XTRA Sektörün en geniş kabini, yüksek verimli klima, maksimum konfor Traktörün ortasına yerleştirilmiş kabin Kullanımı son derece kolay kontrol paneli ve renkli

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi

PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI. b. Fanlar. c. Şartlandırıcı. d. Alt tabla. a. Rotasyon makinesi. b. Enjeksiyon makinesi PLASTİK VAKUM TEKNOLOJİSİ DERSİ ÇALIŞMA SORULARI 1. Aşağıdakilerden hangisi kontrol panosundaki butonlardan birisi değildir? a. Sayıcı reset b. Tabla yukarı c. Maça d. Devir sayısı 2. Aşağıdakilerden hangisi

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

Yer-Tavan Tipi Split Klima

Yer-Tavan Tipi Split Klima Yer-Tavan Tipi Split Klima YER - TAVAN TiPi SPLiT KLiMALAR fi k görünümleri ile her ortama uyum sa layabilen Flair yer-tavan tipi klimalar, montaj alan n n yetersiz oldu u mekanlarda ek bir aparata ihtiyaç

Detaylı

Indesit Basic Std Range (Temel Std Seri) 2008 Arcadia Platformu

Indesit Basic Std Range (Temel Std Seri) 2008 Arcadia Platformu Indesit Basic Std Range (Temel Std Seri) 2008 Arcadia Platformu Aktivite Ca Maiano, Ekim-Kasım 2008 Sunan Francesco Nieli 0 Açıklamalar I W C 7 14 5 S (Avrupa) I: Indesit W: Çamaşır Makinesi U: İnce 33

Detaylı