NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi?

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi?"

Transkript

1 NOKTURNAL DİYALİZ Pratikte uygulanabilir mi? Ercan Ok Ege Üniversitesi İzmir

2 Son dönem böbrek hastalığı Seçkin sağaltım yöntemi transplantasyon Daha iyi ve daha uzun yaşam; daha düşük maliyet Sorun organ yetmezliği ve transplantasyona engel koşullar Bu nedenle de tüm dünyada SDBH sağaltımında en yaygın yöntem hemodiyaliz

3 Hemodiyaliz Hemodiyalizde sorunlar Yüksek morbidite ve mortalite Yüksek maliyet Mortaliteyi azaltma girişimleri: ACE-I (Fosidial), statin (4D, AURORA), sevelamer (DCOR), folik asit (HOST), high flux - yüksek kan akım hızı (HEMO), eritropoetin (normal hematokrit çalışması)... Tümü negatif

4 Hemodiyaliz, dün ve bugün 1960 larda, haftada 1-2 kez saatlik seanslar (haftada saat HD) Mükemmel kan basıncı kontrolü İntradiyalitik hipotansiyon, nöropati, malnütrisyon, anemi ender; iyi rehabilitasyon ( diyaliz yeterliliği ) Sonra, Yüksek kan akım hızı ve daha geçirgen diyalizer ile daha kısa diyaliz? Kısa seansla da benzer üre klirensi Kt/V = diyaliz yeterliliği (?) Sonuç: yüksek morbidite ve mortalite

5 Seans süresi ve solüt klirensi Üre Kreatinin Fosfat Beta-2 MG Seans süresini 4 saatten 8 saate çıkarmakla küçük ve orta moleküllü solüt klirensindeki artış Eloot S. Kidney Int 2008; 73:

6 Seans süresi ve mortalite Saran R, DOPPS, Kidney Int 2006; 69: 1222 Shinzato T, Japon registry, Nephrol Dial Transplant 2006; 12: 884 Seans süresi kısaldıkça mortalite artıyor

7 Seans süresi ve mortalite Uzun diyaliz ile daha uzun yaşam

8 Seans süresi ve mortalite Pauly RP, Nephrol Dial Transplant 2009 Noktürnal ev hemodiyalizi ile kadaverik transplantasyona benzer hasta sağ kalımı

9 GECE UZUN DİYALİZ Nerede? MERKEZDE Hemodiyalizin başlangıç dönemlerinden beri biliniyor EVDE Hemodiyalizin başlangıç dönemlerinden beri biliniyor

10 Merkezde gece uzun diyaliz TASSIN DENEYİMİ: 40 yıldır uygulanıyor, mükemmel sonuçlar; ancak prospektif, kontrollü çalışma yok UZUN DİYALİZ ÇALIŞMASI: Prospektif, kontrollü çalışma; merkezde 4 ve 8 saat diyaliz karşılaştırma; bir yıl izlem ClinicalTrials.gov Identifier: NCT prevalan HD hastası 8 saat (NHD), 247 yaş-seksdiyabet HD süresi uyumlu standart HD (CHD) Mortalite 1.77 ve 6.23 / 100 hasta yılı (p=0.01); çok değişkenli analizde NHD ile mortalitede %72 azalma

11 Hospitalizasyon İntradialitik hipotansiyon Day Hospitalization rate Day per 100 patient-month 5 19,2 Episode /1000 session Intradialytic hypotension NHD CHD NHD CHD Baseline 12th month NHD grubunda %73 daha az hospitalizasyon (p<0.05) NHD grubunda intradiyalitik hipotansiyon epizodlarında %68 azalma (p <0.01)

12 Nutrition-inflammation Nocturnal HD (n=227)* Conventional HD (n=242)* Post-HD body weight (kg) 66.6 ± ± Albumin (g/dl) 4.02 ± ± Total cholesterol (mg/dl) 174 ± ± Triglyceride (mg/dl) 209 ± ± hscrp (mg/dl) 1.40± ± Bicarbonate (meq/l) 23.8 ± ± 1.8 <0.001 Ok E et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26: p

13 Mineral metabolism Nocturnal HD (n=227)* Conventional HD (n=242)* P (mg/dl) 3.87± ±1.14 <0.001 CaxP product (mg 2 /dl 2 ) 34.9± ±11.0 <0.001 Ca (mg/dl) 9.00± ± Parathormone (pg/ml) 375± ± P-binder use (%, at 12 th mo) <0.001 P-binder (element. Ca, mg/d) 276± ±537 <0.001 Vit D use (%, at 12 th mo) Ok E et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26: p

14 Anemia control Nocturnal HD (n=227)* Conventional HD (n=242)* Hemoglobin (g/dl) 11.8± ± Ferritin (ng/ml) 783± ± Transferrin sat (%) 27.2± ± Epo use (%, at 12 th mo) <0.001 IV iron use (%, at 12 th mo) SC Epo dose (U/week) 1697± ±2397 <0.001 IV iron dose (mg/week) 26±33 20± p

15 Fosfat kontrolü Ok E et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26:

16 Anemi kontrolü Ok E et al. Nephrol. Dial. Transplant. 2011;26:

17 Kardiyak sonuçlar Nocturnal HD (n=91) Left atrium diameter (cm/m 2 ) Conventional HD (n=85) Group differences (p value) Baseline 2.35 ± ± Final 2.17 ± 0.34 * 2.28 ± Left ventricular mass index (g/m 2 ) Baseline 140 ± ± Final 116 ± 34** 139 ± 45 <0.001 * p<0.001, ** p<0.05

18 KAK progresyonu için tek prediktör serum fosfat (Exp-B 2.05, 95% CI , p <0.001) Bazal koroner arter kalsifikasyon skoru >200 olan hastalarda NHD ve konvansiyonel HD karşılaştırması Delta median CACs (interquartile range) 0 NHD CHD p 141 (67-291) 372 ( ) <0.01 Orta-ciddi koroner arter kalsifikasyonu olan hastalarda NHD ile daha düşük kalsifikasyon progresyonu

19 Merkezde gece uzun diyaliz Dünyada ilgi artıyor: ABD nde 2007 de 1090, 2008 de Ülkemizdeki deneyim ve durum Hastaların %15-20 si kabul ediyor, diğerleri gece merkezde uyumayı konforsuz buluyor Gece hastaların %80-90 ı uyuyor Tüm medikal parametreler daha iyi Uygulayan merkez sayısı çok az; ekonomik nedenler

20 EV HEMODİYALİZİ İlk olarak 1960 başlarında Seattle, Boston ve Londra da başlıyor 1973 de ABD de HD hastasının, i ev HD Sonra başta ABD, pek çok ülkede azalıyor, ancak şimdi yeniden artışta; ABD de arası ev HD hasta sayısı artışı 2 kata yakın (6000) Avustralya, Yeni Zelanda %20 civarı bir oran 40 yıldır sürüyor

21 Tüm hastaların en az % inin ev HD için uygun olabileceği düşünülüyor. İSTEKLİLİK DAMARA GİRİŞ YAPABİLMEK Eğitim ortalama 2 ay Evde bir yardımcı varlığı yararlı, şart değil İşlem hasta ve/veya yardımcısı tarafından yapılabilir

22 Esnek diyaliz planlaması; iş yaşamı, sosyal yaşam; daha gevşek diyet; özgüven Çok daha az intradiyalitik sorun; çok daha az makine alarmı AV fistül, AV greft, kateter: Tümü olabilir Değişken kan akım hızları Daha uzun damar yolu ömrü Kateterde daha az enfeksiyon

23 Ev hemodiyalizi cihazları Hastaya yakın, mobil ekran ve kontrol paneli Akü Daha basit, kolay kullanım m sağlayan model ve/veya yazılım Küçük k reverse ozmoz sistem Ultrapure diyalizat, düşük d k diyalizat akım m hızı, h, in situ diyalizer reuse Remote monitoring sitem (?)

24 Ev HD modelleri Klasik ev HD Günlük ev HD Gece ev HD Haftalık k seans sayısı Seans süresi s (saat) Avustralya ve Yeni Zelanda da en sık uygulanan günaşırı gece 8 saat (haftada 3.5) (etkin, ekonomik) ABD de en sık günlük kısa

25 Ev HD ile gösterilmiş üstünlükler Nokturnal hemodiyaliz Kan basıncı kontrolü +++ Sol ventrikül hipertrofisi +++ Sol ventrikül sistolik fonksiyonu +++ Arteriyel kompliyans +++ Uyku apnesi Düzelme Perl J, Am J Kidney Dis 2009; 54:

26 Nokturnal hemodiyaliz Fosfat kontrolü +++ Anemi ++ Malnütrisyon ++ Enflamasyon CRP ve IL-6 Kognitif fonksiyon + Fertilite ++ Perl J, Am J Kidney Dis 2009; 54:

27 Nokturnal ev HD ile sol ventrikül hipertrofisinde gerileme Prospektif, randomize, kontrollü çalışma, 52 hasta Evde haftada 5-6 gece, >6 saat HD ve standart merkez HD Sol ventrikül kitlesi (gr) Bazal Son Daha iyi KB kontrolü, daha az ilaç İlaçsız mükemmel fosfat kontrolü, PTH düşüşü NHD HD MR ile ölçülen sol ventrikül kas kitlesinde 6 ayda ciddi gerileme Culleton BF, JAMA 2007

28 Time to recover (minutes) shown at time zero and at 3- mo intervals for the daily/nocturnal and control hemodialysis HD patients. Lindsay R M et al. CJASN 2006;1:

29 Ev HD hasta ve teknik sağkalım Lyon, Fransa arası 471 HHD Toplam sağkal kalım - 5 yıl y l %90-10 yıl y l %77-15 yıl y l %62-20 yıl y l %45 Bırakma nedenleri - RT %63 - Transfer %20 - Ölüm m %17 Kidney Int 1999; 56: 2269

30 Hasta seçimi Yaş: Mutlak engel değil Diyabet: Mutlak engel değil; kötü glisemik kontrol-sık hipoglisemi Görme-işitme kaybı: Engel Unstabil kardiyovasküler hastalık: Ciddi aritmi, unstabil angina Epilepsi: Tedavi; yardımcı gerekir Eğitim durumu: Hiç ilişkisiz

31 Ev hemodiyalizi hasta eğitimi Eğitim genellikle 4 8 hafta Damara iğne yerleştirme; HD cihazını kullanma, setleri hazırlama, diyalizi başlatma ve sonlandırma; izotonik sodyum klorür ve heparin verme Vital bulguları ölçme, yapılacak ultrafiltrasyon miktarını belirleyip cihazı buna uygun ayarlama Alarm ve acil durumlarda nasıl davranılacağını öğrenme

32 Evdeki elektrik ve su tesisatında düzenlemeler Sonrasında 3 6 seans merkezde kendi kendine yardımsız diyaliz; evde birkaç seans refakat Hasta ve hasta yakınının 24 saat erişebileceği ev diyalizi ekibi telefonu Ayda bir ünitede değerlendirme, üç ayda bir evde değerlendirme

33 Ev hemodiyalizinde güvenlik Major komplikasyon yok denecek kadar az 4098 hasta gecesi nin değerlendirildiği bir gece HD hasta serisinde (remote monitoring): Hiç major komplikasyon yok Gecede ortalama alarm sayısı başlangıçta 1.98 iken, 18. ayda 0.74 e düşüyor Alarmların n tümü t hat ların üzerine yatış ışla arteriyel-ven venöz basınç alarmı Am J Kidney Dis 2003; 42(S1): 61

34 İğne çıkması kan sızıntısı Ciddi ve korku kaynağı olan bir komplikasyon Arterial iğne çıkması durumunda diyaliz makinesi derhal alarm veriyor Venöz iğne çıkması için, diyaliz makinesi alarmı geç olabilir Ancak pratikte son derece ender Yine de buna önlem olarak alarm sistemleri çoğu merkezde kullanılıyor (nem-sıvı algılayan ya da renk algılayan)

35 Hastaların ev HD yapması konusundaki engeller Gerçek engeller: Medikal engeller Aşılabilir engeller Damara girmekten korkma Diyalizi öğrenme ve yapma konusunda kendisine güvenememe Katastrofik bir olay olması olasılığından korkma Doktorlar tarafından bilgilendirilmeme Cafazzo JA, Clin J Am Soc Nephrol 2009; 4: 784

36 Hastalar mı merkez HD ni tercih ediyor? 126 merkez HD hastası Ev hemodiyalizi anlatılıp, soruluyor %44 ü ev HD düşünmd nmüyor %56 sı sağlıkları için daha iyi olacaksa ev HD düşünebileceğini söylüyor Am J Med 2004; 116:

37 Austria Portugal Italy Spain Russian Federation Luxembourg Switzerland Avrupa da ev HD oranları (ev HD/toplam HD) Finland Sweden Netherlands United Kingdom Iceland Serbia Northern Ireland Belgium Germany France Norway Denmark

38 Ülkemizdeki ilk ev hemodiyalizi hastaları 18 hasta (10 erkek, 8 kadın) Ortalama yaş 42±17 yıl (23-90 ya da 23-56) 9 u ilkokul, 3 ü ortaokul, 3 ü lise, 3 ü üniversite mezunu 6 sı RTx, 4 PD Toplam SDBH süreleri 101 ±80 ay Ev HD süreleri: Biri 6 yıl, ikisi 5 yıl, biri 3 yıl: Hiçbiri ilaç kullanmıyor Diğerleri 2 hafta ile 9 ay arası

39 Ülkemizdeki ilk ev hemodiyalizi hastaları Birisi gün aşırı, diğerleri haftada 3 diyaliz En az yedi saat İkisi hariç tümü gece uykuda diyaliz yapıyor Biri hariç tümü kendisi diyaliz yapıyor Beşi hiç yardım almıyor, diğerleri özellikle bantlama sırasında yardım alıyor Biri hariç diğerlerinde makine yatak odasında; su sistemleri banyoda

40 Ülkemizdeki ilk ev hemodiyalizi hastaları İkisi greft, ikisi kateter, diğerleri fistül Kan akım hızı ml/dk Diyalizat akım hızı 500 ml/dk Heparin infüzyon, Ü High flux diyalizer, ultrapure diyalizat Düzenli su analizleri Aylık laboratuar sonuçlarla nefrolog değerlendirmesi Üç ayda bir ev ziyareti

41 NOKTURNAL DİYALİZ PRATİKTE UYGULANABİLİR Mİ? Merkezde: Evet uygulanabilir, ancak maliyet sorunu var; düzenlemeler gerekiyor Evde: Evet, uygulanabilir

42 NOKTURNAL DİYALİZ KİMLER EVDE NOKTÜRNAL DİYALİZ UYGULAYABİLİR? GALİBA, PEK ÇOK HASTA...

43 Dinlediğiniz için teşekkürler Özgürlük

44

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya

NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya NEDEN EV HEMODĠYALĠZĠ? Dr. Sinan ERTEN Ġzmir Özel FMC Sevgi Hemodiyaliz Merkezi 23.10.2014 - Antalya 1960 larda Ev Hemodiyalizi Kt/V ÖNCESĠ 20-40 saat/hafta merkezde hemodiyaliz : 24 hastanın 22 si ilaçsız

Detaylı

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi?

Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Sıklık ve süre: Daha fazla her zaman daha iyi mi? Dr. Abdülkadir Ünsal ġiģli Hamidiye Etfal Eğitim AraĢtırma Hastanesi 30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi Antalya 2013

Detaylı

Yoğun Bir Temponun Ardından...

Yoğun Bir Temponun Ardından... 4 8 9 Yıl 14, Sayı:48-49, 1 Mayıs 213 1 Ekim 213 8. ULUSLARARASI NEFROLOJİ TARİHİ DERNEĞİ (IAHN) KONGRESİ Anadolu Böbrek Vakfı Bu Yıl Büyük Bir Atılım içine Girdi 11-14 Eylül 214 tarihleri arasında Antik

Detaylı

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak

DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak DİYALİZ HASTALARINDA ANTİAGREGAN VE ORAL ANTİKOAGÜLAN KULLANIMI Dr. Zeki TONBUL Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fak SUNU PLANI Antiagregan ilaçlar Genel popülasyonda antiagregan tedavi Diyaliz hastalarında

Detaylı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli. Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Diyaliz Sıklığını Azaltma ve Diyalizden Çıkarma Kararı Nasıl Verilmeli Dr. Hüseyin ÇELİKER Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Hemodiyaliz Normal Diyaliz İşlemi Kronik böbrek yetmezliği

Detaylı

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI

KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ. Taner ÇAMSARI 109 KONU 17 DİYALİZ YETERLİLİĞİ Taner ÇAMSARI Hemodiyaliz ve periton diyalizi tedavilerinde yeterlilik kavramı son yıllarda öne çıkmıştır. 1970 li yıllarda Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) amaç diyaliz

Detaylı

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013

ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK PERİTON DİYALİZ HEMŞİRELİK REHBERİ 2013 Derleyen Düzenleyen :Hem. Sevginar ŞENTÜRK : Doç. Dr. Önder KALENDERER Hem. Ayşen ÖZEL Hem. Dilek

Detaylı

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta

Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm. Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta Hemodiyaliz Hastalarında Aritmiler ve Ani Kardiyak Ölüm Dr. M. Tuğrul Sezer Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, Isparta HD Hastalarında Aritmi Sık karşılaşılan bir sorun % 68 88 indeatriyal aritmi

Detaylı

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul

DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ DOZU + Prof. Dr. Reha ERKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İstanbul DİYALİZ YETERLİLİĞİ NE ANLAMA GELİYOR, ŞU DURUMLARDA ALTTA YATAN BAŞKA BİR SEBEP YOKSA DİYALİZ YETERSİZLİĞİ DÜŞÜNÜRÜZ: Gastrointestinal:

Detaylı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı

Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü. Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Diyabetik diyaliz hastalarında glisemi kontrolü Kayser Çağlar GATA Nefroloji Bilim Dalı Postgrad Med J 2012;88:160e166 Renal replasman tedavisine başlama periyoduna göre Tip 1 DM hastalarında yaşam süresi

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KONTRAST MADDE KULLANIMI. Prof. Dr. Galip Güz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) AD, ANKARA

HEMODİYALİZ HASTALARINDA KONTRAST MADDE KULLANIMI. Prof. Dr. Galip Güz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) AD, ANKARA HEMODİYALİZ HASTALARINDA KONTRAST MADDE KULLANIMI Prof. Dr. Galip Güz Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (Nefroloji) AD, ANKARA Radyokontrast Maddeler Radyokontrast madde (radyo opak madde);

Detaylı

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI

HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI 69 KONU 9 HEMODİYALİZİN AKUT KOMPLİKASYONLARI Cengiz UTAŞ, Tekin AKPOLAT Hemodiyaliz tedavisi hayat kurtarıcı bir tedavi yöntemi olmasına rağmen hastalarda birçok rahatsızlığa yol açar. Diyaliz teknolojisindeki

Detaylı

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017)

TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI (2014-2017) Ankara 2014 TÜRKİYE BÖBREK HASTALIKLARI ÖNLEME VE KONTROL PROGRAMI EYLEM PLANI (2014-2017) ANKARA 2014 ISBN : 978-975-590-505-1 T.C.

Detaylı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı

DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı DİYALİZE ERKEN BAŞLANMALI (?) Dr. Oktay OYMAK Erciyes Üniversiresi Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı 13. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, 2011 KBY de Böbrek Yetmezliği 5

Detaylı

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI

PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI PROGRAM VE BİLDİRİ ÖZETİ KİTABI TÜRK HİPERTANSİYON VE BÖBREK HASTALIKLARI DERNEĞİ YÖNETİM KURULU Başkan Şehsuvar ERTÜRK Başkan Yardımıcısı Yunus ERDEM Genel Sekreter Şule ŞENGÜL SAYMAN Ülver DERİCİ Üyeler

Detaylı

Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014

Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014 Diyalizat içeriği: Standart mı olmalı? Bireyselleştirilmeli mi? Doç Dr Gülsüm Özkan Hatay Antakya Devlet Hastanesi Antalya, 2014 Saflaştırılmış su oluşumu 360 L/hafta Su bölgesel ve mevsimsel farklılıklar

Detaylı

Atriyal Fibrilasyon Tedavisi ESC Kılavuzunun 2012 Odaklı Güncellemesi

Atriyal Fibrilasyon Tedavisi ESC Kılavuzunun 2012 Odaklı Güncellemesi Atriyal Fibrilasyon Tedavisi ESC Kılavuzunun 2012 Odaklı Güncellemesi Atriyal fibrilasyon tedavisi 2010 ESC Kılavuzları güncellemesi Avrupa Kalp Ritim irliğinin özel katkıları ile geliştirilmiştir Yazarlar/Görev

Detaylı

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi

Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı ve Hipertansif Hastaların Sosyo-Demografik Özellikler ile Đlişkisi T.C Sağlık Bakanlığı Đstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Koordinatör: Prof. Dr. Aytekin Oğuz Kocaeli-Derince Bölgesinde Hipertansiyondan Haberdar Olma Hipertansiyon Prevelansı

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz (INN) içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI ACTILYSE 10 mg flakon 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her flakon, 10.00 mg rekombinant insan doku tipi plazminojen aktivatörü (rt-pa) = Alteplaz

Detaylı

Editorial Review Board:

Editorial Review Board: 1 İnsülin tedavisinin anlaşılmasını kolaylaştırmak Tip 2 Diyabetli hastalarda insülin analogları ve hazır karışım insülin analogları neden, ne zaman ve nasıl kullanılmalıdır 2 Editorial Review Board: Barbara

Detaylı

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008

İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 İskemik İnme ve Geçici İskemik Atağa Yaklaşım Rehberi 2008 Yazanlar The European Stroke Organization (ESO) Executive Committee and the ESO Writing Committee Peter A. Ringleb, Heidelberg, Germany, Marie-Germaine

Detaylı

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEFROLOJİ BİLİM DALI Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Vasküler Kalsifikasyon ve Belirteçlerinin İlişkisi ve Bu İlişkiye Etki Eden Faktörler YAN DAL UZMANLIK TEZİ

Detaylı

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ T.C TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd.Doç. Dr. Özgül EROL TİP 2 DİYABETLİLERİN ÖZ-YETERLİLİK

Detaylı

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi

Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi Sistolik Kalp Yetersizliği Tedavisi VKV Amerikan Hastanesi Kardiyoloji Bölümü, İstanbul Ahmet OKTAY Sistolik kalp yetersizliğinin (KY) ideal tedavisi altta yatan nedenin ortadan kaldırılmasıdır. Ancak

Detaylı

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur.

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Önemli uyarı Kitabın baskı tarihi 2002 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Bu kitapta genel bilgiler yer almaktadır, doktora danışmadan tedavide değişiklik

Detaylı

ABY deekstrakorporaltedavi: Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı

ABY deekstrakorporaltedavi: Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı ABY deekstrakorporaltedavi: Hemodiyaliz mi? Yavaş sürekli tedavi yöntemleri mi? Dr. İzzet Hakkı Arıkan Marmara Üniversitesi NefrolojiBilim Dalı Olgu 58 yaşında erkek hasta Tip 2 Diyabetesmellitus, hipertansiyon

Detaylı

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ

ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Doç. Dr. N. Cenk SAYIN ANTENATAL BAKIMIN SEZARYEN VE NORMAL VAJİNAL DOĞUM ÜZERİNE ETKİLERİNİN

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI HAYDARPAŞA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 2. İÇ HASTALIKLARI KLİNİĞİ ŞEF: UZM. DR. REFİK DEMİRTUNÇ DEKOMPANSE KALP YETERSİZLİĞİNDE LEVOSİMENDAN VE DOBUTAMİN İN QT DİSPERSİYONU

Detaylı

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2003 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur.

Önemli uyarı. Kitabın baskı tarihi 2003 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Önemli uyarı Kitabın baskı tarihi 2003 yılıdır, o zamandan beri böbrek yetmezliği tedavisinde birçok değişiklik olmuştur. Bu kitapta genel bilgiler yer almaktadır, doktora danışmadan tedavide değişiklik

Detaylı