Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Investigation of Some Hematological and Biochemical Parameters in Pregnancy and Early Puerperium"

Transkript

1 e A þ t ý m Investigtion of Some Hemtologicl nd Biochemicl Pmetes in Pegnncy nd Ely Puepeium l n i j i O O i g in Hmilelikte ve Eken Puepeiumd Bzı Hemtolojik ve Biyokimysl Pmetelein Aştıılmsı h c s Re l Hmilelikte Biyokimysl Değişiklikle / Biochemicl Chnges in the Pegnncy Levent Sıyıldız 1, Tun Akdğ 2, Ali Muht Tiftik 2 1 D. Fuk Sükn Doğum ve Çocuk Hstnesi, 2 Biyokimy An Bilim Dlı, Mem Tıp Fkültesi, Kony Ünivesitesi, Kony, Tükiye Bu çlışm yzın Gebelik ve doğum sonsı bzı biyokimysl pmetelein ştıılmsı dlı yüksek lisns tezinden lınmıştı. Özet Amç: Çlışmnın mcı gebelikte ve doğum sonsınd bzı biyokimysl pmetelei ştımktı. Çlışmd hmilelik boyunc he üç de ve doğumdn son 40. günde lökosit (WBC), eitosit (RBC), hemtokit (HCT) hemoglobin (HGB), totl kolesteol, tigliseid, mgnezyum (Mg), klsiyum (C), demi (Fe), totl demi bğlm kpsitesi (TIBC) değeleinin incelenmesi mçlndı. Geeç ve Yöntem: Çlışm D. Fuk Sükn Doğum ve Çocuk Hstnesi gebe polikliniğine bşvun yşlı sınd gönüllü metbolik hstlığı olmyn toplm toplm 20 hmile kdın üzeinde geçekleştiildi. Çlışmy ktıln 20 hmileden doğum öncesi 3 Timeste ve doğumdn son 40. gün kn öneklei lınk seum WBC, RBC, HCT, HGB ve Fe, TIBC, C, Mg, tigliseid, totl kolesteol kn düzeylei çlışıldı. Bulgul: RBC, HGB ve HCT seviyeleinde 2. de önemli bi zlmnın olduğu tespit edildi (p<0,01). Son de hmileliğin bşlngıcındki seviyeye ykın bi düzeye tek ulşıldığı ve doğumdn son RBC ve HGB seviyeleinde 1. e göe önemli bi yükselmenin olduğu tespit edildi (p<0,01). HCT düzeyinin hmileliğin bşlngıcındki düzeyinde olduğu göüldü. TIBC düzeyinde 2. de bi tış olduğu, 3. ve doğum sonsınd ise düşmenin devm ettiği ve hmilelik sonsınd en düşük düzeye indiği göüldü. Fe, TIBC, C ve Mg seviyeleinde hmilelik boyunc bi zlm göülüken doğumdn son ise C ve Mg seviyeleinin hmileliğin bşlngıcın göe ttığı, Fe düzeyinin ise isttistiksel olk önemli bi tış göstemesine ğmen hmileliğin bşlngıcın kıysl düşük düzeyde kldığı tespit edildi (P<0,05). Hmileliğin bşlngıcındn itiben doğum kd tigliseid, totl kolesteol ve WBC düzeyleinde isttistiksel çıdn önemli tışl izlendi (P<0,01). Doğumdn son WBC syısınd isttiksel olk önemli bi zlmnın meydn geldiği; tigliseid, totl kolestol seviyeleinde ise hmilelik boyunc meydn gelen tış ğmen doğum sonsınd isttistiksel çıdn önemli bi zlmnın olduğu tespit edildi (P<0,01). Sonuç: Gebelik boyunc meydn gelen metbolik değişiklikle nnenin ve fetusun sğlığını etkilediği göülmektedi. Bu pmetelein hmilelik öncesinden bşlmk üzee hmilelik sısınd d ştıılıp utin olk incelenmesi, tkip edilmesi ve yetesizliklein önlenmesi hem sğlıklı bi hmilelik dönemi geçiilmesi hem de fetusun noml gelişimi çısındn oldukç önemlidi. Anht Kelimele Hmilelik; Tigliseid; Kolesteol; Lökosit; Eitosit Abstct Aim nd Mteil nd Method: The im of the study ws investigte some biochemicl pmetes in pegnncy nd fte bith. In this study, we detemined the levels of seum Fe, TIBC, C, Mg, tiglyceide, totl cholesteol, nd whole blood WBC, RBC, HCT, HGB in twenty pegnnt women whose ge nges wee y. The smples wee collected befoe the bith fo thee times (duing thee ) nd fte the foty dys of bith fo only once. Results: Ou findings show tht levels of tiglyceide, totl cholesteol nd RBC sttisticlly incesed ( p<0.01) in pegnnt women fom the fist to the bith. Levels of RBC sttisticlly (p<0.01) decesed moe in the foth dy fte the bith thn the fist of pegnncy. Although we detemined sttisclly impotnt low levels of tiglyceide, totl cholesteol fte the bith, we lso concluded tht those low levels wee highe thn those t the beginning of pegnncy. Although ou findings showed sttisticlly impotnt low levels of Fe, TIBC, C nd Mg since the fist duing pegnncy, C nd Mg levels incesed moe in the foth dy fte bith thn those t the beginning of pegnncy. Futhemoe, Fe levels showed n impotnt incese (p<0.05) but did not ech the levels tht wee t the beginning of pegnncy. In the second n incese nd in the thid, in the foth dy of the bith deceses in TIBC levels wee detemined. At the end of the pegnncy, the lowest levels of TIBC wee detemined. We concluded sttisticlly impotnt (p<0.01) low levels of RBC, HGB nd HCT in the second. Howeve, it eched the levels tht wee t the beginning of pegnncy in the thid. Whees the levels of RBC nd HGB in the foth dy of the bith wee highe thn (p<0.01) those t the fist, hemtocit levels wee simil to the level tht wee t the beginning of pegnncy. Discussion: Metbolic chnge tht occu duing pegnncy ffect the helth of both mothe nd fetus. Befoe nd duing pegnncy outine investigtion nd monitoing of the biochemicl pmetes will be impotnt fo pevention of deficiency fo the helthy pegnncy nd fetus. Keywods Pegnncy; Tiglyceide; Cholesteol; Leukocyte; Eythocyte DOI: /JCAM.922 Received: Accepted: Pinted: J Clin Anl Med 2013;4(2): Coesponding Autho: Levent Sıyıldız, D. Fuk Sukn Doğum ve Çocuk Hstnesi, Kony, Tükiye. GSM: E-Mil: Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine Jounl of Clinicl nd Anlyticl Medicine 1 99

2 Hmilelikte Biyokimysl Değişiklikle / Biochemicl Chnges in the Pegnncy Giiş Sğlıklı gebelik süesince kn kompozisyonund beligin fizyolojik değişiklikle meydn geli. Bu değişiklikle nne ve bebek sğlığı için en uygun otmın sğlnmsı ve doğumd knml gibi olsı gelişmelee kşı bi tedbi olk lgılnbili. Bu sebeple kn plzm kısmınd %32 38 onınd ve RBC kısmınd, özellikle demi içeiğine bğlı olmk üzee %18 25 onınd tış olmktdı. Gebe klmdn önce Fe depolının z olmsı gebelik esnsınd tn geeksinim Fe yetmezliğinin bşlıc nedenleinden biidi. Seum Fe nin % 60 μg ltın düşmesi, Fe stüsyonunun %10 dn z olmsı, peifeik yymd hipokomi sptnmsı ve otlm HGB konsntsyonunun %30 un ltın düşmesi, kemik iliğinde depo demiinin yok olmsı gibi nedenle bşlıc tnı kiteleini oluştumktdı [1]. Gebeliğin 6. hftsındn itiben plzm volümü WBC kitlesine göe onsız bi şekilde tmkt, mksimum düzeye eişmektedi. Bu nedenle dilüsyonel nemi oluşmktdı. Anck dilüsyonel nemide HGB değei %10 un ltın düşmez. He ne kd gebelikte dilüsyonel nemi söz konusu ise de bu plzm hcminin WBC hüce hcmine nzn dh çok tmsının sonucudu. Bu süeçte vücuttki toplm sıvı miktınd ve intsellüle sıvı miktınd yvşç bi tış meydn gelmektedi [1,2]. Hmilelik boyunc lınn ve ihtiyç duyuln gıdl sınd uygun mddele mevcut değilse, gebelikte bzı nomlile meydn gelebili. Bu noml duuml, dh ziyde C, P, Fe ve vitmin noksnlıklın bğlı olk gelişi. Gebeliğin bşlngıcınd nnede mevcut oln ve HGB dışınd kln Fe deposu yklşık olk l00 mg civınddı. Bu nedenle lınn gıdld Fe mevcut değilse nemi gelişimi söz konusu olbili [3]. Gebelik süesince sğlnn metbolik denge, nnenin yşmı ile bebe fetusun büyüme ve gelişiminin de devmını sğlmy yönelik olk bzı değişiklikle göstemektedi. Glukoz hızlndıılmış diffüzyonl, minositle ise ktif tnspotl plsentdn fetus geçmektedi. Noml bi insnd 2,5 mg/dl oln glukoz tüketimi fetust 6 mg/dl kddı. Anneden fetus doğu oln bu süekli nkil nedeniyle nnenin plzm glukozu, ynı kilodki gebe olmyn bi kdındn yklşık mg/dl dh düşüktü. Aminosit düzeyinde de benze şekilde bi düşüş gözlenmektedi [4,5]. Gebeliğin ilk yısınd gıd lımını tkiben vücutt yğ depolı tken, gestsyonun son dönemleinde özellikle uzyn çlık hlleinde bu depolnmış oln yğ kitlesinin yıkılmsı ğılık kznmktdı. Atmış bi nbolizm ile hızlnmış bi ktbolizm sınd oluşn bu denge ilk kez Dnniel ve k tfındn tnımlnmıştı [6]. Gebelik boyunc bzı kn değeleinde meydn gelen değişimlein incelenmesi ve değelendiilmesi ştıml konu olmktdı. Bu değişimle ştıılk nnenin hmilelik dönemi ile bebeğin sğlıklı gelişimine ktkıd bulunmy fıst tnıyck veilein elde edilmesini sğlybili. Çlışmd hmilelik boyunc he üç de ve doğumdn sonki 40. günde WBC, HGB, HCT, RBC, FE, TIBC, totl kolesteol, tigliseid, Mg ve C, değeleinin incelenmesi mçlnmıştı. Geeç ve Yöntem Çlışm D. Fuk Sükn Doğum ve Çocuk Hstnesi gebe polikliniğine bşvun yşlı sınd gönüllü, metbolik hstlığı olmyn, ilç kullnmyn toplm 20 hmile kdın üzeinde geçekleştiildi. Çlışmy ktıln 20 hmile ktılımcıdn doğum öncesi 3 def ( 3 ) ve doğumdn 40 gün son 1 def olmk üzee toplm döt kez kn öneklei lındı. Yöntem Çlışm gubund ye ln hmileleden 6 cc kn öneği lındı. 6 cc knın 2 cc si tm kn nlizinde kullnılmk üzee EDTA lı tüplee lındı. Vkumlu jelli kn lm tüpleine biyokimy tetkiklei için 4 cc kn öneği ktıldı pm de 10 dkik sntifüj edildi ve seumlı yıldı. WBC, RBC, HGB, HCT ktlog no:d1065 Stomtolyse-4DS FFS-800A mk test kitlei kullnılk Cymex XE 2100 oto nlizöünde hemogm ölçümlei ypıldı. Tigliseid ktlog no:641675, totl kolesteol ktlog no:645487, Mg ktlog no:644766, C ktlog no:649320, Fe ktlog no:646804, TIBC ktlog no:65031 Cobs integ c systems mk test kitlei kullnılk Cobs C-501 oto nlizöünde biyokimysl ölçümle geçekleştiildi. İsttiksel nliz İsttistiki nlizle Minitb fo Windows İsttistik Pket pogmı kullnılk ypıldı. Sonuçl otlm stndt ht ( olk değelendiildi. Smple Pied t testi kullnılıken P<0.05 nlmlılık düzeyi olk kbul edildi. Bulgul RBC, HGB ve HCT seviyeleinde 2. de önemli bi zlm meydn geldiği göüldü (P<0,01). Son de hmileliğin bşlngıcındki seviyeye ykın bi düzeye tek gelindiği ve doğumdn son RBC ve HGB seviyeleinde 1. e göe önemli bi yükselme olduğu tespit edildi (P<0,01). HCT düzeyinin hmileliğin bşlngıcındki düzeyiyle ynı olduğu izlendi. Fe, TIBC, C ve Mg seviyeleinde hmilelik dönemi boyunc bi düşmenin meydn geldiği göüldü. Doğumdn son ise C ve Mg seviyeleinin hmileliğin bşlngıcın nzn ttığı, Fe düzeyinin isttistiksel nlmd önemli yükseliş göstemesine ğmen hmileliğin bşlngıcın nzn düşük olduğu izlenmişti (p<0,05). TIBC düzeyinde 2. de bi tış olduğu, 3. ve doğum sonsınd ise düşmenin devm ettiği ve hmilelik sonsınd en düşük düzeye indiği gözlendi. Hmileliğin bşlngıcındn itiben doğum kd tigliseid, totl kolesteol ve WBC düzeyleinde isttistiksel çıdn önemli yükselmele olduğu gözlendi (P<0,01). Doğumdn son WBC syısınd isttiksel olk önemli bi zlmnın meydn geldiği; tigliseid, totl kolestol seviyeleinde ise hmilelik süecinde meydn gelen tışl kşılştııldığınd isttistiksel çıdn önemli düşüşlein olduğu tespit edildi (P<0,01). Tblo 1 ve 2 de göüldüğü gibi gebelein kn değeleinde ypıln hemogm ölçümleinde RBC syısınd 1-2, 1-3 sı dönemde önemli deecede zlm (P<0,01); 2-DS (doğum sonsı dönem), 3-DS, 1-DS, 2-3 sınd ise önemli deecede yükselme meydn gelmektedi (P<0,01, P<0,01, P<0,01, P<0,01). HGB miktınd dönemle sı kşılştımld 1-2 sı dönemde önemli deecede zlm oluken (P<0,01), 1-3 sı dönemdeki oluşn zlmnın isttistiksel olk önem tşımdığı göülmektedi (P> 0,05). 1-DS, 2-3, 2-DS, 3-DS sı dönemlede önemli deecede HGB miktınd bi tış olduğu izlenmektedi (P<0,01, P<0,01, P<0,01, P<0,01). HCT düzeyinde 1-2, 1-3 sı dönemlede isttistiksel önemi 2100 Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

3 Hmilelikte Biyokimysl Değişiklikle / Biochemicl Chnges in the Pegnncy oln bi zlm oluken (P<0,01, P<0,01) 2-3, 2-DS, 3-DS sı dönemlede önemli deecede yükselmenin olduğu göülmektedi (P<0,01, P<0,01, P<0,01). 1-DS sı dönemde ise hmilelein HCT değeleinde meydn gelen yükseliş isttistiksel önem tşımmktdı (P>0,05). WBC syısınd 1-2, 1-3, 2-3 sı dönemlede önemli deecede bi tış (P<0,01, P<0,01, P<0,05), 2-DS, 3-DS, 1-DS sı dönemde ise önemli deecede zlm meydn gelmektedi (P<0,01, P<0,01, P<0,01). Fe miktınd 1-2, 1-3, 2-3 sı dönemlede önemli deecede zlm oluken(p<0,01, P<0,01, P<0,01), 1-DS sı dönemlede elde edilen veiledeki zlm isttistiksel olk önem tşımmktdı (P>0,05). 2-DS, 3-DS sı dönemledeki kydedilen Fe miktındki yükselişin önemli deecede olduğu göülmektedi (P<0,01, P<0,01). TIBC değei, 1-2 sı dönemindeki tış göstemekte ise de bu yükselmenin isttistiksel önemi yoktu (P>0,05). 1-DS sı dönem ise önemli deecede düşme meydn gelmektedi (P<0,05). 1-3, 2-3, 3-DS sı dönemlede meydn gelen zlmnın isttistiksel önemi yoktu(p>0,05,p>0,05,p>0,05). Tigliseid miktınd 1-2, 1-3, 1-DS, 2-3 sı dönemlede önemli deecede yükselme meydn geliken (P<0,01, P<0,01, P<0,01, P<0,01), 2-DS, 3-DS sı dönemlede önemli deecede zlmnın olduğu göülmüştü (P<0,05, P<0,01). Totl kolesteol miktınd 1-2, 1-3, 1-DS, 2-3 sındki dönemleinde isttistiksel olk önemli deecede tış oluken (p<0,01, P<0,001, P<0,01, P<0,01), 2-DS, 3-DS sı dönemde ise önemli deecede bi zlmnın meydn geldiği izlenmektedi (P<0,05, P<0,01). Mg değei 1-2, 1-3 sı dönemleinde önemli deecede zlıken (P<0,05, P<0,01), 1-DS, 2-3 sı dönemleindeki eksilmenin (P>0,05, P>0,05) isttistiksel olk bi önemi yoktu (P>0,05). C değei 1-3 sı dönemde önemli deecede zlıken (P<0,01); 1-2, 2-3 sı dönemlede meydn gelen bu zlm isttistiksel çıdn önem tşımmktdı (P>0,05,P>0,05). 3-DS sı dönemde meydn gelen C miktındki yükseliş önemli olmsın ğmen (P<0,01), 2-DS, 1-DS sı dönemde meydn gelen yükselmenin ise isttistiksel olk önemli olmdığı tespit edildi (P>0,05). Ttışm Gebelik sısınd ilk hemodinmik değişiklik klp hızındki tışl kendini göstei. Bu duum 2 il 5 hft sınd bşl ve 3. e kd devm ede. Klp tışındki tışın oty çıkmsındn son ise tım volümünde de beligin tış dikkti çeke [7]. Kdiyovsküle sistemde ise gebelik süesince gebelik öncesi döneme göe hemodinmik olk şu değişiklikle izlenmektedi. Kdiyk output t ( %30-50), tım volümünde (%27), otlm kn bsıncı değeleinde tış dikkti çekmektedi. Sistemik vsküle diençte (%21), pulmone vsküle diençte (%34) ve kolloid onkotik bsınçt (mm/hg) ise dmtik bi düşüş sptnmktdı [8,9,10,11]. Ypıln biçok çlışm sonucund yüksek HGB değeleinde de düşük HGB değeleinde olduğu gibi peintl ölüm, eken doğum ve düşük doğum ğılığı tehlikesinin ttığı öneilmektedi. Nhum ve k [12] yptıklı çlışmd doğum ğılığı ile nneye it HGB konsntsyonu sınd negtif bi koelsyon olduğunu bulmuşldı. Gebelikte meydn gelen kn hcmi değişiklikleini oty çıkmk için çok syıd çlışm ypılmıştı. Ypıln bu çlışmld gebeliğin 2. ve 3. inden 34. hfty kd kn hcminin gideek ttığı, 34. hftdn son ise bşk bi tış olmdığı göülmektedi. Anne kn hcmindeki bu tışın %45 gibi çok yüksek düzeylede olduğu belitilmektedi [13,14]. Bu tışı Hytten [15] 1230 ml, Pini [16] ise 1246 ml olk ifde etmektedi. Gebeliğin 2.inin sonun doğu RBC syısınd bi zlmnın oluştuğu ve bu zlmnın kn hcmindeki tışl ilişkili olduğu belitilmektedi [17]. Çlışmd 2. ve 3.deki hmilelein RBC düzeyleinde bi zlmnın meydn geldiği izlenmektedi. RBC düzeyleinde göülen 2. ve 3. deki zlm ilk le kıyslndığınd isttistiksel olk nlmlı olduğu göülmektedi (p<0,01; p<0,01). RBC düzeylei bkımındn çlışmnın sonuçlıyl Bolton [17] un veilei uygunluk göstemektedi. Tuswell [18] yptığı çlışmd ise nnedeki HGB konsntsyonunun hemodülisyon nedeniyle %10 civınd zldığını bulmuştu. Çlışmmızd gebelik boyunc HGB miktındki değişim lığı 12,7-11,4 g/dl seviyesinde geçekleşti. Bu bulgul litetüdeki diğe çlışmlın sonuçlıyl uyumludu. Hmilelikte HGB, HCT ve RBC seviyelei zlı. Otlm eitosit hcminde (MCV) ve otlm eitosit hemoglobin konsntsyonund (MCHC) değişiklik gözlenmez. Bu iki ölçüm dilüsyonel nemi ile Fe eksikliği nemisinin yıımı için kullnılmktdı [19,20]. Fe eksikliği ylnızc nemiyle belilenen hemtolojik bi hstlık değil, biçok fonksiyonu etkileyen sistemik bi bozukluktu. İnfnt, çocuk ve dolesnld moto gelişim, mentl gelişim ve iş gücünü negtif yönde etkileken, mtenl Fe eksikliği nemisi ise düşük doğum ğılığı ve pemtüe doğum neden olbili [21,22,23]. Hytın eken dönemindeki Fe eksikliği nemisi ve bun bğlı gelişen mentl geilik sındki ilişki ypıln çlışmll knıtlnmıştı [24]. Gebelik boyunc seum Fe ve feitin değelei monitöize edildiğinde 1. de seum Fe ve feitin değeleinin ttığı göülmüş ve bu 1. deki geeksinim zlığı ve menoeye bğlı olk oty çıkn pozitif Fe blnsı ile çıklnmıştı [25]. 2. den bşlyk seum Fe ve feitin düzeylei düşe. Bu, tn Fe geeksinimi ve depo Fe kullnıldığını göstei. Seum Fe düzeyleinin postptum 1. hft sonund nomle döndüğü belitilmektedi. Tnsfein düzeylei ise 12. hftdn itiben t ve bu tış hftl dek süe. Teme doğu hfifçe zlıken postptum ilk 7 günde yeniden t ve 10. günde nomle döne [26]. Gebelik boyunc μg/l lik seum feitin değelei noml sınıl olk kbul edilmektedi [27]. Gebeliklede seum Fe düşmekte seum TIBC zlmktdı. Plzm ve doku feitin seviyesi de zlmktdı [28]. Elde ettiğimiz veilee göe de gebeliğin 3. inde Fe miktı en z seviyeye 61 mikogm düzeyine inmekte, seum TIBC de düşmektedi (Tblo 1). Efti [29] ştımsınd noml hmilelik boyunc WBC syısının değiştiğini buluken WBC syısındki tış ilk de yvş olmkt ve 30. hftd en yüksek düzeye ulşmktdı. Çlışmmızd WBC miktı hmilelik boyunc 1. den, 3. e kd yükselmektedi. Değişim lığı 8,358 0,452-10,481 0,387 (Tblo 1) sınd olmktdı. Bulgul Ef- Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 101 3

4 Hmilelikte Biyokimysl Değişiklikle / Biochemicl Chnges in the Pegnncy Tblo1. Hmileliğin ilk üç i ve doğum sonsı 40. günde ölçülen bzı pmetelein otm değelei (X±SE). Pmetele n l.timeste 2.Timeste 3.Timeste DS (doğum sonsı) HGB (g/dl) 20 12,72±0,15 11,42±0,15 12,49±0,15 13,07±0,20 RBC (M/μl) 20 4,40±0,04 3,91±0,04 4,23±0,05 4,72±0,08 HCT (%) 20 38,13±0,40 33,91±0,37 36,4±0,52 38,58±0,50 Fe (μg/dl) ,9±10,9 80,05±6,83 61,9±6,9 100,2±6,8 TIBC (μg/dl) ,7±20,9 422,7±26,5 380,7±23,0 366,1±25,4 WBC (K/μl) 20 8,35±0,45 9,45±1,42 10,48±0,38 6,49±0,37 TC (mg/dl) ,6±9,8 196,2±10,8 228,2±14,3 182,0±11,0 TG (mg/dl) 20 87,3±11,5 163,6±15,2 210,2±18,0 126,2±13,6 C (mg/dl) 20 9,88±0,11 9,14±0,11 8,59±0,10 9,90±0,10 Mg (mg/dl) 20 2,06±0,11 1,83±0,09 1,61±0,09 2,03±0,08 ti [29] nin bulgulıyl plellik göstemektedi. Tblo 2. Gupl sınd ölçülen pmetelein kşılştımlı T testi sonuçlı. Pmetele T değelei 1.- DS(doğum sonsı) DS(doğum sonsı) HGB 7,20 ** 1,54-3,03 * -5,34 ** -8,16** -3,04 * RBC 8,58 ** 3,51* -4,42 ** -6,02 ** -10,50 ** -6,20 ** HCT 8,94 ** 3,09* -1,01-5,30 ** -10,81 ** -4,03 * Fe 4,07* 5,35 ** 1,14 5,43 ** -3,96 * -7,22 ** TIBC -0,09 1,31 2,23* 1,40 1,73-0,40 WBC -3,20 * -4,59 ** 3,57* -3,40 * 6,41 ** 8,65 ** TC -8,22 ** -9,04 ** -4,11 * -5,37 ** 2,96* 7,18 ** TG -7,43 ** -7,47 ** -3,52 * -4,21 ** 3,56* 6,95 ** C -0,82 10,84 ** -0,18 1,14 0,81-7,92 ** Mg 2,17* 3,17* 0,31 1,88-1,70-3,07 * *P<0,005 **P<0,001 İsttistiksel nlizlede Smple Pied t testi kullnıldı ve P<0.05 nlmlılık düzeyi olk kbul edildi. (HGB: hemoglobin, RBC: eitosit, HCT: hemtokit, Fe: demi, TIBC: totl demi bğlm kpsitesi, WBC: lökosit, TC: totl kolesteol, TG: tigliseid, C: klsiyum, Mg: mgnezyum) Tylo ve k [30] yptıklı ştımd doğum sısınd ve doğumdn hemen son beligin bi şekilde WBC syısının mm3 ve dh üzeine çıkbileceğini bulmuştu. Otlm mm3 sınd değişim göstediğini ifde etmişledi. Bu çlışmdki bulgul yüksek olmsın ğmen ynı dönemlede meydn gelen tışl bkımındn uyumluluk söz konusudu. Gebe olmyn kdınd 7000 mm3 civınd oln WBC değeinin gebelik süesince tk mm3 e kd yükselebildiği ifde ediliken, meydn gelen bu tışın dim polimof nüveli nötofilleden kynklndığı belitilmişti [31]. Bu bulgu çlışm bulgulıyl plellik göstemektedi. Biçok çlışmd noml gebelik esnsınd seum lipidleinde değişikliklein olduğu bildiilmektedi [32,33,34,35]. Belo ve k [36] ile Queshi ve k [37] noml gebelede tigliseid, totl kolesteol, LDL ve HDL de tış olduğunu bildiiken; Jimenes ve k [38] ile Choi ve Pi [39] tigliseid, totl kolesteol ve LDL nin gebelik hftlı ileledikçe ttığını, HDL nin ise değişmediğini bildimektedile. Çlışmmızd gebelede 1-2, 1-3, 1-DS, 2-3 sı dönemlede tigliseid miktınd önemli deecede (P<0,01, P<0,01, P<0,01, P<0,01) yükselme meydn geliken, 2-DS, 3-DS sı dönemlede önemli deecede (P<0,05, P<0,01) zlm olduğu göülmüştü. Hmilelede totl kolesteol miktınd ise 1-2, 1-3, 1-DS, 2-3 sındki dönemleinde önemli deecede (P<0,01, P<0,01, P<0,01, P<0,01) tış oluken; 2-DS, 3-DS sı dönemde ise önemli deecede (P<0,05, P<0,01) bi zlmnın meydn geldiği izlenmektedi. Belo ve k [36] Queshi ve k [37], Jimenes ve k [38] ile Choi ve Pi [39] yptıklı çlışml ile mevcut çlışm sınd plellik bulunmktdı. Biçok ştımd seum Mg seviyesinin üçüncü timestide özellikle gebeliğin son 4-6 hftsınd en düşük seviyeye ulştığı belitilmektedi [40,41]. Yptığımız çlışmd ileleyen hmilelik dönemlei boyunc mtenl kn seumund Mg düzeyleinde bi zlmnın meydn geldiğini bulundu. Bu nlmd çlışmmızın sonuçlı diğe ypıln çlışmll uyumludu. Bu zlm 3. fizyolojik fktölele izh edilmektedi. Plzm hcminin tışının ynı sı fetusun Mg ihtiycını kşı- - DS (doğum sonsı) lmk için fetüse Mg tnsfei de ol oynmktdı. Mende ve k [42] bu konuyl ilgili olk yptıklı ştımd, gebelikte tn tioid stimülsyonunun d Mg zlmsınd ol oyndığını po etmişledi. Ayıc, tn glomeüle filtsyon hızı, ldosteon ve deoksi-kotikosteon miktlı üine Mg tılımını hızlndımkt, sonuçt gebelikte seum Mg değelei düşmektedi [43]. Aktif iyonize C düzeylei hmilelik boyunc önemli bi değişikliğe uğmdn klı. Totl seum C düzeylei ise hmilelik boyunc zlı [44]. Çlışmmızd C miktı 1. den 3. e kd zlmkt ve doğum sonsı 40. günde yükselmektedi. Çlışmmız mevcut litetü bilgileiyle uygunluk göstemektedi [45]. Totl seum C düzeyleinde meydn gelen bu zlmnın tn plzm volümünden kynklndığı düşünülmektedi [46]. Sğlıklı bi gebelik boyunc kn kompozisyonund ve biyokimysl pmetelede değişiklikle meydn gelmektedi. Bu pmetelein bzılınd düşme (Fe, TIBC, C, Mg, HGB) bzılınd d tış (WBC, tigliseit, totl kolesteol) göülmektedi. Bu pmetelein hmilelik öncesinden bşlmk üzee hmilelik sısınd d ştıılıp utin olk incelenmesi, tkip edilmesi ve yetesizliklein önlenmesi hem sğlıklı bi hmilelik dönemi geçiilmesi hem de bebeğin noml gelişimi çısındn çok önem tşımktdı. Kynkl 1. Müftüoğlu E. edito. Klinik Hemtoloji Kitbı; s Lcipete G, Vlensise H, Vspollo B, Altome F, Soge F, Cslino B et l. Body composition duing noml pegnncy efeence nge. Act Dibetol 2003; 40 : Guyton CA, Hll JE, editos. Tıbbi Fizyoloji. Nobel Tıp Kitpevi s Body A, Velnd K, Kse N, editos. Endocine disodes in pegnncy. Appleton nd Lnge; s Wilson JD, Foste DW, editos. Willims textbook of endocinology. WB Sundes compny, Sth Edition s Dniel RR, Metzge BE, Feinkel N. Cbohydte metbolism in pegnncy.xi. Response of plsm glucgon to ovenight fst nd ol glucose duing noml pegnncy nd gesttionl dibetes. Dibetes 1974; 23: Hunte S, Robson SC. Adpttion of the mtenl het in pegnncy. B Het J 1992; 68: Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd Anlyticl nd Anlyticl Medicine Medicine

5 Hmilelikte Biyokimysl Değişiklikle / Biochemicl Chnges in the Pegnncy 8. Ymç K, Güsoy R, Çkı N, editos. Gebelik ve Sistemik Hstlıkl. MN Medikl Nobel İstnbul; s Wng TW, Apg BS. Execise duing pegnncy. Ameicn Fmily Physicin 1998; 57(8): O Toole ML. Physiologic spect of execise in pegnncy. Clinicl Obstetic nd Gynecol 2003; 46(2): Clk SL, Cotton DB, Lee W, Bishop C, Hill T, Southwick J et l. Centl hemodynmic ssessment of noml tem pegnncy. Am J Obstet Gynecol 1998; 161: Nhum GG, Stnislw H. Hemoglobin ltitude nd bith weight: does mtenl nemi duing pegnncy influence fetl gowth; J Repod Med 2004; 49(4): Pitchd JA. Chnges in blood volume duing pegnncy in noml nd delivey. Anesthesiology 1965; 26: Pisley T, Joy E, Pice R. Execise duing pegnncy: pctil ppoch.cuent Spots Medicine Repots 2003; 2(6): Hytten FE, Pintin DB. İncese in plsm volume duing noml pegnncy. Obstet Gynecol Comnitelth 1963: 70: Pini BBR, Cmphell DM, McGillivy I. Plzm volume in noml fist pegnncy, J Obstet Gynecol Comnitelth 1973; 80: Bolton FG, Steet MJ, Pce AJ. Chnges in eythocyte volume nd shpe in pegnncy. B J Obstet Gynecol 1982; 89(12): Tuswell AS. Boden poffesso of Nution Ünivesity of Sydney. Bitish Med J 1985; 291: Kleli B, Yıldıım B. Gebelik ve Hemotolojik Hstlıkl Obstetik; Mtenl- Fetl Tıp ve peintoloji. Ank Medikl Netwok 2001; 21: Yenicesu İ. Gebelik ve Anemi. Obstetik Mtenl-Ftl Tıp ve Peintoloji 2001: 2: Gnthm-McGego S, Ani C. A Review of Studies on the Effect of Ion Deficiency on Cognitive Development in Childen. J Nut 2001; 131: Hs JD, Bownlie T IV. Ion deficiency nd educed wok cpcity: citicl eview of the esech to detemine cusl eltionship. J Nut 2001; 131: Rsmussen KM. Is thee cusl eltionship between ion deficiency o iondeficiency nemi nd weight t bith, length of gesttion nd peintl motlity? J Nut 2001; 131: Fleming RE. Cod seum feitin levels, fetl ion sttus, nd neuodevelopmentl outcomes: Coeltions nd confounding vibles. J Pedit 2002; 140(2): Bozdğ H, Etekin K, Kutlu T, Öztük G, Een S. Akut fz ektnı olk feitin ve eken doğum doğum tehdidinde kullnımı. Zeynep Kmil Tıp Bülteni 2003; 1: Gookin K, Moison JC. Anemi ssocited with pegnncy. In: Sci JJ. Eschhenbch DA. Depp R editos. Gynecology nd Obstetics. Revised Ed.. Hpe& Row Publishes. Phildelpi s Plme SM, Sheill J, Moison JC. Diseses of the blood. In: Dnfot DN, Scott JR, eds. Obstetics nd gynecology, 5 th ed, Phildelpi, J.B. Lipincott 1986; s Mungn T. Gebelikte Knsızlık (Anemi) ve demi eksikliği. Actul Medicine 2002; 38: Efti P, Pesentey B, Mglith M. Leukocytes of noml pegnnt women Obstet Gynecol 1964; 23: Tylo DJ, Philips P, Lind T: Puepel hemetologicl İndices. B J Obstet Gynecol 1981; 88: Kzncıgil A, edito. Resimli Doğum Bilgisi. Güven Kitpevi Yyınlı 1979; s Odows JM, Pocovi M, Gnde F. Plsm lipids nd cholesteol esteifiction duing pegnncy. Obstet Gynecol 1984; 63: Piechot W, Stszewski A. Refeence nges of lipids nd polipopoteins in pegnncy. Eu J Obstet Gynecol Repod Biol 1992; 45: Biel RC, Lippet TH, Zhdik HP. Vcsdoungn von blut- geinnung thombozytcn funktion nd voskülöe postzyklinsy- ntehese duch mognesiumsulft. Gebutsh U Fucnkcilk 1987; 47: Duing R, Schwzlos G, Bendel L, Nogel H, Ruting M. Mg- nesiumbcstimmung in müttclicn nd nobel schnuzeum noch to- kolyse mit mgneziumzu-stz zbl. Gynkol 1985; 107: Mende HE, Reute W, Kh G. Mgnesiumspiegel des scums nd de eythozyten wohend schwngcschft gebut und wochebett. zbl Gynkol 1987; 99: Sibi M. Mgnesium sulphte in pccclmpsi-cclmpsi. Obstet Gynecol 1986; 29: Getne JM, Coustn DR, Klige AS. Pegnncy s stte of physiologic bsoptive hypeclciui. Am J Med 1986; 81: Seely EW, Bown EM, DeMggio DM. A pospective study of clciotopic homones in pegnncy nd post ptum: ecipocl chnges in seum intct pthyoid homone nd 1,25-dihydoxyvitmin D. Am J Obstet Gynecol 1997; 176: Seki K, Mkimu N, Mitsui C. Clcium-egulting homones nd osteoclcin levels duing pegnncy longitidunl study. Am J Obstet Gynecol 1991;164: Domdy JM, Postle AD. Lipids metbolism in pegnncy. B J Obstet Gynecol 1982; 89: Mzukiewicz JC, Wtts GF, Wbuton FG, Slwin BM, Lowy C,Koukkou E. Seum lipids lipopoteins nd polipopoteins in pegnnt non dibetic ptients. J Clin Pthol 1994; 22: Belo L, Cslke M, Cffney D, Sntos silv A, Peei-Leite L,Quintnilh A et l. Chnges in LDL size nd HDL concenttion in noml nd peeclmptic pegnncies. Atheoscleosis 2002; 162: Queshi IA, Xi XR, Psh N, Zheng HA, Hung YB, Wu XD. Hypelipidemi of noml pegnncy in Kchi-Pkistn Kohsiung. J Med Sci 1999; 15: Jimenes DM- Pocovi M, Rmon-Cjl. Longutudinl study of plsm lipids nd lipopotein cholesteol in noml pegnncy nd puepeium. Gynecol Obstet Invest 1988; 25: Choi JW, Pi SH. Seum lipid concenttions chnge with seum lkline phosphtse ctivity duing pegnncy. Ann Clin Lb Sci 2000; 30: Jounl Jounl of Clinicl of Clinicl nd nd Anlyticl Anlyticl Medicine Medicine 103 5

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h

Preterm Eylem ve Preterm Erken Membran Rüptürü Olgularında Ferritin ve Crp Düzeylerinin Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of Cp nd Feitin Levels in Petem Lbo nd Pemtue Membne Ruptued Cses l n i j i O O i g in Petem Eylem ve Petem Eken Membn Rüptüü Olgulınd Feitin ve Cp Düzeyleinin Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l

Screening of Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase Deficiency in Cord Blood l e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l

Urine Iodine Excretion and Iodine Deficiency Status in School Age Children at Isparta Province l e A þ t ý m Uine Iodine Excetion nd Iodine Deficiency Sttus in School Age Childen t Ispt Povince l n i j i O O i g in Ispt İli Okul Çğı Çocuklınd İd İyot Atılımı ve İyot Eksikliği Duumu h c s Re l Ispt

Detaylı

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1

Mehmet Yakar 1, Zuhal Yıldırım 2, Yusuf Özay 3, M. Kasım Çaycı 1, Hayri Dayıoğlu 1 e A þ t ý m Investigtion of Thyoid Metbolism Diseses in Küthy Region l n i j i O O i g in Küthy Bölgesinde Tioid Metbolizmsın Bğlı Hstlıklın Aştıılmsı h c s Re l Tioid / Thyoid Mehmet Yk 1, Zuhl Yıldıım

Detaylı

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l

The Evaluation of Fibroblast Growth Factor 23 Levels in Hypogonadotropic Hypogonadism l e A þ t ý m The Evlution of Fiboblst Gowth Fcto 23 Levels in Hypogondotopic Hypogondism l n i j i O O i g in Hipogondotopik Hipogondizmde Fiboblst Gowth Fktö 23 Seviyesinin Değelendiilmesi h c s Re l (Hipogondotopik

Detaylı

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l

Significance of C-reactive Protein in the Endoscopic Retrograd Cholangiopancreatography Related Pancreatitis l e A þ t ý m Significnce of C-ective Potein in the Endoscopic Retogd Cholngiopncetogphy Relted Pncetitis l n i j i O O i g in Endoskopik Retogd Kolnjiopnketogfi Sonsı Pnketitin Tkibinde C-ektif Poteinin

Detaylı

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l

Feeding Behavior and Nutrition Education in Primary School Students: A School-Based Study l e A þ t ý m Feeding Behvio nd Nutition Eduction in Pimy School Students: A School-Bsed Study l n i j i O O i g in İlköğetim Öğencileinde Beslenme Dvnışlı ve Beslenme Eğitimi: Okul Tbnlı Bi Çlışm h c s

Detaylı

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3

l Acil Servisde Geriatrik Hasta / Elderly Patients in Emergency Department Orhan Akpınar 1, Kenan Ahmet Türkdoğan 2, Mücahit Kapçı 3, Ali Duman 3 e in A þ t ý m Use of Emegency Deptment by Eldely Ptients l n i j i O O i g Geitik Hstlın Acil Sevisi Kullnımı h c s Re l Acil Sevisde Geitik Hst / Eldely Ptients in Emegency Deptment Ohn Akpın 1, Kenn

Detaylı

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye

Acil Tıp Kliniği, 2 Genel Cerrahi Kliniği, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzurum, Türkiye e l n i j i O A þ t ý m O i g in Review of the Ptients Hospitlized fom the Emegency Sevice nd Applying to the Emegency Sevice: A Coss-Sectionl Anlysis of Tining Hospitl Acil Sevis Bşvuulının ve Acil Sevisten

Detaylı

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l

In Primary Health Care Childhood Immunization Services Costs, Practices l e A þ t ý m In Pimy Helth Ce Childhood Immuniztion Sevices Costs, Pctices l n i j i O O i g in Biinci Bsmk Sğlık Hizmetleinde Çocukluk Çğı Bğışıklm Hizmetlei Mliyetlei, Uygulmlı h c s Re l Çocukluk Çğı

Detaylı

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty

Results of Total Hip Arthroplasty. Total Kalça Protezi Sonuçlarımız. n i. j O. Kalça Protezi / Total Hip Arthroplasty e in A þ t ý m Results of Totl Hip Athoplsty l n i j i O O i g Totl Klç Potezi Sonuçlımız h c s Re l Klç Potezi / Totl Hip Athoplsty Hlil Gökçe 1, Tık Altunkılıç 2, Snc Sebest 1 1 Vn Bölge Eğitim Aştım

Detaylı

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l

The Prevalence of Obesity in First Year Primary School Students in Nine Districts of İzmir Province l e A þ t ý m The Pevlence of Obesity in Fist Ye Pimy School Students in Nine Disticts of İzmi Povince l n i j i O O i g in İzmi e Bğlı Dokuz İlçede İlköğetim Biinci Sınıf Öğencileinde Obezite Sıklığı h

Detaylı

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h

Aybaşı Öncesi Belirtileri Tarama Gereci: DSM-5 Aybaşı Öncesi Disfori Bozukluğunu Taramada Kullanışlı bir Gereç h e A þ t ý m Pemenstul Symptom Sceening Tool: A Useful Tool fo DSM-5 Pemenstul Dysphoic Disode l n i j i O O i g in Aybşı Öncesi Belitilei Tm Geeci: DSM-5 Aybşı Öncesi Disfoi Bozukluğunu Tmd Kullnışlı bi

Detaylı

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l

Pain, Depression and Quality of Life in Patients with Chronic Cervical Miyofascial Pain Syndrome l e A þ t ý m Pin, Depession nd Qulity of Life in Ptients with Chonic Cevicl Miyofscil Pin Syndome l n i j i O O i g in Konik Sevikl Miyofsiyl Ağı Sendomlu Hstld Ağı, Depesyon ve Yşm Klitesi h c s Re l Konik

Detaylı

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h

Acil Servise Başvuran Renal Transplant Hastalarında Mew Skorunun Morbidite Belirleme Etkinliği h e A þ t ý m The Efficcy of Mew Scoe in Renl Tnsplnt Recipients Refeed to Emegency Deptment l n i j i O O i g in Acil Sevise Bşvun Renl Tnsplnt Hstlınd Mew Skounun Mobidite Belileme Etkinliği h c s Re l

Detaylı

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain

The Effect of Back School Program on Fear Avoidance Behavior, Disability and Pain in Chronic Mechanic Low Back Pain e l A þ t ý m The Effect of Bck School Pogm on Fe Avoidnce Behvio, Disbility nd Pin in Chonic Mechnic Low Bck Pin n i j i O O i g in Konik Meknik Bel Ağısınd Bel Okulu Pogmının Ağı, Özü ve Koku Kçınm Dvnışı

Detaylı

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l

Musculoskeletal Pain and Quality of Life Among Obese Children l e A þ t ý m Musculoskeletl Pin nd Qulity of Life Among Obese Childen l n i j i O O i g in Obez Çocukld Ks İskelet Sistemi Ağılı ve Yşm Klitesi h c s Re l Obez Çocukld Muskuloskeletl Ağı / Musculoskeletl

Detaylı

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n

Balneoterapi Gören Yaşlı Hastalarda Cilt Analizi n l A þ t ý m Blneotepi Göen Yşlı Hstld Cilt Anlizi n i j i O O i Demtologic Anlysis in Eldely Ptients Duing Blneothepy h c e s Re g in l Blneotepi / Blneothepy Selçuk Özdogn 1, Ekn Ky 1, Ali Hikmet Ky 1,

Detaylı

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h

Doğum Öncesi Bakım Almayı Etkileyen Faktörlerin Çoklu Analizi: Bir İç Anadolu Örneği h e A þ t ý m Multiple Anlyses of the Fctos Affecting the Utiliztion of Antentl Ce: A Middle Antoli Smple l n i j i O O i g in Doğum Öncesi Bkım Almyı Etkileyen Fktölein Çoklu Anlizi: Bi İç Andolu Öneği

Detaylı

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results

Ostium Secundum Type Atrial Septal Defect After Surgical Treatment of Early and Long-Term Results e A þ t ý m Ostium Secundum Type Atil Septl Defect Afte Sugicl Tetment of Ely nd Long-Tem Results l n i j i O O i g in Ostium Sekundum Tipi Atiyl Septl Defektlein Cehi Tedvisi Sonsı Eken ve Uzun Dönem

Detaylı

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l

Comparison of Range of Motion After Total Knee Prosthesis According to Different Type of Prosthesis l e A þ t ý m Compison of Rnge of Motion Afte Totl Knee Posthesis Accoding to Diffeent Type of Posthesis l n i j i O O i g in Totl Diz Potezi Sonsı Heket Açıklığının Fklı Potez Tipleine Göe Kşılştıılmsı

Detaylı

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i.

Analysis of Depression and Anxiety Levels in Patients with Dyspnea. Dispneli Hastaların Depresyon ve Kaygı Düzeylerinin Analizi. n i. e A þ t ý m Anlysis of Depession nd Anxiety Levels in Ptients with Dyspne l n i j i O O i g in Dispneli Hstlın Depesyon ve Kygı Düzeyleinin Anlizi h c s Re l Dispne ve Kygı / Dyspne nd Anxiety Sevet Kyhn

Detaylı

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O

Agoraphobia and Panic Disorder: A Comparative Study. Agorafobi ve Panik Bozukluk: Karşılaştırmalı Bir Çalışma. n i. j O e in A þ t ý m Agophobi nd Pnic Disode: A Comptive Study l n i j i O O i g Agofobi ve Pnik Bozukluk: Kşılştımlı Bi Çlışm h c s Re l Agofobi ve Pnik Bozukluk / Agophobi nd Pnic Disode Ayşegül Kt¹, M. Hkn

Detaylı

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1

Fırat Seyfettinoğlu 1, Fatih Duygun 2, Ömer Çetin 3, Hakan Çiçek 1, Hasan Ulaş Oğur 1, Osman Çiloğlu 1 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Re The Effects of Sugicl Tetment on Elbow nd Hnd Functions in Gtlnd Type 3 Childen s Humeus Supcondyl Fctues with Posteio Appoch Posteio Giişimle Tedvi Edilen Gtlnd

Detaylı

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h

Major Ortopedik Cerrahide %6 Hidroksietil Nişasta ve %4 Jelatin Solüsyonlarının Karşılaştırılması h e A þ t ý m Compison of %6 Hydoxyethyl Stch nd %4 Geltine Solutions in Mjo Othopedic Sugey l n i j i O O i g in Mjo Otopedik Cehide %6 Hidoksietil Nişst ve %4 Jeltin Solüsyonlının Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l

Benign Prostat Hiperplazisi Tedavisinde Kullanılan Dört Alfa Blokör Ajanın Etkinliklerinin Karşılaştırılması l e A þ t ý m Benign Postt Hipeplzisi Tedvisinde Kullnıln Döt Alf Blokö Ajnın Etkinlikleinin Kşılştıılmsı l n i j i O O i g in Compison the Efficcy of Fou Diffeent Alph Blockes in the Tetment of Benign Posttic

Detaylı

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2

g h r l n i j O a O i Nazlı Ülger 1, Ercan Baldemir 2, Betül Battaloğlu İnanç 3 Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 2 e l n i j i O A þ t ý m O i g in h c s Employee Stisfction in Hospitls with Afilsyo; Smple of Tining nd Resech Hospitl of Univesity of Muğl Sıtkı Koçmn Afilisyon Uygulnn Hstnelede Çlışn Memnuniyeti; Muğl

Detaylı

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l

Referral to the Hospital and Emergency Ambulance Service Uses Patterns of the Inmates and Convicts l e A þ t ý m Refel to the Hospitl nd Emegency Ambulnce Sevice Uses Pttens of the Inmtes nd Convicts l n i j i O O i g in Tutuklu ve Hükümlülein Hstneye Sevk Nedenlei ve Acil Ambulns Kullnımı Özelliklei

Detaylı

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l

Comparison of Lumbar Disc Herniation and Degeneration Relationship with the Sagittal Morphology of the Spine l e A þ t ý m Compison of Lumb Disc Henition nd Degenetion Reltionship with the Sgittl Mophology of the Spine l n i j i O O i g in Omugnın Sgittl Mofolojisi ile Lombe Disk Henisi ve Dejenesyonun Kşılştıılmsı

Detaylı

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h

Mide Kanserinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Morbidite ve Mortaliteyi Arttırır mı? h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Does D2 Lymph Node Dissection Incese Mobidity nd Motlity in Gstic Cnces? Mide Knseinde D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Mobidite ve Motliteyi Attıı mı? h c s Re l Mide Knseleinde

Detaylı

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3

Metin Alkan 1, Gülay Kip 2, Şaziye Şahin 3, Mustafa Sancar Ataç 3, Yeliz Kılınç 3 e in A þ t ý m Ou Sedtion Expeience on Mentlly Retded Ptients l n i j i O O i g Mentl Retde Hstldki Sedsyon Deneyimleimiz h c s Re l Mentl Retdsyon ve Sedsyon / Mentl Retdtion nd Sedtion Metin Alkn 1,

Detaylı

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ

JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ 233 JEOTERMAL REZERVUARLARIN MODELLENMESİ Hüly SARAK Abduhmn SATMAN ÖZET Litetüde jeoteml ezevu dvnışlını modelleyen çeşitli modelle mevcuttu. Bunl üetim debisi zlm yöntemi, boyutsuz ezevu modellemesi

Detaylı

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood

Chest Traumas due to Bicycle accident in Childhood e in A þ t ý m Çocukluk Çğınd Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı l n i j i O O i g Chest Tums due to Bicycle ccident in Childhood h c s Re l Bisiklet Kzlın Bğlı Toks Tvmlı / Chest Tums due to Bicycle Accident

Detaylı

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years?

How did the General Surgery Department of a Training Hospital Change in Ten Years? e A þ t ý m How did the Genel Sugey Deptment of Tining Hospitl Chnge in Ten Yes? l n i j i O O i g in Eğitim Hstnesi Genel Cehi Kliniği 10 Yıld Nsıl Değişim Göstedi? h c s Re l Cehi Kliniğinde Değişim

Detaylı

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l

Effect of Electromagnetic Field (Wi-Fi) on the Pancreas: Role of Selenium and L-Carnitine l e A þ t ý m Effect of Electomgnetic Field (Wi-Fi) on the Pnces: Role of Selenium nd L-Cnitine l n i j i O O i g in Elektomnyetik Alnın (Wi-Fi) Pnkes Dokusun Etkisi: Selenyum ve L-Cnitin in Rolü h c s Re

Detaylı

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients

Evaluation of HbA1c Levels and Postoperative Atrial Fibrillation in Diabetic Patients e A þ t ý m Evlution of HbA1c Levels nd Postoetive Atil Fibilltion in Dibetic Ptients l n i j i O O i g in Diybetik Hstld HbA1c ile Postoetif Atiyl Fibilsyon İlişkisinin Değelendiilmesi h c s Re l Postoetif

Detaylı

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h

Deneysel Omurilik Yaralanmalarında Kefirin Lizozomal Proteasların Salınımı Üzerine Etkisi h e A þ t ý m Efficcy of Kefi on the Relese of Lysosoml Poteses Afte Expemintl Spinl Cod Tum l n i j i O O i g in Deneysel Omuilik Ylnmlınd Kefiin Lizozoml Poteslın Slınımı Üzeine Etkisi h c s Re l Kefi,

Detaylı

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h

Diz Osteoartritli Hastalarda Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h e A þ t ý m Symptom Modifying Effect of Colchicine in Ptients with Knee Osteothitis l n i j i O O i g in Diz Osteotitli Hstld Kolşisinin Semptom Modifiye Edici Etkisi h c s Re l Diz Osteotitinde Kolşisin

Detaylı

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h

Cerrahi Tedavi Uygulanan 30 Jinekomastili Hastanın Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of 30 Ptients with Gynecomsti Sugiclly Teted Cehi Tedvi Uygulnn 30 Jinekomstili Hstnın Değelendiilmesi h c s Re l Jinekomsti Cehisi / Sugey of Gynecomsti Nuettin

Detaylı

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü 2014-2015 Bahar Yarıyılı Bölüm-4 30.03.2015 Ankara Aysuhan OZANSOY FİZ2 FİZİK-II Ank Ünivesitesi Fen Fkültesi Kimy Bölümü 24-25 Bh Yıyılı Bölüm-4 Ank Aysuhn OZANSOY Bölüm 4. Elektiksel Potnsiyel. Elektiksel Potnsiyel Eneji 2. Elektiksel Potnsiyel ve Potnsiyel Fk 3. Noktsl

Detaylı

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h

Tabletlerde Bölünebilirliğin Farmakoekonomik Açıdan Değerlendirilmesi h e l n i j i O A þ t ý m O i g in Evlution of Tblets Divisibility in Phmcoeconomic Aspects Tbletlede Bölünebililiğin Fmkoekonomik Açıdn Değelendiilmesi h c s Re l Tbletlei Bölmek Ekonomik mi? / Is it Cost-Sving

Detaylı

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h

Perkütan Nefrolitotomi de Giriş Yerinin Seçimi: İnterkostal Giriş Subkostal Kadar Güvenli Mi? h e A þ t ý m Choosing the Access Site in ecuneous Nepholithotomy: Is Intecostl Appoch s Sfe s Subcostl? l n i j i O O i g in ekütn Nefolitotomi de Giiş Yeinin Seçimi: İntekostl Giiş Subkostl Kd Güvenli

Detaylı

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l

Mature Cystic Teratoma of the Ovary Clinical, Radiological and, Histopathologic Aspects l e A þ t ý m Mtue Cystic Tetom of the Ovy Clinicl, Rdiologicl nd, Histopthologic Aspects l n i j i O O i g in Ovein Mtü Kistik Tetomunun Klinik Rdyolojik ve Histoptolojik Özelliklei h c s Re l Ovein Mtü

Detaylı

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l

Nutritional Situation Assessment of 65 Years Old Patient Who Applicate to Emergency Department l e r Ar þ t ý r m Nutritionl Sitution Assessment of 65 Yers Old Ptient Who Applicte to Emergency Deprtment l n i j ri O O i g in Acil Servise Bşvurn 65 Yş Üzeri Hstlrd Nütrisyonel Durumun Değerlendirilmesi

Detaylı

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1

Mücahit Sabri Bilgin 1, Salim Özenç 2, Oktay Sarı 1, Şirzat Yeşilkaya 1, Ümit Aydoğan 1, Bayram Koç 1 e l A þ t ý m A Study on Qulity of Life in Ptients with Dibetes n i j i O O i g Dibet Hstlın Kliteli Yşmsı Üzeine Bi Aştım in h c s Re l Diybet ve Yşm Klitesi / Dibetes nd Qulity of Life Müchit Sbi Bilgin

Detaylı

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi

Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçanlarda Thymus fallax F. (kekik) Yapraklarının Kan Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Vn Tıp Dergisi: 13 (3):71-77,2006 Kekikğin Kollestrol Düzeyine Etkisi Yüksek Kolesterollü Diyetle Beslenen Sıçnlrd Thymus fllx F. (kekik) Yprklrının Kn Kolesterol Seviyesi Üzerine Etkisi Hnefi Özbek*,

Detaylı

Keywords Fall, Childhood, Trauma.

Keywords Fall, Childhood, Trauma. e in l A þ t ý m Çocukluk Çğınd Düşmeye Bğlı Toks Tvmlı n i j i O O i g Chest Tums due to Fll in Childhood h c s Re l Çocukluk Çğınd Toks Tvmlı / Chest Tums in Childhood Ufuk Çobnoğlu 1, Mehmet Melek 2

Detaylı

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU

KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN REGÜLASYONU PAROKSETİNİN KAN GLUKOZ DÜZEYİNDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN OLASI MEKANİZMALARININ ARAŞTIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Murt Kesim Krdeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fkültesi Frmkoloji Anilim Dlı -TRABZON KAN GLUKOZ DÜZEYİNİN

Detaylı

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden

İstatistik I Bazı Matematik Kavramlarının Gözden İsttistik I Bzı Mtemtik Kvrmlrının Gözden Geçirilmesi Hüseyin Tştn Ağustos 13, 2006 İçindekiler 1 Toplm İşlemcisi 2 2 Çrpım İşlemcisi 6 3 Türev 7 3.1 Türev Kurllrı.......................... 8 3.1.1 Sbit

Detaylı

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5

Şensoy Nazlı 1, Özmen Alparslan 2, Doğan Nurhan 3, Ercan Atilla 4, Karabekir H. Selim 5 e r Ar þ t ý r m A Reserch on Ptient Stisfction with Primry Helth Cre in the Center of Afyonkrhisr l n i j ri O O i g in Afyonkrhisr İl Merkezinde Birinci Bsmk Sğlık Hizmetlerinde Hst Memnuniyeti Arştırmsı

Detaylı

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI

ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI V. Ulusl Üetim Aştımlı Sempozyumu, İstbul Ticet Üivesitesi, 25-27 Ksım 2005 ÖĞRENME ETKİLİ ÇİZELGELEME PROBLEMİNDE MAKSİMUM GECİKMENİN ENKÜÇÜKLENMESİ İÇİN ÇÖZÜM YAKLAŞIMLARI Tme EREN Kııkkle Üivesitesi

Detaylı

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti

Günlük Bülten. 22 Mart 2013. S&P Güney Kıbrıs ın kredi notunu düşürdü. Yurtiçi beyaz eşya satışları Şubat ta geçen yılın %10 üzerinde gerçekleşti X U1 US D/ TRY (S ğ t f ) Mt 13 Cum Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 1 8,373.9 Piys Değei-TÜM ($m) 319,91.9 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,4.4 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,61.47 Yutdışı piysl Bosl Kpnış

Detaylı

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4

BASİT MAKİNELER BÖLÜM 4 BASİ AİNEER BÖÜ 4 ODE SORU DE SORUARIN ÇÖZÜER fi ip fiekil-i fi fiekil-i ip N fiekil-ii fiekil-ii Çuuklın he iinin ğılığın diyelim Şekil-I de: Desteğe göe moment lısk, Şekil-I de: Şekil-II de: 4 ESEN AINARI

Detaylı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı

Günlük Bülten. 09 Nisan 2013. TÜİK Şubat ayı sanayi üretim rakamlarını açıkladı X U10 0 USD/T RY (S ğ t f ) 09 Nisn 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 83,346.5 Piys Değei-TÜM ($m) 327,914.7 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 93,738.0 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,470.23 Yutdışı

Detaylı

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 4.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ . İki bsmklı toplm sı vdı. ile lınd sl olmsı için ve e tm bölünmemeli e bölünen sıl 8 det e bölünen sıl det LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLİ 8. - ` j - 8 k - 8 8-8 8 nck ʼin ktı oln sıl ( tne) kee lındı. -

Detaylı

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır.

Katı cisimlerin hareketlerinin tanımlanması ve analizi iki yönden önem taşır. RİJİT (KTI) CİSMİN KİNEMTİĞİ Ktı cisimlein heketleinin tnımlnmsı e nlizi iki yönden önem tşı. iincisi sıkç kşılşıln bi duum olup mç, değişik tipte km, dişli, çubuk e bu gibi mkin elemnlını kullnk belili

Detaylı

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h

Malign Plevral Mezotelyoma: Klinik, Patolojik ve Radyolojik Bulgular h e A þ t ý m Mlignnt Mesotheliom: Clinicl, Pthologicl nd Rdiologicl Findings l n i j i O O i g in Mlign Plevl Mezotelyom: Klinik, Ptolojik ve Rdyolojik Bulgul h c s Re l Mlign Mezotelyom / Mlignnt Mesotheliom

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging

Comparasion of Optic Nerve Head with Stereophotometric and Scanning Laser Ophthalmoscopic Imaging e l A þ t ý m Compsion of Optic Neve Hed with Steeophotometic nd Scnning Lse Ophthlmoscopic Imging n i j i O O i g in Optik Sini Bşının Steeofotometik ve Scnning Lse Oftlmoskopik Kşılştıılmsı h c s Re

Detaylı

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l

Clinical and Demographic Characteristics of 626 Patients with Moderate and Severe Psoriasis l e r Ar þ t ý r m Clinicl nd Demogrphic Chrcteristics of 626 Ptients with Moderte nd Severe Psorisis l n i j ri O O i g in Ort ve Şiddetli Psorizisi Oln 626 Hstnın Klinik ve Demogrfik Özellikleri h c r

Detaylı

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ

KOBAYLARDA GENTAMİSİN'İN KARACİĞER TOKSİTESİNİN ARAŞTIRILMASI : E VİTAMİNİ'NİN ETKİSİ NKR TIP MECMUSI (THE JOURNL OF THE FCULTY OF MEDICINE) Voİ. 48 : 191-198, 1995 KOBYLRD GENTMİSİN'İN KRCİĞER TOKSİTESİNİN RŞTIRILMSI : E VİTMİNİ'NİN ETKİSİ Orhn Cnbolt* Mustf Kvutcu* Serdr Öztürk* Ekmel

Detaylı

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee

Sempozyum. Düzenleme Kurulu Organizing Committee. Onur Kurulu Honor Council. Maya CUMANİYAZOVA. Danışma Kurulu Advisory Committee zi ke si e e M sit esi ı y ltü nive edi nlığ ü l K k iz Ü Be şk ü n t e y ı B At Akd Aln s Od t e c i T y n Al Düzenleme Kuulu Ognizing Committee Pof. D. Osmn HORATA Pof. D. İsfil KURTCEPHE Pof. D. Muhem

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ

LYS1 / 1.DENEME MATEMATİK TESTİ ÇÖZÜMLERİ .. (,! Z ) min için! `, j LYS /.NM MTMTİK TSTİ ÇÖZÜMLRİ evp:. {,,,,,, 7,, 9} Z/'te $ 7,,. $,,. $ 9,,. k ve k ve k ve k f p f p f p f pf pf p evp:. ` j! k 7 ` j! ` j` j 7 ` j!! `-j! `- j!!!.. b. c b c b

Detaylı

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL

ELEKTRIKSEL POTANSIYEL FİZK 14-22 Des 7 ELEKTRIKSEL POTANSIYEL D. Ali ÖVGÜN DAÜ Fizik Bölümü Kynkl: -Fizik 2. Cilt (SERWAY) -Fiziğin Temellei 2.Kitp (HALLIDAY & RESNIK) -Ünivesite Fiziği (Cilt 2) (SEARS ve ZEMANSKY) www.ovgun.com

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l

Retrospective Evaluation of the Pancreatic Cancer Patients Who Received Chemoradiotherapy l e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi

Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçanlarda Foeniculum vulgare P. mill. (rezene) tohumlarının kan kolesterol seviyesi üzerine etkisi Yüksek kolesterollü diyetle beslenen sıçnlrd Foeniculum vulgre P. mill. (rezene) tohumlrının kn kolesterol seviyesi üzerine etkisi Hnefi Özbek 1, Nureddin Cengiz 2, Aydın Him 3, Serdr Uğrş 4, Fevzi Özgökçe

Detaylı

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l

Comparison of Intubation with Double Lumen and Single Lumen Tube in Terms of Hemodynamic Response l e r Ar þ t ý r m Comprison of Intubtion with Double Lumen nd Single Lumen Tube in Terms of Hemodynmic Response l n i j ri O O i g in Çift Lümenli ve Tek Lümenli Tüple Entübsyonun Hemodinmik Ynıt Açısındn

Detaylı

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2

Demet Pepele 1, Mustafa Karakaplan 2, Nurzat Elmalı 2, Haldun Topgül 2, Metehan Özen 2 e l A þ t ý m Ely Results of Antomic Double Bundle Anteio Cucite Ligment Reconstuction n i j i O O i g in Antomik Çift Demet Ön Çpz Bğ Rekonstüksiyonunun Eken Dönem Sonuçlı h c s Re l Çift Demet Ön Çpz

Detaylı

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h

Pankreas Kanserli Kemoradyoterapi Uygulanan Hastalarımızın Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi h e r Ar þ t ý r m Retrospective Evlution of the Pncretic Cncer Ptients Who Received Chemordiotherpy l n i j ri O O i g in Pnkres Knserli Kemordyoterpi Uygulnn Hstlrımızın Retrospektif Olrk Değerlendirilmesi

Detaylı

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller

Lineer Olmayan DC Servo Motorun Bulanık Mantık Denetleyici ile Hız Denetimi. Nonlinear DC Servo Motor Speed Control with Fuzzy Logic Controller Eleco 2014 Elektik Elektonik ilgisy ve iyomedikl Mühendisliği Sempozyumu, 27 29 Ksım 2014, us Linee Olmyn DC Sevo Motoun ulnık Mntık Denetleyici ile Hız Denetimi Nonline DC Sevo Moto Speed Contol with

Detaylı

DERS 12. Belirli İntegral

DERS 12. Belirli İntegral DERS Belili İntegl.. Bi eği ltınd kln ln. Bi [, ] kplı lığı üzeinde süekli i onksionu veilmiş olsun ve e [, ] için olduğunu kul edelim. in giği ile ekseni sınd kln ölgenin lnı ile u deste göeeğimiz elili

Detaylı

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women

The Knowledge About Nutrition During Pregnancy, the Eating Habits and the Affecting Factors in the Pregnant Women e r l Ar þ t ý r m The Knowledge About Nutrition During Pregnncy, the Eting Hbits nd the Affecting Fctors in the Pregnnt Women n i j ri O O i g in Gebelerin Gebelikte Beslenme Konusundki Bilgi Düzeyleri,

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5

1997 ÖYS A) 30 B) 35 C) 40 D) 45 E) 50. olduğuna göre, k kaçtır? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5 7 ÖYS. 0,00 0,00 k 0,00 olduğun göre, k kçtır? 6. Bir ust günde çift ykkbı, bir klf ise günde çift ykkbı ypmktdır. İkisi birlikte, 8 çift ykkbıyı kç günde yprlr? 0 C) 0 D) 0 C) D). (0 ) ( 0) işleminin

Detaylı

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak

Günlük Bülten. 26 Mart 2013. TCMB bugün saat 14:00'da faiz kararını açıklayacak X U10 0 US D/ TRY (S ğ t f ) 26 Mt 2013 Slı Günlük Bülten İMKB veilei İMKB 100 82,765.6 Piys Değei-TÜM ($m) 321,134.8 Hlk Açık Piys Değei-TÜM ($m) 91,731.9 Günlük İşlem Hcmi-TÜM ($m) 1,258.63 Yutdışı piysl

Detaylı

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir.

LOGARİTMA. Örnek: çizelim. Çözüm: f (x) a biçiminde tanımlanan fonksiyona üstel. aşağıda verilmiştir. LOGARİTMA I. Üstl Fonksiyonlr v Logritmik Fonksiyonlr şitliğini sğlyn dğrini bulmk için ypıln işlm üs lm işlmi dnir. ( =... = 8) y şitliğini sğlyn y dğrini bulmk için ypıln işlm üslü dnklmi çözm dnir.

Detaylı

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI

Adı ve Soyadı : Nisan 2011 No :... Bölümü :... MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI Adı ve Soydı :................ 16 Nisn 011 No :................ Bölümü :................ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ARA SINAV SORULARI 1) Aşğıdkile hngisi/hngilei doğudu? I. Coulomb yssındki Coulomb sbiti k

Detaylı

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU

FIRÇASIZ DOĞRU AKIM MOTOR SİSTEMİNİNİN DENEYSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE SİMÜLASYONU FRÇASZ DOĞRU AKM MOOR SİSEMİNİNİN DENEYSE OARAK GERÇEKEŞİRİMESİ VE SİMÜASYONU Es KANDEMİR 1 H.ık DURU 2 Si ÇAMUR 3 Biol ARİFOĞU 4 Esoy BEŞER 5 Elektik Mühendisliği Bölümü Mühendislik Fkültesi Koceli Ünivesitesi,

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3

Araştırmalar / Researches. Sibel Serin 1, Yıldız Okuturlar 2, Ayşe Gözkaman 2, Belkıs Nihan Coşkun 2, Vehbi Yağız 1, Kamil Dilek 3 Arştırmlr / Reserches DOI: 10.5350/SEMB.20141014064600 Romtoid Artritli ve Ankilozn Sondilitli Hstlrd Adlimumb ve İnfiliksimb Kullnımının İnflmtuvr Belirteçler, Sitokinler ve Mtriks Metlloroteinz-3 Düzeylerine

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A.

Cevap D. 6. x = 3, y = 7, z = 9 olduğundan x + y < y ve. Cevap C. 7. x ile y aralarında asal olduğundan x 2 ile y sayıları da. Cevap A. eneme - / Mt MTEMTİK ENEMESİ. c - m. c - m -.., bulunur. y. 7, + 7 y + + 00 y + + + y + +, y lınr ı.. ^ - h. ^ + h. ^ + h ^ - h. ^ + h - & & bulunur.. ΩΩΩΩΔφφφ ΩΩφφ ΩΩΔφ 0 evp. ise ^ h ^h 7 ise ^ 7h b

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE

MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE MALTA HAÇI MEKANİZMASININ KİNEMATİĞİ ÜZERİNE Yrdımcı Doçent Doktor Yılmz YÜKSEL 1. GİRİŞ Tekstil Mklnlrmd hmmddeyi mmul mdde hline getirirken çoğu kere bir çok teknik iş belirli bir sıry göre rdrd ypılmktdır.

Detaylı

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM

ASAL SAYILAR. Asal Sayılar YILLAR MATEMATĐK ĐM YILLAR 00 003 004 00 006 007 008 009 00 0 ÖSS-YGS - - - - - - - ASAL SAYILAR ve kendisinden bşk pozitif böleni olmyn den büyük tmsyılr sl syı denir Negtif ve ondlıklı syılr sl olmz Asl syılrı veren bir

Detaylı

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h

Kordon Kanında Glukoz-6-Fosfat Dehidrogenaz Enzim Eksikliği Taraması h e A þ t ý m Sceening of Glucose-6-Phosphte Dehydogense Deficiency in Cod Blood l n i j i O O i g in Kodon Knınd Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim Eksikliği Tmsı h c s Re l Glukoz-6-Fosft Dehidogenz Enzim

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ 1 T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ HİPERLİPİDEMİ TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIN HASTALIK VE TEDAVİLERİ HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hzırlyn İhsn BÜYÜK Dnışmn Doç. Dr. M. Betül

Detaylı

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06

İÇİNDEKİLER ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 PROBLEMLER İÇİNDEKİLER Syf No Test No ORAN VE ORANTI... 267-278... 01-06 KESİR PROBLEMLERİ... 279-288... 01-05 HAVUZ VE İŞ PROBLEMLERİ... 289-298... 01-06 SAYI PROBLEMLERİ... 299-314... 01-08 YAŞ PROBLEMLERİ...

Detaylı

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7.

TEST 12-1 KONU. çembersel hareket. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ s ise. 1. H z ve ivme vektörel olduğundan her ikisinin yönü değişkendir. 7. KOU çebesel heket Çözüle S - ÇÖÜMLR. H z ve ive vektöel olduğundn he ikisinin yönü değişkendi. 6. 30 s ise 3 4 sniye f Hz 4. F, ıçp vektöü ile hız vektöü sındki çı 90 di. k 7. 000 7. 7 h 3600s 0 /s X t

Detaylı

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540

Örnek 1. Çözüm: Örnek 2. Çözüm: 60 30000 300 60 = = = 540 Önek 1 1.8 kn yük altında 175 dev/dak dönen bi mil yatağında çalışacak bilyeli ulman için, 5 saat ömü ve %9 güvenililik istemekteyiz. Öneğin SKF kataloğundan seçmemiz geeken inamik yük sayısı (C 1 ) nedi?

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri

E Vitamini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtica dioica L. nin Phalloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Özbek ve rk. Vn Tıp Dergisi: 12 (1):16-21, 2005 E Vitmini, N-Asetil Sistein, Penisilin-G ve Urtic dioic L. nin Phlloidin Toksisitesi Üzerine Etkileri Hnefi Özbek*, İlys Tuncer**, Hluk Dülger***, Serdr

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l

Comparison of ATP-MgCl 2. and Methylprednisolone in Experimentally Induced Spinal Cord Trauma l e r Ar þ t ý r m Comprison of nd Methylprednisolone in Experimentlly Induced Spinl Cord Trum l n i j ri O O i g in Deneysel Spinl Kord Trvmlrınd ve Metilprednizolonun Krşılştırılmsı h c r s Re l Deneysel

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1

Halit Çınarka 1, Hülya Kılıç Yılmaz 2, Yelda Yazıcı 3, Servet Kayhan 1, Aziz Gümüş 1 e l A þ t ý m A Five Ye Motlity Anlysis in Chest Disese Hospitl Locted in Est Blckse Region n i j i O O i g in Doğu Kdeniz Bölgesindeki Bi Göğüs Hstlıklı Hstnesinde Beş Yıllık Motlite Anlizi h c s Re l

Detaylı

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment

Foot Disability in Patients with Ankylosing Spondylitis: A Clinical and Ultrasonographic Assessment e l A þ t ý m Foot Disbility in Ptients with Ankylosing Spondylitis: A Clinicl nd Ultsonogphic Assessment n i j i O O i g in Ankilozn Spondilitli Hstld Ayk Dizbilitesi: Klinik ve Ultsonogfik Değelendime

Detaylı