EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160"

Transkript

1

2 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin optimizasyonu için LifeCell kontrol sistemi LCD gösterge Set ve gerçek de erlerin sürekli gösterimi Yuvarlat lm fl köfleli yekpare paslanmaz çelik hücre NüveDis 90 C sulu dezenfeksiyon sistemi Son 72 saatlik parametrelerin ve alarmlar n izlenebildi i NüveTrack sistemi Otomatik s f rlama sistemi CO 2 ve otomatik s f rlama gaz hatlar nda 0.22 μm biyolojik filtre Numunelerin kurumas n engelleyen %95 nem seviyesi Sesli ve görsel alarm sistemi Dahili gaz regülatörü Nem tepsisi 3 adet raf Opsiyonel NüveCell veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti, kablo girifli, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarn uzak alarm sistemi, nuveray UV lambal sterilizasyon kiti, NüveStore SD yaz c, NüveClean nem tepsisi için dekontaminasyon kiti

3 DF 490 (-86 C) / FR 490 (-41 C) DIRECTFREEZE DER N DONDURUCULAR DF/FR Hücre hacmi: 455 litre S cakl k çal flma aral : DF 490 : - 45 C / -90 C FR 490 : - 20 C / -45 C Hücre içinden do rudan ve h zl so utma DF 490 için çift so utma gurubu zolasyonlu kapakl dört ba ms z bölme Programlanabilir mikroifllemcili ve flifre korumal kontrol sistemi Yüksek görünürlükte genifl LED gösterge Kilitli açma/kapama anahtar Kilitli kap kolu Is tmal yüzeyli, mükemmel s zd rmazl k sa layan conta Yüksek yo unlukta enjekte edilmifl poliüretan yal t m Sesli ve görsel alarm sistemi Alarm sistemini besleyen ve otomatik olarak flarj olan akü Uzak alarm ve NC alarm konta DF 490 için opsiyonel CO2 besleme ünitesi Opsiyonel haftal k s cakl k kaydedici, NüveFREEZE veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarn uzak alarm sistemi

4 EN EN 025/055/120 PID KONTROLLÜ NKÜBATÖRLER Üç farkl model: 25, 55 ve 120 litre S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 80 C En uygun inkübasyon flartlar ile genifl kullan m alan : T p ve veterinerlik alanlar nda biyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlar nda; ilaç, g da ve kozmetik sanayiinde araflt rma ve kalite kontrol deneylerinde; biyoteknoloji alan nda Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay ve kap ya yerlefltirilmifl kontrol paneli Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik iç yap Sürekli sabit s cakl k sa layan hava ceketli s tma sistemi Do al hava sirkülasyonu ile homojen s cakl k da l m Hücre içerisinde s cakl k düflüflüne neden olmadan numunelerin gözlenmesini sa layan çerçevesiz cam kap Emniyet termostat Is kayb n engelleyen üçlü yal t m Ayarlanabilir havaland rma klepesi Opsiyonel NüveTherm veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti EN EN 400/500 PID KONTROLLÜ EKONOM K NKÜBATÖRLER ki farkl model: 44 ve 120 litre S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 80 C En uygun inkübasyon flartlar ile genifl kullan m alan : T p ve veterinerlik alanlar nda biyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlar nda; ilaç, g da ve kozmetik sanayiinde araflt rma ve kalite kontrol deneylerinde; biyoteknoloji alan nda Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Eloksal (Anodik oksidasyon) kapl alüminyum hücre Do al hava sirkülasyonu ile homojen s cakl k da l m Hücre içerisinde s cakl k düflüflüne neden olmadan numunelerin gözlenmesini sa layan çerçevesiz cam kap Emniyet termostat Ayarlanabilir havaland rma bacas Yap lan program 1dk saat aras nda ayarlanan bir süre kadar erteleme ES ES 120/252 SO UTMALI NKÜBATÖRLER ki farkl model: 120 ve 252 litre S cakl k çal flma aral : -10 C / +60 C Biyoloji, zooloji ve ziraat alanlar nda donma, inkübasyon, kurutma ve uzun süreli saklama ve ilaç, g da ve kozmetik sanayiinde kalite kontrol laboratuvarlar nda kullan m için ideal dizayn Dokuz kademeli dokuz program haf zal programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi sayesinde çok amaçl kullan m Her program 99 kez tekrar özelli i S cakl k, zaman, program ve basamak say s için dijital gösterge, kullan m kolay kontrol paneli Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik iç yap Cebri hava sirkülasyonu ile homojen s da l m Kap üzerinde cam gözetleme penceresi Buton kontröllü iç ayd nlatma Otomatik defrost sistemi Is tma için gaz genleflmeli emniyet termostat Opsiyonel NüveTherm veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti

5 Üç farkl model: 32, 55 ve 120 litre S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 250 C Kuru haval sterilizasyon, kurutma ve s tma ifllemleri için ideal dizayn Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Birçok kimyasala dayan kl ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre Üçlü izolasyon ve hava ceketli s tma sistemi ile mükemmel s cakl k da l m ve kararl l Do al hava sirkülasyonu ile sa lanan homojen s cakl k da l m S k kapanan ve contaya tam basan kap sayesinde düflük s kayb Ayarlanabilir havaland rma klepesi Emniyet termostat Yap lan program 1dk saat aras nda ayarlanan bir süre kadar erteleme FN FN 300/400/500 KURU HAVA STER L ZATÖRLER FN 032/055/120 KURU HAVA STER L ZATÖRLER Üç farkl model: 22, 44 ve 120 litre S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 250 C Kuru haval sterilizasyon, kurutma ve s tma ifllemleri için ideal dizayn Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Sabit ve kararl s cakl klar için uygun yal t m Eloksal (Anodik oksidasyon) kapl alüminyum hücre Do al hava sirkülasyonu ile sa lanan homojen s cakl k da l m ve kararl l S k kapanan ve contaya tam basan kap sayesinde düflük s kayb Ayarlanabilir havaland rma bacas Emniyet termostat Yap lan program 1dk saat aras nda ayarlanan bir süre kadar erteleme KD Üç farkl model: 193, 375 ve 700 litre S cakl k çal flma aral : 70 C / 250 C Kurutma ve s tma ifllemleri için genifl hacim Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Sabit ve kararl s cakl klar için uygun yal t m Paslanmaz çelik iç yap Cebri hava sirkülasyonu ile sa lanan homojen s cakl k da l m Yo un nemli uygulamalar için istenildi inde çal flt r labilen nem atma fan S k kapanan ve contaya tam basan kap sayesinde düflük s kayb Ayarlanabilir havaland rma klepesi Emniyet termostat Yap lan program 1dk saat aras nda ayarlanan bir süre kadar erteleme KD 200/400/700 FIRINLAR EV Kullan labilir hacim: 15 litre S cakl k çal flma aral : 70 C / 200 C Is ya duyarl numunelerin kurutulmas ve asal gaz alt nda yap lan deneyler için uygun dizayn Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Kontaminasyona, birçok kimyasal buhara ve korozyona dayan kl paslanmaz çelik hücre Gövde üzerine kolayca tak labilen, silikondan yap lm fl tek parça conta Hücredeki bas nç de iflimlerini gözlemlemek için manometre Vakum ba lant s ve kuru hava veya asal gaz eklenebilmesi için iki küresel vana Kap üzerinde s ya dayan kl gözetleme penceresi Opsiyonel NüveTherm veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti 018 EV O18 VAKUMLU FIRIN

6 NF NF 048 M KROL TRE VE HEMATOKR T SANTR FÜJ NF 200 MASA ÜSTÜ SANTR FÜJ Maksimum Kapasite : 12x15 ml Maksimum H z : rpm Maksimum RCF : 2.822xg Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi H z/rcf ve zaman için dijital gösterge H z ve RCF de eri girilerek çal flabilme özelli i 1-99 dakika zamanlay c ve süresiz çal flma imkan Elektrostatik toz boyal çelik çal flma haznesi K sa süreli çal flmalar için Pulse butonu Sessiz, güçlü ve bak m gerektirmeyen indüksiyon motor Motor afl r s korumas Numunelerin s nmas n engelleyen ventilasyon sistemi Kapak kilidi Polipropilen, otoklavlanabilir 12x15 ml Aç l Rotor 1.5/2 ml ve 7 ml tüpler için adaptörler Aç l Rotor Hematokrit Rotor Maksimum Kapasite : 24x2 ml 24xkapiler tüp Maksimum H z : rpm rpm Maksimum RCF : xg xg Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi H z/rcf ve zaman için dijital gösterge H z ve RCF de eri girilerek çal flabilme özelli i 1-99 dakika zamanlay c ve süresiz çal flma imkan Elektrostatik toz boyal çelik çal flma haznesi K sa süreli çal flmalar için Pulse butonu Sessiz, güçlü ve bak m gerektirmeyen indüksiyon motor Motor afl r s korumas Numunelerin s nmas n engelleyen ventilasyon sistemi Kapak kilidi ki farkl rotor seçene i : 24x1,5/2 ml Aç l Rotor 24xkapiler tüp Hematokrit Rotor 250/400/500/700/800 μl ve 200 μl PCR tüpleri için adaptörler NF 400-NF 400R ORTA KAPAS TEL MASA ÜSTÜ SANTR FÜJLER NF 800 NF 800R ÇOK AMAÇLI MASA ÜSTÜ SANTR FÜJLER NF Maksimum Kapasite: Maksimum H z : Maksimum RCF: Aç l r Rotorlar 4x200 ml 2x3M.Plaka rpm rpm 3.045xg 2.349xg 6x50 ml rpm 9.418xg Aç l Rotorlar 30x15 ml 24x2 ml rpm rpm 3.007xg xg Aç l Rotorlar Aç l r Rotorlar Maksimum Kapasite : 16x15 ml 4x100 ml 2xM.Plaka Maksimum H z : rpm rpm rpm Maksimum RCF : 2.142xg 2.819xg 2.011xg Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi H z/rcf ve zaman için dijital gösterge H z ve RCF de eri girilerek çal flabilme özelli i NF 400R cihaz nda s cakl k için dijital gösterge Elektronik dengesizlik dedektörü Paslanmaz çelik hazne 1-99 dakika zamanlay c ve süresiz çal flma imkan 5 h zlanma, 5 frenleme kademe seçimi K sa süreli çal flmalar için Pulse butonu Sessiz, güçlü ve bak m gerektirmeyen indüksiyon motor NF 400 için numunelerin s nmas n engelleyen ventilasyon sistemi NF 400R nin güçlü so utma sistemi ile -9 C / +40 C aras nda programlanabilen s cakl k Motor afl r s korumas Kapak kilidi NF 400R için CFC içermeyen so utma gaz ve yal t m malzemesi En çok kullan lan tüplere uygun zengin aksesuvar çeflidi NF 1200 NF 1200R ÇOK AMAÇLI MASA ÜSTÜ SANTR FÜJLER Maksimum Kapasite: Maksimum H z : Maksimum RCF: Aç l r Rotorlar 4x280 ml 2x3M.Plaka rpm rpm 3.082xg 2.349xg Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi Programlanabilir parametreler : Program no, h z, zaman, h zlanma ve frenleme oran ve NF 800R / NF 1200R için s cakl k Programlanabilir parametreler için dört ayr dijital gösterge H z ve RCF de eri girilerek çal flabilme özelli i Çal fl lan h z n santrifüj kuvvetini görebilme imkan 1-99 dakika zamanlay c ve süresiz çal flma imkan 10 program haf zas 10 h zlanma, 10 frenleme kademe seçimi Paslanmaz çelik hazne Emniyet özellikleri: Koruyucu çelik halka, elektronik dengesizlik dedektörü, rotor afl r h z korumas, olas hatalar için diyagnostik sistem, kapak kilidi, motor afl r s korumas En çok kullan lan tüplere uygun zengin aksesuvar çeflidi Sessiz, güçlü ve bak m gerektirmeyen indüksiyon motor NF 800 / NF 1200 için numunelerin s nmas n engelleyen ventilasyon sistemi NF 800R / NF 1200R nin güçlü so utma sistemi ile -9 C / +40 C aras nda programlanabilen s cakl k NF 800R / NF 1200R için CFC içermeyen so utma gaz ve yal t m malzemesi Aç l Rotorlar 6x100 ml 10x10 ml 24x2 ml 30x2 ml rpm rpm rpm rpm 8.965xg xg xg xg

7 BM Farkl tank kapasiteleri ve s cakl k çal flma aral klar : BM 302 : 14 lt., Ortam S cakl +5 C / 80 C BM 402 : 30 lt., Ortam S cakl +5 C / 80 C BS 302 : 14 lt., 0 C / 80 C BS 402 : 30 lt., 0 C / 80 C BM/BS SU BANYOLARI Tank kapasitesi: 30 litre Sıcaklık çalıflma aralı ı : Ortam sıcaklı ı +5 C / 99.9 C rpm arasında programlanabilir çalkalama hızı Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi Çalkalama hızı, sıcaklık ve zaman için dijital göstergeler ve kullanımı kolay kontrol paneli Kararlı ve sabit sıcaklıklar için çok iyi sıvı sıcaklı ı kontrolü Yekpare paslanmaz çelik tank Tank dıflına yerlefltirilmifl ısıtıcılar Üçlü yalıtım sistemi ile homojen sıcaklık da ılımı De iflik kapasitede tüp ve flasklar için çeflitli aksesuvarlar ST ST 30 ÇALKALAMALI SU BANYOSU 402 Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi. Kararl ve sabit s cakl klar için çok iyi s v s cakl kontrolü Homojen s cakl klar için güçlü dahili sirkülasyon pompas S cakl k ve zaman için dijital göstergeler ve kullan m kolay kontrol paneli Çal fl lan numunelerin hassasiyetine ba l olarak programlanabilen alarm limitleri Yekpare ve paslanmaz çelik tank De iflik kapasitede tüp ve flasklar için çeflitli aksesuvarlar Opsiyonel harici sirkülasyon sistemi (BM ve BS serisi) Opsiyonel NüveTherm veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti NB 4, 7 ve 15 litre kullan l r hacimli üç farkl model S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 99.9 C Mikrobiyoloji, araflt rma ve sanayi laboratuvarlar ndaki birçok genel ve özel uygulamalar için ideal dizayn Programlanabilen PID mikroifllemcili kontrol sistemi ile mükemmel s cakl k kontrolü S cakl k ve zamanlay c için iki ayr dijital gösterge Paslanmaz çelikten yap lm fl kolay temizlenebilen yekpare tank Üçlü izolasyon ile çok iyi s cakl k da l m ve kararl l Laboratuvar tezgah nda az yer kaplayan boyutlar Yap lan program 1dk saat aras nda ayarlanan bir süre kadar erteleme NB 5/9/20 S RKÜLASYONSUZ SU BANYOLARI

8 ND ND 4 / 8 / 12 DEPOLAMA TANKLI SU D ST LE C HAZLARI Üç farkl distile su kapasitesi: 4, 8 ve 12 litre/saat Distile su depolama tank kapasiteleri: 8, 16 ve 24 litre Mikroifllemcili kontrol ile tam otomatik çal flma Paslanmaz çelik kaynama kazan ve so utma serpantini Paslanmaz çelik s t c lar Yüksek su seviyesi, yetersiz su, distilasyon, s t c ar zas, yar m dolu tank, tam dolu tank için uyar ledleri Is t c lar n kireçlenmesini önleyen silifos filitre Hem duvara monte edilebilir hem de masa üstü kullan ma uygun yap NS 103 NS 103 EKONOM K SU D ST LE C HAZI Distile su kapasitesi: 3.5 litre/saat Paslanmaz çelik s t c Su ve buharla temas eden tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden yap lm flt r Bofl kaynama kazan ve su kesintisine karfl koruma Girifl suyu bas nc için manometre Düflük su bas nc nda yüksek verim Kolay çal flt rma Duvara monte edilir tip MD MD 72 / 120 / 294 K T SAKLAMA DOLAPLARI Üç farkl kapasite: 200, 303, 630 litre Çal flma s cakl k aral : 0 C / 10 C Paslanmaz çelik iç hücre zolasyonlu çelik çerçeveli, üç kat cam pencereli, kilitlenebilir kap Paslanmaz çelik tel raflar Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi Dijital gösterge Yüksek yo unlukta enjekte edilen poliüretan yal t m Kan özelli indeki s v dan s cakl k kontrolü.düflük ve yüksek s cakl k için ayarlanabilir alarm sistemi S cakl k sensörü ar zas için alarm sistemi Sesli ve fl kl güç kesintisi ve kap alarm Tüm alarm durumlar için uzak alarm ç k fl NC alarm konta Alarm sistemini besleyen besleyen ve otomatik olarak flarj olan akü Buton kontrollü iç ayd nlatma Opsiyonel olarak sunulan NüveBank veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti, haftal k s cakl k kaydedici, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarm uzak alarm sistemi

9 KN 72/120/294/504 KAN SAKLAMA DOLAPLARI PN 150 / 300 TROMBOS T NKÜBATÖRLER KN Kapasite: KN 72, 200 lt, 72 adet kan torbas KN 120, 303 lt, 120 adet kan torbas KN 294, 630 lt, 294 adet kan torbas KN 504, 1090 lt. 504 adet kan torbas Kan ve kan ürünleri saklamak için ileri teknoloji Paslanmaz çelik hücre Yüksek yo unlukta, enjekte edilmifl poliüretan izolasyon Çok iyi izolasyon sa layan ve UV fl n engelleyen, üç kat caml kap penceresi Manyetik contal ve kilitlenebilir kap Gösterge paneli üzerinden tek tufl ile kontrol edilen ayd nlatma Önünde pleksiglas koruyucu bulunan, kolayca çekilebilen paslanmaz çelik çekmeceler Torba etiketlerinin kolay okunabilmesi için, kan torbalar n n aç l yerlefltirilmesine imkan tan yan çekmece içinde ayraçlar. Çok iyi s cakl k da l m ve kararl l sa layan güçlü so utma sistemi So utma evaporatörünün verimlili ini korumak için tam otomatik defrost sistemi Kilitli açma/kapama anahtar Kullan m kolaylaflt ran ve saklanan ürünlerin güvenli ini garanti eden mikroifllemcili kontrol sistemi Programlanabilir s cakl k aral : 0 C / +10 C 0,1 C çözünürlükte dijital gösterge Yüksek ve düflük s cakl k, elektrik kesintisi, s cakl k sensörü ar zas ve aç k kap için alarm sistemi Alarm sistemini besleyen ve otomatik olarak flarj olan pil Standart olarak sunulan uzak alarm ç k fl Kanla benzer s sal özelliklere sahip s v dan s cakl k ölçümü Yüksek çözünürlükte yedi günlük grafiksel s cakl k kaydedicisi Merkezi alarma ba lant ç k fl Opsiyonel olarak sunulan, KN Serisi cihazlar n çal flmas n bilgisayardan gözlemleyebilme imkan veren NüveBank veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarn uzak alarm sistemi. ki farkl kapasite: 150 ve 306 litre Trombosit torba kapasiteleri: 54 ve 108 adet Standart trombosit çalkalay c : PN 150 de 1 adet, PN 300 de 2 adet Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ayar aral : 20 C / 35 C Paslanmaz çelik iç yüzey zolasyonlu çelik çerçeveli, üç kat cam pencereli, kilitlenebilir kap Yüksek yo unlukta enjekte edilen poliüretan yal t m Kan özelli indeki s v dan s cakl k kontrolü Düflük ve yüksek s cakl k için ayarlanabilir alarm sistemi S cakl k sensörü ar zas için alarm sistemi Sesli ve fl kl güç kesintisi ve kap alarm Tüm alarm durumlar için uzak alarm ç k fl NC alarm konta Alarm sistemini besleyen besleyen ve otomatik olarak flarj olan akü Pille beslenen, yedi günlük dairesel s cakl k kaydedici Buton kontrollü iç ayd nlatma Opsiyonel olarak sunulan NüveBank veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarn uzak alarm sistemi PS 54 TROMBOS T ÇALKALAYICISI PN/PS 54 adet trombosit torba kapasitesi 9 adet numaraland r lm fl, ergonomik, paslanmaz çelik tel raf Çalkalama h z : 60 devir / dakika Düflük sesli çal flma Hareketin durmas halinde sesli alarm sistemi

10 EN MN MN 090/120 CLASS II M KROB YOLOJ K EMN YET KAB NLER Farkl çal flma tablas geniflli inde iki model : MN 090: 89 cm, MN 120: 119 cm Kullan c, çevre ve ürün için birinci s n f koruma Dijital hava ak fl h z göstergeli mikroifllemcili kontrol sistemi 0,3 μm partiküller için % 99,999 verimlilikte iki adet HEPA filtre Kilitli açma/kapama anahtar Elektrik kesintisi, aç k pencere, düflük ve yüksek hava ak fl h z ve t kanm fl filtre için alarmlar Amortisörlü pencere sayesinde mükemmel hava s zd rmazl Kol deste i, çok sessiz fan motoru ve yüksek fl k yo unlu u ile yüksek kullan m konforu Düzgün kabin yüzeyleri ve yuvarlat lm fl kaynaks z köfleler sayesinde kolay temizlik ve dekontaminasyon Artan filtre direncine karfl otomatik h z kompanzasyonu HEPA filtreden geçen havan n tekrar sirküle edilmesiyle uzat lan HEPA filtre ömrü Paslanmaz çelikten yap lm fl, yerinden ç kabilir üç parçal çal flma yüzeyi DOP test girifli, saat sayac ve iki adet elektrik prizi standart DOP test belgeli TS EN belgeli TÜV Nord GS Belgeli (MN 120) LN LN 090/120 LAM NER HAVA KAB NLER Farkl çal flma tablas geniflli inde iki model: LN 090: 89 cm., LN 120: 119 cm. Ürün korumas için, partikülsüz ortamda zarars z numuneler ile çal flabilme imkan Elektrostatik toz boyal d fl gövde Paslanmaz çelikten yap lm fl, yerinden ç kabilir tek parça çal flma yüzeyi 0.5 μm den büyük partiküller için % 85 verimlilikte ön filtre ve 0.3 μm partiküller için % verimlilikte HEPA filtre Dijital hava ak fl h z göstergeli mikroifllemcili kontrol sistemi Artan filtre direncine karfl otomatik h z kompanzasyonu Düflük ya da yüksek hava ak fl h z için görsel ve sesli alarm HEPA filtreden geçen havan n tekrar sirküle edilmesiyle uzat lan ön filtre ve HEPA filtre ömrü Yüksek kabin ayd nlatmas ve düflük gürültü seviyesi DOP test girifli Standart zaman sayac ve iki adet elektrik prizi

11 012 OT OT 012 MASA ÜSTÜ BUHARLI STER L ZATÖR (OTOKLAV) Kapasite: 12 litre S cakl k çal flma aral : 110 C / 140 C T pta veya difl hekimli inde kullan lan paketsiz malzemelerin h zl ve güvenli sterilizasyonu için ideal yap Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Hücredeki bas nç de iflimlerini gözlemlemek için manometre Afl r bas nca karfl emniyet ventili ve bas nç anahtar Su veya at k su ba lant s gerektirmeyen kolay kullan labilir yap B / S / VS MODEL MASA ÜSTÜ BUHARLI STER L ZATÖRLER (OTOKLAVLAR) OT 18B/23B OT 23S OT 23VS/32VS STEAMART Sterilizasyon Yük Tipleri: B Model: Paketli, paketsiz, içi bofl A* Tipi yük, gözenekli (tekstil) malzemeler, kauçuk, metal, s ya dayan kl cam ve plastik malzelemeler. VS Model: Paketli, paketsiz, içi bofl B* Tipi yük, gözenekli (tekstil) malzemeler, kauçuk, metal, s ya dayan kl cam ve plastik malzelemeler. S Model: Paketli, paketsiz kat malzemeler. Programlar: B ve S modeller: Genel, h zl, hassas, prion. VS modeller: Genel, paketli, h zl, hassas, prion. Test Programlar : B modeller: Bowie & Dick / Helix Test ve Vakum Testi VS modeller: Bowie & Dick ve Vakum Testi Paslanmaz çelik hücreli kullan l r hacim B ve VS modellerde darbeli ön vakum sistemi Tam otomatik çal flma Ön s tma sistemi Geliflmifl mikroifllemcili kontrol sistemiyle 128 x 64 piksel likit kristal gösterge (LCD) Proses de erlendirme sistemi Kapsaml hata tan mlama sistemi Son 52 sterilizasyon çal flmas n haf zada saklama özelli i Temizlik ve bak m için hat rlat c Standart RS 232 ç k fl ile yaz c veya bilgisayara ba lama imkan Opsiyonel termal yaz c Opsiyonel NüveStore SD yaz c EN standard na uygun Hücre Kapasiteleri : OT 18B: 18 litre OT 23B, OT 23S, OT 23VS: 23 litre OT 32 VS: 32 litre * EN Standard n n tüm gereksinimlerini karfl lar

12 OT 100V OT 100V D K T P LABORATUVAR BUHARLI STER L ZATÖRÜ (OTOKLAV) Hücre hacmi: 100 litre Paslanmaz çelik hücre Sterilizasyon s cakl klar : 105 C / 136 C 5 adet haz r sterilizasyon program : Genel, kat, pirion, h zl, hassas 6 adet özel program: 5 adet kat, 1 adet s v Test programlar : Vakum testi, Bowie&Dick / Helix testi Kolay kullan ml mikroifllemcili kontrol sistemi LCD gösterge Son 25 sterilizasyon çevrimi için haf za Yaz c, PC, SD yaz c için RS 232 ç k fl Ön vakum sistemi Dahili buhar jeneratörü Bak m gerektirmeyen diyafram tip vakum pompas Hava alma hatt nda HEPA filtre Proses de erlendirme sistemi Hata belirtme sistemi Standart 3 adet sepet Opsiyonel panel tip yaz c, termal yaz c, NüveStore SD yaz c ve otomatik su besleme ünitesi OT 40L/90L OT 40L/90L D K T P LABORATUVAR BUHARLI STER L ZATÖRLER (OTOKLAVLAR) ki farkl hücre hacmi : 40 lt. / 90 lt. Sterilizasyon s cakl klar : 105 C / 135 C Zamanlay c : dakika 5 adet haz r sterilizasyon program (2 adet s v, 3 adet kat ), 3 adet özel program (kat, s v, eritme) Mikroifllemcili kontrol ünitesi Likit Kristal Gösterge (LCD) Türkçe, ngilizce, Frans zca dil seçimi C aras nda ayarlanabilir ön s tma (inkübasyon s cakl ) C ve dakika ayarlanabilir eritme program Gecikmeli bafllatma Gerçek tarih, saat Otomatik bafllama Elektromekanik kapak kilit sistemi Is t c emniyet termostat 3 adet s cakl k sensörü S v içerisinden s cakl k kontrolü ile güvenli sterilizasyon Darbeli egzos sistemi Hava ile so utma sistemi sayesinde h zl so utma Hata belirtme sistemi Afl r bas nca karfl emiyet ventili Yüksek bas nç, yüksek s cakl a karfl emniyet sistemi 25 sterilizasyon çal flmas n haf zada tutma özelli i Sterilizasyon sepeti ç yüzey yap s : 316L paslanmaz çelik D fl yüzey yap s : 304 paslanmaz çelik 4 adet kilitlenebilir tekerlek sayesinde kolayca tafl nabilme Standart RS 232 ç k fl ile yaz c, SD veya bilgisayara ba lanma imkan Opsiyonel yaz c ve NüveStore SD yaz c Opsiyonel asansör (OT 90L için)

13 STEAMART EN 285 standartının gereksinimlerini karflılayan ileri teknoloji. Hücre ve STU kapasitesi : OT 300 : 300 Litre, 4 adet STU OT 430/430D : 430 Litre, 6 adet STU OT 570/570D : 570 Litre, 8 adet STU OT 710/710D : 710 Litre, 10 adet STU Paketli ve paketsiz dental, ameliyathane malzemelerinin, ameliyathane tekstilinin, plastik, lastik ve cam malzemelerinin, infüzyon sıvılarının mikrobiyolojik besiyerlerinin ve tıbbi atıkların sterilizasyonu için ideal dizayn. 316 L paslanmaz çelikten imal edilen hücre, buhar ceketi, kapı ve buhar jenaratörü. MDD 93/42/EC medikal cihaz direktifi ve PED 97/23/ EC basınçlı kaplar direktifine uygun üretim. Pnömatik olarak kontrol edilen ve gerekli emniyet özelliklerine sahip kapı. S zd rmazl k sa layan tek parça silikon conta. Yüksek kapasiteli, sessiz çalıflan su halkalı vakum pompası. Sorunsuz ve emniyetli bir çalıflma için yüksek kaliteli valfler, sensörler ve transmiterler. Buhar hatlarında pnömatik valfler. Yenilikçi HAVA SO UTMA sistemi ile düflük su ve enerji sarfiyatı. 7 renkli ekranlı PLC (mikroifllemcili) kontrol sistemi. Sterilizasyon çevrimi ile ilgili tüm bilgileri gösteren genifl ekran. 6 adet hazır, 50 adet özel program hafızası. ki adet test programı : Bowie & Dick ve vakum kaçak. Olası arızalar için geliflmifl arıza teflhis sistemi. Arıza durumunda sorunu bildiren servis menüsü. Standart termal yazıcı. Opsiyonel RS 232 çıkıflı ve yazılım. Çift kapılı modellerde (OT 430D/570D/710D) temiz taraf için 3.5 dokunmatik ekran. 850 litre tek ve çift kap l cihazlar siparifle müteakip üretilmektedir. OT 300/430/570/710 OT 430D/570D/710D BUHARLI STER L ZATÖRLER (OTOKLAVLAR)

14 TK 120/252/600 TEST KAB NLER TK Sıcaklık, nem ve aydınlatma kontrolü ile gerçek çevre flartlarının yaratılmasında ekonomik çözüm Elektrik, elektronik, otomotiv, otomotiv yan sanayileri, kimya, plastik, tekstil, ilaç, gıda, ambalaj sanayileri ve bitki büyütme, çimlendirme çalıflmaları için ideal dizayn Kullanılır hacim: TK 120 : 120 lt., TK 252 : 252 lt., TK 600 : 600 lt. Genifl sıcaklık aralı ı: - 10 C / + 60 C Nem çalıflma aralı ı: % 20 RH - % 95 RH Kapının içine yerlefltirilen lambalarla sa lanan güçlü aydınlatma Max.ıflık seviyesi: TK 120 : 6,000 lux, TK 252 : 12,000 lux, TK600 : 12,000 lux Aydınlatma için 0-24 saat programlanabilir zamanlayıcı Kolay kullanımlı programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi 128 x 64 piksel göstergeli kontrol paneli 10 program hafızası Sıcaklık ve nem için 9 basamaklı program yapabilme imkanı Paslanmaz çelik hücre ve elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik gövde ç cam kapı Nem jenaratörü Güçlü hava sirkülasyonu ile çok iyi sıcaklık ve nem da ılımı ve kararlılı ı Isıtma için ayarlanabilir emniyet termostatı Çalıflan programın yazılmasını sa layan standart yazıcı çıkıflı 32 Kbyte kalıcı, 256 Kbyte opsiyonel hafıza Opsiyonel olarak sunulan, cihazın bilgisayardan da kontrol edilmesini sa layan NüveGROWTH veri kontrol yazılımı ve RS 232 kiti, uzak alarm ç k fl, su besleme ünitesi, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarn uzak alarm sistemi GC 400 B TK BÜYÜTME KAB N GC 400 S cakl k, nem ve ayd nlatma kontrolü gerektiren araflt rmalar için ileri teknoloji Kullan l r hacim : 400 lt. Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre S cakl k aral : -20 C / 60 C (tüm fl klar kapal yken) Nem çal flma aral : % 20 Rh / % 95 Rh (10 C ile 60 C aras nda) Bulunulan bölgeye göre 0 / 2000 metre aras rak m ayar lüx, 5 kademe ayarlanabilir gerçek zamanl fl k kontrolü Tüm menülerin ve parametrelerin hem alfabetik hem de rakamsal izlenebilece i ve ayarlanabilece i likit kristal gösterge (LCD) Gerçek zaman saati 10 program haf zal programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi sayesinde çok amaçl kullan m S cakl k ve nem için 9 basamakl program yapabilme imkan saat 59 dakika ve süresiz çal flma imkan (tüm basamaklar için ayr ayr ) 1-99 aras nda program tekrarlama imkan PID kontrol sistemi ile s tma, oransal kontrol sistemi ile so utma Güçlü hava sirkülasyonu ile çok iyi s cakl k ve nem da l m ve kararl l Psikrometrik diyagrama göre yap lan nem kontrolü ile optimum do ruluk ve kararl l k Ayarlanabilir dijital emniyet termostat CFC içermeyen so utma gaz ve yal t m malzemesi Bilgisayar ve yaz c için ba lant portlar 32 Kbyte kal c, 256 Kbyte opsiyonel haf za Opsiyonel olarak sunulan, cihaz n bilgisayardan da kontrol edilmesini sa layan NüveGROWTH veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti

15 D 300 KL MAT K TEST KAB N 300 Otomotiv, otomotiv yan sanayi, plastik, inflaat, g da, ilaç, elektronik ve haberleflme, askeri teçhisat gibi sanayi sektörlerinde üretimi yap lan mamüllerin kalite kontrol, kararl l k, yaflland rma, koflulland r lm fl flartlarda depolama ve saklama, raf ömrü ve araflt rma/gelifltirme testlerinin yap ld kalite kontrol laboratuvarlar ve üniversitelerin makina mühendisli i, elektronik mühendisli i, inflaat mühendisli i, g da mühendisli i ve kimya bölümlerinde araflt rma laboratuvarlar için ideal dizayn S cakl k ve nem kontrolü gerektiren araflt rmalar için ileri teknoloji Kullan l r hacim : 290 lt. Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre S cakl k çal flma aral : -40 C / 150 C Nem çal flma aral : %15 Rh / %98 Rh (10 C ile 90 C aras nda) Bulunulan bölgeye göre 0 / 2000 metre aras rak m ayar Tüm menülerin ve parametrelerin hem alfabetik hem de rakamsal izlenebilece i ve ayarlanabilece i likit kristal gösterge (LCD) Gerçek zaman saati saat 59 dakika ve süresiz çal flma imkan 1-99 aras nda program tekrarlama özelli i Tek buton ile kumanda edilen iç ayd nlatma PID kontrol sistemi ile s tma, oransal kontrol sistemi ile so utma Güçlü hava sirkülasyonu ile çok iyi s cakl k ve nem da l m ve kararl l Psikrometrik diyagrama göre yap lan nem kontrolü ile optimum do ruluk ve kararl l k Çok iyi yal t m sa layan ve numunelerin gözlemlenmesini kolaylaflt ran befl kat temperli camdan gözetleme penceresi 10 program haf zal programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi sayesinde çok amaçl kullan m S cakl k ve nem için 9 basamakl program yapabilme imkan Ayarlanabilir dijital emniyet termostat stenildi inde 4 ayr harici s cakl k hissedicisi (Pt 100) ile hücreden ve numuneden s cakl k ölçümü CFC içermeyen so utma gaz ve yal t m malzemesi Bilgisayar ve yaz c için ba lant portlar 32 Kbyte kal c, 256 Kbyte opsiyonel haf za Opsiyonel olarak sunulan, cihaz n bilgisayardan da kontrol edilmesini sa layan NüveCLIMATE veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti D D 300 KL MAT K TEST KAB N

16 Do ru Sonuçlar için, Do ru Seçim 1968 y l nda kurulan Nüve, 1976 y l nda Temel Laboratuvar Cihazlar üretmeye bafllayarak bu alanda yerli üretimin ilk örne ini oluflturmufltur. Kalite kontrol, teflhis ve araflt rma laboratuvarlar nda kullan lan cihazlar n büyük ço unlu unun yabanc orijinli oldu u ülkemizde, bu alanda yerli üretimin eksikli ini görerek bafllad üretimini 40 y l aflk n bir süredir baflar yla sürdürmektedir. Bugün, Avrupa ve dünya pazarlar ndaki mevcut yeri, rekabet gücü ve geliflen teknolojiye paralel olarak iflleyen fabrikasyon üretim tarz ile ülkemizin gurur duydu u örnek firmalardan biri olmufltur. Laboratuvar cihazlar nda Bat l örnekleriyle efl de er kalitede üretti i ürünleri, mevcut Türk standartlar na (TSE) uygun oldu u kadar insan, hayvan ve çevre sa l konusunda Avrupa Birli i standartlar n n gereklerini de (CE) bünyesinde tafl maktad r. Firma genelinde uygulanan kalite sisteminin ve medikal cihaz üretebilme yeterlili inin, dünya çap nda geçerlili i olan ISO 9001 ve ISO belgeleriyle tescil edilmifl olmas, kaliteyi üretmek ve paylaflmaktaki kararl l n ortaya koymaktad r. Seri üretim teknolojisi, yurt içi ve yurt d fl bayi a, süratli servis uygulamas, s n rs z yedek parça temin imkan, ürünlerin k sa sürede uluslararas standartlara uygun olarak stoktan teslimi, Nüve de müflterilere do al olarak sunulan hizmetlerden yaln zca bir k sm d r. Yurt d fl nda 80 den fazla ülkeye ihracat yapan Nüve, yurt çap nda 33 bayisi arac l yla verdi i servis ve sat fl hizmetlerini Tüketicinin Korunmas Hakk ndaki Kanununun gereklerine uygun olarak yerine getirmektedir. 16 ürün grubu, 80 model çeflidi ve aral ks z sürdürdü ü ar-ge çal flmalar ile Nüve, genifl bir ürün yelpazesi sundu u müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karfl lamaya her zaman haz rd r. Haber vermeden de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. MERKEZ: Cadde No: 39/4 A. Öveçler ANKARA Tel : (312) (pbx) Fax : (312) FABR KA: Esenbo a Yolu, 22 km. Akyurt ANKARA Tel : (312) (pbx) Fax : (312) NÜVE SANAY MALZEMELER MALAT VE T CARET A.fi. STANBUL TANITIM VE SERV S MERKEZ : Turgut Özal Cad. Karagül fl Merkezi No : 84/89 F nd kzade STANBUL Tel : (212) Fax: (212) ZM R TANITIM VE SERV S MERKEZ : Mansuro lu Mah. Ankara Cad. 179/A Bayrakl / ZM R Tel : (232) Fax: (232) ISO 9001: 2008 ISO 13485: /Z15.K

BUHARLI STER L ZATÖRLER OT 40L / OT 90L

BUHARLI STER L ZATÖRLER OT 40L / OT 90L BUHARLI STER L ZATÖRLER OT 40L / OT 90L * ki farkl hücre hacmi: 40 litre / 90 litre * Sterilizasyon s cakl klar : 105ºC - 135ºC * Zamanlay c : 1-300 dakika * 5 adet haz r program sterilizasyon program

Detaylı

EN 025 / 055 / 120 PID KONTROLLÜ NKÜBATÖRLER EN 400 / 500 PID KONTROLLÜ EKONOM K NKÜBATÖRLER ES 120 / ES 252 SO UTMALI NKÜBATÖRLER

EN 025 / 055 / 120 PID KONTROLLÜ NKÜBATÖRLER EN 400 / 500 PID KONTROLLÜ EKONOM K NKÜBATÖRLER ES 120 / ES 252 SO UTMALI NKÜBATÖRLER EN 025 / 055 / 120 PID KONTROLLÜ NKÜBATÖRLER Üç farkl model: 25, 55 ve 120 litre S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 80 C S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay ve kap ya yerlefltirilmifl

Detaylı

FN 032/055/120 KURU HAVA STERİLİZATÖRLERİ FN 300/400/500 KD 200/400/700 FIRINLAR EV O18 VAKUMLU FIRIN E V 0 1 8 K D S E R İ S İ F N S E R İ S İ

FN 032/055/120 KURU HAVA STERİLİZATÖRLERİ FN 300/400/500 KD 200/400/700 FIRINLAR EV O18 VAKUMLU FIRIN E V 0 1 8 K D S E R İ S İ F N S E R İ S İ FN 032/055/120 KURU HAVA STERİLİZATÖRLERİ Üç farklı model: 32, 55 ve 120 litre Sıcaklık çalışlma aralığı: Ortam sıcaklığı +5 C / 250 C Kuru havalı sterilizasyon, kurutma ve ısıtma işlemleri için ideal

Detaylı

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin

Detaylı

laboratuvar & sterilizasyon teknolojisi

laboratuvar & sterilizasyon teknolojisi laboratuvar & sterilizasyon teknolojisi CO2 İNKÜBATÖRÜ EC 160 CO 2 İNKÜBATÖRÜ Hücre Hacmi: 160 litre Sıcaklık ayar aralığı: Ortam sıcaklığı + 7 C ile 50,0 C Sıcaklık dağılımı / dalgalanması: 37 C de ±0,3

Detaylı

laboratuvar & sterilizasyon teknolojisi

laboratuvar & sterilizasyon teknolojisi laboratuvar & sterilizasyon teknolojisi CO2 İNKÜBATÖRÜ EC 160 CO 2 İNKÜBATÖRÜ Hücre Hacmi: 160 litre Sıcaklık ayar aralığı: Ortam sıcaklığı + 7 C ile 50,0 C Sıcaklık dağılımı / dalgalanması: 37 C de ±0,3

Detaylı

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler

OT SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler OT SERİSİ Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE ARIZA TESPİT SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler

OT 150/150D. Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler OT 150/150D Yatık Tip Buharlı Sterilizatörler İŞLEM DEĞERLENDİRME VE HATA UYARI SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon

Detaylı

DF / FR SERİSİ. Derin Dondurucular

DF / FR SERİSİ. Derin Dondurucular DF / FR SERİSİ Derin Dondurucular Numune Saklamak İçin En Uygun Çözümler En çok kullanılan kutu ve tüpler için raflar Plazma torbası veya flask gibi farklı numuneler için çekmeceli raflar PLAZMA İÇİN ÇEKMECELİ

Detaylı

NC SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler

NC SERİSİ. Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler NC SERİSİ Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler NC 23B NC 23S/NC 32S MASA ÜSTÜ BUHARLI STERİLİZATÖRLER Masa Üstü Buharlı Sterilizatörler, genel medikal uygulamalarda, diş hekimliğinde, kişisel hijyen ve güzellik

Detaylı

OT 100V. Dik Tip Buharli Sterilizatör

OT 100V. Dik Tip Buharli Sterilizatör OT 100V Dik Tip Buharli Sterilizatör İŞLEM DEĞERLENDİRME VE HATA UYARI SİSTEMİ Program çalışması sırasında sterilizasyon şartlarını sorgulayan proses değerlendirme sistemi sayesinde, sterilizasyon işleminin

Detaylı

Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk... ...En iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını...

Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk... ...En iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını... İ.T.K Bülten Özel Sayı Cilt 1, Sayı 1 14 Eylül 2007 Sizlere Dünyanın en iyi ultra soğuk derin dondurucularını sunduk......en iyi buzdolaplarını, ilaç ve kan saklama dolaplarını......şimdi de her bütçeye

Detaylı

OT 40 L / 90 L. Laboratuvar Buharlı Sterilizatörleri

OT 40 L / 90 L. Laboratuvar Buharlı Sterilizatörleri OT 40 L / 90 L Laboratuvar Buharlı Sterilizatörleri STANDARTLARIN ÜZERİNDE GÜVENLİK Şifre korumalı çalışma, servis ve kalibrasyon menüleri Kapak emniyet sistemi - Hücre basınç altındayken kapak açılamaz.

Detaylı

Smart / Smart S TEKNİK ÖZELLİKLER. www.transmedikal.com

Smart / Smart S TEKNİK ÖZELLİKLER. www.transmedikal.com Sterilizasyonda Çözüm Ortağınız Smart / Smart S Volan/çift volan veya kayar/çift kayar kapaklı kontrol üniteli dokunmatik renkli ekranlı Buhar Sterilizatörleri TEKNİK ÖZELLİKLER GÜÇ KAYNAĞI 220/380 VAC

Detaylı

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox

Tamboy Fırınlar. 1227 multi turbo 4g - inox Solo Ürünler 2 Tamboy Fırınlar 1227 multi turbo 4g - inox 0+6 pişirme programlı grill fonksiyonlu multi turbo fırın 24 Saat programlanabilir dijital saat çıkartılabilir ve temizlenebilir full iç cam sistemi

Detaylı

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI

KUDOS. Laboratuvar Cihazları. 195 www.sahinlerkimya.com Tel: (0212) 659 54 00 pbx ULTRASON K SU BANYOLARI Laboratuvar Cihazları ULTRASON K SU BANYOLARI en yüksek kalite ultrasonic temizleyicileri dünya çap na sunmaktan gurur duyar. Ultrasonik teknoloji bir lider üreticisi olarak, Kudos yenilikçi ve patent

Detaylı

EC 160 CO 2. inkübatör

EC 160 CO 2. inkübatör EC 160 inkübatör GÖRÜNTÜLEME, İZLENEBİLİRLİK VE HABERLEŞME EC 160, numunelerinizin ideal şartlarda saklandığından emin olmanız için gelişmiş birçok özellik sunmaktadır. N-Smart kontrol sistemi verileri

Detaylı

BUHAR STERİLİZATÖRÜ. sterilizasyonda çözüm ortağınız. merkezi sterilizasyon ünitelerinde, hastane ve kliniksel uygulamalarda

BUHAR STERİLİZATÖRÜ. sterilizasyonda çözüm ortağınız. merkezi sterilizasyon ünitelerinde, hastane ve kliniksel uygulamalarda sterilizasyonda çözüm ortağınız BUHAR STERİLİZATÖRÜ merkezi sterilizasyon ünitelerinde, hastane ve kliniksel uygulamalarda 1984 1783 Centrum für Hygiene Medizinische Produktsicherheit (HYGCEN) Tip testleri

Detaylı

w w w. a l t a n l a b. c o m

w w w. a l t a n l a b. c o m altan endüstriyel ve laboratuvar cihazları San. Tic. A. Ş. Tel : (90 212) 491 05 04-534 18 91-534 01 43-523 42 50 Fax : (90 212) 525 48 27 http://www.altanlab.com altanlab@altanlab.com ÜRÜNLERİ GENEL LİSTESİ

Detaylı

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav

3M Sa l k Ürünleri. Masa Üstü Buhar Otoklav 3M Sa l k Ürünleri Masa Üstü Buhar Otoklav Güvenlik, performans ve uyum aç s ndan ideal Gözenekli malzemeler B170N PRO P 3M Masa Üstü Buhar Otoklav kullan m çok kolay olan, teknolojik aç dan geliflmifl

Detaylı

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C)

-86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -86 Ultra Derin dondurucular Liyofilizatörler (-55 ~ -120 C) -156 C CRYO Çift kompresör teknolojisi RS232 bağlantır arayüzü 0.1 C hassasiyetinde soğutma Kullanıcı şifresi ile güvenlikli setpoint sistemi

Detaylı

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ TEKNİK ŞARTNAMESİ LABALT T80 K AŞI DOLABI PASLANMAZ 1. Cihazın hacmi Brüt 85 lt Net 55 lt. 2. Cihazın en az 48 cm x52 cmx85 cm ölçülerinde. 3. Cihaz ideal saklama sıcaklığı olan +2/+8 C arasında çalışmalı ve +4 C ye set

Detaylı

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER. made in DENMARK

MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER. made in DENMARK MİKROBİYOLOJİK EMNİYET KABİNLERİ VE LİYOFİLİZATÖRLER made in DENMARK MARS CLASS II & MARS PRO CLASS II MARS CLASS II KABİNİ Çift filtre sistemi 110mm lik HEPA filtre ile 0,3mikron partiküle karşı %99,999

Detaylı

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31

Bulaşık Makineleri 31 Tam Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Yarı Ankastre Bulaşık Makineleri 31 Fırınlar 2-7 60 cm Fırınlar 2-5 Ethos Kompakt Buharlı Pişirici / Kompakt Fırın/ Kompakt Mikrodalga 6 Expression Kompakt Buharlı Pişirici 7 Classic Kompakt Fırın 7 Mikrodalgalar 8-10 Kahve Makinası 11 Isıtma

Detaylı

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ

STERİLİZASYON SİSTEMLERİ STERİLİZASYON SİSTEMLERİ Ürün kodu için seçeneklerine bakınız. 110 LT TEK KAPILI PLAZMA STERiLiZASYON CiHAZI Düşük ışılı hidrojen peroksit (H2O2) plazma sterilizasyon cihazı Diğer düşük ısılı cihazlara

Detaylı

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans.

Kaliteli ve yüksek verim sağlayan, soğutmalı AC motorlar ile Ekstruderlerde yüksek kapasite ve mükemmel performans. EKSTRUDER TÜRKÇE NT grubu Plastik Ekstruderler proses uygulamalarına bağlı olarak 3 farklı seride dizayn edilmiştir. NTB Basic, NTE Extra ve NTV Degazaj serisi ekstruderler, yüksek kalite ve optimum verimlilikte

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP

BEHER PP BEHER PP KULPLU BÜRET PENS PP BÜRET PENS PP HUN PP BEHER PP Mat Kal p Üzerine Bask l. Propilen kal pta bas lan bu ürünler; net, otoklavlanabilir ve kimyasallara karfl dayan kl d r. 11110 25 11111 50 11112 100 11113 250 11114 500 11115 1000 11116 2000 11117

Detaylı

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK

Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK. Erlen / Dar Boynlu / Dereceli / fiilifli, LAMTEK Beher / K sa Form / Dereceli, LAMTEK Erlen / Dar Boyunlu / Dereceli, LAMTEK LT1001260 LT1001270 LT1001280 LT1001290 LT1001300 LT1001310 LT1001320 LT1001330 LT1001340 LT1001350 1 400 ml 600 ml 800 ml LT1001510

Detaylı

BUHARLI STER L ZATÖRLER

BUHARLI STER L ZATÖRLER OT 300/430/570/710 430D/570D/710D BUHARLI STER L ZATÖRLER (OTOKLAVLAR) 1984 OT 300/430/570/710 430D/570D/710D Mikroişlemcili yeni buharlı sterilizatörlerimiz, basınçlı doymuş buhar ile steril edilebilen

Detaylı

Patlama önleyici ürünler

Patlama önleyici ürünler 13-797352.qxp 10/17/08 11:24 AM Page 1 Nükleer enerji Alev alabilen malzemelerden kaç nmak, patlamadan korunman n en kolay yoludur. Ancak, kimya ve eczac l k endüstrisinde ve di er endüstri alanlar nda,

Detaylı

SANTRİFÜJLER. made in GERMANY

SANTRİFÜJLER. made in GERMANY made in GERMANY İçlerinde kan ve değişik solüsyonlar bulunan deney tüplerini belirli bir hızla döndürmeyi sağlayan cihazlardır. Bunun sonucunda tüplerdeki yoğunluğa bağlı olarak çökme meydana gelir. Serum,

Detaylı

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01

DÖKÜM FIRINI (22 Lt.) ERC-01 Döküm Fırını Tamir ve İmalatı Sağlık Bakanlığı Onaylı Toz Maskeleri Toz ve Çapak Gözlükleri İş Güvenliği Malzemeleri Santrifüj Bakın ve Onarımı Her Türlü Kumlama Bakım ve Onarımı www.sertekniklab.com DÖKÜM

Detaylı

Fark basınç ölçüm cihazı

Fark basınç ölçüm cihazı Fark basınç ölçüm cihazı testo 526 Tüm basınç aralıkları için uygundur Sıcaklık kompanzasyonlu fark basınç sensörü, 0... 2000, cihaza entegre Sıcaklık ve basıncı ölçmek üzere kullanılan farklı probların

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26

www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları 1-4 Ateş Ölçerler 5-14 15-19 Bebek Tesizleri 20-23 Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler 24-26 2014 www.loobex.com www.loobex.com İÇİNDEKİLER Buhar Makinaları Ateş Ölçerler Bebek Tesizleri Kameralı Bebek Telsizleri Sterilizatörler Mama Isıtıcılar 1-4 5-14 15-19 20-23 24-26 27-29 buhar makinaları

Detaylı

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde

Külfırınları. Sülfat Kül Testlerinde. Yakma Kalıntısı Testlerinde. Isıl Dayanım Testlerinde. Ambalaj Malzemesi Testlerinde 24 Sülfat Kül Testlerinde Yakma Kalıntısı Testlerinde Isıl Dayanım Testlerinde Yaş Kimya Analizlerinde Hazırlık Aşamalarında Ambalaj Malzemesi Testlerinde İlaç endüstrisi Laboratuvarlarında Ar-Ge Laboratuvarlarında

Detaylı

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI

ELEKTRON K ELEKTR K SAYAÇLARI SAYACLARI Monofaze Elektronik Elektrik Sayaçlar Aktif Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo ve Sipariş Kodları Teknik Resimler 1 2 3 Trifaze Elektronik Elektrik Sayaçlar FTS3D Aktif FTS3K Kombi (Aktif + Reaktif)

Detaylı

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi

Do algaz ve LPG çin. Gaz Yak tl Brülörler. ALG Serisi 30-1.200 kw. GARANTi o algaz ve LPG çin Gaz Yak tl Brülörler ALG Serisi -. kw GARANTi ALG Serisi Gaz Brülörleri leri Teknoloji Gaz brülörleri uzun süreli testler sunucunda gaz konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler

2 Ocak/2011. Döner Flanşlı Kompansatörler 2 Ocak/2011 Döner Flanşlı Kompansatörler Döner Flanşlı Kompansatörler *Dizayn Değeri : 10/16 bar, 450 o, 1000 cycle. *Ondülasyon Malzemesi : AISI 304 *Flanş Malzemesi : TS EN 1092-1, PN10/16 Standart

Detaylı

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI

DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI DEMK-M SERİSİ MARİN TİP ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ ÜRÜN TANIMI KULLANIM ALANLARI TESİSAT BAĞLANTI ÖLÇÜLERİ BOYUTLAR - ÇİZİM BOYUTLAR - TABLO

Detaylı

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak)

η k = % 107 a kadar. %111 (Hi de eri baz al narak) Logamax Plus GB 022 Yo uflmal Kombi Tüketimde KonforPlus Düflük Yak t Tüketimi Yo uflma teknolojisiyle gelen çok yüksek verim, çok uzun ömürlü magnezyum-alüminyum-silisyum alafl m high-tech eflanjör, ak

Detaylı

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm

STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm 250 STANDBY 250 kva 400 Volt 50 Hz 1500 rpm TANITIM 4 ZAMANLI SU SOĞUTMALI DİZEL MOTOR,MEKANİK FANLI VE KORUYUCU KAFESLİ RADYATÖR,AKÜ İLE ÇALIŞTIRMA,AKÜ KABLOLARI VE SEHPASI,ŞARJ ALTERNATÖRÜ,MEKANİK GOVERNOR,MOTOR

Detaylı

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme

Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme Daire testereler Gönye kesmeler Profil kesmeler Demir bükme DA RE TESTERE C 7MFA 190 mm / 1010 W 190 mm b çak çap, 68 mm kesme derinli i paralel ayarlama sistemi güçlü alüminyum taban yüksek performansl

Detaylı

HEDEF LABORATUVAR CİHAZLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ.

HEDEF LABORATUVAR CİHAZLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. HEDEF LABORATUVAR CİHAZLARI ENERJİ MÜHENDİSLİK SANAYİ TİC.LTD.ŞTİ. HAKKIMIZDA Hedef mühendislik uzman ve deneyimli teknik kadrosuyla ülke teknolojisini dünya standartlarına taşımak ve etkin çözümler üretmek

Detaylı

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz

FAYDALI MODEL TESCiLi. SM5 ERA JETT {Elektrikli Piflirici} www.eraizgara.com. Ekonomik Cimri Sa l kl Zahmetsiz Çift yönlü piflirme ile yiyeceklerin her iki taraf n da çevirmeden piflirebilen yeni sistem! FAYDALI MODEL TESCiLi Zamanlay c (Timer) Otomatik kapanma ve uyar zili Üstte ve altta ayr ayr rezistanslar Yap

Detaylı

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP)

ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) ART ÇATI T P KL MA (ROOF - TOP) Çat (Roof - top) tipi klima cihazlar hipermarketler, ifl ve al flverifl merkezleri, sinema, tiyatro, gösteri merkezleri, sosyal tesisler, e itim kurumlar v.b yerler ile

Detaylı

Kablo Kanal Sistemleri

Kablo Kanal Sistemleri Schneider Electric Kablo Kanal Sistemleri Katalog Sistem kanalları Yapısal kablolamada uzman çözümler PKS Ultra Yeni tasar m ile daha estetik daha fazla kablo tafl ma kapasitesi (11x0) ve çevreye sayg

Detaylı

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı)

AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) AN-500 FLASH POINT (Full Digital Tam Otomatik) (Kapalı Tip Alevlenme Noktası Tayin Cıhazı tanıtımı) 1. LCD Grafik ekran. 2. Parlama (yanma) lambası. 3. Preset (ayarlar) düğmesi, bas değiştir, 4. Isıtma

Detaylı

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi

Motorin ve Hafif Ya lar çin. S v Yak tl Brülörler. GARANTi Motorin ve Hafif Ya lar çin S v Yak tl Brülörler ALM Serisi 0.06 GARANTi leri Teknoloji Motorin brülörleri uzun süreli testler sunucunda s v yak tlar konusunda deneyimli uzmanlar taraf ndan gelifltirildi.

Detaylı

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli

Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için Symaro sensörleri yenilikçi ve enerji verimli Sıva altı montaj için enerji tasarruflu Symaro sensörleri DELTA anahtarları serisi ile kullanım için uygun Answers for infrastructure

Detaylı

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç

Tam Kalk fll / Yüksek Bas nç www.gedikdokum.com API Seri 526 Rafineriler Kimya endüstrisi Petrokimya endüstrisi Petrol ve Gaz 1" 8" ölçü aralı, D T orifis seçenekleri Malzemeler : WCB, CF8M, WC6, LCB, API 526 standardına uygun tasarım

Detaylı

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş.

TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. TOPTAN FİYAT LİSTESİ / 2015-1 İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. İç Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 2015-1 TOPTAN FiYAT LiSTESi TAMBOY FIRIN SERİSİ (60*60) 6010 Tamboy Elk. Fırın (Beyaz) * Düğmeden Ateşlemeli * Gizli

Detaylı

OT SERİSİ. Buharlı Sterilizatörler Otoklavlar N-BOSS

OT SERİSİ. Buharlı Sterilizatörler Otoklavlar N-BOSS OT SERİSİ Buharlı Sterilizatörler Otoklavlar N-BOSS OT 300/430/570/710/430D/570D/710D Mikroişlemcili yeni buharlı sterilizatörlerimiz, basınçlı doymuş buhar ile steril edilebilen ısı ve neme dayanıklı

Detaylı

Ankastre Kış Fırsatları

Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Kış Fırsatları Ankastre Setler 3.769 7060 Multi Turbo Fırın 1.361 3904 Vitroseramik Ocak 972 8743 Davlumbaz 1.436 0+15 Fonksiyon Dijital programlanabilir dokunmatik kontrol paneli Fırın içi sökülebilir

Detaylı

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER

E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER E-KAB N E SER S DUVAR T P TES SAT KAB NLER Tan t m Atölyede Kolayl k Yerinde Kolayl k Siparifl Bilgileri Ön Örtü Elemanlar Aksesuarlar Özel Çözümler 1 3 5 9 11 13 14 E-Kabin E Serisi Duvar Tipi Tesisat

Detaylı

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR

D KEY T P S GORTALI YÜK AYIRICILAR Dikey Sigortal Yük Ay r c lar Üç Faz Ayr Ayr Aç labilen FVS160 NH00 / 160A Üç Faz Birlikte Aç labilen Ç NDEK LER Özellikler Teknik Tablo Teknik Resimler 1 2 FVS2 NH1 / 2A FVS400 NH2 / 400A FVS60 NH / 60A

Detaylı

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah.

Akü voltajı Akü kapasitesi 12 V. Çelik. Delme çapı. Ahşap. Vidalama Devir. Tork ayarı. Ağırlık 14.4 V. Akü voltajı Akü kapasitesi. 1.4 Ah. Akülüler AKÜLÜ DELME V DALAMA DS 12DVF3A, 2.0 Ah / 26 Nm 2.0 Ah, 2.0 Ah Ni-Cd akü tork + delme kademesi - tork kademesi; 1-6 Nm tork aral - delme kademesi; 26 Nm max. tork 10 mm anahtars z mandren, sa

Detaylı

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım

Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire Yenidoğan Açık Bakım Resuscitaire, sancı ve doğum sürecinde sahip olunması gereken ideal cihazdır. Etkin bir ısıtmalı tedavi platformunu klinik acil durum ve resüsitasyon için ihtiyaç duyduğunuz

Detaylı

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox

LX Restaurant. YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları. Full Inox LX-13690 Restaurant YENİ TASARIM - A13 Güvenlik Standartları Full Inox Fırın gücü; 2100 W Kolay temizlenebilen hareketli alt rezistans Çift cam ve yalıtım sistemi ile A13 güvenlik standartları İç aydınlatma

Detaylı

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü

Enfeksiyon Kontrolünde Uzman. Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Düşük Isı H2O2 Gaz Plazma Sterilizatörü Söz... Üstün kaliteli plazma sterilizatörü Renosem Hakkında RENOSEM, enfeksiyon önleme, mikrobiyal azalma sonucunu getiren yenilikçi Düşük Isılı Plazma Sterilizatörü

Detaylı

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa

OBO: Bir taflla iki kufl! GEK-K Rapid 45 ve GEK-K 80 lik kanal kapa OBO: Bir taflla iki kufl! Rapid 45 ve 80 lik kanal kapa OBO Top Modeller LFS Kablo Kanal Sistemleri K saca: çok daha fazla yer Rapid 45 Rapid 45 tipi kablo kanal, üst düzey bir esneklik sunmaktad r; çünkü

Detaylı

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr

Ürün Hattı. Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi. www.tsmglobal.com.tr Ürün Hattı Belden Kırmalı Tandem Silindir ARX 9-11 t Serisi www.tsmglobal.com.tr 2 Ammann yeni nesil ARX 90 ve ARX 110 belden kırmalı tandem silindirleri asfalt sıkıştırma teknolojisine farklı bir tasarım

Detaylı

Fan coil üniteleri. Teknik Veri

Fan coil üniteleri. Teknik Veri Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 Fan coil üniteleri Teknik Veri F a n c o i l ü n i t e l e r i E E D T R 1 1-4 0 0 çindekiler Ç NDEK LER TABLOSU 3 Dairesel

Detaylı

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi

PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi Güç Yönetimi PowerLogic Sistem Güç Ölçüm Cihaz PM700 Serisi 2005 Müflteri Yard m Hatt 444 30 30 TR-Hotline@schneider-electric.com www.schneider-electric.com.tr Schneider Electric markas Fonksiyonlar ve

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Buradaki ekipman yelpazesi 400 litre kapasiteli, AISI 304 paslanmaz çelik buzdolaplarından

Detaylı

aynı hedefi paylaşıyoruz AWD 655 Cerrahi Alet Yıkama Dezenfeksiyon Cihazı

aynı hedefi paylaşıyoruz AWD 655 Cerrahi Alet Yıkama Dezenfeksiyon Cihazı aynı hedefi paylaşıyoruz AWD 655 Cerrahi Alet Yıkama Dezenfeksiyon Cihazı AWD 655 AT-OS cerrahi alet yıkama dezenfeksiyon cihazı AT-OS cerrahi alet yıkama dezenfeksiyon cihazı ISO standardı EN-ISO 15883-12,

Detaylı

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI

ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI ELEKTRİKLİ SU ISITICILARI ENDÜSTRİYEL TİP ELEKTRİKLİ SU ISITICISI 54EWH Serisi Ürün No: 54 İSTANBUL KAZAN İmalat Makina İnşaat San. ve Tic. Ltd Şti. www.istanbulkazan.com.tr info@istanbulkazan.com.tr www.eastanbulwaterheater.com.tr

Detaylı

Soğutmalı tezgah - 160 lt

Soğutmalı tezgah - 160 lt Electrolux 160 litre soğuk tezgah; güvenilir, kompakt ve kullanım kolay soğuk depolamaya ihtiyaç duyan müşteriler için ideal çözümdür. Tüm iç yüzeyler, ticari sınıf darbeye dayanklı Polistren'den üretilmiştir.

Detaylı

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller

Enjektörler, İğneler Ve Kanüller BÖLÜM 1 ler, İğneler Ve Kanüller MVM Medikal Veteriner Malzemeleri l BÖLÜM 1 SAYFA 5 SET INJECT Tek Kullanımlık ler Steril tekli ambalaj içerisinde bulunmaktadır. 2 Parçalı 2 cc Yeşil 16 (kısa uç) 5 cc

Detaylı

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR

MEDİKAL LAMBALAR. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. Birlikte daha iyiyiz. MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR MEDİKAL LAMBALAR Birlikte daha iyiyiz. En zorlu tedavilere ışık tutuyoruz. AMELİYATHANE TAVAN LAMBALARI IP 5 4 < DUO LED CC DUO LED X1 DUO LED X2 DUO LED X3 S.K.: 22.1001 S.K.: 22.1002

Detaylı

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi

Özelleştirilebilir Akıllı Ev Sistemi Akıllı e Yaşam size evinizdeki tüm elektrikli eşyaları, aydınlatma sistemini, güvenlik sistemini mobil uygulamayla kontrol etmenizi ve yönetmenizi sağlar. Akıllı e Yaşam aynı zamanda min. %30 enerji tasarrufu

Detaylı

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr

1 Mart https://twitter.com/schneider_tr http://www.facebook.com/schneiderelectrictr https://twitter.com/schneider_tr n n n n n 3 4 5 6 B: Sepam 10 B serisi, aflırı yüklere, faz-faz hatalarına ve toprak hatalarına karfl koruma sa lar A: Sepam

Detaylı

Laboratuvar Cihazları

Laboratuvar Cihazları SU BANYOLARI Su Banyoları Genel Teknik Özellikler 1002 ila 1008 nkübasyon / naktivasyon Banyolar 7-40 I 1012 ve 1013 nkübasyon / naktivasyon Banyolar Dahili sirkülasyonlu 7-14 I 1023 Buharl su banyosu

Detaylı

Laboratuvardaki Gücünüz

Laboratuvardaki Gücünüz Laboratuvardaki Gücünüz Laboratuvar Cihazları Teknik Servis Kalibrasyon ANALİTİK VE YARI ANALİTİK TERAZİLER HASSAS TERAZİLER 0,01 g hassasiyete sahip, 6 kg tartım kapasitesine kadar çıkabilen hassas teraziler

Detaylı

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ

BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ BRÜLÖR BAYMAK SE YAKIT FARKETMEZ FUEL-O L BRÜLÖRLER ÇOK GEN fi ARALI I, BÜYÜK LERDE K KADEMEL MODELLER SESS Z, YÜKSEK VER ML ÇALIfiMA KARfiI BASINÇLI KAZANLAR Ç N ÖZEL D ZAYN EN Y KAL TE KOMPONENTLERLE

Detaylı

Say sal Koordinat okuma sistemleri

Say sal Koordinat okuma sistemleri Say sal Koordinat okuma sistemleri Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Güvenilir ölçme sistemleri-yüksek kalite ve daha fazla kâr Sony manyetik cetvelleri

Detaylı

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri

Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri Kompakt Tip Konveyörlü Bulafl k Makineleri 2 electrolux wtc Kompakt çözüm Electrolux ün yeni, kompakt tip konveyörlü bulafl k makineleri bulafl k sorununuz için mükemmel çözümler sunar; maksimum hijyen

Detaylı

Faaliyet Konular m z:

Faaliyet Konular m z: Faaliyet Konular m z: Is Transfer Bölümü Plakal Is Eflanjörleri Borulu ve Tubuler Eflanjörler Akümülasyon Tanklar Boylerler S v Transfer Bölümü Domestik Pompalar Hijyenik Pompalar Proses Pompalar Hijyenik

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL

Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL Teknik sistem kataloğu Terminal kutuları KL 1 4 6 5 3 7 2 Küçük panolar Dünya çapında onaylı ve çok sayıda standart ölçülerde stoklarımızda mevcut. Pratik sistem aksesuarları, KL terminal kutularını yaygın

Detaylı

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre

Akıllı Derin Dondurucular 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre

Akıllı Buzdolapları 400/650 litre Electrolux Prostore buzdolabı serisi GN küvetlere uygun buzdolabı ihtiyacı olan mutfak profesyonelleri için üretilir. Prostore serisindeki dolapların çok etkili ve verimli soğutma üniteleri, daha yüksek

Detaylı

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama

RS232C. Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 Kontrol ve Veri Toplama Güvenilirlik İleri teknoloji ürünü BAYKON Otomatik Kontrol Terazileri, en zorlu koşullarda yıllarca sorunsuz hizmet verecek şekilde tasarlanmış,

Detaylı

ANAEROBİK KABİNLER, İNKÜBATÖRLER VE VAKUMLU ETÜVLER. made in USA

ANAEROBİK KABİNLER, İNKÜBATÖRLER VE VAKUMLU ETÜVLER. made in USA ANAEROBİK KABİNLER, İNKÜBATÖRLER VE VAKUMLU ETÜVLER made in USA ANAEROBİK KABİNLER BACTRONEZ BACTRON 600 ANAEROBİK KABİN ÖZELLİKLERİ Numuneleri kolay yönetmek için eldivensiz dizayn Ayrılmış inkübatör

Detaylı

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h)

Düşük Sıcaklık Kazanı. Gaz yakıtlı ısıtıcı bacalı ve hermetik işletme için: 10,5 24 kw (9 000 20 600 kcal/h) VITOPEND 100-W Gaz yakıtlı kombi / ısıtıcı Bacalı veya hermetik işletme için Modülasyonlu, atmosferik brülörlü Anma ısı gücü aralığı: 10,5 30 kw (9 000 25 800 kcal/h) Düşük Sıcaklık Kazanı Vitopend 100-W,

Detaylı

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir.

Kroze Maflas. Pens. Lam ve Lamel Pensi. Pens. Pens. Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Küt uçlu ve paslanmaz çelikten imal edilmifltir. Kroze Maflas Paslanmaz çelikten imal edilmifltir. 02.1221.00 OM101001 200 02.1222.00 OM101002 250 02.1223.00 OM101003 300 02.1224.00 OM101004 350 02.1225.00 OM101005 400 02.1226.00 OM101006 500 Pens Küt

Detaylı

Dolum miktarı optimizasyonu

Dolum miktarı optimizasyonu RS232C Otomatik Kontrol Terazileri %100 kontrol ve veri toplama BAYKON,25 yıllık deneyime sahip mühendislik alt yapısı ile, Otomatik Kontrol Terazileri ve dinamik tartım çözümleri konusunda sağlıklı çözümler

Detaylı

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri

Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda panelleri Teknik sistem kataloğu Masaüstü TFT monitörler için kumanda monitörler için kumanda Masaüstü TFT piyasada standart bulunan TFT'lere göre, zorlu endüstriyel ortamlarda dahi sürekli olarak sorunsuz çalışırlar.

Detaylı

-86 Ultra Derin Dondurucular

-86 Ultra Derin Dondurucular - Ultra Derin Dondurucular Yaşam Bilimlerinin Lider Çözümleyicisi 2013-01 Room 403D, Brand Building, Haier industrial park, No. 1 Haier Road, Qingdao, China (2101) Tel: +-0532-93011 / 5955 Website: www.haiermedical.com

Detaylı

Mitsubishi Klima Özellikleri

Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi Klima Özellikleri Mitsubishi klimalar, havayı doğal de kötü enzim kirli Doğal kokulardan bakteriler havayı filtresiyle bir ortadan mekanizma emerek arındıran, kaldırılır, bakterileri sterilize

Detaylı

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama

Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama Tafllamalar Polisajlar Kal pç tafllama AVUÇ TAfiLAMA G 12SS / 580 W çok açılı kullanılabilen siperlik kompakt yapı; 254 mm uzunluk, 1.4 kg a ırlık mil kilitleme mekanizması güçlü fan so utması uzun ömürlü

Detaylı

TekaDavlumbazlar Ada Tipi Davlumbazlar

TekaDavlumbazlar Ada Tipi Davlumbazlar Ada Tipi Davlumbazlar DPL 110 ISLA Ana Gövde Baca 404 83110 404 83111 1.590,30 1.590,30 1.674,00 1.674,00 LED aydınlatma Programlanabilen çalıflma 4 farklı hız konumu Alüminyum filtreler 45 db ses seviyesi

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

İ.T.K Bülten. Özel Sayı Cilt 1, Sayı 6. 13 Kasım 2007

İ.T.K Bülten. Özel Sayı Cilt 1, Sayı 6. 13 Kasım 2007 İ.T.K Bülten Özel Sayı Cilt 1, Sayı 6 13 Kasım 2007 Su banyoları, Yağ banyoları Çalkalamalı banyolar İmmersiyon tipi ısıtıcılar İmmersiyon tip ısıtıcılar için paslanmaz çelik ve şeffaf polikarbonat banyolar

Detaylı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı

432F2. Caterpillar 432F2 Bekolu Yükleyici. Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü. 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı Motor CAT C 4.4 Beygir Gücü 74,5 kw / 101 hp Çalışma Ağırlığı 8400-11086 kg Beko Kazı Derinliği Uzatmalı Stik (SAE) 4281-5274 mm 432F2 Çalışma ağırlığı ve diğer özellikler makina konfigürasyonuna göre

Detaylı

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas

Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000. Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Benzersiz Kamera ve Ifl n Teknolojisi BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas BFH 2000 Lastik-Jant Ar za Tespit ve Balans Makinas Müflteri memnuniyeti Otomotiv teknolojisindeki sürekli geliflim,

Detaylı

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz

TM 39 - SET ph Metre. LF 39 letkenlik Ölçüm Cihaz TM 39 - SET ph Metre TM 39 modeli laboratuvar ve endüstriyel alanlar için ideal bir tafl nabilir ph metre cihaz d r. ph metrenin dikkat çeken unsurlar ; yüksek do ruluk, sa lam plastik korumal çanta, ph

Detaylı

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma

Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma TR Tesisat Ürünleri Boru S zd rmazl k ve Boflluk Doldurma Loctite 511 Düflük mukavemet boru s zd rmazl Su ve gaz tafl yan sistemlerde kullan lan, s kça sökülmesi gereken metal diflli boru ba lant lar için

Detaylı

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV

NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV NEM ALMA CİHAZI TTK 100 E 1500 TL + %16 KDV Nem alma kapasitesi, 30 C / %80 bağıl nemde: 30 litre / 24saat Uygun olduğu maks. oda büyüklüğü: 90 m² / 225 m³ Çalışma aralığı, sıcaklık: 5 ila 35 C Çalışma

Detaylı