EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ EC 160"

Transkript

1

2 EC 160 EC 160 CO 2 NKÜBATÖRÜ Hücre kapasitesi: 160 litre S cakl k ayar aral : Ortam s cakl + 7 C / 50 C CO 2 ayar aral : % 0 20 Hava ceketli s tma sistemi K z lötesi CO 2 seviyesi ölçüm sistemi Parametrelerin optimizasyonu için LifeCell kontrol sistemi LCD gösterge Set ve gerçek de erlerin sürekli gösterimi Yuvarlat lm fl köfleli yekpare paslanmaz çelik hücre NüveDis 90 C sulu dezenfeksiyon sistemi Son 72 saatlik parametrelerin ve alarmlar n izlenebildi i NüveTrack sistemi Otomatik s f rlama sistemi CO 2 ve otomatik s f rlama gaz hatlar nda 0.22 μm biyolojik filtre Numunelerin kurumas n engelleyen %95 nem seviyesi Sesli ve görsel alarm sistemi Dahili gaz regülatörü Nem tepsisi 3 adet raf Opsiyonel NüveCell veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti, kablo girifli, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarn uzak alarm sistemi, nuveray UV lambal sterilizasyon kiti, NüveStore SD yaz c, NüveClean nem tepsisi için dekontaminasyon kiti

3 DF 490 (-86 C) / FR 490 (-41 C) DIRECTFREEZE DER N DONDURUCULAR DF/FR Hücre hacmi: 455 litre S cakl k çal flma aral : DF 490 : - 45 C / -90 C FR 490 : - 20 C / -45 C Hücre içinden do rudan ve h zl so utma DF 490 için çift so utma gurubu zolasyonlu kapakl dört ba ms z bölme Programlanabilir mikroifllemcili ve flifre korumal kontrol sistemi Yüksek görünürlükte genifl LED gösterge Kilitli açma/kapama anahtar Kilitli kap kolu Is tmal yüzeyli, mükemmel s zd rmazl k sa layan conta Yüksek yo unlukta enjekte edilmifl poliüretan yal t m Sesli ve görsel alarm sistemi Alarm sistemini besleyen ve otomatik olarak flarj olan akü Uzak alarm ve NC alarm konta DF 490 için opsiyonel CO2 besleme ünitesi Opsiyonel haftal k s cakl k kaydedici, NüveFREEZE veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarn uzak alarm sistemi

4 EN EN 025/055/120 PID KONTROLLÜ NKÜBATÖRLER Üç farkl model: 25, 55 ve 120 litre S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 80 C En uygun inkübasyon flartlar ile genifl kullan m alan : T p ve veterinerlik alanlar nda biyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlar nda; ilaç, g da ve kozmetik sanayiinde araflt rma ve kalite kontrol deneylerinde; biyoteknoloji alan nda Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay ve kap ya yerlefltirilmifl kontrol paneli Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik iç yap Sürekli sabit s cakl k sa layan hava ceketli s tma sistemi Do al hava sirkülasyonu ile homojen s cakl k da l m Hücre içerisinde s cakl k düflüflüne neden olmadan numunelerin gözlenmesini sa layan çerçevesiz cam kap Emniyet termostat Is kayb n engelleyen üçlü yal t m Ayarlanabilir havaland rma klepesi Opsiyonel NüveTherm veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti EN EN 400/500 PID KONTROLLÜ EKONOM K NKÜBATÖRLER ki farkl model: 44 ve 120 litre S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 80 C En uygun inkübasyon flartlar ile genifl kullan m alan : T p ve veterinerlik alanlar nda biyoloji ve mikrobiyoloji laboratuvarlar nda; ilaç, g da ve kozmetik sanayiinde araflt rma ve kalite kontrol deneylerinde; biyoteknoloji alan nda Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Eloksal (Anodik oksidasyon) kapl alüminyum hücre Do al hava sirkülasyonu ile homojen s cakl k da l m Hücre içerisinde s cakl k düflüflüne neden olmadan numunelerin gözlenmesini sa layan çerçevesiz cam kap Emniyet termostat Ayarlanabilir havaland rma bacas Yap lan program 1dk saat aras nda ayarlanan bir süre kadar erteleme ES ES 120/252 SO UTMALI NKÜBATÖRLER ki farkl model: 120 ve 252 litre S cakl k çal flma aral : -10 C / +60 C Biyoloji, zooloji ve ziraat alanlar nda donma, inkübasyon, kurutma ve uzun süreli saklama ve ilaç, g da ve kozmetik sanayiinde kalite kontrol laboratuvarlar nda kullan m için ideal dizayn Dokuz kademeli dokuz program haf zal programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi sayesinde çok amaçl kullan m Her program 99 kez tekrar özelli i S cakl k, zaman, program ve basamak say s için dijital gösterge, kullan m kolay kontrol paneli Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik iç yap Cebri hava sirkülasyonu ile homojen s da l m Kap üzerinde cam gözetleme penceresi Buton kontröllü iç ayd nlatma Otomatik defrost sistemi Is tma için gaz genleflmeli emniyet termostat Opsiyonel NüveTherm veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti

5 Üç farkl model: 32, 55 ve 120 litre S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 250 C Kuru haval sterilizasyon, kurutma ve s tma ifllemleri için ideal dizayn Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Birçok kimyasala dayan kl ve kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre Üçlü izolasyon ve hava ceketli s tma sistemi ile mükemmel s cakl k da l m ve kararl l Do al hava sirkülasyonu ile sa lanan homojen s cakl k da l m S k kapanan ve contaya tam basan kap sayesinde düflük s kayb Ayarlanabilir havaland rma klepesi Emniyet termostat Yap lan program 1dk saat aras nda ayarlanan bir süre kadar erteleme FN FN 300/400/500 KURU HAVA STER L ZATÖRLER FN 032/055/120 KURU HAVA STER L ZATÖRLER Üç farkl model: 22, 44 ve 120 litre S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 250 C Kuru haval sterilizasyon, kurutma ve s tma ifllemleri için ideal dizayn Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Sabit ve kararl s cakl klar için uygun yal t m Eloksal (Anodik oksidasyon) kapl alüminyum hücre Do al hava sirkülasyonu ile sa lanan homojen s cakl k da l m ve kararl l S k kapanan ve contaya tam basan kap sayesinde düflük s kayb Ayarlanabilir havaland rma bacas Emniyet termostat Yap lan program 1dk saat aras nda ayarlanan bir süre kadar erteleme KD Üç farkl model: 193, 375 ve 700 litre S cakl k çal flma aral : 70 C / 250 C Kurutma ve s tma ifllemleri için genifl hacim Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Sabit ve kararl s cakl klar için uygun yal t m Paslanmaz çelik iç yap Cebri hava sirkülasyonu ile sa lanan homojen s cakl k da l m Yo un nemli uygulamalar için istenildi inde çal flt r labilen nem atma fan S k kapanan ve contaya tam basan kap sayesinde düflük s kayb Ayarlanabilir havaland rma klepesi Emniyet termostat Yap lan program 1dk saat aras nda ayarlanan bir süre kadar erteleme KD 200/400/700 FIRINLAR EV Kullan labilir hacim: 15 litre S cakl k çal flma aral : 70 C / 200 C Is ya duyarl numunelerin kurutulmas ve asal gaz alt nda yap lan deneyler için uygun dizayn Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Kontaminasyona, birçok kimyasal buhara ve korozyona dayan kl paslanmaz çelik hücre Gövde üzerine kolayca tak labilen, silikondan yap lm fl tek parça conta Hücredeki bas nç de iflimlerini gözlemlemek için manometre Vakum ba lant s ve kuru hava veya asal gaz eklenebilmesi için iki küresel vana Kap üzerinde s ya dayan kl gözetleme penceresi Opsiyonel NüveTherm veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti 018 EV O18 VAKUMLU FIRIN

6 NF NF 048 M KROL TRE VE HEMATOKR T SANTR FÜJ NF 200 MASA ÜSTÜ SANTR FÜJ Maksimum Kapasite : 12x15 ml Maksimum H z : rpm Maksimum RCF : 2.822xg Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi H z/rcf ve zaman için dijital gösterge H z ve RCF de eri girilerek çal flabilme özelli i 1-99 dakika zamanlay c ve süresiz çal flma imkan Elektrostatik toz boyal çelik çal flma haznesi K sa süreli çal flmalar için Pulse butonu Sessiz, güçlü ve bak m gerektirmeyen indüksiyon motor Motor afl r s korumas Numunelerin s nmas n engelleyen ventilasyon sistemi Kapak kilidi Polipropilen, otoklavlanabilir 12x15 ml Aç l Rotor 1.5/2 ml ve 7 ml tüpler için adaptörler Aç l Rotor Hematokrit Rotor Maksimum Kapasite : 24x2 ml 24xkapiler tüp Maksimum H z : rpm rpm Maksimum RCF : xg xg Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi H z/rcf ve zaman için dijital gösterge H z ve RCF de eri girilerek çal flabilme özelli i 1-99 dakika zamanlay c ve süresiz çal flma imkan Elektrostatik toz boyal çelik çal flma haznesi K sa süreli çal flmalar için Pulse butonu Sessiz, güçlü ve bak m gerektirmeyen indüksiyon motor Motor afl r s korumas Numunelerin s nmas n engelleyen ventilasyon sistemi Kapak kilidi ki farkl rotor seçene i : 24x1,5/2 ml Aç l Rotor 24xkapiler tüp Hematokrit Rotor 250/400/500/700/800 μl ve 200 μl PCR tüpleri için adaptörler NF 400-NF 400R ORTA KAPAS TEL MASA ÜSTÜ SANTR FÜJLER NF 800 NF 800R ÇOK AMAÇLI MASA ÜSTÜ SANTR FÜJLER NF Maksimum Kapasite: Maksimum H z : Maksimum RCF: Aç l r Rotorlar 4x200 ml 2x3M.Plaka rpm rpm 3.045xg 2.349xg 6x50 ml rpm 9.418xg Aç l Rotorlar 30x15 ml 24x2 ml rpm rpm 3.007xg xg Aç l Rotorlar Aç l r Rotorlar Maksimum Kapasite : 16x15 ml 4x100 ml 2xM.Plaka Maksimum H z : rpm rpm rpm Maksimum RCF : 2.142xg 2.819xg 2.011xg Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi H z/rcf ve zaman için dijital gösterge H z ve RCF de eri girilerek çal flabilme özelli i NF 400R cihaz nda s cakl k için dijital gösterge Elektronik dengesizlik dedektörü Paslanmaz çelik hazne 1-99 dakika zamanlay c ve süresiz çal flma imkan 5 h zlanma, 5 frenleme kademe seçimi K sa süreli çal flmalar için Pulse butonu Sessiz, güçlü ve bak m gerektirmeyen indüksiyon motor NF 400 için numunelerin s nmas n engelleyen ventilasyon sistemi NF 400R nin güçlü so utma sistemi ile -9 C / +40 C aras nda programlanabilen s cakl k Motor afl r s korumas Kapak kilidi NF 400R için CFC içermeyen so utma gaz ve yal t m malzemesi En çok kullan lan tüplere uygun zengin aksesuvar çeflidi NF 1200 NF 1200R ÇOK AMAÇLI MASA ÜSTÜ SANTR FÜJLER Maksimum Kapasite: Maksimum H z : Maksimum RCF: Aç l r Rotorlar 4x280 ml 2x3M.Plaka rpm rpm 3.082xg 2.349xg Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi Programlanabilir parametreler : Program no, h z, zaman, h zlanma ve frenleme oran ve NF 800R / NF 1200R için s cakl k Programlanabilir parametreler için dört ayr dijital gösterge H z ve RCF de eri girilerek çal flabilme özelli i Çal fl lan h z n santrifüj kuvvetini görebilme imkan 1-99 dakika zamanlay c ve süresiz çal flma imkan 10 program haf zas 10 h zlanma, 10 frenleme kademe seçimi Paslanmaz çelik hazne Emniyet özellikleri: Koruyucu çelik halka, elektronik dengesizlik dedektörü, rotor afl r h z korumas, olas hatalar için diyagnostik sistem, kapak kilidi, motor afl r s korumas En çok kullan lan tüplere uygun zengin aksesuvar çeflidi Sessiz, güçlü ve bak m gerektirmeyen indüksiyon motor NF 800 / NF 1200 için numunelerin s nmas n engelleyen ventilasyon sistemi NF 800R / NF 1200R nin güçlü so utma sistemi ile -9 C / +40 C aras nda programlanabilen s cakl k NF 800R / NF 1200R için CFC içermeyen so utma gaz ve yal t m malzemesi Aç l Rotorlar 6x100 ml 10x10 ml 24x2 ml 30x2 ml rpm rpm rpm rpm 8.965xg xg xg xg

7 BM Farkl tank kapasiteleri ve s cakl k çal flma aral klar : BM 302 : 14 lt., Ortam S cakl +5 C / 80 C BM 402 : 30 lt., Ortam S cakl +5 C / 80 C BS 302 : 14 lt., 0 C / 80 C BS 402 : 30 lt., 0 C / 80 C BM/BS SU BANYOLARI Tank kapasitesi: 30 litre Sıcaklık çalıflma aralı ı : Ortam sıcaklı ı +5 C / 99.9 C rpm arasında programlanabilir çalkalama hızı Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi Çalkalama hızı, sıcaklık ve zaman için dijital göstergeler ve kullanımı kolay kontrol paneli Kararlı ve sabit sıcaklıklar için çok iyi sıvı sıcaklı ı kontrolü Yekpare paslanmaz çelik tank Tank dıflına yerlefltirilmifl ısıtıcılar Üçlü yalıtım sistemi ile homojen sıcaklık da ılımı De iflik kapasitede tüp ve flasklar için çeflitli aksesuvarlar ST ST 30 ÇALKALAMALI SU BANYOSU 402 Programlanabilir PID mikroifllemcili kontrol sistemi. Kararl ve sabit s cakl klar için çok iyi s v s cakl kontrolü Homojen s cakl klar için güçlü dahili sirkülasyon pompas S cakl k ve zaman için dijital göstergeler ve kullan m kolay kontrol paneli Çal fl lan numunelerin hassasiyetine ba l olarak programlanabilen alarm limitleri Yekpare ve paslanmaz çelik tank De iflik kapasitede tüp ve flasklar için çeflitli aksesuvarlar Opsiyonel harici sirkülasyon sistemi (BM ve BS serisi) Opsiyonel NüveTherm veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti NB 4, 7 ve 15 litre kullan l r hacimli üç farkl model S cakl k çal flma aral : Ortam s cakl +5 C / 99.9 C Mikrobiyoloji, araflt rma ve sanayi laboratuvarlar ndaki birçok genel ve özel uygulamalar için ideal dizayn Programlanabilen PID mikroifllemcili kontrol sistemi ile mükemmel s cakl k kontrolü S cakl k ve zamanlay c için iki ayr dijital gösterge Paslanmaz çelikten yap lm fl kolay temizlenebilen yekpare tank Üçlü izolasyon ile çok iyi s cakl k da l m ve kararl l Laboratuvar tezgah nda az yer kaplayan boyutlar Yap lan program 1dk saat aras nda ayarlanan bir süre kadar erteleme NB 5/9/20 S RKÜLASYONSUZ SU BANYOLARI

8 ND ND 4 / 8 / 12 DEPOLAMA TANKLI SU D ST LE C HAZLARI Üç farkl distile su kapasitesi: 4, 8 ve 12 litre/saat Distile su depolama tank kapasiteleri: 8, 16 ve 24 litre Mikroifllemcili kontrol ile tam otomatik çal flma Paslanmaz çelik kaynama kazan ve so utma serpantini Paslanmaz çelik s t c lar Yüksek su seviyesi, yetersiz su, distilasyon, s t c ar zas, yar m dolu tank, tam dolu tank için uyar ledleri Is t c lar n kireçlenmesini önleyen silifos filitre Hem duvara monte edilebilir hem de masa üstü kullan ma uygun yap NS 103 NS 103 EKONOM K SU D ST LE C HAZI Distile su kapasitesi: 3.5 litre/saat Paslanmaz çelik s t c Su ve buharla temas eden tüm yüzeyler paslanmaz malzemeden yap lm flt r Bofl kaynama kazan ve su kesintisine karfl koruma Girifl suyu bas nc için manometre Düflük su bas nc nda yüksek verim Kolay çal flt rma Duvara monte edilir tip MD MD 72 / 120 / 294 K T SAKLAMA DOLAPLARI Üç farkl kapasite: 200, 303, 630 litre Çal flma s cakl k aral : 0 C / 10 C Paslanmaz çelik iç hücre zolasyonlu çelik çerçeveli, üç kat cam pencereli, kilitlenebilir kap Paslanmaz çelik tel raflar Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi Dijital gösterge Yüksek yo unlukta enjekte edilen poliüretan yal t m Kan özelli indeki s v dan s cakl k kontrolü.düflük ve yüksek s cakl k için ayarlanabilir alarm sistemi S cakl k sensörü ar zas için alarm sistemi Sesli ve fl kl güç kesintisi ve kap alarm Tüm alarm durumlar için uzak alarm ç k fl NC alarm konta Alarm sistemini besleyen besleyen ve otomatik olarak flarj olan akü Buton kontrollü iç ayd nlatma Opsiyonel olarak sunulan NüveBank veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti, haftal k s cakl k kaydedici, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarm uzak alarm sistemi

9 KN 72/120/294/504 KAN SAKLAMA DOLAPLARI PN 150 / 300 TROMBOS T NKÜBATÖRLER KN Kapasite: KN 72, 200 lt, 72 adet kan torbas KN 120, 303 lt, 120 adet kan torbas KN 294, 630 lt, 294 adet kan torbas KN 504, 1090 lt. 504 adet kan torbas Kan ve kan ürünleri saklamak için ileri teknoloji Paslanmaz çelik hücre Yüksek yo unlukta, enjekte edilmifl poliüretan izolasyon Çok iyi izolasyon sa layan ve UV fl n engelleyen, üç kat caml kap penceresi Manyetik contal ve kilitlenebilir kap Gösterge paneli üzerinden tek tufl ile kontrol edilen ayd nlatma Önünde pleksiglas koruyucu bulunan, kolayca çekilebilen paslanmaz çelik çekmeceler Torba etiketlerinin kolay okunabilmesi için, kan torbalar n n aç l yerlefltirilmesine imkan tan yan çekmece içinde ayraçlar. Çok iyi s cakl k da l m ve kararl l sa layan güçlü so utma sistemi So utma evaporatörünün verimlili ini korumak için tam otomatik defrost sistemi Kilitli açma/kapama anahtar Kullan m kolaylaflt ran ve saklanan ürünlerin güvenli ini garanti eden mikroifllemcili kontrol sistemi Programlanabilir s cakl k aral : 0 C / +10 C 0,1 C çözünürlükte dijital gösterge Yüksek ve düflük s cakl k, elektrik kesintisi, s cakl k sensörü ar zas ve aç k kap için alarm sistemi Alarm sistemini besleyen ve otomatik olarak flarj olan pil Standart olarak sunulan uzak alarm ç k fl Kanla benzer s sal özelliklere sahip s v dan s cakl k ölçümü Yüksek çözünürlükte yedi günlük grafiksel s cakl k kaydedicisi Merkezi alarma ba lant ç k fl Opsiyonel olarak sunulan, KN Serisi cihazlar n çal flmas n bilgisayardan gözlemleyebilme imkan veren NüveBank veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarn uzak alarm sistemi. ki farkl kapasite: 150 ve 306 litre Trombosit torba kapasiteleri: 54 ve 108 adet Standart trombosit çalkalay c : PN 150 de 1 adet, PN 300 de 2 adet Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ayar aral : 20 C / 35 C Paslanmaz çelik iç yüzey zolasyonlu çelik çerçeveli, üç kat cam pencereli, kilitlenebilir kap Yüksek yo unlukta enjekte edilen poliüretan yal t m Kan özelli indeki s v dan s cakl k kontrolü Düflük ve yüksek s cakl k için ayarlanabilir alarm sistemi S cakl k sensörü ar zas için alarm sistemi Sesli ve fl kl güç kesintisi ve kap alarm Tüm alarm durumlar için uzak alarm ç k fl NC alarm konta Alarm sistemini besleyen besleyen ve otomatik olarak flarj olan akü Pille beslenen, yedi günlük dairesel s cakl k kaydedici Buton kontrollü iç ayd nlatma Opsiyonel olarak sunulan NüveBank veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarn uzak alarm sistemi PS 54 TROMBOS T ÇALKALAYICISI PN/PS 54 adet trombosit torba kapasitesi 9 adet numaraland r lm fl, ergonomik, paslanmaz çelik tel raf Çalkalama h z : 60 devir / dakika Düflük sesli çal flma Hareketin durmas halinde sesli alarm sistemi

10 EN MN MN 090/120 CLASS II M KROB YOLOJ K EMN YET KAB NLER Farkl çal flma tablas geniflli inde iki model : MN 090: 89 cm, MN 120: 119 cm Kullan c, çevre ve ürün için birinci s n f koruma Dijital hava ak fl h z göstergeli mikroifllemcili kontrol sistemi 0,3 μm partiküller için % 99,999 verimlilikte iki adet HEPA filtre Kilitli açma/kapama anahtar Elektrik kesintisi, aç k pencere, düflük ve yüksek hava ak fl h z ve t kanm fl filtre için alarmlar Amortisörlü pencere sayesinde mükemmel hava s zd rmazl Kol deste i, çok sessiz fan motoru ve yüksek fl k yo unlu u ile yüksek kullan m konforu Düzgün kabin yüzeyleri ve yuvarlat lm fl kaynaks z köfleler sayesinde kolay temizlik ve dekontaminasyon Artan filtre direncine karfl otomatik h z kompanzasyonu HEPA filtreden geçen havan n tekrar sirküle edilmesiyle uzat lan HEPA filtre ömrü Paslanmaz çelikten yap lm fl, yerinden ç kabilir üç parçal çal flma yüzeyi DOP test girifli, saat sayac ve iki adet elektrik prizi standart DOP test belgeli TS EN belgeli TÜV Nord GS Belgeli (MN 120) LN LN 090/120 LAM NER HAVA KAB NLER Farkl çal flma tablas geniflli inde iki model: LN 090: 89 cm., LN 120: 119 cm. Ürün korumas için, partikülsüz ortamda zarars z numuneler ile çal flabilme imkan Elektrostatik toz boyal d fl gövde Paslanmaz çelikten yap lm fl, yerinden ç kabilir tek parça çal flma yüzeyi 0.5 μm den büyük partiküller için % 85 verimlilikte ön filtre ve 0.3 μm partiküller için % verimlilikte HEPA filtre Dijital hava ak fl h z göstergeli mikroifllemcili kontrol sistemi Artan filtre direncine karfl otomatik h z kompanzasyonu Düflük ya da yüksek hava ak fl h z için görsel ve sesli alarm HEPA filtreden geçen havan n tekrar sirküle edilmesiyle uzat lan ön filtre ve HEPA filtre ömrü Yüksek kabin ayd nlatmas ve düflük gürültü seviyesi DOP test girifli Standart zaman sayac ve iki adet elektrik prizi

11 012 OT OT 012 MASA ÜSTÜ BUHARLI STER L ZATÖR (OTOKLAV) Kapasite: 12 litre S cakl k çal flma aral : 110 C / 140 C T pta veya difl hekimli inde kullan lan paketsiz malzemelerin h zl ve güvenli sterilizasyonu için ideal yap Programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi S cakl k ve zaman için dijital göstergeler, kullan m kolay kontrol paneli Hücredeki bas nç de iflimlerini gözlemlemek için manometre Afl r bas nca karfl emniyet ventili ve bas nç anahtar Su veya at k su ba lant s gerektirmeyen kolay kullan labilir yap B / S / VS MODEL MASA ÜSTÜ BUHARLI STER L ZATÖRLER (OTOKLAVLAR) OT 18B/23B OT 23S OT 23VS/32VS STEAMART Sterilizasyon Yük Tipleri: B Model: Paketli, paketsiz, içi bofl A* Tipi yük, gözenekli (tekstil) malzemeler, kauçuk, metal, s ya dayan kl cam ve plastik malzelemeler. VS Model: Paketli, paketsiz, içi bofl B* Tipi yük, gözenekli (tekstil) malzemeler, kauçuk, metal, s ya dayan kl cam ve plastik malzelemeler. S Model: Paketli, paketsiz kat malzemeler. Programlar: B ve S modeller: Genel, h zl, hassas, prion. VS modeller: Genel, paketli, h zl, hassas, prion. Test Programlar : B modeller: Bowie & Dick / Helix Test ve Vakum Testi VS modeller: Bowie & Dick ve Vakum Testi Paslanmaz çelik hücreli kullan l r hacim B ve VS modellerde darbeli ön vakum sistemi Tam otomatik çal flma Ön s tma sistemi Geliflmifl mikroifllemcili kontrol sistemiyle 128 x 64 piksel likit kristal gösterge (LCD) Proses de erlendirme sistemi Kapsaml hata tan mlama sistemi Son 52 sterilizasyon çal flmas n haf zada saklama özelli i Temizlik ve bak m için hat rlat c Standart RS 232 ç k fl ile yaz c veya bilgisayara ba lama imkan Opsiyonel termal yaz c Opsiyonel NüveStore SD yaz c EN standard na uygun Hücre Kapasiteleri : OT 18B: 18 litre OT 23B, OT 23S, OT 23VS: 23 litre OT 32 VS: 32 litre * EN Standard n n tüm gereksinimlerini karfl lar

12 OT 100V OT 100V D K T P LABORATUVAR BUHARLI STER L ZATÖRÜ (OTOKLAV) Hücre hacmi: 100 litre Paslanmaz çelik hücre Sterilizasyon s cakl klar : 105 C / 136 C 5 adet haz r sterilizasyon program : Genel, kat, pirion, h zl, hassas 6 adet özel program: 5 adet kat, 1 adet s v Test programlar : Vakum testi, Bowie&Dick / Helix testi Kolay kullan ml mikroifllemcili kontrol sistemi LCD gösterge Son 25 sterilizasyon çevrimi için haf za Yaz c, PC, SD yaz c için RS 232 ç k fl Ön vakum sistemi Dahili buhar jeneratörü Bak m gerektirmeyen diyafram tip vakum pompas Hava alma hatt nda HEPA filtre Proses de erlendirme sistemi Hata belirtme sistemi Standart 3 adet sepet Opsiyonel panel tip yaz c, termal yaz c, NüveStore SD yaz c ve otomatik su besleme ünitesi OT 40L/90L OT 40L/90L D K T P LABORATUVAR BUHARLI STER L ZATÖRLER (OTOKLAVLAR) ki farkl hücre hacmi : 40 lt. / 90 lt. Sterilizasyon s cakl klar : 105 C / 135 C Zamanlay c : dakika 5 adet haz r sterilizasyon program (2 adet s v, 3 adet kat ), 3 adet özel program (kat, s v, eritme) Mikroifllemcili kontrol ünitesi Likit Kristal Gösterge (LCD) Türkçe, ngilizce, Frans zca dil seçimi C aras nda ayarlanabilir ön s tma (inkübasyon s cakl ) C ve dakika ayarlanabilir eritme program Gecikmeli bafllatma Gerçek tarih, saat Otomatik bafllama Elektromekanik kapak kilit sistemi Is t c emniyet termostat 3 adet s cakl k sensörü S v içerisinden s cakl k kontrolü ile güvenli sterilizasyon Darbeli egzos sistemi Hava ile so utma sistemi sayesinde h zl so utma Hata belirtme sistemi Afl r bas nca karfl emiyet ventili Yüksek bas nç, yüksek s cakl a karfl emniyet sistemi 25 sterilizasyon çal flmas n haf zada tutma özelli i Sterilizasyon sepeti ç yüzey yap s : 316L paslanmaz çelik D fl yüzey yap s : 304 paslanmaz çelik 4 adet kilitlenebilir tekerlek sayesinde kolayca tafl nabilme Standart RS 232 ç k fl ile yaz c, SD veya bilgisayara ba lanma imkan Opsiyonel yaz c ve NüveStore SD yaz c Opsiyonel asansör (OT 90L için)

13 STEAMART EN 285 standartının gereksinimlerini karflılayan ileri teknoloji. Hücre ve STU kapasitesi : OT 300 : 300 Litre, 4 adet STU OT 430/430D : 430 Litre, 6 adet STU OT 570/570D : 570 Litre, 8 adet STU OT 710/710D : 710 Litre, 10 adet STU Paketli ve paketsiz dental, ameliyathane malzemelerinin, ameliyathane tekstilinin, plastik, lastik ve cam malzemelerinin, infüzyon sıvılarının mikrobiyolojik besiyerlerinin ve tıbbi atıkların sterilizasyonu için ideal dizayn. 316 L paslanmaz çelikten imal edilen hücre, buhar ceketi, kapı ve buhar jenaratörü. MDD 93/42/EC medikal cihaz direktifi ve PED 97/23/ EC basınçlı kaplar direktifine uygun üretim. Pnömatik olarak kontrol edilen ve gerekli emniyet özelliklerine sahip kapı. S zd rmazl k sa layan tek parça silikon conta. Yüksek kapasiteli, sessiz çalıflan su halkalı vakum pompası. Sorunsuz ve emniyetli bir çalıflma için yüksek kaliteli valfler, sensörler ve transmiterler. Buhar hatlarında pnömatik valfler. Yenilikçi HAVA SO UTMA sistemi ile düflük su ve enerji sarfiyatı. 7 renkli ekranlı PLC (mikroifllemcili) kontrol sistemi. Sterilizasyon çevrimi ile ilgili tüm bilgileri gösteren genifl ekran. 6 adet hazır, 50 adet özel program hafızası. ki adet test programı : Bowie & Dick ve vakum kaçak. Olası arızalar için geliflmifl arıza teflhis sistemi. Arıza durumunda sorunu bildiren servis menüsü. Standart termal yazıcı. Opsiyonel RS 232 çıkıflı ve yazılım. Çift kapılı modellerde (OT 430D/570D/710D) temiz taraf için 3.5 dokunmatik ekran. 850 litre tek ve çift kap l cihazlar siparifle müteakip üretilmektedir. OT 300/430/570/710 OT 430D/570D/710D BUHARLI STER L ZATÖRLER (OTOKLAVLAR)

14 TK 120/252/600 TEST KAB NLER TK Sıcaklık, nem ve aydınlatma kontrolü ile gerçek çevre flartlarının yaratılmasında ekonomik çözüm Elektrik, elektronik, otomotiv, otomotiv yan sanayileri, kimya, plastik, tekstil, ilaç, gıda, ambalaj sanayileri ve bitki büyütme, çimlendirme çalıflmaları için ideal dizayn Kullanılır hacim: TK 120 : 120 lt., TK 252 : 252 lt., TK 600 : 600 lt. Genifl sıcaklık aralı ı: - 10 C / + 60 C Nem çalıflma aralı ı: % 20 RH - % 95 RH Kapının içine yerlefltirilen lambalarla sa lanan güçlü aydınlatma Max.ıflık seviyesi: TK 120 : 6,000 lux, TK 252 : 12,000 lux, TK600 : 12,000 lux Aydınlatma için 0-24 saat programlanabilir zamanlayıcı Kolay kullanımlı programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi 128 x 64 piksel göstergeli kontrol paneli 10 program hafızası Sıcaklık ve nem için 9 basamaklı program yapabilme imkanı Paslanmaz çelik hücre ve elektrostatik toz boyalı paslanmaz çelik gövde ç cam kapı Nem jenaratörü Güçlü hava sirkülasyonu ile çok iyi sıcaklık ve nem da ılımı ve kararlılı ı Isıtma için ayarlanabilir emniyet termostatı Çalıflan programın yazılmasını sa layan standart yazıcı çıkıflı 32 Kbyte kalıcı, 256 Kbyte opsiyonel hafıza Opsiyonel olarak sunulan, cihazın bilgisayardan da kontrol edilmesini sa layan NüveGROWTH veri kontrol yazılımı ve RS 232 kiti, uzak alarm ç k fl, su besleme ünitesi, AlerText GSM alarm modülü, NüveWarn uzak alarm sistemi GC 400 B TK BÜYÜTME KAB N GC 400 S cakl k, nem ve ayd nlatma kontrolü gerektiren araflt rmalar için ileri teknoloji Kullan l r hacim : 400 lt. Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre S cakl k aral : -20 C / 60 C (tüm fl klar kapal yken) Nem çal flma aral : % 20 Rh / % 95 Rh (10 C ile 60 C aras nda) Bulunulan bölgeye göre 0 / 2000 metre aras rak m ayar lüx, 5 kademe ayarlanabilir gerçek zamanl fl k kontrolü Tüm menülerin ve parametrelerin hem alfabetik hem de rakamsal izlenebilece i ve ayarlanabilece i likit kristal gösterge (LCD) Gerçek zaman saati 10 program haf zal programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi sayesinde çok amaçl kullan m S cakl k ve nem için 9 basamakl program yapabilme imkan saat 59 dakika ve süresiz çal flma imkan (tüm basamaklar için ayr ayr ) 1-99 aras nda program tekrarlama imkan PID kontrol sistemi ile s tma, oransal kontrol sistemi ile so utma Güçlü hava sirkülasyonu ile çok iyi s cakl k ve nem da l m ve kararl l Psikrometrik diyagrama göre yap lan nem kontrolü ile optimum do ruluk ve kararl l k Ayarlanabilir dijital emniyet termostat CFC içermeyen so utma gaz ve yal t m malzemesi Bilgisayar ve yaz c için ba lant portlar 32 Kbyte kal c, 256 Kbyte opsiyonel haf za Opsiyonel olarak sunulan, cihaz n bilgisayardan da kontrol edilmesini sa layan NüveGROWTH veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti

15 D 300 KL MAT K TEST KAB N 300 Otomotiv, otomotiv yan sanayi, plastik, inflaat, g da, ilaç, elektronik ve haberleflme, askeri teçhisat gibi sanayi sektörlerinde üretimi yap lan mamüllerin kalite kontrol, kararl l k, yaflland rma, koflulland r lm fl flartlarda depolama ve saklama, raf ömrü ve araflt rma/gelifltirme testlerinin yap ld kalite kontrol laboratuvarlar ve üniversitelerin makina mühendisli i, elektronik mühendisli i, inflaat mühendisli i, g da mühendisli i ve kimya bölümlerinde araflt rma laboratuvarlar için ideal dizayn S cakl k ve nem kontrolü gerektiren araflt rmalar için ileri teknoloji Kullan l r hacim : 290 lt. Kolay temizlenebilir paslanmaz çelik hücre S cakl k çal flma aral : -40 C / 150 C Nem çal flma aral : %15 Rh / %98 Rh (10 C ile 90 C aras nda) Bulunulan bölgeye göre 0 / 2000 metre aras rak m ayar Tüm menülerin ve parametrelerin hem alfabetik hem de rakamsal izlenebilece i ve ayarlanabilece i likit kristal gösterge (LCD) Gerçek zaman saati saat 59 dakika ve süresiz çal flma imkan 1-99 aras nda program tekrarlama özelli i Tek buton ile kumanda edilen iç ayd nlatma PID kontrol sistemi ile s tma, oransal kontrol sistemi ile so utma Güçlü hava sirkülasyonu ile çok iyi s cakl k ve nem da l m ve kararl l Psikrometrik diyagrama göre yap lan nem kontrolü ile optimum do ruluk ve kararl l k Çok iyi yal t m sa layan ve numunelerin gözlemlenmesini kolaylaflt ran befl kat temperli camdan gözetleme penceresi 10 program haf zal programlanabilir mikroifllemcili kontrol sistemi sayesinde çok amaçl kullan m S cakl k ve nem için 9 basamakl program yapabilme imkan Ayarlanabilir dijital emniyet termostat stenildi inde 4 ayr harici s cakl k hissedicisi (Pt 100) ile hücreden ve numuneden s cakl k ölçümü CFC içermeyen so utma gaz ve yal t m malzemesi Bilgisayar ve yaz c için ba lant portlar 32 Kbyte kal c, 256 Kbyte opsiyonel haf za Opsiyonel olarak sunulan, cihaz n bilgisayardan da kontrol edilmesini sa layan NüveCLIMATE veri kontrol yaz l m ve RS 232 kiti D D 300 KL MAT K TEST KAB N

16 Do ru Sonuçlar için, Do ru Seçim 1968 y l nda kurulan Nüve, 1976 y l nda Temel Laboratuvar Cihazlar üretmeye bafllayarak bu alanda yerli üretimin ilk örne ini oluflturmufltur. Kalite kontrol, teflhis ve araflt rma laboratuvarlar nda kullan lan cihazlar n büyük ço unlu unun yabanc orijinli oldu u ülkemizde, bu alanda yerli üretimin eksikli ini görerek bafllad üretimini 40 y l aflk n bir süredir baflar yla sürdürmektedir. Bugün, Avrupa ve dünya pazarlar ndaki mevcut yeri, rekabet gücü ve geliflen teknolojiye paralel olarak iflleyen fabrikasyon üretim tarz ile ülkemizin gurur duydu u örnek firmalardan biri olmufltur. Laboratuvar cihazlar nda Bat l örnekleriyle efl de er kalitede üretti i ürünleri, mevcut Türk standartlar na (TSE) uygun oldu u kadar insan, hayvan ve çevre sa l konusunda Avrupa Birli i standartlar n n gereklerini de (CE) bünyesinde tafl maktad r. Firma genelinde uygulanan kalite sisteminin ve medikal cihaz üretebilme yeterlili inin, dünya çap nda geçerlili i olan ISO 9001 ve ISO belgeleriyle tescil edilmifl olmas, kaliteyi üretmek ve paylaflmaktaki kararl l n ortaya koymaktad r. Seri üretim teknolojisi, yurt içi ve yurt d fl bayi a, süratli servis uygulamas, s n rs z yedek parça temin imkan, ürünlerin k sa sürede uluslararas standartlara uygun olarak stoktan teslimi, Nüve de müflterilere do al olarak sunulan hizmetlerden yaln zca bir k sm d r. Yurt d fl nda 80 den fazla ülkeye ihracat yapan Nüve, yurt çap nda 33 bayisi arac l yla verdi i servis ve sat fl hizmetlerini Tüketicinin Korunmas Hakk ndaki Kanununun gereklerine uygun olarak yerine getirmektedir. 16 ürün grubu, 80 model çeflidi ve aral ks z sürdürdü ü ar-ge çal flmalar ile Nüve, genifl bir ürün yelpazesi sundu u müflterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde karfl lamaya her zaman haz rd r. Haber vermeden de ifliklik yapma hakk m z sakl d r. MERKEZ: Cadde No: 39/4 A. Öveçler ANKARA Tel : (312) (pbx) Fax : (312) FABR KA: Esenbo a Yolu, 22 km. Akyurt ANKARA Tel : (312) (pbx) Fax : (312) NÜVE SANAY MALZEMELER MALAT VE T CARET A.fi. STANBUL TANITIM VE SERV S MERKEZ : Turgut Özal Cad. Karagül fl Merkezi No : 84/89 F nd kzade STANBUL Tel : (212) Fax: (212) ZM R TANITIM VE SERV S MERKEZ : Mansuro lu Mah. Ankara Cad. 179/A Bayrakl / ZM R Tel : (232) Fax: (232) ISO 9001: 2008 ISO 13485: /Z15.K

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG

KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG KLİMA SANTRALLERİ TEKNİK KATALOG Teknik Yayınları No: 1 Klima Santralleri Teknik Katalog HSK Teknik Yay nlar No:1 2. Bas m A ustos 2010 Ç NDEK LER 1. KL MLEND RME 1.1 klimlendirmenin Amac ve Uygulama Alanlar

Detaylı

Circuit Design, Inc., RoHS Uyumlu yerleflik Devreli Endüstriyel Radyo Vericisi Yeni CDP-TX-02 R / CDP-RX-02F-R nin piyasaya sunuldu unu haber veriyor Yerleflik devreli endüstriyel radyo vericisi Dar bandl

Detaylı

S v Yak tl Kat Kaloriferi

S v Yak tl Kat Kaloriferi S v Yak tl Kat Kaloriferi YI GARANT 03 Yeni Seri AARKO SIVI YAKITI KAT KAOR FER Alarko Carrier Sanayi ve Ticaret A.fi. yar m yüzy la yaklaflan geçmifliyle Türkiye de s sanayisinin deneyimli ve güvenilir

Detaylı

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri

Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri Yang n Alg lama Sistemleri Acil Hemflire/Görevli Ça r Sistemleri Acil Ayd nlatma ve Yönlendirme Armatürleri Acil Ses Anons Sistemleri EN 54 1989 y l nda kurulan Alfa Elektronik Yap Donan mlar Ltd. fiti.,

Detaylı

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz.

SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 20163 giriniz. adresinde 20163 giriniz. Sorumlu Müdür Sevinç Ünsal De erli Abonelerimiz, Endüstri Dünyas dergisi, sürekli geliflen içeri i ve büyüyen abone kitlesi ile Türkiye endüstrisi için çok önemli bir bilgi kayna

Detaylı

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER

PVC KAPI VE PENCERE S STEMLER Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23 34907 Büyükçekmece stanbul / TURKEY T: +90 (212) 866 41 41-866 42 42 F: +90 (212) 859 04 00-859 05 00 www.firatpen.com.tr www.firat.com firat@firat.com info@firat.com

Detaylı

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u

SKF SKF. Kestirimci Bak m. Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF Kestirimci Bak m Ürünleri Katalo u SKF makina durum analizörü CMAC 100-SL SKF vibrasyon ve s cakl k ölçüm cihaz CMVL 3600-IS SKF vibrasyon analiz cihaz CMVL 3850

Detaylı

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ

01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 01-RENK ÖLÇÜM CİHAZI ŞARTNAMESİ 1. Cihaz portatif olup aydınlatmayı geniş alanlı, 0 görüntüleme açısıyla yapabilmelidir. 2. Cihazın dedektörü 6 adet silikon fotosel ve ışık kaynağı atımlı ksenon lamba

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu & 240 280 330 Duvara As labilen Gaz Yak tl Yo uflmal Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z

Detaylı

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Performansl Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi 24 HCY / 24 BCY Montaj ve Kullanma K lavuzu 0051 YYY009261971 Rev. 00-14.11.08 De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl

Detaylı

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi

YIL ENERGY TOP B. YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN. 3GARANTi ENERGY TOP B YER T P PREMIX YO UfiMALI KAZAN 80 kw, 123 kw, 159 kw ve 246 kw l k 4 farkl kapasite seçene i Premix yo uflma teknolojisi ile %109 luk yüksek yanma verimi* 1230 kw a kadar kaskad ba lant imkan

Detaylı

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu

Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu FALKE Fx 24 Fi Yüksek Verimli Hermetik Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Cihaz n z tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Falke ürünleri, kolay

Detaylı

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110

05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 05-08 fiubat 2009 2. Salon E-110 26 fiubat - 1 Mart 2009 2. Salon D-160 Editör Proje öncesi Mevcut bir sistemi gelifltirmeyi ya da yenisini kurmay düflündü ünüzde öncelikle yap lmas gerekenin, mevcut

Detaylı

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi

YIL DIVATOP MICRO KOMB LER. 3GARANTi DIVATOP MICRO KOMB LER 24, 32 ve 37 kw l k üç farkl kapasite seçene i Fan modülasyonu ile her kapasitede yüksek verim EN 13203 e göre üç y ld zl s cak kullan m suyu konforu 92/42 EEC direktifine göre üç

Detaylı

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar

Ç NDEK LER. Kablosuz Telefonlar. PMR Telsizler. Navigasyon Ürünleri. Kablolu Telefonlar. IP Telefonlar. Faks Cihazlar. Operatör Kulakl klar 1 Ç NDEK LER H zla ilerleyen teknolojik geliflmeler, telekomünikasyon sektörünü klasik kal plar n d fl na iterek, de iflim ve geliflim sürecine sokmufltur. 20 y ld r bu süreç dahilinde müflteri memnuniyetini

Detaylı

Montaj ve Kullanma K lavuzu

Montaj ve Kullanma K lavuzu Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Cihaz n z n kolay

Detaylı

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI

D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI D ZEL MOTORLU JENERATÖR GRUBU KULLANMA VE BAKIM EL K TABI SAYIN EMSA JENERATÖR KULLANICISI; Öncelikle, Emsa Jeneratör ü seçti iniz için teflekkür ederiz. Bu Kullanma ve Bak m El Kitab sizlere Emsa Jeneratör

Detaylı

M MARIN TES SAT ELK TABI

M MARIN TES SAT ELK TABI M MARIN TES SAT ELK TABI BÖLÜM 7 - KL MA HAVALANDIRMA TES SATI ELEMANLARI 7.1. SPLIT KL MA C HAZLARI 7.1.1. Klima Cihazlar Yer Seçimleri, Yerleflimleri ve Montaj 7.1.1.1. Klima Cihazlar n n Verimli Kullan

Detaylı

HERMET K fiofben BH 13

HERMET K fiofben BH 13 HERMET K fiofben BH 13 MONTAJ ve KULLANMA KILAVUZU www.baymak.com.tr De erli Tüketicimiz, Cihaz n z s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir. Tüm Baymak ürünleri, kolay ve anlafl labilir

Detaylı

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com

ega Makina San. ve Tic. A.fi. THE POWER OF BLUE. www.vegamak.com THE POWER OF BLUE. www.vmak.com Ç NDEK LER Örtülü Elektrot 4 MIG 7 TIG 10 Multi Proses 15 Dizel Kaynak Jeneratörleri 19 Tel Sürme Üniteleri 21 Tozalt Kaynak Sistemleri 25 Robot - Otomasyon Sistemleri 27

Detaylı

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi

İlk Yayın Tarihi 29.04.2015 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi ŞRT.02 Çeker Ocak Teknik Şartnamesi 1 / 2 1. Çeker ocak kullanıcıyı ve laboratuvar çalışma ortamını EN14175 standartlarını sağlayacak şekilde toksik gazlardan koruyabilecek özellikte 2. Cihaz ortamdan

Detaylı

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER

BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER BAYMAK GÜNEfi ENERJ S S STEMLER y ll k geçmifliyle BAYMAK, bat l firma kültürüne sahip, kurumsallaflm fl, müflteri memnuniyeti ve kaliteden hiçbir zaman ödün vermeden her zaman ileri teknoloji ile üretim

Detaylı

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i

QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i & QUASAR 24 Fi QUASAR 24 i Yüksek Verimli Duvara As labilen Gaz Yak tl Kombi Montaj ve Kullanma K lavuzu De erli Tüketicimiz, Kombiniz tüm s nma ve s cak su ihtiyac n z karfl layabilmek amac yla üretilmifltir.

Detaylı

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S

ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2977 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1931 ISITMA HAVALANDIRMA VE KL MA S STEMLER NDE ENERJ EKONOM S Yazarlar Fatih ÖNER (Ünite 1, 2) Serkan ÜREN (Ünite 2-5, 7) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl

Fatura ile beraber bayi hesab na puan Profi Club üyesi perakendeci veya kullan c ya sat fl Henkel Yap Kimyasallar ve Yap flt r c lar Bölümü ürünlerini tercih etti iniz için teflekkür ederiz. Henkel Profi Club bayi hediye katalo unda size yepyeni hediyeler sunmaktan mutluluk duyuyoruz. HENKEL

Detaylı

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI

XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI XV. BÖLÜM YÜKSEK YAPILARDA YANGIN TES SATI B NALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDAK YÖNETMEL K TASLA INDAN YÜKSEK YAPILARLA LG L KISIMLAR DÖRDÜNCÜ KISIM: Bina Bölümlerine ve Tesislerine liflkin Hususlar

Detaylı

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU

DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU DUVAR T P SPL T KL MA MONTAJ VE KULLANMA KILAVUZU BAYMAK - 09 CHS ELITE BAYMAK - 12 CHS ELITE BAYMAK - 18 CHS ELITE BAYMAK - 24 CHS ELITE DE ERL TÜKET C M Z; Yüksek kalitedeki cihaz m z seçti iniz için

Detaylı

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m?

www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan flma hatt m zdan nas l faydalanaca m? Club VitrA Fix Avrupa normalar nda kaliteli ürünleri siz de erli ustalar m zla buluflturmak amac yla 2007 y l nda faaliyetlerine bafllad m z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar na devam

Detaylı

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r.

N Sistem cihazlar komple seri olarak raya montaja uygundur. N Sistem zengin çeflit ve bol aksesuar sunmaktad r. N Sistem N Sistem enstalasyon cihazlar nda tekil çözümler yerine komple bir seri sunmaktad r. Bu serinin cihazlar ile her türlü flalt ve kumanda ifllemi eksiksiz ve güvenli bir flekilde gerçeklefltirilir.

Detaylı

Ürün Kataloğu 2011/2012

Ürün Kataloğu 2011/2012 Ürün Kataloğu 2011/2012 Doku Takip Cihazları Doku Gömme Cihazları Mikrotomlar Kriyostatlar Su Banyosu & Lam Isıtıcı Boyama Sistemleri Kapama Cihazı Sitosantrifüj biçimli tasarım. dinamik gelenek. SLEE

Detaylı