SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ"

Transkript

1 SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ KARÞILAÞTIRMA LD-5000 SOÐUTUCU GAZ KAÇAK DEDEKTÖRÜ

2 l CORONA DISHARGE SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Uygulanan yüksek voltaj, ultra keskin noktasal sensör çevresinde dairesel ýþýn dalgasý oluþturur. Sensör üzerinden geçen soðutucu gaz bu dalga akýmýnda deðiþikliklere neden olur, bu da alarmý tetikler. > Yüksek baþarýsýzlýk oraný ile en eski ve tutarsýz sensör teknolojisidir. l ISITILMIÞ ANOT VEYA DÝYOT SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Sensör rezistanstan hava içerisine yayýlan pozitif iyon ýþýnlarýný kullanýr. Soðutucu gaz sensörden geçtiðinde artýþa neden olur, bu da alarmýn oluþmasýný saðlar. Isýtýlmýþ sensör birçok ýþýn dalgasý üretirken enerji harcar, bu nedenle kullanýmýnda güç olarak þebekeye baðlanabilen adaptör veya þarj edilebilir piller tercih kullanýlmalýdýr. > Yoðun akýþkan maruzuna kaldýðýnda sensör hasar görebilir ve ürün zamanla çalýþmaz hale gelir, bu yüzden sensör ömrü çok kýsadýr. > Sensör metal ve kimyasal içeriklerden oluþur ve bunlar kullanýldýkça tükenir, bu yüzden kullanýcý talimatlara uygun olarak belirli zaman aralýklarýnda sensör hassasiyetini test etmelidir. l KATI OKSÝT ELEKTROKÝMYASAL SENSÖR TEKNOLOJÝSÝ > Ana çalýþma prensibi halojen gazlarýn sodyum ya da potasyumla kuvvetli bir etkileþime girmesidir, bununla birlikte bu sensör teknolojilerinde de rezistans kullanýlýr. Soðutucu gaz içerindeki halojen iyonlarý bir alarm oluþturur, çünkü ýsýtýcý rezistans soðutucu akýþkan içerisindeki halojen iyonlarýný ayrýþtýrarak serbest býrakýr. Bu iyonlar potasyum ya da sodyumla kuveetli biçimde tepkimeye girerek ýsýtma devresi ve elektrod arasýndaki akýmda dalgalanmalara neden olurlar. Rezistans önemli ölçüde güç tüketir bu yüzden güç beslemesi olarak þebekeden beslenen bir adaptör ya da þarj edilebilir piller ile kullanýlmalýdýr. > Yine ýsýtýlmýþ diyot sensörler gibi, yoðun akýþkan maruzuna kaldýðýnda sensör hasar görebilir ve ürün zamanla çalýþmaz hale gelir, bu yüzden sensör ömrü çok kýsadýr. > Sensör metal ve kimyasal içeriklerden oluþur ve bunlar kullandýkça tükenir, bu yüzden kullanýcý talimatlara uygun olarak belirli zaman aralýklarýnda sensör hassasiyetini test etmelidir.

3 > Sektördeki en uzun ömürlü ve en yeni sensör teknolojisi. >Isýtýlmýþ katý elektrokimyasal. > Isýtýlmýþ diyot veya ýsýtýlmýþ anot sistemi ile çalýþmaz. > Sensör hidrojen karýþýmlarý ve halojenli hidrokarbonlarýndan tanýmlanmýþ indirgenmiþ gazlarý saptar. > HFC, HCFC ve HFO gazlarý, karýþým gazlarý ve yeni R 1234yf gazlarý için mükemmel hassasiyet. > Enerji tüketimi düþüktür 4 adet AA kalem pil ile kullanýlýr. KARŞILAŞTIRMA TABLOSU Sensör Tipi Hassasiyet Sensör Ömrü Arıza Sıklığı JB ISITILMIŞ KATI ELEKTROKİMYASAL SENSÖR MÜKEMMEL 10 YILDAN FAZLA SEYREK KATI OKSİT ELEKTROKİMYASAL SENSÖR MÜKEMMEL ~1 YIL VE ÜZERİ SEYREK CORONA DISHARGE SENSÖR ORTA 20 SAAT SIK ISITILMIŞ ANOT VEYA DİYOT SENSÖR İYİ 1 YILDAN AZ KULLANILDIKÇA ARTAR

4 ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLER: SENSÖR 4 HFC, HCFC, HFO ve karýþým gazlarý için mükemmel hassasiyet ve doðru tespit. 4 Gaz kaçaklarý tespitinde en yeni sensör ve elektronik kart devresi teknolojisi. 4 Sektörün en uzun ömürlü sensörü, 10 yýlý aþabilen sensör ömrü. 4 Aþýrý soðutucu gaz ve nem temasýna dayanýklý sensör (SAE sertifikasý). 4 Düþük sýcaklýkta çalýþan sensör sayesinde düþük enerji tüketimi, mükemmel ve stabil, uzun sensör ömrü ve kullandýkça içeriði azalmayan elektrokimyasal. 4 Yanýcý ve parlayýcý ortamlarda güvenle kullaným. 4 Sensör dahil 2 yýl garanti. 4 Ortam þartlarýna göre sürekli otomatik kalibrasyon.. ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLER: ALARM 4 Hassasiyeti 3 kademe ayarlanabilir, dijital ekranda 10 kademeli grafik barlý kaçak boyutu bildirimi. 4 Beep sesli alarm ile kaçak bildirimi. 4 Kaçak tespitinde titreþen tutma kolu. 4 Titreþim özelliðine sahip ilk ve tek gaz alarm tespit cihazý. 4 Sesli ortamlar için veya sessiz ortamlarda kaçak tespiti için titreþim uyarý sistemi, hastane, okul vb. ortamlarda sesi kapatan MUTE fonksiyonu. 4 Yanýcý ve parlayýcý ortamlarda güvenle kullaným. 4 Sensör dahil 2 yýl garanti. 4 Ortam þartlarýna göre sürekli otomatik kalibrasyon.

5 ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLER: LCD EKRAN 4 Kolay görünebilir geniþ LCD ekran. 4 Kolay okuma için açýsý ayarlanabilir LCD ekran. 4 Ekranda kaçak miktarýný gösteren 10 kademeli dijital bar. 4 Ekranda düþük pil uyarý sistemi. 4 3 kademeli hassasiyet ayarý, normalde Medium orta hassasiyete ayarlýdýr. 4 Aydýnlatýlabilir LCD ekran. 4 Sizi kaçak noktasýna kolayca götürecek kademeli olarak gaz kaçak boyutunu gösteren kombine LCD ekran, sesli ve titreþimli alarm sistemi. ÖNEMLÝ ÖZELLÝKLER: SERTÝFÝKALAR 4 Amerikan ve dünya standartlarýnda iki sýnýf sertifikalarý mevcuttur. 4 JB Prowler en iyi dedektörleri tanýmlayan tüm standartlarý karþýlar. 4 En önemlisi tutuþ, prob tipi ve taþýnabilir özelliklerini içeren SAE J2791 standartýdýr. 4 JB Prowler uluslararasý SAE J2791 standartlarýný karþýlar. 4 JB Prowler Avrupa standardlarý EN 14624:2012 karþýlar. 4 JB Prowler yeni ASHRAE standard karþýlar. 4 JB Prowler çevresel dayanýklýlýk ile ilgili testlerden baþarý ile geçmiþtir. 4 JB Prowler hassasiyet ile ilgili bir dizi testlerden baþarý ile geçmiþtir.

6 DÝÐER ÖZELLÝKLER 4 Daha iyi tutuþ saðlayan sentetik kauçuk sap. 4 4 adet AA alikalin kalem pille 10 saat çalýþma ( Düþük iþletme maliyeti) saniyenin altýnda ilk hazýr olma süresi. 4 Ürün kutusunda birlikte verilen ürün hassasiyetini ölçebileceðiniz, test þiþesi. 4 Sensör arýza uyarýsý. Türkiye Distribütörü: JB JUST BETTER Profesyonel soğutma ve klima servis ekipmanları ISITMA KLİMA LTD. ŞTİ. Kavacık Mh. Şarklı Sk. No.16/ Beykoz - İSTANBUL T F

MODEL : LD-5000 İMALATÇI FİRMA : TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ:

MODEL : LD-5000 İMALATÇI FİRMA : TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ: MODEL : LD-5000 İMALATÇI FİRMA : JB INDUSTRIES PO Box 1180 Aurora, IL 60507-1180, USA TEL. +1-630-851-9444 FAKS. +1-630-851-9448 TÜRKİYE DİSTRİBÜTÖRÜ: SİBA ISITMA KLİMA LTD. ŞTİ. Kavacık Mh. Şarklı Sk.

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi

Expressweld Model : MasterMIG 501W. Gazaltý Kaynak Makinesi KULLANMA KILAVUZU CO 2. www.askaynak.com.tr %60 500A. Kaynak Yöntemi Kaynak Yöntemi Gazalt ý (MIG/MAG) Kaynaðý KULLANMA KILAVUZU %60 500A CO 2 Garanti Süresi ve Özellikler 2 Yýl Garanti (torç ve kablolar hariç) Eczacýbaþý - Lincoln Electric, MasterMIG 501W'den yüksek performans

Detaylı

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ

50 Hz. GVF11-GVF12-GVF13 Serisi. e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Hz GVF11-GVF12-GVF13 Serisi e-sv SERÝSÝ ÇOK KADEMELÝ DÝKEY ELEKTRÝKLÝ POMPALAR ÝLE BÝRLÝKTE DEÐÝÞKEN HIZLI HÝDROFOR SETLERÝ Kod 19121 Rev.A Baský 11/211 ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ... 3 Seçim ve tercih... 7 GVF.../SV

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238

FIRIN KULLANMA KILAVUZU (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) SLV 238 FIRIN KULLANMA KILAVUZU SLV 238 (ELEKTRÝKLÝ ANKASTRE) DEÐERLÝ MÜÞTERÝMÝZ, Öncelikle ürünümüzü satýn aldýðýnýz için teþekkür ederiz. Bu kullaným kýlavuzundaki tüm talimat ve uyarýlarý dikkatlice okuyunuz.

Detaylı

ÇEVRE GÜVENLÝK SÝSTEMLERÝ ALARM PANELLERÝ Dijital Kominikatörlü Paneller Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832+ 16 (8x2) Zon, Hybrid + daha güçlü aux çýkýþý Yeni 64 Zon desteði MATRIX 832 16 (8x2) Zon, Hybrid

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 PUNTO EASY_LOUNGE GB 1ed 5-10-2011 15:32 Pagina 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Ödün vermeksizin iletiþim

Ödün vermeksizin iletiþim NEC PHILIPS UNIFIED SOLUTIONS SOPHO IPC500 Küçük ve Orta Büyüklükteki Ýþletmeler için Tümleþik IP-PBX Ýletiþim Çözümleri Ödün vermeksizin iletiþim Ýletiþim sisteminden be herþey ve daha fazlasý Uygun fiyata

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

AIRTRONIC / AIRTRONIC M

AIRTRONIC / AIRTRONIC M AIRTRONIC / AIRTRONIC M Teknik taným, Montaj-, Kullaným ve bakým talimatlarý Airtronic Sipariþ numarasý Airtronic M Sipariþ numarasý Airtronic D2, 12 V 25 2069 05 00 00 Airtronic D2, 24 V 25 2070 05 00

Detaylı

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D

Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Klima Kullanma Kılavuzu 8510 D 8610 D 8650 D 8700 D 8800 D Deðerli Müþterimiz. Modern tesislerde üretilmiþ ve titiz kalite kontrol iþlemlerinden geçirilmiþ olan ürününüzün size en iyi verimi sunmasýný

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR

ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR 001-032 LINEA 1ed TR_28.05.2013 04.06.2013 12:19 Sayfa 1 ORİJİNAL PARÇALARIN SEÇİLMESİ EN DOĞAL SEÇİMDİR PERFORMANS KONFOR GÜVENLİ K AMBİ ANS AKSESUARLAR DEĞ ERLER ORİ J İ NAL PARÇALAR ORİ J İ NAL PARÇALAR

Detaylı

Basınç ölçüm cihazları

Basınç ölçüm cihazları Basınç ölçüm cihazları Gaz ve su tesisatları için testo 312-2 testo 312-3 testo 312-4 HPA BAR C www.testo.com.tr testo 312-2 / testo 312-3 Gaz ve su tesisatları için basınç ölçüm cihazları testo 312-2

Detaylı

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ

ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ ENDÜSTRÝYEL TARTIM ÜRÜNLERÝ VE ÇÖZÜMLERÝ Sektör lideri... BAYKON; sahip olduðu tartým sektörü ile ilgili uluslararasý sertifikasyonlarý, konusunda eðitimli personeli ve geniþ ürün portföyünün desteklediði

Detaylı

Elektrikli çok turlu akçuatörler

Elektrikli çok turlu akçuatörler Elektrikli çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1 SAR 07.1 SAR 30.1 Akçuatör kontrol ünitesi AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1 ile Kullanma kýlavuzu Çok turlu akçuatörler SA 07.1 SA 30.1/SAR 07.1 SAR 30.1 Kullanma

Detaylı

LPG KULLANIMI VE GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ

LPG KULLANIMI VE GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Zuhal YAZICI Kimya Y. Mühendisi LPG KULLANIMI VE GÜVENLÝK ÖNLEMLERÝ Genel Bilgiler LPG (Liquefied Petroleum Gas) sývýlaþtýrýlmýþ petrol gazýdýr (SPG), yaklaþýk olarak %70 Bütan ve %30 Propan gazlarýnýn

Detaylı

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino

HS15. Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo. Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò. Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino es el it pt tr Instrucciones de manejo Aspiradores de trineo Ïäçãßåò ñþóçò ãéá çëåêôñéêýò óêïýðåò Istruzioni d uso per aspirapolvere a traino Instruções de utilização - Aspiradores Elektrik Süpürgesi Kullanma

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ RT-104 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr. Kýlavuza Genel Bakýþ Bu kýlavuz AirTies cihazýnýn

Detaylı

Genel Ürün Kataloðu KYK - Kalitenin Yeni Kimligi KALÝTE POLÝTÝKAMIZ Kuruluþumuz da müþteri odaklýlýk ve paydaþ memnuniyeti esastýr. Bu amaçla, Tüm çalýþanlarýmýza liderlik nitelikleri kazandýrarak, Sürekli

Detaylı

Hat ve Daðýtým Yükselticileri

Hat ve Daðýtým Yükselticileri Hat ve Daðýtým Yükselticileri TLE 35128 2 Kablo TV Dýþ Alan Hat Tekrarlayýcý PA-X 41128R 4 Kablo TV Ana Daðýtým Yükselticisi ONU 250 6 Kablo TV Bina Ýçi Optik Alýcý - Verici PA Serisi 8 Kablo TV Geniþ

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

PARKE - HALI YAPIÞTIRICILARI PARKE YAPIÞTIRMA SÝSTEMLERÝ SAYFA NO FloCol MS Parquet FloCol UniParquet PK Profi Seal Parkett Acrylat FloCol AdheFill FloCol PU Inject MS Polimer Esaslý Parke Yapýþtýrýcýsý

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740

Kullanma Kýlavuzu. Elektrik Süpürgesi. tr-tr HS05. M.-Nr. 09 921 740 Kullanma Kýlavuzu Elektrik Süpürgesi HS05 tr-tr M.-Nr. 09 921 740 2 tr Güvenlik Tavsiyeleri ve Uyarýlar....4 Cihazýn Tanýtýmý...8 Çevre Korumaya Katkýnýz...10 Kullanýmdan Önce...11 Cihazla verilen aksesuarlarýn

Detaylı

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu

GENERAL Duvar Tipi Split Klima. ASG Modelleri. Kullaným Kýlavuzu GENERAL Duvar Tipi Split Klima ASG Modelleri Kullaným Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 2 03 GÝRÝÞ 04 GARANTÝ ve SERVÝS 05 AÇIKLAMALAR 06 GÜVENLÝ KULLANIM ÝÇÝN 10 DOÐRU ve VERÝMLÝ KULLANIM ÝÇÝN 13 PARÇALAR ve ÝÞLEVLERÝ

Detaylı

420 Serisi Otomatik Yangın Dedektörü Akıllı algılama. Üstün koruma. Çift Işın Teknolojisi ile Üst düzey hassasiyet

420 Serisi Otomatik Yangın Dedektörü Akıllı algılama. Üstün koruma. Çift Işın Teknolojisi ile Üst düzey hassasiyet 420 Serisi Otomatik Yangın Dedektörü Akıllı algılama. Üstün koruma. Çift Işın Teknolojisi ile Üst düzey hassasiyet 2 420 Serisi Otomatik Yangın Dedektörü Üstün koruma için akıllı algılama Çift Işın Teknolojisi

Detaylı

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı