.Ana beyin. Programlama seçenekleri... için 3.sayfaya bakiniz. basin. basin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".Ana beyin. Programlama seçenekleri... için 3.sayfaya bakiniz. basin. basin"

Transkript

1 ~

2 1 CenffaX'.!serk: -Baglant kart.ana beyn 8127dB sren PIR 87ah kuru tp bakmsz akü DEDEKTÖR..Ik adet ant-sean kod atlanal uzaktan KUmanda,, etrafo.elekrk baglant kleme),1s'. Sarj üntes, 1 adet P.I.R. dedektörü ve 7 metre kablo, 1 adet manyetk svç ve 7 metre kablo, 15 adet kendnden yapskanl özel krose, 4 adet dübel ve 4 adet vda, kullanma ve montaj klavuzlar, uyar etket, montaj sablonu, Statk boyal demr kutu.. Programlama seçenekler... çn 3.sayfaya baknz. Kumanda Kullanm. Sstem 6 adet farkl kumanda ögreneblr. Standart set çersnde 2 adet Uzaktan Kumqnda bulunmaktadr. Kumandanz mümkün oldugunca çocuklarn ersemeyeceg seklde muhafaza ednz. Kumandanzn pl ömrü ortalama 1 yldr, kullanma bagl olarak bu süre degseblr. Kumandanzn pl degstkten sonra Alarm panelne.kumanda etmeyecektr, tekrar kumanda etmesn saglamak çn; pl degstrlen kumandann büyük tusuna ard arda 2-3 kez basmanz yeterl olacaktr. Kumandanzn yannda bulunan anahtar sayesnde kumandanzn panele komut etmemesn saglayablrsnz, ayrca dger br panele de anahtar dger konuma alp kumandanz ögreteblrsnz, böylece anahtar konumuna göre k farkl ssteme kumanda eqeblrsnz. SMF-01 Sfre Seçme anahtar" Alarm sstemn TAM kurmak çn bu tusa br kez basn. Pank çn 2 sn basl tutun A!arm sstemn Yarm{e" konumu) kurmak çn bu ktusa ayn anda br kez basn. (Ev konumu: Iç dedektör Iptal edlr sadece kap korumas devredeclr.) Alarm sstemn Devre ds brakmak Sessz Pank çn 2 sn basn. basn * Sfre seçme anahtar sayesnde; knc br alarm sstemnz çalstrablr veya Kumandanz kapatablrsnz. Butona basldgnda LEDyanar fakat alarm sstemne kumanda etmez Kumandanz.;kaybettgnlz veya çalsmadg durumlarda. AlARM".slsT:MINIIPTAl ETMEK çn: ~~ 1"Panel üzerndekk vlday sökün ve kapag açn, 2.Mavl plaket üzernde.sol üst kösede bulunan krmz S1 dügmesne br kez basn.,,, 3-Alarmsstemsusacak ve devreden çkacaktr....

3 2.1)METAL KUTU (PA~El)MONTAJI Metal kutuyu montaj edecegnz yer tavana yakn, kolay ulaslamayacak br yer olmal, yanna kadar 220 V getrleceg göz önüne alnmaldr. Set çersndek delme sablonu yardm le delnecek noktalar duvarda saretlenerek (Resm 1) 8 mm beton matkap ucu le duvar delnmel, delnen yerlere set çersne verlms olan dübeller yerlestrlmel (Resm 2), kutunun çndek akü çkartldktan sonra metal kutu vdalarla duvara saglamca sabtlenmeldr (Resm 3). Standart settek sensörler 7 ser metre kablo htva etmektedr. Sensörler daha uzak mesafeye montaj edlecekse özel uzatma ara kablosu spars edlmeldr. Panel Mcntaj 2.2)KIZILÖTES HAREKET ALGILAYICI GÖZ MONTAJI (PIR Dedektör) Su göz karanlk veya aydnlk ortamda, nsan vücudunun ssn ve hareketlern alglar. Alglama mesafes önünde herhang br engelolmamak sartyla 105 derece açyla, 18 x 18 metreye kadardr. Kzlötes göz yerden en az 210 cm yükseklkte, terchen tavana yakn, üzerne drekt günes sg gelmeyecek ve korunacak alann tamamn göreblecek br noktaya monte edlmeldr. Montaj yaplacak yer tesbt edldkten sonra, düz uçlu br tomavda yardm le gözün ön kapag açllmall,(resm 6) ortadak vda gevsetldkten sonra(resm 7) plaket haffçe yukar dogru kaydrlarak yernden ayrlmal ve, gözün plastk zlernden montaj yerne uygun olan 2 tanes kopartlp açlarak delklern yerler duvara saretlenr (Resm 10). 6 mm matkap kullanlarak delk delnr, settek dübel ve vdalarla göz yerne saglamca monte edlr. Çkartlms olan elektronk plaket tekrar yerne taklp, asag dögru tlerek yerne oturtulur ve gevsetlms olan vda sklarak sabtlenr. Ön kapak önce üst tarafndak trnaklar yerne oturtulduktan sonra alttan tlerek kapatlr DKKAT Gözün yuvarlak olan ksm ALT TARAFIDIR. Kablo üst tarafndan çkmaktadr. Gözün kablosu yapskanl kablo tutucularla duvara monte edlerek metal kutuya kadar gelnr. Kablo ucundak syah soketl taraf metal kutunun sol üst kösesndek büyük delkten çer sokarak,, elektronk plakettek syah soket karslgna taknz. PIR (göz)montajl 2.3)MANYETK KONTAKTÖR MONTAJI Set çersnde bulunan kablolu manyetk kontaktörü,korunacak olan kap veya pencerenn kasasna yapskan bantla saglarnca monte ednzcresm 11-14).Manyetk kontaktörün dger parçasn kap veya pencere kanadnn üzerne,kontaktörün tam karssna gelecek ve aralarnda en fazla 1 cm olacak seklde monte ednz.bu montajda Kap veya pencere açlp kapanrken manyetk kontaktör parçalarnn brbrne sürtmemesne dkkat eçlnz. (Resm 15) Bu k parça brbrnden 3 cm uzaklastg anda alarm devreye sokar.yan kap veya pencere 3 cm açldgnda alarm devreye grecektr. Manyetk kontaktörün kablosunu setnz çnde verlen yapskanl kablo tutuculan le duvara monte ederek, mav soketl ucunu metal kutunun sol üst kösesndek büyük delkten çer sokarak,, elektronk plakettek mav soket karsgna taknz Manyetk kontaktör (kap kontag) Montaj Bant! Açn Bant Yapstrn Üst parça Alt parça 2.4)AKÜ MONTAJI VE ELEKTRK BAGlANTISI Aküyü yerlestrmeden ÖNCE mav ana plaketn sag alt kösesnden gelen syah kabloyu akünün üzerndek syah (-) ; krmz kabloyu akünün üzerndek krmz (+) kutba taknz. Aküyü yazlar dsa gelecek, baglant uçlar metal kutunun sagna yakn olarak yerlestrnz.,(resm 4) Toprak fsnz metal kutunun yaknnda yetkl elektrkç tarafndan monte edlms toprak prze taknz. 220 V baglandgna metal kutu üzerndek yeslsk yanmaldr.su ssteme elektrk geldgn gösterr ve elektrk keslmelernde devreye grecek olan akünün devaml tam sarjl kalmasn saglar.tam sarjl akünüz cereyan keslmelerne veya fsn przden çkartlmas halnde alarm sstemnz 5 gün süreyle besleyecek kapastededr. Ayrca sstem bu durumlarda 30 sanyede ksa br bp ses le sz uyaracaktr. 2.5)SSTEM KONTROLU. Monte etms o1dugunuzkzrlötes göz ve manyetk kontaktörü alarm kurmadan da..kontrol edeblrsnz. Korunan alana grldgnde göz hareket alglayacak ve metal kutu üzerndek sar sk yanacaktr.ayn seklde manyetk kontaktör monte edlms kap veya pencere de açldgnda bu sar sk yanacak, kap veya pencere kapanana kadar yank kalacaktr.bu sstemn saglkl çalstgn, montajn dogru oldugunun testdr. Sstemn fabrka ayarlarn; stersenz kapak çndek ksa kullanm veya setle beraber gelen detayl klavuzunuza bakarak çok bast br seklde kendnz degstreblrsz. Mevcut kumandalarnz ssteme tantlmstr, ancak kend güvenlgnz çn Kumandalarnz alarm sstemnze tekrar ögretmenz tavs edlr (sayfa 4).Ayarlar ve test slemlernz btgnde metal kutunun kapagn kapatnz yanda ve üsttek vdalann (Resm 5) taknz.su sstem güvenlgnz arttracaktr. HSMF-02

4 , 3.1 )PROGRAMlAMA ON:Alarm çalma süres + 1 dk. OFF:Etksz. 3 dakka (standartayar) N:Alarmçalma süres + 2 dk }" FF:Etksz. 6 dakka (6. Ve 7. Trnaklar OFF:Etksz. ON:Alarm çalma süres + 4 dk ON konumunda) N:Zyaretç uyars açk FF:Zyaretç uyars kapal I.(NO t~tkleme) - FF:Sensor 2 PIR sensore ayarl.(nc tetkleme) N:Sensör II~N'S,"""_2d'"" '"""'""',ya' E. FF:Sensör 3 alarm annda tetkler N:Otomatk kurulma devrede' 3.2)ÖZELKlER } 3 alarm geckmel tetkler(15 sn) FF:Otomatk kurulma devre ds N:Alarm kurulur ken ç sren uyars açk FF:Alarm kurulur ken ç sren uyars kapal. (Sessz kurulma, sadece buzer uyars) Bölge: Alarm sstemnz 4 farkl koruma bölgesne.sahptr. 1.Bölge (syah soket): Her türde dedektör baglanablr, bu bölge ev konumu kurulmalarda ptal edlecektr. Alarm sstemn annda çaldrr. 2.Bölge (beyaz soket): Her türde dedektör baglanablr, bu bölge ev konumu kurulmalarda ptal edlmez. Evde ken dolaslmayan bölümler korumak çn kullanlablr. Alarm sstemn annda çaldrr. Bu bölgeye darbe dedektörü de taklablr. 3.Bölge (mav soket): Her türde dedektör baglanablr, bu bölge ev konumu kurulmalarda ptal edlmez. Standart programa göre 15sn geckmeden sonra alarm çaldrr. Bu özellgnden dolay grs kapsn korumakta kullanlmas önerlr(bknz.programlama) 4.Bölge (k.reng soket): Bu bölge alarm kurulu olsun olmasn 24 saat boyunca koruma saglar. Kapak korumalar ve Yangn, gaz, su baskn dedektörler bu bölgeye baglanmaldr. Alarm sstemn annda çaldrr ve açlan bölüm' kapanmadan susturulamaz. (Bknz.sayfa 7 öneml uyar) Tam kurulma: Alarm sstemnn kendsne bagl tüm dedektörleryle brlkte ortam korumaya almasdr. Yarm kurulma(ev konumu): Alarm sstemnn 1 nolu bölgesne bagl olan dedektörlern ptal edlerek kurulmasdr. Alarm sstemn yarm kurmak çn kumandanzn k tusuna ayn anda basnz, alarm sstemn devreden çkartmak çn 2 nolu (alttak tusa) br kez basnz. Ev konumunda kurulma mekan çersnde ken alarm sstemnn kurulmasna (gece yatarken..) Olanak verdg çn çok faydalbr özellktr. Sstem Ev konumunda kurulmus se PIR dedektör (syah sokettek) hareket alglasa ble alarm sstem çalmayacakancak kap açldgnda veya varsa beyaz sokete takl göz gördügünde alarm sstem çalmaya baslayacaktr. Zyaretç Uyars: Alarm sstemnn 3 nolu grsne bagl (mav soket) dedektörlerden gelen tetklemelerde panel br ksa bp ses verecektr. Bu özellk sayesnde grs kapsnn açldgn alarm kurulu degl ken sze bldrecektr. Pank: Alarm sstemnz kurulu olsun ya da olmasn, srenn çaldrablrsnz. Bunun çn 1 nolu büyük tusa 2sn süresnce basl tutunuz. Alarm sstem çalmaya baslayacak ve varsa Telefon çevrc aramaya baslayacaktr., Kumandann 2 nolu tusuna 2 kez ard arda basarak bu konumdan çklr. Sessz Pank: Kumandann 2 nolu alttak tusuna 2sn basl tutulur se sessz pank konumu çalstrlr. Sessz pank konumunda sren çalmayacak varsa sadece Telefon Çevrc arama yapacaktr. Tehtd altnda ken bu seklde yardm steneblr. Ayrca Yalnz yasayan ksler J;)Uözellk sayesndeacl durumlarda telefon çevrd vastas le belrledkler Yaknlarndan yardm steyeblrler.... d Darbe Sensörü: Üzernde bulundugu (monte edldg) yern sarsntlarn hssederek alarm sstemn tetkler. Duvar krlmalar v.b grsmlere kars koruma saglar. Otomatk Kurulma: Alarm sstemnz devreden çkarttktan sonra sensörlerden herhang br tetklenmez se (örn.kapl açlmaz se) alarm sstem 30sn sonra kendsn otomatk olarak kuracaktr. 2 nolu trnak kapal ken bu özellk devre dsdr. HSMF-03

5 1 4.1-Kumanda Ögretlmes Sstem 6 adet farkl kumanda ögreneblr. Standart set çersnde 2 adet Uzaktan Kumanda bulunmaktadr Bu kumandalar ssteme ögretfms ve kullanma hazrdr. Ekstra br kumanday ana ssteme ögretmek çn sstem alarm konumunda degl ken alarm panel ds kapagl[11 açarak mav plaket üzernde resm-1 de gösterlen S1 butonuna 5 sn boyunca basnz. 5sn sonunda buzer'dan ard arda 4 ses duyulacak ve sstem kod ögrenme konumuna geçecektr butona basmay braknz. Bu konumda ken ögretlecek kumandann herhang br tusuna basldgnda buzer'dan kulj1andann ögrenldgr18 dar ses,gelecektr. pgretlece~ tüm kumandalara a~.darda baslarak ssteme toplam 6 adet kumanda ögretleblr. Her kumandayabaslmasnn ardndan buzer sesn beklemel daha sonra dger kumanda ögretlmeldr. 10 sn çersnde herhang br kumanda ögretlmez se sstem kumanda ögrenme-konumundan çkacaktr. Ssteme bu konumda ken ögretlmeyen her kumanda daha önceden çalsyor olsa dah sstem tarafndan tekrar tannmayacaktr, yan her yen kumanda ögretlmesnde ssteme at tüm kumandalar tekrar ögretlmeldr. 4.2-Kayp Kumandann Hafzadan Slnmes Kayp veya Çalnt kumanday hafzadan slmek çn sstem alarm konumunda degl ken alarm panel ds kapagn açarak mav plaket üzernde Sekl-1 de gösterlen S1 butonuna 5 sn boyunca basnz.5sn sonunda buzer'dan ard arda 4 ses duyulacak ve sstem kod ögrenme konumuna geçecektr butona basmay braknz. Mevcut kumandanzn herhang br tusuna br kez basnz buzer'dan kumandann ögrenldgn belrten br ses duyacaksnz, varsa dger kumandalarda yukarda tarf edldg üzere ögretnz, yoksa sstem 10sn çersnde kodögrenme konumundan otomatk olarak çkacak ve tekrar ögretlmeyen kayp kumanda yada kumandalar hafzadan slnms olacaktr. 4.3-Sfre Seçme Anahtarnn Kullanlmas Kumandalarnzn sol yan tarafnda Resm-2 de gösterlen yerde sfre seçme anahtar bulunmaktadr Bu anahtar k konumlu br anahtardr Anahtarn üstte ve altta oldugu k farkl konumda kumandann sfre sstem tamamen degsmektedr. Bu sayede ayn kumanda üzernde k farkl sfre sstem bulunablmektedr. Ku'mandanz alarm panelne bu sfre anahtar hang konumda ögretld se ancak o k9numda çalsr, dger konuma alndgnda se kumanda dügmelerne basldgnda kumanda üzerndek LED yanacak ancak ssteme kumanda etmeyecektr. Yan b~. anahtar Kumandanz kaybettgnz veya çalsmadg durumlarda yanlslkl.~ ba~malara kars br onlem~larak ALARM SSTEMN PTAL ETMEK çn: kullanablrsnz. Ayrca bu anahtar dger 1 P I... d k ". k ' d k k konumaalarak br baskasze at alarm - an~ uzern.. e. V ay.~so.~n ve apag açn, sstemne(yazlk,syer v.b)ögreterekbr. 2-Mavl plak~~..uzer.nde~olust kosede bulunan kumandalekfarklsstemkullanablrsnz. krmz S dugmesne br kez basn. 3-Alarm sstem susacak ve devreden çkacaktr. 4.4)HS-911 GÖRSEL ve SKl KAZLAR,,,..... SARIISIK KIRMIZIISIK YEsIL ISIK ç SREN (PANEL IçNDE) BUZZER Sensörler tetklendgnde yanar.kaplaçkken. devaml' yanar Sensörler tetklendgnde Normalde yanmaz. Daha öncek kurulmada 220V bagl se alarm çald se çalan yanar.elektrk keskse bolgenn says kadar sönük kalr yanp soner.... yanar.kaptaçkke9. Duzenl olarak yanp devamlfyanar' I sonmeye baslar 220V bagl se Çalmaz Zyaretç alarm açk se bölge 3 her tetklendlgnde ksa tek blp ses verr. (bknz Programlama 5 no lu trnak) Elektrk keskse düzenl olarak her 30 sanyede 2 blp ses verr 1Kezöter..(Programlama 1nctrnak ON Baslangçta 10 kez bp. devamnda 5 konumunda se)15 sanye sonunda açk daha Ilzl blp le alarm kurulana kadar öter. yanar.elektrlk keslkse olan bölge varsa ptalolur ve ç sren~ Eger Sar sk ya.nyorsa yan açk br yer sönük kalr I bölqenumaraskadarötereksslemn varsa devaml oter.15 sanye sonunda 220V bagl Ise geçc ptall kuruldugunu bdrr. açk olan boge geçcrptal olur. Düzenl yanar söner lyanar.elektrlkkeskse sönük kalr Çalmaz Çalmaz 220V bagl Ise BelrlenenÇalmasüres kadarçalar. konununda.>. Hzl hzl yanp söner lyanar.eektrk keskse (Bknz.Programlama 6-7-8nctmaklar) se yanp soner sönük kalr Çalmaz Y:<;np$öne[c Yanp söner 220V bagl se yanar.elektrk keskse sönük kalrr Çalmaz Alarm kurulana kadar daha uzunca kesk kesk çalar. Yanp söner 220V baglr Ise 15 sn'lk buzzer uyans sonunda Kesk-Kesk 15 sanye öterve 15 sarye yanar.elektrlk keskse Alarm kumanda le devre ds ~bnunda Iç ve ds srenler ötmeyebaslar sönük kalr 1 brraklmaz se çalmaya baslar I (Eger U.Kumandadan alarm ptal edrlmezse) Yanp söner Söner Normalde ses çkartmaz.alarm çald se..,.,-. Alarm kurulu Iken çald se 220V bagl se Çaldg bölge n~maras yanar.e;i<?nrk keslkse se 4 kez çalarak alarmn çatdgn Ik ksa. bp ses ve~lr.eger elektrk I kadaryanpson'erek. söngkkalr hatrlatr.(programtama nc trnak keskse 4 kez bpses verr I ~b~~:~ob~~~;: ONkonumundase2 kezöter). 220V bagl se yanar.e ektrk keslkse çalmaya baslar.uzaktan kumandaya Çalmaz sönük. kalr. l 2 kez basa na kadar çalar bagl Ise Çalma: keslkse Çalmaz TelefonçevrLcLvarsa ka(\; sesszcedevreye grer",. SÖNÜK 30 sn de BR K KEZ UYAR VERR.

6 5.1-Telefon Çevrc (TD-01) montaj. '" Telefon çevrc (TD-01) y resm1 de görünen tuttlculara paket çersnden çkan 4 adet plastk ayaklarn tamamn kullanarak. (4. Ayak ana beyn üzerne basacaktr.) resm 2 dek gb monte ednz. Panel henüz, duvara monte edlmemsse öncelkle panel duvara monte etmelsnz, aks taktrde duvara vdalanmak çn panelde braklan vda yuvas TO-01 'n altnda kalacakt r. 5.2)Baglantllar: Telefon Çevrcy yerne taktktan sonra 4 lü krmz soket Mav alarm Plaket üzernde bulunan MX9 4 lü krmz soketne takmz (bknz.resm 2) ve telefon çevrc çersnden çkan programlama klavuzuna göre programn yapnz. 5.3)Arama Sekl Seçm Mav kablo standartta (A) grsne bagldr. Bu durumda Telefon Çevrc alarm sstem çok ksa br süre çalsa ble (yan kumanda le hemen susturulursa dah) tüm telefonlar programlandklar say kadar arayacaktr. Eger mav kablo (.18J) grs yerne (S.)grsne baglanr se TD-01 telefon çevrc tüm telefonlar alarm sstem çaldg müddet zarfnda dönüsümlü olarak sürekl arayacaktr. Alarm sustugu anda da aramay durduracaktr. ~~Y"Tetk geldgndetüm telefonlar aranr. ',~ Otomatk arama konumu (~~..Tetk_geldg sürece telefonlar aranr. " Alarm süresne bagl arama konumu. -; f!! m -n O z :: '< :j ;o :!;o Resm-2 ~ l.~j ~.h ~ ~ ~ z s: 3 Z >-! TD-Q 1 5.4)Telefon Hattnn baglanmas: Telefon hattn grsne drek PTT hatt veya santralden gelen hat baglanmadr, daha sonra telefon maknas çksna normal kullanlan telefon maknalar baglanablr. Böylece alarm annda telefon maknas le yaplan görüsme keslecek ve arama yaplablecektr, eger hat paralel baglanr se telefon hatt mesgul se arama yaplamaz. Bu sebepten telefon hatt TD-01 'e grs / çks yaplmaldr. U""AC: n':

7 HSMF }Termnal Açklamalar Grs..- Çks BAT:t- BAT. AC ---).-AC V....- GND SIREN+ JP5 - s [J -JP4 JP3 ~ MX9:Telefon Arama MX8:SarjllSren Soket SEN4:24saat koruma grs (tamper) led3.1 - ~ led2jp6 k.'- ~ led1.1 ( Sgorta) F3 JP2 JP1... EN' beyaz. ImEN1 WF2 F1W SEN3:Manyetk kap svc grs CENTRUM SEN2:Darbe dedektörü/pir sensörü grs TURKEY SEN1 :PIR dedektörü grs -$- 631 BIEBIEBIE9~E9lBIEr;I~I;;;IE9rff~rEBIEBIE!WBIEBI~'~ :Akünün + termnal baglants. (Aküyü sarj eder.) :Akünün - termnsl baglants. :15 V AC trafo grs (AC grsnde + - ayrm yoktur,trafonun yesl çks kablolar baglanr.) :15 V AC trafo grs (AC grsnde + - ayrm yoktur,trafonun yesl çks kablolar baglanr.) :+12 V besleme çksl(3.15a sgorta korumal) :Termnal(sase baglants) :ç sren +12v çks: Alarm çalar ken +12V, alarm sstem devreye grp çkarken 1 nolu programlama trnag açksa sren uyars verr. Arzal bölge ptal edldkten sonra arzal bölge numaras kadar sren uyars verr...- GND - :Termnal(sase baglants)..- BELL+ :Ds sren +12v çks: Alarm çalar ken +12V.Arzall bölge ptal edldkten sonra arzal bölge numaras kadar sren uyars verr...- BELL:- :Ds sren - sase çks: Alarm çalar ken sase.arzall bölge ptal edldkten sonra arzal bölge numaras kadar sren uyars verr...- OUT4 NC:Alarm sstem çaldg anda çeken rölenn normalde kapal ucu.(12v 15A,220 V 1000W)..- OUT4 C : Alarm sstem çaldg anda çeken rölenn ortak ucu.(12v 15A,220 V 1000W)..- OUT4 NO:Alarm sstem çaldg anda çeken rölenn normalde açk ucu.(12v 15A,220 V 1000W) 2..Jo.PIRr"':lrUmcral'Öölgegtsf:Anhda'tetlklemen;NC. EV'konumuhda otomatk ptal edlr. Sgortalar F1: Akü 3.15A F2: Jermnal 3.15A F3: Ana beyn 3.15A PIR2 :2 numaral bölge grs.annda tetklemel.(nc/no programlanablr,4 nolutrnakseaçkno,4nolutrnakkapalsenc) INST/DEL In3 :3 numaral bölge grs:annda veya geckmel programlanablr(3 nolutrnakaçksegeckmel,kapalseannda) Ayrca bu bölgeye gelen her tetklemede panel 1 ksa bp (zyaretç uyars)ses vereblr. TAMPER (5 nolu trnak açk se zyaretç uyars devrede, kapal se devre ds) In4 :4 Numaral 24 saat korumal bölge grs,nc.bu bölgeye dedektörler tamper uçlar ve yangn-gaz dedektörler baglanablr...- OUT~. :Ses.sz pankte ve alar,m çalarjken,..,gno çksl...telefonçeyrc tetkleme,çksl. KEY SW : Buraya +12V verldgnde alarm sstem devreye grer,' "..- PGM1..-PGM2 6.2)Pmler +12 V kesldgnde devreds kalr. Sstem uzaktan kumandasz çalstrmak çn kullanlr. :Özel ayrlms çks 1. :Özel ayrlms çks 2. JP5:Bu pm çkartlarak BUZER tamamen ptal edlr. Buzer'n çalmas stenmyor se bu pm çkartnz. JP6:Bu pm çkartlarak panel üzerndek KIRMIZI "ARM" sg tamamen ptal edleblr. JP1: Bu pm 1 nolu bölgey ptal eder. Eger 1 nolu bölge kullanlacak se bu pm yernden çkartlmaldr. Soketll veya termnal baglantl olsun, eger 1 nolu bölgeye herhang br dedektör taklr se bu pm mutlaka çkartlmaldr, aks taktrde sstem baglanan dedektörü tanmayacaktr. P2: Bupm 2 nolu bölgeyhptal eder. Eger 2 nolll<bölge kuljgnllacak se bu pm yernden çkartlmaldr. Soketl veya termnal baglantl olsun, eger 2 nolu bölgeye herhan"g br dedektör takl,r se.,bu pm mutlaka çkartlmaldr, aks taktrde sstem baglanan dedektörü tanmayacaktr. JP3: Bu pm 3 nolu bölgey ptal eder. Eger 3 nolu bölge kullanlacak se bu pm yernden çkartlmaldr. Soketl veya termnal baglantl olsun, eger 3 nolu bölgeye herhang br dedektör taklr se bu pm mutlaka çkartlmaldr, aks taktrde sstem baglanan dedektörü tanmayacaktr.

8 ~ kullanarak 7.1}Ekstra B"aglantlar Ce'nmlX Ssteme eklenecek ekstralar düsünülerek termnaller eklenmstr. Bu termnaller kullanlarak sstem, " '~Q.t!!L~.Q!w:n~.ll_Qs-t;!~!J.LgJ.~- k D,.Yl!Dg:n.q~-g~-~-[j).g.~L '!\! 'Q.tl~J.Yl!P!~_~~,, 1 DIKKAT!II Sayfa..sonundak öneml uyary mutlaka okuyun. ~ H~c ~ bataryal ~ sren DS-QOHarc ortam sren baglants: DS-AA. Harc srenn ABS ds kabn çkartn. Demr ç kapag da yernden çkartn.harc sren delk sablonu nu duvara 5 adet vdasn takarak monte edn. 5. Vda tamper svçlern vdasdr, srenn taban ~ ksmndak syah plastk üzernden taklan bu vda çok fazla sklmamaldr. Bu vdann görev sren duvardan: sökülür se koruma svçlernn çalsmasn saglamaktr ve mutlaka taklmaldr.. j Duvar koruma svcnn tam olarak basmasna dkkat edn.elektrksel baglantlar yukardak sekle uygun! olarak yapn, kabloyu alarm panelnn yanna getrn 4 nolu(tamper) baglants harç dgerlern yapn. Harc : sren tüm kablo keslmelerne kars korumaldr ancak kablonun mümkün oldugu kadar gzlenmes tavsye jedlr. Aküyü yerne yerlestrn ve termnallern takn. Srasyla önce demr. kapag ve vdalarn ardndan da j ABS ds kapag takn ve vdalayn. Bu srada sren flasörü yanp sönecektr, ve kapaklar tam olarak kapatld - jlse yaklask 45 sn sonra flasör sönece<tr. Son olarak panel üzernde 4 nolu baglanty da yapn artk sren!çalsmaya baslamstrve test edlmeye hazrdr. Test ederkensren çalyar fakat flasör yanmyor se bu L~~~~:~.~~:~ ~~:.:~. :~~.=~~~-~--=~~!!.~!~~~~~-~:~~~~~--~!~=~_._~~~:9_--~~~--~~~.~.~~~ ~"~~~~.~.~.=..=?:"I"~"~~.~.~.~~"I"~:. J, 7.1.c) Harc Sren ve Duman Dedektörü Baglants DS-DO Harc ortam sren ve Duman dedektörünün veya GO-DO Gaz dedektörünün brlkte baglants: rr~';) A.'!;~~~fÖR1jAZ! 'Ct!!\::'V'..L/"--/'~\ Lf1ILS.2J\~ 7.2}ÖNEMl UYAR In4 grsne baglanacak herhang br dedektörün çalsr duruma geçeblmes çn JP4 pm dedektöjaktf duruma geçrldkten sonra ve IN4 grsne baglandktan sonra mutlaka çkartlmaldr. IN4 grs herhang br seklde tetklendg anda alarm kuruu olsun veya olmasn sren çalmaya baslayacaktr, bu durumda sstemn susmas çn IN4 grsne bagl dedektörün yada tamper svçlern kapatldktan sonra kumandann 2 nolu tusuna basarak sstem susturulablr, aks taktrde sstem kumandaya baslsa dah susmayacaktr. IN4 le lgl herhang br baglant yaplr ken JP4 pmnn yerne taklmas ve baglantlar' yapldktan ve emn olunduktan sonra bu pmn tekrar çkartlmas tavsye edlr. HSMF-07

9 , Cenm"aX 8.1 rrermnaller Üzernden Dedektör Baglants 8.1.a)lk bölgeye 2 dedektör baglants: Tamper grsler baglanmasa da sstem hatasz çalsacaktr. Tamper alarm kurulmams olsa ble dedektör kablosunun kesldg anda alarmn çalmasn saglayacaktr. Alarm kurulu konumda ken tamper baglanmams ble olsa kablo kesldgnde sstem alarm verr. ~ JP3 JP2 JP ""-'" ~':X: ""m..."; krmz ~Wr.r.rflMl~ k. Ol mav be az ~ \, \, / Sensör grsne baglant yaptktan sonra grse... / karslk gelen pm mutlakayerndençkartnz.!!! ", "o" ' Isyer güvenlksstemf~-- BILG ~. D F c B' A dedektörleroto " alarms,stem ded.ektörler'gbgördükler yman " ~ ekste!~atma;lar, tetk uçlarnda ~ sürekl eks bulunmaktadr' Igördüklerzaman bu eksy keserler, r'~'-'-1-'~'-'-'-'-'~ IyanTamters sstem al maktadrlar 8.1.b)Ayn bölgeye 2 dedektör baglants: Tamper grslerbaglanmasada sstem hatasz çalsacaktr. Tamper alarm kurulmams olsa ble dedektör kablosunun kesldganda alarmn çalmasn saglayacaktr. Alarm kurulu konumda ken tamper baglanmams ble olsa kablo kesldgnde sstem alarm verr. JP4 JP3 JP2 JP1 "'" -" ""'" MJ( ~~~ ". " İ...!'.!' ', -o \ krm" NnnlZl ~m mav beaz.'. \, / Sensör grsne baglant yaptktan sonra grse.. // karslk gelen pm mutlaka yernden çkartnz,!!!. EB EBIffE1mfflffrEBf~IEBlfflfflff IfflffIfflfflfflff Ifflff Er! D -'-'~' c '-'-'-'-'I E cl A 8.1.c)Röle çks: Alarm panelnn çestl amaçlar çn kullanablecegnz br röle çks vardr. Bu çks alarm sstem çalmaya basladgnda aktf olur. 12 voltta max.15a akm kapastesne sahptr, 220V ta 1000W Ik br gücü besleyeblr. Bu çks kullanarak alarm çalma annda ç aydnlatma lambalarnvaktrablrsnz. ' "EB EB fflffffl'ff1ffl fflfflfflfflffffieblff Ifflfflfflffl~lff HSMF V

10 9.1)Soketl Ekler: CennX Alarm sstemnz soketl ekstra dedektörler sayesnde gensleyeblr. Asagda sze bu konuda yardmc olacak örnek uygulamalar verlmstr. Syah le gösterlms parçalar uygulama çn gereken lavelerdr. u:talmas.-. UZ3-6S--5 metre UZ metre UZ metre UZ metre ab, uzatlmas u,, " UZ3-0S--S metre UZ metre UZ metre UZ3-S0--50 metre UZ4-0S--5 metre UZ4J O metre UZ metre UZ metre \ 'I~metre Ekstra PIR dedektörü PS4-02 ' Y343 Standart setpir dedektörü PS3 Y343 Standart set PIR dedektörü PS3 UZ metre UZ O metre UZ metre UZ4-S0--S0 metre " Y343"""' Br bölgeye ave dedektör 4plml,ok" Br l:1ölgeyelave.maryetkkontak,ksi" PIR eklenecek se bu ara soket ~ eklenr se bu's~wsör kullanlmaldr, '.~..~~~,!!!.1!,~,!~~tL..kMll.?.!lm..!!sJ,!r."..,_.."."""""""""",""""..",..j. ~ I'IIS4-O2--2 metre,ka~lolu 4'lü. sokell. 4"müsoket.-. Brbolgeyelave PIR eldenecek '-" Ekstfa 2 metre uygulam' IÇIn ksagel!'e sebu dedektörkullanlmajdr. :' "m=o~ s, UZ4-XX uzalma kablosu kullanlr. " PS4-o2-2 metre kablolu 41ü soketl L,, ",,._._-- lmak s\enrse 2 metre uygulama çn ksa gelrse: tl"'" uzarn~ 4~k=tI kablo uzau UZ4-XXuzatmakablosukullanlr.'J: ~C buurunkullanlmaldr..,. W:+O2~2metrekablo~'rjusokell 5,me~rej(ablolu 4l$oketl ""B'b'ÖIgeyesadece'l'P'R"b'a a:"""'" nacak se bu dedektörkullanlmaldr! PS3-o2-2 metre kablolu 3 I sokell ~ bu,üru ' "';<uanlfu "ldr' 2 metreuygulamaçnksagelrse UZ3-02~2., metre'kablolu.41ü. sokeu UZ3-XXuzatna kablosu kullanlr. j Ekstmuza1makabIOSUUZ3-05-5, metrekablolu 4 lü sokeu. j IJZ3.XX UZ3C10;UZ;3,-20,UZ3-S(b.'

11 10.1)Soketl Gensleme Yuvalar Herhang br sensör grs kullanlacaksa serlsörü sokete taktktan sonra mutlaka soketn hemen üzerndek pm çkartnz. Eger bölgeye herhang br sensör bagl Bk S f 5 degl se pm mutlaka takl olmaldr! nz. ay a Cenm~aX Buzer Iptal Pm: (Jp5)Buzer'ln çalmas stenmyor se bu pm çkarlnz. MX9;Telefon Arama modülü Soket MX8;Sarjll Sren'Soket SEN4;24saat koruma grs (tamper) SEN3;Manyetk kap svc grs SEN2;Darbe dedektörü/pir sensörü grs SEN1:PIR dedekörü grs F1: Akü sgortas 3J 5A F2; Termnallerdek +12V sgortas 3:5A F3; Ana beyn sgortas 3.5A sensörü taklacak se nou trnak açlmaldr (ON konumuna getr!meldr.) PIR sensörü taklacak se nolu trnak kapatlmadr. u YAR Programlama slemler yapldktan sonra degsklgn etkn olablmes çn F3 sgortas sökülmel 2 sn bekledkten sonra tekrar yerne taklmaldr. 1O.2-Br Bölgeye Brden Fazla 50ketl Dedektör Baglants Y BAGLANTI SOKET (Y343).kullanarak,standart set çersnden çkan 3 pm soketl PIR', (syah soketl) 1 nolu PIR yapn ve dger,ekstra 4 pm sokell PIR veya manyetk kontaktörler sekldek gb baglayarak br bölgeye baglanan dedektör adetn çogaltablrsnz. Her bölgeye max.5 adet PIR baglanmas tavsye edlr, Öneml Uj!stl: soketll hemde lanti YAPlAMAZ, k seçlmeldr Iks de ayn anda C=::J O,," G'

12 ~ 11.1)OPSVONlAR 71 Yangn önces ::::: olusan duman alglar ve alarm çaldrr. Alarm annda ön program numaralar ara kaytl m letr. Kendnden beslemel El sarj 127dB gücünde ---- sren. (Iç ortam) Alarm panel üzerndek "ARM" sgn stenlen yere uzatmak çn.. l Telefon Arama Modülü Sarj' Dahl Sren SS-OO Ektra alarm Sg! LED-OO Evcl Hayvan algllamay~i1 dedektör"!,>,. PH-OO"'; Yangn Dedektörü YD-OO Cep'telefonu hctt ", kullanarak;' alarm çalmag, elektrk keslmes," telefon hatt keslmes!v,!:). Durumlar SMS le 3 ayr ~eep telefo;una bltlrr. :IV ÜY KapI,pencere gb grsler korumak çn kullanlr. Ekstra uzaktan kumanda T-212C PIR Hareket dedektörü PS"OO Sstem 6 adet kumanda ögreneblr. Kumandalar kod atlama özellgne sahptrler, kopyalanamazar. Bulundugu alanda 18 metrey 100 derecelk br aç le kontrol eder. :Aktf ~aryer ~B-60 M;?REt Araz ve Ds ortamda gözle görünmez br koruma perdes olusturur. GAZ "bedektörü. GD-OO Ev-syer evcl ked-köpek gb hayvanlar ayrt ederek bu hayvanlarn hareketnden alarm tetkletmeyen dedektör. ~ Sadece cam krlmalarnda Gerekl duru alarm çaldran bu dügmeye baslarak dedektör. alarm çaldrlablr.."~~-..,~--.~~ ~..,- Duvarlarn krlarak çer grlmesne kars koruma saglar. Kendnden beslemel sabotaj korumal Ds ortam sren cemnax ~'!I-..:~~" -~~-~-~ ~- - Gaz kaçaklarn hsseder ve alarm çaldrr.

04-C-PREVIEW-TU 10/12/03 18:06 Pagina 1. Araç-içi Eπlence K lavuzu-2004

04-C-PREVIEW-TU 10/12/03 18:06 Pagina 1. Araç-içi Eπlence K lavuzu-2004 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :06 Pagna 1 Araç-ç Eπlence K lavuzu-004 04-C-PREVIEW-TU 10/1/03 :06 Pagna HEYECAN VER C BULUΩLAR Poneer araç-ç eπlence chazlar n n canl ses le araç sürme tamamen farkl br perspektf

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496

Kullanım Kılavuzu. Taşınabilir Sertlik Ölçüm Cihazı Piccolink Yazılımı (sadece Piccolo 2 için) A.B.D. Patent No. 8,074,496 Kullanım Kılavuzu Taşınablr Sertlk Ölçüm Chazı Pccolnk Yazılımı (sadece Pccolo 2 çn) A.B.D. Patent No. 8,074,496 İsvçre malıdır İsvçre malıdır... ölçümde... ölçümde 50 yılı aşkın 50 yılı teknk aşkın uzmanlık!

Detaylı

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU

VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU VAP304 ALARM PANELİ MONTAJ VE PROGRAMLAMA KILAVUZU Panic Fire Duress Program Bypass Report Chime Test Memory B A D C Program Chime Panic Duress Exit Fire Report Bypass Memory Test Reset Password Exit Reset

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMI ORACLE DATA MINER İLE BORSA ALANINDA TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER (INDICATORS) ÜZERİNE BİR VERİ MADENCİLİĞİ

Detaylı

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817

Kullanım kılavuzunuz SIEMENS HB760460 http://tr.yourpdfguides.com/dref/3653817 Bu kullanım kılavuzunda önerileri okuyabilir, teknik kılavuz veya için kurulum kılavuzu. Bu kılavuzdaki tüm sorularınızı (bilgi, özellikler, güvenlik danışma, boyut, aksesuarlar, vb) cevaplarını bulacaksınız.

Detaylı

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System

Akıllı Alarm Sistemi. TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU. KS-898A Network Intelligent Alarm System Akıllı Alarm Sistemi TANITMA ve KULLANMA KILAVUZU KS-898A Network Intelligent Alarm System İÇİNDEKİLER *** Lütfen çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz.*** 1- Sistem Tanıtımı 2- Ana Özellikler

Detaylı

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi

01.01.2015 tarih ve 29223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. TEİAŞ Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi 01.01.2015 tarh ve 29223 sayılı Resm Gazetede yayımlanmıştır. Bu Doküman Hakkında TEİAŞ Türkye Elektrk İletm Anonm Şrket İletm Sstem Sstem Kullanım ve Sstem İşletm Tarfelern Hesaplama ve Uygulama Yöntem

Detaylı

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI

BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI BÖLÜM VII ISI TRANSFERİ VE SOĞUTMA YÜKÜNÜN HESABI VII-) Isı Transfernn Tanımlanması ve Türler: Isı transfer konusu bugün mühendslğn tüm dallarında uygulama sahası bulmakta ve fakat denleblr k Makna Mühendslğnde

Detaylı

Hırsız Alarm S stemler

Hırsız Alarm S stemler Hırsız Alarm S stemler 2014 İÇİNDEKİLER GİRİŞ F yat L stes Hırsız Alarm S stemler Hakkında Etk nleşt rme Modları HİBRİT PANELLER KABLOLU PANELLER Ekonom k H br t Paneller Gen şleyeb l r H br t Paneller

Detaylı

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ

PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ PL-1555 KABLOSUZ AKILLI ALARM SİSTEMİ TANITMA ve KULLANIM KILAVUZU ÜRÜN PAKET İÇERİĞİ Kurulum ve ayarlarınızı yapmadan önce lütfen ürün paketi içeriğinizin tam olduğunu kontrol edin. Alarm Sistemi Alarm

Detaylı

İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni

İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni İnteraktif Telekontrol Servis Bülteni EĞİTİM NOTLARI http://www.demirdokum.com.tr Servis Yöneticiliği İÇİNDEKİLER Sayfa İNTERAKTİF TELEKONTROL CİHAZI NEDİR 1 TEKNİK ÖZELLİKLER 1 - İnteraktif Telekontrol

Detaylı

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR

TÜRKKIZILAYI 1868. TÜRK KIZIL A Yi GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR TÜRKKIZILAYI 868 TÜRK KIZIL A Y GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN BASKI YAYIN H İZM ETİ SATIN ALINACAKTIR - Türk Kızılay: tarafından djtal ve ofset baskı yayın hzmet lanen hale edlerek kapalı zarfla teklf alınmak suretyle

Detaylı

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Yönetm, Yl: 6 Say: 20 Ocak 1995, s. 17-23 FAKTORING, TÜRK~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Doç. Dr. Peyam Se.f~.Ç.ARIKÇIo(;u~ LU. Isletme Fakültes Grs Büyüyen, gelsen ve çestlenen

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 4. YANGIN İHBAR BUTONLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 4. YANGIN İHBAR BUTONLARI ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ ÖĞRENME FAALİYETİ 4 Bu öğrenme faaliyetinde uygun ortam sağlandığında İç Tesisat Yönetmeliğine uygun olarak yangın ihbar butonlarının montajını yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Binalardaki

Detaylı

Ticari Sulama Kontrol Ünitesi

Ticari Sulama Kontrol Ünitesi Ticari Sulama Kontrol Ünitesi RAIN SENSOR ACTIVE BYPASS SYSTEM OFF SET CURRENT DATE / TIME MANUAL OPERATION SET PROGRAM START TIMES SETTINGS SET STATION RUN TIMES ADVANCED FEATURES SET DAYS TO WATER SET

Detaylı

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU İçindekiler 1 Sunum... 3 2 Giriş... 4 3 Güvenlik... 5 3.1 Uyarılar (Mutlaka Okuyunuz!)... 5 3.2 Kullanılan Sembol Açıklamaları... 7 4 Kurulum... 8 4.1 Taşıma... 8 4.2 Paketin Açılması... 8 4.3 Yer seçimi...

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMLERİNDE ARIZA VE BAKIM ANKARA 2007 Milli

Detaylı

electrosec electrosec TH-02G GSM /GPRS BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu

electrosec electrosec TH-02G GSM /GPRS BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ Montaj ve Programlama Kılavuzu electrosec electrosec TH-02G GSM /GPRS BAĞLANTILI ISI, NEM, ALARM ve OTOMASYON SİSTEMİ R Montaj ve Programlama Kılavuzu GENEL ÖZELLİKLERİ Programlanabilir ISI ve NEM sensörü Harici ISI ve NEM Sensör Girişi

Detaylı

Networkun uzaktan sorgulanıp izlenmesi için yangın alarm paneline bir modem kartı bağlamak mümkün olacaktır.

Networkun uzaktan sorgulanıp izlenmesi için yangın alarm paneline bir modem kartı bağlamak mümkün olacaktır. AKILLI ADRESLENEBĐLĐR YANGIN ALGILAMA VE ALARM SĐSTEMĐ TEKNĐK ŞARTNAMESĐ A. Yangın Algılama ve Alarm Sistemi Sistem bir ya da birden fazla kontrol paneli, 24V DC üreten bir güç kaynağı, algılama cihazları,

Detaylı

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ

HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ HIRSIZ ALARM SİSTEMLERİ Alarm Kontrol Panelleri Kablosuz Kontrol Panelleri GSM / GPRS / Ethernet Tabanlı İletişim Modülleri Dedektörler Manyetik Kontaklar Alarm Aksesuarları Sirenler Çevre Güvenlik Sistemleri

Detaylı

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU

AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU AIRFEL DIGIFEL PREMIX CP1-25SP DIGIFEL PREMIX CP1-30SP YOĞUŞMALI KOMBİ KULLANIM VE MONTAJ KILAVUZU Değerli Müşterimiz; Airfel ürününü seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Ürününüzü güvenli monte etmek, uzun

Detaylı

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1

YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 YE-KA1100 E /T KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ KULLANMA KILAUZU P/N 20120525-1 1 Özet Değerli Kullanıcılar: Yeni bir güvenlik sistemi alırken sizler için hazırlamış olduğumuz, test edilmiş ve özenle paketlenmiş

Detaylı

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu

KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu KFP-AF Serisi Yangın Alarm Kontrol Paneli Kurulum Kılavuzu P/N 501-405119-1-20 REV 2.0 ISS 08JUN11 Telif Hakkı Ticari markalar ve patentler Üretici Versiyon Sertifikasyon Avrupa Birliği direktifleri İletişim

Detaylı

TELEFON ALARM & UZAKTA AN KONTROL SİSTEMİ KNT

TELEFON ALARM & UZAKTA AN KONTROL SİSTEMİ KNT SOĞUK ODA SMS ve SABİT TELEF FON ALARM & UZAKTAN KONTROL SİSTEMİ KNT GSM8 SOG SMS ve sabit telefon hatlı paket tip alarm ve uzaktan kontrol sistemi. Soğuk oda, sistem odası, depo, konut, ofis, tekne, bahçe,

Detaylı

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI

BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 20 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI BÖLÜM II D ÖRNEK 0 BÖLÜM II D. YENİ YIĞMA BİNALARIN TASARIM, DEĞERLENDİRME VE GÜÇLENDİRME ÖRNEKLERİ ÖRNEK 0 İKİ KATLI YIĞMA KONUT BİNASININ TASARIMI 0.1. BİNANIN GENEL ÖZELLİKLERİ...II.0/ 0.. TAŞIYICI

Detaylı

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM

MOOVI 30-50 - ALPHA BOM D811471 00015 - ver.02 TR ELEKTROMEKAN K BAR YER OTOMASYONU 8 027908 215697 MOOVI 30-50 - ALPHA BOM MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU BFT TÜRK YE D STR BÜTÖRÜ: GÖKSU YAPI TEKNOLOJ LER A. Genel Müdürlük / Head

Detaylı

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu

SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu SF6 Gaz Yalıtımlı Metal Muhafazalı Kontrol ve Kumanda Sistemleri Montaj, Bakım ve İşletme Kılavuzu 12 kv, 24 kv, 36 kv (LSC2B, PM) Standard IEC 62271-200 Doğa En Değerli Ortağımızdır SF6 Gaz Yalıtımlı

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ BAZ İSTASYONU MONTAJI 522EE0264 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model

Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model F Bu kitapta yer alan bilgilerin tümü en son ürün bilgilerini içermektedir. FIAT gerektiğinde teknik veya ticari nedenlerle bu kitapta anlatılan model ve tipler üzerinde her türlü değişiklik yapma hakkına

Detaylı

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET.

ALARM SETLERİ. Teknim VAP 304 SET. VAP 304 P Plastik Kutu VAP 304 M. Teknim VAP 358L SET VAP 358S M VAP 358S P. Teknim VAP 358S SET. s i s t e m l e r i ALARM SETLERİ Teknim VAP 304 SET Alarm Seti 4 zone / zone çiftleme ile 8 zone 1 Adet VAP 304 Panel (2 keypad bağlanabilir) 1 Adet VPC 104 LED Keypad 1 Adet ATP-510S kablolu PIR Dedektör

Detaylı