.Ana beyin. Programlama seçenekleri... için 3.sayfaya bakiniz. basin. basin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ".Ana beyin. Programlama seçenekleri... için 3.sayfaya bakiniz. basin. basin"

Transkript

1 ~

2 1 CenffaX'.!serk: -Baglant kart.ana beyn 8127dB sren PIR 87ah kuru tp bakmsz akü DEDEKTÖR..Ik adet ant-sean kod atlanal uzaktan KUmanda,, etrafo.elekrk baglant kleme),1s'. Sarj üntes, 1 adet P.I.R. dedektörü ve 7 metre kablo, 1 adet manyetk svç ve 7 metre kablo, 15 adet kendnden yapskanl özel krose, 4 adet dübel ve 4 adet vda, kullanma ve montaj klavuzlar, uyar etket, montaj sablonu, Statk boyal demr kutu.. Programlama seçenekler... çn 3.sayfaya baknz. Kumanda Kullanm. Sstem 6 adet farkl kumanda ögreneblr. Standart set çersnde 2 adet Uzaktan Kumqnda bulunmaktadr. Kumandanz mümkün oldugunca çocuklarn ersemeyeceg seklde muhafaza ednz. Kumandanzn pl ömrü ortalama 1 yldr, kullanma bagl olarak bu süre degseblr. Kumandanzn pl degstkten sonra Alarm panelne.kumanda etmeyecektr, tekrar kumanda etmesn saglamak çn; pl degstrlen kumandann büyük tusuna ard arda 2-3 kez basmanz yeterl olacaktr. Kumandanzn yannda bulunan anahtar sayesnde kumandanzn panele komut etmemesn saglayablrsnz, ayrca dger br panele de anahtar dger konuma alp kumandanz ögreteblrsnz, böylece anahtar konumuna göre k farkl ssteme kumanda eqeblrsnz. SMF-01 Sfre Seçme anahtar" Alarm sstemn TAM kurmak çn bu tusa br kez basn. Pank çn 2 sn basl tutun A!arm sstemn Yarm{e" konumu) kurmak çn bu ktusa ayn anda br kez basn. (Ev konumu: Iç dedektör Iptal edlr sadece kap korumas devredeclr.) Alarm sstemn Devre ds brakmak Sessz Pank çn 2 sn basn. basn * Sfre seçme anahtar sayesnde; knc br alarm sstemnz çalstrablr veya Kumandanz kapatablrsnz. Butona basldgnda LEDyanar fakat alarm sstemne kumanda etmez Kumandanz.;kaybettgnlz veya çalsmadg durumlarda. AlARM".slsT:MINIIPTAl ETMEK çn: ~~ 1"Panel üzerndekk vlday sökün ve kapag açn, 2.Mavl plaket üzernde.sol üst kösede bulunan krmz S1 dügmesne br kez basn.,,, 3-Alarmsstemsusacak ve devreden çkacaktr....

3 2.1)METAL KUTU (PA~El)MONTAJI Metal kutuyu montaj edecegnz yer tavana yakn, kolay ulaslamayacak br yer olmal, yanna kadar 220 V getrleceg göz önüne alnmaldr. Set çersndek delme sablonu yardm le delnecek noktalar duvarda saretlenerek (Resm 1) 8 mm beton matkap ucu le duvar delnmel, delnen yerlere set çersne verlms olan dübeller yerlestrlmel (Resm 2), kutunun çndek akü çkartldktan sonra metal kutu vdalarla duvara saglamca sabtlenmeldr (Resm 3). Standart settek sensörler 7 ser metre kablo htva etmektedr. Sensörler daha uzak mesafeye montaj edlecekse özel uzatma ara kablosu spars edlmeldr. Panel Mcntaj 2.2)KIZILÖTES HAREKET ALGILAYICI GÖZ MONTAJI (PIR Dedektör) Su göz karanlk veya aydnlk ortamda, nsan vücudunun ssn ve hareketlern alglar. Alglama mesafes önünde herhang br engelolmamak sartyla 105 derece açyla, 18 x 18 metreye kadardr. Kzlötes göz yerden en az 210 cm yükseklkte, terchen tavana yakn, üzerne drekt günes sg gelmeyecek ve korunacak alann tamamn göreblecek br noktaya monte edlmeldr. Montaj yaplacak yer tesbt edldkten sonra, düz uçlu br tomavda yardm le gözün ön kapag açllmall,(resm 6) ortadak vda gevsetldkten sonra(resm 7) plaket haffçe yukar dogru kaydrlarak yernden ayrlmal ve, gözün plastk zlernden montaj yerne uygun olan 2 tanes kopartlp açlarak delklern yerler duvara saretlenr (Resm 10). 6 mm matkap kullanlarak delk delnr, settek dübel ve vdalarla göz yerne saglamca monte edlr. Çkartlms olan elektronk plaket tekrar yerne taklp, asag dögru tlerek yerne oturtulur ve gevsetlms olan vda sklarak sabtlenr. Ön kapak önce üst tarafndak trnaklar yerne oturtulduktan sonra alttan tlerek kapatlr DKKAT Gözün yuvarlak olan ksm ALT TARAFIDIR. Kablo üst tarafndan çkmaktadr. Gözün kablosu yapskanl kablo tutucularla duvara monte edlerek metal kutuya kadar gelnr. Kablo ucundak syah soketl taraf metal kutunun sol üst kösesndek büyük delkten çer sokarak,, elektronk plakettek syah soket karslgna taknz. PIR (göz)montajl 2.3)MANYETK KONTAKTÖR MONTAJI Set çersnde bulunan kablolu manyetk kontaktörü,korunacak olan kap veya pencerenn kasasna yapskan bantla saglarnca monte ednzcresm 11-14).Manyetk kontaktörün dger parçasn kap veya pencere kanadnn üzerne,kontaktörün tam karssna gelecek ve aralarnda en fazla 1 cm olacak seklde monte ednz.bu montajda Kap veya pencere açlp kapanrken manyetk kontaktör parçalarnn brbrne sürtmemesne dkkat eçlnz. (Resm 15) Bu k parça brbrnden 3 cm uzaklastg anda alarm devreye sokar.yan kap veya pencere 3 cm açldgnda alarm devreye grecektr. Manyetk kontaktörün kablosunu setnz çnde verlen yapskanl kablo tutuculan le duvara monte ederek, mav soketl ucunu metal kutunun sol üst kösesndek büyük delkten çer sokarak,, elektronk plakettek mav soket karsgna taknz Manyetk kontaktör (kap kontag) Montaj Bant! Açn Bant Yapstrn Üst parça Alt parça 2.4)AKÜ MONTAJI VE ELEKTRK BAGlANTISI Aküyü yerlestrmeden ÖNCE mav ana plaketn sag alt kösesnden gelen syah kabloyu akünün üzerndek syah (-) ; krmz kabloyu akünün üzerndek krmz (+) kutba taknz. Aküyü yazlar dsa gelecek, baglant uçlar metal kutunun sagna yakn olarak yerlestrnz.,(resm 4) Toprak fsnz metal kutunun yaknnda yetkl elektrkç tarafndan monte edlms toprak prze taknz. 220 V baglandgna metal kutu üzerndek yeslsk yanmaldr.su ssteme elektrk geldgn gösterr ve elektrk keslmelernde devreye grecek olan akünün devaml tam sarjl kalmasn saglar.tam sarjl akünüz cereyan keslmelerne veya fsn przden çkartlmas halnde alarm sstemnz 5 gün süreyle besleyecek kapastededr. Ayrca sstem bu durumlarda 30 sanyede ksa br bp ses le sz uyaracaktr. 2.5)SSTEM KONTROLU. Monte etms o1dugunuzkzrlötes göz ve manyetk kontaktörü alarm kurmadan da..kontrol edeblrsnz. Korunan alana grldgnde göz hareket alglayacak ve metal kutu üzerndek sar sk yanacaktr.ayn seklde manyetk kontaktör monte edlms kap veya pencere de açldgnda bu sar sk yanacak, kap veya pencere kapanana kadar yank kalacaktr.bu sstemn saglkl çalstgn, montajn dogru oldugunun testdr. Sstemn fabrka ayarlarn; stersenz kapak çndek ksa kullanm veya setle beraber gelen detayl klavuzunuza bakarak çok bast br seklde kendnz degstreblrsz. Mevcut kumandalarnz ssteme tantlmstr, ancak kend güvenlgnz çn Kumandalarnz alarm sstemnze tekrar ögretmenz tavs edlr (sayfa 4).Ayarlar ve test slemlernz btgnde metal kutunun kapagn kapatnz yanda ve üsttek vdalann (Resm 5) taknz.su sstem güvenlgnz arttracaktr. HSMF-02

4 , 3.1 )PROGRAMlAMA ON:Alarm çalma süres + 1 dk. OFF:Etksz. 3 dakka (standartayar) N:Alarmçalma süres + 2 dk }" FF:Etksz. 6 dakka (6. Ve 7. Trnaklar OFF:Etksz. ON:Alarm çalma süres + 4 dk ON konumunda) N:Zyaretç uyars açk FF:Zyaretç uyars kapal I.(NO t~tkleme) - FF:Sensor 2 PIR sensore ayarl.(nc tetkleme) N:Sensör II~N'S,"""_2d'"" '"""'""',ya' E. FF:Sensör 3 alarm annda tetkler N:Otomatk kurulma devrede' 3.2)ÖZELKlER } 3 alarm geckmel tetkler(15 sn) FF:Otomatk kurulma devre ds N:Alarm kurulur ken ç sren uyars açk FF:Alarm kurulur ken ç sren uyars kapal. (Sessz kurulma, sadece buzer uyars) Bölge: Alarm sstemnz 4 farkl koruma bölgesne.sahptr. 1.Bölge (syah soket): Her türde dedektör baglanablr, bu bölge ev konumu kurulmalarda ptal edlecektr. Alarm sstemn annda çaldrr. 2.Bölge (beyaz soket): Her türde dedektör baglanablr, bu bölge ev konumu kurulmalarda ptal edlmez. Evde ken dolaslmayan bölümler korumak çn kullanlablr. Alarm sstemn annda çaldrr. Bu bölgeye darbe dedektörü de taklablr. 3.Bölge (mav soket): Her türde dedektör baglanablr, bu bölge ev konumu kurulmalarda ptal edlmez. Standart programa göre 15sn geckmeden sonra alarm çaldrr. Bu özellgnden dolay grs kapsn korumakta kullanlmas önerlr(bknz.programlama) 4.Bölge (k.reng soket): Bu bölge alarm kurulu olsun olmasn 24 saat boyunca koruma saglar. Kapak korumalar ve Yangn, gaz, su baskn dedektörler bu bölgeye baglanmaldr. Alarm sstemn annda çaldrr ve açlan bölüm' kapanmadan susturulamaz. (Bknz.sayfa 7 öneml uyar) Tam kurulma: Alarm sstemnn kendsne bagl tüm dedektörleryle brlkte ortam korumaya almasdr. Yarm kurulma(ev konumu): Alarm sstemnn 1 nolu bölgesne bagl olan dedektörlern ptal edlerek kurulmasdr. Alarm sstemn yarm kurmak çn kumandanzn k tusuna ayn anda basnz, alarm sstemn devreden çkartmak çn 2 nolu (alttak tusa) br kez basnz. Ev konumunda kurulma mekan çersnde ken alarm sstemnn kurulmasna (gece yatarken..) Olanak verdg çn çok faydalbr özellktr. Sstem Ev konumunda kurulmus se PIR dedektör (syah sokettek) hareket alglasa ble alarm sstem çalmayacakancak kap açldgnda veya varsa beyaz sokete takl göz gördügünde alarm sstem çalmaya baslayacaktr. Zyaretç Uyars: Alarm sstemnn 3 nolu grsne bagl (mav soket) dedektörlerden gelen tetklemelerde panel br ksa bp ses verecektr. Bu özellk sayesnde grs kapsnn açldgn alarm kurulu degl ken sze bldrecektr. Pank: Alarm sstemnz kurulu olsun ya da olmasn, srenn çaldrablrsnz. Bunun çn 1 nolu büyük tusa 2sn süresnce basl tutunuz. Alarm sstem çalmaya baslayacak ve varsa Telefon çevrc aramaya baslayacaktr., Kumandann 2 nolu tusuna 2 kez ard arda basarak bu konumdan çklr. Sessz Pank: Kumandann 2 nolu alttak tusuna 2sn basl tutulur se sessz pank konumu çalstrlr. Sessz pank konumunda sren çalmayacak varsa sadece Telefon Çevrc arama yapacaktr. Tehtd altnda ken bu seklde yardm steneblr. Ayrca Yalnz yasayan ksler J;)Uözellk sayesndeacl durumlarda telefon çevrd vastas le belrledkler Yaknlarndan yardm steyeblrler.... d Darbe Sensörü: Üzernde bulundugu (monte edldg) yern sarsntlarn hssederek alarm sstemn tetkler. Duvar krlmalar v.b grsmlere kars koruma saglar. Otomatk Kurulma: Alarm sstemnz devreden çkarttktan sonra sensörlerden herhang br tetklenmez se (örn.kapl açlmaz se) alarm sstem 30sn sonra kendsn otomatk olarak kuracaktr. 2 nolu trnak kapal ken bu özellk devre dsdr. HSMF-03

5 1 4.1-Kumanda Ögretlmes Sstem 6 adet farkl kumanda ögreneblr. Standart set çersnde 2 adet Uzaktan Kumanda bulunmaktadr Bu kumandalar ssteme ögretfms ve kullanma hazrdr. Ekstra br kumanday ana ssteme ögretmek çn sstem alarm konumunda degl ken alarm panel ds kapagl[11 açarak mav plaket üzernde resm-1 de gösterlen S1 butonuna 5 sn boyunca basnz. 5sn sonunda buzer'dan ard arda 4 ses duyulacak ve sstem kod ögrenme konumuna geçecektr butona basmay braknz. Bu konumda ken ögretlecek kumandann herhang br tusuna basldgnda buzer'dan kulj1andann ögrenldgr18 dar ses,gelecektr. pgretlece~ tüm kumandalara a~.darda baslarak ssteme toplam 6 adet kumanda ögretleblr. Her kumandayabaslmasnn ardndan buzer sesn beklemel daha sonra dger kumanda ögretlmeldr. 10 sn çersnde herhang br kumanda ögretlmez se sstem kumanda ögrenme-konumundan çkacaktr. Ssteme bu konumda ken ögretlmeyen her kumanda daha önceden çalsyor olsa dah sstem tarafndan tekrar tannmayacaktr, yan her yen kumanda ögretlmesnde ssteme at tüm kumandalar tekrar ögretlmeldr. 4.2-Kayp Kumandann Hafzadan Slnmes Kayp veya Çalnt kumanday hafzadan slmek çn sstem alarm konumunda degl ken alarm panel ds kapagn açarak mav plaket üzernde Sekl-1 de gösterlen S1 butonuna 5 sn boyunca basnz.5sn sonunda buzer'dan ard arda 4 ses duyulacak ve sstem kod ögrenme konumuna geçecektr butona basmay braknz. Mevcut kumandanzn herhang br tusuna br kez basnz buzer'dan kumandann ögrenldgn belrten br ses duyacaksnz, varsa dger kumandalarda yukarda tarf edldg üzere ögretnz, yoksa sstem 10sn çersnde kodögrenme konumundan otomatk olarak çkacak ve tekrar ögretlmeyen kayp kumanda yada kumandalar hafzadan slnms olacaktr. 4.3-Sfre Seçme Anahtarnn Kullanlmas Kumandalarnzn sol yan tarafnda Resm-2 de gösterlen yerde sfre seçme anahtar bulunmaktadr Bu anahtar k konumlu br anahtardr Anahtarn üstte ve altta oldugu k farkl konumda kumandann sfre sstem tamamen degsmektedr. Bu sayede ayn kumanda üzernde k farkl sfre sstem bulunablmektedr. Ku'mandanz alarm panelne bu sfre anahtar hang konumda ögretld se ancak o k9numda çalsr, dger konuma alndgnda se kumanda dügmelerne basldgnda kumanda üzerndek LED yanacak ancak ssteme kumanda etmeyecektr. Yan b~. anahtar Kumandanz kaybettgnz veya çalsmadg durumlarda yanlslkl.~ ba~malara kars br onlem~larak ALARM SSTEMN PTAL ETMEK çn: kullanablrsnz. Ayrca bu anahtar dger 1 P I... d k ". k ' d k k konumaalarak br baskasze at alarm - an~ uzern.. e. V ay.~so.~n ve apag açn, sstemne(yazlk,syer v.b)ögreterekbr. 2-Mavl plak~~..uzer.nde~olust kosede bulunan kumandalekfarklsstemkullanablrsnz. krmz S dugmesne br kez basn. 3-Alarm sstem susacak ve devreden çkacaktr. 4.4)HS-911 GÖRSEL ve SKl KAZLAR,,,..... SARIISIK KIRMIZIISIK YEsIL ISIK ç SREN (PANEL IçNDE) BUZZER Sensörler tetklendgnde yanar.kaplaçkken. devaml' yanar Sensörler tetklendgnde Normalde yanmaz. Daha öncek kurulmada 220V bagl se alarm çald se çalan yanar.elektrk keskse bolgenn says kadar sönük kalr yanp soner.... yanar.kaptaçkke9. Duzenl olarak yanp devamlfyanar' I sonmeye baslar 220V bagl se Çalmaz Zyaretç alarm açk se bölge 3 her tetklendlgnde ksa tek blp ses verr. (bknz Programlama 5 no lu trnak) Elektrk keskse düzenl olarak her 30 sanyede 2 blp ses verr 1Kezöter..(Programlama 1nctrnak ON Baslangçta 10 kez bp. devamnda 5 konumunda se)15 sanye sonunda açk daha Ilzl blp le alarm kurulana kadar öter. yanar.elektrlk keslkse olan bölge varsa ptalolur ve ç sren~ Eger Sar sk ya.nyorsa yan açk br yer sönük kalr I bölqenumaraskadarötereksslemn varsa devaml oter.15 sanye sonunda 220V bagl Ise geçc ptall kuruldugunu bdrr. açk olan boge geçcrptal olur. Düzenl yanar söner lyanar.elektrlkkeskse sönük kalr Çalmaz Çalmaz 220V bagl Ise BelrlenenÇalmasüres kadarçalar. konununda.>. Hzl hzl yanp söner lyanar.eektrk keskse (Bknz.Programlama 6-7-8nctmaklar) se yanp soner sönük kalr Çalmaz Y:<;np$öne[c Yanp söner 220V bagl se yanar.elektrk keskse sönük kalrr Çalmaz Alarm kurulana kadar daha uzunca kesk kesk çalar. Yanp söner 220V baglr Ise 15 sn'lk buzzer uyans sonunda Kesk-Kesk 15 sanye öterve 15 sarye yanar.elektrlk keskse Alarm kumanda le devre ds ~bnunda Iç ve ds srenler ötmeyebaslar sönük kalr 1 brraklmaz se çalmaya baslar I (Eger U.Kumandadan alarm ptal edrlmezse) Yanp söner Söner Normalde ses çkartmaz.alarm çald se..,.,-. Alarm kurulu Iken çald se 220V bagl se Çaldg bölge n~maras yanar.e;i<?nrk keslkse se 4 kez çalarak alarmn çatdgn Ik ksa. bp ses ve~lr.eger elektrk I kadaryanpson'erek. söngkkalr hatrlatr.(programtama nc trnak keskse 4 kez bpses verr I ~b~~:~ob~~~;: ONkonumundase2 kezöter). 220V bagl se yanar.e ektrk keslkse çalmaya baslar.uzaktan kumandaya Çalmaz sönük. kalr. l 2 kez basa na kadar çalar bagl Ise Çalma: keslkse Çalmaz TelefonçevrLcLvarsa ka(\; sesszcedevreye grer",. SÖNÜK 30 sn de BR K KEZ UYAR VERR.

6 5.1-Telefon Çevrc (TD-01) montaj. '" Telefon çevrc (TD-01) y resm1 de görünen tuttlculara paket çersnden çkan 4 adet plastk ayaklarn tamamn kullanarak. (4. Ayak ana beyn üzerne basacaktr.) resm 2 dek gb monte ednz. Panel henüz, duvara monte edlmemsse öncelkle panel duvara monte etmelsnz, aks taktrde duvara vdalanmak çn panelde braklan vda yuvas TO-01 'n altnda kalacakt r. 5.2)Baglantllar: Telefon Çevrcy yerne taktktan sonra 4 lü krmz soket Mav alarm Plaket üzernde bulunan MX9 4 lü krmz soketne takmz (bknz.resm 2) ve telefon çevrc çersnden çkan programlama klavuzuna göre programn yapnz. 5.3)Arama Sekl Seçm Mav kablo standartta (A) grsne bagldr. Bu durumda Telefon Çevrc alarm sstem çok ksa br süre çalsa ble (yan kumanda le hemen susturulursa dah) tüm telefonlar programlandklar say kadar arayacaktr. Eger mav kablo (.18J) grs yerne (S.)grsne baglanr se TD-01 telefon çevrc tüm telefonlar alarm sstem çaldg müddet zarfnda dönüsümlü olarak sürekl arayacaktr. Alarm sustugu anda da aramay durduracaktr. ~~Y"Tetk geldgndetüm telefonlar aranr. ',~ Otomatk arama konumu (~~..Tetk_geldg sürece telefonlar aranr. " Alarm süresne bagl arama konumu. -; f!! m -n O z :: '< :j ;o :!;o Resm-2 ~ l.~j ~.h ~ ~ ~ z s: 3 Z >-! TD-Q 1 5.4)Telefon Hattnn baglanmas: Telefon hattn grsne drek PTT hatt veya santralden gelen hat baglanmadr, daha sonra telefon maknas çksna normal kullanlan telefon maknalar baglanablr. Böylece alarm annda telefon maknas le yaplan görüsme keslecek ve arama yaplablecektr, eger hat paralel baglanr se telefon hatt mesgul se arama yaplamaz. Bu sebepten telefon hatt TD-01 'e grs / çks yaplmaldr. U""AC: n':

7 HSMF }Termnal Açklamalar Grs..- Çks BAT:t- BAT. AC ---).-AC V....- GND SIREN+ JP5 - s [J -JP4 JP3 ~ MX9:Telefon Arama MX8:SarjllSren Soket SEN4:24saat koruma grs (tamper) led3.1 - ~ led2jp6 k.'- ~ led1.1 ( Sgorta) F3 JP2 JP1... EN' beyaz. ImEN1 WF2 F1W SEN3:Manyetk kap svc grs CENTRUM SEN2:Darbe dedektörü/pir sensörü grs TURKEY SEN1 :PIR dedektörü grs -$- 631 BIEBIEBIE9~E9lBIEr;I~I;;;IE9rff~rEBIEBIE!WBIEBI~'~ :Akünün + termnal baglants. (Aküyü sarj eder.) :Akünün - termnsl baglants. :15 V AC trafo grs (AC grsnde + - ayrm yoktur,trafonun yesl çks kablolar baglanr.) :15 V AC trafo grs (AC grsnde + - ayrm yoktur,trafonun yesl çks kablolar baglanr.) :+12 V besleme çksl(3.15a sgorta korumal) :Termnal(sase baglants) :ç sren +12v çks: Alarm çalar ken +12V, alarm sstem devreye grp çkarken 1 nolu programlama trnag açksa sren uyars verr. Arzal bölge ptal edldkten sonra arzal bölge numaras kadar sren uyars verr...- GND - :Termnal(sase baglants)..- BELL+ :Ds sren +12v çks: Alarm çalar ken +12V.Arzall bölge ptal edldkten sonra arzal bölge numaras kadar sren uyars verr...- BELL:- :Ds sren - sase çks: Alarm çalar ken sase.arzall bölge ptal edldkten sonra arzal bölge numaras kadar sren uyars verr...- OUT4 NC:Alarm sstem çaldg anda çeken rölenn normalde kapal ucu.(12v 15A,220 V 1000W)..- OUT4 C : Alarm sstem çaldg anda çeken rölenn ortak ucu.(12v 15A,220 V 1000W)..- OUT4 NO:Alarm sstem çaldg anda çeken rölenn normalde açk ucu.(12v 15A,220 V 1000W) 2..Jo.PIRr"':lrUmcral'Öölgegtsf:Anhda'tetlklemen;NC. EV'konumuhda otomatk ptal edlr. Sgortalar F1: Akü 3.15A F2: Jermnal 3.15A F3: Ana beyn 3.15A PIR2 :2 numaral bölge grs.annda tetklemel.(nc/no programlanablr,4 nolutrnakseaçkno,4nolutrnakkapalsenc) INST/DEL In3 :3 numaral bölge grs:annda veya geckmel programlanablr(3 nolutrnakaçksegeckmel,kapalseannda) Ayrca bu bölgeye gelen her tetklemede panel 1 ksa bp (zyaretç uyars)ses vereblr. TAMPER (5 nolu trnak açk se zyaretç uyars devrede, kapal se devre ds) In4 :4 Numaral 24 saat korumal bölge grs,nc.bu bölgeye dedektörler tamper uçlar ve yangn-gaz dedektörler baglanablr...- OUT~. :Ses.sz pankte ve alar,m çalarjken,..,gno çksl...telefonçeyrc tetkleme,çksl. KEY SW : Buraya +12V verldgnde alarm sstem devreye grer,' "..- PGM1..-PGM2 6.2)Pmler +12 V kesldgnde devreds kalr. Sstem uzaktan kumandasz çalstrmak çn kullanlr. :Özel ayrlms çks 1. :Özel ayrlms çks 2. JP5:Bu pm çkartlarak BUZER tamamen ptal edlr. Buzer'n çalmas stenmyor se bu pm çkartnz. JP6:Bu pm çkartlarak panel üzerndek KIRMIZI "ARM" sg tamamen ptal edleblr. JP1: Bu pm 1 nolu bölgey ptal eder. Eger 1 nolu bölge kullanlacak se bu pm yernden çkartlmaldr. Soketll veya termnal baglantl olsun, eger 1 nolu bölgeye herhang br dedektör taklr se bu pm mutlaka çkartlmaldr, aks taktrde sstem baglanan dedektörü tanmayacaktr. P2: Bupm 2 nolu bölgeyhptal eder. Eger 2 nolll<bölge kuljgnllacak se bu pm yernden çkartlmaldr. Soketl veya termnal baglantl olsun, eger 2 nolu bölgeye herhan"g br dedektör takl,r se.,bu pm mutlaka çkartlmaldr, aks taktrde sstem baglanan dedektörü tanmayacaktr. JP3: Bu pm 3 nolu bölgey ptal eder. Eger 3 nolu bölge kullanlacak se bu pm yernden çkartlmaldr. Soketl veya termnal baglantl olsun, eger 3 nolu bölgeye herhang br dedektör taklr se bu pm mutlaka çkartlmaldr, aks taktrde sstem baglanan dedektörü tanmayacaktr.

8 ~ kullanarak 7.1}Ekstra B"aglantlar Ce'nmlX Ssteme eklenecek ekstralar düsünülerek termnaller eklenmstr. Bu termnaller kullanlarak sstem, " '~Q.t!!L~.Q!w:n~.ll_Qs-t;!~!J.LgJ.~- k D,.Yl!Dg:n.q~-g~-~-[j).g.~L '!\! 'Q.tl~J.Yl!P!~_~~,, 1 DIKKAT!II Sayfa..sonundak öneml uyary mutlaka okuyun. ~ H~c ~ bataryal ~ sren DS-QOHarc ortam sren baglants: DS-AA. Harc srenn ABS ds kabn çkartn. Demr ç kapag da yernden çkartn.harc sren delk sablonu nu duvara 5 adet vdasn takarak monte edn. 5. Vda tamper svçlern vdasdr, srenn taban ~ ksmndak syah plastk üzernden taklan bu vda çok fazla sklmamaldr. Bu vdann görev sren duvardan: sökülür se koruma svçlernn çalsmasn saglamaktr ve mutlaka taklmaldr.. j Duvar koruma svcnn tam olarak basmasna dkkat edn.elektrksel baglantlar yukardak sekle uygun! olarak yapn, kabloyu alarm panelnn yanna getrn 4 nolu(tamper) baglants harç dgerlern yapn. Harc : sren tüm kablo keslmelerne kars korumaldr ancak kablonun mümkün oldugu kadar gzlenmes tavsye jedlr. Aküyü yerne yerlestrn ve termnallern takn. Srasyla önce demr. kapag ve vdalarn ardndan da j ABS ds kapag takn ve vdalayn. Bu srada sren flasörü yanp sönecektr, ve kapaklar tam olarak kapatld - jlse yaklask 45 sn sonra flasör sönece<tr. Son olarak panel üzernde 4 nolu baglanty da yapn artk sren!çalsmaya baslamstrve test edlmeye hazrdr. Test ederkensren çalyar fakat flasör yanmyor se bu L~~~~:~.~~:~ ~~:.:~. :~~.=~~~-~--=~~!!.~!~~~~~-~:~~~~~--~!~=~_._~~~:9_--~~~--~~~.~.~~~ ~"~~~~.~.~.=..=?:"I"~"~~.~.~.~~"I"~:. J, 7.1.c) Harc Sren ve Duman Dedektörü Baglants DS-DO Harc ortam sren ve Duman dedektörünün veya GO-DO Gaz dedektörünün brlkte baglants: rr~';) A.'!;~~~fÖR1jAZ! 'Ct!!\::'V'..L/"--/'~\ Lf1ILS.2J\~ 7.2}ÖNEMl UYAR In4 grsne baglanacak herhang br dedektörün çalsr duruma geçeblmes çn JP4 pm dedektöjaktf duruma geçrldkten sonra ve IN4 grsne baglandktan sonra mutlaka çkartlmaldr. IN4 grs herhang br seklde tetklendg anda alarm kuruu olsun veya olmasn sren çalmaya baslayacaktr, bu durumda sstemn susmas çn IN4 grsne bagl dedektörün yada tamper svçlern kapatldktan sonra kumandann 2 nolu tusuna basarak sstem susturulablr, aks taktrde sstem kumandaya baslsa dah susmayacaktr. IN4 le lgl herhang br baglant yaplr ken JP4 pmnn yerne taklmas ve baglantlar' yapldktan ve emn olunduktan sonra bu pmn tekrar çkartlmas tavsye edlr. HSMF-07

9 , Cenm"aX 8.1 rrermnaller Üzernden Dedektör Baglants 8.1.a)lk bölgeye 2 dedektör baglants: Tamper grsler baglanmasa da sstem hatasz çalsacaktr. Tamper alarm kurulmams olsa ble dedektör kablosunun kesldg anda alarmn çalmasn saglayacaktr. Alarm kurulu konumda ken tamper baglanmams ble olsa kablo kesldgnde sstem alarm verr. ~ JP3 JP2 JP ""-'" ~':X: ""m..."; krmz ~Wr.r.rflMl~ k. Ol mav be az ~ \, \, / Sensör grsne baglant yaptktan sonra grse... / karslk gelen pm mutlakayerndençkartnz.!!! ", "o" ' Isyer güvenlksstemf~-- BILG ~. D F c B' A dedektörleroto " alarms,stem ded.ektörler'gbgördükler yman " ~ ekste!~atma;lar, tetk uçlarnda ~ sürekl eks bulunmaktadr' Igördüklerzaman bu eksy keserler, r'~'-'-1-'~'-'-'-'-'~ IyanTamters sstem al maktadrlar 8.1.b)Ayn bölgeye 2 dedektör baglants: Tamper grslerbaglanmasada sstem hatasz çalsacaktr. Tamper alarm kurulmams olsa ble dedektör kablosunun kesldganda alarmn çalmasn saglayacaktr. Alarm kurulu konumda ken tamper baglanmams ble olsa kablo kesldgnde sstem alarm verr. JP4 JP3 JP2 JP1 "'" -" ""'" MJ( ~~~ ". " İ...!'.!' ', -o \ krm" NnnlZl ~m mav beaz.'. \, / Sensör grsne baglant yaptktan sonra grse.. // karslk gelen pm mutlaka yernden çkartnz,!!!. EB EBIffE1mfflffrEBf~IEBlfflfflff IfflffIfflfflfflff Ifflff Er! D -'-'~' c '-'-'-'-'I E cl A 8.1.c)Röle çks: Alarm panelnn çestl amaçlar çn kullanablecegnz br röle çks vardr. Bu çks alarm sstem çalmaya basladgnda aktf olur. 12 voltta max.15a akm kapastesne sahptr, 220V ta 1000W Ik br gücü besleyeblr. Bu çks kullanarak alarm çalma annda ç aydnlatma lambalarnvaktrablrsnz. ' "EB EB fflffffl'ff1ffl fflfflfflfflffffieblff Ifflfflfflffl~lff HSMF V

10 9.1)Soketl Ekler: CennX Alarm sstemnz soketl ekstra dedektörler sayesnde gensleyeblr. Asagda sze bu konuda yardmc olacak örnek uygulamalar verlmstr. Syah le gösterlms parçalar uygulama çn gereken lavelerdr. u:talmas.-. UZ3-6S--5 metre UZ metre UZ metre UZ metre ab, uzatlmas u,, " UZ3-0S--S metre UZ metre UZ metre UZ3-S0--50 metre UZ4-0S--5 metre UZ4J O metre UZ metre UZ metre \ 'I~metre Ekstra PIR dedektörü PS4-02 ' Y343 Standart setpir dedektörü PS3 Y343 Standart set PIR dedektörü PS3 UZ metre UZ O metre UZ metre UZ4-S0--S0 metre " Y343"""' Br bölgeye ave dedektör 4plml,ok" Br l:1ölgeyelave.maryetkkontak,ksi" PIR eklenecek se bu ara soket ~ eklenr se bu's~wsör kullanlmaldr, '.~..~~~,!!!.1!,~,!~~tL..kMll.?.!lm..!!sJ,!r."..,_.."."""""""""",""""..",..j. ~ I'IIS4-O2--2 metre,ka~lolu 4'lü. sokell. 4"müsoket.-. Brbolgeyelave PIR eldenecek '-" Ekstfa 2 metre uygulam' IÇIn ksagel!'e sebu dedektörkullanlmajdr. :' "m=o~ s, UZ4-XX uzalma kablosu kullanlr. " PS4-o2-2 metre kablolu 41ü soketl L,, ",,._._-- lmak s\enrse 2 metre uygulama çn ksa gelrse: tl"'" uzarn~ 4~k=tI kablo uzau UZ4-XXuzatmakablosukullanlr.'J: ~C buurunkullanlmaldr..,. W:+O2~2metrekablo~'rjusokell 5,me~rej(ablolu 4l$oketl ""B'b'ÖIgeyesadece'l'P'R"b'a a:"""'" nacak se bu dedektörkullanlmaldr! PS3-o2-2 metre kablolu 3 I sokell ~ bu,üru ' "';<uanlfu "ldr' 2 metreuygulamaçnksagelrse UZ3-02~2., metre'kablolu.41ü. sokeu UZ3-XXuzatna kablosu kullanlr. j Ekstmuza1makabIOSUUZ3-05-5, metrekablolu 4 lü sokeu. j IJZ3.XX UZ3C10;UZ;3,-20,UZ3-S(b.'

11 10.1)Soketl Gensleme Yuvalar Herhang br sensör grs kullanlacaksa serlsörü sokete taktktan sonra mutlaka soketn hemen üzerndek pm çkartnz. Eger bölgeye herhang br sensör bagl Bk S f 5 degl se pm mutlaka takl olmaldr! nz. ay a Cenm~aX Buzer Iptal Pm: (Jp5)Buzer'ln çalmas stenmyor se bu pm çkarlnz. MX9;Telefon Arama modülü Soket MX8;Sarjll Sren'Soket SEN4;24saat koruma grs (tamper) SEN3;Manyetk kap svc grs SEN2;Darbe dedektörü/pir sensörü grs SEN1:PIR dedekörü grs F1: Akü sgortas 3J 5A F2; Termnallerdek +12V sgortas 3:5A F3; Ana beyn sgortas 3.5A sensörü taklacak se nou trnak açlmaldr (ON konumuna getr!meldr.) PIR sensörü taklacak se nolu trnak kapatlmadr. u YAR Programlama slemler yapldktan sonra degsklgn etkn olablmes çn F3 sgortas sökülmel 2 sn bekledkten sonra tekrar yerne taklmaldr. 1O.2-Br Bölgeye Brden Fazla 50ketl Dedektör Baglants Y BAGLANTI SOKET (Y343).kullanarak,standart set çersnden çkan 3 pm soketl PIR', (syah soketl) 1 nolu PIR yapn ve dger,ekstra 4 pm sokell PIR veya manyetk kontaktörler sekldek gb baglayarak br bölgeye baglanan dedektör adetn çogaltablrsnz. Her bölgeye max.5 adet PIR baglanmas tavsye edlr, Öneml Uj!stl: soketll hemde lanti YAPlAMAZ, k seçlmeldr Iks de ayn anda C=::J O,," G'

12 ~ 11.1)OPSVONlAR 71 Yangn önces ::::: olusan duman alglar ve alarm çaldrr. Alarm annda ön program numaralar ara kaytl m letr. Kendnden beslemel El sarj 127dB gücünde ---- sren. (Iç ortam) Alarm panel üzerndek "ARM" sgn stenlen yere uzatmak çn.. l Telefon Arama Modülü Sarj' Dahl Sren SS-OO Ektra alarm Sg! LED-OO Evcl Hayvan algllamay~i1 dedektör"!,>,. PH-OO"'; Yangn Dedektörü YD-OO Cep'telefonu hctt ", kullanarak;' alarm çalmag, elektrk keslmes," telefon hatt keslmes!v,!:). Durumlar SMS le 3 ayr ~eep telefo;una bltlrr. :IV ÜY KapI,pencere gb grsler korumak çn kullanlr. Ekstra uzaktan kumanda T-212C PIR Hareket dedektörü PS"OO Sstem 6 adet kumanda ögreneblr. Kumandalar kod atlama özellgne sahptrler, kopyalanamazar. Bulundugu alanda 18 metrey 100 derecelk br aç le kontrol eder. :Aktf ~aryer ~B-60 M;?REt Araz ve Ds ortamda gözle görünmez br koruma perdes olusturur. GAZ "bedektörü. GD-OO Ev-syer evcl ked-köpek gb hayvanlar ayrt ederek bu hayvanlarn hareketnden alarm tetkletmeyen dedektör. ~ Sadece cam krlmalarnda Gerekl duru alarm çaldran bu dügmeye baslarak dedektör. alarm çaldrlablr.."~~-..,~--.~~ ~..,- Duvarlarn krlarak çer grlmesne kars koruma saglar. Kendnden beslemel sabotaj korumal Ds ortam sren cemnax ~'!I-..:~~" -~~-~-~ ~- - Gaz kaçaklarn hsseder ve alarm çaldrr.

Calculating the Index of Refraction of Air

Calculating the Index of Refraction of Air Ankara Unversty Faculty o Engneerng Optcs Lab IV Sprng 2009 Calculatng the Index o Reracton o Ar Lab Group: 1 Teoman Soygül Snan Tarakçı Seval Cbcel Muhammed Karakaya March 3, 2009 Havanın Kırılma Đndsnn

Detaylı

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi

Fumonic 3 radio net kablosuz duman dedektörü. Kiracılar ve mülk sahipleri için bilgi Fumonc 3 rado net kablosuz duman dedektörü Kracılar ve mülk sahpler çn blg Tebrk ederz! Darenze akıllı fumonc 3 rado net duman dedektörler monte edlmştr. Bu şeklde ev sahbnz yasal donanım yükümlülüğünü

Detaylı

Anti statik özelliği. 3 (toz toplamaz). Galvaniz karkas 10 hizalama yuvaları. Alçıpan sabitleme 9 yuvaları.

Anti statik özelliği. 3 (toz toplamaz). Galvaniz karkas 10 hizalama yuvaları. Alçıpan sabitleme 9 yuvaları. Anahtar Özellkler Ant statk özellğ. 3 (toz toplamaz). 4 Mav LED ışık. Tasarruflu ampullerde kırpışma yapmama 5 özellğ. UV dayanımlı. 2 (sararma yapmaz). Malzeme ABS. Şık dzayn. 6 Estetk görünüm. Yaylı,

Detaylı

Belirtilen kapasitede son kata aittir

Belirtilen kapasitede son kata aittir TE Sers Elektrkl Vnçler 00 kg le, ton aras kapastelerde Her türlü kald rma, çekme uygulamas çn, tona kadar standart modeller mevcuttur. Dayan kl l k ve büyük sar m kapastes le genfl br uygulama alan nda

Detaylı

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB

FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB FOCUS KABLOSUZ ALARM SİSTEMİ MODEL : ST-IIIB TEKNİK ÖZELLİKLER 8 bölge kablolu, 32 bölge kablosuz toplam 40 bölge Türkçe sesli yönlendirme özelliği, 85 db dahili siren Sökülmelere karşı tamper swich PTSN

Detaylı

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý

ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Cihazý. ESM-1510 DIN Ray Montajlý Dijital, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Cihazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Sýcaklýk Kontrol Chazý ESM-1510 DIN Ray Montajlý Djtal, ON / OFF Sýcaklýk Kontrol Chazý - 3 Djt Göstergel - TC Grþ veya, J tp Termokupl Grþ veya, K tp Termokupl Grþ veya, 2 Tell

Detaylı

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni.

SH SK S..LL. BPW ECO Disc Treyler Disk Freni TSB 3709 / 4309 / 4312. Servis Bildirisi BPW BERGISCHE ACHSEN. Treyler Disk Freni. Servs Bldrs BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren BPW BERGISCHE ACHSEN BPW ECO Dsc Treyler Dsk Fren TSB 3709 / 4309 / 4312 Servs Bldrs SH SK S..LL BPW ECO Dsc Servs Bldrs BPW Servs Takýmýnýn Ýçerð BPW Aks Etket

Detaylı

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ;

D-W6001 Alarm panelimiz hakkında bilmemiz gerekenler ; STB bağlantısını sirenimizin üzerindeki flaşörü çalıştırmak için, bu bağlantıyı yapmak zorunlu değildir. MicroSwich bağlantısını sabotaj bağlantısı olarak kullanıyoruz. Bağlantıyı yapmak zorunlu değildir.

Detaylı

SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme. Paket Sistem Fiyatları. B.Fiyat USD T.Fiyat USD Resim. No ACIKLAMA Adet. GSM Modülü Alternatif-1 ( 4x3 )

SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme. Paket Sistem Fiyatları. B.Fiyat USD T.Fiyat USD Resim. No ACIKLAMA Adet. GSM Modülü Alternatif-1 ( 4x3 ) SMS ve Telefon Uzak Kontrol ve İzleme Paket Sistem Fiyatları Temmuz.0 No ACIKLAMA Adet GSM Modülü Alternatif- ( x ) ( Ekranlı, tuştakımlı, DTMF kontrollü, giriş, çıkışlı ) GSM Modülü -: SMS yada telefon

Detaylı

www.desialarm724.com 0212 916 10 11 ALARMIN KULLANIMI

www.desialarm724.com 0212 916 10 11 ALARMIN KULLANIMI Alarmı devreye alma www.desialarm724.com 0212 916 10 11 ALARMIN KULLANIMI 1 no lu butona basınız. Bu durumda cihaz tiz bir ses ile (HS101 serisinde flaşörleri de yakıp söndürerek) devreye girdiğini belli

Detaylı

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz

MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu. Kullanım Kılavuzu. Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 Stand-Alone Şifre+Kart Okuyucu Kullanım Kılavuzu Kullanıma başlamadan önce mutlaka okuyunuz MW-350 tek kapı için tasarlanmış Stand alone ve Wiegand çıkışlı şifreli kart okuyucudur. IP 68 standartda

Detaylı

Gündüz & Gece P/T/Z Megapixel/HD H.264 Network Kamera

Gündüz & Gece P/T/Z Megapixel/HD H.264 Network Kamera IP540 Gündüz & Gece P/T/Z Megapixel/HD H.264 Network Kamera Compro Technology, Inc. www.comprousa.com Tel. +886 2 2918 0169, Fax +886 2 2915 2389 4/F, No.12, Alley 6, Lane 45, Pao Shin Road Hsintein City,

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu

Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu Tepe Güvenlik Ürün Kataloğu DSC WLS-4945 KABLOSUZ MANYETİK KONTAK 75 mm x 31 mm x 22 mm Pencere ve kapılarda uygulanan kablosuz bir üründür, 1 adet 3V CR-2 lityum pil ile çalışır ve pil ömrü minimum 2

Detaylı

LS 900 Kullanma Klavuzu

LS 900 Kullanma Klavuzu SİSTEM Otomasyon & Elektrik Sipariş ve Teknik Sorularınız İçin 0212 577 57 91-92 Alarm ve Kamera Sistemleri LS 900 Kullanma Klavuzu Adres: Rami Kışla Cad. Emintaş Binatlı San. Sit. No: 9 / 30 Eyüp / İstanbul

Detaylı

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473

VMX OFFICE. Türkçe Kullanma Kılavuzu. İlgili modeller : VMX OFFICE 502473 VMX OFFICE Türkçe Kullanma Kılavuzu İlgl modeller : VMX OFFICE 502473 Özellkler Kulaklık Özellkler : VoceMax Çft mkrofon teknolojs Adaptve Intellgence : Ortam gürültüsünü otomatk olarak dengeler ve kullanıcının

Detaylı

BAHCE S ROTAK 34LI / 37LI/ 43LI KULLANIM KILAVUZU. www.rainbird.eu. www.bahces.com. Rotak 34 LI 37 LI 43 LI

BAHCE S ROTAK 34LI / 37LI/ 43LI KULLANIM KILAVUZU. www.rainbird.eu. www.bahces.com. Rotak 34 LI 37 LI 43 LI Rotak 34 LI 37 LI 43 LI 52 1 1x 1x 14,2 kg 2x Rotak 34/37 LI 2x 1x Rotak 43 LI 2 52 3 CLIC CLIC K! K! CLICK! Rotak 34/37 LI Rotak 43 LI 4 5 6 52 7 180 8 7 70 mm 6 5 4 3 2 30 mm 20 mm 20 mm 9 52 10 11 F

Detaylı

-- - - KULLANIM KILAVUZU

-- - - KULLANIM KILAVUZU --- - -- - - KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TAN itim 2 GARANTİ ŞARTLAR! 2 KGK'NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ ŞEKİLLERİ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN

Detaylı

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J

T.C BART/N il ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF MEKTUBU. TEKLI F-SAHTBI Nlf'J TARIH 28.01.2016 SAYı [Adı soyadlticaret Unvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon Faks T.C BART/N L ÖZEL IDARESI Plan Proje Inşaat ve Yatırım Müdürlüğü TEKLIF

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1.TUŞ LED TAKIMI 6 zil (chime) özelliği aktif zil özelliği aktif olmasın * FONKSIYON TUŞLARI: (STAY KURMADA DEVREDE) VESCO-R 510 KULLANICI KILAVUZU LED 8 hızlı algılama (50ms) yavaş algılama (300ms) *

Detaylı

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0

$195,0 $230,0 $20,0 $56,0 $56,0 ÜRÜN RESİMLERİ MODEL TEKNİK ÖZELLİKLER LİSTE FİYATI DC-808T 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği AHM merkezi Ademco 4+2 ve contact

Detaylı

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate

Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate Pratik-C series Kullanım Kılavuzu / User s Guide Garanti Belgesi / Guarentee Certificate PRATİKKART, PRATİK-C SERİSİ PratikKart, Kartlı Geçiş Sistemi Pratik-C serisi, KGS (Kartlı Geçiş Sistemi) mantığında

Detaylı

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ

ALARM SETLERİ KABLOLU ALARM PANELLERİ ALARM BİLGİ ELEKTRONİK A.Ş. OCAK 2012 GENEL FİYAT LİSTESİ ALARM RESİM MARKA MODEL AÇIKLAMA LİSTE FİYATI ALARM SETLERİ ES-401P ES-401M ES-404P 4+4 ZONLU KABLOLU ALARM SETİ (trafo dahil) (EA-504) + (EK-518)

Detaylı

METBEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ

METBEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ CN-7104 AHD CN-7108 AHD CN-7116 AHD CN-N401 AHD CN-N801 AHD CN-N816 AHD CN-C832 AHD CN-7204 AHD CN-7208 AHD CN-7216 AHD 4 KANAL / 720P - 4 SES - HDD 1X6 TB - P2P - 3G MODEM - DVR,AHD,NVR 8 KANAL / 720P

Detaylı

Hırsız Alarm Sistemleri

Hırsız Alarm Sistemleri Hırsız Alarm Sistemleri FCA-62 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LED / LCD Keypad 146 FCA-824 & Keypad Kablolu Alarm Paneli + LCD Keypad 147 FCA-LED62 Kablolu LED Keypad 148 FCA-LCD64 Kablolu LCD Keypad

Detaylı

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi

8 Kullanıcı şifresi. 99 Olay hafızası. Saat göstergesi. (ses mesaj kaydı yapılamaz). Duble zon özelliği. Tarih ve Saat göstergesi Vitec AV - 864 4+1 Zonlu Alarm Kontrol Paneli Türkçe KeyPad+Trafo+Kominikatör+Telefon Arama 7 Segment alfanumerik göstergeli 7 ayrı merkez formatına uygun programlanabilir. 8 Kullanıcı şifresi 99 Olay

Detaylı

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN

T.C BARTIN il ÖZEL idaresi YAZı işleri MÜDÜRLÜGÜ. TEKliF SAHiBiNiN TARH:...05/205 SAYı Adı SoyadılTcaret Ünvanı Teblgat Adres Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası T.C.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal T.C BARTIN L ÖZEL DARES YAZı ŞLER MÜDÜRLÜGÜ TEKlF MEKTUBU TEKlF

Detaylı

GSM-SMS Kontrolörr SİSTEM DIŞ YAPISI : anahtarı. olarak arar) bağlantılar)

GSM-SMS Kontrolörr SİSTEM DIŞ YAPISI : anahtarı. olarak arar) bağlantılar) 4. SİSTEM YAPISI SİSTEM İÇ YAPISII : GSM-SMS Kontrolörr PIR-Hareket devre dışı anahtarı Sabit telefon arayıcı (8 farklı telefonu sesli olarak arar) Saha Bağlantı Kartı (Saha ekipmanları için soketli bağlantılar)

Detaylı

Adım Adım Panel Programlama

Adım Adım Panel Programlama Adım Adım Panel Programlama Tuş Takımı üzerinden Programlama (AKC137-P2, AKC337-P2) 1. Devreye Alma: Tüm sensörler bağlanıp sistem devreye alınma aşamasında enerji verilir sonra ENT tuşuna basılır ve ekran

Detaylı

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1

www.vescoalarm.com www.vescoalarm.com 1 Alarm Sisteminiz Hakkında Bilmeniz Gerekenler Markalı alarm sisteminiz hakkında bilinmesi ve uygulanması gereken Teknik bilgiler asağıda sıralanmıstır. Sistem Kullanıcıları için uyarılar Alarm sisteminizin

Detaylı

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008

Kullanım Kitapçığı KIT FW8. 8 Bölgeli Kontrol Paneli REV NO : 01 / 18.03.2008 Kullanım Kitapçığı KIT FW8 8 Bölgeli Kontrol Paneli [PROGRAM] tuşuna basıp MASTER Kod girilir ve [ENTER] tuşuna basılır. [Program] göstergesi yanarak kullanıcının programa girdiği belirtilir. Program moduna

Detaylı

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım

S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu. S50 Genel Tanıtım S50 Parmak izi Cihazı Kullanım Kılavuzu S50 Genel Tanıtım Fonksiyon Tanımı İlgili özellik ve input için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz Programlama Moduna Giriş * 888888 # Kodundan sonra programlamaya başlayabilirsiniz

Detaylı

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli

3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 1 Loop 64 Adresli Yangın Algılama Paneli 3MK-AFP29 adresli alarm paneli mikroişlemci tabanlı ve SMD teknolojisi ile üretilmiştir. 3MK-AFP29 adresli alarm paneline 64 adet dedektör veya buton

Detaylı

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK

BQ300 RF Röle Kontrol Ünitesi. Kullanım Kılavuzu. Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK RF Röle Kontrol Ünitesi Kullanım Kılavuzu Doküman Versiyon: 1.1 18.11.2015 BQTEK İçindekiler İçindekiler... 2 1. Cihaz Özellikleri... 3 2. Genel Bilgi... 4 2.1. Genel Görünüm... 4 2.2 Cihaz Bağlantı Şeması...

Detaylı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı

Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Bağımsız Geçiş Kontrol Cihazı Kullanım Kılavuzu Kullanmaya başlamadan önce Kullanım Kılavuzunu lütfen dikkatlice okuyunuz. 1. Paket İçeriği; Adı Miktar Notlar Geçiş kontrol cihazı 1 Kullanım kılavuzu 1

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-2012 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

Kullanım Kitapçığı. Ürün: tempmate. -M1 Veri Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talimatları. tempmate. -M1 için Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Veri Toplayıcısı

Kullanım Kitapçığı. Ürün: tempmate. -M1 Veri Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talimatları. tempmate. -M1 için Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Veri Toplayıcısı Kullanım Ktapçığı tempmate. -M1 çn Çok Kullanımlı PDF Sıcaklık Ver Toplayıcısı Ürün: tempmate. -M1 Ver Toplayıcısı Kapsam: İşlem Talmatları Özet Tema Sayfa 01. Teknk Ver 2 02. Chaz İşlem Talmatı 2 03.

Detaylı

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi

CG - G5. GSM Modüllü Alarm Sistemi Yusuf Noyan AYDIN Aydın Dış Ticaret Altınkum Mahallesi 430 Sokak No:2/4 Konyaaltı ANTALYA Telefon : + 90 242 229 96 50 www.aypro.com info@aypro.com CG - G5 GSM Modüllü Alarm Sistemi GSM / SMS / RFID Alarm

Detaylı

RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu

RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu RD-6813 Şifrematik Kullanım Kılavuzu Model RD-6813 Kullanıcı kapasitesi 2000 Kart türü EM, MF Kart okuma mesafesi 3-6cm Aktif akım

Detaylı

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli

Runner 4-8. Kullanım Kitapçığı. 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Runner 4-8 4/8 Bölgeli Kontrol Paneli Her türlü sorun ve sorularınız için teknik@alarmdestek.com adresine mail atınız. Satış ve pazarlama için lütfen 0532 605 13 45 numaralı telefon ile irtibata geçin

Detaylı

GSM Kartı. Programlama Butonu

GSM Kartı. Programlama Butonu Teknik Özellikler GSM DIALER KULLANMA KILAVUZU Besleme Gerilimi : 12 Volt Sukunet Akımı : 35 ma. Arama Esnasında Çekilen Akım : 100 ma. Tetikleme Türü : Negatif (-) Tetikleme Bağlantı Şekli GSM Kartı SIM

Detaylı

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +)

Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş. Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Kullanım Uygulamaları Ön Görünüş Dijital Ekran Mode Butonu Programlama Tuşu Sıcaklık Değiştirme tuşu ( - ) Sıcaklık Değiştirme tuşu ( +) Dijital Ekran Üzerindeki Bilgiler 1.Manuel Çalışma 2.Çalışma Fonksiyonları

Detaylı

Alarm Sistemi Montajı

Alarm Sistemi Montajı Alarm Sistemi Montajı Alarm sisteminden Bulunması gereken Malzemeler -Panel -Keypad -Pır Dedektörü -Akü -Siren -DT8 veya DT6 Kablo Örneğin: 3 pırlı bir sistem kuralım.müşterinin isteği doğrultusunda 1.pır

Detaylı

Türkçe. BT-03i Kullanıcı Kılavuzu

Türkçe. BT-03i Kullanıcı Kılavuzu BT-03i Kullanıcı Kılavuzu 1 Genel Bakış İçindekiler Başlangıç Telefon çağrısı nasıl yanıtlanır? Spesifikasyonlar 2 1. Genel Bakış A B E D F 1-1 Fonksiyon Tuşları: C A B C D E F Silikon kulak askısı Güç

Detaylı

Yeni bir Elektrik ve Kontrol Dünyasının inşaası

Yeni bir Elektrik ve Kontrol Dünyasının inşaası Building Management Systems Yeni bir Elektrik ve Kontrol Dünyasının inşaası Bina Yönetim Sistemleri SCHNEIDER ELECTRIC TAC Esmi Intellia Elektrik baglanti ve Montaj cizimleri www.schneider-electric.com.tr

Detaylı

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI

CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI 1 CAPTAİN-i ver. 5.6 & ve Üzeri RX-6 KULLANIM KİTAPÇIĞI http://www.salimusta.com salim@salimusta.com CAPTAIN-I Alarm paneli Özellikleri 6 programlanabilir bölge 2 bölünme Arayıcı: üç kişisel cep veya ev

Detaylı

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU

RU1000 Kepenk Güç Kaynağı. Uzaktan Kumandalı Kepenk Güç Kaynağı KULLANIM KILAVUZU RU1000 Uzaktan Kumandalı KULLANIM KILAVUZU İÇİNDEKİLER TANITIM 2 GÜÇ KAYNAĞI' NIN KURULUMU 2-3 KONTROL PANELİ 3 MONTAJ 4 UZAKTAN KUMANDA TANITIMI 4 UZAKTAN KUMANDAYI HAFIZAYA YÜKLEME 5 UZAKTAN KUMANDAYI

Detaylı

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM CİHAZLARI KABLOSUZ ALICI MODÜLÜ MARKA: MODEL: AMC MIX 400 TÜRKÇE TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALARM SİSTEMLERİ VE ELEKTRONİK TİC LTD. ŞTİ. PERPA TİCARET MERKEZİ, A BLOK, KAT: 5 NO:112-114, 34384

Detaylı

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu

Panel Denetleyici MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Kullanım Kılavuzu Panel Denetleyc MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC tr Kullanım Kılavuzu 3 tr Içndekler Panel Denetleyc Içndekler 1 Blgnze 8 1.1 Adım açıklamaları 8 1.2 Başlat menüsünün çağrılması 8 1.3 Dl değştrme ekranı 9 1.4

Detaylı

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir.

Programa girdikten sonra zoneleri tanıtmak için 001 tuşlanmalıdır.tuşlandıktan sonra 2 haneli zone özelliklerini 6 zone için peşpeşe girilmelidir. DSC PANEL KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Programlama şifresi:5555 Kullanıcı şifresi:1234 Programa giriş: * 8 5555 Programdan çıkış: # # Zone tanımları: 00 Kullanılmayan zone 01 1.gecikmeli zone 03 Ani zone

Detaylı

Q-P 110A Kullanım Kılavuzu

Q-P 110A Kullanım Kılavuzu Q-P 110A Kullanım Kılavuzu 1.Malzeme Listesi İsim Miktar Remarks Tuştakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır Akıllı vida 2 4mmx28mm

Detaylı

VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI

VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI VİLLA SET BAĞLANTI ŞEMASI VPON VİLLA SİSTEMİ BAĞLANTI DİYAGRAMI KIRMIZI MAVİ SARI BEYAZ KIRMIZI MAVİ SARI BEYAZ KANAL 1 KANAL 2 KONNEKTÖR KABLO UÇLARI BEYAZ - VİDEO SARI - +12 V MAVİ - VİDEO GND KIRMIZI

Detaylı

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU

FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 PROXIMITY KART OKUYUCUSU KULLANIM KILAVUZU FP52 kart okuyucusunu; Mody serisi dış kapı buton modülleri ile birlikte kullanılır. Fp52 ile iki farklı röle çıkışı vardır.500 kullanıcıya kadar tanımlanabilir.

Detaylı

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS

ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS ANKARAESNAFveSANATKARLARODALARBRLö ANKARA UNION OF TRADESMEN AND CRAFTSMEN CHAMBERS onu: : 242/ 801 YETERLLGEDAYAl STHDAM PROJES BIRLIGIMIZ PROJESAHIBIDIR Ankara: 9 Nsan 2009 ((ÖnernC ODALARIMlZA(33) ve

Detaylı

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1-

Detaylı bilgi için www.ekont.com veya http://www.ekont.com/index.php?id=119 adreslerine göz atabilirsiniz. -1- -1- -2- Temel Fonksiyonlar-Özellikler 1. Ücretsiz çağrı atarak kapı ve bariyer kumanda edebilme (1 adet kuru kontak çıkış) 2. Tüm programlama işlemlerinin SMS ile yapılabilmesi ve SMS ile geri bildirim

Detaylı

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2

Özellikler... 2. Standart Ürün Paket İçeriği... 2. Kurulum... 2 İÇİNDEKİLER Tanım... 2 Özellikler... 2 Standart Ürün Paket İçeriği... 2 Kurulum... 2 Elektrik Bağlantısı... 3 Isı Sensörü Bağlantı Detayı... 3 RS485 Bağlantı Detayı... 4 Ek:1 Aqua Control RS 485 Bağlantı

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.11 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. * Program 123

Detaylı

ART S602W Standalone Kart Okuyucu

ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone Kart Okuyucu ART S602W Standalone kart okuyucuya ait genel bilgiler, montaj, kablolama, programlama bilgileri ve teknik özellikleri hakkında detaylı açıklama. www.artelektronik.com

Detaylı

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ...

T.C BARTIN iı ÖZEL idaresi PLAN PROJE YATIRIM VE inşaat MÜDÜRlÜGÜ ...,... ... ... T.C BARTIN ı ÖZEL DARES PLAN PROJE YATIRIM VE NŞAAT MÜDÜRlÜGÜ TARH: 25/11/2014 SAYı: Adı SoyadılTcaret Teblgat Adres Ünvanı Bağlı Olduğu Verg Dares Verg Numarası TC.Kmlk Numarası Telefon No Faks No E-Mal

Detaylı

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1

D53R D53R. Bilgi Dokümanı. www.dtsis.com 1 D53R Bilgi Dokümanı www.dtsis.com 1 İçindekiler 1. Cihazın Verileri... 3 1.1. Cihazın Genel Özellikleri... 3 1.2. Teknik Veriler... 3 2. Montaj... 3 3. Kullanım... 7 3.1. Buton ve Sesli Işıklı İkaz Fonksiyonları...

Detaylı

ROKONET ORBĐT 6 PANEL PROGRAM KLAVUZU PANEL PROGRAM SEÇENEKLERĐ

ROKONET ORBĐT 6 PANEL PROGRAM KLAVUZU PANEL PROGRAM SEÇENEKLERĐ ROKONET ORBĐT 6 PANEL PROGRAM KLAVUZU MÜHENDĐSLĐK PROGRAMINA GĐRĐŞ (FABRĐKASYON: 0206) MÜHENDĐSLĐK ŞĐFRESĐ - # yaparak mühendislik programına girersiniz MÜHENDĐSLĐK PROGRAMINDAN ÇIKIŞ MÜHENDĐSLĐK ŞĐFRESĐ

Detaylı

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

OPEN ADVANCE V.1.1 FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU OPEN ADVANCE V.. FOTOSELLİ OTOMATİK KAPI SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Adres : SAKARYA. ORG.SAN.BÖL. 964 ADA PARSEL NO: HENDEK/SAKARYA Tel No : 009 064 64 8 0 Fax No : 009 064 64 8 3 www.alkur.com.tr info@alkur.com.tr

Detaylı

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.

Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1. Her türlü sorunuz için (0216) 414 30 88 / 89 numaralı telefonumuzu arayabilir veya teknik@elektromaks.com.tr adresine e-posta atabilirsiniz. (V1.03) PowerWave - 4 4 Bölgeli Kontrol Paneli Kullanım Kitapçığı

Detaylı

RTX356 Remote Control

RTX356 Remote Control RTX356 Remote Control delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel-Fax:06-348 65 Uzak mesafeli kontroller için (km) butonlu uzaktan kumanda seti. Çalışma frekansı 35 MHz. FONKSIYONLU RADYO KONTROL Kullanım

Detaylı

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10 DC-808T Alarm Paneli Kolay Kullanım Kılavuzu Genel Özellikler 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği, 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği, Dijital ses desteği ve kolay

Detaylı

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER

VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER VEKTÖRLER VE VEKTÖREL IŞLEMLER 1 2.1 Tanımlar Skaler büyüklük: Sadece şddet bulunan büyüklükler (örn: uzunluk, zaman, kütle, hacm, enerj, yoğunluk) Br harf le sembolze edleblr. (örn: kütle: m) Şddet :

Detaylı

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI

TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI TDK Temel Devre Kavramları ve Kanunları /0 TEMEL DEVRE KAVRAMLARI VE KANUNLARI GĐRĐŞ: Devre analz gerçek hayatta var olan fzksel elemanların matematksel olarak modellenerek gerçekte olması gereken sonuçların

Detaylı

Askeri araç Acil Aydınlatma Modülü

Askeri araç Acil Aydınlatma Modülü R Askeri araç Acil Aydınlatma Modülü EL-24 M KROS M R Gösterge Led i Bağlantı Konnektörü W R Mod Seçici Anahtar Işık Şiddeti Ayar Potansiyometresi Beyaz Aydınlatma Lambası Kırmızı Karartma Lambası Karartma

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

P-100 P-101. Bağlantı Şeması. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri

P-100 P-101. Bağlantı Şeması. İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri P-100 P-101 Bağlantı Şeması İstanbul Yazılım ve Elektronik Teknolojileri POWER 1 12V DC 12V-24V Güç Soketi LOCAL SENSÖR 1 GND GND 2 TAMPER Tamper swich girişi 3 ALARM Alarm sensörü Local Sensör 4 FIRE

Detaylı

WAM 918. DIRAC ELECTRONICS WAM 918 Kablosuz Erişim Ünitesi. Kullanıcı El Kitabı

WAM 918. DIRAC ELECTRONICS WAM 918 Kablosuz Erişim Ünitesi. Kullanıcı El Kitabı WAM 918 DIRAC ELECTRONICS WAM 918 Kablosuz Erişim Ünitesi Kullanıcı El Kitabı İçindekiler Genel Özellikler 1 Kart Bağlantı Şeması. 2 Konnektörler 2 Gösterge Işıkları 3 Ayar Anahtarları. 3 SIM Ayarları...

Detaylı

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri

HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 300 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. Dokunmatik

Detaylı

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim

Alarm Sistemleri Teknik Eğitim Alarm Sistemleri Teknik Eğitim İçerik Teknik Eğitim Sensör yapısı ve kurulumu Kablolama Panel diyagramı PC üzerinden programlama Tuş takımı üzerinden programlama 2 Teknik Eğitim Etkinleştirme Modları Gece

Detaylı

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ

ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ ENERJİMİZİ GÜNEŞTEN ALIYORUZ MiniSolar-1200 SOLAR KUTU Kullanma Kılavuzu **Önemli** Ürünlerimizi tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Cihazın doğru çalışmasını sağlamak ve etkili kullanmak için lütfen

Detaylı

RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi

RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi RTX356-1 Uzak mesafeli kumanda sistemi delab Deniz Elektronik Laboratuvarı Tel-Fax:0216-348 65 21 Uzak mesafeli kontroller için (1km) veya daha fazla, 1 butonlu uzaktan kumanda seti.çalışma frekansı 315

Detaylı

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Pil DC 3 V (2 1,5V AA Alkaline pil) Alıcı AC 250 V-10A (SPDT) Kullanım ABR 320 SET oda termostatları

Detaylı

1960 tan beri kalitede efsane marka...

1960 tan beri kalitede efsane marka... 1960 tan beri kalitede efsane marka... 1 2 Görüntülü Sistemler 3 NR007 WHITE 4,3 EKRAN : M.U.NRL.00007 : 295,00 TL. BLACK 4,3 EKRAN : M.U. NRL.00008 : 335,00 TL. SILVER 4,3 EKRAN : M.U. NRL.00009 : 335,00

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A)

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Mukavemet I Vize Sınavı (2A) KOCELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk akültes Makna Mühendslğ Bölümü Mukavemet I Vze Sınavı () dı Soyadı : 18 Kasım 013 Sınıfı : No : SORU 1: Şeklde verlen levhalar aralarında açısı 10 o la 0 o arasında olacak

Detaylı

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10

www.d-cam.com.tr BEMA GÜVENLİK SİSTEMLERİ Adres: Atatürk Mah. İsmet İnönü Bulvarı No:17 Mezitli / MERSİN Tel: 0 324 238 07 10 358 07 10 DC-808T Alarm Paneli Kolay Kullanım Kılavuzu Genel Özellikler 8 Kablolu ve 16 kablosuz bölge desteği, 1 Adet mühendislik, 4 Adet kullanıcı ve 1 adet zorlama şifre desteği, Dijital ses desteği ve kolay

Detaylı

MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ

MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ Yangın Alarm Panelleri MADE IN TURKEY KOD ELEKTRONİK GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ADRESLENEBİLİR AKILLI YANGIN ALARM SİSTEMİ 2015 FİYAT LİSTESİ AA402 Elektronik Adresli Akıllı Yangın Alarm

Detaylı

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU

POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU POWERWAVE 64 ZONE KABLOSUZ ALARM PANELİ KISA PROGRAMLAMA KLAVUZU Version 1.09 ve yukarısı için P=Program tuşu, E=Enter tuşuna basınız demektir. Master Şifre=123, Mühendislik Şifresi=000000 dır. ZONE GRUPLARINI

Detaylı

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım

HT 200. LCD li Oda Termostat Kontrolleri. Kullanım HT 200 LCD li Oda Termostat Kontrolleri HT 200 kablolu oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas sıcaklık ölçme

Detaylı

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu.

HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290 HARİCİ SİREN AS 240/250/260/282/290. Kullanım Kılavuzu. HARİCİ SİREN Kullanım Kılavuzu www.eds.com.tr 1 Giriş Harici Sirenler, harici ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmış, tüm güvenlik sistemlerine uyumlu, her türlü hava şartlarına ve darbeye dayanıklı

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540

NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540 NEUTRON SMART HOME NTA-GN8540 Kullanıcı Klavuzu (Sık Kullanılanlar) Kuruluma başlamadan önce mutlaka fabrika ayarlarına yükleyip kuruluma başlayınız. Eğer yazılım güncellemesi yaparsanız güncellemeden

Detaylı

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 150 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 150 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 150 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü

DSC Kullanım Kılavuzu. å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) å LED Şifre Paneli Görünümü. å LCD Şifre Paneli Görünümü DSC Kullanım Kılavuzu å Şifre Paneli ve Kullanımları (DSC) Sisteminizde, kullanım amacına ve bölge sayısına göre farklı şifre paneli kullanılabilir. Genel olarak tuş takımları, numara tuşları, acil yardım

Detaylı

DENTIO PANAROMİK CİHAZI KULLANIM KLAVUZU

DENTIO PANAROMİK CİHAZI KULLANIM KLAVUZU DENTIO PANAROMİK CİHAZI KULLANIM KLAVUZU 1 FİHRİST Cihaz Tanımı.3 Ölçüler Ve Kurulum Yeri Gereksinimleri 3 Kurulum İçin Gerekli Alan Ölçüleri 4 Çeşitli Kurulum Yöntemleri 5 Ölçüler ve Ağırlık..6 Kullanılan

Detaylı

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU

PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU PM 2 KARTLI VE ġġfrelġ GEÇĠġ KONTROL TERMĠNALĠ KURULUM VE KULLANIM KILAVUZU 1.Malzeme Listesi TuĢtakımı 1 Kullanım kılavuzu 1 Tornavida 1 20mmx60mm özel tuştakımı Lastik tıpa 2 6mmx30mm,sıkmak için kullanılır

Detaylı

İçindekiler. Bölüm1.Ürün Tanımı Bölüm2. Fonksiyonlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bölüm3.Kurulum Bölüm4.Elektrik Bağlantısı...

İçindekiler. Bölüm1.Ürün Tanımı Bölüm2. Fonksiyonlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bölüm3.Kurulum Bölüm4.Elektrik Bağlantısı... İçindekiler Bölüm1.Ürün Tanımı... 2 Bölüm2. Fonksiyonlar...Hata! Yer işareti tanımlanmamış. Bölüm3.Kurulum... 3 Bölüm4.Elektrik Bağlantısı... - 4 - Bölüm5.Yönetici Kartı Belirleme-Kullanma... 8 Bölüm8.Kontrolörü

Detaylı

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI!

Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Fisheye IP Kamera Hızlı Kurulum Kılavuzu MODELLER P4320, P4520 UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kurulum kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler önceden

Detaylı

TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu

TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu TR Kablosuz Akıllı Termostat Hızlı Başlangıç Kılavuzu 3 adımda kurulum 1 1 2 3 a. Termostatı kurun b. Kombi röle kutusunu kurun İnternet ağ geçidini kurun Hesabınızı oluşturun 2 Hazırlık Kurulumdan Önce

Detaylı

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU KISA. Kasım 2009. Yazılım versiyonu 1.10 7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35

SA 8810 ALARM KONTROL PANELİ PROGRAMLAMA KILAVUZU KISA. Kasım 2009. Yazılım versiyonu 1.10 7 \ 24 SAAT TEMO ALARM MERKEZİ TEL: 0224 221 16 35 SA 8810 Yazılım versiyonu 1.10 ALARM KONTROL PANELİ KISA PROGRAMLAMA KILAVUZU Kasım 2009 TEMO GENEL GÜVENLİK SİSTEMLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Örnekal iş hanı kat 4 Heykel OSMANGAZİ \BURSA 0224 22116 35 BPX

Detaylı

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda

ECLIPSE 8 Trafo Dahil. POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP 2020. OKIDA İlave Kumanda ÜRÜN RESMİ MODEL ÖZELLİKLER ECLIPSE 8 Trafo Dahil ECLİPSE LCD-32 POWER GUARD İlave Güç Ünitesi OKIDA ESP OKIDA İlave Kumanda TD 0 TECNOSEC ECLIPSE 8 ALARM PANELİ ( Keypad Hariç ), 8 zonlu paneldir. Panel,

Detaylı

DSC ALARM Sistemleri PC-1616 * Kart üzerinde 6 Kablolu Zone Giriþi * 16 Kablolu Zone a kadar geniþletilebilir. * 32 Kablosuz Zone a kadar geniþletilebilir. * Kart üzerinde 2 PGM Çýkýþý PC 5204 ile 6 ya

Detaylı

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU

TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU BLW-80PB BEAM DEDEKTÖR TÜRKÇE TANITIM, KURULUM VE KULLANMA KILAVUZU UYARI! Kurulum işlemine geçmeden önce kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz. Bu kullanma kılavuzunun içeriği, fonksiyonlardaki değişiklikler

Detaylı

MaviGard Classic SD64+ Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralı mavili

MaviGard Classic SD64+ Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralı mavili MaviGard Classic SD64+ Konvansiyonel Sistem Yangın Alarm Santralı mavili ELEKTRONİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. TDD-212 Rev.2 SD64+ Kullanma Kılavuzu Sayfa 1 / 21 İÇİNDEKİLER No Bölüm Sayfa 1 Giriş 3 2 Uyarılar

Detaylı

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım

HT 250 SET. LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri. Kullanım HT 250 SET LCD li Kablosuz Oda Termostatı Kontrolleri HT 250 SET kablosuz oda termostatıdır. Kullanıcı oda termostatını ihtiyacı doğrultusunda ayarlayıp daha konforlu ve ekonomik bir ısınma sağlar. - Hassas

Detaylı