GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ"

Transkript

1 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ TIRNAK SÜSLEME 815SBG057 Ankara, 2012

2 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmıģ bireysel öğrenme materyalidir. Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiģtir. PARA ĠLE SATILMAZ.

3 ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... ii GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ TIRNAKLARI ÇĠZEREK SÜSLEME Tanımı Kullanılan Araç ve Gereçler Uygulama Metodu Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar... 5 UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ TIRNAKLARI ÇIKARTMA VE YAPIġTIRMALARLA SÜSLEME Tanımı Kullanılan Araç ve Gereçler Uygulama Metodu Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ TIRNAKLARI ÇEġĠTLĠ SÜSLER VE OBJELERLE SÜSLEME Tanımı Kullanılan Araç ve Gereçler Uygulama Metodu Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖĞRENME FAALĠYETĠ TIRNAKLARI AKRĠLĠK VE JEL TEKNĠĞĠ ĠLE SÜSLEME Tanımı Kullanılan Araç ve Gereçler Uygulama Metodu Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar UYGULAMA FAALĠYETĠ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME CEVAP ANAHTARI KAYNAKÇA i

4 AÇIKLAMALAR KOD ALAN DAL/MESLEK MODÜLÜN ADI MODÜLÜN TANIMI AÇIKLAMALAR 815SBG057 Güzellik ve Saç Bakım Hizmetleri Güzellik Hizmetleri/ Saç Bakımı Tırnak Süsleme Tırnağı çizim yaparak, çıkartma, süs ve objelerle, akrilik ve jel tekniği ile süsleme konularının iģlendiği öğrenme materyalidir. SÜRE 40/32 ÖN KOġUL YETERLĠK MODÜLÜN AMACI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM ORTAMLARI VE DONANIMLARI ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Manikür- pedikür modülünde baģarılı olmak. Tırnak süslemesi yapmak. Genel Amaç Gerekli ortam ve araç sağlandığında tırnak süslemelerini tekniğine uygun olarak uygulayabileceksiniz. Amaçlar 1. Tırnakları çizim yaparak tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. 2. Tırnakları çıkartma ve yapıģtırmalarla tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. 3. Tırnakları çeģitli süsler ve objelerle tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. 4. Tırnakları akrilik ve jel ile tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. Renkli ojeler, simler, taģlar, pullar, çıkartmalar, yapıģtırmalar, fırçalar, çubuklar, iğneler, akrilik, jel malzemeler, takma tırnaklar, manikür- pedikür aletleri, dezenfektanlar. Her öğrenme faaliyeti sonunda verilen boģluk doldurma soruları ile kendinizi değerlendirebileceksiniz. Yaptığınız uygulamaların sonunda performans testi ile kendinizi değerlendirebileceksiniz. Modül sonunda, kazandığınız bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla öğretmeniniz tarafından hazırlanacak ölçme araçları ile değerlendirileceksiniz. ii

5 GĠRĠġ GĠRĠġ Sevgili Öğrenci, HazırlamıĢ olduğumuz bu öğrenme materyali el ve ayaklarımızda koruyucu görevi olan tırnaklarımızın, günlük hayatta ya da özel günlerde yapılan süslemelerle saç, makyaj ve giyilen kıyafetin estetik olarak tamamlayıcısı olduğunu göreceksiniz. Öğrenme faaliyetleri ile tırnak süslemenin amacını, süslemede kullanılan araç gereçleri tanıyarak çeģitli süsler, taģlar, simler, çıkartma, yapıģtırma, akrilik ve jel ile tırnak süsleme tekniklerini öğrenerek, tekniğine uygun olarak uygulayabileceksiniz. 1

6 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1 AMAÇ Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tırnakları çizerek tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. ARAġTIRMA Kuaför ve güzellik salonlarında tırnak süsleme uygulamaları hakkında bilgi alınız. Sınıfta arkadaģlarınıza sununuz. 1. TIRNAKLARI ÇĠZEREK SÜSLEME 1.1. Tanımı Tırnaklara çeģitli Ģekil ve semboller çizerek süsleme iģlemidir Kullanılan Araç ve Gereçler Manikür iģleminde temel olarak kullanılan tüm araç ve gereçler tırnak süsleme iģleminde de kullanılmaktadır. Manikür masası 2

7 Manikür yastığı Resim 1.1: Manikür masası Manikür havlusu ÇeĢitli boyutlarda fırçalar Resim 1.2: Manikür yastığı Resim 1.3.: Tırnak Süsleme Fırçaları A, C ve F; fırçaları temel olarak süslemede kullanılan fırçalardır. Birbirinden daha farklı yoğunluklarda olmaları, hassas olan çizimleri, dokuları yapmak için önemlidir.(örneğin; çiçeklerin taç yapraklarının çalıģılması gibi.) D ve G; uzun fırçalardır. Akrilik ve jel ile çalıģırken çizgi ve ince kısımların çalıģılmasında kullanılır. Ayrıca çizim yapılarak oluģturulan süslemelerde de yine bu tür fırçalar kullanılmaktadır. ( Örneğin, dallar gibi.) B; açılı fırçadır. ġekillerin açılı çizilmesi gerektiği kısımlarda kullanılır. (Örneğin; kıvrımlı katları yaparken) 3

8 E; süpürme fırçasıdır. Törpüleme ya da inceltme gerektiğinde tozun temizlenmesinde kullanılır. Noktalama aleti, iğne, ince çubuk ÇeĢitli renklerde ojeler, tırnak cilası Resim 1.4: Tırnak süsleme çubukları Renkli simler Resim 1.5: Renkli ojeler Resim 1.6: Renkli simler 4

9 1.3. Uygulama Metodu Tırnak üzerine geometrik Ģekiller, paralel ve dikey Ģeritler, semboller, çiçekler ve böcekler çizilir. Bu örnekler süslemeyi yapan kiģinin hayal gücüne bağlı olarak arttırılabilir. Gerçek tırnak üzerinde uygulamalara baģlamadan önce, boģ bir kâğıt üzerine el resmi çizilir, Çizilen elin üstüne takma tırnakları yapıģtırılarak bu tırnaklar üzerinde denemeler yapılır. Bu hem hata yapılmasını engeller hem de pratik çalıģma imkânı sağlar. Tırnakları çizerek süsleme günlük hayatta giyilen kıyafete uygun renkler seçilerek yapılabildiği gibi, özel günlerde de makyaj ve kıyafete uygun kullanılabilir. Örneğin; Yazın giyilen sarı renkli bir elbiseye uygun olarak tırnaklar, üzerine papatya çizerek süslenebilir. Resim 1.7: Tırnakları çizerek süsleme Resim 1.8: Süsleme iğneleri 1.4. Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar Resim 1.9: Renkli boyalar MüĢterinin tırnaklarının uygulamaya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Herhangi bir tırnak ya da deri enfeksiyonu varsa müģteriye doktora gitmesi önerilmelidir. Kullanılan tüm ürünlerin tırnağa zarar vermeyecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Dikkatli ve titiz çalıģılmalıdır. 5

10 ÖRNEK UYGULAMALAR Resim 1.10: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 6

11 Resim 1.11: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 7

12 Resim 1.12: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme Resim 1.13: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 8

13 Resim 1.14: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 9

14 Resim 1.15: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 10

15 Resim 1.16: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 11

16 Resim 1.17: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 12

17 Resim 1.18: Tırnakları çizerek süsleme 13

18 Resim 1.19: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 14

19 Resim 1.20: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 15

20 Resim Çizerek ve objelerle tırnak süsleme 16

21 Resim 1.22: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 17

22 Resim 1.23: Tırnakları çizerek süsleme 18

23 Resim 1.24: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme 19

24 Resim 1.25: Tırnakları çizerek süsleme 20

25 Resim 1.26: Tırnakları çizerek süsleme Resim 1.27: Tırnakları çizerek ve objelerle süsleme Resim 1.28: Tırnakları çizerek süsleme 21

26 Resim 1.29: Tırnakları çizerek süsleme Resim 1.30: Tırnakları çizerek süsleme Resim 1.31: Tırnakları çizerek süsleme 22

27 Resim 1.32: Tırnakları çizerek süsleme Resim 1.33: Tırnakları çizerek süsleme Resim 1.34: Tırnakları çizerek tırnak süsleme 23

28 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem basamakları Masa üstüne manikür yastığını yerleģtiriniz. Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu seriniz. Masanın üstüne araç gereçleri yerleģtiriniz. MüĢterinin ellerini su ve sabunla yıkamasını söyleyiniz. Ellerinizi dezenfekte ediniz. MüĢteriyi rahat bir konumda oturtunuz. Tırnaklarda uygulama yapılmasına engel olabilecek bir durum olup olmadığını anlamak için elleri ve ayakları inceleyiniz. MüĢterinin elini parmakları aģağıya gelecek Ģekilde manikür yastığına yerleģtiriniz. Öneriler Titiz ve dikkatli çalıģınız. Beyaz ve yumuģak olanları tercih ediniz. Hijyen kurallarına uyuuz. MüĢteriye karģı daima güleryüzlü olunuz. Alttan parmaklarla desteklenen tırnaklara istenilen renkte ojeyi dipten uca doğru sürünüz. Resim 1.35.Ojenin sürülmesi Birkaç dk ojenin kurumasını bekleyiniz. Farklı renkte oje ya da boyayı iğne ucu, çubuk, noktalama aleti ya da fırça ile ĢiĢesinden alınız. Uygulanacak tırnağı bir elinizle alttan destekleyiniz. Diğer elinizin serçe parmağını müģterinin eli üzerinde destek yapınız. 24

29 Resim 1.36: Ojenin uç kısma sürülmesi Elinize aldığınız, iğne, çubuk, noktalama aleti ya da fırça ucunda bulunan oje ya da boyayı tırnak üzerinde istenilen Ģekilde çizimler yaparak süsleyiniz. Resim 1.37: Tahta çubukla süslemenin yapılması 25

30 Resim Farklı bir süslemenin yapılması Resim 1.39: Tahta çubukla çiçek Ģeklinin oluģturulması Resim 1.40: Tahta çubukla çiçek Ģeklinin oluģturulması Ġsteğe bağlı olarak çizimlerin üstünü sim ya da taģlarla süsleyiniz. Oje ya da boya kuruduktan sonra kalıcı olması için cila sürünüz. ĠĢlemlerin tümünü bütün tırnaklara uygulayınız. Yardımcı alet olarak cımbız kullanınız. 26

31 ÖLÇME DEĞERLENDĠRME ÖLÇME DEĞERLENDĠRME Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aģağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boģ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 1. Tırnak süslemesine baģlamadan önce manikür yastığının üzerine....serilir. 2. MüĢterinin eli parmaklar.. gelecek Ģekilde manikür yastığına yerleģtirilir. 3. Süsleme sonrası süslemelerin kalıcı olması için tırnağa fırça ile sürülür. 4. Tırnağa çizerek yapılan süslemelerde çeģitli renklerde....ve..kullanılır. 5. Tırnak süslemelerinde oje ve boya; iğne, çubuk, noktalama aleti yada..yardımı ile sürülür. DEĞERLĠDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 27

32 UYGULAMALI TEST Yaptığınız çalıģmaları ölçütlere göre değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz davranıģlarınızı tamamlama yoluna gidiniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 1. Ortamı hazırladınız mı? 2. Ellerinizi dezenfekte ettiniz mi? 3. MüĢteriyi hazırladınız mı? 4. Tırnakları incelediniz mi? 5. Enfeksiyon varsa müģteriye doktora gitmesini önerdiniz mi? 6. MüĢterinin elini manikür yastığına uygun olarak yerleģtirdiniz mi? 7. Çizilecek Ģekil ve desenlere karar verdiniz mi? 8. Renk seçimini yaptınız mı? 9. Dipten uca istenilen renkte ojeyi sürdünüz mü? 10. Ġstenilen çizgileri oluģturdunuz mu? 11. Ġsteğe göre sim ve taģları yerleģtirdiniz mi? 12. Kalıcı olması için cila sürdünüz mü? 13. Tüm iģlemleri bütün tırnaklara uyguladınız mı? DEĞERLENDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 28

33 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 AMAÇ Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tırnakları çıkartma ve yapıģtırmalarla tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. ARAġTIRMA A Tırnak süslemelerinde kullanılan çıkartma ve yapıģtırmaların özelliklerini 2.1. Tanımı araģtırarak sınıfta arkadaģlarınıza sununuz. 2. TIRNAKLARI ÇIKARTMA VE YAPIġTIRMALARLA SÜSLEME Tırnakları çıkartmalar, yapıģtırmalar ve çeģitli baskı teknikleri ile süsleme iģlemidir Kullanılan Araç ve Gereçler Manikür masası Resim 2.1: Manikür masası Manikür yastığı, havlu, Oje, cila, ÇeĢitli Ģekillerde ve desenlerde çıkartma ve yapıģtırmalar. 29

34 Resim 2.2: ÇeĢitli desenlerde çıkartmalar Resim 2.3: ÇeĢitli desenlerde çıkartmalar Resim 2.4: ÇeĢitli desenlerde çıkartmalar Resim 2.5. ÇeĢitli desenlerde çıkartmalar 30

35 Fırça 2.3. Uygulama Metodu Resim 2.6: Kullanılan araç gereçler Tırnak üzerine, hazır olarak satılan çıkartma ve baskılar çeģitli Ģekil ve renklerde olup, yapılan makyaj ve giyilen kıyafete uygun seçilir. Seçilen çıkartma ve yapıģtırmalar uygun renkte oje üzerine itina ile yerleģtirilirse göz alıcı süslemeler ortaya çıkacaktır.çıkartmalar kendinden yapıģkanlı olup istenilen renkte oje sürülmüģ tırnak üzerine yapıģtırılarak kullanılır. YapıĢtırmanın üzerine koruyucu cila sürülerek sabitlenmesi sağlanır. Resim 2.7: ÇeĢitli desenlerde çıkartmalar 31

36 Damgalı baskıda ise, hazır olarak satılan set içerisinde damga aleti, sıyracı, çeģitli desenlerde resim diskleri ve özel tırnak ojeleri bulunmaktadır. Resim 2.8: Tırnak damga seti Resim 2.9: Damga ve sıyraç Resim 2.10: ÇeĢitli baskı diskleri Ayrıca tırnakların üzerine istenilen desen, fotoğraf ya da Ģekli çok kısa sürede basabilen tırnak süsleme makineleri de mevcuttur. Temel olarak makineyle birlikte, desen ve resimlerin basılmasını sağlayan yazıcı kartuģ, özel solüsyon yağı, Ģeffaf tırnak kenar bandı, desen kataloğu bulunmaktadır. ĠĢlem sırası ise Ģöyledir; Tırnakların üstüne manikür sonrası beyaz boya sürülüp kurumaya bırakılır. Ardından özel yağ sürülür ve tırnakların çevresine Ģeffaf bant yapıģtırılır. Daha sonra tırnaklar için desen seçilir ve parmak makina içindeki özel yuvaya yeleģtirilir. Kamera kullanılarak resmin tırnak üzerindeki yeri belirlenir. Boya butonuna basılarak boyama iģlemi gerçekleģtirilir. Son olarak koruyucu sürülerek, tırnak dekorasyonu tamamlanır. 32

37 Resim 2.11: Baskı makinası Resim 2.12: ġeffaf bant 2.4. Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar MüĢterinin tırnaklarının uygulamaya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Çok kısa, çatlak ya da hastalıklı olan tırnak üzerinde yapılacak desenlemeler tam çıkamayacağından uygun değildirler. Herhangi bir tırnak ya da deri hastalığı varsa müģteriye doktora gitmesi önerilmelidir. Çıkartma ve yapıģtırmaların tırnağa zarar vermeyecek özellikte olmasına dikkat edilmelidir. Dikkatli ve titiz çalıģılmalıdır. Resim 2.13: Baskı ve yapıģtırmalarla tırnak süsleme 33

38 Resim 2.14: Baskı ve yapıģtırmalarla tırnak süsleme Resim 2.15: Baskı ve yapıģtırmalarla tırnak süsleme 34

39 Resim 2.16: Baskı ve yapıģtırmalarla tırnak süsleme Resim 2.17: Baskı ve yapıģtırmalarla tırnak süsleme 35

40 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ Tırnakları çıkartma ve yapıģtırmalarla süsleme ĠĢlem basamakları Masa üstüne manikür yastığını yerleģtiriniz. Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu seriniz. Öneriler Silindir Ģeklinde, hafif yumuģak bir yastık kullanınız. Tırnağa zarar vermeyecek özellikte olanlarını seçiniz. Masanın üstüne araç gereçleri; oje, cila, çeģitli Ģekillerde ve desenlerde çıkartmaları ve yapıģtırtırmaları hazırlayınız. MüĢterinin ellerini su ve sabunla yıkamasını söyleyiniz. Ellerinizi dezenfekte ediniz. MüĢteriyi rahat bir konumda oturtunuz. MüĢterinin elini parmaklar aģağıya gelecek Ģekilde manikür yastığına yerleģtiriniz. Alttan parmaklarla desteklenen tırnaklara, istenilen renkte ojeyi fırça yardımı ile dipten uca doğru hareketlerle sürünüz, birkaç dk ojenin kurumasını bekleyiniz. Hazır olan çıkartma ve yapıģtırmaların yapıģkan kısmını açınız. Uygulanacak tırnağı bir elinizle alttan destekleyiniz. 36 Resim 2.18: Manikür masası Ojenin kuruduğundan emin olunuz.

41 Ġstenilen desen ve Ģekillerde hazır olan yapıģtırmaları kurumuģ olan ojenin herhangi bir yerine yapıģtırınız. Resim 2.19: Çıkartma ile tırnak süsleme Çıkartmanın desenli olan kısmını tırnak üzerine gelecek Ģekilde birkaç dk bastırınız. Son olarak süslemelerin kalıcı olması için tırnağa cila sürünüz. ĠĢlemlerin tümünü bütün tırnaklara uygulayınız. Resim 2.20: Çıkartma ile tırnak süsleme 37

42 Tırnakları baskı tekniği ile süsleme ĠĢlem basamakları Masa üstüne manikür yastığına yerleģtiriniz. Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu seriniz. Öneriler Silindir Ģeklinde, hafif yumuģak bir yastık kullanınız. Tırnağa zarar vermeyecek özellikte olanlarını seçiniz. Masanın üstüne araç gereçleri hazırlayınız. Resim 2.21: Manikür masası MüĢterinin ellerini su ve sabunla yıkamasını söyleyiniz. Ellerinizi dezenfekte ediniz. MüĢteriyi rahat bir konumda oturtunuz. MüĢterinin elini parmaklar aģağıya gelecek Ģekilde manikür yastığına yerleģtiriniz. Alttan parmaklarla desteklenen tırnaklara, istenilen renkte ojeyi fırça yardımı ile dipten uca doğru hareketlerle sürünüz, birkaç dk ojenin kurumasını bekleyiniz. Resim 2.22: Tırnağa ojenin sürülmes 38

43 ġekillerin bulunduğu diskten istediğiniz Ģeklin üzerine özel ojeyi sürünüz. Resim 2.23: Disk üzerine özel ojenin sürülmesi Sıyıraç ile disk üzerindeki fazla boyayı sıyırınız. Resim 2.24: Sıyıraç ile disk üzerindeki fazla boyanın sıyrılması Damgayı disk üzerine hızlıca bastırarak Ģekli damgaya alınız. Resim 2.25: Diskteki Ģeklin damgaya alınması Damgayı tırnağın istenilen bölgesine bastırarak Ģekli tırnağa aktarınız. Resim Damgaya alınan Ģeki 39

44 Parlaklık ve kalıcılığı sağlamak için en üste cila sürünüz. ĠĢlemlerin tümünü bütün tırnaklara uygulayınız. Resim 2.27: Damganın tırnağa basılması ve koruyucu cilanın sürülmesi 40

45 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME Bu faaliyet sonunda kazandıklarınızı aģağıdaki soruları cevaplandırarak ölçünüz. AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boģ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 1. Tırnak süslemesine baģlamadan önce ortamın. olup olmadığını kontrol ediniz. 2. YapıĢtırmanın üzerine. sürülerek sabitlenmesi sağlanır. 3. Süslemede kullanılan yapıģtırmalar kaliteli ve çabuk.özellikte olmalıdır. 4. Baskı seti içerisinde.... çeģitli desenlerde. bulunmaktadır. 5. Manikür yastığı..ģeklinde, hafif yumuģak bir yastık olmalıdır. DEĞERLĠDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise Uygulamalı Test e geçiniz. 41

46 UYGULAMALI TEST Yaptığınız çalıģmaları ölçütlere göre değerlendirerek eksik veya hatalı gördüğünüz davranıģlarınızı tamamlama yoluna gidiniz. Tırnakları çıkartma ve yapıģtırmalarla süsleme Değerlendirme Ölçütleri 1. Ortamı hazırladınız mı? 2. Kendinizi hazırladınız mı? 3. Araç gereçleri hazırladınız mı? 4. MüĢterinin ellerini kontrol ettiniz mi? 5. Herhangi bir enfeksiyon varsa doktora gitmesini önerdiniz mi? 6. Ojeyi dipten uca doğru sürdünüz mü? 7. Ojenin kurumasını beklediniz mi? 8. Hazır olan çıkartma ve yapıģtırmaların yapıģkan kısmını açtınız mı? 9. YapıĢtırmaları ojenin üzerine yapıģtırdınız mı? 10. Kalıcı olması için cila sürdünüz mü? 11. ĠĢlemleri bütün tırnaklara uyguladınız mı? Evet Hayir Tırnakları baskı tekniği ile süsleme Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 1. Ortamı hazırladınız mı? 2. Kendinizi hazırladınız mı? 3. Araç gereçleri hazırladınız mı? 4. MüĢterinin ellerini kontrol ettiniz mi? 5. Herhangi bir enfeksiyon varsa doktora gitmesini önerdiniz mi? 6. Ojeyi dipten uca doğru sürdünüz mü? 7. Ojenin kurumasını beklediniz mi? 8. ġekillerin bulunduğu diskten istediğiniz Ģeklin üzerine özel ojeyi sürdünüz mü? 9. Sıyıraç ile disk üzerindeki fazla boyayı sıyırdınız mı? 10. Damgayı disk üzerine hızlıca bastırarak Ģekli damgaya aldınız mı? 11. Damgayı tırnağın istenilen bölgesine bastırarak Ģekli tırnağa aktardınız mı? 12. Parlaklık ve kalıcılığı sağlamak için en üste cila sürdünüz mü? 13. ĠĢlemleri bütün tırnaklara uyguladınız mı? 42

47 DEĞERLENDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 43

48 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3 AMAÇ Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tırnakları çeģitli süs ve objelerle tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. ARAġTIRMA DeğiĢik tırnak süslemelerinin resimlerini toplayarak dosya haline getiriniz. Sınfta arkadaģlarınıza sununuz. 3. TIRNAKLARI ÇEġĠTLĠ SÜSLER VE OBJELERLE SÜSLEME 3.1. Tanımı Tırnakları taģlar, simler, kuru çiçekler ve pullar yardımı ile süsleme iģlemidir Kullanılan Araç ve Gereçler Manikür masası Manikür yastığı Havlu Her renk oje Renkli simler Resim 3.1: Renkli simler 44

49 Kuru çiçekler Resim 3.2: Kuru çiçekler Renkli pullar Resim 3.3: Renkli pullar 45

50 Cila Renkli taģlar Renkli Boncuklar Resim 3.4: Renkli taģlar Ġnce fırça, çubuk, iğne, cımbız Resim 3.5: Renkli Boncuklar 46

51 3.3. Uygulama Metodu Bu yöntemle doğanın bütün renklerini tırnak üzerinde görebilirsiniz. KurutulmuĢ çiçekleri, çeģitli renklerdeki pulları, simleri, makyaj ve kıyafete uygun olarak seçip uygulayabilirsiniz. Ayrıca tırnak süslemeleri içerisinde tırnak küpeleride bulunmaktadır. Resim 3.6: Tırnağa küpe takılması Süslemelerde kullanılacak çiçek ve pulların büyüklükleri tırnağın uzunluğu göz önünde bulundurularak seçilmelidir. Süslerle ojenin rengi birbiriyle uyum içnde olmalıdır. Resim 3.7: Tırnağı pullarla süsleme Resim 3.8: Tırnağı simlerle süsleme 47

52 Resim 3.9: Tırnağı pullarla süsleme Resim 3.10: Tırnağı taģlarla süsleme 48

53 Resim 3.11: Tırnağı taģlarla süsleme 3.4. Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar Uygulamada kullanılacak bütün malzemeler tırnağa zarar vermeyecek özellikte olmalıdır. Uygulama öncesi müģterinin elleri kontrol edilmelidir. Herhangi bir hastalık varsa doktora gitmesi önerilmelidir. Temiz ve dikkatli çalıģılmalıdır. Süslemelerin kalıcı olması için son kat cila sürülmelidir. Boncukları cımbız gibi bir yardımcı malzeme ile yerleģtirilmelidir. Resim 3.12: TaĢ ve boncukların cımbız ile yerleģtirilmesi 49

54 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem basamakları Masa üstüne manikür yastığını yerleģtiriniz. Manikür yastığının üzerine manikür havlusunu seriniz. Öneriler Silindir Ģeklinde, hafif yumuģak bir yastık kullanınız. Beyaz ve yumuģak tercih ediniz. Tırnağa zarar vermeyecek özellikte olanı seçiniz. Masanın üstüne araç gereçleri; oje, cila, çeģitli Ģekillerde ve renklerde taģ, sim, kurutulmuģ çiçekleri hazırlayınız. MüĢterinin ellerini su ve sabunla yıkamasını söyleyiniz. Ellerinizi dezenfekte ediniz. MüĢteriyi rahat bir konumda oturtunuz. MüĢterinin elini parmaklar aģağıya gelecek Ģekilde manikür yastığına yerleģtiriniz. Alttan parmaklarla desteklenen tırnaklara, istenilen renkte ojeyi fırça yardımı ile dipten uca doğru hareketlerle sürünüz, birkaç dk ojenin kurumasını bekleyiniz. Tırnak üzerine istenilen Ģekli çiziniz. Çizilen Ģeklin kurumasını bekleyiniz. Resim 3.13: Manikür masası Ojenin kuruduğundan emin olunuz. 50

55 Uygulanacak tırnağı bir elinizle alttan destekleyiniz. Tırnak üzerine süsleme taģını koymak istediğiniz yere cila fırçasının ucu ile hafifçe dokununuz. Resim 3.14: Tırnağa cilanın dokundurulması Tahta çubuğun uç kısmını cila fırçasına dokununuz. Resim 3.15: Cilanın tahta çubuğa dokundurulması Tahta çubukla süsleme taģı üzerine bastırınız. Resim 3.16: TaĢın çubukla alınması Tahta çubuk ucuna yapıģan süsleme taģını birinci adımdaki uygulama noktasına bırakınız. Resim 3.17: TaĢın uygulama noktasına bırakılması 51

56 Parlaklık ve kalıcılığı sağlamak için en üste cila sürünüz. Resim 3.18: Koruyucu cilanın sürülmesi ĠĢlemi bitiriniz. Resim 3.19: Uygulamanın bitmiģ hali 52

57 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boģ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız 1. Süslemelerde kullanılacak çiçek ve pulların büyüklükleri...göz önünde bulundurularak seçilmelidir. 2. Süslerle rengi birbiriyle uyum içnde olmalıdır. 3. Boncukları.yardımıyla yerleģtiriniz. 4. Süslemelerin kalıcı olması için son kat.sürülmelidir Tırnak süslemeleri ellere olduğu gibi. da uygulanabilir. DEĞERLĠDĠRME: Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise Uygulamalı Test e geçiniz 53

58 UYGULAMALI TEST Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iģareti koyarak kontrol ediniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 1. Ortamı hazırladınız mı? 2. Kendinizi hazırladınız mı? 3. Araç gereçleri hazırladınız mı? 4. MüĢterinin ellerini kontrol ettiniz mi? 5. Herhangi bir enfeksiyon varsa doktora gitmesini önerdiniz mi? 6. Ojeyi dipten uca doğru sürdünüz mü? 7. Ojenin kurumasını beklediniz mi? 8. Tırnak üzerine istenilen Ģekli çizdiniz mi? 9. Çizilen Ģeklin kurumasını beklediniz mi? 10. Trnak üzerine süsleme taģını koymak istediğiniz yere cila fırçasının ucu ile hafifçe dokundunuz mu? 11. Tahta çubuğun uç kısmını cila fırçasına dokundunuz mu? 12. Tahta çubukla süsleme taģı üzerine bastırdınız mı? 13. Tahta çubuk ucuna yapıģan süsleme taģını birinci adımdaki uygulama noktasına bıraktınız mı? 14. Kalıcı olması için cila sürdünüz mü? 15. ĠĢlemleri bütün tırnaklara uyguladınız mı? DEĞERLENDĠRME Değerlendirme sonunda Hayır Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız Evet ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 54

59 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4. ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4 AMAÇ Bu faaliyet ile gerekli ortam ve araç gereç sağlandığında tırnakları akrilik ve jel yardımı ile tekniğine uygun olarak süsleyebileceksiniz. ARAġTIRMA Tırnak süslemelerinde kullanılan akrilik ve jel tekniğini araģtırınız. Sınıfta 4.1. Tanımı arkadaģlarınıza sununuz. 4. TIRNAKLARI AKRĠLĠK VE JEL TEKNĠĞĠ ĠLE SÜSLEME Tırnakları akrilik ve jel malzemeleri yardımı ile süsleme iģlemidir Kullanılan Araç ve Gereçler Manikür masası Manikür yastığı Havlu U.V. Kurutucu Resim 4.1: U.V. Kurutucu 55

60 ÇeĢitli boyutlarda fırçalar Renkli simler Resim 4.2: Tırnak Süsleme Fırçaları Renkli taģlar Resim 4.3: Renkli simler Resim 4.4: Renkli taģlar 56

61 Renkli akrilik tozlar Resim 4.5: Renkli akrilik tozlar Renkli jeller Akrilik sıvısı Resim 4.6: Renkli jeller Resim 4.7: Akrilik sıvısı 57

62 4.3.Uygulama Metodu Bu yöntemle doğadaki bütün objeleri üç boyutlu olarak tırnak üzerinde görebilirsiniz. Yaratıcılığın en fazla kullanıldığı tekniktir. Dikkatli bir bakımla tırnak uzayana kadar kalıcılığı devam eden bir süsleme tekniğidir. ÇeĢitli renkteki akrilik tozlar özel sıvı içerisine batırılmıģ bir fırça yardımıyla istenilen miktarda alınarak tırnak üzerine yerleģtirilir. Daha sonra akrilik üzerinde fırça yardımıyla istenilen Ģekil verilir. Jelli sistemde ise, fırça yardımıyla alınan bir miktar jel, tırnak üzerinde istenilen Ģekil verildikten sonra U.V. cihazında kurutulur. 58

63 ÖRNEK UYGULAMALAR Resim 4.8: Akrilik uygulaması Resim 4.9: Akrilik uygulaması Resim 4.10: Akrilik uygulaması 59

64 Resim 4.11: Akrilik uygulaması Resim 4.12: Akrilik uygulaması 60

65 Resim 4.13: Akrilik uygulaması Resim 4.14: Akrilik uygulaması 61

66 Resim 4.15: Akrilik uygulaması 62

67 Resim 4.16: Akrilik uygulaması Resim 4.17: Akrilik uygulaması 63

68 Resim 4.18: Akrilik uygulaması Resim 4.19: Akrilik uygulaması 64

69 Resim 4.20: Akrilik uygulaması 65

70 Resim 4.21: Jelli tırnak süslemesi Resim 4.22: Jelli tırnak süslemesi 66

71 Resim 4.23: Jelli tırnak süslemesi 67

72 4.4. Uygulamada Dikkat Edilecek Noktalar MüĢterinin tırnaklarının uygulamaya uygun olup olmadığı kontrol edilmelidir. Protez ve jel sistem tırnak yapmada dikkat edilecek tüm noktalar gözden geçirilmiģ olmalıdır. Herhangi bir tırnak ya da deri hastalığı varsa müģteriye doktora gitmesi önerilmelidir. Dikkatli ve titiz çalıģılmalıdır. Akrilik süslemede iģlemin mümkün olduğunca hızlı ve dikkatli yapılması önemlidir. Çünkü akrilik çok çabuk kuruyan bir maddedir. Akrilik sıvısını fırçaya aldıktan sonra fazla sıvıyı kabın kenarına sıyırıp fırçayı sivri hale getirilmelidir. Çünkü fırçanın ucunda sıvı fazla olduğunda akrilik toz akabilir. Resim 4.24: Akrilik tozun fırçaya alınması Jel malzeme UV kurutucu olmadan donmayacağı için, jelli süslemede mutlaka U.V. cihazı kullanılmalıdır. 68

73 UYGULAMA FAALĠYETĠ UYGULAMA FAALĠYETĠ ĠĢlem basamakları Öneriler Tırnağa zarar vermeyecek özellikte olanları seçiniz. Masanın üstüne araç gereçleri hazırlayınız. MüĢterinin elini parmaklar aģağıya gelecek Ģekilde manikür yastığına yerleģtiriniz. Tırnak üzerine istenilen Ģekli çiziniz. Çizilen Ģeklin kurumasını bekleyiniz. Uygulama yapılacak tırnağı bir elinizle alttan destekleyiniz. Resim 4.25: Manikür masası Dikkatli olunuz. Özel sıvıya batırılmıģ fırça yardımıyla akrilik tozdan bir miktar alarak tırnak üzerinde istenilen kısma yerleģtiriniz. Resim 4.26: Akriliğin tırnak üzerine yerleģtirilmesi 69

74 Tırnak üzerine yerleģtirdiğiniz akriliği, fırça yardımıyla hafif baskılarla Ģekillendiriniz. Resim 4.27: Akriliğe fırça ile Ģekil verilmesi Fırça yardımıyla taç yaprağı Ģekli veriniz. Resim Akriliğe fırça ile Ģekil verilmesi Fırçanın sivri ucuna ikinci kez aldığınız akriliği yaptığınız taç yaprağın yan tarafına yerleģtiriniz. Resim 4.29: Akriliğe fırça ile Ģekil verilmesi 70

75 Fırçanın sivri ucuna üçüncü kez aldığınız akriliği yaptığınız taç yaprağın diğer yan tarafına yerleģtiriniz. Fırça yardımıyla taç yaprağı Ģekli veriniz. Resim 4.30: Akriliğe taç yaprak Ģeklinin verilmesi Resim 4.31: Akriliğe taç yaprak Ģeklinin verilmesi 71

76 Fırça yardımıyla taç yaprağı Ģekli veriniz. Resim 4.32: Akriliğe taç yaprak Ģeklinin verilmesi Taç yaprağı verilmiģ Ģeklin dıģ kenar kısımlarını, fırçanın sivri ucuyla yaprak dokusu kazandırınız. Resim 4.33: Akriliğe taç yaprak Ģeklinin verilmesi 72

77 Taç yaprağı verilmiģ Ģeklin dıģ kenar kısımlarını, fırçanın sivri ucuyla yaprak dokusu kazandırınız. Resim 4.34: Akriliğe fırça ile taç yaprak Ģeklinin verilmesi Taç yaprağı verilmiģ Ģeklin dıģ kenar kısımlarını, fırçanın sivri ucuyla yaprak dokusu kazandırınız. Resim 4.35: Akriliğe fırça ile taç yaprak Ģeklinin verilmesi Taç yaprağı verilmiģ Ģeklin dıģ kenar kısımlarını fırçanın sivri ucuyla yaprak dokusu kazandırınız. Resim 4.36: Akriliğe taç yaprak Ģeklinin verilmesi 73

78 Fırçaya aldığınız akriliği çiçeğin son taç yaprağını yapmak için tırnağın üzerine yerleģtiriniz. Resim Akriliğe taç yaprak Ģeklinin verilmesi Taç yaprağı Ģeklini veriniz. Resim 4.38: Akriliğe taç yaprak Ģeklinin verilmesi 74

79 Fırça ucuna daha az miktarda aldığınız akriliği yaptığınız taç yaprakların orta kısmına yerleģtirerek küçük yaprak formu veriniz. Resim 4.39: Akriliğe fırça ile taç yaprak Ģeklinin verilmesi Fırça ucuna daha az miktarda aldığınız akriliği yaptığınız taç yaprakların orta kısmına yerleģtirerek küçük yaprak formu veriniz. Resim 4.40: Akrilik süslemenin bitmiģ hali 75

80 ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boģ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız 1. Akrilik süslemede çizgi ve ince kısımların çalıģılmasında. kullanılır. 2. Tırnakta ki tozların temizlenmesinde kullanılır. 3. Jelli süslemede mutlaka cihazı kullanılmalıdır. 4. ġekillerin açılı çizilmesi gerektiği kısımlarda..kullanılır. 5. Fırçanın ucunda sıvı fazla olduğunda.akabilir. DEĞERLĠDĠRME: Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise Uygulamalı Test e geçiniz. 76

81 UYGULAMALI TEST Bu faaliyet kapsamında aģağıda listelenen davranıģlardan kazandığınız beceriler için Evet, kazanamadıklarınız için Hayır kutucuklarına (X) iģareti koyarak kontrol ediniz. Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayir 1. Ortamı hazırladınız mı? 2. Araç gereçleri hazırladınız mı? 3. MüĢterinin ellerini kontrol ettiniz mi? 4. Kendi ellerinizi dezenfekte ettiniz mi? 5. Tırnak üzerine istenilen Ģekli çizdiniz mi? 6. Çizilen Ģeklin kurumasını beklediniz mi? 7. Uygulanacak tırnağı bir elinizle alttan desteklediniz mi? 8. Özel sıvıya batırılmıģ fırça yardımıyla akrilik tozdan bir miktar alarak tırnak üzerinde istenilen kısma yerleģtirdiniz mi? 9. Tırnak üzerine yerleģtirdiğiniz akriliği, fırça yardımıyla hafif baskılarla Ģekillendirdiniz mi? 10. Fırça yardımıyla taç yaprağı Ģekli verdiniz mi? 11. Fırçanın sivri ucuna ikinci kez aldığınız akriliği yaptığınız taç yaprağın yan tarafına yerleģtirdiniz mi? 12. Fırçanın sivri ucuna üçüncü kez aldığınız akriliği yaptığınız taç yaprağın diğer yan tarafına yerleģtirdiniz mi? 13. Fırça yardımıyla taç yaprağı Ģekli verdiniz mi? 14. Taç yaprağı verilmiģ Ģeklin dıģ kenar kısımlarını, fırçanın sivri ucuyla yaprak dokusu kazandırdınız mı? 15. Fırçaya aldığınız akriliği çiçeğin son taç yaprağını yapmak için tırnağın üzerine yerleģtirdiniz mi? 16. Taç yaprağı Ģeklini verdiniz mi? 17. ĠĢlemlerin tümünü bütün tırnaklara uyguladınız mı? DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise Modül Değerlendirme ye geçiniz.. 77

82 MODÜL DEĞERLENDĠRME MODÜL DEĞERLENDĠRME Bu öğrenme materyalinde kazanmıģ olduğunuz yeterliliği aģağıda verilen soruları cevaplayarak değerlendiriniz. AĢağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boģ bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız. 1. Tırnak üzerinde,renkli oje ve cila ile ince fırçalar,iğne,çubuk ve noktalama aletiyle yapılan çeģitli Ģekil ve sembolleri çizme iģlemine... denir. 2. Herhangi bir. yada tırnak hastalığı varsa müģteriye doktora gitmesi önerilmelidir. 3. Tırnak süsleme uygulamaların tümünde.. kurallarına uyulmalıdır. 4. El tırnaklarıyla ilgili uygulamalar,müģterinin elinin rahat bir konumda olması için...nda yapılmalıdır. 5. Tırnaklara ojeyi sürerken... doğru sürmeye dikkat edilmelidir. DEĞERLENDĠRME Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karģılaģtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baģvurunuz. 78

83 CEVAP ANAHTARI CEVAP ANAHTARI ÖĞRENME FAALĠYETĠ -1 ĠN CEVAP ANAHTARI 1 Beyaz havlu 2 AĢağıya 3 Cila 4 Simler-taĢlar 5 Fırça ÖĞRENME FAALĠYETĠ -2 ĠN CEVAP ANAHTARI 1 Hijyenik 2 koruyucu cila 3 YapıĢan 4 Damga aleti, sıyraç, resim diskleri 5 Silindir ÖĞRENME FAALĠYETĠ -3 ÜN CEVAP ANAHTARI 1 tırnağın uzunluğu 2 Ojenin 3 cımbız 4 cila 5 Ayaklara ÖĞRENME FAALĠYETĠ -4 ÜN CEVAP ANAHTARI 1 uzun fırçalar 2 süpürme fırçası 3 U.V. 4 açılı fırça 5 akrilik toz MODÜL DEĞERLENDĠRME NĠN CEVAP ANAHTARI 1 Tırnakları çizerek süsleme 2 Deri-tırnak 3 Hijyen 4 Manikür yastığında 5 Dipten-uca 79

84 KAYNAKÇA KAYNAKÇA www. tirnakmatik.com www. Oceasia.com.au/nail 80

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK

ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC KEPENK 582YIM062 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GEMİ YAPIMI BAŞ BLOK RESMİ 521MMI400 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ KİLİM DOKUMA-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ PVC PENCERE VE KAPI DETAYLARI ÇĠZĠM 582YIM066 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BOĞMA-BURMA 521MMI048 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTOPEDĠK PROTEZ VE ORTEZ ORTEZ RESMĠ ÇĠZĠMĠ 725TTT045 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA TEKNOLOJĠSĠ TAMPON BASKI SORUNLARI 213GIM261 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ KEÇE EV AKSESUARLARI Ankara,2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME KOL DĠKĠMĠ 542TGD677 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ

GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GĠYĠM ÜRETĠM TEKNOLOJĠSĠ FERMUAR DĠKĠMĠ 542TGD763 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ-GAZ ĠLE KÖġE KAYNAĞI 521MMI051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SAC BORULAR 521MMI250 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME KADIN PANTOLON KALIPLARI 542TGD518 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI GRUP MOBĠLYA-1 543M00051 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) SERAMİK VE CAM TEKNOLOJİSİ TIRNAKLI YAPRAK -2 ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ DÜZ ÖRME ELBĠSE DĠKĠMĠ 542TGD540 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ TOZALTI KAYNAĞI 521MMI240 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ TAKMA TIRNAKLAR

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ TAKMA TIRNAKLAR T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ TAKMA TIRNAKLAR ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ MODEL KESĠM 542TGD322 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ KORD ÖRGÜLER 542TGD706 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAANLIĞI TESTİL TENOLOJİSİ ORD ÖRGÜLER 54TGD706 Ankara, 011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ YATAYDA KÖġE KAYNAĞI 521MMI056 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ BASKI KOMBİNASYONLARI 1 Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ DAVUL DERİSİ NAZARLIK 215ESB527 ANKARA, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ KESĠM PROGRAMI 542TGD321 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇEK VE ÖLÇÜ BĠRĠMĠ HESAPLARI Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ MAKET ÇEVRE DÜZENLEMESĠ 581MSP063 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT

MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MATBAA PAKETLEME VE SEVKİYAT 213GIM178 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ

BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BĠLĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ MESLEKĠ ÇĠZĠMLER Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ABİYE ELBİSE KALIBI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ

ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ELSANATLARI TEKNOLOJİSİ TIĞ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE KROŞE ÇEŞİTLERİNDEN FARKLI DOKULAR OLUŞTURMA 215ESB482 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ AYIRMA

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ AYIRMA T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ SAÇ AYIRMA ANKARA-2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ÇORAPTA FORM 542TGD503 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme materyalidir. Makine Halıcılığı ile ilgili eğitim alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ CAM VE CAM ÇITASI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ CNC ABKANTTA BÜKME 521MMI254 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GRAFİK VE FOTOĞRAF TORS 211GS0046 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI BOYAMA VE VERNĠKLEME HATALARI 543M00094 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ YASTIK DİKİMİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak

Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE FĠRMA ĠġLEMLERĠ 341TP0040 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ PARÇA BASKI 542TGD597

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ PARÇA BASKI 542TGD597 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ PARÇA BASKI 542TGD597 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ TAHRĠBATLI MUAYENE 521MMI207 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ ÇEKĠLEN ARAÇ FREN SĠSTEMĠ 525MT0180 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TOKAT TAHTA BASKI YAPIMI 215ESB456

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TOKAT TAHTA BASKI YAPIMI 215ESB456 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ TOKAT TAHTA BASKI YAPIMI 215ESB456 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNÜM VE ANİMASYON

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNÜM VE ANİMASYON T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLENEBİLİR ENERJİ TEKNOLOJİLERİ GÖRÜNÜM VE ANİMASYON Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI SANDALYE ÇĠZĠMĠ 543M00120 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ GÜMÜŞ KAZAZ ÖRÜCÜLÜĞÜNDE UZUN SÜRGÜ TEKNİĞİ-2 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME PELERİN VE BERE KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ KATI MODELĠ TEKNĠK RESME AKTARMA - 482BK0180

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ KATI MODELĠ TEKNĠK RESME AKTARMA - 482BK0180 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ KATI MODELĠ TEKNĠK RESME AKTARMA - 482BK0180 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ VÜCUT BOYAMA Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VERİ TABANI YÖNETİMSEL FONKSİYONLARI Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BORULARI BÜKME 521MMI219

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BORULARI BÜKME 521MMI219 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ BORULARI BÜKME 521MMI219 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ CĠSĠMLERĠN AÇINIMLARI 461M00009

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ CĠSĠMLERĠN AÇINIMLARI 461M00009 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MAKĠNE TEKNOLOJĠSĠ CĠSĠMLERĠN AÇINIMLARI 461M00009 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI

MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MOBĠLYA VE ĠÇ MEKÂN TASARIMI SON KAT VERNĠĞĠ 543M00098 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BAHÇECĠLĠK. ANANAS YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BAHÇECĠLĠK. ANANAS YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI BAHÇECĠLĠK ANANAS YETĠġTĠRĠCĠLĠĞĠ Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ

ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ORTA ÖĞRETĠM PROJESĠ HARĠTA-TAPU-KADASTRO ALAN HESAPLARI 581MSP080 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME SÜVETER KALIPLARI ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA ALANI. KAPAK ÜZERĠ ĠġLEMLER 2 213GIM269

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA ALANI. KAPAK ÜZERĠ ĠġLEMLER 2 213GIM269 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI MATBAA ALANI KAPAK ÜZERĠ ĠġLEMLER 2 213GIM269 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI TEKNE VE YAT KAPLAMALARI ÇĠZĠMĠ 521MMI622

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI TEKNE VE YAT KAPLAMALARI ÇĠZĠMĠ 521MMI622 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI TEKNE VE YAT KAPLAMALARI ÇĠZĠMĠ 521MMI622 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK IĞRIP AVCILIĞI 624B00028

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK IĞRIP AVCILIĞI 624B00028 T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DENİZCİLİK IĞRIP AVCILIĞI 624B00028 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HĠZMETLERĠ BĠLGĠSAYARDA OPERASYON PROGRAMLARI II 482BK0110 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ SOĞANLI BEBEKLERĠ Ankara, 2011 Millî Eğitim Bakanlığı tarafından geliģtirilen modüller; Talim ve Terbiye Kurulu BaĢkanlığının 08.02.2011 tarih ve 10

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ PROTEZ TIRNAK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ PROTEZ TIRNAK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ PROTEZ TIRNAK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2012 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile karşı

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ PERÇĠNLEME 521MMI044

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ PERÇĠNLEME 521MMI044 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ PERÇĠNLEME 521MMI044 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT

BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT BĠYOMEDĠKAL CĠHAZ TEKNOLOJĠLERĠ TEKNĠK ORGANĠZASYON VE KAYIT ĠÇĠNDEKĠLER AÇIKLAMALAR... iv GĠRĠġ... 1 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 1... 3 1. BĠYOMEDĠKAL TEKNĠK SERVĠSLERĠ... 3 1.1. Hastane Organizasyonu Ġçindeki

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ

EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJİSİ HASIR ÖRME 215ESB492 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ

ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTOPEDİK PROTEZ VE ORTEZ PROTEZ RESMİ ÇİZİMİ 725TTT044 Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) MATBAA TİFDRUK SİLİNDİR TEMİZLİĞİ ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

PERDECİLİK. Özel Perdeler. Mutfak ve çocuk odası perdeleri hazırlamak Farklı mekânlara özel perdeler hazırlamak

PERDECİLİK. Özel Perdeler. Mutfak ve çocuk odası perdeleri hazırlamak Farklı mekânlara özel perdeler hazırlamak Dersin Modülleri Perdeler Ev Perdeleri Tül ve katlamalı perdeler Mutfak ve çocuk odası perdeleri Özel Perdeler Kazandırılan Yeterlikler Perde hazırlamak Ev perdeleri hazırlamak Tül ve katlamalı perdeler

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ RÖLÖVE BĠNA PROJE ÇĠZĠMĠ 582YIM223

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ RÖLÖVE BĠNA PROJE ÇĠZĠMĠ 582YIM223 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ RÖLÖVE BĠNA PROJE ÇĠZĠMĠ 582YIM223 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ SERĠ Ġġ VE MONTAJ KALIPLARI 521MMI224 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ŞAL-ETOL ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder.

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder. REFERANS ALINAN DAL İŞİN / MODÜLÜN ADI: İŞLEM ANALİZ FORMU A)Manikür Elemanı Yardımcısı A1) Kişisel Bakım Yapma A101)Saç bakımını yapar. ORTAM (araç gereç, donanım ve koşullar) Şampuan, saç bakım kremi,

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ GAZ ĠLE KORNĠġ VE TAVAN KAYNAKLARI 521MMI202

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ. OKSĠ GAZ ĠLE KORNĠġ VE TAVAN KAYNAKLARI 521MMI202 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ GAZ ĠLE KORNĠġ VE TAVAN KAYNAKLARI 521MMI202 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ EL BAKIMI MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ

AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI AYAKKABI VE SARACĠYE TEKNOLOJĠSĠ BĠLGĠSAYARDA ROK MODELĠ 542TGD317 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI GEMĠ YANGIN TESĠSATI DEVRE RESMĠ

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI GEMĠ YANGIN TESĠSATI DEVRE RESMĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI GEMĠ YANGIN TESĠSATI DEVRE RESMĠ Ankara, 2014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ KADIN SPOR PANTOLON KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. GEOMETRĠK ġekġl VE CĠSĠM HESAPLARI

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI. ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ. GEOMETRĠK ġekġl VE CĠSĠM HESAPLARI T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ĠNġAAT TEKNOLOJĠSĠ GEOMETRĠK ġekġl VE CĠSĠM HESAPLARI Ankara, 014 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI DESTEK ELEMANLARI ĠMALATI 521MMI554

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI DESTEK ELEMANLARI ĠMALATI 521MMI554 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI GEMĠ YAPIMI DESTEK ELEMANLARI ĠMALATI 521MMI554 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇIRAKLIK VE YAYGIN EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI KALFALIK ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI 2008 ANKARA GÜZELLİK ve SAÇ BAKIM HİZMETLERİ ALANI ÇERÇEVE

Detaylı

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2

ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 ÖĞRENME FAALĠYETĠ 2 AMAÇ ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2 Biyomedikal cihazlar alanında hizmet veren hastane ve firmaların biyomedikal teknik servislerinde çalıģma planları yapabileceksiniz. ARAġTIRMA Biyomedikal teknik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ 12 16 YAŞ BLUZ KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI

MÜZİK ALETLERİ YAPIMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜZİK ALETLERİ YAPIMI ARPEJ VE II. POZİSYON Ankara, 2013 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme

Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme Bu modül, Makine Halıcılığı sektöründe hazırlanmış olan sertifika/kurs müfredat programlarındaki yeterlikleri kazandırmayı amaçlayan bireysel öğrenme materyalidir. Makine Halıcılığı ile ilgili eğitim alan

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ ÖRME GĠYSĠ TEKNĠK ÇĠZĠMLERĠ 1 542TGD819

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ ÖRME GĠYSĠ TEKNĠK ÇĠZĠMLERĠ 1 542TGD819 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI TEKSTĠL TEKNOLOJĠSĠ ÖRME GĠYSĠ TEKNĠK ÇĠZĠMLERĠ 1 542TGD819 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ

EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI EL SANATLARI TEKNOLOJĠSĠ DEMĠRCĠ HALISI DOKUMA Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ MANĠKÜR-PEDĠKÜR TEKNĠKLERĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI)

GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ MANĠKÜR-PEDĠKÜR TEKNĠKLERĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLĠK VE SAÇ BAKIM HĠZMETLERĠ MANĠKÜR-PEDĠKÜR TEKNĠKLERĠ MODÜLER PROGRAMI (YETERLĠĞE DAYALI) 2010 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder.

1. Saç bakımı için kullanılan araç gereçleri tanır. 2. Saç bakımı işleminin basamaklarını ifade eder. İŞİN / MODÜLÜN ADI: A1) Kişisel Bakım Yapma A101)Saç bakımını yapar. ORTAM (Araç gereç, donanım ve koşullar) Şampuan, saç bakım kremi, havlu, tarak, kurutma makinesi Saç bakımını hijyen kurallarına uygun

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GİYİM ÜRETİM TEKNOLOJİSİ ERKEK BERMUDA KALIBI ANKARA 2006 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) TEKSTİL TEKNOLOJİSİ DÜZ ÖRME YELEK KALIPLARI ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ

RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RAYLI SĠSTEMLER TEKNOLOJĠSĠ ÖLÇÜLENDĠRME, ÖLÇEKLER VE PERSPEKTĠF 520TC0012 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) DENİZ ARAÇLARI YAPIMI ENDAZE 2 ANKARA 2008 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ YÜZ RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT064

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ YÜZ RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT064 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI RADYOLOJĠ YÜZ RADYOGRAFĠLERĠ 725TTT064 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

PAZARLAMA VE PERAKENDE

PAZARLAMA VE PERAKENDE T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI PAZARLAMA VE PERAKENDE DĠĞER SĠGORTA ĠġLEMLERĠ 343FBS031 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İNŞAAT TEKNOLOJİSİ KESİTLER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller; Talim ve

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Çıraklık ve Yaygın Eğitim Genel Müdürlüğü GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ MANİKÜRCÜ MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2008 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin değişim ile

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ DEMĠR KAPILAR 521MMI257

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ DEMĠR KAPILAR 521MMI257 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ DEMĠR KAPILAR 521MMI257 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya

Detaylı

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ GAZ ĠLE BORU VE PROFĠLLERĠN KAYNAĞI 521MMI052

T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ GAZ ĠLE BORU VE PROFĠLLERĠN KAYNAĞI 521MMI052 T.C. MĠLLÎ EĞĠTĠM BAKANLIĞI METAL TEKNOLOJĠSĠ OKSĠ GAZ ĠLE BORU VE PROFĠLLERĠN KAYNAĞI 521MMI052 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında

Detaylı

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ

GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI GÜZELLİK VE SAÇ BAKIM HİZMETLERİ YÜZ VE SAÇ ŞEKİLLERİ 815SBG098 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer

Detaylı