MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET"

Transkript

1 H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri ortaya konmaya çalıılmaktadır. Bu hedef dorultusunda yürütülen aratırmanın evreni, Türkiye deki Eitim Fakültelerinin Müzik Öretmenlii Anabilim Dalı son sınıf örencileridir. Örneklem olarak; Gazi Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Uluda Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Müzik Öretmenlii Anabilim Dalı son sınıf örencileri belirlenmitir. Aratırmada veriler, kaynak tarama ve Öretmen Adayı Kaygı Ölçei yoluyla toplanmıtır. Veriler SPSS 12.0 ortamında çözümlenmi, bulgular lanarak müzik öretmeni adaylarının taıdıkları mesleki kaygı düzeyi, kaygı alanları bakımından saptanmaya çalıılmıtır. Aratırma bulguları, müzik öretmeni adaylarının düük düzeyde mesleki kaygıları olduu sonucunu ortaya koymutur. Anahtar Sözcükler: Müzik Öretmeni Adayları, Mesleki Kaygı. ABSTRACT The purpose of this study is to investigate the conserns anxiety domains and the levels of music teacher candidates about their profession. The participants of the research is the fourth grade students of Music Teacher Training Departments in Turkey, and the sampling includes the six universities: Gazi University, Pamukkale University, Uluda University, 18 Mart University, Selçuk University and Süleyman Demirel University. Data is collected through the Anxiety Inventory of teacher Candidates and the analysed with SPSS Finding show that the music teacher candidates have low levels of Professional anxiety. Keywords: Music Teacher Candidates, Anxiety Inventory Professional. Yrd. Doç. Dr., Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eitimi Bölümü 80 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

2 Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları H. Seval KÖSE GR Türkiye de programlı ve amaçlı müzik öretmenlii eitimi ilk olarak, 1 Kasım 1924 tarihinde açılan Musiki Muallim Mektebi nde verilmeye balanmıtır. Bu tarihe kadar Türkiye de batı müzii konusunda eitim görmü pek az kimse bulunuyordu. Okullardaki müzik eitimi genellikle alaturkacı öretmenler vasıtasıyla yapılıyordu. Bazı okullarda öretmen bulunmadıı için müzik dersi tamamiyle kaldırılmıtı. Oysa, eitim inkılabında batı müziinin okullara girmesi ilke olarak kabul edilmiti (Öztürk,1996, 173). Musiki Muallim Mektebi nin giderek sanatçı yetitiren bir kuruma dönümesi üzerine 1937 yılında müzik öretmeni yetitirilmesi amacıyla Gazi Orta Öretmen Okulu ve Terbiye Enstitüsü bünyesinde Müzik ubesi açıldı. Ayrıca, 1942 yılında açılan Hasanolan Yüksek Köy Enstitüsü Güzel Sanatlar Kolu nda da müzik öretmeni yetitirme denemesinde bulunulmutur (Uçan, 1996, 3). Günümüz müzik öretmeni yetitirme kurumsal yapılanmasına gelinceye dek üç ve dört yıllık eitim öretim süreli Eitim Enstitüsü, Yüksek Öretmen Okulu Müzik Bölümü modelleri, müzik eitim tarihimizin dönüm noktaları olarak önem taımaktadır. Günümüzde müzik öretmenlii eitimi kurumsal olarak, üniversitelerin Eitim Fakülteleri bünyesinde Güzel Sanatlar Eitimi Bölümü altında Anabilim / Anasanat Dalı olarak yapılanmı bulunmaktadır. Müzik öretmenlii eitiminde Musiki Muallim Mektebi nden bu yana kurumsal yapılanma, program, eitim öretim süresi konularında farklılıklar gözlenmekle birlikte uygulama ve yaklaımların büyük ölçüde benzer özellikler taıdıı bilinmektedir. Ancak, Eitim Fakülteleri nde yeniden yapılanmayla ( ) uygulanmaya balanan yürürlükteki Müzik Öretmenlii Anabilim Dalı programı, önceki programlarla önemli farklılıklar göstermektedir. Özellikle mesleki biçimlenmeyi hedefleyen derslerin programda aırlıklı olarak yer almı olmasının, müzik öretmeni adaylarının öretmenlik meslei konusunda I. Sınıftan balayarak görü, anlayı, ilke, yaklaım sahibi olmaları bakımından yararlı olacaı beklenmektedir. Bunun yanında, kazanılacak bu yeterli donanımın, müzik öretmenlii mesleine ilikin yeterlik ve eksikliklerini fark edebilmelerini salamada da katkıları olacaı düünülmektedir. Müzik öretmenlii eitimi programında Müzik Alan Dersleri yanında aırlıklı bir yer tutan Öretmenlik Mesleki Dersleri nin kazandırdıı mesleki biçimlenme bir yandan da, müzik öretmeni adaylarının öretmenlik mesleine ilikin kimi kaygılarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 81

3 H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları nsan kendi varlıının bilincine varma noktasından itibaren sorunlarla karı karıyadır. Bu sorunların en büyüü, kendisini derin bir belirsizliin içinde hissetmesidir. Bilgisi ve deneyimi arttıkça bu belirsizlik sisini daıtmaya çalıır, güçlü umutlar besler. Ne var ki tam tersine, bu belirsizlik büyüdükçe büyür, bilgisinin artması daha çok, onu çepeçevre saran bu karanlık sisin daha iyi fark edilmesini salar. ( Ceylan, 1999, 103). Kaygı; üzüntü, endie duyulan düünce, tasa (TDK, 2005, 1115) anlamlarını vermektedir. Olumsuz bir sonuç bekleme, iç çeliki, belirsizlikler ve var olan destein çekilmesi, insanda iç ve dı uyaranlar sonucunda ortaya çıkan kaygının nedenleri arasında sayılabilmektedir. Bu aratırmada, öretmenlik mesleine yönelik kaygı ele alınmaktadır. Fuller, Bown ve Katz a göre Öretmenlerin meslee ilikin kaygıları belirli zamanlarda belirli noktalarda younlaır. Bu kaygıları 1) Ben - merkezli kaygılar, 2) Görev - merkezli kaygılar, 3) Örenci - merkezli kaygılar olmak üzere üç grup altında toplamak mümkündür ( Saban, Korkmaz, Akbalı, 2004, 198). Öretmenlik meslei kapsamında ele alındıında, ben merkezli kaygıların odaında yer alan bireyin öretmenlik mesleindeki baarı durumuna ilikin kaygıları daha çok u sorularda odaklanmaktadır: 1) Acaba öretmenlik bana göre bir meslek mi?, 2) Acaba öretmenlik mesleini her gün nasıl yapacaım?, 3) Acaba sınıfımda gürültü olduunda okul müdürü ve okuldaki dier öretmenler hakkımda ne düünecek? Yine aynı kapsamda görev merkezli kaygılara ilikin olarak da birey; 1) Acaba farklı sınıf ortamlarında eitim ve öretim nasıl olmalıdır?, 2) Acaba öretim konusunda alanımdaki yeni materyalleri, teknikleri ve fikirleri nasıl elde edebilirim?, 3) Acaba öretmenlik görevimde baarılı olabilmem için bana en iyi kim yardım edebilir? sorularının yanıtını aramaktadır. Örenci merkezli kaygıların odak noktasını oluturan örencilere ilikin kaygıları bakımından da birey (öretmen adayı öretmen) daha çok; 1) Acaba her örenciye nasıl yardım edebilirim ki onun için örenmek mümkün, kolay ve çabuk olsun?, 2) Acaba her örenciye nasıl yardım edebilirim ki onun için hayat boyu örenmek önemli ve vazgeçilmez olsun?, 3) Acaba özel öretime muhtaç veya yüksek düzeyde potansiyelli örencilere nasıl yardım edebilirim ki bu çocuklar örenmelerini okul dıında da baarı ile sürdürebilsinler? sorularını kendine sorabilmektedir ( Saban ve dierleri, 2004, 1999). Bu çalımada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygıları aratırılmı; Müzik öretmeni adayları, kaygı alanları bakımından hangi düzeyde mesleki kaygı taıyorlar? sorusunun yanıtını bulmaya dönük olarak yürütülmütür. Aratırma raporunda kaygı alanları BMK, GMK ve ÖMK kısaltmalarıyla yer almaktadır. 82 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

4 Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları H. Seval KÖSE YÖNTEM Evren ve Örneklem Bu çalıma betimsel analiz modeline uygun olarak planlanmıtır. Çalımanın evreni, 21 üniversitenin Eitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eitimi Bölümü Müzik Öretmenlii Anabilim Dalı ile 1 üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Müzik Öretmenlii Bölümü 4. Sınıf örencileridir. 22 Müzik Öretmenlii Anabilim Dalı ndan 6 tanesi random yoluyla seçilmitir. Aratırmanın örneklemini; Gazi Üniversitesi Gazi Eitim Fakültesi, Pamukkale Üniversitesi Eitim Fakültesi, Uluda Üniversitesi Eitim Fakültesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Eitim Fakültesi ve Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eitim Fakültesi Müzik Öretmenlii Anabilim Dalı son sınıf örencileri oluturmaktadır. Toplam 190 müzik öretmeni adayından oluan örneklemin, üniversitelere göre daılımı Tablo I. de yer almaktadır. Tablo I. Örneklem Üniversiteler Gazi Üniversitesi 39 Pamukkale Üniversitesi 28 Selçuk Üniversitesi 35 Uluda Üniversitesi 45 Çanakkale Onsekiz Mart 16 Üniversitesi Süleyman Demirel Üniversitesi 27 Toplam 190 VERLERN TOPLANMASI Aratırmada veriler, Borich den Saban ve arkadaları tarafından uyarlanarak gelitirilen Öretmen Adayı Kaygı Ölçei nin örnekleme uygulanması ve ilgili literatürün taranması yoluyla elde edilmitir. Ölçek 45 soru içeren üç bölümden olumaktadır. Bu sorulardan 2, 4, 8, 9, 13, 14, 18, 20, 24, 26, 28, 30, 32, 35 ve 44. sorular ben merkezli kaygıları ölçmektedir. 1, 3, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 21, 25, 27, 31, 33, 40 ve 42. sorular görev merkezli kaygıları, 5, 15, 17, 19, 22, 23, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43 ve 45. sorular da örenci merkezli kaygıları ölçmektedir. (Saban ve dierleri, 2004, 200). Aratırmada kullanılan Öretmen Adayı Kaygı Ölçei ne faktör analizi uygulandıında, faktör yük deerleri. 30 un altında bulunan maddeler saptanmı ve ölçekten çıkartılmıtır. Ölçekten çıkartılan 1. Maddenin faktör yük deeri.193, 6. Maddenin ise.273 dür. Bu maddelerin çıkartılmasından sonra yenilenen analiz sonucunda 25. Maddenin en düük faktör yük deeri olan.304, 45. Maddenin de en yüksek faktör yük deeri olan.737 deerlerine ulaılmıtır. Faktör analizi ile, ölçekte deerlendirilecek madde sayısı 45 den 43 e dümütür. 43 Maddelik ölçee geçerlik analizi N Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 83

5 H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları uygulandıında ölçein CA (Cronbach Alpha) katsayısı.96 olarak saptanmıtır.öretmen Adayı Kaygı Ölçei nin deerlendirilen 43 maddesinden 1. si toplam varyansın % 38,058 ini açıklarken, 43. madde % 0,319 unu açıklamaktadır. VERLERN ANALZ Ölçein uygulanmasıyla elde edilen verilerin analizi ve unda SPSS istatistik programından yararlanılmıtır. Bunun için verilere ilikin f, % deerlerine ulaılarak bulgular tablolatırılmıtır. Müzik öretmenlerinin mesleki kaygıları; BMK, GMK ve ÖMK tablolarına yönelik aritmetik ortalama (X) ve standart sapma (SS) deerlerine dayalı olarak betimlenmitir. BULGULAR ve YORUMU Bu bölümde, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygılarına ilikin elde edilen bulgular, BMK, ÖMK ve GMK boyutlarında ve tablolar biçiminde yer almaktadır. Tablo. II Müzik Öretmeni Adaylarının BMK mı Çok az Kısmen ı Oldukça Çok Maddeler* f % f % f % f % f % Faktör yük deerl. 2.Ören. saygılarını 66 34, , ,7 15 7,9 8 4,2.609 kazanabilme 4.Sınıf.yöneticiler 58 30, , , ,2 11 5,8.624 gözl.baar.olabilme 8.Zamanı etkin 49 25, , ,3 14 7,4 7 3,7.565 kullanabilme 9.Meslekt. saygıları 94 49, , , ,5 8 4,2.587 nı kazanabilme 13.Kalit.ders planl , , , ,6 4 2,1.602 hazırlayabilme 14.Mesl.talarınca 78 41, , ,4 14 7,4 7 3,7.570 baarısız.fark edilm 18.Sınıf.gürült.okul 79 41, , ,1 17 8,9 6 3,2.618 müdürünün düün.. 20.Teftiler olumlu 60 31, , ,2 12 6,3 9 4,7.699 olacak mı 24.Örenc. sevgisini , , ,4 11 5,8 4 2,1.700 salayabilme 26.Etkin bir sınıf 54 28, , , ,1 4 2,1.686 yönetimi yeterlilii 28.Örenc.kural.uyg 52 27, , ,4 16 8,4 5 2,6.655 un. salayabilme 30.Utanç verici bir 58 30, , ,1 18 9,5 16 8,4.568 durumla karılama 32.Mesl.ca öretm , , ,7 16 8,4 4 2,1.368 yetersiz bulunması 35.Velil.ce öretm , , ,3 15 7,9 6 3,2.711 yetersiz bulunması 44.Birmeslekt. Gözl , , , ,1 5 2,6.693 Etk.ders ileyebilme Toplamlar CA :.89 X: SS: Toplam varyansın açıklanma oranı : Madde 2; Toplam varyansın % 42,199 unu açıklamaktadır. 84 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

6 Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları H. Seval KÖSE 8, 13, 20, 32, 35. maddeler f 1 ve % 5 oranında bo bırakılmıtır. Tablo II incelendiinde, en yüksek f deerinin 24. Maddede ve mı yanıtında, en düük f deerinin de 13, 24, 26, 32. Maddelerde ve Çok yanıtında olduu görülmektedir. Elde edilen X: ve SS: deerlerine göre % 36.3 daılımıyla mı ve % 29.2 daılımıyla Çok Az yanıtlarındaki youn f daılımı da göz önünde bulundurularak, Müzik öretmeni adaylarının ben merkezli kaygı düzeylerinin düük olduu ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç; Öretmenlerin ben merkezli kaygı düzeylerinin yüksek oluunda, meslee yönelmede bireysel ilgi ve yetenek / yeterliklerin ne denli önemli olduunu ortaya koyması bakımından dikkate deer bulunmutur. Tablo III. Müzik Öretmeni Adaylarının GMK mı Çok az Kısmen ı Oldukça Çok Maddeler* f % f % f % f % f % Faktör yük deerl. 3.Çok fazla i, sorum.ba ed.bilme 36 18, , , ,2 9 4, Bran öre. uzm , , , ,7 11 5,8.386 Yet.yard. alabilme 10.Örenc. objektif 53 27, , , ,0 12 6,3.558 deerlendirebilme 11.Ör.progr , , , , ,2.489 dei.ba ed.bilme 12.Çoksayıda stand , , ,5 18 9,5 7 3,7.530 karılayabilme 16.Ör.programının 57 30, , , ,1 16 8,4.555 dıına çıkabilme 21.Çok kalabalık 46 24, , , ,8 6 3,2.508 sınıfla ba edebilme 25.Gerek.harcam , , , , ,9.304 mad.dest. alabilme 27.Etk.ders pla. için 50 26, , ,8 16 8,4 6 3,2.625 ger. Zam. bulabilme 31.Sürek.sorunlu 57 30, , , ,0 7 3,7.618 ören. ba edebilme 33.Huz.bozan ör , , , ,6 5 2,6.710 Anlayı göst.bilme 40.dari engellerle 42 22, , , ,3 11 5,8.516 baa çıkabilme 42.Her gün çok 46 24, , , ,7 6 3,2.621 ören. uraabilme Toplamlar CA:.8361 Toplam X: SS: Toplam varyansın açıklanma oranı: Madde 3; Toplam varyansın % ini açıklamaktadır. *11. madde f 2, % 1,1; 12. madde f 4, % 2,1; 16,25,27,33,42. maddeler f 1, %.5 oranında bo bırakılmıtır. Tablo III, müzik öretmeni adaylarının GMK alanındaki kaygılarına ilikin bulgulara yer vermektedir. GMK alanını oluturan 13 soruya verilen Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 85

7 H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları yanıtların özellikle Çok Az ve Kısmen sütunlarında younlatıı, en düük f deerlerinin Çok sütununda olduu görülmektedir. Bu boyuta ilikin elde edilen X: ve SS: deerlerine göre ve % 28.5 daılımıyla Çok Az ve % 26.8 daılımıyla Kısmen yanıtlarındaki youn f daılımı da göz önünde bulundurularak, müzik öretmeni adaylarının görev merkezli kaygı düzeylerinin düük olduu ortaya çıkmaktadır. Müzik öretmenlerinin görev merkezli kaygı düzeylerinin düük olduunu gösteren bu sonucun; Eitim öretimi planlama / uygulama, deerlendirme süreçleri bakımından yeterli donanıma sahip olabileceklerini gösterebilecei gibi, baka bir bakıla; Meslei ve olası sorunları yeterince öngöremiyor oldukları biçiminde de lanabilecei düünülmektedir. Tablo IV. Müzik Öretmeni Adaylarının ÖMK mı Çok az Kısmen ı Oldukça Çok Maddeler* f % f % f % f % f % Faktör yük deerl. 5.Ör..ör. olumlu 54 28, , , ,6 9 4,7.701 tutum gelitirebilme 15.Kend.güv. baarı 67 35, , , ,0 7 3,7.669 duyg.gelitirebilme 17.Ör.güçl.olanları 64 33, , , ,2 4 2,1.609 tehis edebilme 19.Her ör. Potan , , , ,2 7 3,7.648 geli. salayabilme 22.Sosyal,duygusal 42 22, , , ,7 6 3,2.601 ihtiy. fark edebilme 23.Motivas.düük 60 31, , ,7 18 9,5 4 2,1.678 ör.cesar.direbilme 29.Bazı ör.yava 63 33, , , ,6 8 4,2.629 ör.ned. anl.bilme 34.Besl.sal.probl , , ,6 15 7,9 5 2,6.667 Ör.etkis.anl. bilme 36.Birey.ilgi,ihtiyaç 52 27, , ,1 18 9,5 8 4,2.638 larını anlayabilme 37.Altern.öret.tek , , ,5 13 6,8 6 3,2.709 uygulayabilme 38.Psiko.kültürel 47 24, , ,6 15 7,9 8 4,2.643 farkl. anlayabilme 39.Ör.farklı ör , , ,1 14 7,4 8 4,2.713 Yolla.adap.olabilme 41.Örzih.duyg , , , ,6 3 1,6.689 geli.rehb. edebilme 43.Ör.okul dı. da 41 21, , , ,7 11 5,8.644 uygulan.sal.bilme 45.Örenc.örenmey 93 48, , ,3 18 9,5 5 2,6.737 e motive edebilme Toplamlar CA :.9161 Mean: Std. Deviation: Toplam varyansın açıklanma oranı : Madde 5; Toplam varyansın % sini açıklamaktadır. * 17., 36. sorularda f 5, % 2,6; 19., 22., 29., 34., 37.,39. sorularda f 1, %.5; sorularda f 2, % 1,1; oranında bo bırakılmıtır. 86 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

8 Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları H. Seval KÖSE Tablo IV, müzik öretmeni adaylarının örenci merkezli kaygılarını göstermektedir. Tabloda verilen deerler incelendiinde, en yüksek f daılımlarının Çok Az ve mı sütunlarında yer aldıı görülmektedir. En düük f deerlerinin bu boyutta da Çok sütununda yer alması dikkat çekmektedir. Bu kaygı alanına ilikin elde edilen X: ve SS: deerlerine göre ve % 32.6 daılımıyla Çok Az ve % 30.5 daılımıyla mı yanıtlarındaki youn f daılımı da göz önünde bulundurularak, müzik öretmeni adaylarının örenci merkezli kaygıları düük düzeyde taıdıkları ortaya çıkmaktadır. Bu sonuç üzerinde de, müzik öretmeni adaylarının ilgi ve yetenek/ yeterlik durumlarına uygun bir öretmenlik alanına yönelmi olmalarının etkili olabilecei düünülmektedir. Baka bir bakıla ise, örencileri ve gerçek örenme ortamlarını öngöremedikleri bir aamada ulaılan belirsizlie ve bilinmeyenlere dayandırılabilecek bir sonuç olarak deerlendirilebilecei düünülmektedir. SONUÇ, TARTIMA VE ÖNERLER Aratırma sonucunda, müzik öretmeni adaylarının ben merkezli kaygıları taıma düzeyi 32.19, görev merkezli kaygıları taıma düzeyi ise deerini vermektedir. Örenci merkezli kaygılara ilikin elde edilen sonuç düzeyindedir. Bu durum, müzik öretmeni adaylarının üç kaygı alanında da mesleki kaygı düzeylerinin düük olduunu ortaya koymaktadır. Bu sonuç, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Sınıf Öretmenlii ve Matematik öretmenlii örencileriyle yürütülen ve bu öretmen adaylarının kaygı düzeylerini ortaya koyan Saban ve arkadalarının (Saban ve dierleri, 2004, , 203, 204) yaptıı aratırmayla da benzerlikler göstermektedir. Kaygı boyutlarının tümünde taınan kaygı düzeyinin düüklüü tartıılmaya deer bulunmaktadır. Bilindii gibi, müzik öretmenlii eitiminde kültürel biçimlenme, mesleki biçimlenme ve müzik alanına özgü biçimlenmeye dayalı bir program uygulanmaktadır. Halen uygulanmakta olan ve tarihli program, kültürel, mesleki ve alana özgü derslere dengeli biçimde yer vermi görünmekle birlikte, müzik alanının sanatsal hedeflerinin gereklerine uygun olarak yürütülen eitim öretim süreci, özellikle mesleki biçimlenme hedeflerine yeterince ulaılamaması sonucunu dourmaktadır. Büyük ölçüde mesleki biçimlenmeyi sorgulayan ölçme aracı ile ulaılan bu sonuç, müzik öretmeni adaylarının mesleki biçimlenme bakımından donanımlarının gözden geçirilmesi gerektirdiini düündürmektedir. Sonuç üzerinde etkili olduu düünülen bir baka konu da, öretmenlik eitimi alıyor olmalarına karın, mezuniyetlerinden sonra meslek olarak, baka çalıma alanlarını hedefleyen örencilerin de olabileceidir. Çünkü müzik öretmenlii eitimi süreci bir öretmenlik eitimi süreci Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 87

9 H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları olmasının yanında, çok yönlü ve kapsamlı bir müzik kuramları, çalgı ve ses eitimi sürecidir. Dolayısıyla, örenciler arasında müzik öretmenliini hedefleyenlerin yanında belli düzeyde de olsa yalnızca bir müzik eitimi almayı hedefleyenlerin olduu da bilinmektedir. Bunun yanı sıra, örneklemi oluturan müzik öretmeni adaylarının 4. sınıf örencisi olmalarına karın kendilerini henüz bir müzik öretmeni olarak nitelendirebilme yeterliliini kazanmamı olmalarının da, müzik öretmenlii mesleine ilikin kaygı düzeylerinin düük olmasına neden olabilecei düünülebilmektedir. Dolayısıyla, aratırmada ulaılan veriler ve ilenerek ulaılan bulgular, henüz müzik öretmenlii deneyimi olmayan, gerçek örenme öretme ortamlarını öngörebilme yeterlii kazanmamı müzik öretmeni adaylarının görülerini yansıtması nedeniyle, meslein uygulanması sürecinde belli deiikliklere urayabilecei beklenmelidir. Sonuç olarak, bu yeterliliin kazanılmasına dönük etkin bir mesleki eitim sürecinin özellikle müzik öretmenlii uygulamalarına aırlıklı yer verecek biçimde planlanması yararlı olacaktır. Aratırma sonuçları ııında; Müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygılarına yönelik olarak, gelitirilebilecek bir ölçme aracı ile müzik alanına ilikin kaygı düzeylerinin ölçülmesinin ve benzer bir aratırmanın müzik öretmenleri evreninde de yapılmasının yararlı olacaı düünülmektedir. 88 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi

10 Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları H. Seval KÖSE KAYNAKÇA Öztürk, C.(1996). Atatürk Devri Öretmen Yetitirme Politikası, Türk Tarih Kurumu Basımevi, s: 173, Ankara. Uçan, A. (1996). Gazi Yüksek Öretmen Okulu Müzik Bölümü Müzik Alanı Birinci Yıl Programının Deerlendirilmesi, Çarı Matbaası, s:3, Ankara. Ceylan, Y.(1999). Evrenin Belirsizlii Karısında nsanın Çaresizlii: Temel Kaygı, Dou Batı Düünce Dergisi, Yıl:2, Sayı: 6, 3. Baskı, Dou Batı Yayınları, s: 103, Ankara. TDK, (2005). Türkçe Sözlük, 4. Akam Sanat Okulu Matbaası, 10. Baskı, s: 1115, Ankara. Saban, A.; Korkmaz,.; Akbalı, S.( 2004).Öretmen Adaylarının Mesleki Kaygıları, Eitim Aratırmaları, Yıl: 5, Sayı, 17, s: , Ankara. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eitim Fakültesi Dergisi 89

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET

TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER. Cansevil TEB * ÖZET TÜRKYE DE MÜZK ÖRETMENLNE YÖNELME NEDENLER Cansevil TEB * ÖZET Günümüzde daha popüler bir yer edinen müzik öretmenlii giderek bireylerin kendilerini daha iyi ifade edebildikleri bir alan olmaktadır. Müzik

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET

YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET YÜRÜRLÜKTEK MÜZK ÖRETMENL LSANS PROGRAMI TASARISINA LKN GÖRÜLER ÖNERLER * ÖZET Prof. Suna ÇEVK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ LSANS ETMLERNN ÖZEL ALAN YETERLKLERN KAZANDIRMASINA YÖNELK GÖRÜLER * THE OPINIONS OF PROSPECTIVE ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS REGARDING THEIR UNDERGRADUATE EDUCATION EFFECTIVENESS

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 1 Sayı: 2 Aralık 2010 KAVRAM HARTALARI LE NOT TUTMANIN LKÖRETM ÖRENCLERNN DNLEDN ANLAMA

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDAK YARDIMCI ÇALGI PYANO DERSLER ÜZERNE BR ARATIRMA * Dr. Belir Tecimer Kasap GR *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey

ISSN : 1308-7290 varolebru@gmail.com 2010 www.newwsa.com Nigde-Turkey ISSN:1306-3111 e-journal of New World Sciences Academy 2011, Volume: 6, Number: 2, Article Number:D0061 FINE ARTS Received: November 2010 Accepted: February 2011 Ebru Temiz Series : D Nigde University

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan

Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme. Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Snf Öretmenlerinin Kendi Mesleki Yeterliklerine likin Görüleri: Genel Bir Deerlendirme Dr. Halil Yurdugül Ali Çakrolu Mesude Ayan Öretmen Yeterlikleri Toplumsal geliim için, Eitimin kalitesini artrmak

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES

ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI, UYGULANAN ETM SSTEM VE 2003 YILI GR YETENEK SINAVININ DEERLENDRLMES Yrd.Doç.Dr.R.Erol DEMRBATIR 1.GR *1924-2004 Musiki Muallim

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET

ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ. Sadık KARTAL ÖZET ADAY MEMURLARIN ÖRGÜTSEL SOSYALLEMELERNDE TEMEL VE HAZIRLAYICI EGTMN ROLÜ ÖZET Bu çalımanın amacı, Milli Eitim Bakanlıı na balı ilk ve ortaöretim kurumlarına ilk defa atanan memurların (öretmen, memur,

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER *

GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * GAZ ÜNVERSTES GAZ ETM FAKÜLTES MÜZK ÖRETMENL ANABLM DALI SON SINIF ÖRENCLERNN ÖRETMENLK UYGULAMASINDA SINIF ORTAMINDA SESLERN KULLANMA BECERLER * Yrd. Doç. Dr. Serap YÜKRÜK *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level

Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers: Effects of University and Grade Level Elementary Education Online, 6(2), 313-321, 2007. lköretim Online, 6(2), 313-321, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Epistemological Conceptions of Pre-service Elementary Mathematics Teachers:

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates

Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Evaluation of Teaching Practice Course According to Opinions of Teacher Candidates Rüçhan Özkılıç * Asude Bilgin ** Hülya Kartal *** ABSTRACT: The purpose of this study was to specify the opinions of teacher

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science

Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching lesson and opinions about science Elementary Education Online, 7(2), 456-467, 2008. lköretim Online, 7(2), 456-467, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Preschool teacher candidates self-efficacy beliefs regarding science teaching

Detaylı

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM *

MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * MÜZK ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA ÇADA TÜRK PYANO ESERLERNN YER VE ÖNEM * Ar. Gör. Feyza SÖNMEZÖZ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan

Detaylı

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ MÜZİK VE RESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ: GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ Dr. Can ELDEMİR Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik

Detaylı

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES

HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 179-195 179 HAYAT BLGS ÖRETMNDE DRAMA YÖNTEMNN ETKLLNN BLSEL ALAN BASAMAKLARINA GÖRE DEERLENDRLMES Engin KARADA Yeditepe

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET

LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU. Tolga ERDOAN * ÖZET lköretim 3. Sınıf Türkçe Dersi Öretmen Kılavuz Tolga ERDOAN LKÖRETM 3. SINIF TÜRKÇE DERS ÖRETMEN KILAVUZ KTABI VE ÖRENC ÇALIMA KTABININ YAPILANDIRMACI YAKLAIMA UYGUNLUU Tolga ERDOAN * ÖZET Bu aratırmada,

Detaylı

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI ***

BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** BOLU ANADOLU GÜZEL SANATLAR LSES ÖRENCLERNN ÖSS VE ÖZEL YETENEK SINAVLARINA YÖNELK KAYGILARI *** Yrd. Doç. Dr. Nilgün SAZAK* Yrd. Doç. Dr. A. Serkan ECE** ***1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET

OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET OKUL UYGULAMA ÇALIMALARI BRM NEDEN KURULMALIDIR? Ramazan SA * ÖZET Hizmetöncesi öretmen eitimi programı iki bileenden olumaktadır. Birinci bileen kuramsal yanı aır basan ve fakültede yürütülen derslerden,

Detaylı

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008)

ekil 1: TPACK: Teknoloji, Pedagoji ve çerik Alan Bilgisi likisi (Koehler ve Mishra, 2008) Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ALMANCA ÖRETMEN ADAYLARININ TEKNOPEDAGOJK

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri

MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Giri MUSK MUALLM MEKTEB NDEN GÜNÜMÜZE ÖRETMEN YETTREN KURUMLARDA PYANO ETM * Prof. Gül Çimen *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004,

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ BONA YAPMA BECERİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Yrd. Doç. Dr. Şehriban Koca Mersin Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı sehriban.koca@mersin.edu.tr

Detaylı

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKÎ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKÎ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Ekim 2006 Cilt:14 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 679-686 BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULUNDA OKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKÎ KAYGI DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Özden TAŞĞIN Selçuk

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei)

Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Orman Endüstri Mühendislii Bölümü Örencilerinin Aldıkları Eitim ve Mesleki Gelecekleri Hakkındaki Düünceleri (Düzce Üniversitesi Örnei) Derya SEVM KORKUT 1, Tarık GEDK 1, Ouzhan UZUN 2 Özet Orman Endüstri

Detaylı

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN

ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN ETM MÜZNDE PROZOD * Yrd.Doç.Dr. Selçuk BLGN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Okul öncesi eitim kurumlarından yüksek

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN TÜRKÇE DERS DNLEME BECERS FARKINDALIKLARININ BELRLENMESNE YÖNELK BR ANKET GELTRME DEVOLOPING A SURVEY ON 6TH GRADE STUDENTS AWARENESS OF LISTENING SKILLS IN TURKISH CLASSES

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

Intel Ö!renci Programı

Intel Ö!renci Programı Intel Ö!renci Programı De!erlendirme Raporu Eylül 2009 - A!ustos 2010 Cengiz Hakan AYDIN Hasan ÇALI"KAN Murat ATA#Z# Giri! Intel Ö!renci Programı, özellikle teknolojiye eri$imin sınırlı oldu!u bölgelerdeki

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006

Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Elementary Education Online, 7(3), 614-626, 2008. lköretim Online, 7(3), 614-626, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Research and Trends in Mathematics Education: 2000 to 2006 Fulya ULUTA,

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER*

LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* LKÖRETM 6. SINIF ÖRENCLERNN YARATICI DÜÜNME DÜZEYLER* THE CREATIVE THINKING LEVELS OF STUDENTS AT SIXTH CLASS OF PRIMARY EDUCATION Esen ERSOY** Ne e BAER*** Özet Günümüzde yaratıcı bireylere ve onların

Detaylı

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi

Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Cilt:7 Sayı:2 Yıl:2010 Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi Hüseyin Ünlü 1 Bendü Güven Karahan 2 Özet Bu araştırmanın amacı, beden eğitimi öğretmen

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır:

Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: Return to Study A Guide to VCE and VCAL / Turkish OKULA GER_ DÖNÜ_ VCE ve VCAL REHBER_ Bu yayında verilen bilgiler a_a_ıdaki ki_ilere yardımcı olacaktır: 18 ya_ından büyükler ve Orta dereceli okulların

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ÜSTÜN YETENEKL ÖRENCLERN CORAFYA DERSNE KARI ELMLER THE ATTITUDES OF GIFTED STUDENTS FOR

Detaylı

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES

OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES OKUL ÖNCES ÖRETMENLERNN ETM PROGRAMLARINI PLANLANMA VE UYGULAMADA KARILATIKLARI GÜÇLÜKLERN NCELENMES A STUDY ON THE DIFFICULTIES FACED BY PRESCHOOL TEACHERS IN THE PLANNING AND IMPLEMENTATION Doç. Dr.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 2 Sayı: 4 Aralık 2011 AKTF ÖRENME TEKNKLERNN DNLEME BECERS ÜZERNDEK ETKLER* THE EFFECTS

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER

YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER YABANCI DLLER VE TÜRK DL VE EDEBYATI BÖLÜMÜ SON SINIF ÖRENCLERNN YABANCI DL ÖRETM VE YABANCI DLLE ÖRETM KONUSUNDAK YÖNELM VE GÖRÜLER PREFERENCES AND OPINIONS OF LAST YEAR STUDENTS OF FOREIGN LANGUAGES

Detaylı

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com

* International Burch University, Doktora Örencisi, samira_osmanbegovic@yahoo.com BOSNA HERSEK TE TÜRKÇE ÖRETM VE ÖRENCLER AÇISINDAN PROBLEMLER TURKISH TEACHING AND PROBLEMS OF TURKISH TEACHING IN BOSNIA-HERZEGOVINA BY STUDENTS Samira OSMANBEGOVÇ-BAKÇ * Mustafa ARSLAN ** Öz Bu çalımanın

Detaylı

How should a physical education and sport teacher be? -The opinions of primary school students-

How should a physical education and sport teacher be? -The opinions of primary school students- Elementary Education Online, 7(3), 738-747, 2008. lköretim Online, 7(3), 738-747, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr How should a physical education and sport teacher be? -The opinions of

Detaylı

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ

TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9 Temmuz 2004 İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya TÜRKİYE DE FEN BİLİMLERİ EĞİTİMİ TEZLERİ Sibel BALCI Rtb Eğitim Çözümleri sibel.balci@sbs.com.tr ÖZET

Detaylı

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers

The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies Preservice Teachers Elementary Education Online, 7(3), 680-692, 2008. lköretim Online, 7(3), 680-692, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Problems and Future Concerns of Computer and Instructional Technologies

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 21-29 21 LKÖRETM OKULLARINDA SOSYAL BLGLER ÖRETMNN ÖNCELKLER VE SOSYAL BLGLER ÖRETMEN YETTRMEYE YÖNELK ÇIKARIMLAR

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ PC ORTAMI ÇN YAZILMI OLAN MÜZK PROGRAMLARI VE YAZILIMLARINI KULLANMALARININ GEREKLL 1. GR Ör. Gör. Adil Levent YÜKSEL *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni

Detaylı

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET

PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM. Özlem Ömür ÖZET Piyano Eitimine Yeni Balayan Örenciyle lk Dersin Önemi Özlem ÖMÜR PYANO ETMNE YEN BALAYAN ÖRENCYLE LK DERSN ÖNEM Özlem Ömür ÖZET Piyano eitimine yeni balayan bir örenciye, piyano enstrümanını benimsetmek

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET

MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER. Yüksel DEDE * ÖZET MATEMATK ÖRETMENLER NN ETKLEM DÜZEYLER Yüksel DEDE * ÖZET Öretmenler, öretim sürecinin en önemli unsurlarıdır. Bu nedenle, matematik öretmenlerinin kendilerini sürekli yenileme peinde olmaları gerekmektedir.

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ÜNIVERSITE ÖRENCILERININ ÖRENME STILLERININ BELIRLENMESI (GAZI ÜNIVERSITESI

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr

Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Elementary Education Online, 7(1), 141-149, 2008. lköretim Online, 7(1), 141-149, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr * Why do teacher candidates cheat? Aykut Emre Bozdoan* Çarı Öztürk** ABSTRACT.

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites

A research on preschool and primary student-teachers use of online homework sites Elementary Education Online, 6(3), 366-376, 2007. lköretim Online, 6(3), 366-376, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr A research on preschool and primary student-teachers use of online homework

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma

Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Öretmen Adaylarının letiim Becerisi Algıları Üzerine Bir Çalıma Kevser Baykara Pehlivan Mula Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Eitim Bilimleri Bölümü E-posta: baykara@mu.edu.tr ÖZ: Bu çalımada, Hacettepe

Detaylı

ALMANCA, FRANSIZCA VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDEOKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGILARI * ÖZET

ALMANCA, FRANSIZCA VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDEOKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ KAYGILARI * ÖZET - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, p. 67-76, ANKARA-TURKEY ALMANCA, FRANSIZCA VE İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMLERİNDEOKUYAN ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ

Detaylı

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU

T.C. ANKARA ÜNVERSTES BURS VE KISM ZAMANLI ÇALIMA BAVURU FORMU KMLK BLGLER T.C. Kimlik No : Adı Soyadı : Baba Adı : Ana Adı : Doum Yeri : Doum Tarihi (Gün/Ay/Yıl) : Medeni Hali : li: lçesi: Mah/Köy : Cinsiyet : Cilt No : Aile Sıra No : Sıra No : ÖRENM BLGLER Ortaöretim

Detaylı

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu)

Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 7 Kompozisyon ve Müzik Teorisi: 1 (%100 Burslu) Kompozisyon ve Müzik Teorisi 2 (%25 Burslu) 2011-2012 E!itim-Ö!retim Yılında Ba"kent Üniversitesi Devlet Konservatuvarı na Önkayıt ve Özel Yetenek Sınavları ile ö!renci alınacaktır. Ön Kayıt Ko"ulları : 2011 YGS puanlarının herhangi birinden en

Detaylı

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course Elementary Education Online, 7(3), 627-639, 2008. lköretim Online, 7(3), 627-639, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Development of an Attitude Scale for Science and Technology Course

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım.

Anahtar Kelimeler: Fen Öretimi,Bilgisayar Destekli Öretim, Geleneksel Öretim, Hücre Bölünmesi, Kalıtım. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 BLGSAYAR DESTEKL

Detaylı

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates *

The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Elementary Education Online, 5(1), 1-6, 2006. lköretim Online, 5(1), 1-6, 2006. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Reading Habit of Elementary School Teacher Candidates * Zeynep Aydin Yilmaz

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS

ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN YEN BR KMYA MÜFREDAT ÇERÇEVES ÖNERS Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 199-205 199 ÇETL ÜLKELERN ORTA ÖRETM KMYA DERSLERNN MÜFREDATLARININ KARILATIRILMALI OLARAK NCELENMES VE TÜRKYE ÇN

Detaylı