İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İŞYERİNDE MARUZ KALINAN GÜRÜLTÜNÜN ÖLÇÜM TALİMATI"

Transkript

1 Sayfa No 1/8 1. AMAÇ -KAPSAM Bu talimatın amacı; gürültü seviyesi ölçümünün yapılması esnasında, ölçüm noktalarının belirlenmesi, cihazda yapılması gereken kontroller ve ölçümün nasıl yapılacağına dair deney personelini bilgilendirmektir. Talimat, seviyeler ve gürültüye maruz bırakma sürelerinden dolayı yetişkin popülasyonun işitme eşik seviyelerinde gürültünün ölçülmesini kapsar. Bu talimat kararlı, tekrarlı, düzensiz gürültüye uygulanır. Talimatın uygulanma alanı sese maruz kalma seviyesinin 12 saati aşmadığı durumlardır. 2. SORUMLULAR Talimatın işletilmesinden Laboratuvar Sorumlusu ve Deney Sorumluları sorumludur. 3. TANIMLAR VE KISALTMALAR Kısa süreli ölçüm: Çalışma ortamında, gürültünün özelliklerine göre ölçme süresi değişen, kısa zaman aralıklarında yapılan ölçümlerdir. Çalışma ortamında gürültü risklerinin tespiti, ön inceleme vb. amaçları için yapılır. Maruziyet ölçümü: Gürültü yönetmeliğine uygun olarak çalışanların 8 saatlik çalışma süresince maruz kaldıkları gürültünün tespiti amacıyla, daha çok dozimetre ile yapılan ölçümlerdir. Ses Basınç Seviyesi L p : L p = 10 log(p / p 0 ) 2 bağıntısı ile desibel olarak verilen seviyedir. A Ağırlıklı Maruz Kalınan Seviye, L EA,T : Belirli bir periyotta (T) karesi alınmış A ağırlıklı ses basıncının zaman integrali veya sonucu Pa 2.s şeklinde gösterilen süredir. A ağırlıklı ses basınç seviyesi aşağıdaki bağıntı ile verilir. ( ) Saniye (s) olarak ölçülen T periyodu genellikle, iş yerinde bir gün boyunca maruz kalınan gürültüyü kapsayacak şekilde (genellikle 8 saat, saniye) veya bir çalışma haftası olarak belirtilecek daha uzun bir süre olacak şekilde seçilir. Eş Değer Sürekli A Ağırlıklı Ses Basınç Seviyesi, L Aeq,T : [ ( ) ]bağıntısına göre db cinsinden verilen seviyedir. Anma 8 Saatlik Çalışma Gününe Normalize Edilmiş, Maruz Kalınan Gürültü Seviyesi, L EX,8h : ( ) bağıntısına göre db cinsinden verilen seviyedir.

2 Sayfa No 2/8 Not: Ortalama maruz kalınan süreler n gün olarak istenirse örneğin; haftalık maruz kalma için anma değeri olarak 8 saatlik çalışma gününe normalize edilmiş maruz kalınan gürültü seviyeleri düşünülüyorsa toplam periyotta desibel cinsinden ortalama L EX,8h değeri, aşağıdaki bağıntı kullanılarak her gün elde edilen (L EX,8h ) i değerlerinden tayin edilebilir: [ ( ) ] k değeri ortalama işlemlere göre seçilir ve ortalama değeri istenirse n ye eşit olacaktır. Maruz kalma, anma gün sayısına normalize edilirse alışılmış sabit bir sayı olacaktır (örneğin; k=5, 5 tane 8 saatlik çalışma gününden oluşan bir haftaya normalize edilmiş günlük maruz kalınan gürültü seviyesini göstermektedir.). Görev: İş yerinde çalışanlarca gerçekleştirilen her bir iş parçasıdır. İş: İş yerinde çalışanlarca gerçekleştirilen iş parçalarının bütünüdür. 4. İLGİLİ DOKÜMANLAR Gürültü Maruziyeti Ölçüm Formu Gürültü Ölçüm Cihazı Kullanma ve Bakım Talimatı Dozimetrik Gürültü Cihazı Kullanım ve Bakım Talimatı 5. KULLANILAN EKİPMANLAR Dozimetrik Gürültü Ölçüm Cihazı Gürültü Ölçüm Cihazı Gürültü Ölçüm Cihazı Kalibratörü 6. UYGULAMA Tesis genelinde yapılan iş analiz edilerek; gürültü kaynakları, kaynakların tesis içi yerleşim planı ve gürültü kaynaklarının çalışma zamanları; Gürültü karakteristiği ve gürültünün zamanla değişimi, Ölçüm yapılacak alanda çalışma süreleri, çalışan sayısı ve çalışanların yerleşimleri, çalışanların alan içindeki hareketliliği hakkında işletmeden bilgi temin edilir Forma kaydedilir. Her bir görevi oluşturan iş ve gürültüye maruz kalan çalışma grupları tespit edilir.

3 Sayfa No 3/8 Ölçüm stratejisi belirlenerek ölçüm planı çıkartılır. Ölçüm Stratejileri Göreve Bağlı Ölçüm o Ölçüm süresinin belirlenmesi için çalışanlarla görüşülür ve görev süresinin ne kadar olduğu öğrenilir. Eğer bu şekilde öğrenilemezse, görev 3 defa gözlemlenir ve görev süresi 3 defa kayıt altına alınır. 3 sürenin ortalaması görev süresini belirler. Şekil 1- Farklı Gürültü Tiplerinin Zamana Göre Değişim Grafiğine Örnek (Kaynak: TS EN ISO 9612 Şekil 2) o Kararlı gürültü oluşturan iş zamanının toplam süresinin 5 dakikadan az olması durumunda ölçüm süresi iş zamanına eşit olarak belirlenir. Not: İş zamanının 5 dakikadan uzun olması durumunda ise ölçüm süresi en az 5 dakika olarak belirlenir. (Şekil 1 T 1 ) o İş parçasının tekrarlı gürültü oluşturması durumunda gürültü tekrarının en az 3 döngüsü 5 dakikanın altında olmayacak şekilde ölçüm alınır. 3 döngünün tamamlanma süresi 5 dakikadan az olması durumunda 5 dakikanın üzerinde tamamlanan döngü sayısı süresince ölçüm alınır. (Şekil 1 T 2 )

4 Sayfa No 4/8 o Düzensiz gürültünün ölçümü durumunda ölçüm süresi görevi temsil edebilecek yeterli uzunlukta olmalıdır. (Şekil 1 T 3 ) o Gürültü karakteristiği ne olursa olsun; her bir görev için en az 3 ölçüm serisi gerçekleştirilmelidir. o Her bir ölçüm serisi arasında 3 db ya da 3 db den daha fazla fark olması durumunda aşağıdaki maddelerden herhangi birisi uygulanır. Ölçüm sayısı arttırılır. Görev tanımı daha küçük iş parçalarına bölünür ve ölçüm tekrar edilir. Ölçüm süreleri uzatılarak ölçümler tekrar edilir. İşe Bağlı Ölçüm o Benzer gürültüye maruz kalan homojen grup tespit edilir. o TS EN ISO 9612 Tablo 1 e göre ölçüm süresi belirlenir. Tablo 1- Homojen Gruptaki Çalışan Kişi Sayısına Göre Toplam Minimum Ölçüm Süresi Gürültüye Maruz Kalan Homojen Gruptaki Çalışan Sayısı n G Ölçüm Süresi n G 5 5h 5 < n G 15 5 h + (n G -5) * 0,5 h 15 < n G h + (n G 15) * 0,25 h n G > h (Kaynak: TS EN ISO 9612, tablo 1) o Kaç sefer ölçüm yapılacağı, belirlenen toplam ölçüm süresine göre belirlenir. Tablo 1 de verilen toplam ölçüm süresi, ölçüm adetine bölünerek, bir ölçümün ne kadar sürede gerçekleştirileceği bulunur. Not: Ölçüm sayısının en az 5 olmasına dikkat edilir. o Birinci ölçüm işe başlanan zamanı, son ölçüm ise işin bitiş zamanını kapsayacak şekilde yapılır. Diğer ölçümler, araya yayılır. o Her bir örnekleme süresi en az 5 dakika olmalıdır. Tam Gün Ölçümler o Ölçüm süresi tüm gürültü olaylarını içerecek şekilde belirlenir. o Rutin bir çalışma gününü temsil eden 3 gün boyunca ölçümler gerçekleştirilir. o 3 ölçüm arasındaki fark 3 db den fazla ise ilave olarak en az 2 tam gün boyu daha ölçüm alınır.

5 Sayfa No 5/8 o Ölçüm sonucunu dışarıdan ilgili olmayan gürültüler de etkiliyor, fakat bu gürültüler belirlenemiyorsa, dışarıdan etki eden bu gürültüleri azaltmak için birkaç gün ölçümler yapılarak, yeni ölçüm yolları bulunur. Tablo 2- Ölçüm Stratejisi Seçimi İş Model Tipi Ölçüm Stratejisi Göreve Bağlı Ölçüm İşe Bağlı Ölçüm Tam Gün Ölçüm Sabit yer Basit ya da tek bir * - - görev Sabit yer Karşık ya da birden * fazla iş Hareketli çalışan Tahmin edilebilir * Az sayıda görev Hareketli çalışan Tahmin edilebilir Çok sayıda ya da * kompleks iş modeli Hareketli çalışan Tahmin edilemez iş - * modeli Sabit ya da hareketli çalışan Görev zamanı belirsiz - * olan birden fazla görev Sabit ya da hareketli çalışan - * Görev yok : Kullanılabilir strateji. * : Tavsiye edilen strateji. (Kaynak: TS EN ISO 9612, tablo B.1)

6 Sayfa No 6/8 Tesis yetkililerinin ilave talepleri, planlama dışında yürütülecek çalışmalar, herhangi bir sebeple durdurulan veya başlatılmayan her türlü deney faaliyeti ve talimat, prosedür ve müşteri ile daha önce anlaşmaya varılan hususlara uymayan her türlü işlem ile ilgili olarak Laboratuvar Müdürü haberdar edilmelidir Deney Prosedürü Cihazın taşınması, montajı ve kullanımı kullanılacak cihazın kullanım talimatında anlatıldığı şekilde yapılır. Her ölçüm serisi öncesinde ve sonrasında cihazların doğrulaması yapılır. Doğrulamalar kaydedilir. Belirsizlik için, eğer etkili oluyorsa, rüzgar hızı ölçülür ve kaydedilir. ( A ağırlıklı gürültü ölçüm sonucu 80 db civarında ise, 10 m/s ye kadar olan rüzgar hızları ihmal edilebilir.) Cihaz A frekans ağırlıklandırma modunda çalıştırılır. Maruziyet Ölçümleri Cihaz işçi üzerine çalışma ve hareketi engellemeyecek şekilde yerleştirilir. El tipi gürültü cihazı ile ölçüm yapılacak ise mikrofon; ortalama bir çalışanın baş hizasına göre konumlandırılır. Bu konumlar aşağıdaki şekilde tarif edilebilir; Ayakta çalışan bir işçi için yerden 1.55 ± m, Oturan bir işçi için yerden 0.80 m ± 0.05 m. Kişi üzerine yerleştirilecek mikrofon (dozimetre), çalışanın omuzunun fazla maruziyet alan tarafın dış kulak kanalı hizasından 0.10 m ± 0.01 m mesafede konumlandırılır. Çalışan kişi, ölçüm amacı hakkında bilgilendirilir ve cihazın tüm ölçüm periyodu boyunca üzerinde kalmasının önemi anlatılır. Çalışan kişiye; cihaza yüksek sesle konuşulmaması gerektiği, cihaz üzerinde iken kapı çalma veya anlık yüksek seslerle ölçümün bölünmemesi gerektiği hakkında bilgi verilir. Seçilen ölçüm stratejisine göre ölçüm başlatılır. Ölçüme başlama ve bitiş zamanı, ölçümün yapıldığı kesin mikrofon konumları, varsa, hava akışı gibi etkileyen faktörler kaydedilir. Ölçüm sonunda ; (dozimetreler için 8 saat sonunda ) cihaz çalışanın üzerinden çıkartılır. Kayıtta, yüksek pik yapan noktalar ihmal edilirse, bu noktaların ihmal edilme sebepleri raporda belirtilir.

7 Sayfa No 7/8 İç Ortam Ölçümleri Cihaz ayarları kontrol edilir. Ölçüm süresi en az 30 saniye olmadır. Tavsiye edilen süre 1 dk olmalıdır. Gürültü kaynaklarının etkilerine göre bu süre daha da artırılabilir. Ölçüm tamamlandığında, ölçüm noktasındaki elde edilen veriler kaydedilir. Diğer ölçüm noktasına geçilir Hesaplama ve Raporlama Göreve ve İşe Bağlı Yapılan Ölçümler İçin Alınan 3 Ölçümün Ortalaması; L p,a,eqt,m = 10 lg ( ) db i : Görev/iş sayısı I : Toplam görev/iş sayısı Göreve ve işe bağlı ölçümlerin 8 saatliğe çevrilmesi (Belirli bir görevin günlük maruziyete katkısı); L EX,8h,m = L p, A,eqT,m + 10 lg ( ) db T m : Görev/iş süresinin ortalama değeri T 0 : Referans alınan süre (=8 saat) Farklı görevlerin/işlerin tüm gün cinsinden toplamı; L EX,8h = 10 lg ( ) db 7. REFERANS DOKÜMANLAR TS 2607 ISO 1999:2005 Akustik İş Yerinde Maruz Kalınan Gürültünün Tayini ve Bu Gürültünün Sebep Olduğu İşitme Kaybının Tahmini TS EN ISO Akustik Çalışma Ortamında Maruz KalınanGürültünün Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi içinprensipler TS Akustiksel Gürültünün Ölçülmesi ve İnsan Üzerinde Etkilerinin Değerlendirilmesine İlişkin Kılavuz Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ***

8 Sayfa No 8/8 REVİZYON BİLGİLERİ REV NO REVİZYONUN TANIMI SAYFALAR TARİH

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN EK-1 VE EK-2 SĠNDE YER ALMAYAN TESĠSLER ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ 1 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ 22 Mart 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29303 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: TEBLİĞ SÜREKLİ ATIKSU İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin

Detaylı

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011

PROSEDÜR SİSTEM BELGELENDİRME. REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 Sayfa No : 1 / 25 REVİZYON İZLEME TABLOSU Revizyon Revizyon Açıklaması Tarih 00 İlk yayındır. 15.10.2011 01 Bölüm 5.9.1 e belgelendirme kararı ile ilgili eklemeler yapıldı. Tanımlarda düzenlemeler yapıldı.

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

ASANSÖR UYGUNLUK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ, KAPSAM VE SORUMLULAR 1.1 Amaç Bu prosedürün amacı 95/16/AT Asansör Yönetmeliği kapsamında piyasaya arz edilecek olan asansörlerin uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili yetki, sorumluluk

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 Resmî Gazete Sayı : 28539 ASBESTLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların

Detaylı

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK)

YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK İŞ HİJYENİ ÖLÇÜM, TEST VE ANALİZ LABORATUVARLARI YETERLİK YÖNETMELİĞİ(TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir.

TEMEL GEREKLER. Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. TEMEL GEREKLER Ek-1 Giriş Bu Ek te kullanılan tekne ifadesi, hem gezi teknesi ni, hem de kişisel deniz taşıtı nı belirtmektedir. A. Tekne tasarımı ve imalatı için temel güvenlik kuralları 1. Tekne tasarım

Detaylı

UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER

UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER 1) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği nin yürürlüğe giriş tarihinden (07.03.2008) önce kurulmuş ve işletmede olan; a) Ek-VII

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 12825 Mart 2003 ICS 91.060.30 YÜKSELTİLMİŞ DÖŞEME SİSTEMLERİ Raised access floors TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ Necatibey Caddesi No.112 Bakanlıklar/ANKARA Bugünkü teknik

Detaylı

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü

Denetim ve Belgelendirme Prosedürü 1 AMAÇ Bu prosedürün amacı TÜV SÜD / Türkiye ye yönetim sistemi belgelendirmesi için başvuran firmalara; belgelendirme müracaatını nasıl yapacaklarının, belgelendirme denetiminin nasıl gerçekleşeceğinin,

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DÜZENLENECEK BELGE, KAYIT DOKÜMANLAR 1. GİRİŞ İşyerlerindeki iş sağlığı ve güvenliğine yönelik faaliyetlerin, etkili, sürekli ve sistematik olarak yürütülebilmesi, belge

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN

REVİZYON GEÇMİŞİ. Rev. Tarihi. Sayfa No. Rev. No. Revizyon Nedeni HAZIRLAYAN BELMA TÜRKEL KONTROL EDEN ERDAL GÜNGÖR MEHMET IŞIKLAR ONAYLAYAN Sayfa No 1/23 REVİZYON GEÇMİŞİ Sayfa No Rev. No Rev. Tarihi Revizyon Nedeni 6 17 12.03.12 Madde 3.1.2.4. dış kaynaklı kritik süreçlerin denetimi tarif edildi. 2-3-4-5 18 22.08.12 Denetçi ve baş denetçilerin

Detaylı

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ

Doküman No BQP.04 Yayın Tarihi 01.08.2012 Revizyon No 02 Revizyon Tarihi 26.08.2013 Sayfa No 1/12 DENETİM PROSEDÜRÜ Sayfa No 1/12 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; TS EN ISO/IEC 17021 Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar için Şartlar standardı kapsamında, BQS tarafından denetimlerin nasıl

Detaylı

TETKĐK SÜRESĐ BELĐRLEME VE ÜCRETLENDĐRME TALĐMATI (ÇYS&ĐSG )

TETKĐK SÜRESĐ BELĐRLEME VE ÜCRETLENDĐRME TALĐMATI (ÇYS&ĐSG ) 1.0. AMAÇ Tetkik tipleri ve kuruluş yapısı dikkate alındığında tetkikler için harcanacak adam/gün sayılarını ve ücretlerini belirlemektir. 2.0. KAPSAM Belgelendirme, gözetim, yeniden belgelendirme, takip

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM

ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN. KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM ÇALIŞANLARIN TİTREŞİMLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı: 22.08.2013/28743 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı