YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÖNETMELİK. Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK"

Transkript

1 24 Nisan 2011 PAZAR Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 14/06/2003 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (k) bendi eklenmiştir. k) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve pazar günleri dışındaki çalışma günlerini, MADDE 2 Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar. Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer. MADDE 3 Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısıüreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. MADDE 4 Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 8 İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri, ekli listede ilan edilen kullanılmamış mallar için, Genel Müdürlüğe garanti belgesi onaylatmak zorundadırlar. Genel Müdürlük onayı bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir. Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir. Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan ürünler için düzenlenecek garanti belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır. MADDE 5 Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 9 Garanti belgesi başvuruları, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik imza ile onaylanır. Başvuru ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. Satış sonrası hizmet verilmesi gereken mallar için yapılan garanti belgesi başvuruları sırasında, Genel Müdürlükçe onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranır. Ancak, malın teknik özellikleri itibariyle bakım gerektirmemesi ve tamirinin de mümkün olmaması durumunda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranmaz. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır. MADDE 6 Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Genel Müdürlük tarafından onaylanan garanti belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıldır. MADDE 7 Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 12 Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmaz. MADDE 8 Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. a) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli kılması, MADDE 9 Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 18 Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; sipariş veren ile imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun yazılı bir sözleşmenin

2 bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz. MADDE 10 Aynı Yönetmeliğin eki, ilişikteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE 11 Bu Yönetmelik yayımı tarihinden bir ay sonra yürürlüğe girer. MADDE 12 Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür. EK SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ SEKTÖR/ÜRÜN GARANTİ SÜRESİ AZAMİ TAMİR SÜRESİ 1 SAĞLIK SEKTÖRÜ 1.1 KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI TANSİYON ALETLERİ 20 İŞ GÜNÜ KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR 20 İŞ GÜNÜ İŞİTME CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ KONUŞMA CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR 20 İŞ GÜNÜ 1.2 ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI 20 İŞ GÜNÜ BİBERON ISITICILARI 20 İŞ GÜNÜ BİBERON STERİLİZATÖRLERİ 20 İŞ GÜNÜ MAMA HAZIRLAMA SETLERİ 20 İŞ GÜNÜ ÇOCUK OTO KOLTUKLARI 20 İŞ GÜNÜ MAMA SANDALYELERİ 20 İŞ GÜNÜ ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ 20 İŞ GÜNÜ 1.3 MASAJ ALET VE CİHAZLARI MASAJ ALETLERİ 20 İŞ GÜNÜ MASAJ KEMERLERİ 20 İŞ GÜNÜ MASAJ KOLTUKLARI 20 İŞ GÜNÜ MASAJ YATAKLARI 20 İŞ GÜNÜ 1.4 BEDENSEL ÖZÜRLÜLERE AİT CİHAZLAR TEKERLEKLİ SANDALYELER 20 İŞ GÜNÜ ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR 20 İŞ GÜNÜ 2 GÖZLÜKLER 2.1 GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ 20 İŞ GÜNÜ 2.2 GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ 20 İŞ GÜNÜ 3 ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI 3.1 KLİMALAR 20 İŞ GÜNÜ 3.2 ISI POMPALARI 20 İŞ GÜNÜ 3.3 FAN KOİLLER 20 İŞ GÜNÜ 3.4 BRÜLÖRLER 20 İŞ GÜNÜ 3.5 BUHAR KAZANLARI 20 İŞ GÜNÜ 3.6 KALORİFER KAZANLARI 20 İŞ GÜNÜ 3.7 KAT KALORİFERLERİ 20 İŞ GÜNÜ 3.8 KOMBİLER 20 İŞ GÜNÜ 3.9 DOĞALGAZ / LPG SOBALARI 20 İŞ GÜNÜ 3.10 GAZYAĞLI SOBALAR 20 İŞ GÜNÜ 3.11 KATI YAKIT SOBALARI 20 İŞ GÜNÜ 3.12 ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI 20 İŞ GÜNÜ 3.13 ŞOFBENLER 20 İŞ GÜNÜ 3.14 TERMOSİFONLAR 20 İŞ GÜNÜ 3.15 PENCERE TİPİ FANLAR 20 İŞ GÜNÜ 3.16 VANTİLATÖRLER 20 İŞ GÜNÜ 3.17 DAVLUMBAZLAR 20 İŞ GÜNÜ 3.18 ASPİRATÖRLER 20 İŞ GÜNÜ 3.19 FANLI ELBİSE KURUTUCULAR 20 İŞ GÜNÜ 3.20 HAVA NEMLENDİRİCİLER 20 İŞ GÜNÜ 4 SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI 4.1 HİDROFORLAR 20 İŞ GÜNÜ

3 4.2 SU ARITMA CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ 4.3 MOTORLU SU POMPALARI 20 İŞ GÜNÜ 4.4 VANALAR 20 İŞ GÜNÜ 4.5 BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT) 20 İŞ GÜNÜ 4.6 SENSÖRLÜ MUSLUK APARALARI 20 İŞ GÜNÜ 4.7 REZERVUARLAR 20 İŞ GÜNÜ 4.8 KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ 20 İŞ GÜNÜ 4.9 LAVABOLAR 20 İŞ GÜNÜ 4.10 KLOZETLER 20 İŞ GÜNÜ 4.11 EVİYELER 20 İŞ GÜNÜ 5 TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ 5.1 TESTERE MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ 5.2 POLİSAJ MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ 5.3 MATKAPLAR 20 İŞ GÜNÜ 5.4 LEHİM TABANCALARI 20 İŞ GÜNÜ 5.5 VİDALAMA MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ 5.6 ZIMPARA MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ 6 MOTORLAR 6.1 ELEKTRİK MOTORLARI 20 İŞ GÜNÜ 6.2 İÇTEN YANMALI MOTORLAR 20 İŞ GÜNÜ 6.3 DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI 20 İŞ GÜNÜ 7 GÜNEŞ ENERJİSİ ISITMA ALET VE CİHAZLARI 7.1 GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ 20 İŞ GÜNÜ 7.2 GÜNEŞ ENERJİSİ SU DEPOLARI 20 İŞ GÜNÜ 7.3 GÜNEŞ ENERJİSİ PAKET SİSTEMLERİ 20 İŞ GÜNÜ 8 ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI 8.1 TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI SABİT HATLI TELEFONLAR 20 İŞ GÜNÜ CEP TELEFONLARI 20 İŞ GÜNÜ UYDU TELEFONLARI 20 İŞ GÜNÜ MODEMLER 20 İŞ GÜNÜ FAKSLAR 20 İŞ GÜNÜ ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ 20 İŞ GÜNÜ 8.2 BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ BİLGİSAYARLAR 20 İŞ GÜNÜ MAUSE 20 İŞ GÜNÜ MONİTÖRLER 20 İŞ GÜNÜ YAZICILAR 20 İŞ GÜNÜ TARAYICILAR (SCANNER) 20 İŞ GÜNÜ SES KAYIT CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ KLAVYELER 20 İŞ GÜNÜ HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ 20 İŞ GÜNÜ PC KAMERALAR (WEBCAM) 20 İŞ GÜNÜ OYUN KONSOLLARI 20 İŞ GÜNÜ İŞLEMCİLER 20 İŞ GÜNÜ KART OKUYUCULAR 20 İŞ GÜNÜ AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ HARD DISKLER 20 İŞ GÜNÜ ANAKARTLAR 20 İŞ GÜNÜ KİTAP OKUYUCULAR 20 İŞ GÜNÜ 8.3 GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR 20 İŞ GÜNÜ GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER 20 İŞ GÜNÜ GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ ALARM CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK 8.4 CİHAZLAR TELEVİZYONLAR 20 İŞ GÜNÜ PİKAP-PLAK ÇALARLAR 20 İŞ GÜNÜ MÜZİK SETLERİ 20 İŞ GÜNÜ RADYOLAR 20 İŞ GÜNÜ SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI CİHAZLAR(CD,DVD,VCD) 20 İŞ GÜNÜ

4 8.4.6 MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4) 20 İŞ GÜNÜ EV SİNEMA SİSTEMLERİ 20 İŞ GÜNÜ AMLİFİKATÖRLER 20 İŞ GÜNÜ HOPARLÖRLER 20 İŞ GÜNÜ KULAKLIKLAR 20 İŞ GÜNÜ DATABANKLAR 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRONİK SÖZLÜKLER 20 İŞ GÜNÜ VEYA SAAT 20 İŞ GÜNÜ PROJEKSİYON CİHAZLARI HESAP MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRONİK PARA KASALARI 20 İŞ GÜNÜ UYDU ALICILARI (RECEİVER) 20 İŞ GÜNÜ 8.5 UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ 8.6 FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR KAMERALAR 20 İŞ GÜNÜ FOTOĞRAF MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ 9 ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR 9.1 JENERATÖRLER 20 İŞ GÜNÜ 9.2 AKÜMÜLATÖRLER 20 İŞ GÜNÜ 9.3 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI 20 İŞ GÜNÜ 9.4 DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR) 20 İŞ GÜNÜ 9.5 REGÜLATÖRLER 20 İŞ GÜNÜ 10 TAŞITLAR VEYA KM. 30 İŞ GÜNÜ 10.1 BİNEK OTOMOBİLLER VEYA KM. 30 İŞ GÜNÜ 10.2 KAMYONETLER VEYA SAAT 30 İŞ GÜNÜ 10.3 TRAKTÖRLER VEYA KM. 20 İŞ GÜNÜ 10.4 MOTOSİKLETLER 10.5 DENİZ MOTOSİKLETLERİ 20 İŞ GÜNÜ 10.6 KAR MOTOSİKLETLERİ 20 İŞ GÜNÜ 10.7 BİSİKLETLER 20 İŞ GÜNÜ 10.8 KARAVANLAR 20 İŞ GÜNÜ 10.9 OTOMOBİL YEDEK PARÇALARI ARAÇ LASTİKLERİ VEYA 1,6 mm DİŞ DERİNLİĞİ 20 İŞ GÜNÜ

5 FARLAR 20 İŞ GÜNÜ GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER 20 İŞ GÜNÜ MERKEZİ KİLİTLER 20 İŞ GÜNÜ EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI 20 İŞ GÜNÜ EMNİYET CAMLARI 20 İŞ GÜNÜ EGZOZ BORU VE SUSTURUCULARI 20 İŞ GÜNÜ ŞARJ DİNAMOSU 20 İŞ GÜNÜ JANTLAR 20 İŞ GÜNÜ KATALİTİK KONVERTÖRLER 20 İŞ GÜNÜ AMORTİSÖRLER 20 İŞ GÜNÜ RADYATÖRLER 20 İŞ GÜNÜ OTO KLİMALARI 20 İŞ GÜNÜ ARAÇ DÖNÜŞÜM KİTLERİ LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 20 İŞ GÜNÜ CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ 20 İŞ GÜNÜ 11 TEKSTİL SANAYİ 11.1 DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNALARI 20 İŞ GÜNÜ 12 BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR 12.1 ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI 20 İŞ GÜNÜ 12.2 ÇİM BİÇME MAKİNALARI 20 İŞ GÜNÜ 12.3 ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI 20 İŞ GÜNÜ 13 ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI 13.1 ELEKTRİK SAYAÇLARI 20 İŞ GÜNÜ 13.2 DOĞALGAZ SAYAÇLARI 20 İŞ GÜNÜ 13.3 SU SAYACLARI 20 İŞ GÜNÜ 13.4 ISI SAYACI PAY ÖLÇERLER 20 İŞ GÜNÜ 13.5 SAATLER 20 İŞ GÜNÜ 13.6 ODA TERMOSTATLARI 20 İŞ GÜNÜ 14 SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI SPOR 14.1 ALETLERİ KONDİSYON BİSİKLETLERİ 20 İŞ GÜNÜ KOŞU BANDLARI 20 İŞ GÜNÜ 14.2 AV ALETLERİ AV TÜFEKLERİ 20 İŞ GÜNÜ EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI 15 CİHAZLAR EV 15.1 ALETLERİ BUZDOLAPLARI 20 İŞ GÜNÜ DERİN DONDURUCULAR 20 İŞ GÜNÜ ARAÇ BUZDOLAPLARI 20 İŞ GÜNÜ SU SEBİLLERİ 20 İŞ GÜNÜ BULAŞIK MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ ÇAMAŞIR MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER 20 İŞ GÜNÜ FIRINLAR 20 İŞ GÜNÜ OCAKLAR 20 İŞ GÜNÜ MİKRODALGA FIRINLAR 20 İŞ GÜNÜ BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ BUZ YAPMA MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRİKLİ DÜDÜKLÜ TENCERELER 20 İŞ GÜNÜ ÜTÜLER 20 İŞ GÜNÜ 15.2 KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI (PİLLİ ÜRÜNLER HARİÇ) SAÇ KESME MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ EPİLASYON CİHAZLARI 20 İŞ GÜNÜ

6 SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ 15.3 BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ EKMEK KESME MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ EKMEK YAPMA MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ TOST MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ YUMURTA PİŞİRİCİLER 20 İŞ GÜNÜ KARIŞTIRICILAR/BLENDERLER 20 İŞ GÜNÜ ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ MEYVE SEBZE SIKACAKLARI 20 İŞ GÜNÜ ET KIYMA MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ MISIR PATLATMA MAKİNELERİ 20 İŞ GÜNÜ SU ISITICILAR (KETLE) 20 İŞ GÜNÜ ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER 20 İŞ GÜNÜ BUHARLI PİŞİRİCİLER 20 İŞ GÜNÜ MUTFAK ROBOTLARI 20 İŞ GÜNÜ FRİTÖZLER 20 İŞ GÜNÜ IZGARALAR 20 İŞ GÜNÜ 16 MÜZİK ALETLERİ 16.1 ORGLAR 20 İŞ GÜNÜ 16.2 PİYANOLAR 20 İŞ GÜNÜ 16.3 BAĞLAMALAR 20 İŞ GÜNÜ 16.4 BATERİLER 20 İŞ GÜNÜ 16.5 GİTARLAR 20 İŞ GÜNÜ 17 AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR 17.1 KOLTUKLAR 20 İŞ GÜNÜ 17.2 MASALAR 20 İŞ GÜNÜ 17.3 SANDALYELER 20 İŞ GÜNÜ 17.4 VİTRİNLER 20 İŞ GÜNÜ 17.5 GÜMÜŞLÜKLER 20 İŞ GÜNÜ 17.6 TV SEHPALARI 20 İŞ GÜNÜ 17.7 SEHPALAR 20 İŞ GÜNÜ 17.8 DOLAPLAR 20 İŞ GÜNÜ 17.9 ŞİFONİYER 20 İŞ GÜNÜ YATAKLAR 20 İŞ GÜNÜ KARYOLALAR 20 İŞ GÜNÜ BAZALAR 20 İŞ GÜNÜ MUTFAK DOLAPLARI 20 İŞ GÜNÜ BİLGİSAYAR MASALARI 20 İŞ GÜNÜ KİTAPLIKLAR 20 İŞ GÜNÜ VESTİYERLER 20 İŞ GÜNÜ BANYO DOLAPLARI 20 İŞ GÜNÜ AHŞAP VE METAL KAPILAR 20 İŞ GÜNÜ YUKARDA SAYILANLARIN TAKIM HALİNDE SATILANLARI 20 İŞ GÜNÜ 18 KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ 18.1 KAPI HİDROLİKLERİ 20 İŞ GÜNÜ 18.2 KAPI KİLİTLERİ 20 İŞ GÜNÜ 18.3 KAPI OTOMATLARI 20 İŞ GÜNÜ

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 4077 Sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'la ilgili olarak Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl)

Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Resmi Gazete 14.06.2003 Cumartesi Sayı: 25138 (Asıl) Yönetmelikler Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, ekli

Detaylı

GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA UYGULANAN GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMÜRLERİ

GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA UYGULANAN GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMÜRLERİ 1- SAĞLIK SEKTÖRÜ GARANTİ BELGESİ KAPSAMINDA UYGULANAN GARANTİ SÜRESİ VE KULLANIM ÖMÜRLERİ ÜRÜNLER Her türlü elektrikli elektronik mekanik ve elektro mekanik teşhis, tedavi ve diğer maksatlı tıbbi cihazlar

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Ocak 2010 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri : Adres : Telefaks

Detaylı

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER.

MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER. MARKA VE COĞRAFİ İŞARET BAŞVURULARININ HAZIRLANMASI MARKA VE COĞRAFİ İŞARET İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER ve GEREKLİ BELGELER Mart 2012 (Para ile satılmaz) ISSN 1301-2185 Basım Yeri Adres Telefon Faks

Detaylı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı

Smmm. Mesut TOPCU Bursa SMMMO Başkanı SUNUŞ Maliye Bakanlığı tarafından farklı nispetlerde amortisman oranlarının uygulamaya konması ile duran varlıklarda amortisman uygulaması oldukça zorlaşmış ve karmaşık hale gelmiştir. 28.04.2004 tarihinde

Detaylı

Ek I. Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası. 1. Yasanın Ana hatları. (1) Amaçlar

Ek I. Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası. 1. Yasanın Ana hatları. (1) Amaçlar . Yasanın Ana hatları () Amaçlar Ek I Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası Ev Eşyası Kalite Etiketleme Yasası (bundan sonra Yasa olarak anılacak), 96 yılında, tüketici kütlesini, imalatçılardan, ürünlerini

Detaylı

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler (25 Eylül 2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır) Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ

İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ İTHALAT YÖNETMELİĞİ VE TEBLİĞLERİ 1 İTHALAT YÖNETMELİĞİ...4 Yurt İçinde Düzenlenen Uluslararası Fuarlara İlişkin Tebliğ İthalat: (2006/1)...9 Harp Silahları, Bunların Aksam ve Parçalarının İthaline İlişkin

Detaylı

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik iletişim araçlarıyla yapılan

Detaylı

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN

TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4077 Kabul Tarihi : 23/2/1995 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 8/3/1995 Sayı : 22221 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 34 BİRİNCİ KISIM Amaç,

Detaylı

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK 15 Temmuz 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29417 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TİCARİ İLETİŞİM VE TİCARİ ELEKTRONİK İLETİLER HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003

Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN. Kabul Tarihi:6.3.2003 Tüketici Yasası Çıktı... 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 sayılı TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kabul Tarihi:6.3.2003 BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Kanunun amacı, kamu yararına

Detaylı

Temel Markalaşma Rehberi

Temel Markalaşma Rehberi KOBİ LER İÇİN, Temel Markalaşma Rehberi Hazırlayanlar Marka Uzm. Huriye KAYABAŞI Yrd. Doç. Alparslan ÖZMEN OCAK 2014 Bu Proje T.C. Zafer Kalkınma Ajansı Tarafından, Finanse Edilmiştir. Bu KOBİ lerin Rekabet

Detaylı

TS EN 50194-1. (NYS01 Model) Gaz Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu

TS EN 50194-1. (NYS01 Model) Gaz Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu TS EN 50194-1 (NYS01 Model) Gaz Dedektörü Tanıtım ve Kullanma Kılavuzu Cihaz Hakkında: Ev ve benzeri yerlerde kullanılmak üzere havadaki patlayıcı gazları algılayabilen (doğalgaz ve LPG) bir cihazdır.

Detaylı

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN

N KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN 31 Aralık 2008 ÇAR AMBA Resmî Gazete Sayı : 27097 (4. Mükerrer) TEBLİĞ Dış Ticaret Müsteşarlığından: ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA TUTULAN YAKITLARIN İTHALATINA DAİR DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON

Detaylı

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun

Detaylı

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ

18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 18 Nisan 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29330 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1

Detaylı

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik

Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Bu mevzuat sayfaları Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından derlenmekte ve güncellenmektedir.) Resmi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 26 Aralık 2013 PERŞEMBE Sayı : 28863 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLARIN İSTİFASI VE ATANMASINA DAİR İŞLEM T.C. BAŞBAKANLIK

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 9 Ocak 2013 ÇARŞAMBA Sayı : 28523 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Avrupa Birliği Bakanlığından: AVRUPA BİRLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ YERLİ MALI BELGESİNİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMA ESASLARI Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının hizmet ve alan çalışmalarında kullanılmak üzere 02/01/2014

Detaylı

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2)

MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Resmi Gazete Tarihi: 08.12.2014 Resmi Gazete Sayısı: 29199 MARKA TESCİL BAŞVURULARINA AİT MAL VE HİZMETLERİN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TPE: 2014/2) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı,

Detaylı

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ

KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ 1 KÜÇÜK SANAYİ SİTESİ YAPI KOOPERATİFİ ANASÖZLEŞMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KURULUŞ, TÜZEL KİŞİLİĞİN KAZANILMASI VE ANASÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ UNVAN, MERKEZ, SÜRE,

Detaylı

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Gümrük Muafiyeti Tebliği (Sıra No:1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğ, gerçek kişiler tarafından serbest dolaşıma sokulacak şahsi eşya, genel amaçlarla serbest

Detaylı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU PETROL PİYASASI MEVZUATI REVİZYON NO:14 DEĞİŞİKLİK KILAVUZU TEMMUZ 2011 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL PİYASASI MEVZUAT KLASÖRÜ ONDÖRDÜNCÜ REVİZYONU DEĞİŞİKLİK KILAVUZU BÖLÜM BÖLÜM NO ÇIKACAK

Detaylı

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 4519 TURİZM TESİSLERİNİN BELGELENDİRİLMESİNE VE NİTELİKLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 10/5/2005 No : 2005/8948 Dayandığı Kanunun Tarihi : 12/3/1982 No : 2634 Yayımlandığı

Detaylı

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik

Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Ankara, 25 Nisan 2015, Perşembe Sirküler 2015 / 150 Konu : Tıbbi Cihazların Test, Kontrol ve Kalibrasyonu Hakkında Yönetmelik Sayın Üyemiz; 25 Haziran 2015 Tarihli ve 29397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan

Detaylı

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ)

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN (06.03.2003 TARİH VE 4822 SAYILI KANUNLA YAPILAN DFĞİŞİKLERE GÖRE UYARLANMIŞ HALİ) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Tanımlar Amaç Madde l-)(değişik 06.03.2003

Detaylı