BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ"

Transkript

1 BİR AKUSTİK DENEY ODASININ ARKA PLAN GÜRÜLTÜ PROBLEMİNİN İNCELENMESİ H. EROL (1), T. BELEK (1), T. DURAKBAŞA (2) ÖZET Bu çalışmada, arka plan gürültü probleminin ortaya çıktığı bir akustik deney odası incelenmektedir. Bu çerçevede ölçüm odası içinde arka plan gürültüsünün düzeyi ve frekans özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca, dış ortam gürültü düzeyi ve frekans özellikleri de ölçülerek, ölçüm odası ile karşılaştırılmıştır. Dış ortamdan ölçüm odasına gürültü iletim yolları belirlenmiştir. Gürültü iletim yollarının akustik özellikleri, gerek ölçülerek, gerek hesaplanarak tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, akustik deney odasında arka plan gürültüsünü azaltıcı bir dizi önlemler sıralanmıştır. Bu önlemlerin alınması durumunda ölçüm odasındaki arka plan gürültü düzeyi hesaplanmıştır. Çalışmanın son bölümünde, önlemler gerçekleştirildikten sonra akustik deney odasında arka plan gürültü ölçümleri yapılarak çalışmalar değerlendirilmiştir. ABSTRACT. ith the ever increasing awareness of the quality of life and our environment, attention is paid to both the legal and health aspects of noise. More and more legislation is being developed worldwide to protect the individual from the noise. Therefore, the quiter product has a sales advantage over its more noisy competitor. The aim of acoustic noise measurement is to provide objective physical measurements of noise which can be compared with predetermined criteria in order to judge its acceptability. In order to ensure the quality and 1 İstanbul Teknik Üniversitesi, Makina Fakültesi, 191 Gümüşsuyu-İstanbul. 2 Arçelik A.Ş., Araştırma Geliştirme Merkezi, Tuzla-İstanbul.

2 uniformity of the measurement results as far as possible, the acoustic environment specifications are subject to standarts. This paper describes a study carried out to reduce the background noise of an acoustic room for research and development studies in an industrial plant. The background noise behavior of the room are obtained by means of experimental and theoretical methods and noise reduction procedures are applied. 1. GİRİŞ. Toplumların yaşam kalitesi yükseldikçe endüstriyel ürünlerden beklenen kalite parametreleri de artmaktadır. Sessiz çalışan bir ürünü gürültülü çalışan bir ürüne göre pazarlamak çok daha kolaydır. Endüstriyel ürünlerin yaydığı gürültünün kontrol altına alınabilmesi için her yıl yeni yönetmelikler ve kısıtlamalar getirilmektedir. Buna karşın bir ürünün çıkardığı gürültünün azaltılması için yapılan çalışmalar, pahalı, zor ve zaman alıcı olmaktadır. Bir ürünün geliştirilmesi sürecinde yapılan gürültü ölçümleri büyük önem taşımaktadır. Bu ölçümlerin yapılacağı akustik ortamın özellikleri, ölçümlerin güvenilirliği için uygun şartları sağlamalıdır. Akustik ortamın sağlaması gereken özelliklerden en önemlisi, hiç şüphesiz, arka plan gürültüsünün düzeyidir. Ölçüm ortamının arka plan gürültü düzeyi ile ürünün gürültü düzeyi arasındaki oran, ölçümlerin hassasiyetini belirleyen parametrelerden biridir. Bir ürünün geliştirilmesi çalışmalarında, ürün geliştirilerek gürültü düzeyleri azaldıkça, mevcut ölçüm ortamları yetersiz kalabilmektedir. Bu durumda, ölçüm ortamlarının yalıtım özelliklerinin yeniden gözden geçirilmesi ve iyileştirilmesi gerekir. Bu çalışmada, yukarıda sözü edilen arka plan gürültüsü probleminin ortaya çıktığı bir akustik deney odası incelenmektedir. Bu çerçevede, ölçüm odası içinde arka plan gürültüsünün düzeyi ve frekans özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca, dış ortam gürültü düzeyi ve frekans özellikleri de ölçülerek, ölçüm odası ile karşılaştırılmıştır. Dış ortamdan ölçüm odasına gürültü iletim yolları belirlenmiştir. Gürültü iletim yollarının akustik özellikleri, gerek ölçülerek, gerek hesaplar yapılarak tayin edilmiştir.

3 Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, akustik deney odasında arka plan gürültüsünü azaltıcı bir dizi önlemler sıralanmıştır. Bu önlemlerin alınması durumunda ölçüm odasındaki arka plan gürültü düzeyi hesaplanmıştır. Çalışmanın son bölümünde, önlemler gerçekleştirildikten sonra akustik deney odasında arka plan gürültü ölçümleri yapılarak çalışmalar değerlendirilmiştir. 2. ÇALIŞMANIN AMACI. Bu çalışmanın amacı, bir akustik deney odasında arka plan gürültüsünü azaltıcı bir dizi önlemler almaktır. Bu amaçla, aşağıda belirtilen konularda çalışmalar yapılmıştır. Akustik deney odasında arka plan gürültü düzeyi ölçülmüş ve frekans özellikleri belirlenmiştir. Dış ortamda gürültü düzeyi ölçülmüş ve frekans özellikleri belirlenmiştir. Akustik deney odasının en zayıf noktası olarak tespit edilen kapısı üzerinde ses şiddeti dağılımı ölçülerek, gürültünün sızma noktaları araştırılmıştır. Dış kapının sağladığı gürültü azalması, ölçümler yapılarak tayin edilmiştir. Dış kapının sağladığı gürültü azalması, ses iletim kaybı hesaplanarak değerlendirilmiştir. Akustik deney odasında, hesaplanan ve ölçülen parametreler birlikte değerlendirilmiştir. Bu sonuçlara dayanarak dış kapının ses iletim kaybını artırıcı önlemler ortaya konulmuştur. Böylece akustik deney odasında arka plan gürültüsünü azaltıcı bir dizi önlemler alınmıştır.

4 3. GÜRÜLTÜ KONTROLU ÇALIŞMALARI ÖLÇÜM YÖNTEMİNİN AÇIKLANMASI. Bu çalışma kapsamında, dış kapı açık ve kapalı iken oda içinde kapıya yakın bir noktada ve oda dışında atelye ortamında kapı önünde aynı anda ses basınç düzeyinin 3 dakikalık zaman ortalaması alınarak ölçüm yapılmıştır. Ölçümlerin Hz ile 1 khz aralığındaki frekans dağılımları belirlenmiştir. Bu ölçümlerin amacı kapının sağladığı Gürültü azalmasını belirlemektir. Akustik deney odası içinde kapı önünde bir noktada kapı açık ve kapalı iken ortalama ses şiddeti ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerin Hz ile 1 khz aralığındaki frekans dağılımları belirlenmiştir. Bu ölçümlerde amaç, kapının mevcut koşullarda sağladığı ortalama Ses İletim Kaybını belirlemektir. Dış kapının Ses İletim Kaybını hesaplayarak daha hassas belirlemek üzere atelye ortamında, dış kapı önünde geniş bir frekans aralığında (1 Hz ile 1 khz frekans aralığında) beyaz gürültü üreten ve ses gücü düzeyi 9 db olan bir gürültü kaynağı kullanılmıştır. Bu koşullarda, kapının oda içindeki yüzeyi üzerinde alınan 5m x 5m boyutlarındaki bir alanda oluşturulan cm x cm lik ölçüm ağında 1 noktada ses şiddeti ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerin Hz ile 1 khz aralığındaki frekans dağılımları belirlenmiştir. Bu ölçümlerin diğer bir amacı da gürültünün hangi noktada kapıdan içeri sızdığını belirlemektir ÖLÇÜM SONUÇLARI Şekil 1 de akustik deney odası içinde yapılan ses basınç düzeyi ölçümlerinin 3 dakikalık zaman ortalamaları alınarak tayin edilen frekans dağılımı gösterilmiştir. Şekil 2 de akustik deney odası dışında yapılan ses basınç düzeyi ölçümlerinin 3 dakikalık zaman ortalamaları alınarak tayin edilen frekans dağılımı gösterilmiştir. Oda dışında gürültü düzeyi 69.5 dba olmaktadır. Oda içinde ise bu değer 39.3 dba olarak ölçülmüştür. Bu durumda ortalama gürültü azalması 3.2 dba olmaktadır.

5 7 6 db/2.e-5 Pa Şekil 1. Akustik deney odası dışında 3 dk ortalamalı ses basınç düzeyi ölçüm sonucu. 45 L db/2.e-5 Pa Şekil 2. Akustik deney odası içinde 3 dk ortalamalı ses basınç düzeyi ölçüm sonucu. Şekil 3 de akustik deney odasının içinde, kapının orta noktasında, kapıdan yaklaşık 1m uzaklıkta kapı kapalı iken yapılan ses şiddeti ölçüm sonuçları verilmektedir. Şekil 4 de ise akustik deney odasının içinde, kapının orta noktasında, kapıdan yaklaşık 1m uzaklıkta kapı açık iken yapılan ses şiddeti L

6 ölçüm sonuçları verilmektedir. Buna göre, ölçüm noktasında kapının etkisi, o noktada birim alandan geçen ses enerjisinde, ortalama 26.5 dba lık bir azalma sağlamaktadır db/4.e-1 Pa Şekil 3. Akustik deney odasının içinde, kapının orta noktasında, kapıdan yaklaşık 1m uzaklıkta kapı açık iken yapılan ses şiddeti ölçüm sonucu. L 6 4 db/4.e-1 Pa L Şekil 4. Akustik deney odasının içinde, kapının orta noktasında, kapıdan yaklaşık 1m uzaklıkta kapı kapalı iken yapılan ses şiddeti ölçüm sonucu.

7 Şekil 5 de ise, atelye ortamında, dış kapı önünde geniş bir frekans aralığında (1 Hz ile 1 khz frekans aralığında) beyaz gürültü üreten ve ses gücü düzeyi 9 db olan bir gürültü kaynağı çalışırken kapının iç yüzeyinde yapılan ses şiddeti ölçüm sonuçları gösterilmiştir. Şekil 5. Ses şiddeti ölçüm sonuçları SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ. Ölçüm sonuçlarını değerlendirebilmek için gürültü kontrolu ile ilgili temel bazı tanımların hatırlanmasında fayda vardır. Ses iletim kaybı,

8 1 TL = 1log (1) 2 olarak tanımlanır. Burada, 1 malzemenin üzerine gelen toplam ses enerjisi, 2 ise iletilen ses enerjisidir. Ses iletim kaybı malzemenin ses yalıtma kapasitesini db olarak veren bir özelliğidir. Ses iletim katsayısı, 1 T = (2) 2 olarak tanımlanır. Ses iletim kaybı ile ses iletim katsayısı arasındaki ilişki, 1 TL = 1log (3) T şeklinde yazılabilir. Ses yalıtımı açısından, bir malzemenin ses iletim katsayısının küçük, dolayısıyla ses iletim kaybının büyük olması istenir. Ses iletim kaybı, frekansa ve malzemenin yüzey yoğunluğuna bağlı olarak değişir. Ses iletim kaybı, kütle kanunu ile verilen, TL(dB) = 2log f + 2log w 47 (4) yaklaşık bağıntısı ile hesaplanabilir. Burada, f-frekans (Hz), w-malzemenin yoğunluğu (kg/m 2 ) dir. Bir kapının sağladığı gürültü azalması, NR = Lp 1 -Lp 2 (5) eşitliği ile tanımlanır. Burada, Lp 1 gürültü kaynağının bulunduğu odada kapıya yakın bir noktadaki ses basınç düzeyidir. Lp 2 ise gürültünün iletildiği odada

9 kapıya yakın bir noktadaki ses basınç düzeyidir. İki ortamı ayıran kapının ses iletme kaybı ile kapının neden olacağı gürültü azalması arasındaki ilişki, her iki odadaki ses alanının türüne bağlı olarak değişir. Gürültü kaynağının bulunduğu ortamda, kapı yanında dağınık alan oluşuyorsa, 1 Sw NR = TL 1log + (6) 4 R 2 olur. Burada, S w -duvarın toplam alanı, R 2 -sesin iletildiği odanın oda sabitidir. Bu çalışmada göz önüne alınan ortam serbest alan olarak kabul edilebilir. Bu durumda, R 2 sonsuza gideceğinden, S w /R 2 sıfır olur ve NR ifadesi, 1 NR = TL 1log (7) 4 veya NR = TL + 6 (8) şeklini alır. Örtme ile gürültü kontrolu, gürültü kaynağının tamamen veya kısmen örtülerek, oluşturduğu gürültünün azaltılmasıdır. Ölçüm odasındaki bir gözlemciye göre, atelye gürültüsü kapı ile örtülerek azaltılmıştır. Böyle bir uygulamada kapının performansını belirleyen en uygun parametrelerden birisi de gürültü kaybı dır. Gürültü kaybı (IL), IL = Lp - Lp 2 (9) eşitliği ile tanımlanır. Burada, Lp ve Lp 2 aynı bir noktadaki, sırasıyla, örtme uygulamasından önceki ve sonraki ses basıncı düzeyini göstermektedir. Gürültü kaybı ile kaynağın bulunduğu örtülmüş tarafın akustik özellikleri arasındaki ilişki,

10 α IL = 1log, T α 1 (1) T eşitliği ile belirlenir. Burada, α kaynağın bulunduğu örtülmüş tarafın iç yüzeylerinin ortalama ses yutma katsayısıdır. T α 1 ise kaynağın bulunduğu örtülmüş tarafın duvarlarının ortalama ses iletim katsayısıdır. Zemin göz önüne alınmamaktadır. Yukarıda verilen tanımlar kullanılarak yapılan hesaplamalar Tablo 1 de özetlenmektedir. Tablo 1 de, 1.kolonda 1/3 oktav bantları merkez frekansları gösterilmiştir. 2. kolonda oda içinde yapılan ses basınç ölçümünün frekanslarda aldıkları değerler yer almaktadır. 3. kolonda atelye içinde yapılan ses basınç ölçümünün frekans dağılımı yer almaktadır. 4. kolonda (5) nolu denklem ile hesaplanan gürültü azalmasının frekanslara göre değerleri verilmiştir. 5. kolonda (8) nolu denklem yardımıyla hesaplanan kapının ses iletim kaybı değerleri frekanslara göre gösterilmiştir. 9. kolonda (4) nolu denklem kullanılarak mevcut kapının eşdeğer yüzey yoğunlukları hesaplanmıştır. 1, 11 ve 12. kolonlarda kapı dış yüzeyinde 1.mm, 1.5mm ve 2.mm kalınlıkta çelik saç kullanılması durumunda kapının toplam eşdeğer yüzey yoğunluklarının ne olacakları (4) nolu denklem kullanılarak hesaplanmıştır. 6, 7 ve 8. kolonlarda daha önce hesaplanan veriler (4) nolu denklemde kullanılarak farklı frekanslarda kapının toplam ses iletim kaybı hesaplanmıştır. 13, 14 ve 15. kolonlarda kapı dış yüzeyinde 1.mm, 1.5mm ve 2.mm kalınlıkta çelik saç kaplaması kullanılması durumunda oda içindeki ses basınç düzeyinin frekans bantlarında alacağı değerler (5) ve (8) nolu denklemler kullanılarak hesaplanmıştır.

11 3.4. ALINACAK ÖNLEMLER. Akustik deney odası ve atelye ortamında yapılan gürültü ölçümleri, gözlem ve incelemeler neticesinde aşağıdaki değerlendirmeler yapılmıştır. Ölçüm odasının kapısı üzerinde yapılan ses şiddeti ölçümleri, atelye gürültüsünün kapı yüzeyinden ve özellikle de kapının üst kenarından içeri sızdığını göstermektedir. Kapının iki kenarından içeri sızan gürültü şiddeti kapı gövdesine göre daha düşük kalmaktadır. Bu durum kapının atelye ortamına bakan yüzeyinin perfore saç ve ses yutucu malzeme ile kaplanmasından kaynaklanmaktadır. Teorik hesaplar, kapının atelyeye bakan yüzünde 1 mm kalınlığında alttan takviye edilmiş saç levha kullanılması durumunda, oda içi gürültü düzeyinde 1/3 oktav bantlarında 8 ile 13 db arasında azalmalar olacağını göstermektedir. Pratikte gerçekleşecek gürültü azalması farklı iletim mekanizmalarının varlığı nedeniyle teorik değerin altında kalacaktır. (1) nolu denklem, kaynağın bulunduğu örtülmüş tarafın iç yüzeylerinin ortalama ses yutma katsayısında artış yaratmanın ve yine kaynağın bulunduğu örtülmüş tarafın duvarlarının ortalama ses iletim katsayısının azaltılmasının, oda içindeki gürültü kaybını artıracağını göstermektedir. Bu önlemlerden ilki, atelye ortamında tavana monte edilebilen ses yutucu elemanlar kullanılarak, ikincisi ise kapı yüzeyini saç kaplayarak sağlanabilir ÖNLEMLİ ORTAMDA YAPILAN ÖLÇÜMLER. Şekil 6 da akustik deney odası dışında yapılan ses basınç düzeyi ölçümlerinin 3 dakikalık zaman ortalamaları alınarak tayin edilen frekans dağılımı gösterilmiştir. Şekil 7 de ise akustik deney odası içinde yapılan ses basınç düzeyi ölçümlerinin 3 dakikalık zaman ortalamaları alınarak tayin edilen frekans dağılımı gösterilmiştir. Oda dışında gürültü düzeyinin değeri 79.1 dba dır. Oda içinde ise bu değer, 3.7 dba olmaktadır. Ortalama gürültü azalması 48.4 dba dır.

12 9 7 6 db/2.e-5 Pa Şekil 6. Akustik deney odası içinde 3 dk ortalamalı ses basınç düzeyi ölçüm sonucu. 35 L 3 25 db/2.e-5 Pa Şekil 7. Akustik deney odası içinde 3 dk ortalamalı ses basınç düzeyi ölçüm sonucu. Şekil 8 de akustik deney odasının içinde, kapının orta noktasında, kapıdan yaklaşık 1m uzaklıkta kapı açık iken yapılan ses şiddeti ölçüm sonuçları verilmektedir. Şekil 9 de ise akustik deney odasının içinde, kapının orta noktasında, kapıdan yaklaşık 1m uzaklıkta kapı kapalı iken yapılan ses şiddeti L

13 ölçüm sonuçları verilmektedir. Buna göre, ölçüm noktasında kapının etkisi, o noktada birim alandan geçen ses enerjisinde, ortalama 31.2 dba lık bir azalma sağlamaktadır. 7 6 db/4.e-1 Pa Şekil 8. Akustik deney odasının içinde, kapının orta noktasında, kapıdan yaklaşık 1m uzaklıkta kapı açık iken yapılan ses şiddeti ölçüm sonucu. L db/4.e-1 Pa L Şekil 9. Akustik deney odasının içinde, kapının orta noktasında, kapıdan yaklaşık 1m uzaklıkta kapı kapalı iken yapılan ses şiddeti ölçüm sonucu.

14 4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRMELER. Bu çalışmada, arka plan gürültüsü probleminin ortaya çıktığı bir akustik deney odası incelenmiştir. Bu çerçevede, ölçüm odası içinde arka plan gürültüsünün düzeyi ve frekans özellikleri belirlenmiştir. Ayrıca, dış ortam gürültü düzeyi ve frekans özellikleri de ölçülerek, ölçüm odası ile karşılaştırılmıştır. Dış ortamdan ölçüm odasına gürültü iletim yolları belirlenmiştir. Gürültü iletim yollarının akustik özellikleri, gerek ölçülerek, gerek hesaplar yapılarak tayin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar değerlendirilerek, akustik deney odasında arka plan gürültüsünü azaltıcı bir dizi önlemler sıralanmıştır. Bu önlemlerin alınması durumunda ölçüm odasındaki arka plan gürültü düzeyi hesaplanmıştır. Çalışmanın son bölümünde, önlemler gerçekleştirildikten sonra akustik deney odasında arka plan gürültü düzeyi ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçüm sonuçları, ilk ölçüm sonuçları ile birlikte değerlendirildiği zaman, çalışmanın başarısı hakkında bilgi vermektedir. Buna göre, Şekil 1 da akustik deney odası içinde ve dışında 3 dk ortalamalı ses basınç düzeyi ölçüm sonuçları gösterilmiştir. Oda içinde (Önlemsiz) Oda dışında (Önlemsiz) Oda içinde (Önlemli) Oda dışında (Önlemli) 7 6 db/2.e-5 Pa Şekil 1. Akustik deney odası içinde ve dışında 3 dk ortalamalı ses basınç düzeyi ölçüm sonuçları.

15 Şekilden görüleceği gibi, önlemler alındıktan sonra, deney odası içindeki arka plan gürültüsünde, bazı frekans bantlarında 14.5 db düzeyine varan farklar olduğu görülmüştür. Toplam arka plan gürültü düzeyinde ise, gürültü azalması 8.5 db düzeyindedir. Şekil 11 de ise, akustik deney odasının içinde, kapının orta noktasında, kapıdan yaklaşık 1m uzaklıkta, kapı açık ve kapalı iken yapılan ses şiddeti ölçüm sonuçları gösterilmiştir. Kapı kapalı (Önlemsiz) Kapı açık (Önlemsiz) Kapı açık (Önlemli) Kapı kapalı (Önlemli) 7 6 db/4.e-1 Pa Şekil 11. Akustik deney odasının içinde, kapının orta noktasında, kapıdan yaklaşık 1m uzaklıkta, kapı açık ve kapalı iken yapılan ses şiddeti ölçüm sonuçları. Şekilden görüleceği gibi, önlemler alındıktan sonra, deney odası içindeki ölçüm noktasındaki birim alandan geçen ses enerjisinin düzeyinde, bazı frekans bantlarında 14.4 db düzeyine varan farklar olduğu görülmüştür. Toplam enerji düzeyinde ise, gürültü azalması 5.7 db düzeyindedir. Şekil 12 de akustik deney odası içinde ölçülen ve teorik olarak hesaplanan ses basınç düzeyi sonuçları birlikte gösterilmiştir. Bu değerler incelendiğinde teorik ve pratik sonuçlar arasında uyum gözlenmektedir. Aradaki farklar, uygulamadan ve kabullerden kaynaklanmaktadır.

16 Teorik sonuçlar Ölçüm sonuçları 25 2 db/2.e-5 Pa Şekil 12. Akustik deney odası içinde ses basınç düzeyi ölçüm ve hesap sonuçları. 5. KAYNAKLAR. [1] J.D.Irwin and E.R.Graf, Industrial Noise and Vibration Control, Prentice-Hall, Inc

17 Tablo 1. Ölçüm sonuçları ve hesap özetleri Frekans Ch. A (İç) Ch. B (Dış) NR TL TL t TL t TL t w w w w Lp 2 Lp 2 Lp 2 Lp 2 Lp 1,mm 1, mm 1,5 mm 2, mm kapı 1, mm 1,5 mm 2, mm 1, mm 1,5 mm 2, mm [Hz] dba dba dba dba dba dba dba dba dba dba 2 21,61 4,74 19,13 13,13 21,21 23,51 28,11 5,8 12,87 16,77 28,47 13,52 11,23 6, 2 22,7 42,62 19,92 13,92 22,72 25,12 29,85 4,45 12,25 16,15 27,85 13,9 11, 6,76 27,26 48,83 21,57 15,57 24,6 27,3 31,81 4,27 12,7 15,97 27,67 18,23 15, 11,2 4 28,22 52,61 24,39 18,39 26,94 29,31 34, 4,65 12,45 16,35 28,5 19,67 17,3 12,61 28,91 54,61 25,7 19,7 28,66 31,8 35,84 4,33 12,13 16,3 27,73 19,96 17,54 12,78 3,18 56,57 26,39 2,39 3,21 32,75 37,65 3,72 11,52 15,42 27,12 2,35 17,82 12,91 29,73 57,84 28,11 22,11 32,17 34,74 39,68 3,57 11,37 15,27 26,97 19,66 17,1 12, ,4 58,19 3,15 24,15 34,15 36,7 4, 3,61 11,41 15,31 27,1 18,4 15,49 12, ,72 58,24 31,52 25,52 35,91 38,51 4, 3,38 11,18 15,8 26,78 16,33 13,73 12, ,52 58,52 33, 27, 37,86 4, 4, 3,13 1,93 14,83 26,53 14,66 12,52 12, ,46 58,54 34,8 28,8 39,56 4, 4, 2,84 1,64 14,54 26,24 12,98 12,54 12, ,3 59,53 34, 28, 4, 4, 4, 2,38 1,18 14,8 25,78 13,53 13,53 13, ,32 59,74 35,42 29,42 4, 4, 4, 2,1 9,9 13, 25, 13,74 13,74 13, ,2 59,83 35, 29, 4, 4, 4, 1,7 9, 13,4 25,1 13,83 13,83 13,83

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi

Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi B. Demirtekin * A. S. Sarıgül Bosch Siemens Ev Aletleri Dokuz Eylül Üniversitesi İstanbul İzmir Özet Günümüzde ürün gürültüsü

Detaylı

9.Ulusal Akustik Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 26-27 Mayıs 2011. Tel: 312 210 18 25, e-posta: seda@mezzostudyo.

9.Ulusal Akustik Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 26-27 Mayıs 2011. Tel: 312 210 18 25, e-posta: seda@mezzostudyo. 9.Ulusal Akustik Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 26-27 Mayıs 2011 MİMARİ AKUSTİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR BENZETİMİ YOLUYLA AKUSTİK TASARIM DENEMESİ:1000 KİŞİLİK KONSER SALONU ÖRNEĞİ Seda KARABULUT

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ

RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ RÜZGÂR ENERJİSİ POTANSİYELİ ÖLÇÜMÜ VE RÜZGÂR TÜRBİNİ SEÇİMİ Faruk KÖSE, Muammer ÖZGÖREN * GİRİŞ Bu çalışmada, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü bölgesinde kurulan ölçüm istasyonunda yapılan

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ BİR İKİ VE ÜÇ BOYUTTA KUANTUM PSEUDODOT YAPILARI Yunus SAKAR FİZİK ANABİLİM DALI Danışman: Doç. Dr. Abdurahman ÇETİN KİLİS 2012

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ

İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ MADENCİLİK, Cilt 45, Sayı 3, Sayfa 19-6, Eylül 006 Vol.45, No.3, pp 19-6, September 006 İSTATİSTİKSEL PROSES KONTROLÜ TEKNİKLERİ İLE KÖMÜR KALİTESİNDEKİ DEĞİŞKENLİĞİN BELİRLENMESİ Determination of Variation

Detaylı

HAVALANDIRMA VE ĠKLĠMLENDĠRME SĠSTEMLERĠNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ

HAVALANDIRMA VE ĠKLĠMLENDĠRME SĠSTEMLERĠNDE GÜRÜLTÜ KONTROLÜ TESKON 2015 / YALITIM SEMĠNERĠ Bu bir MMO yayınıdır MMO bu yayındaki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan, teknik bilgi ve basım hatalarından sorumlu değildir. HAVALANDIRMA VE ĠKLĠMLENDĠRME

Detaylı

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM

SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ COOLING OF GREENHOUSES IN COOL CLIMATE REGIONS BY FAN PAD SYSTEM SERİN İKLİME SAHİP BÖLGELERDEKİ SERALARIN FAN PED SİSTEMİYLE SERİNLETİLMESİ Atılgan ATILGAN Hasan ÖZ Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Isparta ÖZET Sıcak

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ BİLGİSAYAR DESTEKLİ FİZİK ETKİNLİKLERİNİN ÖĞRENCİ KAZANIMLARINA ETKİSİ: BASİT HARMONİK HAREKET ÖRNEĞİ Orhan KARAMUSTAFAOĞLU orseka@yahoo.com Yrd.Doç. Dr., OMÜ, Amasya Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim

Detaylı

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.

Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens. Grountwater and Wells written and edited by Fletcher G. Driscoll (second edition). Copyright 2010 Johnson Screens, Inc. www.johnsonscreens.com İÇİNDEKİLER KUYU HİDROLİĞİ 1 1. BAZI TERİMLERİN TANIMI 1 1.1.

Detaylı

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ASPİR (Carthamus tinctorious, L.) TOHUMLARININ AERODİNAMİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Hazırlayan Sedat BERBER Tarım Makinaları Anabilim Dalı Yüksek

Detaylı

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi DURU / Uyum Zorluklarını Yordamada Yalnızlık, Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılık Arasındaki... 989 Açık Uçlu Matematik Sorularının Güvenirliğinin Klasik Test Kuramı ve Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi

Detaylı

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak

ÖLÇME TEKNİĞİ. Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA. Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü ÖLÇME TEKNİĞİ Yard. Doç. Dr. Şenol ÇETİNKAYA Dersin amacı: Ölçme Tekniği ile ilgili temel konuları tanıtmak Neler öğreneceksiniz:

Detaylı

Binalarda Pencere-Duvar Arasındaki Derz/Montaj Boşluğundan Enerji Kaybı

Binalarda Pencere-Duvar Arasındaki Derz/Montaj Boşluğundan Enerji Kaybı 12-Celalettin Kirbas:Sablon 29.08.2013 14:25 Page 12 Celalittin KIRBAŞ Binalarda Pencere-Duvar Arasındaki Derz/Montaj Boşluğundan Enerji Kaybı Abs tract: In this study, due to wrong assembly methods of

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ. Fehmi KASAPOĞLU ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Fehmi KASAPOĞLU TÜNEL KALIP SİSTEMLERLE ÜRETİLEN PERDELİ TAŞIYICI SİSTEMLERİN, KONVANSİYONEL SİSTEMLERLE KARŞILAŞTIRILMASI İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı

Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı BAÜ FBE Dergisi Cilt:12, Sayı:1, 136-152 Temmuz 2010 Absorbsiyonlu soğutma sistemleri ile egzoz gazı atık ısısından faydalanarak otobüs kliması sistemleri için kaynatıcı tasarımı Enver YALÇIN 1, Arzu KAVAKLI

Detaylı

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği

Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Konjoint Analizi İle Tüketici Tercihlerinin Belirlenmesi: Buzdolabı Örneği Melike CENGİZ melike@gmail.com Nuray GİRGİNER Doç. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü ngirginer@gmail.com

Detaylı

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ

Arş. Gör. Gökhan DURMUŞ Arş. Gör. Ömer CAN Arş. Gör. Kürşat YILDIZ GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ KESİN RAPOR Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Metin ARSLAN Proje kodu : 07/2004 32 Proje Başlama tarihi : 07/2004 Proje Adı :Beton Yol Kaplamalarında Alternatif

Detaylı

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi

Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:5, Sayı:3, Kısım:2, 205-214 Haziran 2006 Demiryolu hat geometrisi bozulmasının bilgi sistemler destekli modellenmesi Hakan GÜLER *, Güngör EVREN İTÜ İnşaat Fakültesi, İnşaat

Detaylı

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN EK-1 VE EK-2 SĠNDE YER ALMAYAN TESĠSLER ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ 1 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin

Detaylı

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7 Sayı1-2, (2003), 15-29 NİĞDE MEKEZİNDE YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE GÜRÜLTÜDEN ETKİLENME SEVİYELERİ L. GÜREMEN 1 ve C. T. ÇELİK 2 1 Niğde Üniversitesi

Detaylı

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1

Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 İMO Teknik Dergi, 2004 3131-3144, Yazı 210 Çok Katlı Yapılarda Aşırı Burulma Düzensizliği 1 Günay ÖZMEN * ÖZ Burulma düzensizliği, herhangi bir katta, maksimum göreli yerdeğiştirmenin ortalama göreli yerdeğiştirmeye

Detaylı

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi *

Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * İMO Teknik Dergi, 2010 5185-5205, Yazı 337 Binaların Dinamik Parametrelerinin Operasyonal Modal Analiz Yöntemiyle Belirlenmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Temel TÜRKER** Ahmet Can ALTUNIŞIK*** Barış SEVİM****

Detaylı

1 Giriş. 2 Ekonomi Sağlık İlişkisi SESSION 1

1 Giriş. 2 Ekonomi Sağlık İlişkisi SESSION 1 SESSION 1 Kişi Başına Sağlık Harcamalarının Sağlık Göstergeleri Üzerindeki Etkileri: MINT ve BRIC Ülkelerinin Karşılaştırmalı Analizi The Effect of Health Expenditure per Capita over Health Indicators:

Detaylı

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi

Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi itüdergisi/d mühendislik Cilt:1 Sayı:1 Ağustos 00 Kendi kendine soğuyan kuru tip güç transformatörlerinde sıcaklık dağılımının belirlenmesi Güven KÖMÜRGÖZ *, Nurdan GÜZELBEYOĞLU İTÜ Elektrik Elektronik

Detaylı

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 14/3 (2012). 1-16 ELEKTRONİK TİCARETTE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ: FIRSAT SİTELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Filiz YALÇIN * Mehmet BAŞ ** Öz: Globalleşen

Detaylı

* Yrd. Doç. Dr. Aksaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

* Yrd. Doç. Dr. Aksaray Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü 46 KOBİ LERİN ELEKTRONİK TİCARETİ KULLANMA EĞİLİMİ ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERİN YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE İNCELENMESİ ÖZ Tülay YENİÇERİ * Bu çalışmanın temel amacı, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin

Detaylı