2- SÖZLEŞMENİN KONUSU Elit sitesi Yöneticiliği nın silahsız özel güvenlik hizmet işi DÜNDAR özel. güvenlik ltd.şti tarafından karşınacaktır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2- SÖZLEŞMENİN KONUSU Elit sitesi Yöneticiliği nın silahsız özel güvenlik hizmet işi DÜNDAR özel. güvenlik ltd.şti tarafından karşınacaktır."

Transkript

1 ÜNR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ GÜVENLİK HİZMET SÖZLEŞMESİ 1- TRFLR İş bu sözleşmenin tarafları allıkpınar mahallesi Elit sitesi no:89 Gölbaşı NKR adresinde bulunan Elit sitesi Yöneticiliği ile Nişantaş Mh.Gençay sokak yapıcı iş merkezi b blok 4.kat no:403 Selçuklu/KONY adresinde bulunan ÜNR ÖZEL GÜVENLİK Yüklenici olarak anılacaktır. 2- SÖZLEŞMENİN KONUSU Elit sitesi Yöneticiliği nın silahsız özel güvenlik hizmet işi ÜNR özel güvenlik ltd.şti tarafından karşınacaktır. 3- GENEL HÜKÜMLER. ÜNR ÖZEL GÜVENLİK u sözleşme kapsamına giren Konuda belirtilen Güvenlik Hizmeti İşini Yönetimle karşılıklı müzakere neticesinde vardiya ve çalışma sistemi ayarlanıp beş ( 5 ) Güvenlik Personeli ile hizmet verecektir. İstenildiği takdirde güvenlik personeli sayısı karşılıklı görüşerek arttırılabilecektir. Güvenlik Personeli, ÜNR ÖZEL GÜVENLİK tarafından düzenlenmiş bulunan kimlik kartlarını yakalarında bulunduracaklar ve sorulduğunda kendilerini tanıtıp görevlerini tanımlayacaklardır. Güvenlik Personeli, görevini yaparken 5188 sayılı Yasanın tanımladığı şekilde yazlık ve kışlık ayrı olmak üzere ÜNR ÖZEL GÜVENLİK temsil eden özel giysiler giyeceklerdir. Yönetim tarafından uygun görülmeyen Güvenlik Personeli talebin bildirilmesini müteakip 5 gün içerisinde Özel Güvenlik Temel Eğitimi almış Güvenlik Personeliyle değiştirilecektir. E İşyeri dahilin de yasadışı faaliyette bulunan kişi ve kişiler ile tespit edilen bulgular 5188 sayılı yasanın vermiş olduğu salahiyetle derhal yönetime rapor MÜŞTERİ ONYI ŞİRKET ONYI

2 ÜNR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ edilecek ve genel kolluk kuvvetlerine teslim edilene kadar güvenlik personeli tarafından gözetim altında tutulacaktır. F Özel olarak muhafazası istenen malların ve malzemenin vasfı, cinsleri, değerleri ve miktarları bir tutanakla tespit edilerek ÜNR ÖZEL GÜVENLİK e teslim edilecektir. u malların sorumluluğu ÜNR ÖZEL GÜVENLİK e ait olacak ve bulundukları yerlerde yetkililerden başkasının giriş ve çıkışlarına müsaade edilmeyecektir. G Güvenlik elemanı açık ve kapalı garajların organizasyonunda yönetimin öngördüğü şekilde hareket edecektir. L Güvenlik işi yapan personelin sözleşme ve eklerine emir ve talimatlarına aykırı hareketlerden ve münferit olaylardan doğacak olan zarar ve ziyandan; Mali Sorumluluk Sigortası kapsamına giren haller dâhilinde ÜNR ÖZEL GÜVENLİK sorumludur. M ÜNR ÖZEL GÜVENLİK çalışma ve sosyal güvenlik yasa ve mevzuatının işveren için gerekli kıldığı tüm iş ve işlemleri zamanında ifa edecek ve bu sözleşme dolayısıyla çalıştıracağı elemanlarıyla alakalı bildirge örneğini Yönetime verecektir. Güvenlik elemanlarının, tüm sosyal ve iş güvenliği ile İş Yasası Sosyal Güvenlik Yasası ve ilgili tüm mevzuat kapsamında, tazminat. iş kazası, sigorta primleri gibi nedenlerden doğacak tüm hukuksal sorumluluklar; ÜNR ÖZEL GÜVENLİK e aittir, onun kabul ve taahhüdü altındadır. N Güvenlik personelinin iş bu sözleşme dışında, Yönetim ile hiçbir yasal bağlantısı bulunmamaktadır. Sözleşmenin taraflarının hak ve sorumlulukları iş bu sözleşme ile belirlenenden ibarettir. O u güvenlik sözleşmesinin sona ermesi durumunda Yönetimin hiçbir tazminat sorumluluğu bulunmamaktadır. P Yönetim ve ÜNR ÖZEL GÜVENLİK sözleşmeyi memnun kaldığı sürece uzata bilir. MÜŞTERİ ONYI ŞİRKET ONYI

3 ÜNR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ 4. YÜKLENİİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜNR ÖZEL GÜVENLİK, işe alacağı personelin taahhüt ettiği hizmet gereklerine uygun niteliklere sahip olmasını gözetecek ve istenilen belgelerin tamam olmasını sağlayacak belgesi eksik eleman çalıştırmayacaktır. Güvenlik personeli idari açıdan ve mutabık kalınan iş bu sözleşme çerçevesinde Yönetim yöneticilerinin emir ve talimatlarına uygun ve yalnız sözleşmede yazılı güvenlik hizmetleri sınırları içerisinde çalıştırılacaktır. Sözleşmede belirtilen yer ve hizmet şekli dışında istekler ÜNR ÖZEL GÜVENLİK in yazılı onayı ile ve varılacak anlaşma çerçevesinde güvenlik personelince yerine getirilir. Personelin güvenlik hizmetlerinde görevlendirilmeleri ve ilgili mevzuata uygun olarak çalışmaları ÜNR ÖZEL GÜVENLİK tarafından düzenlenecek, denetimleri yapılacak ve kontrol altında tutulacaktır. Güvenlik elemanlarının işten çıkarılmaları yeni eleman alımı ile ilgili tüm işlemler mevzuat çerçevesinde yerine getirilecektir. Giriş ve çıkışlarla ilgili mevzuatın ön gördüğü beyan ve bildirimler tamamen ÜNR ÖZEL GÜVENLİK in sorumluluğu altındadır. Güvenlik Personeli hiçbir surette Yönetimden hak ve talepte bulunamazlar. ÜNR ÖZEL GÜVENLİK bu keyfiyeti kabul ve taahhüt etmiştir. Güvenlik elemanlarının işvereni ÜNR ÖZEL GÜVENLİK olup; alacak hak ve ücretleri aralarında belirlemiştir. Yönetimin hak ve sorumluluğu sözleşme muhatabı ÜNR ÖZEL GÜVENLİK e ödeyeceği ücret karşılığı alacağı hizmetle ilgili sözleşme hükümleri ile sınırlıdır. ÜNR ÖZEL GÜVENLİK taahhüt ettiği işleri ve bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini Yönetimin yazılı olurunu almaksızın kısmen veya tamamen devir ve temlik edemez. E ÜNR ÖZEL GÜVENLİK görevlendireceği güvenlik personelinin özlük dosyasını Yönetime bildirecektir. F Çalışan personelin maaşı her ayın 5-10 arasında ÜNR ÖZEL GÜVENLİK tarafından ödenecektir. MÜŞTERİ ONYI ŞİRKET ONYI

4 ÜNR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ 5. YÖNETİMİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ ÜNR ÖZEL GÜVENLİK Hizmetlerini sağlıkla yürütebilmesi için Yönetim gerekli olan işyeriyle ilgili bilgi plan çizim ve anahtarları hizmetin başlamasından önce teslim edecektir. ÜNR ÖZEL GÜVENLİK in görev alanına giren bölgelerdeki malzeme listeleri Yönetim tarafından düzenlenerek güvenlik derecelerine göre sınıflandırılarak ÜNR ÖZEL GÜVENLİK e iletilecektir. Kaza ve hastalık hallerinde kullanılmak üzere gerekli olan ilkyardım dolaplarının temin edilmesi ve bakımları Yönetim tarafından sağlanacaktır. Erken uyarı, ihbar ve ikaz alarm sistemleri ve yangın söndürücülerin kontrolleri, bakımları ve onarımları imalatçı firmaların tavsiyeleri çerçevelerinde Yönetim tarafından yapılacaktır. E İşyerinde doğabilecek olan mekanik ve teknik arızalarla ilgili Yönetim teknik servis oluşturmakla yükümlüdür. 6. İĞER YÜKÜMLÜLÜKLER ÜNR ÖZEL GÜVENLİK 4857 sayılı iş kanunu işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünde öngörülen iş ve çalışma şartlarıyla ilgili bütün tedbirleri alacaktır. ÜNR ÖZEL GÜVENLİK çalıştıracağı güvenlikçi personeli ile ilgili mevzuat gereği verilmesi gerekli teçhizatı eksiksiz olarak temin edecek görevin yapılması sırasında kullanılmasını sağlayacaktır. Telsiz donanımı ile muhabereyi sağlayacak teçhizat temini ÜNR ÖZEL GÜVENLİK tarafından karşılanacaktır. Yönetim ise hem idareyle hem teknik servis ve temizlik hizmeti veren firma ile koordinasyonu sağlayacaktır. MÜŞTERİ ONYI ŞİRKET ONYI

5 ÜNR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ u sözleşme kapsamında ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ tarafından temin edilen güvenlik elemanlarının işvereni ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ tir. İş kanunundan ve Sosyal Sigortalar Kanunundan doğan tüm yükümlülükler ve sorumluluklar işveren olarak doğrudan doğruya ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ e ait olup; Yönetimin hiçbir sorumluluğu yoktur. Ücret, tazminat, SGK primleri her türlü vergi ve rüsum, damga vergisi gibi iş bu sözleşme çerçevesinde meydana gelen tüm vergi vs. giderler ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ e aittir. Sözleşmede belirtilen çalışacak personel sayısı Yönetim ve ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ in karşılıklı olarak anlaşılması durumunda, arttırıla bilir. 7. MÜİR SEEPLER Tarafların denetimi dışında kusurlardan kaynaklanmayan sezilemeyen karşı konulamayan ve makul özen ve tedbire rağmen önlenemeyen Sel, zelzele gibi doğal afetler ile Silahlı saldırı planlı terör olayları savaş, seferberlik, resmi mercilerin emir ve talimatları ve diğer resmi düzenlemeler ile yapılacak kısıtlamalar mücbir sebep olarak kabul edilmiştir. Mücbir sebeplerden dolayı sözleşmenin fes edilmesi durumunda sözleşmenin bitiş tarihine bakılmaksızın hizmet süresine kadar olan; hizmetin bedeli, fatura karşılığı ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ e ödenir. 8. SİGORT ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ, 5188 Sayılı Kanun uyarınca mali mesuliyet sigortası yaptırmak ve poliçeden bir örneği Yönetime ibraz etmekle yükümlüdür. ncak, güvenlik personelinin görev yapmadığı alanlarda ve görev yükümlülükleri dışında kalan olaylar ve mallarda ortaya çıkabilecek hasar ve zararlardan ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ sorumlu değildir. 9. GİZLİLİK Güvenlik hizmetinin verilmesi sırasında öğrenilen hiçbir bilgi veya belge ne Yönetimin nede ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ tarafından başkalarına açıklanmayacak, verilmeyecek ve kullanılmayacaktır. Gizli olmadığı bildirilmeyen tüm bilgi ve belgeler gizli olarak kabul edilmiş sayılır. MÜŞTERİ ONYI ŞİRKET ONYI

6 ÜNR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ Yukarıdaki madde gereğince her iki taraf için geçerli gizlilik yükümlülüğü bu sözleşmenin sona ermesinden sonrada devam edecek olup; konu bilgi ve belgeler 5 yıl süre ile gizli olarak muhafaza edilecektir. 10. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ SÖZLEŞMENİN SÜRESİ a. ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ tarafından verilecek güvenlik hizmet süresi 28./02/ /02./2016 tarihleri arasında 1 yıldır. b. Taraflar sözleşme süresinin bitiminden 1 (bir) ay önce yazılı olarak fesih ihbarında bulunmadıkları takdirde sözleşme, aha önce yapılan sözleşme süresi kadar, süre uzatılmış sayılır. nlaşamazlık durumun da iki taraflı fesih (1 y) önceden bildirilerek sözleşme fesih edilebilir. Komisyon tarafından verilen sayı kadar karşılıklı görüşmek şartıyla arttırıla bilir veya eksilte bilir. 11. HİZMETİN EELİ, ÖEME ŞRTLRI VE ÜRET RTIŞI Yönetim; anlaşma şartları dâhilinde vereceği hizmet karşılığı olarak ÜNR ÖZEL GÜVENLİK LT.ŞTİ e hizmet bedeli karşılığı aylık, birim fiyat bazında Yedi(7) saat sistemine uygun çalışma yapılacaktır. 5 güvenlik personeli için tl kdv dahil ödeyecektir. Ödeme, Fatura tarihini müteakip 3 (üç) iş günü içerisinde Yüklenicinin bildireceği banka hesabına havale/eft suretiyle yapılacaktır. Ücret rtışı: a)sözleşme süresi zarfında asgari üçrete ve sgk ya işçi üçretlerine bağlı üçretler faturaya yansıtılmayacaktır. yrıca resmi tatil,mesaileri faturaya ilave edilmeyecektir. MÜŞTERİ ONYI ŞİRKET ONYI

7 ÜNR ÖZEL GÜVENLİK HİZMETLERİ 12. NLŞMZLIKLRIN ÇÖZÜMLERİ u sözleşmenin uygulamasından doğacak tüm çekişmelerin çözüm ve T. nkara Mahkemeleri ve İcra aireleri yetkilidir. 13. TELİGT RESİ Sözleşmenin başında yazılı taraf adresleri bu sözleşme bakımından tebligat adresi olarak kabul edilmiştir. Yukarıda yazılı adrese veya değişmesi halinde yazılı olarak bildirilecek yeni adrese gönderilecek bütün yazı ve belgeler taraflarca tebellüğ edilmiş sayılır. 14. SON HÜKÜM İş bu sözleşme Son Hüküm le birlikte 14 ana madde ve 45 ara maddeden ibaret olarak taraflar arasında tarihinde 6 sayfa ve 1 nüsha halinde tanzim ve teati edilmiştir. hmet Sinan Gökçen an ÖZKN ilal YLÇIN aşkan II. aşkan Muhasip Üye MÜŞTERİ ONYI ŞİRKET ONYI

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası):

2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2 Yıl (24 ay) Süreli 21 Kişi İle Silahlı Kimlik Kartlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı HİZMETİ ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/54026 Madde 1 - Sözleşmenin tarafları Bu Sözleşme,

Detaylı

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4)

TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ. OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi. Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Kan Merkezi (2013/4) TÜRKKIZILAYI GÜNEY ANADOLU BÖLGE KAN MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğüne ve bağlı Kan Merkezi Müdürlüklerinde,

Detaylı

hizmet satın alınması işidir.

hizmet satın alınması işidir. Kurumumuz tarafından Ankara İli hudutları dahilindeki ambarlarda gerçekleştirilen her türlü ambalajlama taşıma vs için Hamaliye Hizmetinin 6 Kişi ile 12 ay süreli hizmet satın alınması işidir HİZMETİ ALIMINA

Detaylı

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014

Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü OSGB Hizmet Alımı Teknik Şartnamesi (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü (İzmir Aydın Manisa) 2014 Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü Sayfa 1 1. Konu 1.1. Bu Teknik Şartname, Türk Kızılayı Ege Bölge Kan Merkezi Müdürlüğü ve bağlı Kan Bağışı Merkezi

Detaylı

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ NÜANSTUR VE SÜRATTUR ACENTELİK SÖZLEŞMESİ Bir taraftan Bulgurlu mah. Bağcılar cad. No:1/A Üsküdar/ İstanbul adresinde mukim NÜANS Turizm Tanıtma ve Reklamcılık A.Ş. (Bundan böyle NÜANSTUR VE SÜRATTUR olarak

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Sağlık Müdürlüğü 1- Kurumun Adı : İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü A) Adresi : Peykhane Caddesi No:10 Çemberlitaş/İST. B) Telefon ve Faks Numarası : 0212 638 30 00 Faks: 0212 638

Detaylı

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir.

1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli işidir. FAKİR AİLELERE KÖMÜR YARDIMI KAPSAMINDA TORBALANMIŞ KÖMÜR NAKLİ İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 1. İŞİN TANIMI: Ekli listede belirtilen torbalanmış taşkömürünün, 26.100 ton dır. (± %20 toleranslı) karayolu ile nakli

Detaylı

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ( ASELSAN ) SİPARİŞ EMRİ GENEL HÜKÜM VE ŞARTLARI 1. SİPARİŞ: (a) ASELSAN tarafından teklif sahibine ( SATICI ) gönderilmiş olan Sipariş Emrinde ve varsa eklerinde

Detaylı

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.

METRAJ CETVELİ. Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No. EK 1 METRAJ CETVELİ Orman Bölge Müdürlüğü: Projesi : İşletme/Fidanlık Müdürlüğü : Mevki : Ağaç. ve Top. Muh. / İşletme /Fidanlık Şefliği : Bölme No.ları : Sıra No 1 Poz No İşin Adı ve Tarifi Birimi Miktarı

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ

SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI (LPG) PİYASASI OTOGAZ İSTASYONU SORUMLU MÜDÜR TİP SÖZLEŞMESİ MADDE 1- AMAÇ VE KONU Bu sözleşme, bir taraftan...(işveren olarak anılacaktır) ile diğer taraftan...(sorumlu

Detaylı

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı)

ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI (Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı) 01/01/2014-31/12/2015 tarihleri arasında 2 yıllık olmak üzere 36 adet silahsız personel ile Özel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ : İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMET ALIMI SÖZLEŞMESİ Firma Yetkilisi : Firma SGK No : Firma Tel&Fax : E-posta : Firma Adresi : Firma Çalışan Sayısı : Firma Ana Konusu : Firma Risk(Tehlike sınıfı) Grubu :

Detaylı

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ I. TARAFLAR : A. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. PAYNET ÖDEME HİZMETLERİ BAYİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Adres : Göktürk Mahallesi Göktürk Cad. No:4, 34077 Eyüp / İstanbul e-mail : destek@paynet.com.tr Tel : 444

Detaylı

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI. İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ÇORLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 Yılı Stratejik Plan Dahilinde Bulunan Alt Yapı Kanal Yağmursuyu Hattı Yapılması Mevcut Hatların Bakım Ve Tamiratı Yapılması Ve El Bilgisayarları

Detaylı

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ

GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ GAZİANTEP KAMİL OCAK STADYUMU YAPIM VE TADİLAT İŞLERİ ÖZEL İDARİ ŞARTNAMESİ İşbu Özel İdari Şartname ile Türkiye Futbol Federasyonu, (bundan böyle TFF olarak anılacaktır.) kullanım hakkı Gaziantep Spor

Detaylı

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU

ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU ARAÇ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ FORMU Kiracı Adı-Soyadı : T.C. kimlik No : Fatura Adresi : İş Adresi : İş Tel : E-mail : Ev Adresi : Faks no : Ev Tel : Gsm 1 : Ehliyet No : Gsm 2 : Eh. Verildiği Yer : Eh. Verildiği

Detaylı

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ

YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ 1. TARAFLAR: YEMEKHANE ve TÜM YEMEK, CATERİNG, KAFETERYA İŞLERİ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş ile Yemek Üretimi yapıp, hizmet verecek firma

Detaylı

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ

E-FATURA ÖZEL ENTEGRATÖR HİZMET SÖZLEŞMESİ MADDE 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Sözleşme, aşağıda ad, unvan ve adresleri bulunan taraflar arasında kendi istek ve serbest iradeleri ile aşağıdaki maddelerde yazılı şartlar dâhilinde imzalanmıştır.

Detaylı

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ

TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ TOPLU MESAJ HİZMET SÖZLEŞMESİ İşbu Sözleşme Serçeönü Mah. Ahmet Paşa Cad. Çiçek İş Merkezi Kat:7 No:26 Kocasinan-KAYSERİ TÜRKİYE adresinde yerleşik PRATİK TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD.

Detaylı

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname

MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname MARDĠN EMNĠYET MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELĠNĠN MAAġ ve PROMOSYON ÖDEMELERĠNE ARACILIK EDECEK BANKANIN BELĠRLENMESĠNDE UYULACAK ESASLARA ĠLĠġKĠN ġartname ĠĢ sahibi idare ve Ġhale ile ilgili bilgiler; GENEL HUSUSLAR;

Detaylı

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN)

EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) EK: 6 YAPIM İŞLERİNE AİT TİP SÖZLEŞME (ANAHTAR TESLİMİ GÖTÜRÜ BEDEL İŞLER İÇİN) Sözleşmenin Tarafları 1 Madde 1- Bu Sözleşme, bir tarafta...(bundan sonra idare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta...(bundan

Detaylı

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ

MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Protokol Taslağı (Ek-2) Madde 1- Taraflar MAAŞ ve BANKA PROMOSYONU PROTOKOLÜ Bir tarafta Nasuh Akar Mh. 1407 Sk., Balgat-Çankaya/ANKARA adresinde mukim Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu diğer tarafta.. adresinde

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR.

KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. KURUMSAL ABONELER İÇİN ALFANUMERİK BAŞLIK TALEP FORMU VE SÖZLEŞME EKSİK BELGELER VE BİLGİLER VAR İSE KABUL EDİLMEYECEKTİR. Ticari Unvan Vergi Dairesi TÜZEL BİLGİLER Vergi Numarası Adres Telefon No Siteye

Detaylı

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ BÜRO PERSONELİ, ÇAY SERVİS VE TEMİZLİK PERSONELİ VE ŞOFÖR HİZMET ALIMI İHALESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ MADDE 1- İşin Nevi, Miktarı ve Süresi 1.1. İşin konusu: 2 (iki) büro personeli, 4 (dört) çay servis ve temizlik

Detaylı

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ

İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ İŞNET SUNUCU BARINDIRMA HİZMET SÖZLEŞMESİ 1. TARAFLAR Bir taraftan şirket merkezi Kore Şehitleri Cad. Kaya Aldoğan Sok. No:5 34394 Zincirlikuyu Şişli/İstanbul adresinde mukim İş Net Elektronik Bilgi Üretim

Detaylı

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ

TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ TÜLOMSAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BANKA PROMOSYONU İHALE ŞARTNAMESİ 1-Kurumun adı : TÜLOMSAŞ,Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii A.Ş. 2-Adresi : Ahmet Kanatlı Cad. 26490 ESKİŞEHİR 3-Telefon no su : 0.222. 2240000

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ

İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ İHTİYAÇ KREDİSİ SÖZLEŞMESİ Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 - AMAÇ Bu sözleşmenin amacı, Türkiye Halk Bankası A.Ş. (bundan sonra Banka olarak anılacaktır.) tarafından bireysel kredi müşterisine

Detaylı