ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA"

Transkript

1 16 Şubat 2013 ANTALYA

2 Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi Ölçüm Konumları/Noktaları Ölçüm Sonuçları Düzeltmeler (Arkaplan, db işlemleri) Değerlendirme (Tonal, Ani, Düşük Frekans)

3 Bölüm 1 Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi

4 Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporları Akustik Rapor Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporları İzne Tabi İşletmeler Çevre izin talebi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Şikayet/denetim gereği talep ÇeŞİM/Yetki devri alan Belediye Başkanlığı İzne Tabi Olmayan İşletmeler İşyeri, imalathane, atölyeler Eğlence yerleri İAÇR/Canlı müzik izin talebi Şikayet/denetim gereği talep ÇeŞİM/Yetki devri alan Belediye Başkanlığı

5 Bölüm 2 Rapor Formatları

6 Çevresel Gürültü Değerlendirme Raporları Ç G S D Eğlence Yerleri İşyeri, Atölye, İmalathaneler İzne Tabi Olmayan Sanayi İşletmeleri Akustik İzne Tabi Olan Sanayi İşletmeleri

7 Rapor Formatları Genel Hatlar Genel Bilgiler İşletmenin Genel Tanıtımı İşletmedeki Gürültü Kaynakları İşletmeden Kaynaklanan Gürültü Yayılımı İşletmenin Etkilediği Alan İşletmenin Sahip Olduğu İzinler Ölçümler Sonuçların Değerlendirilmesi Ölçüm Konumları/Noktaları Ölçüm Süresi Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Sonuçları Kalibrasyon ve Doğrulama İşlemleri Arkaplan Düzeltmeleri Etkilenim Seviyesi (Tonalite Ani Değişim AF) ÇGDYY çerçevesinde irdeleme Yayılımın Matematiksel Değerlendirilmesi Kontrol tedbirleri Mevcut Tedbirler Alınabilecek Tedbirler

8 İşletmenin Etkilediği Alana İlişkin Bilgiler Etkilenen yapı Kaynak En yakın alıcı

9 İşletmeden Kaynaklanan Gürültü Yayılımına İlişkin Bilgiler En yakın alıcı

10 Bölüm 3 Ölçümler

11 Ölçümler Genel Hususlar Rüzgarın estiği yönde ölçümleri yapmaya dikkat edilmeli, Ölçümler sırasında ani olarak yükseliş gösteren gürültüler elimine edilmeli, Ölçüm mahallîndeki kişiler, Ölçüm yapılan kaynağın çalışma durumu, sayısı ve konumları İşletmeye herhangi bir yapı elemanının eklenmesi veya kaldırılması (duvar, cam v.b.) Uygun ölçüm modu ve ağırlıklama seçimi, Düşük Bataryalar, Vücudun Engel Etkisi Engel Etkisi Mikrofon üzerindeki veya ses ölçerin içerisindeki nem, Bir işletmede bulunan gürültü kaynak sayısının değişmesi, Personel tarafından cihaz mikrofonunun kurcalanması, Çalışma sırasında maruz kalan bölgenin yanlış tayin edilmesi.

12 Ölçümler Mikrofon Konumu - Genel Şikayet Mahalinde Kaynağa Bakan Yönde Kaynağı Görecek Şekilde Yansımaların etkisini en aza indirgemek için yansıtıcı yüzeylerden uzakta Kaynağın etkilerini tam olarak yansıtacak birkaç noktada ölçüm yapmak gerekmektedir.

13 Ölçümler Mikrofon Konumu Kaynak ile Alıcı Ayrı yapıda ise; Mikrofon Konumu; Yansıtıcı yüzeyden en az 3-3,5 m mesafede, 0,5 m Yerden 1,2-1,5m yüksekte olmalı, Açık bir pencerenin 0,5 m önünde, 4 m yükseklikte, 4 m 3-3,5 m 3-3,5 m 1,2-1,5 m Ölçümler; Birkaç değişik noktada ölçüm yapılmalı, Noktalar arası fark 5 db aşmamalı

14 Değerlendirme Mikrofon Konumu İç Mekân Duvarlardan en az 0,5-1m uzakta, Pencereden 0,7-1,5m uzakta, Yerden 1,2-1,5m yüksekte olmalı, 1,5 m 1 m Ölçümler; Birkaç değişik noktada yapılmalı, Noktalar arası fark 5dB yi geçmemeli,

15 Nedir? ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ Ölçümler - Arkaplan Ölçümleri Dış kaynaklı bir gürültünün değerlendirildiği bir referans seviyesi, Değerlendirilen kaynak susturulduğunda, diğer kaynaklar tarafından oluşan gürültü, Gün içerisinde ve hafta sonları değişik etmenler nedeniyle değişiklik gösterebilir. Ölçüm Konumu Esasında bir arka plan ölçümü geniş bir alan üzerindeki dış ortam koşullarının bir göstergesi sağlamayı amaçlar. Ölçüm yerinin değiştirmesine rağmen çok büyük değişiklikler göstermemelidir. Trafik veya ağaç gürültüsü olan yerlerin seçilmemesi gerektiği gibi çok izole edilmiş alanlarda seçilmemelidir. Ölçüm noktaları yöreyi temsil edecek şekilde seçilmelidir.

16 Ölçümler - Ölçüm Süresi Ölçüm amacına Ölçüm türüne Ölçüm moduna Ölçüm konumuna Gürültü türüne Gürültü kaynağına Bağlı olarak değişim gösterir Kaynak yüksekliği h s r h r 0,1 Minimum 5 dakika (kaynak işletim zamanına bağlı olarak) Alıcı yüksekliği Kaynak ve alıcı arasındaki uzaklık Minimum 10 dakika (denklem sağlanmıyorsa)

17 Bölüm 4 Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

18 (Ön) Değerlendirme

19 Ölçüm Konum/Noktaları İşletme İçi Her bir ölçüm noktasının açık ve net bir kroki üzerinde gösterilmesi ve her bir noktanın seçilme gerekçelerinin detaylı olarak açıklanması, Gürültü seviyesinin en güzel yansıtılacağı noktaların seçilmesi Bas ses üreten sistemlerin olduğu bölgede de en az bir ölçüm yapılması Her bir ölçüm sırasındaki gözlemlerin not edilmesi ve rapora işletilmesi

20 Ölçüm Konum/Noktaları İşletme Dışı Yapı elemanlarının etkisinin analiz edileceği noktaların seçilmesi Her bir ölçüm sırasındaki gözlemlerin not edilmesi ve rapora işletilmesi

21 Ölçüm Konum/Noktaları En yakın yapı d1 d1 d3 d3 d2 d2 Etkili gürültü kaynağının tespit edilmesi Etkilenme durumunun tespit edilmesi Her bir ölçüm sırasındaki gözlemlerin aktarılması

22 Ölçüm Konum/Noktaları (Çok) Hassas Yapı İşletme Faaliyet süresi boyunca ölçüm

23 Ölçüm Konum/Noktaları (Çok) Hassas Yapı Ölçüm Noktası Kaynak En yakın alıcı

24 Ölçüm Konum/Noktaları (Çok) Hassas Yapı En yakın alıcı Ölçüm Noktası

25 Ölçüm Konum/Noktaları - Bitişik Nizam 1 m 1,5 m 3-3,5 m 1,2-1,5 m Ölçümler, hem bitişik nizamdaki çok hassas kullanım alanında, hem de (varsa) ayrı bir yapıda da gerçekleştirilmeli

26 Ölçüm Konum/Noktaları Çoklu Kaynak Gürültü Kaynakları (Eğlence yerleri) Alıcı Noktalar

27 Ölçüm Konum/Noktaları Farklı Kaynak Etkisi Her bir ölçümün yapıldığı noktada ölçüm sonuçları üzerinde etkisi olabilecek (varsa) benzer veya aynı nitelikteki kaynaklar, Her bir ölçümün yapıldığı noktada ölçüm sonuçları üzerinde etkisi olabilecek arkaplan gürültü kaynakları, Karayolu Eğlence yeri Ölçüm Noktaları Hassas Yapılar

28 Arkaplan Ölçümleri Faaliyete geçilmeden hemen önce veya faaliyet sonrasında (çevredeki durumun da gözlemlenmesi şartıyla) Kaynak gürültüsünün etkisinin önemsenmeyecek derecede olduğu noktada (Diğer çevre şartlarının benzerlik gösterdiği farklı bir nokta) L90 parametresinin arkaplan değeri kabul edilmesi

29 Ölçüm Sonuçları Ölçüm Anı Ölçüm Yeri GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM SONUÇLARI Ölçüm Başlama Zamanı Ölçüm Bitiş Zamanı Ölçüm Sonuçları A-Ağırlıklama C-Ağırlıklama L eq L 10 L 90 L eq L 10 L 90 İşletme Faaliyet süresi boyunca En yakın çok hassas yapı İşletme Faaliyette iken (Müzik varken) İşletme Faaliyette Değil iken (Müzik yokken) İşletme içi (faklı noktalarda) İşletmenin hemen dışı (farklı yönlerde)* En yakın yapı (farklı yönlerdeki işyeri, konut vb)* En yakın çok hassas yapı(farklı birkaç yapı önü)* İşletmenin hemen dışı (farklı yönlerde) En yakın çok hassas yapı(farklı birkaç yapı önü)

30 Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi - Genel Saf Kaynak Gürültüsünün Bulunması Etkilenim Seviyesinin Hesaplanması (LR) Tonalite Ani Değişim Düşük Frekans içeriği açısından inceleme ÇGDYY çerçevesinde irdelenmesi Denklemsel Yorumlama

31 Düzeltmeler (Arkaplan) Neden Yapılır? Yapılan ölçümlerin hem kaynak hem de arkaplan gürültüsü katkılarını kapsaması, Nasıl Yapılır? Ölçülen toplam değerden arka plan gürültü değeri logaritmik çıkarılması, Ldüzeltilmi ş 10log(10 L ölçülmüş / 10 Larkaplan /10 10 ) db

32 Zaman Ağırlıklamaları Fast (Hızlı) (F) Impuls (Darbe) (I) Slow (Yavaş)(S) Hızlı (Fast) (F) Yavaş (Slow) (S) 1 saniyede 8 ölçüm sonucunun kaydeder. çabuk değişim gösterebilen gürültünün değerlendirilmesinde kullanılır Saniyede bir ölçüm sonucu kaydeder. zamanla fazla değişmeyen gürültüler kararlı gürültünün değerlendirilmesinde kullanılır Darbe (Impulse) (I) 35 mikro saniyede bir ölçüm almaktadır. Patlama, darbe gibi çok ani olarak değişim gösteren gürültülerin değerlendirilmesinde kullanılır.

33 Ses Etkilenim Seviyesi (L R ) Değerinin Hesaplanması Ani Değişim FAST IMPULSE Ölçüm sonuçları

34 Ses Etkilenim Seviyesi (L R ) Değerinin Hesaplanması Tonal Değişim >15 db >15 db >8 db >8 db >5 db >5 db Alçak frekanslı 1/3 oktav bantlarda ( Hz) 15 db Orta frekanslarda 8 db ( Hz) Yüksek frekanslarda 5 db ( Hz)

35

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN EK-1 VE EK-2 SĠNDE YER ALMAYAN TESĠSLER ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ 1 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER

UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER UZMANLIK DENEYĠMĠNE YÖNELIK ESAS VE KRĠTERLER 1) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği nin yürürlüğe giriş tarihinden (07.03.2008) önce kurulmuş ve işletmede olan; a) Ek-VII

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 )

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.02.03-010.06-54119 13/06/2011 Konu : Eğlence Yerlerinden Kaynaklanan Çevresel Gürültünün Kontrolü DAĞITIMLI GENELGE (2011/ 11 ) Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, ulaşım, şantiye faaliyetleri,

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam Kanuni Dayanak Uygulama alanı Tanımlar Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları Sanayi,

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠYÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kiģilerin

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi vermek ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601

Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 Resmi Gazete Tarihi: 04.06.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SEWERIN ekipmanları yoluyla ölçülebilir başarı

SEWERIN ekipmanları yoluyla ölçülebilir başarı SEWERIN ekipmanları yoluyla ölçülebilir başarı Doğru bir cihaz satın aldınız. Đyi bir seçim! Ekipmanımız garanti edilen bir emniyet, optimum verim ve sonuçlar sağlar. Bu cihazlar ulusal ve uluslar arası

Detaylı

ELME. ERİ sa. İmalat sanayisinde. güvenliğini izleme

ELME. ERİ sa. İmalat sanayisinde. güvenliğini izleme ELME ERİ sa İmalat sanayisinde iş sağlığı ve güvenliğini izleme an Rehber Bu rehber İSGİP Projesi (Türkiye de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliğini İyileştirme Projesi, EuropeAid/127926/D/SER/TR) kapsamında

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

ÜNİTE 3 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİNDEKİLER. Yaşar EDE HEDEFLER FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ İÇİNDEKİLER Fiziksel Risk Rtmenleri Fiziksel Risk Etmenlerinin Çeşitleri Fiziksel Risk Etmenlerinin İnsanlar Üzerindeki Etkileri Fiziksel Risk Etmenlerinden Korunma Yolları İŞ SAĞLIĞI

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS 3491 EN 60079-10 Aralık 2005 ICS 29.260.20 PATLAYICI GAZ ORTAMLARINDA KULLANILAN ELEKTRİKLİ CİHAZLAR BÖLÜM 10: TEHLİKELİ BÖLGELERİN SINIFLANDIRILMASI Electrical apparatus

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI. PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI DEMİRYOLLAR, LİMANLAR, HAVAMEYDANLARI İNŞAATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HAVAMEYDANLARI PLANLAMA ve TASARIM TEKNİK ESASLARI ANKARA, 2007 2 İÇİNDEKİLER Tanımlar... 13 1.Havaalanı Planlaması...

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1

1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1. ÇEVRE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.1. Çevre Şube Müdürlüğü Tarihçesi 1 1.2. Çevre Şube Müdürlüğü Organizasyon Yapısı 1 2. ÇEVRE KİRLİLİĞİ 2.1 Çevre 3 2.2. Çevre Kirliliği 2.2.1. Hava Kirliliği

Detaylı

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD ICS 13.040.35 TÜRK STANDARDI tst EN ISO 14644-7 TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS CEN/TS 54-14 Ocak 2008 ICS 13.220.20 YANGIN ALGILAMA VE YANGIN ALARM SİSTEMLERİ - BÖLÜM 14: PLANLAMA, TASARIM, MONTAJ,

Detaylı

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU

Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSLERİ SAHA YÖNETİMİ VE İŞLETME KILAVUZU 2014 ÖNSÖZ Hızlı ekonomik büyüme, şehirleşme, nüfus artışı ve refah seviyesinin yükselmesi atık türleri ve miktarındaki

Detaylı

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ

28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: 12 Ekim 2011 Tarihli ve 28082 Sayılı Resmî Gazete SÜREKLİ EMİSYON ÖLÇÜM SİSTEMLERİ TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ

BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALAR ĠÇĠN ACĠL DURUM PLANLAMASI REHBERĠ Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik (Resmi Gazete Tarihi: 18 Ağustos

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ MERKEZİ Çankaya Şirketler Grubu, tüm işyerleri ve fabrikalara; 4857 sayılı İş Kanunu, İş Kanunu na bağlı mevzuat ve yönetmelikler, TSE, ISO ve OHSAS 18001 kapsamında iş ve işçi

Detaylı

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI

RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI RÜZGAR TÜRBİNLERİNİN DURUM İZLEME SİSTEMLERİNİ SERTİFİKALANDIRMA ESASLARI Cilt F Kısım 202 Rüzgar Türbinlerinin Durum İzleme Sistemlerini Sertifikalandırma Esasları 2010 TÜRK LOYDU Merkez Ofisi Postane

Detaylı