MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ"

Transkript

1 TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, H. Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER, Eylem AKARSU Mersin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, ÖZET Bu çalışmada, Mersin İlinde çeşitli faaliyetlerden kaynaklanan gürültü düzeyleri ve Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Birimlerinin gürültü düzeyleri belirlenmiştir. Saptanan değerler aynı kaynaklarda daha önce yapılan çalışmalarda ( yılları arasında) ölçülen gürültü değerleri ve Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde (GKY) yer alan sınır değerler ile karşılaştırılmıştır. Çalışma sonucunda ölçülen değerlerin tamamının Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde (GKY) belirtilen sınır değerlerin yaklaşık 20 üzerinde olduğu ve yıllara bağlı olarak artış eğilimi gösterdiği belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Gürültü Kirliliği, Gürültü Kontrol Yönetmeliği, Mersin. DETERMINATION AND EVALUATION OF INTERNAL NOISES FOR DIFFERENT BUILDINGS IN MERSIN PROVINCE ABSTRACT In this study, noise levels which cause of different activities in Mersin City and at Units of Çiftlikköy Campus of Mersin University were determined. Noise measurement results were compared both results of previous studies on same points (between ) and limit levels of Noise Control Regulations in Turkey. As a result of this study, ıt was determined that all noise values are high about 20 from limit levels mentioned in Noise Control Regulations and increasing depends of years. Keywords: Noise pollution, Noise Control Regulations of Turkey, Mersin.

2 GİRİŞ Gürültü; insanların işitme ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozan, iş performansını azaltan, önemli bir çevre kirliliği sorunudur. Gürültünün denetlenmesi ve önlenmesi gereken önemli bir çevre kirliliği türüdür. Kişisel ve toplumsal değişkenlikler görülmekle birlikte; ses düzeyi 55 dba'yı aştığında çeşitli rahatsızlıkların başladığı, 65 dba ve üzerinde olduğunda ise insanların büyük bir çoğunluğunun gürültüden rahatsız olduğu bilinmektedir. Yüksek gürültü düzeyi olan ortamlarda uzun süre bulunan kişilerde, kalıcı işitme eşiği değişimleri olduğu ve daha düşük düzeyler ya da kısa süreli etkilenmelerde ise gürültünün insan sağlığı, davranış biçimi, verimliliği ve mutluluğu üzerinde olumsuz etkiler yarattığı saptanmıştır (Karabiber, 1999). Gürültünün başlıca sebepleri arasında; iş yerlerindeki makineleşme sonucu oluşan yüksek sesler, evlerdeki televizyon ve müzik aletlerinden çıkan sesler, mekanik araçların ve donanımın günlük yaşama girmesi ve çeşitli bakım-onarım çalışmaları gelmektedir (Eleftheriou,2002). Gürültünün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri temel olarak üç başlık altında belirtilmektedir (Liu ve Tan, 2000). 1. Fizyolojik Etkiler: İşitme kaybı,işitme duyusu ve işitme yollarında zarar, 2. Psikolojik Etkiler: Davranış bozuklukları, sinir sisteminde bozukluklar, korku, huzursuzluk, rahatsızlık, yorgunluk, zihinsel işlevlerde yavaşlama, konsantrasyon bozukluğu, uyku düzeninin bozulması. 3. Sosyal Yaşama Etkisi: Gürültünün iş verimini ve üretkenliği azaltması, düşünmenin zorlaşması, seslerin anlaşılamaması gibi. Bu etkilerin yanı sıra gürültünün karakter değişikliklerine yol açtığı, eğilimli insanlarda sorunların ve bunalımların ağırlaşmasına neden olduğu, hastaların iyileşme süreçlerini uzattığı ve çeşitli kalp-damar hastalıklarına neden olduğu bilinmektedir (Liu ve Tan, 2000). Gürültü kirliliği ve bunun çevresel sonuçları bilimsel çalışmalarda insanların yaşam kalitesi açısından önemli konulardan biri olarak değerlendirilmektedir. Dünyadaki bir çok yönetim gürültü kirliliği problemini konusunda oldukça hassas davranmaktadır. Yapılan bilimsel araştırmalar, gürültünün strese neden olduğunu ve insan sağlığının riske girmesinde rol oynadığını göstermektedir (Zanin ve diğerleri,2002). Kumbur ve Çoğunnu (1999), Mersin şehir merkezinde gürültünün yoğun olduğu değişik zamanlarda gürültü ölçümleri yapmış ve sonuçları 1996, 1998 yıllarında yapılan ölçümlerin sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Çalışma sonucunda gürültü düzeylerinin yıllara bağlı olarak artış gösterdiği belirlenmiştir. Kumbur ve Yalçın (2000), yaptıkları çalışmada 1996, 1998, 1999 ve 2000 yılları arasında Mersin de ölçülen gürültü düzeylerini karşılaştırmışlardır. Çalışmada gürültü düzeylerinin yıllara bağlı olarak artış gösterdiği belirlenmiş ayrıca değişik meslek gruplarından 300 kişiye gürültü anket formu uygulanarak kişilerin en fazla otomobil gürültüsünden şikayetçi oldukları saptanmıştır. Eleftheriou, (2001) Kıbrıs da çeşitli endüstri alanlarında çalışan işçilerin gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları üzerine çalışmıştır. 90 endüstride 200 den fazla işçinin gürültüye maruz kalma sürelerine göre değerlendirme yapmıştır. İşçilerde yapılan kulak tarama testleri, % 27.8 inin hafif, %7.7 sinin ise ciddi işitme problemi yaşadığını göstermiştir. Eleftheriou yaptığı bu araştırmada işçilerin kulak koruma aletini takarak ciddi işitme kayıplarının önleneceğini ve işverenlerinde bu konuda yeterince duyarlı olması gerektiğini belirtmiştir. 543

3 Zannin ve ark yılında, Brezilya nın Curitiba şehrindeki çevresel gürültü kirliliği üzerinde çalışmışlardır. Curitiba şehrinin farklı semtlerinde eşdeğer ses seviye değerleri ölçülmüş ve 1000 farklı bölge için sonuçlar değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, bu bölgelerin %93.3 ünde gün boyunca eşdeğer ses seviyelerinin 65 db (A) oduğu saptanmış ve tüm bölgelerin % 40.3 ünün ise gün boyunca eşdeğer ses seviyelerinin oldukça yüksek olduğu (75 db (A) nın üzerinde) belirtilmiştir. Morillas ve ark. (2002) İspanya nın Caceres şehrine ait gürültü seviyelerini araştırmışlardır. Çalışmada, seçilen farklı bölgelerin gürültü ölçümleri yakın şehirlerin ölçüm değerleri ile karşılaştırılmıştır. Tüm yollar dört kategoride ele alınmıştır; merkez bölgelerin dışında kalan ana yollar, merkez bölgede yer alan ana yollar, tek yönlü yollar ve farklı bölgelerle birleşen çift yönlü yollar. İlk üç kategori için en yüksek gürültü seviyelerinin 70 db (A) nın üzerinde olduğu, tek yönlü yolların gürültü seviyelerinin ise yaklaşık 5 daha düşük olduğu belirtilmiştir. Yapılan ölçümlerin %90 ında çalışma saatleri boyunca gürültü seviyelerinin 65 db (A) nın üstüne çıktığı saptanmıştır. Araştırmacılar çalışma sonucunda sokakların kullanım alanlarına göre sınıflandırılmasının şehir gürültüsünü azaltmada etkin olacağını bildirmişlerdir. Barıldar ve ark. (2002), Mersin de gürültü düzeylerinin yılları arasındaki değişimini incelemişlerdir. Araştırmacılar şehir merkezinde en fazla rahatsızlığa neden olan çevre gürültüsünün ulaşımdan kaynaklandığını belirtmişler ve bu gürültülerin önlenebilmesi için idari ve teknik önlemlerin alınması gerektiğini vurgulamışlardır. MATERYAL VE METOD Mersin'de gürültü ölçüm çalışmaları, Şubat-Mart-Nisan 2003 tarihlerinde aşağıda belirtilen alanlarda yapılmıştır:!" Hassas Bölgelerdeki Gürültü Ölçümleri (Huzurevi, 4 adet otel, 9 adet hastane)!" Ticari amaçlı Gürültü Ölçümleri (8 adet mağaza, pazaryeri, düğün salonu, 4 adet diskotek)!" Mersin Üniversitesi Çiftlikköyü Kampüsü Birimlerinde Yapılan Gürültü Ölçümleri (Danışma, Laboratuar, Kütüphane, Mediko-Sosyal, Mühendislik Fakültesi Derslikleri, Spor Tesisleri, Rektörlük Binası, Konservatuar v.b.) Ölçümlerde CEL/254 marka Sound Lever Meter Digital ses basınç ölçer cihazı ve kalibratörü kullanılmıştır. Bu çalışmada yapılan ölçümler dakikada bir alınan beş ölçümün ortalamasıdır. Yapılan ölçüm sonuçları; geçmiş yıllarda (1998, 1999, 2000, 2001, 2002) yapılan çalışmalara ait gürültü ölçüm sonuçları ile karşılaştırılıp, yıllara göre gürültü düzeyi değişimi çizelgeler halinde verilmiştir. Ayrıca GKY sınır değerlerini aşan noktalar belirlenmiştir. BULGULAR VE TARTIŞMA Bu çalışmada gürültü ölçümü yapılan hastanelerde ve huzurevinde ortalama gürültü düzeylerinin aralığında olduğu saptanmıştır (Çizelge1-4). Bu düzeyler GKY de yer alan sınır değer olan 35 nın oldukça üzerindedir. Hastanelerin ameliyat odalarındaki gürültü düzeyleri ile ilgili yapılan bir çalışmada da benzer sonuçlar saptanmıştır. Araştırmacılar aralığında olan gürültü düzeylerinin hem hastalar hem de çalışanlar için stres kaynağı olduğunu ve aynı zamanda iletişimi zorlaştırdığını belirtmişlerdir (Liu ve Tan 2000). 544

4 Çizelge 1. Yıllara Göre Mersin Devlet Hastanesi Gürültü Ölçüm Değerleri Katlar Pencere Açık Ort. Gürültü Düz. Pencere Kapalı 1998 * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * * 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * G. K.Y * yılları arasındaki gürültü değerleri Barıldar ve diğerlerinin (2002) çalışmasından Çizelge 2. Yıllara Göre Mersin SSK Hastanesi Gürültü Ölçüm Değerleri Katlar Ort. Gürültü Düz. Gür. K. Y Pencere Açık Pencere Kapalı 2001 * 2002 * * 2002 * * yılları arasındaki gürültü değerleri Barıldar ve diğerlerinin (2002) çalışmasından Çizelge 3. Yıllara Göre Mersin Üniversitesi Araştırma Hastanesi Gürültü Ölçüm Değerleri G.K.Y. db(a Katlar Pencere Açık Pencere Kapalı 2001 * 2002 * * 2002 * * yılları arasındaki gürültü değerleri Barıldar ve diğerlerinin (2002) çalışmasından Çizelge 4. Yıllara Göre Huzurevi Gürültü Ölçüm Değerleri Ölçüm yapılan Yer 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * G.K.Y. 1. Kat Kat Bahçe Gürültü ölçümü yapılan mağaza ve alışveriş merkezlerinde en önemli gürültü kaynağının mağaza içi müzik sistemleri ve konuşmalar olduğu belirlenmiştir. Ayrıca gürültü düzeylerindeki değişmelerin günün saatlerine bağlı olarak alışveriş yapan kişi sayısındaki değişme ile ilgili olduğu belirlenmiştir. Mağaza ve alışveriş merkezlerinde en yüksek gürültü düzeyi 73,42, en düşük gürültü düzeyi 57,74 olarak saptanmıştır (Çizelge 5-7). 545

5 İnsan konuşmasının ana gürültü kaynağı olduğu altı adet farklı iş yerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, gürültü düzeylerinin iş performansında düşüşlere neden olduğu ve çalışanlar üzerindeki etkilerinin çalışanların sessel duyarlılıkları ile yakından bağlantılı olduğu belirtilmiştir (Tang ve Wong 1998). Çizelge 5. Yıllara Göre 1No lu Mağaza Gürültü Ölçüm Değerleri Ölçüm Yapılan G.K.Y. Yer 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * 2003 Zemin kat 73,3 75, ,5 78, ,9 73, ,8 68, ,2 65, ,6 69, Çizelge 6. Yıllara Göre 2 No lu Mağaza Gürültü Ölçüm Değerleri Ölçüm Yapılan G.K.Y. Yer 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * 2003 Zemin kat 77,3 72, ,6 70, ,8 74, ,6 72, Çizelge 7. Yıllara Göre 1 No lu Alışveriş Merkezi Gürültü Ölçüm Değerleri Katlar 2002 * 2003 G.K.Y. Giriş * 2002 yılı gürültü değerleri Barıldar ve diğerlerinin (2002) çalışmasından Çizelge 8. Yıllara Göre Pazaryeri Gürültü Ölçüm Değerleri G.K.Y * 2000 * 2001 * 2002 * ,8 72, ,2 72, ,5 69, Gürültü Kontrol Yönetmeliğinde; barlar,diskotekler ve eğlence yerleri için belirtilen sınır değeri 90 olmasına rağmen, Çizelge 9-10 da verilen ölçüm noktalarında görüldüğü ölçüm yapılan bar ve diskoteklerin tamamında ortalama gürültü düzeylerinin aralığında olduğu saptanmıştır. 546

6 Çizelge 9. Yıllara 1 No lu Diskotek Gürültü Ölçüm Değerleri Hoparlörden G.K.Y. Uzaklık (m) 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * Çizelge 10. Yıllara Göre 1 No lu Bar Gürültü Ölçüm Değerleri *2002 yılı gürültü değerleri Barıldar ve diğerlerinin (2002) çalışmasından Hoparlöre uzaklık Ort. Gürültü Düzeyleri 2002 * 2003 G. K. Y. (m) MEKAN MİN MAX ORT. MİN MAX ORT. 0 İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI İÇİ DIŞI *2002 yılı gürültü değerleri Barıldar ve diğerlerinin (2002) çalışmasından Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü birimlerinde yapılan gürültü ölçümlerinde ortalama gürültü düzeylerinin sınır değerlerin üzerinde olduğu belirlenmiştir (Çizelge 11-12). Çalışmada ayrıca pencerelerin açık olduğu konumlardaki gürültü düzeylerinin pencerelerin kapalı olduğu konuma oranla yüksek olduğu saptanmıştır (Çizelge 13). Bunun kampüs alanında devam eden inşaatlardan ve kampüs içi taşıt trafiğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Kumbur ve diğerleri nın 1998 yılında yaptıkları çalışmada da benzer şekilde pencereler açık konumda iken dersliklerdeki gürültü düzeylerinin belirgin bir şekilde arttığı, spor tesislerindeki gürültü değerlerinin sınır değerlerden yaklaşık 15, labarutuvarlardaki gürültü değerlerinin 18 fazla olduğu rapor edilmiştir. Buratti (2002), iç ortam gürültülerinin azaltılması ile ilgili çalışmasında, özellikle sıcak iklimli ve dolayısıyla pencerelerin açık tutulduğu bölgelerde iç ortamdaki gürültü düzeylerinin trafik gürültüsünün etkisi ile arttığını belirtmiştir. Bu çalışma da sıcak aylar nedeniyle pencerelerin uzun süre açık olduğu ve açık alanlarda faaliyetlerin yaygın olduğu kentlerden biri olan Mersin İlinde gerçekleştirilmiştir. Dolayısıyla pencereler açık konumda iken ölçülen değerlerin pencereler kapalı konumda iken ölçülen değerlerden daha yüksek olduğu görülmektedir. 547

7 Çizelge 11. Yıllara Göre Mersin Üniv. Mühendislik Fak. Çevre Müh. Laboratuarı Gürültü Ölçüm Değerleri LABORATUAR İÇİ KORİDOR G.K.Y * 2000 * 2001 * 2002 * * 2000 * 2001 * 2002 * Gürültünün olmaması gereken mekanlardan biri olan kütüphanede yapılan ölçümlerde diğer ölçüm noktalarına oranla daha düşük seviyeler elde edilmesine rağmen ortalama gürültü düzeylerinin sınır değerin üzerinde yer aldığı belirlenmiştir. Çizelge 12. Yıllara Göre Mersin Üniversitesi Kütüphanesi Gürültü Ölçüm Değerleri G.K.Y. Pencere Açık Pencere Kapalı 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * * 2000 * 2001 * 2002 * Çizelge 13. Yıllara Göre Mersin Meslek Yüksek Okulu Koridorları Gürültü Ölçüm Değerleri G.K.Y. Pencere Açık Pencere Kapalı 1999 * 2000 * 2001 * 2002 * * 2000 * 2001 * 2002 *

8 Mediko Müh. Kantin Kütüphane Danışma Müh.Lab. Sınır Değer Şekil 1. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Birimlerinin Ortalama Gürültü Düzeyleri Devlet SSK 1No'lu Özel 2 No'lu Özel 3 No'lu Özel 4 No'lu Özel Sınır Değer Şekil 2. Mersin Şehir Merkezinde Yer Alan Bazı Hastanelerin Ortalama Gürültü Düzeyleri Mağazalar Düğün Salonları Pazaryerleri Diskotekler Şekil 3. Mersin Şehir Merkezinde Yer Alan Ticari Amaçlı Yerlerin Ortalama Gürültü Düzeyleri 549

9 SONUÇLAR VE ÖNERİLER Mersin de yapılan gürültü ölçümleri sonucunda; pencerelerin açık olduğu konumlardaki gürültü düzeylerinin, pencerelerin kapalı olduğu durumlara oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Katlara göre ölçümlerde, yükseklik arttıkça gürültü düzeyinde azalma görülmüştür. Çalışmada gürültü ölçümlerinin yapıldığı noktaların tamamında gürültü değerlerinin GKY de belirtilen sınır değerlerinin en az 20 üzerinde olduğu saptanmıştır. Gürültü ölçümlerinin yapıldığı hastanelerden SSK Hastanesi nin [69,59 ]; Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü Birimleri nden MYO Koridorlarının [86,61 ] en yüksek gürültü düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca otellerde, alış-veriş merkezlerinde ve diskoteklerde en yüksek gürültü düzeyleri sırasıyla; [60,92 ], [73,42 ], [92,79 ] olarak belirlenmiştir. Gürültü ölçüm sonuçları, yılları arasında Mersin şehir merkezinde gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları ile karşılaştırıldığında belirli noktalarda yıllara bağlı olarak bir artış saptanmıştır. Mersinde gürültünün önlenebilmesi için teknik ve idari önlemlerin acilen alınması gerekmektedir. Konutlarda, eğitim ve sağlık yapılarında ses yalıtımı yapılmasına teşvik ve destekler verilmelidir. Satın alırken gürültüsüz araç ve makine seçiminden başlayarak, bu konuda getirilmiş ve getirilecek hukuk kuralları önem taşımaktadır. Yönetmeliklerde belirtilen kısıtlama ve yasakların uygulanması gelişmiş ülkelerde sorun olmadığı halde, ülkemizde etkin bir uygulama ve denetim yapılamamaktadır. Bu konuda yerel yönetimlere büyük görevler düşmektedir. Ayrıca konutlarda, eğitim ve sağlık yapılarında ses yalıtımı yapılmasına teşvik ve destekler verilmelidir. Toplumsal eğitim oldukça önemlidir. Gürültü Kontrol Yönetmeliği ne uymayanlara uygulanacak caydırıcı nitelikli cezaların titizlikle uygulanması da gürültü kirliliğinin azaltılmasında alınabilecek önlemlerdendir. KAYNAKLAR Barıldar, İ., Yılmaz, C., Kumbur, H., Özsoy, H. D., Özer, Z., (2002) Mersin in Gürültü Kirliliği Haritasının Oluşturulması, 8. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, İstanbul Teknik Üniversitesi, Eylül 2002, Buratti, C., (2002) Indoor Noise Reduction Index with Open Window,. Applied Acoustics, 63/ Eleftheriou, P.,C., (2002) Industrial Noise and Its Effects On Human Hearing, Applied Acoustics, 63: Karabiber Z (1999) Gürültü Denetiminde Ulusal ve Uluslararası Politikalar, 3. Ulusal Çevre Mühendisliği Kongresi Bildirileri, Kasım 1999, İzmir. Kumbur, H., Çoğunnu, N., (1999) İçel in Gürültü Kirliliği Envanterinin Çıkarılması, Türkiye de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu, Kasım, Kumbur, H., Doğan, N., (1995) Mersinde Gürültü Sorunu, 5. Ergonomi Kongresi, Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 570: Kumbur, H., Zeren, O., Çiller, M., Demirayak, A., (1998) Mersin Üniversitesi Kampüs Alanı Gürültü Haritasının Çıkarılması ve Eğitim-Öğretimde Verimin Arttırılması için Ergonomik Yaklaşımlar, 6. Ergonomi Kongresi, Liu, E.H.C:, Tan, S.M., (2000) Patients Perception of Sound Levels in the Surgical Suide, Journal of Clinical Anesthesia, 12:

10 Morillas, J.M.B., Escobar, G.V., Sierra, J.A.M.S., Gomez, R.V., Carmona, J.T., (2002) An Environmental Noise Study in The City of Careres, Spain, Applied Acoustics, 63: Tang, S. K., Wong, C.T., (1998) Performance of Noise Indices in Office Environment Dominated by Noise from Human Speech, Applied Acoustics, 55/4: Zannin, P.H.T., Diniz, F. B., Barbosa, W.A., (2002) Environmental Noise Pollution In The City Of Curitiba, Brazil, Applied Acoustics, 63:

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE

ROAD TRAFFIC NOISE AND LEVELS OF EFFECTS BY NOISE IN THE CITY OF NIGDE Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt 7 Sayı1-2, (2003), 15-29 NİĞDE MEKEZİNDE YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ VE GÜRÜLTÜDEN ETKİLENME SEVİYELERİ L. GÜREMEN 1 ve C. T. ÇELİK 2 1 Niğde Üniversitesi

Detaylı

Bilgisayar laboratuarlarının fiziksel ergonomik kriterler açısından değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği

Bilgisayar laboratuarlarının fiziksel ergonomik kriterler açısından değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Bilgisayar laboratuarlarının fiziksel ergonomik kriterler açısından değerlendirilmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi örneği Suzan Lema Tamer * Mustafa Koç ** Özet Bu araştırmanın

Detaylı

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

OAL'DE GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARININ İNCELENMESİ

OAL'DE GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARININ İNCELENMESİ OAL'DE GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYIPLARININ İNCELENMESİ Inspection of Noise Dependent Hearing Losses in OAL Mine Oktay ÇETÎN ÖZET Yeraltı işletmelerinde; toz, sıcaklık, zararlı gazlar, nem ve ışık gibi

Detaylı

Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme

Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Erişilebilirlik Ölçütünün Rastlantısal Fayda Fonksiyonunda Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme Mustafa Özuysal, Serhan Tanyel Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü,

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Yoldaş ERDOĞAN TARIMSAL ÜRETİMDE ENERJİ GİRDİ ÇIKTI ANALİZLERİNDE KULLANILACAK İNTERNET TABANLI BİR YAZILIMIN GELİŞTİRİLMESİ TARIM MAKİNALARI

Detaylı

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma

Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (15) 2008 / 1: 17-44 Otel İşletmelerinde Stres Yönetimi: İstanbul daki Beş Yıldızlı Otel İşletmelerinde Bir Araştırma Orhan Akova Kerim Işık ** Özet:

Detaylı

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ

TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ TÜRK İMALAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ UYUM SÜRECİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ Murat SARIKAYA YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE EĞİTİMİ GAZİ

Detaylı

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti

Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından Memnuniyeti Politeknik Dergisi Journal of Polytechnic Cilt: 8 Sayı: 2 s. 189-197, 2005 Vol: 8 No: 2 pp. 189-197, 2005 Farklı Sosyo-Ekonomik Düzeye Sahip Blok-Konut Kullanıcılarının Sabit İç Donatım Elemanlarından

Detaylı

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ

TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Madencilik, Cilt 49, Sayı 3, Sayfa 3-12, Eylül 2010 Vol.49, No.3, pp 3-12, September 2010 TKİ YE BAĞLI İŞLETMELERDE YARALANMALI İŞ KAZALARININ ANALİZİ Analysis of Injured Occupational Accidents at Turkish

Detaylı

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA

BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Endüstri Mühendisliði Dergisi Cilt: 22 Sayý: 4 Sayfa: (35-47) ÜAS 2009 Özel BELEDİYE HİZMETLERİNİN MALİYET ETKİNLİKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİNDE BİR UYGULAMA Zeliha KAYGISIZ*,

Detaylı

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT

THE EFFECT OF THE WORKING ENVIRONMENT CONDITIONS TO MANAGEMENT FERTILITY ABSTRACT ÇALIŞMA ORTAMI KOŞULLARININ İŞLETME VERİMLİLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ Ateş BAYAZIT HAYTA ÖZET Hem işçi sağlığı ve güvenliği açısından hem de işletmelerde istenen verimliliğin sağlanabilmesi bakımından çalışma

Detaylı

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

DERİ SEKTÖRÜNDE ÇEVREYE DUYARLI ÜRETİM ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA A STUDY ON CLEANER PRODUCTION IN LEATHER INDUSTRY Yazar / Author: Asst.Prof. Dr. / Yrd. Doç. Dr. Nuri ÖMÜRBEK 1 Assoc. Prof. Dr. / Doç. Dr. Mustafa Zihni TUNCA 2 Abstract Yasin MERCAN 3 Tülin YETİM 4 While

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİNİN EMNİYET TEŞKİLATINDA UYGULANABİLİRLİĞİ Mehmet Emin BAŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ Çevre Mühendisliği Anabilim Dalını Eylül 2011 KONYA Her

Detaylı

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ ÇALIŞANLARIN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİNİN İŞ KAZALARININ MEYDANA GELMESİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ GİRİŞ Mehmet Zülfi CAMKURT * İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip iş kazalarının ciddi bir sosyal risk olarak

Detaylı

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Binalar Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2. Taslak Web, Ağustos 2010) Hazırlayan: Tülin Keskin İÇİNDEKİLER YÖNETİCİ ÖZETİ... 1 1. GİRİŞ... 4 2. Sektörün Kısa Tanıtımı... 6 2.1. Binalar ve Emisyonlar...

Detaylı

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA STRES KAYNAKLARI İLE KARİYER YÖNETİMİ ETKİLEŞİMİ: BORSA ARACI KURUM ÇALIŞANLARI ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Doç. Dr. Gülten EREN GÜMÜŞTEKİN Dumlupınar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER

HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER TÜRKİYE CUMHURİYETİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELERİN KESİCİ-DELİCİ ALET YARALANMASI İLE KARŞILAŞMA DURUMLARI VE KARŞILAŞMA SONRASI İZLEDİKLERİ YÖNTEMLER Zehra DİŞBUDAK YÜKSEK

Detaylı

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi

Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi Konaklama İşletmelerinde Çalışan Mutfak Personelinin İş Kazası Geçirme Durumlarının ve Kaza Nedenlerinin Belirlenmesi The Determination Of The Situation About The Occupational Accident Of The Kitchen Personel

Detaylı

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ

FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ Amaç İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi vermek ve bu etmenlere karşı alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin

Detaylı

SOSYAL ETKİLEŞİMİN KOMŞULUK DÜZEYİNDE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA TOKİ ATAKENT SİTESİ ÖRNEĞİ a

SOSYAL ETKİLEŞİMİN KOMŞULUK DÜZEYİNDE GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA: ANKARA TOKİ ATAKENT SİTESİ ÖRNEĞİ a İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ SANAT VE TASARIM DERGİSİ Inonu University Journal of Art and Design ISSN: 1309-9876 E-ISSN: 1309-9884 Cilt/Vol. 2 Sayı/No. 6 (2012): 279-289 Yıllık Özel Sayı/ Annual Special Issue SOSYAL

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ

TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ i TÜRKİYE DE ÇEVRE KORUMA VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ Hazırlayan : Pelin SENCAR Danışman : Yrd. Doç. Dr. Berkan DEMİRAL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Kamu Yönetimi Anabilim dalı için

Detaylı

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI

VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI TÜRKİYE İŞÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU VARDİYALI ÇALIŞMALARDA İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONULARI Doç. Dr. Ali Naci YILDIZ (Ph D, İş Sağlığı) Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı

Detaylı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı

Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı Derleme/Review Article TAF Prev Med Bull 2008; 7(6):547-554 Sağlık Çalışanlarında Göz Ardı Edilen Bir Durum: Sağlıklı Çalışma Ortamı [A Problem that is not Considering in Health Workers: Healthy Work Environment]

Detaylı

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Journal of Yasar University 2010 20(5) 3453-3470 İŞLETMELERDE ATIK YÖNETİMİ ve SAKARYA İLİNDE BİR ARAŞTIRMA Hilmi KIRLIOĞLU a Meral EROL FİDAN b ÖZET Türkiye de KOBİ ler gerek sanayi yapısının önemli bir

Detaylı

Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi

Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi Kompresör Kompartımanı Üstte Olan Buzdolaplarının Gürültü Açısından İncelenmesi B. Demirtekin * A. S. Sarıgül Bosch Siemens Ev Aletleri Dokuz Eylül Üniversitesi İstanbul İzmir Özet Günümüzde ürün gürültüsü

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2C0052 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy

ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2C0052 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy NWSA-Vocational Sciences Status : Original Study ISSN: 1306-3111/1308-7355 Received: January 2014 NWSA ID: 2014.9.3.2C0052 Accepted: July 2014 E-Journal of New World Sciences Academy Şule Çivitci Serap

Detaylı