ELAZIĞ KENT MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÜZERİNE TRAFİK, ENDÜSTRİ VE TİCARİ FAALİYETLERİN ETKİSİ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ELAZIĞ KENT MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÜZERİNE TRAFİK, ENDÜSTRİ VE TİCARİ FAALİYETLERİN ETKİSİ"

Transkript

1 7. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ YAŞAM ÇEVRE TEKNOLOJİ Ekim 2007 İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ELAZIĞ KENT MERKEZİNDE GÜRÜLTÜ DÜZEYİ ÜZERİNE TRAFİK, ENDÜSTRİ VE TİCARİ FAALİYETLERİN ETKİSİ Nilüfer (NACAR) KOCER,* Gülşad USLU,* Hilal ARSLANOĞLU IŞIK**, Özge HANAY** *Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, ELAZIĞ ** Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi, ELAZIĞ ÖZET - Kent planlaması yapılırken, gürültü kirliliği göz önüne alınması gereken en önemli faktörlerden biridir. Kentlerde ortaya çıkan gürültüler; daha çok araç trafiğinden, sanayi ve ticari faaliyetlerden ve eğlence sektöründen kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada, Elazığ kent merkezinde oluşan gürültü kirliliğine trafik, endüstri ve ticari faaliyetlerin etkisi araştırılmıştır. Gürültü ölçümleri, trafiğin yoğun olduğu kavşak ve kavşak benzeri noktalar, tren garı ve Elazığ Atatürk Havaalanında, sanayi bölgesi, meskun bölgelerde yapılmıştır. Ölçümler, gün boyunca farklı üç saat aralığında, sabah (07: ), öğle ( ) ve akşam ( ) yapılmıştır. Şehrin genelinde ortalama gürültü seviyesinin yönetmelik sınırlarını aştığı gözlenmiştir. Özellikle Elazığ kent merkezinin trafikten kaynaklanan gürültüye çok fazla maruz kaldığı saptanmıştır. Anahtar kelimeler: Trafik gürültüsü, endüstriyel gürültü, ticari gürültü, kent merkezi, çevresel gürültü THE EFFECT OF TRAFFIC, INDUSTRIAL AND COMMERCIAL ACTIVITIES ON THE NOISE LEVEL IN THE CENTRE OF ELAZIĞ CITY ABSTRACT - Noise pollution is one of the most important factors that must be considered in the urban planning. The vehicular traffic, industrial and commercial activities and entertainment sector almost cause noises in the cities. In this study, the effects of traffic, industrial and commercial activities on the noise pollution were investigated in Elazığ city. Noise measurements were made in crossroads and places like crossroads, railway station and Elazığ Atatürk Airport, industrial and residential areas. Measurements were carried out at different three hours interval throughout the day such as morning (07:00-09:00), midday (11:00-13:00) and evening (17:00-19:00). It was observed that the average noise level exceeded the limitations of guide throughout the city. Especially it was established that Elazığ city was exposed to noise from traffic noise immensely. Key Words: Traffic noise, industrial noise, commercial noise, the centre of city, environmental noise

2 Elazığ Kent Merkezinde Gürültü Düzeyi Üzerine Trafik, Endüstri ve Ticari Faaliyetlerin Etkisi 677 GİRİŞ Günümüzde sağlığımızı olumsuz yönde etkileyen kirletici kaynaklarından biri de her geçen gün etkisi biraz daha hissedilen gürültü problemidir. Çeşitli faaliyetlerin söz konusu olduğu şehirlerimizde ses kirlenmesi de diğer kirlenme türleri gibi insanlara ve çevreye rahatsızlık veren boyutlara ulaşmıştır [Avşar ve Gönüllü, 1999]. Gürültünün frekansı, ortamdaki bulunma süresi, gürültünün noktasal, düzlemsel veya çizgisel kaynaktan kaynaklanmış olup olmadığı, gürültüye maruz kalan kişinin yaşı, fiziki ve ruhsal durumu, gürültünün bulunduğu ortamda zamana göre dağılımı gibi durumlar gürültünün alıcı tarafından rahatsızlık olarak algılanmasında önemli olan etkenlerdendir [Gönüllü, 1993]. Hızlı ve plansız kentleşme, yoğun trafik, nüfus artışı, makineleşme ve benzeri etkenler nedeniyle yapıların içinde ve dışında ortaya çıkan ve giderek artış gösteren ses ya da gürültü günümüzün çevre kirliliği yaratan etmenleri arasında önemli bir yer almaktadır. Günlük yaşam döngüsü içinde türlü ortamlarda insanları dolaylı ve dolaysız olarak etkileyen bu gürültüler çeşitli yönlerden zarar vermektedir. Bu zararlar, kulakla ilgili işitme alt eşiğinin yükselmesi, geçici veya kalıcı işitme bozuklukları, dikkatin dağılması yanlış yapmaların artması verimin düşmesi, uyku bozuklukları, yeterli dinlenememe, mutsuzluk, erken doğum veya düşüklerin artması vb. gibi sıralanabilir. Tüm bu olumsuz etkiler, gürültülerin niteliğine, süresine, kişilerin özel durumlarına, psikolojik ve fizyolojik özelliklerine göre kişiden kişiye ve kişinin değişen durumlarına bağlı olarak ayrım göstermektedir. Gerek yapı dışı, gerekse yapı içi gürültülerin oluşmasında in san etkeni önemli bir rol oynamaktadır. Çünkü gürültünün çıkmasında dolaylı ya da dolaysız olarak insanın tutum ve davranışları etkili olmaktadır. Bu sorunun çözülmesi için ses yalıtımı, gürültüsüz makinelerin yapılması gibi teknik olarak alınacak önlemler de bulunmasına karşın esas çözüm insanların duyarlılığın artırılmasından geçecektir. Teknolojinin ilerlemesi insanlığa büyük yarar, kolaylık ve konfor sağlarken, her geçen gün insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri devam etmektedir [Uslu vd, 2000]. 20. yüzyılın başında gelişmeye başlayan endüstrileşme sonucu, sanayi makinelerinin sesleri gücün, ilerlemenin ve daha iyi bir yaşamın sembolleri olarak kabul edilirken, günümüzde gelişimin olumsuz faktörleri olarak tanınmaktadır. Bu olumsuz faktörlerin en önemlilerinde birisi de gürültüdür [Kohlhammer vd., 1988]. Gürültü, teknolojik gelişmelerin yol açtığı atıkların en önemlisidir. Çünkü hemen hemen her tür üretim ya da etkinlikte, söz konusu üretim ve etkinliğe Özgü atıkların yanı sıra gürültü de bulunmaktadır. Doğal olarak bu durum gürültünün günümüzde en yoğun çevre kirliliği etkeni durumuna düşmesine yol açmıştır [Karabiber, 1994]. Gelişmiş ülkelerde diğer kirlilik türlerine göre daha yaygın olarak görülen gürültü, kişisel ve toplumsal yaşam kalitesinde genel bir düşüklüğün göstergesi sayılmaktadır. Gürültü insanlarda uykusuzluk, sinirlilik, dikkat eksikliği, stres gibi ruhsal sorunlar yanında, sebep olduğu medikal ve cerrahi yöntemlerle düzeltilemeyen işitme kayıpları ile önemli bir halk sağlığı sorunu durumundadır. Gelişen üretim teknolojilerin üretim, kullanım ve diğer etkinlikleri sırasında, üretim ve etkinliğe özgü atıkların yanı sıra gürültüde oluşmakta, bu durum gürültünün günümüzde en yoğun çevre kirliliği etkeni durumuna dönüşmesine yol açmaktadır [Karabiber, 1994; Keleş, 1991]. Gürültünün neden olduğu işitme kayıpları, gürültü kirliliğinin neden olduğu uykusuzluk, sinirlilik, dikkat eksikliği ve stres insan hayatını önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle gürültünün neden olduğu işitme kayıpları medikal veya cerrahi yöntemlerle çözülmesi mümkün olmayan bir sağlık sorunudur. İşte bu nedenle gürültünün, koruyucu önlemler ile etkilerinin önlenebileceği bir halk sağlığı sorunu olduğu gerçektir [Fişek, 1983; Demireli, 1989]. Dünya nüfus kent komitesinin yaptığı bir çalışmada kentlerde yaşanabilirlik kriterleri arasında gösterilen düzenli trafik akışı ve sessiz bir ortam, ilimizde göçler nedeniyle oluşan nüfus artışına paralel olarak artan taşıt yoğunluğu ve mevcut karayollarının buna cevap verecek düzeyde olmaması nedeniyle sağlanamamakta ve trafik en önemli gürültü kirliliği nedeni olarak karşımıza çıkmaktadır. Gürültünün şiddeti, frekansı, sürekli olup olmaması, hassasiyeti, önceden kulak hastalığının bulunup bulunmaması, gürültünün noktasal, düzlemsel veya çizgisel kaynaktan kaynaklanıyor olup olmaması, gürültüye maruz kalan kişinin yaşı, fiziki ve ruhsal durumu gibi faktörler gürültüye bağlı işitme kaybının kapsam ve derecesini etkiler [Ward - Ward, 1991; Lee, 1995; Leone and Feghali, 1984, Gönüllü, 1993]. Gürültü kaynaklarının türlerine bakıldığında bunların endüstri, ulaşım, yol ve yapım çalışmaları ile yerleşim kaynaklı gibi temel kaynaklardan oluştuğu görülür. Kişisel ve toplumsal değişiklikler görülmekte birlikte eşdeğer gürültü seviyesi 55 dba yı aştığında rahatsızlıkların başladığı ve 65 dba ve üzerinde olduğunda, uyuma eyleminin ciddi biçimde zedelendiği ve insanların büyük bir çoğunluğunun gürültüden rahatsız olduğu kabul edilir [Kohlhammer vd., 1988; Karabiber, 2002].

3 678 Nacar Uslu, Koçer, Arslanoğlu Işık ve Hanay Gürültü kaynağı bir trafik yolu olması durumunda yol kenarında veya trafik kavşaklarının yakınına yerleşmek, hız azaltımı, vites değiştirme ve fren basma gibi nedenler ile gürültünün artmasına neden olur. Genellikle ağır ve duraklı trafiğin bulunduğu yol kenarına konut veya konutlar düzenlenmemelidir. Binanın ana aksını yola dik olacak şekilde konumlandırmak ve bina içindeki gürültüye çok duyarlı hacimleri, yoldan uzaktaki bina bölümlerine yerleştirmek gerekir. Bina yola paralel olarak yerleştirilecekse; dış cephede gürültü kontrolüne karşı ciddi önlemler alınmalı, yola bakan bölümlere, gürültü toleranslı odalar yerleştirilmelidir. Binaların kötü konumlandırılması ekoya ve sonuçta gürültünün artmasına neden olur [Demirkale, 1999; Ekinci, 2003] 2. MATERYAL VE METOD Bu çalışmada, Elazığ Sanayi Sitesi, Organize Sanayi Bölgesi ve çeşitli yerlerdeki fabrika ve atölyeler içerisindeki gürültü ölçümleri Mayıs 2007 tarihinde makinelerin maksimum güçte çalıştıkları zamanlar ve işçilerin etkilenebilecekleri yerler dikkate alınarak, bina içlerinde ve fabrika sahalarında yapılmıştır. Elazığ kent merkezindeki kavşak ve kavşak benzeri noktalarda gürültü ölçümleri günde 3 kez; trafiğin yoğun olduğu; saatleri arasında sabah, saatleri arasında öğle ve saatleri arasında akşam, 3 farklı uzaklıkta yapılmıştır. Bağlantılı olarak hastanelerde de bu saat aralıklarında Mayıs 2007 tarihinde gürültü ölçümleri yapılmıştır. Ölçümlerde DIN tipinde tam setli ses düzeyi ölçme cihazı kullanılmıştır. Ölçümlerde alet, yatayla 30 o lik açı yapacak şekilde tutulup maksimum ve minimum değerler bulunarak ortalama değerler hesaplanmış ve ölçüm yerlerinin gürültü düzeyleri dba cinsinden belirlenmiştir. 3. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 3.1. Binalardaki Gürültü Ölçümleri Elazığ kent merkezindeki binalardaki gürültü düzeyini belirleme çalışmaları, hastanelerde katlara göre yapılmıştır. Elazığ Devlet Hastanesi, Elazığ Hayat Hastanesi ve Elazığ Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi nde yapılan gürültü ölçümleri ve sonuçları sırasıyla Tablo 3.1, 3.2 ve 3.3 de verilmiştir. Tablo 3.1. Elazığ Devlet Hastanesi nde Ölçülen Ortalama Gürültü Düzeyleri (dba) ÖLÇÜM YAPILAN YERLER Pencere Açık Pencere Kapalı Zemin Kat (Müracaat,Vezne Zemin Kat (Muayenehaneler) Kat (Mikrobiyoloji Kat (Çocuk Servisi) Kat Ortopedi Temizlik Cihazı Çalışıyor servisi Temizlik cihazı Çalışmıyor Kat Hariciye servisi Acil Servis (Giriş) Ameliyathane Bekleme Salonu - 80 Ameliyathane koridor - 70

4 Elazığ Kent Merkezinde Gürültü Düzeyi Üzerine Trafik, Endüstri ve Ticari Faaliyetlerin Etkisi 679 Tablo 3.2. Elazığ Hayat Hastanesi nde Ölçülen Ortalama Gürültü Düzeyleri ÖLÇÜM YAPILAN YERLER GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ (dba) Zemin (Koridor, Sekreterlik) 70 Kan Alma Ünitesi Kat Koridor, Bekleme Salonu 70 Muayene Odaları (Pencere Açık) 75 Muayene Odaları (Pencere Kapalı) 55 Ultrason Bekleme Salonu 65 Ultrason (Pencere Açık) 68 Ultrason (Pencere Kapalı) Kat Koridor 75 Servisler 55 Tablo 3.3. Elazığ Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi nde Ölçülen Ortalama Gürültü Düzeyleri ÖLÇÜM YAPILAN YERLER Pencere Açık Pencere Kapalı Koridor Tedavi Odası Tedavi Odaları 2 adet kompresor çalışıyor 1 adet kompresor çalışıyor Trafik Gürültüsü Karayolu Trafiği Karayolu trafik gürültüsü ölçüm noktalan seçimi araç yoğunluğu dikkate alınarak, birçok caddenin kesiştiği 16 kavşak ve kavşak niteliğindeki 2 noktada ölçüm yapılmıştır. Her kavşağın orta noktasında mesafeler dikkate alınarak yapılan ölçümler 3 kez tekrarlanarak aritmetik ortalaması alınmıştır (Tablo 3.4). Tablo 3.4 de görüldüğü gibi Elazığ kent merkezinde bulunan kavşaklarda gürültü düzeyi 60 dba değerinin aşıldığı görülmektedir. Otogar kavşağından itibaren Elazığ-Malatya karayoluna ulaşan çevre yolunda ise 80 dba değerinin aşıldığı özellikle Otogar kavşağı ve Hazardağlı kavşağında 100 dba in üzerinde gürültü seviyelerinin ölçüldüğü görülmektedir. Bununla beraber otogar civarında yapılan ölçümlerde genelde 100 dba in üzerinde gürültü gözlenmesi otogarın şehir içinden alınıp kent merkezine daha uzak bir yere taşınmasının gürültü kirliğini önleme açısından olumlu bir adım olduğu söylenebilir Havaalanı Trafiği Askeri-sivil nitelikli ve intifa hakkı Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü nde bulunan Elazığ Havaalanı hizmete sunulan en Havayolu Trafiği Elazığ Atatürk Havaalanı eski meydanlardan biridir yılında hizmete sunulan bu havaalanı şehre 12 km uzaklıkta güney konumunda kurulmuş ve beton kaplamalı olarak inşa edilmiştir. Elazığ Atatürk Havaalanı nda yapılan gürültü ölçüm sonuçları Tablo 3.5 de verilmiştir.

5 680 Nacar Uslu, Koçer, Arslanoğlu Işık ve Hanay Tablo 3.4. Elazığ Kent Merkezinde Çeşitli Kavşaklarda Ölçülen Ortalama Gürültü Düzeyleri UZAKLIKLARA GÖRE GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ (dba) KAVŞAK ADI 0 metre 5 metre 10 metre TCK-DSİ Kavşağı Çaydaçıra Kavşağı Dörtyol Kavşağı İstasyon Kavşağı Çimento Kavşağı Orduevi Alt Kavşağı Orduevi Üst Kavşağı Harput Kışla Kavşağı Beyaz Çeşme Kavşağı Eski SSK Hastanesi Kavşağı Fırat Tıp merkezi Kavşağı PTT Alk Kavşağı Kapalı Spor Salonu Kavşağı Sebze Hali Kavşağı Otogar Kavşağı Hazardağlı Kavşağı Sabuncular Benzinliği İzzetpaşa Camii Önü Tablo 3.5.Elazığ Atatürk Havaalanı nda Ölçülen Ortalama Gürültü Düzeyleri ÖLÇÜM YAPILAN YERLER GÜRÜLTÜ DÜZEYİ, Gündüz, dba GÜRÜLTÜ DÜZEYİ, Gece, dba Bekleme Salonu Giriş Kapısı Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ne göre havaalanı çevresel gürültü düzeyleri L gündüz ve L gece cinsinden Tablo 3.6 da verilmiştir. Tablodan da görüldüğü gibi küçük havaalanı statüsünde yer alan Elazığ Atatürk Havaalanı ndaki gürültü düzeyleri Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği nde belirtilen değerlerin üzerinde kalmaktadır. Bu yönetmeliğe göre in altında iniş ve kalkışın yapıldığı havaalanlarının bulunduğu yerlerde gürültüye duyarlılık açısından nüfus yoğunluğu ve alan özelliği göz önünde bulundurularak havaalanı ve çevresel gürültü düzeyinin Tablo 3. 6 da verilen değerleri aştığından işletmeci kuruluş tarafından kaynak ve alıcıda kontrole yönelik gerekli tedbirlerin alınması veya çevredeki yapılarda standartlara göre yapılacak yalıtım hesaplama sonuçları ve yalıtım ölçüm sonuçlarına uygun yapı elemanları havaalanı işletmecisi tarafından seçilerek uygulamaya konulur ve alınan tedbirlerin etkinliğe yönelik ölçüm ve performans testleri yaptırılmalıdır.

6 Elazığ Kent Merkezinde Gürültü Düzeyi Üzerine Trafik, Endüstri ve Ticari Faaliyetlerin Etkisi 681 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği Madde 23 de hava alanlarından kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kriterler belirtilmiştir. Tablo 3.6. Hava Alanı Çevresel Gürültü Sınır Değerleri (ÇGDY, 2005) Alanlar Küçük hava alanları (yılda elli binin altında iniş/ kalkışın olduğu hava alanları) Büyük hava alanları (yılda elli bin ve üstü iniş/ kalkışın olduğu hava alanları) veya askeri havaalanları Gürültüye Duyarlı Alanlar (eğitim, kültür ve sağlık alanları), yazlık yerleşim alanları ve kamp yerleri Otel, motel, yazlık yerleşim yerleri ve kamp yerleri L gündüz (dba) L gece (dba) L gündüz (dba) L gece (dba) Yerleşim alanları Karışık (yerleşim alanları, işyerleri, endüstri ve benzeri.) Endüstriyel Alanlar Demiryolu Trafiği Elazığ ülkemizin Edirne den Van a uzanan demiryolu ağının önemli bir kavşağını oluşturmakla birlikte, demiryolu ulaşımı bakımından ulusal ve uluslararası bir öneme sahiptir.elazığ kent merkezi, Malatya dan gelerek Maden ve Ergani üzerinden Diyarbakır a giden demir yoluna 1934 yılında bağlanmıştır. Şehrin güneyinde yer alan gardan her gün karşılıklı olarak Malatya-Gaziantep-Adana ve Mersin e Fırat Ekspresi, haftanın dört günü mavi tren karşılıklı olarak Ankara-Elazığ, Elazığ-Ankara, haftanın üç günü posta yolcu tereni, haftanın iki günü Van Gölü Ekspresi, haftanın bir günü Şam Ekspresi, haftanın bir günü Transasya Ekspresi seferleri yapılmaktadır.elazığ-malatya arasında günlük ortalama 3-4 seferin yapıldığı gardan ortalama adet yolcu, ton yük taşımacılığı yapılmaktadır.yerleşim bölgesi içinde kalan gar binası, bekleme salonu ve iniş-biniş platformunda yapılan gürültü ölçüm sonuçları Tablo 3.7 de verilmiştir. Tablo 3.7. Elazığ Tren Garında Ölçülen Ortalama Gürültü Düzeyleri ÖLÇÜM YAPILAN YERLER GÜRÜLTÜ DÜZEYİ, dba Gar Binası Bekleme Salonu 112 Tren Rayı Bitişiği 108 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği Madde 22 de raylı sistemlerden kaynaklanan çevresel gürültü düzeylerinde belirtildiği gibi; stratejik gürültü haritası hazırlanması zorunlu olan demir yollarının geçtiği yerleşim yerlerinde ve doğal yaşamın koruma altında bulunduğu alanlardaki uzun mesafeli demir yolları hatlarında zaman dilimine bağlı olarak oluşan çevresel gürültü düzeyleri L gündüz 65 db(a) ve L gece 55 db(a) sınır değerlerini aşamaz şeklinde belirtilmektedir.

7 682 Nacar Uslu, Koçer, Arslanoğlu Işık ve Hanay Elazığ da demiryollarında ölçülen çevresel gürültü düzeyleri ile tablodaki değerler karşılaştırıldığında hem bekleme salonu hem de iniş-biniş platformundaki değerlerin 65 db(a) yı aştığından raylı sistemlerde oluşan gürültü kaynakları, insan sağlığına etkileri göz önünde bulundurularak, gerekli tedbirler alınmalıdır. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi Yönetmeliği Madde 22 de raylı sistemlerden kaynaklanan çevresel gürültü düzeyi ve gürültünün önlenmesine ilişkin kriterler ve alınacak önlemler belirtilmiştir Endüstri Gürültüleri Endüstriyel gürültü birincil olarak o endüstri kolunda çalışanları ilgilendiren önemli bir problem olmakla beraber çevrede yaşayanlar içinde önemli sorunlar yaratmaktadır. İlimizde büyük sanayi tesisleri Organize Sanayi Bölgesi nde toplanmıştır. Daha önce kurulmuş olup şu anda yerleşim alanı içinde kalan küçük ve büyük sanayi tesisleri, tüpçüler, konfeksiyon atölyeleri, ayakkabı imalathaneleri gibi işletmelere yer gösterilerek, faaliyetlerini yerleşim yeri dışında sürdürmeleri istenmektedir. İlimizde küçük sanayi işletmelerinin bulunduğu Küçük Sanayi Sitesi de bulunmaktadır. Elazığ Organize Sanayi Bölgesi ve yerleşim birimlerinde yer alan ve ölçüm yapılan atölyeler; Kılıçlar Motor Rektefiye Atölyesi, Seri Damper Üretim ve Tamir Atölyesi, Çizmeciler Tamir Atölyesi, İstanbul Kaporta ve Boya Atölyesi, Acarlar Demir-Profil Atölyesi, Huzur Mobilya Atölyesi, Fabrikalar; Bika Hazır Beton Fabrikaları, Alacakaya Mermer A.Ş, Altınova Çimento Sanayi A.Ş dir. Atölyelerde yapılan gürültü ölçüm sonuçları Tablo 3.8 de fabrikalarda yapılan gürültü ölçüm sonuçları ise Tablo 3.9 da verilmiştir. Tablo 3.8 Atölyelerde Ölçülen Gürültü Düzeyleri Ölçüm Yapılan Yerler Ölçülen Gürültü Düzeyi, dba Kökçü Kerestecilik ve Orman Ürünleri 1 Adet Ağaç Kesim Makinesinin Çalışması 97 2 Adet Ağaç Kesim Makinesinin Çalışması 101 Büro 87 Hazar İş Makineleri San. Tic. Ltd. Şti Hava Kompresör Bölümü 96 Kaynak Bölümü 77 Taşlama Bölümü 101 Makinelerin Birlikte Çalışması 104 Büro 72 Kılıçlar Motor Rektefiye Atelyesi Torna Tezgahı Bölümü 82 Motor Honlama Bölümü 84 Motor Rektefiye Bölümü 72 Biyel Kol Bara Bölümü 71 Krank Taşlama Bölümü 65 Bütün Makinelerin Birlikte Çalışması 86 Büro 61

8 Elazığ Kent Merkezinde Gürültü Düzeyi Üzerine Trafik, Endüstri ve Ticari Faaliyetlerin Etkisi 683 Tablo 3.9. Fabrikalarda Ölçülen Gürültü Düzeyleri Ölçüm Yapılan Yerler Ölçülen Gürültü Düzeyi, db (A) Bika Hazır Beton Fabrikaları Kongrasör (Taş Kırma) Bölümü 106 Kum Doldurma Bölümü 76 Çimento Silosu Bölümü 71 Fabrika Sahası 70 Yemekhane 57 Büro 53 Alacakaya Mermer A.Ş Fayans Üretme Bölümü 83 Blok Mermer Kesim Bölümü 111 Mermer Kurutma Bölümü 91 Fabrika Sahası 79 Yemekhane 76 İdare Binası (Zemin) 75 Altınova Çimento San. A.Ş Hammadde Stok Bölümü 80 Çimento Değirmenler Bölümü 123 Çimento Nakliye Bantları Bölümü 79 Paketlenmemiş Çimento Topları Bölümü 71 Hava Kompresör Bölümü 100 Çimento Paketleme Bölümü 85 Fırın Bölümü 94 Fabrika Sahası 59 İdare Binası 55 Elazığ kentinde gerek gürültü kirliliği ve kaynaklan, gerekse halkın duyarlılığı ve alınan önlemlerle ilgili sonuç ve öneriler aşağıda verilmiştir. 1. Trafik gürültüsü Elazığ Kenti'nin en önemli gürültü kaynaklarından biridir. Trafik gürültüleri arasında ise karayolu trafik gürültüsü en etkin çevre gürültüsüdür. Bunun ana nedenleri artan motorlu taşıt sayısı, taşıtların standartlara uymayan veya değiştirilen teknik özellikleri, yolların konum ve durumu ve kişilerin yanlış ve bilinçsiz davranışları olarak sıralanabilmektedir. Elazığ Kenti nde yaşlı taşıtlar sürekli olarak artmakta ve bunlar da karayolu trafik gürültüsünün düzeyini artırmaktadır. Denetimlerin yeterince yapılamaması sonucu susturucusuz ve teknik sorunları olan araçlar trafiğe çıkabilmektedir. Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte araçlar için belirlenen sınır değerlerin gürültü düzeylerinin düşürülmesi, artan araç sayısına rağmen gürültü düzeyinin azalmasına katkıda bulunabilecektir. Kent merkezinde kavşak sayılarının fazla olması ise başka bir gürültü artırıcı etkendir. 2. Demiryolu gürültüsü kent halkını demiryolunun geçtiği alanlarda etkilemektedir. Demiryolunun kent içinden geçtiği alanlarda iki taraflı gürültü engelleme duvarlarının yapılması gürültü düzeyini azaltacaktır. 3. Elazığ Atatürk Havaalanı yanlış kentleşme doğrultusunda kent merkezine oldukça yakın bir mesafededir. Özellikle uçakların iniş-kalkış ve havada bekleme sürelerinde gürültü etkili olmaktadır. Bu çevredeki binaların herhangi bir yapı izolasyonuna sahip olmamaları nedeniyle civar halk oluşan gürültünün tamamından etkilenmektedir. 4. Diğer bir gürültü kaynağı olan endüstri gürültüleridir. Büyük endüstri yapılarında gürültü genellikle yapı içlerinde kalmakta ve etkisi az olmaktadır. Ancak kent içindeki atölyeler endüstri gürültüleri arasında daha etkili olmaktadır. Sonuç olarak Elazığ kenti'nde gürültü kirliliği önemli bir çevre sorununu oluşturmakta ve etkin önlemlerin alınmasını gerektirmektedir.

9 684 Nacar Uslu, Koçer, Arslanoğlu Işık ve Hanay KAYNAKLAR Avşar, Y., Gönüllü,M.T., (1999), Mecidiyeköy Bölgesi Gürültü Düzeyi ve Gürültü Haritasının Çıkarılması, Kent Yönetimi ve Çevre Sorunları Sempozyumu 99, Şubat, İstanbul. Demireli, O., Konya Tümosan İşçilerinde Endüstriel İşitme Kayıpları Araştırması. Doçentlik Tezi. Konya, 1989, S:2. Demirkale, S. Y. Ses yalıtımı ve denetimi. İYEM Ders Notları, Gebze, Ekinci, C.E. Yalıtım Teknikleri. İstanbul: Atlas Yayın Dağıtım, 2003 Fişek, NH. Halk Sağlığına Giriş. Hacettepe Üniversitesi Hizmet Araştırma ve Araştırıcı Yetiştirme Merkezi Yayını, No:2, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, Ankara, 1983, S: 3-6 Gönüllü, M.T., (1993), Gürültü Kontrolü Ders Notları, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul. Karabiber, Z. Gürültü kirliliği ve yapılarda ses yalıtımı. İzolasyon Dünyası Dergisi. Eylül-Ekim, 6-10, 2002 Karabiber, Z. Gürültü-İnsan Etkileşimi. 1 Ulusal Gürültü Kongresi Bildiriler Kitabı Kasım 1994, Bursa, S: Keleş, R. Kentleşme Nüfus ve Çevre. Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ankara, S: Kohlhammer, W B. M. L7. (Bundesminisıer fiir Umwelt. Naturschutz und Reaktorsicherheit). Was sie schon immer über Utmıschutz wissen wollten. Verlag GmbH. Mcrcedcs-Drack. Sluttgart. Berlin, Köln, Mainz. (247 s.ı Lee KJ. Essential Otolaryngology; 6th ed. Norwalk: Appleton & Lange Leone LA, Feghali JG, Linthicum FH. Endolymphhatic sac: Possible role in autoimmune sensorineural hearing loss. Ann Otol Rhinol Laryngol 1984; 93: Uslu, G., Koçer, N., ve Öbek, E., Elazığ da Gürültü Kirliliğinin Araştırılması. F.Ü. Fen ve Müh. Bilimleri Dergisi 12(1), , Ward WD. Noise-induced hearing damage. In: Paparel a MM, Shumrick DA, Gluckman JL, Meyerhoff WL, eds. Otolarynology. 3 rd ed. Philadelphia:WB Saunders 1991: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, 1 Temmuz 2005 tarihli ve sayılı Resmi Gazete

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses ve Gürültü HUZURUMUZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR Modern, canlı bir şehirin dayanılmaz derecede gürültülü

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı AKÇEV Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı Adres: Emek Mahallesi Bişkek Caddesi 37/5 Çankaya - ANKARA Tel: + 90 312 215 79 00 Faks: + 90 312 215 79 01 www.akcev.com.tr info@akcev.com.tr akcevmuhendislik@gmail.com

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Kapsamında Gürültü Haritaları ve Eylem Planlarına Yönelik Yapılan Çalışmalar Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi

Detaylı

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması

İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması İl Çevre ve Orman Müdürlüğü ile Birlikte Şehrin Gürültü Haritasının Çıkarılması Amaç ve İçerik Projenin temel amacı şehrin farklı bölgelerinde İl Çevre ve Orman Müdürlüğü nün yönlendirmesi ile gürültü

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri db Toplama/Çıkarma ve Ortalama Bir noktadaki toplam ses basıncı o noktadaki ses şiddetlerinin (ses basınçlarının karesi ile orantılı)

Detaylı

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü

Detaylı

.xxx. Eğitim ve Araştırma Hastanesi

.xxx. Eğitim ve Araştırma Hastanesi .xxx. Eğitim ve Araştırma Hastanesi AKUSTİK SES & GÜRÜLTÜ İZOLASYONU ÖN İNCELEMESİ MAK. MÜH... Saha Ziyareti: 26 06 2014 Rapor Tarihi : 30 06 2014 SAHA NOTLARI SOĞUTMA GRUPLARI SES İZOLASYON ÇÖZÜMLERİ

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Gürültü Haritalama MART 2011 ANTALYA GÜRÜLTÜ HARĠTALAMASI NEDĠR? Stratejik Gürültü haritalaması, bir bölgede

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Gürültü ve Gürültü Kirliliği 5.1. Gürültü: Genel Bakış İnsan ve çevre

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Raporlama Gerekliliklerine Genel Bakış

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. ENDÜSTRİDEKİ

Detaylı

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ÇANAKKALE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNDEKİ ARAÇ KAYNAKLI GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks ÇANAKKALE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNDEKİ ARAÇ KAYNAKLI GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA ÇANAKKALE ŞEHİR İÇİ TRAFİĞİNDEKİ ARAÇ KAYNAKLI GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE YÖNELİK ÖN ÇALIŞMA A PRELIMINARY STUDY NOISE POLLUTION SOURCE FOR URBAN VEHICLE TRAFFIC IN ÇANAKKALE Rüştü ILGAR Özet: Araştırma Çanakkale

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

ADANA KENTİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

ADANA KENTİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ADANA KENTİNDE GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Ar. Gör. Cengiz USLU, Doç. Dr. Muzaffer YÜCEL Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü. ADANA UZ.E.1 Araştırma. Adana Kenti

Detaylı

TRC Lameks TRC Lameks extra clear

TRC Lameks TRC Lameks extra clear TRC Lameks TRC Lameks extra clear TRC Lameks TRC Lameks extra clear Güvenlik ve Emniyet Camları Sevdiklerinizin can ve mal güvenliğini sağlamanın en etkin yolu! TRC Lameks, Trakya Cam ın lamine camının

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ Güz yy. Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Ar. Gör. Esra Küçükkılıç Özcan

YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ Güz yy. Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Ar. Gör. Esra Küçükkılıç Özcan YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 2012-2013 Güz yy Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Ar. Gör. Esra Küçükkılıç Özcan 1 Yapı Fiziği 1 Yapıda Gürültü Denetimi Süreci 2 Yapıda gürültü denetimi Yapıda gürültü denetiminde;

Detaylı

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları

Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Kaynak Verileri (1) - Demiryolları Simon Shilton, Kilit Uzman 2 Genel Bakış Gürültü

Detaylı

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Çevre Mühendisleri Odası V. ULUSAL ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ MERSİN İLİNDE ÇEŞİTLİ YAPILARDA İÇ ORTAM GÜRÜLTÜLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ, H. Duygu ÖZSOY, Zafer ÖZER, Eylem AKARSU

Detaylı

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale. İTÜ Mimarlık Fakültesi

GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ. Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale. İTÜ Mimarlık Fakültesi GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Prof. Dr. Sevtap Yılmaz Demirkale İTÜ Mimarlık Fakültesi Günlük yaşamda, seslerin varlığı, insanların kendilerini iyi hissetmesi için gereklidir. Konuşma, müzik, doğadaki

Detaylı

Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı Gürültü Azaltma Tedbirlerinin CadnaA Ortamında Analizi

Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı Gürültü Azaltma Tedbirlerinin CadnaA Ortamında Analizi Çevresel Gürültü DirekJfinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementa6on Capacity for the Environmental Noise Direc6ve Alanya Eğlence Faaliyetlerinden Kaynaklı

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

PROJE AKUSTİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU HELİPORT

PROJE AKUSTİĞİ DEĞERLENDİRME RAPORU HELİPORT ÇINAR MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş. Öveçler Huzur Mahallesi 1139. Sokak Çınar Apt. No:6/3 06460 Çankaya/ANKARA/TÜRKİYE Tel: 0 312 472 38 38 Fax: 0 312 472 38 33 Ofis GSM: 0 530 326 40 06 web: www.cinarlab.com.tr

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 3. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 3. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 3. Bölüm Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Ses İle İlgili Fiziksel Olaylar Sesin doğması Sesin yayılması Sesin yansıması Sesin yutulması

Detaylı

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Antalya 2011 Sunum İçeriği ÇGSD Raporları Hangi Durumlarda Talep Edilir? Rapor Formatları

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması Ekim Bakirci:Sablon 25.08.2011 16:51 Page 18 Ekim BAKIRCI Prof. Dr. Mehmet ÇALIŞKAN Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması Abs tract: The prediction of noise propagating from roof

Detaylı

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN ĐŞ YAŞAMINA ETKĐSĐ iş yerinde çevre faktörleri klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler MAK4091 Ergonomi 1 Ses; SES elastik bir ortam olan havada, mekanik titreşimlerden

Detaylı

Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü

Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü TEKNIK BILGI Çağımızın Stres Kaynağı Gürültü Ümit Payidar ALTINOK* Özellikle büyük kentlerde ve endüstriyel kesimlerde bulunan gürültü insan sağlığını tehdit edici en önemli unsurlardan biridir. Fiziksel

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ MEVCUT GÜRÜLTÜ DURUMU SAFİYE BİLGİLİ

TÜRKİYE DEKİ MEVCUT GÜRÜLTÜ DURUMU SAFİYE BİLGİLİ Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive TÜRKİYE DEKİ MEVCUT GÜRÜLTÜ DURUMU SAFİYE

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi, Ahmet Necdet Sezer Kampüsü, 03200, AFYONKARAHİSAR Afyon Kocatepe Üniversitesi 7 (2) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF SCIENCE AFYONKARAHİSAR İL MERKEZİ KARAYOLU TRAFİK GÜRÜLTÜ HARİTASININ HAZIRLANMASI ERDOĞAN Saffet, DOĞAN Mevlüt,

Detaylı

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA Gürültü Kirliliği ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 Gürültü Nedir? Günümüzde yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen önemli faktörlerden biri de gürültüdür.

Detaylı

GÜRÜLTÜ ETKİLERİ ve KORUNMA. Doç. Dr. M. Esin OCAKTAN

GÜRÜLTÜ ETKİLERİ ve KORUNMA. Doç. Dr. M. Esin OCAKTAN GÜRÜLTÜ ETKİLERİ ve KORUNMA Doç. Dr. M. Esin OCAKTAN 1 Amaç Gürültü tanımı, türleri, sağlık etkileri ve korunma konusunda bilgi ve tutum kazandırmak 2 Ses ve Gürültü Ses; bir tür enerjidir ve havada bulunan

Detaylı

ECAC Havaalanı Gürültüsü Hesaplama Metodunun Teknik Detayları Vitor Rosão

ECAC Havaalanı Gürültüsü Hesaplama Metodunun Teknik Detayları Vitor Rosão TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi ECAC Havaalanı

Detaylı

MERSİN'DE ULAŞIM ve ÇARPIK ŞEHİRLEŞMEDEN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ SORUNLARI

MERSİN'DE ULAŞIM ve ÇARPIK ŞEHİRLEŞMEDEN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ SORUNLARI MERSİN'DE ULAŞIM ve ÇARPIK ŞEHİRLEŞMEDEN KAYNAKLANAN GÜRÜLTÜ SORUNLARI * Prof.Dr. Halil KUMBUR, * Necla ÇOĞUNNU ÖZET Günümüzde, Kent yaşamında karayolu ulaşımından ve çarpık yerleşimden kaynaklanan gürültü

Detaylı

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları,

YÖNETMELİK. öö) Az hassas kullanımlar: İdari ve ticaret binaları, çocuk bahçeleri, oyun alanları ve spor tesisleri gibi kullanımları, 27 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27917 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1

Detaylı

ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI

ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI 69 ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI Ekim BAKIRCI Mehmet ÇALIŞKAN ÖZET Bu çalışmada yapıların çatılarına yerleştirilen tesisat ögelerinden yayılan çevresel gürültünün haritalanması

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

SAYI : B.18.ÇYG.0.02.00.03- KONU: Eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan 3 HAZİRAN 2008 Çevresel gürültünün kontrolü GENELGE (2008/ 8 )

SAYI : B.18.ÇYG.0.02.00.03- KONU: Eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan 3 HAZİRAN 2008 Çevresel gürültünün kontrolü GENELGE (2008/ 8 ) SAYI : B.18.ÇYG.0.02.00.03- KONU: Eğlence faaliyetlerinden kaynaklanan 3 HAZİRAN 2008 Çevresel gürültünün kontrolü GENELGE (2008/ 8 ) Bilindiği üzere, 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde,

Detaylı

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA

SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA SPATIAL STATISTICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF URBAN FORM INDICATORS ON ROAD-TRAFFIC NOISE EXPOSURE OF A CITY IN SOUTH KOREA Hunjae Ryu, In Kwon Park, Bum Seok Chun, Seo Il Chang Güney Kore de Bir Kentin

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları Çevresel Gürültü Direktinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü kaynağı verileri (2) - karayolları

Detaylı

SES YALITIMI UYGULAMALARI

SES YALITIMI UYGULAMALARI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir - Türkiye SES YALITIMI UYGULAMALARI Sadık ÖZKAN/Mimar 2D Yapı Danışmanlık Uygulama Ltd. Şti. Salih Omurtak Cd. No: 7/1 Koşuyolu/İstanbul/TÜRKİYE

Detaylı

Yasal çerçeve, mevzuat hükümleri & sorumluluklar

Yasal çerçeve, mevzuat hükümleri & sorumluluklar TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifnin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Yasal çerçeve,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Ölçüm Tarihi: Firma/ĠĢletme Adı: Ölçümün yapıldığı ilgili standart veya metot: A. GENEL BĠLGĠLER 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin adresi, 3) Tesis/İşletmenin

Detaylı

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ

ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ ATMOSFERİK FAKTÖRLERİN MERMER VE GRANİT CEPHE KAPLAMA MALZEMELERİ ÜZERİNDEKİ PARLAKLIK KAYBINA OLAN ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Emrah GÖKALTUN Anadolu Üniversitesi Müh-Mim. Fakültesi Mimarlık Bölümü İkieylül

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Sesin Kırınması Ses dalgalarının bir engelden ötürü doğrultu değiştirmesi olayına kırınma

Detaylı

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara

İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN İĞİ. Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı. 12 Ocak 2012 - Ankara HAVA KİRLİLİĞİ İĞİ MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE 2011 YILINDA ANKARA'DA YAŞANAN NO VE O KİRLİLİĞİ İĞİ 2 3 Erkin ETİKE KMO Hava Kalitesi Takip Merkezi Başkanı 12 Ocak 2012 - Ankara SUNUM PLANI 1. GİRİŞ İŞ 2. HUKUKİ

Detaylı

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Betül AYDIN Hava Yönetimi Dairesi Başkanı V. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Gürültü Haritaları ve Eylem Planları

Detaylı

KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL

KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL KARS İL MERKEZİNDEKİ GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNİN ORTAÖĞRETİM KURUMLARININ BAŞARISI ÜZERİNE ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI 1 M. Ş. BÜLBÜL Kafkas Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fizik Eğitimi A.B.D., Kars, Türkiye msahinbulbul@gmail.com

Detaylı

KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ

KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ KONYA KENTİ YOL TRAFİK GÜRÜLTÜSÜ SEVİYELERİ NİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS) İLE GÖRÜNTÜLENMESİ VISUALIZATION OF ROAD TRAFFIC NOISE LEVELS USING GIS IN THE CITY OF KONYA Bilgehan Nas, Ali Berktay Tuba

Detaylı

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi

Kaynak: KGM, Tesisler ve Bakım Dairesi, 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi. Harita 16 - Türkiye 2023 Yılı Bölünmüş Yol Hedefi ULAŞIM Kara taşımacılığı 2023 hedeflerinde büyük merkezler otoyollarla bağlanırken, nüfusu nispeten küçük merkezlerin bu otoyollara bölünmüş yollarla entegre edilmesi hedeflenmektedir. Harita 16 ve Harita

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI'

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI' ' İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup Dünya Sağlık Teşkilatınca belirlenen ölçülerin

Detaylı

EMNİYET ve GÜVENLİK GÜRÜLTÜ KONTROL CAMLARI CAMLARI

EMNİYET ve GÜVENLİK GÜRÜLTÜ KONTROL CAMLARI CAMLARI GÜRÜLTÜ KONTROL CAMLARI EMNİYET ve GÜVENLİK CAMLARI 1 2 Emniyet ve Güvenlik Camları Sevdiklerinizin can ve mal güvenliğini sağlamanın en etkin yolu! Şişecam Lamine Cam, Şişecam Düzcam ın lamine emniyet

Detaylı

Bartın Kentinde Araç Trafiğinden Kaynaklı Gürültü Kirliliği Üzerine Bir Ön Çalışma

Bartın Kentinde Araç Trafiğinden Kaynaklı Gürültü Kirliliği Üzerine Bir Ön Çalışma Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2) Bartın Kentinde Araç Trafiğinden Kaynaklı Gürültü Kirliliği Üzerine Bir Ön Çalışma Niyazi Erdem DELİKANLI *, Cengiz YÜCEDAĞ, Ali KAPDI Bartın

Detaylı

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS

ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13-15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDEKİ GÜRÜLTÜ SEVİYELERİNİN ÖLÇÜLMESİ TO MEASURE NOISE LEVELS IN SHOPPING CENTERS Sezgin

Detaylı

fidesgrup gürültükontrolü

fidesgrup gürültükontrolü RAYLI SİSTEMLERDE DOĞRU VE ETKİN GÜRÜLTÜ BARİYERİ ÇÖZÜMLERİ Gürültü, ülkemizde yeni farkına varılan bir problemdir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun yıllardır araştırılan ve etkileri, azaltımı ve yönetimi

Detaylı

SİNOP ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI OKULLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ

SİNOP ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI OKULLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ Cilt:4 Sayı:6 Şubat 2014 Issn: 2147-5210 www.thestudiesofottomandomain.com SİNOP ŞEHRİ VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ BAZI OKULLARDA GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ Noise pollution at some schools Sinop city and its surroundings

Detaylı

BAYSAN İŞ MERKEZİ. Adana nın en prestijli iş merkezi olan Baysan İş Merkezi bir Can İnşaat projesidir.

BAYSAN İŞ MERKEZİ. Adana nın en prestijli iş merkezi olan Baysan İş Merkezi bir Can İnşaat projesidir. Adana nın en prestijli iş merkezi olan Baysan İş Merkezi bir Can İnşaat projesidir. Baysan İş Merkezi konum olarak Adana nın ticaret ve kamu binalarının merkezinde yer almaktadır. İş merkezinin hemen yanında

Detaylı

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU

KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU Gökhan GÖMCÜ Kırşehir Yatırım Destek Ofisi 15.04.2013 KIRŞEHİR ULAŞTIRMA RAPORU 1. Karayolu Taşımacılığı Karayolu taşımacılığı, başlangıç ve varış noktaları arasında aktarmasız

Detaylı

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI

DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI DOĞU KARADENİZ LİMANLARININ KARAYOLU AĞINA UYGULADIĞI TRAFİK BASKISI Doç.Dr.Ersan BAŞAR, Dr.Sercan EROL ve H.İbrahim Kurt KTÜ, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü II.Ulusal Liman Kongresi, DEU-2015

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ)

Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ) Dr. İLKER BOZDAĞ (İŞYERİ HEKİMİ) SES NEDİR? Ses, bir cismin başka bir cisme çarpması, değmesi ya da sürtünmesi sonucu oluşan titreşimin yarattığı gürültüdür. Ses dalgalar halinde yayılır. Sesin şiddeti

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nin Uygulanmasındaki Ülkemizdeki Mevcut Durum Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 23 OCAK 2013 GEBZE/KOCAELĠ Gürültü Mevzuatı Avrupa Birliği uyum

Detaylı

fidesgrup gürültükontrolü

fidesgrup gürültükontrolü Kalabalık, gürültülü metropollerde sessiz ve sakin yaşam alanları için DOĞRU VE ETKİN GÜRÜLTÜ BARİYERİ ÇÖZÜMLERİ Gürültü, ülkemizde yeni farkına varılan bir problemdir. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde uzun

Detaylı

KARAYOLUNDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARĐTALANMASI ve BĐNALARIN DIŞ CEPHESĐNE ETKĐSĐNĐN BELĐRLENMESĐ

KARAYOLUNDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARĐTALANMASI ve BĐNALARIN DIŞ CEPHESĐNE ETKĐSĐNĐN BELĐRLENMESĐ 9.Ulusal Akustik Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 26-27 Mayıs 2011 KARAYOLUNDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARĐTALANMASI ve BĐNALARIN DIŞ CEPHESĐNE ETKĐSĐNĐN BELĐRLENMESĐ Ekim BAKIRCI 1,

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarih ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ 1.Gürültü Genel olarak maddenin titreşimi ve bu titreşimin; hava, su gibi bir ortam aracılığı ile kulağa iletilmesi ses; hoşa gitmeyen ve rahatsız edici seslerde gürültü olarak tanımlanır.

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

Gürültü, sesler. İstenmeyen. Kulağa hoş gelmeyen. Rahatsız eden

Gürültü, sesler. İstenmeyen. Kulağa hoş gelmeyen. Rahatsız eden Gürültü, İstenmeyen Kulağa hoş gelmeyen Rahatsız eden sesler 3 Endüstrideki gürültüyü ise; İşyerlerinde, Çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen

Detaylı

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü SAYI KONU : B.18.0.ÇYG.0.02.00.03/010.06 : Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Uygulamaları Hk. GENELGE (2007/5) 2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesi çerçevesinde, Çevresel

Detaylı

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri

Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Bir Üniversite Hastanesi Binası ve Çevresinde Elektromanyetik Alan Ölçümleri Teoman KARADAĞ 1, Teymuraz ABBASOV 2 1,2 İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Merkez

Detaylı

Amaç Madde 2- Bu protokolün amacı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği;

Amaç Madde 2- Bu protokolün amacı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği; Ek-1 Protokol Örneği ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE...ARASINDA ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA SERTĠFĠKA PROGRAMLARININ DÜZENLENMESĠNE DAĠR PROTOKOL Taraflar Madde

Detaylı

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve

İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve MESLEKİ RİSKLER VE İŞ HİJYENİ İş Hijyeni; İşyerinde oluşan hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik ilik halini i bozan, işçiler il ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik

Detaylı

Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive

Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive Europe Aid/131352/D/SER/TR Financed by the European Union and the Republic of Turkey Gürültü Yönetimi ve Eylem Planlaması

Detaylı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Bütün kaynaklardan yayılan çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirme yöntemlerinin uluslararası uyumlaştırılmasına katkıda bulunmak 02.11.2010 2 Akustik

Detaylı

EKLER. Pekalp Properties Cyprus Ltd. e Ait Turistik Tesisin Kapasite artrıımı İlave Tadilat Projesi ÇED RAPORU. Ekler/

EKLER. Pekalp Properties Cyprus Ltd. e Ait Turistik Tesisin Kapasite artrıımı İlave Tadilat Projesi ÇED RAPORU. Ekler/ EKLER Raporun Hazırlanmasında Faydalanılan Kaynaklar(EK 1) Raporu Hazırlayanların Öz Geçmişleri(EK 2) Üyelik Belgeleri (Ek 3) ÇED Sertifikaları (Ek 4) ÇKD Kapasite artırımı ÇED Araştırma Formatı (Ek 5)

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ

FİZİKSEL ETKENLER. 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ FİZİKSEL ETKENLER 1 GÜRÜLTÜ 2 TİTREŞİM 3 TERMAL KONFOR FAKTÖRLERİ 4 İYONİZAN ve NONİYONİZAN RADYASYON 5 BASINÇ 13.03.2015 1 G Ü R Ü L T Ü 13.03.2015 2 GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN

Detaylı

Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) (19/04/2006 Tarih ve 26144 sayılı

Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) (19/04/2006 Tarih ve 26144 sayılı Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) (19/04/2006 Tarih ve 26144 sayılı Resmi Gazete de ki değişiklikler işlenmiştir.) BİRİNCİ

Detaylı

Yönetmelik Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4

Yönetmelik Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) Amaç Madde 1 Kapsam Madde 2 Dayanak Madde 3 Tanımlar Madde 4 Yönetmelik Çevre ve Orman Bakanlığından: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik;

Detaylı

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ

MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ MALATYA KONFEKSİYON YATIRIMLARI REHBERİ Nüfus Malatya, Doğu Anadolu Bölgesinin ekonomik açıdan en gelişmiş ilidir. 2010 ADNKS verilerine göre il nüfusu 740.643, il merkezi nüfusu 400 binin üzerinde, şehirleşme

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği (2002/49/EC) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel İlkeler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur

Detaylı

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu

PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ. 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu PROF. DR. TURGUT ÖZDEMİR BİLİMSEL ÇALIŞMA VE YAYIN LİSTESİ 1- Kırsal Planlama ve Kırsal Planlamada Ulaşım Ağı Optimizasyonu (T. İnşa Dergisi, S.37, Aralık 1984, 3 Sayfa, Ankara). 2- Kırsal Planlama - Arazi

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ, ESERLER VE FAALİYETLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: NURİ ERDEM Doğum Tarihi: 10.03.1971 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Harita Müh. Yıldız Teknik Üniversitesi 1995

Detaylı

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ

TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ TORBALI TİCARET ODASI MOBİLYA SEKTÖR ANALİZİ a. Sektörün Dünya Ekonomisi ve AB Ülkelerindeki Durumu Dünya mobilya üretimi 2010 yılında yaklaşık 376 milyar dolar olurken, 200 milyar dolar olan bölümü üretim

Detaylı

Ek 7: Bölgeye Ait Meteorolojik Veriler.

Ek 7: Bölgeye Ait Meteorolojik Veriler. Ek 7: Bölgeye Ait Meteorolojik Veriler. 1 2 3 4 Ek 8: Güzelyurt Bölgesi Hava Kalitesi Verileri. 5 Ek 9: Gürültü Raporu. PORTİSBİ CYPRUS FREE ZONE MARINE &LOGISTIC SERVICE LTD CMC MADEN ARTIKLARI ALANI

Detaylı

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ

İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İŞ AKIŞI ve YERLEŞTİRME TİPLERİ İş akışı tipleri önce, fabrika binasının tek veya çok katlı olmasına göre, yatay ve düşey olmak üzere iki grupta toplanabilir. Yatay iş akışı tiplerinden bazı örneklerde

Detaylı

ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI

ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI ÇATI ÜSTÜ CİHAZLARDAN YAYILAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN HARİTALANMASI Ekim BAKIRCI Frekans Çevre Laboratuvarı Ankara ekim.bakirci@frekansakustik.com www.frekansakustik.com Prof. Dr.Mehmet ÇALIŞKAN Makina Mühendisliği

Detaylı