Mimarlık, sessizlik ve ışığın arasında var olan bir başlangıçtır. Louis I. Kahn

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Mimarlık, sessizlik ve ışığın arasında var olan bir başlangıçtır. Louis I. Kahn"

Transkript

1 Mimarlık, sessizlik ve ışığın arasında var olan bir başlangıçtır. Louis I. Kahn

2 Akustik biliminin temel uğraş konusu olmasına karşın ses; öznel olarak da algılanabilen, fiziksel fakat aynı zamanda bu fiziksellikle çelişen ölçüde de psikolojik bir olgudur. Sesin algılanmasında sorunun tipi, sese olan yaklaşımı belirler. Eğer, sorun sesin gürültü olarak algılanıp rahatsız edici etkisini değerlendirmekse bu, psikoakustik kapsamına girer, çünkü sesi gürültü olarak algılayan insandır. Ancak sesin insan algılaması dışındaki özelliklerinin incelendiği durumda ise sorun fizikseldir.

3 Mimari akustik, yapı içi ve yapı dışında oluşan gürültülerin incelenmesi ve denetlenmesiyle ilişkili olan yapı akustiği ile hacim akustiği olmak üzere iki bölümde ele alınmaktadır. Yapı akustiği, temelde gürültü ve titreşim kontrolü konularını inceleyen akustik dalıdır. Gürültü & Titreşim Kontrolü; insanda rahatsızlık yaratan, insan sağlığını ve yaşamsal konforunu tehdit eden veya bozan her tip gürültü ve titreşimin teşhis edilip alınacak önlemlerle azaltılması işlemlerinin bütünüdür. Hacim akustiği, işitsel etkinliğin birinci derecede önemli olduğu kongre, konferans ve konser salonları ile işitsel etkinlik ve görsel etkinliğin birarada bulunduğu tiyatro, opera, sinema salonları gibi mekanlarda, ses kaynağından çıkan seslerin hacimdeki dinleyicilere nitelik ve nicelik açısından en uygun biçimde iletilmesini sağlayan akustik dalıdır. Ayrıca kritik dinleme hacmi olmayan ancak kullanıcı akustik konforunun yine oldukça önemli olduğu ofis, okul, hastane, çağrı merkezi, konut, rezidans, vb. hacimler de yine hacim akustiğinin konusudur.

4 Yapılarda akustik performans gereksinimleri, yapının içinde bulunduğu çevresel şartlar, yapının ve içerisindeki mekanların işlevi, mimari ve mekanik tasarımı, hacimlerin konumları, büyüklükleri ve birbirleriyle olan ilişkilere bağlıdır. Bu bağlamda, İlk olarak yapı kabuğunun çevresel gürültülerden etkilenim düzeyi akustik ölçümlerle belirlenir ve yapının dış cepheyle bağı olan hacimlerin işlevine göre (rezidans, otel, ofis, vb..) cephe elemanlarının ses geçiş kaybı değerleri saptanarak rapor haline getirilir. Cephe tasarım ve uygulamasını yapacak olan firma bu değerleri sağlamakla yükümlü kılınır. Gerekli hallerde cephe firmalarına detaylarla ilgili danışmanlık yapılır. Yapı kabuğunun gürültü kontrolü sağlandıktan sonra yapı içerisinde bulunan hacimler akustik açıdan önem derecesine göre sıralanır ve bu hacimler için gürültü & titreşim kontrolü ile hacim akustiği hesaplamaları yapılarak detaylar oluşturulur ve akustik projeye işlenir.

5 Gürültü & titreşim projelerinin oluşturulmasında aşağıdaki adımlar temel alınır İlk olarak yapı kabuğunun çevresel gürültülerden etkilenim düzeyi, akustik ölçümlerle belirlenir ve rapor haline getirilir. Yurt dışında ülkelerin kendi yönetmelikleri tarafından, ülkemizde ise Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği tarafından belirlenen, hacimler içerisinde işleve göre (rezidans, otel, ofis, vb.) kabul edilebilir gürültü sınır değerleri ile birlikte çevresel ölçüm sonuçları baz alınarak, yapı dış kabuğunda sağlanması gereken ses geçiş kaybı değerleri saptanır. Yapı dış kabuğundan kastedilen; her türlü dış duvar malzemesi, giydirme cephe sistemleri (cam, kompozit alüminyum, kompozit ahşap, vb.) ve çatı sistemleridir.

6 Yapı kabuğunun gürültü kontrolü sağlandıktan sonra yapıda bulunan hacimler akustik açıdan önem derecesine göre sıralanır. Önem derecesine göre sıralanan hacimlerin yapı elemanları ve bileşenlerinde (duvar, tavan, döşeme, kapı, pencere, vb.) belirlenen geri plan gürültü düzeylerini sağlayacak detaylar hazırlanır. Bu bağlamda, mekanik ekibe hacimlerin işlevine göre havalandırma ana kanal, branşman ve difüzörlerinde sağlamaları gereken hava hızları m/sn cinsinden verilir. Ayrıca hava kanalları, borular ve elektrik aksamlarından kaynaklanabilecek titreşimlerin önlenmesine yönelik detaylar sunulur. Isıtma, soğutma ve hava koşullama sistemlerinin (HVAC) bulunduğu teknik hacimlerden yapıya etkiyecek hava ve katı doğuşlu gürültülerin gürültü ve titreşim yalıtımı detayları oluşturulur.

7 Gürültü & titreşim kontrolü detayları sonucunda kabul edilebilir geri plan gürültü düzeyleri sağlanan hacimlerin, işlevlerine göre değerlendirmeye alınan hacim akustiği kriterlerinin optimum aralıkları belirlenir. Akustik kriterlerin sağlanması için yapılan akustik hesaplarla, yapı elemanları ve bileşenlerinde kullanılacak yutucu, yansıtıcı ve dağıtıcı yüzeylerin oranları, malzemeleri ve sistem detayları oluşturularak projelere işlenir. Konferans, toplantı salonu, sinema, konser salonu gibi kritik dinleme hacimlerini bünyesinde bulunduran yapılarda bu hacimler için ayrı ayrı hesaplama ve projelendirme yapılır.

8 Söz konusu konferans salonu, konser salonu, sinema, vb. hacimler için gerekli görüldüğü durumlarda 3D akustik modelleme çalışmaları yapılır.

9 Akustik danışmanlık hizmeti verilen yapı için çalışmaya başlamadan önce, çalışma sırasında ve sonrasında hazırlanıp sunulan raporlar : Proje sahasında akustik projeye veri oluşturacak olan çevresel gürültü ölçüm ve cephe raporu Hesapları, gürültü & titreşim proje ve detayları oluşturulan ve akustik projesi teslim edilen yapı için akustik tasarım raporu Uygulaması biten yapı için hedeflenen değerlere ulaşılıp ulaşılmadığını akustik ölçümlerle belgeleyen akustik ölçüm sonuç raporu

10 Akustik açıdan kritik hacimlerde akustik proje ne kadar profesyonel ve amacına uygun hazırlanmış olursa olsun, uygulamadan kaynaklanabilecek hatalar hacimden beklenen akustik performansı düşürebilir. Örneğin, ses ve titreşim yalıtımı uygulamalarında rijit olarak birbirine temas etmemesi gereken yapı elemanları, yanlış ve dikkatsiz uygulama nedeniyle "ses köprüsü" oluşturarak sistemin toplam yalıtım değerini düşürür. Veya bir konser salonunda akustik duvar kaplamaları için projede ön görülen açılar ve sistem kalınlıkları, uygulamada değişikliğe uğrarsa, sesin belirlenen dinleyici bölgelerini kapsamasında problemler oluşabilir. Bunlara ek olarak, teknik şartnamelerde belirtilen akustik panel teknik özelliklerinin de hem imalat sürecinde hem de uygulama esnasında aslına uygun üretilip uygulandığının denetlenmesi, akustik konfor açısından birinci derecede önemlidir.

11 MEA, ses izolasyonu, titreşim izolasyonu, hacim akustiği uygulamalarını işi bilen ve işin önemini kavramış ekipleriyle birlikte gerçekleştirir. Akustik projesini hazırladığı hacimlerin uygulamasını yapabildiği gibi, herhangi bir firma tarafından hazırlanmış projeleri de aslına uygun olarak anahtar teslim uygulayabilmektedir. MEA, uygulama esnasında ve sonrasında yaptığı akustik ölçümlerle, gerçekleştirilen işin projeye uygunluğunu da raporlamaktadır.

12 REFERANSLAR Proje Adı Türkmenistan Aşkabat TV Kulesi Yapı Alanı m 2 Lokasyon Aşkabat, TÜRKMENİSTAN Akustik proje ve danışmanlık Akustik uygulama kontrolü Akustik ölçüm ve raporlama Aşkabat Göktepe karayolundan 800 mt ve deniz seviyesinden mt yüksekte inşa edilen TV kulesi 211 mt yüksekliğindedir. Kapalı inşaat alanı m2 olup dış alanlar da m2 dir. TV kulesinde 100 ve 150 mt lerde seyir terasları, 135 mt de restoran, 140 mt de VIP salonu, 145 mt de 100 kişilik döner restoran bulunmaktadır. Projede 10 büyük ve 10 küçük olmak üzere 20 stüdyo, 100 adet dublaj bölümü ve 10 adet canlı yayın stüdyosu bulunmaktadır. Ayrıca ofis odaları, sergi ve konferans odaları, çocuk oyalama bölümü, dinlenme alanları, teleradio yayın, uydu yayın, ve radyo haberleşmesi odaları ve de meteoroloji teknik ekipman bölümleri bulunmaktadır. Akustik Uzmanı Arda Yavuz un, Fores Akustik Ltd.Şti. bünyesindeyken yürüttüğü bir çalışmadır.

13 REFERANSLAR REFERANSLAR Aşkabat TV Kulesi Televizyon ve Radyo Stüdyoları Haber Stüdyosu TV Stüdyosu Ses Reji Odası Konferans Salonu

14 REFERANSLAR Proje Adı Moscow City Business Center, The Naberezhnaya Tower Yapı Alanı m 2 Lokasyon Moskova, RUSYA A Blok - Geri plan gürültü düzeyi ölçümleri B Blok - Çevresel gürültü düzeyi ölçümleri

15 REFERANSLAR Proje Adı Bakü Hilton Oteli Yapı Alanı m 2 Lokasyon Bakü, AZERBAYCAN Akustik proje Çevresel gürültü ölçümleri ve raporu Akustik Uzmanı Arda Yavuz un, Fores Akustik Ltd.Şti. bünyesindeyken görev aldığı bir çalışmadır.

16 REFERANSLAR Proje Adı Babajim Istanbul Studios & Mastering Yapı Alanı Lokasyon 600m 2 civarında Taksim, İstanbul Akustik uygulamaların tümü Kontrol Odası Stüdyoların Genel Yerleşimi Mastering Odası Canlı Kayıt (Live Room) Asma Kat Kayıt Bölümü Akustik Uzmanı Arda Yavuz un, Fores Akustik Ltd.Şti. bünyesindeyken yürüttüğü bir çalışmadır.

17 REFERANSLAR Proje Adı İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması Ekip Temsilcisi Ödül Derecesi Ömer Selçuk Baz - Mimar, Didem Durakbaşa Mimar Akustik proje & danışmanlık, Akustik 3D modelleme 5.mansiyon Çok Amaçlı Salon Opera Binası Çok Amaçlı Salon

18 REFERANSLAR Proje Adı İzmir Büyükşehir Belediyesi Opera Binası Ulusal Mimari Proje Yarışması Ekip Temsilcisi Ödül Derecesi Rahmi Uysalkan Mimar Akustik proje & danışmanlık, Akustik 3D modelleme 6.mansiyon

19 REFERANSLAR Proje Adı Özel Florya Koleji Çok Amaçlı Salonu Proje Adı Jiyan Hotel - Sinema Salonu Yapı Alanı 400m 2 Lokasyon İstanbul Yapı Alanı 500m 2 Lokasyon Dohuk, IRAK Akustik proje, şantiye uygulama kontrolü Akustik proje Proje Adı Yapı Alanı Lokasyon Gazipaşa Bel. Cebeli Tepesi Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu 200m 2 Antalya Proje Adı Tübitak UME Gen Mühendisliği Bölümü Konferans Salonu Yapı Alanı 260m 2 Lokasyon Gebze, İstanbul Akustik proje, ses sistemleri projesi Akustik proje, ses sistemleri projesi

20 REFERANSLAR Proje Adı Yapı Alanı Lokasyon Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi Oditoryumu (1085 kişi) 1160m 2 Adana Proje Adı Süleymaniye Valiliği Konferans Salonu Yapı Alanı 450m 2 Lokasyon Süleymaniye, IRAK Akustik proje, ses sistemi tasarımı Akustik uygulamalar şantiye şefliği Proje Adı Yapı Alanı 400m 2 Lokasyon İstanbul Fenerbahçe Spor Kulübü Fenerbahçe Koleji Çok Amaçlı Salonu Proje Adı Uludağ Üniversitesi Oditoryumu Yapı Alanı 900m 2 Lokasyon Bursa Akustik proje, uygulama kontrolü Akustik proje

21 REFERANSLAR Proje Adı PANA Film - Dublaj Stüdyosu Yapı Alanı 30m 2 Lokasyon İstanbul Akustik proje, akustik uygulamalar Proje Adı Medina Turgul DDB- Ses Kayıt Stüdyosu Yapı Alanı 40m 2 Lokasyon İstanbul Hacim akustiği proje ve uygulamaları

22 REFERANSLAR Proje Adı Marmara Üniversitesi Anadolu Hisarı Kampüsü Çok Amaçlı Salonu Yapı Alanı 400m 2 Lokasyon İstanbul Akustik proje Proje Adı Lokasyon MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür Merkezi Fındıklı, İstanbul Akustik iyileştirme projesi (uygulanmadı)

23 Web: Phone: Mobile: Fax: Adres: Barbaros Mh. Çiğdem Sk. No:1 Ağaoğlu My Office Kat:4/18, Ataşehir / Istanbul

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER

AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER AÇIK PLANLI BÜROLARDA AKUSTİK SORUNLAR VE DENETİM ÖNLEMLERİ: BİR ÖRNEK ÜZERİNDE DEĞERLENDİRMELER Barış ACAR 1, a, Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ b a Fresko Tanıtım Hizmetleri, Şişli/İstanbul, TÜRKİYE baris-acar@hotmail.com

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0

YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0 YEŞİL BİNA SERTİFİKA KILAVUZU YENİ KONUTLAR VERSİYON 0 EYLÜL 2013 İçindekiler TABLO LİSTESİ... 3 ŞEKİL LİSTESİ... 4 TERİMLER DİZİNİ... 5 DESTEK SAĞLAYAN KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLAR... 6 KILAVUZ KULLANIMI...

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-1/4/2010-27539) (1) Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları

GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları GÜRÜLTÜ KONTROL YÖNETMELİĞİ 1[1] (*) GENEL HÜKÜMLER Amaç ve kapsam Kanuni Dayanak Uygulama alanı Tanımlar Gürültü Kaynakları; Karayolu, Havayolu Taşıma Araçları, sanayi, Yol ve İnşaat Makinaları Sanayi,

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Yalıtımın En Dogal Hali

Yalıtımın En Dogal Hali Yalıtımın En Dogal Hali İçindekiler sayfa Yalıtım hakkında 3 Neden DragonBoard? 6 DragonBoard un özellikleri 7 DragonBoard Sistemleri 9 Yükseltilmiş Zemin Sistemi 20 Diğer ürünler 21 DragonBoard teknik

Detaylı

9.Ulusal Akustik Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 26-27 Mayıs 2011. Tel: 312 210 18 25, e-posta: seda@mezzostudyo.

9.Ulusal Akustik Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 26-27 Mayıs 2011. Tel: 312 210 18 25, e-posta: seda@mezzostudyo. 9.Ulusal Akustik Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, Ankara 26-27 Mayıs 2011 MİMARİ AKUSTİK EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR BENZETİMİ YOLUYLA AKUSTİK TASARIM DENEMESİ:1000 KİŞİLİK KONSER SALONU ÖRNEĞİ Seda KARABULUT

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK TEMMUZ 2002 1 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER, TANIMLAR, BİNALARIN KULLANIM SINIFLARI VE BİNA TEHLİKE SINIFLANDIRMASI SAYFA NO BİRİNCİ BÖLÜM :

Detaylı

Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan

Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan Yarışma Şartnamesi Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2015 Sürdürülebilir konut, sürdürülebilir kent Astana,Kazakistan Uluslararası, iki aşamalı yarışma Teşekkür Şartnamenin oluşturulmasında verdikleri

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi : 26.07.2002 Resmi Gazete Sayısı : 24827 (asıl) BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ

SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ SAĞLIK BAKANLIĞI YANGIN ÖNLEME VE SÖNDÜRME YÖNERGESİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç: Madde 1-Bu Yönergenin

Detaylı

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar

Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73. Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 73 Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 74 40. Dönem Çalışma Raporu Kurumsal İşleyişin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 75 Merkezi

Detaylı

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI

1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 1/1000 ÖLÇEKLİ CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI CENDERE VADİSİ D ALT BÖLGESİ 1/1000 UYGULAMA İMAR PLANI PLAN HÜKÜMLERİ 1. AMAÇ 1/5.000 ölçekli Cendere Vadisi Nazım İmar Planı

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararı : 12/6/2002-2002/4390 Resmî Gazete : 26.7.2002/24822 DİKKAT (!) : Bu Yönetmelik, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı B.K.K.

Detaylı

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.

MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir. MİMARLAR ODASI MİMARLIK HİZMETLERİ ŞARTNAMESİ VE EN AZ BEDEL TARİFESİ (28.12.2011 tarih 42/31 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler, Tanımlar, Binaların Kullanım Sınıfları ve Bina Tehlike Sınıflandırması BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 1.1 Genel hükümler 1.1.1

Detaylı

Yarışma Şartnamesi. Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012

Yarışma Şartnamesi. Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012 Yarışma Şartnamesi Multi Konfor Binalar Öğrenci Yarışması 2012 KENTSEL CANLANDIRMA & TOPLUM GELİŞİMİ Uluslararası, iki aşamalı yarışma, 2012 İçerik: Katılımcılar: Organizasyon: Resmi web sitesi: İngiltere-Nottingham

Detaylı

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi

TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB Mimarlar Odası Mimarlık Hizmetleri Şartnamesi TMMOB MĠMARLAR ODASI MĠMARLIK HĠZMETLERĠ ġartnamesġ VE EN AZ BEDEL TARĠFESĠ (22.12.2006 tarih 40/17 no.lu MYK toplantısında görüşülerek kabul edilmiştir.)

Detaylı

ERKE OFİS & EĞİTİM BİNASI RENOVASYON PROJESİ

ERKE OFİS & EĞİTİM BİNASI RENOVASYON PROJESİ UILDING TUDY Yeşil yapı ve yerleşimleri, sürdürülebilirliği, sertifikasyon süreçlerini ve çevre dostu malzemeleri konu aldığımız dergimizin yenilenen yüzünde yapılı çevre uygulamalarına daha detaylı yer

Detaylı

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ

TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ TÜRKİYE DE METAL ÇERÇEVELİ GİYDİRME CEPHE SİSTEMLERİNİN ÜRETİM VE UYGULAMA AŞAMALARININ İNCELENMESİ Dr. Filiz Şenkal Sezer Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Görevlisi ÖZET Her alanda olduğu gibi

Detaylı

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU

GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. GAYRİMENKUL DEĞERLEME RAPORU AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Rapor Tarihi: 03.02.2014 Değer Tarihi: 31.12.2013 R. No: 2013REVB143 ESKİŞEHİR IBIS OTEL,

Detaylı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı

Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Bina Cephelerinde Enerji Etkinliği ve Isı Yalıtımı Prof. Dr. Gül oçlar Oral 1 Y. Doç. Dr. Gülten Manioğlu 2 onu Başlık No: 4. Sürdürülebilir Çatı ve Cephe Sistemleri ÖZET Sürdürülebilir ve sağlıklı bir

Detaylı

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL REKLAM, İLAN VE TANITIM YÖNETMELİĞİ İstanbul 2014 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİNCİ KISIM... 2 Amaç ve kapsam... 2 Dayanak... 2 Tanımlar... 2 İKİNCİ KISIM...

Detaylı

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU

2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2008 YILI MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon,Vizyon ve Temel Değerler.. 4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 5 C- İdareye

Detaylı

TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ

TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ 1 TÜRKİYE DE BİNA OTOMASYON SİSTEMLERİNİN MİMARLAR TARAFINDAN ALGILANMASI, AKILLI BİNA TASARIM SÜRECİ VE KALİTESİ H.Murat GÜNAYDIN Selin ZAĞPUS ÖZET Bu çalışmada, Türkiye de yaklaşık olarak son 10 yıldır

Detaylı

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. İmar Durumu. 32.920,32 m². Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Pazar Değerleri (KDV hariç)

YÖNETİCİ ÖZETİ. Adresi. İmar Durumu. 32.920,32 m². Kullanılan Yöntemlere Göre Takdir Olunan Toplam Pazar Değerleri (KDV hariç) Değerlemeyi Talep Eden Dayanak Sözleşmesi Raporlama Süresi Değerlenen Mülkiyet Hakları Raporun Konusu YÖNETİCİ ÖZETİ Rapor Tarihi 30 Aralık 2014 Değerleme Konusu Gayrimenkulün Adresi Tapu Bilgileri Özeti

Detaylı

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ

YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, 2003 YAPILARDA YANGIN GÜVENLİĞİ VE SÖNDÜRME SİSTEMLERİ Muhsin KILIÇ * Özet: Bu çalışmada yapılardaki yangın güvenlik önlemleri

Detaylı