ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI"

Transkript

1 ÇEVRE VE SAĞLIK İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Çevre ve toplum sağlığının korunması, kırsal ve kentsel alanda doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması ve kirlenmesinin önlenmesi, gürültü ve benzeri olumsuz etkenlerin engellenmesi, çevreye doğrudan ya da dolaylı olarak zarar ve rahatsızlık veren tüm etkenlerin yok edilmesi ya da en az düzeye düşürülmesi amacıyla 3030 sayılı yasa ve bu yasaya dayalı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Yönetmeliğin 19.maddesinin son fıkrası uyarınca hazırlanan Çevre Korunması ve Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği ve Çevre Kanununun ilgili Yönetmelikleri kapsamında şehrimizde her türlü denetlemeleri yapmak, yasalara uymayanlar hakkında cazai işlem uygulamaları gerçekleştirmektir. Gayri Sıhhi Müesseselerin Ruhsatlandırılmasına (GSM) yönelik Çalışmalar GSM İnceleme Kurulumuzca toplam 1408 adet işyeri, Çevre Zabıta Amirliğimizce de toplam 2667 adet işyeri denetlenmiştir. Toplam 375 adet 1. ve 2. Sınıf GSM Ruhsatlandırılmış, TL gelir temin edilmiştir. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Motorlu Karayolu Araçları İkmal İstasyonları Kuruluş, Denetim ve Emniyet ve Ruhsatlandırma Kurallarına ilişkin Yönetmelik tarihinde Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten sonra toplam 4 adet LPG İkmal İstasyonu Ruhsatlandırılmış, 17 adet LPG İkmal İstasyonuna ise Tesis İzni düzenlenmiştir tarih ile Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe giren Otogaz İstasyonları Dışında Kalan LPG (Dökme Tank) Kullanılacak Yerlerde Aranılacak Emniyet Mesafeleri, Depolama Kapasiteleri Ve Denetim Kurallarına İlişkin Yönetmelik yerinde yapılan incelemede görülen aksaklıklar ve ilgili kurum ve kuruluşların katılımları sağlatılarak tekrar revize edilmiş ve tarih ve 05/119 sayı ile Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten itibaren toplam 76 adet konut ve işyerine İtfaiye Daire Başkanlığı nca izin verilmiştir. Hava Kirliliği İle İlgili Çalışmalar Çevre Bakanlığı tarafından yılları arasında kış sezonu itibarı ile ölçülen hava kirliliği değerleri ve illerin nüfus yoğunluğu dikkate alınarak yapılan değerlendirmede; geçmiş kış dönemi itibarı ile 1. ve 2. derece hava kirliliği yaşanmış illerden olan İzmir de alınan etkin tedbirler ve bu tedbirler doğrultusunda yapılan çalışmalarımız sonucunda 10 yıllık bir periyot içinde kükürtdioksit ve partikül madde konsantrasyonlarının önemli oranda düştüğü ve ilimizin 2. ve 3. derece kirli iller kapsamına girdiği görülmüştür. Kent içinde hava kirliliğinin tespiti amacıyla Bornova, Karşıyaka, Konak ve Alsancak bölgelerinde kurulu atmosfer ölçüm istasyonlarından 24 saat sürekli ölçüm alınmakta, hava kalitesi devamlı kontrol altında tutulmaktadır Yılında Hava Kirliliği Denetim Ekibince Yapılan Denetimler Denetlenen Sanayi Tesisi Sayı : 97 Sanayi Tesislerine Verilen Uyarı Sayısı : 108

2 Verilen Emisyon İzni Sayısı : Yılı İzmir İli Ortalama Kükürtdioksit ve tozluluk ölçüm değerleri Kükürtdioksit : 44 mikrogram / metreküp Tozluluk : 53 mikrogram / metreküp İzmir ilinde hava kalitesinin yükseltilmesi için gereken önlemlerin alınması ve kent sakinlerine, sanayicilere, trafik düzenlemelerine, imar planlarına yol göstermek amacıyla İzmir Temiz Hava Planı hazırlanması konusunda D.E.Ü. Çevre Mühendisliği Bölümü ile protokol yapılmış olup, çalışmalar son aşamaya gelmiş, nihai raporlar hazırlanmaktadır. Gürültü Kirliliğine Neden Olan İşletme Ve Eğlence Yerlerine Aldırtılan Önlemler İşçi sağlığının korunması amacıyla, 551 adet sanayi tesisinde motor kaynaklı gürültü ölçümleri yapılmış ve gürültü önlemleri aldırılmıştır. Canlı müzikle çalışan 64 adet eğlence yerleri gürültü monitörü, standartta belirtilen değerde belediyemizce mühürlenerek gürültü kirliliği kontrol altına alınmıştır. 182 adet kahvehane ve internet cafelere gürültü tedbiri aldırılmıştır. Haşere Mücadele Çalışmaları İlaçlama çalışmalarımız hektar alanda yürütülmekte olup, 12 adet bölgede oluşturulan ekiplerce ve İlçe Belediyelerince yapılan koordinasyon çerçevesinde gerçekleşmektedir. Metropol alanda sivrisinek larvalarının üreyebileceği 7825 fosseptik, 9208 PTT menholü, 312 sulu bodrum, 872 kuyu, 199 havuz, 79 dere bulunmakta, haşere ile mücadele çalışmalarımız bu merkezlerde yoğun olarak takip edilmektedir yılında ekipman olarak 3 adet araç üstü ULV cihazı ve 5 adet kamyonet alınıp ilaçlama filomuz zenginleştirilerek toplam TL. sarf edilmiştir. Türk Hava Kurumu Türk Kuşu ile yapılan protokol çerçevesinde metropol alan dışından kaynaklanan erişkin sinek şikayetlerini en aza indirgemek amacıyla sorunlu bölgelerde uçakla ilaçlama çalışmaları uygulanmıştır. Toplam 48 adet uçuş ile İnciraltı, Narlıdere, Sahilevleri, Balçova, Güzelbahçe hattıyla, Harmandalı, Ulukent, Sasalı, Kaklıç, Deve Çayırı Tahliye Kanalları, Bostanlı, Atakent, Mavişehir, Yalı Mah., Çiğli kapatılmış eski çöp deponi alanı ve çevresi ilaçlanmıştır. Körfeze Yönelik Çalışmalar 2000 yılında denetlenen gemi sayısı 1872 dir. İzmir Körfezi Jeotermal Kaynaklarının Araştırma Projesi İzmir Körfezindeki Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile yapılan işbirliği ile yürütülecektir. Kuş Cenneti Koruma Ve Geliştirme Projesi Kuş Cenneti, Ulusal ve Uluslararası Sözleşmelerle korunması gereken bir alandır. Proje alanı flamingo türünün Türkiye de üreyebildiği 2 alandan birisidir. Flamingo, dalga erozyonuna bağlı olarak kuluçka alanının tahrip olması nedeniyle 1995 yılından itibaren üreyememektedir. Tepeli pelikan ise tüm dünyada tehdit altında bir türdür. Bu nedenlerden dolayı, TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (Sivil Toplum Örgütü) koordinasyonluğunda İzmir Büyükşehir Belediyesi, EÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü, Yerel Gündem 21, Çevre İl Müdürlüğü, Çevre Koruma Vakfı, Milli Parklar Başmühendisliği, Tekel Çamaltı Tuz İşletme Müdürlüğü ve DSİ 2.Bölge Müdürlüğü ortak proje hazırlayıp UNDP (Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Küresel Çevre Fonu Küçük Ölçekli Destek Programı) (GEF/SGP) ye sunulmuş ve UNDP tarafından kabul edilmiştir. UNDP tarafından USD proje yardımı alınarak çalışmalara başlanmıştır Yılı Hedefleri

3 İzmir Metropol Alan içerisinde, gürültü ölçüm değerleri alınarak İzmir Gürültü Haritası nın oluşturulması ve önlem yöntemlerinin belirlenmesi Koku Haritasının oluşturulması ve önlem yöntemlerinin belirlenmesi Körfezde yüzer çöplerin toplanmasında faaliyet gösterecek çöp gemisinin alınması Işık kirliliği ve bu kirliliğe bağlı enerji sarfiyatının tespit edilmesi Hava Kirliliği ölçüm istasyonlarının sayılarının arttırılması Katı Atık İşletme Müdürlüğü İzmir metropol alanı içerisinde oluşan katı atıkların, çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmadan bertarafını ve değerlendirilmesini sağlamak amacıyla proje ve uygulama çalışmalarını yürütmektir. Bu kapsamda görevlerimiz: Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi ; İzmir metropol alanı içerisinde oluşan evsel nitelikli katı atıkların, endüstrilerden kaynaklanan sanayi atıklarının ve arıtma çamurları ile sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfekte atıkların depolama suretiyle bertarafını gerçekleştirmektir. Halkapınar Transfer İstasyonu ; İlçe belediyelerin küçük tonajlı araçları buraya gelmekte, evsel nitelikli katı atıklarını tırlara boşaltmakta, daha sonra bu atıklar Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine taşınmaktadır. Burada amaç; çöp kamyonlarının şehir trafiğine artı yük getirmesini önlemek ve ekonomik yönden tasarruf sağlamaktır. Uzundere Kompost Fabrikası ; Evsel nitelikli katı atıklar işlenerek, organik atıklardan tarımda kullanılmak üzere gübre elde edilmektedir. Bu işlemi gerçekleştirirken değerlendirilebilir atıklar ayıklamak suretiyle ülke ekonomisine geri kazandırılmaktadır. Kısık Transfer Rampası ; Tahtalı Havzası içinde kalan yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar, tırlar vasıtası ile Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine taşınmaktadır. Şehrimizde bulunan sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfekte atıklar, 4 adet özel yapım aracımızla toplanarak, Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisine taşınmakta, orada bertaraf edilmektedir. Ayrıca tüm sağlık kuruluşlarından kaynaklanan enfekte atıkların toplanması, taşınması ve bertarafı için çalışmalar yapmaktır. Tahtalı Havzası gibi koruma alanlarındaki atıkların toplanıp taşınmasına 3030 sayılı yasa çerçevesinde destek sağlamak ve mevcut eski katı atık dökü sahalarının rehabilitasyonu gerçekleştirmektir. Şehrimizde bulunan 246 hastane ve diğer sağlık kurumlarından kaynaklanan tıbbı atıklar 4 adet özel yapım aracımızla toplanarak, Harmandalı Düzenli Katı Depolama Tesisine taşınmakta, kireçli çukurlara gömülmektedir. Denetimler sonucun da, geçici tıbbı atık depolarında Tıbbı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği ndeki standartları sağlayan hastanelere Geçici Atık Deposu Kullanma İzin Belgesi verildi. Türkiye de ilk kez küçük ölçekli sağlık kuruluşlarından enfekte atık toplama hizmeti verilmeye başlatılmıştır. Bu kapsamda öncelikli olarak Alsancak pilot bölgesinde başlatılan ve daha sonra genişletilen projede toplam 1277 adet doktor muayenesi, laboratuvar, veteriner hekim klinikleri ve polikliniğe hizmet verilmektedir Numaralı Alo Tıbbı Atık Hattı ile hizmetin İzmir geneline yayılması sağlanmıştır. Kentimizde atıkların geri kazanma çalışmalarına devam edilerek atık kağıtların, pillerin camların ve içecek kartonlarının ayrı toplanması sağlanmıştır. Sarnıç çöp deponi sahasının rehabilite edilerek üzerinin örtülmesi çalışmalarının tamamlanması sağlanmıştır.

4 Tahtalı Baraj Havzasına kaçak olarak dökülen katı atıkların toplanıp taşınması çalışmaları İZSU ile birlikte yapılarak 2000 yılı içinde 2873 ton çöp toplanarak bertaraf edilmiştir. Melez Çayı civarında bulunan işletmelere dere kirliliğini önlemek amacıyla tebligatlar dağıtılarak, denetimler yapılmıştır. AYKOME tarafından belirlenen moloz döküm sahalarından Eski İzmir Yurtoğlu Mah. ve Çiğli Pompa İstasyonu yakınında bulunan yerlere Mermer İşletmeleri atıklarının ve çamurlarının yönlendirilmesi sağlanmıştır. Çevre ile ilgili faaliyet gösteren Uzundere Kompost Tesisin de tüketilen elektrik ücreti için indirimli tarifeden yararlanabilmek amacıyla, Çevre İl Müdürlüğü nden oluşturulan komisyon tarafından tesiste inceleme yapılarak rapor hazırlandı. Çevre Bakanlığı ndan görüş beklenmektedir. İzmir Katı Atık Yönetim Sisteminin İyileştirilmesi Amacıyla Sürdürülen Proje Çalışmaları Uzundere Kompost Tesisi Uzundere Kompost Tesisi nin daha kaliteli kompost üretmesi ve kapasitesini arttırıp 500 ton/ güne çıkararak ilçe belediyeleri tarafından daha etkin ve verimli çöp toplama hizmetinin verilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki projeler gerçekleştirilmiştir. Tesiste kullanılan iş makinalarının eskimesi ve sürekli arızalanması nedeniyle 173 milyar TL bedel ile 2 adet lastik tekerlekli kepçe ve 2 adet kamyon alınmıştır. Tesise giren çöp miktarı ve satılan ürünlerin otomatik olarak tartılarak bilgisayara yüklenmesi ve tesise giriş ve çıkıların kontrol altına alınması amacıyla 6.14 milyar TL bedel ile mevcut kantar elektronik hale getirilerek yenilenmiştir. Özellikle kış aylarında fermantasyon süresinin kısaltılarak tesisin kapasitesini ve verimini arttırmak amacıyla, 180 milyar TL bedel ile Fermantasyon sahasının üzerinin çatı ile kaplanması çalışmaları devam etmektedir. Mevcut windrow (çöp aktarma) makinasının sürekli arızalanması nedeniyle, fermantasyon sahasında figürlerin aktarılmasında kullanılan ve kompostun olgunlaşmasında önemli rol oynayan yeni bir windrow makinasının alımı ile ilgili teknik şartname hazırlanarak ihale aşamasına gelinmiştir. Uzundere Depolama Alanı : 1989 yılında Uzundere Kompost Tesisi nin hizmete alınması ile kullanmaya başlanan ve fabrikadan çıkan deşe olarak adlandırılan komposta dönüştürülemeyen atıkların depolandığı, Uzundere Depolama alanından kaynaklanan metan ve diğer deponi gazlarının çevreye verdiği olumsuz etkileri önlemek amacıyla rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştır. Deponi gazının toplanarak yakılması işi için ihale dosyası hazırlanmaktadır. Halkapınar Transfer İstasyonu Halkapınar Transfer İstasyonundaki mevcut 1987 model 4 adet tırın sürekli arızalanması nedeniyle 253 milyar TL bedel ile 2 adet çekici ve 4 adet Semi treyler satın alınarak, kentimizde daha etkin ve verimli çöp toplama taşıma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Tesisten kaynaklanan koku, atık su vb. çevresel problemlerin ortadan kaldırılarak daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratabilmesi amacıyla atık transfer platformunun üzerinin kapatılması için proje hazırlatılmış olup, ihale aşamasındadır. Yeni Transfer İstasyonları Kurulması İşi Dünya standartlarında modern atık transfer istasyonu kurulması amacıyla Buca Kaynaklar da yer tespiti yapılarak, yer seçim izni alınmış olan ve Ormandan tahsisi yapılacak alan için Ön ÇED raporu hazırlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Bornova da Laka bölgesinde kurulması planlanan yeni atık transfer istasyonu yeri belirlenmiş olup, planlarda onanmıştır. Ön ÇED izni için Çevre İl Müdürlüğü ne başvurulmuştur. Transfer istasyonları yapımı için projeler hazırlanmış olup, ihale dosyası hazırlanacaktır.

5 Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Çöp depolama bölgesinden kaynaklanan deponi gazının toplanarak mevcut gaz yakma tesisine bağlanması ve elektrik enerjisi üretilebilirliğinin araştırılması işi için teknik şartname tamamlanmış olup ihale dosyası hazırlanmaktadır. Mevcut Sızıntı Suyu arıtma tesisinde kimyasal arıtma yapılarak ön arıtmadan geçirilen arıtılmış su kanalizasyon sistemine bağlanmıştır. Tesisin kapasitesinin arttırılarak ömrünün uzatılması ve yönetmeliklere uygun depolanmanın yapılabilmesi amacıyla hazırlatılan işletme projesinin uygulanmaya geçilebilmesi amacıyla evsel ve tehlikeli atık lotunun hazırlanması için ihale aşamasına gelinmiştir. Döküme kapatılan sahalarda ve yol kenarlarında yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer Çalışmalar 53 adet çöp toplama aracı ve 12 adet vidanjör alım ihalesi yapılarak, araçlar ilçe belediyelerine teslim edildi adet 400 lt lik, 7100 adet 800 lt lik çöp konteynerlerin alım işi gerçekleştirilerek ilçe belediyelerine dağıtımı sağlandı. Tıbbi atıkların mevcut bertaraf yöntemini daha modernize hale getirmek ve tıbbi atıkların sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilerek zararsız hale getirilmesi amacıyla fizibilite ve proje çalışmaları başlatılmıştır Yılı Programı Ve Hedefleri Uzundere Kompost Tesisimizin kapasitesini 500 ton/gün olacak şekilde arttırmak. Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisini yönetmeliklere uygun olarak yapılan rehabilitasyon projesi kapsamında, gerçek anlamda düzenli depolamanın yapıldığı bir tesis haline getirmek ve tesisin kapasitesini arttırmak için bu projenin uygulanmasını sağlamak. Harmandalı Depolama Tesisinin ömrünü uzatmak, ekonomik değeri olan maddelerin geri kazanılmasını sağlamak amacıyla, Harmandalı Tesisimizin kuzey doğusundaki alana, 1000 ton/gün kapasiteli Katı Atık Ayırma ve Kompost Tesisi kurmak. Taşıma maliyetini en alt düzeye çekmek için, şehrimizin merkezi iki noktasında (Bornova ve Buca) ortalama 1000 ton/gün kapasiteli iki adet transfer istasyonu yaptırmak Küçük ölçekli sağlık kuruluşlarında kaynaklanan Tıbbı Atıkların toplanması için Alsancak ta başlatılan pilot projeyi tüm İzmir geneline yaymak. Tıbbı atıkların sterilizasyon yöntemi ile bertarafını sağlamak için Halkapınar Transfer İstasyonu sahası içinde sterilizasyon tesisi kurmak. Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı çalışmalarını yürütmek amacıyla ayrı toplama işlemini kaynağında başlatmak üzere pilot bölgelerde projeler geliştirerek bu organizasyonun şehir genelinde gerçekleşmesini sağlamaktır. Katı Atık Yöneti Sisteminin İyileştirilmesi Amacıyla Sürdürülen Proje Çalışmalrı Uzundere Kompost Tesisi Uzundere Kompost Tesisi nin daha kaliteli kompost üretmesi ve kapasitesini arttırıp 500 ton/ güne çıkararak ilçe belediyeleri tarafından daha etkin ve verimli çöp toplama hizmetinin verilmesini sağlamak amacıyla aşağıdaki projeler gerçekleştirilmiştir. Tesiste kullanılan iş makinalarının eskimesi ve sürekli arızalanması nedeniyle 173 milyar TL bedel ile 2 adet lastik tekerlekli kepçe ve 2 adet kamyon alınmıştır. Tesise giren çöp miktarı ve satılan ürünlerin otomatik olarak tartılarak bilgisayara yüklenmesi ve tesise giriş ve çıkıların kontrol altına alınması amacıyla 6.14 milyar TL bedel ile mevcut kantar elektronik hale getirilerek yenilenmiştir. Özellikle kış aylarında fermantasyon süresinin kısaltılarak tesisin kapasitesini ve verimini arttırmak amacıyla, 180 milyar TL bedel ile Fermantasyon sahasının üzerinin çatı ile kaplanması çalışmaları devam etmektedir.

6 Mevcut windrow (çöp aktarma) makinasının sürekli arızalanması nedeniyle, fermantasyon sahasında figürlerin aktarılmasında kullanılan ve kompostun olgunlaşmasında önemli rol oynayan yeni bir windrow makinasının alımı ile ilgili teknik şartname hazırlanarak ihale aşamasına gelinmiştir. Uzundere Depolama Alanı : 1989 yılında Uzundere Kompost Tesisi nin hizmete alınması ile kullanmaya başlanan ve fabrikadan çıkan deşe olarak adlandırılan komposta dönüştürülemeyen atıkların depolandığı, Uzundere Depolama alanından kaynaklanan metan ve diğer deponi gazlarının çevreye verdiği olumsuz etkileri önlemek amacıyla rehabilitasyon çalışmalarına başlanmıştır. Deponi gazının toplanarak yakılması işi için ihale dosyası hazırlanmaktadır. Halkapınar Transfer İstasyonu Halkapınar Transfer İstasyonundaki mevcut 1987 model 4 adet tırın sürekli arızalanması nedeniyle 253 milyar TL bedel ile 2 adet çekici ve 4 adet Semi treyler satın alınarak, kentimizde daha etkin ve verimli çöp toplama taşıma hizmeti verilmeye başlanmıştır. Tesisten kaynaklanan koku, atık su vb. çevresel problemlerin ortadan kaldırılarak daha sağlıklı bir çalışma ortamı yaratabilmesi amacıyla atık transfer platformunun üzerinin kapatılması için proje hazırlatılmış olup, ihale aşamasındadır. Yeni transfer İstasyonları Kurulması İşi Dünya standartlarında modern atık transfer istasyonu kurulması amacıyla Buca Kaynaklar da yer tespiti yapılarak, yer seçim izni alınmış olan ve Ormandan tahsisi yapılacak alan için Ön ÇED raporu hazırlama ve projelendirme çalışmaları devam etmektedir. Bornova da Laka bölgesinde kurulması planlanan yeni atık transfer istasyonu yeri belirlenmiş olup, planlarda onanmıştır. Ön ÇED izni için Çevre İl Müdürlüğü ne başvurulmuştur. Transfer istasyonları yapımı için projeler hazırlanmış olup, ihale dosyası hazırlanacaktır. Harmandalı Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi Çöp depolama bölgesinden kaynaklanan deponi gazının toplanarak mevcut gaz yakma tesisine bağlanması ve elektrik enerjisi üretilebilirliğinin araştırılması işi için teknik şartname tamamlanmış olup ihale dosyası hazırlanmaktadır. Mevcut Sızıntı Suyu arıtma tesisinde kimyasal arıtma yapılarak ön arıtmadan geçirilen arıtılmış su kanalizasyon sistemine bağlanmıştır. Tesisin kapasitesinin arttırılarak ömrünün uzatılması ve yönetmeliklere uygun depolanmanın yapılabilmesi amacıyla hazırlatılan işletme projesinin uygulanmaya geçilebilmesi amacıyla evsel ve tehlikeli atık lotunun hazırlanması için ihale aşamasına gelinmiştir. Döküme kapatılan sahalarda ve yol kenarlarında yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmaları tamamlanmıştır. Diğer Çalışmalar 53 adet çöp toplama aracı ve 12 adet vidanjör alım ihalesi yapılarak, araçlar ilçe belediyelerine teslim edildi adet 400 lt lik, 7100 adet 800 lt lik çöp konteynerlerin alım işi gerçekleştirilerek ilçe belediyelerine dağıtımı sağlandı. Tıbbi atıkların mevcut bertaraf yöntemini daha modernize hale getirmek ve tıbbi atıkların sterilizasyon yöntemi ile bertaraf edilerek zararsız hale getirilmesi amacıyla fizibilite ve proje çalışmaları başlatılmıştır Yılı Programı Ve Hedefleri Uzundere Kompost Tesisimizin kapasitesini 500 ton/gün olacak şekilde arttırmak.

7 Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisini yönetmeliklere uygun olarak yapılan rehabilitasyon projesi kapsamında, gerçek anlamda düzenli depolamanın yapıldığı bir tesis haline getirmek ve tesisin kapasitesini arttırmak için bu projenin uygulanmasını sağlamak. Harmandalı Depolama Tesisinin ömrünü uzatmak, ekonomik değeri olan maddelerin geri kazanılmasını sağlamak amacıyla, Harmandalı Tesisimizin kuzey doğusundaki alana, 1000 ton/gün kapasiteli Katı Atık Ayırma ve Kompost Tesisi kurmak. Taşıma maliyetini en alt düzeye çekmek için, şehrimizin merkezi iki noktasında (Bornova ve Buca) ortalama 1000 ton/gün kapasiteli iki adet transfer istasyonu yaptırmak Küçük ölçekli sağlık kuruluşlarında kaynaklanan Tıbbı Atıkların toplanması için Alsancak ta başlatılan pilot projeyi tüm İzmir geneline yaymak. Tıbbı atıkların sterilizasyon yöntemi ile bertarafını sağlamak için Halkapınar Transfer İstasyonu sahası içinde sterilizasyon tesisi kurmak. Değerlendirilebilir atıkların geri kazanımı çalışmalarını yürütmek amacıyla ayrı toplama işlemini kaynağında başlatmak üzere pilot bölgelerde projeler geliştirerek bu organizasyonun şehir genelinde gerçekleşmesini sağlamaktır.

KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ

KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ KATI ATIK İŞLETMELER MÜDÜRLÜĞÜ İzmir Metropol Alanı içerisinde oluşan katı atıkların, çevre ve insan sağlığı için tehlike oluşturmadan bertarafını ve değerlendirilmesini sağlamak ile, bu konuda ileriye

Detaylı

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

İZMİR ÇEVRE DURUM RAPORU 2009. 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ İZMİR TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ ÇEVRE DURUM RAPORU 2009 05.06.2009 ÇMO İzmir Şubesi İçme Suyu Kaynakları ve Kaynakların Korunması, Altyapı ve Atıksu, Hava Kalitesi, Katı Atıklar, Tıbbi

Detaylı

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi

Faaliyet ve Proje Bilgileri. 1.Katı Atık Yönetimi Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.Katı Atık Yönetimi Kent Genelinde Katı Atıkların Bertarafının Sağlanması ve Katı Atık Depolama Alanlarının İnşa Edilmesi. Kentimizde yerleşim alanları ile işletmelerden oluşan

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı. 2014 Yılı Faaliyet Raporu Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Faaliyet Raporu ÇEVRE KORUMA ve KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI FAALİYET RAPORU Görev Tanımı 6360 sayılı On dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve

Detaylı

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI

ULUSAL ÇEVRE POLİTİKALARININ YEREL YANSIMALARI ÇALIŞTAYI Çalıştay Raporu İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 1 METODOLOJİ... 3 Ön Hazırlık Aşaması... 3 Çalıştay Metodolojisi... 5 ÇALIŞTAY... 6 1.Gün Çalışmaları... 6 2.Gün Çalışmaları... 9 Sektörel Grup Çalışmaları... 12 a.

Detaylı

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI

GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Su ve Toprak Yönetimi Dairesi GEDİZ HAVZASI KORUMA EYLEM PLANI ÇALIŞMASI KÜTAHYA EGE DENİZİ Foça Menemen İZMİR MANİSA Saruhanlı Gürdük çayı

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI FAALİYET RAPORU Mustafa Kemal ATATÜRK İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AZİZ KOCAOĞLU İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İZSU SU VE KANALİZASYON İDARESİ

Detaylı

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI

EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI EVSEL ATIKLARIN EKONOMİYE KAZANDIRILMASI TR62 (Adana, Mersin) Bölgesi Bu rapor Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları Erkut ALTUNTOP, Hakan BOZLU ve Esmanur KARABIYIK tarafından hazırlanmıştır. MAYIS 2014

Detaylı

Ön fizibilite raporu ile Dünya Bankası'na kredi talebi başvurusunda bulunulmuş, 1991 yılında Dünya Bankası'ndan 350.000$ 'lık proje hazırlık

Ön fizibilite raporu ile Dünya Bankası'na kredi talebi başvurusunda bulunulmuş, 1991 yılında Dünya Bankası'ndan 350.000$ 'lık proje hazırlık T.C. BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÇEVRE KORUMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ Ü ÜĞÜ ENTEGRE KATI ATIK YÖNETİM ÇALIŞMALARI Yeşim DEDEOĞLU Çevre Yük. Müh. Büyükşehir Belediyemiz

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 1 ÖNSÖZ 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı

Detaylı

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ. SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ g TR63 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TABLOLAR Tablo 1. Hatay İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları... 4 Tablo 2. Kahramanmaraş İli Su Kaynakları ve Sulama Alanları...

Detaylı

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ

İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İCRA TAKİPLERİ İZSU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü nün Kuruluşu hakkında 2560/3009 sayılı kanuna eklenen ve 25.03.1987 tarih, 19411 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren

Detaylı

Yıllık Faaliyet Raporu

Yıllık Faaliyet Raporu İZMİT ATIK VE ARTIKLARI ARITMA YAKMA VE DEĞERLENDİRME A.Ş. 2011 Yıllık Faaliyet Raporu İZAYDAŞ2011YFR v13501web 0 İZAYDAŞ2011YFR v13501web 1 Foto: Eyüp Okan Kılmanoğlu İzmit Körfezi - Laleler İZAYDAŞ2011YFR

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU

T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU T.C. ÇANAKKALE- LAPSEKİ- UMURBEY- KEPEZ- ÇARDAK- KUMKALE- ERENKÖY- İL ÖZEL İDARE KATI ATIK YÖNETİM BİRLİĞİ (ÇAKAB) 2011 YILI FAALİYET RAPORU Nisan Meclisi BAŞKAN SUNUŞU Değerli Meclis Üyelerim, 17/03/2006

Detaylı

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ:

MEVCUT EVSEL KATI ATIK MİKTARLARI VE BERTARAF YÖNTEMLERİ: ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA TEMATİK PANELİ Cezmi Neyim ÇEVKO Vakfı TÜRKİYE DE EVSEL NİTELİKLİ KATI ATIKLAR GİRİŞ : Son Yıllarda Katı Atıklardan kaynaklanan problemler ülkemizin en önemli çevre sorunlarındandır.

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1: - (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA

BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA AYLIK HABER, YORUM, BİLGİ AKTÜALİTE VE MEVZUAT BELEDİYELERDE ATIKSU VE EVSEL KATI ATIK TESİS VE TARİFELERİ İÇİN ADLİ, İDARİ VE MALİ CEZALAR YOLDA GİRİŞ Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığınca; atıksu

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI ANTALYA İL TEMSİLCİLİĞİ ANTALYA İLİ ÇEVRE DURUM RAPORU Antalya, 2009 İÇİNDEKİLER Bölüm 1 Antalya İli İçme Suyu Raporu Bölüm 2 Antalya İli Atıksu Raporu Bölüm 3 Antalya İli

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA

2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA 2017 AVRUPA YEŞİL BAŞKENTİ YARIŞMASI BAŞVURU SÜRECİ & BURSA A.Nalan FİDAN Bursa Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı YEŞİL ŞEHİRLER ZİRVESİ 11-12 ARALIK 2014- BURSA Avrupa Yeşil

Detaylı

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli

Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Türkiye de Çevresel Atıkların Hukuksal Temeli Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Çevre ve Orman Hukuku Anabilim Dalı İSTANBUL - 2010 Genel olarak Atık türleri Atıkların yönetimi

Detaylı

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden;

MADDE 2- (Değişik: 5491-26.4.2006 / m.2) Bu Kanunda geçen terimlerden; KANUN NO: 2872 ÇEVRE KANUNU Kabul Tarihi: 9 Ağustos 1983 Resmi Gazete ile Neşir ve İlânı: 11 Ağustos 1983 - Sayı: 18132 5.t. Düstur, c.22 - s.499 BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, TANIMLAR VE İLKELER AMAÇ MADDE 1- (Değişik:

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Tanımlar

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

(1) (2) ÇEVRE KANUNU

(1) (2) ÇEVRE KANUNU 5909 ÇEVRE KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 2872 Kabul Tarihi : 9/8/1983 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 11/8/1983 Sayı : 18132 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 22 Sayfa : 499 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Aksaray Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir. Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Yerel Çevre Eylem Planları Yerel Çevre Eylem Planı Özet Rapor İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 3 2. AKSARAY YEÇEP

Detaylı