HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HAVA ARACI KABLOLARINDA ÇAPRAZ KARIŞMA ÖLÇÜMLERİ VE KABLO AYRIM KURALLARI"

Transkript

1 Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları HAVAIIK VE UZAY TEKNOOJİEİ DEGİİ TEMMUZ 2009 İT 4 AYI 2 (29-37) HAVA AAI KABOAINDA ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ VE KABO AYIM KUAAI Fatih ÜTÜ* Nevzat TAIM Gülay İYİBAKANA TÜBİTAK UEKAE Gebze, Kocaeli 1 inci Hava İkal Bakı Merkezi Koutanlığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi Eskişehir Geliş Tarihi: 29 Nisan 2009, Kabul Tarihi: 06 Teuz 2009 ÖZET Hava araçlarında kullanılan kabloların tiplerinin belirlenesinde ve yerleşiinde fonksiyonel ve çevre şartları isterleri haricinde elektroanyetik uyululuk isterleri de öneli role sahiptir. Bu bildiride çapraz karışa açısından hava aracı kabloları inceleniştir. Gerçek platforlarda kullanılan kablolar üzerinde alınan çapraz karışa ölçüleri veriliştir. Kablo ayrı esafesinin çapr az karışa üzerindeki etkisi vurgulanıştır. Anahtar Kelieler: EMI,EM, Kablolar Arası Çapraz Karışa, Kuplaj. OTAK MEAUEMENT OF AIAFT ABE AND ABE EGEGATION UE ABTAT Besides environental conditions and functionality, requireents of electroagnetic copatibility have considerable role on designation cable types and their installation in the aircraft. In this article, aircraft cables are studied fro the crosstalk point of view. The easureent results of crosstalk of the real aircraft cables are given. Effect of cable separation space on crosstalk is stressed. Keywords: EMI,EM,rosstalk,oupling. 1. GİİŞ Hava araçlarında kullanılan kabloların tiplerinin belirlenesinde ve yerleşiinde fonksiyonel ve çevre şartları isterleri haricinde elektroanyetik uyululuk isterleri de öneli role sahiptir. Elektroanyetik girişi açısından hava araçlarındaki kablolarla ilgili probleler üç ayrı kategoride incelenebilir: (1) Platfor üstü veya harici F vericilerden kaynaklanan elektroanyetik alanların kablolara kuplajı, (2) Kablolardan yayılan elektroanyetik alanın platfor üstü antenli alıcılara kuplajı, (3) Kablolar arasında kuplaj veya kısaca çapraz karışa (crosstalk). İlk iki adde kabloların uçak üzerinde yerleşii ve ekranlaa gereksinileri açısından öne arzederken üçüncü adde yukarıda belirtilen hususlara ilave olarak farklı tiplerde kabloların birbirine olan esafesini belirleede öneli rol oynar. Havacılık terinolojisinde kısaca kablo ayrıı olarak bilinen bu konu eski veya yeni platforların entegrasyonunda göz önüne alınan teel bir husus olup EMI/EM kontrol planlarının en öneli alt başlıklarından birini oluşturaktadır. Hava araçlarında kablo ayrıında kullanılan standardize olaış ve üretici firaların tecrübeler sonucu geliştirdikleri ayrı kuralları vardır. Bu kurallar ülkeden ülkeye ve platfordan platfora değişiklik arz etektedir. Bu konuda evrensel bazı kuralların ortaya konası aacıyla NATO hava araçları elektrik ve elektroanyetik faktörler çalışa grubunda (Air Electrical and Electroagnetics onsiderations Panel - AEP) Türkiye tarafından bir * orulu Yazar ÜTÜ, TAIM, İYİBAKANA 29

2 Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları üttefik yayının (allied publication - AP) ortaya konası talep ediliştir. Böyle bir doküana teel teşkil etesi aacıyla hava araçlarında kullanılan örnek kablolar üzerinde çapraz karışa ölçüleri gerçekleştiriliştir. 2. ÇAPAZ KAIŞMA OAYI VE HAVA AAI KABOAI Hava araçlarında birçok farklı özellikteki kablo yan yana platfor boyunca uzanırlar. Bu kablolar arasında kuplaj utlak vardır. Ancak bu kuplajın etkinlik derecesi kabloların fiziksel özelliklerine ve bağlantı terinalleri özelliklerine bağlı olarak değişir. Hava aracında kullanılan kabloları işlevlerine göre aşağıdaki ayrıa tabi tutabiliriz: Güç Kabloları o 115 VA / 400 Hz o 28 VD enkro kabloları es frekansı (audio) kabloları Görüntü (video) kabloları adyo frekans (F) kabloları Veri kabloları Güç kabloları, üzerinden yüksek akıların geçtiği özellikle düşük frekansta gürültü akıı zengin kablolardır. Hava aracı ana güç üreti ve dağıtıında üç faz 115 VA 400 Hz kullanılaktadır. Bu kablo üzerinde öncelikle 400 Hz güç gerilii vardır. Bununla birlikte hava aracında evcut elektrikelektronik cihazların iletkenlik yoluyla yaydığı gürültü gerilii de evcuttur. Bu gürültünün gerili seviyesi hava aracı elektriksel güç standardı MI-TD-704 de tanılanıştır [1]. Bu doküana göre gürültünün genliği frekansa bağlı değişekte olup 3.16 Vrs seviyelerine kadar yükselebilektedir (1 khz 3 khz arası). Güç kabloları diğer kabloları etkileyen unsur niteliğindedir. enkro kabloları faz bilgisini bir noktadan bir noktaya taşıak için kullanılırlar. Özellikle kokpitte kullanılan göstergelerin heen hepsi senkro kabloları vasıtasıyla sürülür. 400 Hz frekansında çalışır. Üzerinde 26 VA genliğinde işaret taşınır. Bu kablolar güç hattından etkilene riski yüksek kablolardır. es frekansı (audio) kabloları genellikle dahili haberleşe için kullanılan kablolardır. Bununla birlikte sensör hatlarında da kullanılırlar. Dahili haberleşe ikrofon hatları için 600 oh sonlandıra epedansları kullanılaktadır. Millivoltlar ertebesinde gerili seviyesinde çalışabilirler. Güç kablolarından ve F verici kablolarından etkilene ihtialleri evcuttur. Bu hat üzerinde alınganlık frekans aralığı 30 Hz Hz e kadar değişektedir. Görüntü kabloları 170 protokolunda video bilgisini iletek için kullanılırlar. Üzerlerinde 5 MHz e kadar giden bir frekans spektruunda işaret taşırlar. onlandıra epedansları 75 oh seviyesindedir. Bu kablolar özellikle glas kokpit özelliğine sahip yeni nesil uçaklarda kokpitte bulunan gösterge panellerini sürdüğünden kritik önee sahiptirler. Etkilene riski bulunan kablolardır. adyo frekans (F) kabloları hava aracında bulunan tü antenli sistelerde anten bağlantısında kullanılan kablolardır. Antenli sistein niteliğine bağlı olarak üstünde taşınan işaretin genlik ve frekansı değişektedir. Antenli siste eğer bir verici ise üstünde 100 V lar seviyesine varan işaret gerilii olabilektedir. Antenli siste eğer bir alıcı ise üstündeki işaretin genliği 1 uv un altına dahi düşebilektedir. Dolayısıyla F kabloları verici konuunda etkileyen alıcı konuunda ise etkilenen niteliğine sahiptirler. F kabloları uçak üzerinde çok geniş bir frekans aralığında kullanılakla beraber esas ağırlıklı olarak ilgilenilesi gereken frekans bölgesi HF / VHF / UHF bantlarını kapsayan MHz frekans aralığıdır. Hava araçlarında MI-TD-1553B standardına [2] uygun veri haberleşesi için veri kabloları evcuttur. Bu kablolarda 1 MHz hızında haberleşe işaretleri vardır. İşaret genliği V arasında değişektedir. Hattın karakteristik epedansı ve sonlandıra epedansları yaklaşık oh seviyelerindedir. Özellikle güç hatlarından etkilenebilir. 3. KAN AANINDA ENDÜKTİF- KAPAİTİF KUPAJ MODEİ Kablolar arası çapraz karışanın odellenesi için dağıtık ileti hattı odelinden yola çıkılabileceği gibi düşük frekanslarda toplu elean kullanıı ile Şekil 1 de gösterilen basitleştiriliş endüktif-kapasitif kuplaj odeli de kullanılabilir. Burada =l ve =c, ise topla hat uzunluğudur. Şekilde görülen gerili kaynağı girişi kaynağı kablodan, etkilenen kabloya gerçekleşen endüktif kuplajı, akı kaynağı ise girişi kaynağı kablodan, etkilenen kabloya gerçekleşen kapasitif kuplajı gösterektedir. G indisi ise girişi kaynağındaki gerili ve akı seviyelerine işaret etektedir[3] ÜTÜ, TAIM, İYİBAKANA 30

3 Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları jw I Gdc - V jw V Gdc V - - Şekil 1. Frekans Alanında Basitleştiriliş Endüktif Ve Kapasitif Çapraz Karışa Kuplaj Modeli Hat elektriksel olarak kısa, bir başka deyişle hat gerili seviyesine ( ) bağlı olarak aşağıdaki gibi uzunluğu sinyal dalga boyundan çok çok küçük olsun (<<λ). Bu duruda etkilenen hatta kuple olan akı ifade edilebilir: [3]. ve gerili seviyeleri girişi kaynağı devrenin kaynak I G dc (3.1) VG dc V (3.2) Yakın kenarda ve uzak kenardaki çapraz karışa seviyesini superpozisyon teoreini kullanarak aşağıdaki gibi yazabiliriz. İlk teri endüktif kuplajı ikinci teri ise kapasitif kuplajı gösterektedir [3]. = I G dc V (Yakın kenar) (3.3) G dc = I G dc V (Uzak kenar) (3.4) G dc 1 = V j V ω (3.5) 1 = V V (3.6) Buradan hareketle, çapraz karışa, yakın kenardaki kuplajın ( ) ve uzak kenardaki kuplajın ( ), girişi kaynağı devrenin kaynak gerili seviyesine ( ) oranı şeklinde bir transfer fonksiyonu olarak aşağıdaki gibi gösterilebilir[3]. = (3.7) ÜTÜ, TAIM, İYİBAKANA 31

4 Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları = (3.8) = = IND AP ( M M ) IND AP ( M M ) (3.9) (3.10) M M M M IND AP IND AP Burada = (3.11) = (3.12) = (3.13) AP = M = (3.14) Yukarıda verilen denkleleri frekansa bağlı çizdirdiğiizde elde edilen eğri Şekil 2 de verildiği gibidir. V IND V, V IND V, V AP V V AP V 20 db/decade (Krostalk Oranları) (Frekans) f Şekil 2. Çapraz Karışa Oranının Frekansa Bağlı Grafiği ÜTÜ, TAIM, İYİBAKANA 32

5 Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları 4. ÇAPAZ KAIŞMA ÖÇÜMEİ Kablolar arasında kuplaj seviyesini ölçek aacıyla EN standardından [4] yola çıkılarak bir ölçü düzeneği geliştiriliştir (Bkz. Şekil 3). Bu ölçü düzeneğinde etkileyen kablo ile etkilenen kablo birbirine paralel 10 boyunca uçak gövdesinin benzetiini yapan bir toprak düzlei üzerinde seriliştir. Kablolar toprak düzleinden 5 c yukarıda tutuluştur. Kablolar arasındaki esafe ölçüde değiştirilen paraetrelerden birisi oluştur. Üç farklı esafe ele alınıştır. Önce kablolar aralık bırakılaksızın yan yana tutuluş, daha sonra iki kablo arasında 2.5 c esafe bırakılış ve son olarak iki kablo arasındaki esafe 5 c ye çıkarılıştır. Etkileyen kablo bir işaret üreteciyle sürülen çıkış epedansı son derece düşük bir güç yükselteci ile besleniştir. Güç yükseltecinin etkileyen kablo terinalinde oluşturduğu gerili seviyesi bir T çıkışı kullanılarak yüksek giriş epedanslı bir ultietre tarafından ölçülüştür. Etkileyen kablo 50 oh epedansıyla sonlandırılıştır. 50 oh girişli bir spektru analizör ile etkilenen kablonun sırasıyla her iki terinalinde de endüklenen gerili ölçülüştür. Ölçüler esnasında etkilenen kablonun boştaki terinali 50 oh ile sonlandırılıştır. Ölçü alınan terinal etkileyen kablonun sürüldüğü tarafa yakınlığına bağlı olarak adlandırılıştır (yakın terinal : - near end, uzak terinal : far end). Etkilenen kablonun ekranı var ise ölçüler üç farklı ekran sonlandırası için ayrı ayrı alınıştır. Birinci duruda ekran her iki terinal tarafında da sonlandırılaıştır. İkinci duruda yakın terinal tarafındaki ekran toprak düzleine bağlanırken diğer terinal bağlanaıştır. Üçüncü duruda ise her iki terinalde de ekran, toprak düzleine irtibatlanıştır. Ölçüler 300 Hz 1 MHz frekans aralığında gerçekleştiriliştir. Ölçülerde etkileyen kablo olarak öncelikle 115 VA 400 Hz kablosu ele alınıştır. Etkilenen kablo olarak ise sırasıyla senkro, ses frekansı, görüntü, 28 VD ve veri kablosu ölçüe giriştir. Ölçülerde kullanılan kabloların özellikleri aşağıda veriliştir: M B3U-23 üçlü burgulu AWG22 ölçüsünde ekransız kablodur. 115 VA 400 Hz güç dağıtıında kullanılır. M22759/34 tekli dönüşünü hava aracı şasesinden sağlayan AWG22 ölçüsünde 28 VD güç beslee kablosudur. M D3T-23 senkro hatları için kullanılan üçlü burgulu ve ekranlı kablodur. M D2T-23 kablosu ekranlı burgulu çift hatlı bir kablodur. es frekansı hatları için kullanılır A5314 görüntü hatları için kullanılan triaksiyel kablodur. Dahili ekran dönüş hattı olarak işlev görürken harici ekran sadece ekranlaa için kullanılaktadır. TM MI-TD-1553B haberleşe hatları için kullanılan ekranlı burgulu çift hattır. G400 koaksiyel yapıya sahip çift örgülü radyo frekans kablosudur. F hatlarının tüünde kullanılaktadır. Şekil 3. Düşük Frekans (300 Hz 1 MHz) Çapraz Karışa Ölçü Düzeneği F verici kablosunun diğer kablolar üzerindeki etkisini değerlendirek için yukarıda verilen ölçü düzeneği test cihazı ve ölçü frekans aralığı açısından değiştiriliştir. İşaret üreteci spektru analizör cihazları yerine HP 8753D network analizör kullanılıştır. Dinaik ölçü aralığını artırak için bir F güç yükselticisinden yararlanılıştır. Bu kez ölçü MHz arasında yapılıştır. Bu test sadece G400 ile M D2T ses frekansı kablosu arasında yapılıştır. ÜTÜ, TAIM, İYİBAKANA 33

6 Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları Elde edilen ölçü sonuçları aşağıdaki gibi derleniştir: 115 VA güç kablosu ile diğer kablolar arasındaki kuplaj seviyesi yakın terinal ve uzak terinal için sırasıyla Şekil 4 te ve Şekil 5 de veriliştir (kabloların ekranlarının her iki taraftan da toprak düzleine irtibatlı olduğu konuda). Şekilden görüldüğü gibi çapraz karışa seviyesi frekansla doğru orantılı olarak artıştır. En az etkilene görüntü kablosunda görülüştür. Görüntü kablosunu diğer burgulu ekranlı yapıya sahip olan ses frekansı, MI-TD-1553 veri kablosu ve senkro kabloları izleiştir. En yüksek etkilene ise 28 VD kablosunda görülüştür. Yine 115 VA güç kablosu ile diğer kablolar arasında ekranlaa yönteleri ve kablolar arası esafeye bağlı olarak çapraz karışa seviyesinin değişii ile ilgili örnek olarak 115 VA es frekansı kablosu çapraz karışa ölçüleri Şekil 6 da veriliştir. Şekilden görüldüğü gibi ekranın tek veya çift noktadan toprak düzleine bağlanası çapraz karışa seviyesinde belirgin bir iyileşe eydana getirektedir. Kabloları birbirinden uzaklaştıra ise özellikle ilk 2.5 c lik esafede etkin gözükekte (yaklaşık 9 db) sonraki 2.5 c lik esafe artırıı çok fazla bir iyileştireye yol açaaaktadır (yaklaşık 1 db). Bu hususla ilgili olarak diğer kablolarda gerçekleşen esafeye bağlı çapraz karışa iyileşe seviyeleri Tablo 1 de veriliştir. Tablodan görüldüğü gibi tü kablolarda ilk 2.5 c lik esafede yaklaşık 9 db lik bir iyileşe elde edilirken 5 c de bu iyileşe 10 db seviyesinde gerçekleşiştir. Mesafe audio- XT Tablo 1. Mesafeye Bağlı Çapraz Karışa Azalası audio- XT Ortalaa Çapraz karışa İyileşesi (db) video- video- senkro- senkro- XT XT XT XT s1553- XT s1553- XT 2.5 c c on olarak F verici kablolarından diğer kablolara MHz frekans aralığında olabilecek kuplaja örnek olarak G400 F kablosu ile ses frekansı kablosu arasındaki çapraz karışa grafiği Şekil 7 de veriliştir. Şekilden görüldüğü gibi sonuçlar -100 ila db arasında değişektedir. Bu sonuç G400 kablolar için üreticiler tarafından verilen 100 db ekranlaa etkinliği değeri ile uyu içindedir. Bu seviye 100 V seviyesinde gerili taşıyan bir G400 kablosunun yanına serilen ses frekansı kablosunda en fazla 1 V gerili elde edileceğini gösterektedir. Şekil 4. Yakın Kenar Çapraz karışa Ölçüleri ÜTÜ, TAIM, İYİBAKANA 34

7 Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları Şekil 5. Uzak Kenar Çapraz karışa Ölçüleri Şekil VA Güç Kablosu ile es Frekans Kablosu arası Kuplaj ÜTÜ, TAIM, İYİBAKANA 35

8 Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları Şekil 7. F Kablosu ile es Frekans Kablosu arası Kuplaj 5. ONUÇ Bu çalışada gerçek hava aracı kabloları kullanılarak çapraz karışa ölçüleri yapılıştır. Bulunan sonuçlar ile teorik olarak yapılan hesaplaalardaki sonuçlar birbirine benzer çıkıştır. Kullanılan kabloların niteliği oldukça iyi seviyede olduğundan elde edilen çapraz karışa seviyeleri çok yüksek seviyede çıkaıştır. Triaksiyel veya burgulu/ekranlı kablo kullanıının çapraz karışanın azaltılasında öneli rol oynadığı görülüştür. Mesafenin artırılası gibi önlelerde ise ilk 2.5 c esafe artırıının anlalı çapraz karışa iyileşelerine yol açtığı ilave artırıların belirgin iyileşelere yol açayacağı ortaya çıkıştır. ÖZGEÇMİŞE Fatih ÜTÜ 1967 yılında İstanbul da doğuştur yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüünden lisans derecesini alıştır. Aynı bölüde yüksek lisans çalışasını 1994 yılında taalaıştır yılları arasında AEAN A.Ş. de çalışış, 1996 dan bu yana ise TÜBİTAK UEKAE de çalışaktadır yılında akarya Üniversitesi Fen Bilileri Enstitüsü nden doktora derecesini alıştır. Ana çalışa konusu elektroanyetik orta etkileridir. Nevzat TAIM 6. KAYNAKA [1] MI-TD-704E, Aircraft Electric Power haracteristics, A.B.D. avuna Bakanlığı, [2] MI-TD-1553B, Aircraft Internal Tie Division oand/esponse Multiplex Data Bus, A.B.D. avuna Bakanlığı, 1978 [3] layton.paul, Introduction to Electroagnetic opatibility, Wiley&ons, 2nd Edition [4] EN , Aerospace eries ables, electrical, aircraft use Test ethods Part 808: ross-talk, Avrupa tandardizasyon Koitesi, ÜTÜ, TAIM, İYİBAKANA yılında Eskişehir de doğuştur yılı Anadolu Üniv. Elektrik-Elektronik Mühendislği Bölüünden ezun oldu yılında ENA ( Ecole Nationale Aviation ivile) adar ve eyrüsefer yardıcıları uzanlığını bitirdi yılları arsında Anadolu Üniversitesi ivil Havacılık Yüksek Okulu nda çalıştı. Yüksek isansını 2004 yılında Osangazi Üniversitesi Fen Bilileri Enstitüsü Elektronik Anabili Dalı nda taaladı. Elektroanyetik Girişi ve Uyululuk konularıyla ilgilenektedir. Şu anda Doktora Eğitiine Anadolu Üniversitesi ivil Havacılık Ana Bili dalında deva etekte ve 1 inci HİBM K.lığı Tekno. lh. is. Glş. Bşk.lığında çalışaya deva etektedir.

9 Hava Aracı Kablolarında Çapraz Karışa Ölçüleri ve Kablo Ayrı Kuralları Gülay İYİBAKANA İlk, orta ve lise öğreniini Eskişehir de taaladı yılında, Anadolu Üniversitesi Mühendislik Miarlık Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölüü nden ezun oldu.yüksek isansını, 1994 yılında Anadolu Üniversitesi Fen Bilileri Enstitüsü Elektronik Anabili Dalı nda taaladı yılında Anadolu Üniversitesi ivil Havacılık Yüksekokulu nda göreve başladı yılında, A.Ü. Fen Bilileri Enstitüsü ivil Havacılık Anabili Dalı nda doktora çalışasını taaladı. Halen Anadolu Üniversitesi ivil Havacılık Yüksekokulu nda yardıcı doçent olarak görevini sürdürektedir. ÜTÜ, TAIM, İYİBAKANA 37

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI

ÍKLÍMLEMDÍRME HAVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NOTLARI ÍKLÍMLEMDÍRME AVALANDIRMA UYGULAMALARI DERS NLARI BÖLÜM İKLİMLENDİRME Isıta, soğuta, havalandıra ve iklilendire/klia konularında ana hedef insanlar için daha iyi, daha rahat, huzurlu, sağlıklı ve eniyetli

Detaylı

EEM 318 Haberleşme Teorisi

EEM 318 Haberleşme Teorisi Pamukkale Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Haberleşme Mühendisliği Anabilim Dalı EEM 38 Haberleşme Teorisi 007-008 Bahar Yarı Yılı Yrd. Doç. Dr. Aydın Kızılkaya Müh. Fak. Binası 4.Kat

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ SES SİNYALİ AKTARIM TEKNİKLERİNİN OPTİKSEL İLETİŞİM İÇİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ Mehmet Bora YILDIZ ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ

TEMEL HABERLEŞME TEORİSİ T. FIRAT ÜNİVERSİTESİ ÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ TEEL HABERLEŞE TEORİSİ HAZIRLAYAN: enk ÖZÇALIŞKAN ÖDEV SORULUSU : Yrd.Doç.Dr. Hasan H. BALIK LİSANS TEZİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ÜHENDİSLİĞİ ANABİLİ DALI ELAZIĞ,

Detaylı

Kurumsal Yapılarda Bilişim Güvenliği, TEMPEST Problemi.

Kurumsal Yapılarda Bilişim Güvenliği, TEMPEST Problemi. Kurumsal Yapılarda Bilişim Güvenliği, TEMPEST Problemi. Aykut Sevim 1, Hamdi Altıner 2, O.Serkan Ünek 3, Mehmet ŞAM 4 1 Beykent Üniversitesi Bilg.Müh.Yük.Lisans, İstanbul 2 Beykent Üniversitesi Bilg.Müh.Yük.Lisans,

Detaylı

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri *

Kamu Yatırımları ve Yeni Firma Oluşumu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinamik Panel Veri Analizleri * Kau Yatırıları ve Yeni Fira Oluşuu Arasındaki edensel Đlişkiler: Türkiye nin Đlleri Üzerine Dinaik Panel Veri Analizleri * Đbrahi Al ** - M. Keal Değer *** - Murat Can Genç **** Özet: Bu çalışa, Türkiye

Detaylı

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ

RADYO FREKANS KESTİRME SONUÇLARININ COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ TABANLI YAZILIM VE GÖRÜNTÜLEME SİSTEMİ İLE DESTEKLENMESİ DOI Radyo Frekans Kestirme Sonuçlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Yazılım ve Görüntüleme Sistemi ile Desteklenmesi HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ KASIM OCAK 2014 2013 CİLT 7 SAYI 1 ((53-63)

Detaylı

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ

BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ BÖLÜM HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI AMAÇ Havalandıra kanallarını tasarlayabile ve fan seçiine esas olacak basınç kaybı ve debi değerlerini esaplayabile.. HAVALANDIRMA KANALLARININ TASARIMI.1. Standart

Detaylı

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8

Kullanıcı Klavuzu. Boy 1... 5. 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü. Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Kullanıcı Klavuzu Boy 1... 5 0,25 kw tan 37 kw a kadar 3 fazlı asenkron motorlar için değişken hızlı sürücü Stok No: 0452-0061 Yayın No: 8 Genel Bilgi Sürücü bağlantılarının veya çalışma parametreleri

Detaylı

Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon,

Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon, Haberlesme Sistemleri 1)Haberleşme sistemlerinin temel bileşenleri verici, alici, iletim ortami, gurultu, distorsyon, Hafta 1 2) Isaret ve spektrum kavrami, Isaretlerin zaman ve frekans analizi, 1,2 Fourier

Detaylı

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ. HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ XDSL TEKNOLOJİLERİ BİTİRME ÖDEVİ HAZIRLAYAN Mehmet YAKAN Bitirme Yöneticisi Yrd.Doç.Dr.H.Hüseyin BALIK ELAZIĞ 2005 1

Detaylı

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI

MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİKRODENETLEYİCİ TABANLI KABLOSUZ VERİ TOPLAMA UYGULAMALARI Ömer ERİŞ YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ELEKTRONİK-HABERLEŞME

Detaylı

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr

TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU. TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr TÜRKİYE EKONOMİ KURUMU TARTIŞMA METNİ 2010/10 http ://www.tek. org.tr GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE YENİDEN YAPILANMA STRATEJİSİ OLARAK ÖZELLEŞTİRME: TÜRKİYE ÖRNEĞİNİ REFERANS ALAN BİR DENEME Recep Kök,

Detaylı

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ Bartın Oran Fakültesi Dergisi 2012, Cilt: 14, Özel Sayı, 1-11 ISSN: 1302-0943 EISSN: 1308-5875 TRABZON VE BAZI İLÇELERİNDE KENT DOKUSUNDAKİ BİTKİLENDİRME TASARIMLARININ ÖLÇÜ-FORM AÇISINDAN İRDELENMESİ

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği... 5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri... 7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları)

GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ (Ders Notları) Dr. İbrahim TÜRKOĞLU ELAZIĞ - 2002 Fırat Üniversitesi, Elektronik ve Bilgisayar

Detaylı

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI

BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI BİLGİSAYAR AĞLARI DERS NOTLARI Bölüm 1 Bilgisayar Ağlarına Giriş... 5 1.1 Bilgisayar ağlarının bügünü ve geleceği...5 1.2 Sayısal İletişimin Temelleri...7 1.2.1 Tanımlar... 12 1.2.2 Hata Sezme ve Düzeltme

Detaylı

Uydu Haberles me Sistemleri

Uydu Haberles me Sistemleri Uydu Haberles me Sistemleri Ders Notu ver. 2.08 Gökhan Çınar 10 S ubat 2015 İçindekiler 1 Giriş 3 1.1 Desibel Kavramı............................ 5 1.2 Düzlemsel Elektromagnetik Dalgalar................

Detaylı

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar

KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar ve Tanımlar 20 Mart 2010 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27527 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK KISA MESAFE ERİŞİMLİ TELSİZ CİHAZLARI (KET) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltmalar

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN 62305-1 Haziran 2007 ICS 29.020; 91.120.40 YILDIRIMDAN KORUNMA - BÖLÜM 1: GENEL KURALLAR Protection against lightning - Part 1: General principles TÜRK STANDARDLARI

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ FIRAT ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ HABERLEŞME LABORATUVARI DENEY FÖYLERİ Sorumlu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Ayhan AKBAL SIRA DENEY DENEY ADI DENEY SORUMLUSU 1 DENEY 1 AM MODÜLATÖR DEMODÜLATÖR

Detaylı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı

Türkiye de Özel Yatırımlar ve Kamu Yatırımları Arasındaki İlişkinin Ampirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşımı Ö.F. ALTUNÇ, B. ŞENTÜRK Türkiye de Özel Yatırılar ve Kau Yatırıları Arasındaki İlişkinin Apirik Analizi: Sınır Testi Yaklaşıı Öer Faruk ALTUNÇ * Bilge ŞENTÜRK ** Özet Son yıllarda gelişekte olan ülkelerde

Detaylı

Kablosuz LAN Teknolojileri

Kablosuz LAN Teknolojileri Kablosuz LAN Teknolojileri Yasin KAPLAN - kaplan@intrakets.com.tr Yirminci yüzyılın başlarında ilk transatlantik radyo işaretleri Guglielmo Marconi tarafından İngiltere den Newfoundland a iletilmiştir.

Detaylı

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği*

İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırımlar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* Volue 4 Nuber 1 2013 pp. 103-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.co İhracat, Doğrudan Yabancı Yatırılar ve İşsizlik: Türkiye Örneği* İset Göçera Mehet Mercanb Osan Pekerc Özet: 2008 küresel ekonoik krizinin

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ KABLOSUZ AĞ SİSTEMLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen

Detaylı

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Çeşitli Tarım Makinalarında Değişik Amaçlarla Kullanılan Elektrik Kablolarında Korozyonun İncelenmesi Mücella CİHAN Yüksek Lisans Tezi TARIM MAKİNALARI

Detaylı

TELSİZ İLETİŞİM / GSM

TELSİZ İLETİŞİM / GSM TELSİZ İLETİŞİM / GSM Çevre, Sağlık, Güvenlik Bu dokuman Telsiz iletişim ve GSM sistemlerinin ile sağlık ve güvenlik konusunda Türk halkını doğru bilgilerle bilgilendirmek amacıyla ilgili yerli ve uluslararası

Detaylı

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU

Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Türkiye Elektromanyetik Alan Maruziyet RAPORU Hazırlayanlar Prof. Dr. İnan GÜLER Tamer ÇETİN A.Rıza ÖZDEMİR Nedim UÇAR Bilgi Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu Sektörel Araştırma ve Stratejiler Dairesi Başkanlığı

Detaylı

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS

DEFINATION OF A VEHICLE, TRACKING AND POSITION DETERMINATION BY THE USE OF RF SIGNALS 5. Uluslararası İleri Teknolojiler Sempozyumu (IATS 09), 13 15 Mayıs 2009, Karabük, Türkiye RADYO FREKANS YÖNTEMİ İLE ARAÇ TANIMA VE KONTROL SİSTEMLERİNİN TASARIMI VE GELİŞTİRLMESİ DEFINATION OF A VEHICLE,

Detaylı

YENİ NESİL ŞEBEKELERİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE ETKİLERİ

YENİ NESİL ŞEBEKELERİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE ETKİLERİ DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI MÜSTEŞARLIĞI BİLGİ TOPLUMU DAİRESİ YENİ NESİL ŞEBEKELERİN TELEKOMÜNİKASYON SEKTÖRÜNDE DÜZENLEMELERE ETKİLERİ Planlama Uzmanlığı Tezi Furkan CİVELEK Ağustos 2010 Ankara 1 TEŞEKKÜR

Detaylı