2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2014 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ÇEVRE KORUMA MÜDÜRLÜĞÜ

2 1 Atık Yağ Analizi Ücret Tarifesi 1.1 Ağır Metal Parametrelerinin Analizleri İçin Ön İşlem (Yakma Başına) ICP İle Ağır Metal Analizleri (Arsenik,Kadmiyum,Krom,Kurşun) (Parametre Başına) parametre Toplam Halojenler, Klorür İçin Ön İşlem (Yakma Başına) IC (İyon Kromotografisi) İle Yapılan Anyonik Parametrelerin Analizleri (Toplam Halojen,Klorür) (Parametre Başına) parametre 1.5 Poliklorlubifenil Analizi (PCBs) Ön İşlem GC (Gaz Kromotografisi) İle Yapılan Organik Parametrelerin Analizleri (PCBs)(Numune Başına) Numune Ftır Spektrofotometresi İle Spektrum Çekilmesi Ve Değerlendirilmesi GC'de Parmak İzi Analizi Ücreti 2.1 Numune Hazırlama (Kap Başına) kap GC 'de Parmak İzi Analizi (Numune Başına-Kap Başına) kap Atıksu Analizi Ücret Tarifesi 3.1 Çözünmüş Oksijen (Elektrot İle) Numune 3.2 Çözünmüş Oksijen (Titrimetrik) Numune 3.3 İletkenlik (Elektrot İle) Numune 3.4 Ph (Elektrot İle) Numune 3.5 Tuzluluk (Elektrot İle) Numune 3.6 Yağ-Gres (Gravimetrik) Numune Fekal Koliform Numune 3.8 Toplam Koliform Numune 3.9 Anyon Tayini İyon Kromotografi ile (Anyon Başına) Anyon Katyon (Metal) Tayini Icp-Oes ile (Katyon Başına) Katyon Klorür Tayini (Titrimetrik) Numune 3.12 Askıda Katı Madde (AKM) (Gravimetrik) Numune Toplam Katı Madde (TKM) (Gravimetrik) Numune Çökebilir Katı Madde (ÇKM) (Gravimetrik) Numune Toplam Çözünmüş Madde (TÇM) (Gravimetrik) Numune Uçucu Askıda Kati Madde (UAKM) Numune Biyolojik Oksijen İhtiyacı (BOI) Numune Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) Numune Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ)(Tuzlu Suda) Numune Renk Numune 33 4 Fuel-Oil Analizi Ücret Tarifesi 4.1 Distilasyon İle Su Tayini Numune

3 4.2 %Kükürt Oranı Numune 4.3 Akma Noktası Numune 4.4 Alevlenme Noktası Numune 4.5 Kalori Numune 4.6 Soğuk Donma Noktası (Motorin) Numune 4.7 Su Ve Tortu Numune 4.8 Viskozite Numune 4.9 Yoğunluk Numune 5 Kömür Analiz Ücret Tarifesi 5.1 Numune Hazırlama Numune Bünye Nemi (Higroskopik Nem) Numune 5.3 Toplam Nem Numune 5.4 Sabit Karbon Numune 5.5 Kül Numune 5.6 Toplam Kükürt Numune Uçucu Madde Numune 5.8 Yanar Kükürt Numune Üst Isıl Değer Numune Alt Isıl Değer Numune 5.11 Kırılma Mukavemeti Numune 5.12 Bağlayıcı Numune 5.13 Boyut Dağılımı (50 Kg' a Kadar) Numune 5.14 Boyut Dağılımı (100 Kg' a Kadar) Numune Boyut Dağılımı (100 Kg' dan Fazla) Numune Gürültü Ölçümü Ücret Tarifesi Gürültü Düzeyi Ölçüm Raporu Çevresel Gürültünün Tarifi, Ölçümleri Ve Değerlendirme (Gündüz Ölçümü) Çevresel Gürültünün Tarifi, Ölçümleri Ve Değerlendirme (Gündüz, Akşam Ölçümü) Çevresel Gürültünün Tarifi, Ölçümleri Ve Değerlendirme (Gündüz, Akşam, Gece Ölçümü) Ses Basıncı Kullanılarak Gürültü Kaynaklarının Ses Gücü Seviyelerinin Tayini (Mühendislik Metodu) (TS ISO ) Çoklu Gürültü Kaynağına Sahip Sanayi Tesislerinde Çevredeki Ses Basınç Seviyelerinin Değerlendirilmesi İçin Ses Güç Seviyelerinin Tayini (TS ISO 8297) *nokta *nokta *nokta *nokta *nokta *nokta 6.7 Sesin Dışarıda Yayılırken Azalması -Genel Hesaplama Yöntemi/Modelleme Çalışmaları 3,350

4 7 Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Depolama Sahası İzin Belgesi, Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi Ve Harfiyat Toprağının Tekrar Kullanılması Ve Geri Kazanılması Ücret Tarifesi 7.1 Projesinde Belirtilen m3 Başına m Geri Kazanım Tesisi İzin Belgesi 6,550 8 Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Aracı İzin Belgesi Ücret Tarifesi 8.1 Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi(1 Adet Kamyon Başına) Araç Kayıp,Çalıntı Ve Yıpranma Sebebiyle Yenileme (1 Adet Kamyon Başına) Araç 50 9 Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi Ücret Tarifesi 9.1 Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Fişi (Adet Başına) 3 10 Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma Ve Kabul Belgesi Ücret Tarifesi 10.1 Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Taşıma Ve Kabul Belgesi:1Adet (4 Nüsha) 11 Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Depolanması Ücret Tarifesi 11.1 Kantarı Bulunan Depolama Sahalarında Ton Başına Depolama Ücreti Aralığı ton Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:5 m³' e Kadar Araçtan (5 m³ Dahil) Araç Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:5 m³-10 m³' e Kadar (10 m³ Dahil) Araç Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:10 m³-18 m³' e Kadar (18 m³ Dahil) Araç 11.5 Depolama Sahasına Gelen Araç Cinsi:18 m³ Üstü Araçtan Araç Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Taşınması Ücret Tarifesi Ton Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atığının 1 Kilometre Taşınması Tl/Ton-Km Hafriyat Toprağı Ve İnşaat/Yıkıntı Atıklarının Toplanması Ücret Tarifesi 13.1 Toplama Aracı 5 m³ lük Araçlarla kg'lık Torbalarla 20 Adet Torbaya Kadar Kamyon Başına Araç Toplama Aracı 5 m³ lük Araçlarla kg'lık Torbalarla - 20 Adet Torbadan Sonra Her Bir Adet Torba İçin Yukarıdaki Fiyata İlave Olarak Torba Başına 8 14 Başka İllere Gidecek Kömürler İçin Eskortlama Hizmeti Ücret Tarifesi 14.1 Kemerburgaz' dan-izmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı Araç 14.2 Kemerburgaz' dan-kınalı Gişelerine Eskort Masrafı Araç 14.3 Arnavutköy' den-izmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı Araç 14.4 İkitelli' den-izmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı Araç 14.5 Çamlıca Gişelerinden-İkitelli Gişelerine Eskort Masrafı Araç 14.6 Arnavutköy' den-kınalı Gişelerine Eskort Masrafı Araç 14.7 Ömerli' den-izmit Trafik Emn. Müd.Ne Eskort Masrafı Araç 14.8 Ömerli' den-kınalı Gişelerine Eskort Masrafı Araç 15 İl Mah. Çevre Kurulu Kararı' na Göre Kömür Üreticilerine Verilecek Torbalanmış Menşe Denetim Belgesi Ücret Tarifesi 15.1 Torbalanmış İthal Kömür Menşe Denetim Belgesi (1 Cilt (200 Sayfa, 50 Adet Geçişlik) Cilt 1,200

5 15.2 Torbalanmış Yerli Kömür Menşe Denetim Belgesi (1 Cilt (200 Sayfa, 50 Adet Geçişlik) Cilt 1, Yerli Tozdan Üretilen Torbalanmış Brk. Kömür Menşe Den. Belg. (1 Cilt (200 Sayfa, 50 Adet Geçişlik) Cilt 1, İthal Tozdan Üretilen Torbalanmış Brk. Kömür Menşe Den. Belg. (1 Cilt (200 Sayfa, 50 Adet Geçişlik) Cilt 1, Kaçak Yakıtlarla İlgili (Dökme,Torbalı,Toz Kömürler Ve Sıvı Yakıtlar) Yükleme,Nakliye Ücret Tarifesi 16.1 Torba Kömürler İçin Doldurma Masrafı tl/ton Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Nakliye Masrafı Tl/Ton-Km Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Kepçe Çalışma Ücreti Tl/Saat Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Doldurma Masrafı tl/ton 16.5 Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Yükleme Masrafı (Birinci Bodrum Kat) tl/ton 16.6 Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Yükleme Masrafı (İkinci Bodrum Kat Ve Aşağısı) tl/ton 16.7 Torba Kömürler İçin Yükleme Masrafı (Birinci Bodrum Kat) tl/ton Dökme (Torbasız) Kömürler İçin Depoda Bekleme Masrafı Tl/Ton-Gün Torba Kömürler İçin Nakliye Masrafı Tl/Ton-Km Torba Kömürler İçin Yükleme Masrafı (İkinci Bodrum Kat Ve Aşağısı) tl/ton Torba Kömürler İçin Depoda Bekleme Masrafı Tl/Ton-Gün Toz Kömürler İçin Nakliye Masrafı Tl/Ton-Km Toz Kömürler İçin Kepçe Marifetiyle Doldurma Masrafı Tl/Saat Toz Kömürler İçin İşçi Marifetiyle Doldurma Masrafı tl/ton Toz Kömürler İçin Yükleme Masrafı (Birinci Bodrum Kat) tl/ton Toz Kömürler İçin Yükleme Masrafı (İkinci Bodrum Kat Ve Aşağısı) tl/ton Toz Kömürler İçin Depoda Bekleme Masrafı Tl/Ton-Gün Sıvı Yakıtlar İçin Nakliye Masrafı Tl/Ton-Km Sıvı Yakıtlar İçin Depodan Nakil Aracına Alınma Masrafı tl/ton Sıvı Yakıtlar İçin Depo Masrafı Tl/Ton-Gün Sıvı Yakıtlar İçin Yukarıdaki İşlemler İçin Takip Ve Tespit Masrafı Tl/Araç 17 Yanıcı,Parlayıcı Ve Kimyevi Maddeler Depolama İzin Belgesi Ücret Tarifesi 17.1 Depolama İzin Belgesi ton Hafriyat Toprağının Geçi Depolanması Ücret Tarifesi 18.1 m3 Başına m3 0.3 AÇIKLAMALAR 1- Ücretlere KDV dahildir. 2- GC-ECD Analizi Ücret Tarifesi ; a) Vektörle mücadelede kullanılan ilaçların esasları pestisit içeriklidirler.bu ilaçların etkinliklerini görebilmek için pestisit miktarı analizlerinin yapılması gerekmektedir. b) Denizde iki veya daha fazla gemi arasında kirlilik görüldüğünde bu kirliliğin hangi gemiden olduğunun tespiti için her bir geminin muhtelif yerlerindeki madde ve atıklarından alınan numunelerin, kirli denizden alınan numuneler ile karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir. 5- Kömür Analizi Ücret Tarifesi;

6 a)kömürde verilecek (istenen) analizler için daha önce yapılması gerekli analizler varsa onlarında ayrıca ücretleri alınır. b) Kömürde üst ısıl değer cihazla ölçülerek bulunur. Alt ısıl değere üst ısıl değerden hesapla geçilir. 8- Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi Ücret Tarifesi; a) Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi için belirlenen 150 bedel,belgenin geçerlilik süresi olan 2 yıl için alınır. b) Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma İzin Belgesi için belirlenen ücret, İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait Resmi Hizmete Mahsus araçlardan alınmaz. 14- Başka İllere Gidecek Kömürler için Eskortlama Hizmeti Ücret Tarifesi; a)konvoyun Kemerburgaz kontrol noktasından, Hastal Kışlası E-6 karayolu-fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM Otoyolu güzergahını takiben İzmit Trafik Emniyet Müdürlüğü'ne kadar eskortlanması işi için kamyon na ücret alınması, b)konvoyun Kemerburgaz kontrol noktasından, Hastal Kışlası E-5 Karayolu-TEM Otoyolu güzergahını takiben Kınalıya kadar eskortlanması işi için kamyon na ücret alınması, c)konvoyun Arnavutköy kontrol noktasından, E-6 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM otoyolu güzergahını takiben İzmit Trafik Emniyet noktasına kadar eskortlanması işi için kamyon na ücret alınması, d)konvoyun Arnavutköy kontrol noktasından Mahmutbey-TEM Karayolu üzerinden Kınalı gişelerine kadar eskortlanması işi için kamyon na ücret alınması, e)konvoyun Ömerli Kontrol noktasından, Ümraniye E-6 TEM otoyolu güzergahından İzmit Trafik Emniyet noktasına kadar eskortlanması işi için kamyon na ücret alınması, f)konvoyun Ömerli kontrol noktasından Ümraniye E-6 Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM güzergahından Kınalı gişelerine kadar eskortlanması işi için kamyon na ücret alınması, g)konvoyun İkitelli gişelerinden TEM otoyolu- Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM otoyolu güzergahı üzerinden İzmit Trafik Emniyet noktasına kadar eskortlanması işi için kamyon na alınması, h)konvoyun Çamlıca gişelerinden TEM Otoyolu-Fatih Sultan Mehmet Köprüsü-TEM otoyolu güzergahı üzerinden İkitelli gişelerine kadar eskortlanması işi için kamyon na ücret alınması. 16- ) Kaçak Yakıtlarla İlgili (dökme,torbalı,toz kömürler ve sıvı yakıtlar)yükleme,nakliye Ücret Tarifesi; A-Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Dökme (Torbasız) Kömürler) İçin ; A-1)Yeddi-emine alınacak kömürlerden nakliye masrafı 2 /ton-km uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi, A-2)Kömür ve petrokok üreticisinin, ithalatçısının, pazarlamacısının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde kepçe ile kamyon doldurulması karşılığı olarak, kepçenin çalıştığı saat süresince 115./saat doldurma masrafının alınması, A-3)Kömür ve petrokok üreticisinin, ithalatçının, pazarlamacının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde işçi marifetiyle kamyona doldurulması karşılığında /ton doldurma masrafının alınması, A-4)Kömür ve petrokok, apartman kömürlüğünde ise birinci bodrum karşılığı için 20 /ton, ikinci bodrum kat ve daha aşağıdaki kömürler için 30 /ton kömürü çıkarma ve yükleme masrafı olarak alınması, A-5)Emanet alınan kömürler için depoda bekleme masrafı olarak günlük 25 /ton alınması, B-Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Torbalı Kömürler) İçin; B-1)Nakliye masrafı 2 /ton-km.uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi, B-2)Kömür ve petrokok üreticinin, ithalatçının, pazarlamacının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde işçi marifetiyle kamyona doldurulması karşılığında 20 /ton doldurma masrafının alınması, B-3)Kömür ve petrokok, apartman kömürlüğünde ise birinci bodrum kat karşılığı için 20 /ton, ikinci bodrum kat ve daha aşağıdaki kömürler için 20 /ton kömürü çıkarma ve yükleme masrafı olarak alınması, B-4)Emanete alınan kömürler için depoda bekleme masrafı olarak günlük 20 /ton alınması C-Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Toz Kömürler) İçin; C-1)Nakliye masrafı 2 /ton-km.uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi, C-2)Kömür ve petrokok üreticinin, ithalatçının, pazarlamacının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde kepçe ile kamyona doldurulması karşılığı olarak kepçenin çalıştığı saat süresinde 160 /saat doldurma masrafının alınması, C-3)Kömür ve petrokok, üreticinin, ithalatçının, pazarlamacının, sanayicinin deposunda cadde ve sokak üzerinde işçi marifetiyle kamyona doldurulması karşılığında /ton doldurma masrafının alınması, C-4)Kömür ve petrokok, apartman kömürlüğünde ise birinci bodrum kat karşılığı için /ton, ikinci bodrum kat ve daha aşağıdaki kömürler için /ton kömürü çıkarma ve yükleme masrafı olarak alınması, C-5)Emanete alınan kömürler için depoda bekleme masrafı olarak günlük 30/ton alınması, D- Kaçak Yakıtlarla İlgili Yükleme,Nakliye Hizmeti (Sıvı Yakıtlar) İçin; D-1)Nakliye masrafı 1,5 /ton uygulanması, köprü geçişi olması halinde de bu masrafın ilave edilmesi, D-2)Sıvı yakıt, pazarlamacının veya tüketicinin deposunda ise, depodan nakil aracına alınma masrafı olarak 25 /ton uygulanması, D-3)Emanete alınan sıvı yakıtların depoda günlük bekleme masrafı için 25/ton alınması. Yukarıda kaçak yakıtların taşınması esnasında şehir girişlerinde veya şehir içinde denetim ekiplerimizin dur ihtarına uymayıp kaçan araçlar için de plakalarına göre yasal işlem yapılmasının yanı sıra /araç olarak takip ve tespit masrafının alınması. 17- Yanıcı Parlayıcı ve Kimyevi Maddeler Depolama İzin Belgesi Ücret Tarifesi; Depolama İzin Belgesi; 1- GSM Ruhsatlı işyerlerine verilir, 2- Ücret tarifesi ayda en az 5 ton üzerinden hesaplanır, 3- Aşağıdaki Tehlikeli Kimyasal Madde Sınıflarından alınır, II. Sınıf: Basınçlı Gazlar III: Sınıf: Yanıcı Sıvı Maddeler IV. Sınıf: Yanıcı Katı Maddeler V. Sınıf: Oksitleyici Maddeler

7 VI. Sınıf: Zehirli Maddeler VIII. Sınıf: Aşındırıcı(Korrozif) Maddeler

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER

2013 YILINDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER NDA UYGULANACAK ÜCRET TARİFELERİ İÇİNDEKİLER SIRA NO TARİFENİN NEV'İ KARAR NO KARAR TARİHİ SAYFA NO 1 ACİL YARDIM VE CANKURTARMA MÜDÜRLÜĞÜ 2 ANADOLU YAKASI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ 3 ATIK YÖNETİMİ MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2015 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü YETKİLİ ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUVARLARI 2014 YILI ASGARİ FİYAT TARİFESİ EMİSYON KAPSAMINDA NUMUNE ALMA / ÖRNEKLEME Uçucu Organik Bileşikler

Detaylı

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi

Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi Denizli Büyükşehir Belediyesi 2015 Yılı Ücret Tarifesi DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 2015 YILI ÜCRET TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 4 ÇEŞİTLİ ÜCRETLER 4 İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI

ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI ENDÜSTRİYEL HİZMET FİYATLARI 2015 YILI i İÇİNDEKİLER ENDÜSTRİYEL HİZMETLER İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ... 1 BAŞVURU... 1 HİZMET BEDELİNİN ÖDENMESİ... 1 RAPORLAMA... 1 BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ... 2 ÇEVRE VE TEMİZ

Detaylı

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi

2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Yılı Vergi, Harç ve Ücretler Tarifesi 2014 Denizli Belediyesi DENİZLİ BELEDİYESİ 2014 YILI VERGİ, HARÇ VE ÜCRETLER TARİFESİ İçindekiler MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 4 Çeşitli Ücretler 4 Su Tarifesi 5

Detaylı

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU

KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU KOBİ LER İÇİN ÇEVRE KILAVUZU İÇERİK 1 SANAYİDE TÜRK ÇEVRE MEVZUATI UYGULAMALARI...6 1.1. Katı Atıkların Yönetimi...6 1.2. Sanayide Ambalaj Atıkları Yönetimi...7 1.2.1. Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri...8

Detaylı

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi

GREEN KOCAELİ Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi Yayın Tarihi: Temmuz, 2012 MARKA Yayınları Serisi KOCAELİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ Doğu Marmara Kalkınma Ajansı nın (MARKA) 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı GELİŞMİŞ REHABİLİTE VE ENDÜSTRİYEL

Detaylı

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ

VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ VATANDAġA SUNULAN HĠZMETLERDE ĠSTENĠLEN BELGELER ve Ġġ BĠTĠRME SÜRELERĠ ÇEVRE YÖNETĠMĠ ġube MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENĠLEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 2. Kapasite raporu,

Detaylı

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU

İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU İSTANBUL İLİ BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI EVSEL ATIK TARİFE RAPORU 1 1.GİRİŞ Bu rapor; 27/10/2010 tarih 27742 sayılı resmi Gazete de yayınlanan Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin

Detaylı

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1

Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 Çevre Durum Raporu ARALIK-2012 Haz: Osman ERKAN Ç.Y.M Sayfa 1 İÇİNDEKİLER Sayfa 1.ETİ KROM A.Ş. 3 1.1 Yönetim Organizasyonu ve Personel Bilgisi 4 1.2 Nakliye Lojistik Taşıma Yönetimi 4 2. Mevcut Yüksek

Detaylı

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI

TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI TÜRKİYE DE ATIK MEVZUATI BELEDİYE ATIKLARI Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi Yatırımları İşletmede : 59 İnşaat ve ihale safhası : 40 Plan-proje safhasında : 35 (yer seçimi aşamasında olanlar hariç) Metan

Detaylı

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER

NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER NUMUNE ALMA ĐLKELERĐ, SAKLAMA VE TAŞIMA KOŞULLARI, ARAZĐDE ÖLÇÜLECEK PARAMETRELER 2 Numune Tanımı Bir kütleden, kütlenin herhangi bir özelliğini tayin etmek için alınan, kütlenin genelini temsil eden ve

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 14.03.1991 tarih ve 20814 sayı BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; hertürlü atık ve artığın çevreye zarar verecek şekilde,

Detaylı

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Kurallar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, atıkların yakılmasının çevre üzerine olabilecek olumsuz

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372

Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KĐRLĐLĐĞĐ KONTROLÜ YÖNETMELĐĞĐ NUMUNE ALMA VE ANALĐZ METODLARI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814

1/44 : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ. Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991. Resmi Gazete Sayısı : 20814 İlgili Bakanlık Yönetmelik Adı : Çevre ve Orman Bakanlığı : KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı : 20814 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıș; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Sayfa: 1 / 22 1 AMAÇ 3 2 KAPSAM 3 3 İLGİLİ KANUN VE YÖNETMELİKLER 3 4 PROJE AŞAMASINDA İZİN ALMA İŞLEMLERİ 4 4.1 ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLUMLU/ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARARI 4 4.1.1 ÇED Olumlu/ÇED

Detaylı

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2

MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI...2 İÇİNDEKİLER MALİ HİZMETLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI....2 GELİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ.........2 İLAN REKLAM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 2 DESTEK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI... 11 EMLAK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ... 11 ZABITA DAİRESİ BAŞKANLIĞI...

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 14.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20814 KATI ATIKLARIN KONTROLU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık ve artığın çevreye zarar

Detaylı

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi

Ercan TOPACA Kocaeli Valisi SUNUŞ Sanayileşme konusunda 1970 lerden itibaren yaşanan hızlı gelişme ve nüfustaki artış nedeniyle çevre kirliliğinin artarak küresel boyutlara ulaşması ile çevre konusu daha fazla önem kazanmıştır. Bu

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA ANALİZLER VE KONTROLLER KATALOGU

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA ANALİZLER VE KONTROLLER KATALOGU T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 2014 YILI DÖNER SERMAYE KAPSAMINDA ANALİZLER VE KONTROLLER KATALOGU (Analiz/Kontrol Fiyatlar Listesi) Malatya, 2014 İÇİNDEKİLER Konu Sayfa No Mühendislik Fakültesi

Detaylı

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ MALĠ HĠZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ĠLE ĠLGĠLĠ ÜCRETLER ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ Vergi Dönemi: İlan ve Reklam Vergisi beyanname verme süreci içinde ödenir. Yıllık ilan ve reklamlara ait vergilerin

Detaylı

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI

EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI EVSEL VE KENTSEL ARITMA ÇAMURLARININ TOPRAKTA KULLANILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; arıtma çamurlarının toprakta

Detaylı

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ

KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ T.C. ÇEVRE BAKANLIĞI KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELĠĞĠ - 14.3.1991 tarih ve 20814 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıģ; - 03.04.1991 tarih ve 20834 sayılı Resmi Gazete de - 22.02.1992 tarih ve 21150 sayılı

Detaylı

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.

ÇEVRE NORM DANIŞMANLIK MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ. R. Gazete No. 20814 R.G. Tarihi: 14.3.1991 Devlet Bakanlığından: --------------------- KATI ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; her türlü atık

Detaylı

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ

BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ BANDIRMA ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ Doküman No:2015/ 1 Yayın Tarihi: 03.03.2015 Revizyon Tarihi: Revizyon No: İÇİNDEKİLER 1- BÖLÜM 1.AMAÇ...3 2- BÖLÜM 2.KAPSAM....3 3- BÖLÜM

Detaylı