KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ"

Transkript

1 KAYNAK: Guide to Positive Performance Measurement in the Western Australian Minerals and Resources Industry Guide%20to%20Positive%20Performance%20Measurement-v115.pdf 1. İSG POLİTİKASI 1.1. LİDERLİK VE YÖNETİMİN TAAHHÜDÜ AMAÇ: Üst yönetimin İSG ile ilgili taahhüdünün gösterilmesi Performans Ölçüm Kriterleri; o İSG sorumlularının İSG ile ilgili almış oldukları eğitimler o Yöneticilerin İSG ile ilgili aldıkları eğitimler o Yöneticilerin İSG tetkiklerine katılım durumu o Üst düzey yöneticiler tarafından açılışı yapılan İSG eğitimlerinin sayısı o Üst düzey yöneticilerin katıldığı İSG toplantıları sayısı o İSG nin standart toplantı gündemi olduğu aylık toplantı sayısı o Önemli riskler için gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi AMAÇ: Tüm İSG faaliyetlerinin tanımlanmış, dökümante edilmiş ve yeterli kaynak ayrılmış olmasının güvence altına alınması o İSG hedefleri için ayrılan bütçe o İSG yönetim sisteminin özel bileşenleri için 100 çalışan başına aylık/ 3 aylık/ yıllık harcanan YTL o İSG Yönetim sisteminin tüm bileşenleri için aylık/ 3 aylık/ yıllık harcanan YTL 1.2. İSG POLİTİKASI AMAÇ: Kuruluşta güvenlik ve sağlık kültürünün değerlendirilmesi Performans Ölçüm Kriterleri : ( Not: Bu indikatörler ve ölçümler yıllık hedefler olarak kullanılamayabilir, ancak İSG performansı için iyi uygulama standartlarıdır. Tetkiklerde kullanılabilir.) o Politika yıllık olarak gözden geçiriliyor mu? o İSG Yönetim sisteminde referans alınıyor mu? o Üst yönetim tarafından imzalanmış ve tarih atılmış mı? o İSG yönetim sisteminde, mevzuatta, proseste olan değişiklikler de güncelleniyor mu? o Tüm çalışanlara ve taşeronlara iletilmiş durumda, isteyenler politikaya ulaşabiliyor mu? o Politika tüm çalışanlar tarafından anlaşılmış ve özümsenmiş durumda mı? 1

2 2. PLANLAMA 2.1. RİSK YÖNETİMİ İÇİN PLANLAMA AMAÇ: Tüm tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, önceliklendirilmesi ve uygun şekilde yönetilmesinin güvence altına alınması. o Kendi tehlike ve risklerini tanımlayan bölümlerin sayısı o Bölümlerde yüksek önem derecesine sahip olarak tanımlanan risklerin sayısı o Risk değerlendirmelerinin gözden geçirilme periyodu o Kaynakta önleme yolu ile önem dereceleri düşürülen veya önlenen riskler o Kontrol tedbirlerinin uygulanma durumu 2.2. AMAÇLAR VE HEDEFLER AMAÇ: İSG nin iyileştirilmesi için amaçlar ve ölçülebilir hedeflerin oluşturulma durumunun değerlendirilmesi o Bir yıl içerisinde oluşturulan amaçlar ve hedefler o Amaçlar ve hedeflerin içerisinde İSG politikasına uygun olanların sayısı 2.3. İSG YÖNETİM PROGRAMLARI AMAÇ: İSG faaliyetlerinin planlı ve sistematik olma durumunun değerlendirilmesi. o İSG yönetim programı oluşturan birimlerin % si o Yönetim programlarının risk değerlendirmelerde belirtilen gerekli faaliyetle uygunluk durumu o İSG yönetim sistemini destekleyebileceği tanımlanan faaliyetlerin sayısı o Ayrılan bütçe ile kontrol edilen risklerin yüzdesi 3. UYGULAMA 2

3 3.1. HESAP VERME VE SORUMLULUK AMAÇ: Yasal zorunluluğu olan personelin İSG ile ilgili kendi sorumluluklarının bilincinde olup olmadıklarının değerlendirilmesi o Görev tanımlarında İSG ile ilgili sorumlulukları tanımlanmış olan personelin yüzdesi AMAÇ: İSG ile ilgili sorumluluğu ve hesap verme durumu olan personelin tanımlanmış, dökümante edilmiş ve anlaşılmış olup olmadığının değerlendirilmesi o Önemli personel pozisyonlarında İSG ile ilgili sorumlulukları ve hesap verme durumları tanımlanmış olan personelin yüzdesi o Personelin pozisyonla ilgili performans değerlendirme kriterleri içerisinde İSG ile ilgili performans indikatörlerinin yüzdesi o İSG ile ilgili olarak görev tanımları gözden geçirilen personle % si o İSG ile ilgili performans formlarında belirtilen ve karşılaşılan kişisel hedefler. AMAÇ: Taşeronların İSG Performansının güvencede olup olmadığının değerlendirilmesi o Taşeronların İSG kurallarına uyum durumu 3.2. DANIŞMA, MOTİVASYON, BİLİNÇ AMAÇ: Çalışanların tool-box toplantılarına düzenli katılım durumlarının değerlendirilmesi. o Planlanan ve gerçekleştirilen tool-box toplantılarının sayısı o Vardiya başına katılan çalışanların yüzdesi o Toplantılarda kararlaştırılan aksiyonlar arasında tamamlanmış olan aksiyonların yüzdesi. AMAÇ: İşyerinde İSG ile ilgili konuların iş gücü ile tartışma durumunun değerlendirilmesi o Çalışma grupları ile birlikte gözden geçirilen SOP, risk değerlendirme, vb. sayısı o İşle ilgili proseste veya çalışma ortamında olabilecek değişikliklerin rutin gündem olarak tartışıldığı tool-box toplantı sayısı. 3

4 AMAÇ: Kritik faaliyetler için SOP lerin varlığının değerlendirilmesi o Kritik faaliyetler için tamamlanan SOP sayısı AMAÇ: İş gücünün iş güvenliğinin sahada proaktif ve reaktif şekilde yönetilmesi ile ilgili algılamasının değerlendirilmesi. o Güvenlik iklimi ve güvenlik kültürü oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen aksiyon sayısı o Çalışanların yöneticilerinin İSG ile ilgili taahhüdünü ve uygulamalarını değerlendirme sonuçları ( çok yüksek, yüksek, orta, düşük vb. ) o İş ortamında, tesiste, ekipmanda ve materyallerde olabilecek değişikliklerin tartışıldığı İSG toplantılarının sayısı o tool-box toplantılarında gündeme getirilen hususların ne kadarının aksiyon haline getirildiği o vb. AMAÇ: İSG yönetiminin profilinin iyileştirilmesi o Çalışma grubu veya bölüm seviyesinde 3 aylık/ yıllık hedef karşılama durumu o Çalışma grubu veya bölümler tarafından gerçekleştirilen İSG iyileştirmeleri dolayısıyla ödül alanların sayısı EĞİTİM-YETKİNLİK AMAÇ: Çalışanların yetkinliğinin güvence altına alınması için kendileri ile ilişkili yeterli eğitim alıp almadıkları veya talimat verilip verilmediğinin değerlendirilmesi. o Gerçekleştirilen eğitim ihtiyaçları analizi sayısı o Eğitim ihtiyaçları analizi ile uyumlu şekilde çalışanlar tarafından alınan eğitimlerin sayısı o Planlanan eğitimler arasında İSG eğitimlerinin yüzdesi o Ayda / 3 ayda / yılda spesifik İSG eğitimi alan çalışan sayısı o Etkinliği ve uygunluğu değerlendirilen İSG eğitimlerinin sayısı o Elle taşıma eğitimi alıp iskelet sistemi rahatsızlığı geçirmemiş personel sayısı o İş izni eğitimi alıp iş izni ile ilgili herhangi bir uygunsuzluğu bulunmayan personel sayısı o Özel bir konuda ( örneğin elektrik, KKD, ekranlı araçlar, el aletleri vb.) eğitim alıp bu özel konuda uygunsuzluğu bulunmayan personel sayısı o Eğitimlerde istenen davranışları sergileyen personelin başarı yüzdesi o Gerekli yetkinlik seviyesini sağlayan personel yüzdesi o İşe giriş eğitimi almış olan çalışanların yüzdesi o İlkyardım eğitimi almış olan personelin yüzdesi o İSG eğitimi almış olan yönetim kademesinin yüzdesi o Etkinliği ve uygunluğu açısından iyi veya çok iyi olarak değerlendirilmiş olan İSG eğitimlerinin yüzdesi 4

5 KURULUŞLAR İÇİN İSG PERFORMANS ÖLÇÜM KRİTERLERİ AMAÇ: Güvenli ve yetkin çalışan durumunun değerlendirilmesi o Eğitim planlarında takvime bağlanmış olan eğitimlerin tamamlanma durumu o Eğitim eksikliği en büyük sebebi olan kaza / vaka yüzdesi 3.4. İLETİŞİM AMAÇ: İSG ile ilgili konuların etkin iletişiminin sağlanması o Tutanakları olan İSG ile ilgili toplantı yüzdesi o Toplantılardan sonra 3 gün içerisinde iletilen toplantı tutanaklarının yüzdesi o Aylık / üç aylık / yıllık iletilen iş güvenliği bültenlerinin, vb. sayısı. o Tüm iş gücüne iletilen bültenlerin sayısı o İSG kurulu toplantılarının sayısı o Son yıl içerisinde gözden geçirilen SOP sayısı o Tool-box toplantılarına katılan yöneticilerinin yüzdesi AMAÇ: İSG ile ilgili hususların sistematik olarak iletilip iletilmediğinin değerlendirilmesi o Kazaların, vakaların, tehlikelerin rutin olarak tartışıldığı toolbox toplantılarının sayısı o Çalışma ortamında / ekipmanlarda / proseste, malzemelerdeki değişikliklerin tartışıldığı toolbox toplantılarının yüzdesi o İSG ye ayrılmış olan duyuru panoları ve arasında aylık olarak güncellenenlerin yüzdesi o İSG toolbox toplantılarına katılan çalışanların yüzdesi 3.5. RAPORLAMA AMAÇ: İSG hususları ile ilgili raporlama şartlarının biliniyor ve anlaşılmış olması o Kazaların / vakaların derhal raporlanması gerektiğinin tartışıldığı toolbox toplantılarının sayısı o Kaza-vaka raporlamanın tartışıldığı eğitimi alan personel sayısı o Bölüm veya çalışma grubu başına aylık / 3 Aylık / yıllık raporlanan ramak kala veya kaza sayısı o Bölüm veya çalışma grubu başına aylık / 3 aylık / yıllık raporlanan iyileştirme önerileri o Herhangi bir ramak kala raporlandıktan sonra önlem alınmadan olmuş vaka sayısı o Tekrar eden vakaların sayısı o Aynı gün içerisinde raporlanan vakaların yüzdesi (Vaktinde raporlamanın ölçümü açısından ) 5

6 o Vakadan sonra 24 saat içerisinde tamamlanan ve İSG sorumlusu tarafından alınan vaka raporlarının yüzdesi o İSG performans istatistiklerini her ayın / 3 ayın son üç günü içerisinde raporlayan bölümlerin yüzdesi o Aylık / 3 aylık / yıllık raporlanan yaralanma sayısı 3.6. İSG YÖNETİM SİSTEMİNİ DESTEKLEYEN TÜM DÖKÜMANTASYON AMAÇ: İSG yönetim sistemini destekleyen tüm dökümanlar o Sahada iş izni gerektirdiği bilinen işler arasında iş izni formu doldurulmuş olanların yüzdesi o İş izni alınmadan gerçekleştirilen işlerin sayısı 3.7. RİSK YÖNETİMİ: TEHLİKE TANIMLAMA, RİSK DEĞERLENDİRME, KONTROL. AMAÇ: Tehlikelerin ve risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolü. o Aylık / 3 aylık / Yıllık yeni yapılan risk değerlendirme sayısı o Aylık / 3 Aylık / Yıllık gözden geçirilen risk değerlendirme sayısı o Aylık / 3 Aylık / Yıllık hazırlanan SOP sayısı o Aylık / 3 Aylık / Yıllık saha denetimi sayısı o Haftalık/ Aylık/Yıllık temizlik düzen denetimleri sayısı o Haftalık/Aylık/Yıllık olarak raporlanan ve tıbbi müdahale gerektiren tüm yaralanmalar arasında araştırma yapılanların yüzdesi o Haftalık/Aylık/Yıllık olarak raporlanan ve kayıp iş günü olan tüm yaralanmalar arasında araştırma yapılanların yüzdesi AMAÇ: Tehlike ve risklerin tanımlanması, değerlendirilmesi ve kontrolüne tutarlı bir yaklaşım getirilmesi o Risk değerlendirme ve kontrol tedbirlerinin uygulanmasını müteakip tanımlanmış önemli risklerden kaynaklanan yaralanmaların sayısı o Uygulanan ancak başarısızlığa uğrayan risk kontrol tedbirlerinin sayısı o Kontrol tedbirleri uygulanan alanlarda tekrar eden vakaların sayısı o Risk değerlendirme çalışmalarının sonuçlarına göre tanımlanan riskler arasında kontrol edilenlerin yüzdesi o Risk değerlendirmeleri ile ilgili düzeltici faaliyetlerin sayısı o Risk kontrol hiyerarşisine göre kaynağında önlenen veya azaltılan risklerin sayısı o vb 6

7 3.8. RİSK YÖNETİMİ: MAL, HİZMET VE EKİPMAN SATIN ALMA AMAÇ: Mal, hizmet ve ekipman satın almadan önce risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi o ISG risk değerlendirmesi yapılarak alımı yapılan büyük satın almaların yüzdesi o Taşeronlar da dahil olmak üzere ekipmanların satın alımı sürecine katılan personelin yüzdesi o ISG risk değerlendirmesi sonucu satın alınan tesis/ekipmanı kullanan personelin yaralanma yüzdesi o Yeni ekipmanlar satın alınmadan önce gerçekleştirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi o ISG konusunda şartları içeren hizmet sözleşmelerinin yüzdesi o Yeni satın alınmış olup önleyici bakım planına dahil edilen tesis/ekipmanın yüzdesi o ISG standartlarını ve şartlarını sağlayan ekipmanların yüzdesi o Satın alma kurallarında İSG ile ilgili şartların sayısı RİSK YÖNETİMİ: TASARIM, İMALAT, MONTAJ VE İŞLETME: AMAÇ: Tasarım, İmalat, Montaj ve İşletmeye Alma süreçlerinden önce İSG tehlike ve risklerinin tanımlanmasını ve değerlendirilmesini sağlamak o Ekipman/tesis alımlarından önce risk değerlendirmesini sistematik olarak uygulayan birimlerin yüzdesi o Tasarım ve imalat süreçlerinde gözden geçirilen risk değerlendirmelerin yüzdesi o Montaj ve işletme aşamalarında gözden geçirilen risk değerlendirmelerinin yüzdesi o Risk değerlendirmesi yapılmadan kurulmuş olan tesis/ekipmanlarda yaralanma yüzdesi RİSK YÖNETİMİ: DEĞİŞİM YÖNETİMİ AMAÇ: İşyerindeki tüm değişikliklerin uygulanmadan önce bilinmesinin, değerlendirilmesinin ve kontrol edilmesinin sağlanması o İşyerinde yapılacak değişikliklerin İSG boyutunun tartışıldığı toplantı sayısı o Operasyonel değişikliklerin İSG boyutunun tartışıldığı toplantı sayısı o İşyerindeki değişikliklerin İSG boyutunun periyodik olarak tartışıldığı toplantı sayısı o Vardiya teslim raporu hazırlayan birim sayısı RİSK YÖNETİMİ: TAŞERONLARIN YÖNETİMİ AMAÇ: Tüm taşeronların etkin ve uyumlu İSG yönetim sistemine sahip olmasının sağlanması 7

8 o Önemli risklerini belirlemiş olan taşeronların sayısı o Belirli bir periyotta taşeronlarla İSG konusunda yapılan toplantı sayısı o Kuruluşun İSG şartlarının tümüyle bilincinde olan taşeron sayısı o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı ramak kala olay sayısı o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı 3 günden az iş günü kaybıyla sonuçlanan yaralanma sayısı o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı 3 günden fazla iş günü kaybıyla sonuçlanan yaralanma sayısı o Belirli bir periyotta taşeronlara yapılan İSG denetimleri sayısı o Belirli bir periyotta taşeronların raporladığı meslek hastalığı sayısı ACİL DURUM HAZIRLIKLARI VE MÜDAHALE ACİL DURUM MÜDAHALE AMAÇ: Plansız bir olayın etkilerinin minimize edilmesi o Gerçekleştirilen acil durum tahliye tatbikatlarının sayısı o Acil durum müdahale ve koordinasyon konusunda eğitilmiş personel sayısı o Acil durum müdahale/tahliye tatbikatlarına katılan personel sayısı o Gerçekleştirilen acil durum müdahale tatbikatlarının sayısı o Çalışanların/halkın/medyanın bilgilendirilmesi konusunda eğitim almış personel sayısı o Periyodik bakım programına alınan acil durum ekipmanlarının yüzdesi o Uygunluk ve etkinlik açısından test edilen acil durum sistemlerinin (Yangın sistemi, yangın hidrantları, alarmlar, vb.) ACİL DURUM HAZIRLIKLARI VE MÜDAHALE YARALANMA YÖNETİMİ AMAÇ: Etkin bir yaralanma yönetim sisteminin sağlanması o İlk yardım konusunda eğitim almış personel yüzdesi o İlk yardım ekipmanlarının kontrolü için yapılan denetim sayısı o Belirli bir periyotta ilk yardım gerektiren vaka sayısı o Belirli bir periyotta tıbbi müdahale ve tedavi gerektiren vaka sayısı o Belirli bir periyotta ilk yardım gerektiren ve tıbbi müdahaleyle sonuçlanan vaka sayısı o Yaralanmalar dolayısı ile toplam işgünü kaybı 4. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 4.1. İSG YÖNETİM SİSTEMİNİN İZLENMESİ AMAÇ: İSG Yönetim sisteminin izlenmesi ve ölçülmesi 8

9 o İSG Yönetim Sistemi eğitimi alan personel sayısı o İSG risk değerlendirmelerini gerçekleştiren birim sayısı o Birimlerine özgü İSG risklerinin önlenmesine/azaltılmasına yönelik hedefler oluşturan birim sayısı o İSG yönetim sisteminde iyileştirme gerçekleştirilen durumların yüzdesi o Hedeflerin üzerinde veya altında elde edilen sonuçların yüzdesi 4.2. DENETİM, TEST VE İZLEME AMAÇ: Mekanik, çevresel, kişisel ve biyolojik dahil olmak üzere tüm tehlikelerin izlenmesi ve ölçülmesinin sağlanması o Belirli bir periyotta gerçekleştirilen İSG denetimi sayısı o Tesis ekipmanın İSG denetimini yapabilecek yetkinlikte olan personel sayısı o Aydınlatma ölçümü yapılan alan sayısı o Aydınlatma ölçüm değeri standartlara uygun olan alan sayısı o Gürültü ölçümü yapılan alan sayısı o Gürültü maruziyet değeri 85 dba nın üzerinde olan alan sayısı o Topraklama ölçümü yapılan nokta sayısı o Topraklama ölçüm değeri standardın üzerinde olan nokta sayısı o Ortam havası ölçümü yapılan alan sayısı o Ortam havası ölçümü standardın üzerinde olan alan sayısı o Kullanma suyu ölçümü yapılan alan sayısı o İçme suyu ölçümü yapılan sebil sayısı o Periyodik sağlık gözetimine tabi tutulan personel sayısı o Göz muayenesi yapılan personel sayısı o İşitme muayenesi yapılan personel sayısı o. muayenesi yapılan personel sayısı o Ekipmanlarda bakımsızlık kaynaklı yangın/tutuşma sayısı o Havalandırma sistemlerinin arıza sayısı o Yer seviyesinden düşme vakalarının sayısı o Yüksekten düşme vakalarının sayısı o Gıda zehirlenmeleri vakalarının sayısı o İçme suyu kontaminasyonu vakalarının sayısı o İşe girişte sağlık gözetimi yapılan personel sayısı o İş değişikliğinden önce sağlık gözetimi yapılan personel sayısı o Arızalanan ekipman sayısı o Yangın söndürücülerin sayısı o Koruyucu gereken ve koruyucusu olan ekipman sayısı 4.3. İSG YÖNETİM SİSTEMİ TETKİKLERİ AMAÇ: ISG yönetim sisteminin uygunsuzluklar açısından değerlendirilmesi 9

10 o ISG tetkikleri sayısı (ISG yönetim sistemi, ISG mevzuatı, Hijyen, Tehlikeli maddeler, vb.) o Haftalık/aylık/yıllık olarak tanımlanmış güvenli davranış sayısı o Haftalık/aylık/yıllık olarak tanımlanmış güvenli olmayan davranış sayısı o Denetçi eğitimi alan personel sayısı o Tetkiklerde tanımlanmış olan birimlere göre uygunsuzluk sayısı o Risk değerlendirme eğitimi almış olan personel sayısı 4.4. DÜZELTİCİ VE ÖNLEYİCİ FAALİYET: AMAÇ: Denetimlerden, vakalardan, vb. elde edilen tüm sonuçların araştırılması ve uygunsuzlukların önlenmesi o Düzeltici faaliyetlerin tartışıldığı İSG toplantıları sayısı o Uygulanan düzeltici faaliyet sayısı 4.5. VAKA ARAŞTIRMASI AMAÇ: Tüm vakaların araştırılması ve tekrarlanmalarının önlenmesi o Bir vakanın olmasını müteakip 3 gün içersinde yapılmış olan araştırmaların sayısı o Belirli bir dönem içerisinde olan vakalar ve bunların arasından kök sebep analizi yapılarak araştırılanların sayısı o Kaza araştırmalarına katılan personel sayısı o Bir vakaya bağlı olarak revize edilen SOP lerin sayısı o Bir vakaya bağlı olarak revize edilen risk değerlendirmelerinin sayısı o Bir vakaya bağlı olarak uygulanan düzeltici faaliyetlerin sayısı o Bir vakaya bağlı olarak verilen eğitimlerin sayısı 10

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK

sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK sürdürülebilir bir dünya için kurumsal çözümler İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ DOĞRU ANLAMAK VE UYGULAMAK İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği - Türkiye, 2015 Göksu Evleri Göztepe Mah. Akkavak Cad.

Detaylı

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir.

SHE Standartları. İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları. Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. SHE Standartları 1 SHE Standartları İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Koruma Standartları Revizyon 3 - Aralık 2010, 1 Aralık 2010 tarihinden itibaren geçerlidir. 2 İçindekiler SHE Standartları İçindekiler

Detaylı

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ

OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 1 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARDLARI TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TS EN ISO 14001:2004 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ TS OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIGI ve GÜVENLİĞİ

Detaylı

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ)

ENTEGRE EL KİTABI (ISO 9001-ISO 14001-OHSAS 18001-ISO 10002 YÖNETİM SİSTEMLERİ) Sayfa No: 1/34 Sistem Elemanları Sayfa No STANDART NO ISO 9001 ISO 14001 EYS Elemanları Referans Çizelgesi 1-2 - - - Fakülte Tanıtımı 3 - - - Entegre El Kitabının Kullanılması 4-5 - - - OHSAS 18001 Entegre

Detaylı

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU

İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU İL ÖZEL İDARESİ ASFALT ŞANTİYESİ TEHLİKE VE RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU GİRİŞ Bu Tehlike ve Risk Değerlendirme Raporu 29 Aralık 2012 Cumartesi günü Resmi Gazetede yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: İNŞAAT SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ

KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: MADEN SEKTÖRÜ Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen İSGİP (Türkiye`de İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Koşullarının

Detaylı

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARDİN SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönetmelik, MARSU Genel Müdürlüğü nde

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞMALARI RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI PROJE SORUMLULARI - İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HANDE KUTLU ALTUNBAY ELİF ÖZTÜRK FULYA NASUHOĞLU ŞAHİN SERVET KIVANÇ AYTAÇ

Detaylı

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015

ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 ULAŞTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ 01 NİSAN 2015 18001:2008 İSG YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL EĞİTİMİ Kadir TOMAS Çevre Yüksek Mühendisi İş Güvenliği Uzmanı

Detaylı

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI

ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL KİTABI Sayfa No : 1 / 19 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ & İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ ENTEGRE EL HAZIRLAYAN SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ ONAYLAYAN GENEL MÜDÜR ÜNVAN ADET KOPYA NO 1.SEÇ YÖNETİM TEMSİLCİSİ 1 (ORJİNAL)

Detaylı

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010

KALİTE EL KİTABI Döküman Kodu Dok. Rev. No Dok. Yayın Tarihi MİM.KEK 04 28.01.2010 Sayfa 1/25 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 1 1. Firma Tanıtımı... 3 2. Entegre Yönetim Sistemi Kapsamı... 3 3. Organizasyon Şeması... 4 4. ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ... 5 4.1. Genel Şartlar... 5 4.2. Dökümantasyon

Detaylı

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI

GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ EL KİTABI Sayfa No: 1/30 GIDA GÜVENLİĞİ TS EN ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ STANDART ŞARTLARINA UYGUN OLARAK HAZIRLANMIŞTIR. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi TEL : (0) 422 3410660-70 FAKS : (0) 422 341 07 28

Detaylı

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI

OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ STANDARDI VE KONVEYÖR İMALATI YAPAN BİR FİRMADA UYGULANMASI Yrd. Doç. Dr. Ufuk CEBECİ İTÜ ufuk_cebeci@yahoo.com Mustafa CANOLCA İTÜ canolcamc@yahoo.com ÖZET Gelişen

Detaylı

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI

SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI SİİRT TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI KALİTE EL KİTABI DOKÜMAN KODU: KEK REVİZYON NO: 00 YAYIN TARİHİ: 01.12.2010 KONU : İÇİNDEKİLER BÖLÜM NO : A KEK DOKÜMA N NO KONU A İÇİNDEKİLER - B REVİZYON SAYFASI

Detaylı

OTOYOL A.Ş. Politikaları

OTOYOL A.Ş. Politikaları EK S: OTOYOL A.Ş. Politikaları GEBZE ORHANGAZİ İZMİR OTOYOLU OTOYOL A.Ş. EKLER Gebze Orhangazi İzmir Otoyol Projesi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu İç Yönetmeliği PRO-002 Rev 0 3 of 29 İÇİNDEKİLER TABLOSU

Detaylı

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi

Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com. info@merkezsaglikosgb.com. Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Bize Ulaşın www.merkezsaglikosgb.com info@merkezsaglikosgb.com Ortak Sağlık Güvenlik Birimi HAKKIMIZDA Merkez Sağlık OGSB; İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında firmalara çözüm ortağı olmak üzere kurulmuştur.

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir. Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi

Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi Entegre Yönetim Sistemleri Eğitimi ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 22000 USB Ulusal Sistem Belgelendirme M. Tevfik ARPACI (Yönetim Sistemleri Baş Denetçisi / Eğitmen) ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANKARA ÜNİVERSİTESİ TANDOĞAN YERLEŞKESİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİİÇ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1) (1) Bu İç Yönetmelik, Ankara Üniversitesi Tandoğan Yerleşkesinde

Detaylı

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 29 Aralık 2012 Resmi Gazete Sayı : 28512 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç, Et ve Balık Kurumu. Kombinası Müdürlüğünde sağlık

Detaylı

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer

MADEN SEKTÖRÜ : Mermer KOBİ ler için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Rehberi: Risk Değerlendirmesi, İSG Performans İzleme ve Sağlık Tehlikeleri MADEN SEKTÖRÜ : Mermer Bu rehber, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından

Detaylı

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ

EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ EKİN EFE ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMİ Ekin Efe OSGB; 2012 yılı itibari ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ortak sağlık ve güvenlik birimi olarak hizmet vermek amacıyla yetkilendirilmiştir.

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi

Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Çevre Yönetim Sistemi Rehberi Aralık 2008 ISBN 978-9944-60-399-7 1. Baskı, 750 Adet Aralık 2008 İstanbul Sanayi Odası Yayınları No: 2008/11 Çevre Şubesi Meşrutiyet Caddesi

Detaylı

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU

KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU KLINIK LABORATUVAR AKREDİTASYONUİ DÜZEN LABORATUVARLAR GRUBU XX. KLINIK BİYOKİMYA GÜNLERİ Sema ARAL AKREDİTASYON Bir kuruluş veya bireyin belirli faaliyetleri yürütmek için yeterliliğinin yetkili bir kurum

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ

Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 29.12.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28512 Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ RĠSK DEĞERLENDĠRMESĠ YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin

İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesinin

Detaylı