Meslek Hastalıklarını Neden Tespit Etmeliyiz. Dr. Özkan Kaan KARADAĞ (MD) İş Sağlığı Bilim Uzmanı (MSc) İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Meslek Hastalıklarını Neden Tespit Etmeliyiz. Dr. Özkan Kaan KARADAĞ (MD) İş Sağlığı Bilim Uzmanı (MSc) İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi"

Transkript

1 Meslek Hastalıklarını Neden Tespit Etmeliyiz. Dr. Özkan Kaan KARADAĞ (MD) İş Sağlığı Bilim Uzmanı (MSc) İstanbul Meslek Hastalıkları Hastanesi

2 Meslek Hastalıklarını Neden Tespit Etmeliyiz Sunumun Ana Hatları: Tedavi açısından Sigorta olayı açısından Hukuk olayı açısından Farkında olma durumu ve sağlığın korunması fırsatı açısından

3 Tedavi açısından 1 Birçok meslek hastalığı için klasik tedavi yaklaşımı hastalığın sağaltımı bir yana ilerlemesini durdurmak için dahi başarısız kalmaktadır. Sağlık zararı oluşturacak düzeydeki etkenle maruziyetin sürmesi durumunda hastalığın ilerlemesi, zamanla maluliyet oluşturması, maluliyetin ilerlemesi, ölümle sonuçlanabilmesi biçiminde bir süreç söz konusu olabilmektedir. Birçok meslek hastalığının tedavisi etkenle maruziyetin kesilmesiyle mümkündür. Bu ise etken-hastalık ilişkisinin kurulmasını yani hastalığın meslek hastalığı olarak tespitini gerektirir.

4 Tedavi açısından 2 Maruziyetin kesilmesi hastalığın tedavisi süresince olabileceği gibi işçinin kalan yaşam süresini de kapsayabilir. İlk durumda işçinin döneceği işyerinde, etkenin oluşturduğu sağlık riskinin kontrol altına alınabileceği koşulların sağlanması gereklidir. Aksi durumda işe başlayan işçinin tekrar ve daha hızlı biçimde sağlığını kaybedeceği tahmin edilebilir.

5 Tedavi açısından 3 İşçinin mesleğinden uzaklaştırılabilmesi Alışkanlıklar ve genel kabul: Meslek Hastalıkları Hastanesine yönlendirme Süreler ve çekinceler : Kontakt dermatit, Kurşun zehirlenmesi, polinöropati

6 Tedavi açısından 4 Hastalık Meslek Hastalığı sigortalılık hakları, tedavi giderleri 120 gün pirim ödeme zorunluluğu Özel Eniyiyim Hastanesi acil servisinde bir aydır çalışan Hemşire B nin HIV pozitifliği?

7 Sigorta olayı açısından 1 Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü nün (UÇÖ) talebiyle 1945 yılında kabul edilen 4772 sayılı İş Kazalarıyla Meslek Hastalıkları ve Analık Sigortası Kanunu çerçevesinde İş Kazaları ve Meslek Hastalıkları sigortasını 1946 yılında İşçi Sigortaları Kurumu bünyesinde hayata geçirmiştir.

8 Sigorta olayı açısından 2 Meslek hastalıkları sigortası işyerinin risk düzeyine göre alınan işveren primleriyle finanse edilir. Temel mantık işçinin uğradığı zarara ilk müdahalenin gerçekleştirilebilmesi için yeterli finansmanın ve özellikle işçinin korunmasına yönelik ekonomik yaptırımın sağlanmasıdır.

9 Sigorta olayı açısından 3 Şöyle ki Sosyal Güvenlik Kurumu işverenin meslek hastalığını önlemek amaçlı tüm tedbirleri almamış olması halinde işçiye sağladığı meslek hastalığı nedenli tüm ödemeleri işverenden talep etme hakkına sahiptir.

10 Sigorta olayı açısından 4 Meslek Hastalığı Tespiti yapılmazsa Hastalık, tedavi çabası, sakatlık ödemeleri, ölüm nedenli ödemeler ortadan kalkmadığına göre Sorumlusu olan yerine Kim öder?

11 Hukuk olayı açısından 1 Meslek Hastalığı vurgusu hastalığı ciddi biçimde değişikliğe uğratır. Bir hastalığın etkenle ilişkisi kesin de olsa etkenin varlığının sorumlusu genellikle net olarak gösterilemez. Etkenin sağlık risklerini kontrol altında tutmakla görevlendirilen kişi yada kurumlar sorumlu tutulamayacak kadar geneldirler. Meslek hastalığında ise işle ilgili etkenin sağlık risklerini kontrol altında tutma görevi doğrudan işverene verilmiştir. Etkenin yol açtığı meslek hastalığının sorumlusu işverendir.

12 Hukuk olayı açısından 2 İnsanın vücut bütünlüğünün, bir başkasının eylemi ile istenerek öngörülebilir biçimde yada mesleki bilgi yetersizliği nedeniyle bozulması cezai yaptırım konusudur. İşle ilgili etkenle kontrolsüz karşılaşma durumunda meslek hastalığı zararının oluşacağı öngörülebilir. Türk Ceza Kanunu kapsamında özgürlüğü bağlayan yaptırımlar söz konusu olabilecektir.

13 Hukuk olayı açısından 3 Toplum-Birey, Toplum-Devlet, Birey-Devlet, Çalışan- Çalıştıran, Ebeveyn-Çocuk gibi her tür ilişki ilişkinin her iki tarafındakiler için belirli borçlar ortaya çıkartır. Borçlar yerleşik değerler, ulusal hukuk ve bazen uluslar arası hukuk tarafından tanımlanır. Çalışma ilişkisinde özellikle çalıştıranın çalışana karşı borçlarını, uluslar arası örgütlerin oluşturduğu kurallar çerçeveler. Türkiye de çalışanın sağlığının korunması da dahil çalıştıranın çalışana karşı borçlarını borçlar kanunu ve iş kanunu tanımlar. Sağlık riski kontrol altına alınmamış etkenle çalışanın sağlığının bozulması işverenin borcunu yerine getirmediğinin göstergesidir. Borçlar hukuku kapsamında olayın kasıtsız gerçekleşmesi fazlaca öneme sahip değildir. Uğranılan zararın maddi ve manevi unsuru kusursuz sorumluluk ilkesi gereğince işveren tarafından karşılanır.

14 Farkında olma durumu ve sağlığın korunması fırsatları açısından 1 Meslek Hastalıkları işyerinden yada yapılan işten kaynaklanan etkenle bağlantısı kurulabilen hastalıklardır. Etken sağlık riski oluşturmayacak düzeyde kontrol altına alınamamışsa insan sağlığını bozacaktır. Bir başka ifadeyle bir kişi meslek hastalığına yakalandıysa işyerindeki etken kabul edilebilir sınırların üzerinde değerlerdedir. Uluslar arası, ulusal kuruluşların hatta yasal metinlerin önerdikleri etkilenme sınırların altında ortam ölçüm değerlerinin kanıtlanması önemsizdir. Bir örnekle açıklamak gerekirse işyerinde 80 db in altında gürültü ölçümleri endüstriyel gürültüye bağlı işitme kaybı gerçekleştiyse önemsizdir.

15 Farkında olma durumu ve sağlığın korunması fırsatları açısından 2 Görüldüğü gibi işyerinde bir meslek hastalığının saptanmış olması aynı zamanda zarar vermeye açık düzeyde riskin varlığını gösterir. Atölyede çalışan diğer işçiler ve bazı durumlarda iş kolunda çalışan tüm diğer işçiler için alarm çanlarının çalması anlamına gelir. İşçinin tüm mesai arkadaşlarının meslek hastalıkları işyerinden kaynaklanan riskler anlamında farkındalık durumu olumlu yönde değişecektir.

16 Farkında olma durumu ve sağlığın korunması fırsatları açısından 3 Meslek hastalığının erken tespiti hasta adına tıbbi anlamda ikincil korunma önleminin hayata geçmesi demekken mesai arkadaşları ve bazen tüm benzer iş yapan işçiler için birincil korunma önlemi fırsatıdır.

17 Pnömokonyozlarda Meslek Hastalıkları Hastanelerinde Rutin Uygulama

18 Pnömokonyoz tanısı Akciğer grafisi görünümü Uygun iş anamnezi

19 Prosedür (Sigorta olayı): Hastanın yatırılarak tetkiki tercih edilmektedir. Tıbbi tetkiklerin hastane içerisinde yapılması tercih edilmektedir. İşyeri hekiminin sevki, herhangi bir hastanenin sevki yeterli olmasına rağmen İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğünden resmi yazıyla sevk edilmiş olması tercih edilmektedir.

20 Karar (Sigorta olayı): ILO Pnömokonyoz Filmleri Değerlendirme Standardına göre 1. Kalite Akciğer Grafisinde pnömokonyoza has görünüm saptanması. Sigorta kayıtlarında yada formel herhangi bir kayıtta uygun iş anamnezinin kanıtlanması (Bazı durumlarda yokluğunda karar verilebilir). Kanıtta toz etkilenmesini süresinin ve bitiş zamanının ifade edilmesi tercih edilmektedir. YRBT nin desteklemesi tercihi. Solunum Fonksiyon Testleri (Sigorta hukuku çerçevesinde fonksiyon kaybının hesabında gereklidir) Uygun teknikle aktif tüberküloz taraması yapılması (Sigorta hukuku çerçevesinde fonksiyon kaybının hesabında gereklidir).

21 İzlem (Sigorta olayı): İki yılda bir hastalığın ilerlemesi açısından değerlendirme yapılması tercih edilmektedir. Ölüm gerçekleşmesi durumunda hastalıkla ilişkisinin saptanması için son dönem sağlık kayıtları, ölümü tespit eden hekimin görüşü, formel ölüm kayıtları talep edilmektedir. (Bazı durumlarda yokluğunda kanaat bildirilmektedir)

22 MESLEK HASTALIKLARINDA ADIM ADIM GÜNCEL SORUNLAR

23 BİRİNCİ ADIM İşyeri hekiminin, hastayla karşılaşan herhangi bir hekimin sağlık sorununu işyerindeki bir etkene bağlaması ile başlayan bir süreçtir. Deneyimlerimiz işçinin kendisinin sağlık sorunlarını etkenle bağlantılı olarak görmesi durumunda dahi ulaşabileceği bir hekime danıştığı yönündedir; dolayısıyla süreç hekimin ilişkiyi keşfetmesiyle başlatılabilir. Hekimin ayrıntılı anamnez alması ve meslek hastalıklarıyla ilgili bilgisi bu aşamada anahtar rol oynamaktadır.

24 BİRİNCİ ADIM Bu aşamada sık karşılaşılan akışı bozan sorunlar Hekimin meslek hastalıkları tıbbi bilgisinde eksiklikler. Lisans ve uzmanlık eğitimlerinde meslek hastalıkları bilgisi yeterli düzeyde verilmemektedir. Türk Tabipleri Birliğinin işyeri hekimliği kursları sorunun çözümüne katkıda bulunmakla beraber yetersiz kalmaktadır. Uzmanlık derneklerinin meslek hastalıkları konusunda mezuniyet sonrası eğitim çabaları dikkate değer gelişmelere yol açmaktadır. Hekimin yapılan iş, etken ve iş sağlığı konularında baz bilgisinin eksikliği. Meslek hastalıklarından şüphelenebilmek meslek hastalıklarının genel özellikleri, iş sağlığı genel konuları, sık karşılaşılan etkenlerle ve işlerle ilgili baz bilgiye ihtiyaç gösterir. Hekimin meslek hastalıklarının hukuki, sigortacılık ve sosyal boyutuna yönelik farkındalığının yetersizliği. Hekimlerin sağlık bozucu risk etmeni, hastalık ilişkisini kurmalarına rağmen meslek hastalığına yönelik hukuki, sigortalılık sürecini başlatacak tavsiyelerde, ihbarda bulunmaması sık karşılaşılan bir durumdur.

25 İKİNCİ ADIM Hekimin yönlendirmesiyle işçinin sigorta işlemleri sürecini başlatması ikinci önemli adımdır. İkinci adımın sigorta işlemlerinin başlatılması olması hukuki sürecin hızlanmasına da hizmet etmektedir. Sigorta işlemleri sürecinin başlatılması yürürlükteki sigorta düzenlemelerine göre işçinin İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğü ne dilekçeyle başvurmasıdır. Başvuru dilekçesinde hastalığının mesleki olduğu yönünde iddiasını dile getirmiş olması ve meslek hastalığının tespitini talep etmesi yeterlidir. Ek olarak hekiminden sağlayacağı hastalığını tanımlayan herhangi bir raporu sunması yararlı olmaktadır. Hekimin hastalığın meslek hastalığı olabileceği yönünde kanaatini bildiren bir raporsa istenenden güçlü bir kanıttır.

26 İKİNCİ ADIM Bu aşamada sık karşılaşılan akışı bozan sorunlar İşçinin iş sağlığı, sigortalı hakları ve meslek hastalıkları konusunda farkındalığının yetersizliği.

27 İKİNCİ ADIM Bu aşamada sık karşılaşılan akışı bozan sorunlar İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğünün direnci. Devlet kurumlarında yeni talepler ve uygulamalar tedirginlik oluşturabilmektedir. Personel, ilk kez karşılaştığı taleplerde yasal düzenlemeleri taramak yada bilgi almak için üst kademelerle bağlantıya geçmesini gerektirecek bu durumdan kurtulmak için dilekçeyi kabul etmemek yolunu zorlamaktadır. Deneyimlerimiz çalışanın dilekçesini hak olarak ifade etmesi durumunda işlemin yürüdüğü yönündedir.

28 İKİNCİ ADIM Bu aşamada sık karşılaşılan akışı bozan sorunlar İl Sosyal Güvenlik Müdürlüğünün direnci. Ayrıca bu aşamada çalışanın sigortalılık durumunun talebinin önünde engel olarak sunulduğu bilinmektedir. Personel tarafından iyi bilinen hastalık sigortasından yararlanma kuralları bilindiği gibi belirli süreler boyunca pirim yatırmayı gerektirmektedir. Meslek hastalığı iş kazası sigortalarında bu süreler geçerli değildir. Örnekle ifade etmek gerekirse BağKur lunun yada İşçinin bir tek gün sigorta pirimi yatırmış/yatırılmış olması işlemin başlaması için yeterlidir. Hiç sigorta pirimi yatırılmamış olması durumunda ikinci adımın başlaması için araya bir hukuk adımının girmesi gerekmektedir. Sigortalılığın tespiti istemiyle eski işverenlere yönelik dava açılmalıdır. Açılan dava sürerken işçinin hastalığına yönelik herhangi bir sağlık raporu (ücreti ödenerek alınacak, sağlık durumunu belgeleyen bir sağlık kurulu rapor yeterlidir) alması haklarının başlangıç tarihi olarak kabul edilecek ve ileride söz konusu olacak tazminat gelirini olumlu etkileyecektir.

29 İKİNCİ ADIM Bu aşamada sık karşılaşılan akışı bozan sorunlar Hukuk danışmanlarının iş sağlığı, sigortalı hakları ve meslek hastalıkları konusunda farkındalığının yetersizliği. Doğrudan mahkeme başvurusu durumunda, hukuk süreci yavaş ilerlemekte, hastalığın tespitine yönelik tıbbi işlemlerin gecikmesine, sigorta haklarının tanındığı hastalık başlangıç zamanının kaymasına yol açmaktadır. Mahkemeler üzerinden meslek hastalığı araştırması için hastanelere başvurulması durumunda tıbbi işlem ve muayene ücretlerini davacı ödemek zorunda kalmaktadır. Yargıtayın içtihatları doğrultusunda mahkeme tıbbi durum tespiti için Meslek Hastalıkları Hastanesi, SGK Yüksek Sağlık Kurulu ve Adli Tıp İhtisas Dairesinin görüşlerine sırasıyla başvurduktan sonra kararını bildirmektedir. Karar işveren tarafından ve bazen çok hatalı biçimde SGK tarafından temyiz edilmekte ve süreç sil baştan tekrar yaşanabilmektedir. Burada önemli olan konu çoğunlukla SGK nun sigortalılık haklarını tanımasının temyiz sürecinin sonunda gerçekleşmesidir.

30 ÜÇÜNCÜ ADIM İHTİSASLAŞMIŞ SAĞLIK KİŞİSİ YADA KURULUŞ Türkiye de bugüne kadar Meslek Hastalıkları Hastanelerinde yerine getirilen bu aşamada hastalığın sigortalılık anlamında meslek hastalığı olarak tespiti ve sigorta hukukunun fonksiyon kaybına yönelik talep ettiği kanıtlar toparlanır. Hastanın ve fonksiyon kaybının belirli aralıklarla izlenmesi, ölümünün meslek hastalığıyla ilgisinin saptanması da işlevin doğal sürecidir. Hastalık bu aşamadan sonra gerçek anlamda iş kazaları ve meslek hastalığı sigorta olayı haline gelecektir yada gelmeyecektir. Sigorta olayı haline gelmesi için işçinin çalıştığı işle ilgili formel bilginin, tıbbi sonuçlarla harmanlanması ve fonksiyon kaybının sigorta hukukunun talep ettiği düzeyi aşması gereklidir.

31 ÖRNEK OLAY 1 : Endüstriyel Tip Duyma Kaybı Olayın açıklaması: İşçi A. nın yapılan odyogramında 4000 Hz. Düzeyinde akustik çentik ve/veya diğer saf ses frekanslarında düşük ses şiddetlerini duymaması. Tıbbi Olay: Bu durumu fark eden hekimin gürültüye yönelik sorgulaması ve gürültü maruziyeti bilinen bir işin işçi tarafından tanımlanması mesleki işitme kaybının tıbbi istatistiklere girmesi için yeterli olmalıdır. Sigortalılık Olayı: İşçi A nın çalıştığı iş sigorta kayıtlarıyla tanımlanır. Konuşma seslerini içine alan frekanslarda ortalama fonksiyon kaybı hesaplanır ve sigorta hukukunun tazmin ederim dediği düzeyi geçiyorsa (Türkiye de 35 db kayıp) sürekli işgöremezlik kararı verilir. Hukuk Olayı: Sigorta tarafından tazmin edilsin yada edilmesin ölçülebilen bir zarar gerçekleşmiştir. Hukuk olayı başlamıştır. Fonksiyon kaybının var olması Borçlar Hukuku ve Ceza Hukuku açısından işlemin başlamasına yol açmalıdır.

32 ÖRNEK OLAY 2: Hepatit B Olayın açıklaması:özel hastanede çalışan Doktor B Hepatit B ye yakalanır. Tıbbi Olay: Sağlık çalışanı ve Hepatit B ilişkisinin sorgulanması dahi gereksizdir. Bu aşamada bir meslek hastalığı olarak tıbbi istatistiklere girmesi gerekir. Sigortalılık Olayı: İşçi Hekim B nin çalıştığı iş sigorta kayıtlarıyla tanımlanır. Hepatit B geçici olarak Karaciğer fonksiyonlarının bozulmasına yol açar. Bu süre içerisinde geçici işgöremezlik ödeneği meslek hastalığı üzerinden sağlanmalıdır. Ancak hastalığın gelişimi çok çeşitli yollar izleyebilir. Özetle karaciğer fonksiyonlarında kalıcı bir zarar oluşturmadığı sürece sürekli işgöremezlik açısından sigortalılık olayı başlamaz. Hukuk Olayı: Bağışıklık kazanılarak geçirilmiş bir Hepatit B dahi ruhsal ve bedensel anlamda kişinin zarar görmesine yol açar. Hukuk olayı tıbbi tanıyla başlamıştır.

33 ÖRNEK OLAY 3: Pnömokonyoz Olayın açıklaması:kot kumlama işçisi C. Akciğer grafisinde pnömokonyoza has görünüm söz konusudur. Tıbbi Olay: Kot kumlama işçisi olduğunu ifade eden C nin akciğer grafisi görünümü yeterli kanıttır. Meslek hastalığı olarak tıbbi istatistiklere girmelidir. Sigortalılık Olayı: İşçi C nin çalıştığı iş sigorta kayıtlarıyla tanımlanır. Fonksiyon kaybı sigorta hukukunun kuralları çerçevesinde hesaplanır. 3 yıl maruz kalmış mıdır? Maruziyetin üzerinden 5 yıl geçmiş midir? Hukuk Olayı: Tıbbi tanıyla başlar.

34 KOT KUMLAMA İŞÇİLERİNİN DURUMUNU YETERLİ BİÇİMDE KAVRADIK MI? SAMİMİ BİR PAYLAŞIM

35 TEŞEKKÜR EDERİM

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Gaye Burcu SERATLI GİRİŞ İş ilişkisine girmesi sonucunda işçinin hayatı, sağlığı ve bedensel bütünlüğü, işin niteliğinin veya işyeri koşullarının yaratacağı

Detaylı

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ

TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU PSİKOLOJİK TACİZ (MOBBING) İLE MÜCADELEDE İŞLETME REHBERİ 2. BASKI TEMMUZ 2012 TÜRKİYE İŞVEREN SENDİKALARI KONFEDERASYONU 1. Baskı: 5 Mart 2012 2. Baskı: 2 Temmuz

Detaylı

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik

Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Bankacılar Dergisi, Sayı 65, 2008 Yargıtay Kararları Işığında İş Güvencesi ve Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Doç. Dr. Gülsevil ALPAGUT Türkiye Bankalar Birliği tarafından 25 Nisan 2008 tarihinde

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTPÇIK TÜRÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP İŞYERİ HEKİMLİĞİ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI

Detaylı

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM

1-8 KST117 İş Güvenliği Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr KBUZEM 1-8 KST117 Öğr. Gör. E. Ekmel SULAK ekmelsulak@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 1.1. ne Giriş İşci, işveren, iş ilişkisi Bir iş sözleşmesine dayanarak

Detaylı

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği

KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği KOBİ LERE ÖZEL İş Sağlığı & Güvenliği K I L A V U Z U I. GİRİŞ: PERYÖN OLARAK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KONUSUNDA KOBİ LERİN YANINDAYIZ II. REHBERİN SUNUMU: KONULAR VE İNCELENMESİ I. BÖLÜM: GENEL İLKELER

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI DERS NOTLARI Doç. Dr. Aydın DURMUŞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi 1 Önsöz Geçmişte toplumumuzda, İşçinin alın teri

Detaylı

Trafik İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi

Trafik İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi International Journal of Engineering Research and Development, Vol.4, No.2, June 2012 21 Trafik İş Kazalarının İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Açısından Değerlendirilmesi Abdurrahman AKMAN 1, Dr. Mesut

Detaylı

Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar HULYAER.COM

Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar HULYAER.COM Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar Konu Amaç Meslek Hastalıkları ve İşle İlgili Hastalıklar Meslek hastalıkları ve işle ilgili hastalıklar hakkında bilgi sahibi olmak ve sebep-sonuç ilişkilerini

Detaylı

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER

İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ ALANINDA TEMEL BİLGİLER Baskı: 500 adet, Ekim 2011 Yayımlayan: TMMOB adına TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu Sekreterya: Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Adres:

Detaylı

ÖZELDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN SAĞLIK KOŞULLARI VE SAĞLIK GÜVENLİĞİ HEKİMİN HASTA OLMA HAKKI VAR MI?

ÖZELDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN SAĞLIK KOŞULLARI VE SAĞLIK GÜVENLİĞİ HEKİMİN HASTA OLMA HAKKI VAR MI? ÖZELDE ÇALIŞAN HEKİMLERİN SAĞLIK KOŞULLARI VE SAĞLIK GÜVENLİĞİ HEKİMİN HASTA OLMA HAKKI VAR MI? Doç. Dr. Arda Saygılı İstanbul Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyonu / Hekimlikte Sendikalaşma Çalışma Grubu

Detaylı

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ

HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı HASTANIN YASAL SORUMLULUKLARI VE HAKLARI BİTİRME TEZİ Stj. Dişhekimi Elif İPEK Danışman Öğretim Üyesi: Prof. Dr.Fethi DOĞAN İZMİR-2009 ÖNSÖZ

Detaylı

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing)

İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi www.csgb.gov.tr İşyerlerinde Psikolojik Taciz (Mobbing) Bilgilendirme Rehberi Yayına Hazırlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir.

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI. İSG'nde Proaktif yaklaşım: Risk oluşmadan önce öngörülerek yapılan önleyici faaliyetlerdir. İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI İSG, işyerinde üretimin her aşamasında, tehlikeleri belirlemek, bu tehlikelerin sebep olacağı risklerin büyüklüğünü tahmin etmek ve gerekli tedbirleri önceden

Detaylı

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ!

İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! samsun Iş guvenlığı İŞ GÜVENLİĞİNİ TAKMAZSAN KAYBEDERSİN! Sen, ailene ve ülkene lazımsın GÜVENLİ ÇALIŞ! İLK İ GERÇEKLEŞTİRMEK samsun Uzm. Dr. Hasan Rıza AYDIN Genel Sekreter Uzm. Dr. Ahmet A. İSMAİLOĞLU

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAVRAM VE KURALLARIN GELİŞİMİ İSG kavramı ve aşamaları Dünyada ve Türkiye de İSG İSG nin Dünya daki tarihsel gelişimi İSG nin Türkiye deki tarihsel gelişimi Çağdaş iş sağlığı ve

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN

ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI ARAŞTIRMASI YAŞAMA DAİR VAKIF DEV MADEN SEN ÖZEL SEKTÖR MADEN İŞÇİLERİNİN SOSYAL VE EKONOMİK HAKLARI İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ... 2 II. ARAŞTIRMANIN

Detaylı

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI

1-Devlet tarafından yapılacak olan denetimlerde uygulanacak olan İDARİ PARA CEZALARININ SİGORTA POLİÇESİ KAPSAMINDA KARŞILANMASI SAYIN SİGORTA YETKİLİLERİNİN DİKKATİNE ; Söz konusu sigorta ile ilgili olarak sigorta yaptıracak olan OSGB (Ortak Sağlık Güvenlik Birimi),İSGB (İş sağlığı ve Güvenliği Birimi), Bağımsız çalışan İş güvenliği

Detaylı

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852)

TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) TARIM SİGORTALARI KANUNU (Kanun No: 5363) (Kabul Tarihi: 14.6.2005, yayımlandığı Resmi Gazete: 21.06.2005/25852) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı; üreticilerin bu Kanunda

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

İSG ÖZET DERS NOTLARI

İSG ÖZET DERS NOTLARI İSG ÖZET DERS NOTLARI KONU BAŞLIKLARI SAYFA 1- Açılış ve Ders Listesi 1 2.İş Sağlığı ve Güvenliğinin Kavram ve Kurallarının Gelişimi 2 3.İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 6 4.Türkiye'de

Detaylı

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK

ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ. Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENLİK (TAŞERON) İLİŞKİSİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Öğr. Gör. Şebnem GEDİK ALT İŞVERENE NEDEN İHTİYAÇ DUYULUR? İşverenler ürettikleri mal ve hizmetleri bir yandan müşteri memnuniyetini karşılayacak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI

506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 SAYILI YASAYA GÖRE HİZMET TESPİTİ DAVALARI 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 79.maddesinde düzenlenmiş bulunan hizmet tespiti (sigortalı çalışmanın tespitine) ilişkin davalar kamu düzenine ilişkin

Detaylı

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar

Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Y.2014, Cilt 4, Sayı 2, ss.247-270 Y.2014, Volume 4, Issue 2, pp.247-270 Türkiye de Çocuk Koruma Sistemi ve Koruyucu Aile Bakım Yönteminde Yeni Yaklaşımlar Ergün YAZICI Çankırı Karatekin Üniversitesi,

Detaylı

AÇIKLAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI

AÇIKLAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI AÇIKLAMALI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORULARI İŞ SAĞLİĞİ VE GÜVENLİĞİNİN KAVRAM VE KURALLARININ GELİŞİMİ Soru: 17, ve 18. yüzyılda yaşayan, kurşun ve cıva zehirlenmelerini inceleyerek belirtilerini saptayan,

Detaylı

Sizce mevcut kıdem tazminatı uygulamasında yaşanan sorunlar nelerdir?

Sizce mevcut kıdem tazminatı uygulamasında yaşanan sorunlar nelerdir? Forum Sosyal Güvenlik Reformu üzerindeki tartışmalar ve çalışmalar devam ederken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kıdem tazminatı uygulamasında da bir reform tasarısı hazırlayarak Başbakanlığa gönderdi.

Detaylı

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012. Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com KAKIT KAĞIT FABRİKALARI SERİSİ 9 4 KASIM ARALIK 2009 2012 MÜNİR KARINCAOĞLU Kağıt Fabrikalarında Risk Yönetimi: İş Sağlığı ve Güvenliği Münir Karıncaoğlu, Aralık 2012 Karşıyaka İzmir, peeceng@gmail.com

Detaylı

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI

TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI TEDAVİ GİDERLERİNDEN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN SORUMLULUKLARI 1- Yasa değişikliğine rağmen, sigorta şirketlerinin sorumlulukları üç yıl daha devam edecektir. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu nun 98.maddesi,

Detaylı