Çalışma Ortamı Gözetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çalışma Ortamı Gözetimi"

Transkript

1 Çalışma Ortamı Gözetimi Atmosfer kirleticilerinin günde 8 saat maruz kalmak suretiyle uzun süre çalışan işçilerin sağlıklarına zararlı etkisi olmadığı kabul edilen en yüksek konsantrasyonu nedir? -MAK Değeri: (Müsaade edilen azami konsantrasyon) Dalgıçlar, balıkçılar, özellikle sünger avcıları gibi su altı işyerlerinde ve tünel yapımında çalışanlar ne gibi bir etkiye maruz kalabilirler? -Yüksek basınç maruziyetine Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise, çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı nedir? -Ergonomi Yüksek dozda maruz kalındığında hücre ve doku ölümü oluşturan, düşük dozda ise teratojenik, mutajenik ve genetik etkiler ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü nedir? -İyonizan Radyasyon Akciğer parankiminde birikerek fibrotik reaksiyona yol açmak sureti ile çeşitli solunum hastalıklarına neden olan tozlar hangileridir? -Anorganik Tozlar - Genel anlamda yaşam koşullarının insan özelliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde ifade edilen, çalışma hayatında ise, çalışma koşullarının insan niteliklerine uygun hale getirilmesi şeklinde tanımlanan bilim dalı hangisidir? -Ergonomi İşyeri havasında var olup, günde 8 saat veya haftada 40 saat çalışma süresi içinde maruz kalındığında tüm işçilerin sağlığına zarar vermediği kabul edilen değer hangisidir? -Eşik Sınır Değer (ESD) Parmaklarda vazo motor bozukluk oluşturup, sonuçta renk değişikliği ve beyazlaşma ile ortaya çıkan, beyaz parmak veya ölü parmak adı verilen tabloyu ortaya çıkaran işyeri ortam faktörü hangisidir? -Titreşim İş Hijyeni İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenler vücuda giriş yollarına göre sınıflandırılmaktadır. Vücudun savunma mekanizmaları ve uygulamada karşılaşılan sorunlar göz önüne alındığında bu yollardan en riskli olanı nedir? - Solunum Yolu İşyerlerinde sağlığı tehdit eden etkenleri tanıyabilen, etken hastalık ilişkisini karıştıran- engelleyen- arttıran diğer etmenleri bilen ve alınması gereken kontrol uygulamalarını bilen mesleki disiplin hangisidir? -İş Hijyenisti İşyerlerinde sağlığı tehdit eden tehlikeleri kaynağında kontrol etmek amacıyla kullanılan (eliminasyon) yönteminin tanımı nedir?

2 -Tehlike arz eden yöntem yerine tehlikesiz yöntemi kullanmak "İşyerinde oluşan, hastalığa neden olan, sağlık ve iyilik halini bozan, işçiler ve toplumdaki bireyler arasında önemli ölçüde huzursuzluk ve verimsizlik yaratan işyeri ortam faktörlerini ve stresleri gözlemleyen, değerlendiren ve kontrol altına alan bir teknik ve sosyal bilim ve sanattır." İfadesi neyi tanımlamaktadır? -İş hijyeni İşyeri Bina ve Eklentileri Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde prensip olarak gürültü seviyesi kaç desibeli geçmemelidir? -85 İşyerinin kuruluşunda, sabit tesislerinde Tavan Yüksekliği en az kaç metre olacaktır? -3 m İşletme belgesi talepleri kaç gün içerisinde incelenir? -30 gün İşyerlerinin sağlık ve güvenlik mevzuatına ve kabul edilmiş normlara uygun kurulması için, işyeri kurulmadan önce, vaziyet planı, mimari proje ve beyanname üzerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından yapılan inceleme neticesinde verilen izin nedir? -Kurma iznidir İşyeri merdivenleri metrekarede en az kaç kg. yük taşıyabilmelidir? -500 k Kurma İzni Alınması İçin Gerekli Belgeler nelerdir? -1)Beyanname 2)İşyerinin vaziyet planı 3)İşyeri mimari projesi İşyerindeki hava hacmi, kişi başına kaç metreküp olmalıdır? -10 m İşyerinde Makine ve tezgahlar arasındaki mesafe en az kaç cm olmalıdır? -80 cm İşyerindeki merdivenin eğimi en az ve en çok kaç derece olmalıdır? -20derece, 45derece Hangi İşyerleri Kurma İzni Almak Zorundadır? -*Çalışan sayısına bakılmaksızın Kimyasal Maddelerle çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde tanımlanan tehlikeli kimyasal maddelerin üretildiği, kullanıldığı ve depolandığı işyerleri *Sanayi, Ticaret Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelikte belirtilen sanayiden sayılan işlerde 10 ve daha fazla kişinin çalıştığı işyerleri *İnşaat ve maden işyerleri ile taş ocaklarının sabit tesisler

3 Kapalı Alanlarındaki acil çıkış kapılarının özellikleri nasıl olmalıdır? -* Raylı veya döner kapı olmamalı *Acil çıkış kapıları dışa doğru açılmalı *Bu kapılar kilitli ve bağlı bulundurulmamalı *Acil durumlarda hemen ve kolayca açabilecek şekilde olmalı Havalandırma sistemlerinde aspirasyon tesisatının genel temizliği kaç ayda bir yapılmalı? -3 ayda İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler, en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılmalı? -20 lux İşyerinde işçilerin giriş çıkışlarında kullandıkları merdivenleri genişliği en az kaç cm. olmalıdır? -110 cm Duş kabinlerinin bulunduğu bölümde ortam sıcaklığı en az kaç Santigrat derece olmalıdır? -25 santigrat Havalandırma tesisatı hangi özelliğe sahip olmalıdır? - Gaz, duman ve buharları çıktığı yerden emerek dışarı atmalıdır. Aspiratör tesisatında kullanılan kanal veya borular hangi tür malzemeden yapılmalıdır? -Yanmaz Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması vb. kaba işlerin yapıldığı yerler ile iç geçit, koridor, yol ve merdivenler en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılmalıdır? -50 İşyeri taban döşeme ve kaplamaları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur? -Düz ve kaymaz olmalıdır. Saydam kapılar nasıl olmalıdır? -İşaretlenmiş olmalıdır. Her iki yöne açılabilen kapılar hangi tür malzemeden yapılmalıdır? -Saydam İşyeri merdivenlerinin mukavemet katsayısı kaç olmalıdır? -4

4 Delikli veya ızgaralı merdiven ve sahanlıklardaki delik ve ızgara aralıkları en çok kaç santimetre olacaktır? -2 Havalandırma sisteminin çalışmaması çalışanların sağlığı yönünden tehlikeli ise ne tür bir sistemin bulunması gerekmektedir? -Arızayı bildiren uyarı sistemi Fiziksel Risk Etmenleri Havanın nemini ölçen aletlere ne ad verilir? -Higrometre Bir iş yerinde 30 C derecede iş kaybı % kaç oranında düşer? -30% İş yerlerinde radyasyonun kullanılmasını,denetlemesini kimler veya hangi kuruluşlar yapar? -Atom Enerji Kurumu Aşırı terleme ile meydana gelebilecek rahatsızlıklar hangisidir? -Isı krampları İş yerinde işçiler titreşim frekansı aralıkları kaç hz olan titreşimi algılar? - 1 hz ile 1000 hz Sekiz saatlik bir sürede bütün vücut titreşimi için günlük maruziyet değeri sınır ve etkin olarak kaç m/sn karesi olmalıdır? Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi ne kadardır? -2 Yıl Birim saniyedeki devir sayısına ne denir? -Periyot Bir ses kaynağının yaydığı ses enerjisinin gücüne ne ad verilir? -Akustik güç İş yerinde hava akımının hız değerleri kaç m/sn arasında olmalıdır? m/sn Titreşim ölçümlerinde nasıl bir alet kullanılır? -Oktav bantları

5 Ses basınç birimi nedir? -Bar Hangisi insanın ortamla ısı alış verişinde etki eden faktörlerden değildir? - ( )Hava akım hızı ( )Hava sıcaklığı (x)ortamın ısı yalıtımı ( )Radyan ısı Bir iş yerinde en uygun bağıl nem % kaç değerlerini aşmamalıdır? -%30-%80 Kişisel koruyucu kullanmayı gerektirmeyen en yüksek gürültü düzeyi kaç Desibel olmalıdır? -80 Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut hadiselerde yükümlülük süresi kaç gündür? -3 gün Ses dalgalarının özellikleri nelerdir? - *Madde ortamında yayılırlar *340 m/sn hızla yayılırlar *Boyuna dalgalardır *Dalga boyu, frekansı, şiddeti, genliği olan dalgalardır Normalde kaç atmosfer basınç organizmada rahatsızlık hissi dışında sağlık sorunu yaratmaz? -4 Titreşimden oluşan meslek hastalıklarının oranı% kaçtır? -0 El-kol titreşimi için Sekiz saatlik bir sürede günlük maruziyet sınır ve etken değeri kaç m/sn karesi olmalıdır? Hareketin oluşması için geçen süreye ne denir? -Hız Kulak koruyucularında en fazla korumayıyapan malzeme hangisidir? -Kulaklık Gürültü düzeyi 85 DB ortamlardaki işyerlerinde günlük kaç saat çalıştırılmalıdır?

6 -7.5 İnsanların bulundukları ortamda hissettiği ısıya ne denir? -Efektif ısı Gürültü şiddetinin ölçülmesinde hangi birim kullanılır? -DB Termal konfor faktörleri nelerdir? -*Hava Sıcaklığı *Hava Akımı *Radyant Isı *Havanın Nemi Sıcaklık ölüçümünde hangi cihaz kullanılır? -Kuru ve yaş termometre Gürültüden ileri gelen işitme kaybına esas olacak gürültü şiddeti, ses ölçme cihazlarının hangi skalasında ölçülmelidir? -A skalası Deniz taşımacılığında, Bütün vücut titreşimi Maruziyet değerlendirmesinde kaç Hz in üzerindeki titreşimler değerlendirmeye alınır? -1 Hz El kol titreşimi için Sekiz saatlik çalışma süresi için günlük maruziyet sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir? -5 m/s2 Odyometrik test hangi organımız için yapılır? -Kulak Genç ve sağlıklı bir kişi hangi frekanslardaki sesleri duyar? -20 Hz-20kHz Gürültü şiddeti 87 olan yan yana iki makinenin toplam gürültü şiddeti nedir? -90 Gürültü Yönetmeliğine göre Gürültü Maruziyet sınır değeri nedir? -87 Yüksek bağıl nem, sıcaklığın düşük olması halinde ne gibi bir hisse neden olur? -Üşüme hissi, ürperme hissi

7 Her biri yalnız başına çalıştırıldığında 90 desibel gürültüye neden olan iki makine aynı ortamda beraber çalıştırıldıklarında ortam gürültüsü kaç desibel olur? -93 Genç ve sağlıklı bir kişi hangi şiddetteki sesleri duyar? -20 mpa- 200 Pa İş yerinde hava akımının hız değerleri kaç m/sn arasında olmalıdır? Krizotil,aktirolit,amozit,antofillit,krokidolit hangi cins tozlardır? -Asbest Kristal ya da Si02 toz miktarı %5 den az olduğu taktirde ESD(Eşik Sınır Değer) kaç mg / m3 olarak kabul edilir? -5 Tozla mücadelede toz yoğunluğunu ESD nin altında tutmak gayesiyle gerekli özellikleri sağlayan toz maskesi ile bir vardiyada en çok kaç saat çalışılabilir? -1 Asbest solunumu ile hangi hastalıklar insan vücudunda oluşabilir? -*Asbestozis *Akciğer Kanseri *Mezoteliyom Asbest tozlarının riskinden korunmada ideal olan asbest tozunun 1 mililitre havada..lif / mililitre elyaf konsantrasyonu altında tutulması gerekir? -400 Hz Gürültünün işitme duyusu üzerindeki etkisi odyometre ile ölçüldüğünde elde edilen sonuç belgesi hangisidir? -Odyogram Gürültü şiddetinin kaç db olduğu işlerde günde 7,5 saata kadar çalışılabilir? -85 Gürültü şiddetinin 115 db olduğu bir ortamda gürültüye maruz kalma süresi maksimum kaç saat olmalıdır? -1/8 Gürültü düzeyinin 0 (sıfır) db olduğu durum aşağıdakilerden hangisi olabilir? -İşitme eşiği Ağrı eşiği olarak adlandırılan gürültü ortamında gürültü düzeyi kaç db dir? -140 Kulak zarının patlamasına neden olabilecek gürültü ortamında olası gürültü düzeyi aralığı (db) ne kadardır?

8 -140 dan büyük 20 mikropascal şiddetindeki sese ne denir? -İşitme eşiği Gürültüyü meydana getiren seslerden frekansı 16 Hz'den düşük olan seslere ne denir? -Subsonik İşitme kaybı dereceleri incelendiğinde, 0-15 db arasındaki işitme kaybı ne tür bir işitme kaybıdır? -Normal işitme Endüstride yüksek gürültüye uzun süre maruz kalan kişi tedavi edildiğinde sonuç aşağıdakilerden hangisi olur? - İşitme kaybı kronikleşir ve iyileşmez. Gürültüye karşı yeterli önlemi almayan işveren, işçisinde meydana gelecek meslek hastalığına karşı ne ödemek zorunda kalacaktır? -Yasal Tazminat Endüstride yüksek gürültünün işçilerde meydana getirdiği işitme kayıpları, SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü?ne göre nasıl tanımlanmaktadır? -Meslek hastalığı İşyerlerindeki gürültünün denetimi ile ilgili olarak, 4857 sayılı İş Kanununun 78. maddesine göre çıkarılan ve tarihli Resmi Gazetede yayımlanan hangi yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılması gerekmektedir? -Gürültü Yönetmeliği Gürültüden ileri gelen işitme kayıpları aşağıdakilerden hangisinde meslek hastalığı olarak tanımlanmıştır? - SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü Gürültüden ileri gelen işitme kayıpları için yükümlülük süresi ne kadardır? -6 ay İnsanlar hangi frekans aralığındaki titreşimleri algılayabilirler? -1 Hz ile 1 khz İnsanların hissettikleri sıcaklık hangisidir? - Havanın kuru termometre ile ölçülen ve ortamdaki hava akım hızı ve havanın nemine bağlı olarak oluşan sıcaklık Radyasyon türlerinden hangisinin insan vücuduna alındığında iyonlaştırma özelliği vardır?

9 -X ışınları İş sağlığı ve güvenliği konusunda basınç, hangi birim ile ifade edilir? - Newton/m2 Basınç değişikliği nedeni ile görülen akut olmayan hadiselerde yükümlülük süresi ne kadardır? -10 yıl Düşük basıncın gerektiği işlerde, öncelikle hangi işçiler seçilmelidir? - Genç ve tecrübeli işçiler Kimyasal Risk Etmenleri Başka şekilde belirtilmedikçe, 8 saatlik sürede, çalışanların solunum bölgesindeki havada bulunan kimyasal madde konsantrasyonunun zaman ağırlıklı ortalamasının üst sınırı nedir? - Mesleki maruziyet sınır değeri Kimyasal maddelerle çalışmalarda alınacak güvenlik önlemleri Yönetmeliği ekinde verilen yasaklanmış kimyasal maddelerle Ancak Tam kapalı sistemlerde, mümkün olan en az miktarlarda ve işçilerin bu maddelere maruziyetlerinin önlenmesi şartı ile Bakanlıktan izin alınarak hangi işlerde çalışılamaz? - En uygun teknolojik sistem kulanılarak işçi sayısını en az seviyede tutarak üretimde. Kimyasal Maddenin Zarar Verme Potansiyelinin çalışma Ve/Veya Maruziyet Şartlarında Ortaya çıkma İhtimali nedir? -Risk Biyolojik sınır değerleri belirlenmiş kurşun ve iyonik kurşun bileşikleri ile çalışmaları nasıl olmalıdır? -*Biyolojik izleme absorpsiyon spektrometri veya eşdeğer metot kullanılarak kanda kurşun seviyesinin ölçümünü de kapsar. *Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu (yönetmeliğin ekinde verilen değer 0,075 mg/m3) ten fazla ise ve işçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi (yönetmelikte belirtilen mg Pb/100 ml kan) dan fazla ise risk değerlendirmesi yenilenir. 1-Müsaade edilen azami konsantrasyon, 2-15 dakikalık sürede maruz kalınan aşılmaması gereken limit değer, 3-Mesai esnasında işçinin maruz kalabileceği maksimum konsantrasyon. 4-Haftada 40 saat çalışan bir işçinin,8 saatlik mesai süresince maruz kalabileceği ortalama konsantrasyon. İfadeleri sırasıyla hangileriyle ifade edilir? -MAC değer, STEL değer, Kabul edilebilir limit değer, TWA değer Çok hızlı bir gaz genişlemesiyle ve genellikle ısı açığa çıkmasıyla meydana gelen bir kimyasal reaksiyon veya değişim ifadesi nedir?

10 -Patlama Bir kimyasal maddenin yapısal özelliği nedeni ile zarar verme potansiyeli nedir? -Risk Yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışıma ne denir? -Patlayıcı ortam Patlama hangi şartlarda olur? -1- Patlama limitlerinde gaz- hava karışımı ile patlama kaynağının aynı anda olması 2- Patlama konsantrasyonunda patlayıcı madde ve ateşleme kaynağı olması Solunum bölgesi nasıl ile tarif edilir? -Kişinin kulaklarını birleştiren çizginin ortası merkez kabul edilerek 30 cm yarı çaplı kürenin başın ön kısmıdır Patlama riskinin değerlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınır? -1- Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı, 2- Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme ihtimalleri, 3- İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı etkileşimleri, 4- Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü. Patlamadan korunma dökümanları nelerdir? -1- İşyerinin genel planı, 2- Makine ve teçhizat yerleşim planı, 3- Proses tanımlaması, 4- Kullanılan maddelerin tanımlanması. Kimyasal madde tehlike derecelendirmesinde kullanılan indekslerden ATEX 100 A hangi tehlike derecelendirme sınıflamasında kullanılır? -Patlayıcı ortam derecelendirme sınıflamasında Kimyasallar ile çalışırken işyeri ortamınızda sigara, yiyecek, içecek yenilmesi hangi riskleri doğurur? - I-Bulaşma II-Zehirlenme III-Patlama Yakıcı, yanıcı, zehirli, çok zehirli veya oksitleyici maddelerin kırılabilir kaplarının ambalajlarının depolanabileceği yükseklik en fazla ne kadardır? -40 cm Endüstriyel hijyen kurallarına uygun olmayan ortamlarda ve yeterli önlem alınmadan çalışılması durumunda Benzen hangi hastalığa neden olur? -Kan kanseri Hangisi bir arada depolanabilir?

11 - Parlayıcı madde-oksitleyici madde Zehirli maddelerle-zararlı maddeler Patlayıcı madde- Oksitleyici madde Zehirli maddelerle-parlayıcı maddeler Pamuk lifleri, keten kenevir tozlarının solunması ile meydana gelen meslek hastalığına ne ad verilir? -Bisinoz Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal birbirinin fizyolojik etkisini kaç şekilde etkileyebilir? -3 Kimyasal depolardan sevkiyat yapılırken hangi kural uygulanır? -Önce gelen önce gider kuralı Kapalı Alan Çalışmaları öncesinde ortam atmosferinde bulunan parlayıcı, patlayıcı gaz konsantrasyonu ölçümünde hangi cihaz kullanılmalıdır? -Eksplozimetre Pamuk tozunun özelliği nedir? -Allerjendir. Aynı anda organizmaya giren iki kimyasal aynı organda aynı yönde ve aynı şekilde etki ediyorlarsa aşağıdaki etkilerden hangisi oluşmaz? - Additif etki Antagonizma Potansiyalizasyon Sinerjik etki Kanda hemoglobin ile birleşerek karboksihemoglobin bileşimine neden olan madde hangisidir? -Karbonmonoksit BM tarafından hazırlanan tavsiye kararı UNRTDG kimyasalları kaç sınıfa ayırmaktadır? -9 LD50 nin anlamı nedir? -Öldürücü doz Kimyasal maddeler orijinal kaplarından başka kaplara bölünmesi durumunda daima ne yapılmalıdır? -Etiketlenmelidir. Karbon dioksit gazının özelliği nedir? -Boğucudur. Kimyasalların gebeler tarafından alındıklarında plasentadan fetal dolaşıma geçerek doğacak yavruda deformasyon oluşmasına neden olan etkinin genel adı hangisidir? - Teratojenik Etki

12 Günlük 8 saatlik çalışma süresi için ortam havasında bulunmasının çalışanın sağlığı açısından zararlı olmayacağı kabul edilen konsantrasyon hangisi ile ifade edilir? -MAK Avrupa Birliği standartlarına göre toksik seviye aşamaları kaç sınıfta belirlenmiştir? -3 Günlük 8 saatlik çalışma döneminde her biri en fazla 15 dakika süren ve her çalışma arasında en az bir saatlik süre bulunan ve günde en fazla dört kez tekrarlanabilen çalışmalar için izin verilen en yüksek konsantrasyon ne ile ifade edilir? -STEL Birçok kimyasal piyasada ticari isimleri ile tanınmaktadır. Ticari ismi kezzap olan kimyasal hangisidir? -Nitrik asit Parlayıcı ürünlerin bulunduğu depolarda hangi tip fork-lift kullanılması gerekir? - Akülü, susturuculu ve statik elektriğe karşı önlemi alınmış Kimyasal maddelerin depolandığı depoların/veya deponun konstrüksiyon malzemelerinin yeterliliğinin belirlenmesinde hangi kriterlerin baz alınması gereklidir? -1-Zemin yüzeyi, çatı kaplama ve havalandırma 2-Isı ve duman tahliyesi, drenaj 3-İç yangın ana duvarı, yerel yangın düzenlemeleri Hidrojen sülfür gazının özelliği nedir? -Zehirlidir. Kapalı alan çalışmalarında kaç nezaretçi olmalıdır? -En az 1 Çalışma ortamında, toksik zehirli gaz konsantrasyonu ölçümleri hangi seviyede yapılmalıdır? -Solunum seviyesinde Doğal halde bulunan, üretilen veya herhangi bir işlem sırasında yada atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan her türlü element, bileşik veya karışımlara ne denir? -Kimyasal madde 0 0C den düşük parlama noktası ve 35 0C den düşük kaynama noktasına sahip sıvı haldeki maddeler ile oda sıcaklığında ve basıncı altında hava ile temasında yanabilen, gaz haldeki maddelerin genel adı hangisidir? - Çok kolay alevlenir madde Kimyasal maddelerle çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre risk değerlendirmesinin yenileme süresi en fazla ne kadardır?

13 -6 yıl İş yerindeki tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanacak kaza, olay ve acil durumlarda yapılacak işleri önceden belirleyen bir...hazırlanmalıdır. -Acil eylem planı İngilizce baş harflerinden oluşan kimyasal maddelerin Avrupa envanteri hangisidir? - EINECS CAS ın Türkçe anlamı hangisidir? - Kimyasal maddelerin servis kayıt numarası TWA nın Türkçe anlamı hangisidir? -8 saatlik zaman dilimine göre ölçülen veya hesaplanan zaman ağırlıklı ortalama. Kimyasal üretim yapacak bir firma projelendirme aşamasında neler dikkate alınır? - I-Üretim teknolojisi II- Makine seçimi Parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların, etrafında tank kapasitesinin... hacminde taşma havuzu bulunmalıdır. -½ katı OSHA nın kuruluş amacı nedir? - Avrupa birliğinde işyerlerinin daha sağlıklı, güvenli ve üretken olmalarına katkıda bulunmak Aynı anda aynı organa aynı şekilde etki eden enerji...dir. - Sinerjik enerji Parlama noktası 21 0C nin altında olan sıvılara ne denir? - Kolay alevlenir madde Sınıf patlayıcılar hangisidir? - Tutuşma sıcaklığı 38 0C nin altında olan patlayıcılardır. Parlama noktası C arasındaki sıvılara ne denir? - Alevlenir madde Lağımlar hangi koşulda doldurulmaz -Doldurmadan önce 25 metre yarıçaplı alan içinde %1 CH4 tespit edilirse. Kimyasalların sınıflandırılmasında en yaygın kriterlerden biri öldürücü...ve öldürücü...esas alınmıştır. -doz (LD50), konsantrasyon (LC50) Kimyasalların üretimi, kullanımı, depolanması, taşınması, kimyasal atıkların yok edilmesi ve işlenmesi, içinde bulunan kapların bakımı ve onarımında alınacak önlemler hangi karar göre alınmıştır?

14 -WHO nun kabul ettiği 170 nolu sözleşme ve 177 nolu tavsiye kararı Kimyasal maddenin metabolitinin veya etkilenmeyi belirleyecek bir maddenin uygun biyolojik ortamdaki konsantrasyonun üst sınırı nedir? -Biyolojik sınır değeri OHSAS/TS 18001Yönetim standardına göre her kuruluş ulaşılabilir, tarihlendirilmiş,açık ve nasıl gerçekleştirilebileceği tanımlanmış...belirlemelidir. -İSG hedefleri OHSAS/TS 18001Yönetim standardına göre her kuruluş her yıl...geliştirilmiş İş Emniyet Denetlemesi (ASA) yapmalıdır. -50 İnorganik kimyasallar...ve...olmak üzere 2 gruba ayrılır. - Alifatik ve aromatik Birbiriyle temas etmemesi gereken kimyasallar hangileridir? - I-Asetilen-klor,brom,flor,bakır,gümüş II-Amonyak-civa,klor,kalsiyum,iyot,brom,H2S III-Potasyum-su,karbon tetraklorür, halojenli alkanlar, CO2 halojenler Suyla temas ettiğinde parlayıcı gaz yayan maddeler hangileridir. -* Kalsiyum karpit *Potasyum Hangisi oksidan kimyasaldır? -Lityum Sodyum Peroksitler Kalsiyum karpit Kronik kurşun zehirlenmesinde hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır? -3 yıl Akut arsenik zehirlenmesinde hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır? -1 ay Silikozis için hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır? -10 yıl Pnömokonyoz için hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır? -3 yıl Benzine bağlı lösemi için hastalıkların yükümlülük süresi ne kadardır? -10 yıl

15 Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler aşağıdaki bölge sınıflarından hangisine girer? -Bölge 0 Asbestle çalışılan işyerlerinde işçilerin maruz kaldığı havadaki asbest konsantrasyonu için limit değer aşağıdakilerden hangisidir? -0.1 lif/cm3 Özellikle yanıcı maddelerle olmak üzere diğer maddelerle de temasında önemli ölçüde ekzotermik reaksiyona neden olan maddeler hangi tehlikeli madde sınıfında yer alırlar? - Oksitleyici Hangi tehlike, madde ve müstahzarların fizikokimyasal özelliklerinden kaynaklanır? -Kanserojen Patlayıcı maddeler için tehlike işareti aşağıdakilerden hangisidir? -E Parlayıcı, Patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddeler üretilen veya işlenen veya depolanan binalar nasıl olmalıdır? - *Mümkünse tek katlı olacak; *Duvarları yanmaz maddeden, tavanları hafif ve yanmaz malzemeden *Dış yan cephelerine bakan pencereler ince kırılmaz camlı olacak ve patlamalarda büyük parçalar halinde havaya fırlamayacak malzemeden yapılmış olacaktır. Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS) ile ilgili mevzuat hangi Bakanlık tarafından hazırlanmaktadır? - Çevre ve Orman Bakanlığı NFPA Tehlike İşaretleme Sistemine göre mavi renk hangi anlama gelmektedir? - Sağlık Sodyum ile su temas ederse hangi gaz ortaya çıkar? -Hidrojen Patlayıcı gaz ve buharların bulunduğu ortamlarda hangi tür elektrikli cihaz ve armatürler kullanılmalıdır? -Ex-proof Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik"e göre, Bölge 0 ne anlama gelmektedir? - Patlayıcı gaz hava karışımının sürekli olabileceği yerler -9 Kimyasalların sağlığa zararları başlıca kaç ana başlıkta toplanmaktadır? -5 Kimyasallarla çalışılan işyerlerinde en az kaç yılda bir risk değerlendirmesi yapılmalıdır?

16 -187 Gaz ihbar telefon numarası kaçtır? Asbestle çalışılan işyerlerinde, sekiz saatlik zaman ağırlıklı ortalama değer (TWA) aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? -0,1 lif/cm3 "Patlayıcı, oksitleyici, kolay alevlenir, toksik, çok toksik, zararlı, aşındırıcı, tahriş edici, alerjik, kanserojen, mutajen, üreme için toksik ve çevre için tehlikeli" özelliklerinden bir veya birkaçına sahip kimyasallar nasıl adlandırılmaktadır? - Tehlikeli kimyasal Asbest veya asbestli malzeme ile çalışanların yaptıkları işleri, çalışma süresini ve maruziyet miktarını belirten kayıtlar en az kaç yıl saklanmalıdır? -40 Tehlike Derecelendirme Sistemine göre kırmızı renk hangi anlama gelmektedir? -Yanıcılık Sürekli maruziyet sonucunda, kurşunun kana karışması ve eritrositlerde bulunan enzim aktivitelerini inhibe etmesi aşağıdakilerden hangisine neden olmaktadır? - Kurşun zehirlenmesi Bazı maddeler parlayıcı olmadıkları halde su ile temas ettiklerinde kolaylıkla parlayabilen gazlar açığa çıkarabilirler. Kalsiyum karpit su ile temas ederse hangi madde açığa çıkar? -Asetilen -110 Alo yangının telefonu kaçtır? Kimyasal madde depolarının havalandırmaları nasıl olmalıdır? -Hem alttan, hem de üstten karşılıklı olarak havalandırılmalı İngilizce baş harflerinden oluşan Kimyasal Maddelerin Avrupa Envanteri aşağıdakilerden hangisidir? -EINECS Parlayıcı, zehirli ve zararlı maddelerin depolandığı tankların etrafında tank kapasitesinin... hacimde taşma havuzu bulunmalıdır. Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? -1/2 katı Biyolojik Risk Etmenleri -4 Biyolojik etkenlerin enfeksiyon risk düzeyine göre sınıflandırılması kaç grupta yapılabilir? Tarihsel olarak sağlık çalışanlarında mesleki tehlike olarak tanımlanan ilk risk hangisidir? -Enfeksiyon riski Biyolojik bir etkenin sağlıklı kişide hastalığa yol açması nelere bağlıdır? -*Etkenin hasta etme yetisinin yüksekliğine (patojenite-virülans), Bulaşma yollarına (temas, ortak kullanılan cansız maddeler, hava ve vektörler)

17 *Konakçı adı verilen kişinin duyarlılığına *Çevre etmenlerine (ısı değişiklikleri, nem, radyasyon, hava basıncı, hava akımının hızı, kimyasal maddeler, gazlar ve toksinler) bağlıdır. Doku,salgı,dışkı, solunan hava yada bunların kombinasyonundaki madde yada metabolitlerde görülen ve birtakım hastalıklara neden olan maruziyet ve etkenler hangi gruba girerler? -Biyolojik etkenler İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler hangi risk grubuna girer? -4.grup biyolojik etkenler 4.Grup biyolojik etkenlere neden olacak maddelerin ilk kez kullanımında Ç. ve S. G. Bakanlığına işin başlamasından önce kaç gün içinde bildirimde bulunulmalıdır? -30 gün Biyolojik etkenlerin hangilerinin ilk kez kullanımında Bakanlığa ön bildirimde bulunulur? -Grup 2 biyolojik etkenler Grup 3 biyolojik etkenler Grup 4 biyolojik etkenler Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik gereği Sağlık gözetiminin yapıldığı, kişisel tıbbi kayıtlar, maruziyetin son bulmasından sonra en az kaç yıl süre ile saklanır? -10 Biyolojik izleme,... veya...sonucu veren bir başka metod kullanılarak kanda PbB ölçümünü de kapsayacaktır. - absorbsiyon spektometri-eşdeğer -70 Bağlayıcı sınır değer... µg Pb ml kan dır. İnsan ve hayvanlarda ortak enfeksiyona neden olan etken hangisidir? -Zoonoz Bir enfeksiyon etkeninin hastalık yapabilme yeteneği...; etkenin ağır veya öldürücü bir hastalık tablosuna yol açma yeteneği ise... olarak tanımlanır. - Patojenite-virülans İşçiler için ciddi sağlık riski oluşturabilecek, ancak kesin bir değerlendirme yapılamayan biyolojik etkenlerle çalışmaların yapıldığı tüm işyerlerinde koruma düzeyi en az kaç olan önlemler alınır? -3 İnsanda hastalığa yol açabilecek biyolojik etkenler içerip içermediği belirsiz olan maddelerle çalışılan ancak asıl amaçları biyolojik etkenlerle çalışmak olmayan laboratuvarlarda, koruma düzeyi en az kaç olan önlemler uygulanır? -2 Bakanlıkça daha alt düzeydeki koruma önlemlerinin yeterli olduğu belirtilmedikçe, gerekli olduğu bilinen ya da şüphelenilen durumlarda koruma düzeyi kaç olan önlemler uygulanır?

18 -3 veya 4 Grup 3 veya Grup 4 biyolojik etkenlerle enfekte olan veya olduğundan şüphelenilen hasta insanların veya hayvanların bulunduğu karantina yerlerinde, enfeksiyon riskini en aza indirmek için ne gibi önlemler alınır? -* Çalışma birimi, aynı bina içinde yürütülen diğer etkinliklerden ayrılmış olmalıdır. * Çalışma birimine giren ve çıkan hava HEPA (*) veya benzeri filtrelerle filtre dilmelidir. * Çalışma birimi, dezenfeksiyon yapılmasına olanak sağlayacak yapıda olmalıdır. İnsanda yeni izole edilen ve henüz değerlendirilmemiş olan ve bakanlığın sunduğu ekte yer almayan bütün virüsler en az hangi grupta sınıflandırılmış sayılacaktır? -2 Enfeksiyon zincirinin halkaları kaça ayrılır? -3 İşverenler, Grup 3 ve/veya Grup 4 biyolojik etkenlere maruz kalan işçilerin listesini, yapılan işin türünü, mümkünse hangi biyolojik etkene maruz kaldıklarını ve maruziyetler, kazalar ve olaylarla ilgili kayıtları, uygun bir şekilde tutulur. Bu liste ve kayıtlar maruziyet sona erdikten sonra en az kaç yıl saklanır? -20 Biyolojik etkenler nedeniyle hangi durumlarda tıbbi gözetim yapılır? -* İşçilerden herhangi birinin kanındaki kurşun seviyesi 40 μg Pb/100 ml kandan fazla ise. * Havadaki kurşunun, haftada 40 saat çalışma süresine göre hesaplanmış, zaman ağırlıklı ortalama konsantrasyonu mg/m3 ten fazla ise. Enfeksiyon zincirinin 2. halkası olan bulaşma yolları kaça ayrılır? -4 Enfeksiyon zincirinin 3. halkası hangisidir? - Duyarlı Kişi (Konakçı) Risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesinde hangi hususlar dikkate alınmalıdır? - *Çalışanların, işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek alerjik veya toksik etkiler hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. *Yaptıkları işle doğrudan bağlantılı olarak çalışanların yakalandığı hastalıkla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır. *Çalışma ortamındaki insan sağlığına zararlı olan veya olabilecek tüm biyolojik etkenlerin sınıflandırılması gereklidir; Yetkili makamların, çalışanların sağlığını korumak için biyolojik etkenlerin denetim altına alınması hakkındaki önerileri dikkate alınmalıdır; Çalışanların, işlerinin sonucu olarak ortaya çıkabilecek hastalıklarla ilgili bilgilere sahip olunmalıdır. "...virüsü olan Hepatit-B nin bulaşma yolu kan ürünleri ile temas ve cinsel ilişkidir" -DNA "Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik e göre;... ile İnsanda hastalığa neden olabilen, çalışanlara zarar verebilecek, ancak topluma yayılma olasılığı olmayan, genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı bulunan biyolojik etkenler tanımlanmıştır"cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? -2. Grup biyolojik etkenler

19 "Hepatit-B, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak, su Çiçeği veya Varisella Zoster, Herpes Enfeksiyonları, Sitomegalovirüs Enfeksiyonları, Edinsel Bağışıklık Yetersizliği Sendromu,... Enfeksiyonlara örneklerdir" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? -Viral "Küf ve Maya, çok hücreli bir...dır" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? -Mantar "Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik e göre;... İnsanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemi bulunmayan biyolojik etkenler tanımlanmıştır" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? -4. Grup biyolojik etkenler "Menengokoksik Menenjit, Gastrointestinal Sistem Enfeksiyonları, Lejyoner Hastalığı, Difteri, Boğmaca... enfeksiyonlara birer örnektir" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmelidir? -Bakteriyel Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik e göre;insanda ağır hastalıklara neden olan, çalışanlar için ciddi tehlike oluşturan, topluma yayılma riski bulunabilen ancak genellikle etkili korunma veya tedavi imkanı olan biyolojik etkenler hangi etkenlerde tanımlanmıştır? -3. Grup etkenler "Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik e göre;..., genetik materyali replikasyon veya aktarma yeteneğinde olan hücresel veya hücresel olmayan mikrobiyolojik varlığı ifade eder" cümlesinde boş bırakılan yere ne gelmesi en uygundur? -Mikroorganizmalar Psikososyal Risk Etmenleri İşçinin tutum ve yeteneğinin işin gereklerini karşılama düzeyi, streste hangi etkileşme kuramında yer alır? - Kişi-Çevre uygunluğu kuramı Hastalıklardan hangisi işten ileri gelen akıl hastalığıdır? -Nevrozlar Ergonomi Aşırı zorlayıcı işlerde çalışanın kendisince verilen dinlenme araları aşağıdakilerden hangisidir? -Spontan Bel üst gövde aralığı 50 kg olan bir kişi öne doğru eğilip 5 kg bir yükü kaldırırsa, sırt bölgesi ne kadar yüke maruz kalır? -550 Enter displiner bir alan olan ergonominin ana özelleşmeleri hangileridir? - Bilişsel Ergonomi, Fiziksel Ergonomi, Örgütsel Ergonomi Fiziksel Ergonominin alanları hangileridir? - Anotomik, Antropometrik, Biomekanik

20 Antropometrik değerler alınırken neler göz önünde tutulmalıdır? - *Ölçüm değerleri standardize edilmelidir. *Ölçüleri alınan grup çalışan kişileri temsil etmelidir. *Örnek gruplar bir örnekten diğeri elde edilirken güvenilir sonuçlar elde edilmesi için geniş tutulmalıdır. Antropometri nedir? - İnsan vücudunun boyutları ile ilgilenen özel bir bilim dalıdır. Çalışma masası yüksekliği tespitinde neler dikkate alınmalıdır? -* İşçinin dirsek yüksekliği, *Yapılan işin tipi, *Üretilen malzemenin boyutları Çalışma sisteminin Ergonomisinde, birbirini izleyen adımları sırası nasıl olmalıdır? - Dayanabilirlik-kabul edilebilirlik-hoşlanılabilirlik-kendini gerçekleştirebilirlik Hem oturmaya hem de ayakta durmaya elverişli işlerde, çalışma yüksekliği hangi yüksekliğe göre ayarlanmalıdır? - Ayakta durma halindeki yüksekliğe İş yerinde fizyolojik ve biyomekanik sınırlamalara da uyularak iç ölçülerin tespitinde, insanın ya da vücudun belli bir kısmının sığacağı en küçük ölçüler için en büyük vücut ölçüsü yüzde kaç alınır? -95 Sırt üstü uzanmaya kıyasla, otururken yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur? -3-5 Oturarak iş görenin en az ne kadar ayakta iş görmesi gerekir? -30 Ayakta iş görenin en az ne kadar oturarak iş görmesi gerekir? -30 Dış (maksimum) ölçülerin tespitinde, iş görenin erişmesi gereken işlem alanları için ele alınan ölçü aralığında en küçük boyutlu kişinin de zorlanmadan ulaşabileceği en büyük vücut ölçüsü yüzde kaç alınır? -5 Sırt üstü uzanmaya kıyasla, ayakta yüzde kaç daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur? Vücut ölçüleri bilimi olarak hangi bilim dalının diğer adıdır? -Antropometri Avrupa da Ergonomi olarak adlandırılan bilim dalı Amerika da hangi adla adlandırılmaktadır? -İnsan mühendisliği

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013

6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 6331 SAYILI KANUNA DAİR, ANAHTAR BİLGİLERİ Güncelleme tarihi 30 Eylül 2013 1) İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi: 30 gün 2) Bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz işveren

Detaylı

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi

s.n ilişkili olduğu konu Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması Genel Hükümler 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler Genel Hükümler

Detaylı

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n

isguygulama.com ilişkili olduğu konu açıklaması süresi s.n isguygulama.com s.n ilişkili olduğu konu süresi açıklaması 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 30 gün İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi 6 iş günü bakanlıkça rapor ile kapatılma emri olan işyerine itiraz

Detaylı

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI

Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI TC. ADANA BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ ASKĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ġġ SAĞLIĞI ve GÜVENLĠĞĠ ĠÇ YÖNETMELĠĞĠ TASLAĞI Mustafa C. AKPINAR ĠĢ Güvenliği Uzmanı Haziran-2011 ADANA SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ ĠÇĠNDEKĠLER BİRİNCİ

Detaylı

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır?

1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? 26 HAZİRAN 2005 TARİHİNDE YAPILAN İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI SINAV SORULARI VE CEVAPLARI Tarih : 08-08-2005 1. Ülkemizde yasal olarak kaç yılından beri hangi renk asbest çeşitleri yasaklanmıştır? A) 1996 -

Detaylı

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER

27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER 19.11.2014 SANAL OSGB 27 ARALIK 2014 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇİN SPOT BİLGİLER Erkan Öztürk SANALOSGB.COM 6331 SAYILI KANUN SPOT BİLGİLERİ 1)İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi : 30 gün

Detaylı

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net

6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 6331 SONRASI SPOT BİLGİLER - Sevgi AYDOĞDU - 21 ARALIK SINAVI İÇİN Düzenleme 2-27-11-2013 - www.isgforum.net 1. İşyerinin kapatılmadan bölge müdürlüğüne bildirimi, 30 gün 2. Bakanlıkça rapor ile kapatılma

Detaylı

ACİL DURUM MÜDAHELE. Acil durum yönetiminin safhaları 1. Önleme/Azaltma 2. Ön hazırlık 3. Duruma Müdahale 4. Düzeltme ve Onarma

ACİL DURUM MÜDAHELE. Acil durum yönetiminin safhaları 1. Önleme/Azaltma 2. Ön hazırlık 3. Duruma Müdahale 4. Düzeltme ve Onarma ACİL DURUM MÜDAHELE TSE 18001 ŞARTI: Kuruluş, olayların ve acil durumların meydana gelme olasılığını tahmin etmek, bu durumlarda yapılacakları belirlemek ve bunlardan kaynaklanabilecek muhtemel hastalık

Detaylı

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI

C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI VI 1) Aşağıdakilerden hangisi iş kazasında maddi tazminat türlerinden değildir? A) İş görmezlik tazminatı B) Kıdem tazminatı C) Destekten yoksun kalma tazminatı D) Rücu tazminatı 2) Ortak Sağlık ve Güvenlik

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ELEMANI (SEVİYE 4) YETERLİLİK KODU: 12UY0052-4 HAZIRLAYAN SELİN KALIN MAKİNA MÜHENDİSİ- C SINIFI İSG UZMANI 1.İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 5 1.1.İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sunuş 4. Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler

İÇİNDEKİLER. Sunuş 4. Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler İÇİNDEKİLER Sunuş 4 Bölüm 1 5 Gemi Üretim Prosesleri Esnasında Ortaya Çıkan Tehlikeler ve Alınması Gereken Tedbirler 1. Taşıma, Stoklama ve Kaldırma 5 2. Taşlama, Raspalama ve Boyama 9 3. Kesme ve Eğme

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 1. GRUP B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 4. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

T A N I M L A R. Kimyasallar

T A N I M L A R. Kimyasallar T A N I M L A R Kimyasallar Doğal halde bulunan,üretilen,herhangi bir işlem sırasında veya atık olarak ortaya çıkan, kazara oluşan, ürünün kalitesini artırmak için katkı maddesi olarak eklenen, işlem sırasında

Detaylı

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1

BULUŞ EĞİTİM KURUMU HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU B SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI HAZIRLIK SINAVI-1 BULUŞ EĞİTİM KURUMU 1/19 www.bulusisg.com /0.242.3348088 1. İş Kanunu na göre aşağıdaki hususlardan hangisi, işverenin iş güvencesi

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ B T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP A SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII

BATI EĞİTİM KURUMU İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI DENEME SINAVI XII 1) Bütün maddeler zehirdir. Zehir olmayan hiçbir madde yoktur. Uygun doz, zehir ve ilaç arasındaki farkı yaratır. Sözü kime aittir? A) Platon B) Galen C) Paracelsus D) Hipokrat 2) İşyerindeki güvenlik

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BKNLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı KİTPÇIK TÜRÜ ÇLIŞM VE SOSYL GÜVENLİK BKNLIĞI İŞ SĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası

Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası İş Güvenliği Uzmanlığı Deneme Sınavı - II (Maden-İnşaat- Makine, Sağlık Kuralları - Yedi Buçuk Toz - Balıkçı Gemileri - Elle Taşıma - İşyeri Bina KKD - Ekranlı Araçlar) Soru 01 Kuyuları ve giriş çıkış

Detaylı

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği İle İlgili Olarak Dünyadaki ve Türkiye deki Durum Nedir? Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) rakamlarına göre her yıl yaklaşık 2.200.000 kişi iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biri değildir? a) Şarbon b) Bruseüoz c) Tüberküloz d) Silikoz

Soru 4 Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biri değildir? a) Şarbon b) Bruseüoz c) Tüberküloz d) Silikoz İÇİNDEKİLER Biyolojik Risk Etmenleri Psikososyal Risk Etmenleri Ergonomi Korunma Politikaları Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Elektrikle Çalışmalarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kaldırma Araçlarında

Detaylı

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

KAYNAK İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ Sayfa: 1 BÖLÜM I... 4 GİRİŞ... 4 Kaynak nedir... 4 BÖLÜM II... 4 KAYNAK VE KESİM İŞİ TÜRLERİ... 5 1. GAZ KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM... 5 2. ELEKTRİK KULLANILARAK YAPILAN KAYNAK VEYA KESİM İŞLERİ...

Detaylı

18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1

18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1 18 AĞUSTOS 2013 SINAVA HAZIRLIK GRUBU SORULARI -1 1. Ağır yaralanma yada ölümle neticelenen her kazanın temelinde... ve... meydana gelmeyen olay vardır. Yukarıdaki boşluklara gelecek uygun kelimeleri seçiniz.

Detaylı

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 1 BÖLÜM 1. GİRİŞ Bu ödev doğrultusunda Yeni Yüzyıl Üniversitesi Cevizlibağ Kampüs Alanı içinde yapılan yürüyüş yollarında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi,

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

İKİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, yapı işlerinin yapıldığı işyerlerinde alınacak asgari

Detaylı

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

BAŞLAYINIZ DENİLMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ. KİTAPÇIK TÜRÜ A T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YENİLİK VE EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ölçme, Değerlendirme ve Yerleştirme Grup Başkanlığı 2. GRUP C SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLIĞI ÇALIŞMA VE SOSYAL

Detaylı