NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER I TABLOLAR LİSTESİ IV RAKAMLAR LİSTESİ IV KISALTMALAR LİSTESİ V 1. AMAÇ VE KAPSAM 1 2. ÇEVRE POLİTİKASI VE YASAL ÇERÇEVE Ulusal Mevzuat Uluslararası Şartlar Uluslararası Anlaşmalar 9 3. Çevre Yönetim Planının uygulanmasından sorumlu 11 organizasyonlar ve kuruluşlar 4. PROJENİN TANIMI Proje Kapsamı ve Yapılan Çevresel Çalışmalar Proje alanının yeri Proje Birimleri ve Özellikleri Proje Sahası'nın jeolojik özellikleri Genel Jeoloji Proje Alanı Jeolojisi Yapısal Jeoloji ve Depremsellik Arazi Kullanımı ve Koruma Alanları Arazi Kullanımı Koruma Alanları Su Kaynakları Habitat ve Yaban Hayatı Türleri Sosyo-Ekonomik Yapısı Projeden Etkilenen Nüfus ve Yerleşim alanları Ekonomik Özellikler Diğer Hususlar ÖNLEMLER PLANI Yapım Aşaması Erozyon ve Sedimantasyon Peyzaj ve Üst Toprak Kullanımı Hava Kalitesi Gürültü Su Kalitesi ve Su Kullanımı Atık Yönetimi Habitat ve Yaban Hayatı Yönetimi Sosyo-Ekonomi 40 1

2 Kültürel ve Tarihi Varlıklar İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Koordinasyon İşletme Aşaması Peyzaj ve Üst Toprak Kullanımı Hava Kalitesi Gürültü Su Kalitesi Atık Yönetimi Habitat ve Yaban Hayatı Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Görsel Etki Çevre Koordinasyon İZLEME PLANI Hedef Çevre İzleme Koordinasyonu ACİL EYLEM / HAZIRLIK PLANI İÇİN ÇERÇEVE Amaç ve Kapsam Görev ve Sorumluluklar Potansiyel Acil Durumlar Yangın Kazalar Kaçak-Dökülme Deprem SEL Terörist Saldırı, Sabotaj vb. Tehditler Acil Durum Sonrası ve Devamındaki Girişimler Acil Durumlarda İletişim Listesi PROJE TAKVİMİ KURUMSAL DÜZENLEMELER Kurumsal Koordinasyon Karar Verme Süreci YEREL SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ(STK) VE 73 PROJEDEN-ETKİLENEN TOPLULUKLAR İLE İSTİŞARE Projeden Etkilenen Yerleşimler Yerel Hükümet ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare HALKLA İLİŞKİLER PLANI Giriş ve Kapsam Amaçlar Paydaşların tanımlanması Halkla İlişkiler Faaliyetleri Olası Anlaşmazlıkların Çözümü 76 KAYNAKLAR 77 EKLER Ek 1. Ekosistem Değerlendirme Raporları (Flora ve Bitki Örtüsü, Zooloji, Kuşlar) Ek 2. Halkın Katılımı Toplantısı Katılımcı Listesi ve Kısa Toplantı 2

3 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 4.1 Poyraz RES Proje Alanına ait Koordinatlar 17 Tablo 4.2. Poyraz RES Türbinlerine ait Koordinatlar 18 Tablo 4.3 Poyraz RES İnşaat Sitesi, Kumanda Tablosu İdari 18 Bina ya ait Koordinatlar Tablo 4.4 Türbin ve Proje Alanına en yakın yerleşim yerleri 20 Tablo 4.5 Poyraz RES Projesi Rüzgar Türbininin Özellikleri Tablo 5.1 İnşaat sırasında en yakın Yerleşimlerde beklenen gürültü düzeyleri 35 Tablo 5.2 Poyraz RES Projesi İnşaat Aşaması için Çevre Yönetim Planı 49 Tablo 5.3 Poyraz RES Projesi İşletme Aşaması için Çevre Yönetim Planı 53 Tablo 6.1. Poyraz RES İnşaat Aşaması için İzleme Planı 58 Tablo 6.2. Poyraz RES İşletme Aşaması için İzleme Planı 61 RESİM LİSTESİ Sayfa Resim 4.1 Poyraz Rüzgar Enerjisi Santrali Proje Alanının Konumu 13 Resim 4.2 Poyraz RES Proje Alanının Yakın Çevresindeki Diğer RES Projeleri 16 Resim 4.3 Poyraz RES Projesi Konumu 19 Resim 4.4 Rüzgar ile Elektrik Üretimi 21 Resim 4.5 Şekil Tipik Rüzgar Türbini şematik diyagramı 21 Resim 4.6 Proje Alanının Orman ve Bitki Örtüsü Haritası 25 Resim 4.7 Poyraz RES Proje Alanı Çevresindeki Koruma Alanları 27 Resim 8.1 Poyraz RES Projesi İş Akış Şeması 70 3

4 KISALTMALAR LİSTESİ AP Eylem Planı MAK Merkez Av Komisyonu KRYE Kriz Yönetim Ekibi D Desibel A DSİ Devlet Su İşleri DSİ Genel Müdürlüğü (Türkçe kısaltması) AEK Acil Eylem Koordinatörü AEP Acil Eylem Planı AEE Acil Eylem Ekibi AK Avrupa Komisyonu ÇSG Çevre, Sağlığı ve Güvenliği ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇYP Çevre Yönetim Planı EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPFI Ekvator Temel Finansal Kurumlar(Risk Yönetimi Çerçevesi) ENH Enerji Nakil Hattı CBS Coğrafi Bilgi Sistemi UFK Uluslararası Finans Kurumu ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı STK Sivil Toplum Kuruluşu PEİ Projeden Etkilenen İnsanlar PDF Proje Tanıtım Dosyası PM Partikül Madde HİP Halkla İlişkiler Planı TEİAŞ Türk Elektrik İletim Anonim Şirketi (Türkçe kısaltması) TÜİK Türk İstatistik Kurumu DB Dünya Bankası DSÖ Dünya Sağlık Örgütü RES Rüzgar Enerjisi Santrali 4

5 1. AMAÇ VE KAPSAM Poyraz Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi Çevre Yönetim Planı (ÇYP) çevresel yönetim ve izleme tüm hedef ve amaçlara ulaşmasını sağlayacak yapıyı ve spesifik eylemeleri tek bir belgede alınmasını sağlar. ÇYP aynı zamanda projenin uygulanması sırasında hafifleştirici önlemler ve izleme faaliyetleri de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası yasalar ve standartlar ile uyumlu hareket edebilmek için bir araç olarak kullanılacaktır. ÇYP süresince her bir eylem için ortaya çıkan sorumlulukların proje sahibine, taşeronlara ve proje ile ilgili personele dağıtımı yapılacaktır. ÇYP kapsamında sunulan özel yönetim planları aşağıda belirtilen konulara yönelik düşünülmüştür: NM Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve onun taşeronların çevresel sorumlulukları ile ilgili bilgiler Proje faaliyetleri nedeniyle çevre üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz etkilerin önlenmesi veya minimize edilmesi amacıyla NM Enerji projesinin taahhüt edeceği çevresel yönetimine yönelik prosedürlerin listesi. Projenin işletileceği ulusal ve uluslararası olmak üzere çevre koruma mevzuatını içeren düzenleyici çerçevenin bir taslağın hazırlanması. Yönetim planının etkinliğini değerlendirecek izleme ve raporlama faaliyetleri. ÇYP nin yapısı projenin yapım ve işletme aşamalarındaki yönetim / azaltma önlemleri, hedefler ve sorumlukların bir listesini sağlamaya yönelik düzenlenmiştir. Proje performansının iyileştirilmesi ve olası olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla ÇYP üzerinden sağlanan prosedürler güncellenmeye açıktır. Aşağıdaki bölümlerde adı geçen ÇYP nin uygulanmasından sorumlu olacak temel düzenlemeler verilecektir. Bunun yanında projenin özellikleri, kuruluş yeri(etkilenen bölge), çevre konularına yönelik yapım ve işletme süreçlerinin iyileştirme planları, izleme planı, acil durum eylem planı, proje yapım takvimi, kurumsal düzenlemelere ait şartlar, paydaşlarla görüşme ve halkla ilişkiler planı gibi konular da yer alacaktır. 5

6 2. ÇEVRE POLİTİKASI VE YASAL ÇERÇEVE 2.1. Ulusal Mevzuat Türk çevresel düzenlemeler, ulusal ve uluslararası yaklaşımlar ve standartlara uygun olarak geliştirildi ve bunlardan bazıları Türkiye'nin katılım öncesi çabaları kapsamında son zamanlarda AB Direktifleri ile uyumlu hale getirmek amacıyla revize edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - eski Çevre ve Orman Bakanlığı) çevrenin korunması ve muhafazası için benimsenen politikaların uygulanmasından ve sürdürülebilir kalkınma ile doğal kaynakların yönetiminden sorumlu kurumdur. Çevre ve Orman Bakanlığı, ilk olarak1987 yılında Başbakanlığa bağlı bir Müsteşarlık olarak kurulmuş ve sonra 443 sayılı Kuruluş Kanunu ile Ağustos 1991 yılında, Çevre Bakanlığına dönüştürülmüştür. Çevre ve Orman Bakanlığı, iki ayrı Bakanlığı'nın yani Çevre Bakanlığının ve Orman Bakanlığının birleşmesiyle 2003 yılında kurulmuştur. Son zamanlarda, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre kısmı ayrıldı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluşturmak için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile birleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, her ilde il müdürlükleri bulunmaktadır. Ankara'daki merkez teşkilatı başta aşağıdaki genel müdürlüklerinden ve bölümden oluşmaktadır: Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (CBS) Doğal Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), izin ve Denetim Genel Müdürlüğü Yapısal İşleri Genel Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Profesyonel Hizmetler Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı AB Yatırımları Dairesi Dış İlişkiler Bölümü 6

7 Türk Çevre Kanunu 2872 sayılı (Resmi Gazete Tarihi: 11 Ağustos 1983, No: 18132), 1983 yılında yürürlüğe giren, çok geniş ölçekte çevre sorunlarını ele alır. Çevre Kanununun uygulanmasını düzenleyen temel prensiplere göre ve Anayasa'da belirtildiği gibi, vatandaşların yanı sıra devlet çevrenin korunmasından sorumludur. Çevre Kanunu ve yönetmeliklerine tamamlayıcı olan, diğer kanunlar çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve kirlilik kontrolü, kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve sağlık, güvenlik ve işgücü konularında önlenmesi için tedbirlerin uygulanmasını yönetir. Bu yasaların Resmi Gazetede yayınlanan örnekleri şunlardır: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu No: 6331, Resmi Gazete tarih: 30 Haziran 2012, Sayı: Orman Kanunu. Kanun No: 6831, Resmi Gazete Tarihi: 8 Eylül 1956, No: 9402 Kanunu No: 4857, Resmi Gazete Tarihi: 10 Haziran 2003, No: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu No: 5510, Resmi Gazete Tarihi: 16 Haziran 2006, No: Halk Sağlığı Kanunu No: 1593, Resmi Gazete Tarihi: 1489: No May 6, Proje kapsamında yürütülen veya planlanan işler ile ilgili Yönetim Planın uygulanmasında Türk Çevre Mevzuatına uymak gereklidir. İlgili mevzuatın kapsamlı listesi aşağıda verilmiştir: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25 Kasım 2014, No: Çevre Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete tarih: 21 Kasım 2008 ve No: Çevre Görevlilerine, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 21 Kasım 2013, Sayı: Çevre Arazi kullanım Planları Hakkında Yönetmelik, 11 Kasım 2008, No: Çevre İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 10 Eylül 2014, No: Atık Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 2 Nisan 2015, Sayı:

8 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 14 Mart 2005, No: Kazı Malzemelerin Kontrolü, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 18 Mart 2004, Sayı: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 24 Ağustos 2011, No: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 22 Temmuz 2005, Sayı: Atık Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25 Kasım 2006, Sayı: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31 Ağustos 2004, No: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 30 Temmuz 2008, Sayı: Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 19 Nisan 2005, Sayı: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 4 Haziran 2010, No: Dışarda Kullanılan Ekipmanların Neden Olduğu Çevresel Gürültü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2006, No: (tekrarlanan 4.). Egzoz Emisyon Kontrolü ve Dizel Kalitesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi 30 Kasım 2013, No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 3 Temmuz 2009, No: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2008, No: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin azaltımına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 12 Kasım 2008, Sayı: Sera Gazı Emisyonları Artışının Takibine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: May 17, 2014, No: Enerji ve Enerji Kaynaklarının Kullanımı Verimliliğinin Artışına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 27 Ekim 2011, No: Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Kirli Alanları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 8 Haziran 2010, No:

9 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2004, Sayı: Kanalizasyon İnşaatı Uygulanabilir değil ise Pit Açılışlar İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 19 Mart 1971, No: İnsani Tüketim Su Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 17 Şubat 2005, No: Yüzey Suları Hakkında Ynetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 30 Kasım 2012, No: Yüzeysel Suların Planlı ya da İçme Suyu Olarak Kullanılan Kalitesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 29 Haziran 2012, Sayı: Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 9 Ocak 2006, No: Kirlenmeye ve Bozulmaya karşı Zemin Suların Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 7 Nisan 2012, Sayı: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 8 Kasım 2004, Sayı: Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 4 Nisan 2014, Sayı: Koruma Alanları için Planlarına ilişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 23 Mart 2012, Sayı: Tehlikeli Maddelerin Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 26 Kasım 2005, Sayı: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalaj ve Etiketleme Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 26 Aralık 2008, No: 27092, tekrarlandı. Poliklorlu Bifeniller ve Poliklorlu terfenillerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 3 Mart 2010, No: İşçi Çalıştırılması ve Çalışma Yeri Çalışma Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 8 Ağustos 2005, No: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 9 Aralık 2003, Sayı: İnşaat Siteleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Gereksinimleri İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 5 Ekim 2013, No:

10 Asbest ile Çalışma sırasında Önlemler Aralık 2003 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yönetmeliği, İşçi Sağlığı ve Güvenliği benimsenmesi için, Resmi Gazete Tarihi: 25 Ocak 2013, No Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Pozlama İlgili Risklerden İşçi Koruma Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 6 Ağustos 2013, No: Kimyasal Maddeler ilgili Risklerden İşçi Sağlığı ve Güvenliği Korunmasına Dair 26 Aralık 2003 Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 12 Ağustos 2013, No: Gürültü ile ilgili Riski Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 28 Temmuz 2013, Sayı: Yöntem ve İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Eğitimi için Essentials Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: May 15, 2013, No: Manuel Yük Taşıma Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 24 Temmuz 2013, Sayı: Sağlık ve Güvenlik Levhaları Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 11 Eylül 2013, No: İşyerlerinde Kişisel Korunma Ekipmanları Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 2 Temmuz 2013, Sayı: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 25 Nisan 2013, Sayı: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği, Resmi Gazete Tarihi: 26 Aralık 2012, Sayı: Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Tarihi: 4 Aralık 1973, Karar No: 7/7583), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 11 Ocak 1974, No: Operasyon Belgesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 4 Aralık 2009, Sayı: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 19 Aralık 2007, No: Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Gerekli Tedbirler Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 24 Aralık 1973, Sayı: Patlayıcının Ortamlarda Oluşturduğu Zararlarından İşçileri Korunması Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 30 Nisan 2013, Sayı:

11 İlkyardım Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: May 22, 2002, No: Titreşim Riski ile ilgili Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 22 Ağustos 2013, No: Büyük Ölçekli Endüstriyel Kazaların Etkileri Önleme ve Azaltma İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2013, Sayı: Deprem Bölgelerinde inşa edilecek Yapıları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 6 Mart 2007, No: Afet Bölgelerinde inşa edilecek Yapılar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 14 Temmuz 2007, Sayı: NM Enerji mevcut ulusal mevzuat, uygulama kodları ve diğer tüm yasal gerekliliklere uymayı taahhüt eder. Bu nedenle, planlanan Proje ve ilgili yönetim planının uygulanmasının her aşamasında, tüm faaliyetler yukarıda açıklanan standartla belirlenen kanun ve yönetmeliklerle doğrultusunda yürütülecektir Uluslararası Şartlar Ulusal mevzuata ek olarak, Poyraz RES Projesi için Çevre Yönetim Planı (ÇYP) çevresel hükümlere temel oluşturacak şekilde hazırlanarak projenin inşaat ve işletmesini uluslararası standartlar uyarınca çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini güvence altına alınması amaçlamıştır. Bu bağlamda ÇYP nin yürütülmesinde uyulması gereken, Dünya Bankası Koruma Önlemi Politikalarının şartlarının yanı sıra Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları (2012) ve Ekvator Prensipleri (2013), şartları aşağıda verilmiştir. Kısaca Dünya Bankasınca hedeflenen korunma politikaları şunlardır: - insanları ve çevreyi olumsuz etkilerden korumak - Sosyal eşitliği iyileştirmek ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek - Müşteri ve DB açısından riskleri azaltmak ve yönetmek - Dünya çapında bir seçim çevresine hitap etmek DB Koruma Politikaları (10 + 1) şunlardır: 11

12 Çevre Politikaları OP 04:01 Çevresel Değerlendirme OP 04:04 Doğal Yaşam Alanları OP 04:09 Zararlı Yönetimi OP 04:36 Orman OP 04:37 BarajlarınGüvenliği Sosyal Politikalar OP 04:11 Fiziksel Kültürel Kaynaklar OP 04:12 Zorunlu Yeniden Yerleşim OP 04:10 Yerli Halk Yasal Politikalar OP 07:50 Uluslararası Su Yolları OP 7.60 İhtilaflı Alanlar BP 17:50 Banka Bilgilendirme Politikası Faaliyet Politikaları, politika hedeflerinin politika hedeflerinin ve faaliyet ilkelerinin yanında Borçlu ile Bankanın görev ve sorumluluklarının özet ifadesidir. Diğer yandan, Banka İşlemleri Borçlu ve Banka nın uyması gereken zorunlu prosedürlerdir. DB Çevresel ve Sosyal Koruma Önlemleri Politikalarının amaçları şunlardır: OP 4.01: Çevresel Değerlendirme -Yatırım projelerinin çevresel ve sosyal geçerliliğinin ve sürdürülebilirliğin güvence altına alınmasında yardımcı olmak -Projelere ilişkin çevresel ve sosyal konuların karar verme sürecine dahil edilmesi. OP 4.04: Doğal Yaşam Alanları: 12

13 Doğal habitatların ve işlevlerinin korunması, bakımını ve rehabilitasyonunu destekleyerek çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek. OP 4.09: Zararlı Yönetimi: Tarım ilaçlarının kullanımı ile ilgili çevresel ve sağlık riskini yönetebilmek ve en aza indirgemek amacıyla etkili ve çevreye uyumlu zararlı yönetiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi. OP 4.12: Zorunlu Yeniden Yerleşim: Zorunlu yeniden yerleşiminin önlenmesi veya en aza indirilmesi. Bunun mümkün olmadığı durumlarda projenin uygulanması öncesinde veya yeniden yerleşim öncesindeki (hangisi daha yüksek ise) yerel halkın geçim ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi veya en azından aynı şekilde yeniden oluşturulması. OP 4.10: Yerli Halklar: Projelerin tasarımını ve uygulanmasını yerel halkın onur, insan hakları ve kültürel özelliklerine saygılı olacak şekilde gerçekleştirerek insanların: (a) kültürel açıdan uygun sosyal ve ekonomik fayda elde etmelerine olanak tanınması ve (b) kalkınma sürecinde olumsuz etkilere maruz kalmamalarının sağlanması. OP 4.36: Ormanlar: Yoksulluğun azaltılması amacıyla ormanların sunduğu potansiyelden sürdürülebilir şekilde faydalanılmasını sağlanması, ormanların sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya dahil edilmesi ve ormanların yaşamsal bölge ve küresel yararlar açısından değerlerinin korunması. OP 4.11: Fiziksel Kültürel Kaynaklar: Fiziksel kültürel kaynakların korunmasında yardımcı olmak ve onların yıkıma ya da zarara uğramalarının önlenmesi. Fiziksel kültürel kaynaklar mimari, arkeolojik, 13

14 paleontolojik, tarihsel, estetik, kültürel açılardan önem arz eden varlıkları kapsamaktadır. (mezarlık ve mezar alanları dahil) dini veya diğer OP 4.37: Barajların Güvenliği Yeni barajların tasarım ve inşaatlarının kalite ve güvenliğinin temin edilmesi. Mevcut barajların rehabilitasyonunun sağlanması ve mevcut bir baraj tarafından etkilenen girişimlerin yürütülmesini sağlamak. Uluslararası Finans Kurumu (UFK) finansmana uygun üye ülkelerdeki yatırımlarda sosyal ve çevresel risk ve olumsuz etkilerin yönetimi ve kalkınma olanaklarının iyileştirilmesi bakımından Performans Standartlarını uygulamaktadır. Söz konusu Performans Standartları, farklı finans kurumları tarafından gelişmekte olan piyasalardaki projelere de uygulanabilir. Aşağıdaki sekiz Performans Standartları Uluslararası Finans Kurumu veya bu standartları kullanan ilgili başka bir finans kurumu tarafından desteklenen yatırım süresince müşterinin yerine getirmesi gereken şartları oluşturmaktadır: Performans Standardı 1: Çevre ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Performans Standardı 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları Performans Standardı 3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi Performans Standardı 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti Performans Standardı 5: Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim Performans Standardı 6: Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Doğal Yaşam Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Performans Standardı 7: Yerli Halklar Performans Standardı 8: Kültürel Miras Performans Standardı 1 aşağıdaki konuların önemini belirlemektedir: (i) projelerin sosyal ve çevresel etkilerini, riskini ve seçeneklerinin tanımlamak için entegre bir değerlendirmenin yapılması; yerel toplulukları doğrudan etkileyen proje ile ilgili konular hakkında bilgilendirerek ve istişarede bulunarak yerel toplumun konuya etkili 14

15 bir şekilde dahil edilmesi; ve tüm proje süresince müşterinin projeye ilişkin çevresel ve sosyal performans yönetimi. Performans Standardı 1 Hededefleri Aşağıda Verilmiştir: Projenin çevresel ve sosyal risk ve etkilerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Çevreye, etkilenen topluluklar ve işçilere yönelik proje kaynaklı risklerin kademeli (önem sırasına göre) olarak öngörülmesi veya önlenmesi ya da önlemenin mümkün olmadığı durumlarda etkilerin en aza indirgenmesi ve kalan etkilerin telafi edilmesi/dengelenmesi. vresel ve sosyal performanslarının teşvik edilmesi. Etkilenen toplulukların mağduriyetlerinin ve diğer paydaşların dış iletişimlerinin uygun şekilde yanıtlanmasının ve yönetilmesinin sağlanması. i konular üzerinde görüşmeler sağlanması ve ilgili çevresel ve sosyal konular hakkındaki bilgilerin iletilmesi ve dağıtımının yapılması. Performans Standartları 2-8 Çevreye, etkilenen topluluklar ve işçilere yönelik proje kaynaklı risklerin kademeli(önem sırasına göre) olarak öngörülmesi veya önlenmesi ya da önlemenin mümkün olmadığı durumlarda etkilerin en aza indirgenmesi ve kalan etkilerin telafi edilmesi/dengelenmesi için hedef ve şartları belirlemektedir. Tüm ilgili çevresel ve sosyal riskler ve potansiyel etkiler değerlendirmenin bir bölümü olarak algılanması gerekirken, Performans Standartları 2-8 özel ilgi gerektiren potansiyel çevresel ve sosyal risk ve etkileri tanımlar. Çevresel veya sosyal risk ve etkileri belirlendiğinde müşteri bunları Performans Standardı 1 deki Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) vasıtasıyla yönetmekle mükelleftir. Ekvator Prensipleri(İlkeleri) finans kurumları tarafından benimsenen bir risk yönetim çerçevesidir ve projeler ile ilgili çevresel ve sosyal risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. Risk yönetim çerçevesinin 15

16 öncelikli amacı güvenilir risk belirleme konusunda destek sağlanması amacıyla durum tespit sürecine belirli bir standart getirmektir. Ekvator İlkeleri Finans Kurumları finanse edilen projelerin sosyal anlamda güvenilir olmalarını ve somut çevresel yönetim uygulamalarını yansıtmalarını sağlamak amacıyla 10 ilke benimsemişlerdir. Uluslararası Finans Kurumunun çevresel ve sosyal sınıflandırma yöntemi kullanılmaktadır. Sınıflandırılma kullanıldığında Ekvator Prensipleri finans kurumlarının çevresel ve sosyal durum tespiti doğaya, projenin çapı ve durumuna ve çevresel ve sosyal risk ve etkiler düzeyine uygundur. Tüm A ve B Kategorisi projeler için EPFK müşteriden amaçlanan projenin çevresel ve sosyal risklerine yönelik EPFK nın uygun gördüğü bir değerlendirme sürecini yürütmesini talep edecektir. EPFK ( ticari bankalar/ finans kurumları) Tarafından Benimsenen İlkeler: İlke 1 İnceleme ve Sınıflandırma İlke 2 Çevresel ve Sosyal Değerlendirme İlke 3 Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal Standartlar İlke 4 Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Ekvator İlkeleri Eylem Planı İlke 5 Paydaş Katılımı İlke 6 Şikâyet Mekanizması İlke 7 Bağımsız İnceleme İlke 8 Anlaşmalar İlke 9 Bağımsız İzleme ve Raporlama İlke 10 Raporlama ve Şeffaflık Uluslararası Anlaşmalar Türkiye nin kültür mirasının ve biyolojik kaynaklarının korunmasına ilişkin ulusal politikası, Türkiye nin de taraf olduğu ve ilgili kanun ve mevzuat tarafından da onaylanmış ve dahil edilmiş, uluslararası anlaşmalar temelinde oluşturulmuştur. Bunlara ilaveten doğal yaşam alanları, yaban hayatı ve kültür mirasının korunması ve muhafaza edilmesine ilişkin çeşitli kanun ve düzenlemeler bulunmaktadır. Türkiye nin 16

17 kültür mirasının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin onayladığı uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler şunlardır: -Paris Sözleşmesi Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına dair ( 4 Şubat 1983 tarihli no lu Resmi Gazete'de yayımlanan sayılı Kanun ile imzalandı) -Bern Sözleşmesi Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Çevresinin Korunmasına dair (Bakanlar Kurulu Kararı ile 9 Ocak 1984 tarihinde imzalandı ve 20 Şubat 1984 tarihli ve no lu Resmi Gazetede yayımlandı) -Barcelona Sözleşmesi, Akdeniz in kirliliğe karşı korunması. - Uluslararası( MARPOL) Sözleşmesi Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi (16 Mayıs 1998 tarihli ve no lu Resmi Gazetede yayımlanmıştır) - Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 Mayıs 1990 tarihinde Yasaya dahil edilmiş ve 24 Haziran 1990 tarihli no luresmi Gazete'de yayımlanmıştır) Ramsar Sözleşmesi Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar ve özellikle kuşların yaşam alanları (Bakanlar Kurulu Kararı ile 15 Mart 1994 yasaya ilave olunmuş ve no luresmi Gazete'de 17 Mayıs 1994 yayımlanmıştır) ( 4041 no lukanun ile yasaya dahil edilmiş ve no luresmi Gazetede 20 Haziran 1996 tarihinde yayımlanmıştır. - BM nin Biyolojik Çeşitlilik üzerine (Rio) Sözleşmesi (4177 no lu Kanun tarafından kabul onaylanmış ve no luresmi Gazete'de 27 Aralık 1996 tarihinde yayımlanmıştır) - Arkeolojik Mirasın Korunması üzerine Avrupa Sözleşmesi(1999) 3. ÇEVRE YÖNETİM PLANIININ UYGULANMASINDAN SORUMLU KURULUŞLAR VE KURUMLAR ÇYP'nin uygulanmasının kilit kuruluşu NM Enerji olacaktır. Buna ek olarak Projenin farklı aşamalarında, diğer taraflar (inşaat taşeronları), İl 17

18 Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, DSİ, vs.) ÇYP de belirtilen bazı konulardan sorumlu olacak ancak koordinasyondan yine NM Enerji sorumlu olacaktır. ÇYP'de verilen Etki Azaltma ve izleme tablolarında çeşitli kurum ve kuruluşlara verilen özel görevler özetlenmiştir.. Söz konusu inşaat için ihale dosyalarının yüklenici firmanın çevre ile ilgili yerine getirmesi gereken yükümlülükleri içermesi önerilir. -ÇYP özellikleri, -Çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ve Sağlık Bakanlığından alınması gereken izinler vb.) yükümlülükler -Süreç içerisinde ortaya çıkabilecek diğer çevresel hususlar, 4. PROJE AÇIKLAMASI Rüzgar enerjisi elektrik üretiminde önemli bir role sahiptir. Aslında enerji tüketim oranları gün içerisinde değişebildiğinden, enerji talebi doğrultusunda kolayca uyum sağlayabilecek enerji üretim tesislerine sahip olmak önemlidir. Türkiye'nin enerji talebindeki sürekli artışı dikkate alındığında mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji genel anlamda doğanın evrim süreci dahilinde yarın ve sonraki gün de var olacak enerji kaynağı olarak tanımlanabilir. Yenilenebilir olmayan fosil yakıt kaynaklarının aksine, güneş, rüzgar ve jeotermal gibi doğal kaynaklar sadece yenilenebilir değil aynı zamanda temiz enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtların kullanımı ile Enerji üretimi dışa bağımlılık gerektirirken çevre dostu olan yerel kaynakları kullanarak önemli miktarda elektrik enerjisi üretmek mümkündür. Herhangi bir ham madde kullanımı olmaksızın RESler vasıtasıyla sürekli olarak enerji üretilebilir. Hiçbir malzeme girdisi ve faaliyet olmadan RES ler çevre dostu bir seçenektir. Ayrıca, RESler sayesinde dış enerji bağımlılığının azaltılması mümkündür. 18

19 Türkiye'de artan enerji talebini ve rüzgar enerjisi göz önüne alındığın NM Enerji bölgedeki potansiyel rüzgar enerjisini kullanarak yerel, ucuz, güvenilir ve daha çevre dostu elektrik enerjisi üretmek amacıyla Poyraz RES Projesini ortaya koymuştur Proje Kapsamı ve Yapılan Çevre Çalışmaları Poyraz RES Proje Alanı Balıkesir ve Bursa İllerine bağlı Susurluk ve Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında bulunmaktadır. Proje üniteleri Susurluk İlçesi Aygır Tepesi, Iğrentli bölgesi ve Süngübırakan Tepesinde bulunmaktadır. Poyraz RES Projesi alanı Balıkesir in Susurluk ilçesine yaklaşık 5,7 km ve Bursa nın Mustafakemalpaşa ilçesine de15,9 km mesafede bulunmaktadır (Şekil 4.1). Poyraz RES 30 MWe-32 MWm toplam kurulu kapasiteye sahip olacaktır. Tesis 10 türbinden oluşacak ve her birinin kurulu kapasitesi 3 MW olacaktır. Proje kapsamında yıllık olarak GWh enerji üretimi planlanmaktadır. Proje planlanması, inşaat öncesi 14 aylık bir hazırlık dönemi içermektedir. Bunu, 16 aylık inşaat aşaması süreci takip edecktir. Projenin işletme ömrü 49 yıl olarak belirlenirken, üretilen enerji, Mustafakemalpaşa Orhaneli ndeki 154 KV luk Enerji Nakil Hattına, 13.9 km uzunluğunda ve 1272 MCM, çift devre iletim hattı ile iletilecektir. Söz konusu Enerji Nakil Hattı, bu hatlardan sorumlu kamu kuruluşu TEİAŞ tarafından yapılacaktır. ÇED düzenlemesi kapsamında, 154 KV luk Enerji Nakil Hattı için, ayrı bir proje tanıtım dosyası hazırlanmıştır ve 24 Şubat 2015 te gönderilmiştir. Söz konusu ÇYP nin hazırlandığı dönemde Proje Tanıtım Dosyası ile ilgili nihai henüz karar oluşmamıştı. Enerji Nakil hattının yapımından önce tüm gerekli izinler alınacaktır. Projeye ilişkin ÇED çalışması, 2008 yılında çıkarılan çevre kanunu çerçevesinde yapılmıştır, (17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı resmi Gazete). 30 MWe lik Poyraz RES projesi, Çevre Kanununun, Ek-2 listesi kapsamında mütalaa edilmiştir. Çevre kanununun hükümlerine göre, Proje için bir PTD hazırlanmış ve 3 Ekim

20 tarihinde, Balıkesir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ne verilmiştir. Anılan dosyada, projenin özellikleri, konumu, potansiyel etkiler, hafifletici önlemler ve projenin kendisine yerine ilişkin alternatifler yer almaktadır. İl Müdürlüğü nce 10 Ekim 2012 tarihinde, ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir. Bu karar verilirken, PTD kapsamında, projeye ilişkin çevresel etkilerin önlenmesi veya en aza indirgenmesi ile ilgili hafifletici önlemlerin yerinde ve yeterli olduğu belirtilmiştir. Poyraz RES projesi nin 49 yıl süreli üretim lisansı (No:EÜ/ ) 3 Ocak 2013 tarihinde, nolu kararla EPDK tarafından verilmiştir. Türk çevre mevzuatı, söz konusu projenin, bir projenin mütemmim cüzü olarak değerlendirilmesini zorunlu kılmamaktadır (rüzgar çiftliği ile birlikte Eneji Nakil hattında olduğu gibi). Ek-2 de verilen projeler için (Ek-1 deki birçok projede olduğu gibi) kümülatif değerlendirme gerekli değildir. Bu anlamda, ilgili proje için toplu bir değerlendirme yapılmamıştır. Kümülatif etkiler, genellikle, projenin değerlendirilmesi de dahil, zaman içerisinde çeşitli faaliyetlere dayanmakta ve interaktif etkileri işaret etmektedir. Kümülatif etkiler, belirli bir yer ve belirli bir zaman dahilinde (kısmi değerlendirilmiş ekosistem bileşeni) bir eyleme ait etkilerin başka etkenlerle etkileşim halinde olduklarında veya bunlara ilave olduklarında ortaya çıkmaktadır. Tüm bu etkilerin kombinasyonu ve çevresel anlamda her tür olumsuzluk kümülatif etki analizinin odak noktasını teşkil etmelidir. Bu proje ile ilgili olarak, kümülatif değerlendirmeye, belki de tüm RES projesi tesislerine ilişkin değerlendirmeler, (başta rüzgar türbinleri, kumanda panosu, ulaşım yolları ve ENH gibi) dahil edilebilirdi. Bu özellikle ilgili tesislerin yapımı için geçerlidir. Aynı zamanda, önümüzdeki dönemler için, ilave rüzgar enerjisi yatırımları için kümülatif bir değerlendirme düşünülmelidir. Gelecekteki projelerin belli ölçeklerde öngörülebilir olduğunu varsayarak, bu çalışma bölgesel bir etki değerlendirme çalışması olacaktır. Yukarıda adı geçen bölgesel bir değerlendirmenin yürütülmesi konusunda, devlet ve planlamadan mesul makamlar buradaki sorumluluğu üstlenmelidir. Burada, kümülatif değerlendirmelerin, gelecekteki gelişmeler açısından bir rehber görevi üstlenmesi 20

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü

Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Güney Akım Açık Deniz Boru Hattı Türkiye Bölümü Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi (ÇSED) - Ekler Haziran 2014 Ek 2.1: Ulusal Mevzuat URS-EIA-REP-203876 Genel Çevre Kanunu, Sayı: 2872 ÇED Yönetmeliği

Detaylı

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş

ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir. MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş 1. Proje Hakkında Bilgi ARAZİ TEMİN RAPORU MELTEM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. Adı ve Konumu Proje Sponsoru Proje Maliyeti Kurulu Güç Temel Uygulama Tarihleri EGE RES İzmir ili, Kemalpaşa ilçesindedir.

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ

ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ Bayram HOPUR Entegre Projeler Uygulama Şube Müdürü Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü www.cem.gov.tr 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu- 29.04.2013 İstanbul ULUSAL

Detaylı

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA

HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA HES PROJELERİNDE ÇEVRE, EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MART, 2010 ANKARA SUNU KAPSAMI TÜRKİYE DE HES PROJELERİNİN GEÇMİŞİ FİNANSMAN İHTİYACI FİNANSMAN İLE İLGİLİ AKTÖRLER KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER ILISU ÖRNEĞİ

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ

TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ TR 2008 IB EN 04 MADEN ATIKLARININ YÖNETİMİ PROJESİ Ülkü Füsun ERTÜRK Maden atıkları ve Tehlikesiz Atıkların Yönetimi Şube Müdürlüğü Kimya Müh. Antalya, 24-26.04.2012 Maden Atıklarının Yönetimi Projesi

Detaylı

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ

MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ MANİSA İLİ, SELENDİ İLÇESİ, ESKİCAMİ MAHALLESİ, 120 ADA, 1 PARSELE İLİŞKİN NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ ÖNERİSİ Planlama Alanının Tanımlanması Manisa İli 13.810 km² yüz ölçümüne sahip olup, 2015 itibarıyla

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler

Yıllar 2015 2016 2017 2018 2019 PROJE ADIMI - FAALİYET. Sorumlu Kurumlar. ÇOB, İÇOM, DSİ, TİM, Valilikler, Belediyeler ÇOB, İÇOM, Valilikler 1. HAVZA KORUMA PLANI KURUM VE KURULUŞLARIN KOORDİNASYONUNUN 2. SAĞLANMASI 3. ATIK SU ve ALTYAPI YÖNETİMİ 3.1. Göl Yeşil Kuşaklama Alanındaki Yerleşimler Koruma Planı'nda önerilen koşullarda önlemlerin

Detaylı

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir.

Akhisar nüfusu (2012),Akhisar ilçe merkezi , Beldeler ( 9 adet) Köyler (86 adet) , İlçe toplam nüfusu kişidir. PLANLAMA ALANININ KONUMU ve TANITIMI Çalışma alanı, Manisa İli Akhisar İlçesi Akhisar Belediyesi sınırları içerisinde yer almaktadır. Manisa İli Akhisar ın doğusunda Gördes, güneyinde Gölmarmara, batısında

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve ÇEVRE Avrupa Birliği Bakanlığı Sunum İçeriği AB ve Çevre- Temel ilkeler AB ve İklim Değişikliği AB ve Su Kalitesi AB ve Atık Geri Dönüşümü Müzakere sürecinde

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır.

Vizyonumuz Ülkemizin, çevre ve iş güvenliği alanlarında ulusal ve uluslararası rekabet gücünü artıracak çalışmalarda öncü olmaktır. Kariyer Mühendislik 2011 yılında gelişen çevre ve iş güvenliği mevzuatlarının Türkiye de uygulanmasını hedef alarak kurulmuştur. Şirket çalışanlarının ve kurucusunun yıllar içerisinde elde etmiş olduğu

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu

TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası & Klavuzu Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Sürdürülebilirlik Politikası ve Kılavuzu TSKB Sürdürülebilirlik Politikası ve Klavuzu, 30 Kasım 2012 tarihinde TSKB Yönetim Kurulu

Detaylı

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Alanın Tanımı: Planlama Alanı Bursa, Nilüfer İlçesi nin güneyinde yer alan İnegazi Köyü, h21c13a4 pafta 101 ada 22,23,25 ve 26 numaralı parsellerde yer alan

Detaylı

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Sares Rüzgâr Enerji Santrali nin (Sares RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU

TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU TELKO ENERJİ ÜRETİM TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş. EDİNCİK BİYOGAZ PROJESİ PROJE BİLGİ NOTU Ülkemizde, gıda ve elektrik enerjisine olan ihtiyaç, sanayileşme, ekonomik gelişme ve nüfus artışı gibi nedenlerden

Detaylı

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3

DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 DOĞA - İNSAN İLİŞKİLERİ VE ÇEVRE SORUNLARININ NEDENLERİ DERS 3 İnsan yaşamı ve refahı tarihsel süreç içinde hep doğa ve doğal kaynaklarla kurduğu ilişki ile gelişmiştir. Özellikle sanayi devrimine kadar

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI

BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI BÖLÜM 11 KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDIRILMESI Sayfa i İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... İİ TABLOLAR DİZİNİ... İİ ŞEKİLLER DİZİNİ... İİ 11. KÜMÜLATİF ETKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ... 1 11.1. GİRİŞ... 1 11.2. TÜRKİYE-YUNANİSTAN

Detaylı

İçindekiler I Contents

İçindekiler I Contents İçindekiler I Contents ÖNSÖZ SUNUŞ XIII XV 1971-Ramsar Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası

Detaylı

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür

TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR. Osman İYİMAYA Genel Müdür TABİAT VARLIKLARINI KORUMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ENERJİ VE ÇEVRE POLİTİKALARI AÇISINDAN RESLER VE KORUNAN ALANLAR Osman İYİMAYA Genel Müdür Enerji hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olarak başta sanayi, teknoloji,

Detaylı

FİNAL (11 TEMMUZ 2016)

FİNAL (11 TEMMUZ 2016) ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI OKSUT ALTIN MADENİ, TURKİYE (PROJE) FİNAL (11 TEMMUZ 2016) PG1 Çevresel ve in ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetimi 1.1 Projenin çevresel ve sosyal 1 performansı ve

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

3.0 DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI

3.0 DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 3-1 3.0 DEĞERLENDİRME YAKLAŞIMI 3.1 Giriş Bu bölümde, ÇSED in yürütülmesinde kullanılan geniş yaklaşım açıklanmakta ve bu ÇSED sürecinde izlenen kilit aşamalar ortaya koyulmaktadır. Bu bölümde, ÇSED sürecinde

Detaylı

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU

BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU BALIKESİR-ÇANAKKALE PLANLAMA BÖLGESİ 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI 3. FAALİYET RAPORU TEMMUZ 2012 YÜKLENİCİ: DOĞUKAN & BHA İŞ ORTAKLIĞI 1 "Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100 000 Ölçekli

Detaylı

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma

Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi Düzenleyici Etki Analizi Ön Çalışma Yaban Kuşlarının Korunması Direktifi 2009/147/EC İçerik Kuş Direktifi Ön DEA raporu Rapor sonrası yapılanlar İstişare Süreci

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara

AB ÇEVRE POLİTİKALARI. Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD Dışkapı - Ankara AB ÇEVRE POLİTİKALARI Prof.Dr. Günay Erpul Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ABD 06110 Dışkapı - Ankara Gunay.Erpul@ankara.edu.tr GİRİŞ Avrupa Birliği nin işleyişine ilişkin Antlaşma nın

Detaylı

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ ELEKTRİK İŞLETME VE YÖNETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ACWA GÜÇ KIRIKKALE ENERJİ İLETİM HATTI PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL YÖNETİM VE İZLEME PLANI MGS PROJJE MÜŞAVİİRLİİK MÜHENDİİSLİİK TİİCARET LTD..ŞTİİ..

Detaylı

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ

DIŞ KAYNAKLI DOKÜMAN LİSTESİ Sıra No TS Standartları veya Diğer Dış Kaynaklı Dokümanlar 1 TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2 SAYILI BAŞBAKANLIK DEVLET ARŞİV İ YÖNETMELİĞİ Yürürlük/Kabul Tarihi Aralık 2008 2010 Takip Eden

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ

AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ AVRUPA BİRLİĞİ ÇEVRE FASLI MÜZAKERE SÜRECİ 1. Genel Süreç Çevre Faslı Müzakere Sürecine ilişkin; Çevre Faslı Tanıtıcı Tarama Toplantısı 03-11 Nisan 2006, Çevre Faslı Ayrıntılı Tarama Toplantısı 29 Mayıs

Detaylı

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ

EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ EGEMEN HİDROELEKTRİK SANTRALİ Bu doküman, Egemen Hidroelektrik Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye ait Proje

Detaylı

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013

Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar. Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyon Projeleri Planlaması, Uygulaması ve Çıkarımlar Halil AGAH Kırsal Kalkınma Uzmanı Şanlıurfa, 2013 Havza Rehabilitasyonu Planlaması İÇERİK Tanımlar (Havza, Yönetim ve Rehabilitasyon)

Detaylı

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak,

Güvenli çalışma uygulamalarını sağlamak Şikâyet mekanizmasını oluşturmak, ÖZEL TEKNİK Çevresel ve sosyal yönetim eylemlerine ÇEVRE VE SOSYAL Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi Planı kapsamında yer alan tüm format, ŞARTNAME VE rehberlik ve yapım aşamasında YÖNETİM plan ve dokümanların

Detaylı

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK

KORUNAN ALANLARDA YAPILACAK PLANLARA DAİR YÖNETMELİK YETKİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI NIN TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA 644 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPAN 648 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Madde-13/A. (c) Milli parklar, tabiat parkları,

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel

MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ- İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ PLAN AÇIKLAMA RAPORU MANİSA İLİ ALAŞEHİR İLÇESİ KURTULUŞ MAHALLESİ 1264 ada 2 parsel- 10 ada 4, 5, 7 parsel -9 ada 12 parsel 1/5000 VE 1/1000 ÖLÇEKLİ

Detaylı

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU

HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU HİSAR REG. VE HES BİLGİ NOTU ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT HİSAR HİDRO ELEKTRİK SANRALİ PROJE BİLGİ NOTU : Hisar Regülatörü ve HES projesi Marmara bölgesinde Sakarya Nehri üzerinde Bilecik

Detaylı

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır.

vizyon escarus hakkında misyon hakkında Escarus un misyonu, müşterilerine sürdürülebilirlik çözümleri sunan öncü bir şirket olmaktır. escarus hakkında Nisan 2011 de faaliyetine başlayan Escarus Sürdürülebilir Danışmanlık A.Ş., deneyimli ve profesyonel kadrosuyla sürdürülebilirlik çözümleri geliştirerek, danışmanlık hizmetleri vermek

Detaylı

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları

İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu Çalışma Grupları İklim Değişikliği ve Hava Yönetimi Koordinasyon Kurulu altında oluşturulan Çalışma Grupları şunlardır: 1. Sera Gazı Emisyon Azaltımı

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Saray Rüzgar Enerji Santrali nin (Saray RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU

İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU İÇDAŞ BİGA RES PROJESİ BİLGİLENDİRME NOTU PROJENİN AMACI Projenin amacı rüzgar enerjisinden elektrik üretmek, ham madde sıkıntısı ve dışa bağımlılığı azaltmak, enerji üretiminde pörtföy çeşitliliği yaratmaktır.

Detaylı

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI

1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI 2 PLANLAMANIN AMAÇ VE KAPSAMI 1 ANTALYA İLİ, MANAVGAT İLÇESİ ÇELTİKÇİ MAHALLESİ VE DEMİRCİLER MAHALLESİ MEVKİİNDE D-400 KARAYOLU ÇEVRESİNDE 1/5.000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 1 PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı

Detaylı

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI YATIRIM VE İŞLETMELER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MANİSA TURGUTLU URGANLI TERMAL TURİZM MERKEZİ 1/25000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI PLAN NOTU İLAVESİ AÇIKLAMA RAPORU 2017-ANKARA 1 ALAN TANIMI

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

Anahat. Kuş Göç Yollarında RES'ler. Türkiyede RES'ler ve Ekosistem Değerlendirme Raporu Uygulamaları. Avrupada Hassas Alanlar'daki Uygulamalar

Anahat. Kuş Göç Yollarında RES'ler. Türkiyede RES'ler ve Ekosistem Değerlendirme Raporu Uygulamaları. Avrupada Hassas Alanlar'daki Uygulamalar Doğa ve RES'ler Anahat Kuş Göç Yollarında RES'ler Karşılaşılan Sorunlar Çözümler Türkiyede RES'ler ve Ekosistem Değerlendirme Raporu Uygulamaları Türkiye genelindeki durum Gelibolu ve İstanbul'daki RES

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ İZMİR İLİ SEFERİHİSAR İLÇESİ SEFERİHİSAR ENERJİ A.Ş. SEFERİHİSAR RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ 1/5000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI VE 1/1000 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR PLANI PLAN ARAŞTIRMA

Detaylı

Tarımın Anayasası Çıktı

Tarımın Anayasası Çıktı Tarımın Anayasası Çıktı Günnur BİNİCİ ALTINTAŞ Tarım sektörünün anayasası olan 5488 sayılı Tarım Kanunu iki yıllık yoğun bir çalışmanın ardından 18.04.2006 tarihinde kabul edildi. Resmi Gazete de 25.04.2006

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü.

MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME. Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. MADRID DE STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME Mariano Oliveros mariano.oliveros@madrid.org Şube Müdürü Çevresel Değerlendirme Genel Müdürlüğü. Madrid 1 STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME (SÇD) SÇD, sürdürülebilirliğe

Detaylı

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 09.11.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27049 RÜZGÂR ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARININ TEKNİK DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Detaylı

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrol Direktifinin Türkiye de Uygulanmasının Desteklenmesi Projesi ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ İZİN VE DENETİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İzin ve

Detaylı

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu

Şekil 1: Planlama Alanının Bölgedeki Konumu EDİRNE İLİ 1/25 000 ÖLÇEKLİ 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI Planlama alanı, Edirne İli, Merkez İlçe, Tayakadın Köyü, Karakoltepe Mevkii, 34 Pafta, 164 Ada, 27 Parselin bulunduğu alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE

ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER ÇEVRE VE DOĞA KORUMAYLA İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖRGÜTLER DERS 5 TÜRKİYE NİN TARAF OLDUĞU ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER 1-Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının

Detaylı

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU

www.abccevre.com ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE VE İŞGÜVENLİĞİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ A.Ş. TANITIM SUNUMU ABECE GRUP ÇEVRE DAN. A.Ş ABECE GRUP; Çevre ve iş güvenliği sektörlerinde gelişmeleri takip eden, teknolojik gelişmeler ile birlikte

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ

İ t ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU. Tarih: BİRİM TALEP SAHİBİ m ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ M İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU RAPORU İ t Tarih: 02.05.2016 BİRİM İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI TALEP SAHİBİ KEPEZ BELEDİYESİ MECLİS TOPLANTISININ TARİHİ VE GÜNDEM

Detaylı

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI

EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI EK 4 AVRUPA BĐRLĐĞĐ MÜKTESEBATININ ÜSTLENĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN TÜRKĐYE ULUSAL PROGRAMI KAPSAMINDA TEMĐZ (SÜRDÜRÜLEBĐLĐR) ÜRETĐM ĐLE ĐLGĐLĐ UYUM ÇALIŞMALARI Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine Đlişkin

Detaylı

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU EK C GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ YUSUFELİ BARAJI VE HES PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU GENEL VE TEKNİK TERİMLER SÖZLÜĞÜ Açıklığı ve tutarlılığı sağlamak adına bu bölümde; ÇED raporlarında

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29361

Resmî Gazete Sayı : 29361 20 Mayıs 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29361 TEBLİĞ Orman ve Su İşleri Bakanlığından: HAVZA YÖNETİM HEYETLERİNİN TEŞEKKÜLÜ, GÖREVLERİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali

AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali AYVACIK 5 MW Rüzgar Enerji Santrali Bu doküman, Ayvacık Rüzgar Enerji Santralinin Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır ve projeye

Detaylı

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler

Alanın Gelişimi ile İlgili Kriterler KORUNAN ALANLAR Korunan alanlar incelenip, değerlendirilirken ve ilan edilirken yalnız alanın yeri ile ilgili ve ekolojik kriterler değil, onların yanında tarih, kültürel ya da bilimsel değerleri de dikkate

Detaylı

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME

Hedef 1: KAPASİTE GELİŞTİRME Proje, Küresel Çevre Fonu (GEF) mali desteğiyle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gıda Tarım ve Hayvancılık

Detaylı

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ

İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ İZİN BAŞVURUSU İÇERİĞİ PETROL RAFİNERİLERİ 1 AŞAĞIDA ADI GEÇEN TESİSİN BİRİMLERİ İÇİN ENTEGRE ÇEVRE İZNİ GEREKLİLİĞİ İÇİN TEMEL PROJE : YERLEŞKE ADRESİ: VERİLİŞ TARİHİ: HAZIRLAYAN KİŞİ 1 : Adı - Soyadı

Detaylı

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI

ENDÜSTRİYEL ATIK YÖNETİM PLANI 1) ATIK ÜRETİCİSİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ: Adı Soyadı : Adres : Telefon : Faks : Vergi Sicil Numarası : İşletme Sahibi (Yetkili Kişi) : 2) FİRMADA ATIK YÖNETİMİNDEN SORUMLU KİŞİYE AİT BİLGİLER (İletişim

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ

1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI 1.2 PLANLAMA ALANI ULAŞIM SİSTEMİ 1 ALAN TANIMI 1.1 PLANLAMA ALANI İmar planı değişikliği yapılan alan, Manisa İli, Salihli İlçesi sınırları içerinde Adala mahallesinde yer almaktadır. Salihli ilçesi Manisa İline yaklaşık 75 km. uzaklıkta

Detaylı

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR

YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR TÜRKİYE RÜZGAR R ENERJİSİ POTANSİYEL YELİ VE MEVCUT YATIRIMLAR RÜZGAR ENERJİSİ VE SANTRALLERİ SEMİNERİ Rahmi Koç Müzesi Konferans Salonu - İstanbul (27 MAYIS 2011) MUSTAFA ÇALIŞKAN Makine Yüksek Mühendisi

Detaylı

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015

TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA ÖĞRENCİLERİ BİTİRME PROJESİ YARIŞMASI 2014-2015 ENDÜSTRİYEL YAPININ YENİLİKÇİ VE BİLGİ ODAKLI DÖNÜŞÜMÜNÜN BURSA ÖRNEĞİNDE İNCELENMESİ PROJE RAPORU İÇİNDEKİLER

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİİ A.Ş. ATIKSUDAN BİYOGAZ ELDESİ TESİSİ PROJE BİLGİ NOTU 2007 yılında uluslararası kağıt ve ambalaj grubu Mondi Grup un bir parçası haline gelen, Mondi Tire Kutsan

Detaylı

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE)

EK N- ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) - ESAP (İZMİR- ONAYLI TÜRKÇE) İçindekiler İZMİR BAYRAKLI ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ ÇEVRESEL VE SOSYAL EYLEM PLANI (ÇSEP)... 2 İnşaat Öncesi... 2 İnşaat Aşaması... 7 İşletme Aşaması... 9 i İZMİR BAYRAKLI

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU

TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU TMMOB YENİ FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ ATIKSU DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU ARALIK-2016 FOÇA ATIKSU ARITMA TESİSİ DEŞARJI DEĞERLENDİRME RAPORU İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü tarafından Ekim

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR AVRUPA BİRLİĞİ SU ÇERÇEVE DİREKTİFİ VE BU ALANDA TÜRKİYE DE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR Ayla EFEOGLU Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü AB İle İlişkiler Şube Müdürü İÇERİK AB Su Çerçeve Direktifi hakkında genel

Detaylı

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi

http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi http://www.cizgidisigirisim.com.tr/danismanlik.aspx?main=ekolojiktasarimv erestorasyondanismanligi KENTSEL VE KURUMSAL KARBON YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI Kentsel ve Kurumsal Karbon Yönetimi Danışmanlığı kapsamında,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

www.enveenerji.com.tr Enve Enerji Mühendislik Proje Müşavirlik Taahhüt Ticaret A.Ş. 1971 yılında kurumsal çalışmalarına başlayan organizasyonumuz; elektrik, elektronik ve makina mühendisliği uygulamalarının

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA

Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES NİP hk. BAŞKANLIK MAKAMINA T.C. ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ' W" / İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı expo?oh Planlama Şube Müdürlüğü Sayı : 90852262-301.03-3 3-01^/09/2015 Konu: Akseki Sinanhoca ve Ürünlü Mah. HES

Detaylı

Proje alanı, süresi ve bütçesi

Proje alanı, süresi ve bütçesi 1 Proje Gelişim Süreci Projenin amacı Proje alanı, süresi ve bütçesi İşbirliği yapılan kurumlar Proje Bileşenleri Proje Faaliyetleri 2/21 Mart 2011 Mart 2011 Mart 2012 Mart 2012 Haziran 2012 Haziran 2013

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.

ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100. ANTALYA İLİ, BATI ÇEVRE YOLU GÜZERGÂHI İLE KEPEZ İLÇESİ ŞAFAK VE ÜNSAL MAHALLELERİ YERLEŞİM ALANLARININ DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN 1/100.000 ÖLÇEKLİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI AÇIKLAMA RAPORU MAYIS 2016 1 İçindekiler

Detaylı

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ

Temel Kayaçları ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ GİRİŞ ÇALIŞMA ALANININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ ESKİŞEHİR-ALPU KÖMÜR HAVZASININ JEOLOJİSİ VE STRATİGRAFİSİ İlker ŞENGÜLER* GİRİŞ Çalışma alanı Eskişehir grabeni içinde Eskişehir ilinin doğusunda, Sevinç ve Çavlum mahallesi ile Ağapınar köyünün kuzeyinde

Detaylı

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI

MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI MARMARA BÖLGESİNDEKİ HAVZA KORUMA EYLEM PLANI 1 İÇERİK 1. HAVZA KORUMA EYLEM PLANLARI 2. MARMARA VE SUSURLUK HAVZALARI 3. ULUSAL HAVZA YÖNETİM STRATEJİSİ 4. HAVZA YÖNETİM YAPILANMASI 5. NEHİR HAVZA YÖNETİM

Detaylı