NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 NM ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. POYRAZ RÜZGAR SANTRALİ ÇEVRE YÖNETİM PLANI İÇİNDEKİLER Sayfa İÇİNDEKİLER I TABLOLAR LİSTESİ IV RAKAMLAR LİSTESİ IV KISALTMALAR LİSTESİ V 1. AMAÇ VE KAPSAM 1 2. ÇEVRE POLİTİKASI VE YASAL ÇERÇEVE Ulusal Mevzuat Uluslararası Şartlar Uluslararası Anlaşmalar 9 3. Çevre Yönetim Planının uygulanmasından sorumlu 11 organizasyonlar ve kuruluşlar 4. PROJENİN TANIMI Proje Kapsamı ve Yapılan Çevresel Çalışmalar Proje alanının yeri Proje Birimleri ve Özellikleri Proje Sahası'nın jeolojik özellikleri Genel Jeoloji Proje Alanı Jeolojisi Yapısal Jeoloji ve Depremsellik Arazi Kullanımı ve Koruma Alanları Arazi Kullanımı Koruma Alanları Su Kaynakları Habitat ve Yaban Hayatı Türleri Sosyo-Ekonomik Yapısı Projeden Etkilenen Nüfus ve Yerleşim alanları Ekonomik Özellikler Diğer Hususlar ÖNLEMLER PLANI Yapım Aşaması Erozyon ve Sedimantasyon Peyzaj ve Üst Toprak Kullanımı Hava Kalitesi Gürültü Su Kalitesi ve Su Kullanımı Atık Yönetimi Habitat ve Yaban Hayatı Yönetimi Sosyo-Ekonomi 40 1

2 Kültürel ve Tarihi Varlıklar İş Sağlığı ve Güvenliği Çevre Koordinasyon İşletme Aşaması Peyzaj ve Üst Toprak Kullanımı Hava Kalitesi Gürültü Su Kalitesi Atık Yönetimi Habitat ve Yaban Hayatı Yönetimi İş Sağlığı ve Güvenliği Görsel Etki Çevre Koordinasyon İZLEME PLANI Hedef Çevre İzleme Koordinasyonu ACİL EYLEM / HAZIRLIK PLANI İÇİN ÇERÇEVE Amaç ve Kapsam Görev ve Sorumluluklar Potansiyel Acil Durumlar Yangın Kazalar Kaçak-Dökülme Deprem SEL Terörist Saldırı, Sabotaj vb. Tehditler Acil Durum Sonrası ve Devamındaki Girişimler Acil Durumlarda İletişim Listesi PROJE TAKVİMİ KURUMSAL DÜZENLEMELER Kurumsal Koordinasyon Karar Verme Süreci YEREL SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ(STK) VE 73 PROJEDEN-ETKİLENEN TOPLULUKLAR İLE İSTİŞARE Projeden Etkilenen Yerleşimler Yerel Hükümet ve Sivil Toplum Kuruluşları ile istişare HALKLA İLİŞKİLER PLANI Giriş ve Kapsam Amaçlar Paydaşların tanımlanması Halkla İlişkiler Faaliyetleri Olası Anlaşmazlıkların Çözümü 76 KAYNAKLAR 77 EKLER Ek 1. Ekosistem Değerlendirme Raporları (Flora ve Bitki Örtüsü, Zooloji, Kuşlar) Ek 2. Halkın Katılımı Toplantısı Katılımcı Listesi ve Kısa Toplantı 2

3 TABLOLAR LİSTESİ Tablo 4.1 Poyraz RES Proje Alanına ait Koordinatlar 17 Tablo 4.2. Poyraz RES Türbinlerine ait Koordinatlar 18 Tablo 4.3 Poyraz RES İnşaat Sitesi, Kumanda Tablosu İdari 18 Bina ya ait Koordinatlar Tablo 4.4 Türbin ve Proje Alanına en yakın yerleşim yerleri 20 Tablo 4.5 Poyraz RES Projesi Rüzgar Türbininin Özellikleri Tablo 5.1 İnşaat sırasında en yakın Yerleşimlerde beklenen gürültü düzeyleri 35 Tablo 5.2 Poyraz RES Projesi İnşaat Aşaması için Çevre Yönetim Planı 49 Tablo 5.3 Poyraz RES Projesi İşletme Aşaması için Çevre Yönetim Planı 53 Tablo 6.1. Poyraz RES İnşaat Aşaması için İzleme Planı 58 Tablo 6.2. Poyraz RES İşletme Aşaması için İzleme Planı 61 RESİM LİSTESİ Sayfa Resim 4.1 Poyraz Rüzgar Enerjisi Santrali Proje Alanının Konumu 13 Resim 4.2 Poyraz RES Proje Alanının Yakın Çevresindeki Diğer RES Projeleri 16 Resim 4.3 Poyraz RES Projesi Konumu 19 Resim 4.4 Rüzgar ile Elektrik Üretimi 21 Resim 4.5 Şekil Tipik Rüzgar Türbini şematik diyagramı 21 Resim 4.6 Proje Alanının Orman ve Bitki Örtüsü Haritası 25 Resim 4.7 Poyraz RES Proje Alanı Çevresindeki Koruma Alanları 27 Resim 8.1 Poyraz RES Projesi İş Akış Şeması 70 3

4 KISALTMALAR LİSTESİ AP Eylem Planı MAK Merkez Av Komisyonu KRYE Kriz Yönetim Ekibi D Desibel A DSİ Devlet Su İşleri DSİ Genel Müdürlüğü (Türkçe kısaltması) AEK Acil Eylem Koordinatörü AEP Acil Eylem Planı AEE Acil Eylem Ekibi AK Avrupa Komisyonu ÇSG Çevre, Sağlığı ve Güvenliği ÇED Çevresel Etki Değerlendirmesi ÇYP Çevre Yönetim Planı EPDK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPFI Ekvator Temel Finansal Kurumlar(Risk Yönetimi Çerçevesi) ENH Enerji Nakil Hattı CBS Coğrafi Bilgi Sistemi UFK Uluslararası Finans Kurumu ÇŞB Çevre ve Şehircilik Bakanlığı STK Sivil Toplum Kuruluşu PEİ Projeden Etkilenen İnsanlar PDF Proje Tanıtım Dosyası PM Partikül Madde HİP Halkla İlişkiler Planı TEİAŞ Türk Elektrik İletim Anonim Şirketi (Türkçe kısaltması) TÜİK Türk İstatistik Kurumu DB Dünya Bankası DSÖ Dünya Sağlık Örgütü RES Rüzgar Enerjisi Santrali 4

5 1. AMAÇ VE KAPSAM Poyraz Rüzgar Enerji Santrali (RES) Projesi Çevre Yönetim Planı (ÇYP) çevresel yönetim ve izleme tüm hedef ve amaçlara ulaşmasını sağlayacak yapıyı ve spesifik eylemeleri tek bir belgede alınmasını sağlar. ÇYP aynı zamanda projenin uygulanması sırasında hafifleştirici önlemler ve izleme faaliyetleri de dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası yasalar ve standartlar ile uyumlu hareket edebilmek için bir araç olarak kullanılacaktır. ÇYP süresince her bir eylem için ortaya çıkan sorumlulukların proje sahibine, taşeronlara ve proje ile ilgili personele dağıtımı yapılacaktır. ÇYP kapsamında sunulan özel yönetim planları aşağıda belirtilen konulara yönelik düşünülmüştür: NM Enerji Elektrik Üretim A.Ş. ve onun taşeronların çevresel sorumlulukları ile ilgili bilgiler Proje faaliyetleri nedeniyle çevre üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz etkilerin önlenmesi veya minimize edilmesi amacıyla NM Enerji projesinin taahhüt edeceği çevresel yönetimine yönelik prosedürlerin listesi. Projenin işletileceği ulusal ve uluslararası olmak üzere çevre koruma mevzuatını içeren düzenleyici çerçevenin bir taslağın hazırlanması. Yönetim planının etkinliğini değerlendirecek izleme ve raporlama faaliyetleri. ÇYP nin yapısı projenin yapım ve işletme aşamalarındaki yönetim / azaltma önlemleri, hedefler ve sorumlukların bir listesini sağlamaya yönelik düzenlenmiştir. Proje performansının iyileştirilmesi ve olası olumsuz etkilerin azaltılması amacıyla ÇYP üzerinden sağlanan prosedürler güncellenmeye açıktır. Aşağıdaki bölümlerde adı geçen ÇYP nin uygulanmasından sorumlu olacak temel düzenlemeler verilecektir. Bunun yanında projenin özellikleri, kuruluş yeri(etkilenen bölge), çevre konularına yönelik yapım ve işletme süreçlerinin iyileştirme planları, izleme planı, acil durum eylem planı, proje yapım takvimi, kurumsal düzenlemelere ait şartlar, paydaşlarla görüşme ve halkla ilişkiler planı gibi konular da yer alacaktır. 5

6 2. ÇEVRE POLİTİKASI VE YASAL ÇERÇEVE 2.1. Ulusal Mevzuat Türk çevresel düzenlemeler, ulusal ve uluslararası yaklaşımlar ve standartlara uygun olarak geliştirildi ve bunlardan bazıları Türkiye'nin katılım öncesi çabaları kapsamında son zamanlarda AB Direktifleri ile uyumlu hale getirmek amacıyla revize edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - eski Çevre ve Orman Bakanlığı) çevrenin korunması ve muhafazası için benimsenen politikaların uygulanmasından ve sürdürülebilir kalkınma ile doğal kaynakların yönetiminden sorumlu kurumdur. Çevre ve Orman Bakanlığı, ilk olarak1987 yılında Başbakanlığa bağlı bir Müsteşarlık olarak kurulmuş ve sonra 443 sayılı Kuruluş Kanunu ile Ağustos 1991 yılında, Çevre Bakanlığına dönüştürülmüştür. Çevre ve Orman Bakanlığı, iki ayrı Bakanlığı'nın yani Çevre Bakanlığının ve Orman Bakanlığının birleşmesiyle 2003 yılında kurulmuştur. Son zamanlarda, Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre kısmı ayrıldı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı oluşturmak için Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile birleştirilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, her ilde il müdürlükleri bulunmaktadır. Ankara'daki merkez teşkilatı başta aşağıdaki genel müdürlüklerinden ve bölümden oluşmaktadır: Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü (CBS) Doğal Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), izin ve Denetim Genel Müdürlüğü Yapısal İşleri Genel Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürlüğü Profesyonel Hizmetler Genel Müdürlüğü Strateji Geliştirme Başkanlığı AB Yatırımları Dairesi Dış İlişkiler Bölümü 6

7 Türk Çevre Kanunu 2872 sayılı (Resmi Gazete Tarihi: 11 Ağustos 1983, No: 18132), 1983 yılında yürürlüğe giren, çok geniş ölçekte çevre sorunlarını ele alır. Çevre Kanununun uygulanmasını düzenleyen temel prensiplere göre ve Anayasa'da belirtildiği gibi, vatandaşların yanı sıra devlet çevrenin korunmasından sorumludur. Çevre Kanunu ve yönetmeliklerine tamamlayıcı olan, diğer kanunlar çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve kirlilik kontrolü, kirliliğin önlenmesine yönelik tedbirlerin alınması ve sağlık, güvenlik ve işgücü konularında önlenmesi için tedbirlerin uygulanmasını yönetir. Bu yasaların Resmi Gazetede yayınlanan örnekleri şunlardır: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu No: 6331, Resmi Gazete tarih: 30 Haziran 2012, Sayı: Orman Kanunu. Kanun No: 6831, Resmi Gazete Tarihi: 8 Eylül 1956, No: 9402 Kanunu No: 4857, Resmi Gazete Tarihi: 10 Haziran 2003, No: Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu No: 5510, Resmi Gazete Tarihi: 16 Haziran 2006, No: Halk Sağlığı Kanunu No: 1593, Resmi Gazete Tarihi: 1489: No May 6, Proje kapsamında yürütülen veya planlanan işler ile ilgili Yönetim Planın uygulanmasında Türk Çevre Mevzuatına uymak gereklidir. İlgili mevzuatın kapsamlı listesi aşağıda verilmiştir: Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25 Kasım 2014, No: Çevre Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete tarih: 21 Kasım 2008 ve No: Çevre Görevlilerine, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 21 Kasım 2013, Sayı: Çevre Arazi kullanım Planları Hakkında Yönetmelik, 11 Kasım 2008, No: Çevre İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 10 Eylül 2014, No: Atık Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 2 Nisan 2015, Sayı:

8 Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 14 Mart 2005, No: Kazı Malzemelerin Kontrolü, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 18 Mart 2004, Sayı: Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 24 Ağustos 2011, No: Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 22 Temmuz 2005, Sayı: Atık Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 25 Kasım 2006, Sayı: Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31 Ağustos 2004, No: Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 30 Temmuz 2008, Sayı: Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 19 Nisan 2005, Sayı: Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 4 Haziran 2010, No: Dışarda Kullanılan Ekipmanların Neden Olduğu Çevresel Gürültü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2006, No: (tekrarlanan 4.). Egzoz Emisyon Kontrolü ve Dizel Kalitesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi 30 Kasım 2013, No: Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 3 Temmuz 2009, No: Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 6 Haziran 2008, No: Ozon Tabakasını İncelten Maddelerin azaltımına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 12 Kasım 2008, Sayı: Sera Gazı Emisyonları Artışının Takibine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: May 17, 2014, No: Enerji ve Enerji Kaynaklarının Kullanımı Verimliliğinin Artışına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 27 Ekim 2011, No: Noktasal Kaynaklı Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Kirli Alanları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 8 Haziran 2010, No:

9 Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 31 Aralık 2004, Sayı: Kanalizasyon İnşaatı Uygulanabilir değil ise Pit Açılışlar İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 19 Mart 1971, No: İnsani Tüketim Su Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 17 Şubat 2005, No: Yüzey Suları Hakkında Ynetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 30 Kasım 2012, No: Yüzeysel Suların Planlı ya da İçme Suyu Olarak Kullanılan Kalitesine Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 29 Haziran 2012, Sayı: Yüzme Suyu Kalitesi Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 9 Ocak 2006, No: Kirlenmeye ve Bozulmaya karşı Zemin Suların Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 7 Nisan 2012, Sayı: Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 8 Kasım 2004, Sayı: Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 4 Nisan 2014, Sayı: Koruma Alanları için Planlarına ilişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 23 Mart 2012, Sayı: Tehlikeli Maddelerin Neden Olduğu Kirliliğin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 26 Kasım 2005, Sayı: Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalaj ve Etiketleme Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 26 Aralık 2008, No: 27092, tekrarlandı. Poliklorlu Bifeniller ve Poliklorlu terfenillerin Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 3 Mart 2010, No: İşçi Çalıştırılması ve Çalışma Yeri Çalışma Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 8 Ağustos 2005, No: İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 9 Aralık 2003, Sayı: İnşaat Siteleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Gereksinimleri İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 5 Ekim 2013, No:

10 Asbest ile Çalışma sırasında Önlemler Aralık 2003 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yönetmeliği, İşçi Sağlığı ve Güvenliği benimsenmesi için, Resmi Gazete Tarihi: 25 Ocak 2013, No Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Pozlama İlgili Risklerden İşçi Koruma Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 6 Ağustos 2013, No: Kimyasal Maddeler ilgili Risklerden İşçi Sağlığı ve Güvenliği Korunmasına Dair 26 Aralık 2003 Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 12 Ağustos 2013, No: Gürültü ile ilgili Riski Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 28 Temmuz 2013, Sayı: Yöntem ve İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Eğitimi için Essentials Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: May 15, 2013, No: Manuel Yük Taşıma Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 24 Temmuz 2013, Sayı: Sağlık ve Güvenlik Levhaları Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 11 Eylül 2013, No: İşyerlerinde Kişisel Korunma Ekipmanları Kullanılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 2 Temmuz 2013, Sayı: İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 25 Nisan 2013, Sayı: İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği, Resmi Gazete Tarihi: 26 Aralık 2012, Sayı: Bakanlar Kurulu Kararı (Karar Tarihi: 4 Aralık 1973, Karar No: 7/7583), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 11 Ocak 1974, No: Operasyon Belgesi Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 4 Aralık 2009, Sayı: Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 19 Aralık 2007, No: Parlayıcı, Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Gerekli Tedbirler Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 24 Aralık 1973, Sayı: Patlayıcının Ortamlarda Oluşturduğu Zararlarından İşçileri Korunması Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: 30 Nisan 2013, Sayı:

11 İlkyardım Yönetmeliği, Resmi Gazete Tarihi: May 22, 2002, No: Titreşim Riski ile ilgili Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 22 Ağustos 2013, No: Büyük Ölçekli Endüstriyel Kazaların Etkileri Önleme ve Azaltma İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 30 Aralık 2013, Sayı: Deprem Bölgelerinde inşa edilecek Yapıları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 6 Mart 2007, No: Afet Bölgelerinde inşa edilecek Yapılar Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete Tarihi: 14 Temmuz 2007, Sayı: NM Enerji mevcut ulusal mevzuat, uygulama kodları ve diğer tüm yasal gerekliliklere uymayı taahhüt eder. Bu nedenle, planlanan Proje ve ilgili yönetim planının uygulanmasının her aşamasında, tüm faaliyetler yukarıda açıklanan standartla belirlenen kanun ve yönetmeliklerle doğrultusunda yürütülecektir Uluslararası Şartlar Ulusal mevzuata ek olarak, Poyraz RES Projesi için Çevre Yönetim Planı (ÇYP) çevresel hükümlere temel oluşturacak şekilde hazırlanarak projenin inşaat ve işletmesini uluslararası standartlar uyarınca çevreye zarar vermeyecek şekilde yürütülmesini güvence altına alınması amaçlamıştır. Bu bağlamda ÇYP nin yürütülmesinde uyulması gereken, Dünya Bankası Koruma Önlemi Politikalarının şartlarının yanı sıra Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Performans Standartları (2012) ve Ekvator Prensipleri (2013), şartları aşağıda verilmiştir. Kısaca Dünya Bankasınca hedeflenen korunma politikaları şunlardır: - insanları ve çevreyi olumsuz etkilerden korumak - Sosyal eşitliği iyileştirmek ve çevresel sürdürülebilirliği teşvik etmek - Müşteri ve DB açısından riskleri azaltmak ve yönetmek - Dünya çapında bir seçim çevresine hitap etmek DB Koruma Politikaları (10 + 1) şunlardır: 11

12 Çevre Politikaları OP 04:01 Çevresel Değerlendirme OP 04:04 Doğal Yaşam Alanları OP 04:09 Zararlı Yönetimi OP 04:36 Orman OP 04:37 BarajlarınGüvenliği Sosyal Politikalar OP 04:11 Fiziksel Kültürel Kaynaklar OP 04:12 Zorunlu Yeniden Yerleşim OP 04:10 Yerli Halk Yasal Politikalar OP 07:50 Uluslararası Su Yolları OP 7.60 İhtilaflı Alanlar BP 17:50 Banka Bilgilendirme Politikası Faaliyet Politikaları, politika hedeflerinin politika hedeflerinin ve faaliyet ilkelerinin yanında Borçlu ile Bankanın görev ve sorumluluklarının özet ifadesidir. Diğer yandan, Banka İşlemleri Borçlu ve Banka nın uyması gereken zorunlu prosedürlerdir. DB Çevresel ve Sosyal Koruma Önlemleri Politikalarının amaçları şunlardır: OP 4.01: Çevresel Değerlendirme -Yatırım projelerinin çevresel ve sosyal geçerliliğinin ve sürdürülebilirliğin güvence altına alınmasında yardımcı olmak -Projelere ilişkin çevresel ve sosyal konuların karar verme sürecine dahil edilmesi. OP 4.04: Doğal Yaşam Alanları: 12

13 Doğal habitatların ve işlevlerinin korunması, bakımını ve rehabilitasyonunu destekleyerek çevresel açıdan sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek. OP 4.09: Zararlı Yönetimi: Tarım ilaçlarının kullanımı ile ilgili çevresel ve sağlık riskini yönetebilmek ve en aza indirgemek amacıyla etkili ve çevreye uyumlu zararlı yönetiminin teşvik edilmesi ve desteklenmesi. OP 4.12: Zorunlu Yeniden Yerleşim: Zorunlu yeniden yerleşiminin önlenmesi veya en aza indirilmesi. Bunun mümkün olmadığı durumlarda projenin uygulanması öncesinde veya yeniden yerleşim öncesindeki (hangisi daha yüksek ise) yerel halkın geçim ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi veya en azından aynı şekilde yeniden oluşturulması. OP 4.10: Yerli Halklar: Projelerin tasarımını ve uygulanmasını yerel halkın onur, insan hakları ve kültürel özelliklerine saygılı olacak şekilde gerçekleştirerek insanların: (a) kültürel açıdan uygun sosyal ve ekonomik fayda elde etmelerine olanak tanınması ve (b) kalkınma sürecinde olumsuz etkilere maruz kalmamalarının sağlanması. OP 4.36: Ormanlar: Yoksulluğun azaltılması amacıyla ormanların sunduğu potansiyelden sürdürülebilir şekilde faydalanılmasını sağlanması, ormanların sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya dahil edilmesi ve ormanların yaşamsal bölge ve küresel yararlar açısından değerlerinin korunması. OP 4.11: Fiziksel Kültürel Kaynaklar: Fiziksel kültürel kaynakların korunmasında yardımcı olmak ve onların yıkıma ya da zarara uğramalarının önlenmesi. Fiziksel kültürel kaynaklar mimari, arkeolojik, 13

14 paleontolojik, tarihsel, estetik, kültürel açılardan önem arz eden varlıkları kapsamaktadır. (mezarlık ve mezar alanları dahil) dini veya diğer OP 4.37: Barajların Güvenliği Yeni barajların tasarım ve inşaatlarının kalite ve güvenliğinin temin edilmesi. Mevcut barajların rehabilitasyonunun sağlanması ve mevcut bir baraj tarafından etkilenen girişimlerin yürütülmesini sağlamak. Uluslararası Finans Kurumu (UFK) finansmana uygun üye ülkelerdeki yatırımlarda sosyal ve çevresel risk ve olumsuz etkilerin yönetimi ve kalkınma olanaklarının iyileştirilmesi bakımından Performans Standartlarını uygulamaktadır. Söz konusu Performans Standartları, farklı finans kurumları tarafından gelişmekte olan piyasalardaki projelere de uygulanabilir. Aşağıdaki sekiz Performans Standartları Uluslararası Finans Kurumu veya bu standartları kullanan ilgili başka bir finans kurumu tarafından desteklenen yatırım süresince müşterinin yerine getirmesi gereken şartları oluşturmaktadır: Performans Standardı 1: Çevre ve Sosyal Risk ve Etkilerin Değerlendirilmesi ve Yönetilmesi Performans Standardı 2: İşgücü ve Çalışma Koşulları Performans Standardı 3: Kaynak Verimliliği ve Kirliliğin Önlenmesi Performans Standardı 4: Toplum Sağlığı, Güvenliği ve Emniyeti Performans Standardı 5: Arazi Edinimi ve Zorunlu Yeniden Yerleşim Performans Standardı 6: Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Doğal Yaşam Kaynaklarının Sürdürülebilir Yönetimi Performans Standardı 7: Yerli Halklar Performans Standardı 8: Kültürel Miras Performans Standardı 1 aşağıdaki konuların önemini belirlemektedir: (i) projelerin sosyal ve çevresel etkilerini, riskini ve seçeneklerinin tanımlamak için entegre bir değerlendirmenin yapılması; yerel toplulukları doğrudan etkileyen proje ile ilgili konular hakkında bilgilendirerek ve istişarede bulunarak yerel toplumun konuya etkili 14

15 bir şekilde dahil edilmesi; ve tüm proje süresince müşterinin projeye ilişkin çevresel ve sosyal performans yönetimi. Performans Standardı 1 Hededefleri Aşağıda Verilmiştir: Projenin çevresel ve sosyal risk ve etkilerinin tanımlanması ve değerlendirilmesi. Çevreye, etkilenen topluluklar ve işçilere yönelik proje kaynaklı risklerin kademeli (önem sırasına göre) olarak öngörülmesi veya önlenmesi ya da önlemenin mümkün olmadığı durumlarda etkilerin en aza indirgenmesi ve kalan etkilerin telafi edilmesi/dengelenmesi. vresel ve sosyal performanslarının teşvik edilmesi. Etkilenen toplulukların mağduriyetlerinin ve diğer paydaşların dış iletişimlerinin uygun şekilde yanıtlanmasının ve yönetilmesinin sağlanması. i konular üzerinde görüşmeler sağlanması ve ilgili çevresel ve sosyal konular hakkındaki bilgilerin iletilmesi ve dağıtımının yapılması. Performans Standartları 2-8 Çevreye, etkilenen topluluklar ve işçilere yönelik proje kaynaklı risklerin kademeli(önem sırasına göre) olarak öngörülmesi veya önlenmesi ya da önlemenin mümkün olmadığı durumlarda etkilerin en aza indirgenmesi ve kalan etkilerin telafi edilmesi/dengelenmesi için hedef ve şartları belirlemektedir. Tüm ilgili çevresel ve sosyal riskler ve potansiyel etkiler değerlendirmenin bir bölümü olarak algılanması gerekirken, Performans Standartları 2-8 özel ilgi gerektiren potansiyel çevresel ve sosyal risk ve etkileri tanımlar. Çevresel veya sosyal risk ve etkileri belirlendiğinde müşteri bunları Performans Standardı 1 deki Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi (ÇSYS) vasıtasıyla yönetmekle mükelleftir. Ekvator Prensipleri(İlkeleri) finans kurumları tarafından benimsenen bir risk yönetim çerçevesidir ve projeler ile ilgili çevresel ve sosyal risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi ve yönetilmesi için kullanılmaktadır. Risk yönetim çerçevesinin 15

16 öncelikli amacı güvenilir risk belirleme konusunda destek sağlanması amacıyla durum tespit sürecine belirli bir standart getirmektir. Ekvator İlkeleri Finans Kurumları finanse edilen projelerin sosyal anlamda güvenilir olmalarını ve somut çevresel yönetim uygulamalarını yansıtmalarını sağlamak amacıyla 10 ilke benimsemişlerdir. Uluslararası Finans Kurumunun çevresel ve sosyal sınıflandırma yöntemi kullanılmaktadır. Sınıflandırılma kullanıldığında Ekvator Prensipleri finans kurumlarının çevresel ve sosyal durum tespiti doğaya, projenin çapı ve durumuna ve çevresel ve sosyal risk ve etkiler düzeyine uygundur. Tüm A ve B Kategorisi projeler için EPFK müşteriden amaçlanan projenin çevresel ve sosyal risklerine yönelik EPFK nın uygun gördüğü bir değerlendirme sürecini yürütmesini talep edecektir. EPFK ( ticari bankalar/ finans kurumları) Tarafından Benimsenen İlkeler: İlke 1 İnceleme ve Sınıflandırma İlke 2 Çevresel ve Sosyal Değerlendirme İlke 3 Uygulanabilir Çevresel ve Sosyal Standartlar İlke 4 Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemi ve Ekvator İlkeleri Eylem Planı İlke 5 Paydaş Katılımı İlke 6 Şikâyet Mekanizması İlke 7 Bağımsız İnceleme İlke 8 Anlaşmalar İlke 9 Bağımsız İzleme ve Raporlama İlke 10 Raporlama ve Şeffaflık Uluslararası Anlaşmalar Türkiye nin kültür mirasının ve biyolojik kaynaklarının korunmasına ilişkin ulusal politikası, Türkiye nin de taraf olduğu ve ilgili kanun ve mevzuat tarafından da onaylanmış ve dahil edilmiş, uluslararası anlaşmalar temelinde oluşturulmuştur. Bunlara ilaveten doğal yaşam alanları, yaban hayatı ve kültür mirasının korunması ve muhafaza edilmesine ilişkin çeşitli kanun ve düzenlemeler bulunmaktadır. Türkiye nin 16

17 kültür mirasının ve biyolojik çeşitliliğin korunmasına ilişkin onayladığı uluslararası anlaşmalar ve sözleşmeler şunlardır: -Paris Sözleşmesi Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına dair ( 4 Şubat 1983 tarihli no lu Resmi Gazete'de yayımlanan sayılı Kanun ile imzalandı) -Bern Sözleşmesi Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Çevresinin Korunmasına dair (Bakanlar Kurulu Kararı ile 9 Ocak 1984 tarihinde imzalandı ve 20 Şubat 1984 tarihli ve no lu Resmi Gazetede yayımlandı) -Barcelona Sözleşmesi, Akdeniz in kirliliğe karşı korunması. - Uluslararası( MARPOL) Sözleşmesi Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi (16 Mayıs 1998 tarihli ve no lu Resmi Gazetede yayımlanmıştır) - Çölleşmeyle Mücadele Sözleşmesi (Bakanlar Kurulu Kararı ile 3 Mayıs 1990 tarihinde Yasaya dahil edilmiş ve 24 Haziran 1990 tarihli no luresmi Gazete'de yayımlanmıştır) Ramsar Sözleşmesi Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar ve özellikle kuşların yaşam alanları (Bakanlar Kurulu Kararı ile 15 Mart 1994 yasaya ilave olunmuş ve no luresmi Gazete'de 17 Mayıs 1994 yayımlanmıştır) ( 4041 no lukanun ile yasaya dahil edilmiş ve no luresmi Gazetede 20 Haziran 1996 tarihinde yayımlanmıştır. - BM nin Biyolojik Çeşitlilik üzerine (Rio) Sözleşmesi (4177 no lu Kanun tarafından kabul onaylanmış ve no luresmi Gazete'de 27 Aralık 1996 tarihinde yayımlanmıştır) - Arkeolojik Mirasın Korunması üzerine Avrupa Sözleşmesi(1999) 3. ÇEVRE YÖNETİM PLANIININ UYGULANMASINDAN SORUMLU KURULUŞLAR VE KURUMLAR ÇYP'nin uygulanmasının kilit kuruluşu NM Enerji olacaktır. Buna ek olarak Projenin farklı aşamalarında, diğer taraflar (inşaat taşeronları), İl 17

18 Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, DSİ, vs.) ÇYP de belirtilen bazı konulardan sorumlu olacak ancak koordinasyondan yine NM Enerji sorumlu olacaktır. ÇYP'de verilen Etki Azaltma ve izleme tablolarında çeşitli kurum ve kuruluşlara verilen özel görevler özetlenmiştir.. Söz konusu inşaat için ihale dosyalarının yüklenici firmanın çevre ile ilgili yerine getirmesi gereken yükümlülükleri içermesi önerilir. -ÇYP özellikleri, -Çevre, sağlık ve güvenlik ile ilgili (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, ve Sağlık Bakanlığından alınması gereken izinler vb.) yükümlülükler -Süreç içerisinde ortaya çıkabilecek diğer çevresel hususlar, 4. PROJE AÇIKLAMASI Rüzgar enerjisi elektrik üretiminde önemli bir role sahiptir. Aslında enerji tüketim oranları gün içerisinde değişebildiğinden, enerji talebi doğrultusunda kolayca uyum sağlayabilecek enerji üretim tesislerine sahip olmak önemlidir. Türkiye'nin enerji talebindeki sürekli artışı dikkate alındığında mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı büyük önem taşımaktadır. Yenilenebilir enerji genel anlamda doğanın evrim süreci dahilinde yarın ve sonraki gün de var olacak enerji kaynağı olarak tanımlanabilir. Yenilenebilir olmayan fosil yakıt kaynaklarının aksine, güneş, rüzgar ve jeotermal gibi doğal kaynaklar sadece yenilenebilir değil aynı zamanda temiz enerji kaynaklarıdır. Fosil yakıtların kullanımı ile Enerji üretimi dışa bağımlılık gerektirirken çevre dostu olan yerel kaynakları kullanarak önemli miktarda elektrik enerjisi üretmek mümkündür. Herhangi bir ham madde kullanımı olmaksızın RESler vasıtasıyla sürekli olarak enerji üretilebilir. Hiçbir malzeme girdisi ve faaliyet olmadan RES ler çevre dostu bir seçenektir. Ayrıca, RESler sayesinde dış enerji bağımlılığının azaltılması mümkündür. 18

19 Türkiye'de artan enerji talebini ve rüzgar enerjisi göz önüne alındığın NM Enerji bölgedeki potansiyel rüzgar enerjisini kullanarak yerel, ucuz, güvenilir ve daha çevre dostu elektrik enerjisi üretmek amacıyla Poyraz RES Projesini ortaya koymuştur Proje Kapsamı ve Yapılan Çevre Çalışmaları Poyraz RES Proje Alanı Balıkesir ve Bursa İllerine bağlı Susurluk ve Mustafakemalpaşa ilçeleri arasında bulunmaktadır. Proje üniteleri Susurluk İlçesi Aygır Tepesi, Iğrentli bölgesi ve Süngübırakan Tepesinde bulunmaktadır. Poyraz RES Projesi alanı Balıkesir in Susurluk ilçesine yaklaşık 5,7 km ve Bursa nın Mustafakemalpaşa ilçesine de15,9 km mesafede bulunmaktadır (Şekil 4.1). Poyraz RES 30 MWe-32 MWm toplam kurulu kapasiteye sahip olacaktır. Tesis 10 türbinden oluşacak ve her birinin kurulu kapasitesi 3 MW olacaktır. Proje kapsamında yıllık olarak GWh enerji üretimi planlanmaktadır. Proje planlanması, inşaat öncesi 14 aylık bir hazırlık dönemi içermektedir. Bunu, 16 aylık inşaat aşaması süreci takip edecktir. Projenin işletme ömrü 49 yıl olarak belirlenirken, üretilen enerji, Mustafakemalpaşa Orhaneli ndeki 154 KV luk Enerji Nakil Hattına, 13.9 km uzunluğunda ve 1272 MCM, çift devre iletim hattı ile iletilecektir. Söz konusu Enerji Nakil Hattı, bu hatlardan sorumlu kamu kuruluşu TEİAŞ tarafından yapılacaktır. ÇED düzenlemesi kapsamında, 154 KV luk Enerji Nakil Hattı için, ayrı bir proje tanıtım dosyası hazırlanmıştır ve 24 Şubat 2015 te gönderilmiştir. Söz konusu ÇYP nin hazırlandığı dönemde Proje Tanıtım Dosyası ile ilgili nihai henüz karar oluşmamıştı. Enerji Nakil hattının yapımından önce tüm gerekli izinler alınacaktır. Projeye ilişkin ÇED çalışması, 2008 yılında çıkarılan çevre kanunu çerçevesinde yapılmıştır, (17 Temmuz 2008 tarih ve sayılı resmi Gazete). 30 MWe lik Poyraz RES projesi, Çevre Kanununun, Ek-2 listesi kapsamında mütalaa edilmiştir. Çevre kanununun hükümlerine göre, Proje için bir PTD hazırlanmış ve 3 Ekim

20 tarihinde, Balıkesir Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü ne verilmiştir. Anılan dosyada, projenin özellikleri, konumu, potansiyel etkiler, hafifletici önlemler ve projenin kendisine yerine ilişkin alternatifler yer almaktadır. İl Müdürlüğü nce 10 Ekim 2012 tarihinde, ÇED Gerekli Değildir kararı verilmiştir. Bu karar verilirken, PTD kapsamında, projeye ilişkin çevresel etkilerin önlenmesi veya en aza indirgenmesi ile ilgili hafifletici önlemlerin yerinde ve yeterli olduğu belirtilmiştir. Poyraz RES projesi nin 49 yıl süreli üretim lisansı (No:EÜ/ ) 3 Ocak 2013 tarihinde, nolu kararla EPDK tarafından verilmiştir. Türk çevre mevzuatı, söz konusu projenin, bir projenin mütemmim cüzü olarak değerlendirilmesini zorunlu kılmamaktadır (rüzgar çiftliği ile birlikte Eneji Nakil hattında olduğu gibi). Ek-2 de verilen projeler için (Ek-1 deki birçok projede olduğu gibi) kümülatif değerlendirme gerekli değildir. Bu anlamda, ilgili proje için toplu bir değerlendirme yapılmamıştır. Kümülatif etkiler, genellikle, projenin değerlendirilmesi de dahil, zaman içerisinde çeşitli faaliyetlere dayanmakta ve interaktif etkileri işaret etmektedir. Kümülatif etkiler, belirli bir yer ve belirli bir zaman dahilinde (kısmi değerlendirilmiş ekosistem bileşeni) bir eyleme ait etkilerin başka etkenlerle etkileşim halinde olduklarında veya bunlara ilave olduklarında ortaya çıkmaktadır. Tüm bu etkilerin kombinasyonu ve çevresel anlamda her tür olumsuzluk kümülatif etki analizinin odak noktasını teşkil etmelidir. Bu proje ile ilgili olarak, kümülatif değerlendirmeye, belki de tüm RES projesi tesislerine ilişkin değerlendirmeler, (başta rüzgar türbinleri, kumanda panosu, ulaşım yolları ve ENH gibi) dahil edilebilirdi. Bu özellikle ilgili tesislerin yapımı için geçerlidir. Aynı zamanda, önümüzdeki dönemler için, ilave rüzgar enerjisi yatırımları için kümülatif bir değerlendirme düşünülmelidir. Gelecekteki projelerin belli ölçeklerde öngörülebilir olduğunu varsayarak, bu çalışma bölgesel bir etki değerlendirme çalışması olacaktır. Yukarıda adı geçen bölgesel bir değerlendirmenin yürütülmesi konusunda, devlet ve planlamadan mesul makamlar buradaki sorumluluğu üstlenmelidir. Burada, kümülatif değerlendirmelerin, gelecekteki gelişmeler açısından bir rehber görevi üstlenmesi 20

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ

BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ BÖLÜM 3 ETKİ DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE METODOLOJİSİ TANAP DOĞALGAZ İLETİM A.Ş TRANS ANADOLU DOĞALGAZ BORU HATTI (TANAP) PROJESİ ÇED RAPORU İÇİNDEKİLER Sayfa No İÇİNDEKİLER... i ŞEKİLLER... ii TABLOLAR...

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik Olmayan Özet (TOÖ) Nihai Taslak Haziran 2014 tıtyjuyıyuıu ADN PPP Sağlık Yatırım A.Ş. June 2014 Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel

Detaylı

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023)

AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) TÜRKİYE CUMHURİYETİ AB ENTEGRE ÇEVRE UYUM STRATEJİSİ (UÇES) (2007-2023) Çevre ve Orman Bakanlığı 2006 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...1 2 MEVCUT DURUM...2 2.1 Türkiye de Çevrenin Genel Görünümü...2 2.2 Mevcut Yasal

Detaylı

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011

Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye. Eylül 2011 Avrasya Tüneli Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi İstanbul, Türkiye I. Cilt Teknik Olmayan Özet Nihai Rapor Eylül 2011 ERM Group, Almanya ve İngiltere ELC Group, Türkiye Delivering sustainable

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet

... Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet ... ALPASLAN II BARAJI VE HIDROELEKTRIK SANTRALI Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Teknik Olmayan Özet 1 ALPASLAN II BARAJI VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Teknik

Detaylı

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI

KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI KIRŞEHİR İÇMESUYU İSALE HATTI VE ŞEBEKE SİSTEMİNİN REHABİLİTASYONU İÇİN FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI NİSAN 2011 KIRŞEHİR BELEDİYESİ 40100 KIRŞEHİR TÜRKİYE Tel: +90 386 2131023 TEMPO ALTYAPI MUHENDİSLİK VE MUŞAVİRLİK

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı

Dilek ÇAKANŞİMŞEK Şehir Plancısı İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ 1/1 000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİLEK ÇAKANŞİMŞEK ŞEHİR PLANCISI 1 İZMİR İLİ - KARABURUN İLÇESİ YAYLAKÖY KÖYÜ

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet

Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye. Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Teknik Olmayan Özet Tavukçuluk ve Damızlık İşletmeleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Türkiye Yumurta Tavukçuluğu Tesisi Projesi Keskinoğlu Akhisar, Türkiye için hazırlanmıştır Hazırlayan: ENVIRON UK Ltd. Tarih: Ağustos

Detaylı

İçindekiler 1. AB, niçin bir Çevre Politikası geliştirmiştir? 2. AB Çevre Politikası nın yasal dayanakları nelerdir? 3. AB Çevre Politikası nın hedefleri ve temel ilkeleri nelerdir? 4. Çevre konusunda

Detaylı

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI

ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI ESKİŞEHİR TEPEBAŞI BELEDİYESİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ EYLEM PLANI Kasım 2014 0 Tepebaşı Belediyesi; iklim değişikliği ile mücadeleyi vizyon olarak benimseyen bir kamu kuruluşu olarak, bölgemizde CO2 salımlarını

Detaylı

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI İÇİNDEKİLER 1. MEVZUAT İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 3 1.1 MEVCUT DURUM... 3 1.2 İLERİYE DÖNÜK HEDEFİMİZ:... 3 2. ÇEVRE İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR... 4 2.1 ATIK YÖNETİMİ... 4 2.1.1 Düzenli Depolama Tesisleri ve

Detaylı

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli

Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Tematik Paneli Vizyon ve Öngörü Raporu 2003, ANKARA Önsöz Ülkemiz, geleceği için çok önemli bir geçiş

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ AKKUYU NGS Elektrik Üretim Anonim Şirketi Aziziye Mah. Kırkpınar Sok. No:18/5 06550 Çankaya-ANKARA Tel : (312) 442 6000 Faks : (312) 442 6016 AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALI PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ

Detaylı

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır.

ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. ÇEVRESEL VE SOSYAL POLİTİKA: Yönetim Kurulu tarafından 7 Mayıs 2014 tarihinde onaylanmıştır. Orijinal metnin çevirileri EBRD tarafından sadece okuyucuya kolaylık sağlamak için sunulmaktadır. EBRD çevirilerin

Detaylı

Paydaş Katılım Planı

Paydaş Katılım Planı Paydaş Katılım Planı Güney Akım Açık Deniz Doğalgaz Boru Hattı Türkiye Bölümü, Haziran 2014 Güncelleme Kısaltmalar Kısaltma ÇED ÇEDBD ÇSED ÇSYP ÇSYS ÇŞB ÇŞİM DİB HK IFC IFC PS İDK KÖFB MEB PMVT PKP STK

Detaylı

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu

Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu Atık Sektörü Mevcut Durum Değerlendirmesi Raporu (2.Taslak Web, Eylül 2010) Bu rapor Prof. Dr. İzzet Öztürk ve T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır. İÇİNDEKİLER

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND

AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ. Merve Nazlı BORAND İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ AÇIK VE KAPALI MADEN İŞLETMECİLİĞİNDE ÇEVRESEL ETKİ MADENCİLİKTE ÖZEL KONULAR II DERS PROJESİ Merve Nazlı BORAND 506112008 Fen Bilimleri Enstitüsü Kimya

Detaylı

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor

SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Vizyon 2023: Bilim ve Teknoloji Stratejileri Teknoloji Öngörü Projesi Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Paneli SU YÖNETİMİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA Ön Rapor Hazırlayanlar: Prof.Dr.Derin ORHON Prof.Dr.Seval

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı