YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ"

Transkript

1 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Akademik yükseltme ve atama işlemleri, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Yasası ve Öğretim Üyeliği ne Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliği nin ilgili maddelerine göre yapılır. Yüzüncü Yıl Üniversitesi tarafından ayrıca aranan koşulları kapsayan bu yönerge ile akademik birimlerin bilim ve sanat dallarındaki çalışmalarında niteliği artırarak evrensel düzeyde akademik standartlara ulaşılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Yönerge başlıca iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm [Bölüm I (Ek 1, Ek 2)], Güzel Sanatların Uygulamalı Alanları dışında kalan birimlerle ilgili değerlendirmeleri içermektedir. Yönergenin ikinci bölümünde [Bölüm II (Ek 3, Ek 4)] Güzel Sanatların Uygulamalı Alanları ile ilgili birimlerde (Plastik Sanatlar, Tasarıma Dayalı Bölümler, Görüntü Sanatları, Gösteri Sanatları, Sahne Sanatları, Geleneksel Sanatlar, Müzik) uygulanacak ölçütler açıklanmıştır. UYGULAMA Her aşamadaki öğretim üye atamalarında; açılan kadroya başvuran adayların dosyalarında belgeledikleri bilimsel çalışmaları ve diğer akademik etkinlikleri nicelikleri yönünden Ek 1 ve 3 de belirtilen bir puanlama sistemi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilen YYÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Değerlendirme Komisyonu tarafından bir ön değerlendirmeden geçirilir. Bu ön değerlendirme sonucunda Ek 2 ve 4 de belirtilen en az puanların altında kalan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz. Öngörülen puanı ve diğer koşulları yerine getiren adayların dosyaları ilgili birimlere gönderilir. Puanlama sistemi tek başına bir değerlendirme unsuru olarak kullanılamaz. Puanlamaya dayalı ön değerlendirme ve yayın koşulunun sağlanmış olması akademik yükseltilme ve atanmalarda adaylar için bağlayıcı bir hak oluşturmaz. Yeni kurulan ya da gelişim sürecinde olan akademik birimlerin öğretim üyesi gereksinimini karşılamak amacına yönelik özel durumlarda ilgili birimlerin önerisi ve Üniversite Yönetim Kurulu nun kararı ile yükseltme ve atamalarda özel ölçütler uygulanabilir. Yönergede yer almayan diğer durumlarda YYÜ Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri Değerlendirme Komisyonu nca değerlendirme yapılır. YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME Bu yönerge Üniversite Senatosunun tarih ve 2008/14-2 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı nın onayı alındığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. Bu yönerge YYÜ Rektörü tarafından yürütülür. 1

2 BÖLÜM I EK 1. AKADEMİK ETKİNLİK LARI A. MAKALELER (Puanlamada makalenin yayınlandığı tarihteki derginin sınıfı göz önüne alınır) 1. SCI (Science Citation Index), SCI-Expanded, SSCI (Social Science Citation Index), AHCI (Arts and Humanities Citation Index) kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler (derleme dahildir) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler (derleme dahildir) İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanmış makaleler (derleme dahildir) Diğer bilimsel dergilerde yayınlanmış makaleler (derleme dahildir) Birinci, 2., 3. ve 4. maddelerde belirtilen dergilerde yayınlanmış editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar ilgili puanların yarısı B. KİTAPLAR 1. Uluslararası saygınlığı olan yayınevlerince yabancı dilde basılmış alanında bilimsel, mesleki kitap ve ders kitabı yazarlığı Uluslararası saygınlığı olan yayınevlerince yabancı dilde basılmış bilimsel, mesleki kitapta bölüm ve ansiklopedi içinde madde yazarlığı (aynı kitapta bir bölüm ve ansiklopedide bir maddeden fazlası dikkate alınmaz) Uluslararası bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı Ulusal yayınevlerince basılmış alanında bilimsel, mesleki kitap ve ders kitabı yazarlığı (ders notu hariç) Ulusal yayınevlerince basılmış bilimsel kitap ya da ansiklopedi içinde alanında bölüm yazarlığı (ders notu hariç) (aynı kitapta bir bölümden fazlası dikkate alınmaz) Ulusal bilimsel ansiklopedilerde madde yazarlığı Alanında bilimsel, mesleki kitap çevirmenliği Alanında bilimsel, mesleki kitap bölümü çevirmenliği (aynı kitapta bir bölümden fazlası dikkate alınmaz) Üniversite, ulusal ve uluslararası yayın evlerinin yayın komisyonlarından geçerek, onay alınmış ve ISBN numarası almış kitap yazarlığı C. BİLDİRİLER (Sunulduğu belgelenmek koşuluyla) 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanmış konferans, panel konuşması ya da davetli bildiri Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanmış sözlü bildiri

3 3. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanmış poster bildiri Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış sözlü bildiri Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış poster bildiri Uluslararası bilimsel toplantılarda yayınlanmamış görsel sunum (basılı toplantı programında yer alması ve belgelendirilmesi koşuluyla) Uluslararası/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanmış konferans, panel konuşması ya da davetli bildiri Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanmış sözlü bildiri Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanmış poster bildiri Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış sözlü bildiri Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış poster bildiri Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel toplantılarda yayınlanmamış görsel sunum (basılı toplantı programında yer alması ve belgelendirilmesi koşuluyla) D. EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ VE HAKEMLİK 1. Uluslararası saygınlığı olan yayınevlerince yabancı dilde basılmış alanında bilimsel/mesleki kitap editörlüğü Ulusal yayınevlerince basılmış alanında bilimsel/mesleki kitap editörlüğü (kongre derleme kitapları dışında) Çeviri bilimsel/mesleki kitap editörlüğü SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde editörlük SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde hakemlik (dergi yayın kurulu tarafından belgelendirilme koşuluyla) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde editörlük SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde hakemlik (dergi yayın kurulu tarafından belgelendirilme koşuluyla) İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde editörlük İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yayın kurulu üyeliği İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde hakemlik (her yıl en fazla beş adet olma ve dergi yayın kurulu tarafından belgelendirilme koşuluyla) Diğer bilimsel ve mesleki dergilerde editörlük Yardımcı ya da konuk editörlük... ilgili puanların yarısı 3

4 E. BİLİMSEL ATIFLAR (Aynı yazar ya da yazarların kendi eserlerine yaptıkları atıflar dikkate alınmaz) 1. Uluslararası yayınevlerince basılmış bilimsel/mesleki kitap ve monografilerde yapılan her bir atıf için Ulusal yayınevlerince basılmış bilimsel/mesleki kitap ve monografilerde yapılan her bir atıf için (en fazla toplam 100 puan alınabilir) SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI kapsamındaki dergilerde yapılan her bir atıf için SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde yapılan her bir atıf için İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yapılan her bir atıf için Diğer bilimsel ve mesleki dergilerde yapılan her bir atıf için... 2 F. MESLEKİ ve DİĞER ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ (Belgelendirilmiş ve sonuçlandırılmış olmak koşuluyla) 1. Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş araştırma projesi yürütücülüğü Uluslararası kuruluşlarca desteklenen araştırma projesinde görev alma Ulusal kuruluşlarca desteklenen araştırma projesi yürütücülüğü (Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projeler hariç) Ulusal kuruluşlarca desteklenen araştırma projesinde görev alma (Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projeler hariç) Üniversite bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü projesi yürütücülüğü (en fazla üç proje) Üniversite bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü projesinde görev alma (en fazla üç proje) Uluslar arası patent Ulusal patent G. ÖDÜLLER (Yayın teşvik ödülleri hariç) 1. Uluslararası sürekli ve periyodik olarak verilen jürili bilim ödülü Ulusal sürekli ve periyodik olarak verilen jürili bilim ödülü Üniversite bilim ödülü Bilimsel araştırmalar için alınan uluslararası burslar (üç ay ve üzeri) Bilimsel araştırmalar için alınan ulusal burslar (üç ay ve üzeri) H. DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER (Belgelendirilmiş olmak koşuluyla) 1. Uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde başkanlık yapma Uluslararası bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde görev alma Ulusal bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde başkanlık yapma Ulusal bilimsel etkinliklerin düzenlenmesinde görev alma Uluslararası ve bildiri kitaplı bilimsel toplantılarda oturum başkanlığı. 20 4

5 6. Ulusal ve bildiri kitaplı bilimsel toplantılarda oturum başkanlığı Bilimsel amaçlı WEB sayfası tasarımına sahip bulunmak Bilimsel nitelikli kazı yönetmek Bilimsel nitelikli kazıya katılmak Uluslararası bir değerlendirme kurulunda ya da bir ödül jürisinde yer almak Ulusal bir değerlendirme kurulunda ya da bir ödül jürisinde yer almak I. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Belgelendirilmiş olmak koşuluyla) 1. Lisansüstü ders (son beş yılda verilmiş ve her yarıyıl verilen en fazla üç dersin her biri için) Lisans dersi (son beş yılda verilmiş ve her yarıyıl verilen en fazla üç dersin her biri için) Doktora/tıpta uzmanlık tezi (sonuçlanmış) Doktora/tıpta uzmanlık tezi (sonuçlanmamış olup iki yıldan fazla yürütülen) 5 5. Yüksek lisans tezi sonuçlanmış) İkinci danışmanlık (doktora ve yüksek lisans tezi için)... ilgili puanların yarısı TANIMLAR: Bu yönergede geçen bazı kavramların anlamı aşağıdaki gibidir: (1) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergiler: ISI (Institute for Scientific Information) tarafından taranan EI (Engineering Index), CCI (Chemistry Citation Index), CMCI (Compu Math Citation Index), IM (Index Medicus), DI (Dental Index), ANBAR, ECOLNIT, Architectural Periodicals Index, Design and Art Index, Education Index, vb. indeksler kapsamındaki dergilerdir. (2) Uluslararası bilimsel toplantı: Katılanların en az %35 inin uluslararası kişilerden oluştuğu ve bazı özel alanlar hariç sunumların uluslararası bir dilde yapıldığı toplantılardır. AÇIKLAMALAR: (1) Güzel Sanatlar Uygulamalı Alanları (Plastik Sanatlar, Tasarıma Dayalı Bölümler, Görüntü Sanatları, Gösteri Sanatları, Sahne Sanatları, Geleneksel Sanatlar, Müzik) için değerlendirme ölçütleri ve puanlar Bölüm II de açıklanmıştır. (2) Ortak çalışmalarda puan dağılımı aşağıdaki gibidir: a) Yazar sayısının birden fazla olduğu makalelerde (A kapsamındaki etkinlikler) alınan puanın yazarlar arasında paylaştırılması 1,2 İki yazarlı makalede birinci yazara puanın %90 ı, ikinci yazara puanın %80 i verilir. Üç yazarlı makalede birinci yazara puanın %80 i, ikinci yazara puanın %70 i, üçüncü yazara puanın %60 ı verilir. Dört yazarlı makalede birinci yazara puanın %70 i, ikinci yazara puanın %60 ı, üçüncü yazara puanın %50 si, dördüncü yazara puanın %40 ı verilir. 5

6 Beş yazarlı makalede birinci yazara puanın %60 ı, ikinci yazara puanın %50 si, üçüncü yazara puanın %40 ı, dördüncü yazara puanın %30 ı, beşinci yazara puanın %20 si verilir. Altı ya da daha fazla yazarlı makalelerde puan yazar sayısına bölünür, ancak birinci yazara alınan puanın %10 u eklenir. (1) Sorumlu yazarı corresponding author (makale ile ilgili yazışmaların yapılabilmesi için dip not olarak adresi verilen yazar) belirtilmiş olan makalelerde sorumlu yazarın ismi birinci isim olarak alınıp, diğerleri sırası değiştirilmeden ikinci, üçüncü,.isim olarak değerlendirilir. (2) Her bir makale puanı virgülden sonra bir rakam olacak şekilde yuvarlatılır. Virgülden sonraki ikinci rakam beş ya da daha yukarı ise virgülden sonraki rakam bir artırılır; beşten küçükse atılır. b) Yazar sayısının birden fazla olduğu bildirilerde (C kapsamındaki etkinlikler) alınan puanların yazarlar arasında paylaştırılmasında (a) maddesindeki koşullar geçerlidir. Bildiriyi sözlü ya da poster olarak sunan yazar çalışmanın sorumlu yazarı olarak değerlendirilir. c) Yazar sayısının birden fazla olduğu kitap, proje, patent ve ödül için (B, F, G) kapsamındaki etkinlikler) alınan puan tüm yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılır. d) Yazar sayısının birden fazla olduğu atıf alan yayınlarda (E kapsamındaki etkinlikler) eserin makale olması durumunda (a) maddesindeki koşullar; kitap olması durumunda (c) maddesindeki koşullar geçerlidir. e) Editör (D kapsamındaki etkinlikler) sayısının birden fazla olması durumunda belirtilen puanlar editör sayısına bölünür. (3) Kitap (B kapsamındaki etkinlikler), adayın başvurduğu bilim alanı göz önünde bulundurularak Rektörlükçe oluşturulan komisyonlar tarafından incelenir. Bu eserin hacim ve içerik açısından kitap olarak kabulüne ve uluslararası niteliğine söz konusu komisyon karar verir. (4) Yayınlanması kabul edilmiş olup henüz dergide basılmamış makale, yayınlanmış makale olarak kabul edilir. Aday, yayına kabul edildi yazısını makalenin son şekline eklemelidir. Adaylar başvurularında yer alan tüm etkinlikleri bu yönergede yer alan madde başlık ve alt başlıklarına göre düzenleyerek bu etkinliklerin her maddede aldıkları puanları gösteren bir listeyi dosyalarına koyacaklardır. 6

7 EK 2. AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KOŞULLARI a) Profesörlük kadrosu 1. Doçent unvanını aldıktan sonraki dönemde yapılmış olmak koşuluyla kendi temel alanında Üniversitelerarası Kurul un belirleyerek 2001 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu doçentliğe yükseltilmek için gerekli kriterlerden adayın Doçent olduğu dönemdeki aynı kriterleri tekrar sağlamış olmak 1 2. Aşağıdaki koşullara uygun olmak üzere toplam en az 900 puan almış olmak Toplam puanın en az 600 puanını (300 puanı doçent unvanını aldıktan sonraki akademik etkinliklerden elde edilmek koşuluyla) Ek 1 deki A, B, C maddelerinden almış olmak Toplam puanın en az 60 puanını (30 puanı doçent unvanı aldıktan sonraki döneme ait olmak koşuluyla) Ek 1 deki I maddesinden almış olmak 2 b) Doçentlik kadrosu 3 1. Kendi temel alanında Üniversitelerarası Kurul un belirleyerek 2001 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu doçentliğe yükseltilmek için gerekli en az başvuru koşulunu sağlamış olmak 1 2. Aşağıdaki koşullara uygun olmak üzere toplam en az 450 puan almış olmak Toplam puanın en az 300 puanını Ek 1 deki A, B, C maddelerinden almış olmak Toplam puanın en az 15 puanını Ek 1 deki I maddesinden almış olmak 2 c) Yardımcı Doçentlik kadrosu 3,4 1. İlk kez atanmada; Ek 1 deki A/1-3 dergilerinden herhangi birinde en az bir adet yayın yapmış olmak koşuluyla A, B, C, D, E, F/1-6 maddelerinden toplam en az 120 puan almış olmak. Atamalar 3 yıl için yapılır. 2. Yeniden atanmada; Son atanmayı izleyen üç yıllık dönemde Ek 1 deki A, B, C, D, E, F/1-6 maddelerinden toplam en az 75 puan almış olmak. 3. Halen görev yapan Yardımcı Doçentlerin yeniden atanmalarında Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonraki ilk atanmalarda bu yönergedeki kriterler aranmaz, izleyen üç yıllık dönemde Ek 1 deki A, B, C, D, E, F/1-6 maddelerinden toplam en az 75 puan almış olmak Not: (1) Bu yönerge senatoda kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 7

8 (2) Lisans ve lisansüstü programları açık olmayan anabilim dalları ya da Doçent unvanını almış araştırma görevlisi gibi yardımcı öğretim elemanı kadrosunda olanlar için Doçentlik kadrosuna atanmalarda Ek 1 deki I maddesinden alınması gereken puan A, B, C maddelerinden tamamlanır. (3) Yardımcı Doçent ve Doçent atamalarında uluslararası nitelikteki üniversitelerde doktora sonrası altı ay ve üzerinde çalışma yapma, her yıl için 12 puan olarak değerlendirilir. (4) Doçent unvanı alan öğretim üyeleri için de Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmada ve bu kadroya yeniden atanmada bu ilkeler uygulanır. (5) Bilim alanı bir yabancı dil ile ilgili olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır. 8

9 BÖLÜM II EK 3. AKADEMİK ETKİNLİK LARI A. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ 1. Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla düzenlenen uluslararası kişisel etkinlik (bienal dahildir) (Plastik Sanatlar, Görüntü Sanatları, Gösteri Sanatları, Geleneksel Sanatlar) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla uluslararası karma ve ortak etkinliklere katılmak. (Plastik Sanatlar, Gösteri Sanatları, Görüntü Sanatları, Geleneksel Sanatlar) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla düzenlenen ulusal kişisel etkinlik (bienal dahildir) (Plastik Sanatlar, Görüntü Sanatları, Gösteri Sanatları, Geleneksel Sanatlar) Özgün sanat eserleri, tasarımlar ya da yorum çalışmalarıyla ulusal karma ve ortak etkinliklere katılmak. (Plastik Sanatlar, Görüntü Sanatları, Gösteri Sanatları, Geleneksel Sanatlar) Oyun, gösteri gibi uluslararası sunuşların hazırlanması (Sahne Sanatları-Tiyatro Kuramı) Oyun, gösteri gibi uluslararası çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım, vb. alanlarda üretken görev almak (Sahne Sanatları-Tiyatro Kuramı) Oyun, gösteri gibi ulusal sunuşların hazırlanması (Sahne Sanatları-Tiyatro Kuramı) Oyun, gösteri gibi ulusal çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım, vb. alanlarda üretken görev almak (Sahne Sanatları-Tiyatro Kuramı) Değişik türlerden birinde uluslararası önemli rol (Sahne Sanatları-Oyunculuk) Değişik türlerden birinde ulusal önemli rol (Sahne Sanatları-Oyunculuk) Uluslararası önemli ve saygın tiyatrolarda oyun sahnelemek (Sahne Sanatları-Reji) Ulusal önemli ve saygın tiyatrolarda oyun sahnelemek (Sahne Sanatları-Reji) Uluslararası sahne, televizyon, radyo, sinema gibi dallarda dramatik metin (Sahne Sanatları-Dramatik yazarlık) Oyun, gösteri gibi uluslararası çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım, vb. alanlarda üretken görev almak (Sahne Sanatları-Dramatik yazarlık) Ulusal sahne, televizyon, radyo, sinema gibi dallarda dramatik metin (Sahne Sanatları-Dramatik yazarlık) Oyun, gösteri gibi ulusal çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım, vb. alanlarda üretken görev almak (Sahne Sanatları-Dramatik yazarlık) Uluslararası sahne, televizyon oyunu, gösteri gibi alanlarda uygulanmış tasarım (Sahne Sanatları-Sahne Tasarımı) 150 9

10 18. Oyun, gösteri gibi uluslararası çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım, vb. alanlarda üretken görev almak (Sahne Sanatları-Sahne Tasarımı) Ulusal sahne, televizyon oyunu, gösteri gibi alanlarda uygulanmış tasarım (Sahne Sanatları-Sahne Tasarımı) Oyun, gösteri gibi ulusal çalışmalarda yorum, tasarım, araştırma, yazım, vb. alanlarda üretken görev almak (Sahne Sanatları-Sahne Tasarımı) Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde uluslararası solo/eşlikli özgün eser (Müzik-Kompozisyon Senfonik müzik, opera, bale müziği, Türk sanat müziği, müzikli oyun, oda müziği, ses ve enstrüman için çeşitli türlerde ulusal solo/eşlikli özgün eser (Müzik-Kompozisyon) Sinema müziği için uluslararası özgün eser (Müzik-Kompozisyon) Sinema müziği için ulusal özgün eser (Müzik-Kompozisyon) Sahne müziği için uluslararası özgün eser (Müzik-Kompozisyon) Sahne müziği için ulusal özgün eser (Müzik-Kompozisyon) Müzik videosu (videoklip) için uluslararası özgün eser (Müzik-Kompozisyon/Gösteri Sanatları) Müzik videosu (videoklip) için ulusal özgün eser (Müzik-Kompozisyon/Gösteri Sanatları) Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ya da orkestra eşlikli uluslararası etkinlik (Müzik-Yorumculuk) Dalının değişik dönemlerine ait seçkin eserlerinden oluşan solo ya da orkestra eşlikli ulusal etkinlik (Müzik-Yorumculuk) Müzik kaydı (bir saatlik) (Müzik-Yorumculuk) İlgili kurullardan izin alarak, internet üzerinden yayınlanan elektronik sergiler B. ÖDÜLLER VE KABUL GÖREN ÇALIŞMALAR 1. Uluslararası mesleki organizasyonların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış proje yarışmaları (UIA, ISOCARP, ISCID vb.) (dereceler) Uluslararası mesleki organizasyonların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış proje yarışmaları (UIA, ISOCARP, ISCID vb.) (mansiyon) Uluslararası mesleki organizasyonların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış proje yarışmaları (UIA, ISOCARP, ISCID vb.) (satın alma) Uluslararası tanınmış ve düzenli bir temele oturtulmuş organizasyonlar tarafından bir çalışmaya verilen ödül Ulusal mesleki organizasyonların ya da bakanlıkların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış proje yarışmaları (dereceler) Ulusal mesleki organizasyonların ya da bakanlıkların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış proje yarışmaları (mansiyon) Ulusal mesleki organizasyonların ya da bakanlıkların kurallarına göre düzenlenmiş ya da onaylanmış proje yarışmaları (satın alma) Ulusal tanınmış ve düzenli bir temele oturtulmuş organizasyonlar tarafından verilen bir ödülü; gerçekleşmiş, tamamlanmış bir çalışmayla kazanmış olmak

11 C. MAKALELER (Puanlamada makalenin yayınlandığı tarihteki derginin sınıfı göz önüne alınır) 1. AHCI (Arts and Humanities Citation Index) ve SSCI (Social Science Citation Index), kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler (derleme dahildir) AHCI ve SSCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde yayınlanmış makaleler (derleme dahildir) İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yayınlanmış makaleler (derleme dahildir) Diğer bilimsel ve sanatsal dergilerde yayınlanmış makaleler (derleme dahildir) ya da görsel/işitsel üretimler Birinci, 2., 3. ve 4. maddelerde belirtilen dergilerde yayınlanmış editöre mektup, teknik not, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar ilgili puanların yarısı D. KİTAPLAR 1. Uluslararası saygınlığı olan yayınevlerince yabancı dilde basılmış alanında bilimsel, mesleki kitap ve ders kitabı yazarlığı Uluslararası saygınlığı olan yayınevlerince yabancı dilde basılmış bilimsel, mesleki kitap ya da ansiklopedi içinde alanında bölüm yazarlığı (aynı kitapta bir bölümden fazlası dikkate alınmaz) Uluslararası bilimsel/sanatsal ansiklopedilerde madde yazarlığı Ulusal yayınevlerince basılmış alanında bilimsel, mesleki kitap ve ders kitabı yazarlığı (ders notu hariç) Ulusal yayınevlerince basılmış bilimsel, mesleki kitap ya da ansiklopedi içinde alanında bölüm yazarlığı (ders notu hariç) (aynı kitapta bir bölümden fazlası dikkate alınmaz) Ulusal bilimsel/sanatsal ansiklopedilerde madde yazarlığı Alanında bilimsel, mesleki kitap çevirmenliği Alanında bilimsel, mesleki kitap bölümü çevirmenliği (aynı kitapta bir bölümden fazlası dikkate alınmaz) Üniversite, ulusal ve uluslararası yayın evlerinin yayın komisyonlarından geçerek, onay alınmış ve ISBN numarası almış kitap yazarlığı E. BİLDİRİLER (Sunulduğu belgelenmek koşuluyla) 1. Uluslararası bilimsel/sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanmış konferans, panel konuşması ya da davetli bildiri Uluslararası bilimsel/sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanmış sözlü bildiri Uluslararası bilimsel/sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanmış poster bildiri Uluslararası bilimsel/sanatsal toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış sözlü bildiri

12 5. Uluslararası bilimsel/sanatsal toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış poster bildiri Uluslararası bilimsel/sanatsal toplantılarda yayınlanmamış görsel sunum (basılı toplantı programında yer alması ve belgelendirilmesi koşuluyla) Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel/sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metni ya da özeti yayınlanmış konferans, panel konuşması ya da davetli bildiri Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel/sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanmış sözlü bildiri Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel/sanatsal toplantılarda sunulan ve tam metni yayınlanmış poster bildiri Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel/sanatsal toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış sözlü bildiri Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel/sanatsal toplantılarda sunulan ve özeti yayınlanmış poster bildiri Uluslararası katılımlı/ulusal bilimsel toplantılarda yayınlanmamış görsel sunum (basılı toplantı programında yer alması ve belgelendirilmesi koşuluyla) 10 F. EDİTÖRLÜK, YAYIN KURULU ÜYELİĞİ VE HAKEMLİK 1. Uluslararası saygınlığı olan yayınevlerince yabancı dilde basılmış alanında bilimsel/mesleki kitap editörlüğü Ulusal yayınevlerince basılmış alanında bilimsel/mesleki kitap editörlüğü (kongre derleme kitapları dışında) Çeviri bilimsel/mesleki kitap editörlüğü AHCI ve SSCI kapsamındaki dergilerde editörlük AHCI ve SSCI kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği AHCI ve SSCI kapsamındaki dergilerde hakemlik (dergi yayın kurulu tarafından belgelendirilme koşuluyla) AHCI ve SSCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde editörlük AHCI ve SSCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde yayın kurulu üyeliği AHCI ve SSCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde hakemlik (dergi yayın kurulu tarafından belgelendirilme koşuluyla) İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde editörlük İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yayın kurulu üyeliği İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde hakemlik (her yıl en fazla 5 adet olma ve dergi yayın kurulu tarafından belgelendirilme koşuluyla) Diğer bilimsel ve mesleki dergilerde editörlük Yardımcı ya da konuk editörlük... ilgili puanların yarısı G. BİLİMSEL ATIFLAR (Aynı yazar ya da yazarların kendi eserlerine yaptıkları atıflar dikkate alınmaz) 12

13 1. Uluslararası yayınevlerince basılmış bilimsel/mesleki kitap ve monografilerde yapılan her bir atıf için Ulusal yayınevlerince basılmış bilimsel/mesleki kitap ve monografilerde yapılan her bir atıf için (en fazla toplam 100 puan alınabilir) AHCI ve SSCI kapsamındaki dergilerde yapılan her bir atıf için AHCI ve SSCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergilerde yapılan her bir atıf için İndekslerde yer almayan yurt içi ve yurt dışı hakemli ve süreli dergilerde yapılan her bir atıf için Diğer bilimsel ve mesleki dergilerde yapılan her bir atıf için... 2 H. MESLEKİ ve DİĞER ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME ETKİNLİKLERİ (Belgelendirilmiş ve sonuçlandırılmış olmak koşuluyla) 1. Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş araştırma projesi yürütücülüğü Uluslararası kuruluşlarca desteklenmiş araştırma projesinde görev alma Ulusal kuruluşlarca desteklenen araştırma projesi yürütücülüğü (Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projeler hariç) Ulusal kuruluşlarca desteklenen araştırma projesinde görev alma (Üniversite Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen projeler hariç) Üniversite bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü projesi yürütücülüğü (en fazla üç proje) Üniversite bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğü projesinde görev alma (en fazla üç proje) Uluslararası patent Ulusal patent I. ÖDÜLLER (Yayın teşvik ödülleri hariç) 1. Uluslararası sürekli ve periyodik olarak verilen jürili bilim/sanat ödülü Ulusal sürekli ve periyodik olarak verilen jürili bilim/sanat ödülü Üniversite bilim/sanat ödülü Bilimsel/sanatsal araştırmalar için alınan uluslararası burslar (3 ay ve üzeri) Bilimsel/sanatsal araştırmalar için alınan ulusal burslar (3 ay ve üzeri). 30 J. DİĞER BİLİMSELve SANATSAL ETKİNLİKLER (Belgelendirilmiş olmak koşuluyla) 1. Uluslararası bilimsel/sanatsal etkinliklerin düzenlenmesinde başkanlık yapma Uluslararası bilimsel/sanatsal etkinliklerin düzenlenmesinde görev alma Ulusal bilimsel/sanatsal etkinliklerin düzenlenmesinde başkanlık yapma Ulusal bilimsel/sanatsal etkinliklerin düzenlenmesinde görev alma Uluslararası ve bildiri kitaplı bilimsel/sanatsal toplantılarda oturum başkanlığı Ulusal ve bildiri kitaplı bilimsel/sanatsal toplantılarda oturum başkanlığı Sanatsal amaçlı WEB sayfası tasarımına sahip bulunmak Uluslararası bir değerlendirme kurulunda ya da bir ödül jürisinde yer almak

14 9. Ulusal bir değerlendirme kurulunda ya da bir ödül jürisinde yer almak K. ÖĞRETİM ETKİNLİKLERİ (Belgelendirilmiş olmak koşuluyla) 1. Lisansüstü ders (son beş yılda verilmiş ve her yarıyıl verilen en fazla üç dersin her biri için) Lisans dersi (son beş yılda verilmiş ve her yarıyıl verilen en fazla üç dersin her biri için) Doktora/sanatta yeterlik tezi (sonuçlanmış) Doktora/sanatta yeterlik tezi (sonuçlanmamış olup iki yıldan fazla yürütülen) Yüksek lisans tezi (sonuçlanmış) İkinci danışmanlık (doktora ve yüksek lisans tezi için ) ilgili puanların yarısı TANIMLAR: Bu yönergede geçen bazı kavramların anlamı aşağıdaki gibidir: (1) SCI, SCI-Expanded, SSCI ve AHCI dışında yer alan uluslararası indeks ve özler kapsamındaki dergiler: ISI (Institute for Scientific Information) tarafından taranan EI (Engineering Index), CCI (Chemistry Citation Index), CMCI (Compu Math Citation Index), IM (Index Medicus), DI (Dental Index), ANBAR, ECOLNIT, Architectural Periodicals Index, Design and Art Index, Education Index, vb. indeksler kapsamındaki dergilerdir. (2) Uluslararası bilimsel toplantı: Katılanların en az %35 inin uluslararası kişilerden oluştuğu ve bazı özel alanlar hariç sunumların uluslararası bir dilde yapıldığı toplantılardır. AÇIKLAMALAR: (1) Bu bölüm, Güzel Sanatlar Uygulamalı Alanları (Plastik Sanatlar, Tasarıma Dayalı Bölümler, Görüntü Sanatları, Gösteri Sanatları, Sahne Sanatları, Geleneksel Sanatlar, Müzik) için değerlendirme ölçütlerini ve puanları kapsar. (2) Ortak çalışmalarda puan dağılımı aşağıdaki gibidir: a) Yarışmaya (B kapsamındaki etkinlikler) ekip olarak katılınmış ise alınan puan katılımcılar arasında eşit olarak paylaştırılır.. b) Yazar sayısının birden fazla olduğu makalelerde (C kapsamındaki etkinlikler) alınan puanın yazarlar arasında paylaştırılması 1,2 iki yazarlı makalede birinci yazara puanın %90 ı, ikinci yazara puanın %80 i verilir. üç yazarlı makalede birinci yazara puanın %80 i, ikinci yazara puanın %70 i, üçüncü yazara puanın %60 ı verilir. dört yazarlı makalede birinci yazara puanın %70 i, ikinci yazara puanın %60 ı, üçüncü yazara puanın %50 si, dördüncü yazara puanın %40 ı verilir. 14

15 beş yazarlı makalede birinci yazara puanın %60 ı, ikinci yazara puanın %50 si, üçüncü yazara puanın %40 ı, dördüncü yazara puanın %30 ı, beşinci yazara puanın %20 si verilir. altı ya da daha fazla yazarlı makalelerde puan yazar sayısına bölünür, ancak birinci yazara alınan puanın %10 u eklenir. (1) Sorumlu yazarı corresponding author (makale ile ilgili yazışmaların yapılabilmesi için dip not olarak adresi verilen yazar) belirtilmiş olan makalelerde sorumlu yazarın ismi birinci isim olarak alınıp, diğerleri sırası değiştirilmeden ikinci, üçüncü,.isim olarak değerlendirilir. (2) Her bir makale puanı virgülden sonra bir rakam olacak şekilde yuvarlatılır. Virgülden sonraki ikinci rakam beş ya da daha yukarı ise virgülden sonraki rakam bir artırılır; beşten küçükse atılır. c) Yazar sayısının birden fazla olduğu bildirilerde (E kapsamındaki etkinlikler) alınan puanların yazarlar arasında paylaştırımasında (a) maddesindeki koşullar geçerlidir. Bildiriyi sözlü ya da poster olarak sunan yazar çalışmanın sorumlu yazarı olarak değerlendirilir. d) Yazar sayısının birden fazla olduğu kitap, proje, patent ve ödül için (D, H, I kapsamındaki etkinlikler) alınan puan tüm yazarlar arasında eşit olarak paylaştırılır. e) Yazar sayısının birden fazla olduğu atıf alan yayınlarda (G kapsamındaki etkinlikler) eserin makale olması durumunda (a) maddesindeki koşullar; kitap olması durumunda (c) maddesindeki koşullar geçerlidir. f) Editör (F kapsamındaki etkinlikler) sayısının birden fazla olması durumunda belirtilen puanlar editör sayısına bölünür. (3) a) Sanat ve Tasarım etkinliği/eseri (A kapsamındaki etkinlikler) özgün olmalı; bir etkinlikte yer alan eserlerden en az biri daha önceki etkinliklerde sunulmamış olmalı ya da öncekinden farklı bir yorumu olmalıdır. b) Sanat ve Tasarım etkinliği/eseri (A kapsamındaki etkinlikler) için sunulması gereken belgeleri aşağıda verilmiştir: Etkinliğin gerçekleştiği mekan/ortam belirtilmeli Kurum ya da kuruluşlardan sanatçıya/tasarımcıya etkinliğe davet/istek mektubu Sanatçının/tasarımcının etkinliğe katıldığını belirten belge ya da katalog Etkinliğin gerçekleştiğini belirten belge/yazı/haber Yazarları belli olan ve etkinliği konu alan bir ya da daha fazla kitap/dergi/gazetede yayınlanan makale/yazı (makalede/yazıda sanatçının/tasarımcının ve kurumun adına da yer verilmiş olması beklenir). (4) Kitap (D) kapsamındaki etkinlikler), adayın başvurduğu bilim alanı göz önünde bulundurularak Rektörlükçe oluşturulan komisyonlar tarafından incelenir. Bu eserin hacim ve içerik açısından kitap olarak kabulüne ve uluslararası niteliğine söz konusu komisyon karar verir. (5) Yayınlanması kabul edilmiş olup henüz dergide basılmamış makale, yayınlanmış makale olarak kabul edilir. Aday, yayına kabul edildi yazısını makalenin son şekline eklemelidir. 15

16 Adaylar başvurularında yer alan tüm etkinlikleri bu yönergede yer alan madde başlık ve alt başlıklarına göre düzenleyerek bu etkinliklerin her maddede aldıkları puanları gösteren bir listeyi dosyalarına koyacaklardır. EK 4. AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA KOŞULLARI 1 a) Profesörlük kadrosu 1. Doçent unvanını aldıktan sonraki dönemde yapılmış olmak koşuluyla kendi temel alanında Üniversitelerarası Kurul un belirleyerek 2001 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu doçentliğe yükseltilmek için gerekli en az başvuru koşulunu sağlamış olmak 2 2. Aşağıdaki koşullara uygun olmak üzere toplam en az 900 puan almış olmak Toplam puanın en az 300 puanını (180 puanı doçent unvanını aldıktan sonraki akademik etkinliklerden elde edilmek koşuluyla) Ek 3 deki A, B maddelerinden almış olmak Toplam puanın en az 300 puanını (120 puanı doçent unvanını aldıktan sonraki akademik etkinliklerden elde edilmek koşuluyla) Ek 3 deki C, D, E maddelerinden almış olmak Toplam puanın en az 30 puanını (15 puanı doçent unvanı aldıktan sonraki döneme ait olmak koşuluyla) Ek 3 deki K maddesinden almış olmak 3 b) Doçentlik kadrosu 4 1. Kendi temel alanında Üniversitelerarası Kurul un belirleyerek 2001 yılından itibaren yürürlüğe koyduğu doçentliğe yükseltilmek için gerekli en az başvuru koşulunu sağlamış olmak 2 2. Aşağıdaki koşullara uygun olmak üzere toplam en az 450 puan almış olmak Toplam puanın en az 180 puanını Ek 3 deki A, B maddelerinden almış olmak Toplam puanın en az 120 puanını Ek 1 deki C, D, E maddelerinden almış olmak Toplam puanın en az 15 puanını Ek 3 deki K maddesinden almış olmak 3 16

17 c) Yardımcı Doçentlik kadrosu 4,5 1. İlk kez atanmada; Ek 3 deki C/1-3 dergilerinden herhangi birinde en az bir adet yayın yapmış olmak koşuluyla A, B, C, D, E, F, G ve H/1-6 maddelerinden toplam en az 120 puan almış olmak Atamalar 3 yıl için yapılır. 2. Yeniden atanmada; Son atanmayı izleyen üç yıllık dönemde Ek 3 deki A, B, C, D, E, F, G ve H/1-6 maddelerinden toplam en az 75 puan almış olmak 3. Halen görev yapan Yardımcı Doçentlerin yeniden atanmalarında Yönergenin yürürlüğe girmesinden sonraki ilk atanmalarda bu yönergedeki kriterler aranmaz, izleyen üç yıllık dönemde Ek 3 deki A, B, C, D, E, F, G ve H/1-6 maddelerinden toplam en az 75 puan almış olmak Not: (1) Kuramsal alanlarda Ek 1 ve 2 deki akademik ölçütler uygulanır. (2) Bu yönerge senatoda kabul tarihinden itibaren yürürlüğe girer. (3) Lisans ve lisansüstü programları açık olmayan anabilim dalları ya da Doçent unvanını almış araştırma görevlisi gibi yardımcı öğretim elemanı kadrosunda olanlar için Doçentlik kadrosuna atanmalarda Ek 3 deki K maddesinden alınması gereken puan A, B, C, D, E maddelerinden tamamlanır. (4) Yardımcı Doçent ve Doçent atamalarında uluslararası nitelikteki üniversitelerde doktora sonrası altı ay ve üzerinde çalışma yapma, her yıl için 12 puan olarak değerlendirilir. (5) Doçent unvanı alan öğretim üyeleri için de Yardımcı Doçentlik kadrosuna atanmada ve bu kadroya yeniden atanmada bu ilkeler uygulanır. (6) Bilim alanı bir yabancı dil ile ilgili olan adaylar yabancı dil sınavına başka bir dilden girmek zorundadır. 17

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ

T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ T. C. BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU VE ATANMA/YENİDEN ATANMA KRİTERLERİ 1. Bu Kriterler 247 sayılı Kanunun, 28.06.08 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan 772 sayılı Kanunla değiştirilen

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİNDE ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURMA İLE İLGİLİ DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ PROFESÖR, DOÇENT VE YARDIMCI DOÇENT KADROLARINA BAŞVURABİLMEK İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR A. Profesör kadrosuna

Detaylı

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ

NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ NİĞDE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU KOŞULLARI VE UYGULAMA İLKELERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Genel İlkeler, Tanımlar ve Kısaltmalar Amaç MADDE 1- Niğde Üniversitesinde yapılan

Detaylı

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI Senato: 27.05.14/83 Madde: 1'in ekidir. T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI 1. AMAÇ Bu esasların amacı; belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA VE YÜKSELTİLME YÖNERGESİ (İLKELER VE ÖLÇÜTLER) I. AMAÇ Bu yönergenin amacı, belirlenen akademik ilkeler ve ölçütler ile Bilecik Şeyh Edebali

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA BAŞVURMA ATAMA VE GÖREV SÜRESİ UZATIMI İLE İLGİLİ YÖNERGE AMAÇ VE KAPSAM Bu yönerge; akademik personelin yükseltilme ve atanmalarında, Üniversitelerde

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç)

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ (Ankara Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Hariç) PROFESÖRLÜK KADROSUNA YÜKSELTİLME VE ATANMA BAŞVURUSU İÇİN: Doçent

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Bu yönergede 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu kanunla ilgili yönetmelik hükümleri saklı kalmak kaydıyla,

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA KRİTERLERİ EK:2 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ve bu Kanuna bağlı yönetmeliklerin hükümlerine ek olarak Düzce Üniversitesi nde öğretim üyeliğine

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİ KADROLARINA BAŞVURU İLE İLGİLİ ATANMA VE YÜKSELTME ÖLÇÜTLERİ VE UYGULAMA ESASLARI Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadrolarına başvurabilmek için gerekli ek koşullar

Detaylı

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI

İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI İTÜ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ SENATO ESASLARI AMAÇ Madde 1 - Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri, İTÜ nün yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş olduğu görev ve sorumluluklar

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA YÖNETMELİĞİ Kapsam MADDE 1. Bu Yönetmelik, Yakın Doğu Üniversitesi nde görev yapan Akademik Personelin Yardımcı Doçent, Doçent, ve Profesör

Detaylı

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ

T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ T. C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ İLE İLGİLİ ESASLAR AMAÇ MADDE 1- Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri İstanbul Bilim Üniversitesi ( İBÜ ) Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarında

Detaylı

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ

TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ TC İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTİLME VE ATAMA YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; TC İstanbul Arel Üniversitesinde akademik yükseltilme ve atamalarda uygulanacak kriterleri düzenlemektir.

Detaylı

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ

Ek.22.1: 26.12.2013 gün ve 2013/08-22 sayılı Senato kararı ekidir. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ 2014 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK YÜKSELTME VE ATAMA ÖLÇÜTLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç MADDE 1- (1) Akademik Yükseltme

Detaylı

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için)

* Alan İndeksleri (Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı için) Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı: Bu tablo ile ilgili kısaltmalar ve tanımlar dökümanın sonunda yer almaktadır. Başvuru Koşulları: Başvurulan doçentlik bilim alanı ile ilgili ve adayın

Detaylı

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ

MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ MALTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK YÜKSELTME VE ATAMA YÖNERGESĠ GEREKÇE VE AMAÇ Madde 1. Akademik Yükseltme ve Atama Ölçütleri (AYAÖ), Maltepe Üniversitesi nin yüksek öğretim kurumları arasında yüklenmiş lduğu

Detaylı

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır.

Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Tablo 11. Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı Not: Bu tablo ile ilgili koşul (111), kısaltmalar ve tanımlar dokümanın sonunda yer almaktadır. Kod Bilim Alanı Koşul No 1101 Atatürk İnkılapları

Detaylı

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ

ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17588 ÖĞRETĠM ÜYELĠĞĠNE YÜKSELTĠLME VE ATANMA YÖNETMELĠĞĠ Kapsam MADDE 1- Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi gereğince hazırlanmış olup,

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; AKADEMİK TEŞVİK FAALİYET TÜRÜ PUANLANDIRMA TABLOSU:

PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; AKADEMİK TEŞVİK FAALİYET TÜRÜ PUANLANDIRMA TABLOSU: PUAN TABLOSUNDA YER ALAN PUANLARIN UYGULAMADAKİ KISA HESAPLAMA YÖNTEMİ; a. Bir öğretim elemanının bir faaliyet türünden aldığı puan şu şekilde hesaplanır: b. Bu faaliyet türünden aldığı puan, toplam puanının

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU 5347 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE

RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ RĠZE ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRETĠM GÖREVLĠLĠĞĠNE, OKUTMANLIĞA VE ÖĞRETĠM YARDIMCILIĞINA ATANMA ĠLKELERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ YÖNERGE Kabul Tarihi: 14/09/2007 Karar No : 7 Milli Piyango Eğitim Kampüsü Rize

Detaylı

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU

YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU YENİ BİR YÜKSEKÖĞRETİM YASASINA DOĞRU Yükseköğretime yönelik talep küresel olarak artmakta, bütün dünyada yükseköğretim alanı genişlemektedir. Türkiye yükseköğretim alanı da gerek küresel eğilimlere ve

Detaylı

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. AVRASYA ÜNİVERSİTESİ ERASMUS VE DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı Avrasya Üniversitesi nin Erasmus ve diğer değişim

Detaylı

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ

T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ T.C ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ UYGULAMA YÖNERGESİ AMAÇ : MADDE 1 Bu yönergenin amacı, Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi bünyesinde Bilimsel Araştırma Proje ödeneğinden

Detaylı