: Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA"

Transkript

1 ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. DEMİRCİLİ RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ NİHAİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Urla ilçesi Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM MÜŞAVİRLİK SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. ARALIK- 2008

2 Proje Sahibinin Adı : Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. Adresi : Ak Plaza Yaşam Caddesi No:7 Kat :10 Söğütözü /ANKARA Telefon ve Faks Numarası : Tel: / Faks: Projenin adı : Demircili Rüzgar Enerji Santrali Nihai Proje Tanıtım Dosyası Projenin Bedeli : $ Proje İçin Seçilen Yerin Açık Adresi : İzmir İli, Urla ilçesi, Demircili Akçahisar-Cumaliköy-Gızıligediği mevkiinde Proje alanı URLA L17- d2 no lu 1/ ölçekli Topoğrafik haritada yer almaktadır. Zone: 35 derece Proje alanındaki türbinlerin 6 derecelik koordinatları Proje için seçilen yerin koordinatları, zone : TÜRBİN TÜRBİN. NO DOĞU KUZEY NO DOĞU KUZEY T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T Projenin ÇED Yönetmeliği Kapsamındaki Yeri (Sektörü, Alt Sektörü) : EK II Listesi Seçme-Eleme Kriterleri Uygulanacak Projeler Listesi Sektör : Enerji, turizm, konut Alt Sektör : Madde MW ve üzeri Rüzgâr enerji santralleri. PTD/ÇED Raporu/ Nihai ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adı : Selin İnşaat Turizm Müşavirlik Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. PTD/ÇED Raporu/Nihai ÇED Raporunu Hazırlayan Kuruluşun/Çalışma Grubunun Adresi, Telefonu ve Faks Numaraları : 4. Cad. 26. Sok. No: 8/10 Aşağıöveçler / ANKARA 0 (312) (Pbx) / 0 (312) selinltd.com.tr PTD, ÇED Raporu, Nihai ÇED Raporu Sunum Tarihi (Gün, Ay, Yıl) : Aralık 2008 i

3 TABLOLAR SAYFA NO Tablo 1 : Proje Kapsamında Kullanılması Düşünülen Türbinlerinin Teknik Özellikleri... 3 Tablo 2 : İş Programı... 9 Tablo 3 : 50/60 Hz Elektromanyetik Alana Maruz Kalma Süreleri (IRPA / INIRC, 1990) Tablo 4 : Çalışacak İş Makinelerinin ses gücü düzeylerinin oktav bantlarına dağılımı Tablo 5 : Mesafeye bağlı olarak hesaplanan atmosferik yutuş değerleri Tablo 6 : Çalışacak İş Makinelerinin net ses düzeyleri Tablo 7 : İnşaat aşamasında çalışacak İş Makinelerinin L gündüz Değerleri Tablo 8 : İşletme Aşamasında Çalışacak rüzgar gülünün ses gücü düzeyinin oktav bantlarına dağılımı Tablo 9 : L gündüz Değerleri Tablo 10 : Proje Alanının Mevcut Gürültü Düzeyi Ölçüm Sonuçları Tablo 11 : Demircili RES de kurulacak 20 adet türbinin koordinatları Tablo 12 : Demircili RES de kurulacak şalt sahasının koordinatları Tablo 13 : Proje İnceleme Alanı ve Çevresinin Florası Tablo 14 : 30 m yükseklikte ölçülen değerlerin Analiz sonuçları iii

4 ŞEKİLLER SAYFA NO Şekil 1 : Demircili RES kullanılacak türbine ait fotoğraf... 4 Şekil 2 : Rotorun iç yapısı... 5 Şekil 3 : İş Akış Şeması Şekil 4 : Demircili RES enerji türbinlerinin yerlerini gösterir harita Şekil 5 : Demircili RES İnceleme Alanı sınırını gösterir kroki Şekil 6 : İnşaat aşaması gürültünün mesafeye göre dağılım grafiği Şekil 7 : İşletme aşamasında oluşacak gürültünün mesafeye göre dağılım grafiği Şekil 8 : Trafik hacmini gösterir harita Şekil 9 : Yer Bulduru Haritası Şekil 10 : Demircili köyünü gösterir uydu görüntüsü Şekil 11 : İzmir İli Deprem haritası Şekil 12 : Proje alanındaki sit alanlarını gösterir onanlı çevre düzeni planı Şekil 13 : Proje alanında kullanılacak orman alanlarının meşçere tiplerine göre dağılımı iv

5 EK-7 ÇEVRE GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ B TİPİ SERTİFİKASI İLE GÜRÜLTÜ ÖLÇÜM CİHAZINA AİT KALİBRASYON BELGESİ

6 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin iş akım şeması, kapasitesi, kapladığı alan, teknolojisi, çalışacak personel sayısı Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. tarafından İzmir İli, Urla ilçesi, Demircili- Akçahisar - Cumaliköy - Gızılgediği mevkiinde Demircili Rüzgar Enerji Santralinin kurulması planlanmıştır. Rüzgardan elektrik enerjisi üretmek üzere Demircili köyü mevkiinde her biri 2 MW gücünde olmak üzere 20 adet türbinden toplam 40 MW kurulu gücünde Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yapılması ve işletilmesi planlanmaktadır. Söz konusu proje için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından 25 yıllık Üretim Lisansı verilmiştir (Bkz. Ek-8). Proje ÇED Yönetmeliği Ek-2 Seçme-Eleme kriterleri uygulanacak projeler listesi 29.maddesi gereğince proje tanıtım dosyası hazırlanacak projelerdendir. Rüzgar Türbinlerinde üretilecek enerjinin Çeşme RES TM ne bağlanarak Ulusal Elektrik Sistemine bağlanması planlanmaktadır. Enerji İletim Hattı bu rapor kapsamında değerlendirilmeye alınmamış olup, söz konusu Enerji İletim Hattı Projesi tarih ve sayılı Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yönetmeliği kapsamında ayrıca değerlendirilecektir. Enerji, insanoğlunun bugünkü hayatının vazgeçilmez parçası olan başta sanayi, teknoloji, ulaşım, iletişim olmak üzere tüm faaliyetlerin başlıca temel taşıdır. Yani enerji, bugünkü modern toplumun vazgeçilmez bir ihtiyacıdır. Enerji ihtiyacının sürekli artması, bunun yanında ise mevcut kaynakların kısıtlı ve tükenebilir olması, insanoğlunun alternatif enerji kaynaklarının bulma ve geliştirme yoluna itmektedir. Bunun yanı sıra, Dünyanın yaşanabilirlik ortamının korunması ve sürekliliğinin sağlanması amacıyla yapılan ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeler ve enerji üretim, iletim ve tüketiminden kaynaklanan çevresel etkiler daha az, hatta hiç olmayan, hem de devamlılığı ve yenilenebilirliği sağlayan enerji kaynaklarını bulmak ve geliştirmek zorundayız. Tüm bu sebeplerden dolayı, enerji veriminin yüksek, bunun yanında çevresel etkilerinin az olduğu, süreklilik arz eden yeni enerji kaynakları bulma arayışı içine girilmiştir. Rüzgar kaynaklı enerji üretimi, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en ileri ve hızlı gelişenidir. Rüzgar enerjisinin bu kadar hızlı gelişmesinin nedeni olarak; atmosferde doğal olarak oluşması, kolay kurulumu, teknolojik geliştirilebilirlik ve kullanışlılığının yanında giderek ucuzlayan maliyeti gösterilebilir. Rüzgar enerjisinden elektrik üretim sürecinin karbon bağımsız olması, yani atmosfer kirliliğine sebebiyet vermemesi nedeniyle bu kaynak temiz enerji olarak da nitelendirilmektedir. Rüzgar, güneş enerjisinin dünyanın oldukça değişken olan yüzeyini eşit ısıtmamasından kaynaklanan sıcaklık, yoğunluk ve basınç farklarından dolayı oluşan yatay hava hareketleri olarak tanımlanmaktadır. Rüzgar enerjisi ise hava kitlesinin sahip olduğu kinetik enerjinin mekanik enerjiye dönüştürülmesi ile oluşur. Rüzgar enerjisi dönüşüme uğramış güneş enerjisidir. 1

7 Rüzgar santrallerinin avantajları; Hammaddelerinin atmosferdeki hava olması, Kurulumlarının diğer enerji santrallerine göre daha hızlı oluşu, Temiz ve sürdürülebilir enerji kaynağı olmaları, Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaları, Fosil yakıt tüketimini azaltmaları neticesinde sera etkisinin azaltımına katkıları, Yaygınlaşması nedeni ile maliyetlerinin ucuzlaması, Rüzgar türbinlerinin kurulduğu arazinin tarım alanı olarak kullanılabilmesi, İşletilmesi sırasında herhangi bir atığının olmaması, gibi sıralanabilir. Rüzgar enerjisinin hammaddesi tamamen atmosferdeki hava hareketleri olduğundan hava veya çevre kirlenmesi şeklinde bir kirletici etkisi bulunmamaktadır. Rüzgardan enerji eldesi için kullanılan 1 MW kapasiteli bir türbin, aynı enerji kömür ile çalışan bir santralden karşılanmak istendiğinde yakılacak olan ve ağacın üretilebileceği oksijeni tasarruf etmek demektir. Proje sahası ve çevresinde; sahanın floristik ve faunistik özellikleri, jeolojik, hidrojeolojik ve hidrolojik özellikleri, bölgenin mevcut kirliliğinin ve çevresel özelliklerinin belirlenmesi amacıyla arazi ve literatür çalışmaları yapılmıştır. Raporun hazırlanmasında faaliyet sahibi tarafından yapılan çalışmalardan da faydalanılmıştır. Dünyadaki enerji rezervlerinin durumu dikkate alındığında rüzgar enerjisinden faydalanmanın ne kadar önemli olduğu anlaşılmaktadır. Dünya enerji rezervi, tükenme yılı olarak rüzgar ile birlikte aşağıda verilmiştir: Enerji Kaynağı Tükenme Yılı Nükleer enerji 200 Kömür 200 Gaz 65 Petrol 40 Rüzgar Sonsuz Söz konusu projenin gerçekleşmesi ile üretilecek enerji; ulusal enerjiye katkı sağlayacağından, sanayinin gelişmesine, bölge içinde ekonomik hayatın canlanmasına ve gelişmesine katkıda bulunacaktır. Ülkemizde enerji tüketim artışı yüksektir ve enerji ithalatı ekonomide yük oluşturmaktadır. Bunun en kısa sürede aşılması için Rüzgar enerjisi gibi yerli ve yenilenebilir enerji tesislerinin bir an önce işletmeye alınması gereklidir. Projenin yer seçimi için 30, 20, 10 metre yüksekliğinde rüzgar ölçümleri yapılmıştır. 20 adet direk için bu ölçümler uygun bulunmuştur. Rüzgar ölçümlerinin değerlendirilmesi Avrupa Rüzgar Atlası modeline göre yapılmıştır. Türbinlerin yerlerinin belirlenmesinde optimum yerleşme verimi, türbinler arası minimum uzaklık, Hakim rüzgar yönünde en az 5 adet türbin olması vb. kriterlere dikkat edilmiştir. 2

8 Projede kullanılacak rüzgar türbinlerinin rüzgar hızına göre üreteceği ortalama güç kw olarak aşağıda verilmiştir. Rüzgar (m/s) Güç kw Güç katsayısı-cp , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,04 Projenin teknik özellikleri Rüzgar türbinleri mikro işlemci sensörler vasıtası ile sürekli monitörden izlenebilmektedir. Sensörlerden gelen rüzgar hızı ve yönü verileri mikro işlemciler tarafından algılanarak sürekli izlenmekte ve türbinin rüzgar olan açılarını otomatik olarak ayarlamaktadır. Sistemin çalışmaya başlaması için en az 3 dakikalık ölçüm sonucundaki rüzgar hızı yeterli bulunur ise sensörler sistemi çalışması için uyarmaktadır. Çalışmaya başladığında rüzgar yönüne göre türbinlerin pervaneleri uygun açıya gelmektedir. Sistem yeterli rüzgar olmadığı zamanlarda durağan hale geçer ve pervaneler sensörler vasıtası ile rüzgara göre açısını 60 dereceye getiriler. Rüzgar hızının artması ile birlikte en iyi verimi alabilmek için pervaneler rüzgara göre 60 dereceye olacak şekilde kendisini ayarlar. Tablo 1: Proje Kapsamında Kullanılması Düşünülen Türbinlerinin Teknik Özellikleri Türbin tipi : E82 Gücü : 2 MW Türbin yüksekliği : 78 m Türbin adedi : 20 adet Türbin konsepti : Donanımsız,değişken hız,değişken saha kontrol Pervanenin taradığı alan alanı : m 2 Pervane Dönme hızı : Değişken, 6-19,5 rpm Pervane Dönme Yönü : Saat yönünde Pervane Yönelme : Rüzgara karşı Pervane çapı : 71 m Kanat Sayısı : 3 3

9 Sinyal : Optik analog Jeneratör Gücü : 2 MW Jeneratör Tipi : İkiz beslemeli asenkron jeneratör Jeneratör Voltaj : 1000 VAC Jeneratör Frekansı : 50 Hz Proje Gücü (MW) : 40 Yıllık Enerji Üretimi (kwh) : Yatırım Tutarı (USD) : Finansman Dahil Yatırım Tutarı (USD) : NPV - Bugünkü Değer (USD) : IRR - İç Karlılık Oranı (%) : 13,8 Rüzgar türbinleri diğer türbinler gibi lineer olarak hareket eden akışkanın (hava) hareketini rotasyonel harekete dönüştürürler. Yani rüzgarın kinetik enerjisini rotasyonel mekanik enerjiye çevirirler. Elde edilen bu mekanik enerji türbin içindeki alternatör vasıtası ile elektrik enerjisine çevrilir. Bir rüzgar santralinde bütün türbinlerin ürettiği enerji tek bir noktaya iletilir (şalt tesisi) oradan da gerilimi ayarlanarak şebekeye verilir. Bir rüzgar türbini başlıca şu parçalardan meydana gelir: 1. Rotor: Rüzgarın kinetik enerjisini mekanik enerjiye çevirir. 2. Jeneratör: Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirir. 3. Fren: Türbini yavaşlatır ve durdurur. 4. Yönlendirici: Rüzgar doğrultusuna göre türbini yönlendirir. 5. Transformatör: Jeneratör voltajını şebeke voltajına yükseltir 6. Kule: Türbini taşır. 7. Şebekeye bağlantı:kablo ve elektrik koruma ve kontrol sistemleri Şekil 1: Demircili RES kullanılacak türbine ait fotoğraf 4

10 Rüzgâr Türbini İç Yapısı: Söz konusu proje kapsamında kullanılacak türbinler 2 MW gücünde türbinler olup, pervane çapı 71 m. olarak düzenlenmiştir. Optitip TM ve Optispeed TM özelliği sayesinde rüzgar hızı dalgalanmalarındaki enerjiden faydalanmaya ve çok yüksek rüzgar hızlarında sabit enerji üretimine olanak sağlar. Aynı zamanda bu özellikleri sayesinde türbin gürültü emisyonu da minimum düzeye indirilir. Rotor : Motor yeri, rüzgâr türbininin dişli kutusu ve elektrik jeneratörü dahil kilit parçalarını içerir. Kaplaması fiber glastan yapılmış olup, üst kısımda çatıya açılan bir çıkışı bulunmaktadır, buradan çatıya ve rüzgar sensörlerine ulaşılabilmektedir. rotor yeri bölümünün ön kısmı enerji üretim ekipmanlarının temel yapısıdır, buradan pervanedeki güç (dönme ve diğer güçleri) eğim mekanizmasından kuleye iletilir. Dökme çelikten yapılmıştır. rotor yeri kaplaması bu çeliğe bağlantılıdır. Güvenli Çalışma Yükü (GÇY) servis vinci rotor yeri ile bağlantılıdır. Vinç tek sistem çelik halatlıdır. Eğer taşınacak herhangi bir yük GÇY değerinden fazla ise vinç 1600/12000 kg GÇY seviyesine kadar güçlendirilebilir. Güçlendirilmiş vinç vites kutusu ve jeneratör gibi ağır parçaların yukarı çıkarılmasında veya aşağı indirilmesinde kullanılabilir. Rotor seçiminde yüksek frekans, düşük gürültü, uzun ömür, düşük yük, düşük malzeme tüketimi özellikleri aranır. Şekil 2:Rotorun iç yapısı 5

11 Vites Kutusu: Görevi pervanedeki dönme kuvvetini jeneratöre iletmektir. Vites ünitesi 2 kademeli planet dişli ve 1 kademeli helis dişlisinden oluşur. Vites kutusu kaplaması makine temeline cıvatalanmıştır. Düşük hız giriş şaftı direk vites kutusu göbeğine geleneksel ana şaft bağlantısı olmadan bağlanmıştır. Vites kutusu yağlama sistemi ise ekli yağ deposu olmaksızın, sıkıştırılmış besleme şeklindedir. Eğim Mekanizması (yaw sistem): Eğim mekanizması sürtünme esaslı düz yatak sistemine göre yapılmıştır. Motor fren mekanizmalı 6 adet elektriksel eğim dişlisi rotor yerinin kule üzerinde dönmesine imkan verir. Bu mekanizma türbinden gelecek güçlerin kuleye transfer edilmesini sağlar. Fren Sistemi: Demircili RES ndeki türbinlerde aerodinamik frenler olacaktır. Bu fren sistemi ile yüksek dönme hızları kademeli bir şekilde azaltılabilmektedir. Enerji üretilmediği zamanlarda bile bu sistem kilitli değildir. Ayrıca hidrolik servis freni yer alacak ve sistemin bakımı sırasında veya acil durumlarda otomatik olarak devreye girecektir. Jeneratör: Elektrik jeneratörü, asenkron 4 milli sargılı kasnak tip jeneratördür ve su soğutmalıdır. 21,5 dönüş/dk ile en büyük Trafo: Trafolar belli bir gerilimdeki elektrik akımının gerilim değerini değiştirmeye yarayan elemanlardır. Güç arttırıcı trafo rotor yeri arka tarafta ayrı bir bölmededir. Trafo rüzgar türbini için özel olarak dizayn edilmiş 3-fazlı dökme reçineli kuru tip trafodur. Trafo sarmalları yüksek voltaj tarafında delta bağlantılı, düşük gerilim tarafında ise yıldız bağlantılıdır. Trafo bölmesi ark sensörleri ile donatılmıştır. Soğutma ve Havalandırma Ünitesi: Eğer rotor yeri iç sıcaklığı belli bir seviyeyi geçerse havalandırma vanaları açılır. Fan motoru devreye girerek iç sıcaklığı düşürür. Dişli yağlama ünitesi, jeneratör soğutma suyu ve Optispeed TM ünitesi ayrı bir hava giriş sistemi ve ayrı su/hava soğutma sistemi ile soğutulur. Su soğutucuları diğer ekipmanlardan termal olarak izole edilmiştir. Ayrı bir fanda trafo soğutmasında kullanılır. Isı eşanjör sistemi rotor yerinin üst arka kısmında ayrı bir bölmededir. Pervane/Kasnak; Göbek (Hub): Direkt olarak vites kutusunun üstüne monte edilmiştir, bu sayede rüzgar türbinlerinde geleneksel olarak kullanılan ve rüzgar gücünü vites/dişli kutusu üzerinde jeneratöre ileten ana şaft kullanılmamaktadır. Eğim/Açı Ayarlanması:Türbinler Optitip TM adı verilen mikro-işlemci eğim/açı kontrolörleri ile donatılmıştır. Hakim rüzgar koşullarına göre kanatlar sürekli olarak en verimli açıya otomatik olarak ayarlanmaktadır. Eğim/açı mekanizması Göbek içine yerleştirilmiştir. Kanatlardaki gerekli eğim değişimleri her kanatta ayrı ayrı bulunan hidrolik silindirler sayesinde yapılmaktadır. Her bir kanat 95 o açıya kadar dönebilmektedir. Hidrolikler: Hidrolik sistem Göbek içerisindeki eğim/açı mekanizması için hidrolik güç üretir. Herhangi bir sızma veya bozulma durumunda yedek akümülatör sistemi kanatların açılandırılması için yeterli gücü üretir ve türbini durdurur. Göbek içerisindeki toplama sistemi yağ sızmasını ve etrafa dağılmasını önler. Kanatlar: Pervaneler fiberglas ve epoksi ile güçlendirilmiş karbon fiberinden yapılmıştır. Her kanat ana desteğe bağlanmış iki adet kanat kabuğundan oluşur. Kanatlar, optimum enerji üretimini minimum gürültüde yapacak en hafif malzemeden tasarlanarak yapılmıştır.her kanatta, kanat üstünde bulunan yıldırım alıcıları ve kanat içerisinde bulunan bakır iletken kablolarından oluşan yıldırımdan korunma sistemi vardır 6

12 Elektrik Kontrol Ünitesi; Elektronik kontrol ünitesi, rüzgar türbininin durumunu sürekli izleyen ve eğim mekanizmasını kontrol eden bir bilgisayar içerir. Bir arıza halinde (örneğin, dişli kutusu veya jeneratörün fazla ısınması vb.) rüzgâr türbinini otomatik olarak durdurur ve telefon modem hattı vasıtasıyla türbin operatörü bilgisayarına uyarı verir. İzleme Ünitesi; Sensörler: Türbin enerji üretimi ve kontrol datası aşağıda listelenen sensörlerden sağlanır. Hava durumu : Rüzgar yönü, rüzgar hızı ve sıcaklık, Ekipman durumu : Sıcaklıklar, yağ seviyesi ve basıncı, soğutma suyu seviyesi, Kasnak hareketleri : Hız ve eğim/açı dedektörleri, Yapısal : Titreşimler, yıldırım dedektörleri, Güç bağlantısı : Aktif güç, reaktif güç, voltaj, akım, frekans Ultrasonik Rüzgar Sensörü: Rüzgar ölçümlerinin güvenilirliğini ve hassasiyetini arttırmak için Nacell da (Rotor yeri) iki adet yedekli ultrasonik rüzgar sensörü bulunmaktadır. Rüzgar yönü ve rüzgar hızı ölçen bu sensörler kendi kendini test edebilmektedir, eğer sinyal hatalı ise türbin güvenli duruma geçmektedir. Soğuk ve buzlu havalarda performansı arttırabilmek için senörlerde ısıtma elemanı bulunmaktadır. Sensörler Nacell (rotor yeri) ın üstünde yerleştrilmiştir ve yıldırıma karşı korunaklıdır. Duman Dedektörleri: Kule ve Nacelle de optik duman algılayıcıları vardır. Duman algılanırsa uzaktan kumanda sistemi ile alarm gönderilmekte ve ana şalter aktive edilmektedir. Bu algılayıcılar kendi kendine kontrollüdür. Algılayıcılar bozulursa kontrol sistemine uyarı göndermektedir. Yıldırım Dedektörleri:Yıldırım dedektörleri her kanatta mevcuttur. Bu sistem pervane uçlarında veya göbek ucunda olup temele kadar inmektedir. Ark Koruması: Trafolar ve alçak gerilim santrali ark koruma sistemi ile korunmaktadır. Herhangi bir şekilde ark oluşursa, sistem derhal ana kesicileri açar. Yıldırımdan Korunma: Rüzgar türbinleri, kanatlardan başlayarak temellere kadar olan tüm bölümleri koruyan, Yıldırımdan Korunma Sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem yıldırım akımının kanatlardan, Rotor dan ve kuleden hiç bir ekipman veya sisteme zarar vermeden geçmesini sağlamaktadır. Ayrıca ekstra bir önlem olarak, Nacelle nin içindeki kontrol ünitesi ve mikro-işlemci efektif bir kalkan sistemi ile korumaya alınmıştır. Yıldırımdan Korunma Sistemi IEC Rüzgar Türbinlerinin Yıldırımdan Korunması a uygun olarak dizayn edilmiştir. Yıldırım dedektörleri her kanadın üzerine yerleştirilmiştir. Bu dedektörlerden alınan data, sisteme işlenir ve sistem operatörünün hangi kanada yıldırım düştüğü, şiddetinin ne olduğu ve saat bilgilerine ulaşmasını sağlar. Bu tür bilgiler türbinde oluşabilecek muhtemel hasarların, kontrol gerekip gerekmeyeceğinin bilgisini uzaktan algılanması açısından çok faydalıdır. 7

13 İÇİNDEKİLER SAYFA NO 1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ... 1 a) Projenin iş akım şeması, kapasitesi, kapladığı alan, teknolojisi, çalışacak personel sayısı... 1 b) Doğal kaynakların kullanımı (arazi kullanımı, su kullanımı, kullanılan enerji türü vb.) c) Atık üretimi miktarı (katı, sıvı, gaz vb.) ve atıkların kimyasal fiziksel ve biyolojik özellikleri ç) Kullanılan teknoloji ve malzemelerden kaynaklanabilecek kaza riski d) Projenin muhtemel çevresel etkilerine karşı alınacak tedbirler PROJENİN YERİ a) Mevcut arazi kullanımı ve kalitesi (tarım alanı, orman alanı, planlı alan, su yüzeyi ve benzeri) b) EK-V deki Duyarlı Yöreler listesi dikkate alınarak; sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 16/12/1960 tarihli ve 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken akiferler PROJENİN VE YERİN ALTERNATİFLERİ (PROJE TEKNOLOJİSİNİN VE PROJE ALANININ SEÇİLME NEDENLERİ) SONUÇLAR ii

14 Fırtınada Çalışma; Demircili RES de kullanılacak türbinlerde Fırtına Kontrol sistemi olacaktır. Bu sistem 24m/s nin üzerindeki rüzgarlarda türbinlerin otomatik olarak dönüş hızı azaltılacak ve kesinlikle durdurulmayacaktır. Fırtınalı zamanlarda da enerji üretimi devam edilecektir. RES nin Bakım ve onarımları; Türbin 12 ayda bir planlı bakım kontrolünden geçmektedir. Ekipmanların Yağlanması: Kanat yatakları : Elektrikli otomatik yağlama ünitesinden, yılda bir tekrar doldurulur. Jeneratör yatakları: Dişli yağlama sisteminden otomatik olarak yapılır. Vites/dişli kutusu: Yağ bir tanka toplanmaktadır. Yağ toplama tankından eşanjöre ve vites kutusunun arka tarafına pompalanmaktadır. Pompa, yağı Dişlilere ve yatağına dağıtmaktadır. Yaw (eğim) dişlisi: Yağlama, yağ yuvasında sızdırmaz bir şekilde bulunmaktadır, 12 ayda bir kontrol edilmektedir. Yaw (eğim) Sistemi: Otomatik gres sistemi ile yağlanmaktadır. Hidrolik Sistem: 12 ayda bir yağ seviyesi kontrol edilmektedir. Rüzgar Türbinlerinde üretilecek enerjinin Çeşme RES TM ne bağlanarak Ulusal Elektrik Sistemine bağlanması planlanmaktadır. Bunun için bütün türbinlerin ürettiği enerji şalt sahasına iletilir ve burada gerilimi ayarlanarak Çeşme RES TM ne aktarılacaktır. İş Programı: Projenin inşaatı ve montajı toplam 14 ay sürecektir. Bunun 9 ayında inşaat işlemleri tamamlanacak, 5 ayında da nakliye ve montaj işlemleri yapılacaktır. Ayrıntılı iş programı şeması Tablo 2 de verilmiştir. 8

15 LİSANS ALMA Tablo 2: İş Programı DEMİRCİLİ RES İZİNLER ÇED Gerekli Değildir Belgesinin Alınması Elektrik ağına bağlanma anlaşmasının yapılması Kamulaştırma MÜHENDİSLİK İŞLERİ Rüzgar ölçümlerinin yenilenmesi Ölçüm analiz raporlarının yenilenmesi Jeoteknik çalışmalar Yollar, mimari ve inşaat projeleri Elektrik mühendisliği çalışmaları FİNANSMAN Banka ile kredi anlaşmasının yapılması İHALE Türbinler İnşaat İşleri Elektrik İşleri İMALAT Türbinler Kuleler Kablo Kanalları Trafolar İNŞAAT İŞLERİ Mobilizasyon Ulaşım Yolları Servis Yolları Türbin temelleri Trafo temelleri Kontrol Binası Vinç pedi Kablo kanalları Şalter NAKLİYE VE MONTAJ Türbinlerin nakliyesi Türbin montajı ELEKTRİK VE ELEKTROMEKANİK İŞLER Türbinler Trafolar Türbinler arası kablolar Şalter İletim hattı kablo bağlantıları İŞLETMEYE ALMA Testler ve işletmeye alma İşletme eğitimlerinin verilmesi 9

16 İnşaat işlemleri; Projenin inşaatına önce servis yollarının yapımıyla başlanacaktır. İnşaat aşamasından önce türbinler, kuleler, kablo kanalları ve trafoların siparişleri verilerek imalatları başlatılacaktır. Daha sonra türbin ve trafo temelleri kazılacaktır. İlk önce bitkisel toprak alınarak geçici olarak depolanacak ve daha sonra peyzaj amaçlı proje alanına tekrar serilecektir. Bitkisel topraktan sonra yaklaşık 2 m derinliğinde 20 m genişliğinde ve 20 m uzunluğunda toplam 20 adet çukur kazılacaktır. Bu işlem ortalama 4 ay sürecektir. Temellerden sonra yaklaşık 3 ay da da şalt sahası inşa edilecektir. Daha sonra türbinlerin birbirlerine ve şalt sahasına bağlayacak yeraltı kabloları geçirilecektir. Temel kazılarının bitmesi ile Türbin ve pervaneler inşaat alanına getirilecektir. Bu malzemeler yurt dışından getirtilmektedir ve nakliyesi için özel uzun tırlar kullanılmaktadır. Bu nedenle inşaat alanına özel geniş servis yolları yapılacaktır. Nakliye işlemi ortalama 3 ay sürecektir. Türbinlerin montajı ise 4 ay sürecektir. Türbinlerin montajı ile eş zamanlı olarak elektrik ve elektromekanik işlemlerine başlanacak ve bu işlemlerde 8 ayda tamamlanacaktır. Bu işlemlerden sonra işletme testleri yapılacak ve işletmeye başlanacaktır. Demircili RES nin işletilmesi sırasında çalışacak kişiler sistemin çalışması konusunda özel olarak eğitileceklerdir. Proje kapsamında kullanılacak alanlar aşağıda verilmiştir; Kapladığı alan Rüzgar Türbinlerinin alanı 8000 m 2 (20 m x 20 m x 20 adet) Şalt sahasının alanı m 2 Şantiyenin alanı (konyetnır) 300 m 2 Servis Yollarının İnşası Temel Kazıları Şalt Sahası İnşaatı Kablo Kanallarının İnşaatı Türbinlerin Montajı Elektrik ve Elektromekanik İşler İşletme Test İşlemleri İşletmeye Alma Şekil 3: İş Akış Şeması 10

17 Çalık Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim Ltd. Şti. ÖLÇEK 0 KUZEY Şekil 4: Demircili RES enerji türbinlerinin yerlerini gösterir harita 11 1km

18 Çalışacak kişi sayısı ve şantiye alanı Projenin inşaatı aşamasında 12 kişi, işletme aşamasında ise 5 kişiye çalışacaktır. Projede çalışacak işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için T18 e yakın bir alana birkaç konteynır konulacaktır. Bu konteynırlar inşaat bittikten sonra kaldırılacaktır. Konteynırların yerleri inşaat kuzeye doğru ilerledikçe kaydırılabilecektir. Ulaşım Durumu: Proje alanının ulaşımı; İzmir ili nden otoyolla Urla ya gelinir. Urla Sanayi Sitesinden Demircili Köyü yoluna dönülür. Uzbas Çiftliği tabelasından sola dönülerek çiftliğin çevresinden proje alanına ulaşılmaktadır. Türbin yerlerine ulaşmak için yollar inşa edilecektir. Proje kapsamında yapılacak yolları gösterir harita rapor ekinde verilen tüm haritalar üzerinde gösterilmiştir. Yerleşim yerleri Demircili RES çiftliği 20 adet türbinden oluşacaktır. Söz konusu türbinlere en yakın yerleşim RES çiftliğinin ortasında yer alan Uzbaş çiftliği olup en yakın türbine yaklaşık 500 metre mesafede yer almaktadır. Proje alanının 4 km güneyinde Demircili köyü bulunmaktadır. Proje kapsamında oluşacak çevresel etkiler ve alınacak önlemler aşağıda özetlenmiştir. Demircili RES, enerji üretmek amacıyla yapılacak ve işletme aşamasında herhangi bir çevresel olumsuzluk yaratmayacaktır. Sadece geçici olarak inşaat aşamasında olumsuz çevresel etkiler doğabilir. Bu etkiler de; raporda belirtilen ilgili mevzuatlar ışığında alınacak tedbirler ile ortadan kaldırılacak veya en aza indirgenecektir. Bu nedenlerle projenin enerji eldesi ile olumlu etkileri olacağı düşünülmektedir. Rüzgar santraller enerji üretimi için uygulanabilecek en temiz sistemlerdir. İşletme aşamasında hava, su ve toprak kirliliği yaratacak bir emisyonu bulunmamaktadır. Tesis enerji ihtiyacı açığının karşılanması ve üretim fazlasının ulusal sisteme bağlanması konuları ile Türkiye ekonomisi için de önemlidir. Rüzgar enerjisi için inşa edilecek rüzgar çiftliklerinin da bazı olumsuz çevresel etkileri söz konusudur. Bunlar; İnşaat aşamasındaki etkileri; Arazi kullanımı, Gürültü, Katı ve sıvı atıkları, Toz emisyonu Doğal hayat ve habitata etki, 12

19 İşletme aşamasındaki etkileri; Gürültü, Görsel ve estetik etkiler, Elektromanyetik alan etkisi, Gölge ve titreşimler, Kesikli bir enerji kaynağı olması, Doğal hayat ve habitata etki, olarak sıralanabilir. Demircili RES nin inşaat ve işletme aşamaları sırasında oluşacak etkiler ve alınacak önlemler aşağıda özetlenmiştir. Atıksular; Gerek inşaat gerekse işletme aşamalarında çalışacak personelden kaynaklı evsel atıksular için sızdırmasız fosseptik yapılacaktır. Fosseptik Urla Belediyesine ait vidanjör ile ücret karşılığında boşalttırılacaktır. Bu konuda Urla Belediyesi ile Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği gereğince protokol yapılacaktır. Katı Atıklar Gerek inşaat gerekse işletme aşamasında oluşacak evsel nitelikli katı atıklar sahada bulundurulacak ağzı kapalı çöp kaplarında torbalar içerisinde biriktirilecek ve olup, Belediyenin hizmet verdiği en yakın yerleşimdeki çöp konteynırlarına bırakılacaktır. İnşaat ve işletme aşamasında oluşacak geri kazanımı mümkün olan atıklar ise ayrıştırılarak lisanslı toplama veya geri kazanım tesislerine verilecektir. Hafriyat Artığı Arazinin hazırlanması ve temel kazıları sırasında çıkacak bitkisel toprak ve hafriyat malzemesi; arazi düzenleme çalışmaları sırasında tekrar kullanılacağı için hafriyat artığı malzeme oluşmayacaktır. Proje kapsamında Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacaktır. Toz Emisyonu; Proje kapsamında inşaat sırasında yapılacak kazı işlemlerinden ve çalışma alanında çalışacak iş makinelerinin hareket etmelerinden dolayı toz emisyonu oluşacaktır. Oluşacak bu toz emisyonunu en aza indirmek için aşağıdaki önlemler alınacaktır. Savurma yapmadan yükleme-boşaltma yapılacak, Çalışma alanı sıcak ve kuru havalarda nemlendirilecek, Kamyonların üzeri inşaat alanı dışındaki nakliye sırasında branda ile kapatılacak, Gürültü; İnşaat aşamasında çalışacak iş makinelerinden dolayı gürültü oluşacaktır. Çalışmalar sırasında Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği nde verilen sınır değerlere uyulacaktır. İşletme aşamasında ise rüzgar çiftlikleri gürültüye sebep olmaktadır. Rüzgar türbininin pervanelerinden kaynaklanan gürültü kaynak tipine bağlı olarak iki şekilde incelenir; Mekanik ve aerodinamik gürültü. Mekanik gürültü vites kutusundan, jeneratörden ve mil yatağından ileri gelir. Aerodinamik gürültü ise döner pervanelerden kaynaklanır. Dönüşüm sistemi ne kadar büyük ise ses de o kadar yüksek olur. 13

20 Rüzgar türbinleri gürültüsü orta ses basınç seviyesindedir (50 dba dan küçük,türbin ile alıcı arasındaki mesafe metre). Tipik olarak modern rüzgar türbini ses gücü seviyesi dba arasındadır (Tipik rüzgar hızı 8 m/sn). 1 MW dan yüksek kapasiteli rüzgar türbini ortalama 104 dba ses gücü seviyesine sahiptir. Kaynak : The European Wind Energy Association Wind Energy-The Facts Volume 4 Enviroment Belgium,2003 Manyetik Alan Söz konusu proje kapsamında, kontrol binası, trafo ve 20 adet türbin bulunacaktır. Türbinlerin haberleşmede parazit oluşturması 2-3 km. lik alanla sınırlı kalmaktadır. Ancak, rüzgar türbini teknolojisinde gelinen bugünkü nokta bu olumsuzluklar minimuma indirmiştir. Rüzgar Türbini elektromanyetik etki alanı ise çok zayıftır ve türbinin dış cephesinde hemen hemen sonlanır, bu da yer seviyesinden m. yukarıda kalır. Bu nedenle Rüzgar türbinlerinin elektromanyetik etkisi önemli düzeyde değildir. Elektrik İletim Hatlarından (EİH) kaynaklı elektromanyetik alan etkisi bulunmaktadır. Bu rapor kapsamında EİH değerlendirilmediği için Elektromanyetik etkisi de değerlendirilmeye alınmamıştır. Manyetik alan hareketli ve elektrik yüklü zerrelerin, güç etkisinde kaldığı boşluk olup atomların içindeki elektronların çekirdek etrafında ve kendi etraflarında dönmeleri sonucu oluşur. Manyetik alan doğrudan gözle görülemeyen veya kolayca hissedilemeyen fakat sonuçları görülebilen veya hissedilebilen bir olgudur. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile birlikte cihazlar kanalıyla ölçümü de mümkün hale gelmiştir. Tüm maddeler canlı veya cansız zayıf ya da güçlü manyetik alanları vardır. Her madde gibi insanında bir manyetik alanı bulunmaktadır. İnsanlar kendi manyetik alanları yanında doğal olarak yaşadıkları çevrenin de manyetik alanları etkisi altındadırlar. Elektrik enerjisi, üretildiği yerden uzak mesafelere yüksek gerilim hatları ile taşınır, sonra daha düşük gerilimli hatlarla evlere ve iş yerlerine dağılır. Bu hatlar 50 Hertz (Hz) frekansında alternatif akım taşırlar. Tüm enerji nakil ve dağıtım hatları, evlerdeki elektrik tesisatı ve elektrikli aygıtlar, içlerinden geçen bu 50 Hz akımdan dolayı aynı frekansta elektrik ve manyetik alanlar yaratırlar. Bazı elektrikli aygıtlar 50 Hz in katları veya daha genel olarak 0-10 kilo Hertz (khz) frekanslarında alanlar da yaratır. Elektrik enerjisinin yaygın kullanımı nedeniyle bütün insanlar bu alanlara belli oranda maruz kalırlar. Genel olarak bu frekanslardaki alanların etkilerinin birbirlerine benzer olduğu düşünülebileceğinden bunlar topluca ele alınabilir. International Radiation Protection Association-International Nonionizing Radiation Committee (IRPA/INIRC) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çevre Sağlığı Bölümü nün işbirliği ve United Nation Environment Programme ın (UNEP) desteği ile 50/60 Hz lik elektrik ve manyetik alanlar için belirlenen sınır değerler Tablo 3 de verilmiştir. 14

Şalt Sahasının Koordinatları N.NO DOĞU KUZEY 1 448662,52 4278735,66 2 448862,52 4278735,66 3 448862,52 4278685,66 4 448662,52 4278685,66

Şalt Sahasının Koordinatları N.NO DOĞU KUZEY 1 448662,52 4278735,66 2 448862,52 4278735,66 3 448862,52 4278685,66 4 448662,52 4278685,66 ÇALIK RÜZGAR ENERJİSİ ELEKTRİK ÜRETİM LTD. ŞTİ. SARPINCIK RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJE TANITIM DOSYASI İzmir İli, Karaburun ilçesi Haseki-Sarpıncık-Kızılcadağ mevkii SELİN İNŞAAT TURİZM MÜŞAVİRLİK SAN.

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154kV (Hirfanlı-Cihanbeyli)Brş.-KuluTM EİH TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154kV (Hirfanlı Cihanbeyli) Brş.- Kulu TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI ( Ankara- Konya ) ANKARA

Detaylı

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE

SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE SOKE RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ PROJESİ, TÜRKİYE Bu doküman, Söke Rüzgar Enerji Santrali Projesi nin (Söke RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI

KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI KÜTLE ENERJİ YATIRIM ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. BAĞARASI RES (72 MW) PROJESİ PROJE TANITIM DOSYASI Aydın İli, Koçarlı İlçesi, Yığıntaş Tepe, Söğütoluk Tepe, Terzibağı Tepe, Mirektaş Tepe, Esentepe Yaylası

Detaylı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı

KOMPLE ÇÖZÜM ÇEVRE DOSTU ESNEK ÇÖZÜM. Tekli Uygulama. İkili Uygulama. Montaj Kolaylığı KOMPLE ÇÖZÜM Isıtma Soğutma Sıhhi Sıcak Su ÇEVRE DOSTU Dünyanın en yüksek COP=4,5 değerine sahip ekonomik sistemlerdir. Yenilenebilir enerji olan Hava ve Güneşten faydalanma Gaz veya yakıt ile ısıtmaya

Detaylı

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat.

Türbin modeli : LARUS45. Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. TEKNİK BİLGİLER Türbin modeli : LARUS45 Güç: 45 kw. (Maksimum) Kanat çapı: 15,6 m., 3 kanat. Kule : Bakım ve kurulum eğilmesi yapılabilen, hidrolik piston monte edilebilen, galvanizli çelik kule. Yükseklik

Detaylı

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI 135 RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI Levent İSHAK ÖZET Uzun uğraşlardan sonra devreye alınan rüzgar enerji santrallerinde, maksimum verim ve karlılığa ulaşabilmek için yapılması gereken çalışmalar

Detaylı

Isı ile emk elde etmek

Isı ile emk elde etmek ELEKTRİK ÜRETİMİ Isı ile emk elde etmek İki farklı iletkenin birer uçları birbirine kaynak edilir ya da sıkıca birbirine bağlanır. boşta kalan uçlarına hassas bir voltmetre bağlanır ve birleştirdiğimiz

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi,

Enerjinin varlığını cisimler üzerine olan etkileri ile algılayabiliriz. Isınan suyun sıcaklığının artması, Gerilen bir yayın şekil değiştirmesi gibi, ENERJİ SANTRALLERİ Enerji Enerji soyut bir kavramdır. Doğrudan ölçülemeyen bir değer olup fiziksel bir sistemin durumunu değiştirmek için yapılması gereken iş yoluyla bulunabilir. Enerjinin varlığını cisimler

Detaylı

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ

Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ Ek Form-2 İŞLETME PROJESİ 1.1. Ruhsat Sahasının İli : İlçesi : Beldesi : Köyü : Ruhsat Numarası : Ruhsat Grubu : I (a) Maden Cinsi : BÖLÜM I RUHSAT BİLGİLERİ 1.2. Ruhsat Sahibinin Adı Soyadı : Adres :

Detaylı

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur.

Mevcut şartlardaki çevrenin ve proje sahasının sosyal, kültürel ve ekonomik özellikleri Bölüm 2 de detaylı olarak sunulmuştur. 7. ÇEVRESEL ETKİLER 7.1. Mevcut Şartlardaki Çevrenin Özellikleri Önerilen tesisleri, Karadeniz bölgesi, Kastamonu ili sınırlarında, Kastamonu E31-a3 numaralı 1/25000 ölçekli haritada 4 634 000 4 636 000

Detaylı

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR

ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDE KULLANILAN KAYNAKLAR Alternatör Elektrik elde etmek için bir mıknatısı iletken sargı içinde kendi çevresinde döndürmemiz yeterlidir. Manyetik alanın hareketi ile de elektrik

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI RÜZGAR ENERJİSİ SİSTEMLERİ Eğitim Merkezi Projesi Konu Başlıkları Enerjide değişim Enerji sistemleri mühendisliği Rüzgar enerjisi Rüzgar enerjisi eğitim müfredatı Eğitim

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv PANCAR TM (İZMİR İLİ ) İZMİR ANKARA-OCAK 2009 154 kv PANCARTM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 1 154 kv PANCARTM Çevresel Yükümlülük ve İlkeler 2872 sayılı Çevre

Detaylı

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

Enerji Kaynakları ENERJİ 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI ENERJİ Enerji, iş yapabilme kabiliyetidir. Bir sistemin enerjisi, o sistemin yapabileceği azami iştir Enerji Kaynakları 1) YENİLENEMEZ ENERJİ KAYNAKLARI 2) YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI YENİLENEMEZ ENERJİ

Detaylı

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2013 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEİAŞ 154 kv Ilgın TM TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Ilgın TM ÇEVRE YÖNETİM PLANI (KONYA İLİ ) ANKARA AĞUSTOS 2009 1 TEİAŞ 154 kv Ilgın TM BÖLÜM - 1 GENEL İLKELER 2 TEİAŞ 154

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012

Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 Enerji Yatırımları Fizibilite Raporu Hazırlanması Semineri Enerji Yatırımlarının Çevresel ve Sosyal Etkilerinin Değerlendirilmesi 29 Mart 2012 H.Bülent KADIOĞLU Çevre Mühendisi Golder Associates Sunum

Detaylı

ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL

ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL ENERJİ AMAÇLI RÜZGAR ÖLÇÜMÜNDE İZLENECEK YOL 1.Optimum ölçüm yerinin tespit edilmesi 2.Ölçüm yüksekliğinin belirlenmesi 3.Direk tipi ve kalitesinin seçilmesi 4.Ölçülecek parametrelerin ve cihaz sayılarının

Detaylı

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER

BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER BÖLÜM IV. PROJENİN ÖNEMLİ ÇEVRESEL ETKİLERİ VE ALINACAK ÖNLEMLER IV.1. Önerilen Projenin Olası Etkilerinin Tanıtımı Diyarbakır AAT Projesi,

Detaylı

MARS ANAHTAR TESLİM RÜZGAR TÜRBİNİ PROJELERİ KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİN ÜRET! MARS

MARS ANAHTAR TESLİM RÜZGAR TÜRBİNİ PROJELERİ KENDİ ELEKTRİĞİNİ KENDİN ÜRET! MARS KENDi ELEKTRiĞiNi KENDiN ÜRET 9 Temmuz 28 yılında kabul edilen 5784 sayılı kanun ile isteyen herkes 5 kw a kadar sistem kurarak kendi elektriğini üretebilir. Bunun için devletten lisans almaya gerek yoktur.

Detaylı

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ

ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ ALÇAK GERİLİM DAĞITIM PANOLARI TEKNİK ŞARTNEMESİ 1 GENEL 1.1 Alçak Gerilim elektrik panoları montaj edilecek yere uygun, çalışma şartlarına göre izolasyon seviyesi sağlanmış, kısa devre şartlarına elektriksel

Detaylı

Otomatik Yük Ayırıcı

Otomatik Yük Ayırıcı Otomatik Yük Ayırıcı Teknik Özellikler: IEC standartlarına göre - E3 M2 Anma gerilimi (kv rms) 36 Anma akımı (A) 630 Anma kısa devre akım (ka) 12,5 Anma yalıtım düzeyi kv rms, 50Hz/1 dak. faz - toprak

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/5) "A Tipi" Muayene Kuruluşu Akreditasyon No Adresi Mavievler Mah. Sancak Sok. No11 Küçükyalı Maltepe 34854 İSTANBUL / TÜRKİYE Tel Faks E-Posta Website 0 216 518 02

Detaylı

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

2012 SEKTÖR RAPORU TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DÜNYADA ELEKTRİK ENERJİSİ SEKTÖRÜNÜN GÖRÜNÜMÜ Bilindiği üzere, elektrik enerjisi tüketimi gelişmişliğin göstergesidir. Bir ülkedeki kişi başına düşen

Detaylı

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek

Örneğin bir önceki soruda verilen rüzgâr santralinin kapasite faktörünü bulmak istersek KAPASİTE FAKTÖRÜ VE ENERJİ TAHMİNİ Kapasite faktörü (KF) bir santralin ne kadar verimli kullanıldığını gösteren bir parametredir. Santralin nominal gücü ile yıllık sağladığı enerji miktarı arasında ilişki

Detaylı

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE

ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 3 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28517 YÖNETMELİK Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: ELEKTRİK PİYASASI ŞEBEKE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK MADDE 1 22/1/2003 tarihli

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI VE ÇEVRE MEVZUATI Dr. Gülnur GENÇLER ABEŞ Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürü Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 06/02/2016 YENİLENEBİLİR ENERJİ NEDİR? Sürekli devam eden

Detaylı

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ

10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ 10. ÜNİTE ENERJİ İLETİM VE DAĞITIM ŞEBEKELERİ KONULAR 1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri 2. Şebeke Çeşitleri 10.1. Elektrik Enerjisi İletim ve dağıtım Şebekeleri Elektrik enerjisini üretmeye,

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YATLARDA KULLANILAN GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN TASARIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA 1 Onur GÜNAY, 2 Yiğit GÜLMEZ, 3 Oğuz ATİK 1 Araş.Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, İzmir, onur.gunay@deu.edu.tr

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN

GARANTİ KARAKTERİSTİKLERİ LİSTESİ 132/15 kv, 80/100 MVA GÜÇ TRAFOSU TANIM İSTENEN ÖNERİLEN EK-2 1 İmalatçı firma 2 İmalatçının tip işareti 3 Uygulanan standartlar Bkz.Teknik şartname 4 Çift sargılı veya ototrafo Çift sargılı 5 Sargı sayısı 2 6 Faz sayısı 3 7 Vektör grubu YNd11 ANMA DEĞERLERİ

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş.

KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. DİLEK RES KAHRAMANMARAŞ İLİ, ANDIRIN İLÇESİ, KAPAKTEPE KIRANTEPE ALANLI KÖYÜ MEVKİİ KAHRAMANMARAŞ - 2009 PROJE SAHİBİNİN ADI KALE ENERJİ ÜRETİM TİC. VE SAN. A.Ş. ADRESİ

Detaylı

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU BGT Mavi Enerji Elektrik Üretim Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret SU KENARI HİDROELEKTRİK SANTRALİ BGT MAVİ ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM TİC. A.Ş. 8,566 MW SUKENARI HİDROELEKTRİK SANTRALI PROJE BİLGİ NOTU

Detaylı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı

Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı Fatih YAZITAŞ Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü Yeni Teknolojiler ve Destek Daire Başkanı İstanbul, Kasım 2014 Son 10 Yılda Gelinen Nokta(2003-2013) Elektrik tüketimi yaklaşık 2 kat artışla 245 milyar

Detaylı

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard.

Türkiye de Rüzgar Enerjisi. Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Türkiye de Rüzgar Enerjisi Hakan Şener AKATA ETK Uzm. Yard. Akış Ülkemizde rüzgar enerjisi Destekleme Mekanizmaları Lisanslı Elektrik Üretim Tesisleri Lisanssız Elektrik Üretim Tesisleri Ülkemizde Rüzgar

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim:

Tanımlar Küçük gerilim: Tehlikeli gerilim: Alçak gerilim: Yüksek gerilim: Tanımlar Küçük gerilim: Anma gerilimi 50 Volt a kadar olan gerilim değeridir. Tehlikeli gerilim: Etkin değeri Alternatif akımda 50 Volt un, doğru akımda 120 Volt un üstünde olan, yüksek gerilimde ise,

Detaylı

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM EİH TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 154 kv Bandırma RES- Akçalar TM Enerji İletim Hattı ÇEVRE YÖNETİM PLANI (BALIKESİR- BURSA İLLERİ) ( BALIKESİR- BURSA ) ANKARA

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI

SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI SAĞLIK BAKANLIĞI ALÇAK GERİLİM ELEKTRİK PANO ve TABLOLARI KONU VE KAPSAM: Alçak gerilim dağıtım panoları, bina içinde kullanılan, zemine montajlı, serbest dikili tip olarak prefabrik standart fonksiyonel

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji Kaynakları MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 3 Enerji kaynakları Yakıtlar Doğa kuvvetleri Özel doğa kuvvetleri Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Katı Sıvı Gaz Odun Petrol Doğal Gaz Hidrolik Güneş Rüzgar

Detaylı

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MAKİNE ELEMANLARI-I DERS NOTU Makineler 2 / 30 Makineler: Enerjiyi bir formdan başka bir forma dönüştüren, Enerjiyi bir yerden başka bir yere ileten,

Detaylı

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011)

ELEKTRİK. 2. Evsel aboneler için kullanılan kaçak akım rölesinin çalışma akım eşiği kaç ma dır? ( A Sınıfı 02.07.2011) ELEKTRİK 1. Bir orta gerilim (OG) dağıtım sisteminin trafodan itibaren yüke doğru olan kısmının (sekonder tarafının) yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? ( A Sınıfı 02.07.2011) A)

Detaylı

ED12-REGÜLATÖRLER 2013

ED12-REGÜLATÖRLER 2013 ED12-REGÜLATÖRLER 2013 Regülatörler Şebeke gerilimindeki yükselme düşme gibi dengesizlikleri önleyip gerilim regülasyonu yapan elektriksel cihazlara regülatör denir. Regülatörler elektrik enerjisini içerisindeki

Detaylı

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK

FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK FOTOVOLTAİK SİSTEMLER ŞEBEKEYE BAĞLI OLDUĞUNDA OLUŞAN SORUNLAR Çiğdem KANDEMİR Doç.Dr.Mehmet BAYRAK YENİLENEBİLİR ENERJİ Elektrik enerjisinin büyük çoğunluğunun fosil esaslı kaynaklardan üretilmesi sonucunda

Detaylı

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri

Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri Entsorgungstechnik Güçlü Atık Parçalama ve Briketleme Presleri ekonomik - sağlam - güçlü RB 20-60 SV Briketleme Presleri RB 100-200 S Briketleme Presleri RB 400 RS Briketleme Presleri Teknik Özellikler

Detaylı

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414

SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 SERTİFİKA NUMARASI ATLT771414 ATLASCert / 1/9_14.04.2017 Tarih 14 Nisan 2017 0:00 Geçerlilik süresi: 14.04.2018 tarihinde yenilenmelidir! Sorumlu personel verileri oda kayıt Ad Soyad Sinan EVKAYA Ünvanı

Detaylı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat. Hulusi KARA Grup Başkanı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarımız ve Mevzuat Hulusi KARA Grup Başkanı Sunum Planı Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelimiz ve Mevcut Durum İzmir ve Rüzgar Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına İlişkin

Detaylı

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRKİYE NİN RÜZGAR ENERJİSİ POLİTİKASI ZEYNEP GÜNAYDIN ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI ENERJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GİRİŞ POTANSİYEL MEVZUAT VE DESTEK MEKANİZMALARI MEVCUT DURUM SONUÇ Türkiye Enerji

Detaylı

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARES 22,5 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Sares Rüzgâr Enerji Santrali nin (Sares RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

biz kimiz. Simtes / Ostim

biz kimiz. Simtes / Ostim biz kimiz. Simtes Elektrik olarak bizler; enerji iletimi, dağıtımı ve kontrolu konularında şirketinizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak üzere hizmet vermekteyiz. 1975 yılından günümüze kadar Simtes,

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALLERİ HİZMETLERİMİZ HANEDAN ENERJİ olarak, enerji sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm yatırımcılara, idari ve teknik konularda müşavirlik, mühendislik, danışmanlık ve

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası kontrolörü

Detaylı

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ

SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ SARAY 4,0 MW RÜZGÂR ENERJİ SANTRALİ Bu doküman, Saray Rüzgar Enerji Santrali nin (Saray RES) Gold Standard prosedürlerine uygun şekilde sertifikalandırılması sürecinin bir parçası olarak hazırlanmıştır

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65

ET 65. Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET 65 İzlenen Geleneksel Arka Ekskavatörleri Performans ve ekonomik verimlilik mükemmel ölçüde birleşiyor: ET65 ET65, nihai kullanıcıların istediği bir ekskavatör.kompakt tasarımı ve manevra kabiliyetiyle

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ.

METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. METAN TEKNOLOJİ MÜHENDİSLİK SAN. VE. TİC. LTD. ŞTİ. 1. BE BERNOULLİ HAVA KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 2-5) 2. BH BERNOULLİ HİBRİD ISI POMPALARI ( 8-10 ) 3. BA BERNOULLİ SU KAYNAKLI ISI POMPALARI ( 11-12 )

Detaylı

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil!

JET FANLAR [PAF-J SERİSİ ÜRÜN KATALOĞU] Havalandırma Lüks Değil! Havalandırma Lüks Değil! Her geçen gün katlanarak artan şehir yaşamı bazı ihtiyaçları da beraberinde getirmiştir. Fert başına gittikçe daralan yaşam alanları insanları iç içe yaşamaya zorlamaktadır. Hem

Detaylı

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri»

DUAL FUEL SYSTEM. «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» DUAL FUEL SYSTEM «Dizel araçlar için CNG Çift Yakıt Sistemleri» Dual Fuel System DUAL FUEL SYSTEM, dizel motorlu KAMYON, TIR, OTOBÜS, TRAKTÖR, İŞ MAKİNESİ, JENERATÖR vb. araçlarda kullanılan motorinin

Detaylı

250 kw Lisanssız Rüzgar Enerji Santral Projesi Teklifi

250 kw Lisanssız Rüzgar Enerji Santral Projesi Teklifi 250 kw Lisanssız Rüzgar Enerji Santral Projesi Teklifi 250kW RÜZGAR ENERJİ TÜRBİN KURULUM TEKLİFİ A. İŞİN KAPSAMI Türbin montajı için gerekli ölçümleri ve planları hazırlanacaktır. Elektrik Üretim Bağlantı

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

RMS İSTASYONLARI NEDİR?

RMS İSTASYONLARI NEDİR? KERİM ÖZBEYAZ RMS İSTASYONLARI NEDİR? O Basınç düşürme ve ölçüm istasyonu bölgesel istasyonlardan orta basınçta gelen gazı müşterinin ihtiyaç duyduğu basınca düşürme ve faturalamaya baz alacak ölçümü yapmak

Detaylı

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı,

Türkiye nin ilk fark basınç transmitteri imalatı, Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayii Anonim Şirketi ticari faaliyetlerinin yanı sıra geliştirdiği üretim ve sistem entegrasyonu faaliyetlerini 1976 dan beri Dilovası Organize Sanayi Bölgesindeki kendi

Detaylı

Marka, Model PERKINS Tip 1104D - 44TA dizel motor Emisyon Sınıfı Faz III - A (Tier 3) Silindir Adedi 4 adet sıra Çap x Strok 105 x 127 mm Hacim 4.400 cc Max. Güç 74,5 kw, 100 hp (2200 d/dk) Max. Tork 410

Detaylı

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar.

KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri ve bu gibi kapalı alanlar. GAZ YAKITLI SICAK HAVA ÜRETİCİLERİ MINIJET SERİLERİ ULTRA-KOMPAKT GAZ YAKITLI HAVA ISITICISI KULLANIM ALANLARI: Kafeler, Restaurantlar, Fabrikalar, Atölyeler, Seralar, Spor Salonları, Tavuk Çiftlikleri

Detaylı

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri

AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Koruma Röleleri AŞIRI AKIM KORUMA RÖLELERİ Trafolarda Meydana Gelen Aşırı Akımların Nedenleri Trafolarda meydana gelen arızaların başlıca nedenleri şunlardır: >Transformatör sargılarında aşırı yüklenme

Detaylı

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA

MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA MİDEA ISI POMPASI-HAVUZ /SPA SU ISITMA Bireysel ve Ticari Tipler üzme Havuzu için Isıtma ve Soğutma Suyu sağlar. Kapasite Durumu 6 kw: 40m³ 8 kw: 50m³ BİREYSEL HAVUZ/SPA ISI POMPASI 12kW: 60~85m³ 14kW:

Detaylı

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1

NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 NibeSplit Hava Kaynaklı Isı Pompaları ve Daikin Altherma Hava Kaynaklı Isı Pompaları Teknik Karşılaştırmaları 2014-05-19 1 Kurulum ve çalıştırma Kurulum için gerekli zaman ve maliyet Isı pompası Dış Ünite

Detaylı

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010

DEMK-V Serisi. Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 2010 DEMK-V Serisi Diko Elektrikli Cihazlar San. ve Tic. A.Ş. www.diko.com.tr 01.01.2010 DEMK-V SERİSİ VİLLA TİPİ ELEKTRİKLİ ISITMA KAZANLARI STANDART ÖZELLİKLER OPSİYONEL EKİPMAN VE TALEP SEÇENEKLERİ

Detaylı

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Akışkanlar ile ilgili temel kavramlar MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 4 Yrd. Doç. Dr. Yüksel HACIOĞLU Su,, gaz, buhar gibi kolayca şekillerini değiştirebilen ve dış etkilerin etkisi altında kolayca hareket

Detaylı

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI

ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI ÇEVRE KANUNU GEREĞİNCE ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR KAPSAMINDA ÖTL VE ÖTA LİSANS UYGULAMALARI Hasan SEÇGİN Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 29 Nisan 2009 tarihli

Detaylı

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar

ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK. Tanımlar ELEKTRİKLE ÇALIŞMALARDA GÜVENLİK Tanımlar 1 İçerik 1. Giriş Temel tanım ve kavramlar Enerji şebekesi (Üretim, iletim ve dağıtım aşamaları) Temel bileşenler (İletkenler, elektrik tesisat ekipmanları, anahtarlama

Detaylı

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti

TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ. ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ. Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti TEHLİKELİ ENERJİNİN KONTROLÜ ETİKETLEME ve KİLİTLEME SİSTEMLERİ Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve Güvenliği için eğitim Seti NEDEN ENERJİNİN KONTROLÜ? Kontrolsüz Enerji Ölümcüldür! TEHLİKELİ

Detaylı

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri

Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Endüstriyel Yatık Tip Redüktör Seçim Kriterleri Gelişen imalat teknolojileri ile birlikte birim hacimde daha yüksek tork değerlerine sahip redüktörihtiyacı kullanıcıların en önemli beklentilerinden biri

Detaylı

Su ile soğutma sistemleri

Su ile soğutma sistemleri Su ile soğutma sistemleri Hava/su ısı değiştiriciler Duvara monte...300 500 W...354 Duvara monte...600 1000 W...355 Duvara monte...1250 3000 W...356 Duvara monte...3000 5000 W...357 Duvara monte...7000

Detaylı

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili

TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ. Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ POTANSİYELİ Mustafa ÇALIŞKAN EİE - Yenilenebilir Enerji Kaynakları Şubesi Müdür Vekili Dünya nüfusunun, kentleşmenin ve sosyal hayattaki refah düzeyinin hızla artması, Sanayileşmenin

Detaylı

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ

BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE ENERJİ SANTRALİ BİOKAREN ENERJİ BİYOKÜTLE SEKTÖRÜ Türkiye birincil enerji tüketimi 2012 yılında 121 milyon TEP e ulaşmış ve bu rakamın yüzde 82 si ithalat yoluyla karşılanmıştır. Bununla birlikte,

Detaylı

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI

TC ÇEVRE ve ORMAN BAKANLIĞI ÇED ve PLANLAMA GENEL MÜDÜRLM MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARINDA VE PROJE TANITIM DOSYLARI MADENCİLİK PROJELERİNE AİT ÇED RAPORLARI VE PROJE TANITIM DOSYASINDA YER ALAN KONULAR 3 ANA GRUPTA TOPLANMAKTADIR 1- PROJE ALANI VE

Detaylı

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER

KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER KOJENERASYON ve TRİJENERASYON TEKNOLOJİLER LERİ 1 Mayıs 2009 Mehmet Türkel Türkiye Kojenerasyon Derneği Kojenerasyon ve Trijenerasyon Teknolojileri Tanımlar, Tipleri ve Örnekler Yararları Çevresel Değerlendirme

Detaylı

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY

ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY ÇED SÜRECİNE HALKIN KATILIMI TOPLANTISI 26 Mayıs 2009 Erzin/HATAY Çevre ve Denizcilik Mevzuatına Uyum Kıyı Tesisi İşletme İzinleri Kıyıda ve Denizde Uygulama İmar Planları Gemi Atık Proje Raporları ve

Detaylı

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri

VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Çoklu klima sistemleri VITOclima 300-s/HE Free Joint DC Inverter Free Joint DC Inverter Viessmann İle tek dış üniteye 5 adede kadar iç ünite kombinasyonu yapabilir, değişken debili soğutucu akışkan teknolojisi ile bireysel iklimlendirmenin

Detaylı

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER

GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER GRUP: 3699 BAŞKA YERDE SINIFLANDIRILMAMIŞ METAL OLMAYAN MİNERAL ÜRÜNLER Kilitli Parke taşı,beton bordür, beton ve betonarme borular, beton briket, beton blok, öngerilimli-öngerilimsiz prefabrik yapı elemanları

Detaylı

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI

TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI 1 TOSB TAYSAD ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ ELEKTRİK BAĞLAMA ESASLARI (TOSB zaman içinde olabilecek mevzuat, karar ve uygulama değişikliklerine göre değişiklik veya yeniden düzenleme yapma hakkını saklı tutar)

Detaylı

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw

VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw VIESMANN VITOCAL 200-S Hava/su ısı pompası, split tipi 1,3-16,0 kw Teknik Bilgi Föyü Sipariş No. ve Fiyatlar: Fiyat listesine bakınız. VITOCAL 200-S Tip AWB 201.B/AWB 201.C Dış ve iç mekan üniteli split

Detaylı

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal.

Sayfa Sayfa İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 İKİ KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 20A (AC1) IEC çalışma gücü: 1.3kW (AC3 230V) Evsel uygulamalar için ideal. Sayfa -2 ÜÇ VE DÖRT KUTUPLU IEC anma akımı Ith: 25A, 40A ve 63A (AC1) IEC çalışma gücü:

Detaylı

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES

Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrid Enerji İstasyonu- MOHES Modüler Hibrit Enerji istasyonu (MOHES) Sivil ve Askeri Endüstrinin bir çok alanında şebeke elektriğinden veya petrol kaynaklı diğer enerji kaynaklarından istifade

Detaylı

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ TÜRKÇE LK-1900AN LK-1901AN LK-1902AN LK-1903AN LK-1903AN-305 GÜVENLİK ÖNLEMLERİ UYARI : ❶ ❷ ❶ ❷ ❸ ❸ ❶ ❷ ❸ i GÜVENLIK ÖNLEMLERI - ii iii iv LK-1900AN Serisini daha güvenli şekilde kullanmak için alınması

Detaylı

ATEX. Radyal. RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü.

ATEX. Radyal. RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan. Fan Gövde Yapısı. Hava Akış Yönü. ENDÜSTRİYEL RADYAL FAN RCEY Serisi Dahili Motorlu Radyal Yatay Atışlı Exproof Çatı Tipi Fan EXPROOF ATEX Kodlama Anahtarı Genel Çatılarda ve dış mahalde kullanılmak üzere tasarlanmış çok yönlü vantilatörlerdir.

Detaylı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı

IGH. Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Isı Geri Kazanımlı Taze Hava Cihazı Systemair HSK Isı Geri Kazanımlı Havalandırma Sistemi kısaca IGH olarak adlandırılmaktadır. IGH, ısı enerjisini eşanjörler ve fanlar yardımı ile geri kazanarak enerji

Detaylı

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr

RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ. Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr RES YATIRIMLARI VE EKOSİSTEM TEBLİĞİ Ergün AKALAN Enerji Yatırımları Daire Başkanı yatirim@enerji.gov.tr SUNUM PLANI 1. RES lerin Enerji Sektöründeki Durumu 2. Strateji Hedeflerimiz 3. RES Yatırım Süreci

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/48360 24.11.2014 Konu: Ünvan/Vergi Numarası Değişikliği HALİL KAYIKCI ATIK GERİ KAZANIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ KOZLUK MAH. 1 NOLU CAD. NO:3 ERENLER/SAKARYA İlgi: 02.10.2014

Detaylı

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03

HT 500 HT 500 01 HT 500 02 HT 500 03 LCD li Kablosuz Ev Otomasyon Kontrolleri Sadece ısıtma ve sadece soğutma ayarı ON/OFF Kontrol Ana Ünite 0 V (AC) A (SPDT) Oda Ünitesi V (DC) (x,v AA Alkaline pil) HT 00 HT 00 0 HT 00 0 HT 00 0 Kullanım

Detaylı

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ

TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ TRİFAZE VOLTAJ REGÜLATÖRLERİ Trifaze mikro-işlemci kontrollü voltaj regülatörlerimiz 10,5 kva ile 2000 kva güç değerleri arasında standart veya korumalı olarak üretilmektedir. Regülatörlerimiz dengelenmiş

Detaylı

EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir:

EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir: EK-C RÜZGAR ÖLÇÜM İSTASYONU KONTROL İŞLEMLERİ Rüzgar ölçüm direğinde ölçülecek meteorolojik değişkenler ve algılayıcının adı aşağıda verilmiştir: Değişken adı Rüzgar Hızı Rüzgar Yönü Hava Sıcaklığı Bağıl

Detaylı

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON)

SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SEKTÖR: ENERJİ (TERMİK-KOJENERASYON) SIRA 1 Afşin-Elbistan A Termik Santralı Rehabilitasyonu ve Baca Gazı Desülfürizasyon Ünitesinin Tesis Edilmesi Projesi EÜAŞ Genel Müdürlüğü Afşin-Elbistan A Termik

Detaylı