İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI 2010 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6"

Transkript

1 1

2 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 EĞİTİM KURULU TOPLANTI TUTANAĞI... 3 MAKAM ONAYI... 4 MERKEZ TEŞKİLATI YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PROGRAMI... 6 UYGULAMA PROGRAMI ÖRNEĞİ (EK-1) EĞİTİM GÖREVLİLERİ LİSTESİ ÖRNEĞİ (EK-2) EĞİTİME KATILACAK PERSONEL LİSTESİ ÖRNEĞİ (EK-3) EĞİTİM GERÇEKLEŞME LİSTESİ ÖRNEĞİ (EK-4) MERKEZ TEŞKİLATLARINA TALİMAT ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BAĞLI KURULUŞLARA TALİMAT DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PROGRAMI ÖZEL ÇEVRE KORUMA KURUMU BAŞKANLIĞI PROGRAMI

3 Eğitim Kurulu Toplantı Tutanağı 3

4 Makam Onayı 4

5 5

6 Merkez Teşkilatı Yılı Hizmetiçi Eğitim Programı S. N EĞĠTĠMĠN KONUSU UNVANI/GÖREVĠ SAYI YERĠ 1 Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları 2 Resmi Yazışma, Türkçe Dilbilgisi-İmla ve yazım kuralları Şube Müdürü, Uzman, Uzman Yardımcısı, Teknik Personel Tüm Merkez Personeli AÇILIġ TARĠHĠ KAPANIġ TARĠHĠ SÜRE BĠRĠMĠ 120 Ankara gün Hukuk MüĢavirliği 75 Ankara Gün Orman-Köy ĠliĢkileri Genel 3 Hukuki Mütalaa Taleplerine Dair Usul ve Esaslar Şube Müdürü 160 Antalya Gün Hukuk MüĢavirliği 4 İş Yaşamında Motivasyon Merkez Teşkilatı Personeli 100 Ankara Gün Eğitim ve Yayın Dairesi 5 Kooperatifçilik Eğitim Semineri Şube Müdürü, Koop. Başkanı ve Yöneticileri 100 Antalya Gün Orman-Köy ĠliĢkileri Genel 6 Çevre Yönetimi Genel Mevzuat ve Uygulamaları 7 Stratejik Plan, Performans Programı, SGB Net Uygulaması 8 İç Kontrol Standartları, Yönetim Bilgi Sistemleri, RİP kapsamında Çevre ve Ormancılık İstatistikleri 9 AB Uyum Süreci, Uluslar arası Kuruluşlar ve Uluslar arası Sözleşmeler, Dış Kaynaklı Projeler, Bölgesel Anlaşmalar ve İkili İşbirliği, Genel Protokol Bilgisi 10 Av ve Yaban Hayatı, Korunan Alanlar, Mesire Yerleri ve Doğa Koruma Faaliyetleri 11 Su ve Atık Sudan Numune Alma Eğitimi 12 Personele nitelik kazandırma eğitimi Şube Müdürü, Teknik Personel Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı Çevre ve Orman Uzmanı, Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühendis 90 Antalya gün Çevre Yönetimi Genel 60 Ankara Gün Strateji GeliĢtirme 60 Ankara Gün Strateji GeliĢtirme 120 Antalya Gün DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi Muhafaza Memuru 100 Nevşehir Gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Uzman Yardımcısı, Teknik Personel Bilgisayar Kullanımı ve konularına hâkim personel 15 Ankara Gün Çevre Yönetimi Genel 60 Antalya Gün Personel Dairesi 13 Personele nitelik kazandırma eğitimi 14 Bölgesel Sorunların Tartışılması ve ORKÖY Bilgi Sisteminin Tanıtılması Bilgisayar Kullanımı ve konularına hakim personel Şube Müdürleri 20 Afyonkara hisar 60 Antalya Gün Personel Dairesi Gün Orman-Köy ĠliĢkileri Genel 15 ÇED Yönetmeliği Uygulamaları, İzleme Kontrol ve Yeterlik Tebliği Uygulamaları, Çevre Düzeni Planları, OSB Yer Seçimi ve SÇD, Çevre Envanteri, Bilgiye Erişim Teknik Personel, Uzman ve Uzman Yardımcısı 200 Antalya Gün ÇED ve Planlama Genel 6

7 S. N EĞĠTĠMĠN KONUSU UNVANI/GÖREVĠ SAYI YERĠ 16 Av ve Yaban Hayatı Yönetimi Şube Müdürü, Mühendis 17 GEF Tanıtımı ve Proje Yönetimi Çevre ve Orman Uzmanı, Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühendis 7 AÇILIġ TARĠHĠ KAPANIġ TARĠHĠ SÜRE BĠRĠMĠ 81 Gaziantep Gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 80 Antalya Gün DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi 18 Coğrafi Bilgi Sistemi Çalışmaları CBS Odak Noktaları 150 Antalya Gün Bilgi ĠĢlem Dairesi 19 Kişisel Gelişim Merkez Teşkilatı Personeli 20 ÇED Yönetmeliği Uygulamaları, İzleme Kontrol ve Yeterlik Tebliği Uygulamaları, Çevre Düzeni Planları, OSB Yer Seçimi ve SÇD, Çevre Envanteri, Bilgiye Erişim 21 Av ve Yaban Hayatı, Korunan Alanlar, Mesire Yerleri ve Doğa Koruma Faaliyetleri 22 Bölgesel Sorunların Tartışılması ve ORKÖY Bilgi Sisteminin Tanıtılması 23 Etüd Proje ve Özel Ağaçlandırma Çalışmaları 24 Av ve Yaban Hayatı, Korunan Alanlar, Mesire Yerleri ve Doğa Koruma Faaliyetleri 25 Eğitici Personellerin Kapasitelerinin arttırılması 26 Döner Sermaye Muhasebe Uygulamaları Şube Müdürü 81 Muğla/Feth iye Muhafaza Memuru, Av Koruma Memuru 100 Ankara Gün Eğitim ve Yayın Dairesi Gün ÇED ve Planlama Genel 100 Antalya Gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Şube Müdürleri 20 Mardin Gün Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Şube Müdürü, Mühendis Muhafaza Memuru, Av Koruma Memuru Çevre ve Orman Uzmanı, Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı, Şube Müdürü, Mühendis, Biyolog Muhasebe Yetkilileri (Sayman) ve Muhasebe 50 Aydın Gün Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel 100 Antalya Gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 100 Antalya Gün Eğitim ve Yayın Dairesi 50 Mardin Gün Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi Personeli 27 Bakanlık Merkez ve TEIEN Ağ BT Odak Noktaları 120 Antalya Gün Bilgi ĠĢlem ve Sistem Bileşenleri Eğitimi Dairesi 28 Etkin ve verimli Denetim Başmüfettiş/Müfettiş 37 Antalya Gün TeftiĢ Kurulu 29 Döner Sermaye Muhasebe Uygulamaları 30 Motivasyon, Medya ilişkileri yönetimi, Kurumsal Kimlik ve Kurumsal Kültür Gelişimi 31 Fidan, Tohum Üretimi, Ağaç Islahı ve Mekanizasyon Çalışmaları Muhasebe Yetkilileri (Sayman) ve Muhasebe Personeli Daire Başkanı ve Üstü Fidanlık Mühendisi, Şube Müdürü, Teknik Eleman 50 Aydın Gün Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi 65 Nevşehir Gün Personel Dairesi 50 Diyarbakır Gün Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel

8 S. N EĞĠTĠMĠN KONUSU UNVANI/GÖREVĠ SAYI YERĠ 32 Çevre Yönetimi Genel Mevzuat ve Uygulamaları Şube Müdürü, Teknik Personel 33 Mesire Yerleri Faaliyetleri Şube Müdürü, Mühendis 34 Bütçe Uygulamaları, Kamu İhale mevzuatı uygulamaları, 6245 Sayılı Harcırah Kanunu 35 Döner Sermaye Muhasebe Uygulamaları 36 Bölgesel Sorunların Tartışılması ve ORKÖY Bilgi Sisteminin Tanıtılması 37 Erozyon Kontrolu ve Mera Islahı Teknikleri 38 Su, Atık Su ve Yakıt Numunesi Alma Eğitimi Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, İMİ Şube Müdürleri, gerçekleştirme görevlileri Muhasebe Yetkilileri (Sayman) ve Muhasebe 8 AÇILIġ TARĠHĠ KAPANIġ TARĠHĠ SÜRE BĠRĠMĠ 90 Hatay Gün Çevre Yönetimi Genel 100 Hatay Gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel 160 Antalya Gün Strateji GeliĢtirme 60 Kastamonu Gün Ġdari ve Mali ĠĢler Dairesi Personeli Şube Müdürleri 20 Trabzon Gün Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Şube Müdürü, Mühendis Uzman Yardımcısı, Teknik Personel 39 Motivasyon Eğitimi Merkez Teşkilatı Personeli 40 Fidan, Tohum Üretimi, Ağaç Islahı ve Mekanizasyon Çalışmaları 41 Ağaçlandırma, Rehabilitasyon ve Erozyon Kontrolu Teknikleri Orman Muhafaza Memuru (Fidancı) Orman Muhafaza Memuru 42 AB Proje Döngüsü Çevre ve Orman Uzmanı, Çevre ve Orman Uzman Yardımcısı, Mühendis 43 Bölgesel Sorunların Tartışılması ve ORKÖY Bilgi Sisteminin Tanıtılması 44 Bölgesel Sorunların Tartışılması ve ORKÖY Bilgi Sisteminin Tanıtılması 45 Motivasyon Eğitimi Merkez Teşkilatı Personeli 46 İnternet Teknolojileri ve Web Yayıncılığı Eğitimi 47 Korunan Alanlar ve Doğa Koruma Faaliyetleri 50 Kahraman maraş Gün Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel 41 Marmaris Gün Çevre Yönetimi Genel 100 Ankara Gün Eğitim ve Yayın Dairesi 40 Bursa Gün Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel 50 Denizli Gün Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel 40 Ankara Gün DıĢ ĠliĢkiler ve AB Dairesi Şube Müdürleri 20 Bursa Gün Orman-Köy ĠliĢkileri Genel Şube Müdürleri 20 Erzurum Gün Orman-Köy ĠliĢkileri Genel BT Odak Noktaları ve Web sorumluları Şube Müdürü, Mühendis 100 Ankara Gün Eğitim ve Yayın Dairesi 150 Antalya Gün Bilgi ĠĢlem Dairesi 100 Antalya Gün Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel

9 S. N EĞĠTĠMĠN KONUSU UNVANI/GÖREVĠ SAYI YERĠ 48 Ağaçlandırma ve Rehabilitasyon Teknikleri Şube Müdürü, Mühendis 49 Çevresel Gürültü Ölçümleri Daire Başkanı, Şube Müdürü, Uz.Yard.Tek.Per. 50 Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Kullanıcı Eğitimi Daire Başkanı, Şube Müd.Uz.Yard.Tek. Per. 51 Yayıncılık ve İletişim Merkez Teşkilatı Personeli 52 TEIEN, Çevre Bilgi Sistemi ve Diğer Yazılım Projeleri Kullanıcı Eğitimleri 53 Çevresel Gürültü Ölçümleri Daire Başkanı, Şube Müdürü, Uz.Yard.Tek.Per. AÇILIġ TARĠHĠ KAPANIġ TARĠHĠ SÜRE BĠRĠMĠ 50 Konya Gün Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Genel 40 Nevşehir Gün Çevre Yönetimi Genel 40 Nevşehir Gün Çevre Yönetimi Genel 100 Ankara Gün Eğitim ve Yayın Dairesi BT Odak Noktaları 120 Antalya Gün Bilgi ĠĢlem Dairesi 41 Nevşehir Gün Çevre Yönetimi Genel 54 Aday Memurların Temel Eğitimi Aday Memurlar 244 Antalya Gün Personel Dairesi 55 Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu Kullanıcı Eğitimi 56 Su, Atık Su ve Yakıt Numunesi Alma Eğitimi Daire Başkanı, Şube Müdürü, Uz.Yard.Tek.Per. Uzman Yardımcısı, Teknik Personel 57 Çevre Denetim Görevlisi Eğitimi Daire Başkanı, Şube Müdürü, Uz.Yard.Tek.Per. 58 Motivasyon Eğitimi Merkez Teşkilatı Personeli 59 Çevre Denetim Görevlisi Eğitimi Daire Başkanı, Şube Müdürü, Uz.Yard.Tek.Per. 41 Nevşehir Gün Çevre Yönetimi Genel 40 Mersin gün Çevre Yönetimi Genel 100 Antalya Gün Çevre Yönetimi Genel 100 Ankara Gün Eğitim ve Yayın Dairesi 100 Antalya Gün Çevre Yönetimi Genel 9

10 Uygulama Programı Örneği (Ek-1) 10

11 Eğitim Görevlileri Listesi Örneği (EK-2) 11

12 Eğitime Katılacak Personel Listesi Örneği (EK-3) 12

13 Eğitim Gerçekleşme Listesi Örneği (Ek-4) 13

14 Merkez Teşkilatlarına Talimat 14

15 15

16 Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel nce Yayımlanır Kuruluş : 7 Ekim Şubat 2004 PAZAR Sayı : Çevre ve Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun olarak yetişmelerini sağlamak, görevinin gerektirdiği bilgi, beceri ve davranışlara sahip tutum kazanmalarını sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki görevlere hazırlanmaları için uygulanacak hizmet içi eğitimin hedeflerini, ilkelerini, planlama esaslarını ve değerlendirme usulleri ile diğer hususları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. Kapsam Madde 2 Bu Yönetmelik, Çevre ve Orman Bakanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personeli kapsar. Dayanak Madde 3 Bu Yönetmelik, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 214 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar Madde 4 Bu Yönetmelikte geçen; Bakan: Çevre ve Orman Bakanını, Bakanlık: Çevre ve Orman Bakanlığını, Merkez Teşkilatı: Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatını, Bağlı Kuruluş: Orman Genel, Devlet Meteoroloji İşleri Genel ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığını, Taşra Teşkilatı: Çevre ve Orman Bakanlığı Taşra Teşkilatını, Eğitim Birimi: Çevre ve Orman Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını, ifade eder. 16

17 İKİNCİ BÖLÜM Eğitim Esasları Hizmet İçi Eğitimin Hedefleri Madde 5 Hizmet içi eğitimin hedefi, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planında, kalkınma planlarında ve iş programlarında eğitim için öngörülen amaçlar doğrultusunda; a) Personelin, bilgisini ve verimliğini artırarak hizmet içinde yetişmesini sağlamak, daha üst görev ve kadrolara hazırlamak, buna ilişkin görevde yükselme eğitimini düzenlemek, b) Devlet memurlarının ödev, yetki ve sorumluluklarını öğretmek, genel haklar ve yasaklar hakkında bilgi vermek, c) Yönetimde ve uygulamada verimlilik, etkinlik ve tutumluluğun arttırılmasını sağlamak, d) Personelin değerlendirilmesinde hizmet içi eğitim ihtiyacını belirlemek, e) Bakanlığı bilimsel ve teknolojik olarak üst seviyeye taşımak, f) Mal ve hizmetlerin tam ve zamanında kullanıcılara ulaşımını sağlayacak eğitimi vermek, g) Yurtdışına gidecek personeli, yeni bilgilerin hızla arttığı alanlara yönlendirmek, h) Personel planlamasının uygulanmasında hizmet içi eğitimden en etkin biçimde yararlanmaktır. Hizmet İçi Eğitimin İlkeleri Madde 6 Hizmet içi eğitim hedeflerine ulaşabilmek için uygulanacak ilkeler; a) Eğitimin, verimlilik, etkinlik ve tutumluluk ilkelerine uygun olarak yürütülmesi ve sürekli olması, b) Eğitimin, Bakanlığın amaçları, görevleri, yetkileri, sorumlulukları ve ihtiyaçları dikkate alınarak düzenlenecek plan ve programlara dayandırılması, c) Eğitimden beklenen sonuçlara ulaşılıp ulaşılamadığının belirlenmesi için eğitim çalışmaları sırasında ve bitiminde değerlendirme yapılması, d) Eğitim yapılacak yerlerin eğitim şartlarına uygun olması, eğitimin gereklerine göre düzenlenmesi ve donatılması, e) Eğitime tabi tutulan Bakanlık personelinin eğitimde kazandırılan niteliklere ve eğitime gönderilme amacına uygun görevlerde istihdam edilmesi, f) Her amirin birimindeki personelinin eğitiminden ve yetiştirilişinden sorumlu olması, g) Bu Yönetmelik hükümlerine göre eğitim görevi verilecek eğitim görevlilerinin ve eğitime tabi tutulacak personelin eğitime katılmaktan sorumlu olması, h) Hizmet içi eğitimden yararlanmada öncelikler esas alınarak, tüm personelin saptanan hizmet içi eğitim ihtiyacına göre yararlandırılması, ı) Gerektiğinde ilgili tüm kuruluşlarla eğitimde işbirliği yapılması, bilgi, belge, araç-gereç ve eğitim görevlisi değişiminin sağlanmasıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Teşkilatı ve Görevleri Eğitim Teşkilatı Madde 7 Bakanlığın eğitim faaliyetleri; a) Eğitim Kurulu, b) Personel Dairesi Başkanlığı, tarafından yürütülür. Eğitim Kurulu Madde 8 Bakanlığın eğitim faaliyetleriyle ilgili genel politikasını tespit ve tayin etmek amacıyla kurulan Eğitim Kurulu, Müsteşar veya görevlendireceği yardımcısının başkanlığında ana hizmet birimleri genel müdürleri, Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanı, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanı ile Personel Dairesi Başkanından oluşur. Bağlı kuruluşların genel müdürleri ve Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanı koordinasyon için kurul toplantılarına katılır. Kurul üyelerinin özürleri halinde kurul toplantılarına vekilleri katılabilir. Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularını görüşmek üzere her yıl Eylül ayında toplanır. Başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. Eğitim Kurulunun kararları öneri niteliğinde olup, bu kararlar Bakanın onayı ile kesinleşir. Kurulun sekreterya görevleri Personel Dairesi Başkanlığınca yürütülür. 17

18 Eğitim Kurulunun Görevleri Madde 9 Eğitim Kurulu, hizmet içi eğitim konularına ilişkin olarak; a) Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi için izlenecek yol, yöntem ve eğitim politikasını saptamak, b) Personel Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan yıllık eğitim plan ve programlarını değerlendirip son şeklini vererek, yıllık eğitim planı ve programlarının uygulanmasında idari, mali, hukuki ve teknik konularda ortaya çıkan aksaklıkları gidermek, c) Hizmet içi eğitim planı ve programları kapsamı içinde, yetiştirilmek amacıyla yurt içi ve yurt dışına gönderilecek personeli saptamak, d) Eğitim ile ilgili yönetmelikleri ve bunlarda yapılacak değişiklikleri saptamak, e) Bir önceki yılda uygulanan hizmet içi eğitim faaliyetlerinin sonuçlarını değerlendirerek yeni programda aksayan hususları göz önünde bulundurmak, f) Hizmet içi eğitim çalışmaları ve uygulamaya ilişkin öneri ve başvurular ile program yöneticilerinin getireceği önerileri incelemek ve karara bağlamak, g) Eğitim plan ve programlarının verimli, etkin ve tutumlu bir şekilde gerçekleşmesi amacıyla diğer kuruluşlarla, ayrıca yabancı ülkelerdeki benzer ve faydalı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak, eğitim ve öğretim bakımından Bakanlığa yararlı olabilecek imkan ve kaynakları saptamak, h) Yurtiçinde ve yurtdışında eğitim çalışmalarına katılanların verecekleri raporların değerlendirmesini yapmak, i) Her yıl yapılacak hizmet içi eğitim etkinliklerinin türü, süresi ve tarihi, okutulacak dersler, katılacak personel sayısı ve eğitim görevlilerini saptamak, k) Eğitim programlarında okutulacak ders notlarının hazırlanmasını sağlamak, l) Yıllık olarak tüm personele uygulanacak hizmet içi eğitim ihtiyacını saptamak, m) Gerçekleştirilen eğitim etkinliklerinin sonuçlarını değerlendirmek ile görevlidir. Personel Dairesi Başkanlığının Görevleri Madde 10 Personel Dairesi Başkanlığı; a) Eğitimle ilgili olarak, Bakanlığın hizmet içi eğitim faaliyetlerine ilişkin hizmetleri yürütmek, b) Yıllık eğitim planını hazırlamak, c) Eğitim Kurulunun görüşü ve Bakanın onayından sonra yıllık eğitim planına göre programlar hazırlamak, d) Eğitim Kurulunun sekreterya hizmetlerini yürütmek, e) Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Kalkınma Planı tedbir ve önerileri ile iş programları ışığı altında; Bakanlığın eğitim politikası ve amaçlarına uygun olarak, birimlerin önerilerini dikkate alarak, yıllık eğitim plan taslağını ve eğitim faaliyetleri için gerekli eğitim harcamalarını saptayarak Eğitim Kuruluna sunmak, f) Hazırlanan eğitim programı göz önünde bulundurularak Bakanlık personelinin eğitimi ile ilgili bütün işleri planlayarak, organize etmek ve izlemek, g) Eğitim Kurulunca saptanan; okutulacak dersler, seçilecek öğretim görevlileri ve haftalık ders programları ile ilgili yazıları Bakanın onayına sunmak, h) Eğitim görevlileri ile eğitim programına katılanların devam durumlarını kontrol edip, bunlarla ilgili ders ücreti ve eğitim programına katılanların gündeliklerini puantajlarını tutmak, ı) Eğitim programı ile ilgili araç, gereç ve sarf malzemelerini temin etmek, i) Görevde Yükselme Eğitimi sonunda yapılacak sınav ile ilgili hazırlıkları yapmak veya yaptırmak, j) Hizmet içi eğitim programına ve tespit edilecek prensiplere göre yapılan etkinliklerin başarısı ve verimi ile bu çalışmalara katılanların verecekleri raporları değerlendirmek, k) Hizmet içi eğitime katılanların bitirme belgeleri, katılım belgeleri ve puantajlarını, disiplin ve sicil belgelerini arşivlemek, l) Bakanlık personelinin eğitim ve öğretim durumlarına ait kayıtlarını tutmak, m) Eğitim ve öğretim için mevcut ve gerekli bina, araç ve gereçleri saptayarak eksikliklerinin giderilmesi için plan ve program hazırlamak, n) Eğitimle ilgili plan, program, etüt, proje ve araştırmaların zamanında gerçekleştirilmesi için gerekli tedbirleri alarak, karşılaşılan güçlükleri yetkililerle koordinasyon sağlayarak gidermek, 18

19 o) Göreve yeni başlayan personelin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, gerekli eğitim uygulamalarının yapılmasını sağlamak, ö) Her yıl sonunda hizmet içi eğitim çalışmalarından alınan sonuçları rapor halinde Bakana sunmak, p) Hizmet içi eğitim sonuçlarını Eğitim Kuruluna sunmak, r) Hizmet içi eğitimin başlamasından sonra en geç bir hafta içinde ilk, kapanışını izleyen iki hafta içersinde de son raporu düzenleyerek ilgililere sunmak, s) Her eğitim programı için Bakanın onayı ile program yöneticisini tespit etmek ile görevlidir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Eğitim Görevlileri ve Program Yöneticisi Eğitim Görevlilerinin Seçimi Madde 11 Her düzeydeki hizmet içi eğitim programlarının uygulanmasında öncelikle Bakanlık bünyesinden olmak üzere diğer kurumlardan personel görevlendirilebilir. Görevlendirilen eğitim görevlilerinin mazeretleri nedeniyle katılamayacakları da dikkate alınarak yedek eğitim görevlileri görevlendirilebilir. Eğitim Görevlilerinin Nitelikleri Madde 12 Hizmet içi eğitim faaliyetlerinde görevlendirilecek eğitim görevlilerinin, eğitim programlarında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip öğretim üyesi veya yardımcısı olmaları veya diğer kurum ve kuruluşlarda çalışmakla beraber eğitim programında yer alan konularda gerekli bilgi ve öğretme yeteneğine sahip en az yüksek öğretim mezunu olmaları gereklidir. Eğitim Görevlilerinin Yetki ve Sorumlulukları Madde 13 Hizmet içi eğitimde görev verilenler; a) Üstlendiği eğitim konuları ile ilgili bir plan yapmakla, b) Yaptıkları planla ilgili doküman bulunmaması halinde, eğitim notlarını hazırlayıp programın başlamasından en az beş gün önce program yöneticisine vermekle, c) Programda belirlenen konuları öğretmek ve konuların personel tarafından dikkatle izlenmesini sağlayacak tedbirleri almakla, d) Eğitim konularını işlerken modern eğitim tekniklerini uygulamakla, e) Eğitim süresi içinde sözlü veya yazılı sınav yapmak ve değerlendirmekle, f) Eğitim süresince program yöneticisi ile işbirliği yapmakla, eğitim faaliyetinin etkinliğini değerlendirmekle, g) Zorunlu sebeplerle görevlerine devam edememeleri halinde durumu derhal program yöneticisine bildirmekle, yükümlüdürler. Eğitim görevlileri, hizmet içi eğitim süresince yıllık izin kullanamazlar. Program Yöneticisinin Görevleri Madde 14 Program yöneticisi; a) Eğitim programının gerçekleştirilmesi için gereken hazırlığı yapmakla, b) Eğitim görevlileri tarafından kendisine teslim edilen ders konularına ait notları çoğaltarak eğitime katılanlara dağıtılmasını sağlamakla, c) Lüzumlu araç ve gereçleri eğitimde hazır bulundurmakla, d) Eğitim görevlilerinin acil durumlarda eğitime katılamamaları halinde yedek eğitim görevlisi bulmak, eğitim görevlileri ile devamlı işbirliği yapmak ve eğitime katılanların devam durumları, varsa disipline aykırı davranışlarını tespit etmekle, e) Gerekli görüldüğünde çalışmaların değerlendirilmesi ile ilgili anketleri uygulamak, hizmet içi eğitim sonunda eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu ve olumsuz yönde etkileyen faktörler ve alınması gereken tedbirlere ilişkin teklifleri kapsayan bir rapor hazırlamakla, f) Hizmet içi eğitim sonunda, eğitime katılan personelin devam durumları, eğitimi olumlu veya olumsuz yönde etkileyen faktörler ile alınması gereken önlemlere ilişkin önerileri kapsayan bir rapor hazırlamakla, g) Eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ile ilgili sonucu rapor halinde eğitim birimine bildirmekle, h) Hizmet içi eğitim konusunda verilen diğer görevleri yapmakla 19

20 yükümlüdür. BEŞİNCİ BÖLÜM Hizmet İçi Eğitimin Planlanması ve Uygulanması Hizmet İçi Eğitim Plan ve Programları Madde 15 Personel Dairesi Başkanlığı, diğer birimler ile işbirliği yaparak, en geç Ağustos ayı sonuna kadar bir sonraki yılın hizmet içi eğitim programlarını hazırlar. Bu programlar Eylül ayında Eğitim Kurulu nda görüşüldükten sonra Bakan onayı ile kesinleşerek uygulamaya konulur. Yıllık eğitim programları Bakanın onayından sonra, eğitim çalışmalarının başlamasından en az bir ay önce bütün birimlere duyurulur. Eğitim programlarında, hizmet içi eğitimin konusu, süresi, yeri, yöntemi, eğitim görevlileri ve gerekli diğer hususlar belirtilir. Hizmet İçi Eğitim Madde 16 Hizmet içi eğitim; a) Memurluk süresi içinde; yetenek ve verimliliği geliştirme konuları ile ilgili gelişmeleri izleme ve intibak etme eğitimi ile üst görev kadrolarına hazırlama eğitimi olarak bu Yönetmelik, b) Adaylık süresi içinde; Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj şeklinde, "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde yapılır. Eğitim Programları Madde 17 Hizmet içi eğitim programları; a) Adaylık Eğitimi (Temel Eğitim, Hazırlayıcı Eğitim ve Staj), b) İntibak Eğitimi, c) Bilgi Tazeleme Eğitimi, d) Üst Görev Kadrolarına Hazırlama Eğitimi, olmak üzere, kurs, seminer, konferans, uygulamalı eğitim (staj), araştırma, yurtiçi, yurtdışı incelemeler gibi metotlardan bir veya bir kaçı birlikte uygulanmak suretiyle düzenlenir. Eğitim Konuları ve Süresi Madde 18 a) İlgili mevzuatındaki hükümler saklı kalmak üzere bu Yönetmeliğe göre yapılacak hizmet içi eğitimde yer alacak konular, personelin hizmet ve çalışma alanına göre ihtiyaç duyulan nitelikte olanlardan seçilir. b) Programların süreleri; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, tahsis olunacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir. Eğitimin Yapılacağı Yer ve Yönetimi Madde 19 Hizmet içi eğitimin Bakanlık merkezinde uygulanması esastır. Gerektiğinde diğer kurum ve kuruluşların tesislerinden de yararlanılabilir. Programların uygulanması, sonuçlandırılması ve değerlendirilmesine ilişkin görevler programın türüne göre görevlendirilecek program yöneticisi tarafından yürütülür. Yurt Dışında Eğitim Madde 20 Personelin yurt dışında yetiştirilmesi "Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde yapılır. ALTINCI BÖLÜM Eğitime Katılma, Sınavlar, Değerlendirme, İzinler ve Disiplin Eğitime Katılma Madde 21 Kesinleşen programlarda hizmet içi eğitime katılması kararlaştırılmış olan personel, o hizmet içi eğitim faaliyetine katılmak zorunda olup, bağlı oldukları birimler bunu sağlamakla yükümlüdür. Eğitime katılanların eğitim programlarında belirtilen şartları taşımaları gereklidir. Hangi sebeple olursa olsun, toplam eğitim süresinin 1/8 ine katılmamış olan personelin programla ilişiği kesilir. Bunlar daha sonra yapılacak aynı düzeydeki eğitim programlarına alınırlar. Kanuni mazeretleri olanlar dışında, eğitim faaliyetine katılmayanlar hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır. Eğitime katılan personel eğitim süresince idari yönden program yöneticisine bağlıdır. 20

21 Başka kurumlarda hizmet içi eğitim faaliyetleri ile ilgili seminer, kurs, konferans ve benzeri eğitime katılanlar, incelenen konuları ve bilgilerini artıran hususları içine alan bir raporu eğitimin tamamlanmasını müteakip bir ay içinde eğitim birimine vermekle yükümlüdürler. Sınavlar Madde 22 Eğitime katılan personelin başarısı, yazılı, sözlü, uygulamalı olarak ayrı ayrı veyahut birlikte yapılacak sınavlarla tespit edilir. Sınavlar eğitimin özelliğine göre her konunun işlenişi sırasında olabileceği gibi eğitimin sonunda da yapılabilir. Sınavlarda test usulü uygulanabilir. Sınavın şekli eğitim programlarında belirtilir. Eğitim içindeki sınavları eğitim görevlisi yapar. Sınavlarda köşesi kapalı sınav kağıdı kullanmak zorunludur ve sınavlarda kağıtların isim yazan bölümü kapatılır. Görevleri ile ilgili temel bilgi, davranış ve beceri kazandırmayı amaçlayan eğitim programlarının sonunda yapılacak sınavlarda program yöneticisi tarafından eğitim görevlisi dahil bir başkan ve iki üyeden kurulu bir sınav komisyonu kurulur. Yazılı sınav süreleri, sorular ve cevap anahtarları sınavdan önce Sınav Komisyonunca belirlenir. Sınav Komisyonu tarafından sınavın başladığı saat, sınava girenlerin sayısı, teslim alınan kağıt sayısı ve sınavın bitiş saatini gösteren bir tutanak düzenlenir. Sınavlarda kopya çeken veya disiplini bozanlar düzenlenecek bir tutanaktan sonra sınav yerinden çıkarılır ve bunlar o eğitim programında başarısız sayılır. Haklarında ayrıca idari işlem yapılır. Eğitim sonu sınavlarından herhangi birine mazeretsiz olarak katılmayanlar başarısız sayılır, ayrıca haklarında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun disiplinle ilgili hükümleri uygulanır. Sınav Sonuçlarının İlanı Madde 23 Yazılı sınav kağıtları sınav komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlar, her sınav için bir liste düzenlenmek suretiyle en geç on gün içinde ilgililere duyurulur. Sınav komisyonunca sınavlarda alınan notların ortalaması tespit edilerek başarı listesi bir tutanakla program yöneticisine teslim edilir. Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 24 İtirazlar sınav sonuçlarının ilgililere duyurulmasından başlayarak 10 gün içinde bir dilekçe ile sınav komisyonu başkanlığına yapılır. Bu itirazlar, Komisyonca incelenir ve sonuç en geç 10 gün içinde ilgililere bildirilir. Bu incelemeden sonra verilen puan kesindir. Sınav kağıtları Personel Dairesi Başkanlığınca; a) Soruların cevap anahtarları, cevap kağıtları bir yıl, b) Tutanaklar, değerlendirme fişleri iki yıl, kanuni süresi içinde yargı yoluna başvuranların evrakları ise dava sonuçlanıncaya kadar saklanır. Bu şekilde yargı yoluna başvuranlar durumunu yazılı olarak bağlı oldukları kurum veya kuruluşa da bildirirler. Değerlendirme Madde 25 Sınavlarda değerlendirme 100 tam puan üzerinden yapılır. Eğitim programlarında özel bir sınav ve değerlendirme şeklinin öngörülmediği hallerde başarı notu 60 puandır. Sınavlarda; 0 59 Başarısız, Orta, İyi, Pekiyi olarak değerlendirilir ve buçuklu puanlar tam puana tamamlanır. Yazılı, sözlü ve uygulamalı sınav şekillerinin birlikte uygulanılması halinde puanların aritmetik ortalaması alınır. Sınav sonunda gerekli başarı puanını alamamış olan personel, aynı düzeydeki eğitim programına bir kere daha çağrılabilir. Eğitime katılan personele eğitim çalışmaları sonunda eğitimin türüne göre "Başarı Belgesi" veya "Katılma Belgesi" verilir. Belgenin bir örneği ilgilinin özlük dosyasına konulur. Eğitim programının genel değerlendirmesine yardımcı olmak üzere, eğitim sırasında veya sonunda, eğitim faaliyetine katılanlar ile görev alanların görüş ve düşüncelerini tespit etmek üzere anketler düzenlenebilir. 21

22 Disiplin Madde 26 Hizmet içi eğitim faaliyetine katılması kararlaştırılmış olan personel hastalık izni ve kanuni mazeretleri dışında eğitim faaliyetini düzenli bir şekilde izlemek zorundadır. Bu konuda özürsüz olarak ihmali görülen veya eğitim faaliyetinin düzenli bir şekilde yürütülmesini engelleyici davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin cezalarına ilişkin hükümler uygulanır. İzinler Madde 27 Hizmet içi eğitim faaliyeti süresi içinde yıllık izin kullanılmaz. YEDİNCİ BÖLÜM Çeşitli Hükümler Eğitim Giderleri Madde 28 Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin gerektirdiği harcamalar Bakanlık bütçesinden karşılanır. Eğitim Görevlilerinin ve Eğitime Katılanların Giderleri Madde 29 Eğitim görevlilerine eğitime katıldıkları süreler dikkate alınarak, 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümlerine göre ödeme yapılır. Hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılanlara da 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve Bütçe Kanununun ilgili hükümleri uygulanır. Saklı Hükümler Madde 30 Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet Memurları Eğitimi Genel Planı, Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik ile Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Hükümler Madde 31 16/5/1993 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Orman Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği ve 5/2/1992 tarihli ve sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Çevre Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlük Madde 32 Bu Yönetmelik Resmî Gazete de yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 33 Bu Yönetmelik hükümlerini Çevre ve Orman Bakanı yürütür. 22

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Karatay Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler ÇUKUROVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Çukurova Belediye Başkanlığında görevli personelin günün koşullarına uygun

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönetmelik, Denizli Büyükşehir Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. AMASYA BELEDİYESİ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Bu Yönetmelik, Amasya Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri çerçevesinde

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYESİ Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Küçükçekmece Belediyesinin; misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedefleri

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER SAĞLIK BAKANLIĞI HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç: Madde 1- Sağlık Bakanlığı nda görevli Devlet Memurlarının yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi ve sayısı :09.05.2003-25103 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı, Emniyet Teşkilatında

Detaylı

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

MASKİ HİZMETİÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresinde görevli personelin mesleki ve teknik yönden yetiştirilmesini sağlamak, verimliliğini artırmak ve

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Amaç TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM YÖNETMELİĞİ I.BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- TMO nun amaçlarını karlı ve verimli olarak gerçekleştirmek için; Personelin işe uyumu, görev değişikliği

Detaylı

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi

Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Tanım, Dayanak, Hedef, İlkeler Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Başbakanlık

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI TEŞKİLAT, GÖREV, YETKİ, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, terörle

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1153 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 644 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 1177 ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Kanun Hük. Kar. nin Tarihi : 29/6/2011, No : 645 Yetki Kanununun Tarihi : 6/4/2011, No : 6223 Yayımlandığı R.G.

Detaylı

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ

TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ TÜRKĠYE Ġġ KURUMU ĠSTĠHDAM VE MESLEK UZMANLIĞI ĠLE UZMAN YARDIMCILIĞI ATAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNETMELĠĞĠ 04.12.2005 tarih ve 26013 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmıştır BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 13 Nisan 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 11 Nisan 2014 69471265-305-2705

Detaylı

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ

Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ Yönerge No: 2 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNERGESİ ŞUBAT/2013 ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ DENETİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI GÖREV,

Detaylı

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ASAT) KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE TEŞKİLAT YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı, Antalya Su ve Atıksu

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI 2006 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 30 NİSAN 2007 STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İ Ç İ N D E K İ L E R Bakan Sunuşu 4 Üst Yönetici Sunuşu 5 I- GENEL BİLGİLER 6 A- ULAŞTIRMA BAKANLIĞININ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT

AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT AFET VE ACİL DURUMLARA İLİŞKİN TEMEL MEVZUAT Mart - 2015 ANKARA İÇİNDEKİLER KANUNLAR :...5 5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun...7 7269 sayılı Umumi

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 8 Mayıs 2014 PERŞEMBE YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Orman ve Su İşleri Bakanlığından: İÇME SUYU TEMİN VE

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 17 Eylül 2013 SALI Sayı : 28768 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 16 Eylül

Detaylı

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ

BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ BİRİM MÜDÜRLÜKLERİ YÖNETMELİKLERİ İÇİNDEKİLER Yazı İșleri Müdürlüğü...7 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü...17 Strateji Geliștirme Müdürlüğü...27 Bilgi İșlem Müdürlüğü...37 Teftiș Kurulu Müdürlüğü...45

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2013 2017

STRATEJİK PLAN 2013 2017 + T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLAN 2013 2017 Ankara 2012 METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2013 2017 STRATEJİK PLANI T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ

Detaylı

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler MESLEKÎ VE TEKNİK EĞİTİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 03.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24804 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. 2014 Yılı Performans Programı T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Performans Programı Ekim 2013 1 2 BAKAN SUNUŞU Anayasamızda açıkça öngörüldüğü üzere devletin görevlerinden olan düzenli şehirleşmeyi

Detaylı