ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ ESKİŞEHİRSPOR 50.YIL MARŞI YARIŞMASI YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ ESKİŞEHİRSPOR 50.YIL MARŞI YARIŞMASI YÖNERGESİ"

Transkript

1 ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ ESKİŞEHİRSPOR 50.YIL MARŞI YARIŞMASI YÖNERGESİ

2 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AMAÇ Madde 1: Bu yönergenin amacı; Eskişehirspor kulubünün, başkanlarının, yönetim kurulu üyelerinin, teknik heyetlerin, sporcuların, çalışanlarının ve büyük taraftarlarının aynı ruh, aynı heyecan, aynı duygular içerisinde ortak hareket etmelerini sağlayacak, nesilden nesile aktarılacak, birlik ve beraberliğimizi ortaya koyacak şekilde şanlı Eskişehirspor umuza yakışan 50.Yıl marşımızın güfte ve beste yarışmasına ilişkin yapılacak iş ve işlemleri yürütmektir. KAPSAM Madde 2: Bu yönerge Eskişehirspor un kuruluşunun 50. yılı nedeni ile yapılacak olan, Eskişehirspor un 50.Yıl Marşının güfte ve beste yarışmasına ilişkin usül ve esasları kapsar. DAYANAK Madde 3: Bu yönerge Eskişehirspor Yönetim Kurulunun tarih ve 2014/68 sayılı kararıyla kabul edilmiştir. TANIMLAR Madde 4: Bu yönergede geçen; Spor Kulubü: Yönetim Kurulu: Yönetim Kurulu Başkanı Yarışma Yürütme Kurulu Eskişehirspor Kulubünü, Eskişehirspor Yönetim Kurulunu, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanını, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Eskişehirspor CEO su ve Jüri Başkanının oluşturduğu kurulu, Yarışma Yürütme Kurulu Başkanı Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı tarafından görevlendirilen Yönetim Kurulu Başkan Vekilini, Yarışma Jürisi Yarışma Jüri Başkanı Jüri Üyesi: Eskişehirspor 50.Yıl marşı için yapılacak yarışmanın jürisini, Eskişehirspor 50.Yıl marşı için yapılacak yarışma jürisinin Orkestra Şefi olan üyesini, Eskişehirspor 50.Yıl marşı için yapılacak yarışmada jüri üyesi olanları,

3 Marş Güfte Beste Yarışma Eskişehirspor 50.Yıl marşını Eskişehirspor 50.Yıl marşının sözlerini Eskişehirspor 50.Yıl marşının müziğini, Eskişehirspor 50.Yıl marşı için yapılacak yarışmayı, İfade eder. İKİNCİ BÖLÜM Yarışmalar Madde 5: Marş Yazma ve Besteleme Yarışmalarına katılma şartları: a) Genel şartlar 1. İçeriğinde Eskişehirspor un tarihini ve başarılarını anlatan, yöneticilerin, sporcuların, çalışanların, Eskişehirspor un tüm sevenlerinin ve taraftarlarının büyük çoşku ile katılabileceği, kolay söylenebilir, akılda kalabilir ve anlaşılabilir bir söz ve müziğinin olması, 2. Toplumumuzun ahlaki değerlerini zedeleyecek içerikte sözlerin olmaması, 3. Türk Dili ve imla kurallarına uygun olarak yazılması, 4. Yarışmaya gönderilen eserlerin daha önce herhangi bir yarışmaya katılmamış ve yayınlanmamış olması, 5. Sözlerde ve müziklerde herhangi bir şekilde alıntı yapılmamış olması 6. Eserlerin kapalı zarf içerisinde elden ya da kargo ile Eskişehirspor Kulübüne teslim edilmesi, 7. Eserlerin noterden tasdikli olması, 8. Eserlerin CDye kaydedilmesi, sözlerin ayrıca A4 kâğıdına, Times New Roman yazı karakterinde 12 punto büyüklüğünde bir sayfayı geçmeyecek şekilde yazılması, 9. Yarışmacının adının, soyadının eserin yazılı olduğu sayfanın arka yüzüne yazılması ve imzasının atılması, 10. Yarışmanın herkese açık olması.

4 b) Özel şartlar 1. Yarışmada dereceye girenlere ilan edilen ödül dışında her ne ad altında olursa olsun başka bir hak ödemesi yapılmayacaktır. 2. Yarışmada derece alan eserlerin tüm yasal hakları Eskişehirspor Kulübü ne ait olacaktır. 3. Birinciliğe layık eser bulunamazsa nasıl bir yol izleneceğine Eskişehirspor Yönetim Kurulu karar verecektir. Yarışma Süresi ve Süreye Uyma Zorunluluğu Madde 6: Yarışmaya katılma süresi yarışmanın ilan edildiği tarihte başlar ve 1 Nisan 2015 günü saat da sona erer. Değerlendirme Madde 7: Yarışmacının değerlendirilmesi esnasında, jüri üyeleri birbirlerinin puanlamalarını göremeyecek mesafede ayrı otururlar. Değerlendirme yaparken konuşmazlar. Yarışma esnasında; jüri üyeleri, diğer jüri üyelerine hiçbir konuda müdahalede bulunamazlar ve değerlendirme masasını terk edemezler. Her jüri üyesinin bir oy hakkı vardır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Değerlendirmede jüri üyelerinin verdiği puanların en düşük ve en yüksek birer puanları silinerek diğer puanların basit aritmetik ortalaması alınır. Yönergede belirlenen koşullara uygun olarak teslim edilen eserler Jüri tarafından değerlendirilecek ve ön elemeler yapılacaktır. Elemeyi geçen eserler Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih, yer ve saatte kamuoyuna açık olarak seslendirilecek ve dereceye girenler belirlenecektir. İtiraz Madde 8: Yarışmalara itiraz Yarışma Yürütme Kurulu na yapılır. İtiraz etme süresi, kesin sonuçların açıklanmasında sonra 3 gün içinde yapılması gerekir. İtiraz süresini geçen talepler reddedilir. Yarışma Yürütme Kurulu, Jüri Üyeleri ile birlikte itirazları değerlendirir ve sonucu ilan eder. Jüri üyelerinin düzenlenen yarışmalara katılan yarışmacılarla herhangi bir bağlantısının bulunmaması esastır. Yarışmaya itiraz, ekteki dilekçe örneğine uygun olarak yapılır. Örnek dilekçeye uygun olmayan itirazlar işleme konulmaz.

5 Yarışma sonuçlarının incelenmesinde; yarışma yönergesinde belirtilen hususların dışında bir uygulama tespit edildiği takdirde, Eskişehirspor Yönetim Kurulu durum değerlendirmesi yapar ve kararını ilan eder. Jüri üyelerinin vermiş oldukları puanlar kesindir. Puanlara itiraz edilemez. Ödüller Madde 9: Dereceye giren Yarışmacılara; Birinciye : TL İkinciye : TL Üçüncüye : TL Ödül verilecektir. İlk üç derecede alınan dereceler, birden fazla yarışmacı tarafından paylaşılır ise ödül ilgili yarışmacılar arasında eşit olarak dağıtılır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Kurullar Yarışma Yürütme Kurulu Üyeleri ve Görevleri Madde 10: Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Yalçın başkanlığında Basın Sözcüsü Fatih Sezer, İdari Asbaşkan Mustafa Akgören ve Kulüp CEO su Mehmet Çetin den oluşur. Görevleri ise; 1. Yarışmaya katılacak yarışmacıları tutanakla tespit etmek, 2. Yarışmaya katılacak adaylara, yarışma yönergesini açıklamak ve yönergede belirtilen hususlara uyulmasını sağlamak, 3. Yarışmada görev yapacak jüri üyeleri ve diğer görevliler için gerekli olan malzemeleri, değerlendirme belgelerini benzeri malzemeleri temin etmek, 4. Yarışma sonunda; puan cetveli, yarışma sonuç formu ve benzeri belgeleri imzalamak ve Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanına sunmaktır.

6 Yarışma Jürisi Üyeleri ve Görevleri Madde 11: Yarışma jürisi, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanınca görevlendirilen şu üyelerden oluşur. Cem MANSUR Prof.Dr. Gülen Ege SERTER Prof. Dr. Cihat AŞKIN Prof. Dr. Mesut İKTU Doç.Dr. Şenol Aydın Metin Erkaya İbrahim Eldem Özgün UĞURLU Saim Günal Murat NAS Murat DİRİ Uğur Kürkçüoğlu Ali Ulusoy Orkestra Şefi A.Ü. D.K İTÜ-D.K M.S.Ü- D.K A.Ü.-D.K Yön. Kur. Üyesi Yön. Kur. Üyesi Müzik Sanatçısı Müzik Sanatçışı ESKOD Üyesi ETB Üyesi Bando ESES Bando ESES Görevleri ise; 1. Yarışmaya katılan eserlerin değerlendirilmesine esas teşkil edecek puanlama kriterlerini belirlemek, 2. Yarışmaya katılan tüm adayların eserlerini yönerge çerçevesinde güfte ve beste açısından ön değerlendirmesini yaparak halka açık olarak seslendirilecek olan eserleri belirlemek, 3. Son aşamada birinci, ikinci ve üçüncü olan eserleri belirlemek, 4. Dereceye giren eserleri kapalı zarf ile Yarışma Yürütme Kurulu Başkanına vermek, 5. Yarışma sonuçlarına itiraz halinde Yarışma Yürütme Kurulu ile birlikte itiraz değerlendirme çalışmasına katılmaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

7 Çeşitli Hükümler Madde 12: Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanlığınca yapılan Eskişehirspor 50.Yıl Marşı Yarışması nın her safhasında bu yönergede belirtilen hususlara uyulması zorunludur. Yönergede belirtilmeyen ya da yoruma açık bulunan tüm hususlarda Yarışma Yürütme Kurulu karar vermeye yetkilidir. BEŞİNCİ BÖLÜM Yürürlük ve Yürütme Yürürlük Madde 13: Bu Yönerge, Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanının bildirdiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 14: Bu Yönerge hükümlerini Eskişehirspor Yönetim Kurulu Başkanı yürütür. EK: 1

8 İTİRAZ DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ YÜRÜTME KURULU BAŞKANLIĞINA İtiraz Edenin Adı Soyadı: İtiraz Konusu : İtirazın gerekçesi: İtirazın Dayandığı Yönerge Maddesi: Talep.... Tarih İmza

Hakem Yönergesi - 2 -

Hakem Yönergesi - 2 - HAKEM YÖNERGESİ Hakem Yönergesi - 2 - İÇİNDEKİLER GENEL HÜKÜMLER 5 1. AMAÇ 5 2. KAPSAM 5 3. DAYANAK 5 4. TANIMLAR 5 HAKEM KURULLARI 6 5. MERKEZ HAKEM KURULU (MHK) 6 5.1. Kuruluşu 6 5.2. Kurul Üyelerinde

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DİŞHEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ Uzmanlık Eğitim Öğretim ve Sınav Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı; Karadeniz Teknik

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı; küçük ve orta ölçekli işletmelerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması, işletmelerin proje yapabilme

Detaylı

ETİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve TANIMLAR

ETİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve TANIMLAR ETİK KURULU TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ ve TANIMLAR MADDE 1 AMAÇ Bu talimat Üniversite Sporları Camiası nda etik değerlerin korunmasını ve bu değerlere toplumsal duyarlılığın artmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak T.C. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç Madde 1 Bu yönergenin amacı; bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle üniversite

Detaylı

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik

www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik www.pwc.com.tr Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik Birinci Bölüm Amaç,

Detaylı

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GSD Holding Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin amacı; GSD Holding Anonim Şirketi genel kurulunun çalışma esas ve usullerinin, Kanun, ilgili mevzuat ve esas

Detaylı

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu,

d) Hakem Heyeti: Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyetini, e) Kanun: 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanununu, Türkiye Bankalar Birliği Müşteri Şikayetleri Hakem Heyeti Tebliği ile Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Sözleşmeler Tebliğine Aykırılık Başvurularını Değerlendirme Komisyonu Çalışma Esas ve Usulleri Amaç

Detaylı

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ

BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ BEZMİÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Bezmialem Vakıf Üniversitesi

Detaylı

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ 8.1.6. SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Seri: VIII, No: 34) (11/8/2001 tarihli ve24490 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C EGE ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1-(1) Bu Yönergenin amacı, Ege Üniversitesi yaz okuluna ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ARASINDA ÖĞRENCİ VE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞİŞİM PROGRAMINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Yükseköğretim Kurumları

Detaylı

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 29 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28986 YÖNETMELİK Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MUSTAFA KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ ÖN LĐSANS VE LĐSANS ÖĞRETĐM VE SINAV YÖNETMELĐĞĐ (YENĐ) BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi fakülte,

Detaylı

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği Yönetmelik İçişleri Bakanlığından: İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği 09/10/2005 Tarih ve 25961 Sayılı Resmi Gazete BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER

FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER FUTBOL İL TEMSİLCİSİ VE İL TERTİP KOMİTELERİ TALİMATI BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER AMAÇ: MADDE 1- Bu talimat, illerdeki futbol faaliyetlerini yürütmek, futbolun gelişmesini sağlamak, futbolla ilgili kişi ve

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28772

Resmî Gazete Sayı : 28772 21 Eylül 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28772 YÖNETMELİK Abant İzzet Baysal Üniversitesinden: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME VE ATANMA KRİTERLERİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; Marmara Üniversitesinin öğretim üyelerinin akademik

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Eskişehir Odunpazarı Belediyesi İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi T.C. ESKİŞEHİR ODUNPAZARI BELEDİYESİ İÇ KONTROL VE ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ 31 Ekim 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28453 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ TEFTİŞ KURULU YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER TÜRKİYE MASA TENİSİ FEDERASYONU HAKEM TALİMATI BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Amaç Madde 1- Bu talimatın amacı, masa tenisi yarışmalarını yönetecek hakemlerle ilgili işlemlerde uygulanacak usul ve esasların

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK

KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK 4015 KAMU GÖREVLERİNE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN YAPILACAK SINAVLAR HAKKINDA GENEL YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 18/3/2002 No:2002/3975 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965 No:657 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI

TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ'NE İLK DEFA ATANACAKLAR İÇİN ZORUNLU YETERLİK VE YARIŞMA SINAVLARI İÇ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Madde 1 Bu İç Yönetmelik; 5590 sayılı Kanunun 2567 sayılı Kanunla

Detaylı

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK

2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ HAK EDİNİMİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 16 Ağustos 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28386 Ekonomi Bakanlığından: YÖNETMELİK 2644 SAYILI TAPU KANUNUNUN 36 NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ ŞİRKETLERİN VE İŞTİRAKLERİN TAŞINMAZ MÜLKİYETİ VE SINIRLI AYNÎ

Detaylı

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TARIMSAL YAYIM VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ UYGULAMA ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler konusundaki

Detaylı

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1

İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 İstanbul Bilgi Üniversitesi Kredili Lisans ve Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ne Tâbi Öğrencilerin Üniversite İçi Yatay Geçiş Yönergesi 1 Kabul eden makam, tarih ve sayı : Akademik Kurul, 30.06.2009,

Detaylı