MSB TANITIM SUNUMU MAYIS ĠletiĢim : Yüksel YALÇIN -Yönetim Temsilcisi Arif KARAYAKA-Ankara Bölge Müdürü.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MSB TANITIM SUNUMU -1 22 MAYIS 2008. ĠletiĢim : Yüksel YALÇIN -Yönetim Temsilcisi Arif KARAYAKA-Ankara Bölge Müdürü. www.oztiryakiler.com."

Transkript

1 MSB TANITIM SUNUMU MAYIS 2008 ĠletiĢim : Yüksel YALÇIN -Yönetim Temsilcisi Arif KARAYAKA-Ankara Bölge Müdürü

2 y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

3 ġirket Profili: Faaliyet konusu: Endüstriyel mutfak cihazları ve ekipmanlarının tasarımı, projelendirilmesi ve üretimi ve satıģı y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

4 ġirket Profili: KuruluĢ Tarihçesi: Ġlk Tescil Tarihi : 21 Haziran 1958 Koll. ġirket KuruluĢu : 26 Mart 1973 A.ġ. KuruluĢu : 24 Şubat 1982 Y a r ı m a s ı r l ı k b i r i k i m, d e n e y i m.. y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

5 Öztiryakiler VĠZYON Sektörde dünyada ilk 10 da yer almak MĠSYON Tüm çalışanlarımızla, Müşteri beklentilerini maksimum seviyede karşılamak, kalitede ve hizmette süreklilik temin etmek Topluma ve çevreye sürekli katma değer sağlamak.

6 ġirket Profili: Öztiryakiler, gruba bağlı 11 Ģirketi ve 1000 i aģkın çalıģanı ile sektörünün Türkiye deki ve dünyadaki öncülerindendir.. Öztiryakiler, 5 kıtada 98 ülkedeyiz *Avrupa ülkelerinin tamamı *Amerika(Kuzey Amerika-G.Amerika) *Uzak doğu (Thai-Çin) *Rusya ve Türk Cumhuriyetleri *Afika ülkelerinin büyük bölümü y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

7 MÜġTERĠ PROFĠLĠ Endüstriyel Mutfaklar ; Hotel Mutfakları - Fabrika Mutfakları - Pastane-Fırın Ekipmanları - Fast Foodlar(Zincir Fast Foodlar) - Restaurantlar - Askeri Mutfaklar - Hastane Mutfakları - Okul-Eğitim Kurum Mutfakları - Gemi Mutfakları - Açık Arazi Mutfakları(yeni) - y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

8 TAġINABĠLĠR ARAZĠ MUTFAĞI PATENTLİ ŞİMDİKİ REFERANSLARIMIZ GÜRCİSTAN IRAK ENDONEZYA MALEZYA ORDULARI *MSB TEKNİK HİZMETLERE SUNUM YAPILMIŞTIR Kerosen-Fuel ile çalışan brulör ile bu düzenek gemiler için adapte edilebilen patentli bir modelimiz mevcuttur. y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

9 ġirket Profili: GRUPTAKĠ ġġrketlerġmġz OZTIRYAKĠLER A.ġ AYMAK End. Mutfak Cihazları San. Ve Tic. A.ġ AYSBERG Soğutma Metal San. Ve Tic. A.ġ. BLANCO EKONOMA Mutfak ve Servis Ekipmanları A.ġ. EKONOMA SERVOTEL Mutfak ve Ser. Ekip. San ve Tic. A.ġ. ÖZMET Endüstriyel Mutfak Cihazları San. ve Tic. A.ġ. ÖZTĠRYAKĠLER GRUP End. Kaplama Sanayi ve Ticaret A.ġ. ÖZTĠRYAKĠLER MUTFAK OZTIINOX (Rusya) GUSTO GMBH (ALMANYA) OZTĠRYAKLER PORSELEN A.ġ.KARTAL-ĠSTANBUL y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

10 ġirket Profili: MEVCUT ÜRETĠM TESĠSLERĠMĠZ Beylikdüzü- Fabrika : m² Ozti Porselen : m² Bursa - Ekonoma : m² Antalya - Aymak : m² Topkapı : m² Kartal Porslen Üretimi : 3000 m² TOPLAM : m² y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

11 ġirket Profili: BÖLGE MÜDÜRLÜKLERĠ ve MAĞAZALARIMIZ (SHOWROOM VE DEPOLARIMIZ) Marmara Bölge Müdürlüğü(Ġstanbul) :1.600 m² Ġç Anadolu Bölge Müdürlüğü(Ankara) :1.000 m² Ege Bölge Müdürlüğü(Ġzmir) :2.260 m² Akdeniz Bölge Müdürlüğü(Antalya) :2.700 m² Fabrika Satış Mağazası(Outlet) :2.000 m² Bodrum Mağaza :1.000 m² Rusya(Moskova) :1.500 m² Kazakistan(Almaata) :2.500 m² Almanya(Stutgart) :1.000 m² TOPLAM : m² y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

12 Türkiye de 61 Yetkili Servisimiz, 52 SatıĢ noktamız mevcuttur y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

13 ġirket Profili: ĠNSAN KAYNAKLARIMIZ Çalışan Sayısı : 1057 Mühendis Sayısı : 58 Toplam Teknisyen : 174 y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

14 ġirket Profili: Ar-Ge Profilimiz: Mühendislik Ekibi :16 Teknik Ekip :18 Laboratuvar Ekibi : 4 Ortalama Tasarım-Geliştirme Projesi :62 adet/yıl Proje Partnerlerimiz : Ġstanbul Teknik Üniversitesi TÜBĠTAK KOSGEB Muhtelif ArGe Kuruluşları Sektörün en çok endüstriyel tasarım-f.model-patent sayısına sahibiz.. y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

15 TÜRKĠYEDE ĠLK 34 MARKA ĠÇĠNDEYĠZ y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

16 Kalite Sertifikalarımız: TOPLAM YATIRIM TUTARI: USD y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

17 Ürün Grupları: Ana Mutfak Ekipmanları Yardımcı Mutfak Ekipmanları Ekonoma Profesyonel 900 Seri PiĢirme Ekipmanları Banket masa Profesyonel 750 Seri TaĢıma Ekipmanları ve sandalyeler Profesyonel 650 Seri Gastronorm Kaplar Açık Büfe Soğuk Üniteler Hamur ĠĢleri Ekipmanları Housekeeping ekip. BulaĢıkhane Ekipmanları Arabalar TeĢhir üniteleri Evyeler Mutfak araç gereçleri Mutfak taģıma ve Hazırlık Ekipmanları Dekoratif AhĢap Servis Ekip. saklama araçları Servis Hatları Hijenik yer, kirli su gider hatları Salata Barları Yağ Toplama üniteleri

18 Ġhracat ta lider Her yıl 20 nin üzerinde yurtdıģı fuara katılmaktayız. Sektörümüzde en fazla ülkeye ihracat yapan firmayız. NORTH AMERICA U.S.A. CANADA MEXICO SOUTH AMERICA CUBA BRASIL CHILE URUGUAY AUSTRALIA AUSTRALIA GUADELOPE NEW CALEDONIA EUROPE GERMANY ALBANIA AUSTRIA BELGUIM BULGARIA ALGERIA CHEZC REP. DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE CROATIA HOLLAND ENGLAND IRLAND SPAIN SWEDEN SWITZERLAND ITALY N.CYPRUS KOSOVO LETONYA LITHUANIA HUNGARY MALTA MOLDOVA NORWAY POLAND PORTUGAL ROMANIA SLOVAKIA SLOVENIA SERBIA & M.N. BOSNIA HERSEK MACEDONIA GREECE ASIA AZERBEIDJAN U.A.E. BAHRAIN CHINA INDENOSIA GEORGIA INDIA HONG KONG IRAQ IRAN ISRAEL QATAR KAZAKISTAN KUVEYT LIBAN MALDIVES MALASIA RUSSIA SINGAPORE SRI-LANKA SYRIA SAUDI ARABIA UKRAINE JORDAN WIET-NAM TAIWAN AFRICA MAROCCO S.AFRICA LIBYA EGYPT TUNUSIA GHANA UGANDA

19 Kalite Politikalarımız: Toplam Kalite Yönetimi Ġlkelerine uymak. MüĢteri isteklerini kusursuz karģılayabilmek. Her birimde verimli eğitim programları uygulamak. Modern üretim teknikleri kullanmak. Tasarım ve AR-GE faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak. Etkin pazar araģtırmaları yapmak. Servis destek hizmetlerini yaygınlaģtırmak y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

20 Kalite Taahhütlerimiz: Tüm ürünlerimiz üretim hatalarına karģı 2 yıl garantilidir. Tüm ürünlerimiz kalite belgelidir MüĢteri Ģikayetlerine 24 saat içinde cevap verilir. y e n i l i k l e r i n ö n c ü s ü

21 Anahtar Teslim Projelerimiz (Yurt DıĢı) Kazak - Türk University KAZAKĠSTAN Kebab Hause RUSYA Khanzad Hotel IRAK La Lagune Hotel ĠSVĠÇRE Le Safari Restaurant ĠSVĠÇRE Lemar Shopping Mall KIBRIS Lowengraben Hotel - Luzern ĠSVĠÇRE Makyol Construction ARNAVUTLUK Marriot Hotel - ERĠVAN Minsk Hotel BEYAZ RUSYA Moscow Music Center RUSYA Moskow Restaurant (CryoImpex) - RUSYA Saray Restaurant ALMANYA Sheraton Hotel IRAK Snack Konya Restaurant Brussels- BELÇĠKA Uzbek Hotel ÖZBEKĠSTAN Victoria Hotel UKRAYNA Bowling City B.A.E. Tiara Beach Otel BULGARĠSTAN Naval Air Groupe Aır Base B.A.E. Rixos President Hotel-Astana KAZAKĠSTAN

22 YaĢayan Mutfaklar Hilton Konya Kırıntı Restoran

23 YaĢayan Mutfaklar Aija Otel BOSH

24 YaĢayan Mutfaklar

25 IKEA / Ġstanbul

26 IKEA / Ġstanbul

27 IKEA / Ġstanbul

28 Göz alıcı ikramlar

29 Göz alıcı ikramlar

30 YaĢayan Mutfaklar

31 YaĢayan Mutfaklar

32

33 Adres: Cumhuriyet Mah.Hadımköy yolu 1. km No:37 B.Çekmece-ĠSTANBUL Tlf : Faks: Web:www.oztiryakiler.com.tr E-posta:

34 Fabrika / Merkez : Öztiryakiler Madeni EĢya Sanayi ve Ticaret A.ġ. Üretim tesisleri Hadımköy / Ġstanbul

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası

ÜLKELER. Ticaret Sicil Numarası A.B.D. U.S.A. Vergi Numarası. Ticaret Sicil Numarası. AFGANİSTAN Afghanistan. Vergi Numarası A.B.D. U.S.A. AFGANİSTAN Afghanistan ALMANYA Germany AMERİKAN SAMOA American Samoa ANDORA Andorra ANGOLA Angola ANGUİLLA Anguilla ANTİGUA ve BARBUDA Antigua and Barbuda ARJANTİN Argentina ARNAVUTLUK Albania

Detaylı

Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme

Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme Otonom Sistemler Üzerine Bir İnceleme Bu çalışmada Internet üzerinde yönlendirme bilgisinin alışverişi için tanımlı Otonom Sistemler (Autonomous Systems) üzerine istatistiksel bilgiler verilmektedir. Internet

Detaylı

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir.

Paket Ücretlere kurulacak devre bedeli, müşteri adresinde kurulacak cihazlar ve numara başına sabit ücretler dahil değildir. 01/03/2015 3C1B Telekom Paket Dakika Tarifeleri, paketlere dahil olan ülkeler, ilgili arama kodları ve fiyatları aşağıda sunulmuştur. Tüm fiyatlara yasal oranlardaki %18 KDV ve %15 ÖİV dahildir. Paketler

Detaylı

Euler Hermes. Ticarette Rekabet Avantajınız: ALACAK SİGORTASI. Özlem Özüner, Euler Hermes. Kocaeli 10 Şubat 2014

Euler Hermes. Ticarette Rekabet Avantajınız: ALACAK SİGORTASI. Özlem Özüner, Euler Hermes. Kocaeli 10 Şubat 2014 Euler Hermes Ticarette Rekabet Avantajınız: ALACAK SİGORTASI Özlem Özüner, Euler Hermes Kocaeli 10 Şubat 2014 İçerik 1 Avrupa ve Türkiye Ekonomisi 2 Kocaeli: Ekonomi ve İhracata Bakış 3 Euler Hermes ve

Detaylı

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU

Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU Mutlu Yaşam Bölgesi Batı Akdeniz ISITMA - SOĞUTMA SİSTEMLERİ SEKTÖR RAPORU Aralık, 2012 ÖNSÖZ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Antalya, Isparta ve Burdur illerinin ekonomik kalkınmasını sağlamak amacıyla

Detaylı

II. ÇALIŞMA OTURUMU. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurumu 2.Başkanı

II. ÇALIŞMA OTURUMU. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Rekabet Kurumu 2.Başkanı II. ÇALIŞMA OTURUMU Başkan : Prof. Dr. Erdoğan ALKİN İstanbul Ticaret Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret Bölüm Başkanı 3. Tebliğ : Geçmişten Günümüze Türkiye Ekonomisinin Yapısal

Detaylı

Latin Amerika ve Arap Baharı

Latin Amerika ve Arap Baharı Latin Amerika ülkelerinin son yıllarda Arap ülkelerine olan ilgisinde bir artış gözleleniyor Latin Amerika ve Arap Baharı Latin America and Arab Spring Yrd Doç Dr Evren ÇELİK WILTSE TOBB-Ekonomi ve Teknoloji

Detaylı

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ANEL ELEKTRİK PROJE TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ *Bakü Olimpiyat Stadyumu Projesi II-14.1 SAYILI TEBLİĞE İSTİNADEN HAZIRLANMIŞ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 1 Ocak 2014 31 Mart 2014 12.05.2014 1

Detaylı

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com

A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü. www.turkcoat.com ISTANBUL A Bridge Between East and West Do u ile Bat Aras ndaki Köprü www.turkcoat.com 3 rd Coatings, Inks, Adhesives, Sealants, Construction Chemicals, Production Technologies, Conference and Exhibition

Detaylı

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE

HAKKIMIZDA COMPANY PROFILE HAKKIMIZDA Erse 1996 yılında kurulmuştur. Koaksiyel, sinyal-kontrol, veri iletişim, haberleşme, halojensiz ve yangına dayanıklı kablolar, enstrüman, silikon, gemi kabloları ve müşteri talepleri doğrultusunda

Detaylı

TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ

TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ TÜRKĠYE ODALAR ve BORSALAR BĠRLĠĞĠ KASIM 2008 ĠĢbirliği Teklifleri Bülteninde, çeģitli ülkelerdeki firma ve kuruluģlardan TOBB a gönderilen ticari, mali ve teknik iģbirliği teklifleri duyurulmaktadır.

Detaylı

Yazı İşleri Özlem Has ozlem.has @turizmyatirimdergisi.com.tr. Yayın Danışmanı Erol Karabulut. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx

Yazı İşleri Özlem Has ozlem.has @turizmyatirimdergisi.com.tr. Yayın Danışmanı Erol Karabulut. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx İÇİNDEKİLER 8 10 İsmail Darcan Boytek Reçine Boya ve Kimya San. Tic. A.Ş. Genel Müdürü Adnan Özsoy Gorrion Hotel İstanbul Turizm Direktörü Sunuş...4 Otel Profili...6-7 Röportaj / İsmail Darcan / Boytek

Detaylı

FAALİYET RAPORU 2013

FAALİYET RAPORU 2013 FAALİYET RAPORU 2013 İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA ANEL ELEKTRİK 1 Biz Kimiz? 1 Anel Elektrik 2 İştirakler 4 Hedefler 5 Ne İş Yapıyoruz? 5 Taahhüt 6 Enerji 6 Elektronik 6 Gayrimenkul 7 Nerede Çalışıyoruz? 7

Detaylı

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ

ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ANKARA DEMİR VE DEMİR DIŞI METALLER İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2013 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 28 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

T rizm Sektörünün Dünya ve Türkiye de Önemi ve Geliş Türkiye de Önemi ve Geli me

T rizm Sektörünün Dünya ve Türkiye de Önemi ve Geliş Türkiye de Önemi ve Geli me Turizm Sektörünün Dünya ve Türkiye de Önemi ve Gelişme Potansiyeli Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı 1 Dünyada Turizm, Ekonomi İçinde Çok Önemli bir Yere Sahip (veriler: WTCC-World

Detaylı

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ

ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011. BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ ĠLERLEME BĠLDĠRĠMĠ 2011 BĠRLEġMĠġ MĠLLETLER KÜRESEL ĠLKELER SÖZLEġMESĠ GELECEĞĠMĠZĠ ĠNġA EDĠYORUZ kaynaklarımızı ve enerjimizi geleceğe yönelttik Sürdürülebilir Kalkınma için temel attık, gelecek neslin

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU VE 2013 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Adnan DALGAKIRAN MAKINE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BIRLIĞI /MAKINE TANITIM GRUBU YÖNETIM KURULU BAŞKANI Saygıdeğer Üyelerimiz, Türk makine sektörü

Detaylı

Yazı İşleri Özlem Has ozlem.has @turizmyatirimdergisi.com.tr. Yayın Danışmanı Erol Karabulut. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx

Yazı İşleri Özlem Has ozlem.has @turizmyatirimdergisi.com.tr. Yayın Danışmanı Erol Karabulut. İletişim Tel: 0 212 278 77 41 pbx PROJE ORTAKLARI Beta Sistem City İklim Galeri Kristal Gelişim Elektronik Erbap Kamp Mlz. Ltd. Karşen Soğutma Netsa Kasa N. Büger Asansör Mac Dek. Mim. Müh. Kale Kilit Dış Ticaret Osmanlı Laser Öztiryakiler

Detaylı

HUCRE SAYI: 1. Beşiktaş Vodafone Arena Ulusoy Elektrik i Tercih Etti! KATENER SİSTEMLER ULUSOY ELEKTRİK GÜVENCESİYLE ÜRETİLİYOR

HUCRE SAYI: 1. Beşiktaş Vodafone Arena Ulusoy Elektrik i Tercih Etti! KATENER SİSTEMLER ULUSOY ELEKTRİK GÜVENCESİYLE ÜRETİLİYOR HUCRE ULUSOY ELEKTRİK YAYIN ORGANIDIR SAYI: 1 Beşiktaş Vodafone Arena Ulusoy Elektrik i Tercih Etti! KATENER SİSTEMLER ULUSOY ELEKTRİK GÜVENCESİYLE ÜRETİLİYOR ULUSOY ELEKTRİK A.Ş. HALKA ARZ EDİLDİ! İÇİNDEKİLER

Detaylı

2009 UN BİRİNCİSİ, 2010 A HIZLI BAŞLANGIÇ YAPAN MEKA İÇİN YENİ HEDEF: AVRUPA NIN EN BÜYÜĞÜ OLMAK

2009 UN BİRİNCİSİ, 2010 A HIZLI BAŞLANGIÇ YAPAN MEKA İÇİN YENİ HEDEF: AVRUPA NIN EN BÜYÜĞÜ OLMAK NİSANMAYISHAZİRAN2010 www.meka.com.tr MEKA BETON SANTRALLERİ KURUMSAL İLETİŞİM BÜLTENİ MEKA dan yeni ürün C20 MEKA, BAUMA 2010 DA MEKA, Dünya nın en önemli etkinliği olan Bauma 2010 Münih fuarında, yeni

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda...

İÇİNDEKİLER. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4. Genel Müdür Mesajı... 5. Yönetim Kurulu... 6. Üst Yönetim... 9. Hakkımızda... 01.01.2014 / 31.12.2014 İÇİNDEKİLER Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı... 4 Genel Müdür Mesajı... 5 Yönetim Kurulu... 6 Üst Yönetim... 9 Hakkımızda... 12 Üretim Tesisleri... 14 Şirketin Sermaye Yapısı ve

Detaylı

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz,

ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU. Sayın Üyelerimiz, ORTA ANADOLU MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ 2010 YILI YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU Sayın Üyelerimiz, Birliğimizin 6 Nisan 2010 tarihinde yapılan 2009 Yılı Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu. Vestel Beyaz Eşya: Geleceğe Odaklı

Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu. Vestel Beyaz Eşya: Geleceğe Odaklı Vestel Beyaz Eşya 2013 Faaliyet Raporu Vestel Beyaz Eşya: Geleceğe Odaklı İçindekiler Giriş 2 Özet Finansal ve Operasyonel Göstergeler 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Yönetim Kurulu 8 İcra Kurulu

Detaylı

TÜRKİYE ARAŞTIRMASI (2014)

TÜRKİYE ARAŞTIRMASI (2014) TÜRKİYE PAKET TUR PAZARI ARAŞTIRMASI (2014) RESEARCH (2014) AKTOB ARAŞTIRMA BİRİMİ YAYINLARI/ 2015-71 2 TÜRKİYE PAKET TUR PAZARI 2014 TÜRKİYE PAKET TUR PAZARI 2014 ARAŞTIRMASI RESEARCH 2014 İmtİyaz Sahİbİ/

Detaylı

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ

KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ KAMU HASTANELERİNDE SAĞLIK TURİZMİ VE TURİSTİN SAĞLIĞI UYGULAMA REHBERİ HAZIRLAYANLAR > Dr. Dursun AYDIN / T.C. Sağlık Bakanlığı (Sağlık Turizmi Koordinatörü) > Süreyya ŞEKER / T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık

Detaylı

Çalışma var! Faaliyet Raporu 2009

Çalışma var! Faaliyet Raporu 2009 Çalışma var! Faaliyet Raporu 2009 20 Kurum Profili ve Ortaklık Yapısı 22 Vizyon, Misyon ve Kurumsal Değerler 24 Dünyada ve Türkiye de İnşaat Sektörü 30 Kısaca Bilkent Holding 34 Kısaca Tepe İnşaat 40

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

Büyük keşifler tecrübe ve bilgi ile hayat bulur...

Büyük keşifler tecrübe ve bilgi ile hayat bulur... Büyük keşifler tecrübe ve bilgi ile hayat bulur... İçindekiler Başkan ın Mesajı Akfa Holding Hakkında Vizyon ve Misyon Kilometre Taşları Yurtdışı Ofisler & Hedef Pazarlar 7 9 10 11 12 Bilgi Grubu 14 Akfa

Detaylı

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI MAKİNE VE AKSAMLARI İHRACATÇILARI BİRLİĞİ MAKİNE TANITIM GRUBU 2014 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 1 Saygıdeğer Üyelerimiz, Makine sektörü 2014 yılında ihracatını yüzde 5,4 artırmış ve

Detaylı

Kurum Tanıtım Sunumu 2015

Kurum Tanıtım Sunumu 2015 Kurum Tanıtım Sunumu 2015 İçindekiler Koç Holding A.Ş. Arçelik A.Ş. Kısaca Arçelik A.Ş. Finansal Sonuçlar Markalar, Global Faaliyet Ağı ve Pazar Konumu Teknoloji ve Yenilikçilik Ödüller ve Başarılar Kurumsal

Detaylı