İFSAK Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İFSAK 2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER"

Transkript

1 İFSAK Dönemi Yönetim Kurulu Asıl Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER

2 TANJU AKLEMAN 1961 yılında Çanakkale'de doğdu yılında Ġ.T.Ü. Elektrik Fakültesi Elektronik ve HaberleĢme Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu yılları arasında Ġstanbul Üniversitesi ĠĢletme Fakültesi ĠĢletme Ġktisadı Enstitüsü'nde yüksek lisans eğitimi gördü yılları arasında özel bir Ģirkette yöneticilik yaptı yılından itibaren Elektrik Tesisat Mühendisleri Derneği nin yöneticisi ve aynı zamanda Ġstanbul Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi nde Öğretim Görevlisidir yılından beri Evrensel Kültür dergisinde fotoğraf ve sanat ile ilgili yazıları yayımlanıyor. Fotoğraf ile ilgilenmeye 1988 yılında baģladı yılında ĠFSAK a üye oldu yılında düzenlenen ulisfotofest in Düzenleme Kurulu nda yer aldı. ĠFSAK ta Zincirleme -1,2 ve 3 sergilerinin ve Dia Gösterisi YarıĢması nın yapılmasına öncülük etti yılları arasında ĠFSAK'ta, yılları arasında Fotogen Fotoğraf Sanatı Derneği nde, yılları arasında Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu nda Yönetim Kurulu üyesi, yılları arasında ise ĠFSAK Yönetim Kurulu BaĢkanı olarak görev yaptı. Ġfsak ta birçok fotoğraf sergisi ve projesinde olduğu gibi, 2012 yılında baģlayan 2013 yılında tamamlanan Ġnsan Hakları ve BarıĢ Günü, Engelliler Haftası, Dünya Tiyatrolar Günü projelerinde danıģmanlık yaptı yılında DanıĢmanlığını yaptığı projelere ait DO MĠ NO ve OLSA ĠYĠ OLURDU isimli sergiler ĠFSAK ta gerçekleģti. Halen Mussorgsky-Bir Sergiden Tablolar, Mekanları Tüketmek, Antikalar isimli projelerde danıģmanlık yapmaya devam ediyor. ĠFSAK Fotoğraf ve Sinema Dergisi nin Yazı ĠĢleri Müdürlüğü görevini yürütüyor.

3 Sergi ve Fotoğraf Gösterileri ; Enine Boyuna Ġstanbul, Fotoğrafla YaĢayanlar, Bu ġehr-i Ġstanbul, KarmakarıĢık, 86/86 Cumhuriyet ve ĠFSAK 50. Yıl Ġz Sergisi isimli karma sergiler, ĠFSAK 1. Ġstanbul Fotoğraf Bienali ne Oltada isimli projesi Fotoğraf Vakfı Etkinlikleri çerçevesinde Yontu-Yorum, Bu Dünyanın Halleri - kiģisel sergi Farklı mekan ve etkinliklerde Ġstanbul Ağrısı Fo Tags Fotoğraf Grubu olarak, Dografik, BaĢka Türlü Yüzler, Adada Sonbahar, Hem Uzak Hem Yakındır Ölüm, Eli Kanlı Bir Katildir Zaman O Hiç Sobeleyemediğimiz, Yontu-Yorum ve Sisli Bir Eylül Gecesi gibi fotoğraf gösterileri.

4 ALPARSLAN BERBER 1960 yılında Ġstanbul da doğdu. Ankara Üniversitesi ĠĢletme ve Finans Bölümü nden 1983 yılında mezun oldu. Fransa ve Ġtalya'da bu konularda çalıģmalarda bulundu. Bir özel sektör ihracat firmasında genel müdür olarak çalıģıyor. Türkiye Kızılay Derneği, Türkiye Finans Uzmanları Derneği ve Ġhracatçılar Birliği üyelikleri bulunuyor. Evli ve 2 çocuğu var. Ġngilizce biliyor yılından beri fotoğrafçılıkla ilgileniyor yılında Ġfsak üyesi oldu. Aynı zamanda Galata Fotoğrafhanesi ve Photo World üyesidir. Aktüel Arkeoloji Dergisi nde gezi ve fotoğraf üzerine yazıları yayımlanıyor. Ġfsak bünyesindeki belgesel fotoğraf projelerinde bulundu. Ayrıca, Ġfsak dıģında fotoğraf projelerine katıldı. Karma sergi ve fotoğraf gösterilerinde fotoğrafları yer aldı. Nikos Economopoulus'un, 2013 yılında Ġstanbul'daki belgesel fotoğraf atölye çalıģmalarında bulundu. Bireysel olarak son iki yıldır, Ġpekyolu ve Selçuklu eserleri üzerine belgesel çalıģmalarına devam ediyor. Ayrıca halen devam eden Ġfsak taki farklı projelerde fotoğraf üretiyor.

5 ZELĠHA ÇENGERME 1961 yılında Ankara da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi-Genel Türk Tarihi Bölümü'nden mezun oldu. Ankara Üniversitesi Türk Inkılap Tarihi Enstitüsü'nde yüksek lisans yaptı. Halen Ġstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Bilgi ĠĢlem'de programcı olarak çalıģıyor yılında Ġfsak üyesi oldu. Ġfsak ta, Dünya Tiyatrolar Günü, Domino gibi projelere ait sergi ve fotoğraf gösterilerinde fotoğrafları yer aldı yılında Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü'nden mezun oldu. Halen Ġfsak ta devam eden Mekanları Tüketmek ve Antika isimli projelerde yer alıyor.

6 EVREN HAMġĠOĞLU 1981 yılında Ġstanbul da doğdu. Anadolu Üniversitesi ĠletiĢim Fakültesi nden mezun oldu. Üniversite yıllarından bu yana fotoğraf ile amatör olarak ilgilendi yılından beri profesyonel olarak fotoğrafçı. Kendi stüdyosunda ürün, reklam ve katolog görselleri, reklam tanıtım filmleri ve prodüksiyonları yapıyor, web tasarımı ve grafik tasarım desteği veriyor. Lee Cooper, Triko Mısırlı, Bilstore, Fred Perry gibi bir çok marka için çekimler yaptı. Ayrıca yine bir çok firma için e-ticaret görselleri üretiyor yılından bu yana Ġfsak üyesi, ayrıca Ġfsak 160. Dönem Kursiyeri. Ġfsakta Stüdyo Fotoğrafçılığı Workshopu ve IĢıkla Boyama atölyelerini düzenledi. Halen Ġfsak eğitim biriminde eğitmen yardımcısı olarak görev yapıyor.

7 ESĠN KOÇ 1966 yılında Diyarbakır da doğdu. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ĠĢletme bölümünden 1989 yılında mezun olduktan sonra özel bir bankada çalıģmaya baģladı yılında emekli oldu yılları arasında Sabancı Vakfı nın Kadın GiriĢimcileri Destekleme Programı nda kadın giriģimcilere finans danıģmanlığı yaptı. GETEM ile yürütülen Sesli Kitap projesinin, çalıģtığı bankada organizasyon ve koordinasyonunu yürüttü. Temel Fotoğraf Eğitimi ni 2006 yılında, çalıģtığı bankanın fotoğraf kulübünde aldı. Yine kulübün karma sergilerinde fotoğrafları sergilendi. Fotoğraf ve Sosyal Sorumluluk Kulüpleri nin yönetim kurullarında görev yaptı. ÇeĢitli kitap ve dergilerde fotoğrafları yayımlandı. Ulusal ve uluslararası yarıģmalarda sergilenen fotoğrafları var yılında YaĢayan Ġstanbul isimli kiģisel sergisi gerçekleģti. Yine 2010 yılında Ġfsak üyesi oldu yılında etkinlik biriminde görev yaptı. Ġfsak karma projelerinde fotoğrafları sergilendi / gösterilerde yer aldı yılında Doğa DireniĢçileri, 2013 yılında Çocuk Gelinler adlı kiģisel fotoğraf gösterileri gerçekleģti yılında AFSAD ın ġiddet temalı sergisinde Çocuk Gelinler ile ilgili fotoğrafları yer aldı. Nisan 2013-Mart 2014 tarihleri arasında BeĢiktaĢ Belediyesi Engelli Koordinasyon Merkezi nde temel fotoğraf eğitmenliği yaptı. Halen aktif olarak fotoğraf projelerinde yer alıyor, kendi projelerini hazırlıyor ve ĠFSAK Fotoğraf ve Sinema Dergisi nin yayın kurulunda görev yapıyor. Ġkinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü ne devam ediyor. ĠTÜ Mimarlık Fakültesi nde Ersin Alok un asistanı olarak temel fotoğraf dersi veriyor.

8 LÜSET MAÇORO 1963 yılında Ġstanbul da doğdu yılında Saint Michel Fransız Lisesi niden ve 1988 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektronik Bölümü nden ve 2012 yılında Haliç Üniversitesi GSF Fotoğraf ve Video Bölümü nden mezun oldu yılları arasında özel banka ve Ģirketlerde görev yaptı. Ġyi derecede Ġngilizce ve Fransızca biliyor. Evli ve 2 çocuğu var. Sanat çalıģmalarına Heykel Atölyesi ile baģladı yılları arasında heykel ve takı tasarım atölyelerine katıldı yılında Muammer Yanmaz Atölyesi nde fotoğraf dersleri aldı yılında Ġnter Model DıĢavurumcu Sanatlar ve Yaratıcılık sertifika programına katıldı yılında Takı ve Heykellerle Birlikte ve BeĢiktaĢ Beldiyesi Sanat Galerisi nde kiģisel fotoğraf sergileri gerçekleģti yılında Ġfsak a üye oldu yılında Tanju Akleman ın proje danıģmanlığını yaptığı DO MĠ NO isimli karma sergide fotoğrafları yer aldı. Halen Ġfsak ta açılan atölyelerde fotoğraf projelerine devam ediyor.

9 SÜREYYA ÖZCAN 1960 yılında Ġstanbul da doğdu. Galatasaray Lisesi ve ĠTÜ ĠĢletme Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu. 3 yıl çeģitli kuruluģlarda 23 Yılda Akbank Bilgi Teknolojileri nde geçen çalıģma hayatının son 12 senesinde proje yöneticisi ve analitik rapor tasarımcısı olarak çalıģtı yılında analog makinalar ile baģlayan fotoğraf merakı, 2008 yılında ĠFSAK ile tanıģması sonrası daha da anlam kazandı yılından itibaren eğitim biriminde çalıģmaya baģladı. Projelerde danıģmanlık yaptı yılında Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili projede danıģmanlık yaptı yılları Ġfsak Yönetim Kurulu nda görev yaptı. Halen eğitim biriminde eğitmen olarak görev yapıyor.

10 HÜSEYĠN TURGUT 1966 yılında Samsun Bafra da doğdu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Bölümü Grafik Ana sanat dalında lisans yaptı. Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü nü bitirdi yılında reklam grafiği üzerine ilk kiģisel sergisini Samsun da açtı. Aynı yıl Ulusal AfiĢ YarıĢması nda ilk ödülünü aldı te resim öğretmeni olarak çalıģmaya baģladı. Aynı zamanda çeģitli ajanslarda grafikerlik, sanat yönetmenliği, dijital medya yönetimi ve grafik bölüm yöneticiliği yaptı. Halen bir lisede resim öğretmeni olarak çalıģıyor. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü Kitap Yazma Komisyonu nda tasarımcı ve sanat danıģmanı olarak görev yapıyor. Fotoğrafa 1993 yılında üniversite yıllarında baģladı. Birçok ortak sergilere katıldı. ÇeĢitli yerlerde fotoğraf gösterileri yaptı. YarıĢmalarda aldığı ödüller var. KiĢisel projesi için fotoğraf çekmeye devam ediyor.

11 RIDVAN TÜRKER 1975 yılında Bursa MustafakemalpaĢa da doğdu. Fotoğrafla tanıģması, uzun yıllar iģ yaģamı boyunca sendika ve çalıģma yaģamında haklar ve özgürlükler, toplumsal mücadele alanlarında aktivist olarak mücadele ettiği dönemde baģladı.aynı dönem bir baģka sanat dalı olan tiyatro ile de Tiyatro Manga dan aldığı temel eğitimle sokak tiyatrosu ve Ģiir draması yaptı. Ġfsak'ta 2012 baģında aldığı temel eğitimle birlikte derneğe üye oldu. Halen serbest fotoğraf muhabiri olarak çalıģıyor. Aynı zamanda ticari fotoğrafçılıkla uğraģıyor. Bu iki alanda da internet üzerinden piaphotos.com (haber,belgesel - fotoröportaj fotoğrafçılığı) ile mirdore.com (ticari fotoğrafçılık) sitelerinin kurucusu ve ortağıdır. Fotoğraf sanatının kendine özgü görsel-estetik dilinin, bir iletiģim aracı olarak yaģadığımız dünyada ve ülkemizde çevre sorunundan özgürlüklere, etnik-cinsel aidiyetlerden insanın kendine yabancılaģmasına kadar bir çok alanda yol açıcı, dönüģtürücü olabileceğini görüyor ve fotoğraf ile bu yoldan yürüyor. Ġfsak ta Fotoğraf Her Yerde sergisi yanında; 1 Mayıs, Dünya Tiyatrolar Günü, Diren Gezi Parkı, Ey Özgürlük isimli projelere katıldı yılında Ayaklar BaĢ Olunca GREIF KiĢisel Gösterisi (Ġfsak /Salt Galata/Galata Fotoğrafhanesi) gerçekleģti.

12 ĠSMAĠL VATANSEVER 1967 yılında Ġstanbul da doğdu. Ġstanbul ġehremini Lisesi nden mezun oldu. Tekstil sektöründe acentelik faaliyeti gösteren bir Ģirkette çalıģıyor. Halen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü nde öğrenimine devam ediyor. ĠFSAK 169. Dönem Temel Fotoğraf Seminerine katıldı ve 2012 de ĠFSAK üyesi oldu. World Press Photo '13 "ġehir ve Sanat" konulu Fotomaraton YarıĢmasında mansiyon ödülü aldı. Dernek bünyesinde yürütülen çeģitli fotoğraf sergi - projelerinde yer aldı; "Seyyar" ~ 169. Dönem Proje Sergisi (Ekim '12) "Kitap Sevgisi ve Kütüphaneler" ~ Kütüphaneler Haftası (Mart '13) "Silah Ticareti ve SavaĢlar" ~ Dünya BarıĢ Günü (Eylül '13) "Diren Gezi Parkı Geliyorum" ~ Gezi Parkı Projesi (Kasım '13) "Ey Özgürlük" ~ Dünya Ġnsan Hakları Günü (Aralık '13) "Ne Çektin Be ArkadaĢım!" ~ Belgesel Proje Grubu Gösterisi (Ocak '15) Derneğin Belgesel Proje grubunda fotoğraf çalıģmalarına devam ediyor.

13 MEHMET BURAK ZÜLFĠKAR 1977 yılında Ġstanbul da doğdu. Anadolu Üniversitesi Ġktisat Fakültesi nden mezun oldu. Sermaye Piyasaları ve Borsa Uzmanı olarak finans Ģirketlerinde görev yaptı yılına kadar tekstil sektöründe faaliyet gösteren aile Ģirketinde koordinatör, ayrıca özellikle perakende sektöründe orta ve üst kademe yönetici olarak iģ geliģtirme ve franchise departman sorumlulukları üstlendi. Hobi olarak analog makine ile baģladığı Fotoğraf hayatına 2012 yılında ĠFSAK bünyesinde tamamladığı Temel Fotoğraf Eğitimi ile devam etti yılında Ġstanbulda ilki yapılan 1.Uluslararası Ġstanbul Mim Festivali'nin tanıtım ve performans fotoğraflarını çekti. 23.Ġfsak Fotoğraf Günlerinde Belgesel grubunda çalıģtı.alessio Romenzi ve Özcan Yurdalan Belgesel Fotoğraf Atölyelerini tamamladı. Birçok karma fotoğraf sergisinde ve Video projeksiyon gösterilerinde fotoğraflarıyla katılımcı oldu. Halen serbest fotoğraf muhabiri olarak çalıģıyor. Pia Photos (Sıcak Haber, belgesel-fotoröportaj) ile Mirdore Ajans ın (ticari fotoğrafçılık) kurucusu ve ortağıdır. Ġspanyol SOONĠmage ve We Photos Ġstanbul temsilcisidir. Halihazırda kiģisel fotoğraf projeleri sürmekte olup, Ġfsak bünyesinde farklı atölyelerde fotoğraf üretmeye devam ediyor.

14 İFSAK Dönemi Yönetim Kurulu Yedek Aday Listesi ÖZGEÇMİŞLER

15 GÜLTEKĠN ALKURT 1963 yılında Ġstanbul da doğdu. Deniz Astsubay Makine Sınıf Okulu nu bitirdi yılında görev yaptığı Deniz Kuvvetleri nden istifa ederek ayrıldı yılında sportif olarak dağcılığa baģladı. Dağcılık Federasyonu nun düzenlediği, Ġleri Buzul TırmanıĢ Eğitimi de olmak üzere birçok eğitim ve kamplara katıldı. AKUT Arama ve Kurtarma Derneği ne 1998 yılında üye oldu. Derneğin Karar Grubu nda bulunarak, Akut un Misyon ve Vizyonunu belirleyen çalıģmalara katıldı. Depremlerde, dağ ve doğa kazalarında ekip lideri olarak arama - kurtarma çalıģmalarında bulundu yılları arasında doğa turizmi acentası iģletti. Ticari gemilerde vardiya mühendisi olarak çalıģtı. Aynı zamanda çeģitli turizm acentelerine bağlı olarak dağ ve doğa yürüyüģü rehberliği yaptı yılında emekli oldu. Evli ve iki çocuğu var. Fotoğrafla bilinçli olarak tanıģması 1985 yılında Ġfsak ta katıldığı kurs ile oldu yılına kadar Ġfsak Sergi ve Gösteri biriminde çalıģmalarda bulundu. Ġlk olarak Ġfsak üyeleri ile birlikte 1988 yılında Kaçkarlar konulu fotoğraf sergisini açtı. Sonrasında çeģitli karma sergilerde fotoğrafları yer aldı. Dz. K.K. lığı Foto Film Merkezi nde Fotoğraf ve Video eğitimi aldı. Dağlar konusu altında çeģitli yerlerde dia gösterileri yaptı. Bir süre Yapı Kredi Yayınları nın çıkardığı AkĢamlık Dergisi nde doğa ve fotoğrafla ilgili kitaplar hakkında yazılar yazdı. Ansiklopedya adlı dijital yayıncı kuruluģun çeģitli projelerinde fotoğraf ve yazılarıyla katkıda bulundu ve bulunmakta. EczacıbaĢı yıllıklarında fotoğrafları yer aldı. ÇeĢitli yarıģmalarda derece ve sergileme alan fotoğrafları oldu. Bunların arasında en çok önem verdiği 2014 yılında, Umut Vakfı nın açtığı bireysel silahsızlanma ile ilgili fotoğraf yarıģmasında aldığı birincilik ödülü oldu. Ġfsak Ġnsan Hakları Günü kapsamında Gezi ve Ses-sizlik projelerine katıldı. Ġktisat Fakültesi Mezunları Cemiyeti Fotoğraf Kulübü kurulmasına katkıda bulundu ve burada eğitim faaliyetlerini devam ettiriyor.

16 SERPĠL ARDA 1966 yılında EskiĢehir de doğdu. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ġngilizce Bölümü nden 1986 yılında mezun oldu. Çok iyi derecede Ġngilizce ile baģlangıç seviyesinde Almanca ve Fransızca biliyor. Bekar ve 21 yaģında bir erkek çocuğu var dan beri Etiler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (eski adı Etiler Otelcilik) nde Ġngilizce Öğretmeni olarak çalıģıyor. Son on yıldır okulun AB projeleri ve uluslararası iliģkiler sorumlusu olarak görev yapıyor. Alanıyla ilgili değiģik kurumlardan çeģitli eğitimler aldı, çok sayıda konferans, seminer ve toplantıya katıldı. Bunlardan en önemlileri; AB Projeleri, Proje Yönetimi Döngüsü (AB Eğitim ve Gençlik Programları BaĢkanlığı-Ulusal Ajans, MEB, Projeler Koordinasyon Merkezi BaĢkanlığı), AB ve Diğer Hibe Fonlarına Proje Yazımı Sertifika Programı (BahçeĢehir Üniversitesi Hükümet ve Liderlik Okulu), AB ve Entegrasyon (Ġstanbul Mülkiyeliler Vakfı), AB Projeleri Ġçin Koçluk Eğitimi (Boğaziçi Üniversitesi-YaĢam Boyu Eğitim Merkezi) dir. Görevi süresince 13 adet AB projesi (Leonardo da Vinci, Comenius, Erasmus+ vb.) yapıp, yönetti. Halen Avrupa nın 44 ülkesinden 430 okulun üye olduğu Avrupa Otelcilik ve Turizm Okulları Birliği (AEHT) nin Türkiye temsilciliğini yürütüyor. Ayrıca 18 okuldan oluģan Avrupa Ağırlama ve Konaklama Okulları Network (CHASE) ü üyeliğini de yürütmekte. CHASE Network ün yönetim kurulunda fotoğrafçı olarak görev alıyor ve her yıl farklı bir ülkede gerçekleģtirilen yıllık toplantıları fotoğraflıyor. Ġfsak 174. Dönem Temel Fotoğraf Semineri ne katıldıktan sonra, 2011 yılında Ġfsak a üye oldu. Emek, Yol ve Yolculuk, Bir Sergiden Tablolar (Mussorgsky), Ġnsan Hakları ve BarıĢ Günü gibi çeģitli fotoğraf projelerinde yer aldı. Halen Ġfsak taki projelerde fotoğraf üretmeye devam ediyor.

17 ĠHSAN TOLGA BÜYÜKADA 1973 yılında Ġzmit te doğdu yılında Trakya Üniversitesi Ziraat Fakültesi nden mezun oldu yılında tıbbi satıģ temsilcisi olarak iģ hayatına baģladı. Aynı sektörde kariyerine devam ediyor ve 2006 yılından beri Solgar Vitamin de çalıģıyor. Evli ve iki çocuğu var yılında 169. Dönem temel eğitimi ile Ġfsak la tanıģtı ve 2012 den beri Ġfsak üyesidir. Hobi olarak baģladığı fotoğraf, bu süre zarfında hayatında önemli bir yer teģkil etmeye baģladı. Ġfsak ta belgesel ve sinema atölyelerine katıldı. Karma sergi ve fotoğraf gösterilerinde fotoğrafları yer aldı. Ġfsak projelerinde fotoğraf üretmeye devam ediyor. Fotoğraf dıģında, bisiklete binmeyi, film seyretmeyi ve Ģiir yazmayı seviyor.

18 MURAT COġKUNÇAY 1973 yılında Ġzmir de doğdu. Ġzmir 60.yıl Anadolu Lisesi ve ĠTÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü nden mezun oldu.bir gazetede editör olarak çalıģıyor. Ġyi derecede Ġngilizce biliyor yılında ĠFSAK ta temel eğitime katıldı ve dernek üyesi oldu yılları arasında Eğitim Biriminde görev yaptı. Praksis Fotoğraf Topluluğu ile; liselerde fotoğraf eğitimleri verdi, bu lislerde projelere danışmanlık yaparak sergilenmelerinde destek oldu, İfsak ta Fotoğraf V Söyleşileri ni düzenledi. Ayrıca birçok karma projede fotoğraf üretti. Halen Altan Bal ile birlikte ĠFSAK ta Belgesel Grup un danıģmanlığını yürütüyor.

19 EREN EVĠRGEN 1962 yılında Ġstanbul da doğdu yılında Uludağ Üniversitesi Turizm ĠĢletmecilik ve Otelcilik Yüksek Okulu ndan, 2014 yılında Anadolu Üniversitesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü nden mezun oldu yılına kadar turizm sektöründe üst düzey yönetici olarak çalıģtı. Ġngilizce ve Almanca biliyor yılı itibarı ile Üsküdar Halk Eğitim Merkezi nde Temel Fotoğraf Eğitimi veriyor. Yine 2011 Yılında Ġfsak a üye oldu. Kısa Film, senaryo ve diğer sinema seminerlerine katıldı ve 2014 yıllarında Üsküdar Halk Eğitim Merkezi nde karma sergilerde fotoğrafları yer aldı. Halen Ġfsak Sinema Birimi nde ve Ġfsak Fotoğraf ve Sinema Dergisi nin yayın ekibinde görev yapıyor. Devam eden fotoğraf ve sinema projelerinde yer alıyor.

20 MUSTAFA SALMAN 1969 yılında Malatya da doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Yüksek Okulu ndan 1989 yılında mezun olduktan sonra özel bir firmada çalıģmaya baģladı, 2000 yılından itibaren yine aynı firmanın mali müģavirliğini yapıyor. Fotoğrafa 1996 yılında BEKSAV da aldığı fotoğraf eğitimi ile baģladı. Ġkinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Bölümü nün ilk mezunlarındandır yılında Ġfsak a üye oldu. Ġki yıl eğitim birimi sorumluluğu yaptı ve halen eğitim birimine temel fotoğraf eğitmeni olarak destek veriyor. Fotoğrafa baģladığı ilk dönemlerde farklı fotoğraf yarıģmalarına katıldı ve çeģitli dereceler elde etti. BaĢta Ġfsak olmak üzere çeģitli karma fotograf sergilerinde yer aldı. Fotograf projelerinde danıģmanlık, jüri üyeliği yaptı. Farklı alanlarda sosyal sorumluluk projelerinin içinde yer aldı (Engelliler Derneği-Rotary Klüp v.s.) Halen siyah/beyaz filmle fotoğraf çekmeye devam ediyor.belgesel fotoğraf çalıģmalarından birinin fotoğraf çekim aģamaları bitmiģ, seçme ve sergileme aģamasındadır. Diğer belgesel fotoğraf çalıģması için fotoğraf çekimlerine devam ediyor.

21 BĠLĠMSEL TAġ 1982 yılında Ankara da doğdu. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü nden mezun oldu. Ġleri seviye Ġngilizce ve temel Almanca bilgisine sahiptir. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Anabilim Dalı yüksek lisans programında Mimari Fotoğraf ve Mimari Periyodikler konulu tez çalıģmasını sürdürmektedir. Tez kapsamında Türkiye deki profesyonel mimarlık dergilerinde yer alan yapı tanıtımlarında fotoğraf kullanımına dair yaklaģımları ve algısal etki yöntemlerini inceleyerek fotoğrafın yeniden üretim potansiyelini sorgulamaktadır. Profesyonel meslek hayatında Ġstanbul içinde ve dıģında çeģitli eski eserlerin restorasyon projelerini hazırladı. Serbest mimar olarak çalıģmaya devam etmektedir. KamulaĢtırma BilirkiĢiliği sertifikası vardır ve kamu davalarında bilirkiģi ünvanıyla görev almaktadır.mimarlar Odası Büyükkent ġubesi bünyesindeki EKA MBÇK (Eğitim ve Kültür AraĢtırmaları Mesleki Bilimsel ÇalıĢma Kurulu) üyesi olarak mesleki konularda gerçekleģtirilmekte olan seminer, panel, workshop, eğitim vb. etkinlik organizasyonlarının altyapı çalıģmalarında bulunmaktadır. Aynı zamanda Mimarlar Odası Büyükkent ġubesi delegesidir. Temel fotoğraf eğitimini, Mimarlar Odası Büyükkent ġubesi nde SMG (Sürekli Mesleki GeliĢim) kapsamında Yalçın Savuran dan almıģtır den beri ĠFSAK üyesidir. ĠFSAK çatısı altında Tanju Akleman yürütücülüğünde devam etmekte olan Mekanları Tüketmek konulu fotoğraf projesinde yer almaktadır. ĠFSAK Fotoğraf ve Sinema Dergisi yayın ekibindedir. Fotoğraf tarihi ve kuramı üzerine okumalar yapmaktadır. Fotoğraf üretiminde, grafiksel etki üzerinde yoğunlaģmaktadır. Fotoğrafın mahremiyet ve kamusallık özelliklerine hassasiyet göstermektedir. Ağırlıklı olarak sanatsal yaklaģımlı mimari fotoğrafa ilgi duymaktadır. Fotoğrafa ek olarak yağlıboya ve karakalem resim yapmaktan keyif almaktadır. Ayrıca bir akademi bünyesinde tiyatro çalıģmaları yapmaktadır.

22

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen

Alev (Barutçu) Öztürk Ayfer Yazgan Gül Aylin Kalem Ayşen Önen Alev (Barutçu) Öztürk 1979 Sainte Pulcherie,1982 Notre Dame de Sion mezunudur. Yüksek öğrenimine Boğaziçi İşletme Fakültesi'nde devam etmiş, 1987 yılında mezuniyet sonrası Yapı ve Kredi Bankası, Tekstilbank

Detaylı

YARIġ YENĠDEN BAġLADI! BiliĢim Yıldızları 2010 da da yarıģıyor!

YARIġ YENĠDEN BAġLADI! BiliĢim Yıldızları 2010 da da yarıģıyor! Önsöz Bu ayki bültenimize BiliĢim Yıldızları e-dönüģüm yarıģması ile ilgili geliģmelerle baģlıyoruz. Bültenimizin ilerleyen sayfalarında gerçekleģecek olan eğitimlerimiz ile ilgili bilgilere ulaģabilirsiniz.

Detaylı

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ

GENÇ GĠRĠġĠMCĠLER KURULU. ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ ÜYELERĠ ÖZGEÇMĠġ BĠLGĠLERĠ 1 Ali SABANCI / Pegasus Hava Yolları, Yönetim Kurulu BaĢkanı TOBB Genç GiriĢimciler Kurulu BaĢkanı 1969 yılında Adana da doğdu. 1987-1991 yılları arasında ABD Tufts Üniversitesi

Detaylı

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon

2Sf. Değerli Rotary Ailem, Dördüncü mektubumla sizlerle yeniden buluģtuğum için mutluyum. Ekim ayında Bölgemizde pek çok organizasyon EKİM 12 Toplum Meslek ve Halkla ĠliĢkiler ÇalıĢtayı ve Koordinasyon Toplantısı 19-21 Ekim tarihlerinde Balıkesir Rotary Kulübü ev sahipliğinde Balıkesir Asya Termal Otel de gerçekleģtirildi. Yoğun katılımın

Detaylı

Başak Deepa Yüksel- HEMŞİRELİK/SANAT YÖNETİMİ/ YOGA EĞİTMENLİĞİ

Başak Deepa Yüksel- HEMŞİRELİK/SANAT YÖNETİMİ/ YOGA EĞİTMENLİĞİ Hüsnü Özyeğin- ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ MÜTEVELLİ HEYETİ BAŞKANI 1944'de İzmir'de doğan Hüsnü M. Özyeğin, 1963 de Robert Akademiden mezun oldu. Oregon State University den 1967 de İnşaat Mühendiliği ve 1969

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu

Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ Yeni Ortam Asyalı ASPAVA - TİYATRO Osmantan Erkır/ TV Prodüktörü Mutlunur Lafçı/ Oyuncu Sinan Mutlu/ Oyuncu Prof. Dr. E. Ahmet Tonak - EKONOMİ 1951 İstanbul doğumlu olan E. Ahmet Tonak, 1972 de İTÜ den makine mühendisi olarak mezun oldu. 1972-73 döneminde Yeni Ortam gazetesinde ve Asyalı dergisinde çalıştı.1973

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor.

Dış Ticaret Programı. Adalet Programı. Çocuk Gelişimi Programı. İlk ve Acil Yardım Programı. İngilizce Hazırlık. Sağlık, Kültür ve Spor. Başarmak için... İçindekiler Plato Meslek Yüksekokulu Kuruluş 4 Dış Ticaret Programı 68 Mütevelli Heyet Başkanının Mesajı 6 Adalet Programı 72 Yüksekokul Müdürünün Mesajı 7 İş Sağlığı ve Güvenliği Programı

Detaylı

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık

Avrupa ile sınırları ortadan kaldırdık Müjde: Avrupa için iki yeni program daha açıyoruz Üniversitemizin Köln Stüdyosu sonbaharda açılıyor Anadolu Üniversitesi nin TRT Okul iş birliğiyle kuracağı Köln Stüdyosu nun sonbaharda hizmete girmesi

Detaylı

. ye 7DAVETLİSİNİZ...

. ye 7DAVETLİSİNİZ... 7 14 X-14 2 6. Ulusal Mobilya Tasarım Yarışması nı başarıyla geride bıraktık.... ye 7DAVETLİSİNİZ... Son yıllarda teknolojinin ev, ofis ve mutfak-banyo ortamlarına getirdiği yeni olanaklar, çalışma, dinlenme

Detaylı

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow

ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT. bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT bugünü anlamak yarına ilham vermek understanding today inspiring tomorrow 2 0 1 5 5. ULUSLARARASI ETİK ZİRVESİ INTERNATIONAL ETHICS SUMMIT

Detaylı

2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz

2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 2010 Yılı Genel Kurulu na HoĢgeldiniz 6 Mart 2011 www.kalev.org.tr Bahariye cad. Adliye Palas No:72 Kat:4 Daire: 8 Kadıköy/Ġstanbul 0216.338 95 78 bilgi@kalev.org.tr 2010 Yönetim Kurulu Halim ÇUN 77 BaĢkan

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI

KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI KOSGEB SAMSUN HİZMET MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010 İKİNCİ YARI EĞİTİM PROGRAMI GENEL HÜKÜMLER 1. Bu dokümanda yer alan tüm eğitimler, Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının (CIP) bileşeni

Detaylı

Kurumsal Eğitim Günleri

Kurumsal Eğitim Günleri Kurumsal Eğitim Günleri 23-24 Mayıs 2012 - Conrad Hotel, İstanbul Türkiye de kurumsal eğitim yöneticilerini bir araya getiren tek etkinlik olan Eğitimciler Zirvesi şimdi Kurumsal Eğitim Günleri ne dönüşüyor.

Detaylı

6. e-öğrenme. Zirvesi. 26 Mart 2014, Marriott Hotel Asia. Resmi Sponsorlar

6. e-öğrenme. Zirvesi. 26 Mart 2014, Marriott Hotel Asia. Resmi Sponsorlar 6. e-öğrenme Zirvesi 26 Mart 2014, Marriott Hotel Asia Resmi Sponsorlar 6. e-öğrenme Zirvesi Programı 26 Mart 2014, Çarşamba - Marriott Hotel Asia 09.15-09.30 Hoşgeldiniz Alper Toper - HRdergi Genel Müdürü

Detaylı

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI

EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI EGELĠ & CO. TARIM GĠRĠġĠM SERMAYESĠ YATIRIM ORTAKLIĞI A.ġ. OLAĞAN ORTAKLAR GENEL KURULU BĠLGĠLENDĠRME DOKÜMANI Egeli & Co. Tarım GiriĢim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.ġ. ( ġirket ) Ortaklar Olağan Genel

Detaylı

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014)

ESKİŞEHİR ŞUBESİ. 11. DÖNEM ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKİŞEHİR ŞUBESİ ÇALIġMA RAPORU (2012-2014) ESKĠġEHĠR OCAK 2014 TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi 11. Dönem ÇalıĢma Raporu Yayımlayan TMMOB Mimarlar Odası EskiĢehir ġubesi Derleyen Yönetim Kurulu adına

Detaylı

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU

DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. 2010 FAALİYET RAPORU Aralık 2010 DOĞAN YAYIN HOLDİNG A.Ş. DOĞAN YAYIN HOLDİNG 2010 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİR BAKIŞTA DYH Faaliyet Alanları İş Ortaklıkları Hizmet ve Ürünler

Detaylı

TÜRK EĞİTİM VAKFI. İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte nice yıllara... N AN

TÜRK EĞİTİM VAKFI. İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte nice yıllara... N AN N AN DO UM AÇILI KUTLAMA DO UM GÜNÜ YILDÖNÜMÜ MAYIS 2014 SAYI: 21 TÜRK EĞİTİM VAKFI tev.org.tr SAYI: 21 MAYIS 2014 İlk günden beri ülkemizin köklerini eğitimle sağlamlaştırıyoruz. TEV 47 yaşında. Birlikte

Detaylı

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU

TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU TÜRK KÜTÜPHANECİLER DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 25. DÖNEM (EKİM 2012-EKİM 2014) FAALİYET RAPORU Ekim 2014-ANKARA Türk Kütüphaneciler Derneği 25. Dönem Genel Merkez Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013-2017 STRATEJİK PLANI Haziran 2012 ÖNSÖZ Sevgili Marmaralılar, Ülkemizin önde gelen akademik kurumlarından biri olan üniversitemizi, dünyanın da önde gelen akademik kurumlarından

Detaylı

ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 23-26 Eylül 2014

ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 23-26 Eylül 2014 ÖZGÜR MEDYA: Demokrasinin Vazgeçilmez Unsuru İstanbul, 2326 Eylül 2014 23 EYLÜL 2014 SALI 17:00 Varış 18:00 Açılış Konuşması Dr. HansGeorg Fleck, Daimi Temsilci, Özgürlük İçin Friedrich Naumann Vakfı Türkiye

Detaylı

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

2011 FAALİYET RAPORU DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER Bir Bakışta 1 Vizyon ve Misyon 2 Kurum Profili 4 Yatırım Alanları 6 Başlıca Göstergeler Yönetim 8 Onursal Başkan ın Mesajı 10 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 12 İcra

Detaylı

Darüşşafaka Cemiyeti Faaliyet Raporu 2009

Darüşşafaka Cemiyeti Faaliyet Raporu 2009 Darüşşafaka Cemiyeti Faaliyet Raporu 2009 2 Darüşşafaka nın Öncelikleri 3 2009 da Kaybettiklerimiz 4 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 6 Başlıca Finansal ve Operasyonel Göstergeler 8 2009 da Öne Çıkanlar

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

Insta SİTESİ 2014-2015 ÖZYEĞİN ÜNİVER

Insta SİTESİ 2014-2015 ÖZYEĞİN ÜNİVER Insta Ö Z Y E Ğ İ N Ü N İ V E R S İ T E S İ 2 0 1 4-2 0 1 5 İçindekiler Türkiye nin En Yenilikçi Üniversitesi 2-3 Hüsnü M. Özyeğin, Mütevelli Heyeti Başkanı 4 Prof. Dr. Esra Gençtürk, Rektör 5 Mütevelli

Detaylı

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU

DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 2011 FAALİYET RAPORU 2011 FAALİYET RAPORU Nisan 2012 İçerik 1. Bir Bakışta 1.1. Vizyon ve Misyon 1.2. Yatırım Alanları 1.3. Hissedar Değeri 2. Yönetim 2.1. Onursal Başkan ın Mesajı 2.2. Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 2.3.

Detaylı