YAPIDA YALITIM KONFERANSI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPIDA YALITIM KONFERANSI"

Transkript

1 rt\ tmmob makina mühendisleri odası YAPIDA YALITIM KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI ŞUBAT 1999 İSTANBUL MMO Yayın No:213

2 İl I tmmob ' H makina mühendisleri odası Sümer Sok No: 36/1-A Kızılay / ANKARA Tel : Fax: MMO Yayın No : 213 ISBN : Hıı kitabın yayın hakkı MMO'na aittir. Kitabın hiç bir bölümü değiştirilemez, alıntı yapılamaz. MMO'nun izni olmadan kitabın hiç bir bölümü elektronik, mekanik, fotokopi vb. yollarla kopye edilip kullanılamaz.! t DIZCİI BASKI : MMO İSİ. ŞB: : YAPIM TANITIM - YAYINCILIK SAN. Ve TİC. LTD. Î>T Ciüldağ Malı. Gül bahar Cad. No: 80 Mecidiyeköy / İstanbul Te! : 0212-:

3 Ilı tmmob makina mühendisleri odası YAPIDA YALITIM K( >NFLRANS1 BİLDİRİLERİ Bu bir MMO yayınıdır. MMO, bu bildirilerdeki ifadelerden, fikirlerden ve toplantıdan çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. YAPIDA YALITIM KONFERANSI Mak. Müh. Ümit ÜLGEN MMO İst. Şb. Başkanı MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLDİRİ NO : 1 7

4 YAPIDA YALITIM KONFERANSI TMMOB'ye bağlı Makina Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi 23. Dönem Yönetim Kurulu, programına koyduğu ve gerçekleştirmekte olduğu konferans dizilerinden biri olan "Yapıda Yalıtım Konferansına hoşgeldiniz. Mesleğimizin ilgili alanlarında, ülkenin de gündeminde olan sorunları konferans, kongre ve sempozyumlar düzenleyerek; çıkan sonuçları kamuoyunun dikkatine sunmakta olan odamız; konuyla ilgili bilim adamlarını, teknik uygulayıcıları ve dernekleri bir araya getirerek mesleğimizin belli alanlarının disipline edilmesi ve standarlaşmaya gidilmesine katkıda bulunurken, herhangi bir üreticinin bakış açısıyla değil, ülke çıkarlarını ön planda tutarak, objektif davranarak ve bilimsel bir yaklaşımla ortaya çıkan bildirilerin basılması ile mesleğimize önemli bir katkıda bulunmaktadır. MMO istanbul Şubesi ısı, enerji, yalıtım vs. konularında çok sayıda etkinlikte bulunmuş, konularla ile ilgili eğitim çalışmaları vermiş ve bu çalışmaların yayımlanması ile kalıcı olmasını sağlamıştır. Bu konferansta da inceleyeceğimiz Yapıda Yalıtım konusu ülkenin imar, kentleşme, çevre ve enerji konularının bir parçasıdır. Bu konulardan hangisi incelenirse incelensin yalıtım konusu ile direkt ilgilidir. Bu nedenle yapılan yatırımlarda, planlama büyük önem kazanmaktadır. Bir binada ısı, ses, su, yangın gibi yalıtımlar teknik esaslara göre yapıldığında ve bu binalar planlı bir kentin parçası olarak düşünüldüğünde, daha az enerji tüketeceğiz, dolayısıyla daha az para harcayacağız ve çevreyi daha az kirleteceğiz. Böyle bir yapıda oturanlara güvenli, gürültüden uzak, çağdaş ve sağlıklı bir ortam sağlanacaktır. Dolayısıyla yangın tehlikesi en aza indirgenecek, mal ve can emniyeti açısından daha güvenli bir ortam doğacaktır. Bu konferansın ve konunun enerji ve çevre kirliliği ile direkt ilgili olduğunu biliyoruz. Ülkemizdeki denetimsiz imar uygulamaları yüzünden İstanbuCda ve diğer bazı illerde %70'lere varan bir oranla çarpık kentleşme ortaya çıkmıştır. Bu binaların bir çoğunun yalıtımını bırakın, çatı ve sıvası bile yotytfr Ülkemizde kişi başına düşen yalıtım malzemesi tüketiminin Avrupa'dan 20 kat daha az olması bunun bir göstergesidir. Ülkemizi yönetenlerin geçmişte uyguladıkları yanlış konut politikaları yüzünden ülkemiz görüntü, çevre ve hava kirliliğine maruz kalmış, alt yapı sorunları yüzünden sağlıksız ve eğitimsiz bir toplum yaratma noktasına getirilmiştir. Bu binaların yalıtımsız oluşundan kaynaklanan büyük bir enerji israfı ile karşı karşıya bırakılmıştır. Görüldüğü gibi hangi konuyu tartışırsak tartışalım, ülkemizin temel sorunları çözülmeden birçok sorunu köklü olarak çözemiyoruz. Bu nedenle çözüm: genel sorunların ele alınacağı merkezi bir disiplin etrafında masaya yatırılarak, uygulamaya konulacak esasların belirlenmesi ve uygulamaların denetlenmesinden geçmektedir. Yönetmelikler uygulanmadıktan ve denetlenmedikten sonra olup olmamasının bir anlamı yoktur. Ülkemizde yasalar olmasına rağmen kaçak yapılaşmanın önüne geçilmemektedir. Bugün Belediye'lerin birçoğu yasalarda olmasına rağmen TMMOB'ye bağlı odalara Proje vize ve TUS uygulaması yaptırmamakta ve çarpık kentleşmeye, dolayısıyla çevre kirliliğine, enerji israfına hizmet etmektedirler. 3-4 Nisanda düzenleyeceğimiz "Sürdürülebilir Enerji Teknolojilerindeki Gelişmeler ve Türkiye'deki Uygulamaları" konferansında da genişçe tartışacağımız gibi yenilenebilir ve çevreyi kirletmeyen ülkemizin doğal kaynaklarından sağlanan enerji üretimleri uygulamaya konmalı ve teşvik edilmelidir. Bu konferanstan çıkan sonuçların standartlarda, imar yasalarında, yapı yalıtım yönetmeliklerinde yapılacak yeni düzenlemelere katkıda bulunacağına inanıyorum. Saygılarımla, Ümit ÜLGEN MMO İST.ŞB. BAŞKANI

5 tmmob makina mühendisleri odası YAPIDA YALITIM K<»MLRANSI BİLDİRİLİMİ Bu bir MMO yayınıdır. MMO, bu bildirilerdeki ifadelerden, fikirlerden ve toplantıdan çıkan -.onumlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ENERJİ TASARRUFU VE YALITIM Mak. Müh. Orhan TURAN İZODER Yön. Kurulu Başkanı MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BİLDİRİ NO : 2 11

6 ENERJİ TASARRUFU VE YALITIM Orhan TURAN İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Isı-Ses-Su-Yangın Yalıtımı yapıların vazgeçilmez bir unsurudur. Enerji tasarrufu, hava kirliliği, konforlu bir yaşam, gürültüsüz ve sağlıklı mekanlar için yalıtım, yapılar için bir zorunluluktur. Sırasıyla Isı-Ses-Su-Yangın yalıtımını irdelemeye kalkmamız uzun süreler alacağından ben burada özellikle ısı yalıtımı, enerji tasarrufu, hava kirliliği konularından bahsetmek istiyorum. Gelişmiş ülkelerde enerji konusunda etkin politikalar uygulamaktadırlar. ABD'nin Federal Enerji Yönetim Programı'nın hedefleri şunlardır : 2000 ve 2005 yıllarında binalarda kullanılan enerjiyi, 1985 yılı kullanımına göre % 25 ve % 30 oranlarında azaltmak, 2005 yılına kadar enerji ve su korunumunu sağlayacak projelerin bütün binalara uygulanmasını sağlamak, Güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynaklarının dönüşüm maliyetlerini düşürmek ve kullanımlarını arttırmak, 2000 yılında sanayide enerji kullanımını 1990 yılına göre % 20 düşürmek, Satın almalarda uygun performans ve maliyet gereksinimlerine cevap veren ürünlerden, enerji verimliliği sınıflandırılmasında ilk % 25'e girenlerin tercih edilmesini sağlamak, ABD'deki tüm enerji kullanımının üçte birden fazlasını kapsayan ulaşım ve taşıma sektöründe, alternatif yakıtların kullanılmasını arttırmak ve petrole bağımlılığı azaltmak. Bu programın katkılarıyla 1994 yılında binalarda harcanan enerjide, 1985 yılına göre % 11.2'lik bir düşüş sağlandığı belirtilmektedir. Avrupa topluluğunu incelediğimiz zaman ise şunlarla karşılaşmaktayız : Enerji temininde güvenilirlik, «Çevreyi koruma hedeflerini rekabet ortamında sağlayacak bir enerji politikası izlenmektedir. Bu çerçevede, ileri enerji sistem ve hizmetleri alanındaki öncelikler; Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının arttırılması, Enerji depolanması ve dağıtımı ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi, Fosil yakıtların kullanılmasında temiz üretim teknolojilerinin ve enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi, 13

7 Fosil yakıtların kullanılmasında temiz üretim teknolojilerinin ve enerjinin rasyonel kullanımı ile ilgili teknolojilerin geliştirilmesi, "Ekonomi-çevre-enerji" ilişkileri konusunda kapsamlı ve detaylı senaryoların hazırlanması, olarak öngörülmektedir. Diğer gelişmiş ülkelerin de benzeri politikalar izlediği bilinmektedir. Türkiye'de bu konuda neler yapılıyor diye irdelersek, ülkemizde uygulanan politikalar çerçevesinde belirlenen ilkeler aşağıdaki gibidir : 1. Türkiye'nin toplam ve fert başına enerji tüketimi, kalkınmaya ve refah artışına paralel olarak arttırılacaktır. 2. Enerji tüketimi arttırılırken, israfın ve kayıpların önlenmesinin yanı sıra, birim ekonomik hasıla başına tüketilen enerjinin azaltılmasına yönelik teknolojik yeniliklerin tümünden yararlanma sağlanacaktır. Yapılacak düzenlemelerde, sistem bir bütün olarak ele alınacak,. tüm faaliyetlerin birbiri ile uyum içerisinde olmasına özen gösterilecektir. t 3. Enerji tüketim artışına paralel olarak çevre kirlenmesine karşı, sektör faaliyetlerinin (aramadan üretime kadar) tüm aşamalarında, çevre faktörü dikkate alınacak, enerjiekonomik-çevre üçlüsünün optimizasyonu sağlanacaktır. 4. Enerji taleplerinin karşılanmasında, yerli/ithal kaynak oranı, enerji güvenliği, dünya enerji piyasalarındaki arz gelişmeleri ve ekonomi gözönüne alınarak optimize edilecektir. İthalatta kaynak ve ülke çeşitlendirilmesine özen gösterilecektir. t, 5. Elektrik, petrol ve gaz sektörlerinin özelleştirilmesine, "Düzenleyici Çerçeve" oluşturularak t başlanacak, tüm sektörlerde rekabet ortamını sağlayacak yapı oluşturulacaktır. 6. Yatırım projelerinin seçiminde, ekonomiye maliyeti minimize eden, faydayı maksimize eden çözümler değerlendirilecek, bu projelerin özel yatırımcılarca realize edilmesi için gerekli cazip ortam yaratılacak, Devlet özel sektörün zaafiyet gösterdiği alanlarda faaliyet gösterecektir. Enerjinin etkin kullanımı, refah seviyesinden fedakarlık yapmaksızın ve kalite ve performansı düşürmeden bir mal veya hizmet ejde etmek için gerekli olan enerji miktarının azaltılmasıdır. Enerjinin etkin kullanımı sonucunda sağjanacak enerji tasarrufunun, daha hızlı ve daha ucuza / elde edilebilen bir enerji kaynağı olduğu bugün bütün dünyada kabul edilen bir gerçektir. Yapı, sanayi ve ulaştırma sektörleri başlıca nihai enerji tüketim sektörleri olup, ülkemizdeki nihai enerji tüketiminin yaklaşık % 92'si bu sektörlerde tüketilmektedir. Bu sektörlerde enerjinin etkin kullanımına yönelik teknolojilerin uygulanması, yaygınlaştırılması ve gerekli tasarruf önlemlerinin alınması ile ülkemiz önemli bir ek kaynak kazanabilir. Yapılarda enerjinin etkin kullanılması için : Öncelikle yapı standartları, bir bütünlük içinde ele alınarak yeniden oluşturulmalıdır. / 14

8 İmar yasalarına esas olan yapı kodları ısıtma ve soğutma derece-gün bölgelerine belirlenmelidir. Belirlenecek yapı standart ve kodlarına uygun yeni yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Yapı yalıtım yönetmelikleri, gelişen teknolojilere uygun olarak ve bölgesel çözüm olanaklarını da kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. Uyulması zorunlu yeni düzenlemelere (standart, kod, yasa ve yönetmelikler) ilave olarak konulacak uygun teşviklerle, enerji tasarrufu sağlayan yapı ve yalıtım malzemelerinin tüm binalarda kullanımının arttırılması ve sektördeki tüm uygulamalarda ileri teknolojilerin yaygın olarak kullanılması sağlanmalıdır. Şehir planlamaları, bina yönlendirmeleri, güneş enerjisi kazanç ve kayıpları gibi şehrin enerji tüketimini etkileyecek hususlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Optimum enerji tasarrufu sağlamak üzere seçilen tesisat sistemlerinin, iç hava kalitesi standartları (ASHRAE Standart ) ile uygunluğu sağlanmalıdır. Isıtma-havalandırma-klima sistemleri seçilmeden önce, yatırım + işletme giderleri yönünden en az iki sistem karşılaştırması içeren enerji raporu, proje hizmeti içine dahil edilmelidir. Kömür kullanımı büyük ölçekli bölge ve şehir ısıtmalarına yönlendirilmeli, küçük ölçekli uygulamalarda doğal gaz ve motorin kullanımı desteklenmelidir. Yüksek verimli kazan teknolojileri geliştirilmeli ve belirli verim ve Kalite değerlerini sağlamayan kazanların üretim ve ithaline engel olunmalıdır. Özellikle ısı ve elektriğin yılın her mevsiminde ihtiyaç olduğu otel, hastane ve iş merkezleri gibi ticari binalarda kojenerasyon teknolojileri üzerinde önemle durulmalıdır. Isı geri kazanım sistemleri, tesisatla ilgili yeni ve ileri teknoloji uygulamaları, akıllı elektronik denetim teknolojilerinin kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanılması teşvik edilmelidir. Enerjinin etkin ve ekonomik kullanımına yönelik teknolojik önlemlerin uygulanabilmesi için, yapının elde edilmesinde görev alan disiplinlerin tümünde profesyonellik sağlanmalı, mevcut mevzuatın sağlıklı uygulanması ile ilgili denetimler layıkıyla yapılmalıdır. Tasarım ve müşavirlik - kontrollük yapan mühendislerin profesyonel sorumluluk sigortası kapsamına alınması temin edilmeli, belli büyüklükteki projeler için bu sigorta mutlaka istenmelidir. Sanayi sektöründe enerjinin etkin kullanılması ise; 2000 TEP ve üzerinde enerji tüketimi olan sanayi kuruluşlarının Enerji Yönetim Sistemi kurma zorunluluğu, 500 TEP'in üzerindeki tüm tesisleri kapsayacak şekilde genişletilmeli ve uygulanması sağlanmalıdır. 15

9 Ülkemizde enerji yoğunluğunun düşürülmesi için sanayi sektöründe enerji verimliliğinin arttırılmasının yanı sıra, Türk sanayii ağır sanayiden katma değeri yüksek hafif sanayi üretimlerine geçmelidir. Bunun için sanayi planlaması en kısa zamanda yapılarak, teşvikler ve tesis kurma izinlerinin buna göre verilmesi yararlı olacaktır. Ulaştırma sektörü konumuz dışı olduğu için bu konuyu burada irdelemek istemiyorum. Bir ülkede yalıtım malzemeleri tüketiminin, o ülkenin çağdaşlık seviyesini gösterdiği bilincindeyim. Ulkeierirı durumlan mukayese edilirken kişi başına araç sayısına, cep telefonu, TV'ye bakdıyorsa, yalıtım malzemelerinin kişi başına tüketimine de bakılmalı. O zaman bu anlamda pek de çağdaş ülke olmadığımızı görürüz. Hedefimiz bu konuda da çağdaş ülkeler seviyesine ulaşmaktır. 16

10 \ tmmob makina mühendisleri odası ALn IM I;ONı ; ı-:ı<ansı UİLDİRII I RI Bu bir MMO yayınıdır. MMO, bu bildirilerdeki ifadelerden, fikirlerden ve toplantıdan çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ÇEVREDE GÜRÜLTÜ ÜÜ DENETİMİ İİ Prof. Dr. Sevtap Yılmaz DEMİRKALE İTÜ MİMARLIK FAK. MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI BILDIR! NO : 3 17

11 ÇEVREDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ İmar Planları Yapılırken Gürültü Açısından Düşünülmesi Gerekli Hususlar ÖZET Prof.Dr.Sevtap Yılmaz DEMİRKALE LT.Ü.Mimarük Fakültesi Bu çalışmada çevrede gürültüyü denetim altına almak için tasarlama ilkeleri ortaya konulmuş, yer seçiminde önemli olan aktörler incelenmiş, gürültüye duyarlı fonksiyonların yerleştirilmesinde nelere dikkat edilmesi gerektiği vurgulanmış ve imar planlan yapılırken gürültü denetimi açısından gözönünde bulundurulması gereken maddelere değinilmiştir. GİRİŞ Ses yalıtımı ve gürültü kontrolü için tasarlamada birinci adım doğru bir planlamadır. Planlama ve tasarım aşamasında gürültü faktörünü göz önüne almak birçok istenmeyen gürültü problemlerini başlangıçta önlemek demektir. Problemlerin çoğu iyi bir tasarım, fonksiyonların birbirine göre uygun yerleşterilmesi ve temel bir takım akustik prensiplerin düşünülmesiyle ortadan kalkabilir. Bu nedenle gürültü denetimine imar planlarından başlamak gerekir. 1. Gürültü Kontrolü Açısından Tasarlama İlkeleri Gürültü Kontrolü, sistemin 3 elemanında gerçekleştirilebilir. a) Kaynakta Kontrol: Gürültü yayan kaynağın yapısında alınan önlemler (Yapısı ve işlevsel özelliklerini değiştererek). b) Çevrede Kontrol: Gürültünün yayıldığı doğal ve yapma çevrede alman önlemler (Fiziksel çevrenin ses dalgalan üzerindeki etkilerden yararlanarak). c) Kullanıcıda Kontrol: Aşın gürültüden kulağın korunması amacıyla kullanılması önerilen koruyucular (kulaklık, tıkaç v.s.). Bunlar arasında çevre plancılannı ve mimarları en çok ilgilendiren konu, gürültünün çevrede denetimidir. Çevrede gürültü denetimi tasarmalamanın üç ölçeğinde yapılabilir. 1. Şehir tasannu, 2. Bina tasannu, 3. Yapı elemana tasannu. Bu çalışmada şehir ve bina tasannu ölçeklerinde gürültü denetimi açıklanmağa çalışılmıştır. Gürültü sorunu her bir ölçekte farklı derinliklerde ele alınıp çözümlendirilir. Gürültü kaynaklan binanın içinde veya dışında bulunabilirler. Ancak temelde daha geniş analizler gerektiren dış çevre gürültüleri, gürültü yönünden ve tasarlama ilkeleri açısından daha önemlidir. Bir yerleşme ünitesinde çevre gürültüsünü kontrol altına almanın en iyi yolu, 19

12 başlangıçta gürültüyü yok edecek uygun bir yerin seçimi olmaktadır. Daha sonra binaların yerleştirilmesi ve konumlandırılması sırasında da dikkat edilecek bir takım ilkeler vardır. 2. Yer Seçimi Bu konudaki çalışmalar 2 aşamada yapılabilir. a) Gürültü Kaynaklarının Saptanması: Verilen arazi ya da vaziyet planı üzerinde, yapılacak yerleşmeleri etkileyecek, mevcut gürültü kaynaklarının araştırılması, bu kaynakların niteliklerinin ve akustik özelliklerinin (referens gürültü düzeylerinin) gözlemler ve ölçümler ile saptanması. Gürültü kaynaklan aşağıda verildiği gibi gruplandinlabilir: 1. Ulaşım gürültüsü. Karayolu gürültüsü. Havayolu gürültüsü. Demiryolu gürültüsü 2. Endüstri gürültüsü 3. Şantiye gürültüsü 4. eğlence nitelikli gürültü b) Arazinin Sakin Bölümlerinin Belirlenmesi: Gürültü kaynaklannın arazideki konumlan, arazinin topografık durumu, zemin kaplaması, meteorolojik koşullar ile, yerleşme ünitesinin fonksiyonuna bağlı olarak kabul edilecek gürültü ölçütleri gözönüne alınarak, gürültü kontrolü açısından uygun yer parçasının belirlenmesi. Yer seçimineki önemli faktörlerden, uygulamada önemli olanları aşağıda özetlenmektedir(l, 2, 3) Uzaklık Etkisi Ses kaynağının türüne göre değişim gösteren ve frekansa bağlı olmayan uzaklık azaltımının değeri çizgi kaynak için uzaklığın her iki katında 3 db, nokta kaynak için ise 6 db olarak saptanmıştır. Bu değerler Şekil 1 'de gösterilmektedir. Tasarlanacak yerleşme için sesin uzaklıkla azalma özelliğinden yararlanarak gürültü kaynağına olan en yakın uzaklık değeri konusunda araştırmalar yapılmıştır. Aşağıda Tablo 1 'de gürültü kaynaklanna olan alıcı uzaklıkları verilmiştir. Bu uzaklıklar haricinde yerleşme yapılabilir (3). e 70 î * f so s> s İ3O I I j t I 1 i 1 :. ] ! IO»» K» COO I0CCO UZAKUN MAM Şekil 1. Uzaklık Azaltımı (3) [ 20

13 Gürültü Kaynağı Ana Trafik Yolu Tren Yolu Tablo 1. Minimum Uzaklık Değerleri Konut Bölgesinin Min. uzaklığı 300 m. (taşıt yoğunluğu 50 taşıt/saat veya 5 kamyon/saat olan yollar için) 900 m. Uluslararası Ne > 1300 Ticari veya askeri Küçük alanlar Ne < > Ne > 501 Havaalanı Piste Düşey Uzaklık Piste Yatay Uzaklık Piste Düşey Uzaklık Piste Yatay Uzaklık Piste Düşey Uzaklık Piste Yatay Uzaklık 5500 m. 25 km. 400 m. 15 km m. 8 km. Endüstri Bölgesi 4 b 1.8 b (Çok gürültülü ise = 3.4 b) Tabloda; N e değeri* 5 günlük efektiv uçak sayısını gösterir. b=karc biçimli bölgede kenar uzunluğunu, diktörtgen biçimde ise bölgenin enini verir Çevrede Doğal ve Yapma Engeller Gürültü kaynağı ile seçilen veya yaklaşık olarak belirlenen yerleşim merkezi arasındaki doğal tepeler, yarlar, sık ve geniş bir band (en az 30 m.) şeklinde yer alan ağaçlıklar gürültü azal timin da rol oynarlar. Bu nedenle arazinin bu yönden olanaklan incelenmelidir. Gürültü kontolu amacıyla yapma ses engellerinden de yararlanılabilir (4). Şekil 2, 3, 4'de gürültüye hassas binaların yerleştirilmesinde çevredeki yapma ve doğal engellerin kullanımı verilmiştir (3,5). Kritik olmayan binaları, engelleyici olarak kullanın. Karayolu Burası değil Burası Ağaçlar çalılıklar ve b>tki toplulukları yarar sağlamaz. Duvar, _,,., Demiryolu Doga\ engellen kullann. engelleyici D u v a r l a n olarak kullanın. Şekil 2. Doğal ve Yapma Engellerin Kullanımı (3) 21

14 . - \ fi Otoyol servis yapıları servis yolu m -LU.ı... ı.'. Şekil 3. Şehir Planlaması Ölçeğinde Binaların Engel Olarak Kullanılması (3) Şekil 4. Uçağın Zeminde Çalışması Sırasında Oluşan Gürültüden Korunma (5) I 2.3. Hakim Rüzgar ve Sıcaklık Değişimleri Meteorolojik faktörlerden Özellikle sıcaklık değişmeleri ve rûzgarlann ses yay ılımına etkileri göz önünde bulundurularak, yerleşmeler için uygun yerlerden gölge bölgelerinin sınırlan belirlenebilir. Genel bir ilke olarak, araziyi etkileyen hakim rüzgarın bulunması durumunda üst rüzgar bölgesine yerleşme büyük ölçüde gürültü kontrolü sağlar (5). Şekil S'de rüzgaraltı bölgesinde ses ışınlarının binaları etkilemesi görülmektedir (5). Şekil 5. Rüzgaraltı Bölgesinde Ses Işınlarının Binaları Etkilemesi (5) 22

15 3. İmar Planları Yapılırken Gürültü Açısından Düşünülmesi Gerekli Hususlar Çevrede gürültüyü denetim altına almak için imar planlan yapılırken gürültü faktörlerini göz önünde bulundurmak gereklidir. Gürültü Kontrol Yönetmeliği 'ndc madde 13; gürültü denetimi açısından imar planlarıyla ilgili bilgileri içermektedir, ama bu bilgiler yetersizdir. Şehircilikte akustik sorunların ele alınışında en önemli ilke, bir yandan gürültü kaynaklarının öbür yandan da sessizlik ihtiyaç ve talebindeki yapıların bir araya toplanması ve gürültü kaynaklan ile sessiz bölgelerin ayınmıdır. Sessiz bölgeler denince ikamet edilen mesken alanlan ve bunlan ilgilendiren tesis ve kurumlar, özellikle dinlenme ve tedavi bölgeleri, hastane ve benzeri kuruluşlann çevreleri anlaşılır. Buna karşın gürültülü bölgeler; sanayi bölgeleri, tren istasyonlan, otobüs garlan, liman tesisleri ve havaalanlan gibi gürültülü trafik merkezleridir. Bu gibi aşın gürültü üreten bölgelerin sessiz bölgelerden ayn tutulması gereklidir. Gürültülü ve sessiz bölgelerin aynlmasında iki bölge arasını bir sınırla belirlemek yeterli ve mümkün olmamaktadır. Mesken bölgesinin sınıra yakın veya bitişik olan kısımlan gürültü ile doğrudan doğruya karşı karşıya kalırlar. Bu araya hem daha düşük gürültü yoğunluğuna sahip, hem de gürültüye daha az duyarlı olan yapıların bulunduğu bölge yerleştirilmelidir (4, 6). Bu bölgelere; 1. az gürültü yayan sanayi kuruluşlan, 2. bürolardan ibaret yapılar 3. işhanlan 4. garajlar, 5. park yerleri 6. spor alanlan ve salonlan tasarlanabilir. Mesken bölgelerinde cadde trafiği, o bölgede oturanlann vasıtalan için olacak şekilde düzenlenmeli, özellikle kamyon trafiği çeşitli tedbirlerle mesken bölgelerinden uzak tutulmalı, transit geçişleri mesken bölgelerinden uzaklaştınlmahdır. Şehiriçi yolculuklannda bile demiryolu trafiğinin mümkün olduğu kadar mesken bölgeleri içinden değil, bu bölgelere teğet geçmesi sağlanmalıdır. Araştırmalar trafik gürültüsü! in genellikle en çokrahats.z edi ci gürültü kaynağı olduğunu göstermişlerdir. Ana trafik akımının ve transit geçen trafiğin yerleşme bölgelerinden uzak tutulması gereklidir. Ara trafik yollannda gürültü kaynağını mümkün olduğu kadar kontrol altında tutmak için şunlara dikkat etmek gereklidir. kavşaklardan kaçınmak düzgün cadde satıhlan kullanmak çelik konstrüksiyonlu köprüler yerine B.A. köprüler yapmak mümkün olan yerlerde trafik akımını mesken yapılanndan yeterince uzağa aktarmak 23

16 yeterli mesafeye koymak mümkün olmadığı yerlerde trafik şerhini bir derin yatak içinden geçirmek veya tek yada çift yandan koruyucu duvar veya tümseklerle siperlemek düşünülebilir. Binaların üst katlarım da gürültüden yeterli oranda koruyabilmek için 5 katlı yapılarda dahi engellerin oldukça yüksekte tutulması anlaşılmaktadır. Bu gibi engeller yerine; t 1. Cadde boyunca veya tren hattı boyunca bitişik nizamda ve bir cephe teşkil edecek şekilde t. planlanacak dükkanlar veya garajlar gibi sessizlik talebi olmayan yapıların yer alması olabilir. 2. Böyle yapılardan, duvar, tümsek, derin yatak gibi engellerden daha zayıf bir korunma sağlayan ağaçlar, veya çit ve çalılıklarda tasarlanırsa da bunların hissedilebilir bir azaltım sağlaması için en az 20 m. kalınlıkta bir şerit teşkil etmeleri ve yeterli yükseklikte olmaları gereklidir. 3. Çevreye göre yüksek bir hatta bulunan üst geçit durumundaki cadde ve demiryolları j korunma açısından son derece elverişsizdir. Burada da iki yanda belirli yükseklikte > korunma duvarları kullanılarak hiç değilse bazı katların korunması gerçekleştirilebilir. Bölgelerin bir birine göre planlamasında uçak gürültülerine özel bir dikkat sarfetmek gereklidir (4, 5, 7, 8, 9). Havaalanları çevresindeki geniş bir alan dahilinde iskan bölgesi sınırlandırma ve kısıtlamalarına gidilmelidir. Yeni bir yerleşme planlanacağı zaman uçağın zemindeki çalışma gürültüsünü ve zemine yakın uçan uçakların gürültüsünü azaltmak için yerleşmeler ile havaalanı arasında engel yapılar düşünülmelidir. Engel yapılarının bir kesimi havaalanına ait yapılar olabilir. Havaalanına yakın engelsiz olarak yüksek bloklar yerleştirildiğinde uçak iniş ve kalkışlarında yerleşme ünitesi gürültüden çok etkilenmektedir. i t Yerleşmelerin havaalanına bakan yönlerinde mümkünse sürekli ve çok katlı yapılar yapılmalıdır. Bunlar alışveriş merkezleri, yüzme havuzlan, eğlence merkezleri gibi gürültüye karşı çok duyarlı olmayan yapılar olmalı ve mümkünse bu yönde pencere açılmamalıdır. Havaalanı ile yerleşmeler arasında yeşillendirme yapılarak gürültü düzeyinde azaltım elde edilebilir. ıf Şekil 6'da havaalanı çevresinde yeni yapılacak olan yerleşmelerde gürültü düzeyini azaltmak için havalanı ile yerleşmeler arasında yer alabilecek, engel yapılan ve yeşil band görülmektedir (8). Şekil 7'de bu engel yapıların yatay kesiti verilmektedir (8). Eğer engel yapılar sırası uzun ve yüksek ise bu yapılar akustik bölge bölgesi oluştururlar, bu gölge bölgelerinde yerleşmeler planlanabilir. î 'f 24

17 Zeminin topografa durumundan yararlanılarak gürültü düzeyi azaltılabilir. Uçağın zeminde çalışması sırasında oluşan zemin gürültüsü havaalanı yakınında tepeler aracılığıyla yansır. Yerleşmeler bu engeller arkasına yerleştirilebilir. Plan şemalarında ses kesici ve emici düzenlemeler getirilebilir. A-PİSTLER C- VÖU ALAN D-YERLESME BÖLGESİ 2 km. Şekil 6. Havaalanı Çevresinde Yeni Yapılacak Olan yerleşmelerde Gürültü Düzeyini Azaltmak İçin Havaalanı ile Yerleşme Bölgeleri Arasında Yer Alacak Engel Binaları ve Yeşil Bant (8) /i HAVAALANI /> ' } 5 f 6 e \ /S I ı 9 ' ' 1)H0ttALANI ÇEVRESİNDE ENGEL DUVARI (30 cm KA ı 1 IKlı ıtf TA fi A ^1 IU&O \ LfNLIKIA D.A. LJUVMHJ 2) t AT KORİDOR. MA S/STEMLI W>MA VE AYDIN SES EMİCİ TAMNLI 3) ARA DUVAR i.) KALIN CAMDAN YAPll MİS CIFT OTOMATİK KAPI S) KAMU SERVİS ODALARI 6) ÇALıŞMA BANKOSU 7) KORUYUCU CAM DUttR 6) BANKA PERSONELİ İÇİN ÇALIŞMA ALANLARI 9) SESE DUVARLI BOLGF. L R ACİLAN YÜKSEK A. KUSTIK NİTELİKLİ ÇİFT PENCEAE X)} 20 Cm. KALINLIKTA B.A. DEN YAPILMIŞ DIŞ DUVAR LAR 11) AKUSTİK GÖLCE ALAN LARI Şekil 7. Engel Yapıların Yatay Kesin" (8) 4. Binaların Yerleştirilme ve Konumlandırılması Yerleşme ünitesi içerisinde binaların tasarlanması aşamasında gürültü kontrolü açısından göz önünde bulundurulması gerekli ilkeler şunlardır: 25

18 1. Binaların Kullanım amaçlan ve dolayısıyla akustik gereksinimlerine bağlı olarak gürültü kaynağına uzaklıkları yine düşünülmesi gerekli bir faktördür. 2. Arazi engebesi ve ağaçlık alanların engelleme etkilerinden bu aşamada da yararlanılabilir. Ayrıca kaynak ile bina arasındaki zemin örtüsünün çim, çalılık veya işlenmiş toprak olması, ses yutuculuk özelliklerinden dolayı çok önemlidir. j 3. Bina kütleleri, bir ana yolun kenarına paralel olarak yerleştirildiğinde ortaya çıkacak karşılıklı yansımalardan kaçınmak gerekir. Bir trafik yolu boyunca karşılıklı sıralanmış yüksek katlı binaların aralan azaldıkça gürültü koşullan kötüleşir. Kütlelerin bilinçli yerleştirilmeleri gereklidir. 4. Gürültü kontrolunda, gürültüye karşı daha az duyarlı olan bir binanın yerleştirerek elde edilebilecek korunma da çok önemlidir. Aynca yol kenanna yapılabilecek perde duvarların ya da yol konutun düşürülmesi ile oluşan şevler, gölge bölgelerinden yararlanılabilir., 5. Hafifçe eğri biçimli bina kütleleri, eğer eğrilik gürültü kaynağı tarafından konveks ise uygn bir akustik ortam sağlar. 6. "U" biçimli binalar veya yan kapalı avlular, karşılıklı yansımalara neden olurlar ve bina dışı aktiviteler için kullanılamazlar, çünkü bunlar çok reverberan ve gürültülü alanlardır. 7. Binalar pencereli cepheleri bölgenin sakin kısmına bakacak şekilde yerleştirilmeli, masif ve penceresiz duvarlar gürültü kaynağına bakmalıdır. i 8. Uzun bir kütleden oluşan tek bir bina ana yol veya tren yolu kenanna yerleştirilecekse; [f. a) Binanın ana aksını yola dik olacak şekilde konumlandırmak ve bina içindeki gürültüye çok duyarlı hacimleri, yoldan uzaktaki bina bölgelerine yerleştirmek gerekir. b) Bina yola paralel olarak yerleşekse, dış cephede gürültü kontrolüne karşı ciddi önlemler alınmalı, yola bakan bölümlere, gürültü toleranslı mekanlar yerleştirilmelidir. Binalann kötü konumlandınlması ekoya ve sonuçta gürültünün artmasına neden olur. Şekil 8'de binalann otoyollara göre nasıl konumlandınlacağı gösterilmektedir (3, 4). ' Havaalanı çevresinde yerleşmelerin tipi çok önemlidir. Şekil 9'de iki yerleşme tipi verilmiştir. Birinci yerleşme tipinde bloklar bir avlu çevresnde, ikinci yerleşmede ise yan yana sıralanmıştır. Gürültü ölçümleri sonucunda bloklann sıralı yerleşme koşullannda azaltım değerinin daha fazla olduğu görülmüştür. Bunun nedeni 1. yerleşme tipinde avluda karşılıklı yansımalar oluştuğu için gürültü düzeyi artmaktadır (9). ' 26

19 Şekil 8. Otoyola göre binalann konumlandıniması (3) Şekil 9. Uçuş Yolu Altında Uçağın Kalkış Noktasından 4.5 km. Uzaklıkta Ölçüm Yapılan a) Avlulu ve b) Sıralı Yerleşim Tipleri (9) 27

20 5. Sonuç İmar planlan yapılırken arazinin topografik yapısına, arazideki gürültü kaynaklannın konumlarına bakılmalı, meteorolojik faktörleri de göz önünde bulundurularak gürültüye hassas fonksiyonlann yerleştirilmesine doğru karar verilmelidir. Gürültü kaynağı, Tampon bölge (veya engel teşkil edebilecek fonksiyonlar) ve /. Gürültüye hassas olan fonksiyonlann doğru yerleştirilmesi ileride olabilecek bir çok sorunu ortadan kaldıracaktır. KAYNAKÇA [T] DEMİRKALE, Y.S., 1994, Uçaklann Yerden Kalkış Zamanlan Sırasında Gürültü Konturlannın Saptanması İçin Atatürk Havaalanı Çevresinde Bir Uygulama Çalışması, j İTÜ Araştırma Fonu, Proje No: 204, İstanbul,\ [2] DEMİRKALE, Y.S., 1994, Meteorolojik Faktörlere Bağlı Olarak Uçaklann Farklı Yöne Kalkış Yapmalan Durumlannda Atatürk Havaalanı Çevresinde Gürültü Konturlannın Karşılaştınlması, İTÜ Mimarlık Fakültesi, İstanbul [3] DEMİRKALE, Y.S., 1996, Gürültü Denetim İlkeleri, Yapılarda Akustik Sorunlar ve Çözüm Önerileri Semineri Kurs Notlan, Türk Akustik Derneği, YTÜ, İstanbul [4] DEMİRKALE, Y.S., Çevrede Gürültü Denetimi, İTÜ Mimarlık Fakültesi, Basılmamış j Ders Notlan, İstanbul V [5] DEMİRKALE, Y.S., 1986, Havaalanı Çevresinde Arazi Kullanım Planlaması İçin Uçak Gürültü Ölçütlerinin Saptanmasında Kullanılabilecek Bir Yöntem, İTÜ Mimarlık Fakültesi Doktora Tezi, İstanbul [6] ÖZER, M., 1979, Yapı Akustiği ve Ses Yalıtımı, İstanbul [7] DEMİRKALE, Y.S., 1979, Uçaklann Gürültüsünün Kontrol Altına Alınması Amacıyla Yeşilköy Havaalanı Çevresinde Yerleşme Sınırlannın Belirlenmesi, İTÜ Mimarlık / Fakültesi Master Tezi, İstanbul [8] DEMİRKALE, Y.S. 1988, Uçak Gürültüsünün Değişik Ölçckerinde İncelenmesi ve Denetim Altına Alınması, Çevre 88, Dördüncü Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir [9] DEMİRKALE, Y.S. 1988, Effects of Environmental Factors on the Propagation of Aircraft Noise and Application for İstanbul, Environmental 88 the 4th Environmental Science and Technology Conference vol. 1, İzmir ı 28

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 2. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 2. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 2. Bölüm Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü Gürültü Fiziksel olarak düzensiz ses, fizyolojik olarak istenmeyen, hoşa

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÖN ETÜDÜ Murat BAYRAM Binalarda Enerji Verimliliği Şubesi Şube Müd.V. bayram.bay@gmail.com Enerji Nedir? İş yapabilme kabiliyetidir. Enerji Yönetimi Nedir? Yaşam için gerekli

Detaylı

SES YALITIMI AÇISINDAN İÇ DUVARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

SES YALITIMI AÇISINDAN İÇ DUVARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 2425 Mart 01 EskişehirTürkiye SES YALITIMI AÇISINDAN İÇ DUVARLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Neşe Yüğrük AKDAĞ Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Beşiktaş,

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

TRC Lameks TRC Lameks extra clear

TRC Lameks TRC Lameks extra clear TRC Lameks TRC Lameks extra clear TRC Lameks TRC Lameks extra clear Güvenlik ve Emniyet Camları Sevdiklerinizin can ve mal güvenliğini sağlamanın en etkin yolu! TRC Lameks, Trakya Cam ın lamine camının

Detaylı

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ

SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ. Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİDE GÜRÜLTÜ DENETİMİ Arş. Gör. Dr. Nuri İLGÜREL Prof. Dr. Neşe YÜĞRÜK AKDAĞ SANAYİ YAPILARININ TASARIMINDA GÜRÜLTÜ ETKENİ Sanayi Yapılarının Organize Sanayi Bölgelerinde Planlanması Sanayi birimlerinin

Detaylı

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3

GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 İÇİNDEKİLER TABLO LİSTESİ ŞEKİL LİSTESİ SEMBOL LİSTESİ UYGULAMA LİSTESİ GİRİŞ...1 1. BÖLÜM: SES İLE İLGİLİ BÜYÜKLÜKLER...3 1.1. Dalga Hareketi... 3 1.2. Frekans... 4 1.2.1. Oktav Bantlar... 7 1.3. Dalga

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı

YAPI FİZİĞİ 1. YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm. Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ. Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 5. Bölüm Prof. Dr. Neşe Yüğrük Akdağ Yıldız Teknik Üniversitesi Yapı Fiziği Bilim Dalı Sesin Kırınması Ses dalgalarının bir engelden ötürü doğrultu değiştirmesi olayına kırınma

Detaylı

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri

Gürültü kaynağı verileri eğlence tesisleri TR2009/0327.03-01/001 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi TR2009/0327.03-01/001 Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü. Ses ve Gürültü T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Ses ve Gürültü HUZURUMUZ VE SAĞLIĞIMIZ İÇİN GÜRÜLTÜYÜ ÖNLEMEK VATANDAŞLIK GÖREVİMİZDİR Modern, canlı bir şehirin dayanılmaz derecede gürültülü

Detaylı

SES YALITIMI UYGULAMALARI

SES YALITIMI UYGULAMALARI TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yalıtım Kongresi 23-24-25 Mart 2001 Eskişehir - Türkiye SES YALITIMI UYGULAMALARI Sadık ÖZKAN/Mimar 2D Yapı Danışmanlık Uygulama Ltd. Şti. Salih Omurtak Cd. No: 7/1 Koşuyolu/İstanbul/TÜRKİYE

Detaylı

Proje Kapsamı ve Genel Bakış

Proje Kapsamı ve Genel Bakış Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Proje Kapsamı ve Genel Bakış Volker Irmer, Takım Lideri Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Resmi Gazete:28.7.2013-28721 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI

KARAYOLU SINIFLANDIRMASI GEOMETRİK STANDARTLARIN SEÇİMİ PROJE TRAFİĞİ ve TRAFİK TAHMİNİ KARAYOLU SINIFLANDIRMASI 2 3 Karayollarını farklı parametrelere göre sınıflandırabiliriz: Yolun geçtiği bölgenin özelliğine göre: Kırsal yollar

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ G Ü R Ü L T Ü GÜRÜLTÜ, GENEL OLARAK İSTENMEYEN VE RAHATSIZ EDEN SES OLARAK TANIMLANIR. Ses; Hava basıncındaki dalgalanmaların kulaktaki etkisinden ileri gelen fiziksel bir

Detaylı

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN Gürültü nedir? Basit olarak, istenmeyen veya zarar veren ses db Skalası Ağrı eşiği 30 mt uzaklıktaki karayolu Gece mesken alanları 300 mt yükseklikte

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ (ENVER) GÖSTERGELERİ VE SANAYİDE ENVER POLİTİKALARI Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU

ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EnVer) & KANUNU Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar henüz ekonomik

Detaylı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa BARAN Ankara Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı Enerji verimliliği / Sanayide enerji verimliliği Türkiye de enerji yoğunluğu Enerji tüketim verileri Türkiye de enerji verimliliği projeleri

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 28 Temmuz 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28721 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır.

Gemlik-Armutlu Karayolu nun bitişiğinden güneye doğru uzanmaktadır. PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU: Kapsam: Hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği Bursa İli, Gemlik İlçesi, Yeni Mahallesinde, H22-A-09-A-1-C, pafta, 956, 957 nolu imar adaları ile çevresini

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Esen Bulca, Trakya Cam Pazarlama Müdürü Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar Şişecam Grubu bünyesinde düzcam üretim ve pazarlama faaliyetleri,

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATINDA ODAMIZIN YERİ VE GÖREVLERİ Şuayip Yalman MMO Yönetim kurulu Başkan Vekili Giriş Enerji verimliliği kapsamındaki konular Makine Mühendisliği meslek disiplini içerisinde bulunan

Detaylı

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8

Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Yapıblok İle Akustik Duvar Uygulamaları: Digiturk & TV8 Ümit ÖZKAN 1, Ayşe DEMİRTAŞ 2 Giriş: Yapıblok, Yapı Merkezi Prefabrikasyon A.Ş. tarafından 1996 yılından beri endüstriyel üretim yöntemleri ile üretilen

Detaylı

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu

ALAN ARAŞTIRMASI II. Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası TMMOB SANAYİ KONGRESİ 2009 11 12 ARALIK 2009 / ANKARA ALAN ARAŞTIRMASI II Türkiye de Kalkınma ve İstihdam Odaklı Sanayileşme İçin Planlama Önerileri Oda Raporu Hazırlayanlar

Detaylı

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

Taşıyıcı Sistem İlkeleri İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Yapı ve Deprem Mühendisliği Çalışma Grubu BETONARME YAPILAR MIM 232 Taşıyıcı Sistem İlkeleri 2015 Bir yapı taşıyıcı sisteminin işlevi, kendisine uygulanan yükleri

Detaylı

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19

1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com tel: 0542 644 83 19 YAPILARDA ENERJİ TASARRUFUNA YÖNELİK ÇABALAR İÇİN BİR BİLGİSAYAR ANALİZ PROGRAM MODELİ Dr. Mustafa TOSUN 1 1).S.Ü. MÜH.-MİM. FAKÜLTESİ, MİMARLIK BÖLÜMÜ/KONYA mutosun@selcuk.edu.tr, mustosun@hotmail.com

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI ULAŞIMDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Strateji Geliştirme Başkanlığı Mart 2011 İÇERİK 1. Ulaşımda Enerji Verimliliği Nedir? 2. Enerji Verimliliğinde Ulaştırma Sektörünün Mevcut Durumu 3.

Detaylı

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI

GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GÜRÜLTÜ YÖNETMELİĞİ TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, çalışanların gürültüye maruz kalmaları sonucu

Detaylı

YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ Güz yy. Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Ar. Gör. Esra Küçükkılıç Özcan

YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ Güz yy. Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Ar. Gör. Esra Küçükkılıç Özcan YAPI FİZİĞİ 1 YAPI AKUSTİĞİ 2012-2013 Güz yy Prof. Dr. Zerhan YÜKSEL CAN Ar. Gör. Esra Küçükkılıç Özcan 1 Yapı Fiziği 1 Yapıda Gürültü Denetimi Süreci 2 Yapıda gürültü denetimi Yapıda gürültü denetiminde;

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 12. Hafta Pasif Gürültü Kontrolü-devam Gürültü Kontrolü A) Yapı-kaynaklı gürültü (SbN): Bir yapıdaki değişken kuvvetlerin oluşturduğu ve yapı yolu ile iletilen gürültü

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 2. Hafta Ses ve Gürültü Düzeyleri db Toplama/Çıkarma ve Ortalama Bir noktadaki toplam ses basıncı o noktadaki ses şiddetlerinin (ses basınçlarının karesi ile orantılı)

Detaylı

AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliğinin Durumu

AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliğinin Durumu AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliğinin Durumu Teskon 2005 kapsamında gerçekleştirilen Makina Mühendisleri Odası Başkanı Emin KORAMAZ tarafından yönetilen "AB Müzakere Süreçlerinde Tesisat Mühendisliğinin

Detaylı

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında;

İlimizde özellikle 1993 yılında zaman zaman ciddi boyutlara ulaşan hava kirliliği nedeniyle bir dizi önlemler alınmıştır. Bu çalışmaların başında; İSTANBUL DA ÇEVRE KİRLİLİĞİ İstanbul da Çevre Kirliliği Su, Hava, Toprak ve Gürültü Kirliliği olarak 4 Bölümde ele alınmalıdır. İstanbul da Çevre Kirliliği konusunda İstanbul İl Çevre Müdürlüğü, Büyükşehir

Detaylı

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.

ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK. Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit. ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:28.07.2013/28721 www.bilgit.com BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA

KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA KIRSAL YERLEŞİM TEKNİĞİ DOÇ.DR. HAVVA EYLEM POLAT 8. HAFTA Araştırıcı ve bilim adamları fiziksel planlamayı değişik biçimlerde tanımlamaktadırlar. Bu tanımlar, genellikle, birbirleri ile eş anlam ve kapsama

Detaylı

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI BÖLÜM 7 ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI Ulaştırma mühendisliği, insan ve yükün güvenli, yeterli, ekonomik ve doğa koşullarına uygun bir biçimde taşınabilmesini sağlayacak ulaşım sistemlerinin ve bileşenlerinin

Detaylı

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ Zeynep Gamze MERT Gülşen AKMAN Kocaeli Üniversitesi EKO- ENDÜSTRİYEL PARK KAPSAMINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ DOĞAL ÇEVRİMLER Enerji Girdisi Atık yok Isı kaybı Yerkabuğun dan sağlanan malzeme Yerkabuğun a bırakılan

Detaylı

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler

Enerji Sektörüne Genel Bakış. Niçin Enerji Verimliliği. Gelişim ve Potansiyel. Zorunlu Uygulamalar. Destekler ENERJİ VERİML MLİLİĞİİĞİ Mevzuat ve Çimento Sektörüne Yansımalar maları 12 Haziran 2012 TÇMB Çalıştayı ANKARA 1 Sunum İçeriği Enerji Sektörüne Genel Bakış Niçin Enerji Verimliliği Gelişim ve Potansiyel

Detaylı

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015

TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ. 25 Kasım 2015 TÜRKİYE DE ENERJİ SEKTÖRÜ SORUNLAR ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 25 Kasım 2015 1 Türkiye de Enerji Sektörü Ne Durumda? Fosil kaynaklar bakımından oldukça yetersiz olan Türkiye enerjide %73 oranında dışa bağımlıdır.

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ

ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI VE KOJENERASYONUN YERİ enveripab Bilinçlendirme Semineri (Marmara Üniversitesi) 12 Kasım 2008 A. Yıldırım TÜRKEL ENKO Birleşik Enerji Sistemleri ENERJİ VERİMLİLİĞİ KANUNU Kanun

Detaylı

Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği

Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği Daha İyi Bir Gelecek İçin Enerji Verimliliği www.knaufinsulation.com.tr Daha İyi Bir Gelecek İçin... Hepimiz biliyoruz ki, üzerinde yaşamımızı sürdürebileceğimiz tek bir dünya var. Ancak, dünyamızı, dolayısıyla

Detaylı

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü

Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları. Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Kalorifer Tesisatı Proje Hazırlama Esasları Niğde Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ISITMA TEKNİĞİ 1.Tarihsel gelişim 2.Günümüz ısıtma teknikleri Bir ısıtma tesisatının uygun olabilmesi için gerekli

Detaylı

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih:

Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: Konu: Askıdaki Plana İtiraz Tarih: 11.01.2016 Sayı: 16.16.0011 YILDIRIM BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ NE BURSA Yıldırım İlçesi, Mevlana ve Ulus Mahalleleri sınırlarındaki yaklaşık 14 ha lık Riskli

Detaylı

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması

YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması YAPI TEKNOLOJİSİ Yapıların Sınıflandırılması Yrd.Doç.Dr. Emrah MADENCİ Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü YAPI NEDİR? Canlıların beslenme ve barınma

Detaylı

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş.

ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. ÇEVRE DOSTU BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ VE ÖRNEK UYGULAMALAR Seda YÖNTEM / EKODENGE A.Ş. Sağlıklı Fiziki Çevreler için Sürdürülebilirlik Esasları Binanın güneşe göre konumlandırılması ve şekillenmesi,

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINDAKİ MEVCUT DAR BOĞAZLAR

BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINDAKİ MEVCUT DAR BOĞAZLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası BİNALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİNİN ARTIRILMASINDAKİ MEVCUT DAR BOĞAZLAR TMMOB Makina Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ekber Çakar KAYNAKLARA GÖRE TÜRKİYE NİN BİRİNCİL

Detaylı

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları

Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Okullardaki Elektrik Sistemlerinde Enerji Verimliliği Sağlamanın Yolları Yrd. Doç. Dr. Hacer Şekerci Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü (Bina Enerji Yöneticisi)

Detaylı

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ

ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ ÇATI MANTOLAMA SİSTEMLERİ Maksimum enerji verimliliği, daha fazla enerji tasarrufu ve ideal yaşam konforu Isı kayıplarını gösteren özel kamera çekimi. Part of the Monier Group Yüksek Performanslı Isı Yalıtım

Detaylı

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ

teskon 2011 de buluşmak üzere SUNUŞ SUNUŞ Ulusal Kongresi 18 yıl önce, 15-17 Nisan 1993 tarihleri arasında, Balçova Termal Tesisleri İzmir de TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından düzenlendi. Bu toplantı bir teknik toplantı olduğu kadar,

Detaylı

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI

oda yayınları LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU BİLDİRİLER KİTABI oda yayınları Çağımızda yaşanan değişim ve gelişimle birlikte yaşamımızın değişmez parçası haline gelen çok çeşitli ihtiyaçlardan birisi de artık asansörler olmuştur. Güvenli, LPS ve CNG UYGULAMALARI SEMPOZYUMU

Detaylı

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Tarih: 24.02.2011 Sayı: 2011/0244 İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İMAR VE ŞEHİRCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI ŞEHİR PLANLAMA MÜDÜRLÜĞÜ NE Konu: 24.01.2011 tarihinde askıya çıkarılan EYÜP İlçesi, Rekreasyon Alanı

Detaylı

9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları

9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları 9. Ulusal Düzeyde Gürültüden Korunma Çalışmaları 9.1. Giriş Bölüm 2.1 de, ulusal gürültüden korunma politikası için bir toplu düşüncenin geliştirilmesinin arzu edilen bir şey olduğu vurgulanmıştır. 3.

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi

Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Binalarda Isı Yalıtımı ile Güneş Kontrolünün Önemi Dünyamızda milyarlarca yıl boyunca oluşan fosil yakıt rezervleri; endüstri devriminin sonucu olarak özellikle 19.uncu yüzyılın ikinci yarısından itibaren

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR --

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ. Prof. Dr. Zafer DEMİR -- YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARIMIZ VE ELEKTRİK ÜRETİMİ Prof. Dr. Zafer DEMİR -- zaferdemir@anadolu.edu.tr Konu Başlıkları 2 Yenilenebilir Enerji Türkiye de Politikası Türkiye de Yenilenebilir Enerji Teşvikleri

Detaylı

Technology. and. Machine

Technology. and. Machine Technology and Machine Cezayir Teknoloji İthal Etmek İSTİYOR Kuzey Afrika nın en geniş yüzölçümüne, 35 milyona yakın nüfusa ve büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip olan Cezayir, ekonomik veriler

Detaylı

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU

19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU 19 ve 29 cmlik PONCEBLOC HAFİF YAPI ELEMANI SES AZALMA İNDİSİ ÖLÇÜMÜ ÖN RAPORU HAZIRLAYAN : Y.DOÇ. DR. NURGÜN TAMER BAYAZIT İTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ YAPI BİLGİSİ ABD TAŞKIŞLA TAKSİM-34437 İST TEMMUZ, 2014

Detaylı

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015

Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Enervis H o ş g e l d i n i z Ekim 2015 Dünya Enerji Genel Görünümü Genel Görünüm Dünya Birincil Enerji Tüketimi 2013-2035 2013 2035F Doğalgaz %24 Nükleer %4 %7 Hidro %2 Yenilenebilir Petrol %33 Kömür

Detaylı

Enerji Verimli Çelik Evler

Enerji Verimli Çelik Evler Enerji Verimli Çelik Evler Enerji verimliliği nedir? Enerji verimliliği son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kavram. Genel olarak; yaşam standardını düşürmeden, enerjinin verimli kullanılarak tüketimin azaltılmasına

Detaylı

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ

Davetkar Atıf YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ YAPI - HİZMET BİNASI - KAYSERİ Davetkar Atıf fotoğraflar: Alp Eren (Altkat Architectural Photography) ARALIK 17 / OCAK 18 - XXI 42 YARIŞMA SONUCU ELDE EDİLEN PROJE, HEM SÜREKLİ KULLANICILARI HEM DE ÇEVRE

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI

KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ LİSANS PROGRAMI TÜRKİYE'DE ÇEVRE SORUNLARI DOÇ. DR. SEVİM BUDAK Gürültü ve Gürültü Kirliliği 5.1. Gürültü: Genel Bakış İnsan ve çevre

Detaylı

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme

Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme Piyasaların ürün ve/veya hizmet satış fiyatlarını belirlediği pazarda artık kendi fiyatımızı belirleme hakkına sahip değiliz. Ürün ve/veya hizmet kalitesini düşürmeden piyasa fiyatlarında rekabet edebilmenin

Detaylı

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

Çankaya/Alacaatlı da Konut Yapısı Ada 1 Parsel ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU Çankaya Belediyesi 64451 Ada 1 parsel için hazırlanan 57490.82 m 2 inşaat alanına sahip konut projesi, Projenin Adı : 64451 / 1 de Konut Yapısı Yeri : Çankaya / Alacaatlı Parsel Alanı : 18190 m 2 Emsal

Detaylı

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri

28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri 28.06.2012 tarihli Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik in Risk Yönetimine İlişkin Düzenlemeleri Yönetici Özeti: 28.06.2012 tarihinde yayımlanan Bankaların İç Sistemleri Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

BİR GÜRÜLTÜ DENETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

BİR GÜRÜLTÜ DENETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ BİR GÜRÜLTÜ DENETİMİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ Herhangi bir teknik döşem oluşturulurken çevre kirlenmesi ve bunun önemli bir biçimi olan gürültü konusu unutulmamalı, sistem seçimi buna göre yapılmalı, gerekli

Detaylı

EMNİYET ve GÜVENLİK GÜRÜLTÜ KONTROL CAMLARI CAMLARI

EMNİYET ve GÜVENLİK GÜRÜLTÜ KONTROL CAMLARI CAMLARI GÜRÜLTÜ KONTROL CAMLARI EMNİYET ve GÜVENLİK CAMLARI 1 2 Emniyet ve Güvenlik Camları Sevdiklerinizin can ve mal güvenliğini sağlamanın en etkin yolu! Şişecam Lamine Cam, Şişecam Düzcam ın lamine emniyet

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE AYDINLATMA UYGULAMALARI

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE AYDINLATMA UYGULAMALARI ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE AYDINLATMA UYGULAMALARI Tuba BOSTANCI BASKAN Türk Philips Tic. A.Ş. Saray mah. Dr.Adnan Büyükdeniz Cad. No:13, Ümraniye, İstanbul. Tel: 0-216-636 18 62 Faks: 0-216-636 18 35 e-mail:

Detaylı

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü

TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI. Ekim 2009. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Fen İşleri Daire Başkanlığı. Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü TÜRKİYEDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ MEVZUATI Ekim 2009 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Şehir Aydınlatma ve Enerji Müdürlüğü Genel Enerji Durumu 2006 yılında, ülkemizin genel enerji

Detaylı

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN ĐŞ YAŞAMINA ETKĐSĐ iş yerinde çevre faktörleri klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler MAK4091 Ergonomi 1 Ses; SES elastik bir ortam olan havada, mekanik titreşimlerden

Detaylı

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar

Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar TEMİZ ENERJİ GÜNLERİ 2012 15-16 17 Şubat 2012 Enerji Verimliliği : Tanımlar ve Kavramlar Prof. Dr. Sermin ONAYGİL İTÜ Enerji Enstitüsü Enerji Planlaması ve Yönetimi ve A.B.D. onaygil@itu.edu.tr İTÜ Elektrik

Detaylı

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması

Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması Ekim Bakirci:Sablon 25.08.2011 16:51 Page 18 Ekim BAKIRCI Prof. Dr. Mehmet ÇALIŞKAN Çatı Üstü Cihazlardan Yayılan Çevresel Gürültünün Haritalanması Abs tract: The prediction of noise propagating from roof

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI tmmob makina mühendisleri odası İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ KONFERANSI BİLDİRİLER KİTABI 27-28 KASIM 1999 İSTANBUL MMO Yayın No: 239 tmmob makina mühendisleri odası Sümer Sok. No: 36/1-A Kızılay/ANKARA Tel.

Detaylı

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI

ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI ANTALYA İLİ, AKSU İLÇESİ, ATATÜRK MAHALLESİ, 13322 ADA 2 PARSELİN BİR KISMINI KAPSAYAN ALANDA HAZIRLANAN 1/1.000 ÖLÇEKLİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU EKİM.2016 1 İçindekiler 1 PLANLAMA ALANININ

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ. Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum. Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. ENERJİ VERİMLİLİĞİ Etüt Çalışmaları ve Yasal Durum Erdal ÇALIKOĞLU Sanayide Enerji Verimliliği Şube Müdürü V. Neden Enerji Verimliliği? Fosil kaynaklar görünür gelecekte tükenecek. Alternatif kaynaklar

Detaylı

1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU

1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU 1. ULUSLARARASI ÇELİK ZİRVESİ SUNUMU Hazırlayan Akşan Grup Şirketler Yönetim Kurulu Başkanı Melih ŞİMŞEK İnşaat Mühendisi 2.000.000 m 2 lik tecrübesi ve Akkon çelik fabrikasında yıllık 25.000 ton üretim

Detaylı

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması

Planlama Nedir? Planlama Ne Değildir? Başarılı Bir Plan. www.eminkaya.net 1. Pazarlama Planlaması 2 Pazarlama Planlaması Planlama Nedir? Plan, bir amaca ulaşmada izlenecek yol ve davranış biçimini gösterir. Planlama ise, bir yöneticinin ileriye bakmasına ve kendine açık olan seçenekleri bulmasına yardım

Detaylı

SAĞLIK VE KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU

SAĞLIK VE KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU SAĞLIK VE KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ SEMPOZYUMU H Şubat 2015 26/27Meyra Palace Otel/Ankara 1 H Sempozyum Daveti Sağlık alanında enerjinin kullanımında tasarruf sağlamak ve enerji verimliliğine

Detaylı

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ

REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ REKREASYON AMAÇLI KENTSEL YEŞİL ALANLARIN PLANLAMA İLKELERİ AÇISINDAN GIS ARACILIĞIYLA SORGULANMASI; TRABZON ÖRNEĞİ Öğr. Gör. Dr. Cenap SANCAR Arş. Gör. Ebru SİNAN Arş. Gör. Sanem ÖZEN TURAN Karadeniz

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESKUN VE GELİŞME KIRSAL KONUT ALAN YERLEŞİMLERİ TASARIM REHBERİ 2017 1. Genel Hükümler 1.1.Kapsam Bu rehber Kocaeli 1/25000 ölçekli Nazım İmar Planı Plan Hükümlerine ilave

Detaylı

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ Mak. Yük. Müh. Emre DERELİ Makina Mühendisleri Odası Edirne Şube Teknik Görevlisi 1. GİRİŞ Ülkelerin

Detaylı

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ

Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ BAHAR YARIYILI İÇM PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ Ç.Ü. GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ İÇ MİMARLIK BÖLÜMÜ 2016-2017 BAHAR YARIYILI İÇM 401 402 PROJE 5 & DİPLOMA PROJESİ KONU: SAĞLIK MERKEZİ YER: BEYSUKENT TIP MERKEZİ / ANKARA 1. Konu Hakkında Genel Açıklama

Detaylı

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM Türkiye İMSAD Sektörel Gelişim Toplantıları-Adana 3 Eylül 2015 Şişecam Düzcam Cam Ev Eşyası Cam Ambalaj Kimyasallar Şişecam Düzcam Düzcam üretiminde 50 yıllık tecrübe 1981 den

Detaylı

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ

BELEDİYELERCE BİLGİ SAĞLANACAK İDEP EYLEMLERİ Arazi Kullanımı ve Ormancılık 3. ORMAN, MERA, TARIM VE YERLEŞİM GİBİ ARAZİ KULLANIMLARI VE DEĞİŞİMLERİNİN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLEMESİNİ SINIRLANDIRMAK 5. 2012 yılında yerleşim alanlarında

Detaylı

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar

Konya Sanayi Odası. Ocak 2013. Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar Konya Sanayi Odası Ocak 2013 Enis Behar Form Temiz Enerji enis.behar@formgroup.com twitter/enisbehar FORM TEMİZ ENERJİ FORM ŞİRKETLER GRUBU 6 farklı şirketten oluşmaktadır; İklimlendirme Cihazları Satışı

Detaylı

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ

3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ 3. TÜRKİYE ULAŞTIRMA SİSTEMİNE GENEL BAKIŞ Cumhuriyetin 1950 yılına kadar olan döneminde, doğru bir ulusal politika ile demiryolu ve denizyoluna ağırlık verilmiştir. leştirilen atılım sonunda, ülkenin

Detaylı

ATAKENTVADİ SİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016

ATAKENTVADİ SİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016 ATAKENTVADİ SİTESİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 2016 KURUMSAL Çevre Politikası No1, hammadde seçiminden başlayıp ürün çıkışına dek süren her aşamada çevreye karşı sorumluluğu olduğu bilinciyle hareket eder.

Detaylı

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ ŞEHİR PLANCILARI ODASI ŞEHİRCİLİK ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ 1 AMAÇ Madde 1. Bu Yönergenin amacı, şehircilik, yerleşmeler ve planlama alanlarında kamu

Detaylı

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI MARDİN ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ (PROJE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI TS 825 in Bina Yaklaşımı Her hacim ayrı ayrı

Detaylı

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında.

Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Tarih : 16.04.2014 Sayı : 04-14-390 T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü ne ANKARA Konu: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği nin uygulamaları hakkında. Bakanlığınız tarafından

Detaylı

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012

Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme. 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma - Yeşil Büyüme 30 Mayıs 2012 Sürdürülebilir Kalkınma gelecek kuşakların kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kalkınma

Detaylı

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci

Yeniden Yapılanma Süreci Dönüşüm Süreci Yeniden Yapılanma Süreci 2010-2025 Dönüşüm Süreci 2025-2050 2025'te olmazsa olmazlar Geçiş dönemi kilit meseleleri Dönüşüm zamanının Başarı Dönüşüm ölçütleri zamanının Vizyon Herkese fırsat eşitliği sağlanarak

Detaylı

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI

PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI PREFABRİKE AHŞAP YAPILAR ve UYGULAMA OLANAKLARI Ahşap malzeme, sahip olduğu özellikler nedeni ile yapı malzemesi olarak önemli bir yere sahiptir. Günümüz teknolojik olanakları çerçevesinde yapay ahşap

Detaylı

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi

Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları. Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Planlarda Kullanılan Renkler ve Emsal (KAKS)-TAKS Kavramları Tarih: 12.12.12 Şehir Planlamasına Giriş Dersi Plan süreci Mevcut durumun ortaya koyulması Eldeki veriler ışığında çalışma alanının sorun ve

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI İZMİR ŞUBESİ Kentsel ve Kent dışı Alanlarda Yaya Trafiği ve Sosyal Yaşam Olarak İnsan Yaşamında Önemli Yer Tutan Hemzemin Geçitler Trafik Güvenliği olarak en tehlikesiz

Detaylı

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU

TEKİRDAĞ- MALKARA. G-17-b-13-b PAFTA. Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU TEKİRDAĞ- MALKARA G-17-b-13-b PAFTA Kültür Merkezi Alanı Oluşturulması ve Yeşil Alan Yer Değişikliği NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU 1. PLANLAMA ALANININ GENEL TANIMI İlçemiz Yenimahalle,

Detaylı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı

RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA. Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR VE DOĞAL HAVALANDIRMA Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK Yapı Fiziği Bilim Dalı RÜZGAR Bir yapıya doğru esen rüzgar, yapıyla karşılaştığında esiş düzeni değişir, yapı çevresine ve üstüne doğru yön değiştirir.

Detaylı

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI

C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI C. KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI UYGULAMA KOŞULLARI BÖLÜM 1 : Genel Hükümler AMAÇ Madde 1: Konya Karatay Belediyesi, Nakipoğlu Camii ve çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları içindeki uygulamaların; 5226-3386

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Bir Zırh = Yalıtım

AR& GE BÜLTEN. Bir Zırh = Yalıtım Bir Zırh = Yalıtım Nurel KILIÇ Yalıtım; binaların iç ve dış etkenlerden korunması için özel malzemelerle kaplanması işlemidir. Bağımsız ısıtmalı, ayrık düzen, bitişik düzen veya ikiz evlerde karşılaşılan

Detaylı