FRONT PAGE Danışman: Uzman Mustafa Küçükali. Hazırlayanlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FRONT PAGE 2000. Danışman: Uzman Mustafa Küçükali. Hazırlayanlar"

Transkript

1 WEB TASARIMI için html ve FRONT PAGE 2000 Danışman: Uzman Mustafa Küçükali Hazırlayanlar Ayşe HAYLAMAZ Esin TANDOĞAN Ankara Ocak 2001

2 2 ĐÇĐNDEKĐLER Web Tasarımının Temelleri...4 BÖLÜM 1. HTML PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ HTML NEDĐR? HTML E GĐRĐŞ? Başlıca HTML Komutları <HTML> Komutu <HEAD> Komutu <TITLE> Komutu <BODY> Komutu <H1> Komutu <B></B> Komutu <I></I> Komutu <CENTER></CENTER> Komutu <BR> Komutu <P> Komutu <HR> Komutu BACKGROUND Komutu BGCOLOR Komutu <A HREF> Komutu <IMG SRC> Komutu LI Komutu <FONT></FONT> Komutu <BLINK> Komutu HTML ile WEB SAYFASI HAZIRLAMA...10 BÖLÜM 2. FRONT PAGE 2000 ĐLE WEB TASARIMINA GĐRĐŞ FRONT PAGE Đ TANIMA FRONT PAGE IN GENEL YAPISI: Görünüm Düğmeleri Sayfa Đçerik Görünümleri FRONT PAGE 2000 MÖNÜLERĐ File Mönüsü Edit Mönüsü View Mönüsü Insert Mönüsü Format Mönüsü Tools Mönüsü Table Mönüsü Frames Mönüsü Window Mönüsü Help Mönüsü ADIM ADIM WEB TASARIMINA GĐRĐŞ Front Page Đle Web Oluşturma; SAYFALAR ARASI BAĞLANTILAR Bağlantılar (Links) : Bookmark: WEB SAYFASINA RESĐM ve MULTĐMEDĐA DOSYALARINI EKLEME Web Sayfasına Resim Formatlı Dosya Ekleme: Web Sayfasına Clipart Gallery de Yer Alan Resimleri Ekleme:...28

3 2.6.4 Resim Dosyalarına Ait özelliklerin düzenlenmesi: Web Sayfasına Multimedia Dosyalarını Ekleme: Web Sayfasında Ses Dosyaları ile Çalışma: Web Sayfasında Video Formatlı Dosyalar ile Çalışma: Resim ve Multimedia dosyalarını sayfaya eklerken dikkat edilmesi gereken hususlar: ÇERÇEVE SAYFALARI ve ÖZELLĐKLERĐ Çerçeveler Çerçeve Yerleşimi ve Özellikleri Çerçeve Özelliklerin Düzenlenmesi Çerçeveler Arası Bağlantı Oluşturma Çerçevelerin Silinmesi AKTĐF NESNELERĐN KULLANIMI Aktif Elemen Nedir? Office Nesneleri ve Özellikleri FrontPage in Aktif Nesneleri ve Özellikleri HAREKETLĐ SAYFA ve NESNELER OLUŞTURMA Metne Dinamik HTML Efekti Uygulama FRONT PAGE SAYFASINDA FORMLARLA ÇALIŞMA Form Nedir? Form Araçları ve Özellikleri: Form Özelliklerinin Kaldırılması Form Özelliklerinin Düzenlenmesi SĐTE ÜZERĐNDE SON KONTROLLER ve SĐTENĐN YAYIMLANMASI Web Dizini Đçersindeki Dosya Đsimlerinin Kontrolü SĐTENĐZĐN YAYIMLANMASI...51 KAYNAKÇA

4 4 INTERNET Word wide web (dünya çapında kütüphane) projesi, internet ile hızla büyümektedir. Her an, her yerde elinizin altındaki bir diz üstü bilgisayarı ve taşınabilir telefon ile istediğiniz bilgi kaynaklarına ulaşmanız mümkündür. Web aracılığı ile bilgileri dağıtmak ve herkese hizmet verebilmek, internet ve servisleri aracılığı ile mümkündür. Đnternet üzerindeki sayfalarda istediğiniz bilgilere ulaşabilmeniz için, bu sayfaları düzenlemek için araçlara ihtiyacınız vardır. Bu araçlar internet sayfaları; çok yönlü metin dokümanları tasarımı ile internet çok yönlü metin sunucuları ile mümkün olmaktadır. (Karahoca A., s.2 ) Web Tasarımının Temelleri Web sayfalarının gerçekte programlama dili gibi bir kaynak kodu bulunur. Web sayfaları bu doğrultuda iki türlü hazırlanmaktadır. Bunlardan ilki WYSIWYG (what you see is what you get - Ne görürsen onu alırsın) denilen yöntemdir. Visual Page, Front Page, Dream Viewer ve Flash gibi programlar web sayfalarının ekranda yazıların ve resimlerin istenilen yere görsel olarak yerleştirilmesini sağlayan programlardır. Web sayfası oluşturmak için bu programlar kullanılarak HTML dili bilmeye gerek duymadan bir web sayfası yapılabilir. Web sayfası hazırlamanın diğer yoluysa Notepad gibi bir metin editörü ya da HTML editör programı kullanmaktır. Kaynak kodundan web sayfası hazırlamak her zaman için daha avantajlıdır. WYSIWYG programları web sayfasına gereksiz kodlar ekler ve çoğu zaman sayfayı hazırlayan kişinin kafasını karıştırır. Bazen de sayfaya istenildiği gibi müdahale etme kapasitesine sahip olunamaz. BÖLÜM 1. HTML PROGRAMLAMAYA GĐRĐŞ 1.1 HTML NEDĐR? HTML, yani Hyper Text Markup Language kısaca bir yazı işaretleme dilidir. Yazının göze hoş gelmesi için şekillendirilmesi, HTML'nin amacıdır. Ancak yazıyı şekillendirirken arada resim, ses gibi öğeler de hoş olacağından HTML bunları da kapsar. HTML, belgelerin metinler, tablolar, listeler, fotolar içerecek şekilde internette yayımına izin verir. (Karahoca, A.s.7) Basit bir web sayfası hazırlamak için temel olarak HTML komutlarını bilmeniz yeterlidir. Bu bölümde sadece temel HTML komutlarına değinilmiştir. Çeşitli web dizayn programlarında görsel olarak objelerle hazırlanan sayfaların HTML kodlarını da görüntüleyebilirsiniz. Ayrıca Browser ların View Source özelliği ile internette gördüğünüz ilginç sayfaların HTML sine ulaşabilirsiniz. 1.2 HTML E GĐRĐŞ? HTML ile dokümanlar oluşturulurken diğer programlama dillerinde olduğu gibi mantıksal ünitelerden oluşur. Başlıklar, paragraflar veya listelerden oluşabilir. Normal bir editörde yazdığınız HTML kodları için compiler(derleyici) bulunmadığından dolayı hata yapmamaya dikkat etmeniz gerekmektedir. Tarayıcı program (browser: yani Netscape, Internet Explorer vs.) küçüktür (<) ve büyüktür (>) işaretlerinin arasına yazılan her şeyi HTML komutu olarak yorumlar. Şimdi temel HTML komutlarından örnekler verelim. Bunun için örneğin note pad i kullanabilirsiniz.

5 5 <HTML> <H1>BU BIZIM SAYFAMIZ</H1> ILK DENEME SAYFASIDIR. <BR> BU <I> ITALIK </I> BIR YAZI <BR> BU DA <B> KALIN </B> BIR YAZI </HTML> Bu dosyayı ilk.html adıyla boş bir dizine kayıt (save) edin ve tarayıcı programınızla bu dosyayı çağırın. (Kaydettiğiniz dosyaya çift tıklayarak ya da "file" mönüsünden "open" ile bu dosyayı seçerek) Önünüzde şöyle bir ekran olması lazım: Yazdıklarımıza dikkat ederseniz komutlar "<KOMUT>Komuttan etkilenecek yazı</komut>" şeklindedir. "<B>kalın</B>" kalın(bold), "<I>italik</I>" italik yazı yazmamızı sağladı. Hemen hemen tüm HTML komutlarında aynı mantık hakimdir. Ancak bazı komutlarda "</KOMUT>" ile komutu kapatmak gerekli değildir. Bunlardan ilk akla gelenler <BR> ve <IMG> komutlarıdır. Bu komutlar bir yazı grubunu etkilemediğinden </BR> ile kapatılmasına gerek yoktur. Aynı şey<img>, yani resim ekleme komutunda da geçerlidir. 1.3 Başlıca HTML Komutları HTML ile ilgili en temel komutlara bakalım, ayrıntılı açıklama ve örnek sayfa, tablodan sonra: KOMUT <HTML> <HEAD> <TITLE> AÇIKLAMA Metnin HTML olduğunu belirtir. Dokümanın içreği hakkında bilgi verir. Sayfaya başlık verir.

6 6 <BODY> Dokümanın içindeki tüm paragrafları listeler. <H1> Metne ana başlığını verir. <B></B> Kalın Yazı <I></I> Đtalik yazı <CENTER></CENTER> Ortalamak <BR> Satır başı <P> Paragraf başı <HR> Yatay çizgi <BACKGROUND> Arkaya plana yayılacak resmi seçer. <BGCOLOR> Renk ayarlar. <A HREF="hakkımda.html"></A> Diğer sayfalara bağlantı <IMG SRC="images/sahil.gif" ALT="sahil Resim yerleştirmek resmi"> <FONT> </FONT> Yazının özellikleri. <LI> Listeleme yapar. <BLINK> Yazının yanıp sönmesini sağlar <HTML> Komutu HTML, en dıştaki elemandır. Bu eleman metnin bir HTML dokümanı olduğunu işaret eder. Ayrıca bu eleman web sayfasını gösteren programa HTML dilinin versiyonunu belirtir. (Karahoca.A,s.15) <HEAD> Komutu HEAD komutu dokümanın içeriği hakkında bilgi verir. Bu bilgi dokümanın bir parçası gibi Web tarayıcısından (Nescape ve Internet Explorer) görünemez. (Karahoca.A,s.15) <TITLE> Komutu "TITLE" sayfaya başlık vermek için kullanılır. Bu başlık tarayıcınızın en üstündeki kutucukta ve taskbar'da yazar <BODY> Komutu HTML dokümanının içerisindeki tüm paragrafları listeler ve diğer elemanları içerir. (Karahoca.A,s.15) <H1> Komutu <BODY> elemanından sonra gelen <H1> komutu en büyük fontlu başlıktır. H1-H6 arasındaki başlıkların büyüklükleri azalan sıradadır. (Karahoca.A,s.15) Kullanımı:<HTML> <BODY> <H1>ANA BASLIKTIR</H1> <B></B> Komutu Yazının koyu renkte yazılmasını sağlar. Kullanımı: <B> buraya yazılan metin koyu renk basılır </B> <I></I> Komutu Yazının italik yazılmasını sağlar. Kullanımı: <I> buraya yazılan metin italik basılır </I>

7 7 <CENTER></CENTER> Komutu Yazı, resim, çizgi, tablo ve listelerin ortalanmasını sağlar. Kullanımı: <center> bu aradakiler tüm sayfayı ortalamış olarak ekrana görüntülenir. </center> <BR> Komutu Satır başı yapar. Kullanımı: <BR> <P> Komutu "<P>" komutu paragraf başı yapar ancak bu paragraf başı Türk yazı standartlarına uymaz. Türk standartlarına göre yeni paragrafın ilk satırı biraz içeriden başlar. Ancak HTML deki paragrafta yeni paragraf içeriden başlamaz. Đçeriden başlamaması çok önemli bir sorun değildir. "<P>" komutunun bir tane seçeneği vardır: "ALIGN". Eğer <P ALIGN="RIGHT"> şeklinde kullanırsanız </P> işaretine kadar olan yazılar hem paragraf başı yapılmış olacaktır, hem de yazı sağa yanaşık görünecektir. <PALIGN="JUSTIFY"> şeklinde kullanırsanız satır sonları hizalanacaktır. <HR> Komutu Yatay bir çizgi çizer. Bu çizgi ayırıcı olarak kullanılabilir. Yazıların sonuna eklenemez. HR komutu otomatik olarak yeni satırdan başlayacaktır. Seçenekleri ise şu şekildedir: <HR WIDTH=80% SIZE=5> Burada "WIDTH" yatay çizginin tüm sayfaya olan oranıdır. Eğer % işaretini koymazsanız piksel cinsinden sabit bir uzunlukta çizgi çizersiniz. "SIZE" piksel cinsinden çizginin kalınlığıdır. (Pixel'i açıklamayacağım arası değerler vererek kendiniz görebilirsiniz). Bunun yanında "HR" komutunda kullanılan bir seçenek de "NOSHADE"dir. <HR NOSHADE> yazarsanız yatay çizgi üç boyutlu görünmeyecektir BACKGROUND Komutu Arka plan resmi sayfanıza oldukça güzel bir görüntü veren bir özelliktir. Sayfanızın arka plan resmi olarak gif, jpg, jpeg uzantılı resim dosyaları kullanabilirsiniz. Kullanımı: <BODY BACKGROUND= c:\ucak.jpg > BGCOLOR Komutu BGCOLOR sayfanın arka plan rengi (# = siyah); Kullanımı: <BODY BGCOLOR= #FFFFF > ya da <BODY BGCOLOR= Yellow > <A HREF> Komutu Bağlantılar, HTML DE çok kullanılan komutlardandır. Bu yüzden mantığını iyi anlamanız gerekir. Yapmanız gereken tek şey <A HREF="URL">Açıklama</A> komutunu sayfanızda herhangi bir yere yerleştirmek. Burada URL olayı çok önemlidir. URL; html, jpg, gif, js, wrl vb. uzantılı herhangi bir dosya adı olabilir; şeklinde bir web sayfası adresi olabilir; news://news.metu.edu.tr şeklinde bir news sunucusu adresi olabilir;

8 8 ftp://ftp.gazi.edu.tr şeklinde bir ftp adresi olabilir; gopher://gopher.metu.edu.tr şeklinde gopher adresi olabilir; telnet://narwhal.cc.metu.edu.tr şeklinde telnet adresi olabilir ya da şeklinde bir e-posta adresi olabilir. Görüldüğü gibi birçok seçenek bulunuyor. Eğer web sayfanızın bulunduğu sunucudaki dosyalara ulaşmak istiyorsanız doğrudan dosya adını yazacaksınız, yoksa protokol://adres şeklinde bir yapı kullanacaksınız; ya da bağlantıya tıklandığında e-posta atılmasını istiyorsanız mailto: yazısını kullanacaksınız. Örnekler: <A HREF="yeni.html">Bir başka sayfanız</a> <A HREF="../index.html">Bir üst dizindeki başka bir sayfanız</a> <A HREF="http://www.angelfire.com/ne/esin/anasayfa.html">Esin Sayfası</A> <A HREF="http://www.gazi.edu.tr">Gazi Üniversitesi</A> <A HREF="ftp://ftp.metu.edu.tr/pub">ODTU ftp sitesinde istediğiniz programları bulabilirsiniz</a> <A HREF="gopher://gopher.gazi.edu.tr">Gazi Üniversitesi gopher servisi</a> <A HREF="telnet://bbs.bilkent.edu.tr:3000">Buces BBS</A> <A me</a> <A HREF="dene.jpg">Deneme resmi</a> <IMG SRC> Komutu Sayfanıza herhangi bir resmi eklemek için <IMG SRC="dene.gif"> gibi bir satır yazmanız gerekiyor. Ancak dene.gif adlı bir dosyanın bulunması ve bu dosyanın yazmakta olduğunuz html uzantılı dosya ile aynı dizinde bulunması lazım. (örneğin deneme.html dosyası C:\WebProjects\ dizinindeyse dene.gif de o dizin altında bulunmalı). Aksi taktirde resim yerine, resmin bulunamadığını ifade eden garip bir işaret çıkar. Sayfanıza resim eklemeye başladığınız zaman çok fazla resim dosyası olduğunda bunları bir alt dizinde toplamak isteyebilirsiniz. Örneğin deneme.html dosyası C:\WebProjects\ altındayken dene.gif dosyasını (ve diğer resimleri) C:\WebProjects\resimler\ altına koyduysanız: <IMG SRC="resimler/dene.gif"> şeklinde bir komut yazmanız gerekecektir. Aynı DOS'ta cd komutunu kullanmak gibi ama burada \ yerine / kullanacaksınız. Aynı şekilde C:\Windows\ altındaki bir resmi çağırmak için: <IMG SRC="../windows/dene.gif"> komutunu yazmanız gerekir. (.. bir üst dizin demek. Aynı mantıkla../.. iki üst dizin oluyor) Diyelim ki DENE.GIF adlı bir resminiz var ve bu resmi sayfanıza yerleştirmek istiyorsunuz. Eklemek istediğiniz html dosyasının adı da "resim.html" olsun. Şimdi öncelikle DENE.GIF dosyasını resim.html dosyasının bulunduğu dizine (directory ya da folder) kopyalayın. Sonra da resim.html dosyasının herhangi bir yerine <IMG SRC="DENE.GIF"> yazın. Burada dikkat edilmesi gereken nokta resim dosyasının tam adıdır. Örneği resim dosyanızın adı dene.gif olsaydı <IMG SRC="dene.GIF"> şeklinde yazmanız gerekir. Böylece web

9 9 sayfanıza resim eklediniz. Şimdi tarayıcı programınızla açıp sayfanıza bakın. Komutu yazdığınız yerde resmin çıktığını göreceksiniz. Resimlerle ilgili birçok seçenek vardır. Tüm seçeneklerin kullanıldığı bir IMG komutu örneği şu şekildedir: <IMG SRC="images/dene.jpg" BORDER=2 WIDTH=20 HEIGHT=35 ALT="Bu deneme adlı resim" ALIGN="LEFT" LOWSRC="images/dene-dusukcozunurluk.gif"> "SRC" seçeneğinde resim dosyasının ismi yazılır. "BORDER" seçeneği ile resminize çerçeve verebilir ya da "BORDER=0" yazarak var olan çerçeveyi kaldırabilirsiniz. "WIDTH" ve "HEIGHT" ile resimlerinizin boyutlarını değiştirebilirsiniz. Ancak bu durumda resim kalitesi düşebilir. Eğer PhotoShop ya da PaintShop gibi resim editörlerinden birini kullanmayı biliyorsanız resmin boyutlarını WIDTH - HEIGHT ile değil editörle küçültünüz. Çünkü editörle küçültüldüğünde resmin byte olarak büyüklüğü düşecektir, bu da sayfanızın daha çabuk yüklenmesini sağlayacaktır. "ALT" ile resminize alternatif bir yazı koyabilirsiniz. Bu yazı herhangi bir nedenden dolayı resim görünmediğinde ve yeni tarayıcı programlarda fare imleci resmin üzerine geldiğinde görünecektir. Bütün resimlerinize bir alternatif yazı yazmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. "ALIGN" seçeneği resmin yazıya göre konumunu belirtir. Eğer "LEFT" yazarsanız resim sola yanaşacak ve "IMG" komutundan sonra yazılan tüm yazılar resim bitene kadar resmin sağına yazılacaktır. Ancak resim bitmeden yazının resmin solundan kurtulmasını istiyorsanız <BR CLEAR="LEFT"> yazmalısınız. Burada "LEFT" ya da "RIGHT" kullanabilirsiniz LI Komutu Liste oluşturulmasını sağlar <FONT></FONT> Komutu Sayfanızda kullandığınız yazıların büyüklüğünü, rengini ve yazı tipini seçebilirsiniz. Yazıların her türlü özellikleri "FONT" komutu ve bu komutun içine yazılan seçeneklerle belirlenir. Seçenekler şu şekildedir: Seçenek Açıklama Örnek SIZE Yazı büyüklüğü <FONT SIZE="+1">...</FONT> COLOR Yazı rengi <FONT COLOR="#FF0000">...</FONT> FACE Yazı türü <FONT FACE="Times New Roman">...</FONT> SIZE seçeneğini iki türlü kullanabilirsiniz. (+,-) ile o anki yazı büyüklüğüne göre değer verebilirsiniz, ya da doğrudan 1 ile 7 arası bir rakam ile büyüklüğünü belirtebilirsiniz. Yazıya müdahale etmediğiniz sürece yazı büyüklüğü "3"tür. Örneğin "FONT SIZE=+1" komutunu kullanırsanız yazı büyüklüğü 4 olacaktır. Aynı sonucu "FONT SIZE=4" yazarak da elde edebilirsiniz. COLOR seçeneği için BODY komutunu referans alın. Oradakine benzer bir şekilde seçili olan (yani <FONT> ve </FONT> arasında kalan) yazının rengini değiştirebilirsiniz. Renklerin tanımı için renk referansı kısmına bir bakın. Face seçeneği için; standart olarak kullanabileceğiniz yazı türleri arasında Arial, Helvetica, Times New Roman, Comic Sans, Courier, Tahoma ve Verdana yer alır.

10 <BLINK> Komutu Yazının yanıp sönmesini sağlar. Kullanımı: <BLINK>YANIP SONEN YAZI</BLINK> 1.4. HTML ile WEB SAYFASI HAZIRLAMA Aşağıdaki kodu not padde Anasayfa.html olarak kaydedin. <HTML><head> <title> html öğreniyorum </title> <center><b><font size=7>bu BĐZĐM SAYFAMIZ<font> </b> <BODY BACKGROUND="C:\webtas\resim\star.jpg" TEXT="white" LINK="yellow" VLINK="cyan" ALINK="red"> <center> </br></p> <div align><img src="c:\webtas\resim\sahil.gif" width=500 height=300 alt="hayat Bir Sahildir."> <br> <font size=5> <FONT COLOR="yellow"> <br> <a href="http://www.gazi.edu.tr" >Universitemiz </a> </p> <a href="http://www.altavista.com" > Web'de Kolay Arama </a> </p> <a href="http://www.komik.net" > Komik Bir Site </a> </p> <a </p> <img src="c:\webtas\resim\letter.gif" border=0 alt="mail align=bleedleft> <a </a> <font size=2> <FONT COLOR="white"> <center> Son Güncelleme Tarihi</br> 3.Kasım.2000 Ankara

11 11 Bu sayfadan bir link seçilip ayrıldığında bu sayfaya geri dön mek için aşağıdaki kodu yazmak gerekir. <a href="http://www.anasayfa.html" > Ana sayfaya dön </a> </p> Burada önemli olan dönmek istediğiniz html uzantılı dosyanın isminin doğru verilmesidir.

12 12 BÖLÜM 2. FRONT PAGE 2000 ĐLE WEB TASARIMINA GĐRĐŞ 2.1. FRONT PAGE Đ TANIMA Piyasada birçok görsel HTML editör programı bulabilirsiniz. Ancak Front Page programının bunlar arasında gerçekten önemli bir yeri vardır. Bunun birkaç sebebi; Front Page programı ile basit bir doküman dosyası hazırlar gibi web sitenizi hazırlayabilir, sitenize ait sayfaları şema halinde oluşturup, şemaya göre sitenizi düzgün temellere oturtabilirsiniz. Sitenizi oluştururken yerleştireceğiniz web alanına ait dizini tanımlayarak bir yığın FTP işlemi ile uğreşmadan kendi dizin yapısyla sitenizi yayımlayabilirsiniz. Front page programında hazırladığınız sayfaların web alanında görünümünü Front Page programını WYSIWYG (whatyouseeiswhatyouget) özelliğiyle anında görebilirsiniz. Bu işlem yardımıyla sürekli web dosyasını kaydedip, browser ile bakmaktan kurtuluyorsunuz.(gümüştepe Y.,s.6,1999) 2.2. FRONT PAGE IN GENEL YAPISI: Mönü Çubuğu EDĐTÖR ALANI Araç Çubukları Sayfa Đçerik Görünümleri Görünüm Düğmeleri Durum Çubuğu

13 Görünüm Düğmeleri Site görünüm mönüsünde yer alan gösteri düğmeleri ile oluşturulan site hakkında bir çok özelliği takip edebilir, sitenin bağlantılarını, görevlerini, sayfaların genel dizilişini ve web sayfasında kullanılan dosyalar hakkında çeşitli rapor dökümlerini öğrenebilirsiniz Page (Sayfa) Gösteri Düğmesi : Bu düğmenin genel amacı front page sayfalarını düzenlemek için editör penceresini açmaktır Folders (Klasör) Gösteri Düğmesi: Bu düğmenin asıl amacı site için kullanılan dizin ve dosyaları görüntülemektir. Herhangi bir dizin içinde yer alan dosya ve alt dizinleri görmek için, dizin adı üzerinde tıklamanız yeterli olacaktır Reports (Raporlar) Gösteri Düğmesi: Bu düğmeyi tıklayarak webi oluşturan bileşenler hakkında bilgileri raporlayabilirsiniz. HTML uzantılı web dosyaları ve bu dosyalara ait bağlantılar, resim dosyaları, bağlantı oluşturulmayan dosyalar, bağlantı sağlanan dosyalar, web içerisinde oluşturulan ancak kullanılmayan dosyalar, web içerisi ve web dışına yapılmış bağlantılar gibi birçok istatistiksel bilgiye ulaşabilirsiniz Navigation (Dümen) Gösteri Düğmesi : Bir anlamda Front Page programının düzmenidir. Bu gösteri düğmesini tıklayarak webi oluşturacak sayfaların maketini tasarlayabilirsiniz. Oluşturduğunuz bu sayfalar arasında bağlantı hiyerarşisini sağlayabilirsiniz Hyperlinks (Yüksek Bağlantılar) Gösteri Düğmesi : Sayfalar arasında oluşturulan veya web sayfalarının dışında herhangi bir adrese yapılan bağlantıların durumunu şema halinde gösteren, gösteri düğmesidir Tasks (Görevler) Gösteri Düğmesi : Web sayfalarınız için yapmak istediğiniz ancak uygulamaya henüz geçiremediğiniz görevleri bu alana yazarak siteyi yayımlayana kadar görevleri takip edebilirsiniz. Oluşturulan görevin tarih ve zamanı, Front Page tarafından otomatik olarak tutulur. (Gümüştepe Y.,s:24,1999)

14 Sayfa Đçerik Görünümleri Bir sayfanın içeriği 3 değişik biçimde görüntülenebilir Normal : Çalışılan ekran üzerinde düzenlemelerin yapılabildiği görünümdür HTML : Düzenlenen sayfanın HTML kodlarının görüntülenmesini sağlar. Buradan deneme yanılma yoluyla HTML de öğrenebilirsiniz Preview : Düzenlenen sayfanın browser da görüntüleneceği biçimde görülmesini sağlar. 2.3 FRONT PAGE 2000 MÖNÜLERĐ Front Page aşağıdaki gibi on adet mönü içermektedir. Bunlar; File, Edit, View, Insert, Format, Tools, Table, Frames, Window ve Help mönüleridir. Yukarıdaki ekranda mönü çubuğu ve araç çubuğu görülmektedir. Araç çubuğu üzerindeki butonlar HTML taglarını sayfaya eklemek için ve metinleri hizalamak için kullanılabilecek butonları toplu halde içermektedir File Mönüsü File mönüsü, dosyalama işlemlerinin yapıldığı mönüdür. Yandaki ekran, bu mönünün alt başlıklarını göstermektedir.

15 New Yeni bir sayfa oluşturmak için kullanılır. Yeni bir sayfa çok çeşitli şekillerde başlatılabilir. Bu seçenekler bir liste şeklinde yandaki gibi ekrana gelecektir Page seçeneği boş bir sayfa açar. Front Page 2000 ilk açıldığında boş bir sayfa ile açılır Web ; yeni bir web düzeneği oluşturur. Front Page oluşturacağınız web sitesi için, 8 adet şablon dosyadan herhangi birini seçme hakkı tanıyor. Belirtilen şablon dosyaları kullanılarak fazla uğraşmadan orijinal web sitesi hazırlanabilir. ( Gümüştepe Y., s:27,1999) web şablonları webin oluşturulacağı dizin ve konumu

16 One Page Web (Bir Sayfalık Web); Sadece bir sayfadan oluşan web düzeneğidir. Ana sayfadan sonra oluşturulan bu bir sayfalık web içeriği tamamen boştur Corporate Presence Web Wizard (Şirket Web Sihirbazı); Bir şirket için web sitesi hazırlanacaksa, ilgili seçeneklerle bilgi toplayarak sitesinin wizard ile oluşturur Customer Support Web (Müşteri Destek Sitesi); Bu şablon da şirket için hazırlanmış bir taslaktır. Ancak corporate Presence web gibi adım adım takip edilen ve oluşturulan bir tasarım değildir. Özellikle, müşteri hizmetleri için tasarlanmış bir şablondur. (Gümüştepe Y., s:38,1999) Discussion Web Wizard (Görüşmeli Web Sihirbazı); Web tasarımcısının belirlediği konuda site ziyaretçileriyle tartışma gerçekleştirmek amacıyla oluşturulan bir dizi form düzeneğidir. Web sihirbazı formların oluşturulmasında ve site düzeneği hakkında web tasarımcısına rehberlik eder. (Gümüştepe Y., s:38,1999) Empty Web (Boş Web); Tamamen boş bir şekilde oluşturulan web sitesidir Import Web Wizard (Web Nakil Sihirbazı); Internet ortamında veya disk alanında mevcut bulunan web dosyalarını front page ortamına naklederek düzeltilmesini sağlayan bir şablondur. (Gümüştepe Y., s:47,1999) Personel Web (Kişisel Web) ; şahısların kendilerini tanıtmalarını sağlamak için oluşturulmuş web şablonudur Project Web (Tasarım Web); Bir çok web bileşenini bir arada bulundurur. Tasarımcıya kolaylık sağlamak amacıyla oluşturulan bu şablonda web için istenecek hemen hemen bütün bileşenler mevcuttur. Şablonun temel konuları aşağıdaki gibi sıralanabilir: Members (Üyeler); Site üyelerini gösteren bir liste yer alıyor. Bu liste A dan Z ye alfabetik bir sıralamayı içeriyor. Ayrıca kullanıcıya ait isim için bağlantı oluşturulmuş durumdadır. Bu bağlantı tıklanarak üye hakkında daha geniş bilgi almak mümkündür. Schedules (Listeler); site içerisinde gerçekleştirilecek değişikliklerin bir listesi bulunur. Bu listeyi web tasarımcısı, aylık hatta haftalık belirleyebilir. Ayrıca ürünler hakkında oluşturduğunuz veriler için veri tabanı ve raporlar hazırlar. Status (Durum) ; Olaylar ve projelerin planlanmış durumunu gösterir. Planın tarihe verilerin bağlantı tıklanarak plan görülebilir. Archive( Arşiv); Üyeler ait dokümanların bulunduğu dosyadır. Search (Arama); arama formunun bulunduğu sayfadır. Sitede herhangi bir metne göre arama gerçekleştirilebilir. Discussion (Tartışma); Web ziyaretçisini tasarımcıya formlar doğrultusunda ulaştıracağı bilgiler için aracı görevini gören formların bulunduğu sayfadır Open mevcut bir sayfayı çağırmak için kullanılır. Bu sayfa disk üzerinde saklı bir dosya olabileceği gibi herhangi bir URL deki sayfa da olabilir Close Üzerinde çalışılan sayfayı kapatır. Sayfa üzerinde kaydedilmeyen değişiklik varsa, Front Page değişikliklerin kaydedilip kaydedilmeyeceğini sorduktan sonra sayfayı kapatır.

17 Open Web Daha önceden disk üzerinde oluşturulmuş web düzeneğine ulaşmayı sağlar Save Sayfayı kaydetmek için kullanılır Save As Farklı olarak dosyayı farklı bir isimde kaydetmek için kullanılır. Bu şekilde dizinde hem eski dosya ve yeni isim ile kaydedilmiş dosya mevcut olacaktır Publishing Web Hazırlanan siteyi internet ortamına taşır.ayrıntılı bilgi Sitenin Yayımlanması bölümünde verilecektir Preview in Browser Düzenlenen sayfanın browser da görüntülenmesini sağlar Page Setup Sayfanın yazıcı çıktısı ile ilgili düzenlemelerin yapılabileceği bir diyalog penceresi açar. Diyalog penceresinde sayfa başlığı ve dipnotu, sağ ve sol boşlukları gibi ayarlamaları yapabilirsiniz Print Preview Sayfanın yazıcı çıktısını yazıcıya göndermeden ekranda görebilmek için kullanılır Print Sayfayı yazıcıya göndermek için kullanılır Send Üzerinde çalışılan aktif sayfayı (elektronik posta) olarak göndermek için kullanılır Exit Front Page programından çıkar Edit Mönüsü Undo ; Yapılan son düzenlemeyi geri alır Redo ; Undo ile yapılan değişikliği geri alır Cut; Đşaretlenen alanı ekrandan kesip, hafızaya alır Copy; Đşaretlenen alanı ekrandan kesmeden, hafızaya alır Paste; Hafızadaki alanı ekrana taşır Delete; Đşaretlenen alanı hafıza ve ekrandan siler.

18 Select All; Ekrandaki tüm alanları seçer Find ; Đstenen kelimeyi bulunulan sayfada arar Replace; Đstenen kelimeyi istenilen kelimeyle değiştirir Tasks; Yeni bir görev ekler View Mönüsü Page; Ekranda sadece düzenleme sayfasının görüntülenmesini sağlar Folders; Ekranda çalışılan dizin yapılarının da görüntülenmesini sağlar Reports; Raporların görüntülenmesini sağlar Navigation; Sayfa maketinin görüntülenmesini sağlar Hyperlinks; Sayfalar arası bağlantıların görüntülenmesini sağlar Tasks; Tasarlanan ancak henüz uygulamaya geçirilmemiş görevleri gösterir Views Bar; Görünüm düğmelerinin görüntülenmesini sağlar Folder List; Liste dosyasının görüntülenmesini sağlar Toolbars; Araç çubuklarının görüntülenmesini sağlar Refresh; Yapılan son değişikliklerle hazırlanan sayfayı günceller Insert Mönüsü Break; Cursor un bulunduğu yerden sonraki kalan kısmı bir sonraki satırdan başlatır. HTML karşılığı break ın <BR> dır Horizontal Line; Sayfaya çizgi çizmek için kullanılır. HTML karşılığı <HR> dır Date and Time; Sayfaya günün tarih ve saatini ekler Component; Seçildiğinde, açılan aşağıdaki bileşenleri aktif sayfaya ekler.

19 Database; Sayfaya veri tabanı ekler Form; Seçildiğinde, açılan aşağıdaki form bileşenleri aktif sayfaya ekler Advanced; Seçildiğinde, açılan aşağıdaki bileşenlerin sayfaya dahil edilerek daha dinamik web sayfalarının hazırlanmasına imkan sağlar Picture; Sayfaya resim ekler Hyperlink; Metne,resme ya da seçili nesneye link verilmesini sağlar Format Mönüsü

20 Font; Yazı fontu ile ilgili değişikliklerin yapıldığı seçenektir. HTML de <font> tagına karşılık gelir Paragraf; Hazırlanan sayfanın paragraf ile ilgili özeliklerini değiştirilmesini sağlar. Html de <P> tagı ile yapılan iş bu seçenekten ayarlanabilir Bullets and Numbering; Metne madde imi ve numaralandırma ekler Borders and Shading; Metne çerçeve ve gölgelendirme ekler Dynamic HTML Effects; Seçilen yazı yada nesneye çeşitli effect ekler. Seçildiğinde effect seçilmesi için pencereden özellikler ayarlanabilir Style; Yazı sitilini seçer Theme; Sayfanın arka zeminin seçilmesini sağlar. Front Page in kendi kütüphanesinde zengin temalar bulunmaktadır Properties; Seçili nesnenin özellikleri görüntülenir. Nesneye göre, ekrana gelen pencere içeriği değişmektedir Tools Mönüsü Spelling; yazım denetimi yapar. Front Page kütüphanesinde bulunmayan sözcük yazım hatalarını bildirir ve doğru yazım için öneriler sunar Customize; Toolbars, command,options sekmeleri bulunan bir pencere açılır ve bunların özelleştirilmesi sağlanır Options;General, Configure Editör,Reports View sekmeleri bulunan bir pencere açılır ve seçenekler değiştirilebilir Page Options; Sayfa düzeninin değiştirilmesini sağlar Table Mönüsü Web sayfasına istenilen satır ve sütun sayısına sahip tablo ekleme mönüsüdür. Yine bu mönü yardımıyla tablo üzerinde değişiklik yapılabilir.

21 Frames Mönüsü Normalde yapılan tüm işlemler bir tek web sayfası üzerinde yapılmaktadır. Bu mönü üzerinde çalışılan sayfa birkaç satır ve sütuna ayrılarak her hücre ayrı bir web sayfası gibi davranır. Bu mönü ayrıca anlatılacaktır Window Mönüsü New window; Yeni bir pencere açar Help Mönüsü Bu mönü ile Front Page versiyonu hakkında bilgi alabilir, komutların kullanımı hakkında örnekler görebilirsiniz.

22 ADIM ADIM WEB TASARIMINA GĐRĐŞ Bu bölümde Front Page 2000 in Web Şablonlarını kullanarak hızlı ve düzeyli bir web sitesinin oluşturulması anlatılmıştır Front Page Đle Web Oluşturma; Front,page ile web sitesi ilk oluşturulduğunda Web içersinde bulunan bileşenler, Front Page tarafından bir dizine aktarılacaktır. Bu dizine Web dizini diyoruz. Bu aşamadan sonra artık oluşturulan her Web sayfası bu dizin içine yazılacak, eklenen her nesne (resim, video, ses dosyaları vb.) bu dizine saklanacaktır. Site için yapılan denetimler yine bu dizin içerisinde yer alan dosya ve alt dizinlere göre yapılacaktır. Sitenin yapım aşaması bittikten sonra yine bu dizinler web alanında yayımlanacaktır.( Gümüştepe Y.,s:27,1999 ) FrontPage başlatıldıktan sonra bir web düzeneği oluşturmak için, File (dosya) mönüsünden New(yeni) ve buradan da web seçeneğini tıklamamız gerekiyor. Web Seçenekleri: 1. One Page Webs 2. Corporate Presence Wizard 3. Customer support Web 4. Discussion Web Wizard 5. Empty Web 6. Import Web Wizard 7. Personel web 8. Project Web One Page Wizard Sadece bir sayfadan oluşan Web düzeneğidir. Ana sayfadan sonra oluşturulan bu bir sayfalık Web içeriği tamamen boştur. Đşe temelden sağlamak ve bütün site tasarımını kendi yapmak isteyenler için oluşturulmuştur Corporate Presence Web Wizard(Şirket Web Sihirbazı) Oluşturacağınız web sitesi, herhangi bir şirket içinse bu şablon kullanılarak web sitesi hazırlayabilirsiniz. 13 farklı iletişim kutusunda oluşan bu sihirbazla ; Web üzerinden tanıtılacak ürünler ve hizmetler, Ziyaretçilerden geribildirim alınıp alınmayacağı, Web in kendi arama motoruna gerek olup olmadığı, Web de gösterilecekse, firmanın misyonunun ifadesi, Katalog talepleri gibi toparlanacak diğer tür bilgiler, Firma için ve Web üzerinden sorgularla kullanılacak tüm irtibat bilgileri(rogers s.48) bilgileriyle istenilen dinamik bir şirket web sitesi kurulabilir Customer support Web (Müşteri Destek sitesi) Bu şablon da şirket için hazırlanmış bir şablondur. (Gümüştepe Y., s:38,1999) Şablonda belli başlı olarak, What s New? (Ne yeni?), FAQ (ürünler hakkında en çok sorulan sorular), Bugs(Arıza ve problemler), Suggestions(teklifler), download(çeşitli programları yükleme), Discussion(tartışma) ve Search (arama) gibi konularda rehberlik eder.

23 Discussion web Wizard (Görüşmeli Web sihirbazı) Web tasarımcısının belirlediği konuda site ziyaretçileri ile tartışma gerçekleştirmek için bir dizi form örneğidir Empty Web (Boş Web) tamamen boş bir şekilde oluşturulan bir web sitesidir. Aslında bir şablon değildir. Oluşturulacak sayfalar ve sayfalar içerisindeki gerçekleştirilecek bitin işlemler web tasarımcısına aittir. Tabandan en yüksek boyuta kadar bütün işlemlerin kullanıcıya bırakıldığı bu seçenekle işe başlamak için; Front Page ile ilgili önemli bilgileri bilmek gerekiyor. (Gümüştepe Y., s:47,1999) Import Web (Web Nakil sihirbazı) Đnternet ortamında veya disk alanında mevcut bulunan web dosyalarını, Front Page ortamına naklederek düzeltilmesini sağlayan bir şablondur. Ancak tüm bileşenleri front page ortamına nakledemezsiniz. Örneğin geribildirim formları gibi. Download işlemi yapılırken, Front Page e çeşitli şartlar verebilirsiniz. Belirli bir büyüklük şartı verebilir ya da kaç düzey içeriye kadar yükleme işlemi yapılacağını belirtebilirsiniz Personel Web (Kişisel Web) Şahısların kendilerini tanıtmak için kullanılan web şablonudur. Kişisel bir site için her şey düşünülmüş ve başlangıç sayfasından linkler hazırlanmış durumdadır Project Web (Tasarım Webi) Project web birçok web bileşenini bir arada bulunduruyor. Tasarımcıya kolaylık sağlaması amacıyla oluşturulan bu şablonda, web için istenecek hemen hemen bütün işlemler mevcut. Tasarımcı bir çok dosyadan oluşan bu şablon üzerinde değişiklikler yaparak orijinal bir site oluşturabilir. Members(Üyeler): Site üyelerini gösteren bir liste yer alıyor. Schedules (Listeler): site içerisinde gerçekleştirilecek değişikliklerin bir listesi bulunur. Bu listeyi tasarımcı aylık hatta haftalık olarak belirleyebilir. Satatus(Durum): olaylar ve projelerin planlanmış durumunu gösterir. Search(Arama) : Arama formunun bulunduğu sayfadır. Sitede herhangi bir metne göre arama yapılabilir. Discussion (Tartışma): Web ziyaretçisinin tasarımcıya formlar doğrultusunda ulaştıracağı bilgiler için aracı görevini gören formların bulunduğu web sayfasıdır SAYFALAR ARASI BAĞLANTILAR Bu bölümde web sayfaları arasında bütünlük sağlama ve bağlantılar(links) hakkında bilgiler verilecektir. Ayrıca sayfa içerisinde belli yerlere konumlama sağlayan, Bookmark kavramı üzerinde durulacaktır Bağlantılar (Links) : Web sayfalarını birbirlerine yönlendirerek bağlantıyı sağlayan temel unsur, bağlantılar dır. Web sayfaları bu şekilde bir bütünlük ifade eder. Bunun için bağlantıların önemi büyüktür. Đyi bir web sayfasında bağlantılar çıkmaza girmez, mutlaka bir yeri gösteren bağlantı içerir. Web içersinde oluşturulan bir bağlantı, web içerisinde başka bir dosyayı, web dışında yer alan herhangi bir Đnternet adresini, elektronik posta adresini veya download etmek üzere bağlantı kurulan html harici çeşitli dosyaları gösterebilir.( Gümüştepe Y., s:109,1999) Bağlantı kurmak için Insert(ekle) mönüsünde Hyperlink seçeneği kullanılır. Kısa yolu ise Ctrl+K tuş kombinasyonudur. Ayrıca araç kutusundan

24 24 seçeneği ile de hyperlink oluşturula bilinir. Örneğin aşağıdaki Front Page ekranındaki hakkımda yazısına bağlantı kurmak için; yazı fare veya klavye yardımıyla seçilir. Daha sonra bağlantı kurmak için yukarıdaki seçeneklerden birisi seçilir. Mesela, metin seçiliyken farenin sağ tuşuna basılarak karşımıza gelen iletişim kutusundan Hyperlink seçilebilir. Böylece Bağlantı kurma penceresi karşımıza gelecektir. Bağlantı bir Đnternet adresi ise adres bu alana girilir Đlgili browser ı açarak Đnternet bölgesinde yer alan herhangi bir sayfaya bağlantı oluşturmak için, browser kısa yolunu (1) tıklayın ve Đnternet bölgesinde bulunan adresi browser yardımı ile belirleyin. Aynı işlemi diske göz atmak için, gezgin(2) kısa yolunu tıklayın ve diskinizde yer alan dosyayı belirtin. Oluşturacağınız bağlantıya tıklandığında belirttiğiniz bir elektronik posta adresine ileti göndermek istiyorsanız, ileti kısa yolunu(3) tıklayın ve açılan pencereye elektronik posta adresini giriniz. Eğer bağlantı yapacağınız sayfayı henüz oluşturmadıysanız, yeni sayfa oluşturma kısa yolunu (4) seçin. Bu işlemle yeni bir sayfa oluşturacak ve oluşturduğunuz sayfaya link tanımlamış olacaksınız.

25 25 Bağlantıyı sayfa içerisinde yer alan herhangi bir yere konumlandırabiliriz. Bu işleme sayfa içi bağlantıda bookmark diyebiliriz Bookmark: Eğer sayfanız çok geniş bir bilgi birikimi içeriyorsa, ana başlıklara koyduğunuz bağlantılar yardımıyla sayfa içerisinde hızlı bir şekilde o konu üzerine konumlanabiliriz. Bu işleme bookmark denir. (Gümüştepe Y., s:111,1999) Đşaretli metne veya seçili nesneye bookmark oluşturmak için, Insert mönüsünden bookmark seçeneği tıklanır. Hyperlink in ayarlandığı şekilden ilgili Bookmark ikonu seçilir. Karşımıza aşağıdaki gibi bir iletişim kutusu gelecektir. Bookmarka verilecek isim Sayfada yer alacak diğer bookmark isimleri bu alanda yer alacaktır. Seçili bookmarkı siler. Bookmark oluşturulan yerdeki metnin altı kesik çizgilerle çizilecektir. Ancak bu çizgiler herhangi bir browser da veya preview seçeneği ile gözükmeyecektir. Bağlantı Tanımları 1- Web alnı içerisinde bulunan htm dosyalarına yapılan bağlantılar: sayfaların birbirlerine bağlanması için kullanılan bağlantı seçeneğidir. Front Page e ait bağlantı penceresi açıldığında web dizini içersinde yer alan html uzantılı dosyalar gözükecektir. Bu dosyalar tıklanarak bağlantı sağlanabilir. 1. Web alanı dışında bulunan, başka adreslere yapılan bağlantılar:

26 26 Kendi web sitenizden, diğer web sitelerinin adresleri, bağlantı yardımıyla çağrılabilir. Bu tür bağlantıyı gerçekleştirmek için bağlantının yapılacağı adres, URL bölümünde yer alan boşluğa girilmelidir. 2. Elektronik Posta adresleri için oluşturulan bağlantılar : Bu tür bağlantılar genellikle sizin belirttiğiniz bir posta adresine tanımladığınız bağlantılardır. Sitenizi ziyaret eden kişilerin belirttiğiniz e-posta adresini kullanarak sizinle iletişimini amaçlar. 3. Bookmarklarla yapılan bağlantılar : Uzun metin bilgilerinden oluşan web sayfalarını, sayfa içerisinde hızlı konumlanmayı sağlayan bağlantılardır. 4. Diğer Dosya Türlerine Yapılan bağlantılar : HTML dilinin doğrudan yorumlayabildiği dosyalara tanımlanan bağlantılara eklenen dosyalar direk olarak başka bir sayfa içerisinde yorumlanır. Bunun yanı sıra HTML dilinin doğrudan yorumlayamadığı dosyaları download işlemi dediğimiz web ortamından diske yükleme imkanı sağlayacaktır. (Gümüştepe Y., s:114,1999) 2.6 WEB SAYFASINA RESĐM ve MULTĐMEDĐA DOSYALARINI EKLEME Bu bölümde web sayfasına resim ve multimedia dosyalarını ekleme işlemi anlatılacaktır Web Sayfasına Resim Formatlı Dosya Ekleme: HTML dili,resim dosyaları doğrudan yorumladığı için resim dosyaları üzerinde etkili ve hızlı işlemler gerçekleştirilebilir. Front Page sayfasına ekleyeceğiniz resimleri birçok yerden elde edebilirsiniz. Front Page ile birlikte gelen birçok resim dosyasından faydalanabileceğiniz gibi internet ortamından Download ettiğiniz resimleri de sayfanıza uygulayabilirsiniz.ayrıca Scanner(Tarayıcı) isimli donanım aygıtını kullanarak albümünüzde yer alan herhangi bir fotoğrafı, bilgisayar ortamına aktarıp kullanabilirsiniz. Office ile birlikte gelen ve diğer Office üyelerini desteklediği gibi Front Page ide destekleyen Microsoft Clip Art Gallery içerisinde gerçekten hoşunuza gidecek resimler çıkacaktır. Front Page sayfasına resim dosyası eklemek için, Insert(ekle) mönüsünden Picture(resim) ve buradan da From File(dosyadan) seçeneğini tıklayın. Açılan pencerede resim dosyasının konumunu belirleyin.

27 27 Clipart gallery i açar Scanner donanımına ait programı açarak, tarama sağlar. Sayfanıza eklemek istediğiniz resim dosyasını seçmeniz için Front Page, web dizini açacaktır. Dizin içerisinde yer alan resim dosyalarından herhangi birisi üzerine tıklayarak sayfaya ekleyebilirsiniz. Daha önce sayfanız ile hazırlık yapıp resim dosyalarını Images dizinine kopyaladıysanız, bu dizin içerisine girip dosyayı oradan ekleyebilirsiniz. Site için önceden herhangi bir hazırlığınız olmadıysa, disk alanında veya ağ sürücülerinde yer alan herhangi bir resim dosyasına, gezgin düğmesine tıklayıp erişebilirsiniz. Eğer resim dosyası Đnternet alanında yer alıyorsa, aktif browser ı açmak için browser tanımlı düğmeyi tıklayın ve dosyayı Đnternet bölgesinden seçin. Web dizini dışında yer alan herhangi bir dosyayı sayfaya eklediğinizde Front Page bu dosyayı web dizinine kopyalamak için sizden onay isteyecektir. Eklenecek resim dosyası Resim dosyasının ön görünümü

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin

FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ. 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin FRONT PAGE EĞİTİM NOTLARI BAŞLANGIÇ 1- Open araç çubuğu düğmesinin yanındaki aşağı oku tıklayarak, web seçeneğini işaretleyin 2- Açılan sayfadan, oluşturulmak istenen sitenin içeriğine göre hazır şablon

Detaylı

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 )

12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 12 TBT / WEB TASARIM ve PROGRAMLAMA ( Not 3 ) 25.09.2017 METİN VE GÖRÜNÜM DÜZENLEME ETİKETLERİ : etiketleri dökümana başlık eklemek için kullanılır. etiketinde ki x ifadesi 1 den 6 ya kadar

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 TABLO HAZIRLAMA : Word 2002/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2002 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1

MICROSOFT WORD 2002. Şekil 1 MICROSOFT WORD 2002 Microsoft Word 2002, bir kelime işlem programı olup, Microsoft Office XP bileşenidir. Word 2002 programı kullanılarak, mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Jump Menü-Açılan Menü

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II

BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIM II 0 BÖLÜM 1 ORCAD PROGRAMINA GİRİŞ: OR-CAD programını başlatmak için Başlat menüsünden programlara gelinir. Programların içerisinde ORCAD Release 9 ve bunun içerisinden de ORCAD Capture seçilir. Karşımıza

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA

TEMEL BİLGİSAYAR. Ders Notları. Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA TEMEL BİLGİSAYAR Ders Notları Yrd. Doç. Dr. Seyit Okan KARA Pencerenin ortasında bulunan beyaz sayfa, slayt tasarımında kullanacağımız sayfamızdır. Sol panelde bu slayt sayfasının küçültülmüş halde bir

Detaylı

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız.

1.1 Web Kavramlar. 1.1.1.3 URL terimini tanımlayınız ve anlayınız. 1.1 Web Kavramlar 117 Anahtar 7erim/er 1.1.1.1 Web ve Internet terimlerini tanımlayınız. Her birinin anahtar özelliklerini tanımlayınız. Web bir Internet hizmetidir. Web Internet üzerinde bağlantılı html

Detaylı

Her bir ofis programının olduğu gibi FrontPage inde bir dosya uzantısı vardır. Bunlar *.html veya *.htm dosya uzantılarıdır.

Her bir ofis programının olduğu gibi FrontPage inde bir dosya uzantısı vardır. Bunlar *.html veya *.htm dosya uzantılarıdır. FrontPage Nasıl Kullanılır? 1 Giriş FrontPage programı kolay şekilde web siteler hazırlayabileceğiniz ofis yazılımlarından birisidir. Hiçbir kod bilgisi gerektirmeden tasarımlarını kolay şekilde yapabileceğini

Detaylı

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI

ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ ZİMBRA E-POSTA SİSTEMİ KULLANICI DOKÜMANI İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 EPOSTA SİSTEMİNE BAĞLANMA... 3 ESKİ E-POSTLAR... 5 YENİ KİŞİ VEYA GÖREV OLUŞTURMA... 6 MESAJ YAZMA... 6 KİŞİLER...

Detaylı

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011

BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 BİLGİSAYAR 4 MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK BÖLÜMÜ HTML DERS NOTLARI 6. DERS YARD. DOÇ. DR. MEHTAP YALÇINKAYA 08.04.2011 HYPERLINKS - KÖPRÜ Sayfalara link (bağlantılar) oluşturmak için kullanılır.

Detaylı

MICROSOFT WORD Şekil 1

MICROSOFT WORD Şekil 1 MICROSOFT WORD 2000 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, çok gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile

Açılan programın pencere görünümü aşağıdaki gibidir. 2. Araç Çubuğundan kaydet düğmesi ile POWERPOINT PROGRAMI Powerpoint bir sunu hazırlama programıdır. Belirli bir konu hakkında bilgi vermek için, derslerle ilgili bir etkinlik hazırlamak için, dinleyicilere görsel ortamda sunum yapmak için

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Birinci Bölüm Microsoft FrontPage 2003 2 Yeni Web Sitesi Oluşturmak 2 Dosyanın Kaydedilmesi

Detaylı

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu

MS WORD 5. BÖLÜM. Şekil 3. 100. Sayfa Düzeni Sekmesi. Şekil 3. 101. Temalar Grubu MS WORD 5. BÖLÜM Bölüm Adı: SAYFA DÜZENİ Bölümün Amacı: Sayfa yapısı ve düzenini değiştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ofis temalarını bilir. 2. Kenar boşluklarını, sayfa yönlendirmesini,

Detaylı

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu

Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi. Web Yönetimi Birimi. Drupal Kullanım Kılavuzu Boğaziçi Üniversitesi Bilgi İşlem Merkezi Web Yönetimi Birimi Drupal Kullanım Kılavuzu KONULAR 1. Kullanıcı Girişi Yapma 2. Ana Menüyü Düzenleme 3. Site Logosunu Düzenleme 4. Yeni Sayfa Ekleme / Düzenleme

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Evrak Logo Ekleme Kılavuzu. Kasım 2012 T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Logo Ekleme Kılavuzu Kasım 2012 İçerik 1 Birim Logosu Kayıt İşlemleri... 3 1.1 Tek Logo Ekleme İşlemleri... 4 1.1.1 Logo Pozisyonu :... 5 1.1.2

Detaylı

Microsoft PowerPoint. Slayt Hazırlama. Nilgün Çokça

Microsoft PowerPoint. Slayt Hazırlama. Nilgün Çokça Microsoft PowerPoint Slayt Hazırlama Nilgün Çokça Microsoft PowerPoint İçindekiler Microsoft PowerPoint... 3 Slayt Açma... 3 İkinci Slayt Ekleme... 3 Slayt Düzeni... 4 Resim ya da Obje Ekleme... 6 Slayt

Detaylı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı

AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı AEGEE-Eskişehir Online Web Yönetim Paneli ( WEBBY ) Yardım Dökümanı Emre GÜLCAN IT Responsible & Web Admin AEGEE-Eskişehir emregulcan@gmail.com e_gulcan@hotmail.com 0535 729 55 20 1 1. YÖNETİM PANELİNE

Detaylı

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri

Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technologies Support Office Flash ile Etkileşimli Öğretim Materyali Hazırlama Semineri Semboller, Ses Ekleme, Video Ekleme Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Cite While You Write özelliği

Cite While You Write özelliği ResearchSoftware.com 1 Cite While You Write özelliği Atıflar & Şekiller Ekleme EndNote, makalelerinizi yayımcılara elektronik olarak sunmanızı kolaylaştıran daha önceden tanımlanmış birçok Microsoft Word

Detaylı

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu

www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu www.wikispaces.com Kullanım Kılavuzu İnternet tarayıcınıza(internet Explorer vb.) www.wikispaces.com adresini yazıp enter tuşuna bastığınızda yukarıdaki ekranla karşılaşacaksınız. Önceden oluşturmuş olduğunuz

Detaylı

MICROSOFT WORD Word 2000/II TAB AYARLARI :

MICROSOFT WORD Word 2000/II TAB AYARLARI : MICROSOFT WORD 2000 TAB AYARLARI : Yazımı belli bir sütundan başlatmak için kullanılır. Tab (durak) ayarı yapıldıktan sonra her Tab tuşuna basıldığında eklenti noktası yerleştirilen tab ayarlarına gelir.

Detaylı

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları

Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Metin Tabanlı İçerik Oluşturma Araçları Microsoft Office Word Kelime işlemci, görsel nesnelerin veya çizimlerin resim ya da arka plan olarak kullanıldığı metinler oluşturabilen, harita ve tablo gibi şekiller

Detaylı

2. HTML Temel Etiketleri

2. HTML Temel Etiketleri 2. HTML Temel Etiketleri Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML ve etiket kavramlarının ne olduğunu, HTML komut yapısını, Örnek bir HTML dosyasının nasıl oluşturulduğunu, Temel HTML etiketlerinin neler olduğunu,

Detaylı

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2

BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 BİLGİSAYAR UYGULAMALARI BÖLÜM 2 Microsoft Word, bir kelime işlem programı olup, gelişmiş bir Windows altı programdır. Word programı kullanılarak; mektup, rapor, kitap gibi belgeler hazırlanabilir. Bu belgelere

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Birinci Bölüm Microsoft FrontPage 2003 i Yeni Web Sitesi Oluşturmak 2 Dosyanın Kaydedilmesi

Detaylı

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma

4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma 4. Bağlantı (Köprü) Oluşturma Bu bölümü bitirdiğinizde, HTML dosyalarında nasıl bağlantı oluşturulduğunu, Bağ etiketinin ne olduğunu, Yerel dosyalara nasıl bağlantı kurulduğunu, İnternet üzerindeki dosyalara

Detaylı

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010

Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Kullanım Kılavuzu Milli Eğitim Bakanlığı 2010 Bu belge BT Sınıfı Etkinliklerinde Kullanılmak Üzere Hazırlanmıştır İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 3 ÜYE (KAYIT) OLMA... 3 YÖNETİM PANELİ İŞLEMLERİ... 5 ŞABLON AYARLARI...

Detaylı

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde,

7. Çerçeveler. Bu bölümü bitirdiğinizde, 7. Çerçeveler Bu bölümü bitirdiğinizde, Çerçevelerden oluşan bir WEB sayfası tasarlamayı, İç içe çerçeveler oluşturmayı ve Çerçeveleri isimlendirmeyi, Bağ kurulan dosyaları belirtilen çerçeve içerisinde

Detaylı

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak

MS POWERPOINT 2010. Şekil 111 Powerpoint 2010 Programını Başlatmak MS POWERPOINT 2010 1.Giriş: PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları

Detaylı

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir.

Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Sayfa numarası ekleme: Ekle menüsünden sayfa numaraları seçeneğine tıklandığında Açılan penceren gerekli ayarlamalar yapılarak sayfa numaraları görüntülenir. Tarih ve saat ekleme: Ekle menüsünden Tarih

Detaylı

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI

DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI DENEME SINAVI CEVAP ANAHTARI ECDL BAŞLANGIÇ Bilgisayarı Kullanmak ve Dosyaları Yönetmek 1) Bilgisayar ı doğru şekilde kapatıp, açmak için uygun metodu uygulayınız.(bilgisayarı kapatın ve tekrar açın.)

Detaylı

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça

Microsoft FrontPage 2003. Web Sitesi Hazırlama. Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ögr.Gör.N.Nilgün Çokça Microsoft FrontPage 2003 Web Sitesi Hazırlama Ikinci Bölüm İçindekiler İçindekiler i Microsoft FrontPage 2003 2 Atlama Menüsü Eklemek:

Detaylı

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ 6. SINIF 2. DÖNEM 2. SINAV ÇALIŞMA NOTLARI İşletim Sisteminde Yapılan Uygulamalar Bir Bilgisayarda Hangi İşletim Sistemi Yüklü Olduğunu

Detaylı

Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması

Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması Öğretim Teknolojileri Destek Ofisi Instructional Technology Support Office Video Hazırlama Programı ile Öğretim Materyali Oluşturulması Orta Doğu Teknik Üniversitesi Middle East Technical University İletişim

Detaylı

DATECS/ARGOX YAZICILARININ ETİKET TASARIM PROGRAMLARI KULLANMA KILAVUZU EKİ

DATECS/ARGOX YAZICILARININ ETİKET TASARIM PROGRAMLARI KULLANMA KILAVUZU EKİ İÇİNDEKİLER DATECS/ARGOX YAZICILARININ ETİKET TASARIM PROGRAMLARI KULLANMA KILAVUZU EKİ HAZIR ETİKET İÇERİKLERİ ve DEĞİŞKENLER... - 1 - DATECS LABEL EDİTOR V 2.00H... - 2-1. Kullanıma Hazırlık... - 2-2.

Detaylı

Temel Bilgisayar Dersi

Temel Bilgisayar Dersi ENFORMATİK BÖLÜM BAŞKANLIĞI Temel Bilgisayar Dersi Bölüm 4-5-6: Microsoft Word Hızlı Erişim Araç Çubuğu: Sık kullanılan komutlar buraya eklenip, kullanılacağında hızlı erişim sağlanabilir. Office Word

Detaylı

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz

13 Aralık 2007. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Raporlar. Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz 13 Aralık 2007 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Raporlar KULLANICI TANIMLI RAPORLAR Kullanıcı Tanımlı Raporlar Bölümünden Yapabildiklerimiz Kendi isteklerinize özel rapor tasarımları

Detaylı

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman

Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com. Hazırlayan: İdris Kahraman 7. Doç. Dr. İsmail Rakıp Karaş www.ismailkaras.com irkaras@gmail.com Hazırlayan: İdris Kahraman Dreamweaver Dreamweaver en iyi web editör yazılımlarından biridir. Biz tasarım modunda çalışırken,dreamweaver

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4

ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 ÖĞRENME FAALİYETİ 4 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında çalışma sayfasının özelliğine göre estetiğe uygun sayfa ayarlarını hatasız yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU

İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI İÇERİK YÖNETİM SİSTEMİ KULLANMA KILAVUZU Hazırlayanlar Mahmut ÖZDEMİR Sezgin SERPEN Büşra TUNCER Yönetim Paneli Kullanımı Sistemin yönetim

Detaylı

POWER POINT 2007. Power Point ile Çalışmaya Başlamak

POWER POINT 2007. Power Point ile Çalışmaya Başlamak POWER POINT 2007 Power Point ile Çalışmaya Başlamak PowerPoint Nedir? PowerPoint; hareketli metin, resim, grafik veya tablolar gibi nesneler içeren, slaytları hazırlayarak sunu oluşturmamızı sağlayan bir

Detaylı

ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ

ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ ArcGIS DE LAYOUT ĐŞLEMLERĐ ArcGIS de harita sayısallaştırma ve diğer işlemler kadar layout işlemleri de oldukça önemlidir. Bu işlemler hazırlanan haritanın görsel hale getirilmesi, ölçek, yön oku ve lejant

Detaylı

08.11.2015 WORD KULLANIMI

08.11.2015 WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı sağlar. Yeni

Detaylı

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu

Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Elektra Raporlama Sistemi Sunumu Raporlama Araçları Açıklamaları: 1-Seçilen nesneyi raporlar. 2-Yeni boş bir rapor eklemeyi sağlar. 3-Seçilen raporları düzenlemeyi sağlar. 4-Seçilen raporu siler. 5-Seçilen

Detaylı

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri

Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Temel Bilgi Teknolojileri - I Ayrıntılı Ders İçerikleri Bilgi Teknolojileri (IT) Kavramları, Bilgisayar Kullanımı ve Dosyaların Yönetimi, Bilgi ve İletişim HAFTA 1 1. Genel Kavramlar(Bilgisayarın tanımı,bilgi

Detaylı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı

EndNote Web Hızlı Başvuru kartı EndNote Web Hızlı Başvuru kartı THOMSON SCIENTIFIC Web öğrencilere ve araştırmacılara çalışmalarını yazarken yardımcı olacak şekilde tasarlanmış Web tabanlı bir servistir. ISI Web of Knowledge, EndNote,

Detaylı

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI

ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI ÜNİTE 1: KELİME İŞLEMCİ PROGRAMI Kelime İşlemci Nedir? Bilgisayarda yazıların(metinlerin) yazılmasını ve düzenlenebildiği, resimlerin ve tabloların eklenebildiği yazılımların(programların) genel adıdır.

Detaylı

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM

ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014. www.assam.org.tr ASSAM YÖNERGESİNE EK-T ASSAM WEB SİTESİ YÖNERGESİNE LAHİKA-2 WEB SİTESİ MAKALE EKLEME KILAVUZU 8.4.2014 ASSAM İçindekiler Önsöz... 3 ASSAM Web Sitesinde Makale Yayınlamak... 4 ASSAM Web Sitesine Nasıl Girerim?...

Detaylı

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler...

2- Kontrol Sil... 17. 3-En Öne Getir... 13 4-En Arkaya Gönder... 13 4.5.8.2 Resim... 14. 1-Özellikler:... 18 Genel Özellikler... i İçindekiler Kullanıcı Giriş Ekranı... 1 Ana Sayfa... 2 1-Projeler... 3 1.1 Yeni Proje... 3 1.2 Proje Düzenle... 3 1.3 Proje Sil... 3 1.4 Listeyi Güncelle.... 3 2-Gruplar... 4 2.1.1 Grup Adı.... 5 2.1.2

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ E-POSTA YARDIM BELGESİ Zimbra Webmail GENEL ÖZELLİKLER Zimbra yüksek performanslı bir e-posta programı olup, e-posta, adres defteri, takvim, görev listeleri ve web dokümanları gibi özelliklere sahip bir uygulamadır. e-posta

Detaylı

4 Front Page Sayfası Özellikleri

4 Front Page Sayfası Özellikleri 4 Front Page Sayfası Özellikleri İsterseniz Frontpage penceresinin sağ tarafından, isterseniz araç çubuklarından faydalanarak yeni bir sayfa açın. Frontpage te çeşitli sayfa şablonları bulunmaktadır. Ancak

Detaylı

"Her zaman düzeltme öner" seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin "Öneriler" bölümünde düzeltme önerir.

Her zaman düzeltme öner seçeneği işaretliyse solda bulunan pencerenin Öneriler bölümünde düzeltme önerir. ARAÇLAR: Yazım ve Dilbilgisi (F7): Yazılan belgede bulunan yazım hatalarını bulmak için kullanılır. Microsoft'un hazırladığı Office programı ile birlikte bilgisayara yüklenen sözlük (custom.dic) kullanılanarak

Detaylı

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER

ÜNİTE ÜNİTE MICROSOFT POWER POINT - I TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ İÇİNDEKİLER HEDEFLER ÜNİTE 11 MICROSOFT POWER POINT - I İÇİNDEKİLER BAYBURT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM MERKEZİ Genel bilgiler PowerPoint penceresinin tanıtımı Sekmelerin genel tanıtımı Sunular ile ilgili işlemler Boş sunu

Detaylı

Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003)

Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003) Sunu Hazırlama Paket Programı (Microsoft Office PowerPoint 2003) Herhangi bir konu için sunum hazırlamamız gerektiğinde kullanılacak olan bir program. Sunu hazırlama programı sayesinde, yansıda dinleyicilerin

Detaylı

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI

BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? 2. POWERPOINT PROGRAMININ BAŞLATILMASI BÖLÜM 8 B- SUNU PROGRAMI 1. MICROSOFT POWERPOINT NEDİR? Microsoft Office Paketi ile birlikte kullanıcıya sunulan Powerpoint Programı, etkileşimli sunular (Presentation) hazırlamaya yarayan metin tabanlı

Detaylı

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ

WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ WEB SİTESİ YÖNETİM PANELİ KULLANMA YÖNERGESİ Web Sitesi Yönetim Paneli, Üniversitemiz web sitesinde, birimlerimize ait web sitelerindeki içerikler üzerinde ekleme, silme, değiştirme gibi güncelleme işlemlerini,

Detaylı

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri

U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları. IPera İletişim Teknolojileri U y g u l a m a A i l e s i (Abakus 360, T-Panel, T-CRM) Tarayıcı Ayarları Başlarken İletişim yönetimi için gerekli tüm araçları sunan OfisTelefonu 07 programları Abakus 360, T-Panel ve T-CRM, bir kuruluştaki

Detaylı

WORD KULLANIMI

WORD KULLANIMI KELİME İŞLEMCİ-MİCROSOFT OFFİCE q OFFICE DÜĞMESİ q HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU q MENÜLER q ŞEKİL, RESİM EKLEME q TABLO EKLEME q ETKİNLİKLER 1 OFFICE DÜĞMESİ: Çalışmamız ile ilgili dosya işlemleri yapmamızı

Detaylı

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014

Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 Flow Kullanım Klavuzu Mart 2014 İçindekiler Flow nedir? Bir Flow hesabı oluşturmak Oturum açmak Flow Hesabınız Genel Görünüm Flow Hesabınız Kullanım + Add (ekle butonu) Bibliography (Künye/Atıf butonu)

Detaylı

Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi

Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Faik Demirbaş Ankara 2010 2 Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemi İçindekiler Giriş... 3 Kişisel Web Sayfası Tasarım Sistemine Giriş... 3 Menü İşlemleri...

Detaylı

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir.

Microsoft Word 2010 ara yüzündeki bölümler aşağıda gösterilmiştir. Başlangıç Bu dersin amacı, öğrencilerin çalışma hayatlarında Microsoft Word programını daha etkili ve verimli kullanmalarını sağlamak ve karşılaştıkları sorunların çözümlerine ulaşma konusunda deneyim

Detaylı

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma

Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Photoshop ta Web Sayfaları Oluşturma Dilimleme Photoshop ta üzerinde çalışılan resim dosyaları, düzenlenen fotoğraflar veya tasarlanan sayfalar web ortamında kullanılmak üzere hazırlanabilir. Bir web sayfasını

Detaylı

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU

ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ WEBMAIL KULLANIM KLAVUZU Üniversitemiz Webmail servisi yenilenmiş olup Roundcube webmail üzerinden servis vermeye başlamıştır. Daha önce kullanılan SquirrelMail servisi https://oldwebmail.cankaya.edu.tr/

Detaylı

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu

5.Slayt ana hat görünümü 6.Görev bölmesi penceresi 7.Not alanı 8.Durum çubuğu MS POWERPOINT 2010 PowerPoint, Windows ortamında çalışan bir sunu paket programıdır. Metin, taslak, çizim ve grafikler kullanılarak sunular, slaytlar, broşürler, bildiriler, konuşmacı notları ve taslaklar

Detaylı

www.elektrikogretmenleri.com

www.elektrikogretmenleri.com FIREWORKS (MENU OLUŞ TURMA) 1 Önce Başlat menüsü Programlar Adobe Web Premium CS3 Adobe Fireworks CS3 kısayol simgesi ile Fireworks programı açılır. 2 Fireworks programı açıldığında Karşımıza gelen Yeni

Detaylı

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Kopya Hakkı 2005 The European Computer Driving Licence Foundation Ltd Tüm haklar mahfuzdur. Bu yayının hiçbir kısmı ECDL Kuruluşundan izin almadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz. Çoğaltım talepleri yayıncıya yapılmalıdır. The European Computer Driving Licence Foundation Ltd

Detaylı

Prezi kullanım hatırlatmaları

Prezi kullanım hatırlatmaları Prezi kullanım hatırlatmaları Prezi bize daha ilgi çekici sunumları hazırlama olanağı sunan çevrimiçi bir araç. edu uzantılı e-posta adresiyle alınan üyelikler daha kapsamlı özelliklere sahip. Hesabımızı

Detaylı

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU

ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU ZİRVEDRİVEWEB YAZILIMI KULLANIM KILAVUZU Kullanıcı Girişi:Giriş ekranınd dan kullanıcı adı ve şifre bilgileri girilip giriş butonuna basılaraksisteme giriş yapılır. Sistem Ekranı: 4 2 Klasörler Dosyalar

Detaylı

Daha önce kayıt olduğunuz e-posta adresinizi girin. Parolanızı bu alana giriniz ve giriş tuşuna basınız

Daha önce kayıt olduğunuz e-posta adresinizi girin. Parolanızı bu alana giriniz ve giriş tuşuna basınız İlgili Kongrenin web sayfasında yayınlanan E-posterinizi hazırlamaya başlamak için lütfen burayı tıklayınız linkini tıklayarak E-poster sayfasını açınız * Sisteme giriş için, bildiri özetinizi gönderirken

Detaylı

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur.

Web sayfalarında yapılan her çalışma ve düzenleme tablolar aracılığı ile yapılır. Dolayısıyla çoğu web sayfalarında tablo kullanmak zorunluluktur. Yazı Tipi Stili HTML kodları 47 Kalın İtalik Altı Çizili 9.2.6 Metin yükseltme veya alçaltma 1. Sayfa görünümünde, belge penceresinin altındaki Tasarla düğmesini tıklatın. 2.

Detaylı

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1

ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 ÖĞRENME FAALİYETİ 1 AMAÇ Bilgisayar ve elektronik tablolama yazılımı sağlandığında elektronik tablolama yazılımı çalışma alanı düzenlemelerini yapabileceksiniz. ARAŞTIRMA Güncel olarak

Detaylı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı

Okul Web Sitesi Yönetim Paneli Kullanımı Millî Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Grup Başkanlığı tarafından ortak web sitesi tasarım çalışması yapılmıştır. Çalışmanın amacı tüm kurumlarımızın standart bir web sayfasına sahip olmalarını sağlamaktır.

Detaylı

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME

BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME BİLGİSAYARDA OFİS PROGRAMLARI BİÇİMLENDİRME Büro Yönetimi Öğretmeni Fatma GEZ BİÇİMLENDİRME Yazmış olduğumuz metinleri farklı boyut, renk, yazı tipi vb. özelliklerde yazabilmek için biçimlendirme işlemi

Detaylı

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ

7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ BÖLÜM 7 7. BELGEYE RESİM EKLEME, YAZIM ve ÇİZİM ÖZELLİKLERİ 7.1. Belgeye Resim Eklemek Word programı; belgelere kendi içindeki resim galerisinde bulunan resimleri veya başka programlarda düzenlenmiş resimleri

Detaylı

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA

1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA BÖLÜM15 D- VERİ TABANI PROGRAMI 1. VERİ TABANI KAVRAMLARI VE VERİ TABANI OLUŞTUMA 1.1. Veri Tabanı Kavramları Veritabanı (DataBase) : En genel tanımıyla, kullanım amacına uygun olarak düzenlenmiş veriler

Detaylı

GoFeed Kullanıcı Arayüzü

GoFeed Kullanıcı Arayüzü GoFeed Kullanıcı Arayüzü GoFeed temel olarak yayıncıların, reklamverenlerin ürün/fırsat bilgilerine ulaşabildiği feed sistemidir. Yayıncılar oluşturdukları feedler ile kullanıcıları ürünlerin/fırsatların

Detaylı

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon

Ecat 8. Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon Ecat 8 Hakbim Bilgi İşlem A.Ş. Versiyon 2015 01.01 1 Ecat8 Nedir? Firmaların elektronik yedek parça kataloğu ihtiyacını karşılamak için Hakbim Bilgi İşlem tarafından geliştirilmiş ve geliştirilmeye devam

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ. BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI. AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI AKADEMĠK PERSONEL KĠġĠSEL WEB SAYFASI KULLANIM KILAVUZU MUKWEB ĠÇĠNDEKĠLER TABLOSU 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 2. Ana Sayfa... 4 3. MukWeb Sayfaları...

Detaylı

6. NESNE İŞLEMLERİ 6.1. Resim Ekleme Ekle Çizimler Resim Küçük Resim : Ekle Resim Ekle : Ekle Çizimler 6.2. Şekil Ekleme Ekle Çizimler şekiller

6. NESNE İŞLEMLERİ 6.1. Resim Ekleme Ekle Çizimler Resim Küçük Resim : Ekle Resim Ekle : Ekle Çizimler 6.2. Şekil Ekleme Ekle Çizimler şekiller 6. NESNE İŞLEMLERİ Bu bölümde nesnelerin nasıl eklendiğini ve nasıl biçimlendirildiğini öğreneceğiz. 6.1. Resim Ekleme Kelime işlemci programı, hazırlamış olduğumuz belgenin istenilen yerine resim ekleme

Detaylı

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için:

Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: Biçimleme Metin biçimleme Hizalama Word dokümanlarınızda oluşturduğunuz veya oluşturacağınız metinlerin hizalamasını yapabilirsiniz. Bu işlem için: 1. Hizalamak istediğiniz metni seçin. 2. Giriş sekmesini

Detaylı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı

MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı MEB E-Posta Hizmetleri ve Outlook Programı İçindekiler Bakanlık E-Posta Hizmetleri ve Sistem Ara yüzü E-posta Hizmetlerinin Outlook Programına Bağlanması Outlook 2010 Kullanımına ilişkin temel bilgiler

Detaylı

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız.

Yine benzer şekilde hücreler içine yazılan yazıların renklerini değiştirebiliriz. Bunun için tüm satırı veya sütunu yine fareyle seçmek durumundayız. 2. EKLE SEKMESĐ TABLO EKLEMEK: Sayfamıza tablo eklemek için, TABLO butonuna bastıktan sonra açılan pencereden kaç sütün ve kaç satırlık bir tablo oluşturacağımızı belirliyoruz. Fareyi sürüklemek, tablonun

Detaylı

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite

Çözüm Bilgisayar. Çözüm İntSite Çözüm Bilgisayar Çözüm İntSite Çözüm İnternet Site Programı (intsite.exe) Firmamızca geliştirilen ve Çözüm HBYS programının ana modülü olan Hasta Takip modülünü kullanan tüm hastanelerin kullanabileceği

Detaylı

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA

GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA GOOGLE DRİVE KULLANARAK FORM OLUŞTURMA Google Docs yani Google Dokümanlar hizmeti bir süre önce Google Drive adlı bulut depolama hizmetinin içerisine alındı ve çok daha gelişerek yoluna devam etti. Google

Detaylı

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI

SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI SAB 103 TEMEL BİLGİSAYAR KULLANIMI Kelime İşlemci - Word Prof.Dr. Fatih TANK Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri Bölümü Prof.Dr. Fatih TANK - Temel - Ders

Detaylı

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN

BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA. Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA Yrd. Doç. Dr. Beytullah EREN beren@sakarya.edu.tr 0264 295 5642 EXCEL DE DOĞRULAMA VE DENETLEME DOĞRULAMA Bir hücre grubuna veri girişi için doğrulama kriterleri (tamsayı, ondalıklı,

Detaylı

Frontpage ile Çerçeve Sayfası Yaratmak

Frontpage ile Çerçeve Sayfası Yaratmak Frontpage ile Çerçeve Sayfası Yaratmak Frontpage ile alttaki adımları izleyerek bir çerçeve sayfasının nasıl yaratalabileceğini görelim: Önce Menü Bar dan Araç Çubukları Görev Bölmesi seçeneğinin aktif

Detaylı

DIV KAVRAMI <style> position: absolute

DIV KAVRAMI <style> position: absolute DIV KAVRAMI Div tag i katman oluşturmak için kullanılır. Div ler sayfanın komple bir satırını kaplarlar, bu yüzden tag i içerisinde şekillendirilip, boyutlandırılmaları gerekir. Aşağıdaki şekilde

Detaylı

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek.

MS WORD 4.BÖLÜM. Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. MS WORD 4.BÖLÜM Bölüm Adı: NESNE EKLEME Bölümün Amacı: Belgeye nesne ekleme işlemlerini gerçekleştirmek. Neler Öğreneceksiniz? Bu bölümü bitiren kişi: 1. Ekle sekmesini tanır. 2. Kapak sayfası oluşturabilir.

Detaylı

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI

KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI KELİME İŞLEMCİLERE GİRİŞ 5.SINIF BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE YAZILIM DERSİ ÇALIŞMA KÂĞIDI Microsoft Office Word programı, Amerika da bulunan ve Bill Gates in sahibi olduğu yazılım firması Microsoft tarafından

Detaylı

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.).

CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). BÖLÜM 4 CAPTURE Capture kısmını açtığımızda karşımıza Capture session frame gelir (Şekil 4.1.). Şekil 4.1 Capture Ortamı Genel Yüzeyi Bütün şematik dizayn ve işlemler bu pencerede (capture window) yapılacaktır.

Detaylı

Donatlar-NotePad DONATILAR

Donatlar-NotePad DONATILAR Donatlar-NotePad DONATILAR Donatılar işletim sistemiyle birlikte gelen programların yer aldığı bölümdür. Bu programlara Başlat-Tüm Programlar- Donatılar adımlarıyla ulaşılır. Not Defteri (Notepad) Sadece

Detaylı

Teknik Resim Çıkartılması

Teknik Resim Çıkartılması Teknik Resim Çıkartılması Open komutuna tıklayarak daha önce çizmiş olduğumuz D2-Revolved Feature isimli part dosyamızı açalım. New komutuna tıklayarak yeni bir Drawing dokümanı oluşturalım. Karşımıza

Detaylı

WORD KULLANIMI OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER

WORD KULLANIMI OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER OFFICE DÜĞMESİ HIZLI ERİŞİM ARAÇ ÇUBUĞU MENÜLER ŞEKİL, RESİM EKLEME TABLO EKLEME ETKİNLİKLER Office Word Programı ile çalışma sayfamıza Yazı yazabilir, Yazılarımızın görünümlerini değiştirebilir, Tablolar

Detaylı

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI

POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI POWER POİNT 2007 DERS NOTLARI Power Point sunu yapmak için kullanılan bir programdır. İçerisindeki slaytlar çoğaltıltıp düzenlenerek sunu gerçekleştirilir. Bir Power Point 2007 programının dosya uzantısı

Detaylı

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir.

OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI. Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. OKUL HABER EKLEME MODÜLÜ TANITIM DOSYASI Okul haberlerinizi ilçemiz web sitesinde yayınlayabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekmektedir. http://maltepe.meb.gov.tr/mebpanel adresine giriniz.

Detaylı

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK

BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK BÖLÜM 5 5. TABLO OLUŞTURMAK Belli bir düzen içerisinde yan yana ve alt alta sıralanmış veya hizalı şekilde oluşturulması gereken bilgiler word de tablo kullanılarak hazırlanırlar. Örneğin bir sınıfa ait

Detaylı