CME Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering"

Transkript

1 CME 1001 I (Güz) / I I (Fall) / I Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming Prof. Dr. Alp KUT Bu dersin temel amacı Algoritma temel bileşenlerini örnek bir Programlama i de kullanarak etkin bir şekilde tartışmak ve öğretmektir. The main objectives of this course are to discuss and teach the main components of Algorithms using an example Programming. Temel Algoritma Kavramları, Algoritma Tasarımı, Temel Programlama Kavramları, Temel Veri Yapıları, Altprogramlar ve Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri, Karakter Dizisi İşlemleri Basic Algorithms Concepts, Designing Algorithms, Basic Programming Concepts, Basic Data Structures, Procedure and Functions, File Operations, String Operations Problem Çözümleme, Tasarım ve Uygulama, Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Problem Analysis and Design and Application,, Presentation/Lecturing and Interactive discussion Horowitz Ellis Sahni Sartaj & Rajasekaran Sanguthevar, Fundamentals Of Computer Algorithms Harvey M. Deitel, C# How to Program 1. ve II. ara sınavların her biri %15, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade. W1. Introduction. Definition of the Algorithm. Necessary Properties of the Algorithm. Flowcharts. W2. Programming Concepts. Definition of the variables. Data Types. Assignment Statements W3. Introduction to C# Variable Definitions. Expressions. Type and Relational Predicates. Math Functions. Input/Output W4. Conditional evaluation. If Statement. Cond and Case Statements. Truth values and relational operators. W5. Iterative processes. Loop Structures W6. Function Definition. Procedures W7. File Management Operations.. W8. Records W9. String Operations W10. Arrays, Array operations W11. Multidimensional Arrays W12. Matrix Operation. W13. Introduction to Basic Data Structures W14. Recursive Procedures

2 CME 1002 II (Güz) / I II (Fall) / I Algoritma ve Programlama 2 Algorithms And Programming Prof. Dr. Alp KUT Bu Dersin Temel Amacı Programlama Kavramını Geliştirmek Ve Temel Veri Yapılarını Problemleme Dayalı Bir Yaklaşım Ile Öğretmektir. The Main Objectives of This Course are to Develop Programming Techniques and to Provide a Problem Based Approach for Teaching Basic Data Structures. Yığıt yapıları, Kuyruk yapıları, Bağlaçlı Listeler, Sıralama Teknikleri, Arama Teknikleri, Hash Yapıları Stacks, queues, linked lists, Sorting techniques, Searching Techniques, Hash Structures Problem Çözümleme, Tasarım ve Uygulama, Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Problem Analysis and Design and Application, Presentation/Lecturing and Interactive discussion Michael T Goodrich, Roberto Tamassia, David MountWrite Data Structures And Algorithms In C++,2004 Harvey M. Deitel, Data Structures And Algorithms In C++, ve II. ara sınavların her biri %15, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade. W1. Implementation of Stack W2. infix,- postfix, prefix W3.Implementation of Queue W4. Linear queue W5. circular queue W6. Priority queue W7. Linked List W8. Single linked lists,memory management W9. Linked stack, Linked queue W10. Multi linkled lists, Sparse matrix imp., W11. Polynamial Additions, Generalized lists W12. Sorting Techniques W13. Searching Techniques W14. Hashing

3 CME 1003 Bilgisayar Bilimlerine Giriş Introduction to Computer Sciences I (Güz) / I I (Fall) / I Prof.Dr.Yalçın ÇEBİ Bilgisayar donanımı, aritmetiği ve mimarisi, bilgisayar ağları, işletim sistemleri, web tasarımı ve komut dilleri ile ilgili temel bilgileri vermek. To give basic knowledge about computer hardware, arithmetic and architecture, computer networks, operating systems, web design and scripting languages. Bilgisayar donanım ve yazılımı hakkında temel bilgiler, bilgisayar aritmetiği, bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağları, temel UNIX system bilgisi, web sayfa tasarımı. Basics of computer hardware and software, computer arithmetic, computer architecture, computer networks, base UNIX system knowledge, web page design. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Reed, David, Computer Science, Prentice Hall, ISBN X, New Jersey, 2004 French, C.S., Computer Science 4/e, DP Publications, ISBN , London, 1992 Parsons, J.J., Oja, D., New Perspectives on Computer Concepts 6th Edition, Course Technology, Thomson Learning, ISBN , 2003 I. ve II. ara sınavların her biri %10, Ödevler %30, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, homeworks are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1. Computer Science as a Discipline; Basic Principles of Laboratory Usage 2. Computers And Computer History; General Usage Information 3. Computer Hardware; Computer Disassemble-Reassemble 4. Computer Hardware; Analyzing Secondary Storage Devices 5. Computer Software; Word processors and Spreadsheet programs 6. Operating Systems; Introduction to LINUX Usage and LINUX Commands 7. Midterm Exam I; LINUX Usage and Commands (cont d) 8. Data Representation; Data Representation Applications 9. Binary Arithmetic; Binary Arithmetic Software Development 10. Computer Architecture; LINUX Installation and Management 11. Programming; LINUX Scripting 12. Computer Networks; Management of Internet Servers (web, ftp) 13. Web Design and Programming; Web Page Development with HTML 14. Midterm Exam II; Scripting with JavaScript

4 CME 1004 I (Güz) / III I (Fall) / III Lineer Cebir Linear Algebra Yrd. Doç. Dr. Şen ÇAKIR Öğrencilere, cebirde lineer methodların önemini tanıtmak ve problem çözümünde bu methodları kullanma becerisi geliştirmek ve öğretmek. Introduce the student to the importance of linear methods in algebra and to develop the skills and knowledge to apply them to a range of problems. Matrisler, Determintlar, Vector Uzayı, Linear Dönüşümler ve Eigen Değerler ve Vektörler, Lineer Eşitlik Sistemleri. Matrices, Determinates, Vector Spaces,Linear Transformations and Eigenvalue/Eigenvector problem, Linear Equations systems. Sunum/Ders anlatım ve uygulama. Presentation/Lecturing and Applications 1. Stephen W. Goode. Differential Equations and Linear Algebra. 2nd Edition, California State University, Fullerton.Prentice Hall Micheal D.Greenberg, Differential Equations and Linear Algebra 3. C.Henry Edwards David E.Penney, Differential Equations and Linear Algebra 1. ve II. ara sınavların her biri %20, Ödev %10, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, assignment %10, final exam is 50% of the course grade. 1. Matrices 2. Matrices (cont.) 3. Applications 4. Elementary Row Operations 5. Applications 6. Determinants 7. Determinats (cont.) 8. Applications 9. Vector space 10. Vector spaces(cont.) 11. Applications 12. Linear Transformation. 13. Eigenvalue/Eigen Vector Problem 14. Applications

5 CME 1005 Ayrık ve Kombinasyonal Matematik Discrete and Combinatorial Mathematics I (Güz) / I I (Fall) / I Dr. Canan Eren Atay To introduce the basic concepts and techniques of discrete mathematics that are closely related to computing. Fundamentals of logic, set theory, relations, induction, graph theory, trees, introduction to algebraic structures. Sunum/Ders anlatım. Presentation/Lecturing. Kenneth Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Sixth Ed. McGraw- Hill,2007 Ara sınav %30, ödevler %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler. Midterm exam is 30 %, homework are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1. Propositional Logic 2. Predicate Logic 3. Predicate Logic 4. Sets 5. Sets 6. Integers 7. Induction and Recursion 8. Counting 9. Counting 10. Relations 11. Relations 12. Graphs and Trees 13. Graphs and Trees 14. Graphs and Trees

6 CME 1006 Teknik Technical None (Bahar) / I 2 (Spring) / I Bilgisayar Mühendisliği dalında kullanılan ingilizce teknik terimler ve yazılı teknik bilgi aktarımını gerçekleştirebilmek için rapor yazım kurallarını öğretmek. To teach in english the technical terminolgies and report writing rules used in computer engineering to communicate technical information in writing. Bilgisayar Mühendisliğinde kullanılan terim, sözcük ve imla ile teknik rapor yazımında kullanılan ingilizce kuralları. The jargon, terminology and grammar used in computer engineering and the rules of english used in technical report writing. Sunum/Ders anlatım Presentation/Lecturing Web Resources (1)Technical Terms, Specialized Fields in Computer Engineering (2) Popular Tecchnologies and Names in Computer Engineering (3) Introduction to Technical Report Writing (4) Sections of Technical Reports (6-7) Tenses and Grammar of Technical Reports (8-9) The Reader of Your Report (10) Common Mistakes To Avoid (12-13) Sample Reports (14) Topics for Writing Technical Reports in First Year Computer Engineering

7 CME 1101 I (Güz) / III I (Fall) / III Proje Tabanlı Öğrenme Project Based Learning Birinci yarıyılda ders veren tüm öğretim üyeleri. All s delivering a course in first semester. Dersin amacı öğrencilerin daha önceden aldıkları ve almakta oldukları derslerdeki bilgi ve becerilerine dayalı olarak bir bilgisayar mühendisliği projesi grup olarak tasarlayarak gereçekleştirmesini ve edindikleri teknik bilgilerinin uygulamalı olarak tasarım ve gerçekleştirme deneyimlerine dönüştürmelerini sağlamaktır. Aim of this course is to teach student groups design a computer engineering project based on the knowledge and skills acquired in earlier and present coursework and integrate their technical knowledge through a practical design and implementation experience. Öğrenciler bir yarıyılda en az iki projeyi 3-5 kişilik gruplarla tasarlayarak gerçekleştirirler. Proje konuları o dönem ders veren öğretim üyeleri tarafından ilgili dönem verilen dersleri en fazla kapsayacak konularda belirlenir. Students design and implement at least two projects during one semester as a 3-5 person team. Project topics are set by instructors based on courses delivered in respective semester. Project Tabanlı Öğrenme Project Based Learning Proje yazılı rapor, sözlü sunum ve geliştirilen proje performasına göre değerlendirilir. The project is evaluated through written reports, oral presentations, and demonstrations of performance.

8 CME (Bahar) / I II (Spring) / I Proje Tabanlı Öğrenme Project Based Learning İkinci yarıyılda ders veren tüm öğretim üyeleri. All s delivering a course in first semester. Dersin amacı öğrencilerin daha önceden aldıkları ve almakta oldukları derslerdeki bilgi ve becerilerine dayalı olarak bir bilgisayar mühendisliği projesi grup olarak tasarlayarak gereçekleştirmesini ve edindikleri teknik bilgilerinin uygulamalı olarak tasarım ve gerçekleştirme deneyimlerine dönüştürmelerini sağlamaktır. Aim of this course is to teach student groups design a computer engineering project based on the knowledge and skills acquired in earlier and present coursework and integrate their technical knowledge through a practical design and implementation experience. Öğrenciler bir yarıyılda en az iki projeyi 3-5 kişilik gruplarla tasarlayarak gerçekleştirirler. Proje konuları o dönem ders veren öğretim üyeleri tarafından ilgili dönem verilen dersleri en fazla kapsayacak konularda belirlenir. Students design and implement at least two projects during one semester as a 3-5 person team. Project topics are set by instructors based on courses delivered in respective semester. Project Tabanlı Öğrenme Project Based Learning Proje yazılı rapor, sözlü sunum ve geliştirilen proje performasına göre değerlendirilir. The project is evaluated through written reports, oral presentations, and demonstrations of performance.

9 CME 2001 Veri Yapıları ve Algoritmalar Data Structures and Algorithms CMP I (Güz) / II I (Fall) / II Tanzer ONURGİL Bu dersin temel amacı veri yapılarının özelliklerini ve farklarını tartışmak/öğretmek ve öğrencinin bunları uygun şekilde kullanmasını sağlamaktır. Ayrıca karşılaşılan problemlere karşı etkili strateji/algoritma geliştirilmesi desteklenmektedir. The main objectives of this course are to discuss/teach the properties and differences of data structures, and to enable the students to use them in an appropriate way. Also, developing effective strategies/algorithms to the encountered problems is encouraged. Java ile Nesneye Yönelik Programlama. Yığıt, kuyruk, liste, çırpı tablosu, ağaçlar, asimptotik notasyonlar, yinelenme bağıntıları, sıralamalar. Object Oriented Programming with Java. Stack, queue, list, hash table, trees, asymptotic notations, recurrence relations, sorts. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Richard Wiener, Fundamentals of OOP and Data Structures in Java. Cambridge University Press, Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Core Java, Volume I - Fundamentals, Eighth Edition. Sun Microsystems Press, ve II. ara sınavların her biri %15, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1. OOP: Objects, classes. 2. OOP: Inheritance, interfaces, exception handling. 3. Stack. Queue. List. 4. Set. Hash tables. 5. Asymptotic notations. 6. Recurrence relations. 7. Binary tree. Binary Search Tree. Heaps/Priority Queue. Huffman codes. 8. AVL Tree. 9. B-Tree. 10. Red-Black Tree. 11. Comparison based sorts. Insertion sort, merge sort. 12. Heapsort, Quicksort. 13. Linear time sorts. 14. Counting, radix, bucket sorts.

10 CME 2002 I (Güz) / III I (Fall) / III Veri Organizasyonu ve Yönetimi Data Organization and Management Dr. Adil ALPKOÇAK Bu dersin temel amacı depolama birimlerinin fiziksel yapılarını ve dosya işlemlerinin etkin bir şekilde yapılmasını tartışmak ve öğretmektir. The main objectives of this course are to discuss and teach the physical characteristics of storage media and organization and processing of files efficiently. Temel Dosya Kavramı, Temel Dosya İşleme İşlemleri, İkincil Depolama birimleri, dizinli sıralı dosya erişimi, B-ağaç ve diğer ağaç yapıları, dışsal sıralama, hashing, konumsal ve çok boyutlu dizinleme yapıları. Basic File Concepts, Fundamental File Processing Operations, Secondary Storage devices, Indexed Sequential File Access, B tree and other Tree structures, External Sorting, Hashing, Spatial and multidimensioanal indexing structures. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Michael J. Folk and Bill Zoellick, File Structures: An OO Approach with C++, 2nd Edition, Addison Wesley, Slazberg, Betty, File Structures, An analytic approach, John Wiley & Sons Publishing Company, ve II. ara sınavların her biri %15, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1. Introduction to File Organization 2. Secondary Storage Device and Basic File Opera 3. XML, DTD 4. XSD, XSL 5. XPATH, XSD 6. XQUERY 7. Basic Indexing Structures 8. B+tree indexing 9. Midterm Exam 10. External Sorting 11. Hashing 12. Multi-attribute Indexing Structures 13. Introduction to DBMS 14. Recap.

11 CME2003 Mantık Tasarımı Logic Design PHY I (Bahar) / II I (Spring) / II Şerife SUNGUN Bu dersin temel amacı öğrencilere sayısal sistem tasarımı ile ilgili deneyimi ve mevcut sistemleri çözümleme, kendi sistemlerini tasarlama ve geliştirme becelerilerini vermektir. The main objective is to give students experience with digital system design and to give the skills to design and develop their own systems and analyze available systems Mantık ağları ve sadeleştirilmesi, Mantık kapılarıyla tasarım, Birleşimsel ve ardışıl devreler, Algoritmik durum makinaları, Eşzamanlı ardışıl ağlar, Sayıcılar, Kayan yazmaçlar, Analogtan sayısala ve sayısaldan analoğa çevrim yöntemleri. Logic networks and their simplification, Logic design with gates, Combinational circuits and sequential circuits, Algorithmic state machine,synchronous sequential Networks, Counters, shift registers.analog-to-digital/digital-to-analog Conversion Methods. Sunum/Ders anlatım, Uygulama, Ödev ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing, Application, Homework and Interactive discussion Thomas L. FLOYD, Digital Fundamentals, Pearson Prentice Hall, Donald D. Givone, Digital Principles and Design, McGraw-Hill, 2003 Alan B. Marcovitz, Introduction to Logic Design, McGraw-Hill, 2005 Ara sınav %25, Deneyler %25, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler Midterm exam is 25 % each, experiments are 25%, final exam is 50% of the course grade. 1. Basic Concepts in digital electronics: Digital and analog quantities, Binary Digits, Logic Levels, Digital Waveforms, Basic Logic Operations and functions. 2. Signed Number Systems, Arithmetic Operations with signed Numbers. 3. The Karnaugh Map, SOP and POS Minimization 4. Implementing combinational logic, the universal property of NAND and NOR gates, operation with pulse waveforms. 5. Functions of Combinational Logic:Basic adders, parallel binary adders, comparators, decoders, encoders, code converters. 6. Multiplexers, demultiplexers, parity generators/checkers 7. Latches, Flip-Flops and operation characteristics of Flip-Flops. 8. Flip-Flops applications, the 555 timer 9. Asynchronous and synchronous counter operation, Up/Down synchronous counters, 10. Design of synchronous counters, cascaded counters, counter decoding and applications 11. Shift registers and applications 12. Interfacing the digital and analog worlds, digital-to-analog (D/A) conversion, analog-todigital (A/D) conversion. 13. Algorithmic State Machines: ASM charts, State assignments, ASM tables. 14. Synchronous Sequential Networks

12 CME 2004 Programlama leri Programming s COM II (Bahar) / II II (Spring) / II Dr. Gökhan DALKILIÇ Dersin hedefi programlama dillerinde kullanılan kavramları değişik programlama dillerinden örnek göstererek anlatmak. The objective of the course is to explain the concepts of programming languages by giving examples from different programming languages. Önhazırlık, Başlıca Programlama lerinin Gelişimi, Sözdizimi ve Anlambilimi, Veri Tipleri, Anlatım ve Atama İfadeleri, Altyordamlar, Soyut Veri Tipleri, Nesne Tabanlı Programlama. Preliminaries, Evolution of Major Programming s, Syntax and Semantics, Data Types, Expressions and Assignment Statements, Subprograms, Abstract Data Types, Object Oriented Programming. Sunum/Ders anlatımı ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Robert W. Sebesta, Concepts of Programming s, 9 th Edition, Pearson Education, Arasınav %30, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler Midterm exam is 30%, lab assignments are 20%, and final exam is 50% of the course grade. 1. Preliminaries 2. Review of Describing Syntax and Semantics, Lexical and Syntax Analysis 3. Evolution of Major Programming s 4. Names, Binding, type Checking, and Scopes 5. Data Types 6. Expressions and Assignment Statements 7. Statement-Level Control Structures 8. MIDTERM 9. Subprograms 10. Abstract Data Types 11. Encapsulation Constructs 12. Support for Object Oriented Programming 13. Concurrency 14. Review of Programming s Concepts

13 CME 2005 Olasılık ve İstatistik Probability and Statistics Statistics I (Güz) / III I (Fall) / III Yrd. Doç. Dr. Şen ÇAKIR Öğrenciler deneysel ve teorik olasılık arasındaki farkı öğrenecekler.kombinasyon ve permutasyon prensiplerini öğrenecekler. Verilen populasyondan Ki-Kare değerlerinin nasıl hesaplandığını öğrenecekler. Regresyon analizi ve Varyans analizini öğrenecekler. Students will distinguish between experimental and theoretical probability, counting principles of permutations and combinations, how to calculate the Chi-Square values for a given population, how to perform a regression analysis on a set of data, either given or created through experimentation, how to perform an analysis of variance (ANOVA) and interpret the results. Point Estimation of parameters, Statistical Intervals for a single sample, tests of hypotheses,regression and Correlations. Sunum/Ders anlatım ve uygulama. Presentation/Lecturing and Applications 1. Montgomery D.C., Runger G.C.,2004, Applied Statistics and Probability for Engineers,2002, 3rd Ed.,John Wiley &Sons, ISBN: J. Susan Milton, Jesse C. Arnold, Introduction to probability and statistics McGraw-Hill Higher education,isbn: x, ve II. ara sınavların her biri %20, Ödev %10, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 20 % each, assignment %10, final exam is 50% of the course grade. 1. The role of statistics in engineering 2. probability 3. Discrete Random variables and probability distribution 4. Discrete Random variables and probability distribution(cont.) 5. Continious Random variables and probability distribution 6. Continious Random variables and probability distribution(cont.) 7. Random sampling and data description 8. Point Estimation of parameters 9.Statistical Intervals for a Single Sample 10.Statistical Intervals for a Single Sample (cont.) 11. Tests of hypotheses for a single sample 12. Tests of hypotheses for a single sample (cont.) 13. Simple Linear Regression and Correlation 14. Simple Linear Regression and Correlation (cont.)

14 CME2006 II (Bahar) / II II (Spring) / II Bilgisayar Mimarisi Computer Architecture Dr. Özlem ÖZTÜRK Bu dersin temel amacı bilgisayar işlemcilerini ve hafıza mimarilerini tanıtmak ve kişisel bilgisayar tasarımı yapabilmek için temel bileşenleri öğretmektir. The main aim of this course is to introduce computer processors and memory architectures, and to give the basic skills to design personal computer systems. Komut seti tasarımı, bilgisayar aritmetiği, denetleyici ve veriyolu tasarımı, bellek sistemleri, girdi-çıktı sistemleri, kesmeler, boru hatları, performans analizi, ve bilgisayar mimarisi. Bir dönem projesi de verilecektir. Instruction set design, computer arithmetic, controller and datapath design, memory systems, input-output systems, interrupts, pipelining, performance and cost analysis, computer architecture, There will be a computer design project. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Mano M. M., Kime C.R., (2001), "Logic and Computer Design Fundamentals", 2nd Edition, Prentice Hall. Hennessy J. L., Patterson D. A., (2003), "Computer Organization and Design: A Quantative Approach", 3rd Edition, Morgan Kaufmann Stallings W., (2006), "Computer Organization & Architecture: Designing for Performance", 7 th Edition, Prentice Hall I. ve II. ara sınavların her biri %15, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler. 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade.

15 1. Introduction, Combinatorial and Sequential Circuit review 2. Registers Transfers and Microoperations, Basic Computer Org. and Design 3. Basic Computer Org. and Design: Memory Reference Inst., Basic CPU Design 4. Programming the Basic Computer, Introduction to Assembly 5. Microprogrammed Control, Computer Arithmetic 6. Review for Midterm, Midterm I 7. Central Processing Unit: Stacks, Instruction Format, Addressing Modes 8. Central Processing Unit: Data Transfer Instructions, Program Control, RISC 9. Pipeline and Vector Processing 10. Input-Output Org.: Interfaces, Asynch. Data Transfer, Priority Interrupt, DMA 11. Input-Output Organization: I/O Processor, Serial Communication, 2nd Midterm 12. Memory Organization: Main Memory, Cache Memory 13. Memory Organization: Virtual Memory, Memory Management Hardware 14. Multiprocessors

16 CME 2007 Diferansiyel Denklemler Differential Equations Calculus I (Güz) / III I (Fall) / III Yrd. Doç. Dr. Şen ÇAKIR Differensiyal denklemlerin temel prensiplerini vermek. Differensyal eşitlikler ve uygulamaları için basit teoriyi anlama, Mühendislikte ve onların uygulamalarında kullanılan methotları ve formulleri tanıtmak. To give basic principles of differential equations. Understanding of basic theory for differential equations and application. Introduce some mathematical methods and formulas used especially in engineering and indicating their applications. Terminoloji ve basit temel bilgiler,differensiyal eşitliklerin çözümü, Birinci derece differensiyal denklemler, İkici derece differensiyal denklemler ve laplace transforları. Basic Ideas and terminology, Solution of DE, First-Order DE, Second-Order DE, Laplace Transforms, Ders anlatım ve uygulama. Presentation/Lecturing and Applications Stephen W. Goode. Differential Equations and Linear Algebra. 2nd Edition, California State University, Fullerton.Prentice Hall Micheal D.Greenberg, Differential Equations and Linear Algebra C.Henry Edwards David E.Penney, Differential Equations and Linear Algebra 1. ve II. ara sınavların her biri %20, Ödev %10, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are20 % each, assignment %10, final exam is 50% of the course grade. 1. Introduction to DE 2. Solution of DE 3. Applications 4. First- order DE 5. Applications 6. Change of variables 7. Clairaut s DE 8. Bernoulli DE 9. Exact DE 10. Applications 11. Second-Order DE 12. Applications 13. Laplace Transform 14. Recap

17 CME 3001 Veri Organizasyonu ve Yönetimi Database Management Systems CMP I (Bahar) / III I (Spring) / III Dr. Canan Eren Atay Bu ders öğrencilere dizayn, uygulama ve veri tabanı yönetim sistemlerinin arka planda kullanılarak bir sistemin veri ihtiyaçlarının yönetilmesini sağlar. Ders yapı,gereksinimler,fonksiyonlar ve veri tabani yönetim sistemlerinin evrimlerini, kıyaslamalı çerçeve içinde tanıtır. This course provides students with the background to design, implement and use database management systems in managing the data needs of an organization. It introduces, in a comparative framework, the structure, requirements, functions and evolution of database management systems. Öğrenciler ticari uygulamalı SQL gibi soyut dilleri içeren ilişkisel cebir dilini öğrenirler. Veritabanı dizaynı tanıtılır ve ayrıntılı olarak tartışılır. Veri doğruluğu, güvenliği, gizlilik hakkı ve zamanlama konturolü kavramları tanıtılır. Veritabanı kullanma ve korumaki etik unsurlar tartışılır. Students learn abstract languages such as relational algebra including their commercial implementations like SQL. Database design is introduced and discussed in detail. Concepts of data integrity, security, privacy, and concurrence control are introduced. Ethical issues in the maintenance and use of a database and globalization of information technology are also discussed. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion R. Elmasri, S.K. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Fifth Edition, Addison-Wesley, J. Ullman, Widow, A First Course in Database Systems, Second Edition, Prentice Hall, ara sınav %20, proje %30, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st Midterm exam is 20 %, project is 30%, final exam is 50% of the course grade. 1- Overview of Databases and Database Users 2- Database System Concepts and Architecture 3 - Data Modeling Using the Entity-Relationship Model 4- The Relational Data Model and Relational Database Constraints 5- SQL: Schema Definition, Basic Constraints and Queries 6- SQL: Assertions, Views and Programming Techniques 7- The Relational Algebra & Calculus 8- MIDTERM 9- Functional Dependencies for Relational Databases 10- Normalization for Relational Databases 11- Overview of Storage and Indexing 12- Overview of Query Evaluation 13- Overview of Transaction Management 14- Additional Topics

18 CME3002 Bahar / 3 Spring / 3 Biçimsel ler ve Özdevinirler Automata and Formal s Dr. Emine EKİN The students successfully finishing this course are expected to be familiar with hierarchy of formal languages, differences and similarities of each language class, the automata and grammars producing each language class, and their usage in applied computer science, computer software. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin biçimsel dil sınıfları; biçimsel dillerin birbirleriyle olan ilişkileri, ayrıştırılmaları; her bir dil kümesini ilişkin gramer ve özdevinirleri ve bu yapıların bilgisayar bilimleri alanında kullanımıyla ilgili bilgi sahibi olmaları beklenir. Regular languages, Deterministic/Nondeterministic Finite Automata, Regular Grammar, Regular expression, Pumping Lemma for regular languages. Context Free s, Pushdown Automata, Context Free Grammars, Pumping Lemma for CFLs.Turing Machines, Halting Problem. Düzenli ler, Kararlı/Kararsız Sonlu özdevinirler, Düzenli gramerler, düzenli ifadeler, düzenli diller için Pumping Lemma Kuramı. Bağlam bağımsız diller, aşağı itmeli özdevinirler, bağlam bağımsız gramerler, bağlam bağımsız diller için Pumping Lemma Kuramı. Turing Makinası. Durdurma problemi. Sunum/Ders anlatım, tartışma, ödev Presentation/Lecturing, discussion, homework. Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser Mid1: 20%, Mid2: 20%, Homeworks: 10%, Final: 50% Vize1: %20, Vize2: %20 Ödev: %10, Final Sınavı:%50 1. Automata, language, grammar. Functional classification 2. Hierarchical classification, regular languages 3. Deterministic/Nondeterministic Finite Automata 4. Regular Grammar, Regular expression 5. Pumping Lemma for regular languages. Properties of regular languages 6. Midterm 7.Context free s 8. Context Free Grammars 9. Push Down Automata 10. Pumping Lemma for context free lang. Properties of context free lang. 11. Midterm 12. Turing Machines 13. Church Turing Thesis 14. Halting Problem

19 CME 3003 I (Güz) / III I (Fall) / III Yazılım Mühendisliği Software Engineering Dr. Kökten Ulaş BİRANT Bu dersin temel amacı temel yazılım geliştirme metodu adımlarını, sıklıkla kullanılan metodları ve proje yönetiminin temel konularını tartışmak ve öğretmektir. The main objectives of this course are to discuss and teach basic steps of software development cycle, software development methodologies and basics of project management. Ağır / Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri, İhtiyaç Mühendisliği, Belirtimleme, Yazılım Tasarımı, Uygulama, Sınama, Proje Yönetimi, Planlama, Ölçümleme, Yazılım Kalite Güvencesi. Heavyweight / Lightweight Software development methodologies, Requirements Engineering, Specification, Software Design, Implementation, Testing, Project Management, Planning, Measuring, Software Quality Assurance. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Sommerville, Ian, Software Engineering, 6th Edition, Addison Wesley, ve II. ara sınavların her biri %15, Pratik çalışmalardaki başarı %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1. Introduction to Software Engineering 2. Requirements Engineering, Specification 3. Software Design 4. Programming, Testing 5. Documentation, Maintenance 6. Midterm 7. Heavyweight Software Development Methodologies 8. Lightweight Software Development Methodologies 9. Introduction to Project Management 10. Planning, Estimation 11. Metrics, Measuring Process 12. Midterm 13. Design Patterns 14. Software Quality Assurance, CMMI

20 CME 3004 Bilgisayar Ağları Computer Networks VI(Bahar) / III VI (Spring) / III Prof.Dr.Yalçın ÇEBİ Bilgisayar ağlarının temelleri, IP prensipleri, ağ mimarisi ve protokolleri, temel ağ uygulamaları, ağ planlama yönetim ve güvenliği hakkında bilgi vermek. To give knowledge on basics of computer networking, IP principles, network architecture and protocols, basic network applications, basics of network planning, management and security. LAN teknolojileri ve aktif aygıtları, internet oluşturma kavram ve mimarisi, temel internet protokolleri, ağ yönetim, güvenlik, planlama ve maliyet analizi. LAN technologies and active devices, internetworking concepts and architecture, basic internet protocols, network management, security, planning and cost analysis. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Comer, D. E.: Computer Networks and Internets 4/e, Prentice Hall, ISBN X, New Jersey, Oppenheimer, Priscilla, Top-Down Network Design, Cisco Press, ISBN , MacMillan, USA, 1999 I. ve II. ara sınavların her biri %15, Ödevler %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, homeworks are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1.History and Development of Computer Networks 2.LAN Technologies and Network Topology 3.Network Interface Hardware 4.LAN Active Devices 5.WAN Technologies and Routing 6.Protocols and Layering 7.Midterm Exam-I 8.Internetworking 9.IP Datagrams and Datagram Forwarding 10.Address Resolution Protocol and Domain Name System 11.Network Planning 12.Network Security 13.Network Management 14.Midterm Exam II

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS

DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS DERS KODU TR/ EN DERSİN ADI COURSE NAME DERS HAKKINDA ABOUT COURSE KREDİ K U L ECTS BİL 101 TR Bilişim Teknolojileri Information Technologies BİL 101L TR Bilgisayar Mühendisliği Temel Uygulamaları BİL

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Üsküdar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ZORUNLU İNGİLİZCE HAZIRLIK SINIFLI Ders İçerikleri 1 Ders İçerikleri BİRİNCİ SINIF I. YARIYIL COME101-Introduction

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering Program Bilgisayar Mühendisliği Tezsiz Yüksek Programı Programın İngilizce

Detaylı

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas.

* There is no must course in Computer Engineering MSc program except non credit courses. Any course(s) may be enrolled from any areas. İZMİR INSTITUTE OF TECHNOLOGY GRADUATE SCHOOL OF ENGINEERING AND SCIENCES DEPARTMENT OF COMPUTER ENGINEERING M.Sc. PROGRAM IN COMPUTER ENGINEERING Core Courses CENG 590 CENG 500 CENG 8XX CENG 9XX Seminar

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. Introduction to Algorithm and Programming. Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLP101 Algoritma ve Programlamaya Giriş Introduction to Algorithm and Programming 2 2 3 6 BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 MAT107

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ MEKATRONİK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ BÖLÜMÜ MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ PROGRAMI YARIYILLARA AİT DERS DAĞILIM TABLOLARI 1.YARIYIL Ders Kodu Ders Adı T U K 00101 Matematik

Detaylı

New Program Proposal Form II Final Approval

New Program Proposal Form II Final Approval Program Details EASTERN MEDITERRANEAN UNIVERSITY University Curriculum Committee New Program Proposal Form II Final Approval Program Title MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS Hosting Faculty BUSINESS AND ECONOMICS

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri

YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders Adı ve İçerikleri Sayfa1 Yalova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü - Ders ve İçerikleri YALOVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Ders ve İçerikleri EABD Bilgisayar Mühendisliği EABD İngilizce EABD Computer Engineering

Detaylı

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009

ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 ÖD.2009/3_v2 01/09/2009 Değerli Öğrenciler, 2009-2010 Öğretim yılından itibaren bölümümüzde uygulanacak ders planı Bologna süreci ve alanımızdaki öncü dünya üniversitelerinin ders planları da dikkate alınarak

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü DERS İÇERİKLERİ MAT 111 Matematik I AKTS 5, Kredi (4+0) 4 Turkish: Kümeler, sayılar, değişkenler, fonksiyonlar ve türleri (trigonometrik,

Detaylı

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz.

1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. Turgut Özal Üniversitesi No Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Programı Önerisi 1 Açılması önerilen programın adını belirtiniz. ÖNERİLEN YÜKSEK LİSANS

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL MAT 105 Matematik-I (4-1) 4,5 Fonksiyonlar ve Modeller, Limit ve Türev, Türev Kuralları,

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN

ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN ANABĠLĠM DALI ADI: BĠLGĠSAYAR MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET ARSLAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S Bilgisayar Mühendisliği Bölümü eğitim öğretim

Detaylı

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı Teori Uygulama/ Yerel AKTS Laboratuar Kredi HUM 103 Sosyal Bilimin İlkeleri I 3 0 3 4 ISE 107 Endüstri Sistemleri Mühendisliğine Giriş 0 2

Detaylı

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ

MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ GEDİZ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ MİMARLIK BÖLÜMÜ (%30 İNGİLİZCE) DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL AR 101 - TASARIMA GİRİŞ AKTS 9, Kredi (4+6) 7 Turkish: Bu stüdyonun amacı tasarımın ilke

Detaylı

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı

Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı. Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı Boğaziçi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Yazılım Mühendisliği Yüksek Lisans Programı Tanıtım ve Program Kuralları Kitapçığı http://www.cmpe.boun.edu.tr/swe/ swe@cmpe.boun.edu.tr

Detaylı

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR

EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR EK-2 DERSLERĠN ĠÇERĠĞĠ VE YARARLANILACAK KĠTAPLAR 1. SINIF Temel Bilişim Teknolojileri (2+0) 2: Word for Windows; Word for Windows programını yüklemek. Şekillendirme, Dökümanın genel görünümü, Baskı, Döküman

Detaylı

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YAŞAR ÜNVERSİTESİ FEN BİLMİLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güncel Ders Programı: 1. Dönem Ders Programı Dersin Kodu Dersin Adı Kredi-saat ACTS EENG 5xx Teknik

Detaylı

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ

TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ TC AMASYA ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL : AMASYA TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU BÖLÜM/PROGRAM : TEKNİK PROGRAMLAR BÖLÜMÜ ELEKTRONİK HABERLEŞME PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL EHB 101 BİLGİSAYAR

Detaylı

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011

UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 UNDERGRADUATE COURSE CATALOG 2010-2011 1 LEGEND OF TERMINOLOGY USED Prerequisite: A student can register for the course if he/she has received a passing grade for the prerequisite(s) listed. Special Condition:

Detaylı

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI

KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI KOÇ ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK KURUL KARARI TOPLANTI TARĠHĠ : 14 Ocak 2011 TOPLANTI NO : 2011/01 TOPLANTI SAATĠ : 14:00 TOPLANTIYA KATILANLAR : Prof. Dr. Umran İnan Prof. Dr. Selçuk Karabatı Prof. Dr. M.İrşadi

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL 3301101 / 3311101 MATEMATİK-1 (3-1-3,5) (AKTS: 7 ) Vektör ve Vektör Uzayları, Temel Vektör İşlemleri, Lineer Bağımsızlık, Tek Değişkenli Fonksiyonlar, Fonksiyon Çeşitleri: Üstel, Logaritmik

Detaylı

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES

SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES SİVİL HAVACILIK KABİN HİZMETLERİ / CIVIL AVIATION CABIN SERVICES 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 SHK101 İşletme

Detaylı

Mimarlık FakültesiDers Programı

Mimarlık FakültesiDers Programı 1 İÇİNDEKİLER Mimarlık Fakültesi Ders Programı... 1 Mimarlık Fakültesi Öğrenim Çıktıları... 6 Mimarlık Fakültesi Birinci Sınıf Ders İçerikleri... 8 Birinci Sınıf Güz Dönemi... 9 Birinci Sınıf Bahar Dönemi...

Detaylı

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS

İKİNCİ YIL. Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BİRİNCİ YIL I.Yarıyıl II.Yarıyıl Kodu Dersin Adı T U K AKTS Kodu Dersin Adı T U K AKTS BLG105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 TUR104 Türk Dili 4 0 4 4 KMY101 Kimya 3 0 3 4 FZK102 Fizik II 4 0 4 6

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1.

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI. 1. Yarıyıl / 1. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU SAĞLIK TURİZMİ İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI 1. Yarıyıl / 1. Semester KOD DERSİN ADI Course T U K AKTS SHM105 Tıbbi Terminoloji Medical Terminology

Detaylı

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory

İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING. 0 Lab. 1. Ders Tipi: Zorunlu. Course Type. Compulsory BLM 228 İnternet Tabanlı Programlama Ders Kodu: Course ID: BLM228 CME228 Ders Adı: Name of Course: İnternet Tabanlı Programlama INTERNET BASED PROGRAMMING Yarıyıl: Semester: 4 Teori Theory 3 Uygulama Practise

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4

1. Dönem. Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information Technologies 2 2 3 4 GTP105 Bilgisayar Destekli Tasarım I Computer Aided Design I 1 2 2 5 GTP109 Grafik Desen Graphic

Detaylı