CME Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "CME 1001. Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming 1. Dokuz Eylül University Faculty of Engineering Department of Computer Engineering"

Transkript

1 CME 1001 I (Güz) / I I (Fall) / I Algoritma ve Programlama 1 Algorithms And Programming Prof. Dr. Alp KUT Bu dersin temel amacı Algoritma temel bileşenlerini örnek bir Programlama i de kullanarak etkin bir şekilde tartışmak ve öğretmektir. The main objectives of this course are to discuss and teach the main components of Algorithms using an example Programming. Temel Algoritma Kavramları, Algoritma Tasarımı, Temel Programlama Kavramları, Temel Veri Yapıları, Altprogramlar ve Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri, Karakter Dizisi İşlemleri Basic Algorithms Concepts, Designing Algorithms, Basic Programming Concepts, Basic Data Structures, Procedure and Functions, File Operations, String Operations Problem Çözümleme, Tasarım ve Uygulama, Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Problem Analysis and Design and Application,, Presentation/Lecturing and Interactive discussion Horowitz Ellis Sahni Sartaj & Rajasekaran Sanguthevar, Fundamentals Of Computer Algorithms Harvey M. Deitel, C# How to Program 1. ve II. ara sınavların her biri %15, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade. W1. Introduction. Definition of the Algorithm. Necessary Properties of the Algorithm. Flowcharts. W2. Programming Concepts. Definition of the variables. Data Types. Assignment Statements W3. Introduction to C# Variable Definitions. Expressions. Type and Relational Predicates. Math Functions. Input/Output W4. Conditional evaluation. If Statement. Cond and Case Statements. Truth values and relational operators. W5. Iterative processes. Loop Structures W6. Function Definition. Procedures W7. File Management Operations.. W8. Records W9. String Operations W10. Arrays, Array operations W11. Multidimensional Arrays W12. Matrix Operation. W13. Introduction to Basic Data Structures W14. Recursive Procedures

2 CME 1002 II (Güz) / I II (Fall) / I Algoritma ve Programlama 2 Algorithms And Programming Prof. Dr. Alp KUT Bu Dersin Temel Amacı Programlama Kavramını Geliştirmek Ve Temel Veri Yapılarını Problemleme Dayalı Bir Yaklaşım Ile Öğretmektir. The Main Objectives of This Course are to Develop Programming Techniques and to Provide a Problem Based Approach for Teaching Basic Data Structures. Yığıt yapıları, Kuyruk yapıları, Bağlaçlı Listeler, Sıralama Teknikleri, Arama Teknikleri, Hash Yapıları Stacks, queues, linked lists, Sorting techniques, Searching Techniques, Hash Structures Problem Çözümleme, Tasarım ve Uygulama, Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Problem Analysis and Design and Application, Presentation/Lecturing and Interactive discussion Michael T Goodrich, Roberto Tamassia, David MountWrite Data Structures And Algorithms In C++,2004 Harvey M. Deitel, Data Structures And Algorithms In C++, ve II. ara sınavların her biri %15, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade. W1. Implementation of Stack W2. infix,- postfix, prefix W3.Implementation of Queue W4. Linear queue W5. circular queue W6. Priority queue W7. Linked List W8. Single linked lists,memory management W9. Linked stack, Linked queue W10. Multi linkled lists, Sparse matrix imp., W11. Polynamial Additions, Generalized lists W12. Sorting Techniques W13. Searching Techniques W14. Hashing

3 CME 1003 Bilgisayar Bilimlerine Giriş Introduction to Computer Sciences I (Güz) / I I (Fall) / I Prof.Dr.Yalçın ÇEBİ Bilgisayar donanımı, aritmetiği ve mimarisi, bilgisayar ağları, işletim sistemleri, web tasarımı ve komut dilleri ile ilgili temel bilgileri vermek. To give basic knowledge about computer hardware, arithmetic and architecture, computer networks, operating systems, web design and scripting languages. Bilgisayar donanım ve yazılımı hakkında temel bilgiler, bilgisayar aritmetiği, bilgisayar mimarisi, bilgisayar ağları, temel UNIX system bilgisi, web sayfa tasarımı. Basics of computer hardware and software, computer arithmetic, computer architecture, computer networks, base UNIX system knowledge, web page design. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Reed, David, Computer Science, Prentice Hall, ISBN X, New Jersey, 2004 French, C.S., Computer Science 4/e, DP Publications, ISBN , London, 1992 Parsons, J.J., Oja, D., New Perspectives on Computer Concepts 6th Edition, Course Technology, Thomson Learning, ISBN , 2003 I. ve II. ara sınavların her biri %10, Ödevler %30, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, homeworks are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1. Computer Science as a Discipline; Basic Principles of Laboratory Usage 2. Computers And Computer History; General Usage Information 3. Computer Hardware; Computer Disassemble-Reassemble 4. Computer Hardware; Analyzing Secondary Storage Devices 5. Computer Software; Word processors and Spreadsheet programs 6. Operating Systems; Introduction to LINUX Usage and LINUX Commands 7. Midterm Exam I; LINUX Usage and Commands (cont d) 8. Data Representation; Data Representation Applications 9. Binary Arithmetic; Binary Arithmetic Software Development 10. Computer Architecture; LINUX Installation and Management 11. Programming; LINUX Scripting 12. Computer Networks; Management of Internet Servers (web, ftp) 13. Web Design and Programming; Web Page Development with HTML 14. Midterm Exam II; Scripting with JavaScript

4 CME 1004 I (Güz) / III I (Fall) / III Lineer Cebir Linear Algebra Yrd. Doç. Dr. Şen ÇAKIR Öğrencilere, cebirde lineer methodların önemini tanıtmak ve problem çözümünde bu methodları kullanma becerisi geliştirmek ve öğretmek. Introduce the student to the importance of linear methods in algebra and to develop the skills and knowledge to apply them to a range of problems. Matrisler, Determintlar, Vector Uzayı, Linear Dönüşümler ve Eigen Değerler ve Vektörler, Lineer Eşitlik Sistemleri. Matrices, Determinates, Vector Spaces,Linear Transformations and Eigenvalue/Eigenvector problem, Linear Equations systems. Sunum/Ders anlatım ve uygulama. Presentation/Lecturing and Applications 1. Stephen W. Goode. Differential Equations and Linear Algebra. 2nd Edition, California State University, Fullerton.Prentice Hall Micheal D.Greenberg, Differential Equations and Linear Algebra 3. C.Henry Edwards David E.Penney, Differential Equations and Linear Algebra 1. ve II. ara sınavların her biri %20, Ödev %10, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, assignment %10, final exam is 50% of the course grade. 1. Matrices 2. Matrices (cont.) 3. Applications 4. Elementary Row Operations 5. Applications 6. Determinants 7. Determinats (cont.) 8. Applications 9. Vector space 10. Vector spaces(cont.) 11. Applications 12. Linear Transformation. 13. Eigenvalue/Eigen Vector Problem 14. Applications

5 CME 1005 Ayrık ve Kombinasyonal Matematik Discrete and Combinatorial Mathematics I (Güz) / I I (Fall) / I Dr. Canan Eren Atay To introduce the basic concepts and techniques of discrete mathematics that are closely related to computing. Fundamentals of logic, set theory, relations, induction, graph theory, trees, introduction to algebraic structures. Sunum/Ders anlatım. Presentation/Lecturing. Kenneth Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, Sixth Ed. McGraw- Hill,2007 Ara sınav %30, ödevler %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler. Midterm exam is 30 %, homework are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1. Propositional Logic 2. Predicate Logic 3. Predicate Logic 4. Sets 5. Sets 6. Integers 7. Induction and Recursion 8. Counting 9. Counting 10. Relations 11. Relations 12. Graphs and Trees 13. Graphs and Trees 14. Graphs and Trees

6 CME 1006 Teknik Technical None (Bahar) / I 2 (Spring) / I Bilgisayar Mühendisliği dalında kullanılan ingilizce teknik terimler ve yazılı teknik bilgi aktarımını gerçekleştirebilmek için rapor yazım kurallarını öğretmek. To teach in english the technical terminolgies and report writing rules used in computer engineering to communicate technical information in writing. Bilgisayar Mühendisliğinde kullanılan terim, sözcük ve imla ile teknik rapor yazımında kullanılan ingilizce kuralları. The jargon, terminology and grammar used in computer engineering and the rules of english used in technical report writing. Sunum/Ders anlatım Presentation/Lecturing Web Resources (1)Technical Terms, Specialized Fields in Computer Engineering (2) Popular Tecchnologies and Names in Computer Engineering (3) Introduction to Technical Report Writing (4) Sections of Technical Reports (6-7) Tenses and Grammar of Technical Reports (8-9) The Reader of Your Report (10) Common Mistakes To Avoid (12-13) Sample Reports (14) Topics for Writing Technical Reports in First Year Computer Engineering

7 CME 1101 I (Güz) / III I (Fall) / III Proje Tabanlı Öğrenme Project Based Learning Birinci yarıyılda ders veren tüm öğretim üyeleri. All s delivering a course in first semester. Dersin amacı öğrencilerin daha önceden aldıkları ve almakta oldukları derslerdeki bilgi ve becerilerine dayalı olarak bir bilgisayar mühendisliği projesi grup olarak tasarlayarak gereçekleştirmesini ve edindikleri teknik bilgilerinin uygulamalı olarak tasarım ve gerçekleştirme deneyimlerine dönüştürmelerini sağlamaktır. Aim of this course is to teach student groups design a computer engineering project based on the knowledge and skills acquired in earlier and present coursework and integrate their technical knowledge through a practical design and implementation experience. Öğrenciler bir yarıyılda en az iki projeyi 3-5 kişilik gruplarla tasarlayarak gerçekleştirirler. Proje konuları o dönem ders veren öğretim üyeleri tarafından ilgili dönem verilen dersleri en fazla kapsayacak konularda belirlenir. Students design and implement at least two projects during one semester as a 3-5 person team. Project topics are set by instructors based on courses delivered in respective semester. Project Tabanlı Öğrenme Project Based Learning Proje yazılı rapor, sözlü sunum ve geliştirilen proje performasına göre değerlendirilir. The project is evaluated through written reports, oral presentations, and demonstrations of performance.

8 CME (Bahar) / I II (Spring) / I Proje Tabanlı Öğrenme Project Based Learning İkinci yarıyılda ders veren tüm öğretim üyeleri. All s delivering a course in first semester. Dersin amacı öğrencilerin daha önceden aldıkları ve almakta oldukları derslerdeki bilgi ve becerilerine dayalı olarak bir bilgisayar mühendisliği projesi grup olarak tasarlayarak gereçekleştirmesini ve edindikleri teknik bilgilerinin uygulamalı olarak tasarım ve gerçekleştirme deneyimlerine dönüştürmelerini sağlamaktır. Aim of this course is to teach student groups design a computer engineering project based on the knowledge and skills acquired in earlier and present coursework and integrate their technical knowledge through a practical design and implementation experience. Öğrenciler bir yarıyılda en az iki projeyi 3-5 kişilik gruplarla tasarlayarak gerçekleştirirler. Proje konuları o dönem ders veren öğretim üyeleri tarafından ilgili dönem verilen dersleri en fazla kapsayacak konularda belirlenir. Students design and implement at least two projects during one semester as a 3-5 person team. Project topics are set by instructors based on courses delivered in respective semester. Project Tabanlı Öğrenme Project Based Learning Proje yazılı rapor, sözlü sunum ve geliştirilen proje performasına göre değerlendirilir. The project is evaluated through written reports, oral presentations, and demonstrations of performance.

9 CME 2001 Veri Yapıları ve Algoritmalar Data Structures and Algorithms CMP I (Güz) / II I (Fall) / II Tanzer ONURGİL Bu dersin temel amacı veri yapılarının özelliklerini ve farklarını tartışmak/öğretmek ve öğrencinin bunları uygun şekilde kullanmasını sağlamaktır. Ayrıca karşılaşılan problemlere karşı etkili strateji/algoritma geliştirilmesi desteklenmektedir. The main objectives of this course are to discuss/teach the properties and differences of data structures, and to enable the students to use them in an appropriate way. Also, developing effective strategies/algorithms to the encountered problems is encouraged. Java ile Nesneye Yönelik Programlama. Yığıt, kuyruk, liste, çırpı tablosu, ağaçlar, asimptotik notasyonlar, yinelenme bağıntıları, sıralamalar. Object Oriented Programming with Java. Stack, queue, list, hash table, trees, asymptotic notations, recurrence relations, sorts. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Richard Wiener, Fundamentals of OOP and Data Structures in Java. Cambridge University Press, Cay S. Horstmann, Gary Cornell, Core Java, Volume I - Fundamentals, Eighth Edition. Sun Microsystems Press, ve II. ara sınavların her biri %15, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1. OOP: Objects, classes. 2. OOP: Inheritance, interfaces, exception handling. 3. Stack. Queue. List. 4. Set. Hash tables. 5. Asymptotic notations. 6. Recurrence relations. 7. Binary tree. Binary Search Tree. Heaps/Priority Queue. Huffman codes. 8. AVL Tree. 9. B-Tree. 10. Red-Black Tree. 11. Comparison based sorts. Insertion sort, merge sort. 12. Heapsort, Quicksort. 13. Linear time sorts. 14. Counting, radix, bucket sorts.

10 CME 2002 I (Güz) / III I (Fall) / III Veri Organizasyonu ve Yönetimi Data Organization and Management Dr. Adil ALPKOÇAK Bu dersin temel amacı depolama birimlerinin fiziksel yapılarını ve dosya işlemlerinin etkin bir şekilde yapılmasını tartışmak ve öğretmektir. The main objectives of this course are to discuss and teach the physical characteristics of storage media and organization and processing of files efficiently. Temel Dosya Kavramı, Temel Dosya İşleme İşlemleri, İkincil Depolama birimleri, dizinli sıralı dosya erişimi, B-ağaç ve diğer ağaç yapıları, dışsal sıralama, hashing, konumsal ve çok boyutlu dizinleme yapıları. Basic File Concepts, Fundamental File Processing Operations, Secondary Storage devices, Indexed Sequential File Access, B tree and other Tree structures, External Sorting, Hashing, Spatial and multidimensioanal indexing structures. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Michael J. Folk and Bill Zoellick, File Structures: An OO Approach with C++, 2nd Edition, Addison Wesley, Slazberg, Betty, File Structures, An analytic approach, John Wiley & Sons Publishing Company, ve II. ara sınavların her biri %15, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1. Introduction to File Organization 2. Secondary Storage Device and Basic File Opera 3. XML, DTD 4. XSD, XSL 5. XPATH, XSD 6. XQUERY 7. Basic Indexing Structures 8. B+tree indexing 9. Midterm Exam 10. External Sorting 11. Hashing 12. Multi-attribute Indexing Structures 13. Introduction to DBMS 14. Recap.

11 CME2003 Mantık Tasarımı Logic Design PHY I (Bahar) / II I (Spring) / II Şerife SUNGUN Bu dersin temel amacı öğrencilere sayısal sistem tasarımı ile ilgili deneyimi ve mevcut sistemleri çözümleme, kendi sistemlerini tasarlama ve geliştirme becelerilerini vermektir. The main objective is to give students experience with digital system design and to give the skills to design and develop their own systems and analyze available systems Mantık ağları ve sadeleştirilmesi, Mantık kapılarıyla tasarım, Birleşimsel ve ardışıl devreler, Algoritmik durum makinaları, Eşzamanlı ardışıl ağlar, Sayıcılar, Kayan yazmaçlar, Analogtan sayısala ve sayısaldan analoğa çevrim yöntemleri. Logic networks and their simplification, Logic design with gates, Combinational circuits and sequential circuits, Algorithmic state machine,synchronous sequential Networks, Counters, shift registers.analog-to-digital/digital-to-analog Conversion Methods. Sunum/Ders anlatım, Uygulama, Ödev ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing, Application, Homework and Interactive discussion Thomas L. FLOYD, Digital Fundamentals, Pearson Prentice Hall, Donald D. Givone, Digital Principles and Design, McGraw-Hill, 2003 Alan B. Marcovitz, Introduction to Logic Design, McGraw-Hill, 2005 Ara sınav %25, Deneyler %25, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler Midterm exam is 25 % each, experiments are 25%, final exam is 50% of the course grade. 1. Basic Concepts in digital electronics: Digital and analog quantities, Binary Digits, Logic Levels, Digital Waveforms, Basic Logic Operations and functions. 2. Signed Number Systems, Arithmetic Operations with signed Numbers. 3. The Karnaugh Map, SOP and POS Minimization 4. Implementing combinational logic, the universal property of NAND and NOR gates, operation with pulse waveforms. 5. Functions of Combinational Logic:Basic adders, parallel binary adders, comparators, decoders, encoders, code converters. 6. Multiplexers, demultiplexers, parity generators/checkers 7. Latches, Flip-Flops and operation characteristics of Flip-Flops. 8. Flip-Flops applications, the 555 timer 9. Asynchronous and synchronous counter operation, Up/Down synchronous counters, 10. Design of synchronous counters, cascaded counters, counter decoding and applications 11. Shift registers and applications 12. Interfacing the digital and analog worlds, digital-to-analog (D/A) conversion, analog-todigital (A/D) conversion. 13. Algorithmic State Machines: ASM charts, State assignments, ASM tables. 14. Synchronous Sequential Networks

12 CME 2004 Programlama leri Programming s COM II (Bahar) / II II (Spring) / II Dr. Gökhan DALKILIÇ Dersin hedefi programlama dillerinde kullanılan kavramları değişik programlama dillerinden örnek göstererek anlatmak. The objective of the course is to explain the concepts of programming languages by giving examples from different programming languages. Önhazırlık, Başlıca Programlama lerinin Gelişimi, Sözdizimi ve Anlambilimi, Veri Tipleri, Anlatım ve Atama İfadeleri, Altyordamlar, Soyut Veri Tipleri, Nesne Tabanlı Programlama. Preliminaries, Evolution of Major Programming s, Syntax and Semantics, Data Types, Expressions and Assignment Statements, Subprograms, Abstract Data Types, Object Oriented Programming. Sunum/Ders anlatımı ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Robert W. Sebesta, Concepts of Programming s, 9 th Edition, Pearson Education, Arasınav %30, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler Midterm exam is 30%, lab assignments are 20%, and final exam is 50% of the course grade. 1. Preliminaries 2. Review of Describing Syntax and Semantics, Lexical and Syntax Analysis 3. Evolution of Major Programming s 4. Names, Binding, type Checking, and Scopes 5. Data Types 6. Expressions and Assignment Statements 7. Statement-Level Control Structures 8. MIDTERM 9. Subprograms 10. Abstract Data Types 11. Encapsulation Constructs 12. Support for Object Oriented Programming 13. Concurrency 14. Review of Programming s Concepts

13 CME 2005 Olasılık ve İstatistik Probability and Statistics Statistics I (Güz) / III I (Fall) / III Yrd. Doç. Dr. Şen ÇAKIR Öğrenciler deneysel ve teorik olasılık arasındaki farkı öğrenecekler.kombinasyon ve permutasyon prensiplerini öğrenecekler. Verilen populasyondan Ki-Kare değerlerinin nasıl hesaplandığını öğrenecekler. Regresyon analizi ve Varyans analizini öğrenecekler. Students will distinguish between experimental and theoretical probability, counting principles of permutations and combinations, how to calculate the Chi-Square values for a given population, how to perform a regression analysis on a set of data, either given or created through experimentation, how to perform an analysis of variance (ANOVA) and interpret the results. Point Estimation of parameters, Statistical Intervals for a single sample, tests of hypotheses,regression and Correlations. Sunum/Ders anlatım ve uygulama. Presentation/Lecturing and Applications 1. Montgomery D.C., Runger G.C.,2004, Applied Statistics and Probability for Engineers,2002, 3rd Ed.,John Wiley &Sons, ISBN: J. Susan Milton, Jesse C. Arnold, Introduction to probability and statistics McGraw-Hill Higher education,isbn: x, ve II. ara sınavların her biri %20, Ödev %10, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 20 % each, assignment %10, final exam is 50% of the course grade. 1. The role of statistics in engineering 2. probability 3. Discrete Random variables and probability distribution 4. Discrete Random variables and probability distribution(cont.) 5. Continious Random variables and probability distribution 6. Continious Random variables and probability distribution(cont.) 7. Random sampling and data description 8. Point Estimation of parameters 9.Statistical Intervals for a Single Sample 10.Statistical Intervals for a Single Sample (cont.) 11. Tests of hypotheses for a single sample 12. Tests of hypotheses for a single sample (cont.) 13. Simple Linear Regression and Correlation 14. Simple Linear Regression and Correlation (cont.)

14 CME2006 II (Bahar) / II II (Spring) / II Bilgisayar Mimarisi Computer Architecture Dr. Özlem ÖZTÜRK Bu dersin temel amacı bilgisayar işlemcilerini ve hafıza mimarilerini tanıtmak ve kişisel bilgisayar tasarımı yapabilmek için temel bileşenleri öğretmektir. The main aim of this course is to introduce computer processors and memory architectures, and to give the basic skills to design personal computer systems. Komut seti tasarımı, bilgisayar aritmetiği, denetleyici ve veriyolu tasarımı, bellek sistemleri, girdi-çıktı sistemleri, kesmeler, boru hatları, performans analizi, ve bilgisayar mimarisi. Bir dönem projesi de verilecektir. Instruction set design, computer arithmetic, controller and datapath design, memory systems, input-output systems, interrupts, pipelining, performance and cost analysis, computer architecture, There will be a computer design project. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Mano M. M., Kime C.R., (2001), "Logic and Computer Design Fundamentals", 2nd Edition, Prentice Hall. Hennessy J. L., Patterson D. A., (2003), "Computer Organization and Design: A Quantative Approach", 3rd Edition, Morgan Kaufmann Stallings W., (2006), "Computer Organization & Architecture: Designing for Performance", 7 th Edition, Prentice Hall I. ve II. ara sınavların her biri %15, Laboratuvar uygulamaları %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler. 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade.

15 1. Introduction, Combinatorial and Sequential Circuit review 2. Registers Transfers and Microoperations, Basic Computer Org. and Design 3. Basic Computer Org. and Design: Memory Reference Inst., Basic CPU Design 4. Programming the Basic Computer, Introduction to Assembly 5. Microprogrammed Control, Computer Arithmetic 6. Review for Midterm, Midterm I 7. Central Processing Unit: Stacks, Instruction Format, Addressing Modes 8. Central Processing Unit: Data Transfer Instructions, Program Control, RISC 9. Pipeline and Vector Processing 10. Input-Output Org.: Interfaces, Asynch. Data Transfer, Priority Interrupt, DMA 11. Input-Output Organization: I/O Processor, Serial Communication, 2nd Midterm 12. Memory Organization: Main Memory, Cache Memory 13. Memory Organization: Virtual Memory, Memory Management Hardware 14. Multiprocessors

16 CME 2007 Diferansiyel Denklemler Differential Equations Calculus I (Güz) / III I (Fall) / III Yrd. Doç. Dr. Şen ÇAKIR Differensiyal denklemlerin temel prensiplerini vermek. Differensyal eşitlikler ve uygulamaları için basit teoriyi anlama, Mühendislikte ve onların uygulamalarında kullanılan methotları ve formulleri tanıtmak. To give basic principles of differential equations. Understanding of basic theory for differential equations and application. Introduce some mathematical methods and formulas used especially in engineering and indicating their applications. Terminoloji ve basit temel bilgiler,differensiyal eşitliklerin çözümü, Birinci derece differensiyal denklemler, İkici derece differensiyal denklemler ve laplace transforları. Basic Ideas and terminology, Solution of DE, First-Order DE, Second-Order DE, Laplace Transforms, Ders anlatım ve uygulama. Presentation/Lecturing and Applications Stephen W. Goode. Differential Equations and Linear Algebra. 2nd Edition, California State University, Fullerton.Prentice Hall Micheal D.Greenberg, Differential Equations and Linear Algebra C.Henry Edwards David E.Penney, Differential Equations and Linear Algebra 1. ve II. ara sınavların her biri %20, Ödev %10, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are20 % each, assignment %10, final exam is 50% of the course grade. 1. Introduction to DE 2. Solution of DE 3. Applications 4. First- order DE 5. Applications 6. Change of variables 7. Clairaut s DE 8. Bernoulli DE 9. Exact DE 10. Applications 11. Second-Order DE 12. Applications 13. Laplace Transform 14. Recap

17 CME 3001 Veri Organizasyonu ve Yönetimi Database Management Systems CMP I (Bahar) / III I (Spring) / III Dr. Canan Eren Atay Bu ders öğrencilere dizayn, uygulama ve veri tabanı yönetim sistemlerinin arka planda kullanılarak bir sistemin veri ihtiyaçlarının yönetilmesini sağlar. Ders yapı,gereksinimler,fonksiyonlar ve veri tabani yönetim sistemlerinin evrimlerini, kıyaslamalı çerçeve içinde tanıtır. This course provides students with the background to design, implement and use database management systems in managing the data needs of an organization. It introduces, in a comparative framework, the structure, requirements, functions and evolution of database management systems. Öğrenciler ticari uygulamalı SQL gibi soyut dilleri içeren ilişkisel cebir dilini öğrenirler. Veritabanı dizaynı tanıtılır ve ayrıntılı olarak tartışılır. Veri doğruluğu, güvenliği, gizlilik hakkı ve zamanlama konturolü kavramları tanıtılır. Veritabanı kullanma ve korumaki etik unsurlar tartışılır. Students learn abstract languages such as relational algebra including their commercial implementations like SQL. Database design is introduced and discussed in detail. Concepts of data integrity, security, privacy, and concurrence control are introduced. Ethical issues in the maintenance and use of a database and globalization of information technology are also discussed. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion R. Elmasri, S.K. Navathe, Fundamentals of Database Systems, Fifth Edition, Addison-Wesley, J. Ullman, Widow, A First Course in Database Systems, Second Edition, Prentice Hall, ara sınav %20, proje %30, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st Midterm exam is 20 %, project is 30%, final exam is 50% of the course grade. 1- Overview of Databases and Database Users 2- Database System Concepts and Architecture 3 - Data Modeling Using the Entity-Relationship Model 4- The Relational Data Model and Relational Database Constraints 5- SQL: Schema Definition, Basic Constraints and Queries 6- SQL: Assertions, Views and Programming Techniques 7- The Relational Algebra & Calculus 8- MIDTERM 9- Functional Dependencies for Relational Databases 10- Normalization for Relational Databases 11- Overview of Storage and Indexing 12- Overview of Query Evaluation 13- Overview of Transaction Management 14- Additional Topics

18 CME3002 Bahar / 3 Spring / 3 Biçimsel ler ve Özdevinirler Automata and Formal s Dr. Emine EKİN The students successfully finishing this course are expected to be familiar with hierarchy of formal languages, differences and similarities of each language class, the automata and grammars producing each language class, and their usage in applied computer science, computer software. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrencilerin biçimsel dil sınıfları; biçimsel dillerin birbirleriyle olan ilişkileri, ayrıştırılmaları; her bir dil kümesini ilişkin gramer ve özdevinirleri ve bu yapıların bilgisayar bilimleri alanında kullanımıyla ilgili bilgi sahibi olmaları beklenir. Regular languages, Deterministic/Nondeterministic Finite Automata, Regular Grammar, Regular expression, Pumping Lemma for regular languages. Context Free s, Pushdown Automata, Context Free Grammars, Pumping Lemma for CFLs.Turing Machines, Halting Problem. Düzenli ler, Kararlı/Kararsız Sonlu özdevinirler, Düzenli gramerler, düzenli ifadeler, düzenli diller için Pumping Lemma Kuramı. Bağlam bağımsız diller, aşağı itmeli özdevinirler, bağlam bağımsız gramerler, bağlam bağımsız diller için Pumping Lemma Kuramı. Turing Makinası. Durdurma problemi. Sunum/Ders anlatım, tartışma, ödev Presentation/Lecturing, discussion, homework. Introduction to the Theory of Computation, Michael Sipser Mid1: 20%, Mid2: 20%, Homeworks: 10%, Final: 50% Vize1: %20, Vize2: %20 Ödev: %10, Final Sınavı:%50 1. Automata, language, grammar. Functional classification 2. Hierarchical classification, regular languages 3. Deterministic/Nondeterministic Finite Automata 4. Regular Grammar, Regular expression 5. Pumping Lemma for regular languages. Properties of regular languages 6. Midterm 7.Context free s 8. Context Free Grammars 9. Push Down Automata 10. Pumping Lemma for context free lang. Properties of context free lang. 11. Midterm 12. Turing Machines 13. Church Turing Thesis 14. Halting Problem

19 CME 3003 I (Güz) / III I (Fall) / III Yazılım Mühendisliği Software Engineering Dr. Kökten Ulaş BİRANT Bu dersin temel amacı temel yazılım geliştirme metodu adımlarını, sıklıkla kullanılan metodları ve proje yönetiminin temel konularını tartışmak ve öğretmektir. The main objectives of this course are to discuss and teach basic steps of software development cycle, software development methodologies and basics of project management. Ağır / Çevik Yazılım Geliştirme Metodolojileri, İhtiyaç Mühendisliği, Belirtimleme, Yazılım Tasarımı, Uygulama, Sınama, Proje Yönetimi, Planlama, Ölçümleme, Yazılım Kalite Güvencesi. Heavyweight / Lightweight Software development methodologies, Requirements Engineering, Specification, Software Design, Implementation, Testing, Project Management, Planning, Measuring, Software Quality Assurance. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Sommerville, Ian, Software Engineering, 6th Edition, Addison Wesley, ve II. ara sınavların her biri %15, Pratik çalışmalardaki başarı %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, lab assignments are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1. Introduction to Software Engineering 2. Requirements Engineering, Specification 3. Software Design 4. Programming, Testing 5. Documentation, Maintenance 6. Midterm 7. Heavyweight Software Development Methodologies 8. Lightweight Software Development Methodologies 9. Introduction to Project Management 10. Planning, Estimation 11. Metrics, Measuring Process 12. Midterm 13. Design Patterns 14. Software Quality Assurance, CMMI

20 CME 3004 Bilgisayar Ağları Computer Networks VI(Bahar) / III VI (Spring) / III Prof.Dr.Yalçın ÇEBİ Bilgisayar ağlarının temelleri, IP prensipleri, ağ mimarisi ve protokolleri, temel ağ uygulamaları, ağ planlama yönetim ve güvenliği hakkında bilgi vermek. To give knowledge on basics of computer networking, IP principles, network architecture and protocols, basic network applications, basics of network planning, management and security. LAN teknolojileri ve aktif aygıtları, internet oluşturma kavram ve mimarisi, temel internet protokolleri, ağ yönetim, güvenlik, planlama ve maliyet analizi. LAN technologies and active devices, internetworking concepts and architecture, basic internet protocols, network management, security, planning and cost analysis. Sunum/Ders anlatım ve etkileşimli tartışma Presentation/Lecturing and Interactive discussion Comer, D. E.: Computer Networks and Internets 4/e, Prentice Hall, ISBN X, New Jersey, Oppenheimer, Priscilla, Top-Down Network Design, Cisco Press, ISBN , MacMillan, USA, 1999 I. ve II. ara sınavların her biri %15, Ödevler %20, final sınavı %50 oranında dönem notunu belirler 1 st and 2 nd midterm exams are 15 % each, homeworks are 20%, final exam is 50% of the course grade. 1.History and Development of Computer Networks 2.LAN Technologies and Network Topology 3.Network Interface Hardware 4.LAN Active Devices 5.WAN Technologies and Routing 6.Protocols and Layering 7.Midterm Exam-I 8.Internetworking 9.IP Datagrams and Datagram Forwarding 10.Address Resolution Protocol and Domain Name System 11.Network Planning 12.Network Security 13.Network Management 14.Midterm Exam II

MÜFREDAT DERS LİSTESİ

MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜFREDAT DERS LİSTESİ MÜHENDİSLİK FAK. / BİLGİSAYAR MÜHENDİSL / 2010 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Müfredatı 0504101 Matematik I Calculus I 1 GÜZ 4 5 Z 0504102 Genel Fizik I General Physics I 1 GÜZ 4 4 Z 0504103

Detaylı

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ - EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU Ders Kodu Bim Kodu Ders Adı Türkçe Ders Adı İngilizce Dersin Dönemi T Snf Açıl.Dönem P

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER BİRİNCİ SINIF GÜZ YARIYILI 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (İNGİLİZCE) BÖLÜMÜ DERS PROGRAMINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER DEĞİŞİKLİK FORMU COM101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS KİTAPLARI LİSTESİ *Ders kitaplarını almadan önce dersi veren öğretim üyesine mutlaka danışın. Birinci Yıl 1.Yarıyıl BLM101 Bilgisayar Yazılımı I Ana Ders Kitabı: C How

Detaylı

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program

ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Department of Computer Engineering Undergraduate Curriculum 2015-2016 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Uygulanacak Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First

Detaylı

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Computer Engineering Undergraduate Curriculum Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Lisans Ders Programı / Undergraduate Curriculum 2014-2015 ve Öncesi Girişli Öğrenciler için Uygulanan Ders Program 1.Yıl / I.Dönem (First Year / First Semester) FIZ115 Fizik

Detaylı

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201

MATEMATİK BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU:3201 BÖLÜM KODU:01 011-01 01.Yarıyıl Dersleri 0.Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 10 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 11 Lineer Cebir I Linear Algebra I 1 4 MTK 1 Lineer Cebir II Linear

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 ( yılı öncesinde birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 2 (2016-17 yılı öncesinde birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem CMPE113

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: CME 4002 Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: SENIOR PROJECT Course Org. Title: SENIOR PROJECT Course Level: Lisans Course Code: CME 4002 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 2002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 2002 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: VERİ ORGANİZASYONU VE YÖNETİMİ Dersin Orjinal Adı: DATA ORGANIZATION AND MANAGEMENT Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS

COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS COURSES OFFERED FOR ERASMUS INCOMING STUDENTS Department : Computer Engineering 152111001 CALCULUS I 3 2 4 5 152111005 PHYSICS I 3 0 3 3 152111006 PHYSICS I LAB 0 2 1 2 152111007 CHEMISTRY 3 0 3 3 152111008

Detaylı

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java)

1st TERM Class Code Class Name T A C. Fizik I Physics I Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) Curriculum: Students need to take a total of 128 credits of classes to graduate from the Electrical and Electronics Engineering Undergraduate Program. With 8 credits of classes taught in Turkish and 120

Detaylı

1. YARIYIL / SEMESTER 1

1. YARIYIL / SEMESTER 1 T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ, MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2017-2018 AKADEMİK YILI ÖĞRETİM PLANI T.C. NECMETTIN ERBAKAN UNIVERSITY ENGINEERING AND ARCHITECTURE

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER Offered by: Bilgisayar Mühendisliği Course Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Org. Title: COMPUTER PROGRAMMING Course Level: Course Code: CME 0 Language of Instruction: İngilizce Form Submitting/Renewal

Detaylı

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri

Güz Dönemi Zorunlu Dersleri T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Güz Dönemi Zorunlu Dersleri EEBM 501 İleri Mühendislik Matematiği

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI Sıra Numarası Dersin ön koşulu var mı? *** Dersin önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? **** Kuramsal Uygulama ve Laboratuvar TOPLAM SAAT Ulusal kredi AKTS Kredisi ANKARA ÜNİVERSİTESİ ANADAL

Detaylı

Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS BLM Dersin Amacı

Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS BLM Dersin Amacı Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program Dersi Ders Tanım Bilgileri Adı Programlama Laboratuvarı II İngilizce Programming Lab -II Adı Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat

Detaylı

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 203 Veri Yapıları ve Algoritmalar I

Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 203 Veri Yapıları ve Algoritmalar I Maltepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü BİL 203 Veri Yapıları ve Algoritmalar I GENEL DERS BİLGİLERİ Öğretim Elemanı : İzzet TAMER Ofis : MUH 311 Ofis Saatleri : Pazartesi: 14:10 15:00, Salı:

Detaylı

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Dersin Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ] Programın Adı (Program Name) Kodu (Course Code) CS 102 Molecüler Biyoloji ve Genetik (Molecular Biology and Genetics) Adı (Course Name) Türü (Course Type) Zorunlu (Compulsory)[Χ] Seçmeli (Elective) [ ]

Detaylı

Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS BLM Dersin Amacı

Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat AKTS BLM Dersin Amacı Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program Dersi Ders Tanım Bilgileri Adı Programlama Laboratuvarı - I İngilizce Programming Lab - I Adı Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat Laboratuar/Saat

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI OCAK 2017

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI OCAK 2017 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI OCAK 2017 Doktora Yeterlik Sınavı, yazılı ve sözlü bölümden oluşur. Yazılı sınav iki oturumda gerçekleştirilir. Birinci

Detaylı

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201

Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201 Fen Edebiyat Fakültesi 2016-2017 Matematik Bölümü Bölüm Kodu: 3201 01. Yarıyıl Dersleri 02. Yarıyıl Dersleri MTK 101 Analiz I Analysis I 4 1 5 6 MTK 102 Analiz II Analysis II 4 1 5 6 MTK 121 Lineer Cebir

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 2006

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 2006 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: BİLGİSAYAR MİMARİSİ Dersin Orjinal Adı: COMPUTER ARCHITECTURE Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu:

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: IND 3915 Offered by: Endüstri Mühendisliği Course Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Org. Title: FORECASTING AND TIME SERIES ANALYSIS Course Level: Lisans Course Code: IND 95 Language of Instruction:

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce)

Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) - 2015 Genel Toplam Ortalama Yarıyıl Ders = [52 / 8 = 6,5] + 3 = 10 T = 126 U = 36 Toplam Saat = 162 Kredi = 260 ECTS = 260 1. YARIYIL

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ

ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ DOKTORA YETERLİK SINAVI YÖNETMELİĞİ Doktora Yeterlik Sınavı, başvurunun yapıldığı ve Doktora Yeterlik Komitesi nin başvuruyu onayladığı dönemdeki, dönem sonu sınavlarının

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3008

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3008 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: DEVRE TEORİSİ VE ELEKTRONİK Dersin Orjinal Adı: CIRCUIT THEORY AND ELECTRONICS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

Lecture. (saat/hafta. hour/week)

Lecture. (saat/hafta. hour/week) Dersin Adı (Course Name) Dersin Kodu (Course Code) Türkçe Turkish İngilizce English CE244 Dönem Semester Dersin Dili Course Language Dersin Tipi Course Type Dersin Koordinatörü Course Coordinator Dersin

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 1003

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 1003 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Dersin Orjinal Adı: INTRODUCTION TO COMPUTER ENGINEERING Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI

DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI Updated at 28.04.2016 DEVAM ETMEKTE OLAN ÖĞRENCİLERE UYGULANACAK PROGRAMLAR VE DERSLERİN İNTİBAKLARI A) Birinci Sınıfa 2013 2014 Öğretim Yılında Başlayan Öğrenciler: III. Yarıyıl (2014 2015 Güz) IV. Yarıyıl

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI DOKTORA YETERLİK SINAVI UYGULAMA ESASLARI Haziran 2014 Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Bilgisayar Mühendisliği

Detaylı

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101

1.SINIF 1. DÖNEM DERS MÜFREDATI. (9) TEORİ/UYG. (SAAT) MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 1.SINIF 1. DÖNEM MÜFREDATI (3)SINIFI : 1 MATH 101 Matematik I Calculus I Zorunlu 4-6 PHYS 101 Fizik I Physics I Zorunlu 3 2 6 ECE 101 Elektronik ve Haberleşme Introduction to Electronics and Mühendisliğine

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu. Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar SOFTWARE ENGINEERING Ders İzlence Formu Kodu:CSE400 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004092007 MAKİNA PROJESİ II Zorunlu 4 7 4 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Dersin amacı Makina Mühendisliği bölümü Lisans öğrencilerine

Detaylı

YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yıldız Technical University, Computer Engineering Department DERS FORMU SYLLABUS

YTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yıldız Technical University, Computer Engineering Department DERS FORMU SYLLABUS Adı Name Kodu Code DERS FORMU SYLLABUS Bilişim Sistemleri Güvenliği / Security of Computer Systems Yarıyıl Semester Teori Lecture Uygulama Practice Lab. Lab. Kredi Credit 0113830 5,6,7,8 3 0 0 3 5 AKTS

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - İNGİLİZCE YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Okul/Fakülte: Bölüm/Program: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ - İNGİLİZCE Ders Dili: English Ders Kodu: COM162 DersTürkçe İsmi: PROGRAMLAMA

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Pre-requisite : EE240

Pre-requisite : EE240 Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Computer Organization Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE341 Dersin Adı: Computer Organization Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

Lecture. (saat/hafta. hour/week) 4 3/

Lecture. (saat/hafta. hour/week) 4 3/ İTÜ ElektrikElektronik Fakültesi Dersin Adı (Course Name) Dersin Kodu (Course Code) Dönem Semester Dersin Dili Course Language Dersin Tipi Course Type Türkçe Turkish İngilizce English BLG222 Dersin Koordinatörü

Detaylı

Computer Networks Ders İzlence Formu

Computer Networks Ders İzlence Formu Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama Laboratuar Computer Networks Ders İzlence Formu Kodu: CSE431 Dersin Adı: Computer Networks Toplam Saat AKTS Dersin Anlatıldığı Dil

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Bilgisayar Kontrollü Sistem Tasarımı İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Computer Controlled System Design Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week)

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ)

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ LİSANS DERS PROGRAMI (2014-2015 YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ) I. Yarıyıl II. Yarıyıl D. Dersin Adı T+U A D. Dersin Adı T+U A MAT 805 FİZ 105 FİZ 107 KİM

Detaylı

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI

DERS BİLGİ FORMU DERS BİLGİLERİ. Türü Zorunlu/ Seçmeli DERS PLANI EK1 DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL ve PROGRAM: MÜHENDİSLİK PROJE YÖNETİMİ Ön Koşul Dersleri Ders Sorumluları Ders Sorumlu Yardımcıları Dersin Amacı Dersin Öğrenme Çıktıları DERS BİLGİLERİ

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Bilgisayar Kontrollü Sistemler Course Name Computer Controlled Systems AKTS Ders Uygulaması, Saat/Hafta Kredisi Kredisi (Course Implementation,

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II. Dersin Kodu: MAT 1002 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK II Dersin Orjinal Adı: CALCULUS II Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 100 Dersin Öğretim

Detaylı

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması

Öğrencilere bilgisayar destekli titreşim analizi yeteğinin kazandırılması Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 50700 4222007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TİTREŞİM SİMÜLASYONU Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere bilgisayar destekli

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Fortran ile Programlama İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Programming with Fortran Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi

Detaylı

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası

SE Engineering Sciences 30 Mayıs 2011, Pazartesi 13:00 M1-2 İNG 152 -İngilizce II 31 Mayıs 2011, Salı 14:00 Yabancı Diller Binası MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FİNAL TARİHLERİ 2010-2011 BAHAR DÖNEMİ 1. SINIF Dersin Adı Sınav Tarihi Saat Sınav Yeri TRD 158 / 99 - Türk Dili II 30 Mayıs 2011, 10:00 Mühendislik Amfi SE 104

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Mehmet Karay 2. Doğum Tarihi : 18 Mart 1979 3. Ünvanı : Assist. Prof. Dr. ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ 4. e-posta : mehmet_karay@hotmail.com mehmet.karay@ufu.university 5. Öğrenim Durumu:

Detaylı

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS

Course Information. Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Course Information Course name Code Term T+P Hours National Credit ECTS Reading And Speaking In English BIL221 3 4+0 4 4 Prerequisite Courses None Language Level Type English First Cycle Required / Face

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı İşletme Mühendisliği Tasarım Projesi Kodu (Code) Yarıyılı (Semester) İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Kredisi (Local Credits) Course Name Management Engineering Design Project

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I. Dersin Kodu: MAT 1001 Dersi Veren Birim: Mühendislik Fakültesi Dersin Türkçe Adı: MATEMATİK I Dersin Orjinal Adı: CALCULUS I Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: MAT 1001 Dersin Öğretim

Detaylı

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I

ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I ELECTROCHEMICAL TECHNOLOGIES & APPLICATIONS-I Program/Department: Chemical Engineering Type: Selective Level: Undergraduate Semester: 7 Credits: 3 ECTS credits (workload based): 5 Theoretical Credits:

Detaylı

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS

T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING. Course Name T P L ECTS FIRST YEAR 1st semesr T.C. İZMİR KÂTİP ÇELEBİ UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE DEPARTMENT OF CIVIL ENGINEERING MAT101 Calculus I Mamatik I PHY101 Physics I Fizik I 3 0 2 7 CHE101 Chemistry

Detaylı

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat

SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu. Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat Diploma Programı Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Yarıyıl Teorik Uygulama SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Ders İzlence Formu Laboratuar Kodu: CSE401 Dersin Adı: SOFTWARE ENGINEERING PRACTICE Toplam Saat AKTS

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Evrak Tarih ve Sayısı: 10/10/2016-E.75564 T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı Sayı : 54261193-302.99 Konu : Çap ve Yandal

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - İNGİLİZCE

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - İNGİLİZCE YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ DIŞA AÇIK DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ Okul/Fakülte: Bölüm/Program: MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ - İNGİLİZCE Ders Dili: English Ders Kodu: CS221 DersTürkçe İsmi:

Detaylı

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing

Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing DERS BİLGİ FORMU Dersin Adı / Course Name Kodu/Code Normal Yarıyılı / Regular Semester Yazılım Kalite ve Test Süreci Software Quality and Testing 0114770 7-8 Yerel Kredisi / Local Credit AKTS Kredisi /

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 4423

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 4423 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: MOBİL CİHAZLAR VE UYGULAMALAR Dersin Orjinal Adı: MOBILE DEVICES AND APPLICATIONS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3002

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3002 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: OTOMATA VE BİÇİMSEL DİLLER Dersin Orjinal Adı: AUTOMATA AND FORMAL LANGUAGES Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir.

Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel fan teknolojisini öğretmektir. Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004962014 ENDÜSTRİYEL FANLAR Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Öğrencilere, endüstriyel fanları ve kullanım alanlarını tanıtmak, endüstriyel

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 2001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 2001 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR Dersin Orjinal Adı: DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

2 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI

2 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI Ek 2 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YANDAL PROGRAMI Önerilen Program 1. Dönem SSD 4400 Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2 0 2 2 MTH 1301 Mathematics I 4 0 4 6 PHY

Detaylı

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039

DOKUZ EYLUL UNIVERSITY FACULTY OF ENGINEERING OFFICE OF THE DEAN COURSE / MODULE / BLOCK DETAILS ACADEMIC YEAR / SEMESTER. Course Code: MMM 4039 Offered by: Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Course Title: STRUCTURAL CERAMICS Course Org. Title: YAPI SERAMİKLERİ Course Level: Lisans Course Code: MMM 09 Language of Instruction: Türkçe Form Submitting/Renewal

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3001

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3001 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: VERİTABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ Dersin Orjinal Adı: DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans

Detaylı

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR (DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS) 9. En Küçük Yayılan Ağaç Problemi (Minimum Spanning Tree Problem)

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR (DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS) 9. En Küçük Yayılan Ağaç Problemi (Minimum Spanning Tree Problem) VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR (DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS) BİL267, BİL367, BİL567 1. Doğrusal Veri Yapıları: Liste, Yığıt, Kuyruk (Linear Data Structures: List, Stack, Queue) 2. Ağaç Yapıları (Tree

Detaylı

Bilgisayar Mimarisi ve Örgütleşimi (COMPE 331) Ders Detayları

Bilgisayar Mimarisi ve Örgütleşimi (COMPE 331) Ders Detayları Bilgisayar Mimarisi ve Örgütleşimi (COMPE 331) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayar Mimarisi ve Örgütleşimi Ders Kodu COMPE 331 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Güz 3 0 0 3 5

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS. BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004472007 BUHAR KAZANLARI Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilerin buhar kazanları ile ilgili

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5065

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CSE 5065 Dersi Veren Birim: Fen Bilimleri Enstitüsü Dersin Türkçe Adı: Güvenlik ve Gizlilik Mühendisliği Dersin Orjinal Adı: Security and Privacy Engineering Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)

Detaylı

1 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇAP PROGRAMI

1 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇAP PROGRAMI Ek 1 ANADAL ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, İKİNCİ DAL BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ÇAP PROGRAMI Önerilen Program 1. Dönem SSD 4400 Teknik Olmayan Seçmeli Ders 2 0 2 2 MTH 1301 Mathematics I 4 0 4 6 PHY 1301

Detaylı

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION

INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION INDIVIDUAL COURSE DESCRIPTION Course Unit Title INTERNATIONAL TRADE I Course Unit Code 821 Type of Course Unit (Compulsory, Optional) Level of Course Unit (Short Cyle, First Cycle, Second Cycle, Third

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ Ders List ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MATEMATİK ANABİLİM DALI MATEMATİK PROGRAMI DERS LİSTESİ 17.11.2016 Yüksek Lisans Dersleri Kod Ders Adı Ders Adı (EN) T U L K AKTS MTK501 Reel

Detaylı

Klasik optimizasyon, maksimum, minimum, eğer noktaları, kısıtlamalı ve kısıtlamasız problemler. Geleneksel olmayan optimizasyon metotları:

Klasik optimizasyon, maksimum, minimum, eğer noktaları, kısıtlamalı ve kısıtlamasız problemler. Geleneksel olmayan optimizasyon metotları: DERS BİLGİ FORMU ENSTİTÜ/ PROGRAM: FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ DERS BİLGİLERİ Adı Kodu Dili ÇOK-DİSİPLİNLİ TASARIM OPTİMİZASYONU Türü Zorunlu/ Seçmeli MAK 741 Türkçe Seçmeli Yarıyılı

Detaylı

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları Ders Adı İleri Bilgisayar Mimarileri Ders Kodu COMPE 532 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 ( yılı ve sonrasında birinci MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ / ENSTİTÜSÜ / YÜKSEKOKULU BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ /ABD LİSANS PROGRAMI - 1 (2016-17 yılı ve sonrasında birinci sınıfa başlayan öğrenciler için) BİRİNCİ YIL 1. Dönem

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng)

1. DÖNEM Kodu Dersin Adı T U K. Matematik II Mathematics II (İng) Fizik I 3 2 4. Bilgisayar Programlama I (Java) Computer Programming I (Java) (İng) Müfredat: Mekatronik Mühendisliği lisans programından mezun olacak bir öğrencinin toplam 131 kredilik ders alması gerekmektedir. Bunların 8 kredisi öğretim dili Türkçe ve 123 kredisi öğretim dili İngilizce

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-14 Işletme Becerileri Grup Çalışması IYP13212 Bahar 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları

Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş (COMPE 101) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bilgisayarlara ve Programlamaya Giriş COMPE 101 Güz 2 2

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3004

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: CME 3004 Dersi Veren Birim: Bilgisayar Mühendisliği Dersin Türkçe Adı: BİLGİSAYAR AĞLARI Dersin Orjinal Adı: COMPUTER NETWORKS Dersin Düzeyi:(Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora) Lisans Dersin Kodu: CME 004

Detaylı

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Spring Semester

T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI Spring Semester T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ LİSANS PROGRAMI 2011-12 Spring Semester Algorithms and Programming II CEN 134 AKTS Kredisi 5 1 year 2. semester

Detaylı

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları

İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları İleri Bilgisayar Mimarileri (COMPE 532) Ders Detayları Ders Adı İleri Bilgisayar Mimarileri Ders Kodu COMPE 532 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Güz 3 0 0 3 7.5 Ön Koşul Ders(ler)i

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar

Isıtma hesapları Soğutma Hesapları Isıl yük hesabı Dağıtım sistemi hesabı Boyutlandırma Tasarım ilkeleri Standartlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 507004602007 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı BİLGİSAYAR DESTEKLİ TESİSAT Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli 4 8 3 Dersin Amacı Dersin amacı, öğrenciye Isıtma hesaplarını,

Detaylı

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR (DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS)

VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR (DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS) VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR (DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS) BİL267, BİL367, BİL567 1. Doğrusal Veri Yapıları: Liste, Yığıt, Kuyruk (Linear Data Structures: List, Stack, Queue) 2. Ağaç Yapıları (Tree

Detaylı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı

İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı İzmit Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve ergi Uygulamaları Programı Listesi 1. YARIYIL Adı T L U 9905005 AIT105 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I Zorunlu Türkçe 2 0 0 2 2 9903309 YDB103 İngilizce I Zorunlu

Detaylı

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları

Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Veritabanı Tasarım ve Yönetimi (COMPE 341) Ders Detayları Ders Adı Veritabanı Tasarım ve Yönetimi Ders Kodu COMPE 341 Dönemi Ders Uygulama Laboratuar Kredi AKTS Saati Saati Saati Güz 3 2 0 4 5 Ön Koşul

Detaylı

Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması 2.lik Ödülü (Diyarbakır-22 Mart 2003)

Dünya Su Günü Kompozisyon Yarışması 2.lik Ödülü (Diyarbakır-22 Mart 2003) ÖZGEÇMİŞ KİŞİSEL BİLGİLER Ad, Soyad : Batuhan Karagöz Doğum Tarihi : 22.06.1989 Medeni Durum : Bekar Uyruk : Türkiye Cep Tel : 0 537 215 83 55 E-posta : batuhan.karagoz@ceng.metu.edu.tr EĞİTİM BİLGİLERİ

Detaylı

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program Dersi Ders Tanım Bilgileri Dersin Adı

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program Dersi Ders Tanım Bilgileri Dersin Adı Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bölüm/Program Dersi Ders Tanım Bilgileri Adı Mantıksal Tasarım ve Uygulamaları İngilizce Logic Design and Applications Adı Kodu Teori/Saat Uygulama/Saat

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü. Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (%30 İngilizce Ağırlıklı) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MATH111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 PHY101 Fizik

Detaylı