ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. KONTEYNER LĐMANI ( DOLGU VE RIHTIM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. KONTEYNER LĐMANI ( DOLGU VE RIHTIM)"

Transkript

1 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 181

2 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 182

3 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 183

4 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 184

5 185

6 EK- 20 Kaynak : Orman Genel Müdürlüğü, VEJETASYON HARĐTASI 186

7 ÇED KAPSAMINDA YER ALAN PROJELER ĐÇĐN AKUSTĐK RAPOR FORMATI A.GENEL BĐLGĐLER 1.)Tesis/ Đşletmenin Ticari Ünvanı: Asya Port Liman Đşletmeleri Ticaret Ltd. Şti. 2.)Tesisin/ Đşletmenin Adresi: Tekirdag Đli, Merkez ilçesi, Barbaros Belediyesi 3.)Tesis / Đşletmenin Üretimi / Hizmeti Konusu: Proje ; m 2 lik deniz alanı üzerinde yıllık konteyner hareketinin teu kapasitesinde olan konteyner limanı (dolgu alanı ve rıhtım) inşaatı planlanmaktadır. 4.)Tesisin Bulunduğu Yer: ( Endüstri Bölgesi, Organize sanayi bölgesi, yerleşim bölgesi, kırsal alan vb.) Proje alanı Marmara denizinin kuzeybatısında, Tekirdağ merkez ilçesinin güneyinde, Barbaros Belde Belediyesi kıyısında yer almaktadır.bu kıyıda denizde dolgu ile kazanılacak bir konteyner limanı ( dolgu alanı ve rıhtım ) yapılması planlanmaktadır Tekirdag Đli, Merkez ilçesi, Barbaros Belediyesi kıyısında yer alan, Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan m 2 lik deniz alanı üzerinde konteyner limanı (dolgu alanı ve rıhtım) inşaatı planlanmaktadır. Proje alanı yerleşim bölgesi içerisinde yer almaktadır. Proje alanı Tekirdağ- Barbaros yerleşmesine ait 1/1000 ölçekli Đmar planında Liman alanı içerisinde kalmaktadır. 1/1.000 ölçekli Đmar planı ve plan notları Ek te sunulmuştur. Proje alanı Marmara denizinin kuzeybatısında, Tekirdağ merkez ilçesinin güneyinde, Barbaros Belde Belediyesi kıyısında yer almaktadır.bu kıyıda denizde dolgu ile kazanılacak bir konteyner limanı ( dolgu alanı ve rıhtım ) yapılması planlanmaktadır. Tekirdağ Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün konu ile ilgili olarak tarih ve B07.4.DEF / / /1184 sayılı yazısında belirtildiği üzere 1/1.000 ölçekli dolgu imar planında liman alanı olarak ayrılan m 2 lik alan için Ön Đzin alınmıştır.( Bkz: Ek- 2) 5.)Tesis/ işletmenin kurulacağı alanın özellikleri ( mevcut bitki örtüsü, topoğrafik yapı, Meteorolojik faktörler ( hakim rüzgar yönü, raporun hazırlayacağı dönemler itibariyle rüzgar hızı, sıcaklık değerleri ve bağıl nem değişimleri ), civardaki yapıların konum ve yükseklikleri, kat adetleri, yansıtıcı ve yutucu yüzeylerin bulunup bulunmadığı ve en yakın gürültüye duyarlı yapının uzaklık mesafesi. ), Tekirdag Đli, Merkez ilçesi, Barbaros Belediyesi kıyısında yer alan, Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan m 2 lik deniz alanı üzerinde yer almaktadır. Proje alanı ve çevresini gösterir topoğrafik harita Ek-7 de sunulmuştur Deniz dibi topoğrafyası ise : Đnceleme alanında genel eğim (karadan denize) % 3-8 civarındadır. 187

8 Konteyner Limanında yer alacak ünitelerin prefabrik şekilde yapılması planlanmakta olup, tek kattan oluşması planlanmaktadır. Proje alanının 2 km batısında ikincil konut alanları, 1 km güneyinde ise Deniz evleri bulunmaktadır. Proje alanı ve çevresini gösterir topoğrafik harita Ek-7 de sunulmuştur. Proje alanına en yakın birim 100 metre mesafedeki Balıkçı barınağıdır. Meteorolojik faktörler: Sıcaklık 40 yıllık rasatlara göre, Tekirdağ'da Ocak ayı sıcaklık ortalaması 4,4 C, Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 23,3 C, yıllık sıcaklık ortalaması ise 13,8 C dır. Bu değerler, Tekirdağ il merkezi ve Đstanbul il sınırlarından başlayıp Şarköy'e kadar uzanan sahil şeridi için geçerlidir. Nem: Tekirdağ'da yıllık bağıl nem ortalaması %76'dir.Kış aylarında yükselen bağıl nem ortalaması, yaz aylarında azalır. Kasım, aralık ve ocak aylarında bağıl nem oranı % 80'in üzerindedir. Bu aylarda sıcaklığın düşük olması nedeniyle havanın su buharı taşıma kapasitesi az, doyma noktasına ulaşması kolaydır. Kış mevsiminde kıyıların bağıl nemi düşüktür. Bunun nedeni,iç kesimlere göre sıcaklığın daha yüksek olmasıdır. Yağışlar: Tekirdağ ilindeki yağış toplamı kış mevsiminde mm, ilkbaharda mm, yaz mevsiminde mm, ve sonbaharda mm, arasında değişmektedir. Yıllık ortalama yağışa gelince, ilin ortalarında yer alan çanaklaşmış bölgede mm, Koru Dağı, Tekir Dağı ve Istrancalarda mm civarında yağış vardır. Yağış değerlerindeki bu değişim yer şekilleri özelliğinin bir sonucudur. Tekirdağ il merkezinde merkezin de uzun yılllara ait yıllık yağış ortalaması 583,3 mm' dir. Yağışlarda aylara ve yıllara göre sapmalar görülür. Yağış miktarı aralık ayında en fazla (ort.86,2mm), ağustos ayında en azdır.(ort11,8 mm). Bu bilgiler Tekirdağ'da maksimum yağışı kış, minimum yağışı yaz mevsimine rastlayan Akdeniz yağış rejiminin hakim olduğunun göstergesidir. Karla örtülü günlere gelince, bazı yıllarda ( ) hiç görülmemiştir. Buna karşılık 1954 yılında 26 gün olarak saptanmıştır. Genellikle aralık ayında başlayıp mart sonunda biten karlı günler ortalaması, aralık 1,2, ocak 2,8 şubat 2,2 ve mart 0,8 olmak üzere yıllık 7,0 gündür. Tablo 1. Tekirdağ iline ait yılları arasındaki önemli meteorolojik veriler(anonymous, 1995) Aylar Ort. sıcaklık ( C) Yağış (mm) Rüzgar hızı (m/s) Nisbi nem(%) Güneşlenme süresi (h) Ocak Şubat Mart Nisan

9 Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık N 2500 NW NE W 0 E SW SE SE Esme Hızlarına Göre Rüzgar Gülü 6.) Planlanan tesisin /Đşletmenin Kullanım sahası ( toplam alan, tesisin/ işletmenin işgal ettiği alan, sosyal ve idari yapıların alanı, yeşil alan ve boş alan ) ( m 2 veya km 2 ) Proje kapsamında yer alacak ünitelerin prefabrik şekilde yapılması planlanmakta olup, tek kattan oluşacaktır. Faaliyet yapılacak dolgu alanı m 2 lik deniz alanında gerçekleştirilecek olup karada herhangi bir ünitede yer almayacaktır. 7.) Planlanan tesis / işletmenin proses üniteleri ve sosyal amaçla kullanılan yerlerin yerleşim planları: Tesisin vaziyet planı Ek-13 te sunulmuştur 189

10 Tablo 2.Tesis Alanında Bulunacak Üniteler Mahal No Mahal Alan ( m 2 ) 1 Dolgu ve Rıhtım( *1000) 2 Giriş ve Đdare Binası 600 m 2 3 Konteyner Dolum 6000 m 2 Sahası 4 Liman Destek Ünitesi 3600 m 2 8.) Planlanan tesis/işletmenin üretim akım şeması ve gürültü kaynaklarının yerleri ( Kroki üzerinde gösterilmesi ) Proje kapsamında inşaat ve işletme sırasında herhangi bir üretim yapılmayacaktır. Gürültü Kaynaklarının yerleri vaziyet planı Ek-13 te sunulmuştur. 9.) Sağlık Koruma Bandı Mesafesi: Faaliyet sahasında yapılan çalışmalar neticesinde çevresinde ki bulunan yaşam alanları ve diğer çevresel unsurlar üzerinde olabilecek etkiler sağlık koruma bandından itibaren herhangi bir etki oluşturmayacak şekilde tesisin mevcut sınırlarından içeriye doğru bir mesafe bırakılacaktır. 10.) Çalışma periyodu hakkında bilgiler: ( toplam çalışma süresi, sürekli veya kesikli çalışma durumları, vardiya sayısı ) Yılda 12 ay, ayda 30 gün, günde 3 vardiya ve 24 saat çalışılacaktır. B. ĐNŞAAT AŞAMASI ĐÇĐN GÜRÜLTÜ DÜZEYLERĐNE ( EMĐSYON VE ĐMĐSYON) ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1.)Đnşaat faaliyetinin gerçekleştirileceği alan ( yeri ve büyüklüğü ) ve inşaat süresi, Proje alanı Tekirdağ-Barbaros yerleşmesine ait 1/1000 ölçekli Đmar planında Liman alanı içerisinde kalmaktadır. 1/1.000 ölçekli Đmar planı ve plan notları Ek-1 de sunulmuştur. Yılda 12 ay, ayda 30 gün, günde 3 vardiya ve 24 saat çalışılacaktır. 2.) Kullanılacak makine ve ekipmanların sayısı, Tablo3. Kullanılacak Makinelerin ve ekipmanların sayısı Makine Cinsi Adeti Paletli kepçe 3 Paletli Vinç 3 Damper 2 Kompresör 1 Dozer 1 Yükleyici 2 Beton karıştırıcı 2 190

11 Yüzer şahmerdan 1 Yüzer vinç 1 Kamyon 5 Kaynak makinesi 2 Servis botu 1 3. )Aynı anda çalışma durumları ve konumları Tesisin inşaat aşamasında 5 adet kamyon, 3 adet paletli vinç, 3 adet paletli kepçe, 2 adet kaynak makinası, 2 adet damper, 1 adet kompresör, 1 adet dozer, 1 adet yükleyici, 2 adet beton karıştırıcı, 1 adet yüzer şahmerdan, 1 adet yüzer vinç, kullanılacaktır. Đnşaat aşamasında çalışacak makine ve ekipmanlar hareketli olduklarından sabit konumları bulunmamaktadır. 4.) Her bir ekipmanın ses gücü düzeyi bilgileri ve bu bilgilerin temin edildiği referans kaynak Tablo 4. Kullanılacak Makinelerin Ses Gücü Düzeyleri ve ekipmanların sayısı Makine Cinsi Ses Gücü Düzeyi ( db ) Adeti Paletli kepçe Paletli Vinç Damper Kompresör Dozer Yükleyici Beton karıştırıcı Yüzer şahmerdan Yüzer vinç Kamyon 85 5 Kaynak : Mediterranean Shipping Company Kaynak Makinesi 85 2 Servis Botu 85 1 Kaynak : Mediterranean Shipping Company 5.) Şantiye Faaliyeti sonucu oluşabilecek toplam gürültü düzeyinin hesaplanması Kullanılacak olan bu ekipmanlardan kaynaklı olarak inşaat çalışmaları sırasında oluşacak toplam gürültü düzeyi; Eş değer gürültü düzeyi= Leq = (Toplam Ses Basıncı Düzeyi= Lpt) LWT = 10 Log Σ10 Lwi /10. 1 ( Formül 3 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ) Daha sonra aşağıdaki formül yardımıyla değişik uzaklıklardaki toplam gürültü seviyesi hesaplanabilir. LpT = LwT + 10 Log (Q/A)... 2 ( Formül 4 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ) 191

12 A = 4 π r2 Q= yönelme katsayısı (Yer düzeyindeki ses kaynağının yarı küresel dağılımı, Serbest alanlar için Q=1 ) r = Kaynaktan uzaklık (m) Lw= Ses gücü düzeyi Lp= Ses basınç düzeyi Đnşaat makinelerinin çalışma frekans aralığı Hz aralığında olduğundan her bir noktanın ses basıncı düzeyi yaklaşık gürültü düzeyine eşittir. Tablo 5. Mesafelere göre hesaplanmış maksimum toplam gürültüler Çevresel Gürültünün r (m) LpT (dba) Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği Madde 26. (L gündüz ) 10 92, , , , , , , , , ,36 75 dba 6.)Hesaplama sonucu elde edilen değerlerin ÇGDY Yönetmeliği Madde 26 ile karşılaştırılması( hangi mesafede sınır değerin sağlandığı, gürültüye duyarlı yapının bu mesafeyle bağlantısı ) Şantiye Alanı Đçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Faaliyet Türü ( yapım, yıkım ve onarım ) Lgündüz (dba ) Bina 70 Yol 75 Diğer Kaynaklar 70 Faaliyet alanında yapılacak inşaat çalışmalarından kaynaklanacak gürültüden etkilenecek en yakın yerleşim yeri 200 metre mesafede güney yönündeki Barbaros Đlköğretim okuludur. Grafikten de anlaşılacağı gibi Lgündüz ort =66,34 < Lgündüz =70 dba, 1 km yarı çaplı alanda ise Lgündüz ort =52,36 < Lgündüz =70 gibi düşük bir değerdir. C. ARKA PLAN GÜRÜLTÜ DÜZEYĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1.) Tesisin kurulacağı alandaki mevcut gürültü düzeyinin TS 9315 ve TS 9798 standartlarına göre, gürültüye duyarlı yapılar referans alınarak ; ( Tesisin kurulacağı alan gürültüye duyarlı yapılardan çok uzakta ve yanında herhangi bir tesis yoksa, bu durumda işletmeci ileride oluşabilecek şikayetleri önlemek adına alanda isterse 192

13 ölçüm yaptırabilir, onun dışında zorunlu değildir. Bu durum direk A kategorisi kapsamında değerlendirilir. ) 1.1. Mevcut gürültü düzeyinin belirlenmesi amacıyla ölçüm yapılacak noktalar, ( tesisin işletmeye geçtikten sonraki olası çevresel gürültü düzeyinin tespitinde hesaplama veya ölçüm noktaları ve değerleri referans alınarak belirlenmesi ) Projenin gerçekleştirileceği alanda mevcut gürültü düzeyinin L gündüz cinsinden tespiti amacı ile proje alanında kıyı kenar çizgilerinde mevcut gürültü seviyesinin tespiti için sahada belirlenen noktalarda ölçümler alınmıştır. Buna göre belirlenen alanlardaki ses basınç düzeyleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Belirlenen noktalar için ölçülen arka plan gürültü seviyeleri ÖLÇÜM ALINAN Arkaplan (ÇGDY) NOKTA Gürültüsü (dba) Yönetmeliği Madde 30. (L gündüz ) 1 39,7 Kategori A 2 35,4 Kategori A 3 36,1 Kategori A Planlanan projenin kurulacağı alanın mevcut gürültü düzeyinin belirlenmesi amacıyla tespit edilen ölçüm noktaları, ölçüm noktaları arasındaki uzaklık, ölçüm yüksekliği, tüm ölçümlere ait kayıtlar, Noktalar Ölçüm Yüksekliği Ölçüm Noktaları Arası Mesafe Ölçüm noktaları proje alanı üzerine koordinatları ile birlikte işaretlenerek ekte sunulmuştur Ölçüm noktalarının seçilme gerekçesi, Planlanan projenin kurulacağı alanın mevcut gürültü düzeyinin belirlenmesi amacıyla tespit edilen ölçüm noktaları yerleşim yerlerine en yakın mesafeler dikkate alınarak seçilmiştir Ölçüm noktalarının proje alanına mesafeleri, Projenin gerçekleştirileceği alanda mevcut gürültü düzeyinin L gündüz cinsinden tespiti amacı ile proje alanında kıyı kenar çizgilerinde mevcut gürültü seviyesinin tespiti için sahada belirlenen noktalarda ölçümler alınmıştır Ölçüm noktaları arasındaki mesafe, Planlanan projenin kurulacağı alanın mevcut gürültü düzeyinin belirlenmesi amacıyla tespit edilen ölçüm noktaları, ölçüm noktaları arasındaki uzaklık, ölçüm yüksekliği, tüm ölçümlere ait kayıtlar, 193

14 Noktalar Ölçüm Yüksekliği Ölçüm Noktaları Arası Mesafe Ölçüm noktaları proje alanı üzerine koordinatları ile birlikte işaretlenerek ekte sunulmuştur Ölçüm yüksekliği Noktalar Ölçüm Yüksekliği Ölçüm Noktaları Arası Mesafe Ölçüm metodolojisi, 1. Ölçüm alanının ortasına bir mihenk taşı konulması. 2. Koordinat sisteminin merkezinin belirlenmesi. 3. Kıyıya paralel referans çizgisi üzerine metre aralıklarla ölçüm işaretleri yerleştirilmesi. 4. Ölçüm işaretleri yerleştirilen noktalarda Deltaohm 2010 model gürültü ölçüm cihazı ile mevcut gürültü düzeyi ölçümleri yapılmıştır Ölçümlerde kullanılan ölçüm cihazı hakkında bilgi ( cihaz seri no su, tipi, modeli ve üreticisi ) Ölçümlerde kullanılan gürültü ölçüm cihazı Deltaohm 2010 model gürültü ölçüm cihazıdır. Üretici firma Deltaohm dur. Teknik özellikleri; Standartlar: tip 1 IEC 61672, EIC ye uygun Ölçüm aralığı: dba Mikrofon: MK Ölçüm sıklığı,süresi ve tarihi ve ölçülen parametreler ve ölçüm sonuçları ( varsa ölçüm kayıtları ) Sahada tesis genel yerleşim vaziyet belirlenen noktalarda cihaz ile mevcut gürültü düzeyi ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler belirlenen ölçüm noktalarında tarihinde, belirlenen ölçüm noktalarında gündüz saatleri arasında yapılmıştır. Belirlenen noktalar için ölçülen arka plan gürültü seviyeleri ÖLÇÜM ALINAN Arkaplan (ÇGDY) NOKTA Gürültüsü (dba) Yönetmeliği Madde 30. (L gündüz ) 1 39,7 Kategori A 2 35,4 Kategori A 3 36,1 Kategori A 194

15 1.9 Kalibrasyon metodu, kalibrasyon seviyeleri, ölçüm cihazının kalibrasyon sertifikası, Ölçümlerde, çevresel gürültü ölçüm setidir. Ölçümlerde kullanılan cihazın kalibrasyonu, ölçümden önce cihaz içinde bulunan dâhili kalibratör ile gerçekleştirilmiştir. Ölçüm cihazlarına ilişkin Kalibrasyon sertifikaları ekte sunulmuştur Ölçüm yapan kişi/kurum/kuruluş ( adı,varsa ölçüm yeterlilik belgesi veya eğitime katılım belgesi ) Ak-tel mühendislik (Çevre Gürültüsüne Đlişkin Şikayetlerin Değerlendirilmesi, Ölçümü, Denetimi ve izlenmesine Đlişkin Eğitim Sertifikaları de sunulmuştur.) Ölçülen arka plan gürültü düzeyinin ÇGDY Yönetmeliğinin 30 ve 31 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi ve irdelenmesi. Planlanan proje alanında elde edilen ölçüm sonuçları Lgündüz<55 dba olduğundan mevcut yerleşim alanları ÇGDY Yönetmeliği nin 30. Maddesine göre Kategori A kapsamında değerlendirilmiş olup ÇGDY Yönetmeliği Madde 30 (a) gereği planlama kararları ve tesis kurma izni verilirken çevresel gürültü faktörü öncelikli değildir. D. ĐŞLETME SAFHASINDA OLUŞABĐLECEK GÜRÜLTÜ/TĐTREŞĐM DÜZEYĐ HAKKINDA BĐLGĐ: 1.)Tesis/işletme içinde yer alan gürültü kaynaklarının yerleri, varsa ses bilgileri ve ses karakteri, Tesis işletme aşamasında gürültü kaynağı olarak, proje sahasında çalışacak makine ekipmanlar sayılabilir. Çalışacak tüm makine ve ekipmanların ses gücü düzeylerinde yola çıkarak, saha ve çevresinde oluşturacakları gürültü düzeyleri aşağıda hesaplanmıştır. 2.)Tesisin tam kapasitede çalışma durumuna bağlı olarak gürültü kaynaklarının ses gücü düzeyleri hakkında bilgi ( varsa yapımcı firma tarafından gürültü kaynak üreticilerinin taahhüt ettiği ses gücü düzeyi bilgileri, bu bilgilerin olmaması halinde benzer bir tesisin ölçülmüş ses basıncı düzeyleri ) Tesisin tam kapasite çalışması halinde 24 saat lik bir çalışma söz konusu olacaktır. Tam kapasite çalışma halinde tüm gürültü kaynakları beraber ve farklı noktalarda çalışmış olacaktır. Tablo 6. Đşletme Aşamasında Karada Kullanılacak Đş Ekipmanları ve Ses Gücü Düzeyleri Đş makinesi Ses gücü düzeyi (db) Yükleyici 115 Kule vinç 105 Kamyon 85 Tablo 7. Đşletme Aşamasında Denizde Kullanılacak Ulaşım araçları ve Ses Gücü Düzeyleri Ulaşım Araçları Ses gücü düzeyi (db) Servis Botu

16 Gemi ) Tesisin çalışma periyotlarına ve çalışma koşullarına bağlı olarak proses ünitesinde yer alacak gürültü kaynaklarına ilişkin aşağıda yer alan bilgilerden birine göre mesafe ve/ veya atmosferik yutuş faktörlerinin de göz önüne alınarak toplam gürültü düzeyinin hesaplanması 3.1. Prosesi kuran firma tarafından her bir gürültü kaynağının ses gücü düzeyi hakkında taahhüt edilen değerlerden hareketle mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde bulundurularak toplam ses basıncı düzeyinin hesaplanması; Tesisin işletme aşamasında karada 5 adet kamyon, 3 adet kule vinç, 1 adet yükleyici, deniz alanında ise 1 adet servis botu ve limana günde 2 adet geminin yanaşması beklenmektedir. Đşletme aşaması için hesaplanan eşdeğer gürültü seviyesinin belirlenmesi için gerekli olan araçların dış gürültü seviyeleri ile ilgili olarak; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan (22/01/2003, RG 25001) Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu Đle Đlgili Yönetmelik (2006 yılı için önerilen ses gücü düzeyleri) esas alınmıştır. Tablo-8 : Đşletme Aşamasında Karada Kullanılacak Đş Ekipmanları ve Ses Gücü Düzeyleri Đş makinesi Ses gücü düzeyi (db) Yükleyici 115 Kule vinç 105 Kamyon 85 Đşletme aşamasında deniz alanı için hesaplanan eşdeğer gürültü seviyesinin belirlenmesi için gerekli olan araçların dış gürültü seviyeleri ile ilgili olarak; üretici firma Mediterranean Shipping Company tarafından taahhüt edilen ses gücü düzeyleri esas alınmıştır. Tablo 10. Đşletme Aşamasında Denizde Kullanılacak Ulaşım araçları ve Ses Gücü Düzeyleri Ulaşım Araçları Ses gücü düzeyi (db) Servis Botu 85 Gemi 100 Tablo- 11 : Đşletme AşamasındaTesiste Kullanılacak tüm Đş Ekipmanları ve Ses Gücü Düzeyleri Đş makinesi Ses gücü düzeyi (db) Yükleyici 115 Kule vinç 105 Kamyon 85 Servis Botu 85 Gemi 100 Eş değer gürültü düzeyi= Leq = (Toplam Ses Basıncı Düzeyi= Lpt) LWT = 10 Log Σ10 Lwi / Daha sonra aşağıdaki formül yardımıyla değişik uzaklıklardaki toplam gürültü seviyesi hesaplanabilir. 196

17 LpT = LwT + 10 Log (Q/A) 2 A = 4 π r2 Q= yönelme katsayısı (Yer düzeyindeki ses kaynağının yarı küresel dağılımı, Serbest alanlar için Q=1 ) r = Kaynaktan uzaklık (m) Lw= Ses gücü düzeyi Lp= Ses basınç düzeyi r (m) Lpt (dba) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği Madde 24. (L gündüz ) ( L gece ) 10 79, , , , , , , , , ,03 Gece için 55 ve Gündüz için 65 dba Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 24 de yer alan Deniz, göl veya başka su yolları ulaşım araçlarının çevresel gürültü düzeyi en yakın sahil şeridinde, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre L gündüz 65 dba ve L gece 55 dba sınır değerlerini aşamaz. Tablo dikkate alındığında işletmenin tam kapasite ve tüm ekipmanların beraber çalışması durumunda oluşacak gürültü sınır değerleri 200 m mesafede hem gece hem gündüz değerlerini ( Madde 24 ) sağlamaktadır. 4.) Elde edilen sonuçların ÇGDY Yönetmeliği 30 ve 31 inci maddeler göz önünde bulundurularak Madde, 25 çerçevesinde değerlendirilmesi: Planlanan proje alanında elde edilen ölçüm sonuçları Lgündüz<55 dba olduğundan mevcut yerleşim alanları ÇGDY Yönetmeliği nin 30. Maddesine göre Kategori A kapsamında değerlendirilmiş olup ÇGDY Yönetmeliği Madde 30 (a) gereği planlama kararları ve tesis kurma izni verilirken çevresel gürültü faktörü öncelikli değildir. 5.) Çevresel titreşimle ilgili Bakanlıkça önerilen bir yöntem bulunmamakla birlikte çevresel titreşim düzeyinin tespit edilmesi amacıyla hesaplamaya yönelik bir değerlendirme yapılabilmesi için elde edilen sonuçların frekansa bağlı olarak titreşim hızı içeriğinde olması gerekir. Bulunan değerin Yönetmelikle 197

18 karşılaştırılması veya işletmeye geçtikten sonra çevresel titreşimle ilgili yönetmelikte getirilen değerlendirme için ölçümlerin yapılacağının taahhüt edilmesi Proje kapsamında inşaat ve işletme sırasında herhangi bir üretim yapılmayacaktır. Faaliyet konteyner limanı olup, proje kapsamında konteyner taşımacılığı gerçekleştirilecektir. Projenin işletmeye geçtikten sonra çevresel titreşimle ilgili Yönetmelikte getirilen değerlendirme için faaliyet sahibi tarafından ölçümler yapılacaktır. 6. ) ÇGDY Yönetmeliği Ek-IV istenen bilgilerden ; aşağıdaki bilgileri içeren gürültü haritasının hazırlanması : 5.1. Tesis yerleşim planı üzerinde arka plan ve işletme aşamasına ait çevresel gürültü düzeylerinin gösterilmesi Projenin gerçekleştirileceği alanda mevcut gürültü düzeyinin L gündüz cinsinden tespiti amacı ile proje alanında kıyı kenar çizgilerinde mevcut gürültü seviyesinin tespiti için sahada belirlenen noktalarda ölçümler alınmıştır. ( Bkz Ek-13 ) 5.2. Gürültü düzeylerinin gibi 5 dba lık aralıklarla konturlarla gösterilmesi r (m) Lpt (dba) 10 79, , , , , , , , , , Sınır değerlerinin aşıldığı noktalarda ve her bir 5 dba lık aralıklarda çevresel gürültüye maruz kalan konut, hastane vb. gibi gürültüye duyarlı yapıların yerleri, sayısı ile kişi sayısının belirtilmesi. Proje alanı ve etki alanı içerisinde mevcut herhangi bir askeri alan, hastane, tahsis edilmiş bir alan mevcut değildir, fakat faaliyet alanının yaklaşık 200 m güneyinde bulunan Barbaros Đlköğretim okulu bulunmaktadır. Faaliyetten Barbaros Đlköğretim okulunun gürültüden etkilenmesi söz konusu değildir. Tabloda da görüldüğü üzere 200 metre de sınır değerler sağlanmaktadır. 198

19 E. KONTROL TEDBĐRLERĐ HAKKINDA BĐLGĐ 1.)Đnşaat aşamasında ve işletme aşaması için hesaplanan çevresel gürültü düzeyinin ÇGDY Yönetmeliğinde verilen sınır değerleri aşması durumunda alınacak kontrol tedbirlerinin teknik içeriği, kaynakta, alıcıda ve çevrede ISO , ISO , ISO , ISO , ISO , TSEN , TSEN , TSEN standartları da göz önünde bulundurularak alınması gereken kontrol tedbirleri, Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda azalma faktörleri göz önüne alındığında elde edilen sonuçlar ÇGDY Yönetmeliği Madde 26 kapsamında değerlendirildiğinde, Şantiye alanından oluşan gürültü düzeyinin yerleşim yeri üzerinde olumsuz bir etki gözlenmeyecektir. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda de elde edilen sonuçlar ÇGDY Yönetmeliği Madde 26 kapsamında değerlendirildiğinde Şantiye alanından ilk 100 m uzaklıkta sınır değerin (75 dba) sağlandığı gözlenmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda oluşan gürültü düzeyi sınır değerlerin altında kaldığından ek bir önlem alınmasına gerek yoktur. 2.) Bu tedbirlerin uygulamaya geçiş tarihi ve süresi, Đnşaat aşamasına geçilmesine müteakip tüm tedbirler alınacaktır ve faaliyet süresince ilgili mevzuat çerçevesinde tüm tedbirler uygulanacaktır. 3.)Çevresel titreşim ve yapılarda oluşacak hasarlarla ilgili sınır değerlerin aşılması halinde alınacak teknik tedbirlerin içeriği, Proje kapsamında inşaat ve işletme sırasında herhangi bir üretim yapılmayacaktır. Tesis deniz alanı üzerinde yer alacak olup, tesiste konteyner taşımacılığı gerçekleşeceğinden, yakınlardaki yapılar üzerinde herhangi bir olumsuz durum oluşmayacaktır. 4.) Kurulması planlanan tesisin işletmeye geçmesini müteakip gürültü ve titreşim ölçümlerinin yapıldıktan sonra kontrol tedbirlerinin uygulamaya konulmasının işletmeci tarafından taahhüt edilmesi gerekmektedir. Projenin işletmeye geçtikten sonra çevresel titreşimle ilgili Yönetmelikte getirilen değerlendirme için faaliyet sahibi tarafından ölçümler yapılacaktır. Mevcut gürültü düzeyi kullanılacak ekipmanlardan kaynaklı olup, işletme bu araç sayı cinslerinin dışında herhangi bir araç çalıştırılması durumunda gerekli gürültü seviyesi ölçümleri yapılarak, sınır değerlerin üzerinde bir değerle karşılaşılması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacaktır 199

20 200

21 201

22 202

23 203

24 204

25 205

26 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 206

27 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 207

28 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 208

29 209

30 210

31 211

32 Notlar ve Kaynaklar Akman Y., Türkiye Orman Vejetasyonu, 1998 Atalay Đ., Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, 1994 D.Đ.E., 1998, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, Ankara. Davis,P.H., , Flora of TurkeyandEastAegeanIslands, V.1-10,UniPress, Edinbourgh. Demiriz H., Türkiye Flora ve Vejetasyon Bibliyografyası Türkiye Bilimsel ve Teknik araştırma Kurumu, 1993 Demirsoy A., Yaşamın Temel Kuralları (Entamoloji) Cilt II kısım II Demirsoy A., 1996 Türkiye Omurgalıları, Sürüngenler,Amfibiler,Memeliler Meteksan, Ekim, T., Koyuncu, M., Erik, S., Đlalan, R., 1989, Türkiye nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitki Türleri, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını, Ankara. Đl Çevre Müdürlüğü, Tekirdağ Tekirdağ, 2000 Đli Çevre Durum Raporu, Đl Çevre MüdürlüğüYayınları, Kiziroğlu, Đ., 1989, Türkiye Kuşları, Orman Gen. Müd., Ankara Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L. ve Leblebici, E., 1995, Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üni.-Fen Fak. Kitaplar Serisi No. 116, Đzmir Şengül, Prof.Dr. Füsun, Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması, DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Basım Ünitesi, Đzmir, 1991 Toprak, Yrd.Doç.Dr. Hikmet, Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları, DEÜ, Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, Đzmir, 1997 Yeğen, Doç.Dr.Oktay, 1984, Yabancı Otlar ve Mücadelesi,A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:906, Ankara Uzm.Bio.Zinnet OĞUZ*, Dr.E.Didem EVCĐ** Mustafa ÖZDEMĐR* DENĐZ VE KIYI KĐRLĐLĐĞĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UYUM ÇALIŞMALARI Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Bölümü Hidrolik Laboratuarı Nolu Raporu Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuarı No.lu Rapor Thoresen, C.A. Port Designer s Handbook: Recommendations and Guidelines, Thomas Telford, Cornwall, UK,

33 SeaWorks-PORTRAY Manual, HR Walingford, UK, Mevzuat, Yönetmelik, Tebliğ ve Uluslararası Sözleşmeler 4857 Sayılı Đş Kanunu. BERN SÖZLEŞMESĐ (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), , Appendices to the Convention. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Tüzüğü, tarih ve sayılı Resmi Gazete Çevre Bakanlığı Genelgeleri : tarih ve sayılı Genelge ve tarih ve sayılı Genelge (petrol ürünü atık yağlarla ilgili), Ankara. Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği, 1986, Resmi Gazete ( /19308), Ankara. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, 1986, Resmi Gazete ( /19269), Ankara. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, , Resmi Gazete ( /20814, /20834, /21150, /22099), Ankara. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması hakkında Yönetmelik, /23790 sayılı Resmi Gazete. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Yönetmelik, /23464 sayılı Resmi Gazete. Lağım Mecrası Đnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, 1971, Resmi Gazete ( /13783), Ankara. RED DATA BOOK, Endemik ve Endemik Olmayan Bitkilerin Tehlike Kategorileri. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Đdari Usuller Tebliği, 1989, Resmi Gazete ( /20106), Ankara Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete T.C. Çevre Bakanlığı - Araştırma ve Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı - Çevre Bakanlığı Mevzuatı,1995, Cilt I, II, III, Ankara. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 21 Ocak 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, (14 Mart 2005 tarih, sayılı Resmi Gazete) Ambalaj ve Ambalaj atıklarının kontrol Yönetmeliği, TC Resmi Gazete No: ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ( gün ve sayılı Resmi Gazete ) Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete ( /25406). 213

34 YETERLĐLĐK BELGESĐ TEBLĐĞĐ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDĐLEN PERSONEL TABLOSU Proje Sahibi Projenin Mevkii Projenin Adı : Asya Port Liman Đşletmeleri Tic. Ltd. Şti. : Tekirdağ Đli, Merkez Đlçesi, Barbaros Belediyesi : Konteyner Limanı ( Dolgu Alanı ve Rıhtım) Raporun Sunulduğu Tarih : Yeterlilik Belge No :47 Tebliğin Đlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel Çevre Mühendisi (5-a) Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri Mezunu personel Adı Soyadı Zülküf AFET Ebru KAYIR Mesleği Çevre Mühendisi Ziraat Mühendisi Sorumlu Olduğu Bölüm Sayfa, bölüm, ekler vb. Bölüm ; 3.1,3.7,4.1,4.2,4.3, 4.4,4.5,4.6,4.7,4.14 Ek-15, Ek-16, Ek-17 Bölüm 1.5.1, 1.5.2,4.1 Bölüm: 3.3,3.4,3.5, 4.8,4.12 Ek-5, Ek-12, Ek-18 Đmzası Lale Demiral Jeoloji Mühendisi Bölüm ; 3.1,3.7,4.1,4.2,4.3, 4.4,4.5,4.6,4.7,4.14 Ek-15, Ek-16, Ek-17 Makbule Đnce YILMAZ Biyolog Bölüm 2.3,3.2,3.8,3.9,4.9, 4.10 Ek-6, Ek-9, Ek-11 Rapor Koordinatörü (5-c) Mustafa TEL Çevre Mühendisi Raporun tamamı 214

35 215

36 216

37 ÖZGEÇMĐŞ TC KĐMLĐK NO ADI VE SOYADI BABA ADI MUSTAFA TEL AHMET DOĞUM YERĐ VE YILI ELAZIĞ /1975 MESLEĞĐ YABANCI DĐLĐ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ ĐŞ/EV ADRESĐ TELEFONU GÖREV YAPTIĞI KURUM/KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMĐŞ ÇEVRE MÜHENDĐSĐ Đngilizce FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sok.No:6/19 Y.Ayrancı7Ankara Tel: ÜN TEL Ltd.Şti Tokat Merkez Atıksu Arıtım Tesisi Çevre Bakanlığı Mad. Đnş. Tur. Ltd.Şti Denizli Yeni Mezbahanesi Atıksu Arıtım Tesisi Caner Đnş.San. ve Tic. Ltd.Şti. Ak-Tel Müh. Ltd.Şti. Elazığ 1975 doğumlu 1996 Haziran Fırat Ünv. Çevre Müh. Bölümü 2001Ekim AK-TEL Ltd.Şti.- Devam Oda Sicil No: RAPORA KATKISI 217

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Ölçüm Tarihi: Firma/ĠĢletme Adı: Ölçümün yapıldığı ilgili standart veya metot: A. GENEL BĠLGĠLER 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin adresi, 3) Tesis/İşletmenin

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/İşletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. İşletmenin Genel Tanıtımına İlişkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BİLGİLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Ölçüm Tarihi: Firma/İşletme Adı: İlgili Standard veya Metot: A. GENEL BİLGİLER 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin adresi, 3) Tesisin prosesi (akım

Detaylı

GÜRÜLTÜ KONULU ÇEVRE İZNİNE TABİ TESİSLERİ İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1

GÜRÜLTÜ KONULU ÇEVRE İZNİNE TABİ TESİSLERİ İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1 T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI GÜRÜLTÜ KONULU ÇEVRE İZNİNE TABİ TESİSLERİ İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1 A. GENEL BİLGİLER 1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile

Detaylı

İZNE TABİ TESİSLER İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1 A. GENEL BİLGİLER

İZNE TABİ TESİSLER İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1 A. GENEL BİLGİLER İZNE TABİ TESİSLER İÇİN AKUSTİK RAPOR FORMATI 1 A. GENEL BİLGİLER 1) Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik ile Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Detaylı

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00

Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Ersin GÜRTEPE Çevre ve Orman Uzmanı Gürültü ve Titreşim Kontrolü Şube Müdürlüğü egurtepe@cob.gov.tr (0 312) 207 65 00 Antalya 2011 Sunum İçeriği ÇGSD Raporları Hangi Durumlarda Talep Edilir? Rapor Formatları

Detaylı

Çevresel Gürültü Ölçümleri

Çevresel Gürültü Ölçümleri Çevresel Gürültü Ölçümleri Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Endüstriyel Kirlilik İzleme Şube Müdürlüğü Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 2 Gürültü Ölçümleri (1/12)

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK

16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI Sayfa1 MADEN ARAMA PROJELERİNE YÖNELİK UYGULAMA TALİMATI 03.10.2013 tarihli ve 28784 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği nin 5. Maddesi gereği, 26. Maddesi kapsamında yer

Detaylı

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU

YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU YETERLİK BELGESİ TEBLİĞİ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDİLEN PERSONEL TABLOSU Projenin Adı : Kalker Ocağı ve Kırma-Eleme Tesisi Kapasite Artışı Proje Sahibi : Pelenkoğlu Madencilik San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİK KAPSAMINDA ATIKSULARINI DERİN DENİZ DEŞARJI YÖNTEMİ İLE DENİZE DEŞARJ YAPMAK İSTEYEN KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN ÇEVRE İZNİ BAŞVURU ŞARTLARI

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI EK-2 FAALİYET BAŞVURU FORMU 1. Başvuru sahibine ilişkin bilgiler: 1.1 Adı Soyadı 1.2 Adresi 1.3 T.C. Kimlik No 1.4 Telefon (GSM) 1.5 E-Posta 2. Firmaya ilişkin bilgiler: 2.1 Firma Adı 2.2 Adresi 2.3 Telefon No 2.4 Faks No 2.5 Sicil

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 16 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28027 YÖNETMELİK Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

2. BELEDİYENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ (TELEFON, FAX VE E-POSTA ADRESİ)

2. BELEDİYENİN ADI, ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ (TELEFON, FAX VE E-POSTA ADRESİ) 2872 SAYILI ÇEVRE KANUNUN (DEĞİŞİK 26/04/2006 TARİH VE 5491 SAYILI KANUNU) İLGİLİ HÜKÜMLERİ ÇERÇEVESİNDE YETKİ DEVRİ YAPILMIŞ/YAPILACAK KURUMLARIN SUNMASI GEREKEN BİLGİ VE BELGELER 1. YETKİ DEVRİ TALEBİNDE

Detaylı

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği 7 Mart 2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazete 08.05.2008 Amaç Madde 1 Bu Yönetmelik; kişilerin beden ve ruh sağlığını, huzur ve sükununu gürültü

Detaylı

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman

Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Yasal Durum, Ölçüm Standartları, Kalibrasyon, Cihaz ve Ekipman Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Ölçüm ve İzleme Dairesi Başkanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Amaç Çevresel gürültünün kontrolü

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJĐSĐNE DAYALI LĐSANS BAŞVURULARINA ĐLĐŞKĐN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLĐĞĐ BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK

ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK ATIKLARIN DÜZENLİ DEPOLANMASINA DAİR YÖNETMELİK Lisans başvurusu Düzenli depolama tesisleri için tesisin bulunduğu belediyeden usulüne göre alınmış izin veya ruhsat üzerine Bakanlıktan lisans alınması

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ SIR A NO 1 HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ ÇED Yönetmeliği Kapsamında Başvuru Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 03/10/2013 tarihli 28784 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler

Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Geçici Faaliyet Belgesi İşlemleri İstenilen Belgeler Yalçın n KARACA Şube MüdürüM

Detaylı

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU

GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU GÖKÇESU (MENGEN-BOLU) BELDESİ, KADILAR KÖYÜ SİCİL 112 RUHSAT NOLU KÖMÜR MADENİ SAHASI YER ALTI PATLAYICI MADDE DEPOSU NAZIM İMAR PLANI AÇIKLAMA RAPORU Planlama Alanı : Bolu ili, Mengen ilçesi, Kadılar

Detaylı

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN EK-1 VE EK-2 SĠNDE YER ALMAYAN TESĠSLER ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ 1 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin

Detaylı

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI

BILKENT ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJESİ GÜRÜLTÜ YÖNETİMİ PLANI REVİZYON TAKİP SAYFASI Sayfa No 1 / 5 REVİZYON TAKİP SAYFASI Rev. No Rev. Tarihi Rev. Yapılan Sayfa No. Revizyonun Sebebi 00 - Yeni yayın 01 08.08.2014 3,4,5 Kredi kuruluşu teknik danışmanı önerileri doğrultusunda değişiklik

Detaylı

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU 1/1000 UYGULAMALI ve 1/5000 NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU Bu çalışma Isparta İli Gelendost İlçesi, Avşar köyü 17-18 pafta 1917, 7342, 7346, 7250 nolu parseller içerisinde kalan alanı kapsamaktadır.

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ VE TİTREŞİM YÖNETİMİ. 16 Şubat 2013 ANTALYA 16 Şubat 2013 ANTALYA Sunum İçeriği Raporlarda Talep ve Değerlendirme Yetkisi Rapor Formatları Ölçümler Genel Hususlar Mikrofon Konumları Arkaplan Ölçümleri Ölçüm Süreleri Ölçüm Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Detaylı

Ek 6 Fosseptik Planı. Güvercin Regülatörü ve 16,32 MW e /16,82 MW m Kurulu Güce Sahip Hidroelektrik Santrali, Kırma Eleme Tesisi ve Beton Santrali

Ek 6 Fosseptik Planı. Güvercin Regülatörü ve 16,32 MW e /16,82 MW m Kurulu Güce Sahip Hidroelektrik Santrali, Kırma Eleme Tesisi ve Beton Santrali Güvercin Regülatörü ve 16,32 MW e /16,82 MW m Kurulu Güce Sahip Hidroelektrik Santrali, Ek 6 Fosseptik Planı Güvercin Regülatörü ve 16,32 MW e /16,82 MW m Kurulu Güce Sahip Hidroelektrik Santrali, Ek

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Bu Tebliğ, 12 Mart 1989 tarihli ve 20106 sayılı Resmî Gazete de yayınlanmıştır. Amaç Madde 1 - Bu tebliğ, 9 Ağustos 1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre

Detaylı

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU

İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU AR TARIM SÜT ÜRÜNLERİ İNŞAAT TURİZM ENERJİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ İMAR PLANINA ESAS JEOLOJİK-JEOTEKNİK ETÜT RAPORU ÇANAKKALE İLİ GELİBOLU İLÇESİ SÜLEYMANİYE KÖYÜ TEPELER MEVKİİ Pafta No : ÇANAKKALE

Detaylı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı

AKÇEV. Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı AKÇEV Mühendislik ve Çevre Laboratuvarı Adres: Emek Mahallesi Bişkek Caddesi 37/5 Çankaya - ANKARA Tel: + 90 312 215 79 00 Faks: + 90 312 215 79 01 www.akcev.com.tr info@akcev.com.tr akcevmuhendislik@gmail.com

Detaylı

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ

Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ Ek-3B GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ BAŞVURU FORMU EKLERİ ÇEVRE İZİN/LİSANS KONUSU GEÇİCİ FAALİYET BELGESİ İÇİN İSTENİLEN BAŞVURU BELGELERİ ÖZEL BELGELER ORTAK BELGELER 1-ÇED Olumlu ya da Gerekli Değildir Kararı

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTO4003 OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ LABORATUVARI DENEY FÖYÜ LAB. NO:.. DENEY ADI : SES İLETİM KAYBI DENEYİ 2017 BURSA 1) AMAÇ Bir malzemenin

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ 10 Ekim 2009 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27372 Çevre ve Orman Bakanlığından: TEBLİĞ SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli

Detaylı

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI

ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI ÇANAKKALE TİCARET VE SANAYİ ODASI ÇANAKKALE İLİ, MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ, İ KURUÇEŞME MEVKİİ ÇANAKKALE YAT LİMANI HALKIN KATILIMI TOPLANTISI MERKEZ İLÇESİ, BARBAROS MAHALLESİ 16.02.2012 2012

Detaylı

KÜTAHYA DA YAŞAYAN İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN HAVA KİRLETİCİLERİNE KİŞİSEL MARUZ KALIMLARININ ÖN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI

KÜTAHYA DA YAŞAYAN İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN HAVA KİRLETİCİLERİNE KİŞİSEL MARUZ KALIMLARININ ÖN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI KÜTAHYA DA YAŞAYAN İLKOKUL ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLARIN HAVA KİRLETİCİLERİNE KİŞİSEL MARUZ KALIMLARININ ÖN DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Hicran ALTUĞ, Ayşe Özlem YILMAZ, Ozan Devrim YAY, Özlem ÖZDEN ÜZMEZ, Sevim Burçin

Detaylı

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ 31 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28250 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153

2) ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuruları değerlendirmek, ÇED Yönetmeliği kapsamında yapılan başvuru sayısı : 153 1) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yönetmeliği gereğince anons, askıda ilan, internet gibi yöntemlerle ÇED süreci ve teklif faaliyetle ilgili olarak vatandaşlara duyuru yapmak, ÇED Yönetmeliği gereğince

Detaylı

TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28212 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: TEBLİĞ RÜZGÂR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI

BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ PROJE OZET DOSYASI TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BALIK AĞI ÜRETİMİ FAALİYETİ İSTİKLAL MAHALLESİ, YILDIRIM BEYAZID CADDESİ, NO: 14 ESENYURT / İSTANBUL F21D18C3C3D PAFTA, 159 ADA, 3 PARSEL URBAN ÇEVRE DANIŞMANLIK VE MÜHENDİSLİK TİC.

Detaylı

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI OSMANİYE İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma İzni (GSM 1-2-3) 1- Başvuru

Detaylı

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI

AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETĠMĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Hava Yönetimi Dairesi BaĢkanlığı Gürültü ve TitreĢim Kontrolü ġube Müdürlüğü AKUSTĠK RAPOR DEĞERLENDĠRME METODLARI Çevre Kanununca Alınması

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16)

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK)

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 7 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU ÇEVRE İZİNLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLAMA SÜRECİ (EN GEÇ) 1 İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı 1-Başvuru Dilekçesi 30 GÜN 2-

Detaylı

OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) SIRA NO BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER

OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) SIRA NO BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER OSMANĐYE ĐL ÖZEL ĐDARESĐ HĐZMET STANDARTLARI SIRA NO HĐZMETĐN ADI BAŞVURUDA ĐSTENEN BELGELER HĐZMETĐN TAMAMLANMA SÜRESĐ (EN GEÇ) 1 Đşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Yer Seçimi ve Tesisi Kurma Đzni (GSM 1-2-3)

Detaylı

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail.

Ö:1/5000 25/02/2015. Küçüksu Mah.Tekçam Cad.Söğütlü İş Mrk.No:4/7 ALTINOLUK TEL:0 533 641 14 59 MAİL:altinoluk_planlama@hotmail. ÇANAKKALE İli, AYVACIK İLÇESİ, KÜÇÜKKUYU BELDESİ,TEPE MAHALLESİ MEVKİİ I17-D-23-A PAFTA, 210 ADA-16 PARSELE AİT REVİZYON+İLAVE NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU Ö:1/5000 25/02/2015 Küçüksu Mah.Tekçam

Detaylı

Automechanika Fuarı -Đstanbul 07 Nisan Atık Akümülatör Yönetimi ve Çevre Mevzuatı

Automechanika Fuarı -Đstanbul 07 Nisan Atık Akümülatör Yönetimi ve Çevre Mevzuatı Automechanika Fuarı -Đstanbul 07 Nisan 2017 Sunum Koordinatör Çevre Görevlisi Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı A Sınıfı Đş Güvenliği Uzmanı Akülerin Hayatımızdaki Yeri 3 Akülerin Hayatımızdaki Yeri 4

Detaylı

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ

SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 10.10.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27372 SU KİRLİLİĞİ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ İDARİ USULLER TEBLİĞİ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 31/12/2004 tarihli ve 25687 sayılı Resmî

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK)

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: HACİM (Mikropipet) KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 7 1. AÇIKLAMA Bu Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik Ve Tic.A.Ş.

Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik Ve Tic.A.Ş. Đlan Đlan sahibi Çevre Mühendisi Aranıyor. Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik Ve Tic.A.Ş. Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere; A,B veya C sınıfı Đş Güvenliği sertifikasına sahip Çevre

Detaylı

2010 YILI YERİNDE DENETİM PROGRAMI. NORMLAB/ANKARA Yakıt 25.02.2020 Z.KIRBAŞ, İ.SIRIMOĞLU. Numune Alma.

2010 YILI YERİNDE DENETİM PROGRAMI. NORMLAB/ANKARA Yakıt 25.02.2020 Z.KIRBAŞ, İ.SIRIMOĞLU. Numune Alma. AY LABORATUVAR ADI VE ADRESİ KAPSAM DENETİM DENETÇİLER NORMLAB/ANKARA Yakıt 25.02.2020 Z.KIRBAŞ, İ.SIRIMOĞLU PM Çevre Lab./ANKARA İmisyon, Gürültü, Çevre Havası 26.02.2010 B.KESKİN, C.YILMAZ Numune Alma.

Detaylı

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama

ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü Haritalama ve Bakanlığa Raporlama Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive ÇGDY Yönetmeliği Kapsamındaki Gürültü

Detaylı

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI

KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI FORMLARI İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ .. /../2010 KÜTAHYA İL ÖZEL İDARESİNE (İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü) Kütahya İli, İlçesi,.Köyü, Pafta,.Ada,.

Detaylı

EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU

EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU EK-A ÖLÇÜM İSTASYONU KURULUM RAPORU İÇİN BAŞVURU FORMU İstasyon No. (MGM tarafından doldurulur.) Başvuru sahibi tüzel kişi Ölçüm İstasyonu Güneş İli İstasyonun yeri İlçesi Mevkii UTM Koordinatı (6 derece

Detaylı

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır

22/02/2012 tarihli ve 28212 sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır RÜZGAR VE GÜNEŞ ENERJİSİNE DAYALI LİSANS BAŞVURULARINA İLİŞKİN ÖLÇÜM STANDARDI TEBLİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğ; Rüzgâr ve Güneş enerjisine

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BĠLGĠLER

T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü A. GENEL BĠLGĠLER Rapor No: Rapor Hazırlama Tarihi: Tarihi: Firma/ĠĢletme Adı: de kullanılan ilgili standart veya metot: I. ĠĢletmenin Genel Tanıtımına ĠliĢkin Bilgiler 1) İşletmenin ticari unvanı, 2) İşletmenin adresi,

Detaylı

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü

T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI. Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü T.C. DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR LİMANI Turan YALÇIN Liman İşletme Müdürü LİMAN Türk Dil Kurumu tarafından yayımlanan Türkçe Sözlük te liman, gemilerin barınarak yük alıp boşaltmalarına,

Detaylı

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI

ÇEVRE KORUMA DAİRESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU HİZMET ŞEMASI ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME VE İZLEME DENETLEME ŞUBE AMİRİ KADROSU Kadro Adı : Çevresel Etki Değerlendirme ve İzleme Denetleme Şube Amiri Hizmet Sınıfı : Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı (Üst Kademe Yöneticisi

Detaylı

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI

ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI MADENCĐLĐK VE ÇEVRE ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRMESĐ YÖNETMELĐĞĐ AKIM ŞEMASI ÇED PROSEDÜRÜ EK-I ( 45 ĐŞ GÜNÜ) BAŞVURU DOSYASI HAZIRLANIR BAKANLIĞA SUNULUR(2 adet) Uygunluk yönünden inceleme 3 gün BAŞVURU

Detaylı

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler

MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ. 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler MAK 4026 SES ve GÜRÜLTÜ KONTROLÜ 10. Hafta Şartlandırılmış Akustik Odalardaki Ölçümler Yankısız ve Yarı-Yankısız odalarda yapılabilecek ölçümler Yankısız ve yarı-yankısız odalarda, ses gücü düzeyi ve kaynağın

Detaylı

ÇED RAPORU EK-15 AKUSTĠK RAPOR

ÇED RAPORU EK-15 AKUSTĠK RAPOR SOCAR POWER ENERJĠ YATIRIMLARI A.ġ. SOCAR POWER TERMĠK SANTRALĠ-II ENTEGRE PROJESĠ ÇED RAPORU EK-15 AKUSTĠK RAPOR SOCAR POWER ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. SOCAR POWER TERMİK SANTRALİ-II (660 MWe/ 1.775 MWt)

Detaylı

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ

ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ Ek- 1 ÜRETİM TESİSİ İMALAT KONTROL DEFTERİ İLAÇ ADI: Sıra no İmalat Partisinin Tarih Şarj No Miktar Form. şekli Vardiye Aktif madde miktarı Fiziksel analiz değerleri Kimyasal analiz değerleri Tarih Kontrol

Detaylı

Rapor No: 01-2013. Laboratuvar No:...

Rapor No: 01-2013. Laboratuvar No:... Rapor No: 01-2013 Laboratuvar No:... 2013 İÇİNDEKİLER 1. ÇALISMANIN AMACI... 2 2. ÇALISMA PROGRAMI... 2 3. KULLANILAN METOTLAR...3 4. ANALİZ SONUÇLARININ RAPORLANMASI...3 5. SONUÇLARIN DEGERLENDİRİLMESİ...3

Detaylı

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri, güncel üyelik belgeleri ve sertifikaları

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri, güncel üyelik belgeleri ve sertifikaları Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri, güncel üyelik belgeleri ve sertifikaları 1 POSTA ADRESİ ÖZGEÇMİŞ CEMALİYE ÖZVEREL Şht. Mustafa A. Ruso Cad. Ermataş 2. Apt. No:5 K.Kaymaklı-Lefkoşa İş yeri Tel:2287778

Detaylı

DAĞITIM GENELGE (2009/16)

DAĞITIM GENELGE (2009/16) Sayı : B.18.0.ÇYG.0.06.02-010.06.02/ Konu : Derin Deniz Deşarjı İzleme Genelgesi DAĞITIM 30.07.2009 GENELGE (2009/16) Bu Genelge, 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik

Detaylı

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2

T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama Simon SHILTON, Kilit Uzman 2 Çevresel Gürültü Direktifinin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive T.C. Gürültü mevzuatı kapsamında Raporlama

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 7. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ SAMSUN SİNOP ERFELEK BALIFAKI GÖLETİ VE SULAMA PROJESİ ÇED MUAFİYET İÇİN PROJE ÖZETİ SİNOP İLİ ERFELEK İLÇESİ BALIFAKI

Detaylı

KÖMÜR ANALİZİ YETERLİK TEST ÇALIŞMASI RAPORU

KÖMÜR ANALİZİ YETERLİK TEST ÇALIŞMASI RAPORU KÖMÜR ANALİZİ YETERLİK TEST ÇALIŞMASI RAPORU Rapor No: 01-2010 Laboratuvar No:... MART 2010 İÇİNDEKİLER 1. ÇALISMANIN AMACI... 2 2. ÇALISMA PROGRAMI... 2 3. KULLANILAN METOTLAR...3 4. ANALİZ SONUÇLARININ

Detaylı

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER KAYSERİ MİMARSİNAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİNDE İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER 1. Dilekçe, 2. Başvuru formu, 3. Tahsis Belgesi, 4. Yapı Kullanma İzin Belgesi 5. İmza Sirküleri,

Detaylı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı

Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Betül KESKİN ÇATAL Çevre ve Orman Uzmanı Bütün kaynaklardan yayılan çevre gürültüsünün tarifi, ölçülmesi ve değerlendirme yöntemlerinin uluslararası uyumlaştırılmasına katkıda bulunmak 02.11.2010 2 Akustik

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: M1 SINIFI KÜTLE KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. TARİH: 02.05.2013 Sayfa : 1 / 6 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

HİDROLOJİ. Buharlaşma. Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan. İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü HİDROLOJİ Buharlaşma Yr. Doç. Dr. Mehmet B. Ercan İnönü Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü BUHARLAŞMA Suyun sıvı halden gaz haline (su buharı) geçmesine buharlaşma (evaporasyon) denilmektedir. Atmosferden

Detaylı

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR

MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR MAKİNE İHTİSAS ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ALINMASI İÇİN İZLENİLECEK PROSEDÜR Dilovası,28.06.2013 BİRİNCİ AŞAMA: ÇED KARARI İnşaata başlamadan, yapı ruhsatı alınmadan önce hazırlanan

Detaylı

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN

ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN İZİN VE LİSANSLAR L HAKKINDA YÖNETMELİK ÇEVRE İZNİ

Detaylı

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT

BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT BALIKESİR İLİ, KARESİ İLÇESİ, KUVA-İ MİLLİYE MAHALLESİ, 20J-II PAFTA, 863 ADA, 3 PARSELE AİT 1 / 1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMA RAPORU ÇELİK ŞEHİR PLANLAMA KASAPLAR MH. VASIFÇINAR

Detaylı

EKLER. Pekalp Properties Cyprus Ltd. e Ait Turistik Tesisin Kapasite artrıımı İlave Tadilat Projesi ÇED RAPORU. Ekler/

EKLER. Pekalp Properties Cyprus Ltd. e Ait Turistik Tesisin Kapasite artrıımı İlave Tadilat Projesi ÇED RAPORU. Ekler/ EKLER Raporun Hazırlanmasında Faydalanılan Kaynaklar(EK 1) Raporu Hazırlayanların Öz Geçmişleri(EK 2) Üyelik Belgeleri (Ek 3) ÇED Sertifikaları (Ek 4) ÇKD Kapasite artırımı ÇED Araştırma Formatı (Ek 5)

Detaylı

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler

EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler EMİSYON ÖN İZNİ VE EMİSYON İZNİ ALMAYA ESAS TEŞKİL EDECEK DÖKÜMANLARLA İLGİLİ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Genel İlkeler Madde 1- Bu yönergenin amacı, 07.10.2004 tarih ve 25606 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Yönetmeliğin Yayınlandığı Resmi Gazete nin Tarihi Sayısı 29/06/2012 28338 İÇME SUYU ELDE EDİLEN VEYA ELDE EDİLMESİ PLANLANAN YÜZEYSEL SULARIN KALİTESİNE DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri ve üyelik belgeleri

Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri ve üyelik belgeleri Ek 1. Raporu hazırlayanların özgeçmişleri ve üyelik belgeleri ÖZGEÇMİŞ CEMALİYE ÖZVEREL POSTA ADRESİ Şht. Mustafa A. Ruso Cad. Ermataş 2 Binası, No:5, K.Kaymaklı-Lefkoşa. İş yeri Tel: 0392 2287778 Email:

Detaylı

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları

PROJE AŞAMALARI. Kaynak Envanterinin Oluşturulması. Emisyon Yükü Hesaplamaları PROJENİN AMACI Bölgesel Temiz Hava Merkezlerinden olan Ankara merkez olmak üzere; Bartın, Bolu, Çankırı, Düzce, Eskişehir, Karabük, Kastamonu, Kırıkkale, Kırşehir, Kütahya, Yozgat ve Zonguldak illerinde

Detaylı

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler :

TÜRKİYE NİN İKLİMİ. Türkiye nin İklimini Etkileyen Faktörler : TÜRKİYE NİN İKLİMİ İklim nedir? Geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca görülen atmosfer olaylarının ortalaması olarak ifade edilir. Bir yerde meydana gelen meteorolojik olayların toplamının ortalamasıdır.

Detaylı

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi)

KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) TMMOB ÇEVRE MÜHENDİSLERİ ODASI KÖMÜRLÜ TERMİK SANTRALLERİN MEVCUT HAVA KALİTESİNE ETKİSİNİN İNCELENDİĞİ HAVA KALİTESİ DAĞILIM MODELLEMESİ RAPORU (Çanakkale, Biga-Lapseki Bölgesi) MART / 2017 I İÇİNDEKİLER

Detaylı

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ.

KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇEVREYE DAİR TÜM SORUNLARI ORTAYA KOYARAK, KALİTELİ HİZMET VERMEK AMACIMIZDIR. KÖK ÇEVRE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK İNŞ. MADEN TAR. TURZ. SAN Ve TİC. LTD. ŞTİ. ÇALIŞMA GRUBUMUZ ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ MADEN MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik

Emisyon Envanteri ve Modelleme. İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik Emisyon Envanteri ve Modelleme İsmail ULUSOY Çevre Mühendisi Ennotes Mühendislik İçerik Emisyon Envanteri Emisyon Kaynaklarına Göre Bilgiler Emisyon Faktörleri ve Hesaplamalar Modelleme Emisyon Envanteri

Detaylı

Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ

Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ Belge No Laboratuvar Adı Dosya Sorumlusu Telefon e-mail Y 06/001/2010 TÇMB KALİTE VE ÇEVRE KURULU İKTİSADİ İŞLETMESİ Y 06/002/2010 EKOTEST ÇEVRE DANIŞMANLIK ÖLÇÜM HİZMETLERİ LTD.ŞTİ. Sevda Ata ALAKURT

Detaylı

Eğitmen. Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

Eğitmen. Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Eğitmen Kimya Mühendisi Çevre Görevlisi ve Eğiticisi ÇED Koordinatörü A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Madde - 2 Şirket Tanıtımı Çevre İzin ve Lisans İşlemleri Çevre Danışmanlık Hizmeti Çevre Mevzuatı Uygulamaları

Detaylı

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU

LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU LABORATUVARLAR ARASI KARŞILAŞTIRMA ÖLÇÜMÜ (LAK) Konu: DİJİTAL TERAZİ KALİBRASYONU Organizatör: JERA ELEKTRONİK SAN. TİC. LTD.ŞTİ. TARİH: 15.04.2016 Sayfa : 1 / 6 1. AÇIKLAMA Laboratuvarlararası karşılaştırma

Detaylı

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

T.C. ARTVİN VALİLİĞİ ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ ÇED Hizmetleri ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1 2 ÇED Muafiyet (ÇED) Yönetmeliği Ek-I Uygulanacak Projeler Listesi ve Ek-2 Seçme Eleme Kriterleri

Detaylı

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI

KANLIĞI ÇEVRE. Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU ANTALYA 05-07/10/2010 ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE İZİN VE LİSANSI ÇEVRE YÖNETY NETİMİ GENEL MÜDÜRLM RLÜĞÜ İZİN N VE DENETİM M DAİRES RESİ BAŞKANLI KANLIĞI ÇEVRE İZNİ VE LİSANSI L ŞUBESİ Başvuru Sürecinin S Tamamlanması ERHAN SARIOĞLU Çevre MühendisiM ÇEVRE İZNİ / ÇEVRE

Detaylı

HAKSER-ATA ÇEVRE LABORATUARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Bahçelievler Mahallesi Şahin Sokak No:16/A Merkez / Balıkesir

HAKSER-ATA ÇEVRE LABORATUARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Bahçelievler Mahallesi Şahin Sokak No:16/A Merkez / Balıkesir Y-10/143/2010 AB-0242-T HAKSER-ATA ÇEVRE LABORATUARI SAN. TİC. LTD. ŞTİ. 058 / 2011 Bahçelievler Mahallesi Şahin Sokak No:16/A Merkez / Balıkesir 08-11 Çevresel Gürültü ve Titreşim Seviyesi Ölçüm Raporu

Detaylı

AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. aymelcevre@gmail.com

AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. aymelcevre@gmail.com İlan Sahibi Firma AY-MEL ÇEV.MÜH.EĞ.PR.DAN.LTD.ŞTİ. İş Tanımı Firmamız bünyesinde istihdam edilmek üzere, "Çevre Kanununca Alınması Gereken Đzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Çevre Görevlisi

Detaylı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ. Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE KURAKLIK ANALİZİ Bülent YAĞCI Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanı İklim Değişikliği 1. Ulusal Bildirimi,

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Sayı: 43986390-150.01/348 13/03/2015 Konu: Çevre İzin ve Lisans Belgesi EKOR KURŞUN METAL PLASTİK SAN VE TİC LTD ŞTİ KÜÇÜK SAN SİT D BÖL 42 CAD 4 ŞEHİTKAMİL ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP İlgi: (a) 12/02/2014

Detaylı

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ

ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ ATAKÖY MEGA YAT LİMANI SÜREÇLERİ İLE İLGİLİ ÖZET BİLGİ Resmi Süreç: 1) Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı 02 Ekim 1986 2) Ataköy Turizm Merkezi nin Turizm Alanı ve Turizm Merkezi olarak tespiti. Bakanlar

Detaylı

ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. Bandırma II DGKÇS Projesi EKLER Diğer EKLER

ENERJİSA Enerji Üretim A.Ş. Bandırma II DGKÇS Projesi EKLER Diğer EKLER EKLER EKLER EK-A ÇED RAPORU ÖZEL FORMATI EK-A 1/7 EK-A 2/7 EK-A 3/7 EK-A 4/7 EK-A 5/7 EK-A 6/7 EK-A 7/7 EK-B HARİTA VE PLANLAR EK-B 1/19 1/2.000 Ölçekli Genel Yerleşim Planı EK-B 2/19 ENERJİSA Enerji Üretim

Detaylı

BİR YAT LİMANIN ATIK PROFİLİNİN SAPTANMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET

BİR YAT LİMANIN ATIK PROFİLİNİN SAPTANMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA ÖZET 6. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 439 BİR YAT LİMANIN ATIK PROFİLİNİN SAPTANMASI VE ATIK AZALTIMI İÇİN ÖRNEK BİR ÇALIŞMA Tuğba ÖLMEZ Bilge BAŞ Olcay TÜNAY. Işık KABDAŞLI Sedat KABDAŞLI Araş. Gör.

Detaylı

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ

ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ ATIK KABUL TESİSLERİ İÇİN ÇEVRE LİSANSI İŞLEMLERİ 1. Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği 2. Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik 1- GEMİLERDEN ATIK

Detaylı

SU ANALİZİ YETERLİK TEST ÇALIŞMASI RAPORU

SU ANALİZİ YETERLİK TEST ÇALIŞMASI RAPORU SU ANALİİ YETERLİK TEST ÇALIŞMASI RAPORU Rapor No: 0-00 Laboratuvar No:... MART 00 İÇİNDEKİLER. ÇALISMANIN AMACI.... ÇALISMA PROGRAMI.... KULLANILAN METOTLAR.... ANALİ SONUÇLARININ RAPORLANMASI.... SONUÇLARIN

Detaylı

Amaç Madde 2- Bu protokolün amacı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği;

Amaç Madde 2- Bu protokolün amacı, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereği; Ek-1 Protokol Örneği ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI ĠLE...ARASINDA ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ KAPSAMINDA SERTĠFĠKA PROGRAMLARININ DÜZENLENMESĠNE DAĠR PROTOKOL Taraflar Madde

Detaylı