ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. KONTEYNER LĐMANI ( DOLGU VE RIHTIM)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. KONTEYNER LĐMANI ( DOLGU VE RIHTIM)"

Transkript

1 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 181

2 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 182

3 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 183

4 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 184

5 185

6 EK- 20 Kaynak : Orman Genel Müdürlüğü, VEJETASYON HARĐTASI 186

7 ÇED KAPSAMINDA YER ALAN PROJELER ĐÇĐN AKUSTĐK RAPOR FORMATI A.GENEL BĐLGĐLER 1.)Tesis/ Đşletmenin Ticari Ünvanı: Asya Port Liman Đşletmeleri Ticaret Ltd. Şti. 2.)Tesisin/ Đşletmenin Adresi: Tekirdag Đli, Merkez ilçesi, Barbaros Belediyesi 3.)Tesis / Đşletmenin Üretimi / Hizmeti Konusu: Proje ; m 2 lik deniz alanı üzerinde yıllık konteyner hareketinin teu kapasitesinde olan konteyner limanı (dolgu alanı ve rıhtım) inşaatı planlanmaktadır. 4.)Tesisin Bulunduğu Yer: ( Endüstri Bölgesi, Organize sanayi bölgesi, yerleşim bölgesi, kırsal alan vb.) Proje alanı Marmara denizinin kuzeybatısında, Tekirdağ merkez ilçesinin güneyinde, Barbaros Belde Belediyesi kıyısında yer almaktadır.bu kıyıda denizde dolgu ile kazanılacak bir konteyner limanı ( dolgu alanı ve rıhtım ) yapılması planlanmaktadır Tekirdag Đli, Merkez ilçesi, Barbaros Belediyesi kıyısında yer alan, Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan m 2 lik deniz alanı üzerinde konteyner limanı (dolgu alanı ve rıhtım) inşaatı planlanmaktadır. Proje alanı yerleşim bölgesi içerisinde yer almaktadır. Proje alanı Tekirdağ- Barbaros yerleşmesine ait 1/1000 ölçekli Đmar planında Liman alanı içerisinde kalmaktadır. 1/1.000 ölçekli Đmar planı ve plan notları Ek te sunulmuştur. Proje alanı Marmara denizinin kuzeybatısında, Tekirdağ merkez ilçesinin güneyinde, Barbaros Belde Belediyesi kıyısında yer almaktadır.bu kıyıda denizde dolgu ile kazanılacak bir konteyner limanı ( dolgu alanı ve rıhtım ) yapılması planlanmaktadır. Tekirdağ Valiliği Defterdarlık Milli Emlak Genel Müdürlüğü nün konu ile ilgili olarak tarih ve B07.4.DEF / / /1184 sayılı yazısında belirtildiği üzere 1/1.000 ölçekli dolgu imar planında liman alanı olarak ayrılan m 2 lik alan için Ön Đzin alınmıştır.( Bkz: Ek- 2) 5.)Tesis/ işletmenin kurulacağı alanın özellikleri ( mevcut bitki örtüsü, topoğrafik yapı, Meteorolojik faktörler ( hakim rüzgar yönü, raporun hazırlayacağı dönemler itibariyle rüzgar hızı, sıcaklık değerleri ve bağıl nem değişimleri ), civardaki yapıların konum ve yükseklikleri, kat adetleri, yansıtıcı ve yutucu yüzeylerin bulunup bulunmadığı ve en yakın gürültüye duyarlı yapının uzaklık mesafesi. ), Tekirdag Đli, Merkez ilçesi, Barbaros Belediyesi kıyısında yer alan, Devletin Hüküm ve tasarrufu altında bulunan m 2 lik deniz alanı üzerinde yer almaktadır. Proje alanı ve çevresini gösterir topoğrafik harita Ek-7 de sunulmuştur Deniz dibi topoğrafyası ise : Đnceleme alanında genel eğim (karadan denize) % 3-8 civarındadır. 187

8 Konteyner Limanında yer alacak ünitelerin prefabrik şekilde yapılması planlanmakta olup, tek kattan oluşması planlanmaktadır. Proje alanının 2 km batısında ikincil konut alanları, 1 km güneyinde ise Deniz evleri bulunmaktadır. Proje alanı ve çevresini gösterir topoğrafik harita Ek-7 de sunulmuştur. Proje alanına en yakın birim 100 metre mesafedeki Balıkçı barınağıdır. Meteorolojik faktörler: Sıcaklık 40 yıllık rasatlara göre, Tekirdağ'da Ocak ayı sıcaklık ortalaması 4,4 C, Temmuz ayı sıcaklık ortalaması 23,3 C, yıllık sıcaklık ortalaması ise 13,8 C dır. Bu değerler, Tekirdağ il merkezi ve Đstanbul il sınırlarından başlayıp Şarköy'e kadar uzanan sahil şeridi için geçerlidir. Nem: Tekirdağ'da yıllık bağıl nem ortalaması %76'dir.Kış aylarında yükselen bağıl nem ortalaması, yaz aylarında azalır. Kasım, aralık ve ocak aylarında bağıl nem oranı % 80'in üzerindedir. Bu aylarda sıcaklığın düşük olması nedeniyle havanın su buharı taşıma kapasitesi az, doyma noktasına ulaşması kolaydır. Kış mevsiminde kıyıların bağıl nemi düşüktür. Bunun nedeni,iç kesimlere göre sıcaklığın daha yüksek olmasıdır. Yağışlar: Tekirdağ ilindeki yağış toplamı kış mevsiminde mm, ilkbaharda mm, yaz mevsiminde mm, ve sonbaharda mm, arasında değişmektedir. Yıllık ortalama yağışa gelince, ilin ortalarında yer alan çanaklaşmış bölgede mm, Koru Dağı, Tekir Dağı ve Istrancalarda mm civarında yağış vardır. Yağış değerlerindeki bu değişim yer şekilleri özelliğinin bir sonucudur. Tekirdağ il merkezinde merkezin de uzun yılllara ait yıllık yağış ortalaması 583,3 mm' dir. Yağışlarda aylara ve yıllara göre sapmalar görülür. Yağış miktarı aralık ayında en fazla (ort.86,2mm), ağustos ayında en azdır.(ort11,8 mm). Bu bilgiler Tekirdağ'da maksimum yağışı kış, minimum yağışı yaz mevsimine rastlayan Akdeniz yağış rejiminin hakim olduğunun göstergesidir. Karla örtülü günlere gelince, bazı yıllarda ( ) hiç görülmemiştir. Buna karşılık 1954 yılında 26 gün olarak saptanmıştır. Genellikle aralık ayında başlayıp mart sonunda biten karlı günler ortalaması, aralık 1,2, ocak 2,8 şubat 2,2 ve mart 0,8 olmak üzere yıllık 7,0 gündür. Tablo 1. Tekirdağ iline ait yılları arasındaki önemli meteorolojik veriler(anonymous, 1995) Aylar Ort. sıcaklık ( C) Yağış (mm) Rüzgar hızı (m/s) Nisbi nem(%) Güneşlenme süresi (h) Ocak Şubat Mart Nisan

9 Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık Yıllık N 2500 NW NE W 0 E SW SE SE Esme Hızlarına Göre Rüzgar Gülü 6.) Planlanan tesisin /Đşletmenin Kullanım sahası ( toplam alan, tesisin/ işletmenin işgal ettiği alan, sosyal ve idari yapıların alanı, yeşil alan ve boş alan ) ( m 2 veya km 2 ) Proje kapsamında yer alacak ünitelerin prefabrik şekilde yapılması planlanmakta olup, tek kattan oluşacaktır. Faaliyet yapılacak dolgu alanı m 2 lik deniz alanında gerçekleştirilecek olup karada herhangi bir ünitede yer almayacaktır. 7.) Planlanan tesis / işletmenin proses üniteleri ve sosyal amaçla kullanılan yerlerin yerleşim planları: Tesisin vaziyet planı Ek-13 te sunulmuştur 189

10 Tablo 2.Tesis Alanında Bulunacak Üniteler Mahal No Mahal Alan ( m 2 ) 1 Dolgu ve Rıhtım( *1000) 2 Giriş ve Đdare Binası 600 m 2 3 Konteyner Dolum 6000 m 2 Sahası 4 Liman Destek Ünitesi 3600 m 2 8.) Planlanan tesis/işletmenin üretim akım şeması ve gürültü kaynaklarının yerleri ( Kroki üzerinde gösterilmesi ) Proje kapsamında inşaat ve işletme sırasında herhangi bir üretim yapılmayacaktır. Gürültü Kaynaklarının yerleri vaziyet planı Ek-13 te sunulmuştur. 9.) Sağlık Koruma Bandı Mesafesi: Faaliyet sahasında yapılan çalışmalar neticesinde çevresinde ki bulunan yaşam alanları ve diğer çevresel unsurlar üzerinde olabilecek etkiler sağlık koruma bandından itibaren herhangi bir etki oluşturmayacak şekilde tesisin mevcut sınırlarından içeriye doğru bir mesafe bırakılacaktır. 10.) Çalışma periyodu hakkında bilgiler: ( toplam çalışma süresi, sürekli veya kesikli çalışma durumları, vardiya sayısı ) Yılda 12 ay, ayda 30 gün, günde 3 vardiya ve 24 saat çalışılacaktır. B. ĐNŞAAT AŞAMASI ĐÇĐN GÜRÜLTÜ DÜZEYLERĐNE ( EMĐSYON VE ĐMĐSYON) ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1.)Đnşaat faaliyetinin gerçekleştirileceği alan ( yeri ve büyüklüğü ) ve inşaat süresi, Proje alanı Tekirdağ-Barbaros yerleşmesine ait 1/1000 ölçekli Đmar planında Liman alanı içerisinde kalmaktadır. 1/1.000 ölçekli Đmar planı ve plan notları Ek-1 de sunulmuştur. Yılda 12 ay, ayda 30 gün, günde 3 vardiya ve 24 saat çalışılacaktır. 2.) Kullanılacak makine ve ekipmanların sayısı, Tablo3. Kullanılacak Makinelerin ve ekipmanların sayısı Makine Cinsi Adeti Paletli kepçe 3 Paletli Vinç 3 Damper 2 Kompresör 1 Dozer 1 Yükleyici 2 Beton karıştırıcı 2 190

11 Yüzer şahmerdan 1 Yüzer vinç 1 Kamyon 5 Kaynak makinesi 2 Servis botu 1 3. )Aynı anda çalışma durumları ve konumları Tesisin inşaat aşamasında 5 adet kamyon, 3 adet paletli vinç, 3 adet paletli kepçe, 2 adet kaynak makinası, 2 adet damper, 1 adet kompresör, 1 adet dozer, 1 adet yükleyici, 2 adet beton karıştırıcı, 1 adet yüzer şahmerdan, 1 adet yüzer vinç, kullanılacaktır. Đnşaat aşamasında çalışacak makine ve ekipmanlar hareketli olduklarından sabit konumları bulunmamaktadır. 4.) Her bir ekipmanın ses gücü düzeyi bilgileri ve bu bilgilerin temin edildiği referans kaynak Tablo 4. Kullanılacak Makinelerin Ses Gücü Düzeyleri ve ekipmanların sayısı Makine Cinsi Ses Gücü Düzeyi ( db ) Adeti Paletli kepçe Paletli Vinç Damper Kompresör Dozer Yükleyici Beton karıştırıcı Yüzer şahmerdan Yüzer vinç Kamyon 85 5 Kaynak : Mediterranean Shipping Company Kaynak Makinesi 85 2 Servis Botu 85 1 Kaynak : Mediterranean Shipping Company 5.) Şantiye Faaliyeti sonucu oluşabilecek toplam gürültü düzeyinin hesaplanması Kullanılacak olan bu ekipmanlardan kaynaklı olarak inşaat çalışmaları sırasında oluşacak toplam gürültü düzeyi; Eş değer gürültü düzeyi= Leq = (Toplam Ses Basıncı Düzeyi= Lpt) LWT = 10 Log Σ10 Lwi /10. 1 ( Formül 3 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ) Daha sonra aşağıdaki formül yardımıyla değişik uzaklıklardaki toplam gürültü seviyesi hesaplanabilir. LpT = LwT + 10 Log (Q/A)... 2 ( Formül 4 Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi ) 191

12 A = 4 π r2 Q= yönelme katsayısı (Yer düzeyindeki ses kaynağının yarı küresel dağılımı, Serbest alanlar için Q=1 ) r = Kaynaktan uzaklık (m) Lw= Ses gücü düzeyi Lp= Ses basınç düzeyi Đnşaat makinelerinin çalışma frekans aralığı Hz aralığında olduğundan her bir noktanın ses basıncı düzeyi yaklaşık gürültü düzeyine eşittir. Tablo 5. Mesafelere göre hesaplanmış maksimum toplam gürültüler Çevresel Gürültünün r (m) LpT (dba) Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği Madde 26. (L gündüz ) 10 92, , , , , , , , , ,36 75 dba 6.)Hesaplama sonucu elde edilen değerlerin ÇGDY Yönetmeliği Madde 26 ile karşılaştırılması( hangi mesafede sınır değerin sağlandığı, gürültüye duyarlı yapının bu mesafeyle bağlantısı ) Şantiye Alanı Đçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Faaliyet Türü ( yapım, yıkım ve onarım ) Lgündüz (dba ) Bina 70 Yol 75 Diğer Kaynaklar 70 Faaliyet alanında yapılacak inşaat çalışmalarından kaynaklanacak gürültüden etkilenecek en yakın yerleşim yeri 200 metre mesafede güney yönündeki Barbaros Đlköğretim okuludur. Grafikten de anlaşılacağı gibi Lgündüz ort =66,34 < Lgündüz =70 dba, 1 km yarı çaplı alanda ise Lgündüz ort =52,36 < Lgündüz =70 gibi düşük bir değerdir. C. ARKA PLAN GÜRÜLTÜ DÜZEYĐNE ĐLĐŞKĐN BĐLGĐLER 1.) Tesisin kurulacağı alandaki mevcut gürültü düzeyinin TS 9315 ve TS 9798 standartlarına göre, gürültüye duyarlı yapılar referans alınarak ; ( Tesisin kurulacağı alan gürültüye duyarlı yapılardan çok uzakta ve yanında herhangi bir tesis yoksa, bu durumda işletmeci ileride oluşabilecek şikayetleri önlemek adına alanda isterse 192

13 ölçüm yaptırabilir, onun dışında zorunlu değildir. Bu durum direk A kategorisi kapsamında değerlendirilir. ) 1.1. Mevcut gürültü düzeyinin belirlenmesi amacıyla ölçüm yapılacak noktalar, ( tesisin işletmeye geçtikten sonraki olası çevresel gürültü düzeyinin tespitinde hesaplama veya ölçüm noktaları ve değerleri referans alınarak belirlenmesi ) Projenin gerçekleştirileceği alanda mevcut gürültü düzeyinin L gündüz cinsinden tespiti amacı ile proje alanında kıyı kenar çizgilerinde mevcut gürültü seviyesinin tespiti için sahada belirlenen noktalarda ölçümler alınmıştır. Buna göre belirlenen alanlardaki ses basınç düzeyleri aşağıdaki tablodaki gibidir. Belirlenen noktalar için ölçülen arka plan gürültü seviyeleri ÖLÇÜM ALINAN Arkaplan (ÇGDY) NOKTA Gürültüsü (dba) Yönetmeliği Madde 30. (L gündüz ) 1 39,7 Kategori A 2 35,4 Kategori A 3 36,1 Kategori A Planlanan projenin kurulacağı alanın mevcut gürültü düzeyinin belirlenmesi amacıyla tespit edilen ölçüm noktaları, ölçüm noktaları arasındaki uzaklık, ölçüm yüksekliği, tüm ölçümlere ait kayıtlar, Noktalar Ölçüm Yüksekliği Ölçüm Noktaları Arası Mesafe Ölçüm noktaları proje alanı üzerine koordinatları ile birlikte işaretlenerek ekte sunulmuştur Ölçüm noktalarının seçilme gerekçesi, Planlanan projenin kurulacağı alanın mevcut gürültü düzeyinin belirlenmesi amacıyla tespit edilen ölçüm noktaları yerleşim yerlerine en yakın mesafeler dikkate alınarak seçilmiştir Ölçüm noktalarının proje alanına mesafeleri, Projenin gerçekleştirileceği alanda mevcut gürültü düzeyinin L gündüz cinsinden tespiti amacı ile proje alanında kıyı kenar çizgilerinde mevcut gürültü seviyesinin tespiti için sahada belirlenen noktalarda ölçümler alınmıştır Ölçüm noktaları arasındaki mesafe, Planlanan projenin kurulacağı alanın mevcut gürültü düzeyinin belirlenmesi amacıyla tespit edilen ölçüm noktaları, ölçüm noktaları arasındaki uzaklık, ölçüm yüksekliği, tüm ölçümlere ait kayıtlar, 193

14 Noktalar Ölçüm Yüksekliği Ölçüm Noktaları Arası Mesafe Ölçüm noktaları proje alanı üzerine koordinatları ile birlikte işaretlenerek ekte sunulmuştur Ölçüm yüksekliği Noktalar Ölçüm Yüksekliği Ölçüm Noktaları Arası Mesafe Ölçüm metodolojisi, 1. Ölçüm alanının ortasına bir mihenk taşı konulması. 2. Koordinat sisteminin merkezinin belirlenmesi. 3. Kıyıya paralel referans çizgisi üzerine metre aralıklarla ölçüm işaretleri yerleştirilmesi. 4. Ölçüm işaretleri yerleştirilen noktalarda Deltaohm 2010 model gürültü ölçüm cihazı ile mevcut gürültü düzeyi ölçümleri yapılmıştır Ölçümlerde kullanılan ölçüm cihazı hakkında bilgi ( cihaz seri no su, tipi, modeli ve üreticisi ) Ölçümlerde kullanılan gürültü ölçüm cihazı Deltaohm 2010 model gürültü ölçüm cihazıdır. Üretici firma Deltaohm dur. Teknik özellikleri; Standartlar: tip 1 IEC 61672, EIC ye uygun Ölçüm aralığı: dba Mikrofon: MK Ölçüm sıklığı,süresi ve tarihi ve ölçülen parametreler ve ölçüm sonuçları ( varsa ölçüm kayıtları ) Sahada tesis genel yerleşim vaziyet belirlenen noktalarda cihaz ile mevcut gürültü düzeyi ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler belirlenen ölçüm noktalarında tarihinde, belirlenen ölçüm noktalarında gündüz saatleri arasında yapılmıştır. Belirlenen noktalar için ölçülen arka plan gürültü seviyeleri ÖLÇÜM ALINAN Arkaplan (ÇGDY) NOKTA Gürültüsü (dba) Yönetmeliği Madde 30. (L gündüz ) 1 39,7 Kategori A 2 35,4 Kategori A 3 36,1 Kategori A 194

15 1.9 Kalibrasyon metodu, kalibrasyon seviyeleri, ölçüm cihazının kalibrasyon sertifikası, Ölçümlerde, çevresel gürültü ölçüm setidir. Ölçümlerde kullanılan cihazın kalibrasyonu, ölçümden önce cihaz içinde bulunan dâhili kalibratör ile gerçekleştirilmiştir. Ölçüm cihazlarına ilişkin Kalibrasyon sertifikaları ekte sunulmuştur Ölçüm yapan kişi/kurum/kuruluş ( adı,varsa ölçüm yeterlilik belgesi veya eğitime katılım belgesi ) Ak-tel mühendislik (Çevre Gürültüsüne Đlişkin Şikayetlerin Değerlendirilmesi, Ölçümü, Denetimi ve izlenmesine Đlişkin Eğitim Sertifikaları de sunulmuştur.) Ölçülen arka plan gürültü düzeyinin ÇGDY Yönetmeliğinin 30 ve 31 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilmesi ve irdelenmesi. Planlanan proje alanında elde edilen ölçüm sonuçları Lgündüz<55 dba olduğundan mevcut yerleşim alanları ÇGDY Yönetmeliği nin 30. Maddesine göre Kategori A kapsamında değerlendirilmiş olup ÇGDY Yönetmeliği Madde 30 (a) gereği planlama kararları ve tesis kurma izni verilirken çevresel gürültü faktörü öncelikli değildir. D. ĐŞLETME SAFHASINDA OLUŞABĐLECEK GÜRÜLTÜ/TĐTREŞĐM DÜZEYĐ HAKKINDA BĐLGĐ: 1.)Tesis/işletme içinde yer alan gürültü kaynaklarının yerleri, varsa ses bilgileri ve ses karakteri, Tesis işletme aşamasında gürültü kaynağı olarak, proje sahasında çalışacak makine ekipmanlar sayılabilir. Çalışacak tüm makine ve ekipmanların ses gücü düzeylerinde yola çıkarak, saha ve çevresinde oluşturacakları gürültü düzeyleri aşağıda hesaplanmıştır. 2.)Tesisin tam kapasitede çalışma durumuna bağlı olarak gürültü kaynaklarının ses gücü düzeyleri hakkında bilgi ( varsa yapımcı firma tarafından gürültü kaynak üreticilerinin taahhüt ettiği ses gücü düzeyi bilgileri, bu bilgilerin olmaması halinde benzer bir tesisin ölçülmüş ses basıncı düzeyleri ) Tesisin tam kapasite çalışması halinde 24 saat lik bir çalışma söz konusu olacaktır. Tam kapasite çalışma halinde tüm gürültü kaynakları beraber ve farklı noktalarda çalışmış olacaktır. Tablo 6. Đşletme Aşamasında Karada Kullanılacak Đş Ekipmanları ve Ses Gücü Düzeyleri Đş makinesi Ses gücü düzeyi (db) Yükleyici 115 Kule vinç 105 Kamyon 85 Tablo 7. Đşletme Aşamasında Denizde Kullanılacak Ulaşım araçları ve Ses Gücü Düzeyleri Ulaşım Araçları Ses gücü düzeyi (db) Servis Botu

16 Gemi ) Tesisin çalışma periyotlarına ve çalışma koşullarına bağlı olarak proses ünitesinde yer alacak gürültü kaynaklarına ilişkin aşağıda yer alan bilgilerden birine göre mesafe ve/ veya atmosferik yutuş faktörlerinin de göz önüne alınarak toplam gürültü düzeyinin hesaplanması 3.1. Prosesi kuran firma tarafından her bir gürültü kaynağının ses gücü düzeyi hakkında taahhüt edilen değerlerden hareketle mesafe ve atmosferik yutumda göz önünde bulundurularak toplam ses basıncı düzeyinin hesaplanması; Tesisin işletme aşamasında karada 5 adet kamyon, 3 adet kule vinç, 1 adet yükleyici, deniz alanında ise 1 adet servis botu ve limana günde 2 adet geminin yanaşması beklenmektedir. Đşletme aşaması için hesaplanan eşdeğer gürültü seviyesinin belirlenmesi için gerekli olan araçların dış gürültü seviyeleri ile ilgili olarak; Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca hazırlanan (22/01/2003, RG 25001) Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu Đle Đlgili Yönetmelik (2006 yılı için önerilen ses gücü düzeyleri) esas alınmıştır. Tablo-8 : Đşletme Aşamasında Karada Kullanılacak Đş Ekipmanları ve Ses Gücü Düzeyleri Đş makinesi Ses gücü düzeyi (db) Yükleyici 115 Kule vinç 105 Kamyon 85 Đşletme aşamasında deniz alanı için hesaplanan eşdeğer gürültü seviyesinin belirlenmesi için gerekli olan araçların dış gürültü seviyeleri ile ilgili olarak; üretici firma Mediterranean Shipping Company tarafından taahhüt edilen ses gücü düzeyleri esas alınmıştır. Tablo 10. Đşletme Aşamasında Denizde Kullanılacak Ulaşım araçları ve Ses Gücü Düzeyleri Ulaşım Araçları Ses gücü düzeyi (db) Servis Botu 85 Gemi 100 Tablo- 11 : Đşletme AşamasındaTesiste Kullanılacak tüm Đş Ekipmanları ve Ses Gücü Düzeyleri Đş makinesi Ses gücü düzeyi (db) Yükleyici 115 Kule vinç 105 Kamyon 85 Servis Botu 85 Gemi 100 Eş değer gürültü düzeyi= Leq = (Toplam Ses Basıncı Düzeyi= Lpt) LWT = 10 Log Σ10 Lwi / Daha sonra aşağıdaki formül yardımıyla değişik uzaklıklardaki toplam gürültü seviyesi hesaplanabilir. 196

17 LpT = LwT + 10 Log (Q/A) 2 A = 4 π r2 Q= yönelme katsayısı (Yer düzeyindeki ses kaynağının yarı küresel dağılımı, Serbest alanlar için Q=1 ) r = Kaynaktan uzaklık (m) Lw= Ses gücü düzeyi Lp= Ses basınç düzeyi r (m) Lpt (dba) Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi (ÇGDY) Yönetmeliği Madde 24. (L gündüz ) ( L gece ) 10 79, , , , , , , , , ,03 Gece için 55 ve Gündüz için 65 dba Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği Madde 24 de yer alan Deniz, göl veya başka su yolları ulaşım araçlarının çevresel gürültü düzeyi en yakın sahil şeridinde, bu Yönetmeliğin 20 nci maddesinin (a) bendi çerçevesinde yapılan değerlendirme sonuçlarına göre L gündüz 65 dba ve L gece 55 dba sınır değerlerini aşamaz. Tablo dikkate alındığında işletmenin tam kapasite ve tüm ekipmanların beraber çalışması durumunda oluşacak gürültü sınır değerleri 200 m mesafede hem gece hem gündüz değerlerini ( Madde 24 ) sağlamaktadır. 4.) Elde edilen sonuçların ÇGDY Yönetmeliği 30 ve 31 inci maddeler göz önünde bulundurularak Madde, 25 çerçevesinde değerlendirilmesi: Planlanan proje alanında elde edilen ölçüm sonuçları Lgündüz<55 dba olduğundan mevcut yerleşim alanları ÇGDY Yönetmeliği nin 30. Maddesine göre Kategori A kapsamında değerlendirilmiş olup ÇGDY Yönetmeliği Madde 30 (a) gereği planlama kararları ve tesis kurma izni verilirken çevresel gürültü faktörü öncelikli değildir. 5.) Çevresel titreşimle ilgili Bakanlıkça önerilen bir yöntem bulunmamakla birlikte çevresel titreşim düzeyinin tespit edilmesi amacıyla hesaplamaya yönelik bir değerlendirme yapılabilmesi için elde edilen sonuçların frekansa bağlı olarak titreşim hızı içeriğinde olması gerekir. Bulunan değerin Yönetmelikle 197

18 karşılaştırılması veya işletmeye geçtikten sonra çevresel titreşimle ilgili yönetmelikte getirilen değerlendirme için ölçümlerin yapılacağının taahhüt edilmesi Proje kapsamında inşaat ve işletme sırasında herhangi bir üretim yapılmayacaktır. Faaliyet konteyner limanı olup, proje kapsamında konteyner taşımacılığı gerçekleştirilecektir. Projenin işletmeye geçtikten sonra çevresel titreşimle ilgili Yönetmelikte getirilen değerlendirme için faaliyet sahibi tarafından ölçümler yapılacaktır. 6. ) ÇGDY Yönetmeliği Ek-IV istenen bilgilerden ; aşağıdaki bilgileri içeren gürültü haritasının hazırlanması : 5.1. Tesis yerleşim planı üzerinde arka plan ve işletme aşamasına ait çevresel gürültü düzeylerinin gösterilmesi Projenin gerçekleştirileceği alanda mevcut gürültü düzeyinin L gündüz cinsinden tespiti amacı ile proje alanında kıyı kenar çizgilerinde mevcut gürültü seviyesinin tespiti için sahada belirlenen noktalarda ölçümler alınmıştır. ( Bkz Ek-13 ) 5.2. Gürültü düzeylerinin gibi 5 dba lık aralıklarla konturlarla gösterilmesi r (m) Lpt (dba) 10 79, , , , , , , , , , Sınır değerlerinin aşıldığı noktalarda ve her bir 5 dba lık aralıklarda çevresel gürültüye maruz kalan konut, hastane vb. gibi gürültüye duyarlı yapıların yerleri, sayısı ile kişi sayısının belirtilmesi. Proje alanı ve etki alanı içerisinde mevcut herhangi bir askeri alan, hastane, tahsis edilmiş bir alan mevcut değildir, fakat faaliyet alanının yaklaşık 200 m güneyinde bulunan Barbaros Đlköğretim okulu bulunmaktadır. Faaliyetten Barbaros Đlköğretim okulunun gürültüden etkilenmesi söz konusu değildir. Tabloda da görüldüğü üzere 200 metre de sınır değerler sağlanmaktadır. 198

19 E. KONTROL TEDBĐRLERĐ HAKKINDA BĐLGĐ 1.)Đnşaat aşamasında ve işletme aşaması için hesaplanan çevresel gürültü düzeyinin ÇGDY Yönetmeliğinde verilen sınır değerleri aşması durumunda alınacak kontrol tedbirlerinin teknik içeriği, kaynakta, alıcıda ve çevrede ISO , ISO , ISO , ISO , ISO , TSEN , TSEN , TSEN standartları da göz önünde bulundurularak alınması gereken kontrol tedbirleri, Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda azalma faktörleri göz önüne alındığında elde edilen sonuçlar ÇGDY Yönetmeliği Madde 26 kapsamında değerlendirildiğinde, Şantiye alanından oluşan gürültü düzeyinin yerleşim yeri üzerinde olumsuz bir etki gözlenmeyecektir. Yukarıda belirtilen hususlar çerçevesinde yapılan hesaplama sonucunda de elde edilen sonuçlar ÇGDY Yönetmeliği Madde 26 kapsamında değerlendirildiğinde Şantiye alanından ilk 100 m uzaklıkta sınır değerin (75 dba) sağlandığı gözlenmektedir. Yapılan hesaplamalar sonucunda oluşan gürültü düzeyi sınır değerlerin altında kaldığından ek bir önlem alınmasına gerek yoktur. 2.) Bu tedbirlerin uygulamaya geçiş tarihi ve süresi, Đnşaat aşamasına geçilmesine müteakip tüm tedbirler alınacaktır ve faaliyet süresince ilgili mevzuat çerçevesinde tüm tedbirler uygulanacaktır. 3.)Çevresel titreşim ve yapılarda oluşacak hasarlarla ilgili sınır değerlerin aşılması halinde alınacak teknik tedbirlerin içeriği, Proje kapsamında inşaat ve işletme sırasında herhangi bir üretim yapılmayacaktır. Tesis deniz alanı üzerinde yer alacak olup, tesiste konteyner taşımacılığı gerçekleşeceğinden, yakınlardaki yapılar üzerinde herhangi bir olumsuz durum oluşmayacaktır. 4.) Kurulması planlanan tesisin işletmeye geçmesini müteakip gürültü ve titreşim ölçümlerinin yapıldıktan sonra kontrol tedbirlerinin uygulamaya konulmasının işletmeci tarafından taahhüt edilmesi gerekmektedir. Projenin işletmeye geçtikten sonra çevresel titreşimle ilgili Yönetmelikte getirilen değerlendirme için faaliyet sahibi tarafından ölçümler yapılacaktır. Mevcut gürültü düzeyi kullanılacak ekipmanlardan kaynaklı olup, işletme bu araç sayı cinslerinin dışında herhangi bir araç çalıştırılması durumunda gerekli gürültü seviyesi ölçümleri yapılarak, sınır değerlerin üzerinde bir değerle karşılaşılması durumunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli tedbirler alınacaktır 199

20 200

21 201

22 202

23 203

24 204

25 205

26 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 206

27 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 207

28 ASYA PORT LĐMAN ĐŞLETMELERĐ TĐC.LTD.ŞTĐ. 208

29 209

30 210

31 211

32 Notlar ve Kaynaklar Akman Y., Türkiye Orman Vejetasyonu, 1998 Atalay Đ., Türkiye Vejetasyon Coğrafyası, Ege Üniversitesi Basımevi, 1994 D.Đ.E., 1998, Ekonomik ve Sosyal Göstergeler, Ankara. Davis,P.H., , Flora of TurkeyandEastAegeanIslands, V.1-10,UniPress, Edinbourgh. Demiriz H., Türkiye Flora ve Vejetasyon Bibliyografyası Türkiye Bilimsel ve Teknik araştırma Kurumu, 1993 Demirsoy A., Yaşamın Temel Kuralları (Entamoloji) Cilt II kısım II Demirsoy A., 1996 Türkiye Omurgalıları, Sürüngenler,Amfibiler,Memeliler Meteksan, Ekim, T., Koyuncu, M., Erik, S., Đlalan, R., 1989, Türkiye nin Tehlike Altındaki Nadir ve Endemik Bitki Türleri, Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Yayını, Ankara. Đl Çevre Müdürlüğü, Tekirdağ Tekirdağ, 2000 Đli Çevre Durum Raporu, Đl Çevre MüdürlüğüYayınları, Kiziroğlu, Đ., 1989, Türkiye Kuşları, Orman Gen. Müd., Ankara Orman Bakanlığı Milli Parklar ve Av-Yaban Hayatı Genel Müdürlüğü Av Dönemi Merkez Av Komisyon Kararı Seçmen, Ö., Gemici, Y., Görk, G., Bekat, L. ve Leblebici, E., 1995, Tohumlu Bitkiler Sistematiği, Ege Üni.-Fen Fak. Kitaplar Serisi No. 116, Đzmir Şengül, Prof.Dr. Füsun, Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması, DEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Basım Ünitesi, Đzmir, 1991 Toprak, Yrd.Doç.Dr. Hikmet, Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları, DEÜ, Mühendislik Fakültesi Basım Ünitesi, Đzmir, 1997 Yeğen, Doç.Dr.Oktay, 1984, Yabancı Otlar ve Mücadelesi,A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları No:906, Ankara Uzm.Bio.Zinnet OĞUZ*, Dr.E.Didem EVCĐ** Mustafa ÖZDEMĐR* DENĐZ VE KIYI KĐRLĐLĐĞĐ AVRUPA BĐRLĐĞĐ UYUM ÇALIŞMALARI Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Bölümü Hidrolik Laboratuarı Nolu Raporu Đstanbul Teknik Üniversitesi Đnşaat Fakültesi Hidrolik Laboratuarı No.lu Rapor Thoresen, C.A. Port Designer s Handbook: Recommendations and Guidelines, Thomas Telford, Cornwall, UK,

33 SeaWorks-PORTRAY Manual, HR Walingford, UK, Mevzuat, Yönetmelik, Tebliğ ve Uluslararası Sözleşmeler 4857 Sayılı Đş Kanunu. BERN SÖZLEŞMESĐ (Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats), , Appendices to the Convention. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Đşçi Sağlığı ve Đş Güvenliği Tüzüğü, tarih ve sayılı Resmi Gazete Çevre Bakanlığı Genelgeleri : tarih ve sayılı Genelge ve tarih ve sayılı Genelge (petrol ürünü atık yağlarla ilgili), Ankara. Gürültü ve Kontrol Yönetmeliği, 1986, Resmi Gazete ( /19308), Ankara. Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği, 1986, Resmi Gazete ( /19269), Ankara. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, , Resmi Gazete ( /20814, /20834, /21150, /22099), Ankara. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması hakkında Yönetmelik, /23790 sayılı Resmi Gazete. Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Đlişkin Yönetmelik, /23464 sayılı Resmi Gazete. Lağım Mecrası Đnşası Mümkün Olmayan Yerlerde Yapılacak Çukurlara Ait Yönetmelik, 1971, Resmi Gazete ( /13783), Ankara. RED DATA BOOK, Endemik ve Endemik Olmayan Bitkilerin Tehlike Kategorileri. Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği Đdari Usuller Tebliği, 1989, Resmi Gazete ( /20106), Ankara Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği, tarih ve sayılı Resmi Gazete T.C. Çevre Bakanlığı - Araştırma ve Planlama Koordinasyon Kurulu Başkanlığı - Çevre Bakanlığı Mevzuatı,1995, Cilt I, II, III, Ankara. Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 21 Ocak 2004 tarih ve sayılı Resmi Gazete Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği, (14 Mart 2005 tarih, sayılı Resmi Gazete) Ambalaj ve Ambalaj atıklarının kontrol Yönetmeliği, TC Resmi Gazete No: ve Endüstriyel Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği ( gün ve sayılı Resmi Gazete ) Hafriyat Toprağı, Đnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği, Resmi Gazete ( /25406). 213

34 YETERLĐLĐK BELGESĐ TEBLĐĞĐ KAPSAMINDA ÇALIŞTIRILMASI TAAHHÜT EDĐLEN PERSONEL TABLOSU Proje Sahibi Projenin Mevkii Projenin Adı : Asya Port Liman Đşletmeleri Tic. Ltd. Şti. : Tekirdağ Đli, Merkez Đlçesi, Barbaros Belediyesi : Konteyner Limanı ( Dolgu Alanı ve Rıhtım) Raporun Sunulduğu Tarih : Yeterlilik Belge No :47 Tebliğin Đlgili Maddesi Kapsamında Çalıştırılacak Personel Çevre Mühendisi (5-a) Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri Mezunu personel Adı Soyadı Zülküf AFET Ebru KAYIR Mesleği Çevre Mühendisi Ziraat Mühendisi Sorumlu Olduğu Bölüm Sayfa, bölüm, ekler vb. Bölüm ; 3.1,3.7,4.1,4.2,4.3, 4.4,4.5,4.6,4.7,4.14 Ek-15, Ek-16, Ek-17 Bölüm 1.5.1, 1.5.2,4.1 Bölüm: 3.3,3.4,3.5, 4.8,4.12 Ek-5, Ek-12, Ek-18 Đmzası Lale Demiral Jeoloji Mühendisi Bölüm ; 3.1,3.7,4.1,4.2,4.3, 4.4,4.5,4.6,4.7,4.14 Ek-15, Ek-16, Ek-17 Makbule Đnce YILMAZ Biyolog Bölüm 2.3,3.2,3.8,3.9,4.9, 4.10 Ek-6, Ek-9, Ek-11 Rapor Koordinatörü (5-c) Mustafa TEL Çevre Mühendisi Raporun tamamı 214

35 215

36 216

37 ÖZGEÇMĐŞ TC KĐMLĐK NO ADI VE SOYADI BABA ADI MUSTAFA TEL AHMET DOĞUM YERĐ VE YILI ELAZIĞ /1975 MESLEĞĐ YABANCI DĐLĐ MEZUN OLDUĞU OKUL VE BÖLÜMÜ ĐŞ/EV ADRESĐ TELEFONU GÖREV YAPTIĞI KURUM/KURULUŞLAR KISA ÖZGEÇMĐŞ ÇEVRE MÜHENDĐSĐ Đngilizce FIRAT ÜNĐVERSĐTESĐ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Lisans Hoşdere Cad. Reşat Nuri Sok.No:6/19 Y.Ayrancı7Ankara Tel: ÜN TEL Ltd.Şti Tokat Merkez Atıksu Arıtım Tesisi Çevre Bakanlığı Mad. Đnş. Tur. Ltd.Şti Denizli Yeni Mezbahanesi Atıksu Arıtım Tesisi Caner Đnş.San. ve Tic. Ltd.Şti. Ak-Tel Müh. Ltd.Şti. Elazığ 1975 doğumlu 1996 Haziran Fırat Ünv. Çevre Müh. Bölümü 2001Ekim AK-TEL Ltd.Şti.- Devam Oda Sicil No: RAPORA KATKISI 217

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU

T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU T.C. SELÇUK ÜNĐVERSĐTESĐ MÜH.MĐM. FAKÜLTESĐ ÇEVRE MÜHENDĐSLĐĞĐ BÖLÜMÜ ÇED DERSĐ YIL ĐÇĐ SUNUMU 051201004 Eda Altınay 051201025 Ahmet Cihat Kahraman 061201015 Hasan Ege KARS KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA SAHASI

Detaylı

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU P R O J E S A H İ B İ ŞERİFALİ MAHALLESİ, EDEP SOKAK, NO: 58, YUKARI DUDULLU-ÜMRANİYE/İSTANBUL Tel: 0216 540 94 90 Faks: 0216 365 32 11 P R O J E A D I MAHAL PALAS TERMAL RESORT&SPA OTEL PROJESİ ÇEVRESEL

Detaylı

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

A. GENEL BĠLGĠLER. T.C. ÇEVRE VE ORMAN BAKANLIĞI Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ÇEVRE KANUNUNCA ALINMASI GEREKEN ĠZĠN VE LĠSANSLAR HAKKINDA YÖNETMELĠK ĠN EK-1 VE EK-2 SĠNDE YER ALMAYAN TESĠSLER ĠÇĠN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ SEVĠYESĠ 1 1) Tesis/işletmenin ticari unvanı, 2) Tesis/işletmenin

Detaylı

PROJE TANITIM DOSYASI

PROJE TANITIM DOSYASI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE TİC. A.Ş. AKSARAY İLİ, AKSARAY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 220 ADA, 1 NOLU PARSEL PTD Nihai PTD ANKARA NİSAN 2011 PROJE SAHİBİNİN ADI TARFAŞ TARIMSAL FAAL. ÜRET. SAN. VE

Detaylı

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ

BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI AMASRA LİMANI YOLCU İSKELESİ VE KÜÇÜK TEKNE YANAŞMA YERİ ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME (ÇED) RAPORU BARTIN İLİ, AMASRA İLÇESİ MGS PROJE MÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK TİCARET LTD.ŞTİ. ÇEED

Detaylı

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi

Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi EnerjiSA Enerji Üretim A.Ş. Sabancı Center Kule 2, Kat 5 34330 4. Levent/ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 Kavşak Bendi Hidroelektrik Santralı Kapasite Artışı Projesi ÇEVRESEL ETKĐ DEĞERLENDĐRME

Detaylı

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU

GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE TURİZM SAN. VE TİC. A.Ş. SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ ÇED RAPORU GÜRSÜT BESİCİLİK GIDA İNŞAAT NAKLİYE SÜT ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ TESİSİ KAPASİTE ARTIŞI (500 TON/GÜN) PROJESİ İZMİR İLİ, TİRE İLÇESİ, TİRE ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ, 1296 ADA, 13 PARSEL ATILIM ÇEVRE DANIŞMANLIK,

Detaylı

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ YENİCE BARAJI, SULAMA VE İÇMESUYU PROJESİ (MALZEME OCAKLARI, BETON SANTRALİ, KIRMA ELEME YIKAMATESİSİ DAHİL) YOZGAT İLİ, MERKEZ İLÇESİ, TEKKE YENİCESİ

Detaylı

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi

Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi ve Beton Santralı Projesi DSİ 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ İstasyon Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Sokak No:1- EDİRNE Tel : (284) 214 81 85 Faks : (284) 225 31 94 Korucuköy Sulama Barajı, Sulama Kanalları, Malzeme Ocakları, Kırma-Eleme Tesisi

Detaylı

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU

ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU CİNER GRUBU SİLOPİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. ŞIRNAK-SİLOPİ TERMİK SANTRALI, SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN ASFALTİT SAHASI VE KİREÇTAŞI SAHALARI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ ÇED RAPORU ŞIRNAK İLİ, SİLOPİ İLÇESİ GÖRÜMLÜ-ÇALIŞKAN

Detaylı

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ

SAMSUN DOĞAL GAZ KOMBİNE ÇEVRİM SANTRALI PROJESİ BORASCO ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Süleyman Seba Cad. No. 17 34357 Beşiktaş - İSTANBUL / TÜRKİYE Tel: +90 (212) 261 48 00 (pbx) Faks: +90 (212) 261 48 50 SAMSUN İLİ, TERME İLÇESİ SAMSUN DOĞAL

Detaylı

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU

ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU EGEMER ELEKTRĠK ÜRETĠM A.ġ. ERZĠN DOĞAL GAZ KOMBĠNE ÇEVRĠM SANTRALĠ PROJESĠ ÇEVRESEL ETKĠ DEĞERLENDĠRMESĠ NĠHAĠ RAPORU HATAY ĠLĠ, ERZĠN ĠLÇESĠ, AġAĞI BURNAZ MEVKĠ ARMADA EĞĠTĠM VE BELGELENDĠRME DANIġMANLIK

Detaylı

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük

ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük ÇEVRE YASASI (18/2012 Sayılı Yasa) Madde 59 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Çevre Yasası nın 59 uncu maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü

Detaylı

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ

KATI ATIK BERTARAF TESİSİ GİRESUN İLİ KATI-SIVI ATIK VE İÇME SULARI BİRLİĞİ KATI ATIK BERTARAF TESİSİ ÇED RAPORU GİRESUN İLİ - GÖRELE İLÇESİ ÇAVUŞLU TAŞ OCAK MEVKİİ RAPORU HAZIRLAYAN: M İ M K O MÜHENDİSLİK, İMALAT, MÜŞAVİRLİK,

Detaylı

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t )

TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) TOSYALI ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİM TOSYALI İSKENDERUN TERMİK SANTRALİ ENTEGRE PROJESİ (Endüstriyel Atık Depolama Alanı Dâhil Santralin Kurulu Gücü 1200 MW e /3012 MW t ) ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ RAPORU

Detaylı

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ

IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ IV. GRUP MADEN (KROM) OCAĞI AÇIK VE YERALTI İŞLETMESİ KAPASİTE ARTIRIMI VE ALAN GENİŞLEMESİ DENİZLİ İLİ, BEYAĞAÇ İLÇESİ YUMAKLI YAYLASI, ÇUKURÇAM MEVKİİ VE MUĞLA İLİ, MERKEZ İLÇESİ KARACAÖREN KÖYÜ YASSIKIR

Detaylı

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL

Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Eriç Barajı ve HES 613.000.000 TL Proje Sahibinin Adı : Adresi : Eriç Enerji Üretim ve Ticaret A.Ş. Bulgurlu Caddesi No : 60 Küçükçamlıca / İstanbul Telefon Numarası : 0216 325 73 30 Faks Numarası : 0216 339 91 77 Projenin Adı : Proje

Detaylı

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu

154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu TEİAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. 154 kv Olur Havza-Ayvalı HES Enerji İletim Hattı ÇED Raporu ERZURUM İLİ, OLTU VE OLUR İLÇELERİ, ARTVİN İLİ YUSUFELİ İLÇESİ ANKARA - TEMMUZ 2013 PROJE SAHİBİNİN ADI ADRESİ

Detaylı

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU

BEYPAZARI BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ PROJESİ ÇED RAPORU Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Beypazarı Belediyesi Kurtuluş Mah. İrfan Gümüşel Cad. No: 20/68 06730 Beypazarı / Ankara Tel: (312) 762 2510 Fax: (312) 763 1358 Public Disclosure

Detaylı

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 Çevre ve Orman Bakanlığından: BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ

TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE ARTIRIMI PROJESĐ Sabancı Center Kule 2 Kat:1 34330 4 Levent / ĐSTANBUL Tel : (212) 385 8825 Faks : (212) 385 8839 TUFANBEYLĐ TERMĐK SANTRALI, TERMĐK SANTRALA YAKIT SAĞLAYAN MADEN SAHALARI VE KĐREÇTAŞI SAHALARI KAPASĐTE

Detaylı

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ

ATIK ÇAMURU TERMAL KURUTMA VE YAKMA TESİSİ 1- PROJENİN ÖZELLİKLERİ a) Projenin İş Akış Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Çalışacak Personel Sayısı. Proje; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi GASKİ Genel Müdürlüğü nün bünyesinde bulunan

Detaylı

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete YÖNETMELİK ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 4 Haziran 2010 CUMA Çevre ve Orman Bakanlığından: Resmî Gazete YÖNETMELİK Sayı : 27601 ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YÖNETĠMĠ YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ

BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ BÖLÜM VI. YUKARIDA VERİLEN BAŞLIKLARA GÖRE TEMİN EDİLEN BİLGİLERİN TEKNİK OLMAYAN BİR ÖZETİ VI.1 Giriş Kentlerin

Detaylı

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TUZLUCA BARAJI VE HES PROJESİ (KIRMA ELEME YIKAMA TESİSİ, BETON SANTRALİ VE MALZEME OCAKLARI DAHİL) KARS İLİ, DİGOR İLÇESİ, VE IĞDIR İLİ, TUZLUCA İLÇESİ, ARAS NEHRİ ÜZERİ KASIM - 2013

Detaylı

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu

Adana Entegre Sağlık Kampüsü Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Raporu Nihai Taslak ÇSED Raporu Haziran 2014 ADN PPP SAĞLIK YATIRIM A.Ş. Bu doküman, için İngilizce olarak hazırlanmış olan Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirmesi

Detaylı

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları,

b. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları, ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİ R. G. Tarihi : 27.06.1997 R. G. Sayısı : 23028 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; gerçek ve tüzel kişilerin

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352) 222 4696 KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ ÇED

Detaylı

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ

KAYSERĐ BÜYÜKŞEHĐR BELEDĐYESĐ KATI ATIK DÜZENLĐ DEPOLAMA TESĐSĐ PROJESĐ Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Kayseri Büyükşehir Belediyesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı No: 15 Kocasinan / KAYSERĐ Tel: (352) 222 8960 - Faks: (352)

Detaylı