STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STK Ağları İş Başında. Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi"

Transkript

1 STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi

2 STK Ağları İş Başında Güneydoğu Avrupa Çevre STK ları Arasında Elektronik Ağ Oluşturma ve İşbirliği Konularında Durum ve İhtiyaç Analizi Editörler: Gabor Heves ve Stefanie Lang, REC tarafından İngilizce olarak hazırlanmış ve REC Türkiye tarafından Türkçeye çevirilmiştir. İngilizce basım: 2002, Szentendre - Macaristan Türkçe basım: 2008, Ankara - Türkiye

3 REC Türkiye Hakkında REC Türkiye, siyasî görüşlerden ve çıkar gruplarından bağımsız, kâr amacı gütmeyen, uluslararası bir kuruluş olan Orta ve Doğu Avrupa için Bölgesel Çevre Merkezi nin (REC) Türkiye deki ofisidir. REC Türkiye nin genel amacı, Türkiye nin çevre konusunda hukuki, kurumsal, teknik ve yatırım alanlarına yönelik kapasitesini güçlendirmek, böylelikle de AB çevre müktesebatının etkili bir şekilde uygulanması sürecini hızlandırmaktır. REC Türkiye, bu hedefe ulaşabilmek için,farklı finansal kaynaklar aracılığı ile yürütmekte olduğu çalışmalar çerçevesinde, hükümetler, sivil toplum kuruluşları (STK lar), özel sektör ve diğer çevresel paydaşlar arasında işbirliğini, bilgi paylaşımını ve çevresel karar alma süreçlerine halkın katılımını desteklemektedir. Bu yayının bütün hakları saklıdır. 2002, Bölgesel Çevre Merkezi - REC 2008, Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye Bu yayının hiçbir kısmı herhangi bir formda izin alınmadan satılamaz yada satılmak için çoğaltılamaz. Bu yayının içeriği, Bölgesel Çevre Merkezi tarafından ReREP programı kapsamında Norveç Dış İşleri Bakanlığı finansmanıyla hazırlanmıştır. Yayının Türkçe basımı yararlanıcısının Avrupa Birliği Genel Sekreterliği ve sözleşme biriminin Merkezi Finans ve İhale Birimi olduğu Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi: STK Hibe Programı - A5 Çevre Bileşeni projesi kapsamında REC Türkiye tarafından Avrupa Komisyonu nun mali desteği ile gerçekleştirilmiştir. Ancak, yayının içeriği hiçbir şeklide Avrupa Komisyonu nun, Norveç Dış İşleri Bakanlığı nın ve REC Türkiye'nin resmi görüşlerini yansıtıyor olarak algılanmamalıdır. ISBN: Yayımcı: Bölgesel Çevre Merkezi REC Türkiye İlkbahar Mahallesi 571. Cadde 617. Sokak No: Yıldız, Ankara Tel: (90-312) Faks: (90-312) E-posta: Web sitesi: Yayım Koordinatörü Yeşim Aslıhan Çağlayan Türkçe ye Çeviren Gülsima Baykal SGB Yazı Danışmanlığı Türkçe Düzelti Gülçin Özsoy Grafik Tasarım ve Uygulama BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti., Basım Tuna Matbaaclık San. ve Tic. AŞ. Bahçekapı Mah., 50. Sok., No:7, Şaşmaz-Ankara, Baskı Tarihi Aralık S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A

4 İ Ç İ N D E K İ L E R Türkçe baskı için sunuş 4 Giriş 5 Önsöz 7 Yönetici özeti 8 Rapor hakkında 10 Yöntem 11 Bölgelere Genel Bakış 13 Genel durum 15 Mevcut ağ ve işbirliği 15 İhtiyaç analizi 17 Ağ oluşturmanın amaçları 18 Öngörülen yararlar 19 STK ların önerileri 21 Ülkeler ve Bölgeler 23 Arnavutluk 25 Bosna ve Hersek 31 Bulgaristan 34 Hırvatistan 41 Makedonya Cumhuriyeti 46 Romanya 50 Yugoslavya 54 Kosova 58 Türkiye 61 Ekler 67 EK 1. Görüşme yöntemi 69 EK 2.Görüşme anketi 71 EK 3. Teşekkür 77 EK 4. Internet bağlantıları 78 EK 5. Bibliyografi 79 EK 6. Kısaltmalar 80 EK 7. Notlar 81 STK Ağlarında Güncel Durum 83 Arka plan 85 Ülkeler 86 Arnavutluk 92 Bosna ve Hersek 96 Bulgaristan 98 Hırvatistan 100 Makedonya Cumhuriyeti 102 Romanya 104 Sırbistan-Karadağ 106 Kosova 108 S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A 3

5 S U N U Ş Türkçe Baskı için Sunuş Bu yayın REC'in Güneydoğu Avrupa'da gerçekleştirdiği bir çalışmanın Türkçe'ye çevirisidir. Yayında Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Yugoslavya/Sırbistan-Karadağ, ve Kosova'da faaliyet gösteren çevre STK'larına yönelik elektronik ağlar ile ilgili anket çalışmaları ve bu çalışmalarının sonuçları yeralıyor. Elektronik ağlar, tüm dünyada giderek yaygınlaşan ve güçlenen araçlardır. Bu ağların STK'lar arasındaki iletişim ve işbirliğini güçlendirdiği bilinen bir gerçektir. REC tarafından 2002 ve 2005 yıllarında gerçekleştirilen bu çalışmaya benzer bir çalışma 2008 yılında REC Türkiye tarafından Türkiye'de gerçekleştirildi. Düzenlenen iki çalıştayla, elektronik ağlar konusunda altyapıya sahip ve istekli STK'lar biraraya getirilerek, Türkiye'de bilgi ve belge paylaşımını kolaylaştıracak bir sistemin ilk adımları atıldı. Bu çalışmaya katılan STK temsilcileri, büyük özveri ve heyecanla, bir elektronik sistemin nasıl olması gerektiği, içeriği ve işleyiş biçimleriyle ilgili temel ilkeleri ortaya çıkardılar. Bu tohumlar, diğer STK'ların katkı ve katılımıyla umuyoruz filizlenecek ve meyve verecek. Bu çabaya, konuya ilgi duyan her kişi ve kurumu davet etmekten, REC Türkiye olarak bizler ve bu çalışmaya katılan STK'lar, büyük sevinç duyuyoruz. Umarız işbirliklerinin yeşerdiği bir STK ağı ortaya çıkar. Teşekkürler REC Türkiye Ekibi 4 S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A

6 Giriş

7

8 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R E K L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M Ö N S Ö Z Önsöz Yeni binyılın başlangıcı, Güneydoğu Avrupa daki çevreyle ilgili sivil toplum kuruluşları (STK lar) için yeni bir girişimin başlatılmasına damgasını vurmuştur: Güneydoğu Avrupa için Bölgesel Çevre Yeniden Yapılandırma Programı (REReP) içerisinde bir çevresel sivil toplum desteği planı. Çevreyle ilgili konularda halkın bilincini artırmak, toplumdaki çeşitli paydaşlar arasında diyaloğu geliştirmek ve çevreyle ilgili kararların verilmesinde kamunun katılımını kolaylaştırmak üzere, güçlendirilmiş bir çevresel STK hareketi beklenmektedir. Güneydoğu Avrupa (SEE) ülkelerinde yeni gelişmekte olan sivil toplumun önemli rolüne rağmen, günümüzde Güneydoğu Avrupa nın çevreyle ilgili STK camiası çok sayıda zorlukla karşı karşıyadır. Bu zorluklar, çalkantılı bir yakın geçmiş ve güçdurumda olan bir mali mirastan eğitimli personel eksikliğine ve günlük bilgi alışverişinin sınırlı kapsamına kadar uzanır. Güneydoğu Avrupa çevresel STKlarının çeşitliliği ve aynı zamanda problemlerinin de çeşitliliği düşünüldüğünde, aynı derecede esnek bir destek mekanizması belirlenmelidir. Başka bir yeni gelişmeyle birlikte ümit verici bir çözüm öne çıkmıştır: sosyal ağların oluşturulmaya başlanması ve onun ana aracı olan bilgisayar ağları. İnternet, çevreyle ilgili STK ların hiyerarşik olmayan yapısıyla uyumludur ve verimli bir şekilde günlük bilgi alışverişine imkan sağlayarak topluluğun oluşmasını kolaylaştırır. Verilecek desteğin odak noktasını bulduktan sonra, ikinci bir zorluğun üstesinden gelmek gerekmiştir: Kalıcı sonuçları olan bir proje nasıl tasarlanmalıdır ve en önemli öncelikler en verimli şekilde nasıl ele alınmalıdır. Bunları ve birkaç diğer hedefi yerine getirmek üzere, bilgisayar ağları yöntemi ve STK camiası seçilmiştir. Her ikisinin de hiyerarşik olmayan ve şeffaf iletişimi tercih ettikleri düşünülmektedir. Temel ilkeleri ve projenin esas odak noktasını belirledikten sonra, STK larla birlikte yakın bir işbirliği yapılarak özel görevler tasarlanmıştır. Her bir SEE ülkesi veya bölgesi, proje izleme komitesinde çalışmak üzere kendi STK temsilcisini görevlendirmiştir. Bu karar verme organı, projenin stratejik yönünü göstermek üzere kılavuzluk etmiş, uygulamasını denetlemiş ve faaliyetlerin şeffaf olmasını garantilemiştir. Yönetim yapısı, stratejik yönü ve finansmanıyla, proje detaylı olarak planlanmıştır. Bu amaçla, başlangıç aşamasında, Güneydoğu Avrupa çevre STK ları arasında bir ihtiyaç değerlendirme analizi çalışması yapılmıştır. Bu çalışma, STK ların mevcut durumları, ihtiyaçları ve ağ oluşturma sorunları ile ilgili bilgiler toplamıştır. Proje tasarım aşamasından itibaren en başında, STK lar katkı ve önerilerini sunmaları için teşvik edilmiştir. Bu rapor, bahsedilen çalışmaların sonucudur. Rapor, sadece proje planlamasını ve uygulamayı kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda ilgi duyan tüm okuyuculara Güneydoğu Avrupa çevresel STK hareketinin mevcut ağ oluşturma etkinliklerini ve gelecekteki planlarını da sunmaktadır. Gabor Heves Project Manager Ocak 2002 Szentendre, Hungary S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A 7

9 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R E K L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M Y Ö N E T İ C İ Ö Z E T İ Yönetici özeti ÇALIŞMANIN AMACI Bu rapor, 2001 yılı ilkbaharında sekiz Güneydoğu Avrupa (SEE) ülkesinde ve bölgesinde yapılan bir çalışmanın sonuçlarına dayanmaktadır. Bu araştırma çalışmasının amacı, aktif bir STK bilgisayar ağı geliştirmek amacıyla STK ların mevcut durumunu ve özel ihtiyaçlarını değerlendirmektir. Elde edilen bilgiler, Orta ve Doğu Avrupa Bölgesel Çevre Merkezi (REC) ve ortakları tarafından, Güneydoğu Avrupa çevre STK larının elektronik ağ oluşturma etkinliklerini destekleyen bir projenin özel hedefini belirlemek üzere kullanılacaktır. ANALİZ YÖNTEMİ Bir anket şablonu hazırlanarak (Ek 1 e bakınız). Arnavutluk, Bosna ve Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Makedonya Cumhuriyeti, Romanya, Yugoslavya ve Kosova (mevcut durumda BM geçici yönetiminde) dağıtılmıştır. Sonuçlar posta yoluyla veya doğrudan görüşmelerle toplanmıştır. Bunlar analiz edilerek bu kitabın ÜLKELER VE BÖLGELER bölümünde özetlenmiştir. ÜLKELER VE BÖLGELER bölümüne bağlı olarak, Bölgelere Genel Bakış bölümü derlenmiş ve öneriler yapılmıştır. STK LARIN GENEL DURUMU Bu analiz, her ülkede veya bölgede bulunan STK sektörünün genel gelişimi ve STK ağ oluşturma etkinlikleri arasındaki yakın ilişkiyle ilgili yapılan önceki varsayımları desteklemektedir.araştırma yapılan bazı ülkelerde (veya bölgelerde), çevre STK larının faaliyetleri oldukça düşük seviyede gelişim gösterirken, çevrimiçi iletişimin kapsamı da sınırlı kalmaktadır. Diğer bazı ülkelerde ise daha iyi organize olmuş ve etkili STK toplulukları, uluslararası alanda tanınan STK bilgi ağları aracılığıyla yakın işbirliği içerisindedir. Bu farklılıkları vurgulamak amacıyla, her ülke veya bölgeyle ilgili hazırlanan bölüm, çevresel STK faaliyetinin genel işleyişi ve durumu hakkında kısa bir giriş yapmaktadır. İŞBİRLİĞİNE YÖNELİK ETKİNLİKLER Tüm SEE ülke ve bölgelerinde, çevreyle ilgili STK camiası ile toplumun diğer paydaşları (örneğin, medya, hükümet veya iş dünyası) arasında belli bir seviyede işbirliği vardır. Bu etkinlikler, örneğin yıllık ulusal STK toplantıları veya e-posta tartışma listeleri yoluyla, özel amaçla veya kurumsallaşmış şekilde yapılmaktadır. Bu bakımdan, bilgi alışverişi, işbirliğine yönelik herhangi bir etkinlik için önemli ön koşul olarak kabul edilir. Ancak, çalışmanın bulgularına göre, hem STK lar arasında, hem de diğer paydaşlarla olan bilgi alışverişinin niteliğinin ve sıklığının geliştirilmesi için alınması gereken epeyce yol vardır. 8 S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A

10 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R E K L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M Y Ö N E T İ C İ Ö Z E T İ ÖNERİLEN ÖNCELİKLER Yapılan araştırma, SEE deki çevre STK larının elektronik ağ oluşturmalarının gelişimini engelleyen üç ana alan belirlemiştir. Bunlardan ilki, finansal kaynakların azlığı ile bağlantılıdır. STK lar işletme masraflarını finanse etmek için güvenilir fonlar sağlama, ekipman satın alma ve personel işe alma konularında büyük zorlukları olduğunu bildirmişlerdir. Bu nedenle, SEE çevre STK ları bağış yapanların sürekli desteğine çok fazla bağımlıdır. Araştırılan STK ların vurguladığı ikinci önemli alan ise yürütülen çalışmaların dağınıklığı ve medya ve diğer paydaşlarla sınırlı iletişime geçilmesinden dolayı toplumdaki etkilerinin sınırlı kalmasıdır. Geçen birkaç yıl içinde kaydedilen önemli ilerlemeye rağmen, STK lar hala, daha etkin bir iletişimi kolaylaştırmak üzere birleşmiş bir platform oluşturmanın yollarını bulmaya çabalamaktadır. Sonuç olarak, görüşülen STK ların ağ oluşturma girişimlerine açık olduğu gözlendi.. Rapor, ağ oluşturma etkinliklerinin daha ileriye götürülmesi için üçüncü ana öncelik olarak eğitim ve kapasite geliştirme konularını belirlemiştir. Rapor, STK ların genel olarak bilgisayar ve internet kullanımı gibi teknik becerilerde ağ yayınlarında, etkili çevrim içi iletişim ve İngilizce dil becerilerinin geliştirilmesi konularında daha fazla eğitime ihtiyaç olduğunu ortaya koymuştur. Görüşülen STK lar, bilginin yayılmasının etkili bir yolu olarak eğitimcilerin eğitimi seminerlerinin öneminin altını çizmişlerdir. Güneydoğu Avrupa nın (SEE) ağ oluşturma etkinliklerine destek vermekle mi ilgileniyorsunuz? Bir SEE ağına katılmak ister miydiniz? Yoksa sadece proje hakkında daha fazla bilgi almak mı istiyorsunuz? <www.rec.org/rec/programs/ SEE_Networking/> web adresinde projenin Ana Sayfasını ziyaret edin. ÖNERİLER VE BEKLENTİLER Araştırmada yer alan çevre STK ları, elektronik ağ oluşturmaya karşı çok olumlu bir yaklaşım sergieyip, büyük beklentiler ortaya koydular. STK ların çoğu, yardım toplama etkinlikleri, eğitim programları, sınır ötesi işbirliğinin kolaylaştırılması, teknik alt yapılarının geliştirilmesi ve devam ettirilmesi konularında destek almak için isteklerini belirttiler. STKlar, bu destek aracılığıyla daha iyi medya ilişkilerinin kurulması ve lobi faaliyetlerinin arttırılması sonucunda seslerin daha çok duyulmasını beklemektedir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da, elektronik ağlar yoluyla bilgi paylaşımı konusunda daha deneyimli STK ların beklenti ve ihtiyaçlarının, teknik ve mali yardımlar konularından kapasite geliştirme, içerik ve bilgi servisleri konularına kaymasıdır. AĞLARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ Araştırma çalışmasının önemli bir kısmı da, proje destek programı sona erdikten sonra, STK ağlarının uzun vadede işlevini yerine getirmesini kolaylaştıran faktörlerin belirlenmesidir. belirlemekti. Bu faktörler, eğitim, ortaklıkların ve bilgi alışverişinin geliştirilmesi olarak sayılabilir. Bu tip ağların uzun dönemde sürdürülebilir olmaları için, STK ların ağları çalışmalarında kullanılabilir görmeleri önemlidir. Bu bakımdan, görüşülen STK ların çoğunun çevrim içi topluluğa aktif katkı sağlamaya gösterdikleri ilgi ümit vericidir. S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A 9

11 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R E K L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M R A P O R H A K K I N D A Rapor hakkında BU RAPOR NE HAKKINDADIR VE NEDEN HAZIRLANMIŞTIR? Bu rapor, üç ana tartışma unsuru içermektedir. Rapor ilk olarak, özellikle elektronik STK ağı oluşturulmasına ilişkin daha detaylı bir tartışmaya yönelik zemin hazırlanması amacıyla, Güneydoğu Avrupa daki (SEE) her bir ülke ve bölgede yer alan çevre STK larının mevcut durumlarını incelemektedir. İkinci olarak, ağ oluşturmaya yönelik esas engellerin saptanması için STK ların en önemli ihtiyaç ve sorunlarını ele almaktadır. Üçüncü olarak da, STK ların elektronik ağ oluşturma konusuna karşı nasıl bir tutum içinde olduğunu ve dışarıdan alabilecekleri destekler hakkında beklenti ve önerilerinin neler olduğunu incelemektedir. Bu bilgiler, yeni bir uluslararası STK ağı oluşturma projesi için arka plan bilgisi sağlayarak, araştırmanın nihai hedefine katkıda bulunacaktır. Bu bilgiler, araştırmanın nihai hedefine katkıda bulunacaktır ve bu hedef, yeni bir uluslararası STK ağı oluşturma projesi için arka plan bilgisi sağlamaktır (daha fazla bilgi için lütfen bir sonraki alt bölüme bakınız). Sahip olunan bu bilgi ile proje en önemli konulara odaklanacak ve böylece STK ağı oluşturmaya verilen desteğin toplam verimini, kalitesini ve etkisini arttıracaktır. İhtiyaç değerlendirme analizinin sonuçları, proje uygulamasında temel olarak kullanılacaktır. BU RAPOR İLE RAPORUN DESTEKLEDİĞİ PROJE ARASINDAKİ İLİŞKİ NEDİR? Bu araştırma, sekiz SEE ülkesi ve bölgesinde elektronik çevresel STK ağı oluşturmayı ve işbirliğini destekleyen bir projenin başlangıç faaliyetlerinden biri olarak hazırlanmıştır (proje ana sayfası için bkz. Projenin kendisi, Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı nın (<www.stabilitypact.org>) çevresel unsuru olan Güneydoğu Avrupa Bölgesel Çevre Yeniden Yapılandırma Programı (REReP) (<www.rec.org/rec/programs/rerep/>) çerçevesinde başlatılmış ve finanse edilmiştir (Norveç Kraliyet Dış İşleri Bakanlığı tarafından). REReP sürecinin unsurlarından biri, faydalanan ülke ve bölgelerdeki sivil toplumu güçlendirmektir. Elektronik STK ağları kurarak ya da ağlara destek vererek Güneydoğu Avrupa çevre STK ları arasında ağ oluşmasını ve işbirliğinin teşvik edilmesi, bu hedefi gerçekleştirmeye yönelik önemli bir araçtır. Bu tip ağlar aracılığı ile gerçekleşen işbirliğinin nihai hedefi, daha güçlü ve daha iyi koordine olmuş bir STK topluluğunu teşvik etmektir. ELEKTRONİK AĞLARA ODAKLANILMASININ SEBEBİ NEDİR? Projede ağ ve işbirliği oluşturmanın önemi belirtilmektedir. İnternet uygulamalarının da profesyonel alanlarda iletişim ve bilgi alışverişinin desteklenmesinde önemli bir araç haline geldiğinin farkında olmak önemlidir. Elektronik ağların sahip olduğu özellikler, çevre STK larına, farklı türlerde hiyerarşik olmayan yatay etkileşimi (bire-bir, çoğa-bir, bire-çok ve çoğa-çok) kolaylaştırarak, düşük maliyetli bir araç olarak kullanılabilirler. SEE çevre STK larının genel durumu, ihtiyaçları ve sorunları, literatürde oldukça iyi bir şekilde belgelenmiştir (bkz. Ek 5). Ayrıca, çeşitli yerel ve uluslararası kuruluşlar içerisinde önemli ölçüde organizasyon tecrübesi de edinmiştir. Ancak, SEE çevre STK ları arasındaki bilgi alışverişi ve ağ iletişiminin mevcut durumu hakkında az sayıda yayınlanmış güncel bilgi vardır. Bunlar, bölgesel araştırma yapılmasının ve bu araştırma raporunun derlenmesinin ana sebepleridir. 10 S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A

12 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R E K L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M Y Ö N E T E M ŞU ANA KADAR BİLİNENLER NELERDİR? Yeni yapılmış olan bir STK ihtiyaç analizinin yazarları, yetersiz fon, iletişim araçlarına sınırlı erişim, gönüllü sayısının yetersizliği ve çevresel hareketinin genel zayıflığı konularının Güneydoğu Avrupa çevre STK ları tarafından sıkça değinilen sorunlar arasında yer aldığını belirtmişlerdir. Elektronik ağların, bu sorunların çözümüne yardımcı olacak potansiyele sahip olduğu görünmektedir. Bu gözlemi destekleyen örnekler, e-postanın maliyet etkinliğinden çevrim içi finansal kaynak bulmaya, farklı bölgelerdeki STK ların ortak bir proje üzerinde çalıştığı durumlara kadar çeşitlilik gösterir. İşbirliği açısından ilerleme için hala epeyce alınacak yol olduğunun da altı çizilmiştir. STK ların yüzde 56 sı, diğer STK lar ile işbirliğinin büyük öneme sahip olduğunu düşünse de, bir çoğu, çevresel STK lar ve diğer örgütler ile etkileşime nispeten az önem vermekteler ve etkileşime geçmeleri halinde ise bu çoğunlukla yerel düzeyde olmaktadır. Eğitim ve kapasite geliştirme de işbirliğinin arttırılmasında büyük öneme sahip unsurlar olarak görülmektedir. Bir çok STK, elektronik ağdan nasıl faydalanabilecekleri ya da eğer ağ üyesi iseler ağı en iyi şekilde nasıl kullanabilecekleri konusunda yeterince bilgi sahibi değildirler. Birçok SEE çevre STK larının bütçelerinin çok düşük olduğu göz önünde bulundurulduğunda, dış mali ve teknik destek büyük önem taşımaktadır. Örneğin, hemen hemen tüm STK ların donanım, yazılım ve telekominasyon ücretlerini finanse etmek konularında desteğe ihtiyacı vardır (bu hususlar genel olarak proje finansmanı kapsamına dahil değildir). Yöntem Bu rapor, birbirlerini tamamlamak ve en etkili yolla bilgi toplamak üzere tasarlanmış üç araştırma bileşeninin sonuçlarından elde edilen bilgilerle hazırlanmıştır. Her bir yerel proje ortağı, anket çalışmaları ve görüşmelerinin sonuçlarından bir ülke bölümü, ya da Kosova durumunda olduğu gibi, bölgesel bir bölüm hazırlamıştır (mevcut siyasi ve idari durumundan dolayı Kosova ayrı bir bölümde tartışılmaktadır). Daha sonra, tüm bu bilgiler ile literatür taraması birlikte kullanılarak yayının tümü derlenmiştir. LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ Anketlerin hazırlanması ve dağıtılmasından önce, literatür taraması yapılmıştır. Bu sayede hem rapor için zemin hazırlanmış, hem de ana eğilimler, sorunlar ve ihtiyaçlar belirlenmiştir (Ek 5 te yer alan kaynakçaya bakınız). Literatür taraması, proje koordinatörleri tarafından Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Merkez Ofisi nde yürütülmüştür. ANKET ÇALIŞMASI Tüm ülke ve bölgeler için İngilizce bir anket şablonu hazırlanmıştır (anketin tamamı için bkz. Ek 2). Bu şablon tercüme edilerek her bir hedef ülke ya da bölgeye dağıtılmıştır. Anket çalışmaları, yerel proje ortakları tarafından uygulanmıştır: Yerel proje ortakları arasında REC Ülke ve Saha Ofisleri (Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya Cumhuriyeti, Yugoslavya ve Kosova), ulusal STK ağ koordinatörleri (Bulgaristan da BlueLink, Romanya da StrawberryNet) ve bir STK (Hırvatistan da Green Action) yer almaktadır. S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A 11

13 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R E K L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M Y Ö N T E M BİREYSEL GÖRÜŞMELER STK yetkilileri ile gerçekleştirilen yüz yüze görüşmelerin iki hedefi vardır. İlk hedef, yetkilileri gerçekleşecek bu proje hakkında bilgilendirmek, başlangıçtan itibaren proje planlamasına dahil etmek ve projede aktif rol almaya teşviktir. Bireysel görüşmeler detaylı proje planlaması ve anketlerin hazırlığı için yararlı bilgiler sağlamıştır. İzlenen detaylı yöntem ve görüşmelerin yürütülmesine ilişkin açıklamalar için Ek 1 e bakınız. Anket çalışmalarını yürüten proje ortakları aynı zamanda bireysel görüşmeleri de gerçekleştirmişlerdir. 12 S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A

14 Bölgelere Genel Bakış

15

16 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M E K L E R G E N E L D U R U M Genel durum Güneydoğu Avrupa daki (SEE) farklı ülkelerin ve alt bölgelerin, sosyal, ekonomik ve politik durumlarının önemli farklılıklar gösterdiğine dikkat etmek gereklidir. Bu farklılıklar, çevre kuruluşlarının durumunu ve genel çalışma koşullarını doğrudan etkiler. Pek çok zorluğa rağmen, çevre STK'ları tüm SEE bölgesinde aktif ve görünürlükleri yüksektir. Çevre STK ların toplum içindeki etkileri artmıştır. Hem kamuoyu hem de resmi kuruluşlar tarafından artan bir şekilde kabul görmektedirler. Yugoslav STK'ları (Kosova da dahil), son yıllarda savaş ve politik çalkantılar nedeniyle çok büyük zorluklar yaşamıştır. Kosova raporunda iletişim ekipmanları ve ofisleri bulunmayan önemli sayıda STK olduğu bildirilmektedir. Yugoslav STK'ları, uluslararası işbirliği ve finans yardımını neredeyse durma noktasına getiren BM ambargosundan etkilenmiştir. Bu çevre STK'ları, etkinliklerini yenilemeyi ve güçlendirmeyi talep etmektedir. Tablo 1 her bir SEE ülkesinde ve bölgesinde bulunan çevre STK'larının sayısı ile mevcut nüfus hakkında genel bir fikir vermektedir. Çevre kuruluşlarının politik etkileri ile başlantılı olarak raporlar, farklı eğilimleri, başarıları ve engelleri anlatmaktadır.. Örneğin, Romanya da, STK'ların odaklandıkları nokta, ulusal konulardan bölgesel ve yerel çevre sorunlarına kaymaktadır. Kosova da yaşanan ekonomik ve politik sorunlar nedeniyle, çevresel sorunlar kamunun gündeminde pek üst sıralarda yer almamaktadır. Arnavutluk STK'ları, etkinliklerini koordine etmek amacıyla bir şemsiye örgüt oluşturmak üzere birçok girişimde bulunmalarına rağmen bugüne kadar bir başarı elde edememişlerdir. Makedonya da ise, bunun tersine, aktif ve etkili bir çevre şemsiye örgütü bulunmaktadır. Hırvatistan da, halkın çevre STK'larına duydukları güven ile ilgili ilginç bir oylama sonucu yayınlanmıştır. Çevresel hareket, halkın güvenini işçi sendikalarından veya bağımsız basından daha fazla kazanmıştır. Çevre kuruluşlarının sıkça bahsedilen zayıflıkları arasında, genel olarak basın, medya ile iletişim eksikliği, ulusal resmi kurumlarla işbirliği eksikliği, ulusal ve uluslararası işbirliğinin eksikliği sayılmaktadır. Mevcut fonların etkinlik ve yıllara göre değişiklik göstermesi finans kaynağı yaratma konusunda belirlenen önemli kritik sorunlardır. Fonların, ofis, ekipman ve personel gibi giderleri nadiren karşılaması da genel bir sorun olarak görünmektedir. Bu nedenle, kuruluşlar daha fazla bağışa bağımlı kalmaktadır. Aşağıdaki REC yayınları, Orta ve Doğu Avrupa STK'larının genel durumu hakkında daha fazla bilgi sunmaktadır: STK Rehberi: Orta ve Doğu Avrupa daki Çevresel STK'ları gösteren bir Rehber ve Orta ve Doğu Avrupa daki Çevresel STK'ların Problemleri, İlerlemeleri ve Olasılıklar. Bu yayınları İnternetten indirmek ya da sipariş etmek hakkında daha fazla detay için lütfen bibliyografiye bakınız (Ek 5). Mevcut ağ oluşturma ve işbirliği çalışmaları Ulusal anketler, tüm ülkelerde belirli bir seviyede işbirliğinin mevcut olduğunu göstermiştir. Günümüzde, birçok Güneydoğu Avrupa ülkesinde işbirliği etkinlikleri bu iş için ayrılmış bir STK elektronik ağı kullanılmadan yürütülmektedir. Ancak bunların çoğunda (Bosna ve Hersek, Hırvatistan, Makedonya ve Yugoslavya), bir çeşit STK şemsiye kuruluşu mevcuttur. STK işbirliği için oluşturulmuş kurumsallaşmış yapılara ek olarak geçici olarak oluşturulmuş, özellikle belirli projelerin yürütülmesi için yapılandırılmış STK ortaklıkları mevcuttur. İki SEE ülkesinin aktif ve uluslararası düzeyde tanınmış mevcut elektronik bir STK bilgi ağı vardır. Bunlar; Bulgaristan ın BlueLink ağı ve Romanya nın StrawberryNet ağıdır. Sonuç olarak, bu ülkelerdeki STK'lar, bir ağın parçası olmaktan önemli ölçüde deneyim elde etmişlerdir. Hırvatistan da da çevre STK'ları arasında ağ oluşturma çalışmaları yüksek bir düzeye çıkmıştır. Ancak halihazırda ülkede çevre STK'ları için mevcut bir elektronik ağ S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A 15

17 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R E K L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M M E V C U T A Ğ O L U Ş T U R M A V E İ Ş B İ R L İ Ğ İ Ç A L I Ş M A L A R I TABLO 1 Temmuz 2001 itibariyle çevre STK'larının sayısı Ülke veya bölge ve nüfusları Bulgaristan (7.8 milyon) Yugoslavya (10.5 milyon) Hırvatistan (4.2 milyon) Bosna ve Hersek (3.8 milyon) Romanya (22.4 milyon) Makedonya (2 milyon) Arnavutluk (3.5 milyon) Kosova (2 milyon) Çevre STK'larının sayısı bulunmamaktadır. Bölgenin diğer ülkelerinde, çevre STK larının bir elektronik ağ oluşturmamalarına karşın görüşmeler sırasında böyle bir ağı kullanmaya hazır olduklarını ve yüksek motivasyonlarının belirttiler. Daha çok STK nın internete bağlanabildiği ve ağları daha kolayca kullanabildiği ülkelerde, etkinliklerin odak noktasının teknik ve mali konulardan kapasite geliştirme, içerik ve bilgi işlem hizmetlerine kaymış olması dikkat çekicidir. Genel olarak, STK lar arasında işbirliği ve ağ oluşturmaya yönelik yaklaşım olumludur. Başarısızlıkla sonuçlandığı bildirilen işbirliği sayısı azdır. Ağ oluşturma çalışmaları ve işbirliğinin esas amacı, proje yürütülmesi, kampanyalar, yardım toplama ve genel olarak fikirlerin ve deneyimlerin paylaşılmasıdır. Mevcut kurumsallaşmış ağlar veya şemsiye örgütler, işbirliğini yönlendirirler ve düzenlerler. Bu çeşit kurumların olmaması durumunda, STK'lar, işbirliğine açık ortakları kendileri bulurlar. Bununla birlikte, ağ oluşturma teknikleri, işbirliği etiği ve iletişim yöntemleri, STK'ların etkinliklerine sistematik olarak girmemiştir. Güneydoğu Avrupa daki çevre STK larının etkinliklerinde profesyonelliğin arttığına dikkat çekmek gereklidir. STK'lar, giderek artan bir şekilde işbirliğinin, bilgi alışverişinin ve ağ oluşturmanın yararlarının farkına varmaktadır. Orta Avrupa ve Batılı ülkelerin deneyimlerinden ders alınması STK koalisyonları tarafından yürütülen ve yönetilen elektronik ağların kurulması için iyi koşulları oluşturmaktadır. 16 S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A

18 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M E K L E R İ H T İ Y A Ç A N A L İ Z İ İhtiyaç analizi Çevre STK'larının yüksek seviyede katılımını ve etkili ağ kullanımını sağlamak için, STK'ların belli alanlarda desteğe ihtiyaçları vardır. Anket çalışmasında ihtiyaçlar; mali, teknik ve eğitim gereksinimleri olarak ayrılmıştır. STK lar tarafından her üç gereksinim eşit olarak ele alınsa da esas engel olarak teknik ihtiyaçlar belirtilmiştir. Hatta Bulgaristan a ait ulusal raporda ekipman gereksiniminin karşılanmasıyla beraber diğer sorunların otomatik olarak çözüleceği belirtilmiştir. Aynı raporda, daha sistematik bir eğitim ve kapasite geliştirme çalışmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulanmıştır. herşeyin yaparak öğrenme yöntemiyle iğrenilebileceği inancından vazgeçilmesi gerekliliği belirtilmiştir. STK'ların çoğunluğu, eğitim ihtiyacını hemen ekipman ihtiyacının ardından sıralamışlardır. Ayrıca, İnternet hizmetleri de dahil olmak üzere telekomünikasyon masraflarını ödemek için de mali destek gerekmektedir. Bu çeşit harcamaların kırsal alanlarda, kentsel alanlara göre daha fazla olmasının anlaşılmaktadır; nedeni, bilgisayar ekipmanı satın alma ihtiyacının artmış olmasıdır. Özellikle Kosova da güvenilemeyen telefon hatları ile İnternet sunucuları da problemler arasındadır, özellikle de Kosova da. Bu problemi çözmek TABLO 2 Ağ kullanımını aksatan teknik engeller Şehirdeki imkanların olmaması STK'ların ofislerinde ekipman eksikliği Güvenilemeyen telefon hatları Şehirde internet sağlayıcısının olmaması Arnavutluk Bosna ve Hersek Bulgaristan Hırvatistan Makedonya Romanya Yugoslavya Kosova Low High S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A 17

19 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R E K L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M A Ğ O L U Ş T U R M A N I N A M A Ç L A R I TABLO 3 Bir ağa başarılı şekilde katılmak için eğitim ihtiyaçları İngilizce dili Bilgi yönetimi Çevrimiçi yayın Ağ kullanımı (teknik beceriler) Arnavutluk Bosna ve Hersek Bulgaristan Hırvatistan FYR Makedonya Romanya Yugoslavya Kosova Düşük Yüksek için, STK'lara örneğin yerel REC ofisinde bir ağ sunucusu oluşturmaları ve bunu tüm ağ katılımcılarının ulaşabileceği şekilde kullanmaları önerilmiştir. Aşağıdaki tablo (Tablo2), görüşmeye katılanlar tarafından vurgulanan muhtelif teknik ihtiyaçların öncelikli olanlarını göstermektedir. Eğitim ihtiyaçları, İngilizce dil eğitiminden, özel eğitimcilerin eğitimi programına, ağ yayınlama konusunda kapasite geliştirmekten, Web sayfası hazırlamaya kadar uzanmaktadır. Esas eğitim ihtiyaçları, görüşmelerde ortaya çıkan önceliklere göre Tablo 3 te sunulmaktadır. Bahsedilen diğer engeller; bilgisayar bakım ve onarım personeline yapılacak ödemeler, İnternet ve telefon faturaları için finans kaynağı bulma gerekliliği ve genel personel eksikliği olarak sıralanmıştır. Ağ oluşturmanın amaçları Ankete katılan katılımcılar ağ içindeki işbirliği yoluyla daha da iyileştirilebilecek etkinlik belirlemişlerdir. Birçok katılımcının elektronik ağların kendi kuruluşlarına nasıl ve hangi alanlarda fayda sağlayabileceği konusunda özel önerileri vardır. Aşağıdaki tablo (Tablo 4), STK'ların bir ağ aracılığıyla işbirliği yapabileceği sektörler hakkında genel bir fikir vermektedir. 18 S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A

20 G İ R İ Ş B Ö L G E L E R E G E N E L B A K I Ş Ü L K E L E R V E B Ö L G E L E R E K L E R S T K A Ğ L A R I N D A G Ü N C E L D U R U M Ö N G Ö R Ü L E N Y A R A R L A R STK'ların çoğu, bir ağı kullanılabilir ve etkin yapmak için katkı sağlamaya isteklidir. STK lar projeleri, en iyi uygulamalar ile ilgili örnek çalışmaları, bağışçılarla veya finansman olanakları ile ilgili bilgileri ve ortak ilgi alanlarına ilişkin bilgileri ortaya koyacaklardır. Elektronik ağlarla ilgili deneyimi olan STK'lar, bilginin aşırı yüklenmesinin engellenmesi ve ağın daha kullanıcıyla dost olması için bilgi akışının yönetilmesi gerektiği konusundaki endişelerini dile getirmişlerdir. Tablo, STK'ların ağa ne kadar zaman ayırmaya istekli oldukları ile ilgili tahminleri göstermektedir. Öngörülen yararlar Kendileriyle görüşme yapılan tüm kuruluşlar, projeye ve uygulamasına çok olumlu bir yaklaşım göstermişlerdir. Genel profesyonel performanslarına yarar sağlayacağını düşünüyorlar, yardım toplama ve bağış yapanlar hakkında bilgi toplamanın daha kolay olacağını ümit ediyorlar ve teknik alt yapıları için destek almayı bekliyorlar. TABLO 4 Bir elektronik ağ yardımıyla işbirliği yapılması planlanan alanlar Arnavutluk Bosna Hersek Bulgaristan Hırvatistan Makedonya Romanya Yugoslavya Kosova Ortak kampanyalar ve proje yürütme Bağışçılar ve fonlar hakkında bilgiler Deneyimin / iyi uygulamaların karşılıklı değişimi Teknik becerilerin geliştirilmesi Bilgiye daha rahat ulaşım Ortak çevre sorunlarıyla ilgili tartışmalar Web üzerinden yayın Düşük öncelik Yüksek öncelik S T K A Ğ L A R I İ Ş B A Ş I N D A 19

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi

Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi Antalya da AB İşlerinin Yönetilmesine Yönelik Kapasitelere İlişkin Eğitim İhtiyaç Analizi 1 Giriş Bu özet raporda, Avrupa Birliği Bakanlığı tarafından Antalya Valiliği ile birlikte Mart-Nisan-Mayıs 213

Detaylı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı

Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı Sakarya Ticaret Borsası Sakarya da Tarım ve Hayvancılık Sektör Analizi ve Öneriler Raporu Projesi 1. Proje fikrini oluşturan sorunları nasıl

Detaylı

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı!

Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! Türkiye ve Dünya, Marakeş te (COP22) Beklediğini Bulamadı! REC Türkiye tarafından, Almanya Büyükelçiliği desteğiyle düzenlenen geniş katılımı konferansta; BM İklim Değişikliği Marakeş COP22 - Taraflar

Detaylı

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr

ANKARA KALKINMA AJANSI. www.ankaraka.org.tr ANKARA KALKINMA AJANSI www.ankaraka.org.tr TÜRKİYE'NİN En Genç Kalkınma Ajansı Ankara Kalkınma Ajansı bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak, bölgenin rekabet gücünü artırmak ve gelişimini hızlandırmak

Detaylı

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3

Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 Balkan Sivil Toplum Müktesebatı STK ların Savunuculuk ve İzleme Potansiyellerinin Güçlendirilmesi Projesi 2 8. 0 3. 2 0 1 3 BCSDN Hakıında Balkan Sivil Toplum Geliştirme Ağı (BCSDN) Arnavutluk, Bosna-Hersek,

Detaylı

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar

Hedefler, Aktiviteler, Çıktılar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014

DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 DİKMEN BÖLGESİ STRETEJİK GELİŞİM PLANI 2012-2014 Eyül 2011 Bu yayın Avrupa Birliği nin yardımlarıyla üretilmiştir. Bu yayının içeriğinin sorumluluğu tamamen The Management Centre ve Dikmen Belediyesi ne

Detaylı

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar

Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM

Detaylı

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları

MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları MMKD Stratejik İletişim Planı Araştırma Sonuçları 29 Mayıs 2013 tarihinde MMKD Stratejik İletişim Planı nı oluşturmak amacıyla bir toplantı yapıldı. Toplantının ardından, dernek amaç ve faaliyetlerinin

Detaylı

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP)

TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) TAIEX PROGRAMI BÖLGESEL EĞİTİM PROGRAMI (RTP) 1. Bölgesel Eğitim Merkezi (RTP) Bilindiği üzere; Avrupa Komisyonu Genişleme Genel Müdürlüğü Kurumsal Yapılanma Birimi tarafından uygulanan Bölgesel Eğitim

Detaylı

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ

UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ UNESCO MİLLÎ KOMİSYONLAR TÜZÜĞÜ Genel Konferansın 20. Oturumunda benimsenmiştir. (*) Giriş Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu nun amacının UNESCO Kuruluş Sözleşmesi tarafından belirlendiği

Detaylı

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar:

Kadın Dostu Kentler Projesi. Proje Hedefleri. Genel Hedef: Amaçlar: Kadın Dostu Kentler Projesi İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün ulusal ortağı ve temel paydaşı olduğu Kadın Dostu Kentler Projesi, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu-UNFPA ve Birleşmiş Milletler

Detaylı

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER

TÜRKİYE ÇEVRE POLİTİKASINA ÖNEMLİ BİR DESTEK: AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER Technical Assistance for Implementation Capacity for the Environmental Noise Directive () Çevresel Gürültü Direktifi nin Uygulama Kapasitesi için Teknik Yardım Projesi Technical Assistance for Implementation

Detaylı

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti

M-CARE. Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti M-CARE Engelli ve Yaşlı Bireylere Evde Bakım ve Sağlık Hizmeti Sağlayıcılarının Mobil Eğitimi Anket Sonuçları Raporu - Yönetici Özeti İş Paketi No: İş Paketi Adı: İP2 Durum Taslak 1 Araştırma ve Analiz

Detaylı

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1 1. Hayata Destek Derneği (HDD), Mahalle Afet Gönüllüleri Vakfı (MAG), Mavi Kalem Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (MK) bir araya gelerek Sivil Toplum Afet Platformunu (SİTAP) kurmak üzere çalışmalara

Detaylı

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ

ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ ÇEKAP PROJESİ KAPANIŞ TOPLANTISI DÜZENLENDİ Türkiye de Çevre Yönetimi için Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi (ÇEKAP) Projesi Ankara da düzenlenen Kapanış Toplantısı ile tamamlandı. Paydaşlar toplantıya

Detaylı

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi

Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi Küresel Çevre Yönetimi için Ulusal Kapasite Öz Değerlendirme Analizi REPUBLIC OF SLOVENIJA MINISTRSTRY OF ENVIRONMENT AND SPATIAL PLANNING Milena Marega Bölgesel Çevre Merkezi, Slovenya Ülke Ofisi Sunum

Detaylı

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor ÇEKAP Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 3. Ayağı 8-9 Eylül de Bursa da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve ġehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar

Türkiye de Stratejik Çevresel Değerlendirme: İhtiyaçlar, Zorluklar ve Fırsatlar Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP)

AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) AKDENİZ EYLEM PLANI SEKRETARYASI (AEP) Türkçe Adı Akdeniz Eylem Planı Sekretaryası (AEP) İngilizce Adı Secretariat on Mediterrenaen Action Plan (MAP) Logo Resmi İnternet Sitesi http://www.unepmap.org Kuruluş

Detaylı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Hibe Programı AB ve Türkiye Diyaloğu - IV Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Avrupa Birliği Bakanlığı, Katılım Öncesi AB Mali Yardımı kapsamında finanse edilen diyalog sürecini desteklemeye devam etmektedir. Diyaloğu-IV

Detaylı

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak

Hedef Çalışan Memnuniyetini Arttırmak Kurumsal Yapının Güçlendirilmesine İlişkin Amaç Stratejik Amaç 1.1 Borsanın Kurumsal Yönetim Yaklaşımı ile Yönetilmesi Hedef 1.1.1 Borsada Kurumsal Yönetim İlkeleri Konusunda Farkındalık Oluşturmak Strateji

Detaylı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI Sivil Toplum Geliştirme Merkezi KATILIMCI DEMOKRASİDE YEREL YÖNETİM-STK İŞBİRLİĞİ 1. TOPLANTI 25-26 Kasım 2005, İstanbul Sivil Toplumun Geliştirilmesi İçin Örgütlenme Özgürlüğünün Güçlendirilmesi Projesi,

Detaylı

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU

27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU 27 28 EYLÜL TARİHLERİNDE MAKEDONYA ÜSKÜP TE GERÇEKLEŞTİRİLEN PEMPAL TOPLANTISI RAPORU Toplantı Konusu: Kamu sektörü muhasebe ve raporlama reformu Katılan Ülkeler: Türkiye, Makedonya, Rusya, Moldova, Azerbaycan,

Detaylı

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR

2013/101 (Y) BTYK nın 25. Toplantısı. Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] KARAR 2013/101 (Y) Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin İzlenmesi [2013/101] BTYK nın 2009/102 no.lu kararı kapsamında hazırlanan ve 25. toplantısında onaylanan Üstün Yetenekli Bireyler Stratejisi nin koordinasyonunun

Detaylı

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler

Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar

Detaylı

TANITIM KİTAPÇIĞI 2016

TANITIM KİTAPÇIĞI 2016 TANITIM KİTAPÇIĞI 2016 BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ REC Türkiye REC OFİS AĞI REC Estonya REC Letonya REC Litvanya REC Polonya REC Çek Cumhuriyeti REC Slovakya REC Slovenya REC Hırvatistan REC Merkez Ofis Macaristan

Detaylı

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar

Faaliyetin Adı. Görev Yöneticisi. Faaliyet Türü. Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Faaliyetin Adı Görev Yöneticisi Faaliyet Türü Tarih Yer Şehir Açıklama Ortaklar Hedef Katılanlar Türkiye için Yargı Reformu Türkiye Yönetimler Arası Mali Tasarım Kamu Harcama Yönetimi Maria Gonzalez De

Detaylı

TANITIM KİTAPÇIĞI. BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ REC Türkiye

TANITIM KİTAPÇIĞI. BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ REC Türkiye TANITIM KİTAPÇIĞI BÖLGESEL ÇEVRE MERKEZİ REC Türkiye REC OFİS AĞI Estonya Letonya Litvanya Polonya Çek Cumhuriyeti Slovakya Slovenya Merkez Ofis Macaristan Romanya Sırbistan Hırvatistan Bosna Hersek Karadağ

Detaylı

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI!

BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! BU YIL ULUSLARARASI KOOPERATİFLER YILI! Birleşmiş Milletler Genel Kurulu; kooperatiflerin sosyo-ekonomik kalkınmaya, özellikle yoksulluğun azaltılmasına, istihdam yaratılmasına ve sosyal bütünleşmeye olan

Detaylı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı

Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Bu program Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı Kadın İşletmelerine Finansman

Detaylı

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi

Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Piyasaya Hazırlık Ortaklık Girişimi Geleceğin Karbon Piyasaları Şekilleniyor Pazara Hazırlık Ortaklık Girişimi (PMR) Kyoto Protokolü nün ilk yükümlülük döneminin sona ereceği 2020 yılı sonrası yeni iklim

Detaylı

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ

KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI KAMU-ÜNİVERSİTE-SANAYİ İŞBİRLİĞİ (KÜSİ) FAALİYETLERİ Doç. Dr. Mustafa Türkmen ERÜ Mühendislik Fak. 20 Mayıs 2016 KAYSO Sunum Planı KÜSİ Çalışma Grubu KÜSİ İl Planlama

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLĞİ 2011 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI Akdeniz Belediyeler Birliği, üyelerine üst düzey hizmet sunan, yerel ölçekteki Reform süreçlerine ve Ülkemizin AB ile bütünleşme sürecine destek

Detaylı

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014

T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ. Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 T.C. AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI TÜRKİYE'NİN YENİ AB İLETİŞİM STRATEJİSİ Sivil Toplum, İletişim ve Kültür Başkanlığı Ankara, Aralık 2014 1 Başkanlığımız, kamuda, isminde sivil toplum geçen ilk başkanlık olarak

Detaylı

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM

Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM Yaygın Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü TÜRKİYE DE YAYGIN EĞİTİM HAZIRLAYANLAR: Md. Yrd. Şinasi BAYRAKTAR Baş Öğretmen Dr. Ayşegül GÜLTEKİN TOROSLU Uzman Öğretmen Menevşe SARAÇOĞLU Öğretmen Sevgi SÜREK 15 Kasım

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ

TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ TÜRKİYE DE KOBİLERDE ENERJİ VERİMLİLİĞİ PROJESİ N. PINAR IŞIN Proje Koordinatörü, Uluslararası İlişkiler Müdürü Uluslararası gereksinimler KOSGEB neden gündeme aldı? Yüksek tasarruf potansiyeli Hukuki

Detaylı

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR

18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR Çevre Alanında Kapasite Geliştirme Projesi AB Çevresel Bilgiye Erişim Direktifi nin Uyumlaştırılması ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü Semineri 18 Aralık 2009, İstanbul Ayşen SATIR 1 2003/4 Çevresel

Detaylı

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI

T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI T.C. İSTANBUL KALKINMA AJANSI Bölgesel Yenilik Stratejisi Çalışmaları; Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi İstanbul Bölgesel Yenilik Stratejisi Kamu Kurumlarında Yenilik Anketi Önemli Not: Bu anketten elde

Detaylı

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında

STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı

Detaylı

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI

SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin

Detaylı

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014

Üst Düzey Yöneticiler için Çalışma Gezisi İspanya, 01/05.12.2014 Technical Assistance for Implementation of the By-Law on Strategic Environmental Assessment EuropeAid/133447/D/SER/TR Stratejik Çevresel Değerlendirme Yönetmeliği'nin Uygulanması Teknik Yardım Projesi

Detaylı

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi

Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Türkiye de Sivil Toplumu Geliştirme ve Sivil Toplum-Kamu Sektörü Diyaloğunu Güçlendirme Projesi Uluslararası Konferans Sivil Toplum-Kamu Sektörü İşbirliği 25-26 Nisan 2013, İstanbul 2 nci Genel Oturum

Detaylı

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007

STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma. Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 STK larda finansal yönetim ve kaynak oluşturma Burcu Yeşiladalı REC Türkiye Genç Çevreciler Eğitim Semineri Ankara 23-27 Temmuz 2007 Finansal sürdürülebilirlik Finansal sürdürülebilirlik Kaynak oluşturma,

Detaylı

Sosyal Girişimler ve Türkiye

Sosyal Girişimler ve Türkiye Sosyal Girişimler ve Türkiye İhtiyaç Analizi Raporu Yönetici Özeti Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Derya Kaya Zeynep Meydanoğlu Yayına Hazırlayan: Tuğçe Demir Giriş Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve

Detaylı

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI)

İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI. EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) İSTİHDAM VE SOSYAL YENİLİK PROGRAMI EMPLOYMENT AND SOCIAL INNOVATION PROGRAMME (EaSI) T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ ve MALİ YARDIMLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI Hülya TEKİN AB Uzmanı

Detaylı

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi

Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) Çalışma Usulleri Belgesi 1. BAŞLIK Platformun adı: Sivil Toplum Afet Platformu (SİTAP) 2. AMAÇ SİTAP ın kuruluş amacı, afet risklerinin azaltılması, afet sonrası müdahale

Detaylı

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ULUSAL KLİNİK ARAŞTIRMA ALTYAPI AĞI (TUCRIN) UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU 2012 SUNUŞ Bilimsel araştırmaların günümüzdeki haliyle daha karmaşık ve zorlu sorulara cevap arandıkça, daha fazla

Detaylı

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ İŞ VE MESLEK DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ 2 BİREYSEL GÖRÜŞME Yüz yüze yapılan görüşmelerdir. Danışanın yeterlilikleri ve yetkinlikleri doğrultusunda İşe yönlendirme Aktif programlara yönlendirme Ya da diğer

Detaylı

KADIN DOSTU KENTLER - 2

KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENTLER - 2 KADIN DOSTU KENT NEDİR? KADINLARIN Sağlık, eğitim ve sosyal hizmetlere İstihdam olanaklarına Kaliteli, kapsamlı kentsel hizmetlere (ulaşım, konut vb) Şiddete maruz kaldıkları takdirde

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks:

AVRUPA BİRLİĞİ. Nispetiye Cad. Belediye Sitesi A4 Blok No:14A Etiler İstanbul Telefon: / Faks: AVRUPA BİRLİĞİ VE KALKINMA AJANSLARI İÇİN UYGULAMALI PROJE HAZIRLAMA EĞİTİMİ Avrupa Birliği; Türkiye de her yıl farklı katılım öncesi mali yardım programları kapsamında Türkiye de çeşitli konularda hibe

Detaylı

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar),

Yerel yönetimler (belediye, il özel idaresi, köy tüzel kişiliği, muhtarlıklar), Teşvik Yatırım Teşvikleri AB HİBE DESTEKLERİ 1. Hibe Programı Nedir? AB-Türkiye Mali İşbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında belirlenen öncelik alanlarında hibe programı uygulamasıyla

Detaylı

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER

ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası FĐNANSAL EĞĐTĐM VE FĐNANSAL FARKINDALIK: ZORLUKLAR, FIRSATLAR VE STRATEJĐLER Durmuş YILMAZ Başkan Mart 2011 Đstanbul Sayın Bakanım, Saygıdeğer Katılımcılar, Değerli Konuklar

Detaylı

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve

Düzce Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi ve ilgili mekanizmaların vizyonu, Bölgesel, ulusal ve Düzce Üniversitesi 2015-2019 stratejik planında Düzce Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) doğrudan yer almakta olup, bu plan kapsamında ortaya konulan hedeflere ulaşılmasında önemli bir işleve sahiptir. Bu

Detaylı

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ

ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat

Detaylı

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi

Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Proje Geliştirme/Planlama Yard.Doç.Dr.Ayselin YILDIZ Yaşar Üniversitesi, Avrupa Birliği Merkezi Erasmus+ Ana Eylem 2 Stratejik Ortaklıklar Tanıtım Etkinliği SUNUM İÇERİĞİ Fikirden Projeye Proje Yönetimi

Detaylı

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi

Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Yüz Yüze Projesi Sorumlusu Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Uluslararası Af Örgütü insan haklarına saygı gösterilmesi, insan hakları ihlallerinin engellenmesi ve bu hakların korunması için çalışan

Detaylı

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu

Europass a Genel Bakışş. ecdc.europa.eu Europass a Genel Bakışş ecdc.europa.eu Europass in Geçmişi Europass Kararı 2004 yılında Avrupa Komisyonu tarafından yeterliliklerin ve yetkinliklerin şeffaflığını sağlayacak tek bir çerçeve olarak kabul

Detaylı

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak

Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak Dağlık alanda yaşayan insanlar ve yaşadıkları çevreler için birlikte çalışmak BİZ KİMİZ? Dağ Ortaklığı bir Birleşmiş Milletler gönüllü ittifakı olup, üyelerini ortak hedef doğrultusunda bir araya getirir.

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015

AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 AVRUPA BİRLİĞİNE UYUM DANIŞMA VE YÖNLENDİRME KURULU 2015 YILI 1. TOPLANTISI 11 MART 2015 ANA EYLEM 2: YENİLİK ve İYİ UYGULAMALARIN DEĞİŞİMİ İÇİN İŞBİRLİĞİ Yenilik ve İyi Uygulamaların Değişimi için İşbirliği;

Detaylı

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI

ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ORMAN VE SU ĠġLERĠ BAKANLIĞI ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Yönlendirme Komitesi Toplantısı Ankara, 5 Ekim 2011 TOPLANTI GÜNDEMĠ UHYS sürecinin amacı ve

Detaylı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı

BRÜKSEL, NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL, 21-22 NİSAN 2016 Burs Programı JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2015-2016 AKADEMİK YILI İZLEME VE ÇALIŞMA ZİYARETİ BRÜKSEL,

Detaylı

Proje Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Kaynaklar

Proje Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Kaynaklar Proje Geliştirirken Faydalanabileceğiniz Kaynaklar Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerini gerçekleştirirken kaynaklarını ve zamanlarını etkin kullanmalarına yardımcı olabilecek, çeşitli hibe programlarına

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Milletlerarası Ticaret Odası Değişen Küresel Ekonomi ve Türkiye Toplantısı 7 Mart 2014, İstanbul Saygıdeğer Konuklar, Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, Sayın

Detaylı

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi

İŞ TANIMI (Terms of Reference) :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi İŞ TANIMI (Terms of Reference) Sözleşme Numarası İhale Başlığı İhale Numarası :TRH1.3.PREII/P03/322 :Çalışan Hakları, Lobicilik ve Medya İletişimi Eğitimi :TRH1.3.PREII/P03/322/02 1. ÖN BİLGİ 1.1. Proje

Detaylı

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ

T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ T.C AKDENİZ BELEDİYELER BİRLİĞİ BİRLİĞİN VİZYONU Akdeniz Belediyeler Birliği, Yerel Yönetimler Reformu ve AB ile bütünleme süreçlerine destek sağlayan, hizmetlerinde kalite, verimlilik ve güvenirliği esas

Detaylı

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU

T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU T.C AHİLER KALKINMA AJANSI 2015 MALİ DESTEK PROGRAMLARI BAŞLANGIÇ TOPLANTISI VE PROJE UYGULAMA EĞİTİMLERİ RAPORU İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ 31.07.2015 GİRİŞ Ahiler Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Enerji

Detaylı

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz

TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi. Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz TEPAV/EPIC Proje Değerlendirmesi Lizbon Gündemi nin Yaygınlaştırılması Projesi nden öğrendiklerimiz Global Fırsatlar Fonu nun Reuniting Europe programı Kamu Diplomasisi Hükümet ortamı ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi

Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi Proje Finansmanı: Avrupa Komisyonu Yararlanıcı Kurum: İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Proje Yürütücüsü: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Detaylı

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI

İSTANBUL ATIK MUTABAKATI İSTANBUL ATIK MUTABAKATI 2013 ün Mayıs ayında İstanbul da bir araya gelen dünyanın farklı bölgelerinden belediye başkanları ve seçilmiş yerel/bölgesel temsilciler olarak, küresel değişiklikler karşısında

Detaylı

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar

SORUMLU YURTTAŞIM. Projemizde Beklediğimiz Sonuçlar SAYI 1 Yurttaşım Sorumluluklarımın Farkındayım - TR2009/0136.01-02/287 SORUMLU YURTTAŞIM Seçilecek 45 öğrenci 45 öğrencinin seçeceği 12 öğrenci arkadaşı Öğretmen, yönetici ve çalışanlar ile toplamda 577

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

3 Kasım 2006, İstanbul

3 Kasım 2006, İstanbul İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ için STK BULUŞMALARI 3 Kasım 2006, İstanbul Bölgesel Çevre Merkezi - REC ( ) Tarafsız, bağımsız ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir kuruluş olan REC, çevreyle ilgili sorunların çözümüne

Detaylı

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023

Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 Orta Karadeniz Bölgesel İnovasyon Stratejisi 2013-2023 İÇERİK Amaç, Vizyon Hazırlık Süreci İnovasyona Dayalı Mevcut Durum Stratejiler Kümelenme ile ilgili faaliyetler Sorular (Varsa) İNOVASYON & KÜMELENME

Detaylı

Değerlendirme Araçları Projesi

Değerlendirme Araçları Projesi Hastanelerde Kalite Geliştirme için Performans Değerlendirme Araçları Projesi (PATH) ve Türkiye nin Katılımı Günnur ERTONG Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi 20 Mart 2009 PATH NEDİR? Hastanelerin emsalleriyle

Detaylı

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı,

3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği Konutu, Ankara Saat: 16:00. Çevre ve Orman Bakanlığı nın Saygıdeğer Müsteşar Yardımcısı, Türkiye nin İklim Değişikliği Ulusal Eylem Planı nın Geliştirilmesi Projesi nin Açılış Toplantısında Ulrika Richardson-Golinski a.i. Tarafından Yapılan Açılış Konuşması 3 Temmuz 2009 İngiltere Büyükelçiliği

Detaylı

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ

21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ 21. BM/INTOSAI SEMPOZYUMU: KAMUDA HESAP VEREBİLİRLİĞİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN SAYIŞTAY VE VATANDAŞLAR ARASINDA ETKİN İŞBİRLİĞİ Seher ÖZER ÜTÜK Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) ve Uluslararası Sayıştaylar Birliği

Detaylı

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya

MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı. 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya MFİB Tarafından Açılan Üç Yeni Hibe Programının Tanıtımı 6 Temmuz 2012 2012 yılı 2. ABUDYK Toplantısı Antalya 1 1) Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Detaylı

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ

BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ BİR ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE GİRİŞİMİ DRYNET PROJESİ 11.09.2008, Kamu- STK Diyalog Toplantısı: Çölleşme ile Mücadelede Ortaklıklar AB Deneyimi ve CRIC7 için Fırsatlar ANKARA DRYNET PROJESİ Birleşmiş Milletler

Detaylı

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI

BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜRKİYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI BAĞIŞÇILAR VAKFI MODELİNİ DESTEKLEME PROGRAMI Başvuru Formu TÜSEV olarak Sosyal Yatırım Programı ile 2006 yılından

Detaylı

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN

Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN Avrupa Yeşil Çevre Eğitimi Ağı: GREEEN İklim değişikliği eğitimi, öğrencilerin küresel ısınmanın günümüzdeki etkileri üzerine düşünmelerine yardımcı olur ve gelecekte daha sürdürülebilir bir dünyaya sahip

Detaylı

Kütüphan-e Türkiye Projesi

Kütüphan-e Türkiye Projesi Kütüphan-e Türkiye Projesi Sunum Planı Haziran dan bu yana yapılan çalışmalar Tanıtım Çalışma Grubu Eğitim Çalışma Grubu BİT Çalışma Grubu Etki Değerlendirme Çalışma Grubu Aralık ayı bölge toplantıları

Detaylı

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları

BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık

Detaylı

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Revizyon Tarihi 016 Görev ve Yetki Tanımları BASIN, YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Çeşme Belediyesi nin kurum içi ve kurum dışı tüm iletişim faaliyetlerini

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI. 17 Ocak 2013 Bartın Valiliklerde AB İşleri İçin ç Kapasite Oluşturulması Projesi Tanıtım Toplantısı 17 Ocak 2013 Bartın SUNUMUN İÇERİĞİ 1. SEI Nedir? 2. Valiliklerde AB İşleri için Kapasite Oluşturulması Projesi Hakkında

Detaylı

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi

TEKNOLOJĠ PLANLAMASI. Başkent Üniversitesi TEKNOLOJĠ PLANLAMASI Başkent Üniversitesi ÖĞRENĠM KAZANIMLARI Bu dersi bitirdiğinizde; Teknoloji planlamasının ne olduğuna ilişkin bilgi edinecek, Teknoloji planlamasının amacını öğrenecek, Teknoloji planı

Detaylı

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI

ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI 15. MİLLİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ KONGRESİ ÇOCUK HEMŞİRELİĞİ EĞİTİMİNDE BİLİŞİM VE TEKNOLOJİNİN KULLANIMI Doç. Dr. Ayşe GÜROL Atatürk Üniversitesi, ayseparlak42@gmail.com Bilim ve teknoloji alanında değişim

Detaylı

Proje İzleme: Neden gerekli?

Proje İzleme: Neden gerekli? Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri

Detaylı

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler

PROJE yerde, süre bütçe ile, amaçların faaliyetler UYGULAMA Belirli bir yerde, belirli süre içinde, belirli bir bütçe ile, net olarak tanımlanan amaçların gerçekleştirilmesine yönelik olarak planlanan faaliyetler bütünüdür. DÖNGÜSÜ Proje Fikrini Belirleme:

Detaylı

Özet Tanıtım Dokümanı

Özet Tanıtım Dokümanı Özet Tanıtım Dokümanı Istanbul, 2016 UME GLOBAL, kurumsal finansman / özel girişim sermayesi alanlarında danışmanlık hizmeti veren güvenilir bir ortaktır Geçmiş Deneyimler Toplamda 80 yılı aşkın endüstri,

Detaylı

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ

Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Üniversiteler İş Sağlığı ve Güvenliği Platformu İzmir 11.12.2015 - KOÇ ÜNİVERSİTESİ Biz kimiz Neden platform? Üniversitelerde; İSG farkındalığını nasıl arttırabiliriz? İSG kültürünü nasıl geliştirebiliriz?

Detaylı

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( )

KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN ( ) KAYSERİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ (KAYHAM) STRATEJİK PLAN (2014 2016) MİSYON Kayseri nin geçmişini doğru anlayarak, bugünü verimli/iyi değerlendirerek ve geleceğini akıllı planlayarak, Kayseri nin

Detaylı

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu

TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu TÜSİAD Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele Çalışma Grubu Sunumu Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İstanbul 12 Eylül 2008 Çalışma Grubu Amacı Kayıtdışı Ekonomiyle Mücadele M Çalışma Grubu nun amacı; Türkiye

Detaylı

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir

Aktivist Programı - Başvuru. Kimler Başvurabilir Aktivist Programı - Başvuru Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Türkiye deki aktif bireylerin, sivil toplum örgütlerinin ve platformların desteklenmesi amacıyla 2012 yılı sonlarında Sivil Düşün AB Programını

Detaylı

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI

SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE STRATEJİK İLETİŞİM PLANLAMASI Stratejik İletişim Planlaması -1 İletişim temelinde, plan ve strateji vardır. Strateji bilgi üretimine dayanır. Strateji, içinde bulunduğumuz noktadan

Detaylı