NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hasarsız Kalite Değerlendirmesinde Kullanılması. Using NIR Spectroscopy for Nondestructive Assessment of Fruit Quality"

Transkript

1 248 NIR Spektroskopinin Meyvelerin Hsrsız Klite Değerlendirmesinde Kullnılmsı İsmil KAVDIR; Mehmet Burk BÜYÜKCAN Çnkkle Onsekiz Mrt Üniversitesi, Zirt Fkültesi, Trım Mkinlrı Bölümü, Çnkkle e-post: Özet: Bu çlışmd meyvelerde hst sonrsı hsrsız klite değerlendirme yöntemlerinden biri oln NIR spektroskopi ele lınmıştır. Meyvelerde hst sonrsı içsel ve dışsl klite değerlendirmesinde NIR spektroskopi önemli vntjlr sğlmktdır. Meyvelerde NIR spektroskopi kullnrk gerçekleştirilen ölçüm şekilleri üzerinde durulmuştur. Bu ölçüm şekillerinden önde gelenleri ynsım, etkileşim ve iletim olrk bilinmekte ve kullnılmktdır. Her bir yöntem, fizikte temel oln ışığın ynsım ve kırılm prensiplerine dynmktdır. Ürünlerin NIR spektroskopi ile değerlendirmesi dh çok yöntem geliştirmeye dylı bir yklşımdır; bu yklşımd NIR spektroskopi yöntemleri ile ypıln ölçümlere prlel olrk ürünler üzerinde hedeflenen klite prmetreleri için, hsrlı oln geleneksek ölçümler de gerçekleştirilmektedir. Dh sonr geleneksel ve NIR spektroskopi uygulyrk elde edilen sonuçlr rsınd isttistiksel yöntemler kullnrk ilişkiler rştırılmkt ve model oluşturulmktdır. NIR spektroskopi kullnrk yürütülen çlışmlr görüntü işleme ile ürün değerlendiren otomtik sınıflm sistemlerinin geliştirilmesi için de bir temel olmktdır. Bu lndki çlışmlr ileri düzeyde devm etmektedir. Anhtr kelimeler: Hst sonrsı teknoloji, NIR spektroskopi, hsrsız meyve klite değerlendirme. Using NIR Spetrosopy for Nondestrutive Assessment of Fruit Qulity Abstrt: In this study, NIR spetrosopy, whih is one of nondestrutive qulity ssessment methods for posthrvest fruits, ws reviewed. NIR spetrosopy provides importnt dvntges in posthrvest nondestrutive ssessment of fruits in terms of both inner nd outer qulity. Mesuring designs pplied in fruit ssessment using NIR spetrosopy, whih re in use, were explored. Refletne, intertion nd trnsmission re the most ommonly known nd used mesuring tehniques pplied in NIR spetrosopy. Bsi physil rules of refletne nd refrtion for light re vlid for eh mesuring design mentioned. Evlution of griulturl produts through NIR spetrosopy is n pproh for method development; in this pproh, destrutive trditionl qulity mesurements re lso pplied on the produts together with the NIR spetrosopy redings for the trgeted qulity prmeters. Lter, reltions between the results obtined from NIR spetrosopy nd the trditionl mesurements re sought using sttistil tehniques nd models re formed. Studies onduted using NIR spetrosopy produes key results for development of utomti lssifition systems tht work bsed on imge proessing. Studies in this re hve been going on further. Key words: Post hrvest tehnology, NIR spetrosopy, Nondestrutive fruit qulity ssesment GİRİŞ Teknolojik gelişmeler gün geçtikçe diğer lnlrd olduğu gibi trımsl lnlrd d kendini göstermektedir. Teknolojik gelişmeler syesinde trımsl üretimde dh kliteli ürün dh z emek ile hızlı bir şekilde elde edilmektedir. Teknoloji trımsl üretimin tüm şmlrınd olduğu gibi hst sonrsı işlemlerde de gelişme göstererek bu lndki uygulmlr her geçen gün gelişmektedir. Hst sonrsı işlemlerde kullnıln bu teknolojiler trımsl ürünlerin klite özelliklerinin rttırılmsın yöneliktir.

2 249 Trımsl ürünlerin değerlendirilmesi (sınıflndırılmsı, klitelerinin ölçülmesi v.b) ypılırken işlemlerin hızlı ve dh z mliyetli olmsı istenmektedir. Böylee hem zmndn kznılmkt hem de iş güünden tsrruf edilmektedir. Trımsl ürünlerin kliteleri tüketii çısındn d önemlidir: Tüketiinin tlebi yüksek kliteli ürünlerden yndır. Bu yüzden, ürünlerin klite kriterleri değerlendirilirken dikkt ve hsssiyet gerekmektedir; Bu durum, özellikle hst sonrsı sınıflndırmd net bir şekilde orty çıkmktdır. Günümüzde trımsl ürünlerin sınıflndırılmsınd mkinlr yygın olrk kullnıls d, bzı trımsl ürünlerin sınıflndırılmsı insnlr trfındn ypılmktdır. Bununl birlikte klite kriterleri insndn insn değişiklik gösterebileeği gibi, ynı zmnd insnlrın sınıflndırm yprken biyolojik yorgunluk hissetmeleri ve bu syede hsssiyet ve dikktlerinin zlmy bşlmsıyl sınıflndırmnın gerekli hsssiyette ypılmmsın neden olbilmektedir. Özellikle içsel klite kriterlerine göre (hsrsız) sınıflndırmnın insnlr trfındn ypılmsı mümkün görünmemektedir. Ürün klitesini hsrsız olrk ölçmeye yönelik olrk geliştirilen ve geliştirilmekte oln teknolojiler, mliyetli, zmn lıı ve sınıflm (lgılm) bşrısı bkımındn etkin olmyn geleneksel sınıflm sistemlerine lterntif olmlrı bkımındn giderek rtn bir ilgi görmektedirler. Hsrsız otomtik ürün sınıflm sistemleri ile ürün değerlendirmelerinin hızlı, hsrsız, dh z mliyetli ve etkili bir şekilde ypılbilmesi hedeflenmiştir. X-ışınlrı, NIR (Ykın Kızıl Ötesi - Ner Infrred), NMR (Nükleer Mnyetik Rezonns), optik ihzlr v.b. son 40 yıld kullnıln ve hl geliştirilmekte oln hsrsız ürün lgılm uygulmlrıdır. NIR uygulmlrı günlük yşmd kullnılmsı koly olduğu için ve ürünlere hsr vermediği için dh çok terih edilmektedir. Örnek olrk toprk nlizlerinde kullnıln NIR spektrometreler tşınbilir özelliğe shiptirler. Böylee örneğe hsr vermeden sonuçlr lınbilmektedir. Üretiiler, ürünlerini ylnız dış görünümlerini y d görünen ve hissedilen fiziksel özellikleri ile pzr sunmk durumunddırlr. Tüketiiler ise sdee yukrıd bhsedilen özellikler çerçevesinde ürünleri stın lbilmektedirler. NIR spektroskopi trımsl ürünlerin klitelerinin (içsel-dışsl) hızlı ve hsrsız bir şekilde değerlendirilmesin de önemli bir potnsiyele shiptir. NIR spektroskopi trımsl ürünlerin içsel klitelerini lgılmd önemli vntjlr shiptir ve bu lnd ümit verii uygulmlr görülmektedir (Miller ve diğ., 1995; Slughter ve diğ., 1996; Peiris ve diğ., 1998). Slughter (1995) NIR spetroskopi kullnrk şeftlide çözülebilir ktı mdde ornı, şeker ornı, sorbitol içeriği ve klorfil-a içeriği gibi iç klite özelliklerinin hsrsız, önemli dereede doğru ornd ve hızlı olrk tespit edilebileeğini göstermiştir. Slughter (1995) ynı çlışmd, sertlik ve meyve sitliğinin de önemli prmetreler olduğunu ve bu prmetrelerin ürünler üzerinde hsrsız olrk ölçülmesi üzerine çlışmlr yürütülmesi gerektiğini belirtmiştir. Zwiggelr ve diğ., (1996) ışınsl bilgi ve mkinlı (bilgisyrlı) görüntülemeyi şeftli ve kyısıd yüzeysel ezilme hsrlrının tespitinde kullnmışlrdır. Sonuç olrk, ürünler üzerinde eziklik oln ve olmyn bölgeler rsınd önemli ynsım fklılıklrı olduğunu orty koyulmuş ve frklı dlg boylrındki ışınsl ynsım değerlerinin, görüntülerde kullnımı ile hsrlı ve sğlm ürünlerin %65 ornınd birbirinden yrılbildiği sonuun vrılmıştır. Kivide sertlik, kuru mdde ornı ve çözülebilir ktı mdde ornı gibi içsel klite değerlerinin hst sonrsı NIR spektroskopi kullnrk hsrsız olrk tespit edilmesi üzerine çlışılmıştır (MGlone ve diğ., 1998). Kuru mdde ornı ve çözülebilir ktı mdde ornı oldukç bşrılı (R 2 =0.90) bir şekilde thmin edilirken,

3 250 sertlik için elde edilen thmin değeri, diğer iki klite değerine göre dh düşük olmuştur (R 2 =0.66). NIR spektroskopi çeşitli meyve, soğnsı ve yumrulu ürünlerde çözülür ktı mdde ornı ve kuru mdde içeriği gibi içsel klite kriterlerinin tespitinde kullnılmıştır (Peiris ve diğ., 1999). Peirs ve diğ., (2002) elmd içsel klite kriterlerinin tespitinde FT (Fst Fourier Trnsform)-NIR ve Dispers NIR spektroskopi kullnmışlr ve her iki ihzın d söz konusu klite kriterlerinin hsrsız thmininde önemli vntjlr sğldığını belirtmişleridir. Liu ve Ying (2005) FT-NIR spektroskopi kullnrk Fuji elmlrının iç klitesini hsrsız olrk ölçmeye yönelik olrk yptıklrı bir çlışmd, çözülebilir ktı mdde ornı, titre edilebilir sitlik ve mevut sitlik ornlrını sırsıyl 0.968, ve gibi yüksek korelsyon ktsyılrı ile thmin edebilmişlerdir. Bu çlışm ile NIR spektroskopinin trımsl ürünlerin (meyve ve sebzelerde) klitelerinin hsrsız olrk tespit edilmesinde uygulnn ölçüm yöntemleri, ürünlerin hst sonrsı sınıflndırılmlrınd sğlybileeği yrrlrı ve ynı zmnd geleekte ki potnsiyeli hkkınd bilgi verilmesi mçlnmktdır. YÖNTEM Çok frklı lnlrd kullnıl gelen NIR spektroskopide uygulnn yöntemler geçmişten bu yn önemli gelişmeler sğlmıştır ve gün geçtikçe gelişmeye de devm etmektedir. İlk olrk, 1800 yılınd Willim Hershel kızıl ötesi bölgeyi keşfetmiştir. Hershel, güneşten gelen ışının görünebilir spektrumdki rengini tnımlmyı hedeflemiştir. Bu metott spektrum yrtmk için m prizm ve her bir renkte değişen sıklığı ölçmek için mpülü siyh kâğıtl kplyrk bir termometre kullnılmıştır; termometre spektrumdki kırmızı bölgeye ykın bir yerde bırkılrk beklenildiğinde ısının rttığı ve görünmeyen spektrumun kırmızıy döndüğü keşfedilmiştir. Bu işlemde, m prizm kullnrk IR ışınlrını emen ve NIR olrk bilinen bnt bulunmuştur (Newgrd, 2004). 19.yy d NIR spektrumu ile ilgili birçok çlışm ypılmıştır. Özellikle 1881 yılınd Abney ve Festing 700 ile 1200 nm rsınd ki NIR bölgesini resimsel olrk ölçmüştür. Ayrı, Alexnder G. Bell 1881 yılınd NIR kullnrk boş bir hürenin içini ısıtmıştır (Newgrd, 2004). İlk IR spektrometre W.W. Cblentz trfındn tuzlu prizm kullnrk ypılmıştır. Bu spektrometre belli bir dlg boyund ki IR ışınlrını glvnometre ile ölçmüştür. II. Düny Svşınd Almn Deniz Ordusu vr oln kyıplrını yenilemek için sentetik lstiği NIR kullnrk nliz etmişti. Orgnik sentez rştırmlrı keşfedildiğinde IR spektrometreleri mddenin sflığı ve ypısı hkkınd çıklyıı olduğundn, hemen hemen tüm lborturlrd kullnılmktydı (Newgrd, 2004) te Krl Norris ln-kırılm deneylerini gıdlrd NIR kullnrk gerçekleştirmiştir. Krl Norris bu deneylerle yumurtdki knı, krpuzun olgunluğunu, buğdyd ki nem ve protein miktrını bulmuştur de NIR spektroskopi bilgisyr sistemleriyle birlikte kullnılrk istenen klitede, doğru ve hızlı nliz ypılmsın olnk sğlmıştır yılınd mobil olrk üretilmeye bşlnmıştır. Böylee trllr vey mrketlere gidilerek ölçüm ypılmsını sğlmıştır (Newgrd, 2004). Ykın trihte Dikey-John ilk filtreli tiri NIR ı, Tehniin ise ilk tryıı NIR ı piysy sürmüştür. Günümüzde ise üniversitelerde klibirsyonlr ve fizibiliteler, yzılım geliştirmeleri ve ihzlr üzerinde rştırmlr hlen devm etmektedir (Newgrd, 2004). Ürünlerin NIR spektroskopi ile değerlendirmesi dh çok yöntem geliştirmeye dylı bir yklşımdır; bu yklşımd NIR spektroskopi yöntemleri ile ypıln ölçümlere prlel olrk ürünler üzerinde hedeflenen klite prmetreleri için, hsrlı oln geleneksek ölçümler de gerçekleştirilmektedir. Dh sonr geleneksel ve NIR spektroskopi uygulyrk elde

4 251 edilen sonuçlr rsınd isttistiksel yöntemler (küçük kreler yöntemi gibi) kullnrk ilişkiler rştırılmkt ve model oluşturulmktdır. Bu şmd her iki şeklide (geleneksel-hsrlı ve NIR spektroskopi-hsrsız) ypıln ölçümlerin htsız olrk ypılmsı gerekmektedir. Özellikle NIR spektroskopi kullnrk ypıln ölçümler frklı şekil ve boyutlr ship ürünler üzerinde ypıldığı için, en etkili uygulm şeklini bulbilmek dın uygulmlrd şğıd detylı olrk bhsedilen ynsım, etkileşim ve iletim (uygulmlrın hepsi bunlrl sınırlı olmmkl birlikte) yöntemleri orty çıkmıştır. NIR spektroskopi ile yürütülen rştırmlr, trımsl ürünlerin klitelerinin lgılnmsının hızlı ve hsrsız olrk ypılmsın imkn vereek yönde giderek rtmktdır. ölçümlerde, dlg boyu rlığı, optik çözünürlük, dinmik rlık ve lgılm süresi gibi prmetreler önemli olmktdır. Ayrı, ölçümü ypılk ürün sıklığı, ortm sıklığı ve spektrometrenin soğutulmsı gibi konulr d ölçümler sırsınd dikkt edilmesi gereken noktlrdır. Belli dlg boyund ışınlr, ürünlere geldiğinde bir kısmı ürünün yüzeyinden ynsımkt (Şekil 1-), bir kısmı ürünün içinden geçerek ürünün diğer trfın ulşmkt (Şekil 1-), bir kısmı ise ürünün içinden frklı yönlere doğru kırılm ve emilmeler göstererek geçmekte ve soğrulmktdır (Şekil 1-b). Her üç uygulm şeklinde de üründen gelen ışık bir dedektör yrdımı ile lgılnrk inelenebilir ve bu yoll ürün özellikleri hkkınd bilgi elde edilebilir (Choi ve diğ., 2005). NIR spektroskopi ürün değerlendirme süreinden teknik olrk bhsetmek gerekirse; sistemde temel b olrk bir ışık kynğı ve bir spektrometre IŞIK KAYNAĞI b bulunmktdır. NIR spektroskopide kullnıln ışık kynğındn çıkn ışınlr nm rsındki DEDEKTÖR dlg boylrı rsınddır (istenilen rlık y d bntlrd olk şekilde de seçilebilir). Işık kynğı ile etkileşimde bulunn üründen gelen ışınlr spektrometre içerisinde konumlndırılmış oln hreketli y d sbit özel ynlr ve ışık bölüüler yrdımı ile bölüntülü olrk spektrometre içerisinde bulunn dedektöre ulştırılır. Dh sonr spektrometreye gelen ışınlrdn bir spektrum elde edilir. Elde edilen bu spektrum ürünün bileşimi ve ypısı hkkınd bilgi içermektedir. Işık kynğındn gelen ışınlrın uygulmdn uygulmy mruz klbileeği değişimleri ortdn kldırmk için, ürünler üzerinde ypıln ölçümlere prlel olrk, ynsım değerleri öneden bilinen referns mddeler üzerinde de ölçüm ypılmsı gerekmektedir. Bu syede, ürün üzerinden ypıln ölçümlerde dış etmenlerden kynklnın (ışık kynğındn) değişimler minimum indirgenebilmektedir. Spektrometre ile ypıln A: Ürünün yüzeyinden ynsıyn ışınlr B: Ürünün içinde emilen ışınlr C: Ürünün içinden geçerek dedektöre ulşn ışınlr Şekil 1. NIR ışınlrın mddeden ynsım gösterimleri İnelenen ürün içeriğine bğlı olrk ışık kynğındn çıkn ışık ile dedektör trfındn lgılnn ışık rsınd frklılıklr olmsı beklenmekte ve üründen elde edilen ynsım spektrumlrı rılığı ile ürün içeriği hkkınd thminler ypılbilmektedir. Doğl olrk, ışık kynğındn çıkn ışınlrın tmmı dedektöre ulşmmktdır; bzı ışınlr ürün trfındn emilmektedir. Dedektörde lgılnn ışığın verileri bilgisyrd spektrumlr hlinde görünmekte ve ürün içeriği hkkınd bilgi shibi olmk için değerlendirilmektedir. Bu spektrumlrd üründe bulunn kimysl içeriklerin krşılıklrı bulunbilmektedir. Benzer şekilde ürünlerin fiziksel özellikleri ile ilgili olrk t spektrumlr bilgi

5 252 içermektedir. Dedektör trfındn lgılnn ışınlr bilgisyr d spektrum hlinde görünerek belli dlg boylrınd pikler oluşturmktdır. Bu piklerin hngi dlg boylrınd hngi kimysl mddelere (y d fiziksel özelliklere) krşılık geldiği belirlenebilmektedir. Bu özelliği ile NIR spektroskopi hst sonrsı teknolojide ürünlerin hsrsız sınıflndırılmsınd oldukç önemli bir potnsiyle shiptir. NIR d kullnıln ilgili yöntemler soğurm spektroskopilerine benzemektedir. Bun rğmen dğılm ve ynsım spektroskopisi rçlrı emilmiş olndn çok emilmemiş rdysyonu ölçmektedir. Bir prçığın ynsım ve dğılm elemnlrı rdysyonun dlg boyuyl prçığın boyutlrı ve uyumu rsındki ilişkiye bğlıdır (Newgrd, 2004). Bir mddeden geçen ışığın enerji değerlerinin korunmsının dört ihtimli bulunmktdır: ) Ynsım, b) İletim, ) Emme, d) Etkileşim. Bir yüzeyde ışığın ynsımsı ve kırılmsı rsındki ilişki Şekil 2 de şemtik olrk gösterilmektedir; burd bir ışık huzmesinin emme özelliği olmyn iki ortm rsındki düzlem ile krşılşmsı durumund izlediği yol gösterilmiştir; bu etkileşimde, Snell knunu ve ynsım knunu ışınımın yönünü thmin etmede yeterli olurken, ışığın yoğunluğu Frensel eşitlikleri ile thmin edilebilmektedir. Şekil 3 Fresnel eşitliklerini grfik olrk göstermektedir. Şekilden de görüleeği üzere, ynsım ışığın geliş çısının 90º ye yklşmsı ile yüzde 100 e yklşmktdır. I θ ı Şekil 2. Optiksel düzlemde ışığın kırılm ve ynsımsı θ t θ r T (Snell Knunu) Emii olmyn ortmlrd, enerji y iletilir y d ynsıtılır; bun göre, I R T y d Burd;θ T I R olur. T: İletilen ışık, I: Gelen ışık, R: Ynsıyn ışıktır. Düz bir optiksel düzlem üzerine düşen ışığın ynsımsı, gelen ışın ile eşit çı yprk meydn geleektir. Fkt, gönderilen ışığın tmmı ynsımmkt, bir miktrı yüzeyin içinden iletilmektedir (Şekil 2). Işığın düzleme norml gelişleri için, Frensel eşitlikleri ise şöyle yzılbilmektedir: R n n 2 n n R n 1 n 2

6 253 Ynsım Bu sistemde, ışığın yüzeye uygulnmsı ve ynsıyn ışığın lgılnmsı yn yn ve ynı düzlem üzerinde olbildiği gibi, gelen ve ynsıyn ışınlr ürün yüzeyine frklı çılrd d konumlndırılbilmektedir. R 1 R R Işığın gelme çısı ÜRÜN Işık kynğı ve NIR spektrometre dedektörüne bğlı probe uçlrı Şekil 3. Frensel eşitliğinin grfiksel tnımlmsı (Birth ve Zhrih, 1976) NIR spektroskopi kullnrk trımsl ürünlerin üzerinde ypıln ölçümler dh çok ynsıyn ve iletilen ışınlrı ölçmeye yönelik olmkl birlikte, bu ışınlrın (bir ürüne gelen ve çıkn) tmmının ölçülmesi IŞIK KAYNAĞI NIR spektrometre durumund, ürün trfındn emilen ışık miktrının d Şekil 4. Ynsım (Refletne) Yöntemi belirlenmesi mümkündür (Willims ve Norris, 2001). Trımsl ürünlerin NIR spektroskopi yrdımıyl klitelerinin lgılnmsınd kullnıln bşlı ölçüm şekilleri; ynsım, etkileşim ve iletim yöntemleri olrk sırlnbilir. Aşğıd çıklnn her bir yöntem fizikte Etkileşim (Intertion) Yöntemi Bu yöntem ile meyvelerde şeker içeriği, sertlik, sitlik vey içsel hsrlrın ölçülmesine yönelik değişik rştırmlr yürütülmektedir (Choi ve diğ., 2005). temel oln ışığın ynsım ve kırılm prensiplerine dynmktdır. Ynsım (Refletne) Yöntemi Bu yöntemde ışık kynğı ve dedektör (NIR Kplı muhfz Meyve Etkileşim modundki ışık veren hlk ve dedektör probe uu (detylı) spektrometre) ürünün ynı trfın yerleştirilmektedir. Hlk şeklindeki ışık dğıtıı Detektör Ürün ışık kynğı ile ydınltıldığınd üründen ynsıyn ışık NIR spektrometre dedektörü trfındn lgılnmktdır (Şekil 4). Dedektördeki lgılyıılr Tutuu ypılr Işık geçirmeyen meyve tutuu mteryl NIR spektrometre detektörü için fiber optik kblo Işık geçirmeyen meyve tutuu mteryl Işık veren hlk gelen ışığın her dlg boyundki yoğunluğunu ölçmektedir. Bu d ürünün ypısı hkkınd bilgi edinilmesine yrdımı olmktdır. Bu sistemde ürünün Bİlgisyr Spektrometre Işık kynğı dış özellikleri ynınd meyve kbuğun ykın iç kısımlrı (ürüne göre değişmekle berber, yklşık 5 Şekil 5. İletim metodu mm ye kdr) hkkınd d bilgi edinilmektedir (Choi ve diğ. 2005). Bu sistemin önemli bir dezvntjı ürünün dh derin iç kısımlrı hkkınd fzl bilgi sğlymmsıdır. Etkileşim yönteminde ışık kynğındn gelen ışığın uygulndığı yer y d yerler ile ynsıyn (ve iletilen) ışınlrın lgılndığı lnlr birbirinden tmmen

7 254 yrılmıştır (Şekil 5). Diğer bir deyişle, ynsıyn ışığı lgılyn dedektör, ürüne ışık kynğındn gelen ışığ hiç mruz klmyrk sdee ürün içerisinden kıs bir iletime mruz klıp, ürünü gelen ışık bölgesine ykın bir bölgeden terk eden ynsım ve iletim ypn ışığı lgılmktdır (Şekil 5). Etkileşim yöntemini ynsım yönteminden yırn en önemli özelliklerden birisi de, etkileşim yönteminde ışığın ürün içerisinde dh fzl bir lnı ktetmesi ve dolyısı ile dh fzl bilgi içermesidir. İletim (Trnsmission) Yöntemi Bu yöntem trımsl ürünlerin klite kriterlerinin belirlenmesinde kullnıln NIR uygulmlrınd olnklr el verdiğinde, en çok terih edilen yöntemlerden biridir. Bu yöntemde ürünün bir trfındn gönderilen ışık ürünün diğer trfındki NIR spektrometre dedektörü trfındn lgılnmktdır (Şekil 6). İletim yönteminin en önemli vntjı, ürünü tmmen kteden ışınlr dylı olrk spektrum elde edilmesidir; bu süreçte ürün hkkınd mksimum bilgi, ışınlrın neredeyse ürünün tmmın ykın bir bölgeyi kt etmesi ile sğlnmktdır. Sistemin önemli bir dezvntjı d, mevut teknikler ile bu ölçüm sisteminin her ürüne (hsrsız olrk bütün hldeki ürünler) uygulnmıyor olmsıdır; bunun nedeni olrk, ışığın bir çok ürünü (ürünün bütün olrk ele lınmsı durumund) bştn son kt edeek düzeyde olmmsı y d spektrometre dedektörlerinin ürünlerin içinden bir trftn diğer trf geçen zyıf ışığı lgılymmsı gösterilebilir. Ayrı, ürünlerin iç yoğunluklrı d bu yöntemde dikkte lınmsı gereken özelliklerdendir. Gönderilen ışınlr ürünün yoğunluğundn dolyı kyb neden olmkt ve dedektöre istenilen ornd ışın gelmemektedir. Bu nedenlerden dolyı, iletim yöntemi dh çok ışığı geçirmeye meyilli küçük ypılı ürünlere uygulnbilmektedir. Sonuç olrk bu yöntem her şrtt kullnılmmktdır. Fkt uygun ürünler üzerinde kullnıldığınd iyi sonuçlr lınmktdır (Chen ve Nttuvetty, 1980). IŞIK KAYNAĞI ÜRÜN Şekil 6. İletim Metodu NIR ın Kimysl Açıklmsı DEDEKTÖR NIR spektroskopinin kimysl nlmd çıklmk gerekirse; bu spektroskopi dlınd m -1 rsınd oln ess titreşim freknslrı ve overtonlrdn yrrlnılır. Bu dlg syılrı rsınd bulunn overtonlr bşlı O-H, N-H, C-H bğlrın ittir. Bunlrın molr bsorbsiyonlrı çok düşüktür. Yni zyıf pikler meydn getirmektedir. NIR spektroskopisi mddelerin klittif tnınmsındn ziyde, kntittif tyinlerde kullnılır. Kntittif tyini ypılnlr genel olrk, C-H, O-H, N-H gruplrını ihtiv eden mddelerdir. O-H grubu ihtiv eden lkoller, fenoller, hidroperoksitler, krboksilli sitler bu metotl büyük doğruluk dereesi ve kesinlikle tyin edilebilirler. Böyle tyinlerde, O-H grubu titreşim freknslrının birini overton freknslrındn yrrlnılır. Bu freknslr yklşık 7100 m -1 etrfınd toplnır (Gündüz, 2005). Tüm temel titreşimsel modlr IR bölgesinde olduğundn dolyı kombinsyon ve overtone bntlrı olmdn NIR (Ner-Infrred) spektroskopinin olmsı söz konusu olmzdı. Her bir yüksek overtone bir önekiden 100 ile 1000 kt zyıftır ve yüksek temel freknslı titreşimler, düşük overtone numrlrı yönünden NIR bölgesinde dh güçlü overtone ship olktır. NIR spektroskopide en önemli bğlr, hidrojen içeren bğlrdır (O-H,C-H,N-H,S-H,P-H): Çünkü hidrojen içeren bğlr dh yüksek düzensizliğe ve güçlü overtone soğurm güüne shiptirler. Diğer

8 255 önemli oln bğ sınıfı ise Hetero-nükleer bğlrdır (C=O gibi) (Newgrd, 2004). Bury kdr verilen çıklmlrd, NIR spektroskopinin ürünler üzerinde dh çok noktsl lnlrd ölçüm ypılmsı ve belli noktlrd ypıln okumlrl ürün hkkınd bilgi edinilmesi konusu ele lınmıştır. Oys ürünlerin tüm kısımlrını lgılyn sistemler ürün hkkınd dh fzl bilgi sğlyğı için dh önemlidir. Bu gibi sistemler nk bilgisyrlı görüntüleme ile oluşturulbilmektedir. Görüntüleme tekniğine dylı sistemlerin temelinde de öne NIR spektroskopi tekniklerinin geliştirilmesi ytmktdır. Diğer bir deyişle, NIR spektroskopi ile ürünler hkkınd elde edileek bilgiler, insnı tklit eden bilgisyrlı görüntüleme tekniklerinin geliştirilmesi için önemli bir şmdır. SONUÇ Bugün NIR spektroskopinin zirt endüstrisi içinde birçok kullnımı bulunmktdır. Örneğin yemek endüstrisinde çiğ mddelerin protein içiriği, nemi, prçık şekli, nişst hsrı ve renk bkımındn NIR kullnılmktdır. Ayrı, NIR mndırlrd d kullnılmktdır. Sütün yğ ornınd, protein miktrınd, lktoz ornınd ve sütün stndrdizsyonun bkılmsınd kullnılmktdır (Newgrd, 2004). İçeek snyinde de lkollü içeeklerin ve lkolsüz içeeklerin içeriklerine bkılmsınd kullnılmktdır. Hst sonrsı ürün işleme bkımındn ürünlerin içeriklerinin belirlenmesinde ve sınıflndırılmsınd NIR spektroskopi kullnılmktdır. Ayrı, tekstil snyinde yün klitelerinin orty çıkrılmsınd, kliteli ve klitesiz ürünün yırt edilmesinde, doğl ve sentetik liflerin klite kontrollerini ypılmsınd NIR spektroskopi kullnılmktdır. Tüm bu ölçümler için NIR spektroskopinin terih edilmesindeki en önemli unsur ise ürün ve mlzemelerin hiçbir şekilde hsr görmemesi vey deformsyon uğrmmsıdır. Zten bu d NIR teknolojisinin gerek nlı gerekse nsız mteryl y d ürün nlizleri sırsınd kullnılmsınd en önemli etkendir (Newgrd, 2004). Giderek çeşitlenen Pzr fırstlrın uygun klite gruplrın ürünler sunmk, trımsl ürünlerin otomtik ve hsss sınıflndırılmsınd d giderek dh etkin teknolojilerin kullnımını gerektirmektedir. Ürünleri sdee dış özelliklerine göre sınıflndırmk yeterli olmmkt, bunun ynınd ürünlerin içsel özelliklerine yönelik prmetrelerin de (şeker ornı, sertlik, nem içeriği vs.) ürün sınıflmd kullnılmsı her geçen gün rtn ornd kbul görmektedir. NIR spektroskopinin kullnımı, ürünlerin içsel klite özelliklerinin lgılnmsı bkımındn oldukç önemlidir. Renk, sertlik-tekstür, tt, ve besin-su içeriği gibi içsel özellikler ynınd, şeker ornı ve kuru mdde içeriği gibi meyve ve sebzelerin olgunluklrının tnımlnmsınd kullnıln prmetreler, NIR spektroskopi yoluyl lgılnm potnsiyeli oln önemli prmetrelerdir. NIR spektroskopi gibi hsrsız bir ölçüm tekniği, tt ve besin içeriği gibi hsttn sonr ürünlerin hl rzu edilen değerlere ship olup olmdığının lgılnmsı ve özellikle otomtik sınıflm esnsınd ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesini sğlyrk ölçüm şmsınd sonsuz vntjlr sğlmktdır. NIR spektroskopi, bir trımsl ürünün şeker ornı, yğ içeriği ve tekstür özelliklerin lgılnmsınd d son deree önemli potnsiyele shiptir. Bu konulrdki çlışmlr devm etmektedir. Geleekte bu rştırmlrın ve bulgulrın hyt geçirilmesiyle trımsl ürünlerin hst sonrsı klite kontrollerinin dh güvenli ypılmsın olnk sğlnktır. NIR spektroskopinin en büyük vntjlrı hsrsız, çbuk ve ekonomik oluşudur. Bu çlışm ile NIR spektroskopi kullnrk trımsl ürünlerin (meyvelerin) hst sonrsı klitelerinin belirlenmesinde uygulnn yöntemler özet olrk

9 256 mçlrı ve uygulnış şekilleri ile çıklnmy çlışılmıştır. KAYNAKLAR Birth, G. S., Zhrih, G.L.,(1976). Spetrophotometry of griulturl produts. Qulity Detetion in Foods. Publition of the ASAE:1-5. Chen, P., Nttuvetty, N.R.,(1980). Light Trnsmittne Through A Region Of An Intt Fruit. Trnstions of the ASAE (1980) : Peiris, K.H.S., Dull, G.G., Leffler, R.G., Kys, S.J., (1998). Ner infrred (NIR) spetrometri tehnique for nondestrutive determintion of soluble solids ontent in proessing tomtoes. J. Amer. So. Hort. Si.: 123(6), Peiris, K.H.S., Dull, G.G., Leffler, R.G., Kys, S.J., (1999). Sptil vribility of soluble solids or dry-mtter ontent within individul fruits, bulbs, or tubers: Implitions for the development nd use of NIR spetrometri tehniques. Hortsiene. 34(1): Choi, K., Lee, K., Kim. G., (2005). Nondestrutive qulity evlution tehnology for fruits nd vegetbles using Ner-Infrred Spetrosopy. utive%20qulity%20evlution%20pper%20t%20 7th%20IFVE.pdf Erişim: Arlık,2006 Liu, Y., Ying, Y., (2005). Use of FT-NIR spetrometry in noninvsive mesurements of internl qulity of Fuji pples. Posthrvest Biology nd Tehnology, 37: MGlone, V.A. Kwno, S., (1998). Firmness, dry-mtter nd soluble-solids ssessment of posthrvest kiwi fruit by NIR spetrosopy. Posthrvest nd Tehnology: 13, Miller, A.R., Kelley, T.J., White, B.D., (1995). Nondestrutive evlution of pikling uumbers using visible-infrred light trnsmission. J. Amer. So. Hort. Si.: 120(6), Newgrd, E.C. (2004). Ner-Infrred Spetrosopy for Anlysis of Agriulturl Mteril, 14 Arlık /FinlReportFiles/EriNewgrdTermPper.pdf Erişim: Arlık,2006 Peirs, A., Sheerlink, N., Kthleen, T., Nioli, M., (2002). Comprison of Fourier Trnsform nd Dispersive Ner-Infrred Refletne Spetrosopy for Apple Qulity Mesurements. Biosystems Engineering. 81(3): Slughter D.C., (1995). Nondestrutive determintion of internl qulity in pehes nd netrines. Trnstion of ASAE: Vol. 38 (2): Slughter D.C., Brrett, D., ve Boersig, M., (1996). Nondestrutive determintion of soluble solids in tomtoes using ner infrred spetrosopy. Journl of Food Siene: Vol. 61 (4): Willims, P., Norris, K., (2001). Ner-infrred tehnology in the griulturl nd food industries. Amerin Assoition of Cerel Chemists In. St. Pul, Minesot USA. Zwiggelr, R., Yng, Q., Gri-Prdo, E., ve Bull, C.R., (1996). Use of spetrl informtion nd mhine vision for bruise detetion on pehes nd priots. Journl of Agriulturl Engineering Reserh: 63,

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI

BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI BİTKİSEL ÜRETİMDE ÇİFTLİK GÜBRESİ VE BİYOGAZ KOMPOSTU KULLANIMININ YAYGINLAŞTIRILMASI Yyımlyn: Türk - Almn Biyogz Projesi And Sokk No: 8/6 06580 Çnky, Ankr, Türkiye T: +90 312 466 70 56 T.C. Çevre ve Şehircilik

Detaylı

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ

DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2008,25(2):44-51 ISSN 1300-3496 DERİM SONRASI SICAK SU UYGULAMALARININ CALIFORNIA WONDER TİPİ BİBER MUHAFAZASI ÜZERİNE ETKİLERİ Kmile ULUKAPI Mustf ERKAN

Detaylı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı

Telekomünikasyon, bilginin haberleşme amaçlı GÜNÜMÜZ HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİNE KISA BİR BAKIŞ Mehmet Okty ELDEM Elektronik Y. Mühendisi EMO Ankr Şubesi Üyesi okty.eldem@gmil.com Telekomüniksyon, bilginin hberleşme mçlı olrk dikkte değer bir mesfeye

Detaylı

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ

ÇOK KATMANLI HABERLEŞME SİSTEMLERİNDE LİNK YEDEKLEME VE KURTARMA YÖNTEMLERİ ÇOK KTMNLI HRLŞM SİSTMLRİN LİNK YKLM V KURTRM YÖNTMLRİ r. Murt Koyunu tılım Üniversitesi, ilgisyr Mühendisliği ölümü, İnek,Gölbşı, nkr mkoyunu@tilim.edu.tr ÖZT ilişim teknolojilerindeki gelişmeler, hem

Detaylı

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ

DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Btı Akdeniz Trımsl Arştırm Enstitüsü Derim Dergisi, 2009,26(2):1-10 ISSN 1300-3496 DEĞİŞİK UYGULAMALARIN ÇİLEK AKENLERİNİN ÇİMLENMESİ ÜZERİNE ETKİLERİ Nfiye ADAK Mustf PEKMEZCİ Hmide GÜBBÜK Akdeniz Üniversitesi

Detaylı

B - GERĐLĐM TRAFOLARI:

B - GERĐLĐM TRAFOLARI: ve Seg.Korum_Hldun üyükdor onrım süresinin dh uzun olmsı yrıc rnın izole edilmesini gerektirmesi; rızlnmsı hlinde r tdiltını d gerektireilmesi, v. nedenlerle, özel durumlr dışınd tercih edilmezler. - GERĐLĐM

Detaylı

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma

1. Değişkenler ve Eğriler: Matematiksel Hatırlatma DERS NOTU 01 Son Hli Değildir, tslktır: Ekleme ve Düzenlemeler Ypılck BİR SOSYAL BİLİM OLARAK İKTİSAT VE TEMEL KAVRAMLAR 1 Bugünki dersin işleniş plnı: 1. Değişkenler ve Eğriler: Mtemtiksel Htırltm...

Detaylı

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi

Anadolu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü. Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Planlaması 2015-2016 Güz Dönemi Andolu Üniversitesi Mühendislik Fkültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Doç. Dr. Nil ARAS ENM411 Tesis Plnlmsı 2015-2016 Güz Dönemi 2 Tesis (fcility) Tesis : Belli bir iş için kurulmuş ypı Tesis etmek :

Detaylı

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03

ELEKTRĐK MOTORLARI ve SÜRÜCÜLERĐ DERS 03 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DES 03 Özer ŞENYU Mrt 0 ELEĐ MOOLA ve SÜÜCÜLEĐ DA MOOLANN ELEĐ DEE MODELLEĐ E AAEĐSĐLEĐ ENDÜĐ DEESĐ MODELĐ Endüviye uygulnn gerilim (), zıt emk (E), endüvi srgı direni () ile temsil

Detaylı

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar

a a a a a a www.inka-paletten.com P A L E T Y P A L E T Ahşap paletlerle rekabet edebilir fiyattadır İç içe geçebildiğinden daha az stok yeri tutar Y P A L E T Ahşp pletlerle rekbet edebilir fiyttdır İç içe geçebildiğinden dh z stok yeri tutr Konteynırlr uygun ebtlr CP3, CP5 Çevreyle Dost Düny çpınd kıs sürede teslimt Isıl işlem,fümigsyon gerektirmez,

Detaylı

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr

*Corresponding Author Tel.:+90-332-223 19 42; fax:+90-332-241 06 35 E-mail:fyildiz@selcuk.edu.tr Selçuk Üniversitesi ISSN 130/6178 Journl of Technicl-Online Volume 10, Number:1-011 Cilt 10, Syı:1-011 ÇAPRAZ İLİŞKİ METODUYLA İRİS TANIMA Ferruh YILDIZ,*, Nurdn Akhn BAYKAN b Selçuk Üniversitesi, Hrit

Detaylı

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa

Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Ziraat Fakültesi * Bahçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şanlıurfa Türkiye VI. Ulusl Bhçe Bitkileri Kongresi * HRÜ Zirt Fkültesi * Bhçe Bitkileri Bölümü * 04-08 Ekim 2011 * Şnlıurf Seçilmiş Bzı Zerdli Genotiplerinin Polen Performnslrının Belirlenmesi Melike ÇETİNBAŞ 1,

Detaylı

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması

İnşaat Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomatik Tasarım İlkeleriyle Oluşturulması İnşt Sektörüne Özgü İş Güvenliği Yönetim Sisteminin Aksiyomtik Tsrım İlkeleriyle Oluşturulmsı Öğr. Gr. Mert UZUN (mertuzunn@gmil.com) Doç. Dr. Selçuk ÇEBİ (scebi@yildiz.edu.tr) İçindekiler Amç Yöntem Bulgulr

Detaylı

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ

İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 2005,20(1):1-5 J. of Fc. of Agric., OMU, 2005,20(1):1-5 İNEK VE SOYA SÜTÜ KARIŞIMLARIN DUYUSAL ÖZELLİKLERİNE PEYNİR SUYU VE KARBONAT KULLANIMININ ETKİSİ Hsn TEMİZ A.Kdir HURŞİT Ondokuz

Detaylı

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b

Tablo 1: anket sorularına verilen cevapların % de dağılımı Anket soruları. % c. % a. % b PROJENİN ADI: Kimy Öğretiminde Alterntif Öğretim Metodu PROJE AMACI: Kimy öğretiminde lterntif uygulm olrk nimsyon sunumu tekniğinin uygulnilirliğini örneklerle göstermek ve dh iyi nsıl öğreteilirim sorusun

Detaylı

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE

İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ. Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Müh. Bölümü Balıkesir, TÜRKİYE THEOREM OF WORK INFLUENCE LINE BAÜ Fen Bil. Enst. Dergisi (006).8. İŞ ETKİ ÇİZGİSİ TEOREMİ Scit OĞUZ, Perihn (Krkulk) EFE Blıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimrlık Fkültesi İnşt Müh. Bölümü Blıkesir, TÜRKİYE ÖZET Bu çlışmd İş Etki Çizgisi

Detaylı

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ

Sylvac Visio. Kullanıcı dostu. Entegre üç farklı aydinlatma. teknik uzmanlıðı. Atölye ve Laboratuar Uygulamalari Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrının İsviçre li üreticisi Sylvc Visio Atölye ve Lbortur Uygulmlri Ýçin Görüntülü Ölçüm Sistemlerİ Optİk mkinlr uygulnn sylvc teknik uzmnlıðı 1969 dn beri hsss ölçüm cihzlrı

Detaylı

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ

SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ OMÜ Zir. Fk. Dergisi, 5,(3):7-33 J. of F. of Agri., OMU, 5,(3):7-33 SERA KOŞULLARINDAFARKLI SULAMA SUYU MİKTARLARININ HIYAR BİTKİSİNİN BÜYÜME, GELİŞME VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİSİ Bill CEMEK G.O.Ü. Zirt Fkültesi

Detaylı

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü

DENEY 2 Wheatstone Köprüsü 0-05 Güz ULUDĞ ÜNİESİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTİK-ELEKTONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ EEM0 Elektrik Devreleri Lorturı I 0-05 DENEY Whetstone Köprüsü Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Deney Sonuçlrı (0/00)

Detaylı

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor

OM466 Orman Koruma (2015-2016 Bahar Yarıyılı) dersi kapsamında düzenlenen 15 Mart 2016 tarihli teknik arazi gezisi hakkında rapor OM466 Ormn Korum (2015-2016 Bhr Yrıyılı) dersi kpsmınd düzenlenen 15 Mrt 2016 trihli teknik rzi gezisi hkkınd rpor Teknik rzi gezisi, Düzce Ormn İşletme Müdürlüğü, Konurlp Ormn İşletme Şefliği sınırlrı

Detaylı

DENEY 6. İki Kapılı Devreler

DENEY 6. İki Kapılı Devreler 004 hr ULUDĞ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ÖLÜMÜ ELN04 Elektrik Devreleri Lorturı II 004 hr DENEY 6 İki Kpılı Devreler Deneyi Ypnın Değerlendirme dı Soydı : Ön Hzırlık

Detaylı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı

Yüksek sayıda makalelerin sırrı Yüksek syıd mklelerin sırrı Prof. Dr. Metin Blcı Türk ilim cmisının 2010 yılınd en çok yyın yptığı ilk 10 ilimsel derginin nlizini yptı. Bun göre toplm 21.529 mklenin %10 unun çok düşük düzeyde ve üstelik

Detaylı

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR

ÜNİTE - 7 POLİNOMLAR ÜNİTE - 7 BÖLÜM Polinomlr (Temel Kvrmlr) -. p() = 3 + n 6 ifdesi bir polinom belirttiğine göre n en z 5. p( + ) = + 4 + Test - olduğun göre, p() polinomunun ktsyılr toplmı p() polinomund terimlerin kuvvetleri

Detaylı

Velilere Yönelik Soru Formu

Velilere Yönelik Soru Formu Velilere Yönelik Soru Formu Eğitim Stndrtlrı Pilot Çlışmsı 4. Sınıf Mtemtik Okul Sınıf Öğrenci Sevgili veliler, Sevgili velyet shipleri, Çocuğunuzun sınıfı, mtemtik eğitim stndrtlrın ilişkin bir pilot

Detaylı

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu

Liderlik ve Yönetim Tarzı Raporu Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Myıs 15 GİZLİ Liderlik ve Yönetim Trzı Rporu Giriş Myıs 15 Giriş LYTR, yönetii seçimi ve yönetim eerileri geliştirme ile ilgili kişilik konulrın odklnır. Bu rpor, profesyonel

Detaylı

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU

2013 YILI TÜRKİYE RADYO VE TELEVİZYON YAYINCILIĞI SEKTÖR RAPORU 2 0 1 3YI L I R KL AMV Rİ L Rİ YL T ÜRKİ Y RADY OVT L Vİ ZY ONY A YI NCI L I ĞI S KT ÖRRAPORU R A T M R A D Y OT L V İ Z Y O NY A Y I N C I L A R I M S L KB İ R L İ Ğ İ L e y l ks o k kmu r t İ ş Me r

Detaylı

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ

DENEY 3: EŞDEĞER DİRENÇ, VOLTAJ VE AKIM ÖLÇÜMÜ A. DENEYĠN AMACI : Direnç devrelerinde eşdeğer direnç ölçümü ypmk. Multimetre ile voltj ve kım ölçümü ypmk. Ohm knununu sit ve prtik devrelerde nlmy çlışmk. B. KULLANILACAK AAÇ VE MALZEMELE : 1. DC güç

Detaylı

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü

TEST 17-1 KONU KÜRESEL AYNALAR. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ 6. K Çukur aynada cisim merkezin dışında ise görüntü OU 17 ÜRS R - - - - Çözümler S 17-1 ÇÖÜR 5. α 1. - - - - ve ynlış çizilmiş olup doğru çizimleri yukrıd verilmiştir.. sü ise doğru çizilmiştir. Cevp: Odk nin sğınddır. den çizilen doğru normldir. Bundn

Detaylı

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT **

ÖZET. Bülent AKBUDAK * Özgür Akgün KARABULUT ** Ulud. Üniv. Zir. Fk. Derg., (22) 16(2): 35-46 Üzüm Muhfzsınd Gri Küf den (Botrytis cinere Pers:Fr.) Kynklnn Klite Kybı ve Çürümelerin Ultrviolet-C (UV-C) Işık Uygulmlrı ile Önlenmesi Üzerine Bir Arştırm

Detaylı

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ 3N MOBİL HABERLEŞME HİZMETLERİNDE HİZMET KALİTESİ ÖLÇÜTLERİNİN ELDE EDİLMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Aç, Kps, Dynk, Tnılr ve Kısltlr Aç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin cı, IMT 2000/UMTS Altypılrının Kurulsı

Detaylı

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI

DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 2 OHM YASASI UYGULAMASI Hzırlynlr: B. Demir Öner Sime

Detaylı

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri

Işığın Yansıması ve Düzlem Ayna Çözümleri 2 şığın Ynsımsı ve Düzlem Ayn Çözümleri 1 Test 1 1. 38 38 52 52 Ynsıyn ışının yüzeyin normli ile yptığı çıy ynsım çısı denir. Bu durumd ynsım çısı şekilde gösterildiği gibi 38 dir. 4. şıklı cisminin ve

Detaylı

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ

GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ GERİ KARIŞMALI ph NÖTRALİZASYON PROSESİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ KONTROLÜ Onur Ömer SÖĞÜT*, A. Fruk BAKAN**, Mesut AKGÜN* * YTÜ Dvutpş Kmpüsü, Kimy Mühendisliği Bölümü, 34210 Esenler, İstnul **YTÜ Elektrik

Detaylı

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ Gzi Üniv. Müh. Mim. Fk. Der. J. Fc. Eng. Arch. Gzi Univ. Cilt 4, No, 9-36, 009 Vol 4, No, 9-36, 009 TRAFİK SAYIMLARI, BÖLGE NÜFUSLARI VE BÖLGELER ARASI UZAKLIKLARI KULLANARAK BAŞLANGIÇ-SON MATRİSİ TAHMİNİ

Detaylı

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ

TEST 16-1 KONU DÜZLEM AYNA. Çözümlerİ ÇÖZÜMLERİ OU 6 Ü Çözümler. TST 6-,7 ÇÖÜR,6 5. Bir cismin görüntüsünün nerede görüneceğini bkn kişinin bulunduğu yer belirlemez. nin görüntüsü nolu noktd olduğu için her iki gözlemci ynı yerde görür. V 3,5 6. 7 kez

Detaylı

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE

Afyon Kocatepe Üniversitesi Özel Sayı Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE Afyon Kotepe Üniversitesi Özel Syı Afyon Kotepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 9-14 JOURNAL OF SCIENCE ELEKTROKİNETİK BİRİKTİRME YÖNTEMİYLE Co VE Ti ALAŞIMLARI ÜZERİNE KAPLANAN ÇOK DUVARLI KARBON NANOTÜP/HİDROKSİAPATİT

Detaylı

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM

SIMULATION AND POWER FLOW CONTROL OF WIND-DIESEL HYBRID POWER SYSTEM 5. Uluslrrsı İleri Teknolojiler Sempozyumu (ITS 09), 13-15 Myıs 2009, Krük, Türkiye RÜZGR-DİESEL HİRİT GÜÇ SİSTEMİNİN SİMULSYONU VE GÜÇ KIŞI KONTROLÜ SIMULTION ND POWER FLOW ONTROL OF WIND-DIESEL HYRID

Detaylı

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR

STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ. YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Tahir KAFADAR İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ STRATEJİK DIŞ TİCARET POLİTİKALARI VE TEKNOLOJİ TRANSFERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Müh. Thir KAFADAR Anbilim Dlı : İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ Progrmı : İŞLETME

Detaylı

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05

EKLEMELİ DC KOMPOUND JENERATÖR DENEY 325-05 İNÖNÜ ÜNİVSİTSİ MÜHNDİSLİK FAKÜLTSİ LKTİKLKTONİK MÜH. BÖL. 35 LKTİK MAKİNALAI LABOATUVAI I KLMLİ DC KOMPOUND JNATÖ DNY 3505. AMAÇ: Kompound bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULAMALA:. Yük

Detaylı

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi

Bazı Sert Çekirdekli Meyve Türlerinde Çiçek Tozu Çimlenmesi ve Çim Borusu Uzunluğunun Çoklu Regresyon Yöntemi ile Modellenmesi Süleymn Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt 19, Syı 3, 92-97, 2015 Süleymn Demirel University Journl of Nturl nd Applied Sciences Volume 19, Issue 3, 92-97, 2015 DOI: 10.19113/sdufed.04496

Detaylı

Kariyer Gelişim Raporu

Kariyer Gelişim Raporu Kriyer Gelişim Rporu 22 Myıs 215 GİZLİ Kriyer Gelişim Rporu Giriş 22 Myıs 215 Giriş Bu rpor kişinin tipik yşm trzını tnımlmktdır. Rpord yer ln ifdeler kişinin 16PF Kişilik Envnterinde ldığı sonuçlr ve

Detaylı

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar

rus[i L)'nın kimyasal savaı metotları üzerinde aralllrmalar Türk. bitki kor. derg (1935), 9 : 247-253 ISSN 0254-5454 EgeBölgesi turuntoillerinde zrr ypn Knlı blsır ([ eropistes rus[i L)'nın kimysl svı metotlrı üzerinde rlllrmlr E. Pervin ÖNDER* Orhn ULU* Aydın

Detaylı

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr

SLOGAN TİPOGRAFİSİ O PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ PAL. www.opalon.com.tr SLOGAN TİPOGRAFİSİ www.oplon.com.tr PAL O ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr OPAL ON PREFABRİK YAPILAR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ www.oplon.com.tr

Detaylı

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER BÖLÜM 7.5 YÜKLEME, BOŞALTMA VE ELLEÇLEMEYE İLİŞKİN HÜKÜMLER 7.5.1 Yüklemeye, boşltmy ve elleçlemeye ilişkin genel hükümler NOT: Bu bşlık kpsmınd bir konteynerin, dökme konteynerin, tnk konteynerinin vey

Detaylı

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU

63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU 63032 / 63932 ELEKTRONİK SICAKLIK KONTROL CİHAZI KULLANIM KILAVUZU www.omk.com.tr 01.08.2014 V3185 / V4185 VARİL ISITICISI KULLANIM KILAVUZU OMAK MAKİNA SANAYİİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ DR. MEDİHA ELDEM

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pmukkle Univ Muh Bilim Derg, 22(2), -5, 26 Pmukkle Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pmukkle University Journl of Engineering Sciences Türkçe ses tnım sistemlerinde dil modeli boyutunun doğruluk

Detaylı

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY

DC ŞÖNT JENERATÖR DENEY İNÖNÜ ÜNİVRSİTSİ MÜHNDİSLİK FKÜLTSİ LKTRİKLKTRONİK MÜH. BÖL. 35 LKTRİK MKİNLR LBORTUVR DC ŞÖNT JNRTÖR DNY 3504. MÇ: Şönt bğlnmış DC jenertörün çlışmsını incelemek.. UYGULMLR:. ln kımının şönt bğlı DC jenertörün

Detaylı

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere

RASYONEL SAYILAR KESİR ÇEŞİTLERİ. www.unkapani.com.tr. 1. Basit Kesir. olduğuna göre, a, b tamsayı ve b 0 olmak üzere, a şeklindeki ifadelere RASYONEL SAYILAR, tmsyı ve 0 olmk üzere, şeklindeki ifdelere kesir denir. y kesrin pyı, ye kesrin pydsı denir. Örneğin,,,, kesirdir. kesrinde, py kesir çizgisi pyd, 0, 0 ise 0 0 dır.,, 0, syılrı irer 0

Detaylı

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER

İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN DENKLEMLER İKİNCİ DERECEDEN BİR BİLİNMEYENLİ DENKLEMLER TANIMLAR :, b, R ve 0 olmk üzere denklem denir. b = 0 denklemine, ikini dereeden bir bilinmeyenli Bu denklemde, b, gerçel syılrın

Detaylı

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz.

1) Asgari sayıda çevre akımları ve bilinmeyen tanımlayarak değerlerini bulunuz ve güç dengesini sağladığını gösteriniz. ELEKTRİK-ELEKTRONİK DERSİ VİZE SORU ÖRNEKLERİ Şekiller üzerindeki renkli işretlemeler soruy değil çözüme ittir: Mviler ilk şmd sgri bğımsız denklem çözmek için ypıln tnımlrı, Kırmızılr sonrki şmd güç dengesi

Detaylı

"DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ

DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" TARAFINDAN 49. TÜRKİYE JEOLOJİ KURULTAYI SIRASINDA YAPILMIŞ OLAN ANKETİN SONUÇLARI VE DEĞERLENDİRMESİ "DEMOKRATİK KATILIM PLATFORMU" trfındn 49, Türkiye Jeoloji Kurultyı

Detaylı

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I

on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I on8 S İ G O R T A C I L I K S E K T Ö R Ü K U R U M S A L W E B S İ T E L E R İ G E N E L A N A L İ Z Ç A L I Ş M A S I Kurumsl web sitelerinin en büyük hedefi; kullnıcılrı müşteri, müşterileri kullnıcı

Detaylı

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI

SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI YILLAR 00 00 004 00 006 007 008 009 010 011 ÖSS-YGS - 1 - - 1-1 1 SAYILARIN ÇÖZÜMLENMESĐ ve BASAMAK KAVRAMI,b,c,d birer rkm olmk üzere ( 0) b = 10 + b bc = 100+10+b bc = 100+10b+c bcd =1000+100b+10c+d

Detaylı

İntegral Uygulamaları

İntegral Uygulamaları İntegrl Uygulmlrı Yzr Prof.Dr. Vkıf CAFEROV ÜNİTE Amçlr Bu üniteyi çlıştıktn sonr; düzlemsel ln ve dönel cisimlerin cimlerinin elirli integrl yrdımı ile esplnileceğini, küre, koni ve kesik koninin cim

Detaylı

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ

ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ ELEKTRİK DAĞITIM ȘİRKETLERİNİN SORUMLULUĞUNDAKİ YOL AYDINLATMASINA İLİȘKİN KURALLARIN İRDELENMESİ M. Akif ȘENOL 1 Ercüment ÖZDEMİRCİ 2 M. Cengiz TAPLAMACIOĞLU 3 1 Enerji ve Tbii Kynklr Bknlığı, Ankr, 2

Detaylı

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM

ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM ARABA BENZERİ GEZGİN ROBOTUN OTOMATİK PARK ETMESİ İÇİN BİR YÖNTEM Burk Uzkent Osmn Prlktun Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Eskişehir Osmngzi Üniversitesi, Eskişehir uzkent.burk@gmil.com oprlk@ogu.edu.tr

Detaylı

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi

Poli(3,8-diaminobenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimyasal Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi Poli(3,8-diminoenzo[c]sinolin-5-oksit)/Au Polimer Kompozitinin Elektrokimysl Üretimi ve Elektrokromik Özelliklerinin İncelenmesi ÖZET Bircn Hspult 1*, Ahmet Fert Üzdürmez 2, Fhriye Srı 1,Hndn Gülce 1,

Detaylı

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi *

Depolama Süresinin Bazı Hıyar Çeşitlerinde Mekanik Özelliklere Olan Etkisinin Belirlenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, (3) 5-56 Depolm Süresinin Bzı Hıyr Çeşitlerinde Meknik Özelliklere Oln Etkisinin Belirlenmesi * Yeşim Benl YURTLU Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 5.. 5 Öz: Bu çlışmd, bzı hıyr çeşitlerinde

Detaylı

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Profil Raporu. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Arlık GİZLİ Profil Rporu Ell Explorer Giriş Arlık Giriş Bu rpor profesyonel yrgı ile kullnılmlıdır. İçerdiği ifdeler; mülktlr, iyogrfik veriler ve diğer değerlendirme sonuçlrı

Detaylı

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

KURUMSAL YÖNETİM-ŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA KURUMSAL YÖNETİMŞİRKET PERFORMANSI İLİŞKİSİ: İMKB KURUMSAL YÖNETİM ENDEKSİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA Doç. Dr. İlker H. ÇARIKÇI Süleymn Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Doç. Dr. Şeref KALAYCI

Detaylı

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi Andolu Trım Bilimleri Dergisi Andolu Journl of Agriculturl Sciences http://dergiprk.ulkim.gov.tr/omunjs Arştırm/Reserch Andolu Trım Bilim. Derg./Andolu J Agr Sci, 3 (215) 6-67 ISSN: 138-875 (Print) 138-8769

Detaylı

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi *

Demiryolu Titreşimlerinin Konfora Etkisinin Örnek Hatlarda İncelenmesi * KISA BİLDİRİ İMO Teknik Dergi, 009 4811-4815, Yzı 314, Kıs Bildiri Demiryolu Titreşimlerinin Konfor Etkisinin Örnek Htlrd İncelenmesi * Zübeyde ÖZTÜRK* Turgut ÖZTÜRK** Hluk EROL*** Veysel ARLI**** ÖZ

Detaylı

TG 10 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 29 Haziran 2014 Pazar

TG 10 ÖABT KİMYA. KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 29 Haziran 2014 Pazar KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ 9 Hzirn 4 Pzr TG ÖABT KİMYA Bu testlerin her hkkı sklıdır. Hngi mçl olurs olsun, testlerin tmmının vey bir kısmının İhtiyç Yyıncılık

Detaylı

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol

Yerel Topluluklar ve Yönetimler Arasında Sınır-Ötesi Đşbirliği Avrupa Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Yerel Topluluklr ve Yönetimler Arsınd Sınır-Ötesi Đşirliği Avrup Çerçeve Sözleşmesine Ek Protokol Strsourg 9 Xl 1995 Avrup Antlşmlrı Serisi/159 Yerel Topluluklr vey Yönetimler rsınd Sınır-ötesi Đşirliği

Detaylı

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat.

BULANIK MANTIK. Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü, Tokat. Nim Çğmn, ncgmn@gop.edu.tr BLNIK MNTIK Gziosmnpş Üniversitesi, Fen Edebiyt Fkültesi, Mtemtik Bölümü, Tokt. Mtemtik deyince ilk kl gelen kesinliktir. Hlbuki günlük hytt konuşmlrımız rsınd belirsizlik içeren,

Detaylı

Drying of the Seedless Grape in An Industrial Type Heat Pump Dryer

Drying of the Seedless Grape in An Industrial Type Heat Pump Dryer Politeknik Dergisi Cilt:13 Syı: 4 s. 271279, 21 Journl of Polytechnic Vol: 13 No: 4 pp. 271279, 21 Endüstriyel Tip Isı Pomplı Kurutucud Çekirdeksiz Üzümün Kurutulmsı Mesut ABUŞKA, Hikmet DOĞAN ÖZET Bu

Detaylı

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120

Şeref KALAYCI * Yusuf DEMİR * İbrahim Yaşar GÖK ** Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (20) 2010, 104-120 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (0) 010, 104-10 GETİRİ VOLATİLİTESİ-İŞLEM HACMİ İLİŞKİSİ: VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSASI ÜZERİNDE AMPİRİK BİR UYGULAMA RETURN VOLATILITY-TRADING VOLUME RELATIONSHIP: AN EMPIRICAL

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ ANKARA (AYAŞ) KOŞULLARINDA ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI Mehmet POLAT BAHÇE BİTKİLERİ ANABİLİM DALI ANKARA 2005 1. GİRİŞ

Detaylı

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi *

Domates Çeşitlerinde Depolama Süresinin Bazı Mekanik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * TRIM BİLİMLERİ DERGİSİ 5, 11 () 1-6 Domtes Çeşitlerinde Depolm Süresinin Bzı Meknik Özelliklere Etkisinin İncelenmesi * Yeşim Benl YURTLU 1 Doğn ERDOĞN Geliş Trihi: 11.1.5 Öz: Bu çlışmd, domtes çeşitlerinde

Detaylı

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1

ASİT-BAZ TEORİSİ. (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustafa DEMİR. M.DEMİR(ADU) ASİT-BAZ TEORİSİ (titrasyon) 1 ASİT-BAZ TEORİSİ (TİTRASYON) Prof. Dr. Mustf DEMİR M.DEMİR(ADU) 009-05-ASİT-BAZ TEORİSİ (titrsyon) 1 Arhenius (su teorisi) 1990 Asit: Sud iyonlştığınd iyonu veren, bz ise O - iyonu veren mddelerdir. Cl,NO,

Detaylı

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK

1.6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK .6 ELEKTROMOTOR KUVVET VE POTANSİYEL FARK İki uundn potnsiyel frk uygulnmış metl iletkenlerde, serest elektronlr iletkenin yüksek potnsiyeline doğru çekilirler. Elektrik kımını oluşturn, elektronlrın u

Detaylı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı

Nakil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomatik Karaciğer Bölütleme Yordamı Nkil Öncesi Verici Değerlendirmeleri için Otomtik Krciğer Bölütleme Yordmı M. Alper SELVER, Aykut KOCAOĞLU, Htice DOĞAN, Güleser K. DEMİR, Oğuz DİCLE b, Cüneyt GÜZELİŞ Elektrik ve Elektronik Mühendisliği

Detaylı

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report

Cumhuriyet Dental Journal. Conservative approach for condylar fractures of children: a case report Cumhuriyet Dentl Journl Volume 17 Issue 3 doi:10.7126/cdj.58140.1008001903 ville t http://dergiprk.ulkim.gov.tr/cumudj/ CASE REPORT Conservtive pproch for condylr frctures of children: cse report Niht

Detaylı

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013

Veliler Anketi. Standart denetlemesi Matematik 4. sınıf 2013 Veliler Anketi Stndrt denetlemesi Mtemtik 4. sınıf 2013 Sevgili Anne ve Bblr, Sevgili Veliler, Çocuğunuzun sınıfı bu öğretim yılınd 4.sınıf Mtemtik dersinde ilk stndrt denetlenmesi uygulmsın ktılcktır.

Detaylı

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ

İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ İNTERNET TE SPOR PAZARLAMASINDA AHS YÖNTEMİ: TÜRKİYE FUTBOL SÜPER LİGİ TAKIMLARI ÖRNEĞİ Snem ALKİBAY *, slkiby@gzi.edu Aytül Dğlı EKMEKCİ, yekmekci@pu.edu.tr Bu çlışmd spor kulüplerinin İnternet üzerindeki

Detaylı

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI

FRENLER 25.02.2012 FRENLERİN SINIFLANDIRILMASI RENLER RENLER renler çlışmlrı itiriyle kvrmlr enzerler. Kvrmlr ir hreketin vey momentin diğer trf iletilmesini sğlrlr ve kıs ir süre içinde iki trftki hızlr iririne eşit olur. renler ise ir trftki hreketi

Detaylı

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ

SÜREKLİ REJİM ENERJİ DENGESİ MODELİNE GÖRE ISIL KONFOR BÖLGELERİ PAMUKKALE ÜNİ VERSİ TESİ MÜHENDİ SLİ K FAKÜLTESİ PAMUKKALE UNIVERSITY ENGINEERING COLLEGE MÜHENDİ SLİ K BİLİMLERİ DERGİ S İ JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES YIL CİLT SAYI SAYFA : 2003 : 9 : 1 : 23-30 SÜREKLİ

Detaylı

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06

BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 325-06 İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ELEKTRİKELEKTRONİK MÜH. BÖL. 35 ELEKTRİK MAKİNALARI LABORATUVARI I BAĞIMSIZ UYARILMIŞ DC MOTOR DENEY 3506. AMAÇ: Bğımsız uyrılmış DC motorun moment/hız ve verim

Detaylı

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL

VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL VESTEL TERMOSÝFON TRV65M - TRV80M / TRV65E - TRV80E GARANTÝ 2 YIL DANIÞMA MERKEZi: Cihzın TC.Gümrük ve Ticret bknlığı ve bknlıkç tespit ve iln edilen kullnım ömrü (cihzın fonksiyonlrını yerine getirebilmesi

Detaylı

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ *

DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, 26, 19(1), 17-11 DEĞİŞİK PAPAYA ÇEŞİTLERİNDE (CARICA PAPAYA L.) TOHUMLARA YAPILAN BAZI ÖN İŞLEMLERİN TOHUM ÇİMLENME ORANI VE SÜRESİ ÜZERİNE ETKİLERİ * Esm

Detaylı

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA UYGUN OLARAK ZAMAN VE FREKANS TANIM ALANLARINDA ÖLÇEKLEME YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Altıncı Ulusl Deprem Mühendisliği Konfernsı, 16-20 Ekim 2007, İstnbul Sixth Ntionl Conference on Erthquke Engineering, 16-20 October 2007, Istnbul, Turkey GERÇEK DEPREM KAYITLARININ TASARIM SPEKTRUMLARINA

Detaylı

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner.

Bir Elektrik Motorunun Kısımları. Bir elektrik motorunun parçaları: Rotor, stator içinde döner. Bir Elektrik Motorunun Kısımlrı Bir elektrik motorunun prçlrı: Rotor, sttor içinde döner. İki kutuplu bir DA motoru -kutuplu mkinnın kısımlrı ve elemnlrı Dört kutuplu bir DA motoru-endüktör Kutup nüvesi

Detaylı

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ

BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ BASİT HARMONİK HAREKETTE DEĞİŞEN SAYISAL VERİLERİN İNCELENMESİ Seher Küçüközkn 1, Sibel Bulut 2, Gülsemin Şhin 3 1 Aşçı Bekirliköyü İÖO, Pozntı, Adn 2 Cumhuriyet YİBO, Kht, Adıymn 3 Akmeşe YİBO, Koceli

Detaylı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı

Borlanmış AISI 8640 Çeliğinin Abrasif Aşınma Davranışı 6 th Interntionl Advned Tehnologies Symposium (IATS 11), 16-18 My 2011, Elzığ, Turkey Borlnmış AISI 8640 Çeliğinin Arsif Aşınm Dvrnışı Ç. Demirel 1, M. Çetin 2 Krük Üniversitesi, Teknik Eğitim Fkültesi,

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) İNŞAAT TEKNOLOJİSİ AHŞAP TAVAN VE DÖŞEMELER ANKARA 2007 Milli Eğitim Bknlığı trfındn geliştirilen modüller;

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ORMAN ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI ORMAN ÜRÜNLERİ KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ BİLİM DALI BİRİNCİL LİFLERE ATIK KAĞIT LİFİ VE KURU SAĞLAMLIK MADDESİ İLAVESİNİN

Detaylı

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz

Sosyal Harcamalar ve İktisadi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinamik Analiz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik Anliz Sosyl Hrcmlr ve İktisdi Büyüme İlişkisi: Türkiye Ekonomisinde 1960 2005 Dönemine Yönelik Bir Dinmik

Detaylı

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY

Fatih ŞEN. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü İzmir/TURKEY ANADOLU, J. of AARI 17 (1) 2007, 58-70 MARA ŞEFTALİ AĞAÇLARINDA (CV. SPRİNGTİME, CV. EARLY RED ) GÖRÜLEN BAZI FİZYOLOJİK BOZUKLUKLARA VE MEYVE KALİTESİNE SULAMA, GİBBERELLİN VE AZOT UYGULAMALARININ ETKİLERİ

Detaylı

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ

THÉVENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DEVRE PARAMETRELERİ DENEY NO: 4 THÉENİN, NORTON, MAKSİMUM GÜÇ TEOREMİ ve DERE PARAMETRELERİ Mlzeme ve Cihz Litei:. 330 direnç det. k direnç 3 det 3.. k direnç det 4. 3.3 k direnç det 5. 5.6 k direnç det 6. 0 k direnç det

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA.

OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA. OTEL İŞLETMELERİNDE MÜŞTERİLERİN HİZMET BEKLENTİLERİ VE MEMNUNİYET (TATMİN) DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ: ANTALYA DA BİR ARAŞTIRMA Okty EMİR Doktor Tezi Dnışmn: Prof. Dr. Belkıs ÖZKARA Afyonkrhisr 2007

Detaylı

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11

Double solenoid vana Nominal çap Rp 3/8 - Rp 2 DMV-D/11 DMV-DLE/11 Double solenoid vn Nominl çp 3/8 - DMV-D/11 DMV-DLE/11 7.30 Printed in Germny Edition 11.13 Nr. 253 071 1 6 Teknik DUNGS double solenoid vn DMV, iki mnyetik vlin tek bir kompkt rmtür içinde entere edilmiş

Detaylı

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI

LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI LOJİSTİK OPERASYONDA SÜREÇ İYİLEŞTİRME VE UYGULAMASI Ömer GÜZELDAL ÖZET Bu ildiride, Arlık 2003 trihinde, lojistik şirket için gerçekleştirilen, lojistik opersyon için süreç tsrımı ve iyileştirme çlışmsı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROV ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSNS TEZİ ylin KURMN ÇEŞİTLİ EKSTRKSİYON YÖNTEMLERİ İLE KÖMÜRDEN KÜL İÇERİĞİ ZLTILMIŞ EKSTRKTLRIN HZIRLNMSI KİMY NBİLİM DLI DN, 2006 ÖZ YÜKSEK LİSNS

Detaylı

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi*

Bir Badem İşleme Makinesi Tasarımı İçin Gerekli Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerin Belirlenmesi* Trım Mkinlrı Bilimi Dergisi 26, 2 (3), 245-254 Bir Bdem İşleme Mkinesi Tsrımı İçin Gerekli Bzı Fiziksel ve Meknik Özelliklerin Belirlenmesi* Selçuk Arsln, Kubily K. Vursvuş Khrmnmrş Sütçü İmm Üniversitesi,

Detaylı

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*)

Muhasebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmalara Özgü Faktörlerin Etkisi (*) Attürk Üniversitesi Sosyl Bilimler Enstitüsü Dergisi 2013 17 (3): 313-326 Muhsebe Bilgilerinin Değer İlişkisinde Firmlr Özgü Fktörlerin Etkisi (*) Bülent AKKAYA (**) Hüseyin AKTAŞ (***) Öz: Muhsebe bilgilerinin

Detaylı

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI

DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ UYGULAMALARI T.C. Mltepe Üniversitesi Mühendislik ve Doğ Bilimleri Fkültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ELK 201 DEVRE TEORİSİ DERSİ LABORATUVARI DENEY 6 THEVENIN, NORTON, DOĞRUSALLIK VE TOPLAMSALLIK KURAMLARININ

Detaylı

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

1986 ÖSS. olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 986 ÖSS. (0,78+0,8).(0,3+0,7) Yukrıdki işlemin sonucu nedir? B) C) 0, D) 0, E) 0,0. doğl syısı 4 ile bölünebildiğine göre şğıdkilerden hngisi tek syı olbilir? Yukrıdki çrpm işleminde her nokt bir rkmın

Detaylı

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ

Yorumsal Rapor. Ella Explorer. 2 Aralık 2008 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer 2 Arlık 28 GİZLİ Yorumsl Rpor Ell Explorer Giriş 2 Arlık 28 Giriş Rporun kullnımı Uyrı: 16PF'den elde edilmiş ilgiyi kullnrk krr verme, sdee, ir ireyin sonuçlrını kendi profesyonel

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik Syı : 13186036-010.07-/ b9 $~ fo/04/2013 Konu : eniz Kplumbğlrı Korum Çlışmlrı y- [TÜRKİYE CUMHURİYETİ! İCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNE

Detaylı

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI

BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI BİLİMSEL SÜREÇLERİN KAZANIMINA YÖNELİK BİR PROGRAM ÇALIŞMASI Dilek ARDAÇ, Ebru MUĞALOĞLU Boğziçi Üniversitesi, Eğitim Fkültesi, OFMA Eğitimi Bölümü, İSTANBUL ÖZET: Çlışm bilimsel süreçlerin kznımını mçlyn

Detaylı